Sunteți pe pagina 1din 704

Coduri CPV sortate alfabetic dupa nume produs

CODE
31532700-1
14522400-0
33771100-6
09322000-2
09320000-8
31643000-5
30237134-7
31643100-6
30237280-5
37451730-0
37452740-0
30192000-1
31340000-1
37423300-2
30237250-6
33124130-5
33141642-2
32351300-1
33134000-8
30191140-7
30237400-3
33722110-1
39200000-4
33722210-2
33137000-9
33151400-7
35121300-1
39291000-8
44315100-2
33194220-4
44162100-4
35341100-7
44423340-6
31681000-3
31711000-3
31700000-3
31731000-9
38519310-2
38519300-9
30237300-2
44115800-7
31650000-7
44111530-5
33141700-7
33133000-1
33111710-1
33111730-7
31524200-7

RO
EN
Abajururi
Lamp covers
Abrazivi naturali
Natural abrasives
Absorbante igienice sau tampoane
Sanitary towels or tampons
Aburi
Steam
Aburi, ap cald i produse conexe
Steam, hot water and associat
Acceleratoare de particule
Particle accelerators
Acceleratoare grafice
Graphic accelerator cards
Acceleratoare liniare
Linear accelerators
Accesorii de alimentare
Power supply accessories
Accesorii de antrenament pentru fotbal
Soccer training aids
Accesorii de antrenament pentru tenis
Tennis training aids
Accesorii de birou
Office supplies
Accesorii de cablu, izolate
Insulated cable accessories
Accesorii de crat pentru gimnastic
Gymnastic climbing accessorie
Accesorii de curat pentru computer
Computer cleaning accessorie
Accesorii de diagnosticare
Diagnostic supplies
Accesorii de drenaj
Drain accessories
Accesorii de echipamente audio
Audio equipment accessories
Accesorii de endodontic
Endodontics accessories
Accesorii de identificare personal
Personal identification accesso
Accesorii de introducere a datelor
Data entry accessories
Accesorii de manichiur
Manicure implements
Accesorii de mobilier
Furnishing
Accesorii de pedichiur
Pedicure implements
Accesorii de profilaxie dentar
Dental prophylaxis accessories
Accesorii de radioterapie
Radiotherapy supplies
Accesorii de siguran
Security fittings
Accesorii de spltorie
Laundry supplies
Accesorii de sudur
Welding accessories
Accesorii de transfuzie sanguin
Blood-transfusion supplies
Accesorii de evrie
Piping supplies
Accesorii de evrie din bronz rou
Gunmetal pipe fittings
Accesorii din cablu de oel pentru manipularea mrfuWire-rope accessories for hand
Accesorii electrice
Electrical accessories
Accesorii electronice
Electronic supplies
Accesorii electronice, electromecanice i electroteh Electronic, electromechanical a
Accesorii electrotehnice
Electrotechnical supplies
Accesorii foto pentru microscoape
Photo attachments for microsc
Accesorii foto sau video pentru microscoape
Photo or video attachments fo
Accesorii informatice
Computer supplies
Accesorii interioare de construcii
Building internal fittings
Accesorii izolante
Insulating fittings
Accesorii izolante electrice
Electrical insulating fittings
Accesorii ortopedice
Orthopaedic supplies
Accesorii pentru amprente dentare
Dental impression accessories
Accesorii pentru angiografie
Angiography supplies
Accesorii pentru angioplastie
Angioplasty supplies
Accesorii pentru aplice de perete
Wall light fittings

39713431-3
38111110-0
44322000-3
33141240-4
30197510-4
39264000-0
30237200-1
32351000-8
37321300-7
38128000-8
37321500-9
37321000-4
18140000-2
37524700-4
42994220-8
37451140-7
30192400-5
30124500-9
30195911-1
34390000-7
32581210-4
18420000-9
38519320-5
33141327-8
33141322-3
33141329-2
33141321-6
33141323-0
39227110-3
39227100-0
39227000-9
33141324-7
34946223-9
33141326-1
18452000-2
39227120-6
33131200-9
33141320-9
33914200-2
33141325-4
33141128-3
33141328-5
33967000-6
24321115-9
90731210-5
24323210-9
24411000-8
24311420-7
24311440-3
24323220-2
33631110-6
24311411-1
24311410-4
24323400-8

Accesorii pentru aspiratoare


Accessories for vacuum cleane
Accesorii pentru busole
Compass accessories
Accesorii pentru cabluri
Cable accessories
Accesorii pentru cateter
Catheter accessories
Accesorii pentru cear sigiliu
Sealing wax accessories
Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare
Fittings for loose-leaf binders or
Accesorii pentru computere
Computer accessories
Accesorii pentru echipament audio i video
Accessories for sound and vid
Accesorii pentru instrumente cu coarde
Accessories for stringed instr
Accesorii pentru instrumente de meteorologie
Meteorology instrument access
Accesorii pentru instrumente de percuie
Percussion instrument accesso
Accesorii pentru instrumente muzicale
Accessories of musical instrum
Accesorii pentru mbrcminte de lucru
Workwear accessories
Accesorii pentru jocuri
Game accessories
Accesorii pentru laminare
Lamination accessories
Accesorii pentru lovirea mingii de baseball
Baseball batting aids
Accesorii pentru reprografie
Reprographic supplies
Accesorii pentru scaner
Scanner accessories
Accesorii pentru table de scris albe
Whiteboard accessories
Accesorii pentru tractoare
Tractor accessories
Accesorii i componente pentru echipamentul pentr Accessories and components f
Accesorii vestimentare
Clothing accessories
Accesorii video pentru microscoape
Video attachments for microsc
Ace cu orificiu
Vented needles
Ace cu utilizare arterial
Arterial needles
Ace de amniocentez
Amniocentesia needles
Ace de anestezie
Anesthesia needles
Ace de biopsie
Biopsy needles
Ace de cusut
Sewing needles
Ace de cusut sau de tricotat
Sewing needles or knitting nee
Ace de cusut i de tricotat i degetare
Sewing and knitting needles, a
Ace de dializ
Dialysis needles
Ace de macaz
Point rods
Ace de radiologie
Radiology procedural needles
Ace de siguran
Safety pins
Ace de tricotat
Knitting needles
Ace dentare de sutur
Dental suture needle
Ace medicale
Medical needles
Ace pentru autopsie
Post-mortem needles
Ace pentru fistule
Fistula needles
Ace pentru suturi
Needles for sutures
Ace peridurale
Epidural needles
Ace tip injector pentru mblsmare
Embalming injector needles
Acetilen
Acetylene
Achiziionare de credite de emisii de CO2
Purchase of CO2 emission credits
Acid acetic
Acetic acid
Acid azotic i sruri
Nitric acid and salts
Acid fosforic
Phosphoric acid
Acid hexafluorosilicic
Hexafluorosilicic acid
Acid peracetic
Peracetic acid
Acid salicilic
Salicylic acids
Acid sulfuric
Sulphuric acid
Acizi anorganici
Inorganic acids
Acizi aromatici policarboxilici i carboxilici
Aromatic polycarboxylic and ca

24323200-6
24323000-4
24323300-7
24311430-0
24412000-5
44112400-2
44112200-0
39193000-1
44112210-3
39191000-7
37311200-3
31432000-3
31434000-7
31433000-0
31431000-6
31430000-9
31400000-0
39298800-5
31111000-7
30124530-8
44167111-9
30237133-0
38436170-2
44112100-9
45216129-4
44212321-5
24911200-5
24957000-7
24957200-9
24951200-7
24113200-1
24113100-0
24113000-9
39714100-1
35611700-7
34711110-8
34711400-8
35611500-5
35611100-1
35611600-6
35611800-8
34711200-6
35610000-3
35611400-4
35600000-0
34711300-7
34700000-4
24959100-2
24959000-1
75210000-1
03222315-4
39265000-7
22819000-4
30196100-0

Acizi carboxilici
Carboxylic acids
Acizi grai monocarboxilici industriali
Industrial monocarboxylic fatty
Acizi monocarboxilici nesaturai i compuii acestor Unsaturated monocarboxylic a
Acizi polifosforici
Polyphosphoric acids
Acizi sulfonitrici
Sulphonitric acids
Acoperi
Roof
Acoperitoare de podea
Floor coverings
Acoperitoare de podea pe baz de hrtie sau de ca Paper- or paperboard-based flo
Acoperitoare de podea rigide
Solid flooring
Acoperitoare pentru perei pe baz de hrtie sau dePaper- or paperboard-based wa
Acordeoane
Accordions
Acumulatori cu cadmiu-nichel
Nickel-cadmium accumulators
Acumulatori cu litiu
Lithium accumulators
Acumulatori cu nichel-fier
Nickel-iron accumulators
Acumulatori cu plci de plumb i acid sulfuric
Lead-acid accumulators
Acumulatori electrici
Electric accumulators
Acumulatori, pile galvanice i baterii primare
Accumulators, primary cells and
Acvarii
Aquariums
Adaptoare
Adapters
Adaptoare de transparen pentru scaner
Scanner transparency adapter
Adaptoare pentru flane
Flange adaptors
Adaptoare i interfee PCMCIA (Personal Computer Personal
M
Computer Memory Card
Adaptor de flacoane pentru agitatoare
Flask adaptor for shakers
Adposturi
Shelters
Adposturi de protecie
Protective shelters
Adposturi pentru staiile de autobuz
Bus shelters
Adezivi
Adhesives
Aditivi chimici
Chemical additives
Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
Additives for cements, mortars
Aditivi pentru uleiuri
Additives for oils
Aer comprimat
Compressed air
Aer lichid
Liquid air
Aer lichid i aer comprimat
Liquid and compressed air
Aeratoare
Ventilators
Aeronave cistern
Tanker aircrafts
Aeronave cu arip fix
Fixed-wing aircrafts
Aeronave cu utilizare special
Special-purpose aircraft
Aeronave de antrenament
Training aircrafts
Aeronave de lupt
Fighter aircrafts
Aeronave de patrulare maritim
Maritime patrol aircrafts
Aeronave de recunoatere
Reconnaissance aircrafts
Aeronave fr pilot
Non-piloted aircraft
Aeronave militare
Military aircrafts
Aeronave militare de transport
Military transport aircrafts
Aeronave militare, proiectile i nave spaiale
Military aircrafts, missiles and
Aeronave pilotate
Piloted aircraft
Aeronave i nave spaiale
Aircraft and spacecraft
Aerosoli
Aerosols
Aerosoli i produse chimice sub form de disc
Aerosols and chemicals in disc
Afaceri externe i alte servicii
Foreign affairs and other servi
Afine
Cranberries
Agtori i urechi de prindere
Hooks and eyes
Agende
Address books
Agende de planificare a reuniunilor
Meeting planners

