Sunteți pe pagina 1din 3

23.02.

2015 Curs 1 Dreptul Uniunii Europene - Augustin Fuerea


Bibliografie
A. Fuerea Manualul Uniunii Europene ( ed. dupa 2009 )
Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene culegere de tratate.
Contextul in care au aparut comunitatile europene
Aparitia si evolutia comunitatilor europene ( subiecte de drept international public, ca
organizatii, alaturi de state; dar au o anumita particularitate care le diferentiaza )
Initial au reprezentat o asociere de state care sa urmareasca indeplinirea unor obiective
comune. S-a ajuns la 28 de state membre ale UE, de la 6.
Ideea europeana o idee care a traversat gandirea politica a continentului european inca din
antichitate, fiind urmarita atat in Evul Mediu cat si in sec. XIX de catre liderii europeni, insa,
necesitatea puneriiei in aplicare a devenit mai accentuata dupa Primul Razboi Mondial, pentru
ca incepand cu sf. celui de-al II lea Razboi Mondial eforturile statelor europene sa devina
mult mai puternice in sensul identificarii mijloacelor necesare concretizarii acestei idei.
Punerea in aplicare a ideii europene, dupa cel de-al II lea Razboi Mondial s-a realizat in mod
gradual si in paralel cu evolutiile la nivel international.
Pe plan international ONU
La nivel european au ca scop mentinerea pacii ( in conformitate cu Carta ONU )
Dupa cel de-al II lea Razboi Mondial, pe teritoriul continentului european, au fost create o
serie de organizatii internationale cu caracter regional care urmareau atingerea unor obiective
generale, precum mentinerea pacii, sau a unor obiectivespecifice, precum integrarea militara
sau cooperarea economica.
Organizatiile cu caracter economic care au fost create pe teritoriul european dupa cel de-al II
lea Razboi Mondial sunt Organizatia Europeana de Cooperare Economica ( OECE )
1948, cu scopul de a pune in aplicare ajutorul acordat de Statele Unite ale Americii, in
vederea reconstructiei statelor europene prin intermediul planului Marshall. In 1960 aceasta
organizatie s-a transformat in Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare
OCED.
O alta organizatie cu caracter economic este Uniunea Vamala din BeNeLux 1948 intre
aceste state, in vederea facilitarii schimburilot economice intre ele.
In domeniul militar, in 1948 a fost incheiat Tratatul Atlanticului de Nord, care a pus bazele
NATO, organizatie internationala cucaracter militar, care cuprinde state europene dar si alte
state precum SUA sau Canada. Aceasta reprezinta o organizatie politica, pe care s-a construit
o integreare militara si care functioneaza in conformitate cu dreptul international public si
Carta ONU. O alta organizatie cu caracter militar o reprezintaUniunea Europei Occidentale,
care a fost creata in 1954, bazele fiind puse de Tratatul de la Bruxelles din 1948 si care a
functionat pana in anul 2011. Ca si Tratatul Atlanticului de Nord si Tratatul de la Bruxelles
prevedea o clauza de angajament militar automat in caz de agresiune impotriva unuia dintre
membrii sai. Evolutia acestei organizatii regionale cu caracter militar s-a realizat in paralel cu
dezvoltarea constructiei comunitare, fara ca Uniunea Europei Occidentale sa se bucure de un
impact la fel de insemnat ca si Comunitatile Europene / Uniunea Europeana.

