Sunteți pe pagina 1din 48

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI

Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana


Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Lect. univ.dr. Daniela CPRIOAR

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 0

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

CUPRINS
PLANIFICARE CALENDARISTIC
ALGEBR
PLANIFICARE
PLANIFICARE
GEOMETRIE
PLANIFICARE
PLANIFICARE

2
2
3
5
8
9
12

SEMESTRIAL SEMESTRUL I
SEMESTRIAL SEMESTRUL AL II - LEA
SEMESTRIAL SEMESTRUL I
SEMESTRIAL SEMESTRUL AL II LEA

PROIECTUL UNITII DE NVARE

15

PROIECT DE LECIE
FIA DE DOCUMENTARE
FIA DE LUCRU

29
34
35

EVALUARE

37

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 1

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Planificare calendaristic
Algebr
1.

CG 1. Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite
1.1.
Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere
compuse, c.m.m.d.c, c.m.m.m.c
1.2.
Recunoaterea fraciilor echivalente, a fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a unui numr raional
1.3.
Identificarea rapoartelor, proporiilor i a mrimilor direct sau invers proporionale n enunuri diverse
1.4.
Identificarea caracteristicilor numerelor ntregi n contexte variate

2.

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri matematice
2.1.
Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale n produs de
puteri de numere prime
2.2.
Aplicarea regulilor de calcul cu numere raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor de tipul: x a = b; x a =
b; x : a = b, (a 0); ax b = c , unde a,b i c sunt numere raionale pozitive
2.3.
Reprezentarea unor date sub form de tabele sau de diagrame statistice n vederea nregistrrii, prelucrrii i
prezentrii acestora
2.4.
Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor

3.

CG 3. Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situaii
concrete
3.1.
Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a dou sau mai multor numere naturale
3.2.
Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive
3.3.
Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor n care intervin rapoarte, proporii i mrimi direct sau
invers proporionale
3.4.
Aplicarea regulilor de calcul i folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere ntregi

4.

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a
acestora

4.1.
Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i n
probleme care se rezolv folosind divizibilitatea
4.2.
Redactarea soluiilor unor probleme rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea numerelor raionale pozitive
4.3.
Caracterizarea i descrierea mrimilor care apar n rezolvarea unor probleme prin regula de trei simpl
4.4.
Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor studiate n mulimea numerelor ntregi, n rezolvarea sau
compunerea unei probleme
5.

CG 5. Analiza i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem

5.1.
Deducerea unor reguli de calcul cu puteri i a unor proprieti ale divizibilitii n mulimea numerelor naturale,
n exerciii i probleme
5.2.
Determinarea regulilor de calcul eficiente n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive
5.3.
Analizarea unor situaii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporiilor
5.4.
Interpretarea unor date din probleme care se rezolv utiliznd numerele ntregi
6.

CG 6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din diferite

6.1.
Transpunerea unei situaii-problem n limbajul divizibilitii n mulimea numerelor naturale, rezolvarea
problemei obinute i interpretarea rezultatului
6.2.
Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu numere raionale pozitive i a
ordinii efecturii operaiilor
6.3.
Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor i proporiilor a unei situaii-problem i interpretarea rezultatelor

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 2

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com
6.4.
Transpunerea unei situaii-problem n limbaj algebric, rezolvarea problemei obinute i interpretarea
rezultatului

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 3

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com
An colar: 2012 / 2013
Aviz director:
Structura: coala cu clasele I-VIII, Pietreni
Disciplina: Matematic - Algebr
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 14
Total ore: 28 (2 ore/sptmn )
Profesor : Oana - Cristina DUMITRU
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Aviz responsabil
comisie metodic:

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I


Unitatea de nvare

Competene specifice

Recapitulare
Test iniial (4 ore)

DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (1)
(8 ore)

CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii


sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu,
numere prime, numere compuse
CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu
10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor
naturale n produs de puteri de numere prime
CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale
relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor
naturale, n exerciii i probleme care se rezolv
folosind divizibilitatea
CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu
puteri i a unor proprieti ale divizibilitii n
mulimea numerelor naturale, n exerciii i
probleme

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 4

Coninuturi
Operatii cu numere naturale
-Multimi
-Ecuatii, inecuatii , probleme care se rezolve
cu acestea
-Operatii cu numere zecimale
Operaii cu numere naturale; reguli de calcul
cu puteri
Divizor, multiplu
Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5,
cu 3, cu 9
Proprieti ale relaiei de divizibilitate n
Numere prime, numere compuse
Descompunerea numerelor naturale n
produs de puteri de numere prime
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

Nr. de
ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Clasa a VI-a

Spt.

Obs.

17.0921.09

S1

24.0928.09

S2

01.1005.10

S3

08.1012.10

S4

15.1019.10

S5

22.1026.10

S6

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (2)
(6 ore)

CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau


n probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i
c.m.m.m.c.
CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru
determinarea c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou
sau a mai multor numere naturale
CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale
relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor
naturale, n exerciii i probleme care se rezolv
folosind divizibilitatea
CG6-1. Transpunerea unei situaii-problem n
limbajul divizibilitii n mulimea numerelor
naturale, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)

OPERAII CU
NUMERE
RAIONALE
POZITIVE
(8 ore)

CG1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a


fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a
unui numr raional
CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere raionale
pozitive
CG5-2. Determinarea regulilor de calcul
eficiente n efectuarea calculelor cu numere
raionale pozitive
CG6-2. Interpretarea matematic a unor
probleme practice prin utilizarea operaiilor cu
numere raionale pozitive i a ordinii efecturii
operaiilor

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 5

Divizori comuni a dou sau mai multor


numere naturale; c.m.m.d.c.
Numere prime ntre ele
Multipli comuni a dou sau mai multor
numere naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre
c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
Probleme simple care se rezolv folosind
divizibilitatea
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

1
1

Fracii echivalente;fracie ireductibil


Noiunea de numr raional; forme de
scriere a unui nr. raional;
Adunarea numerelor raionale pozitive
Scderea numerelor raionale pozitive
nmulirea numerelor raionale pozitive.
Ridicarea la putere cu exponent natural a
unui numr raional pozitiv;
Reguli de calcul cu puteri
mprirea numerelor raionale pozitive
Ordinea efecturii operaiilor

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Clasa a VI-a

29.1002.11

S7

05.1109.11

S8

12.1116.11

S9

19.1123.11

S10

26.1129.11

S11

03.1207.12

S12

10.1214.12

S13

17.1221.12

S14

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

An colar: 2012 / 2013


Aviz director:
Structura: coala cu clasele I-VIII, Pietreni
Disciplina: Matematic- Algebr
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 21
Total ore: 42 (2 ore/sptmn )
Profesor : Oana - Cristina DUMITRU
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Aviz responsabil
comisie metodic:

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II - lea


Unitatea de nvare

ECUAII N
(6 ore)

RAPOARTE I
PROPORII
(12 ore)

Competene specifice
.
CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu
numere raionale pozitive pentru rezolvarea
ecuaiilor de tipul: x a = b; x a = b; x : a
= b(a 0),
ax b = c, unde a, b, c sunt numere
raionale pozitive
CG4-2. Redactarea soluiilor unor probleme
rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea
numerelor raionale pozitive
CG1-3. Identificarea rapoartelor,
proporiilor i a mrimilor direct sau invers
proporionale n enunuri diverse
CG2-3. Reprezentarea unor date sub form
de tabele sau de diagrame statistice n
vederea nregistrrii, prelucrrii i
prezentrii acestora
CG3-3. Alegerea metodei adecvate de

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 6

Coninuturi
Media aritmetic ponderat a unor numere
raionale pozitive
Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

Rapoarte
Procente. Probleme n care intervin procente
Proporii ; proprietatea fundamental a
proporiilor
Aflarea unui termen necunoscut dintr-o
proporie
Proporii derivate
Mrimi direct proporionale

Nr. de
ore
1
1
1
1
2

Spt.
14.0118.01
21.0125.01
28.0101.02

Obs.

