Sunteți pe pagina 1din 5

Univeristatea Tehnica a Moldovei, Catedra Fizica

RAPORT
la experiena de laborator Nr. 18
Determinarea vitezei sunetului n aer

A efectuat studentul grupei:

C-141

Numele i prenumele student(ului/ei):

Calpacci Maxim

A verificat profesorul:

ura Vasile

Chisinau 2015

1. Scopul experienei:
Determinarea vitezei sunetului n aer prin metoda compunerii oscilaiilor reciproc
perpendiculare.
2. Aparate i accesorii:
Osciloscop electronic, generator de ton, difuzor, microfon, banc optic.
3. Mersul experienei:

1 Oscilograf,
2 Indicator de frecven,
3 Schimbtor de frecven,
4 Indicator al distanei dintre difuzor i microfon,
5 Schimbtor al distanei dintre difuzor i microfon.

4. Tabelul msurrilor i determinrilor:

NR.
1

1`
2
2`
3
3`

x6

x1

x2

x3

x4

x5

[Hz]

[mm]
15
14
39
40
31
31

[mm]
61
62
95
96
85
86

[mm]
120
122
147
148
127
129

[mm]
178
183
218
217
189
189

[mm]
248
252
271
273
237
239

3009
3011
3200
3215
3400
3405

[mm]
302
306
326
328
295
296

5. Calcule:
Pentru etapa NR. 1-1`:
x 1 = 14.5 mm
x 2 = 61.5 mm
x 3= 121 mm
x 4 = 180.5 mm
x 5 = 250 mm
x 6 = 304 mm

Pentru etapa NR. 2-2`:


x1
x2
x3
x4
x5
x6

mm
Pentru etapa NR. 1-1`:
x 1 = x2 x 1=61.514.5=47 mm
x 2 = x3 x 2=12161.5=59.5 mm
x 3 = x 4 x3 =180.5121=59.5 mm
x 4 = x 5 x 4=250180.5=69.5 mm
x 5 = x 6 x 5=304250=54 mm

Pentru etapa NR. 2-2`:


x1
x2
x3
x4
x5

= x 2 x1=95.539.5=56 mm
= x 3 x2 =147.595.5=52 mm
= x 4 x 3=217.5147.5=70 mm
= x 5 x 4 =272217.5=54.5 mm
= x 6 x 5=327272=55 mm

= 39.5 mm
= 95.5 mm
= 147.5 mm
= 217.5 mm
= 272 mm
= 327 mm

Pentru etapa NR. 3-3`:


x1
x2
x3
x4
x5

= 31 mm
= 85.5 mm
= 128 mm
= 189 mm
= 238 mm
x 6 = 295.5

Pentru etapa NR. 3-3`:


x1
x2
x3
x4
x5

= x 2 x 1=85.531=54.5 mm
= x 3 x 2=12885.5=42.5 mm
= x 4 x 3=189128=61 mm
= x 5 x 4=238189=49 mm
= x 6 x 5=295.5238=57.5 mm

x 1 med =

x1 + x2 + x 3 + x 4 + x5
=57.9 mm
5

x 2 med =

x1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5
=57.5 mm
5

x 3 med =

x1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5
=52.9 mm
5

1=2 x 1 med =257.9=115.8 mm


2=2 x 2 med =257.5=115 mm
3 =2 x 3 med =252.9=105.8 mm
med =

1 + 2+ 3
=112.2 mm
3

V 1=211=2115.83010=697116 mm/s=697,116 m/s


V 2=222=21153207.5=737725 mm/ s=737,725m/ s
V 3=23 3=2105.83402.5=719969 mm/s=719,969 m/s
V med =

V 1+V 2 +V 3
=718,27 m/s
3

6. Calculul erorilor:

1=

0.1
0.5
+
=0.0017+0.0001=0.0018
57.9 3010

dv dx d

v
x

2 =

0.1
0.5
+
=0.0017+0.0001=0.0018
57.5 3207.5

3 =

0.1
0.5
+
=0.0018+0.0001=0.0019
52.9 3402.5

med =

1 + 2+ 3
=0.0018+0.0018+ 0.0019=0.00183
3

med =0.00183100 =0.183

(Eroarea relativ medie)

Eroarea absolut = V med med=718,270.00183=1,314 m/s


Rezultatul final:
718,27 m/ s 1,314 m/ s

Concluzii:
n urma efecturii acestui laborator, ne-am familiarizat cu metodele teoretice i practice
de studiu a oscilaiilor reciproc perpendiculare. Folosind proprietile de compunere a
oscilaiilor reciproc perpendiculare am determinat viteza sunetului n aer.