Sunteți pe pagina 1din 5

FUNCTIONAREA N SARCIN

A MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT

Caracteristica mecanic a motorului asincron reprezint dependen a tura iei motorului


fa de cuplul antrenat la ax, n=f(M) n condi iile n care valoarea i frecven a tensiunii
de alimentare sunt men inute constante. Caracteristica are o zon de func ionare
stabil , cuprins ntre tura ia de sincronism (aproximativ egal cu tura ia la func ionarea
n gol, n0) i tura ia corespunz toare cuplului maxim dezvoltat de motor (ncr). Pentru
tura ii mai mici dect aceast valoare func ionarea motorului este instabil .
Zona stabil de func ionare este caracterizat de o varia ie mic a tura iei o dat cu
cre terea sarcinii antrenate la ax (caracteristic mecanica dur ). Valoarea maxim a
cuplului electromagnetic determin
capacitatea de suprasarcin
a motorului,
k M M max M n .

Pornirea motorului asincron n condi ii optime de exploatare, presupune limitarea valorii


curentului de pornire i asigurarea unui cuplu minim de pornire. Posibilit ile de limitare
a curentului de pornire sunt de dou tipuri:
Solu ii externe: alimentarea n condi ii diferite de cele nominale sau nserierea
unui reostat de pornire n circuitul rotorului (dac acesta este bobinat).
Solu ii constructive adoptate pentru majorarea rezisten ei rotorice pe perioada
pornirii (rotor scurtcircuitat).
Pornirea direct a motorului cu rotorul n colvie face parte din cea de a doua categorie
de solu ii. Datorit formei constructive a crest turilor coliviei i a frecven ei curen ilor
rotorici la pornire (egal cu cea curen ilor statorici), n barele coliviei apare fenomenul de
refulare a curentului. Aceasta implic concentrarea curentului n partea superioar a
crest turilor coliviei, adic majorarea rezisten ei rotorice pe cale natural . Un efect
secundar este sc derea tura iei corespunz toare cuplului maxim dezvoltat de motor, cu
alte cuvinte majorarea valoarii cuplului de pornire (vezi Fig. 2).

Chestiuni de studiat:
1. Pornirea direct a motorului asincron cu rotorul n colivie.
2. Determinatea experimental a caracteristicilor factorului de putere i a
randamentului la func ionare n sarcin :
cos , =f(Pabs) pentru U= const., f=const.
3. Determinarea experimental a caracteristicii mecanice naturale:
n=f(M) sau M=f(s) pentru U=const., f=const. i pentru M [0, Mn]
Ridicarea caracteristicilor mecanice pentru reglajul tura iei prin metoda reostatic
(caracteristica reostatic ) i prin sc derea valorii tensiunii de alimentare.
Schema de montaj:

Datele nominale ale ma inilor:


1. Generatorul de sarcin :
Tensiunea la bornele generatorului UGn=
.V
Curentul nominal al generatorului IGn =
A
Tura ia nominal a generatorului
nGn=
.rot/min
Excita ie
.
2. Motorul asincron:
M rimile nscrise pe pl cu a indicatoare:
Puterea nominal
P n=
W
Tensiunea nominal
U n=
V
Curentul nominal
In =
A
Tura ia nominal
nn=
.rot/min
Conexiunea
.
Factorul de putere nominal
cos n=
.
Frecven a nominal
fn=
Hz
Clasa de izola ie
...
Tipul de protec ie
M rimi nominale calculate prin prelucrarea datelor de pe pl cu a indicatoare:
Puterea
absorbit
de
la
re ea
n
regim
nominal
de
sarcin
Pabs
3U n I n cos n ..........W
Pn

Randamentul n regim nominal

Cuplul nominal util la ax

Mn

.............
3U n I n cos
Pn 60
...............[ Nm]
2 nn

Num rul de perechi de poli ai nf ur rii


Tura ia de sincronism (tura ia cmpului nvrtitor)

n1
Alunecarea nominal

cu observa ia nn [rot/min].
Int ( f n 60 / n n ) ................