30196200-1
39137000-1
24951310-1
39812500-2
24953000-9
24958200-6
15892400-1
39831220-4
33694000-1
39820000-6
38436300-3
38436400-4
38436100-1
38436000-0
30197220-4
14212200-2
03222312-3
31625000-3
03311600-8
22841000-7
22840000-0
33141540-7
24322500-2
24322510-5
24322100-8
24322200-9
24322000-7
24326000-5
03313310-2
03313300-9
14620000-3
39225200-7
31311000-9
30124520-5
15813000-0
15884000-8
15000000-8
75330000-8
75340000-1
34115000-6
44619000-2
42340000-1
45450000-6
45317000-2
44192000-2
33641200-7
33661700-8
98390000-3
98000000-3
90715200-4
76443000-0
55130000-0
65400000-7
42522000-1

Agende pentru ntlniri sau rezerve pentru acestea


Ageni de dedurizare a apei
Ageni de dejivrare
Ageni de etanare
Ageni de finisare
Ageni de floculare
Ageni de ngroare
Ageni degresani
Ageni diagnostici
Ageni organici tensioactivi
Agitatoare de incubaie
Agitatoare magnetice
Agitatoare mecanice
Agitatoare i accesorii
Agrafe de birou
Agregate
Agrie
Alarme antiefracie i antiincendiu
Albitur
Albume de colecii
Albume de eantioane
Albumin
Alcool
Alcool etilic
Alcooli grai industriali
Alcooli monohidroxilici
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli i derivaii acestora, fie
Aldehid, ceton, peroxizi organici i eteri
Alge
Alge marine
Aliaje
Aliaje piroforice
Alimentare de la reea
Alimentatoare de documente pentru scaner
Alimente pentru micul dejun
Alimente pentru nou-nscui
Alimente, buturi, tutun i produse conexe
Alocaii familiale
Alocaii pentru copii
Alte autoturisme
Alte containere
Alte cuptoare dect cele de uz casnic
Alte lucrri de finisare a construciilor
Alte lucrri de instalare electric
Alte materiale de construcii diverse
Alte medicamente pentru ginecologie
Alte medicamente pentru sistemul nervos
Alte servicii
Alte servicii comunitare, sociale i personale
Alte servicii de investigaii n domeniul polurii
Alte servicii de ntocmire a profilului geologic
Alte servicii hoteliere
Alte surse de alimentare i de distribuie a energiei
Alte ventilatoare dect cele de uz casnic

Appointment books or refills


Water softeners
De-icing agents
Sealants
Finishing agents
Flocculating agents
Thickeners
Degreasing agents
Diagnostic agents
Organic surface-active agents
Incubating shakers
Magnetic shakers
Mechanical shakers
Shakers and accessories
Paper clips
Aggregates
Gooseberries
Burglar and fire alarms
Whitebait
Collection albums
Albums for samples
Albumin
Alcohol
Ethyl alcohol
Industrial fatty alcohols
Monohydric alcohols
Alcohols, phenols, phenol-alcoho
Aldehyde, ketone, organic pero
Algae
Seaweeds
Alloys
Pyrophoric alloys
Mains connections
Scanner document feeders
Morning goods
Baby food
Food, beverages, tobacco and
Family allowances
Child allowances
Other passenger cars
Other containers
Non-domestic ovens
Other building completion work
Other electrical installation wor
Other miscellaneous constructi
Other gynaecologicals
Other nervous system medicina
Other services
Other community, social and pe
Other pollution investigation se
Other logging services
Other hotel services
Other sources of energy supplie
Non-domestic fans

31130000-6
24321300-3
14721000-1
14720000-4
34520000-8
34522700-9
34522600-8
34522200-4
34522300-5
34522450-1
34521000-5
34522000-2
42141500-4
34326100-9
34114121-3
77310000-6
14212210-5
38436500-5
15871270-7
15321700-1
15612400-5
15623000-1
15620000-0
24413000-2
24413100-3
34325100-2
34325000-1
38341310-3
32343000-9
32343100-0
33661200-3
71313430-8
90711300-7
71351720-6
71351811-1
38434000-6
38434220-4
38434500-1
38434560-9
38923000-1
38434100-7
38432300-5
38432100-3
38921000-7
38434530-0
38434520-7
38433300-2
38434400-0
38434570-2
38434580-5
03222112-1
37321200-6
34913800-8
38121000-9

Alternatoare
Alternators
Ali derivai halogenai ai hidrocarburilor
Other halogenated derivatives
Aluminiu
Aluminium
Aluminiu, nichel, scandiu, titan i vanadiu
Aluminium, nickel, scandium,
Ambarcaiuni
Boats
Ambarcaiuni cu pedale
Pedal boats
Ambarcaiuni cu vsle
Rowing boats
Ambarcaiuni de salvare
Rescue dinghies
Ambarcaiuni mici
Small craft
Ambarcaiuni pneumatice
Inflatable craft
Ambarcaiuni specializate
Specialised boats
Ambarcaiuni sportive i de agrement
Pleasure and sporting boats
Ambreiaje
Clutches
Ambreiaje i piese conexe
Clutches and associated parts
Ambulane
Ambulances
Amenajare i ntreinere de spaii verzi
Planting and maintenance serv
Amestec de nisip i pietri
Sand-gravel mix
Amestectoare mecanice
Mechanical stirrers
Amestecuri de condimente
Mixed condiments
Amestecuri de sucuri neconcentrate
Mixtures of unconcentrated jui
Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panMixes for the preparation of ba
Amidon i fecule
Starches
Amidonuri i produse amilacee
Starches and starch products
Amoniac
Ammonia
Amoniac lichid
Liquid ammonia
Amortizoare
Silencers
Amortizoare i evi de eapament
Silencers and exhaust pipes
Ampermetre
Ammeters
Amplificatoare
Amplifiers
Amplificatoare de audiofrecven
Audio-frequency amplifiers
Analgezice
Analgesics
Analiz a indicatorilor de mediu pentru construcii Environmental indicators analys
Analiz a indicatorilor de mediu, alta dect cea pentEnvironmental indicators analys
Analize geofizice ale siturilor arheologice
Geophysical surveys of archaeo
Analize topografice ale siturilor arheologice
Topographical surveys of archae
Analizoare
Analysers
Analizoare ale vitezei sunetului
Sound velocity analyzers
Analizoare biochimice
Biochemical analysers
Analizoare chimice
Chemistry analyser
Analizoare de alimente pentru animale
Feed analysers
Analizoare de dilatare
Expansion analysers
Analizoare de fum
Smoke-analysis apparatus
Analizoare de gaz
Gas-analysis apparatus
Analizoare de grune
Grain analysers
Analizoare de lapte
Milk analysers
Analizoare de snge
Blood analysers
Analizoare de spectru
Spectrum analyser
Analizoare de vibraii
Vibration analysers
Analizoare hematologice
Haematology analysers
Analizoare imunologice
Immunoassay analysers
Ananas
Pineapples
Ancii
Reeds
Ancore
Anchors
Anemometre
Anemometers

33661100-2
33170000-2
03221330-8
33123220-6
42141300-2
42140000-2
42141000-9
03321100-6
03325000-3
31131200-5
44423900-0
45223100-7
31422000-0
43329000-5
44531500-6
32324310-6
32324400-4
32532000-1
32352000-5
33651100-9
33631400-6
33614000-7
33661300-4
33631100-3
33691200-2
33621200-1
33622500-1
33622200-8
33675000-2
33651000-8
33650000-1
33641100-6
33632100-0
33651300-1
33651200-0
33652100-6
33652000-5
33711120-4
33691100-1
33631600-8
33651510-6
33621100-0
33651400-2
09111210-5
45213210-8
22130000-0
37471900-9
30176000-3
33182200-1
37442700-8
32237000-3
32330000-5
38621000-4
39721410-9

Anestezice
Anaesthetics
Anestezie i reanimare
Anaesthesia and resuscitation
Anghinare
Artichokes
Angiocardiografie
Cardio-angiography devices
Angrenaje
Gears and gearing
Angrenaje, elemente de angrenare i de antrenare Gears, gearing and driving ele
Angrenaje, elemente de angrenare i de antrenare cPlain gears, gearing and drivi
Animale din specia bovin
Bovine cattle
Animale mici
Small animals
Anozi
Anodes
Anozi corodai catodic
Sacrificial anodes
Ansamblu de structuri metalice
Assembly of metal structures
Ansambluri de baterii
Battery packs
Ansambluri de echipamente
Equipment sets
Ansambluri de mbinare prin flane
Flange jointing sets
Antene de satelit
Satellite antennas
Antene de televiziune
Television aerials
Antene parabolice
Satellite dishes
Antene i reflectoare
Aerials and reflectors
Antibacterieni pentru uz sistemic
Antibacterials for systemic use
Antibiotice i medicamente chimioterapeutice de uz Antibiotics and chemotherapeut
Antidiareice, antiinflamatoare i antiinfecioase intesAntidiarrhoeals, intestinal anti
Antiepileptice
Antiepileptics
Antifungice de uz dermatologic
Antifungals for dermatological
Antihelmintice
Anthelmintics
Antihemoragice
Antihaemorrhagics
Antihemoroidale de uz topic
Antihaemorrhoidals for topical
Antihipertensive
Antihypertensives
Antihistaminice pentru uz sistemic
Antihistamines for systemic us
Antiinfecioase generale pentru uz sistemic
General anti-infectives for sys
Antiinfecioase generale pentru uz sistemic, vaccin General anti-infectives for sys
Antiinfecioase i antiseptice pentru ginecologie
Gynaecological anti-infectives
Antiinflamatoare i antireumatismale
Anti-inflammatory and anti-rhe
Antimicobacteriacee
Antimycobacterials
Antimicotice pentru uz sistemic
Antimycotics for systemic use
Antineoplazice
Antineoplastic agents
Antineoplazice i imunomodulatoare
Antineoplastic and immunomod
Antiperspirante
Antiperspirants
Antiprotozoare
Antiprotozoals
Antiseptice i dezinfectante
Antiseptics and disinfectants
Antiseruri
Antisera
Antitrombotice
Antithrombotic agents
Antivirale pentru uz sistemic
Antivirals for systemic use
Antracit
Hard coal
Antrepozite frigorifice
Cold-storage installations
Anuare
Directories
Aparat de antrenament pentru aruncarea mingii de gGolf putting partner
Aparat de etichetat n relief
Tape embosser
Aparat de stimulare cardiac
Cardiac stimulation devices
Aparat pentru musculatura minii
Grip strengtheners
Aparat portabil de emisie-recepie
Walkie-talkies
Aparate audio i video de nregistrare i redare
Apparatus for sound, video-rec
Aparate cu fibre optice
Fibre-optic apparatus
Aparate cu gaz
Gas appliances

