Sunteți pe pagina 1din 54

Universitatea "Al.

I. Cuza" Iai

Facultatea de Matematic

Introducere n LATEX

- Notie de laborator [Iulian Stoleriu]

21 mai 2014

1 Laborator 1
Introducere n LATEX
[Dr. Iulian Stoleriu ]

Introducere

TEX este un program de redactare a textelor i a formulelor matematice. A fost creat de


Donald E. Knuth prin anii 1970, prima versiune aprnd prin 1982. Este un program
renumit prin faptul c este foarte stabil pe diverse platforme i bug-free. Versiunile
TEX sunt aproximri ale numrului , ultima versiune ind 3.1415926.
LATEX este un pachet de macros contruit pentru TEX ce aduce noi mbuntiri n ce
privete calitatea i uurina de redactare, ct i o aare profesional.
LATEX a fost introdus de Leslie Lamport n 1984 i a devenit o metod dominant de
utilizate a programului TEX.
Versiunea curent i cea mai utilizat este LATEX 2 , aprut pentru prima oar n
1994, conceput i actualizat de o echip de voluntari (Johannes L. Braams, David
P. Carlisle, Alan Jerey, Frank Mittelbach, Chris Rowley i Rainer Schpf).
Din 2010, a aprut versiunea LATEX3, ce aduce mbuntiri la sintax, interfa, acces
uor la fonturi arbitrare, o nou documentaie.
LATEX este gratuit i este disponibil n majoritatea sistemelor de operare (Unix, Windows, Mac OS etc.)
Scientic Word e un sistem WYSIWYG (What You See Is What You Get) ce are la
baz LATEX pentru Windows.
LyX e un sistem WYSIWYG pentru Linux, Unix, Mac OS X i MS.

De ce avem nevoie pentru a produce un document cu LATEX?


- un editor (e.g., TEXmaker sau emacs pt Linux or Mac OS, Notepad and WinEdt pentru
Windows).
- o colecie de arhive - e.g. MiKTeX (http://www.miktek.org) pentru Windows sau
TeX-live pentru Unix\ Linux;
1

- un editor pentru *.dvi sau *.pdf (eventual, Ghostscript, Ghostview sau/i Adobe Acrobat reader, pentru a vedea sau imprima rezultatul nal.) De regula, ele sunt incluse
n editor.

De ce LATEX i nu Word?
(i) scrierea formulelor matematice cu LATEX este mult uurat i fcut ntr-un mod mai
convenabil;
(ii) structurile complexe (e.g., note de subsol, indexri, liste cu tabele, bibliograe, notarea
relaiilor matematice) pot generate cu uurin;
(iii) forma nal documentului creat este net superioar celui creat cu MS Word;
(iv) multe reviste tiinice accept doar articole scrise n LATEX;
(v) este gratuit i poate folosit n orice sistem de operare;
(vi) creaz iere de tip *.ps, *.pdf sau *.dvi.
(vii) exist diverse iere gratuite (class packages) pentru prezentri cu beamer sau slide-uri,
CV, pentru cri, note muzicale etc.
(viii) este stabil i mult mai uor i rapid de utilizat pentru scrierea formulelor dec at MS
Word sau WordPerfect.

Dezavantaje
(1) rezultatul nal poate vzut doar dup compilare, i nu imediat;
(2) trebuie nvate comenzile necesare pentru producerea caracterelor dorite;
(3) poate dicil uneori de obinut un anume rezultat;
(4) e indicat salvarea i rularea ierului la intervale scurte, pentru a prentmpina adunarea a multor greeli de redactare;
(5) n LATEX poate foarte greu de produs documente neorganizate (e.g., text i simboluri
neuniforme).

Preambulul ierului de tip LATEX


Comanda urmtoare specic tipul de document ce intenionezi s scrii:

\documentclass[options]{class}

Spre exemplul, clasele (sau stilurile) pot : article, proc, book, letter, report, beamer
sau slides. Opiunile difer n funie de class. Putem avea mai multe opiuni, separate
prin virgul. De exemplu: 10pt, 11pt, 12pt, a4paper, twoside, oneside, landscape, eqn
2

Un exemplu de comand de nceput:

\documentclass[12pt, twoside, a4paper]{article}

Aceast linie este urmat de preambul, unde pot ncrcate noi pachete de opiuni
pentru document, e.g.,

\usepackage[options]{package}

Tot aici, pot introduse comenzi care s inueneze stilul ntregului document, e.g.,
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
% R
\newcommand{\f}{f:\mathbb{R}^m\longrightarrow \R^n}
% f : Rm Rn
\renewcommand{\leq}{\leqslant}
% nlocuiete cu
6
\newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
% \pd{F}{x} pro.
duce F
x
Tot aici, putem stabili dimensiunile documentului. De exemplu:

\pagestyle{plain} \setlength{\textwidth}{6.9in}
\setlength{\textheight}{9in} \setlength{\evensidemargin}{-0.1in}
\setlength{\oddsidemargin}{-0.2in} \setlength{\topmargin}{0.1in}
\setlength{\headheight}{0in} \setlength{\headsep}{0.4in}
\topmargin= -1cm

Urmtoarea comand anun nceputul textului documentului:

\begin{document}

Dup aceast comand, scriem textul.


Urmtoarea comand anun sfritul textului documentului:

\end{document}
Orice urmeaz dup aceast comand va ignorat la compilare.

% Acesta este fisierul primul.tex, un fisier LATEX minimal


% Aici scriem comentarii
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}
Primul meu r\^ and \^ in \LaTeX{}.
\end{document}

Caractere speciale:


generate de (respectiv):

\&

\%

&

\#

\{

\}

\$

\_

\textbackslash

\~{}

\^{}

Bibliograe
[1] Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short
Introduction to LATEX2e, 2009 (online)
[2] Mihai Radu Solcan, Ghid LATEX, versiunea pentru Windows, Bucureti, 2005 (online)
[3] Leslie Lamport, LATEX: A Document Preparation System, Addison- Wesley Publishing
Company, Reading, MA, 1994 (2nd edition).
[4] The Comprehensive TEX Archive Network (CTAN): http://www.ctan.org/
[5] http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/
[6] http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/
[7] http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/

% Definim tipul documentului


\documentclass[11pt]{article}
% Definim asezarea in pagina
\pagestyle{plain} \setlength{\textwidth}{6.9in} \index{pagestyle}
\setlength{\textheight}{9in} \setlength{\evensidemargin}{-0.1in}
\setlength{\oddsidemargin}{-0.2in} \setlength{\topmargin}{0.1in}
\setlength{\headheight}{0in} \setlength{\headsep}{0.4in} \topmargin= -1cm
% Apelam bibliotecile necesare
\usepackage{amsfonts,amsmath}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}
% Titlul documentului
\title{\textbf{\color{NavyBlue} Introducere \^ in \LaTeX}\\
{Laboratorul 1}
% Autorul
\author{[Dr. Iulian Stoleriu]}
% Data
\date{\today
% Incepem textul documentului
\begin{document}
% Comanda de afisare a titlului
\maketitle
% Text
\begin{center}
{\textbf{\color{NavyBlue} \textbf{Introducere}}
\end{center}
\begin{itemize}
\item \TeX{} este un program de redactare a textelor \c si a formulelor
matematice. A fost creat de Donald E. Knuth prin anii $1970$, prima versiune
ap\u ar\^ and prin $1982$. Este un program renumit prin faptul c\u a este
foarte stabil pe diverse platforme \c si {\em bug-free}. Versiunile \TeX{}
sunt aproxim\u ari ale num\u arului $\pi$, ultima versiune fiind $3.1415926$.
\item \LaTeX{} este un pachet de macros contruit pentru \TeX{} ce aduce
noi \^ imbun\u at\u a\c tiri \^ in ce prive\c ste calitatea \c si
u\c surin\c ta de redactare, c\^ at \c si o afi\c sare profesional\u a.
\end{itemize}
% Finalul documentului
\end{document}
5

L TEX(L2) [Dr. Iulian Stoleriu]

2 Laborator 2
Pagina de titlu

\begin{titlepage} ... \end{titlepage}


crem un ier TITLU.tex i-l atam prin \input{TITLE.tex}

Comenzi n LATEX
(i) comenzile sunt senzitive la formatul literei, i.e., se va face diferen ntre \F i \f;
(ii) ncep cu \, continuat de o liter (e.g., \sum ) ori de un singur caracter care nu este
liter (e.g., \^ );
(iii) spaiul liber de dup comand este ignorat.

Tipuri de iere ntlnite n LATEX:

*.tex, *.sty, *.dtx, *.ins, *.cls, *.fd, *.dvi, *.log, *.toc., *.lof, *.lot, *.idx, *.ind.

Biblioteci pentru diverse alte limbi: \usepackage[limbaA, limbaB]{babel}


E.g., \usepackage[romanian]{babel}

Stilul paginii
(a) \pagestyle{style}, unde style poate : plain, headings, empty.
(b) Pentru a lsa o anumit pagin fr numr se va folosi comanda \pagestyle{empty}.
(c) schimbarea stilului paginii curente se face prin comanda \thispagestyle{style}.

Comenzi de scriere
LATEX desparte automat textul n linii de aceeai lungime, la nevoie desparind cuvintele
de la nal;
n anumite ocazii, dorim s terminm textul de pe o linie. n LATEX, sfritul de linie
se obine prin: \\ sau \newline
sfrit de pagin: \newpage

comenzile pot urmate de { }, [ ] sau de nimic.

Medii de lucru n LATEX


Sintaxa general este:

\begin{environment}
Textul ce va fi influen\c tat de mediul de lucru.
\end{environment}
Exemple:

\begin{center}... text ...\end{center},


\begin{cases}... variante ...\end{cases},
\begin{equation}... formule matematice ...\end{equation},
\begin{eqnarray}... formule matematice ...\end{eqnarray},
\begin{document}... text ...\end{document},
\begin{itemize}... \item[(optional)] ...\end{itemize}.
\begin{enumerate}... text ...\end{enumerate}.
\begin{verbatim}... text ...\end{verbatm}
Pentru a schimba stilul de enumerare, putem utiliza comanzi de genul:

\renewcommand{\labelenumi}{(\alph{enumi})}
\renewcommand{\labelenumii}{[\roman{enumii}]}

Formule matematice
(i) n interiorul textului, modul matematic se introduce prin inserarea de dolar n ambele
capete.
E.g., $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$
P
(1)k+1
produce 4 =
k=1 2k1

(ii) pentru a introduce modul matematic n linie separat, folosim \[ ... \] sau
\begin{displaymath} ... \end{displaymath} sau $$ ... $$ sau modul equation.
De exemplu, $$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$$
produce

X (1)k+1
=
4
2k 1
k=1

(iii) pentru a aa modul display n interiorul textului folosim $\displaystyle ... $
(iv) pentru numerotarea formulelor folosim modul equation. De exemplu,

\beq \label{St}
S(t)=S_0e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})\,t+\sigma\,W(t)},\;\; t\geq 0\; a.s.
\eeq
7

produce

S(t) = S0 e(

2
) t+ W (t)
2

, t 0 a.s.

(2.1)

unde St este numele sub care poate apelat formula (2.1), prin comanda (\ref{St})
sau \eqref{St}.
(v) pentru formule n ir, folosim modum eqnarray. Astfel, comanda

\begin{eqnarray}
F_Y(y) &=& P(X\in D_Y),\nonumber \\
&=& \int_{D_Y} f_X(x)\,dx.\label{FY}
\end{eqnarray}
produce

FY (y) = P (X DY ),
Z
=
fX (x) dx.
DY

(vi) dac nu se dorete numerotarea relaiilor, atunci utilizm \nonumber sau


\begin{eqnarray*} ... \end{eqnarray*}.
Urmtorul cod LATEX:

Func\c tia indicatoare a lui $A\subset \Omega$ este definit\u a astfel:


\[
\chi_A(x) =
\begin{cases}
1 & \mbox{ , dac\u{a} }x\in A,\\
0 & \mbox{ , dac\u{a} }x \notin A.
\end{cases}
\]
genereaz textul de mai jos:
Funcia indicatoare a lui A este denit astfel:
(
1 , dac x A,
A (x) =
0 , dac x
/ A.

(2.2)

Exerciiu:

Reproducei urmtorul text:

Din independena celor dou variabile aleatoare, gsim c densitatea de repartiie a vectorului (X, Y ) este:
m

x 2 1 y 2 1 e
h(x, y) = f (x)g(y) = m+n

2 2 m2

x+y
2

n
2

,

(x, y) (0, ) (0, ).

Considerm o transformare a acestui vector,

t = n x
my
:
v = y,

(2.3)

n vectorul (F, Y ). Densitatea de repartiie a acestui vector este (vezi Propoziia anterioar):

k(u, v) =

m
n

 m2

u 2 1 v
2

m+n
2

m+n
1
2

e 2 (1+ n u)
,


m2 n2

(t, v) (0, ) (0, ).

Densitatea de repartiie marginal pentru F este:


Z
k1 (u) =
k(u, v) dv
0m+n
m
m m+n
2
1
2
2

 u
1+ u
,
m
n
n
2 2

m
n

 m2

u > 0,

adic tocmai densitatea de repartiie a unei variabile aleatoare F(m, n).

3 Laborator 3
scrierea matricelor; mediile de lucru matrix, pmatrix, vmatrix, bmatrix, Bmatrix sau
Vmatrix.

\[
\begin{matrix}
a & b & c \\
d & e & f \\
g & h & i
\end{matrix}
\]
sau
\[
A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2}
a_{2,1} & a_{2,2}
\vdots & \vdots
a_{m,1} & a_{m,2}
\end{pmatrix}
\]
sau

pentru

&
&
&
&

\cdots
\cdots
\ddots
\cdots

&
&
&
&

a_{1,n}\\
a_{2,n}\\
\vdots\\
a_{m,n}

a b c
d e f
g h i

pentru

Am,n

\[
\begin{array}{|l|c|r|}
\hline
\mbox{st\^ anga} & \mbox{centru} & \mbox{dreapta}\\
\hline
pentru
\alpha & \cos(y\pi) & \beta^2 \\
\hline
\sqrt{\sum_j\gamma_j} & \ln(\tau) & \sin(\pi x)\\
\hline
\end{array}
\]

10

a1,1
a2,1

= ..
.

a1,2
a2,2
..
.

am,1 am,2

stnga

qP
j j

a1,n
a2,n

..
..
.
.
am,n

centru
cos(y)

dreapta
2

ln( )

sin(x)

Crearea unei liste bibliograce


O bibliograe poate creat folosind mediul de lucru thebibliography. De exemplu,

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\end{thebibliography}
Citarea n text a unei referine se face cu comanda \cite. De exemplu,
\cite{lamport} va produce [3] n text.
Dac se dorete introducerea n Bibliograe a unei lucrri, fr a o utiliza n text, atunci
folosim comanda \nocite. De exemplu, \nocite{lamport} nu afecteaz textul.
citaiile multiple pot introduse prin \cite{citatia1,citatia2,citatia3}. De
exemplu,
\cite{lamport, wiki} produce n text [3, 5].
trimiterea la o anumit pagin dintr-o referin se face prin \cite[pag. 175]{lamport},
obinndu-se [3, pag. 175].
o alt modalitate de a crea o bibliograe, mult mai specializat, este prin utilizarea
unei baze de date BibTeX, nregistrat ntr-un ier de tip *.bib. Un exemplu de
introducere a datelor n aceast baz de date este (pentru o carte):

@book{lamport,
author = "Leslie Lamport",
title = "\LaTeX{}: A Document Preparation System",
year
= "1994",
publisher ="Addison-Wesley Publishing Company",
address = "Reading, MA,"
}
un articol l introducem astfel:

@article{geo,
author = "Ion Georgescu",
title = "Subspa\c tii invariante",
year
= "2003",
journal = "Journal of Applied Analysis",
volume = "31",
number = "2",
pages = "232--241"
}
11

citarea adreselor www se face prin:

@MISC{website:LATEX symbols,
AUTHOR = "Applied Mathematics - Colorado",
TITLE = "LATEX symbols",
MONTH = "January",
YEAR = 2008,
HOWPUBLISHED = "\url{http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/}"
}
adugarea referinelor (e.g., gino1, thon2, simon) n text se face astfel:

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{gino1, thon2, simon}
stilurile care pot utilizate sunt: plain, abbrv i alpha.
pentru ca Bibliograa s e inclus n Cuprins, folosim:

\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliography}
sau

\cleardoublepage
\section{Bibliography}
pentru a aparea Bibliograe n loc de References, adugm n preambul comanda
\usepackage[romanian]{babel}.
o alt modalitate de a crea o bibliograe este NatBib, ce necesit comanda
\usepackage{natbib} n preambul.
pentru ca un url s e activ i s poat accesat direct din ierul .pdf, avem nevoie
de pachetul de opiuni hyperref n preambul. Comanda din text ce face trimiterea la
site este \url{fisier} (vezi secvena de cod de mai jos ce a creat Bibliograa)
Pachetul de opiuni hyperref mai are avantajul c activeaz toate referinele i citrile
din textul .pdf (cele introduse prin comanzile \ref i \cite) i, astfel, vom putem sri
la referina dorit printr-un simplu click de mouse.
Urmtoarea secven creaz bibliograa din Laboratorul 1:

12

\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{short} Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl,
The Not So Short Introduction to \LaTeX2e{}, $2009$ (online)
\bibitem{solcan} Mihai Radu Solcan, Ghid \LaTeX{}, versiunea pentru Windows,
Bucure\c sti, $2005$ (online)
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\bibitem{ctan} The Comprehensive \TeX{} Archive Network (CTAN):
\url{http://www.ctan.org/}
\bibitem{wiki} \url{http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/}
\bibitem{oxford} \url{http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/}
\bibitem{colorado} \url{http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/}
\end{thebibliography}

Orientarea n pagin
\usepackage[landscape]{geometry}

\begin{landscape}
.......
\end{landscape}

13

Aranjarea n pagin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*
*
*
*
*

Figura 1: Aranjarea n pagin

14

one inch + \hoffset


one inch + \voffset
\oddsidemargin = 31pt
\topmargin = 20pt
\headheight = 12pt
\headsep = 25pt
\textheight = 592pt
\textwidth = 390pt
\marginparsep = 10pt
\marginparwidth = 35pt
\footskip = 30pt
\marginparpush = 7pt
\hoffset = 0pt
\voffset = 0pt
\paperwidth = 597pt
\paperheight = 845

4 Laborator 4
Mediul de lucru pentru teoreme
Pachetul necesar pentru mediul teorem este \usepackage{amsthm};
Comanda \newtheorem{nume}{Nume afisat} denete mediul teorem, ce poate include: teoreme, leme, corolarii, propoziii, deniii, exerciii, observaii etc.
Exemple:

\newtheorem{teo}{Teorem\u a}, \newtheorem{prop}{Propozi\c tie},


\newtheorem{dfn}{Defini\c tie}, \newtheorem{ex}{Exerci\c tiu}
dac se dorete numerorarea teoremelor/propoziiilor/observaiilor etc. n funcie de
seciune, folosim n preambul comanda

\newtheorem{nume}{Nume afisat}[section]
Pentru a introduce teoreme n text, folosim comenzi de genul:

\begin{teo} Text... \end{teo}


\begin{dfn} Text... \end{dfn}

sau
sau

\begin{prop} Text...\end{prop}
\begin{ex} Text... \end{ex}

care vor aa urmtoarele:

Teorema 4.1 Text...


Propoziia 4.1 Text...
Deniia 4.1 Text...
Exerciiu 4.1 Text...
Dac se dorete numerorarea teoremelor/propoziiilor/observaiilor etc. n funcie de
anumite rezultate importante din text, i nu doar n funie de seciune, atunci folosim
n preambul comanda

\newtheorem{nume}[contor]{Nume afisat}
unde [contor] specic numele contorului utilizat. De obicei, se folosesc anumite
teoreme importante. Spre exemplu, dac n preambul folosim comenzile
15

\newtheorem{teo}{Teorema}[section]
\newtheorem{cor}[teo]{Corolar}
\newtheorem{prop}[teo]{Propozi\c{t}ia}
\newtheorem{ex}[teo]{Exerci\c{t}iu}
atunci rezultatul aat va 

Teorem 4.1. Text...


Propoziia 4.2. Text...
Corolar 4.3. Text...
Exerciiu 4.4. Text...
Pentru teoreme fr numr, folosim n preambul urmtoarea comand:

\newtheorem*{exm}{Exemplu}
Secvena urmtoare:

\begin{exm}
Acesta este un exemplu de teorem\u a f\u ar\u a num\u ar
\end{exm}
produce

Exemplu. Acesta este un exemplu de teorem fr numr


Dac se dorete apelarea unei anumite teoreme, atunci folosim etichete introduse prin
\label. Spre exemplu, urmtoarea secven

\begin{dfn}\label{def1}
O func\c tie $f: D \longrightarrow \R$ se nume\c ste func\c tie de
clas\u a $C^1(D)$ dac\u a $f$ este derivabil\u a pe $D$ \c si cu derivata
continu\u a.
\end{dfn}
aeaz textul

Deniia 4.5. O funcie f : D R se numete funcie de clas C 1 (D) dac f este


derivabil pe D i cu derivata continu.
Apelul Deniiei 4.5 se face cu comanda \ref{def1}.
Mediul Demonstraie poate denit prin comanda proof. De exemplu, secvena

\begin{proof}
Aici se scrie
\end{proof}

demonstra\c tia.
16

va aa

Demonstraie. Aici se scrie demonstraia.


Anterior, cuvntul Demonstraie apare deoarece avem pachetul [romanian]{babel} n
preambul. Fr acest pachet, mai avem opiunea

\begin{proof}[nume] ... \end{proof}


ce va aa numele dintre paranteze ptrate. De exemplu,

\begin{proof}[Pr\" ufung]
Scrie demonstra\c tia \^ in german\u a.
\end{proof}

Prfung. Scrie demonstraia n german.


Comanda \renewcommand{\qedsymbol}{\fbox{$\surd$}} nlocuiete patrelul de

la nalul demomstraiei cu ce punem ntre acolade. n cazul de fa,


Exist 3 stiluri pentru a introduce teoreme, i anume plain (implicit), denition i
remark.
Putem schimba stilul folosind n preambul comanda

\theoremstyle{numele_stilului}.
LATEX permite denirea i a altor stiluri dect cele deja existente.

Fonturi i stiluri de redactare


normal, italic, subliniat, bold, main de scris,
roman.
Mrimi uzuale (vezi [5]):

17

small caps, aplecat, sans serif,

Etichete:
Se atribuie i se refer la ele prin comenzile:

\label{marker},

\ref{marker}, \pageref{marker}

De exemplu, \ref{chap: f1}, \ref{sec: f2}, \ref{fig: F1}, \ref{tab: t1},

\ref{eq: eqn1}

18

Exerciiu: Reproducei urmtorul text:


Teorem 4.6. (Hincin1 ) (legea slab a numerelor mari)

Dac Xn , n 1, sunt variabile aleatoare ce admit momente absolute de ordin 1, sunt


independente dou cte dou i identic repartizate, atunci irul (Xn )n urmeaz legea slab
a numerelor mari, i.e.,
n
1X
prob
Xk E(X1 ), (n ).
(4.1)
n
k=1

Teorem 4.7. (Kolmogorov2 , 1929) (legea tare a numerelor mari)

Fie irul de v.a. (Xn )nN , independente, sunt identic repartizate i E(|X1 |) < .
Fie E(Xn ) = m, n N . Atunci irul (Xn )n satisface legea tare a numerelor mari, adic:
n

1X
a.s
Xk m, (n ).
n k=1

(4.2)

Observaia 4.8. Concluzia legii slabe a numerelor mari se mai poate scrie i sub forma:
P


X1 + X2 + + Xn
= m = 1.
lim
n
n

Teorem 4.9. (TLC) (teorema limit central)

Dac v.a. (Xn )nN sunt independente i identic repartizate, cu m i 2 nite, atunci:
!
n
X
1

Xk nm Y N (0, 1), pentru n .


n k=1

Observaia 4.10. Notm cu

1
Zn =
n
not

n
X
k=1

Xk nm .

Atunci, convergena din Teorema 4.9 este echivalent cu

lim P (Zn x) = (x), x R,

(4.3)

unde (x) este funcia lui Laplace, sauZ b
Sn nm
1
2

lim P a
b =
ex dx = (b) (a).
n
n
2 a

1 Aleksandr
2 Andrei

Yakovlevich Khinchin (1894 1959), matematician rus


Nikolaevich Kolmogorov (1903 1987), matematician rus

19

(4.4)

5 Laborator 5
Crearea | de | tabele
Modul de lucru tabular poate folosit pentru crearea de tabele cu linii veriticale sau
orizontale opionale. Poate denit astfel:

\begin{tabular}[pozitia]{aliniamentc}
unde pozitia poate b (bottom), t (top) sau c (central). Pentru aliniament putem
folosi: l (left), c (central) sau r (right), cu | sau ||, dup preferine. Prin comanda
*{num}{str} putem determina aliniamentul mai multor coloane dintr-un foc. De exemplu, secvena urmtoare:

\begin{tabular}{||l|| c|c|c||}
\hline \hline
fain\u a & 1 & 2 & 3 \\
ou\u a & 4 & 5 & 6 \\
br\^ anz\u a & 2 & 4 & 3 \\ produce:
\hline
Total & 7 & 11 & 12 \\
\hline \hline
\end{tabular}

fain
ou
brnz
Total

1
4
2
7

2
5
4
11

3
6
3
12

Separarea ntre celule se face cu &. Trecerea la urmtoarea linie se face prin \\.
Liniile orizontale sunt determinate de comanda \hline
Comanzile pentru a crea coloane multiple sau linii multiple sunt:

\multicolumn{num_coloane}{aliniament}{continut}
\multirow{num_linii}{latime}{continut}
(Pentru limea natural, n \multirow se folosete *.)
Pentru a colora liniile dintr-un tabel este necesar comanda

\usepackage[table]{xcolor}
n preambul. Comanda ce coloreaz linii ntr-un tabel este

20

\rowcolors{<linia de start>}{<impar>}{<parr>}
Alte comenzi pentru colorare: \showcolors, \hidecolors, cellcolor (coloreaz doar
o celul din tabel).
Pentru a controla mrimea tabelului, putem utiliza comanda

\resizebox{latime}{inaltime}{tabel}
Liniile orizontale pariale sunt determinate de \cline{i-j} , adic linia ce ncepe n
coloana i i se termin n coloana j. Spre exemplu:

\resizebox{5cm}{1.5cm} {
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
2 &
\multicolumn{2}{c|}{Variante} \\
\cline{2-3} 456 & \multirow{2}{*}{$\alpha$} & \multirow{2}{*}{$\beta$} \\
00000 & & \\
\hline \hline
1111 & \multicolumn{2}{c|}{ABCDE} \\
\hline
\end{tabular}
}

2
456
00000
1111

produce tabelul:

Variante

ABCDE

Modul tabele ne ajut s adugm etichete i text la tabele. Formatul general este:

\begin{table}[pozitie]
\caption{Aici scriem ce reprezent\u am \^ in tabel}
\begin{tabular}{| r | r || c | c | c |}
...
\end{tabular}
\end{table}
unde [pozitie] poate t, b, h, ht, hb.
O sumarizare a tuturor tabelelor din document se poate face folosind comanda \listoftables
n preambul.
21

Urmtoarea secven

\begin{table}[!hb]
\bc
\begin{tabular}{c|l}
\mbox{ stem} & \mbox{ leaf } \\
\hline
$9$ & $2$ $6$\\
$8$ & $1$ $5$ $6$ $8$\\
$7$ & $3$ $5$ $7$ $7$ $7$ $9$\\
$4$ & $1$ $4$ $8$\\
$3$ & $8$
\end{tabular}
\caption{Tabel {\it stem-and-leaf} reprezent\^{a}nd punctajele
studen\c tilor.}\label{leaf}
\ec
\end{table}
produce
stem
9
8
7
4
3

leaf
26
1568
357779
148
8

Tabela 1: Tabel stem-and-leaf reprezentnd punctajele studenilor.

Modul minipage :

\begin{minipage}{5cm}
...
\end{minipage}
\hspace{1cm}
\begin{minipage}{8cm}
...
\end{minipage}

22

Exerciiu: Reproducei textele de mai jos:


I

Putem grupa datele de tip continuu ntr-un tablou de distribuie de forma:
[a0 , a1 ) [a1 , a2 ) . . . [ar1 , ar )
data :
,
f1

f2

...

fr

sau sub forma unui tabel de distribuie (vezi Tabelul 2).

clasa
[a0 , a1 )
[a1 , a2 )
..
.

frecvena valoare medie


f1
x01
f2
x02
..
..
.
.
[ar1 , ar )
fr
x0r
Tabela 2: Tabel cu frecvene pentru date continue.
II Notm cu FY (y) funcia de repartiie pentru Y i cu fY (y) densitatea sa de repartiie.
Atunci:
yb

FX
, a > 0;
yb

a
, a > 0;

P X

a 

yb
FY (y) = P (aX +b y) =
= 1F
, a < 0;
y

b
X

a
, a < 0;

P X

a
III Tabelul de mai jos conine echipele romneti ce vor participa n cupele europene
n sezonul 2010-2011 sunt:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Echipa
CFR Cluj
FC Timioara
Steaua
Dinamo
Urziceni
SC Vaslui

Clasamentul Ligii I
Games Wins Draws
23
12
7
23
11
9
23
12
6
23
11
8
23
11
8
23
12
5

23

Loses
4
3
5
4
4
6

Points
43
42
42
41
41
41

Calicat n CL
Play-o pentru CL
Europa League
Europa League
Play-o Europa League
Play-o Europa League

6 Laborator 6
Includerea de guri/imagini
Pentru includerea de grace/imagini, va trebui s avem n preambul comanda:
\usepackage{graphicx}.
Putem include iere .jpg, .pdf, .png, .eps, .ps etc. folosind comanda

\includegraphics[atribut1=val1, atribut2=val2, ..., atributN=valN]{imagine}

Atributele pot : scale, width, height, angle, trim, clip. De exemplu,

\begin{minipage}{6cm}
\includegraphics[scale=0.5, angle=0]{eggs}
\end{minipage}
\hspace*{1.2cm}\c si invers:\hspace*{2cm}
\begin{minipage}{6cm}
\includegraphics[scale=0.5, angle=180]{eggs}
\end{minipage}

i invers:

Opiunea trim se folosete astfel:


\includegraphics[trim = <stanga> <jos> <dreapta> <sus>, clip, <alte optiuni>]{imagine}

Comenzile \setlength\fboxsep{**pt} i \setlength\fboxrule{**pt} realizeaz un


chenar n jurul imaginii i determin mrimea acestuia, respectiv. De exemplu,
\bc
\setlength\fboxsep{10pt} \setlength\fboxrule{10pt}
{\color{BurntOrange}
\fbox{\includegraphics[trim=1.mm 5mm 1mm 9mm, clip, width=10cm,height=6.5cm]{eggs}}}
}
\ec

produce tabloul din Figura 2.