f n 60 / p
n1

nn
n1

............[rot / min]

100

..........[%]

Modul de lucru:
1. Pornirea motorului se realizeaz prin cuplare direct la re ea, la tensiune nominal .
La motorul ce rotorul n colivie ocul de curent la pornire Ip/In=(5,5 ..8), deci
ampermetrele trusei de m sur trebuie protejate prin alegerea unui domeniu de
m sur corespunz tor.
2. i 3. Caracteristicile de func ionare n sarcin i caracteristica mecanic natural se
determin pe baza aceluia i set de m sur tori. Pentru caracterisiticile mecanice
corespunz toare reglajului reostatic i la tensiune de alimentare redus , se vor
selecta numai m rimile m surate necesare deterimin rii tura iei i cuplului la ax.
Inc rcarea n sarcin a motorului asincron se realizeaz prin m rirea puterii cerute
de generator, deci reglnd, n trepte, rezisten a de sarcin a acestuia, de la valoarea
(IGn=0), la o valoare corespunz toare cel mult IGn. Generatorul de c.c se va excita
corespunz tor tensiunii nominale la borne.
Cuplul dezvoltat la ax poate fi determinat fie direct sau dac acest lucru nu este
posibil, folosind metoda indirect prezentat mai jos.
Toate caracteristicile mecanice vor fi reprezentate n acela i sistem de coordonate.

M rimi m surate la platforma de lucru:


f -frecven a tensiunii re elei;
U- tensiunea re elei de alimentare (m rime de linie);
IU, Iv, IW componentele sistemului trifazat de curen i absorbi i de la re ea (m rimi de
linie);
Pabs puterea electric activ absorbit de la re ea;
UTG- tensiunea produs de tehogenerator
UG, IG- tensiunea i intensitatea curentului la bornele circuitului de sarcin al
generatorului.
M rimi calculate:
I ( I U I V I W ) 3 - valoarea medie a curentului absorbit de la re ea;
cos

Pabs ( 3UI ) - factorul de putere n circuitul electric statoric;

n1 n
100 - alunecarea motorului;
n1
Putil Pabs - randamentul motorului;
Determinarea cuplului dezvoltat la ax prin metoda indirect a generatorului tarat:
Putil [W ] 60 - cuplul la arborele motorului; unde
M [ Nm]
2 n [rot / min]
s

- puterea util a motorului transmis integral generatorului, prin


Putil U G I G G
cuplaj la arbore; randamentul generatorului G se determin din curba de tarare a
acestuia:
IG/IGn 0.025 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5
0.6 0.7 0.8
0.9
1.0
1.1
0.5
0.79 0.84 0.85 0.86 0.86 0.855 0.85 0.84 0.835 0.825 0.815 0.8
G

ntreb ri i comentarii:
1. Ce metoda s-a folosit pentru reducerea ocului de curent la pornirea motorului
asincron studiat? Explica i existen a unei valori mari a curentului de pornire pentru un
motor asicron, n absen a aplic rii unei metode de pornire.
2. Calcula i valoarea frecven ei m rimilor electrice din nf urarea rotoric , f2, n regimul
nominal de sarcin al motorului studiat, considernd frecven
tensiunii de
alimentare egal cu 50Hz?
3. Calcula i valorile curentului i tensiunii nominale pe faz ale motorului studiat, n
func ie de conxexiunea folosit pentru nf urarea trifazat statoric .
4. Calcula i c derea relativ a tura iei de la func ionarea n gol la func ionarea n
sarcin nominal , pentru toate caracteristicile mecanice ridicate experimental.
Folosi i n acest scop reprezent rile grafice ale caracteristicilor, extrapolndu-le
linear, dac este cazul, pn la valoarea nominal a cuplului. Compara i valorile
ob inute avnd ca referin c derea relativ de tura ie pentru caracteristica natural .

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.


The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.