39717200-3
42912320-1
38432000-2
33172100-7
33172000-6
33111720-4
33111721-1
33111740-0
34741500-8
33164000-7
33182300-2
39712200-8
32222000-5
32552330-9
32552300-0
31124200-3
38500000-0
32552400-1
33165000-4
42924730-5
42924740-8
42912340-7
38431000-5
38430000-8
31642000-8
33111300-4
42924790-3
33124100-6
33124120-2
38530000-9
42924710-9
42910000-8
31200000-8
33123200-0
33158200-4
32200000-5
32224000-9
32220000-1
32230000-4
33168000-5
38425500-5
38425400-4
33125000-2
42514300-5
42912310-8
42912110-6
42912130-2
33155000-1
38651000-3
38651400-7
33151100-4
37442900-8
33181100-3
31524100-6

Aparate de aer condiionat


Air-conditioning appliances
Aparate de aerisire
De-aeration apparatus
Aparate de analiz
Analysis apparatus
Aparate de anestezie
Anaesthesia devices
Aparate de anestezie i de reanimare
Anaesthesia and resuscitation
Aparate de angiografie
Angiography devices
Aparate de angiografie digital
Digital angiography devices
Aparate de angioplastie
Angioplasty devices
Aparate de antrenament de zbor la sol
Ground flying trainer
Aparate de celioscopie
Coelioscopy devices
Aparate de chirurgie cardiac
Cardiac surgery devices
Aparate de coafat
Hairdressing appliances
Aparate de codificare a semnalelor video
Video-signal coding machines
Aparate de comutare telefonic
Telephone switching apparatus
Aparate de comutare telefonic sau telegrafic
Telephonic or telegraphic swit
Aparate de control al generatoarelor cu turbin
Turbine generator control appa
Aparate de control i de testare
Checking and testing apparatu
Aparate de conversie a semnalelor de frecven au Audio-frequency signal conver
Aparate de criochirurgie i crioterapie
Cryosurgical and cryotherapy d
Aparate de curare cu ap sub presiune
Pressurised water cleaning ap
Aparate de curare de nalt presiune
High-pressure cleaning appara
Aparate de desalinizare
Desalination apparatus
Aparate de detectare
Detection apparatus
Aparate de detectare i de analiz
Detection and analysis apparat
Aparate de detecie electronic
Electronic detection apparatus
Aparate de developat pentru radiologie
X-ray processing devices
Aparate de dezodorizare
Odour-masking apparatus
Aparate de diagnosticare
Diagnostic devices
Aparate de diagnosticare cu ultrasunete
Diagnostic ultrasound devices
Aparate de difracie
Diffraction apparatus
Aparate de dispersare a gazelor
Gas-dispersing apparatus
Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
Distilling, filtering or rectifying
Aparate de distribuie i control ale energiei electric Electricity distribution and con
Aparate de electrocardiografie
Electrocardiography devices
Aparate de electroterapie
Electrotherapy devices
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegraTransmission apparatus for radi
Aparate de emisie pentru televiziune
Television transmission appara
Aparate de emisie pentru televiziune fr aparate d Television transmission appara
Aparate de emisie radio cu aparate de recepie
Radio transmission apparatus w
Aparate de endoscopie i de endochirurgie
Endoscopy, endosurgery devic
Aparate de estimare a forelor
Strength estimation apparatus
Aparate de estimare a structurilor
Structure estimation apparatus
Aparate de examinare urologic
Urology, exploration devices
Aparate de filtrare
Filtering apparatus
Aparate de filtrare a apei
Water filtration apparatus
Aparate de filtrare a noroiului de foraj
Drilling-mud filtering apparatus
Aparate de filtrare sau de purificare a buturilor
Apparatus for filtering or purif
Aparate de fizioterapie
Physical therapy devices
Aparate de fotografiat
Cameras
Aparate de fotografiat cu developare instantanee Instant print cameras
Aparate de gamaterapie
Gamma therapy devices
Aparate de gimnastic multi-gym
Multi gyms
Aparate de hemodializ
Haemodialysis devices
Aparate de iluminat fixabile pe tavan
Ceiling light fittings

32360000-4
39711340-4
32331500-7
38341100-8
32332300-2
34997100-3
32333000-6
32333100-7
32342450-1
39713420-3
33111650-2
38652200-2
38341000-7
33154000-4
38652300-3
38344000-8
16620000-7
38126000-4
38126100-5
38126200-6
38126300-7
38126400-8
33183300-9
38652100-1
38220000-3
42912330-4
33124200-7
33111600-7
33111000-1
38124000-0
38821000-6
33151200-5
33150000-6
33721200-2
33720000-3
33172200-8
32344000-6
32331300-5
32333300-9
31681500-8
44611200-8
35111100-6
37412241-0
33121200-6
31620000-8
33114000-2
33191000-5
33126000-9
33182000-9
33181000-2
34927000-1
38561120-2
38291000-1
32231000-1

Aparate de intercomunicaie
Intercom equipment
Aparate de nclzit farfuriile
Plate warmers
Aparate de nregistrare
Recorders
Aparate de nregistrare a fasciculelor de electroni Electron-beam recorders
Aparate de nregistrare a sunetelor
Sound recorders
Aparate de nregistrare a zborurilor
Flight recorders
Aparate de nregistrare sau de redare video
Video recording or reproducing
Aparate de nregistrare video
Video recorders
Aparate de nregistrare vocal
Voice recorders
Aparate de lustruit podele
Floor polishers
Aparate de mamografie
Mammography devices
Aparate de mrit
Enlargers
Aparate de msurare a radiaiilor
Apparatus for measuring radiat
Aparate de mecanoterapie
Mechanotherapy devices
Aparate de micorat
Reducers
Aparate de monitorizare a gradului de poluare
Pollution-monitoring devices
Aparate de muls
Milking machines
Aparate de observare la suprafa
Surface observing apparatus
Aparate de observare la suprafa a precipitaiilor s Precipitation or evaporation s
Aparate de observare la suprafa a radiaiilor solar Solar radiation surface observ
Aparate de observare la suprafa a temperaturii sauTemperature or humidity surfa
Aparate de observare la suprafa a vnturilor
Wind surface observing appara
Aparate de osteosintez
Osteosynthesis devices
Aparate de proiecie
Projectors
Aparate de prospectare geologic
Geological prospecting appara
Aparate de purificare a apei
Water-purifying apparatus
Aparate de radiodiagnosticare
Radiodiagnostic devices
Aparate de radiografie
Radiography devices
Aparate de radiologie
X-ray devices
Aparate de radiosondaj
Radiosonde apparatus
Aparate de radiotelecomand
Radio remote-control apparatu
Aparate de radioterapie
X-ray therapy devices
Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electrRadiotherapy, mechanotherapy,
Aparate de ras electrice
Shavers
Aparate de ras i truse de manichiur sau de pedic Razors and manicure or pedicu
Aparate de reanimare
Resuscitation devices
Aparate de recepie de radiotelefonie sau de radioteReception apparatus for radiot
Aparate de redare audio
Sound-reproduction apparatus
Aparate de redare video
Video-reproducing apparatus
Aparate de rencrcare
Rechargers
Aparate de respirat
Breathing apparatus
Aparate de respirat pentru interveniile n caz de in Breathing apparatus for firefigh
Aparate de respirat pentru scufundri
Breathing apparatus for diving
Aparate de scintigrafie
Scintigraphy devices
Aparate de semnalizare acustic sau optic
Sound or visual signalling appa
Aparate de spectroscopie
Spectroscopy devices
Aparate de sterilizare, de dezinfectare i de igienizaSterilisation, disinfection and
Aparate de stomatologie
Stomatology devices
Aparate de suport cardiac
Cardiac support devices
Aparate de suport renal
Renal support devices
Aparate de taxare
Toll equipment
Aparate de taxare pentru taximetre
Taxi meters
Aparate de telemetrie
Telemetry apparatus
Aparate de televiziune cu circuit nchis
Closed-circuit television appar

38541000-9
38542000-6
33115000-9
33194210-1
32270000-6
32223000-2
39700000-9
39721100-3
39721000-2
39720000-5
37441400-5
38931000-0
30121420-3
33112320-7
31210000-1
39715230-8
39715240-1
32552000-7
39710000-2
39711000-9
39713000-3
39712000-6
39711300-2
32581200-1
34971000-4
38653200-9
38651300-6
42924700-6
33158500-7
33158300-5
33157400-9
33135000-5
33183000-6
38434550-6
37442310-4
37442300-8
37442320-7
33127000-6
38653000-7
37442600-8
38115000-4
33124000-5
33151000-3
38653300-0
39294000-9
33166000-1
33194100-7
33194200-8
33194000-6
32552500-2
32333400-0
31500000-1
32321100-0
09321000-5