24

Figura 2: Tablou de familie: a couple of good-looking eggs.

Comentariile la imagini pot adugate la fel ca i la guri (vezi Figura 2), folosind
comenzile:

\begin{table}[!h]
<imagine>
\caption{Text}\label{eticheta}
\end{table}

sau \begin{figure}[!h]

Comentariile pot adugate i lateral, utiliznd n preambul comanda \usepackage{sidecap}


i apoi ca n exemplul 3.
Pentru a putea scrie text i n jurul unei guri, putem folosi un pachet special de opiuni: \usepackage{wrapfig}. Comanda ce include gura n text este:

\begin{wrapfigure}[inaltimea]{aliniament}{latimea}\end{wrapfigure}
Pachetul de opiuni subfig ne d posibilitatea de a crea guri n alte guri. Spre
exemplu, secvena de mai jos produce Figura 4.
\begin{figure}[!ht]
\centering
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Cornflower}{Cornflower}]
{\label{fig: corn}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{basketflower}} \hspace{1cm}

25

Figura 3:
Die Enkelin von Euler,

die Eule

geboren 29/12/2007
im Heidelberg,
Baden Wrttemberg,
Deutschland.
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Edelweiss}{Floare de col\c t}]
{\label{fig: colt}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{edelweiss}} \hspace{.5cm}
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Passion_flower}{Floarea pasiunii}]
{\label{fig: passion}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{passionflower}}
\caption{Flori}
\label{fig:flori}
\end{figure}

Putem include imagini att din directorul curent, ct i din alte directoare, folosind
comenzile

\input{./numefisier.tex}

aici, ./ semnic directorul curent

sau

\input{./altdirector/numefisier.tex}

26

(a) Cornower

(b) Floare de col

(c) Floarea pasiunii

Figura 4: Flori
.

27

Tem: [1]

Reproducei (folosind LATEX !) imaginea urmtoare:

Are you strong enough?


Just try it!

[2] Reproducei urmtoarele:

Matlab

Urmtoarea funcie
produce gura
din partea dreapt, care reprezint o micare
aleatoare 2-dimensional. (drunkard's walk)

function walk2d(n)
x = [0; cumsum(randn(n,1))];
y = [0; cumsum(randn(n,1))];
plot(x,y)

28

7 Laborator 7
Indexare
Folosim n preambul \usepackage{makeidx};
Activarea pachetului se face prin comanda \makeindex, folosit tot n preambul;
Pentru a indexa un element, utilizm comanda \index{element};
Comanda pentru aarea indexului este \printindex;
pentru a crea mai multe indexri, utilizm \usepackage{multind} n preambul.
Comenzile posibile sunt:

\makeindex{notiuni}
\makeindex{autori}
...
\index{notiuni}{func\c tie continu\u a}
\index{autori}{A. N. Kolmogorov}
...
\printindex{notiuni}
\printindex{autori}

Diverse
Comanda \parbox[poz]{lat}{text} mrginete un paragraf (i.e., ceea ce scriem la
text) la dimensiunile dorite. Aici, poz e poziia
(poate doar c, t, b) i lat e limea textului.
Comanda 0.5\textwidth reduce textul la jumtate din limea textului normal;
Comanda \makebox[lat][poz]{text} creaz, de asemenea, diverse ncadrri ale textului. Aici, poz poate una dintre: c, l, r, s. De exemplu, comanda

\makebox[\textwidth][c]{\color{Green}text centrat}
text centrat
Comanda \framebox[lat][poz]{text} este la fel ca \makebox, cu diferena c deseneaz ncadrarea textului. De exemplu, comanda

\framebox[\textwidth][s]{\color{Cyan}Man ist, was man isst.}


produce
Man

ist,

was

man

isst.

O alt comand util pentru ncadrarea textului este \raisebox{parametru}[0pt][0pt]{text}


Comenzile \mbox i \fbox sunt cazuri particulare pentru \makebox i \framebox.
29

Exemplu de scrisoare
\documentclass{letter}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}
\signature{Studentu' $00$7\\ cu tricou \^ in dungi \newline \newline} % numele
\address{Banca a 3-a \\ R\^ andul 2 (de la u\c s\u a) \\ din Laboratorul $3$}
% adresa expeditorului
\begin{document}
\begin{letter}{Domnului Profesor I. S., \\ de la Laboratorul cu \LaTeX{}
\newline \newline } % adresa destinatarului
\raisebox{0pt}[0pt][0pt]{\color{Purple}\Huge%
\textbf{ \raisebox{-7.0ex}{ S}%
\raisebox{-12.7ex}{$\hspace{1.2cm}$ P}%
\raisebox{-19.2ex}{$\hspace{-.7cm}$ E}%
\raisebox{-23.8ex}{$\hspace{1.5cm}$ C}%
\raisebox{-28.5ex}{$\hspace{-.7cm}$ I}
\raisebox{-32.5ex}{$\hspace{1.0cm}$ M}
\raisebox{-38.5ex}{$\hspace{-.7cm}$ E}
\raisebox{-43.5ex}{$\hspace{1.2cm}$ N}}}
\opening{\sl Stimate Domnule Profesor,} % formula de incepere
\vspace*{.4cm}
{\sl V\u a rog frumos s\u a m\u a \^ invoi\c ti dup\u a ora a doua de laborator,
ca s\u a pot prinde autobuzul spre cas\u a. Mi-a spus mama c\u a a mai r\u amas
ceva cozonac \c si pasc\u a de la Pa\c ste \c si nu vreau s\u a le las s\u a se
strice. Men\c tionez c\u a nu pot lua un alt autobuz mai t\^ arziu, deoarece mai
am unele cump\u ar\u aturi de f\u acut pentru ai mei. \^ In plus, mi-e fric\u a
s\u a c\u al\u atoresc seara.
\c Sti\c ti?... multe se pot \^ int\^ ampla \^ in ziua de azi!...
V\u a mul\c tumesc frumos!}
\vspace*{1cm}
\closing{Cu stim\u a \c si sinceritate, \\ % urarea de final
{\color{Red}${\bf \times}$} \\
{\it [Semn\u atura]} }
\ps{P.S. \^ In Anexa de mai jos am ata\c sat scutirea oficial\u a de la
\encl{\url{Scutire-de-la-Mamica}} % Anexe
\end{letter}
\end{document}

30

mama.}

Banca a 3-a
Randul 2 (de la usa)
din Laboratorul 3

1 iunie 2010

Domnului Profesor I. S.,


de la Laboratorul cu LATEX

P
Stimate Domnule Profesor,
V
a rog frumos s
a m
a nvoiti dupa ora a doua de laborator, ca sa pot prinde
autobuzul spre cas
a. Mi-a spus mama ca a mai ramas ceva cozonac si pasca de
la Paste si nu vreau s
a le las sa se strice.
Mentionez c
a nu pot lua un alt autobuz mai tarziu, deoarece mai am unele
cump
ar
aturi de f
acut pentru ai mei. In plus, mi-e frica sa calatoresc seara.
Stiti?... multe se pot nt
ampla n ziua de azi!...

V
a multumesc frumos!

I
Cu stima si sinceritate,

[Semn
atura]

Studentu 007
cu tricou n dungi

P.S. In Anexa de mai jos am atasat scutirea oficiala de la mama.


Anex
a: Scutire-de-la-Mamica

31

8 Laborator 8
Prezentri
Modul slides

 Preambulul la acest mod este \documentclass{slides};


 Slide-urile se introduc prin
\begin{slide}
text...
\end{slide}
Modul beamer

 Preambulul la acest mod este


\documentclass{beamer}
\mode<presentation>
\usetheme{Madrid}

 Pagina de titlu n modul beamer (se scrie n preambul!) este:


\title{Modele matematice \^ in Finan\c te}
\subtitle{Rezumat}
\author{A. Student \inst{1} \and I. Stoleriu \inst{2}}
\institute{
\inst{1}
student,
Facultatea de Matematic\u a
\and
\inst{2}
Universitatea ''Al. I. Cuza'' Ia\c si\\
Facultatea de Matematic\u a
}
\date{\today}
\subject{Matematic\u a-Informatic\u a}

 n interiorul documentului (imediat dup \begin{document}) scriem:


\frame{\titlepage} (activeaz pagina de titlu).

32

Titlul slide-ului 1 [daca este cazul]

Titlul slide-ului 2 [daca este cazul]

- Continutul slide-ului 1
- Bla - bla - Blaaaa

- Continutul slide-ului 2
- Text - Text - Texte...

 Continum n document (vezi Figura) prin:


\begin{frame}
\frametitle{Titlul slide-ului 1 [dac\u a este cazul]}
- Con\c tinutul slide-ului 1\\
- Bla - bla - Blaaaa
\end{frame}
\begin{frame}
\frametitle{Titlul slide-ului 2 [dac\u a este cazul]}
- Con\c tinutul slide-ului 2\\
- Text - Text - Texte...
\end{frame}
\end{document}

 Diverse teme ce denesc modul de prezentare, introduse prin comanda

\usetheme{tipul-temei}. De exemplu:
\usetheme{Marburg}, \usetheme{Madrid}, \usetheme{Frankfurt}

etc.

 Pentru controlul culorii se poate folosi comanda \usecolortheme{culoare}.


 Culorile pot controlate prin comanda
\setbeamercolor{<beamer-color name>}{<options>}
De exemplu, \setbeamercolor{normal text}{fg=orange}

 Fonturile pot controlate prin comanda \usefonttheme{tip-text}.


De exemplu, \usefonttheme{serif} va face ca textul s e scris n modul serif.

 Comenzile \useinnertheme{} i \useoutertheme{} denesc elementele din interiorul (respectiv, din exteriorul) unui mod de lucru.

 Comanda \setbeamercovered{<optiuni>} denete modul de prezentare a tex-

tului ascuns. Opiunile sunt: invisible, transparent, dynamic, highly dynamic


De exemplu, comanda \setbeamercovered{transparent} va face ca textul ascuns s e scris cu caractere transparente.
33

Animaiile se introduc prin \pause, scris la nalul ecrui rnd ce se dorete a 


ntrerupt.
O alt variant este urmtoarea:

\begin{itemize}
\item<2-> Al 2-lea rand ce apare;
\item<1-> Primul rand ce apare;
\item<alert@2> Al 2-lea rand ce apare;
\only<1-> Apare cu al primul rand si va disparea cu disparitia lui;
\item Acest rand apare mereu;
\end{itemize}
Comanda \item<alert@2> scrie cu rou (culoarea implicit) rndul activat;
Putem controla fontul textului astfel:

\begin{frame}
\textbf{Aceasta linie apare in bold pe toate slide-urile}\\
\textbf<2>{Aceasta linie apare in bold doar pe slide-ul al doilea}\\
\textbf<3>{Aceasta linie apare in bold doar pe slide-ul al treilea}\\
\end{frame}
Un exemplu de succesiune de medii de lucru:

\begin{frame}
\begin{theorem}<1->
Aici apare enuntul teoremei.
\end{theorem}
\begin{proof}<3->
Demonstratia apare dupa Corolar!
\end{proof}
\begin{corolar}<2->
Enuntul corolarului apare dupa cel al teoremei, inainte de demonstratie.
\end{corolar}
\end{frame}
Mai multe detalii gsii la adresa

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.
pdf

Tem: Reproducei ierul Tema.pdf ataat!


34

9 Laborator 9
Format de lucrare nal
Formatul de lucrare de mai jos este alctuit dintr-un ier principal, cel scris cu albastru, i
alte iere *.tex adiacente (scrise cu diverse culori), care sunt anexate la ierul principal
cu ajutorul comenzii \include{}.
\documentclass[12pt, a4paper]{report}
% tipul documentului
% acesta este fisierul principal
% Aici incarcam pachetele ce le dorim. Mai jos sunt cateva exemple
\usepackage{appendix,makeidx}
\usepackage[dvips]{graphics}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb,graphicx}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{setspace}
\textheight=23.7cm \textwidth=14.0cm
\parindent=0.0in \topmargin= 0cm
\oddsidemargin=1.5cm \evensidemargin=0cm
\setstretch{1.3}

% apendice si index
% pachetul pentru figuri
% pachetul pentru culori
% pachetul cu optiuni in limba romana
% pachet pentru header
% pachet pentru spatieri

% distanta intre randuri

% aici definim shortcut-uri pentru mediul teorema sau pentru formule.


% Cateva exemple:
\newtheorem{teo}{Teorema}[chapter]
\newtheorem{lema}[teo]{Lema}
\newtheorem{dfn}[teo]{Defini\c{t}ia}
\newtheorem{cor}[teo]{Corolar}
\newtheorem{prop}[teo]{Propozi\c{t}ia}
\newtheorem{obs}[teo]{Observa\c{t}ia}
\newtheorem{exm}[teo]{Exemplu}
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}
% simbolul pentru medie a unei v.a.
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
% multimea numerelor naturale
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
% multimea numerelor reale
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
% multimea numerelor complexe
\newcommand{\F}{{\mathcal F}}
% un F caligrafic
\newcommand{\f}{f:\mathbb{R}^m\longrightarrow \R^n}
% f : R^m -> R^n
\newcommand{\x}{(x_n)_{n\in \N}}
% un sir (x_n) cu n natural
\newcommand{\beq}{\begin{equation}}
\newcommand{\eeq}{\end{equation}}

35

\newcommand{\bc}{\begin{center}}
\newcommand{\ec}{\end{center}}
\newcommand{\hh}{\hspace*{2cm}}
\makeindex

% realizeaza indexul

\begin{document}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\large
\textsc{Universitatea ''Al. I. Cuza'' din Ia\c si} \\
\textsc{Facultatea de Matematic\u a} \\
\textsc{Specializarea Matematic\u a-Informatic\u a}\\
\vspace{5cm}
\textbf{\sc Lucrare de licen\c t\u a}\\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge \sc Titlul lucr\u arii}\\
\vspace{6cm}
Coordonator, \hfill Absolvent,\\
A. {\sc Professor} \hfill A. {\sc Student}\\
\vfill
Iunie - 2011\\
Ia\c si \\
\ \\
\end{center}
\end{titlepage}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\ \\
\vspace{5cm}
(Pagina goal\u a sau pagina pentru dedica\c tie)
\end{center}
\end{titlepage}
\pagenumbering{roman}
\setcounter{page}{2}

% incepe pagina de titlu

% se termina pagina de titlu


% incepe pagina de dedicatie

% se termina pagina de dedicatie


% stabileste nr. paginii de start

\addcontentsline{toc}{section}{Abstract}
\include{abstract}

% adauga Abstractul in Cuprins


% include Abstractul

\tableofcontents
% afiseaza Cuprinsul
\addcontentsline{toc}{section}{List\u a de figuri}
\listoffigures
% lista figurilor
\addcontentsline{toc}{section}{List\u a de tabele}
\listoftables
% lista tabelelor
\addcontentsline{toc}{section}{Nota\c tii}
% adauga Notatii in Cuprins

36

\include{Notatii}
\pagenumbering{arabic}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Introducere}
\include{Intro}

% include un paragraf de notatii


% adauga Introducerea in Cuprins
% include Introducerea

% ~~~~~ optiuni de header pentru pagina ~~~~~~~~~


\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}
\fancyhead[CE]{\textit{\nouppercase{\leftmark}}}
\fancyhead[CO]{\textit{\nouppercase{\rightmark}}}
% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
% urmatoarele 2 comenzi stabilesc modul cum vor aparea numerele la (sub)sectiuni
\renewcommand{\thesection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{subsection}}
\include{Capitolul1}
\include{Capitolul2}
\include{Capitolul3}

% include Capitolul 1
% include Capitolul 2
% include Capitolul 3

\fancyhf{}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Apendice}
\include{apendix}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Index}
\printindex
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Bibliografie}
\include{Biblio}
\end{document}

%
%
%
%
%
%
%
%
%

nu numeroteaza Apendice
adauga Apendice in Cuprins
afiseaza Apendice
nu numeroteaza Indexul
adauga indexul in Cuprins
afiseaza indexul
nu numeroteaza Bibliografia
adauga Bibliografia in Cuprins
afiseaza Bibliografia

Fiierul .pdf obinut este www.math.uaic.ro/~stoleriu/TEZA.pdf.