In aceeasi perioada, paralel cu crearea acestor organizatii militare sau economice, a fost
infiintat Consiliul Europei 1949 organizatie internationala cu caracter regional, care
urmarea promovarea pacii si a drepturilor omului pe continentul european si in cadrul careia,
in 1950 a fost semnata Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a
Libertatilor Fundamentale, care a prevazut ulterior crearea Curtii Europene a Drepturilor
Omului, cu sediul la Strasbourg. In paralel, in Estul Europei, a luat fiinta in 1949,Consiliul
de Ajutor Economic Reciproc ( CAER ), precum si Pactul de la Warsovia semnat in 1955
in domeniul militar.
Dupa cum se poate observa, continentul european a fost divizat dupa cel de-al II lea Razboi
Mondial in doua mari blocuri, pentru ca Europa Vestica sa cunoasca la randul ei o serie de
modificari de natura conceptuala care au determinat aceste state sa se asocieze in diferite
structuri, urmarind asigurarea pacii si dezvoltarea economica pe continentul european. Insa,
intre toate organizatiile create pana la inceputul anilor '50, niciuna nu a corespuns ideii de
europa unita, asa cum o doreau liderii europeni de la acea vreme, care sa presupuna o
integrare accentuata intre statele care ar fi acceptat sa puna in aplicare aceasta idee. In acest
context la 9 mai 1950, a fost prezentata Declaratia lui Robert Schuman, inspirata de un alt
lider european, Jean Monnet. Prin intermediul acestei declaratii, liderii europeni propuneau
punerea in comun a productiei de carbune si otel, materii prime in industria de armament, in
baza unei integrari economice, urmand ca unificarea politica sa se realizeze ulterior, in mod
treptat.
Declaratia lui Robert Schuman a stat la baza semnarii, la 18 aprilie 1951 a tratatului instituind
Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului CECO. A intrat in vigoare la 23 aprilie
1952 si a fost incheiat pe o perioada de 50 de ani; a fost semnat de 6 state ( Franta, Germania,
Italia si Statele Benelux). Obiectivul central prevazut de acest tratat era in mod firesc,
gestionarea in comun a productiei de carbune si otel din statele semnatare sub coordonarea
unei structuri special create in acest sens, Inalta Autoritate care a fost prezidata de Jean
Monnet. Ulterior creari acestei comunitati, liderii europeni au continuat sa caute solutia
optima pentru crearea acelei entitati suprastatale care sa puna in aplicare, in mod deplin, ideea
europeana printr-o integrare accentuata intre statele membre. Astfel, in urma Conferintei
liderilor europeni de la Messina din 1955, s-a ajuns in urma concluziilor acestei conferinte
si a Raportului SPAAK la semnarea, in 1957 a 2 tratate care au infiintat alte doua comunitati
europene. Astfel, la 25 martie 1957, au fost semnate tratatul instituind Comunitatea
Economica Europeana - CEE si tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei
Atomice - EURATOM. Ambele tratate au intrat in vigoare la 14 ianuarie 1958. Astfel, dupa
cum se afirma in doctrina, noile comunitati se inscriau pe calea unei uniuni din ce in ce mai
stranse intre popoarele europene prevazuta in chiar preambulul tratatului instituind
Comunitatea Economica Europeana.
Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana avea drept scop punerea in comun a
competentelor statelor membre in diferite sectoare de activitate economica, in vederea
realizarii unei piete comune la nivelul tuturor statelor, prin punerea in aplicare, in primul rand,
a 4 libertati fundamentale si a 4 politici comune, prin intermediul unei structuri functionale in
care sa fie reprezentate interesele atat ale comunitatii cat si ale statelor membre si ale
popoarelor acestora.
Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice prevedea punerea in comun de
catre statele semnatare a resurselor in acest domeniu in vederea formarii si dezvoltarii unei

industrii nucleare europene. Pentru atingerea acestui obiectiv general tratatul prevedea la
randul lui o structura functionala proprie.
Dupa cum se poate observa, pana la inceputul anilor 60, pe continentul european functionau
organizatii regionale cu caracter de cooperare in domeniul militar sau economic, dar si 3
comunitati europene, subiecte de drept international public, formate in baza unei asocieri de
state cu caracter de integrare economica.
Din acest moment, comunitatile europene ( CECO, CEE, CEEA ) vor cunoaste o evolutie si o
dezvoltare specifica care, de multe ori a fost caracterizata de 2 tendinte doctrinare, respectiv
extinderea permanenta a acestora spre noi state sau integrarea profunda a statelor membre.
Specificitatea dezvoltarii constructiei comunitare s-a realizat luand in considerare atat
pozitiile statelor membre cat si contextul international, evoluand de la o constructie avand un
caracter integrator economic, la o constructie in care cooperarea politica si dimensiunea
protectiei drepturilor fundamentale sa ocupe un loc important in vederea realizarii intereselor
statelor membre si ale cetatenilor acestora.
Comunitatile europene au dispus de o structura institutionala proprie cu ajutorul careia s-au
dus la indeplinire obiectivele prevazute de tratate si prin intermediul carora statele membre
dar si comunitatile si-au vazut reprezentate interesele.
Evolutia constructiei comunitare s-a realizat numai in baza unor documente juridice (tratate
modificatoare) care au exprimat acordul de vointa a statelor membre in acest sens.