Aparate de testare a sudabilitii


Solderability testers
Aparate de testare servohidraulice
Servo-hydraulic test apparatus
Aparate de tomografie
Tomography devices
Aparate de transfuzie sanguin
Blood-transfusion devices
Aparate de transmisie digital
Digital transmission apparatus
Aparate de transmisie video
Video transmission apparatus
Aparate de uz casnic
Domestic appliances
Aparate de uz casnic pentru gtit
Domestic cooking appliances
Aparate de uz casnic pentru gtit sau nclzit
Domestic cooking or heating e
Aparate de uz casnic, altele dect cele electrice
Non-electric domestic applianc
Aparate de vslit
Rowing machines
Aparate de verificare a temperaturii i a umiditii Temperature humidity testers
Aparate digitale de transmitere
Digital senders
Aparate Doppler
Doppler equipment
Aparate electrice de comutare sau de protecie a circElectrical apparatus for switchin
Aparate electrice de nclzire a podelei
Electric soil-heating apparatus
Aparate electrice de nclzire ambiental
Electric space-heating apparat
Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fElectrical apparatus for line te
Aparate electrice de uz casnic
Electrical domestic appliances
Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
Electrical domestic appliances
Aparate electrice de uz casnic pentru curat; fiare Electrical domestic appliances
Aparate electrice de uz casnic pentru ngrijirea corp Electrical domestic appliances
Aparate electrotermice
Electrothermic appliances
Aparate fax
Fax equipment
Aparate fotografice de control al vitezei
Speed camera equipment
Aparate fotografice de mrit
Photographic enlargers
Aparate fotografice pentru pregtirea clieelor i a cilCameras for preparing printing
Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau Mechanical appliances for proje
Aparate medicale cu infraroii
Infrared medical devices
Aparate medicale cu ultraviolete
Ultraviolet medical devices
Aparate medicale respiratorii
Medical breathing devices
Aparate ortodontice
Orthodontic devices
Aparate ortopedice de nlocuire
Orthopaedic support devices
Aparate pentru analiza tabloului sanguin
Blood-cell counters
Aparate pentru creterea rezistenei prii inferioare Lower body resistance machin
Aparate pentru creterea rezistenei prii inferioare Lower and upper body resista
Aparate pentru creterea rezistenei prii superioar Upper body resistance machin
Aparate pentru imunoanaliz
Immuno-analysis devices
Aparate pentru laboratoare fotografice
Apparatus for photographic lab
Aparate Pilates
Pilates machines
Aparate radar
Radar apparatus
Aparate i accesorii de diagnosticare i de radiodia Diagnostics and radiodiagnosti
Aparate i accesorii de radioterapie
Radiotherapy devices and supp
Aparate i echipament de developare a peliculelor f Apparatus and equipment for de
Aparate i echipamente utilizate n scopuri demonstApparatus and equipment desig
Aparate i instrumente pentru dermatologie
Dermatological devices
Aparate i instrumente pentru perfuzie
Devices and instruments for in
Aparate i instrumente pentru transfuzie
Devices and instruments for tr
Aparate i instrumente pentru transfuzie i pentru p Devices and instruments for tr
Aparate teletext
Teletext apparatus
Aparate video
Video players
Aparatur de iluminat i lmpi electrice
Lighting equipment and electri
Aparatur video i cinematografic
Film equipment
Ap cald
Hot water

41000000-9
33711740-6
33711100-8
33711150-3
24316000-2
24315100-6
15981300-1
15981000-8
15981200-0
15981100-9
41100000-0
41120000-6
41110000-3
34516000-7
44115710-9
33711130-7
15981400-2
31524210-0
03111200-4
03121210-0
03452000-3
42141120-6
42141110-3
42141100-0
03451300-9
37462150-0
03221230-7
15331136-9
44930000-8
14221000-6
14220000-9
14523300-6
24111100-6
39132300-9
35320000-3
37528000-5
35310000-0
35321000-0
35300000-7
37314600-8
44531700-8
18513500-3
39263000-3
37414000-3
39222000-4
39222100-5
19512000-8
30194000-5
44316400-2
33770000-8
18300000-2
18800000-7
39812400-1
39516000-2

Ap captat i epurat
Ap de gur
Ap de toalet
Ap de trandafir
Ap distilat
Ap grea, ali izotopi i compuii acestora
Ap n stare solid
Ap mineral
Ap mineral carbogazoas
Ap mineral plat
Ap natural brut
Ap nepotabil
Ap potabil
Aprtoare de acostare
Aprtoare de ui i ferestre
Ape de colonie
Ape minerale aromatizate
Aplice de perete
Arahide
Aranjamente florale
Arbori
Arbori cu came
Arbori de transmisie
Arbori de transmisie, arbori cu came i vilbrocheni
Arbuti
Arcuri
Ardei
Ardei transformai
Ardezie
Argil
Argil i caolin
Argint
Argon
Arhive suspendate
Arme de foc
Arme de jucrie
Arme diverse
Arme uoare de foc
Arme, muniii i piese conexe
Armonici
Articole cu filet din fier sau din oel
Articole de argintrie
Articole de birou
Articole de camping
Articole de catering
Articole de catering de unic folosin
Articole de cauciuc nevulcanizat
Articole de desen
Articole de fierrie
Articole de hrtie pentru uz sanitar
Articole de mbrcminte
Articole de nclminte
Articole de mturat
Articole de mobilier

Collected and purified water


Mouthwash
Toilet waters
Rose water
Distilled water
Heavy water, other isotopes a
Water in solid form
Mineral water
Sparkling mineral water
Still mineral water
Natural water
Non-drinking water
Drinking water
Marine fenders
Canopies
Colognes
Flavoured mineral waters
Wall lights
Peanuts
Floral arrangements
Trees
Camshafts
Transmission shafts
Transmission, cam- and crankShrubs
Archery bows
Peppers
Processed peppers
Slate
Clay
Clay and kaolin
Silver
Argon
Hanging files
Firearms
Toy weapons
Miscellaneous weapons
Light firearms
Weapons, ammunition and asso
Harmonicas
Iron or steel threaded articles
Silversmiths' wares
Desk equipment
Camping goods
Catering supplies
Disposable catering supplies
Unvulcanised rubber articles
Drafting supplies
Hardware
Paper sanitary
Garments
Footwear
Sweeping compounds
Furnishing articles

30199000-0
37413100-7
39225500-0
18444000-3
18444100-4
33711640-5
15993000-5
33772000-2
37413200-8
37413000-6
18920000-4
18900000-8
18610000-8
18613000-9
33198000-4
18513300-1
19212310-1
19170000-8
18513400-2
44310000-6
39299000-4
33680000-0
39550000-2
39296000-3
33771000-5
30199700-7
30197000-6
18443300-9
18443000-6
44410000-7
37530000-2
39297000-0
37820000-2
37810000-9
37800000-6
33194120-3
30237295-3
44812400-9
39270000-5
44411000-4
31680000-6
37400000-2
33711700-4
39500000-7
39520000-3
39522500-2
39510000-0
39563500-1
24613200-6
35322000-7
35322100-8
35322200-9
35322300-0
42310000-2

Articole de papetrie i alte articole din hrtie


Paper stationery and other ite
Articole de pescuit
Fishing tackle
Articole de pirotehnie
Pyrotechnics
Articole de protecie pentru cap
Protective headgear
Articole de siguran pentru cap
Safety headgear
Articole de toalet
Vanity kits
Articole de tutungerie
Tobacconist supplies
Articole de unic folosin din hrtie
Disposable paper products
Articole de vntoare
Hunting products
Articole de vntoare sau de pescuit
Articles for hunting or fishing
Articole de voiaj
Luggage
Articole de voiaj, elrie, saci i sculee
Luggage, saddlery, sacks and
Articole din blan
Fur articles
Articole din blan artificial
Artificial fur articles
Articole din hrtie pentru spitale
Hospital paper articles
Articole din metale preioase
Articles of precious metal
Articole din pnz
Canvas items
Articole din piele utilizate la maini sau la dispozit Leather articles used in machi
Articole din pietre preioase sau semipreioase
Articles of precious or semi-pr
Articole din srm
Wire products
Articole din sticl
Glassware
Articole farmaceutice
Pharmaceutical articles
Articole fr urzeal
Non-woven articles
Articole funerare
Funeral supplies
Articole igienico-sanitare din hrtie
Sanitary paper products
Articole imprimate de papetrie, cu excepia formulaPrinted stationery except forms
Articole mrunte de birou
Small office equipment
Articole pentru acoperit capul
Headgear
Articole pentru acoperit capul i accesorii
Headgear and headgear access
Articole pentru baie i buctrie
Articles for the bathroom and k
Articole pentru blci, jocuri de mas sau jocuri de s Articles for funfair, table or pa
Articole pentru cazrmi
Barracks supplies
Articole pentru lucrri de art
Art supplies
Articole pentru lucrri de artizanat
Handicraft supplies
Articole pentru lucrri de artizanat i de art
Handicraft and art supplies
Articole pentru perfuzii
Infusion supplies
Articole pentru protejat tastatura
Keyguards
Articole pentru zugravi i decoratori
Decorating supplies
Articole religioase
Religious articles
Articole sanitare
Sanitary ware
Articole i accesorii electrice
Electrical supplies and accesso
Articole i echipament de sport
Sports goods and equipment
Articole i preparate pentru igiena bucal sau dentaArticles and preparations for or
Articole textile
Textile articles
Articole textile confecionate
Made-up textile articles
Articole textile de camping
Textile camping goods
Articole textile de uz casnic
Textile household articles
Articole textile de uz tehnic
Textile articles for technical us
Artificii
Fireworks
Artilerie
Artillery
Artilerie antiaerian
Anti-aircraft
Artilerie autopropulsat
Self-propelled artillery
Artilerie tractat
Towed artillery
Arztoare pentru cuptoare
Furnace burners

45223800-4
42416100-6
42416000-5
30192133-2
44113620-7
66514100-7
33180000-5
39713430-6
33974000-8
30237252-0
33926000-7
42999000-5
42999100-6
03417000-6
34411100-2
33141760-5
33928000-1
22114200-4
33711760-2
33914100-1
33914000-0
19442100-7
19442000-6
33121400-8
90714000-5
14523200-5
34142300-7
34121200-3
34121300-4
34121400-5
34144910-0
34121100-2
34121000-1
34144800-6
34121500-6
34223200-8
34133110-2
34144520-9
33191110-9
22459100-3
42415100-9
42415110-2
42415000-8
34144212-7
34110000-1
34100000-8
34144000-8
34140000-0
34120000-4
34115200-8
34130000-7
34711100-5
35611200-2
03222117-6