37

Fiiere adiacente:

%%% *************************************************************************
%% abstract.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge Abstract}\\
\vspace{1.5cm}
Abstractul va ap\u area aici ...
%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% Notatii.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge Nota\c tii}\\
\vspace{1.5cm}
\begin{eqnarray*}
\N & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor raturale} \\
\R & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor reale} \\
\C & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor complexe} \\
\E & \hh& \mbox{media unei variabile aleatoare} \\
\F & \hh& \sigma-\mbox{algebr\u a}\\
etc ...
\end{eqnarray*}
%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% Intro.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge Introducere}\\
\vspace{1.5cm}
Aici se va scrie Introducerea. Se va motiva subiectul ales \c si importan\c ta
lui, integrarea tematicii \^ in aria \c stiin\c tific\u a aleas\u a.
De asemenea, se va face o prezentare pe capitole a lucr\u arii, sco\c t\^ and
\^ in eviden\c t\u a rezultatele principale.
%%% *************************************************************************
38

%%% *************************************************************************
%% Capitolul1.tex
\chapter{No\c tiuni introductive din Statistic\u a}\label{Capitolul1}
C\^ ateva cuvinte despre ce con\c tine acest capitol \c si, eventual,
ideile principale ale capitolului.
\section{Numele sec\c tiunii 1}\label{c1s1}
\index{Statistic\u a}
Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c1s1}...
\begin{figure}[!ht]
\bc
\includegraphics[scale=0.5]{MB2d}
\ec
\caption{Mi\c scarea Brownian\u a 2-dimensional\u a.}
\label{fig: fMB2d}
\end{figure}
\newpage
\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c1s1s1}
Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c1s1s1}...
\section{Numele sec\c tiunii a 2-a}\label{c1s2}
Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c1s2}...
\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c1s2s1}
Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c1s2s1}...
\begin{table}[!ht]
\bc \resizebox{11cm}{2.5cm} {
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\mbox{clasa} & \mbox{frecven\c{t}a} & \mbox{valoare medie}\\
\hline
$[a_0, a_1)$ & $f_1$ & $x'_1$\\
$[a_1, a_2)$ & $f_2$ & $x'_2$\\
$\vdots$ & $\vdots$ & $\vdots$\\
$[a_{r-1}, a_r)$ & $f_r$ & $x'_r$\\
\hline
\end{tabular}}
39

\caption{Tabel cu frecven\c{t}e pentru date continue.}


\label{cdata1}\index{tabel cu frecven\c te}
\ec
\end{table}
%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% Capitolul2.tex
\chapter{Cuno\c stin\c te ale naturii}\label{Capitolul2}
C\^ ateva cuvinte despre ce con\c tine acest capitol \c si, eventual,
ideile principale ale capitolului. \index{Cuno\c stin\c te ale naturii}
\section{Numele sec\c tiunii 1}\label{c2s1}
Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c2s1}...\\
\begin{figure}[!ht]
\bc \includegraphics[width=0.75\textwidth]{passionflower} \ec
\caption{Floarea pasiunii.} \label{fig: fp}
\end{figure}
\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c2s1s1}
Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c2s1s1}...
\section{Numele sec\c tiunii a 2-a}\label{c2s2}
Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c2s2}...
\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c2s2s1}
Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c2s2s1}...
%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% apendix.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge Apendice}\\
\vspace{1.5cm}
Apendixul va ap\u area aici ...
%%% *************************************************************************
40

%%% *************************************************************************
%% Biblio.tex
\markright{\sc Bibliografie}\label{biblio}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{short} Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl,
The Not So Short Introduction to \LaTeX2e{}, $2009$ (online)
\bibitem{solcan} Mihai Radu Solcan, Ghid \LaTeX{}, versiunea pentru Windows,
Bucure\c sti, $2005$ (online)
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\bibitem{ctan} The Comprehensive \TeX{} Archive Network (CTAN): http://www.ctan.org/
\bibitem{wiki} http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/
\bibitem{oxford} http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/
\bibitem{colorado} http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/
\bibitem{stoleriu} Iulian Stoleriu, Introducere \^ in \LaTeX{}.
Note de laborator, 2010.
\end{thebibliography}
%%% *************************************************************************

41

10 Laborator 10
Rubrica DIVERSE
numerotarea ecuaiilor, gurilor etc se poate face n funcie de seciune astfel:

\usepackage{amsmath}
\numberwithin{equation}{section}
\numberwithin{figure}{section}
adugarea unui comentariu la text se poate face cu comanda marginpar

\marginpar{\footnotesize\bf \color{red}Aici se scrie un comentariu}


stabilirea limii comentariului se face prin o comand de genul

\setlength{\marginparwidth}{2.5cm}

Aici
un
riu

comenzile \flushleft sau \flushright stabilesc dac alinierea textului se va face la


stnga, respectiv, la dreapta.
scrierea unui text pe coloane multiple. Dm mai jos un exemplu de 2 coloane, folosind
comenzile:

\usepackage{multicol}
\begin{multicols}{2}
\end{multicols}
Pentru ca modurile table i figure s e active, va trebui s denim medii noi
(tablehere i figurehere), folosind urmtoarele comenzi n preambul:

\makeatletter
\newenvironment{tablehere} {\def\@captype{table}} {}
\newenvironment{figurehere} {\def\@captype{figure}} {}
n text, noul mediu se introduce ca n urmtorul exemplu:

\begin{figurehere}
\centering
\resizebox{\columnwidth}{!}{\includegraphics{clopot}}
\caption{\label{clop}\em Clopotul lui Gauss pentru $\mathcal{N}(0,\sigma)$}
\end{figurehere}
\ \\
42

se

scrie

comenta-

Putem include i lme, folosind pachetele

\usepackage{multimedia}
\usepackage{movie15}

% in preambul
% in preambul

apoi

\includemovie[poster]{5cm}{5cm}{trailer.avi}

Pentru alte faciliti, folosete bibliograa sau

Pentru nclzire, ncearc s reproduci pagina urmtoare!

43

Tipuri de repartiii
(1) Repartiia exponenial, exp()

(exp)

Valorile sale sunt timpi realizai ntre dou valori spontane repartizate P() (repartiia Poisson). De exemplu, timpul de ateptare la un ghieu sau ntr-o staie
de autobuz este o variabil aleatoare repartizat exponenial.
Spunem c X exp() ( > 0) dac are densitatea
de repartiie
f (x; ) =

ex , dac x > 0
0
, dac x 0

Media i dispersia sunt: E(X) =

1
1
i D2 (X) = 2 .

Repartiia exponenial satisface aanumita proprietate a lipsei de memorie, i.e.,


Observaia 1.

P ({X > x + y}|{X > y}) = P ({X > x}), x, y 0.

Figura 1:

Clopotul lui Gauss pentru N (0, ).

Este unica distribuie continu cu aceast proprietate.


Distribuia geometric satisface o variant discret a Dac Z N (0, 1), atunci X = Z + N (, ).
n mod similar,
acestei proprieti. [Vericai!]
X
dac X N (, ), atunci Z =
N (0, 1).

(2) Repartiia normal, N (, )


(norm) Pentru o v.a. N (0, 1) funcia de repartiie este
tabelat (valorile ei se gsesc n tabele) i are o notaie
special, (x). Ea e denit prin:
Spunem c X N (, ), dac X are densitatea:
1
f (x; , ) = e
2

(x)2

2 2

, x R.

Avem c: E(X) = i D2 (X) = 2 .


Se mai numete i repartiia gaussian.
n cazul = 0, 2 = 1 densitatea de repartiie devine:
x2
1
f (x) = e 2 , x R.
2

Z x
y2
1
(x) =
e 2 dy.
(2)
2
Funcia de repartiie a lui X N (, ) este dat prin
x
), x R.
(3)
F (x) = (

(1) (3) Repartiia log-normal, logN (, )

n acest caz spunem c X urmeaz repartiia normal


standard, N (0, 1).
Gracul densitii de repartiie pentru repartiia normal este clopotul lui Gauss (vezi Figura 1).
Din grac (pentru = 1), se observ c majoritatea
valorilor nenule ale repartiiei normale standard se a
n intervalul ( 3, + 3) = (3, 3). Aceasta este
aa-numita regul a celor 3- .

(logn)

Repartiia log-normal este foarte util n Matematicile Financiare, reprezentnd o repartiie de preuri viitoare pentru un activ nanciar. Dac X N (, ),
atunci Y = eX este o v.a. nenegativ, avnd densitatea
de repartiie
f (x; , ) =

x 2
0

(ln x)2
2 2

, dac x > 0
, dac x 0

Aadar, Y logN (, ) dac ln Y N (, ).

\begin{center}
\begin{fminipage}{8cm}
Textul va aparea intr-un chenar.
\end{fminipage}
\end{center}
Textul va aparea intr-un chenar.

11 Laborator 11
Recapitulare:

Reproducei textul de mai jos:

Funcii de variabile aleatoare


Funcii de o singur variabil aleatoare
Presupunem c X este o variabil aleatoare continu, creia i se cunoate densitatea de
repartiie, fX (x). Notm cu FX (x) funcia sa de repartiie.
Fie g(x) este o funcie msurabil (Borel). Atunci Y = g(X) denete o alt variabil
aleatoare. Dorim s gsim densitatea de repartiie pentru g(X). S notm cu DY = {x
R; g(x) y}. Putem scrie:

{Y y} = {g(X) y} = { , X() DY }

not

( = {X DY }).

Atunci,

FY (y) = P (X DY ),
Z
fX (x) dx.
=

(11.1)

DY

not

Dac g(x) este bijectiv i x = h(y) = g 1 (y), atunci densitatea de repartiie a lui Y este
dat de:


dh(y)
.
(11.2)
fY (y) = fX (h(y))
dy

Exemplu. Considerm funcia

g(x) = ax + b, a 6= 0.
Dac fX (x) este densitatea de repartiie a unei variabile aleatoare continue X , atunci densitatea de repartiie a variabilei aleatoare Y = g(X) este


1
yb
fY (y) =
fX
.
|a|
a
Alternativ, putem calcula densitatea lui g(X) astfel:
Notm cu FY (y) funcia de repartiie pentru Y i cu fY (y) densitatea sa de repartiie. Atunci:
y

b
y

, a > 0;
, a > 0;
P X
F X
a 
a


FY (y) = P (aX+b y) =
=
yb
yb

, a < 0;
, a < 0;
P X
1 F X
a
a

Dac FX este continu, atunci:

yb
a

0 ,

dFY (y)
1
fY (y) =
=
fX
dy
|a|

Etapele testul t bilateral

(i) Se dau:

{x1 , x2 , . . . , xn } (date normale),

(ii) Determinm valoarea t1 2 ; n1 astfel nct funcia de repartiie pentru t(n 1),

Fn1 t1 2 ; n1 = t1 2 ; n1 .

(iii) Calculez valoarea

x 0
t0 =
,
d (X)

v
u
u
unde d (X) = t

1 X
(xi x)2 .
n 1 k=1

(iv) Dac:
|t0 | < t1 2 ; n1 , atunci (H0 ) este admis (nu poate respins);

|t0 | t1 2 ; n1 , atunci (H0 ) este respins (adic (H1 ) este admis);

Ali parametri

1 , 2
cunoscute

(H1 )
1 6= 2
1 < 2
1 > 2

1 6= 2

necunoscute

1 6= 2
1 < 2
1 > 2

(H0 ) : 1 = 2
Regiunea critic
q

Tipul testului
2

|X1 X2 | > z1 2 n11 + n22


q 2

2
X1 X2 < z1 n11 + n22
q 2

2
X1 X2 > z1 n11 + n22
q
2
2
|X1 X2 | > t1 2 ; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )
q
2
2
X1 X2 < t1; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )
q
2
2
X1 X2 > t1; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )

Testul Z bilateral

Testul Z unilateral stnga

Testul Z unilateral dreapta


Testul t bilateral
Testul t unilateral stnga
Testul t unilateral dreapta

Tabela 3: Teste pentru egalitatea a dou medii.

12 Laborator 12
Prepararea de uici performante
Urmtoarea comand:

\includepdf[pages=1-last,nup=5x5,landscape=false,frame=true,
noautoscale=true,scale=0.18,delta=1mm 1mm]{LaTeXlast.pdf}
produce paginile 50 i 51 din acest material.
Pentru ca aceast comand s poat utilizat, este nevoie de pachetul pdfpages n
preambul. Aadar, adugm n preambul \usepackage{pdfpages}.
Forma general a comenzii includepdf este

\includepdf[optiuni]{fisier}. De exemplu, pages={4-9}.


Cteva opiuni utile:
pages - selecteaz paginile ce vor incluse.
nup - determin cte pagini pe orizontal i pe vertical urmeaz s e incluse.
landscape - specic formatul aranjamentului n pagin. Implicit este landscape=false.
delta - pune spaii orizontale sau verticale ntre pagini. Implicit este delta=0 0.
offset - translateaz originea paginilor inserate. Implicit este offset=0 0.
column - permite aranjarea paginilor inserate pe coloane, dac scriem column=true.
fitpaper - ajusteaz mrimea paginii unde nserm la mrimea paginii inserate. Implicit, fitpaper = false".
Comanda \includepdfmerge include paginile a mai multor iere externe de tip .pdf. De
exemplu,

\includepdfmerge[nup=1x3, landscape, linktodoc]{file1.pdf, file2.pdf, file3.pdf} "


Aici, comanda linktodoc insereaz doar prima pagina a ecrui ier i creaz link-uri la
ierele externe corespunztoare. De exemplu, comanda

\includepdfmerge[nup=1x3, landscape, scale=0.7, linktodoc, delta=5mm 5mm]


{SAlast.pdf, MFlast.pdf, LaTeXlast.pdf, 2}
produce pagina urmtoare:

L TEX(T2)

Test 2

Iulian STOLERIU
Universitatea "Al.

I. Cuza" Iai

Facultatea de Matematic

Interval de ncredere pentru medie, cnd dispersia este cunoscut

Fie X N (, ) caracteristica unei populaii statistice, unde este necunoscut i este


cunoscut. Pentru a construi un interval de ncredere pentru media teoretic , efectum o
selecie repetat de volum n i xm nivelul de ncredere 1 1, (0, 1). Alegem
urmtoarea statistic:

Statistic Aplicat

Z=

X
N (0, 1)

(conform Propoziiei 1.1).

(2.1)

Putem determina un interval numeric (z1 , z2 ) astfel nct

Matematici Financiare

unde : R+ R+ este
(1)

(2.2)

P (z1 < Z < z2 ) = (z2 ) (z1 ) = 1 ,

funcia lui Laplace,

1
(x) =
2

y2

(2.3)

e 2 dy.

Dac nu se cunoate o alt informaie suplimentar despre , atunci alegem (z1 , z2 )


ca ind interval de lungime minim pentru xat. Aceasta se obine cnd z1 = z2
(vezi Observaia 2.1), de unde gsim
z1 = z1 2 ,

z2 = z1 2 ,

i intervalul de ncredere pentru media teoretic cnd este cunoscut este:


(, ) =

- Note de curs -

(2)

[Iulian Stoleriu]

X z1 2 ,
n

X + z1 2
n

P ( < Z < z2 ) = (z2 ) () = 1 ,


| {z }
=0

de unde z2 = z1 . n acest caz, intervalul de ncredere este:
(, ) = X z1 ,
n

(3)


.