S15
S16
S17

1
1

04.0208.02

S18

11.0215.02

S19

1
1
1

Clasa a VI-a

18.0222.02

S20

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

NUMERE
NTREGI
(10 ore)

ECUAII
I
INECUAII
N
(6 ore)

rezolvare a problemelor n care intervin


rapoarte, proporii i mrimi direct sau
invers proporionale
CG4-3. Caracterizarea i descrierea
mrimilor care apar n rezolvarea unor
probleme prin regula de trei simpl
CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu
ajutorul rapoartelor, procentelor sau
proporiilor
CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor
i proporiilor a unor situaii problem i
interpretarea rezultatelor
CG1-4. Identificarea caracteristicilor
numerelor ntregi n contexte variate
CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere
ntregi i a proprietilor acestora
CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i
folosirea parantezelor n efectuarea
operaiilor cu numere ntregi

CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere


ntregi i a proprietilor acestora n
rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor
CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i
inecuaiilor studiate n mulimea numerelor

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 7

Mrimi invers proporionale


Regula de trei simpl
Elemente de organizare a datelor; reprezentarea
datelor prin grafice; probabiliti
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

Mulimea numerelor ntregi ; opusul unui


numr ntreg; reprezentarea pe axa numerelor,
valoarea absolut a unui numr ntreg;
compararea i ordonarea numerelor ntregi
Adunarea numerelor ntregi; proprieti
Scderea numerelor ntregi
nmulirea numerelor ntregi; proprieti
mprirea numerelor ntregi
Puterea unui numr ntreg cu exponent numr
natural
Reguli de calcul cu puteri
Ordinea efecturii operaiilor
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului
Ecuaii n
Inecuaii n
Mulimea divizorilor unui numr ntreg;
mulimea multiplilor unui numr ntreg

1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Clasa a VI-a

25.0201.03

S21

04.0308.03

S22

11.0315.03

18.0322.03
25.0329.03
15.0419.04
22.0426.04
29.0403.05
07.0510.05
13.0517.05

S23

S24
S25

S27
S28
S29
S30
S31

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei


probleme
CG5-4. Interpretarea unor date din
probleme care se rezolv utiliznd numere
ntregi
CG6-4. Transpunerea unei situaii problem
n limbaj algebric, rezolvarea problemei
obinute i interpretarea rezultatului
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(6 ore)

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 8

Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor


Prob de evaluare

20.0524.05

S32

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

1
1

27.0531.05

S33

Divizibilitate, numere raionale pozitive


Rapoarte i proporii, numere ntregi
-Probleme recapitulative

1
1
4

03.0607.06
10.0621.06

S34

Clasa a VI-a

S35- S36

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Geometrie
1.

CG 1. Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Identificarea caracteristicilor numerelor ntregi n contexte variate


Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date
Identificarea triunghiurilor n configuraii geometrice date
Recunoaterea i descrierea unor elemente de geometrie plan n configuraii geometrice date
Recunoaterea i descrierea unor proprieti ale triunghiurilor n configuraii geometrice date

2. CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri matematice
2.4.
Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor
2.5.
Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente, complementare sau
suplementare

2.6.
2.7.

Stabilirea congruenei triunghiurilor oarecare

2.8.

Calcularea unor lungimi de segmente i a unor msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate

Utilizarea instrumentelor geometrice (rigl, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane
descrise n contexte matematice date

3. CG 3. Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situaii
concrete
3.5. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte i unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente i a msurilor
unor unghiuri
3.6. Clasificarea triunghiurilor dup anumite criterii date sau alese
3.7. Determinarea i aplicarea criteriilor de congruen ale triunghiurilor dreptunghice
3.8. Utilizarea unor concepte matematice n triunghiul isoscel, triunghiul echilateral sau n triunghiul dreptunghic

4.

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a
acestora

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.

Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de drepte i unghiuri


Exprimarea proprietilor figurilor geometrice n limbaj matematic
Exprimarea poziiei dreptelor n plan (paralelism, perpendicularitate) prin definiii, notaii, desen
Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor i ale liniilor importante n triunghi prin definiii, notaii i
desen

CG 5. Analiza i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem

5.5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de lungimi de segmente i de msuri
de unghiuri
5.6. Interpretarea cazurilor de congruen a triunghiurilor n corelaie cu cazurile de construcie a triunghiurilor
5.7. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu paralelismul i cu distana dintre dou puncte
5.8. Deducerea unor proprieti ale triunghiurilor folosind noiunile studiate
6.

CG 6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din diferite

6.5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor lungimi de
segmente i a unor msuri de unghiuri.
6.6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente n rezolvarea unor probleme matematice sau practice.
6.7. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj geometric, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului.
6.8. Interpretarea informaiilor coninute n probleme legate de proprieti ale triunghiurilor

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 9

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com
An colar: 2012 / 2013
Aviz director:
Structura: coala cu clasele I-VIII, Pietreni
Disciplina: Matematic - Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 14
Total ore: 28 (2 ore/sptmn )
Profesor : Oana - Cristina DUMITRU
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Aviz responsabil
comisie metodic:

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I


Unitatea de nvare

Competene specifice

RECAPITULARE
(4 ore)

DREAPTA
(7 ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea


unor figuri geometrice plane n
configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor
referitoare la drepte pentru calcularea
unor lungimi de segmente
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri
geometrice a noiunilor legate de drepte
CG5-5. Alegerea reprezentrilor
geometrice adecvate n vederea
optimizrii calculelor de lungimi de
segmente
CG6-5. Interpretarea informaiilor
coninute n reprezentri geometrice n
corelaie cu determinarea unor lungimi
de segmente

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 10

Coninuturi
-Uniti de msur
-Perimetre
-Arii
-Model de test
Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale
unui punct fa de o dreapt; poziiile
relative a dou drepte
Semidreapta, semiplanul
Segment.Lungimea unui segment; distana
dintre dou puncte
Segmente congruente; construcia unui
segment congruent cu un segment dat
Mijlocul unui segment; simetricul unui
punct fa de un punct
Prob de evaluare.
La dispozitia profesorului

Clasa a VI-a

Nr. de
ore
1
1
1
1
1
1
1

Spt.

Obs.