Asamblare i instalare de structuri prefabricate


Assembly and erection of prefa
Ascensoare
Lifts
Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scri Lifts, skip hoists, hoists, esc
Ascuitori de creioane
Pencil sharpeners
Asfalt
Asphalt
Asigurare pentru transport
Insurance related to Transport
Asisten funcional
Functional support
Aspiratoare
Vacuum cleaners
Aspiratoare mortuare
Mortuary aspirators
Aspiratoare pneumatice presurizate
Pressurised air dusters
Aspiratoare sau tuburi de colectare a fluidelor pent Autopsy fluid collection vacuum
Aspiratoare i dispozitive de lustruit podele, altele Non-domestic vacuum cleaners
Aspiratoare, altele dect cele de uz casnic
Non-domestic vacuum cleaner
Achii de lemn
Scrap wood
Atae de motociclet
Motorcycle sidecars
Atele
Splints
Atele de degete pentru autopsie
Post-mortem finger straightene
Atlase
Atlases
A dentar
Dental floss
A pentru autopsie
Post-mortem thread
A, ace i cleme de incizie pentru autopsie
Post-mortem thread, needles or
Ae pentru cusut sintetice
Synthetic sewing thread
Ae sintetice
Synthetic thread
Audiometre
Audiometers
Audit de mediu
Environmental auditing
Aur
Gold
Autobasculante
Dumper trucks
Autobuze articulate
Articulated buses
Autobuze cu imperial
Double-decker buses
Autobuze cu podea joas
Low-floor buses
Autobuze electrice
Electric buses
Autobuze publice
Public-service buses
Autobuze i autocare
Buses and coaches
Autocaravane
Mobile homes
Autocare
Coaches
Autocisterne
Bowsers
Autocisterne de carburani
Fuel-tanker trucks
Autocisterne pentru transportul apelor reziduale
Sewage tankers
Autoclave
Autoclaves
Autocolante i benzi publicitare
Advertising stickers and strips
Autoncrctoare
Lifting trucks
Autoncrctoare cu furc
Forklift trucks
Autoncrctoare cu furc, camioane de manipulare,Forklift trucks, works trucks, ra
Autopompe
Water-tender vehicles
Autoturisme
Passenger cars
Autovehicule
Motor vehicles
Autovehicule cu utilizare special
Special-purpose motor vehicle
Autovehicule de mare capacitate
Heavy-duty motor vehicles
Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe Motor vehicles for the transpor
Autovehicule pentru transportul a mai puin de 10 Motor vehicles for the transpor
Autovehicule pentru transportul de mrfuri
Motor vehicles for the transpor
Avioane
Aeroplanes
Avioane de vntoare-bombardament/Avioane de atFighter-bomber/ground attack a
Avocado
Avocados

24111700-2
24111800-3
24311150-3
03222310-9
37322600-7
35311300-0
44523100-3
44523000-2
37535250-4
42923110-6
38311100-9
38310000-1
38311000-8
38311200-0
14212310-6
39515300-8
34928410-5
34722100-5
34722000-4
37525000-4
34720000-0
33711440-3
03421000-7
03222111-4
15332160-3
39113300-0
22430000-3
34328100-3
34328000-2
39151200-7
33141113-4
33141111-1
44424200-0
19513200-7
31651000-4
44424300-1
39561120-9
18443100-7
18425100-5
37313600-1
33157700-2
44331000-9
31218000-7
37442200-8
37422100-3
34913300-3
37453200-0
37422000-2
44330000-2
33722300-0
34928230-9
34928100-9
34928300-1
14765000-1

Azot
Nitrogen
Azot lichid
Liquid nitrogen
Azoturi
Azides
Bace
Berry fruit
Baghete pentru dirijori
Conductors' batons
Baionete
Bayonets
Balamale
Hinges
Balamale, montaje i garnituri
Hinges, mountings and fittings
Balansoare pentru terenuri de joac
Playground see saws
Balane
Balances
Balane analitice electronice
Electronic analytical balances
Balane de precizie
Precision balances
Balane electronice i accesorii
Electronic scales and accessor
Balane tehnice electronice
Electronic technical balances
Balast
Ballast
Baldachine
Valances
Balize
Marker posts
Baloane
Balloons
Baloane i dirijabile
Balloons and dirigibles
Baloane i mingi de jucrie
Toy balloons and balls
Baloane, dirijabile i alte aeronave fr motor
Balloons, dirigibles and other
Balsam de buze
Lip balm
Balsamuri
Balsams
Banane
Bananas
Banane transformate
Processed bananas
Banchete
Bench seats
Bancnote
Banknotes
Bancuri de ncercare
Test benches
Bancuri de ncercare, echipament de conversie pentr
Test benches, vehicle conversio
Bancuri de lucru
Work benches
Bandaje
Bandages
Bandaje adezive
Adhesive dressings
Band adeziv
Adhesive tape
Band adeziv din materiale textile cauciucate
Adhesive tape of rubberised tex
Band izolant
Electrical tape
Band reflectorizant
Reflective tape
Band textil
Textile tape
Banderole
Headbands
Banduliere
Bandoliers
Banjouri
Banjos
Barbotor pentru oxigenoterapie
Blow bottle
Bare
Bars
Bare colectoare
Busbars
Bare cu discuri
Barbells
Bare de gimnastic
Gymnastic bars
Bare de protecie
Fenders
Bare pentru srituri
Jumping bars
Bare sau brne de gimnastic
Gymnastic bars or beams
Bare, tije, srm i profile utilizate n construcii
Bars, rods, wire and profiles us
Barete
Barrettes
Barier fonic
Noise fence
Bariere de protecie
Crash barriers
Bariere de siguran
Safety barriers
Bariu
Barium

44112700-5
37422200-4
38122000-6
39295400-0
39295300-9
31518220-8
37313900-4
37451130-4
37451810-5
31440000-2
31411000-0
31421000-3
31711154-0
33182241-0
31420000-6
18421000-6
33762000-9
15842220-0
15241700-6
44912300-9
14212330-2
33141830-7
37451120-1
45252122-9
42943000-8
42943200-0
39113600-3
37442400-8
34522100-3
34521400-9
34522350-0
34522500-7
34522400-6
15910000-0
15980000-1
15950000-2
15982000-5
15911000-7
15900000-7
31531000-7
31512200-0
31512300-1
31512100-9
38519500-1
31532920-9
44613700-7
24321221-5
44173000-3
37441100-2
44425300-8
19511300-4
37442810-9
30192300-4
30234700-5

Brne
Brne de gimnastic
Barometre
Bastoane pentru mers
Bastoane-scaun
Baston luminos
Basuri
Bte de baseball
Bte de softball
Baterii
Baterii alcaline
Baterii cu plumb
Baterii de condensatoare
Baterii pentru stimulatoare cardiace
Baterii primare
Batiste
Batiste din hrtie
Batoane de ciocolat
Batoane de pete file
Bazalt
Bazalt concasat
Baz de cavitate din ciment
Baze de baseball
Bazine de fermentare pentru ape reziduale
Bi termostatice i accesorii
Bi ultrasonice
Bnci
Bnci de for sau grtare de haltere
Brci cu vele
Brci de salvare
Brci din fibre de sticl
Brci pneumatice
Brci semirigide
Buturi alcoolice distilate
Buturi fr alcool
Buturi fermentate nedistilate
Buturi nealcoolice
Buturi spirtoase
Buturi, tutun i produse conexe
Becuri
Becuri cu halogen, bi-pin
Becuri cu halogen, dicroice
Becuri cu halogen, liniare
Becuri de rezerv pentru microscop de laborator
Becuri i lmpi fluorescente
Bene pentru deeuri
Benzen
Benzi (construcii)
Benzi de alergare
Benzi de cauciuc
Benzi de rulare pentru pneuri
Benzi elastice de cretere a rezistenei
Benzi impregnate cu cerneal
Benzi magnetice

Beams
Gymnastic beams
Barometers
Walking sticks
Seat sticks
Light stick
Basses
Baseball bats
Softball bats
Batteries
Alkaline batteries
Lead batteries
Capacitor banks
Batteries for pacemakers
Primary batteries
Handkerchiefs
Paper handkerchiefs
Chocolate bars
Fish fingers
Basalt
Crushed basalt
Cement base
Baseball bases
Sewage digesters
Thermostatic baths and access
Ultrasonic baths
Benches
Weight benches or racks
Sailing boats
Lifeboats
Fibreglass dinghies
Rubber dinghies
Semi-rigid dinghies
Distilled alcoholic beverages
Non-alcoholic beverages
Non-distilled fermented bevera
Soft drinks
Spirituous beverages
Beverages, tobacco and relate
Light bulbs
Halogen bulbs, bi-pin
Halogen bulbs, dichroic
Halogen bulbs, linear
Laboratory microscope replace
Bulbs and fluorescent lamps
Refuse skips
Benzene
Strip
Treadmills
Rubber bands
Tyre treads
Resistance bands
Ink ribbons
Magnetic tapes

30192310-7
33124131-2
42417310-8
39563520-7
37442800-8
34312600-3
32354700-6
09132000-3
09132300-6
09132200-5
09132100-4
09222000-1
15961000-2
15961100-3
15960000-5
18443310-2
18443320-5
34111200-0
33622600-2
44114000-2
44114100-3
37411130-2
33711410-4
30197210-1
30197200-8
30199500-5
39122200-5
34144760-3
24313320-0
18913000-2
34430000-0
34422000-7
34431000-7
37441300-4
44411600-0
39221140-0
44616000-1
44616200-3
18513000-8
18510000-7
18500000-4
37533100-4
34922110-0
30237440-5
22459000-2
34980000-0
37533000-3
31645000-9
37471800-8
38631000-7
09134230-8
09134232-2
09134231-5
39121100-7

Benzi pentru maini de scris


Typewriter ribbons
Benzi reactive
Reagent strips
Benzi rulante
Conveyor belts
Benzi rulante textile
Textile conveyor belts
Benzi i tuburi elastice de cretere a rezistenei
Resistance bands and tubes
Benzi transportoare din cauciuc
Rubber conveyor belts
Benzi video
Video tapes
Benzin
Petrol
Benzin cu etanol
Petrol with ethanol
Benzin cu plumb
Leaded petrol
Benzin fr plumb
Unleaded petrol
Benzine speciale
Special spirits
Bere
Beer
Bere blond
Lager
Bere de mal
Malt beer
Berete
Berets
Berete de campanie
Field caps
Berline
Saloon cars
Betablocani
Beta-blocking agents
Beton
Concrete
Beton gata de turnare
Ready-mixed concrete
Bee de schi
Ski poles
Beioare de vat
Cotton buds
Bibliorafturi
Ring binders
Bibliorafturi i agrafe de birou
Ring binders and paper clips
Bibliorafturi, mape de coresponden, clasoare i artBox files, letter trays, storage
Biblioteci
Bookcases
Biblioteci mobile
Mobile library vehicles
Bicarbonat de sodiu
Sodium bicarbonate
Bice
Whips
Biciclete
Bicycles
Biciclete cu motor auxiliar
Cycles with auxiliary motors
Biciclete fr motor
Non-motorised bicycles
Biciclete staionare
Stationary bicycles
Bideuri
Bidets
Bidoane de ap
Water canteens
Bidoane din metal
Drums
Bidoane pentru deeuri
Waste drums
Bijuterii
Articles of jewellery
Bijuterii i articole conexe
Jewellery and related articles
Bijuterii, ceasuri i articole conexe
Jewellery, watches and related
Bile de biliard
Billiard balls
Bile de sticl pentru marcaj rutier
Glass beads for road marking
Bile de urmrire
Trackballs
Bilete
Tickets
Bilete de transport
Transport tickets
Biliard
Billiards
Biliard electric
Pinball machines
Binoclu pentru golf
Golfscopes
Binocluri
Binoculars
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel (B100)
Biodiesel (B100)
Biodiesel (B20)
Biodiesel (B20)
Birouri
Desks

