Sunteți pe pagina 1din 5

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA TEHNICA
Serviciul Tehnic reparatii imobile,
monitorizare servicii comunitare de utilitati publice

CAIET DE SARCINI
Amplasare, vidanjare si intretinere a toaletelor ecologice de pe domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca
Cap. I. Situatia existent:
Pe raza Municipiului Cluj-Napoca, in diferite zone aglomerate cu circulatie intensa, in zone de
odihna si agrement si parcuri publice nu sunt grupuri sociale.
De asemenea, este necesara amplasarea de toalete ecologice in piete sezoniere si cu ocazia
diferitelor manifestari publice organizate de catre administratia publica locala.
In scopul asigurarii conditiilor de igiena si sanatate publica, conform Ordinului nr. 119 din 4
februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igien i sntate public privind mediul de via al
populaiei, este necesara amplasarea si utilizarea unor toalete ecologice care pot fi adaptate conditiilor
de pe teren, care urmeaza a fi intretinute, igienizate si vidanjate.
Prin prestarea corespunzatoare a acestui serviciu in municipiul Cluj-Napoca se vine in
intampinarea solicitarilor cetatenilor si astfel se asigura o mai buna respectare a normelor de igiena si
sanatate publica.
Cap. II Obiectul prestatiei:
In functie de conditiile existente pe teren, se pot solicita urmatoarele:
Art.1 Inchirierea si amplasarea de toalete ecologice SIMPLE, intretinerea, igienizarea si
vidanjarea acestora cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice obligatorii:
1.1 Conditii tehnice obligatorii:
Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Primariei municipiului Cluj-Napoca, in cel mult trei zile
de la comanda, cantitatea de toalete ecologice solicitata pe toata perioada achizitiei, in functie de
comanda.
DE RETINUT:
a) Numarul minim de toalete care vor fi amplasate si mentinute permanent pe domeniu
public este de 23 bucati (care necesita vidanjare, intretinere zilnica).
De asemenea un numar de aproximativ 15 toalete vor fi amplasate si mentinute pe domeniu
public, insa frecventa de vidanjare nu va fi zilnica (aceasta va fi mentionata prin comanda),
decontarea serviciilor se va face conform comenzii si receptiei.
b) Locatia, numarul toaletelor care se vor amplasa cu ocazia diferitelor manifestari publice
organizate de catre administratia publica locala, precum si numarul de zile mentinute pe amplasament
vor fi comunicate prin comanda scrisa , pe toata perioada achizitiei.
- Toaletele vor fi bine ancorate la sol, asigurand o stabilitate continua a cabinelor la miscarile survenite
in timpul folosintei ;
- Prestatorul se obliga sa asigure pe propriile costuri transportul si montajul acestor toalete si sa le
amplaseze pe locurile indicate de Primaria municipiului Cluj-Napoca, pentru perioadele solicitate.
In cazul in care se solicita schimbarea unei locatii, prestatorul se obliga sa efectueze aceste servicii, ori
de cate ori situatia o va cere, fara costuri suplimentare.

Prestatorul se obliga sa asigure paza, intretinerea, vidanjarea, igienizarea, odorizarea si


dezinfectarea zilnica a toaletelor ecologice, materialele necesare igienizarii si odorizarii
corespunzatoare inclusiv hartia igienica, pe toata perioada de functionare a acestora.
Vidanjarea toaletelor se va face in mod obligatoriu zilnic (cel putin o data / zi sau de cate ori este
nevoie la solicitarea Primariei sau din proprie initiativa, fara costuri suplimentare).
- Prestarea serviciilor se va face cu personal calificat in acest scop.

Intretinerea cabinelor de toaleta (spalare interioara si exterioara, dezinfectare totala,


reincarcarea rezervorului cu materiale deodorizante, dezinfectant, detergenti) se va face de
minim trei ori / saptamana sau de cate ori este nevoie.
Art. 2. Inchirierea si amplasarea de toalete ecologice (cu lavoar, pisoar, rezervor de apa cu o
capacitate de minim 150 litri, prevazut cu capac rabatabil, cu sistem propriu de colectare,
tratare si evacuare a apelor uzate), vidanjarea, intretinerea si igienizarea acestora, cu respectarea
conditiilor tehnice obligatorii mentionate mai jos:
2.1 Conditii tehnice obligatorii:

Toaletele ecologice vor avea dotarea minima necesara: instalatie proprie pentru colectarea,
tratarea si evacuarea apelor uzate; rezervor de apa prevazut cu capac si colac, lavoar cu rezervor,
pisoar, baterie de apa, suport hartie igienica, sistem de aerisire.
- Alimentarea cu apa a bazinului (inclusiv costul consumului de apa) se va face de catre prestator;
- Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Primariei municipiului Cluj-Napoca, in cel mult trei zile de
la comanda, cantitatea de toalete ecologice solicitata pe toata perioada achizitiei, in functie de
comanda, la diferite ocazii.
- Toaletele vor fi bine ancorate la sol, asigurand o stabilitate continua a cabinelor la miscarile survenite
in timpul folosintei ;
- Prestatorul se obliga sa asigure pe propriile costuri transportul si montajul acestor toalete si sa le
amplaseze pe locurile indicate de Primaria municipiului Cluj-Napoca, in perioadele solicitate.
In cazul in care se solicita schimbarea unei locatii, prestatorul se obliga sa efectueze aceste servicii, ori
de cate ori situatia o va cere, fara costuri suplimentare.

Prestatorul se obliga sa asigure paza, intretinerea, vidanjarea, igienizarea, odorizarea si


dezinfectarea zilnica a toaletelor ecologice, materialele necesare igienizarii si odorizarii
corespunzatoare inclusiv hartia igienica, pe toata perioada de functionare a acestora.
Vidanjarea toaletelor se va face in mod obligatoriu zilnic (cel putin o data / zi sau de cate ori este
nevoie la solicitarea Primariei sau din proprie initiativa, fara costuri suplimentare).
- Prestarea serviciilor se va face cu personal calificat in acest scop.
- Intretinerea cabinelor de toaleta (spalare interioara si exterioara, dezinfectare totala, reincarcarea
rezervorului cu materiale deodorizante, dezinfectant, detergenti) se va face de minim trei ori /
saptamana sau de cate ori este nevoie.
Art. 3. Inchirierea si amplasarea de toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati (care sa nu
nu necesite rampa de acces) cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice obligatorii:
3.1 Conditii tehnice obligatorii:
- Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Primariei municipiului Cluj-Napoca, in cel mult trei zile de
la comanda, cantitatea de toalete ecologice solicitata pe toata perioada achizitiei, in functie de
comanda, la diferite ocazii.
- Toaletele vor fi bine ancorate la sol, asigurand o stabilitate continua a cabinelor la miscarile survenite
in timpul folosintei ;
- Prestatorul se obliga sa asigure pe propriile costuri transportul si montajul acestor toalete si sa le
amplaseze pe locurile indicate de Primaria municipiului Cluj-Napoca, in perioadele solicitate.
In cazul in care se solicita schimbarea unei locatii, prestatorul se obliga sa efectueze aceste servicii, ori
de cate ori situatia o va cere, fara costuri suplimentare.

Prestatorul se obliga sa asigure paza, intretinerea, vidanjarea, igienizarea, odorizarea si


dezinfectarea zilnica a toaletelor ecologice, materialele necesare igienizarii si odorizarii
corespunzatoare inclusiv hartia igienica, pe toata perioada de functionare a acestora.
Vidanjarea toaletelor se va face in mod obligatoriu zilnic (cel putin o data / zi sau de cate ori este
nevoie la solicitarea Primariei sau din proprie initiativa, fara costuri suplimentare).
- Prestarea serviciilor se va face cu personal calificat in acest scop.
Intretinerea cabinelor de toaleta (spalare interioara si exterioara, dezinfectare totala,
reincarcarea rezervorului cu materiale deodorizante, dezinfectant, detergenti) se va face de
minim trei ori / saptamana sau de cate ori este nevoie.

Cap. III Verificarea si receptia serviciilor prestate:


Serviciile prestate se vor face cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
Amplasarea toaletelor ecologice se va face pe locatiile specificate de catre autoritatea contractanta
si pentru perioada mentionata.
Vidanjarea, igienizarea si dezinfectarea toaletelor se va face obligatoriu zilnic (cel putin o data in
zi sau de cate ori situatia o impune), exceptie facand situatiile in care autoritatea contractanta solicita
un alt ritm de vidanjare (ex. in zonele mai putin frecventate, in diferite situatii, etc).
Verificarea si receptia lucrarilor se va face de catre reprezentantii Primariei municipiului
Cluj-Napoca zilnic la fiecare amplasament stabilit, dupa efectuarea operatiunilor de
vidanjare/intretinere, igienizare, pe baza proceselor verbale zilnice incheiate cu prestatorul.
Cap. IV Cerintele minime referitoare la capacitatea tehnica pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca pentru a fi considerat calificat:
- sa detina 2 autovidanje, dintre care una obligatoriu sa fie prevazuta cu bazin de spalare
- 1 autovehicul special pentru transportul toaletelor prevazut cu dispozitiv de ridicare
- ofertantul trebuie sa detina numarul minim de toalete ecologice, care trebuie asigurat pe
parcursul prestarii serviciilor.
- sa detina un contract in derulare cu S.C. Compania de Apa Somes S.A. pentru deversarea
levigatului in reteaua de canalizare a municipiului Cluj-Napoca.
- sa aiba personal calificat in prestatia serviciilor
Pentru indeplinirea Cerintelor minime din caietul de sarcini, ofertantul va prezenta documente
privind capacitatea tehnica a acestuia.
Cap. V. Tipul de toalete ecologice si cantitatile minime si maxime estimate care ar putea fi
amplasate pe raza Municipiului Cluj-Napoca, care necesita intretinute, igienizate si vidanjate, in
perioadele comunicate prin comanda de catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca, perioada de
amplasare (numarul de zile) fiind in functie de necesitate, pe toata perioada achizitiei, conform
tabelelor de mai jos:
Denumire achizitie