17.0921.09
24.0928.09

S1
S2

01.1005.10

S3

08.1012.10

S4

15.1019.10

S5

1
1
1
1

22.1026.10

S6

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

UNGHIURI
(9 ore)

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
CONGRUENA
TRIUNGHIURILOR
(8 ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea


unor figuri geometrice plane n
configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor
referitoare la unghiuri pentru calcularea
msurilor unor unghiuri
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri
geometrice a noiunilor legate de
unghiuri
CG5-5. Alegerea reprezentrilor
geometrice adecvate n vederea
optimizrii calculelor de msuri de
unghiuri
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor
puncte i verificarea faptului c dou
unghiuri sunt adiacente, complementare
sau suplementare
CG6-5. Interpretarea informaiilor
coninute n reprezentri geometrice n
corelaie cu determinarea unor msuri
de unghiuri

CG1-6. Identificarea triunghiurilor n


configuraii geometrice date
CG3-6. Clasificarea triunghiurilor dup
anumite criterii date sau alese
CG4-6. Exprimarea proprietilor
figurilor geometrice n limbaj
matematic

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 11

Unghiul. Clasificare

Msurarea unghiurilor cu raportorul


Unghi drept, unghi ascuit, unghi obtuz;
unghiuri congruente
Calcule cu msuri de unghiuri exprimate n
grade i minute sexagesimale
Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
Unghiuri suplementare; unghiuri
complementare
Unghiuri opuse la vrf
Unghiuri formate n jurul unui punct
Prob de evaluare

Pregtirea lucrrii scrise


Discutarea lucrrii scrise
Triunghi,elemente; perimetru;
clasificarea triunghiurilor
Construcia triunghiurilor: cazurile LUL,
ULU, LLL
Congruena triunghiurilor oarecare
Criterii de congruen a triunghiurilor:
LUL, ULU, LLL

Clasa a VI-a

1
1
1
1
1
1
1

22.1026.10
29.1001.11
05.1009.11
12.1116.11

S6
S7
S8

S9

19.1123.11

S10

1
1

26.1129.11

S11

03.1207.12

1
1
1

10.1214.12

S12
S13

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

CG2-6. Stabilirea congruenei


triunghiurilor oarecare
CG5-6. Interpretarea cazurilor de
congruen a triunghiurilor n corelaie
Metoda triunghiurilor congruente
cu cazurile de construcie a
triunghiurilor
CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor
congruente n rezolvarea unor probleme
matematice sau practice

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 12

Clasa a VI-a

17.1221.12

S14

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

An colar: 2012 / 2013


Aviz director:
Structura: coala cu clasele I-VIII, Pietreni
Disciplina: Matematic - Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 21
Total ore: 42 (2 ore/sptmn )
Profesor : Oana - Cristina DUMITRU
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Aviz responsabil
comisie metodic:

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea


Unitatea de nvare

PERPENDICULARITATE
(6 ore)

PERPENDICULARITATE
(7 ore)

Competene specifice

Coninuturi

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor


elemente de geometrie plan n
configuraii geometrice date
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n
plan
(perpendicularitate) prin definiii, notaii,
desen
CG2-7. Utilizarea instrumentelor
geometrice
(rigl, echer, raportor, compas) pentru a
desena figuri geometrice plane descrise
n contexte matematice date
CG3-7. Determinarea i aplicarea
criteriilor de congruen ale triunghiurilor
dreptunghice
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor
elemente de geometrie plan n

Drepte perpendiculare; oblice; distana de


la un punct la o dreapt
Criteriile de congruen ale triunghiurilor
dreptunghice: IC, IU,CC, CU
Mediatoarea unui segment; proprietatea
mediatoarei; concurena mediatoarelor
laturilor unui triunghi
Simetria fa de o dreapt
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 13

Inlimea n triunghi; concurena


nlimilor ntr-un triunghi (fr
Clasa a VI-a

Nr. de
ore
1

Spt.

Obs.

14.0118.01

S15

21.0125.01

S16

1
1
1
1
1

28.0101.02

S17

04.0208.02

S18

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

configuraii geometrice date


CG2-7. Utilizarea instrumentelor
geometrice (rigl, echer, raportor,
compas) pentru a desena figuri
geometrice plane descrise n contexte
matematice date
CG6-7. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj geometric, rezolvarea
problemei obinute i interpretarea
rezultatului

PARALELISM
(7 ore)

PROPRIETILE
TRIUNGHIURILOR
(14 ore)

CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n


plan
(paralelism) prin definiii, notaii, desen
CG5-7. Interpretarea perpendicularitii
n relaie cu paralelismul

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor


proprieti ale triunghiurilor n
configuraii geometrice date
CG2-8. Calcularea unor lungimi de
segmente i a unor msuri de unghiuri
utiliznd metode adecvate
CG3-8. Utilizarea unor concepte
matematice n triunghiul isocel, n
triunghiul echilateral sau n triunghiul
dreptunghic
CG5-8. Deducerea unor proprieti ale
triunghiurilor folosind noiunile studiate
CG6-8. Interpretarea informaiilor

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 14

demonstraie)
Aria triunghiului(intuitiv pe reele de
ptrate)
Bisectoarea unui unghi; proprietatea
bisectoarei; concurena bisectoarelor
unghiurilor unui triunghi
Mediana n triunghi; concurena
medianelor unui triunghi (fr
demonstraie)
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

1
1
1
1

Drepte paralele; construirea dreptelor


paralele; axioma paralelelor
Criterii de paralelism

1
2

Probleme recapitulative
Prob de evaluare
La dispozitia profesorului

1
1
2

Suma msurilor unghiurilor unui triunghi


Unghi exterior unui triunghi;
teorema unghiului exterior
Proprietile triunghiului isoscel

Proprietile triunghiului echilateral

Proprietile triunghiului dreptunghic

Probleme recapitulative

Prob de evaluare

1
Clasa a VI-a

1
2

11.0215.02
11.0215.02
18.0222.02

S19
S19

S20

25.0201.03
25.0201.03
04.0308.03
11.0315.03
18.0322.03
25.0329.03

S21

15.0409.04
22.0426.04
29.0403.05
07.0510.05
07.0510.05

S27

S21
S22
S23
S24
S25

S28
S29
S30
S30

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

coninute n probleme legate de


proprieti ale triunghiurilor
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(6 ore)

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 15

La dispozitia profesorului

13.0524.05

S31-S32

Pregtirea lucrrii scrise


Discutarea lucrri scrise

1
1

27.0531.05

S33

Congruena
triunghiurilor,perpendicularitate
Paralelism,proprietile trunghiurilor
-La dispozitia profesorului

03.0607.06
10.0621.06

S34

1
1
4

Clasa a VI-a

S34
S35-S36

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

An colar: 2012 / 2013


Structura: coala cu clasele I-VIII, Pietreni
Disciplina: Matematic Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 14
Total ore: 28 (2 ore/sptmn )
Profesor : Oana - Cristina DUMITRU
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PROIECTUL UNITII DE NVARE


Unitatea de nvare: UNGHURI (9 ore)
Competene specifice:
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea msurilor unor unghiuri
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri
CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de msuri de unghiuri
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare
CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor msuri de unghiuri
Nr.
Coninuturi
crt.
1. Unghiul. Clasificare

C.S.
CG1-7

Aciviti de nvare

Exerciii de identificare, de numire i


de desenare a unor unghiuri prezentate prin
descriere, prin notaii sau prin imagine

Exerciii de recunoatere n desen a


unghiului nul i alungit

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 16

Resurse
Expunere, conversaie,
exemplificare,
Instrumente geometrice, fi
de documentare,
Exerciiu frontal

Evaluare
Evaluare frontal
Explicarea i argumentarea
modului de construcie a
figurii geometrice

Clasa a VI-a

Obs.