39121000-6
15821200-1
33131162-0
44113610-4
44113600-1
15833110-0
18223100-9
18620000-1
18600000-5
38653100-8
30197621-5
33622700-3
22816100-4
22816000-3
44111600-7
32442400-7
35113490-0
03221211-8
03131400-2
03131100-9
03111100-3
31341000-8
42515000-9
44621200-1
44621210-4
42161000-5
42162000-2
44621220-7
14212100-1
44531400-5
44531510-9
35611300-3
35333100-8
15842310-8
24315700-2
39225720-8
15962000-9
39237000-2
34928450-7
24311170-9
18815100-6
03321000-5
03320000-8
32342412-3
15543200-8
15543100-7
15542200-1
15544000-3
15541000-2
15542300-2
15542000-9
15543300-9
15543000-6
15545000-0

Birouri i mese
Biscuii dulci
Bisturie dentare
Bitum
Bitum i asfalt
Blaturi de tarte
Blazere
Blnuri
Blnuri i articole din blan
Blitzuri
Bloc de hrtie pentru flipchart
Blocani de calciu
Blocnotesuri
Blocuri
Blocuri (construcii)
Blocuri terminale
Bluze de protecie
Boabe
Boabe de cacao
Boabe de cafea
Boabe de soia
Bobine de cablu, izolate
Boiler de nclzire urban
Boilere
Boilere cu ap
Boilere de ap cald
Boilere generatoare de aburi
Boilere pentru nclzire central
Bolovani i pietri
Boluri
Boluri i uruburi
Bombardiere
Bombe
Bomboane
Borai i perborai
Borcane
Borhoturi din fabricarea i distilarea berii
Borne de semnalizare pentru zpad
Borne luminoase
Boruri
Botine
Bovine
Bovine, eptel i animale mici
Boxe
Brnz Cheddar
Brnz cu mucegai
Brnz cu past moale
Brnz cu past tare
Brnz de mas
Brnz Feta
Brnz proaspt
Brnz ras
Brnz ras, pulbere, cu mucegai i alte tipuri de b
Brnz tartinabil

Desks and tables


Sweet biscuits
Dental knives
Bitumen
Bitumen and asphalt
Flans
Blazers
Furs
Furs and articles of fur
Flashlights
Flipchart pad
Calcium channel blockers
Note pads
Pads
Blocks
Termination blocks
Protective frock
Broad beans
Cocoa beans
Coffee beans
Soya beans
Insulated cable reels
District heating boiler
Boilers
Water boilers
Hot-water boilers
Steam-generating boilers
Central-heating boilers
Pebbles and gravel
Bolts
Bolts and screws
Bomber aircrafts
Bombs
Boiled sweets
Borates and perborates
Jars
Brewing or distilling dregs
Snow poles
Bollards
Borides
Ankle boots
Cattle
Cattle, livestock and small ani
Speakers
Cheddar cheese
Blue cheese
Soft cheese
Hard cheese
Table cheese
Feta cheese
Fresh cheese
Grated cheese
Grated, powdered, blue-veined
Cheese spreads

15540000-5
31532800-2
22455100-5
34111100-9
34111000-8
33721000-0
39225100-6
09111220-8
39225000-5
15614300-8
44521100-9
44521110-2
44521140-1
34913500-5
44520000-1
03221430-9
22150000-6
44211400-6
39141400-6
37822300-9
37312600-4
34312200-9
03451200-8
43211000-5
43212000-2
03115110-4
30197400-0
39224320-7
39292110-9
03313200-8
38111100-7
38210000-0
44618310-1
44618300-8
03418000-3
09122200-2
09122210-5
37412220-7
44612100-4
44612000-3
24321114-2
44619400-6
44614000-7
03322300-5
42412200-9
44211110-6
39236000-5
44212322-2
33192350-0
31611000-2
31612000-9
44321000-6
31330000-8
32572200-5

Brnzeturi
Cheese products
Brae de lmpi
Lamp arms
Brar de identitate
Identity bracelet
Breakuri
Estate cars
Breakuri i berline
Estate and saloon cars
Brice de ras
Razors
Brichete
Cigarette lighters
Brichete (de crbune)
Briquettes
Brichete, articole din materiale inflamabile, articole dLighters, articles of combustibl
Brizur de orez
Broken rice
Broate
Locks
Broate de u
Door locks
Broate pentru mobilier
Furniture locks
Broate pentru vehicule
Vehicle locks
Broate, chei i balamale
Locks, keys and hinges
Broccoli
Broccoli
Brouri
Brochures
Buctrii de campanie
Field kitchens
Buctrii echipate
Fitted kitchens
Buci de cret
Chalks
Bugle
Bugles
Bujii
Spark plugs
Bulbi de flori
Flower bulbs
Buldozere
Bulldozers
Buldozere cu lame orientabile
Angle-dozers
Bumbac
Cotton
Burete umed pentru timbre
Stamp sponge
Burei
Sponges
Burei de ters tabla
Erasers for blackboards
Burei naturali
Natural sponges
Busole
Compasses
Busole geologice
Geological compasses
Buoane
Corks
Buoane, dopuri, capace pentru containere i capa Corks, stoppers, tops for conta
Buteni
Logs
Butan
Butane gas
Butan lichefiat
Liquefied butane gas
Butelii cu aer comprimat pentru scufundri
Scuba tanks
Butelii de gaz
Gas cylinders
Butelii de gaz lichefiat
Liquefied-gas containers
Buten
Butene
Butoaie din lemn
Barrels
Butoaie din metal
Casks
Cabaline
Horses
Cabestane
Capstans
Cabine
Cabins
Cabine pentru vopsit
Spray booths
Cabine telefonice
Telephone booths
Cabinet pentru culturi n scopuri medicale
Medical cultivation cabinet
Cablaje
Wiring sets
Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
Electrical wiring looms for engi
Cablu
Cable
Cablu coaxial
Coaxial cable
Cablu de comunicaii cu conductori coaxiali
Communications cable with coa

32572100-4
32572300-6
31321300-5
31321210-7
31321200-4
31321700-9
31321220-0
32581100-0
32581120-6
32581110-3
32581130-9
31321600-8
31321400-6
31321500-7
44300000-3
32562000-0
32562100-1
32562300-3
32572000-3
31224400-6
31310000-2
31320000-5
19721000-6
44317000-5
32421000-0
32521000-1
32562200-2
31224810-3
32520000-4
44320000-9
32551500-5
32551000-0
15841000-5
15841400-9
15841300-8
15840000-8
14751000-0
14750000-3
18530000-3
44423730-7
33193222-1
30237131-6
15861000-1
15861200-3
15861100-2
15860000-4
22816200-5
22830000-7
03222331-2
44921200-4
14774000-7
14311100-5
14311000-4
71244000-0

Cablu de comunicaii cu conductori electrici multipli Communications cable with mult


Cablu de comunicaii de uz special
Communications cable for speci
Cablu de nalt tensiune
High-voltage cable
Cablu de joas tensiune
Low-voltage cable
Cablu de joas tensiune i de tensiune medie
Low- and medium-voltage cabl
Cablu de semnalizare
Signalling cable
Cablu de tensiune medie
Medium-voltage cable
Cablu de transmitere a datelor
Data-transmission cable
Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxialData-transmission cable with c
Cablu de transmitere a datelor cu conductori electriciData-transmission cable with mu
Cablu de transmitere a datelor cu utilizare special Data-transmission cable for spe
Cablu protejat
Shielded cable
Cablu subacvatic
Underwater cable
Cablu submarin
Submarine cable
Cablu, srm i produse conexe
Cable, wire and related produc
Cabluri cu fibre optice
Optical-fibre cables
Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaOptical-fibre cables for informa
Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor Optical-fibre cables for data tr
Cabluri de comunicaii
Communications cable
Cabluri de conectare
Connection cables
Cabluri de distribuie
Mains
Cabluri de distribuie a curentului electric
Power distribution cables
Cabluri de fibre sintetice
Synthetic filament tow
Cabluri de legare din fier sau din oel
Iron or steel slings
Cabluri de reea
Network cabling
Cabluri de telecomunicaii
Telecommunications cable
Cabluri de telecomunicaii cu fibre optice
Optical telecommunication cab
Cabluri prelungitoare
Extension cables
Cabluri i echipament de telecomunicaii
Telecommunications cable and
Cabluri i produse conexe
Cable and related products
Cabluri telefonice
Telephone cables
Cabluri telefonice i echipament conex
Telephone cables and associa
Cacao
Cocoa
Cacao pudr ndulcit
Sweetened cocoa powder
Cacao pudr nendulcit
Unsweetened cocoa powder
Cacao, ciocolat i produse zaharoase
Cocoa; chocolate and sugar co
Cadmiu
Cadmium
Cadmiu, luteiu, hafniu, tantal i tungsten
Cadmium, lutetium, hafnium, t
Cadouri i recompense
Presents and rewards
Cadre pentru guri de vizitare
Manhole frames
Cadre pentru scaune cu rotile
Wheelchair frames
Caduri electronice
Electronic cards
Cafea
Coffee
Cafea decafeinizat
Decaffeinated coffee
Cafea prjit
Roasted coffee
Cafea, ceai i produse conexe
Coffee, tea and related product
Caiet de stenografie
Shorthand notebook
Caiete de exerciii
Exercise books
Caise
Apricots
Calcar
Lime
Calciu
Calcium
Calciu natural
Natural calcium
Calciu natural, fosfat aluminocalcic i sruri natural Natural calcium, aluminium cal
Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
Calculation of costs, monitoring

30141200-1
30141100-0
45234123-4
30199792-8
38418000-8
03311120-9
42992200-8
30237240-3
38651500-8
38436730-6
19511200-3
19511000-1
44613210-5
44131000-7
32240000-7
32234000-2
38651600-9
33111620-3
33157500-0
32333200-8
35125300-2
34133000-8
34134200-7
34133100-9
34134100-6
34142100-5
34134000-5
34144211-0
42415200-0
42415210-3
34142000-4
42415300-1
34131000-4
55200000-2
35813100-7
44130000-0
42512520-9
44161200-8
33192140-5
34522550-2
42923200-4
42923210-7
42923230-3
33923300-9
33141220-8
14222000-3
42131300-9
44618340-0
44423760-6
42943710-8
31682110-4
44423750-3
31712119-7
44411720-7