Dac pentru media teoretic nu se precizeaz o limit inferioar, atunci


P (z1 < Z < ) = () (z1 ) = 1 ,
| {z }
=1

de unde z1 = z = z1 . n acest caz, intervalul de ncredere este:


(, ) =

19 mai 2010

(2.4)

Dac pentru media teoretic nu se precizeaz o limit superioar, atunci n (2.2) aleg
intervalul aleator (z1 , z2 ) de forma (, z2 ). nlocuind n (2.2) obinem:


,

X + z1
n

Introducere n LATEX
Universitatea "Al.

- un editor pentru *.dvi sau *.pdf (eventual, Ghostscript, Ghostview sau/i Adobe Acrobat reader, pentru a vedea sau imprima rezultatul nal.) De regula, ele sunt incluse
n editor.

1 Laborator 1

TEX este un program de redactare a textelor i a formulelor matematice. A fost creat de


Donald E. Knuth prin anii 1970, prima versiune aprnd prin 1982. Este un program
renumit prin faptul c este foarte stabil pe diverse platforme i bug-free. Versiunile
TEX sunt aproximri ale numrului , ultima versiune ind 3.1415926.
LATEX este un pachet de macros contruit pentru TEX ce aduce noi mbuntiri n ce
privete calitatea i uurina de redactare, ct i o aare profesional.
LATEX a fost introdus de Leslie Lamport n 1984 i a devenit o metod dominant de
utilizate a programului TEX.
Versiunea curent i cea mai utilizat este LATEX 2 , aprut pentru prima oar n
1994, conceput i actualizat de o echip de voluntari (Johannes L. Braams, David
P. Carlisle, Alan Jerey, Frank Mittelbach, Chris Rowley i Rainer Schpf).

[Iulian Stoleriu]

(iii) forma nal documentului creat este net superioar celui creat cu MS Word;
(iv) multe reviste tiinice accept doar articole scrise n LATEX;

(vi) creaz iere de tip *.ps, *.pdf sau *.dvi.


(vii) exist diverse iere gratuite (class packages) pentru prezentri cu beamer sau slide-uri,
CV, pentru cri, note muzicale etc.
(viii) este stabil i mult mai uor i rapid de utilizat pentru scrierea formulelor dec at MS
Word sau WordPerfect.

(3) poate dicil uneori de obinut un anume rezultat;


(4) e indicat salvarea i rularea ierului la intervale scurte, pentru a prentmpina
adunarea a multor greeli de redactare;

LyX e un sistem WYSIWYG pentru Linux, Unix, Mac OS X i MS.

(5) n LATEX poate foarte greu de produs documente neorganizate (e.g., text i simboluri
neuniforme).

Preambulul ierului de tip LATEX

Caractere speciale:

Comanda urmtoare specic tipul de document ce intenionezi s scrii:


\documentclass[options]{class}


generate de (respectiv):

\&

&

\%

\#

\{

\}

Comenzi n LATEX
(i) comenzile sunt senzitive la formatul literei, i.e., se va face diferen ntre \F i \f;
(ii) ncep cu \, continuat de o liter (e.g., \sum ) ori de un singur caracter care nu este
liter (e.g., \^ );
(iii) spaiul liber de dup comand este ignorat.

Tipuri de iere ntlnite n LATEX:

% Comanda de afisare a titlului


\maketitle

Biblioteci pentru diverse alte limbi: \usepackage[limbaA, limbaB]{babel}

Pentru a schimba stilul de enumerare, putem utiliza comanzi de genul:

Stilul paginii
(a) \pagestyle{style}, unde style poate : plain, headings, empty.
(b) schimbarea stilului paginii curente se face prin comanda \thispagestyle{style}.

Comenzi de scriere
LATEX desparte automat textul n linii de aceeai lungime, la nevoie desparind cuvintele
de la nal;
n anumite ocazii, dorim s terminm textul de pe o linie. n LATEX, sfritul de linie
se obine prin: \\ sau \newline
sfrit de pagin: \newpage

Crearea unei liste bibliograce

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\end{thebibliography}

trimiterea la o anumit pagin dintr-o referin se face prin \cite[pag. 175]{lamport},


obinndu-se [3, pag. 175].

a1,1 a1,2
a2,1 a2,2

Am,n = ..
..
.
.
am,1 am,2

\[
\begin{array}{|l|c|r|}
\hline
\mbox{st\^ anga} & \mbox{centru} & \mbox{dreapta}\\
\hline
pentru
\alpha & \cos(y\pi) & \beta^2 \\
\hline
\sqrt{\sum_j\gamma_j} & \ln(\tau) & \sin(\pi x)\\
\hline
\end{array}
\]

a1,n
a2,n

..
...

.
am,n

o alt modalitate de a crea o bibliograe, mult mai specializat, este prin utilizarea
unei baze de date BibTeX, nregistrat ntr-un ier de tip *.bib. Un exemplu de
introducere a datelor n aceast baz de date este (pentru o carte):

@book{lamport,
author = "Leslie Lamport",
title = "\LaTeX{}: A Document Preparation System",
year
= "1994",
publisher ="Addison-Wesley Publishing Company",
address = "Reading, MA,"
}

centru
cos(y)

dreapta
2

ln( )

sin(x)

(ii) pentru a introduce modul matematic n linie separat, folosim \[ ... \] sau
\begin{displaymath} ... \end{displaymath} sau $$ ... $$ sau modul equation.
De exemplu, $$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$$
produce

X (1)k+1
=
4
2k 1
k=1

(iii) pentru a aa modul display n interiorul textului folosim $\displaystyle ... $
(iv) pentru numerotarea formulelor folosim modul equation. De exemplu,

\newtheorem{dfn}{Defini\c tie}, \newtheorem{ex}{Exerci\c tiu}

\newtheorem{nume}{Nume afisat}[section]

sau
sau

care vor aa urmtoarele:

Dac se dorete numerorarea teoremelor/propoziiilor/observaiilor etc. n funcie de


anumite rezultate importante din text, i nu doar n funie de seciune, atunci folosim
n preambul comanda

unde [contor] specic numele contorului utilizat. De obicei, se folosesc anumite


teoreme importante. Spre exemplu, dac n preambul folosim comenzile

\newtheorem*{exm}{Exemplu}

Secvena urmtoare:

\begin{tabular}[pozitia]{aliniamentc}
unde pozitia poate b (bottom), t (top) sau c (central). Pentru aliniament putem
folosi: l (left), c (central) sau r (right), cu | sau ||, dup preferine. Prin comanda
*{num}{str} putem determina aliniamentul mai multor coloane dintr-un foc. De exemplu, secvena urmtoare:

fain
ou
brnz
Total

1
4
2
7

2
5
4
11

3
6
3
12

Separarea ntre celule se face cu &. Trecerea la urmtoarea linie se face prin \\.
Liniile orizontale sunt determinate de comanda \hline
Comanzile pentru a crea coloane multiple sau linii multiple sunt:

\multicolumn{num_coloane}{aliniament}{continut}
\multirow{num_linii}{latime}{continut}
(Pentru limea natural, n \multirow se folosete *.)

Pentru a colora liniile dintr-un tabel este necesar comanda

\usepackage[table]{xcolor}

m+n
1
2

m
2

e 2 (1+ n u)
,

n

(t, v) (0, ) (0, ).

m
n

 m2

m
2m+n
m
m m+n
2
2

u 2 1 1 + u
,
n
n2

u > 0,

Aranjarea n pagin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

\begin{landscape}
.......
\end{landscape}

sau

\cleardoublepage
\section{Bibliography}

*
*
*
*
*

one inch + \hoffset


one inch + \voffset
\oddsidemargin = 31pt
\topmargin = 20pt
\headheight = 12pt
\headsep = 25pt
\textheight = 592pt
\textwidth = 390pt
\marginparsep = 10pt
\marginparwidth = 35pt
\footskip = 30pt
\marginparpush = 7pt
\hoffset = 0pt
\voffset = 0pt
\paperwidth = 597pt
\paperheight = 845

Figura 1: Aranjarea n pagin

13

14

Etichete:

Exerciiu: Reproducei urmtorul text:

Se atribuie i se refer la ele prin comenzile:


\label{marker}, \ref{marker}, \pageref{marker}

Teorem 4.6. (Hincin1 ) (legea slab a numerelor mari)

De exemplu, \ref{chap: f1}, \ref{sec: f2}, \ref{fig: F1}, \ref{tab: t1},


\ref{eq: eqn1}

k=1

Fie irul de v.a. (Xn )nN , independente, sunt identic repartizate i E(|X1 |) < .
Fie E(Xn ) = m, n N . Atunci irul (Xn )n satisface legea tare a numerelor mari, adic:
n

1X
a.s
Xk m, (n ).
n k=1

Comanda \renewcommand{\qedsymbol}{\fbox{$\surd$}} nlocuiete patrelul de

la nalul demomstraiei cu ce punem ntre acolade. n cazul de fa,

(4.2)

Observaia 4.8. Concluzia legii slabe a numerelor mari se mai poate scrie i sub forma:
P

\theoremstyle{numele_stilului}.

lim


X1 + X2 + + Xn
= m = 1.
n

Teorem 4.9. (TLC) (teorema limit central)

Dac v.a. (Xn )nN sunt independente i identic repartizate, cu m i 2 nite, atunci:
!
n
X
1

Xk nm Y N (0, 1), pentru n .


n k=1

Fonturi i stiluri de redactare


normal, italic, subliniat, bold, main de scris,
roman.

Dac Xn , n 1, sunt variabile aleatoare ce admit momente absolute de ordin 1, sunt


independente dou cte dou i identic repartizate, atunci irul (Xn )n urmeaz legea slab
a numerelor mari, i.e.,
n
1X
prob
Xk E(X1 ), (n ).
(4.1)
n

Teorem 4.7. (Kolmogorov2 , 1929) (legea tare a numerelor mari)

LATEX permite denirea i a altor stiluri dect cele deja existente.

Dac se dorete apelarea unei anumite teoreme, atunci folosim etichete introduse prin
\label. Spre exemplu, urmtoarea secven

small caps, aplecat, sans serif,

Observaia 4.10. Notm cu

Mrimi uzuale (vezi [5]):

not

Zn =

n
X
k=1

Xk nm .

Atunci, convergena din Teorema 4.9 este echivalent cu

aeaz textul

lim P (Zn x) = (x), x R,

Deniia 4.5. O funcie f : D R se numete funcie de clas C 1 (D) dac f este


derivabil pe D i cu derivata continu.

(4.3)

unde (x) este funcia lui Laplace, sau

lim P

Mediul Demonstraie poate denit prin comanda proof. De exemplu, secvena

demonstra\c tia.Z b
Sn nm
1
2

a
b =
ex dx = (b) (a).
n
2 a

(4.4)

1 Aleksandr

Yakovlevich Khinchin (1894 1959), matematician rus


2 Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903 1987), matematician rus

17

\resizebox{latime}{inaltime}{tabel}
Liniile orizontale pariale sunt determinate de \cline{i-j} , adic linia ce ncepe n
coloana i i se termin n coloana j. Spre exemplu:

\resizebox{5cm}{1.5cm} {
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
2 &
\multicolumn{2}{c|}{Variante} \\
\cline{2-3} 456 & \multirow{2}{*}{$\alpha$} & \multirow{2}{*}{$\beta$} \\
00000 & & \\
\hline \hline
1111 & \multicolumn{2}{c|}{ABCDE} \\
\hline
\end{tabular}
}

2
456
00000
1111

produce tabelul:

18

Variante

\begin{table}[!hb]
\bc
\begin{tabular}{c|l}
\mbox{ stem} & \mbox{ leaf } \\
\hline
$9$ & $2$ $6$\\
$8$ & $1$ $5$ $6$ $8$\\
$7$ & $3$ $5$ $7$ $7$ $7$ $9$\\
$4$ & $1$ $4$ $8$\\
$3$ & $8$
\end{tabular}
\caption{Tabel {\it stem-and-leaf} reprezent\^{a}nd punctajele
studen\c tilor.}\label{leaf}
\ec
\end{table}

\begin{table}[pozitie]
\caption{Aici scriem ce reprezent\u am \^ in tabel}
\begin{tabular}{| r | r || c | c | c |}
...
\end{tabular}
\end{table}

Putem grupa datele de tip continuu ntr-un tablou de distribuie de forma:
[a0 , a1 ) [a1 , a2 ) . . . [ar1 , ar )
data :
,
f1

stem
9
8
7
4
3

leaf
26
1568
357779
148
8

Tabela 1: Tabel stem-and-leaf reprezentnd punctajele studenilor.

Modul minipage :

f2

fr

6 Laborator 6
Includerea de guri/imagini
Pentru includerea de grace/imagini, va trebui s avem n preambul comanda:
\usepackage{graphicx}.

clasa
[a0 , a1 )
[a1 , a2 )
..
.

frecvena valoare medie


f1
x01
f2
x02
..
..
.
.
[ar1 , ar )
fr
x0r

Putem include iere .jpg, .pdf, .png, .eps, .ps etc. folosind comanda
\includegraphics[atribut1=val1, atribut2=val2, ..., atributN=valN]{imagine}
Atributele pot : scale, width, height, angle, trim, clip. De exemplu,

\begin{minipage}{6cm}
\includegraphics[scale=0.5, angle=0]{eggs}
\end{minipage}
\hspace{1.2cm}\c si invers:
\begin{minipage}{6cm}
\includegraphics[scale=0.5, angle=180]{eggs}
\end{minipage}

Tabela 2: Tabel cu frecvene pentru date continue.


II Notm cu FY (y) funcia de repartiie pentru Y i cu fY (y) densitatea sa de repartiie.
Atunci:
yb

, a > 0;

P X y b
F X
a
, a > 0;


a 

yb
FY (y) = P (aX +b y) =
= 1F
, a < 0;
X

P X y b

a
, a < 0;

a
III Tabelul de mai jos conine echipele romneti ce vor participa n cupele europene
n sezonul 2010-2011 sunt:

\begin{minipage}{5cm}
...
\end{minipage}
\hspace{1cm}
\begin{minipage}{8cm}
...
\end{minipage}

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

unde [pozitie] poate t, b, h, ht, hb.

Echipa
CFR Cluj
FC Timioara
Steaua
Dinamo
Urziceni
SC Vaslui

Clasamentul Ligii I
Games Wins Draws
23
12
7
23
11
9
23
12
6
23
11
8
23
11
8
23
12
5

O sumarizare a tuturor tabelelor din document se poate face folosind comanda \listoftables
n preambul.
21

...

sau sub forma unui tabel de distribuie (vezi Tabelul 2).

produce

ABCDE

Modul tabele ne ajut s adugm etichete i text la tabele. Formatul general este:

19

Exerciiu: Reproducei textele de mai jos:

Urmtoarea secven

Pentru a controla mrimea tabelului, putem utiliza comanda

Modul de lucru tabular poate folosit pentru crearea de tabele cu linii veriticale sau
orizontale opionale. Poate denit astfel:

m+n
2

\usepackage[landscape]{geometry}

\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliography}

Exist 3 stiluri pentru a introduce teoreme, i anume plain (implicit), denition i


remark.
Putem schimba stilul folosind n preambul comanda

\begin{exm}
Acesta este un exemplu de teorem\u a f\u ar\u a num\u ar
\end{exm}

Alte comenzi pentru colorare: \showcolors, \hidecolors, cellcolor (coloreaz doar


o celul din tabel).