UM

Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica


(cel putin odata sau de cate ori este nevoie) a toaletelor
ecologice simple

buc

Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica a


toaletelor ecologice (cu lavoar, pisoar, rezervor de apa,
tratare si evacuare a apelor uzate)
(cu diferite ocazii)
Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica a
toaletelor ecologice (pentru persoane cu dizabilitati, care
nu necesita rampa de acces)
(cu diferite ocazii)

buc

UM

Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica a


toaletelor ecologice simple

buc

Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica a


toaletelor ecologice (pentru persoane cu dizabilitati, care
nu necesita rampa de acces)

38

75

10

10

buc

Denumire achizitie

Inchirierea, amplasarea, igienizarea si vidanjarea zilnica a


toaletelor ecologice (cu lavoar, pisoar, rezervor de apa,
tratare si evacuare a apelor uzate)

Cantitati minime Cantitati maxime


toalete / 1 zi
toalete / 1 zi
(cantitati estimate) (cantitati estimate)

Nr. minim de zile Nr. maxim de zile


estimate
de estimate
de
vidanjare
vidanjare
100

260

10

10

buc
buc

Criteriul de atribuire:
cea mai avantajoasa oferta economica, astfel pretul cel mai scazut va primi punctajul maxim ,
conform tabelului de mai jos:
Denumire achizitie

UM

Cantitate maxima
toalete / 1 zi

Punctaj acordat

Inchiriere, amplasare, igienizare, vidanjare si


intretinere zilnica:
Toalete ecologice simple

buc
75

90 puncte

Toalete ecologice cu lavoar, pisoar, rezervor de buc


apa, tratare si evacuare a apelor uzate

10

5 puncte

Toalete ecologice pentru persoane cu


dizabilitati, care nu necesita rampa de acces

10

5 puncte

buc

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:


Pentru pretul cel mai scazut se va acorda punctajul maxim pentru fiecare produs, pentru alte
preturi se va calcula cu formula:
X = pretul cel mai scazut / pretul ofertat x nr. de puncte acordate pentru fiecare tip de toaleta.
Va fi adjudecata si declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare numar de puncte
cumulat.

DIRECTOR EXECUTIV,
VIRGIL PORUTIU

SEF SERVICIU,
ADRIANA MAGUREAN

INTOCIMT:
INSP. MARIANA CAPOTA

FORMULARUL DE OFERTA
ServiciideAmplasare,vidanjaresiintretinereatoaletelorecologicedepedomeniulpublical
municipiuluiClujNapoca;
CodCPV904600009ServiciidegolireaputurilordedecantaresauafoselorsepticeRev2

1
Denumire achizitie

UM Cantitati
Pret unitar
Valoarea Punctaj
maxime
lei fara TVA
totala
numar estimat de vidanjare / 1 lei fara TVA
toalete / 1zi)
toaleta / 1 zi
(5 = 3 x 4)

Inchirierea, amplasarea, igienizarea buc


si vidanjarea zilnica (cel putin odata
sau de cate ori este nevoie) a
toaletelor ecologice simple
Inchirierea, amplasarea, igienizarea
si vidanjarea zilnica a toaletelor
ecologice (cu lavoar, pisoar,
buc
rezervor de apa, tratare si
evacuare a apelor uzate)
(cu diferite ocazii)
Inchirierea, amplasarea, igienizarea
si vidanjarea zilnica a toaletelor
buc
ecologice (pentru persoane cu
dizabilitati, care nu necesita rampa
de acces)
(cu diferite ocazii)

75

90

10

10

Total

100

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:


Pentru pretul cel mai scazut se va acorda punctajul maxim pentru fiecare produs, pentru alte
preturi se va calcula cu formula:
X = pretul cel mai scazut / pretul ofertat x nr. de puncte acordate pentru fiecare tip de toaleta.
Va fi adjudecata si declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare numar de puncte
cumulat.

Data completrii
.............

Ofertant,
.......................
(semnatura autorizata)