Calculatoare de birou
Desktop calculators
Calculatoare de buzunar
Pocket calculators
Cale ferat parial subteran
Partially underground railway
Calendare
Calendars
Calorimetre
Calorimeters
Cambul de Baltic
Plaice
Camer surd
Anechoic chamber
Camer web
Web camera
Camere cinematografice
Cinematographic cameras
Camere cu debit continuu pentru dezintegratoare cuContinuous-flow chambers for u
Camere de aer
Inner tubes
Camere de aer, benzi de rulare i flapsuri din cauci Rubber inner tubes, treads and
Camere de ap
Water chambers
Camere de colectare a apelor reziduale
Sewage chambers
Camere de televiziune
Television cameras
Camere de televiziune cu circuit nchis
Closed-circuit television camer
Camere digitale
Digital cameras
Camere gama
Gamma cameras
Camere hiperbare
Hyperbaric chambers
Camere video
Video camcorders
Camere video de securitate
Security cameras
Camioane articulate
Articulated trucks
Camioane basculante
Tipper trucks
Camioane cistern
Tankers
Camioane cu platform
Flatbed trucks
Camioane cu platform ridictoare
Elevator-platforms trucks
Camioane cu platform i camioane basculante
Flatbed and Tipper trucks
Camioane cu scar turnant
Turntable-ladder trucks
Camioane de manipulare
Works trucks
Camioane dotate cu echipamente de manipulare Works trucks fitted with handl
Camioane macara i autobasculante
Crane and dumper trucks
Camioane-platform utilizate n gri
Railway-station platforms tract
Camionete
Pick-ups
Campinguri i alte tipuri de cazare dect cea hoteli Camping sites and other nonCamuflaje pentru cti
Helmet covers
Canale de ape reziduale
Sewer mains
Canale de ventilaie
Louvres
Canalizri de ap
Water mains
Canapele pentru examinare psihiatric
Psychiatric couches
Canoe
Canoes
Cntare
Scales
Cntare de magazin
Shop scales
Cntare de verificare
Checkweigher scales
Cntare suspendate pentru autopsie
Autopsy hanging scales
Canule
Cannulae
Caolin
Kaolin
Cap de erupie i alte montaje de vane
Christmas trees and other asse
Capace
Lids
Capace de acces
Access covers
Capace de baie
Bath covers
Capace de cutii electrice
Electricity box covers
Capace pentru canale
Drain covers
Capace pentru circuite integrate
Integrated circuit lids
Capace pentru closete
Lavatory covers

44618330-7
44423740-0
44423710-1
18212000-8
42131310-2
18318200-3
42414300-4
03322200-4
30197320-5
30197110-0
30197100-7
44618350-3
33968000-3
09331100-9
39221250-4
24311800-5
24954000-6
24954100-7
24954200-8
24313310-7
24313300-4
09131100-7
24311120-4
42113120-1
42992100-7
44424100-9
44424000-8
30197645-9
18235200-7
33123230-9
30163000-9
30199740-9
30237130-9
30162000-2
30160000-8
30163100-0
35521000-2
34144750-0
34512400-3
30192123-9
30192125-3
33141710-0
30195800-0
15131130-5
15131135-0
15110000-2
15111000-9
15118100-9
15118000-8
15117000-1
15112120-3
15112110-0
15119200-7
15119100-6

Capace pentru containere


Tops for containers
Capace pentru guri de vizitare
Manhole covers
Capace pentru hidrani de incendiu
Surface boxes
Cape
Cloaks
Capete de erupie
Oilrig Christmas trees
Capoate
Dressing gowns
Capr de ridicat
Portal jib cranes
Caprine
Goats
Capsatoare
Staplers
Capse
Staples
Capse, inte, pioneze
Staples, tacks, drawing pins
Capsule din plastic
Plastic caps
Capsule oculare (mblsmare)
Eye caps
Captori solari pentru producerea cldurii
Solar collectors for heat produc
Carafe
Decanters
Carbon
Carbon
Carbon activ
Activated carbon
Carbon activ nou
New activated carbon
Carbon activ regenerat
Regenerated activated carbon
Carbonat de sodiu
Sodium carbonate
Carbonai
Carbonates
Carburani de tip kerosen
Kerosene jet type fuels
Carburi
Carbides
Carcase
Casings
Carcase Faraday
Faraday cage
Carcase pentru contoare
Meter-housing boxes
Carcase pentru contoare i band
Meter-housing boxes and tape
Card pentru tiprire
Card for printing
Cardigane
Cardigans
Cardiografe
Cardiographs
Carduri de debit
Charge cards
Carduri de mulumire
Compliment slips
Carduri informatice
Computer cards
Carduri inteligente
Smart cards
Carduri magnetice
Magnetic cards
Carduri pentru cumprat combustibil
Agency fuel cards
Caren i piese de schimb mecanice pentru nave d Hull and mechanical spare part
Cargoboturi
Cargo carriers
Cargouri
Cargo ships
Carioca
Fibre pens
Carioca permanente
Markers
Crje
Crutches
Crlige sau suporturi de agat
Hanging rails or holders
Crnai
Sausages
Crnai de pasre
Poultry sausages
Carne
Meat
Carne de bovine
Bovine meat
Carne de cal
Horsemeat
Carne de cal, de mgar, de catr sau de bardou
Horse, ass, mule or hinny meat
Carne de capr
Goat meat
Carne de curcan
Turkeys
Carne de gsc
Geese
Carne de iepure de cmp
Hare meat
Carne de iepure de cas
Rabbit meat

15111200-1
15118900-7
15115100-8
15115000-7
15115200-9
15112000-6
15119600-1
15113000-3
15112130-6
15112140-9
15111100-0
15131620-7
15131110-9
15112100-7
15131200-7
22440000-6
22841100-8
22815000-6
34211200-9
34211100-9
34211000-9
34210000-2
34211300-9
34200000-9
30124140-7
39542000-3
39525100-9
39525600-4
39525800-6
39525810-9
39533000-7
31712113-5
22457000-8
31712112-8
31712111-1
03212100-1
15312300-1
15312310-4
15311000-1
15312200-0
03212000-0
15310000-4
15311200-3
15313000-5
90732500-2
35331500-8
30124400-8
30192113-6
30237350-7
30237310-5
30237370-3
30125100-2
24613100-5
30237330-1

Carne de mnzat
Veal
Carne de mgar, de catr sau de bardou
Ass, mule or hinny meat
Carne de miel
Lamb
Carne de miel i de oaie
Lamb and mutton
Carne de oaie
Mutton
Carne de pasre
Poultry
Carne de pete
Fish meat
Carne de porc
Pork
Carne de pui
Chickens
Carne de ra
Ducks
Carne de vit
Beef
Carne de vit tocat
Minced beef
Carne pentru crnai
Sausage meat
Carne proaspt de pasre
Fresh poultry
Carne uscat, srat, afumat sau condimentat Dried, salted, smoked or seas
Carnete de cecuri
Cheque forms
Carnete de timbre
Stamp books
Carneele
Notebooks
Caroserii de ambulane
Ambulance bodies
Caroserii de autobuze
Bus bodies
Caroserii de autobuze, caroserii de ambulane i carBus bodies, ambulance bodies a
Caroserii de vehicule
Vehicle bodies
Caroserii de vehicule pentru transportul de mrfuri Vehicle bodies for goods vehic
Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule Vehicle bodies, trailers or semiCrp de curat pentru cuptor (fuser)
Fuser cleaning pad
Crpe
Rags
Crpe de ters praful
Dusters
Crpe de vase
Dishcloths
Crpe pentru curat
Cleaning cloths
Crpe pentru lustruit
Polishing cloths
Carpete
Rugs
Cartele cu circuite integrate
Cards containing integrated cir
Cartele de acces
Entrance cards
Cartele SIM
SIM cards
Cartele telefonice
Phone cards
Cartofi
Potatoes
Cartofi chips
Potato crisps
Cartofi chips aromatizai
Flavoured potato crisps
Cartofi congelai
Frozen potatoes
Cartofi semipreparai
Part-fried potato chips
Cartofi i legume uscate
Potatoes and dried vegetables
Cartofi i produse pe baz de cartofi
Potatoes and potato products
Cartofi tiai cuburi, rondele i alte tipuri de cartofi Diced, sliced and other frozen
Cartofi transformai
Processed potatoes
Cartografiere a polurii solului
Soil pollution mapping
Cartue
Cartridges
Cartue de capse
Staple cartridges
Cartue de cerneal
Ink cartridges
Cartue de date
Data cartridges
Cartue de fonturi pentru imprimante
Font cartridges for printers
Cartue de nregistrare
Recording cartridges
Cartue de toner
Toner cartridges
Cartue fonoacustice
Bird-scaring cartridges
Cartue pentru DAT (casete audio digitale)
Digital Audio Tape (DAT) cartri

30237340-4
30237360-0
18444110-7
18444111-4
30141300-2
30142200-8
37511000-3
98500000-8
44619100-3
32351310-4
32353200-4
32354600-5
32331200-4
37316400-0
03221270-9
39221240-1
22461000-9
34522150-8
44212250-6
33141200-2
33141210-5
19241000-7
03116100-8
03116000-7
19514000-2
19710000-6
19700000-3
15244100-1
15244000-0
15552000-2
45234110-0
45247120-7
37535230-8
37535000-7
18332000-5
18318100-2
18318500-6
18412200-2
35113470-4
39221121-1
39222120-1
39221120-4
03222313-0
44111100-2
09111100-1
24327200-4
37822200-8
09111000-0
22113000-5
30161000-5
22455000-4
37531000-9
30199730-6
30199210-5

Cartue pentru DLT (casete lineare digitale)