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

2.

Msurarea
unghiurilor cu
raportorul

3.

Unghiul drept,
unghiul ascuit,
unghiul obtuz;
Unghiuri congruente

4.

Calcule cu masuri de
unghiuri exprimate n
grade i minute
sexagesimale

5.

Unghiuri adiacente;
Bisectoare unui unghi

Construirea unei figuri geometrice


potrivite cu enunul problemei
CG 1-7
Exerciii de identificare, de numire i
CG 4-5 de desenare a unor unghiuri care au diferite
CG 6-5 msuri

Exerciii de msurare a unor unghiuri

Exerciii de stabilire a coliniaritii


unor puncte utiliznd msura unghiului
alungit
CG1-7
Exerciii de identificare, de numire i
CG4-5 de desenare a unor unghiuri prezentate prin
decriere, prin notaii sau prin imagine

Exemplificarea unghiurilor drepte pe


corpuri geometrice sau pe desfurri ale
acestora

Exerciiide desenare a unghiurilor


drepte, ascuite sau obtuze folosind
instrumentele geometrice

Exerciii de construcie a unghiurilor


congruente cu ajutorul raportorului
CG5-5
Exerciii de trasformare a msurii unui
CG6-5 unghi format din grade n minute sau secunde
i invers.

Exerciii de calcul a sumei i diferenei


msurilor a dou unghiuri ale cror masuri
sunt exprimate n grade i n minute
sexagesimale
CG1-7
Exerciii de identificare i reprezentare
CG4-5 prin desen a unghiurilor adiacente dintr-o
CG2-5 configuraie
geometric;
exemple
i
contraexemple

Construirea bisectoarei unor unghiuri

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 17

1 or
Exemplificare, conversaie
Sfoar , raportor, cret
colorat, fi de documentare,
fi de lucru
Activitate pe grupe
1 or

Evaluare frontal
Raportarea i comparerea
rezultatelor, evaluarea
rezultatelor
Explicarea i argumentarea
problemei

Conversaie, exemplificare,
vizualizare
Instrumente geometrice, fi
de documentare, fi de lucru
Activitate frontal, munc
independent
1 or

Evaluare frontal, modul de


utilizare a raportorului
Cantitatea i calitatea
exemplelor date
Explicarea modului de
construcie utiliznd
instrumente geometrice

Conversaie, exemplificare

Exemplificare i
argumentarea modului de
lucru
Evaluare frontal

Exerciiu frontal, individual


Fi de lucru
1 or
Conversaie, exemplificare,
vizualizare
Instrumente geometrice, cret
colorat, fi de lucru
Exerciiul individual

Evaluare individual
Enumererea condiiilor ca
dou unghiuri s fie
adiacente
Observarea sistematic

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

6.

Unghiuri
suplementare;
Unghiuri
complementare

CG2-5
CG5-5
CG3-5

7.

Unghiuri opuse la vrf

CG1-7
CG3-5
CG6-5

8.

9.

Unghiuri formate n
jurul unui punct

CG3-5
CG5-5
CG6-5

Calcularea msurii unghiului format de


bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile
unghiului

Exerciii de identificare i de numire a


unghiurilor drepte, ascuite sau obtuze n
configuraii geometrice date

Exerciii de verificare dac dou


unghiuri sunt suplementare/complementare

Exerciii de calcul a complementului i


suplementului unui unghi

Exerciii n care se aplic congruena


unghiurilor opuse la vrf

Diferena msurilora dou unghiuri ale


cror mrimi sunt exprimate n grade i n
minute sexagesimale; exerciii de calcul a
suplementului unui unghi

Construirea unei figuri geometrice


potrivite cu enunul problemei

Exerciii de identificare i de numire a


unghiurilor drepte, ascuite sau obtuze n
configuraii geometrice date

Probleme care folosesc suma msurilor


unghiurilor formate n jurul unui punct

Construirea unei figuri geometrice


potrivite cu enunil problemei

Evaluarea sumativ

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 18

1 or

Raportarea i compararea
rezultatelor

Conversaie, exemplificare
Instrumente geometrice, cret
colorat, fis de lucru
Activitate pe grupe
1 or

Raportarea i compararea
rezultatelor obinute
Evaluarea grupelor

Conversaie, exemplificare
Instrumente geometrice, cret
colorat, fi de lucru
Exerciiul frontal
1 or

Evaluare frontal
Explicarea i argumentarea
modului de lucru
Observarea sistematic

Conversaie, exemplificare
Instrumente geometrice, cret
colorat, , fi de
documentare, fi de lucru
Activitate pe grupe
1 or

Raportarea i compararea
rezultatelor obinute

Test de evaluare
1 or

Evaluare individual

Evaluarea perechilor

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 19

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 1
FI DE DOCUMENTARE
SEMIDREAPT. UNGHI
Geometrie

Semidreapta. Semidreapta este mulimea punctelor unei drepte situate de aceeai parte a unui
punct al acesteia
Semidreapta AB este mulimea punctelor dreptei AB, situate de aceeai parte a dreptei AB ca i
punctul B. (AB este semidreapta deschis AB, originea semidreaptei nu aparine acesteia.
Semidreapta nchis AB este [AB = (AB {A}. Semidreptele opuse sunt cele care au aceeai origine i
reuniunea lor este o dreapt.

Unghiul. Un unghi este reuniunea a dou


semidrepte cu aceeai origine.
Unghiul CAD (notat CAD) = [AC [AD: A este vrful
unghiului CAD; [AC i [AD laturile unghiului.
Unghiurile au msuri cuprinse ntre 0 i 180, inclusiv
cele dou valori. Unghiurile care au aceeai msur sunt
congruente.
CAD i MNP se citete: "Unghiurile CAD i MNP
sunt congruente".
Msurarea unui unghi.
Unghiurile se msoar cu ajutorul raportorului.

Construcia unui

unghi de msur dat


Construcia unui unghi de msur dat cu rigla i
raportorul.

Clasificarea unghiurilor
Unghi nul = unghiul a crui msura este de 0.
Unghiul de 180 se numete unghi alungit sau plat.
Unghiul nul i unghiul alungit sunt unghiuri
improprii.
Unghi ascuit = unghiul a crui msur este mai mic
de 90.
Unghi drept = unghiul a crui msura este de 90.
Unghi obtuz = unghiul a crui msura este mai mare de 90.
Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 20

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Unghi alungit = unghiul ale crui laturi sunt una n prelungirea celeilalte.
Unghiuri congruente = dou sau mai multe unghiuri care au msurile egale.
Unghiuri adiacente = dou unghiuri care au : vrful comun, o latur comun i interioarele
diferite.
Unghiuri complementare = dou unghiuri care au suma msurilor egal cu 90.
Unghiuri suplementare = dou unghiuri care au suma msurilor egal cu 180.
Unghiurile opuse la varf au n comun numai vrful i sunt formate de dou drepte concurente.
Unghiurile opuse la vrf sunt congruente ( au msurile egale ).
Unghiuri adiacente
Dou unghiuri cu o latur comun i celelalte laturi situate de
o parte i de alta a laturilor comune se numesc unghiuri
adiacente.
Axioma adunri unghiurilor. Dac M este Int ABC, atunci
m( ABC) = m( ABM) + m( MBC).