Crearea | de | tabele

u 2 1 v
2

Orientarea n pagin

pentru ca Bibliograa s e inclus n Cuprins, folosim:

Prfung. Scrie demonstraia n german.

\rowcolors{<linia de start>}{<impar>}{<parr>}

20

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{gino1, thon2, simon}
stilurile care pot utilizate sunt: plain, abbrv i alpha.

16

5 Laborator 5

n preambul. Comanda ce coloreaz linii ntr-un tabel este

\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{short} Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl,
The Not So Short Introduction to \LaTeX2e{}, $2009$ (online)
\bibitem{solcan} Mihai Radu Solcan, Ghid \LaTeX{}, versiunea pentru Windows,
Bucure\c sti, $2005$ (online)
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\bibitem{ctan} The Comprehensive \TeX{} Archive Network (CTAN):
\url{http://www.ctan.org/}
\bibitem{wiki} \url{http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/}
\bibitem{oxford} \url{http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/}
\bibitem{colorado} \url{http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/}
\end{thebibliography}

@MISC{website:LATEX symbols,
AUTHOR = "Applied Mathematics - Colorado",
TITLE = "LATEX symbols",
MONTH = "January",
YEAR = 2008,
HOWPUBLISHED = "\url{http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/}"
}

\begin{proof}[nume] ... \end{proof}

Exerciiu 4.4. Text...

15

 m2

\begin{proof}[Pr\" ufung]
Scrie demonstra\c tia \^ in german\u a.
\end{proof}

Pentru teoreme fr numr, folosim n preambul urmtoarea comand:

\begin{proof}
Aici se scrie
\end{proof}

m
n

adic tocmai densitatea de repartiie a unei variabile aleatoare F(m, n).

Apelul Deniiei 4.5 se face cu comanda \ref{def1}.

\newtheorem{nume}[contor]{Nume afisat}

\begin{tabular}{||l|| c|c|c||}
\hline \hline
fain\u a & 1 & 2 & 3 \\
ou\u a & 4 & 5 & 6 \\
br\^ anz\u a & 2 & 4 & 3 \\ produce:
\hline
Total & 7 & 11 & 12 \\
\hline \hline
\end{tabular}

k(u, v) =

ce va aa numele dintre paranteze ptrate. De exemplu,

\begin{dfn}\label{def1}
O func\c tie $f: D \longrightarrow \R$ se nume\c ste func\c tie de
clas\u a $C^1(D)$ dac\u a $f$ este derivabil\u a pe $D$ \c si cu derivata
continu\u a.
\end{dfn}

Teorema 4.1 Text...


Propoziia 4.1 Text...
Deniia 4.1 Text...
Exerciiu 4.1 Text...

(2.3)

Funcia indicatoare a lui A este denit astfel:


(
1 , dac x A,
A (x) =
0 , dac x
/ A.

Demonstraie. Aici se scrie demonstraia.

Exemplu. Acesta este un exemplu de teorem fr numr

\begin{prop} Text...\end{prop}
\begin{ex} Text... \end{ex}

(x, y) (0, ) (0, ).

genereaz textul de mai jos:

va aa

produce

Pentru a introduce teoreme n text, folosim comenzi de genul:

\begin{teo} Text... \end{teo}


\begin{dfn} Text... \end{dfn}

Func\c tia indicatoare a lui $A\subset \Omega$ este definit\u a astfel:


\[
\chi_A(x) =
\begin{cases}
1 & \mbox{ , dac\u{a} }x\in A,\\
0 & \mbox{ , dac\u{a} }x \notin A.
\end{cases}
\]

Anterior, cuvntul Demonstraie apare deoarece avem pachetul [romanian]{babel} n


preambul. Fr acest pachet, mai avem opiunea

Corolar 4.3. Text...

\newtheorem{teo}{Teorem\u a}, \newtheorem{prop}{Propozi\c tie},

,

Densitatea de repartiie marginal pentru F este:


Z
k1 (u) =
k(u, v) dv
0

12

Propoziia 4.2. Text...

dac se dorete numerorarea teoremelor/propoziiilor/observaiilor etc. n funcie de


seciune, folosim n preambul comanda

(2.2)

DY

Urmtoarea secven creaz bibliograa din Laboratorul 1:

Teorem 4.1. Text...

Comanda \newtheorem{nume}{Nume afisat} denete mediul teorem, ce poate include: teoreme, leme, corolarii, propoziii, deniii, exerciii, observaii etc.
Exemple:

n
2

Pachetul de opiuni hyperref mai are avantajul c activeaz toate referinele i citrile
din textul .pdf (cele introduse prin comanzile \ref i \cite) i, astfel, vom putem sri
la referina dorit printr-un simplu click de mouse.

atunci rezultatul aat va 

Mediul de lucru pentru teoreme

x+y
2

pentru ca un url s e activ i s poat accesat direct din ierul .pdf, avem nevoie
de pachetul de opiuni hyperref n preambul. Comanda din text ce face trimiterea la
site este \url{fisier} (vezi secvena de cod de mai jos ce a creat Bibliograa)

\newtheorem{teo}{Teorema}[section]
\newtheorem{cor}[teo]{Corolar}
\newtheorem{prop}[teo]{Propozi\c{t}ia}
\newtheorem{ex}[teo]{Exerci\c{t}iu}

Pachetul necesar pentru mediul teorem este \usepackage{amsthm};

x 2 1 y 2 1 e

m+n
2
m2

n vectorul (F, Y ). Densitatea de repartiie a acestui vector este (vezi Propoziia anterioar):

FY (y) = P (X DY ),
Z
=
fX (x) dx.
(vi) dac nu se dorete numerotarea relaiilor, atunci utilizm \nonumber sau
\begin{eqnarray*} ... \end{eqnarray*}.

11

4 Laborator 4

h(x, y) = f (x)g(y) =

Considerm o transformare a acestui vector,

t = n x
my
:
v = y,

o alt modalitate de a crea o bibliograe este NatBib, ce necesit comanda


\usepackage{natbib} n preambul.

@article{geo,
author = "Ion Georgescu",
title = "Subspa\c tii invariante",
year
= "2003",
journal = "Journal of Applied Analysis",
volume = "31",
number = "2",
pages = "232--241"
}

10

Reproducei urmtorul text:

Din independena celor dou variabile aleatoare, gsim c densitatea de repartiie a vectorului (X, Y ) este:

pentru a aparea Bibliograe n loc de References, adugm n preambul comanda


\usepackage[romanian]{babel}.

un articol l introducem astfel:


stnga

qP
j j

(2.1)

, t 0 a.s.

produce

adugarea referinelor (e.g., gino1, thon2, simon) n text se face astfel:

Dac se dorete introducerea n Bibliograe a unei lucrri, fr a o utiliza n text, atunci


folosim comanda \nocite. De exemplu, \nocite{lamport} nu afecteaz textul.
citaiile multiple pot introduse prin \cite{citatia1,citatia2,citatia3}. De
exemplu,
\cite{lamport, wiki} produce n text [3, 5].

pentru

2
) t+ W (t)
2

citarea adreselor www se face prin:

O bibliograe poate creat folosind mediul de lucru thebibliography. De exemplu,

Citarea n text a unei referine se face cu comanda \cite. De exemplu,


\cite{lamport} va produce [3] n text.

\[
A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n}\\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n}\\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
\end{pmatrix}
\]
sau

\begin{eqnarray}
F_Y(y) &=& P(X\in D_Y),\nonumber \\
&=& \int_{D_Y} f_X(x)\,dx.\label{FY}
\end{eqnarray}

pentru

\^{}

\beq \label{St}
S(t)=S_0e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})\,t+\sigma\,W(t)},\;\; t\geq 0\; a.s.
\eeq

comenzile pot urmate de { }, [ ] sau de nimic.

a b c
d e f
g h i

\~{}

Urmtorul cod LATEX:

(i) n interiorul textului, modul matematic se introduce prin inserarea de dolar n ambele
capete.
E.g., $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$
P
(1)k+1
produce 4 =
k=1 2k1

E.g., \usepackage[romanian]{babel}

\[
\begin{matrix}
a & b & c \\
d & e & f \\
g & h & i
\end{matrix}
\]
sau

(v) pentru formule n ir, folosim modum eqnarray. Astfel, comanda

\begin{center}... text ...\end{center},


\begin{cases}... variante ...\end{cases},
\begin{equation}... formule matematice ...\end{equation},
\begin{eqnarray}... formule matematice ...\end{eqnarray},
\begin{document}... text ...\end{document},
\begin{itemize}... \item[(optional)] ...\end{itemize}.
\begin{enumerate}... text ...\end{enumerate}.
\begin{verbatim}... text ...\end{verbatm}

Formule matematice

*.tex, *.sty, *.dtx, *.ins, *.cls, *.fd, *.dvi, *.log, *.toc., *.lof, *.lot, *.idx, *.ind.

scrierea matricelor; mediile de lucru matrix, pmatrix, vmatrix, bmatrix, Bmatrix sau
Vmatrix.

\textbackslash

Exerciiu:
S(t) = S0 e(

\renewcommand{\labelenumi}{(\alph{enumi})}
\renewcommand{\labelenumii}{[\roman{enumii}]}

% Incepem textul documentului


\begin{document}

3 Laborator 3

\_

unde St este numele sub care poate apelat formula (2.1), prin comanda (\ref{St})
sau \eqref{St}.

Exemple:

crem un ier TITLU.tex i-l atam prin \input{TITLE.tex}

% Finalul documentului
\end{document}

\$

produce

\begin{environment}
Textul ce va fi influen\c tat de mediul de lucru.
\end{environment}

\begin{titlepage} ... \end{titlepage}

\begin{itemize}
\item \TeX{} este un program de redactare a textelor \c si a formulelor
matematice. A fost creat de Donald E. Knuth prin anii $1970$, prima versiune
ap\u ar\^ and prin $1982$. Este un program renumit prin faptul c\u a este
foarte stabil pe diverse platforme \c si {\em bug-free}. Versiunile \TeX{}
sunt aproxim\u ari ale num\u arului $\pi$, ultima versiune fiind $3.1415926$.
\item \LaTeX{} este un pachet de macros contruit pentru \TeX{} ce aduce
noi \^ imbun\u at\u a\c tiri \^ in ce prive\c ste calitatea \c si
u\c surin\c ta de redactare, c\^ at \c si o afi\c sare profesional\u a.
\end{itemize}

[7] http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/

Sintaxa general este:

Pagina de titlu

% Text
\begin{center}
{\textbf{\color{NavyBlue} \textbf{Introducere}}
\end{center}

[6] http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/

% Acesta este fisierul primul.tex, un fisier LATEX minimal


% Aici scriem comentarii
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}
Primul meu r\^ and \^ in \LaTeX{}.
\end{document}

Medii de lucru n LATEX

2 Laborator 2

% Titlul documentului
\title{\textbf{\color{NavyBlue} Introducere \^ in \LaTeX}\\
{Laboratorul 1}
% Autorul
\author{[Dr. Iulian Stoleriu]}
% Data
\date{\today

[5] http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/

\pd{F}{x} pro-

% Definim tipul documentului


\documentclass[11pt]{article}

% Apelam bibliotecile necesare


\usepackage{amsfonts,amsmath}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}

[4] The Comprehensive TEX Archive Network (CTAN): http://www.ctan.org/

Urmtoarea comand anun sfritul textului documentului:


\end{document}
Orice urmeaz dup aceast comand va ignorat la compilare.

(2) trebuie nvate comenzile necesare pentru producerea caracterelor dorite;

Scientic Word e un sistem WYSIWYG (What You See Is What You Get) ce are la
baz LATEX pentru Windows.

LATEX(L2) [Dr. Iulian Stoleriu]

[3] Leslie Lamport, LATEX: A Document Preparation System, Addison- Wesley Publishing
Company, Reading, MA, 1994 (2nd edition).

Dup aceast comand, scriem textul.

LATEX este gratuit i este disponibil n majoritatea sistemelor de operare (Unix, Windows, Mac OS etc.)

% Definim asezarea in pagina


\pagestyle{plain} \setlength{\textwidth}{6.9in} \index{pagestyle}
\setlength{\textheight}{9in} \setlength{\evensidemargin}{-0.1in}
\setlength{\oddsidemargin}{-0.2in} \setlength{\topmargin}{0.1in}
\setlength{\headheight}{0in} \setlength{\headsep}{0.4in} \topmargin= -1cm

document, e.g.,
R
f : Rm Rn
nlocuiete cu

Urmtoarea comand anun nceputul textului documentului:


\begin{document}

Dezavantaje
(1) rezultatul nal poate vzut doar dup compilare, i nu imediat;

- un editor (e.g., TEXmaker sau emacs pt Linux or Mac OS, Notepad and WinEdt pentru
Windows).

[1] Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short
Introduction to LATEX2e, 2009 (online)

Tot aici, putem stabili dimensiunile documentului. De exemplu:


\pagestyle{plain} \setlength{\textwidth}{6.9in}
\setlength{\textheight}{9in} \setlength{\evensidemargin}{-0.1in}
\setlength{\oddsidemargin}{-0.2in} \setlength{\topmargin}{0.1in}
\setlength{\headheight}{0in} \setlength{\headsep}{0.4in}
\topmargin= -1cm

(v) este gratuit i poate folosit n orice sistem de operare;

Din 2010, a aprut versiunea LATEX3, ce aduce mbuntiri la sintax, interfa, acces
uor la fonturi arbitrare, o nou documentaie.

De ce avem nevoie pentru a produce un document cu LATEX?

21 mai 2010

Tot aici, pot introduse comenzi care s inueneze stilul ntregului


\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
%
\newcommand{\f}{f:\mathbb{R}^m\longrightarrow \R^n}
%
\renewcommand{\leq}{\leqslant}
%
6
\newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
%
.
duce F
x

(ii) structurile complexe (e.g., note de subsol, indexri, liste cu tabele, bibliograe, notarea
relaiilor matematice) pot generate cu uurin;

Bibliograe
[2] Mihai Radu Solcan, Ghid LATEX, versiunea pentru Windows, Bucureti, 2005 (online)

Aceast linie este urmat de preambul, unde pot ncrcate noi pachete de opiuni
pentru document, e.g.,
\usepackage[options]{package}

(i) scrierea formulelor matematice cu LATEX este mult uurat i fcut ntr-un mod mai
convenabil;

Introducere

- Notie de laborator -

Un exemplu de comand de nceput:


\documentclass[12pt, twoside, a4paper]{article}

De ce LATEX i nu Word?

[Dr. Iulian Stoleriu ]

Introducere n LATEX

Spre exemplul, clasele (sau stilurile) pot : article, proc, book, letter, report, beamer
sau slides. Opiunile difer n funie de class. Putem avea mai multe opiuni, separate
prin virgul. De exemplu: 10pt, 11pt, 12pt, a4paper, twoside, oneside, landscape, eqn

- o colecie de arhive - e.g. MiKTeX (http://www.miktek.org) pentru Windows sau


TeX-live pentru Unix\ Linux;

I. Cuza" Iai

Facultatea de Matematic

Loses
4
3
5
4
4
6

Points
43
42
42
41
41
41

i invers:

Calicat n CL
Play-o pentru CL
Europa League
Europa League
Play-o Europa League
Play-o Europa League

Opiunea trim se folosete astfel:

\includegraphics[trim = <stanga> <jos> <dreapta> <sus>, clip, <alte optiuni>]{imagine}

22

23

24

Tem: [1]

Comenzile \setlength\fboxsep{**pt} i \setlength\fboxrule{**pt} realizeaz un

chenar n jurul imaginii i determin mrimea acestuia, respectiv. De exemplu,

Reproducei (folosind LATEX !) imaginea urmtoare:

1 LABORATOR (L7)
Indexare

\bc
\setlength\fboxsep{10pt} \setlength\fboxrule{10pt}
{\color{BurntOrange}
\fbox{\includegraphics[trim=15mm 110mm 15mm 30mm, clip, width=11cm,height=4.5cm]{eggs}}}
}
\ec

Folosim n preambul \usepackage{makeidx};

Figura 2:
Die Enkelin von Euler,
die Eule
geboren 29/12/2007
im Heidelberg,
Baden Wrttemberg,
Deutschland.

produce tabloul din Figura 1.

