Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Petrol - Gaze din Ploieti Facultatea de tiine Economice

Domeniul de studii de licen: Cibernetic, Statistic i Informatic Economic


Specializarea: Informatic Economic

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA AFERENTE PROBEI 1 DIN


CADRUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA
SPECIALIZAREA INFORMATIC ECONOMIC

BAZE DE DATE I SISTEME INFORMATICE


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baze de date (definire, structur, modele de date).


Sisteme de gestiune a bazelor de date (definire, funcii).
Baze de date relaionale (modelul relaional al datelor, normalizarea datelor).
Sisteme de gestiune a bazelor de date relaionale (caracteristici, limbajul SQL).
Reele de calculatoare. Topologii, adrese, adresare, modelul ISO/OSI, comutare i rutare.
Sisteme informatice. Definire, componente, modelare, proiectare, implementare.
Sisteme informatice pentru asistarea deciziei (definire, componente, clasificare,
caracteristici).

BIBLIOGRAFIE
1. Dumitru Oprea, Florin Dumitriu, Gabriela Meni, Proiectarea sistemelor
informaionale, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2006.
2. Dumnescu Dorel, Baze de date, Editura Universitii din Ploieti, 2005.
3. Filip, F.Gh., Sisteme suport pentru decizii, Editura Tehnic, Bucureti, 2007.
4. Fotache M., Proiectarea bazelor de date. Normalizare i postnormalizare. Implementri
SQL i Oracle, Editura Polirom, Iai, 2005.
5. Fotache, M., SQL, Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL i SQL Server, Editura Polirom,
Iai, 2009, 875 pg., ISBN 9789734613397.
6. Ptracu Aurelia, Tnsescu Ana, Dumnescu Dorel, Baze de date. MS- Access. Teorie
i aplicaii, Editura Universitii din Ploieti, 2006.
7. Lungu, I., Limbajul SQL, Editura ASE, Bucureti, 2005, 229 pg., ISBN 973594684X.
8. Lungu, I., Bra, A., Sisteme informatice executive, Editura ASE, Bucureti, 2007.
9. Lungu, I., Sabu, Gh., Velicanu, M., Sisteme informatice. Analiz, proiectare i
implementare, Editura Economic, Bucureti, 2003.
10. Tnsescu A., Ptracu A., Proiectarea sistemelor informatice, Editura Universitar,
Bucureti, 2013, 210 pg., ISBN 9786065916128.
11. Turban, E., Aronson, J., Liang, T.-P., Sharda, R., Decision Support and Business
Intelligence Systems, Prentice Hall Publishing, 2010.

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR
1. Structura unui sistem de calcul. Componente fizice i logice.
2. Sisteme de operare. Funcii, structur, clasificare.
3. Limbajul de programare C. Vocabular, sintax, uniti de program, tipuri de date,
conversii.
4. Structuri de date (liste, stive, cozi, grafuri, arbori binari).
5. Metode de programare (Divide et Impera, Greedy).
6. Programare orientat pe obiecte. Concepte, proprieti, clase derivate, funcii friend,
suprancarcare operatori
7. Tehnologii internet. Concepte, limbaje script, structura unei pagini HTML, CSS, sintaxa
Php, modelul client-server.

BIBLIOGRAFIE
1. Airinei D., .a., Medii de programare, Editura Sedcom Libris, Iai, 2004.
2. Anghel Traian, Dezvoltarea aplicaiilor Web folosind XHTML, PHP i MySQL, Editura
Polirom, Iai, 2005.
3. Bocu Dorin, Iniiere n ingineria sistemelor soft, Editura Albastr, Cluj- Napoca, 2001.
4. Marinoiu Cristian, Limbajul C, Editura Universitii din Ploieti, 2002.
5. Dumnescu, D., Nchil, C., Structuri de date i Algoritmi, Editura Solness, Timioara,
2010.
6. Logoftu, D., Algoritmi fundamentali in C++. Aplicaii, Editura Polirom, Iai, 2007.
7. Logoftu, D., Bazele programrii n C. Aplicaii, Editura Polirom, Iai, 2006.
8. Marinoiu, Cristian, Programarea n PHP, Editura Universitii Petrol-Gaze din Ploieti,
2011.
9. Ptracu, A., Zaharia M., Tnsescu, A., Bazele informaticii: elemente de programare
C/C++, Editura Universitar, Bucureti, 2011.

ANALIZA I DIAGNOZA SISTEMELOR ECONOMICO-SOCIALE


1. Nomenclatoare si clasificari utilizate n statistica social-economica: CAEN, CPSA, COR,
SIRUTA, clasificarea agenilor economici dupa forma juridica, forma de proprietate,
marimea ntreprinderii.
2. Indicatorii statistici ai potenialului economic:
2.1. Indicatorii statistici ai potenialului uman
2.1.1. Analiza numarului si structurii populaiei (demografica, social-economica si
teritoriala) - surse de informaii, indicatori
2.1.2. mbatrnirea demografica - indicatori, cauze si consecine social-economice
2.1.3. Analiza resurselor de munca (surse de informaii, indicatori generali si
specifici ce caracterizeaza nivelul, dinamica si structura forei de munca)
2.2. Avuia naionala.
2.2.1. Conceptul de avuie naionala, componentele avuiei naionale
2.2.2. Analiza imobilizarilor corporale (indicatori ce caracterizeaza nivelul,
structura si dinamica)
3. Indicatori macroeconomici de rezultate
3.1. Sistemul Conturilor Naionale: noiune, coninut, indicatori
3.2. Produsul Intern Brut
3.2.1. Metode de calcul a PIB
3.2.2. Analiza dinamicii si structurii economiei naionale pe baza dinamicii
(nominale sireale) si structurii PIB
3.2.3. Analiza eficienei folosirii potenialului economic: produsul intern brut pe
locuitor, productivitatea sociala a muncii, eficiena utilizarii imobilizarilor corporale, nzestrarea
muncii cu mijloace fixe, principalele corelaii macroeconomice
4. Analiza statistica a nivelului de trai al populaiei
4.1. Noiune de nivel de trai si calitate a vieii
4.2. Sistemul de indicatori ai calitaii vieii
4.2.1. Indicatorii veniturilor populaiei, salariul real
4.2.2. Indicatorii consumului populaiei
4.2.3. Indicele preurilor de consum (indicatori determinai pe baza acestuia)
4.2.4. Indicatori sintetici ai dezvoltarii umane: Indicele Dezvoltarii Umane
5. Indicatori ai rezultatelor activitaii economice la nivel de firma
5.1. Producia fizica, producia exerciiului, cifra de afaceri, valoarea adaugata bruta,
numarul mediu de salariai.
5.2. Indicatori specifici la nivel de agent economic, n funcie de domeniul de activitate
(construcii, transporturi, turism, agricultura)
BIBLIOGRAFIE
1. Anghelache C., Capanu I., Statistica macroeconomica, Editura Economica, Bucuresti, 2004
2. Anghelache C., Capanu I, Wagner P., Secareanu C., Bazele statisticii teoretice si economice,
Editura Economica, Bucuresti, 2005 (Partea a II-a)
3. Lazar C., Statistica economica, Editura Universitaii din Ploiesti, Ploiesti, 2003
4. Lazar C., Lazar M., Statistica socio-demografica, Editura Corint, Bucuresti, 2005
5. Lazar M., Lazar C. Analiza statistico-economica, Editura Economica, Bucureti, 2012
6. Spataru L., Analiza economico-financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2004
7. Anuarul Statistic al Romniei 2013, INS Bucuresti
8. www.insse.ro