Unghiuri adiacente complementare


Dreptele care formeaz un unghi drept se numesc
perpendiculare.
Semidreptele care formeaz un unghi drept se numesc
perpendiculare.
Dou unghiuri adiacente cu laturile necomune
perpendiculare se numesc unghiuri adiacente
complementare.
Unghiurile cu suma msurilor 90 se numesc
complementare.
Unghiul A este complementul unghiului B dac m( A) + m( B) = 90.
Teorema unghiurilor complementare. Dou unghiuri ascuite sunt congruente dac i numai dac au
acelai complement.
Unghiuri adiacente suplementare
Dou unghiuri adiacente cu laturile necomune
perpendiculare se numesc unghiuri adiacente suplementare.
Unghiurile cu suma msurilor 180 se numesc suplementare.
Unghiul A este suplementul unghiului B
dac m( A) + m( B) = 180.
Teorema unghiurilor suplementare. Dou unghiuri ascuite
sunt congruente dac i numai dac au acelai suplement.

Bisectoarea unui unghi

Semidreapta cu originea vrful unui unghi, coninut de interiorul unghiului i care formeaz cu
laturile unghiului unghiuri congruente se numete bisectoare.
Proprietatea bisectoarelor unghiurilor adiacente suplementare
Dou unghiuri adiacente sunt suplementare, dac i numai dac bisectoarele lor sunt perpendiculare.
Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 21

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Teorem direct.
Ipotez: Unghiurile ADB i BDC
sunt adiacentesuplementare, [DE
bisectoarea unghiului ADB, [DF
bisectoarea unghiului BDC.
Concluzia: m( EDF)=90.
Demonstraie:
[DE bisectoarea unghiului ADB

[DF bisectoarea unghiului BDC

Din cele dou rezult c


2x+2y=180 x+y=90 m(
)=90.
Teorem reciproc.
Ipotez: Unghiuri ADB i BDC sunt adiacente, [DE
bisectoarea unghiului ADB, [DF bisectoarea
unghiului BDC,
.
Concluzia:
.
Demonstraie:
[DE bisectoarea unghiului ADB

[DF bisectoarea unghiului BDC

Din cele dou rezult c x+y=90 2x +2y=180


.
Unghiuri opuse la vrf
Semidreptele (deschise sau nchise) AB
i AC sunt opuse dac A se afl n B i
C.
Dou unghiuri cu acelai vrf i laturile
dou perechi de semidrepte opuse se
numesc opuse la vrf.
Teorema unghiurilor opuse la vrf
Unghiurile AOB i COD sunt astfel nct: semidreptele OA i OD sunt opuse, B i C se afl de o parte
i de alta a dreptei AD. Unghiurile AOB i COD sunt opuse la vrf dac i numai dac sunt
congruente.

unghiurile AOB i BOD au acelai suplement


Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 22

Teorem direct.
Ipotez: Unghiurile AOB i COD sunt opuse
la vrf
Concluzia:
Demonstraie: Unghirile AOB i COD sunt
opuse la vrf unghiurile AOB i BOD sunt
adiacente suplementare i unghiurile COD i
BOD sunt adiacente suplementare
.

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Teorema reciproc.
Ipotez: Unghiurile AOB i COD
sunt congruente. A,O, D sunt
coliniare. B i C sunt de o parte i
de alta a dreptei AD.
Concluzia: Unghiul BOC este
alungit.
Demonstraie: Unghiurile AOB i
BOD sunt adiacente suplementare.
Se noteaz cu aceeai liter
msurile unghiurilor congruente AOB i COD.
Din cele dou rezult ca x + y = 180 unghiul BOC este alungit.

Unghiuri formate n jurul unui punct


Trei sau mai multe unghiuri cu vrful comun, interioarele disjuncte oricare
dou, astfel nct reuniunea lor i a interioarelor lor s fie tot planul se
numesc unghiuri formate n jurul unui punct.
Unghiurile AOB, BOC, COD, DOA sunt unghiuri n jurul unui punct.

Teorema unghiurilor formate n jurul unui punct


Suma msurilor unghiurilor formate n jurul unui punct este de 360.
Ipotez: unghiurile formate n jurul unui punct O : AOB, BOC, COD, DOA.
Concluzia:
Demostraie: Se construiete [OE opus semidreptei OC
Conform axiomei adunrii unghirilor:

.
Conform axiomei adunrii unghirilor:
Din toate rezult c

Prof. Oana Cristina DUMITRU


Pagin 23

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 2

FI DE LUCRU
Geometrie
CLASIFICAREA UNGHIURILOR
Unghi nul = unghiul a carui masura este de 0.
Unghi ascutit = unghiul a carui masura este mai mica de 90.
Unghi drept = unghiul a carui masura este de 90.
Unghi obtuz = unghiul a carui masura este mai mare de 90.
Unghi alungit = unghiul ale carui laturi sunt una in prelungirea celeilalte.
Unghiuri congruente = doua sau mai multe unghiuri care au masurile egale.
Unghiuri adiacente = doua unghiuri care au : varful comun, o latura comuna si interioarele diferite.
Unghiuri complementare = doua unghiuri care au suma masurilor egala cu 90.
Unghiuri suplementare = doua unghiuri care au suma masurilor egala cu 180.
Unghiurile opuse la varf au in comun numai varful si sunt formate de doua drepte concurente.
Unghiurile opuse la varf sunt congruente ( au masurile egale )

APLICAII
1. Precizai msura fiecrui unghi din figura urmtoare i tipul unghiului:
C
D

m (EBC) =
m (DBC) =
m (DBA) =
m (EBA) =
m (ABC) =
m (EAB) =

Prof. Oana Cristina DUMITRU


Pagin 24

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

2. Urmrii urmtoarea figur i precizai valoarea de adevr a urmtoarelor propoziii:

H
G

D
B

S
L

C
T
Z

ABC este unghi obtuz


N

YEFG este unghi alungit

H este unghi drept


M

NML este unghi nul

SJK este unghi drept

BCD este

unghi nul

OPR este unghi alungit

ANM este unghi obtuz

JKL este unghi ascuit

XYZ STQ

ABC CBA

AOP este unghi obtuz

KLM este unghi ascuit

IJK KLM

OZY este ungi drept

3. Se d o semidreapt [AB. S se deseneze un unghi care s aib msura de 35 i o latur a


unghiului s fie semidreapta dat. Cte posibiliti avei?
4. Fie segmentul [AB] cu lungimea de 5 cm. construii n acelai semiplan fa de dreapta
AB punctele CD astfel nct m (BAD) = 110 i m (ABC) = 130 .
a) Determinai: [AD [BC i [DA [CB.
b) Fie [DA [CB = {E}. Msurai cu raportorul unghiurile: EAB, ABE, AEB.
c) Calculai m (EAB) + m (ABE) + m (AEB). Reinei rezultatul

Prof. Oana Cristina DUMITRU


Pagin 25

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 3

FI DE LUCRU
1. n fiecare din figurile urmtoare, punctele A, O, B sunt coliniare i semidreptele punctate sunt bisectoare.
Aflai unghiurile necunoscute:
a)
D
e)
E
E
D
C
F
C

37

?
45
A

?
O

b)

?
42

23
A

O
f)

E
F

G
C

C
?