Activarea pachetului se face prin comanda \makeindex, folosit tot n preambul;

Are you strong enough?

(a) Cornower

Pentru a indexa un

Comanda pentru aarea indexului este \printindex;

Just try it!

(b) Floare de col

pentru a crea mai multe indexri, utilizm \usepackage{multind} n preambul.


Comenzile posibile sunt:

Pachetul de opiuni subfig ne d posibilitatea de a crea guri n alte guri. Spre

\makeindex{notiuni}
\makeindex{autori}
...
\index{notiuni}{func\c tie continu\u a}
\index{autori}{A. N. Kolmogorov}
...
\printindex{notiuni}
\printindex{autori}

exemplu, secvena de mai jos produce Figura 3.

\begin{figure}[!ht]
\centering
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Cornflower}{Cornflower}]
{\label{fig: corn}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{basketflower}} \hspace{1cm}
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Edelweiss}{Floare de col\c t}]
{\label{fig: colt}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{edelweiss}} \hspace{.5cm}
\subfloat[\href{http://en.wikipedia.org/wiki/Passion_flower}{Floarea pasiunii}]
{\label{fig: passion}\includegraphics[width=0.45\textwidth]{passionflower}}
\caption{Flori}
\label{fig:flori}
\end{figure}

Figura 1: Tablou de familie: a couple of good-looking eggs.

Comentariile la imagini pot adugate la fel ca i la guri (vezi Figura 1), folosind

comenzile:

\begin{table}[!h]
<imagine>
\caption{Text}\label{eticheta}
\end{table}

Putem include imagini att din directorul curent, ct i din alte directoare, folosind

comenzile

\input{./numefisier.tex}

sau \begin{figure}[!h]

[2] Reproducei urmtoarele:

Diverse
(c) Floarea pasiunii

Urmtoarea funcie
produce gura
din partea dreapt, care reprezint o micare
aleatoare 2-dimensional. (drunkard's walk)

Comanda 0.5\textwidth reduce textul la jumtate din limea textului normal;

Comanda \makebox[lat][poz]{text} creaz, de asemenea, diverse ncadrri ale textului. Aici, poz poate una dintre: c, l, r, s. De exemplu, comanda

function walk2d(n)
x = [0; cumsum(randn(n,1))];
y = [0; cumsum(randn(n,1))];
plot(x,y)

sau

Comentariile pot adugate i lateral, utiliznd n preambul comanda \usepackage{sidecap}

Comanda \parbox[poz]{lat}{text} mrginete un paragraf (i.e., ceea ce scriem la


text) la dimensiunile dorite. Aici, poz e poziia
(poate doar c, t, b) i lat e limea textului.

Matlab

Figura 3: Flori

aici, ./ semnic directorul curent

\makebox[\textwidth][c]{\color{Green}text centrat}

text centrat
Comanda \framebox[lat][poz]{text} este la fel ca \makebox, cu diferena c dese-

\input{./altdirector/numefisier.tex}

neaz ncadrarea textului. De exemplu, comanda

i apoi ca n exemplul 2.

\framebox[\textwidth][s]{\color{Cyan}Man ist, was man isst.}

produce
Man

Pentru a putea scrie text i n jurul unei guri, putem folosi un pachet special de opiuni: \usepackage{wrapfig}. Comanda ce include gura n text este:

Exemplu de scrisoare

2 LABORAT OR (L8)

\documentclass{letter}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}
\signature{Studentu' $00$7\\ cu tricou \^ in dungi \newline \newline} % numele
\address{Banca a 3-a \\ R\^ andul 2 (de la u\c s\u a) \\ din Laboratorul $3$}
% adresa expeditorului
\begin{document}

man

isst.

Banca a 3-a
R
andul 2 (de la us
a)
din Laboratorul 3

16 aprilie 2010

Titlul slide-ului 1 [daca este cazul]

V
a multumesc frumos!

I
Cu stim
a si sinceritate,

[Semn
atura]

Studentu 007
cu tricou n dungi

mama.}

P.S. In Anexa de mai jos am atasat scutirea oficial


a de la mama.
Anex
a: Scutire-de-la-Mamica

 Pagina de titlu n modul beamer (se scrie n preambul!) este:


\title{Modele matematice \^ in Finan\c te}
\subtitle{Rezumat}
\author{A. Student \inst{1} \and I. Stoleriu \inst{2}}
\institute{
\inst{1}
student,
Facultatea de Matematic\u a
\and
\inst{2}
Universitatea ''Al. I. Cuza'' Ia\c si\\
Facultatea de Matematic\u a
}
\date{\today}
\subject{Matematic\u a-Informatic\u a}

\usetheme{Marburg},

\documentclass[12pt, a4paper]{report}
% tipul documentului
% acesta este fisierul principal
% Aici incarcam pachetele ce le dorim. Mai jos sunt cateva exemple
% apendice si index
% pachetul pentru figuri
% pachetul pentru culori
% pachetul cu optiuni in limba romana
% pachet pentru header
% pachet pentru spatieri

% distanta intre randuri

% aici definim shortcut-uri pentru mediul teorema sau pentru formule.


% Cateva exemple:
\newtheorem{teo}{Teorema}[chapter]
\newtheorem{lema}[teo]{Lema}
\newtheorem{dfn}[teo]{Defini\c{t}ia}
\newtheorem{cor}[teo]{Corolar}
\newtheorem{prop}[teo]{Propozi\c{t}ia}
\newtheorem{obs}[teo]{Observa\c{t}ia}
\newtheorem{exm}[teo]{Exemplu}

\begin{document}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\large
\textsc{Universitatea ''Al. I. Cuza'' din Ia\c si} \\
\textsc{Facultatea de Matematic\u a} \\
\textsc{Specializarea Matematic\u a-Informatic\u a}\\
\vspace{5cm}
\textbf{\sc Lucrare de licen\c t\u a}\\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge \sc Titlul lucr\u arii}\\
\vspace{6cm}
Coordonator, \hfill Absolvent,\\
A. {\sc Professor} \hfill A. {\sc Student}\\
\vfill
Iunie - 2011\\
Ia\c si \\
\ \\
\end{center}
\end{titlepage}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\ \\
\vspace{5cm}
(Pagina goal\u a sau pagina pentru dedica\c tie)
\end{center}
\end{titlepage}

%%% *************************************************************************
%% Capitolul2.tex
\chapter{Cuno\c stin\c te ale naturii}\label{Capitolul2}
C\^ ateva cuvinte despre ce con\c tine acest capitol \c si, eventual,
ideile principale ale capitolului. \index{Cuno\c stin\c te ale naturii}
\section{Numele sec\c tiunii 1}\label{c2s1}
Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c2s1}...\\
\begin{figure}[!ht]
\bc \includegraphics[width=0.75\textwidth]{passionflower} \ec
\caption{Floarea pasiunii.} \label{fig: fp}
\end{figure}

% se termina pagina de titlu


% incepe pagina de dedicatie

% se termina pagina de dedicatie

\setbeamercolor{<beamer-color name>}{<options>}

De exemplu, \setbeamercolor{normal text}{fg=orange}


 Fonturile pot controlate prin comanda \usefonttheme{tip-text}.
De exemplu, \usefonttheme{serif} va face ca textul s e scris n modul serif.
 Comenzile \useinnertheme{} i \useoutertheme{} denesc elementele din interiorul (respectiv, din exteriorul) unui mod de lucru.
 Comanda \setbeamercovered{<optiuni>} denete modul de prezentare a textului ascuns. Opiunile sunt: invisible, transparent, dynamic, highly dynamic
De exemplu, comanda \setbeamercovered{transparent} va face ca textul ascuns s e scris cu caractere transparente.

%%% *************************************************************************
%% abstract.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}

% ~~~~~ optiuni de header pentru pagina ~~~~~~~~~


\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}
\fancyhead[CE]{\textit{\nouppercase{\leftmark}}}
\fancyhead[CO]{\textit{\nouppercase{\rightmark}}}
% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
% urmatoarele 2 comenzi stabilesc modul cum vor aparea numerele la (sub)sectiuni
\renewcommand{\thesection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{subsection}}
\include{Capitolul1}
\include{Capitolul2}
\include{Capitolul3}

% include Capitolul 1
% include Capitolul 2
% include Capitolul 3

\fancyhf{}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Apendice}
\include{apendix}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Index}
\printindex
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Bibliografie}
\include{Biblio}
\end{document}

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Abstractul va ap\u area aici ...


%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% Notatii.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}
\textbf{\Huge Nota\c tii}\\
\vspace{1.5cm}

nu numeroteaza Apendice
adauga Apendice in Cuprins
afiseaza Apendice
nu numeroteaza Indexul
adauga indexul in Cuprins
afiseaza indexul
nu numeroteaza Bibliografia
adauga Bibliografia in Cuprins
afiseaza Bibliografia

\begin{eqnarray*}
\N & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor raturale} \\
\R & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor reale} \\
\C & \hh& \mbox{mul\c timea numerelor complexe} \\
\E & \hh& \mbox{media unei variabile aleatoare} \\
\F & \hh& \sigma-\mbox{algebr\u a}\\
etc ...
\end{eqnarray*}
%%% *************************************************************************
%%% *************************************************************************
%% Intro.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}

% adauga Abstractul in Cuprins


% include Abstractul

\textbf{\Huge Introducere}\\
\vspace{1.5cm}

\tableofcontents
% afiseaza Cuprinsul
\addcontentsline{toc}{section}{List\u a de figuri}
\listoffigures
% lista figurilor
\addcontentsline{toc}{section}{List\u a de tabele}
\listoftables
% lista tabelelor
\addcontentsline{toc}{section}{Nota\c tii}
% adauga Notatii in Cuprins

Aici se va scrie Introducerea. Se va motiva subiectul ales \c si importan\c ta


lui, integrarea tematicii \^ in aria \c stiin\c tific\u a aleas\u a.
De asemenea, se va face o prezentare pe capitole a lucr\u arii, sco\c t\^ and
\^ in eviden\c t\u a rezultatele principale.
%%% *************************************************************************

13

%%% *************************************************************************
%% Biblio.tex
\markright{\sc Bibliografie}\label{biblio}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{short} Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl,
The Not So Short Introduction to \LaTeX2e{}, $2009$ (online)
\bibitem{solcan} Mihai Radu Solcan, Ghid \LaTeX{}, versiunea pentru Windows,
Bucure\c sti, $2005$ (online)
\bibitem{lamport} Leslie Lamport, \LaTeX{}: A Document Preparation System,
Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, $1994$ (2nd edition).
\bibitem{ctan} The Comprehensive \TeX{} Archive Network (CTAN): http://www.ctan.org/
\bibitem{wiki} http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/
\bibitem{oxford} http://www.maths.ox.ac.uk/help/faqs/latex/
\bibitem{colorado} http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/
\bibitem{stoleriu} Iulian Stoleriu, Introducere \^ in \LaTeX{}.
Note de laborator, 2010.
\end{thebibliography}
%%% *************************************************************************

\usepackage{multimedia}
\usepackage{movie15}

\includemovie[poster]{5cm}{5cm}{trailer.avi}

\usepackage{amsmath}
\numberwithin{equation}{section}
\numberwithin{figure}{section}

\marginpar{\footnotesize\bf \color{red}Aici se scrie un comentariu}

f (x; ) =
Aici
un

stabilirea limii comentariului se face prin o comand de genul

se

scrie

comen-

17

Recapitulare:

fY (y) =

(i) Se dau:

Presupunem c X este o variabil aleatoare continu, creia i se cunoate densitatea de


repartiie, fX (x). Notm cu FX (x) funcia sa de repartiie.
Fie g(x) este o funcie msurabil (Borel). Atunci Y = g(X) denete o alt variabil
aleatoare. Dorim s gsim densitatea de repartiie pentru g(X). S notm cu DY = {x
R; g(x) y}. Putem scrie:

6 LABORAT OR (L12)
.

Prepararea de uici performante


Urmtoarea comad

{x1 , x2 , . . . , xn } (date normale),

0 ,

(ii) Determinm valoarea t1 2 ; n1 astfel nct funcia de repartiie pentru t(n 1),


Fn1 t1 2 ; n1 = t1 2 ; n1 .

(iii) Calculez valoarea


t0 =

not

( = {X DY }).

Atunci,
FY (y) = P (X DY ),
Z
=
fX (x) dx.

yb
a

\includepdf[pages=1-last,nup=5x5,landscape=false,frame=true,
noautoscale=true,scale=0.18,delta=1mm 1mm]{LaTeXlast.pdf}

Funcii de o singur variabil aleatoare

{Y y} = {g(X) y} = { , X() DY }

Etapele testul t bilateral

Funcii de variabile aleatoare

Textul va aparea intr-un chenar.

Pentru nclzire, ncearc s reproduci pagina urmtoare!

19

dFY (y)
1
=
fX
dy
|a|

x 0
,
d (X)

v
u
u

unde d (X) = t

1
1
i D2 (X) = 2 .

P ({X > x + y}|{X > y}) = P ({X > x}), x, y 0.

produce urmtoarele dou pagini din acest material.


Pentru ca aceast comand s poat utilizat, este nevoie de pachetul pdfpages n
preambul. Aadar, adugm n preambul \usepackage{pdfpages}.

Ali parametri
1 , 2

cunoscute

fY (y) =

1
fX
|a|

yb
a

Alternativ, putem calcula densitatea lui g(X) astfel:


Notm cu FY (y) funcia de repartiie pentru Y i cu fY (y) densitatea sa de repartiie. Atunci:


yb

, a > 0;
P X
a 

FY (y) = P (aX+b y) =
yb

, a < 0;
P X
ayb

, a > 0;
F X
a

=
yb

, a < 0;
1 F X
a

(H0 ) :

(H1 )
1 6= 2
1 < 2
1 > 2

Glosar
Eule, 2
indexare, 5
lucrare de licen, 11
pachetul sidecap, 1
pachetul wrapg, 1
prezentare beamer/slides, 8
scrisoare, 6

1 X
(xi x)2 .
n 1 k=1

1 6= 2

necunoscute

1 6= 2
1 < 2
1 > 2

1 = 2

Regiunea critic
q 2

2
|X1 X2 | > z1 2 n11 + n22
q 2

2
X1 X2 < z1 n11 + n22
q 2

2
X1 X2 > z1 n11 + n22
q
2
2
|X1 X2 | > t1 2 ; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )
q
2
2
X1 X2 < t1; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )
q
2
2
X1 X2 > t1; N d n(X1 1 ) + d n(X2 2 )

y2
2

dy.

x
),

x R.

Aadar, Y logN (, ) dac ln Y N (, ).

|t0 | t1 2 ; n1 , atunci (H0 ) este respins (adic (H1 ) este admis);

g(x) = ax + b, a 6= 0.

