Sunteți pe pagina 1din 2

Judectoria sec.

Ciocana
mun. Chiinu, str. Mihai Sadoveanu 24/1
Reclamant: Brinza Maria
mun. Chiinu, str. Petru Rares nr. 23
tel: 022556483, e-mail: brinzam@mail.ru
Pirit: S.A ,,Alimentar-Mas,,
mun. Chiinu, str. Uzinelor 4/12
tel: 022991000,e-mail:alimentarmas@mail.ru,
C.F:1003600067816,Cod bancar:280456876
Invest Moldinconbank.
Reprezentantul reclamantului: avocatul
Ion Farima mun. Chisinau,str.Alecu Russo
nr.89 sediul nr.1 tel: 022659010, e-mail:
ionfarima@mail.ru

CERERE DE CHEMARE N JUDECAT


cu privire la incasarea salariului, a indemnizatiei de concediu si eliberarii carnetului de munca.
Circumstanele de fapt: Brinza Maria a fost angajata la S.A ,,Alimentar-Mas,, in anul 2000, in
calitate de tehnician-laboranta in cadrul sectiei analize produse alimentare cu un salariu mediu lunar de
doua mii (2000) lei. La 24 februarie 2014 din cauza reducerilor statelor de personal am fost concediata
prin ordinul de concediere nr. 1 din 25 noiembrie 2014. Eu nu contest ordinul de concediere dar cer sa mi
se elibereze carnetul de munca si sa fie incasat salariul si indemnizatia de concediu, ceea ce angajatorul
era obligat sa o faca in conformitate cu prevederile contractului individual de munca si cu legislatia in
vigoare.
Adresarile mele catre Inspectia Muncii privind achitarea acestei restante si eliberarea carnetului
de munca nu au avut nici un rezultat.
Consider ca reclamatul S.A ,,Alimentar-Mas,, a incalcat prevederile art.186 Codul muncii
salariailor concediai n legtur cu reducerea statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se
garanteaz pentru a doua lun, plata unei indemnizaii de eliberare din serviciu egal cu cuantumul
salariului mediu lunar dac persoana concediat nu a fost plasat n cmpul muncii.
La fel incalcari s-au depistat si in baza prevederilor prevazute la art. 131 C.M care prevede ca
orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat. Prevederilor art.142 stabileste expres ca salariul se
pltete periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei mputernicite de acesta, n baza unei procuri
autentificate, la locul de munc al salariatului, n zilele de lucru stabilite n contractul individual de
munc,ceea ce reclamatul ,,S.A ,,Alimentar-Mas,, nu a platit salariul din perioada 25 septembrie 2014
pina in perioada de 25 noiembrie 2014.
Astfel, in urma incetarii raporturilor contractuale reclamatul era obligat sa elibereze carnetul de
munca , obligatie ce rezulta din prevederile art 66 Codul muncii la ncetarea contractului individual de
munc, carnetul de munc se restituie salariatului n ziua eliberrii din serviciu.
n drept mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art. 66, 186 alin. (1) lit.b) , 131 alin. (1), 142 alin (2),
151, 355 alin(1) din Codul Muncii, art.166, 167 CPC RM.
Astfel, reieind din cele expuse mai sus, prin prezenta solicit:
1. Admiterea cererii de chemare n judecat ;
2. Incasarea din condul reclamatului S.A ,,Alimentar-Mas,, in beneficiul meu a datoriei la salariu
in suma de 5580 lei si a platii indemnizatiei de concediu in valoare de 1500 lei.
3. A obliga reclamatul S.A ,,Alimentar-Mas,, sa elibereze carnetul de munca nr.22343.

Anexe:

1. Copia cererii pentru toate prile participante ( _1_ file);


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copia contractul individual de munca.


Copia ordinului de angajare a Brinza Maria
Copia ordinului de concediere nr.1 din 25 noiembrie 2014
Copia certificatului pentru salariul lunar.
Copia buletinului de identitate Brinza Maria.
Procura ce legalizeaza imputermicirile reprezentantului Ion Farima.
Act constatator al Inspectieii Muncii privind restanta salariala
Copia certificatului privind concediul restant.

Reprezentantul Reclamantului

5 februarie 2015

Avocatul Ion Farima

S-ar putea să vă placă și