31

20

78

19

O
c)

O
g)
C

D
?
?
35

?
43

d)
D

?
O

h)
D

E
F

E
C
C

F
?

30

89

36
?

?
B

2. S se afle unghiurile necunoscute din figurile de mai jos, tiind ca punctele A, O, B sunt
coliniare.
a)
C
A
O
B
b)
C
3x
x
Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 26

x + 100
x

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

A
A

B
e)

c)

C
E
D

102

3x

2x
x

72

2x

B
f)

d)
C

E
2x + 40
60

3x + 20
A

3. S se afle unghiurile necunoscute din figurile urmtoare:


a)
B
c)
A
A
2x
O
x
C
D
D
A

B
O

B
O
x
x + 80
C
B

d)

D
C

x
D

3x + 20

4. S se afle unghiurile necunoscute din figurile de mai jos:


a) A
B
C
56
37

B
x
x + 30

127

c)
O
145

B
D
A

b)

4x

? O

2x
x

b)

2x

C
30
x
2x

E
O 3x

D
Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 27

x 15
D

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

5. S se afle unghiurile necunoscute tiind c A, O, B; C, O, D i respectiv E, O, F sunt coliniare


si semidreptele punctate sunt bisectoare.
F
B
c)
a)
A
G
H
F
?
?
18
?
C
?
?
D
28
D
?
O ?
15
O ?
?
E
?
E
A
B
b)
D
d)
F
M
A

?
O
A

22
?

?
B

25

? O
?

40
?
?

C
L
6. Calculai:
a) 1830 + 45320
b) 161745 + 274830
c) 3175 + 143656
d) 173859 + 455618

e)
f)
g)
h)

43 27 30
108 59 45
1817 9 11
10030 99 4510

7. Calculai:
a) 1213 3
b) 152830 4
c) 58130 4
d) 251243 2
e) 358 16

f)
g)
h)
i)
j)

125 : 2
1833 : 4
154918 : 2
243810 : 5
1732 : 2

8. S se transforme n grade, minute i secunde:


a) 15624
c) 6245
b) 104328
d) 1325

e) 1945260
f) 8725343

9. S se calculeze complementele i suplementele unghiului AOB dac:

a) m( AOB )=32
d) m( AOB )=1545
g) m( AOB

)=481515
b) m(
)=51
e) m(
)=1738

AOB

c) m( AOB )=87
Prof. Oana Cristina DUMITRU
Pagin 28

AOB

f) m( AOB )=8359

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Ca
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

h) m( AOB
)=734872

i) m( AOB )=7813

Prof. Oana Cristina DUMITRU


Pagin 29

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

10.
11.
12.

Fie cinci unghiuri formate n jurul unui punct congruente. S se afle msurile lor.
S se afle msura unui unghi tiind c este cu 26 mai mic dect suplementul su.
S se afle msura unui unghi tiind c este cu 40 mai mare decat complementul su.

13.

tiind c unghiurile AOB si AOC din figura de mai jos sunt suplementare neadiacente s se afle:

a) m( AOF ) i m( FOB );
b) s se scrie toate unghiurile congruente care s-au format;

c) s se arate ca [OC este bisectoarea unghiului BOE


A

40

20
B

E
14.

tiind c [OE si [OF sunt bisectoare s se afle unghiul necunoscut:


E
B
A
35
D

x
3x

O
85
F

C
15.

Fie BAC ; CAD ; DAE si EAB unghiuri formate n jurul unui punct astfel nct [ADInt( CAE

). tiind c m( BAC )=60, m( CAD )=20 i m( CAE )=150, s se afle:

a) m( BAE );

b) m( BAD );

c) msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor BAC i DAE .

d) Dac [AF este bisectoarea unghiului BAC , s se arate ca punctele E, A, F sunt coliniare.

Prof. Oana Cristina Dumitru

Clasa a VI-a

Pagin 30

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 4
1. Completai:
a)
.'
b)
" .'
c)
' .
d)
" .

e)
f)
g)
h)

2. Transformai n grade, minute, secunde:


a)
"
b)
"
c)
"
d)

e)
f)
g)
h)

3. Calculai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

4. Calculai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

5. Calculai:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

6. Calculai:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Prof. Oana Cristina Dumitru

Clasa a VI-a

."
" .'
.'
" .

Pagin 31

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Prof. Oana Cristina Dumitru

Clasa a VI-a

Pagin 32

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

PROIECT DE LECIE

Profesor: Oana Cristina Dumitru


Data:
Disciplina: Matematic Geometrie
Clasa: a VI-a
Numr de elevi: 15
Precizri psihopedagogice: toti elevii sunt api pentru nvtur, dar pe nivele diferite:
Ritm rapid de nvare 5 elevi;
Ritm mediu de nvare 7 elevi;
Ritm lent de nvare 5 elevi.
Unitatea de nvare: Unghiuri
Titlul leciei: Msurarea unghiurilor cu raportorul
Tipul leciei: Transmitere de noi cunotine
Competene generale:
CG 1 Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au
fost definite
CG 4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a
algoritmilor de prelucrare a acestora
CG 6 Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din
diferite
Competene specifice:
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri
CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea
unor msuri de unghiuri
Obiective operaionale:
a)
Cognitive

OC1 la sfritul leciei, elevii vor fi capabili s msoare un unghi cu


raportorul, pe baza cunotinelor noi dobndite;

OC2 elevii vor putea s recunoasc i s clasifice unghiuri, n funcie de


msura lor, pe baza cunotinelor acumulate anterior.
b)
Afectiv-atitudinale

OA1 s manifeste interes pentru lecie;

OA2 s participe intens la leciei;

OA3 s-i dezvolte interesul pentru studiul matematicii.


c)
Psihomotorii

OP1 s scrie lizibil pe caiete i pe tabl;

OP2 s evidenieze n scris noiunile importante;

OP3 s folosesc corect instrumentele geometrice.