F (x) = (

(1) (3) Repartiia log-normal, logN (, )

|t0 | < t1 2 ; n1 , atunci (H0 ) este admis (nu poate respins);

Dac fX (x) este densitatea de repartiie a unei variabile aleatoare continue X , atunci densitatea de repartiie a variabilei aleatoare Y = g(X) este

(2)

Funcia de repartiie a lui X N (, ) este dat prin


(3)
(logn)

n acest caz spunem c X urmeaz repartiia normal Repartiia log-normal este foarte util n Matematistandard, N (0, 1).
cile Financiare, reprezentnd o repartiie de preuri viGracul densitii de repartiie pentru repartiia nor- itoare pentru un activ nanciar. Dac X N (, ),
mal este clopotul lui Gauss (vezi Figura 1).
atunci Y = eX este o v.a. nenegativ, avnd densitatea
Din grac (pentru = 1), se observ c majoritatea de repartiie

valorilor nenule ale repartiiei normale standard se a


(ln x)2
1

e 22
, dac x > 0
n intervalul ( 3, + 3) = (3, 3). Aceasta este
f (x; , ) =
x 2
aa-numita regul a celor 3- .
0
, dac x 0

dy

Exemplu. Considerm funcia

Clopotul lui Gauss pentru N (0, ).

1
(x) =
2

(x)2
1
f (x; , ) = e 22 , x R.
2

Avem c: E(X) = i D2 (X) = 2 .


Se mai numete i repartiia gaussian.
n cazul = 0, 2 = 1 densitatea de repartiie devine:

(iv) Dac:
(5.1)

DY

not

Dac g(x) este bijectiv i x = h(y) = g 1 (y), atunci densitatea de repartiie a lui Y este
dat de:


dh(y)
.
fY (y) = fX (h(y))
(5.2)

Figura 1:

Este unica distribuie continu cu aceast proprietate.


Distribuia geometric satisface o variant discret a Dac Z N (0, 1), atunci X = Z + N (, ).
n mod similar,
acestei proprieti. [Vericai!]
X
dac X N (, ), atunci Z =
N (0, 1).

(2) Repartiia normal, N (, )


(norm) Pentru o v.a. N (0, 1) funcia de repartiie este
tabelat (valorile ei se gsesc n tabele) i are o notaie
special, (x). Ea e denit prin:
Spunem c X N (, ), dac X are densitatea:

Dac FX este continu, atunci:

Reproducei textul de mai jos:

ex , dac x > 0
0
, dac x 0

Observaia 1. Repartiia exponenial satisface aanumita proprietate a lipsei de memorie, i.e.,

Pentru alte faciliti, folosete bibliograa sau

18

5 LABORAT OR (L11)

\begin{center}
\begin{fminipage}{8cm}
Textul va aparea intr-un chenar.
\end{fminipage}
\end{center}

(exp)

x2
1
f (x) = e 2 , x R.
2

\begin{figurehere}
\centering
\resizebox{\columnwidth}{!}{\includegraphics{clopot}}
\caption{\label{clop}\em Clopotul lui Gauss pentru $\mathcal{N}(0,\sigma)$}
\end{figurehere}
\ \\

16

Media i dispersia sunt: E(X) =

tariu

n text, noul mediu se introduce ca n urmtorul exemplu:

Apendixul va ap\u area aici ...


%%% *************************************************************************

Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c1s2s1}...


\begin{table}[!ht]
\bc \resizebox{11cm}{2.5cm} {
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\mbox{clasa} & \mbox{frecven\c{t}a} & \mbox{valoare medie}\\
\hline
$[a_0, a_1)$ & $f_1$ & $x'_1$\\
$[a_1, a_2)$ & $f_2$ & $x'_2$\\
$\vdots$ & $\vdots$ & $\vdots$\\
$[a_{r-1}, a_r)$ & $f_r$ & $x'_r$\\
\hline
\end{tabular}}

adugarea unui comentariu la text se poate face cu comanda marginpar

\makeatletter
\newenvironment{tablehere} {\def\@captype{table}} {}
\newenvironment{figurehere} {\def\@captype{figure}} {}

\textbf{\Huge Apendice}\\
\vspace{1.5cm}

Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c1s2}...


\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c1s2s1}

Valorile sale sunt timpi realizai ntre dou valori spontane repartizate P() (repartiia Poisson). De exemplu, timpul de ateptare la un ghieu sau ntr-o staie
de autobuz este o variabil aleatoare repartizat exponenial.
Spunem c X exp() ( > 0) dac are densitatea
de repartiie

numerotarea ecuaiilor, gurilor etc se poate face n funcie de seciune astfel:

Pentru ca modurile table i figure s e active, va trebui s denim medii noi


(tablehere i figurehere), folosind urmtoarele comenzi n preambul:

%%% *************************************************************************
%% apendix.tex
\ \\
\vspace{1.5cm}

Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c1s1s1}...


\section{Numele sec\c tiunii a 2-a}\label{c1s2}

Tipuri de repartiii

\usepackage{multicol}
\begin{multicols}{2}
\end{multicols}

Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c2s2}...

\newpage
\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c1s1s1}

(1) Repartiia exponenial, exp()

comenzile:

Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c2s2s1}...


%%% *************************************************************************

Aici va ap\u area textul din Sec\c tiunea \ref{c1s1}...


\begin{figure}[!ht]
\bc
\includegraphics[scale=0.5]{MB2d}
\ec
\caption{Mi\c scarea Brownian\u a 2-dimensional\u a.}
\label{fig: fMB2d}
\end{figure}

% in preambul
% in preambul

scrierea unui text pe coloane multiple. Dm mai jos un exemplu de 2 coloane, folosind

\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c2s2s1}

C\^ ateva cuvinte despre ce con\c tine acest capitol \c si, eventual,
ideile principale ale capitolului.

15

apoi

stnga, respectiv, la dreapta.

Aici va ap\u area textul din Subsec\c tiunea \ref{c2s1s1}...

%%% *************************************************************************
%% Capitolul1.tex
\chapter{No\c tiuni introductive din Statistic\u a}\label{Capitolul1}

Putem include i lme, folosind pachetele

4 LABORAT OR (L10)
Rubrica DIVERSE

comenzile \flushleft sau \flushright stabilesc dac alinierea textului se va face la

\section{Numele sec\c tiunii a 2-a}\label{c2s2}

Tem: Reproducei ierul Tema.pdf ataat!

14

\setlength{\marginparwidth}{2.5cm}

\subsection{Numele subsec\c tiunii}\label{c2s1s1}

Mai multe detalii gsii la adresa


http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.
pdf

\section{Numele sec\c tiunii 1}\label{c1s1}


\index{Statistic\u a}

\textbf{\Huge Abstract}\\
\vspace{1.5cm}

Fiierul .pdf obinut este www.math.uaic.ro/~stoleriu/TEZA.pdf.

12

\begin{frame}
\begin{theorem}<1->
Aici apare enuntul teoremei.
\end{theorem}
\begin{proof}<3->
Demonstratia apare dupa Corolar!
\end{proof}
\begin{corolar}<2->
Enuntul corolarului apare dupa cel al teoremei, inainte de demonstratie.
\end{corolar}
\end{frame}

10

Fiiere adiacente:

% include un paragraf de notatii


% adauga Introducerea in Cuprins
% include Introducerea

% stabileste nr. paginii de start

\addcontentsline{toc}{section}{Abstract}
\include{abstract}

11

\caption{Tabel cu frecven\c{t}e pentru date continue.}


\label{cdata1}\index{tabel cu frecven\c te}
\ec
\end{table}
%%% *************************************************************************

% incepe pagina de titlu

etc.

\include{Notatii}
\pagenumbering{arabic}
\renewcommand{\thesection}{}
\addcontentsline{toc}{section}{Introducere}
\include{Intro}

% realizeaza indexul

\pagenumbering{roman}
\setcounter{page}{2}

\newcommand{\E}{\mathbb{E}}
% simbolul pentru medie a unei v.a.
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
% multimea numerelor naturale
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
% multimea numerelor reale
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
% multimea numerelor complexe
\newcommand{\F}{{\mathcal F}}
% un F caligrafic
\newcommand{\f}{f:\mathbb{R}^m\longrightarrow \R^n}
% f : R^m -> R^n
\newcommand{\x}{(x_n)_{n\in \N}}
% un sir (x_n) cu n natural
\newcommand{\beq}{\begin{equation}}
\newcommand{\eeq}{\end{equation}}

\usetheme{Madrid}, \usetheme{Frankfurt}

\makeindex

Un exemplu de succesiune de medii de lucru:

 Pentru controlul culorii se poate folosi comanda \usecolortheme{culoare}.


 Culorile pot controlate prin comanda

\newcommand{\bc}{\begin{center}}
\newcommand{\ec}{\end{center}}
\newcommand{\hh}{\hspace*{2cm}}

\begin{frame}
\textbf{Aceasta linie apare in bold pe toate slide-urile}\\
\textbf<2>{Aceasta linie apare in bold doar pe slide-ul al doilea}\\
\textbf<3>{Aceasta linie apare in bold doar pe slide-ul al treilea}\\
\end{frame}

 Diverse teme ce denesc modul de prezentare, introduse prin comanda


\usetheme{tipul-temei}. De exemplu:

 n interiorul documentului (imediat dup \begin{document}) scriem:


\frame{\titlepage} (activeaz pagina de titlu).

Putem controla fontul textului astfel:

\begin{frame}
\frametitle{Titlul slide-ului 1 [dac\u a este cazul]}
- Con\c tinutul slide-ului 1\\
- Bla - bla - Blaaaa
\end{frame}
\begin{frame}
\frametitle{Titlul slide-ului 2 [dac\u a este cazul]}
- Con\c tinutul slide-ului 2\\
- Text - Text - Texte...
\end{frame}
\end{document}

\documentclass{beamer}
\mode<presentation>
\usetheme{Madrid}

\end{document}

Comanda \item<alert@2> scrie cu rou (culoarea implicit) rndul activat;

 Continum n document (vezi Figura) prin:

 Preambulul la acest mod este

V
a rog frumos s
a m
a nvoiti dup
a ora a doua de laborator, ca s
a pot prinde
autobuzul spre cas
a. Mi-a spus mama c
a a mai r
amas ceva cozonac si pasc
a de
la Paste si nu vreau s
a le las s
a se strice.
Mentionez c
a nu pot lua un alt autobuz mai t
arziu, deoarece mai am unele
cump
ar
aturi de f
acut pentru ai mei. In plus, mi-e fric
a s
a c
al
atoresc seara.
Stiti?... multe se pot nt
ampla n ziua de azi!...

\opening{\sl Stimate Domnule Profesor,} % formula de incepere


\vspace*{.4cm}
{\sl V\u a rog frumos s\u a m\u a \^ invoi\c ti dup\u a ora a doua de laborator,
ca s\u a pot prinde autobuzul spre cas\u a. Mi-a spus mama c\u a a mai r\u amas
ceva cozonac \c si pasc\u a de la Pa\c ste \c si nu vreau s\u a le las s\u a se
strice. Men\c tionez c\u a nu pot lua un alt autobuz mai t\^ arziu, deoarece mai
am unele cump\u ar\u aturi de f\u acut pentru ai mei. \^ In plus, mi-e fric\u a
s\u a c\u al\u atoresc seara.
\c Sti\c ti?... multe se pot \^ int\^ ampla \^ in ziua de azi!...

\begin{itemize}
\item<2-> Al 2-lea rand ce apare;
\item<1-> Primul rand ce apare;
\item<alert@2> Al 2-lea rand ce apare;
\only<1-> Apare cu al primul rand si va disparea cu disparitia lui;
\item Acest rand apare mereu;
\end{itemize}

- Continutul slide-ului 2
- Text - Text - Texte...

 Preambulul la acest mod este \documentclass{slides};


 Slide-urile se introduc prin

Stimate Domnule Profesor,

Formatul de lucrare de mai jos este alctuit dintr-un ier principal, cel scris cu albastru, i
alte iere *.tex adiacente (scrise cu diverse culori), care sunt anexate la ierul principal
cu ajutorul comenzii \include{}.

ntrerupt.

O alt variant este urmtoarea:

Modul slides

Modul beamer

3 LABORAT OR (L9)

Animaiile se introduc prin \pause, scris la nalul ecrui rnd ce se dorete a 

Titlul slide-ului 2 [daca este cazul]

- Continutul slide-ului 1
- Bla - bla - Blaaaa

\begin{slide}
text...
\end{slide}

Domnului Profesor I. S.,


de la Laboratorul cu LATEX

\raisebox{0pt}[0pt][0pt]{\color{Purple}\Huge%
\textbf{ \raisebox{-7.0ex}{ S}%
\raisebox{-12.7ex}{$\hspace{1.2cm}$ P}%
\raisebox{-19.2ex}{$\hspace{-.7cm}$ E}%
\raisebox{-23.8ex}{$\hspace{1.5cm}$ C}%
\raisebox{-28.5ex}{$\hspace{-.7cm}$ I}
\raisebox{-32.5ex}{$\hspace{1.0cm}$ M}
\raisebox{-38.5ex}{$\hspace{-.7cm}$ E}
\raisebox{-43.5ex}{$\hspace{1.2cm}$ N}}}

Format de lucrare nal

Prezentri

\begin{letter}{Domnului Profesor I. S., \\ de la Laboratorul cu \LaTeX{}


\newline \newline } % adresa destinatarului

\textheight=23.7cm \textwidth=14.0cm
\parindent=0.0in \topmargin= 0cm
\oddsidemargin=1.5cm \evensidemargin=0cm
\setstretch{1.3}

was

Comenzile \mbox i \fbox sunt cazuri particulare pentru \makebox i \framebox.

\usepackage{appendix,makeidx}
\usepackage[dvips]{graphics}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb,graphicx}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{setspace}

ist,

O alt comand util pentru ncadrarea textului este \raisebox{parametru}[0pt][0pt]{text}

\begin{wrapfigure}[inaltimea]{aliniament}{latimea}\end{wrapfigure}

V\u a mul\c tumesc frumos!}


\vspace*{1cm}
\closing{Cu stim\u a \c si sinceritate, \\ % urarea de final
{\color{Red}${\bf \times}$} \\
{\it [Semn\u atura]} }
\ps{P.S. \^ In Anexa de mai jos am ata\c sat scutirea oficial\u a de la
\encl{\url{Scutire-de-la-Mamica}} % Anexe
\end{letter}

, utilizm comanda \index{element};

element

Tipul testului
Testul Z bilateral

Testul Z unilateral stnga

Testul Z unilateral dreapta


Testul t bilateral
Testul t unilateral stnga
Testul t unilateral dreapta

Tabela 1: Teste pentru egalitatea a dou medii.

25

13 Laborator 13
Test
Alegei un numr cuprins ntre 1 i 10, apoi reproducei textul din testul cu numrul respectiv.
Succes!

Glosar
LATEX3, 1
LATEX 2 , 1
LATEX, 1

prezentare beamer/slides, 32

http://www.ctan.org/, 4

scrisoare, 30
stilul paginii, 6

A. N. Kolmogorov, 19
A. Y. Khinchin, 19
aranjare n pagin, 14

tabele, 20
teorema limit central, 19
trim, 24

bibliograe, 11

usepackage, 3

caractere speciale, 3
comenzi n LATEX, 6
comenzi de scriere, 6
displaystyle, 7
documentclass, 3
etichete, 18
Eule, 26
fonturi, 17
formule matematice, 7
funia A , 8
includerea de imagini, 24
indexare, 29
legea slab a numerelor mari, 19
legea tare a numerelor mari, 19
lucrare de licen, 35
matrice, 10
medii de lucru, 7
mediu deniie, 16
mediul demonstraie, 16
mediul ecuaie, 7
mediul theorem, 15
mediul eqnnaray, 8
orientarea n pagin, 13
pachetul sidecap, 25
pachetul wrapg, 25
pagina de titlu, 6
53