Coninutul informaional: Anex 1 Fis de documentare
Strategii didactice:
a)
Metode de nvare: conversaia, explicaia, exemplemficarea, exerciiul
Prof. Oana - Cristina DUMITRU
Pagin 33

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

b)
Mijloace de realizare: manualul, cret, tabl colar, videoproiector, laptop, fi de
documentare, fi de lucru, etc.
Forme de organizare: frontal, individual,
Forme de evaluare: Observarea sistematic, oral, fi de lucru
Loc de desfurare: sal de clas
Durata: 50 de minute
Bibliografie:
1.
Lector drd. Florentina Boiangiu, asistent drd. Viorica Bucur, Metodica predrii ghid
pentru studenii practicani, Universitatea de tiine agronomice i medicin veterinar,
Bucureti, 2001;
2.
Costic Lupu, Metodica predrii matematicii Manual pentru cls a XII-a licee
pedagogice, Editura Paralele 45, Piteti, 1999;
3.
G. Turcitu, C-tin Basarab, I. Rizea Matematic Manual pentru clasa a VI-a,
Editura Radical,

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 34

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 35

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

DESFAURAREA LECIEI
Nr.
crt.
1

Activitatea
Etapele
leciei
Profesorului
Elevilor
Moment
Asigur condiiile optime pentru
Elevii au pregtite pe bnci att
organizatoric desfurarea leciei (lumin, cret, caietele i manualul, ct i
2 min.
burete).
ustensilele de scris.
Verific prezena elevilor, notez n
Comunic absenii.
catalog absenii.
Captarea
ateniei i
verificarea
cunotinelor
3 min.

Anunarea
temei i
enunarea
obiectivelor
1 min.

Lansez ntrebri din leciile


anterioare.
1.
Ce este un unghi?
2.
Cu ce se msoar?
3.
Ce tipuri de unghiuri
cunoatei?
Verificarea cantitativ a temei
pentru pentru toi elevii i
verificarea calitativ prin sondaj.
Rezolvarea la tabl a exerciiilor la
care au ntmpinat dificulti (dac
este cazul).
Pn azi am nvat noiunea de
unghi, dar i clasificarea
unghiurilor. Azi vom studia despre
msurarea unghiurilor cu ajutorul
raportorului, astfel c pn la
sfritul orei vei reui s msurai
orice unghi cu ajutorul

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 36

Strategii didactice
Metode
Resurse
Conversaia
Catalogul
clasei

Ascult ateni ntrebrile


formulate
Elevii rspund la ntrebri.
Elevii i corecteaz singuri, cu
rou, greelile semnalate n tema

Elevii sunt ateni la ce se discut i Expunerea


i noteaz titlul leciei.

Forma de
activitate
Frontal

Frontal

Forme de
evaluare

Oral
Observarea
sistematic

Cret, tabl

Frontal

Clasa a VI-a

Observarea
sistematic

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Dirijarea
nvrii

Evaluarea
progresului
realizat
2 min

raportorului, dar i s identificai


i s clasificai unghiurile n
funcie de msura lor.
Noteaz titlul leciei pe tabl
Msurarea unghiurilor cu
raportorul
Proiecteaz o scurt prezentare
despre raportor i modul de
folosire al acestuia

Ascult prezentarea i se
concentreaz asupra temei.
Elevii i noteaz n caiete
Elevii studiaz fia de
mparte elevilor fia de
documentare.
documentare i solicit elevilor s o Studiaz fiele de lucru
studieze
Ascult precizrile cu privire la
Fiecare elev primete cte o fis
completarea lor
de lucru. Se ncepe discutarea
Elevii lucreaz direct pe fia de
exerciiilor.
lucru, folosind raportorul.
Primele dou sunt de msurare a
Comunic, coopereaz, particip
unghiurilor i de clasificare a
la rezolvarea sarcinilor de lucru
acestora n funcie de msura lor
Cer sprijinul profesorului, dac
(primul fiind de completare, al
este cazul
doilea de stabilire a valorii de
Elevii ies la tabl pentru
adevr).
rezolvarea ultimelor exerciii. Se
Profesorul intervine cu explicaii
doscut soluiile gsite.
suplimentare, unde este cazul, i
Elevii ies pe rnd la tabl i
supravegheaz ntreaga activitate a rezolv cte un exerciiu fiecare.
elevilor
Ceilali, din banc, rezolv
Rspunde solicitrii elevilor
exerciiile pe caiete.
pentru clarificrii
Lansez ntrebri pe baza schemei
Elevii rspund la ntrebri.
leciei.
1.
Cum aflm msura unui
unghi?
2.
Care este clasificarea
unghiurilor n funcie de msura

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 37

Conversaia,
expunerea,
exerciiul,
exemplificarea

Laptop,
Frontal
videoproiector Individual
Fi de
documentare.
Fis de lucru

Obseravrea
sistematic
Fi de lucru

Conversaia

Fia de
documentare

Oral
Observare
sistematic

Frontal

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

lor?
La sfrit au loc concluziile i
aprecierile profesorului, criticnd
(dac este cazul), dar mai ales
ncurajnd elevii.
Consolidarea Propun ca tem pentru acas, din
cunotinelor manual de la pag. ex.
2 min.
Dau cteva indicaii.

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 38

Elevii i exprim prerea n


legtur cu activitatea susinut
Elevii i noteaz tema n caiete,
citesc enunul i cer eventuale
explicaii.

Conversaia
Manualul
exemplificarea

Frontal

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 1

Fia de documentare
Msurarea unghiurilor cu raportorul
Considerm o jumtate de cerc, un semicerc. ntindem semicercul pn obinem un segment.
mprim acest semgment n 180 de segmente congruente. Practic mprim lungimea unui semicerc n 180
de pri egale.
Formm din nou, semicercul. O diviziune de pe acest semicerc corspunde unui grad hexagesimal.

Se obine astfel imaginea unui instrument numit RAPORTOR, cu ajutorul cruia se pot msura
unghiurile.
Pentru a construe un unghi de mrime dat:
Marcm, pe o dreapt vrful unghiului;

Poziionm raportorul cu reperul pe vrful unghiului i cu diametrul pe dreapt;


Marcm pe reper n dreptul diviziunii corespunztoare mrimii dorite pentru unghi;

Construim demidreapta care trece prin reper i are originea n vrf.

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 39

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Anexa 2

Fia de lucru
Msurarea unghiurilor cu raportorul
3. Precizai msura fiecrui unghi din figura urmtoare i tipul unghiului:
C
D
m (EBC) =
m (DBC) =
m (DBA) =
m (EBA) =
E

m (ABC) =
m (EAB) =

4. Urmrii urmtoarea figur i precizai valoarea de adevr a urmtoarelor propoziii:

H
G

D
B

K
L

C
S

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


X
Y
Pagin 40

Clasa a VI-a
M

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

ABC este unghi obtuz

EFG este unghi alungit

H este unghi drept

NML este unghi nul

SJK este unghi drept

BCD este unghi nul

OPR este unghi alungit

ANM este unghi obtuz

JKL este unghi ascuit

XYZ STQ

ABC CBA

AOP este unghi obtuz

KLM este unghi ascuit

IJK KLM

OZY este ungi drept

3. Se d o semidreapt [AB. S se deseneze un unghi care s aib msura de 35 i o latur a unghiului s fie
semidreapta dat. Cte posibiliti avei?
4. Fie segmentul [AB] cu lungimea de 5 cm. Construii n acelai semiplan fa de dreapta AB punctele CD
astfel nct m (BAD) = 110 i m (ABC) = 130 .
a) Determinai: [AD [BC i [DA [CB.
b) Fie [DA [CB = {E}. Msurai cu raportorul unghiurile: EAB, ABE, AEB.
c) Calculai m (EAB) + m (ABE) + m (AEB). Reinei rezultatul.

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 41

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

PROIECT DE LECIE

Profesor: Oana Cristina Dumitru


Data:
Disciplina: Matematic Geometrie
Clasa: a VI-a
Numr de elevi: 15
Precizri psihopedagogice: toti elevii sunt api pentru nvtur, dar pe nivele diferite:
Ritm rapid de nvare 5 elevi;
Ritm mediu de nvare 7 elevi;
Ritm lent de nvare 5 elevi.
Unitatea de nvare: Unghiuri
Titlul leciei: Evaluare
Tipul leciei: Evaluare
Competene generale:
CG 1 Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au
fost definite
CG 2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri
matematice
CG 3 Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a
unei situaii concrete
CG 4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a
algoritmilor de prelucrare a acestora
CG 5 Analiza i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii problem
CG 6 Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din
diferite
Competene specifice:
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea msurilor unor unghiuri
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri
CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de msuri de
unghiuri
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente,
complementare sau suplementare
CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea
unor msuri de unghiuri
Obiective de evaluare:
a) Cognitive

OC1 s fie capabili s identifice diferite tipuri de unghiuri;

OC2 s fie capabili s denumeasc diferitele tipuri de unghiuri, din fi de


evaluare, pe baza cunotinelor acumulate anterior;

OC3 s foloseasc corect instrumentele geometrice pentru desenarea i


msurarea unghiurilor, din fia de evaluare, pe baza cunotinelor;
Prof. Oana - Cristina DUMITRU
Pagin 42

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

OC4 elevii vor putea s efectueze diferitele tipuri de calcul, din fia de
evaluare, pe baza cunotinelor acumulate anterior.
b)
Afectiv-atitudinale

OA1 s manifeste interes pentru lecie;

OA2 s participe intens la leciei;

OA3 s-i dezvolte interesul pentru studiul matematicii.


c)
Psihomotorii

OP1 s scrie lizibil;

OP2 s folosesc corect instrumentele geometrice.


Coninutul informaional: Anex 1 Fis de documentare
Strategii didactice:
a)
Metode de nvare: conversaia, explicaia, exemplemficarea, exerciiul
b)
Mijloace de realizare: manualul, cret, tabl colar, videoproiector, laptop, fi de
documentare, fi de lucru, etc.
Forme de organizare: frontal, individual,
Forme de evaluare: Observarea sistematic, oral, fi de lucru
Loc de desfurare: sal de clas
Durata: 50 de minute
Bibliografie:
1. Lector drd. Florentina Boiangiu, asistent drd. Viorica Bucur, Metodica predrii ghid pentru
studenii practicani, Universitatea de tiine agronomice i medicin veterinar, Bucureti, 2001;
2. Costic Lupu, Metodica predrii matematicii Manual pentru cls a XII-a licee pedagogice,
Editura Paralele 45, Piteti, 1999;
3. G. Turcitu, C-tin Basarab, I. Rizea Matematic Manual pentru clasa a VI-a, Editura Radical,

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 43

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

MATRICE DE SPECIFICAII
TEST DE EVALUARE SUMATIV
Geometrie Unghiul
Clasa a VI-a (2 ore/ sptmn)
Competene de evaluat:
1.
2.
3.
4.

Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date


Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea msurilor unor unghiuri
Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri
Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de msuri de
unghiuri
5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente,
complementare sau suplementare
6. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea
unor msuri de unghiuri
Cunoate
re

nelegere

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 44

Aplicare

Analiz

Sintez

Clasa a VI-a

Evaluare

Punctaj

Niveluri cognitive

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

Competene
de
evaluat

C2

I 1 0,5 p

C3

C4

C5

I 2 0,5 p
I5-0,5 p

C6

I7 0,5 p

II 1 0,5p

I3a 0,5 p
II3c 0,25
p

I3b 0,5 p

I6 0,5 p
II3c 0,25
p
II3b 0,5
p

I 4 0,5 p

1p

1p

1p

1 punct din oficiu

Coninuturi
Unghiul. Clasificare.
Unghiul drept,
unghiul ascuit,
unghiul obtuz,
unghiuri congruente
Unghiuri adiacente;
bisectoarea unui
unghi
Unghiuri
suplementare;
unghiuri
complementare
Unghiuri opuse la
vrf
Unghiuri formate n
jurul unui punct
Calcule cu msuri de
unghiuri exprimate
n grade i minute
sexagesimale
Total

C1

II3a 0,5
p

II2 1 p

II4 1,5 p

II 3d 0,5
p

2p

2p

2p

Numele i prenume

10 p

Data

TEST DE EVALUARE SUMATIV


Geometrie Unghiul
Clasa a VI-a, (4 ore/ sptmn)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 1 p din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

PARTEA I Pe foaie se trec doar rezultatele


0,5 p
0,5 p

0,5 p
0,5 p

(4 puncte)

1. Unghiul este _______________________________________________________________

2. Citii i scriei cte un exemplu de unghi propriu, alungit i nul din fig. 1.
F
G
A
B
3. n fig. 2 precizai:
a) m()
4. Dou unghiuri sunt adiacente dac______________________________________________

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 45

Clasa a VI-a

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

5. Bisectoarea unui unghi 36 mparte unghiul n dou unghiuri de cte _________________

0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p

6. Un grad are ___________ minute i ________________ secunde.


7. Dac un unghi are msura de 90, el se numete unghi _____________________________
8. Suma msurilor unghiurilor n jurul unui punct este de__________________.

PARTEA A II-A - Pe foaie scriei rezolvrile complete.

(5 puncte)

1p
1p
1p

1. Desenai un unghi de 120 .


2. Rezultatul calculului 3415 35 261840 este______________________________
3. Se d urmtoarea figur n care m(AOC) = 30. tiind c [OE este bisectoarea AOD se
cere s se calculeze msurile unghiurilor: AOD, BOD, EOD i EOB.

2p

4. n jurul punctului M sunt patru unghiuri astfel nct al doilea este egal cu dublul primului, al

treilea cu dublul celui de-al doilea, iar al patrulea cu dublul celui de-al treilea. Gsii
msurile celor patru unghiuri.

SUCCES!
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
TEST DE EVALUARE SUMATIV
Geometrie Unghiul
Clasa a VI-a (2 ore/sptmn)
Partea I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punctaj

Nr. crt.

Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns corect se acord punctajul maxim prevzut n dreptul fiecrei
cerine, fie 0 puncte
Nu se acord punctaje intermediare

Rspuns ateptat
alungit
a crui msur este mai mare de 90
semidreapta cu originea n vrful unghiului, care mparte acest unghi n alte dou
unghiuri de msuri egal
au originea i o latur comune i celelalte laturi situate de o parte i de alta a laturi
comune
18
drept

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 46

Clasa a VI-a

0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTROIU DELENI


Adresa: str. colii, nr 120, com Deleni, jud.Constana
Tel. / Fax: 0214/854887
E-mail: scoaladeleni_2006@yahoo.com

7.
8.

60 de minute i 3600 secunde


360

0,5 p
0,5 p

Partea a II-a
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele punctajului
indicat n barem

Punctaj

Nr. crt.

Rspuns ateptat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof. Oana - Cristina DUMITRU


Pagin 47

0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p

Clasa a VI-a