Digital Linear Tape (DLT) cartr
Cartue pentru LTO (casete lineare deschise)
Linear Tape-Open (LTO) cartri
Caschete
Helmets
Caschete antioc
Crash helmets
Case de nregistrare
Printing calculators
Case de marcat
Cash registers
Case de ppui
Doll houses
Case particulare cu personal angajat
Private households with emplo
Casete
Cases
Casete audio
Audio cassettes
Casete muzicale
Music cassettes
Casete video
Video cassettes
Casetofoane
Cassette players
Castaniete
Castanets
Castravei
Cucumbers
Castroane
Bowls
Cataloage
Catalogues
Catamarane
Catamaran sailing boats
Catarge
Masts
Catetere
Catheters
Catetere cu balon
Balloon catheters
Catifea
Pile
Cauciuc natural
Natural rubber
Cauciuc natural, latex natural i produse conexe
Natural rubber and latex, and
Cauciuc regenerat
Reclaimed rubber
Cauciuc sintetic
Synthetic rubber
Cauciuc i fibre sintetice
Synthetic rubber and fibres
Caviar
Caviar
Caviar i icre
Caviar and fish eggs
Cazein
Casein
Ci ferate interurbane
Intercity railway works
Ci navigabile, altele dect canale
Waterways except canals
Cluei pentru terenuri de joac
Playground merry go rounds
Cluei, leagne, standuri de tir i alte atracii de bRoundabouts, swings, shooting
Cmi
Shirts
Cmi de noapte
Nightshirts
Cmi de noapte pentru femei
Nightdresses
Cmi de sport
Sports shirts
Cmi sau pantaloni de protecie
Protective shirts or pants
Cni
Cups
Cni de unic folosin
Disposable cups
Cni i pahare
Cups and glasses
Cpuni
Strawberries
Crmizi
Bricks
Crbune
Coal
Crbune de lemn
Wood charcoal
Crbune pentru desen
Drawing charcoal
Crbune i combustibili pe baz de crbune
Coal and coal-based fuels
Cri de bibliotec
Library books
Cri de credit
Credit cards
Cri de identitate
ID cards
Cri de joc
Playing cards
Cri de vizit
Business cards
Cri potale
Letter cards

30199220-8
22300000-3
22111000-1
22110000-4
22100000-1
34911100-7
33943000-2
33946000-3
34912000-3
39132500-1
34912100-4
33942000-5
32342100-3
32342200-4
18444112-1
18444200-5
35813000-6
33711530-1
32551300-3
35230000-5
44411200-6
44411400-8
30237380-6
15863000-5
15864100-3
15863200-7
15863100-6
03221113-1
03142400-2
39812300-0
09221300-7
24952100-3
30197500-1
39512100-5
39518200-8
39254100-8
18521000-7
18522000-4
38730000-1
39254120-4
38710000-5
38700000-2
39254110-1
34913400-4
37311400-5
44211200-4
31712331-9
03460000-2
31121340-5
32551200-2
32552310-3
32540000-0
32547000-9
32546100-3

Cri potale neilustrate


Plain postcards
Cri potale, felicitri i alte imprimate
Postcards, greeting cards and o
Cri colare
School books
Cri tiprite
Printed books
Cri, brouri i pliante tiprite
Printed books, brochures and le
Crucioare
Trolleys
Crucioare cu ridicarea platformei tip foarfec pentr Cadaver scissor lift trolleys
Crucioare de autopsie
Autopsy carts
Crucioare de bagaje
Baggage carts
Crucioare de birou
Office trolleys
Crucioare de copii
Pushchairs
Crucioare pentru transportul cadavrelor
Cadaver carriers
Cti
Headphones
Cti auriculare
Earphones
Cti de biciclet
Bicycle helmets
Cti de siguran
Hard hats
Cti militare
Military helmets
Cti pentru du
Shower caps
Cti telefonice
Telephone headsets
Ctue
Handcuffs
Czi de baie
Baths
Czi de du
Shower basins
CD-ROM
CD-ROM
Ceai
Tea
Ceai la plicule
Teabags
Ceai negru
Black tea
Ceai verde
Green tea
Ceap
Onions
Cear
Waxes
Cear de lustruire
Polishing waxes
Cear de iei
Petroleum wax
Cear dentar
Dental wax
Cear sigiliu
Sealing wax
Cearafuri
Sheets
Cearafuri pentru sli de operaie
Operating-theatre sheets
Ceasornice
Clocks
Ceasuri
Watches
Ceasuri de mn
Wristwatches
Ceasuri de parcare
Parking meters
Ceasuri de perete
Wall clocks
Ceasuri de pontaj
Time registers
Ceasuri de pontaj i ceasuri similare; ceasuri de pa Time registers and the like; pa
Ceasuri detepttoare
Alarm clocks
Ceasuri pentru vehicule
Clocks for vehicles
Celeste
Celestas
Celule
Cubicles
Celule fotovoltaice
Photovoltaic cells
Celuloz
Pulp
Central eolian
Wind farm
Centrale telefonice
Telephone exchanges
Centrale telefonice digitale
Digital telephone exchanges
Centrale telefonice interne
Switchboards
Centrale telefonice interne cu vid
Vacuum switchboards
Centrale telefonice interne digitale
Digital switchboards

79512000-6
42612000-9
42638000-7
42612100-0
42612200-1
42931000-1
42931110-5
42931100-2
42931120-8
42930000-4
18425000-4
39525700-5
34328300-5
14930000-9
44111300-4
73410000-9
03211000-3
15613310-4
03210000-6
03200000-3
22600000-6
22611000-6
30192112-9
22610000-9
15424000-6
14771000-6
14770000-9
39221122-8
44522200-7
44512500-7
03419000-0
39225300-8
15811200-8
15131640-3
15131420-5
15131610-4
15311100-2
22814000-9
37313300-8
44831300-7
33932000-2
33965000-2
15871279-0
24315240-9
24315200-7
24315210-0
15941000-6
15940000-9
43312500-8
43312400-7
44611100-7
44611110-0
42121100-4
44111200-3

Centre de apel
Call centre
Centre de prelucrare
Machining centre
Centre de prelucrare a metalelor
Metal-working machining centr
Centre de prelucrare cu ax orizontal
Horizontal-spindle machining c
Centre de prelucrare cu ax vertical
Vertical-spindle machining cent
Centrifuge
Centrifuges
Centrifuge cu montare pe podea
Floor-model centrifuges
Centrifuge de laborator i accesorii
Laboratory centrifuges and acc
Centrifuge de mas
Tabletop centrifuges
Centrifuge, maini de calandare sau distribuitoare Centrifuges, calendering or ve
Centuri
Belts
Centuri de salvare
Life belts
Centuri de siguran
Seat belts
Cenu i resturi cu coninut de metale
Ash and residues containing m
Ceramic
Ceramics
Cercetare i tehnologie militare
Military research and technolo
Cereale
Cereals
Cereale pentru micul dejun
Prepared breakfast cereals
Cereale i cartofi
Cereals and potatoes
Cereale, cartofi, legume, fructe i fructe cu coaj Cereals, potatoes, vegetables,
Cerneal
Ink
Cerneal pentru heliogravur
Intaglio ink
Cerneal pentru imprimante
Ink sources for printing machin
Cerneal tipografic
Printing ink
Ceruri vegetale
Vegetable waxes
Cesiu
Caesium
Cesiu, stroniu, rubidiu i calciu
Caesium, strontium, rubidium
Ceti
Cuplets
Chei
Keys
Chei de piulie
Spanners
Cherestea
Timber
Chibrituri
Matches
Chifle
Rolls
Chifle cu carne de vit tocat
Beefburgers
Chiftele
Meatballs
Chiftele din carne de vit
Beef meatballs
Chips i cartofi prjii
Chips or french fries
Chitaniere
Receipt books
Chitare
Guitars
Chituri
Putty
Chiuvete de autopsie sau accesorii
Autopsy sinks or accessories
Chiuvete sau accesorii pentru mblsmare
Embalming sinks or accessorie
Chutney
Chutney
Cianai
Cyanates
Cianur, oxicianur, fulminai, cianai, silicai, borai Cyanide, cyanide oxide, fulminat
Cianuri
Cyanides
Cidru
Cider
Cidru i alte vinuri pe baz de fructe
Cider and other fruit wines
Cilindri compresori mecanici
Mechanical rollers
Cilindri compresori rutieri
Road rollers
Cilindri cu aer
Air cylinders
Cilindri cu aer comprimat
Compressed-air cylinders
Cilindri hidraulici sau pneumatici
Hydraulic or pneumatic cylinde
Ciment
Cement

44111210-6
33697110-6
45215400-1
37314500-7
44512300-5
15842100-3
15842210-7
15842000-2
18316000-7
18315000-0
15891500-5
15891610-9
31712354-6
31681300-6
31712300-3
31712114-2
31712110-4
42943700-5
42943400-2
42943600-4
03222333-6
44611000-6
44611500-1
44611410-3
44611400-0
44611420-6
44600000-6
44610000-9
30233320-0
30233310-7
30233300-4
30216200-8
30216300-9
30216130-6
38654110-8
38654210-9
38654310-0
30216000-6
30216100-7
38434510-4
03222200-5
03221260-6
15331430-0
15331135-2
18815000-5
18812200-6
18815300-8
18815400-9
18815200-7
42131146-1
37314100-3
22851000-0
22841200-9
22850000-3

Ciment de foraj
Drilling cement
Cimenturi pentru reconstrucie osoas
Bone reconstruction cements
Cimitir
Cemetery works
Cimpoaie
Bagpipes
Ciocane
Hammers
Ciocolat
Chocolate
Ciocolat de but
Drinking chocolate
Ciocolat i produse zaharoase
Chocolate and sugar confectio
Ciorapi cu chilot
Tights
Ciorapi de dam
Stockings
Ciorbe
Broths
Ciorbe instant
Mixes for stocks
Cipuri de tranzistori
Transistor chips
Circuite electrice
Electrical circuits
Circuite imprimate
Printed circuits
Circuite integrate electronice
Integrated electronic circuits
Circuite integrate i microasamblri electronice
Electronic integrated circuits
Circulatoare cu nclzire
Heating circulators
Circulatoare cu rcire i circulatoare cu rcire/nclzRefrigerated and refrigerated/h
Circulatoare pentru temperaturi nalte
High-temperature circulators
Ciree
Cherries
Cisterne
Tanks
Cisterne de ap
Water tanks
Cisterne de petrol
Oil-storage tanks
Cisterne de stocare
Storage tanks
Cisterne de stocare a nmolului
Sludge-storage tanks
Cisterne, rezervoare i containere; radiatoare i boilTanks, reservoirs and container
Cisterne, rezervoare, containere i cuve sub presiu Tanks, reservoirs, containers
Cititoare combinate de carduri inteligente i amprenCombined smart card and finge
Cititoare de amprente
Fingerprint readers
Cititoare de carduri inteligente
Smart card readers
Cititoare de carduri magnetice
Magnetic card readers
Cititoare de carduri perforate
Punchcard readers
Cititoare de coduri de bare
Barcode readers
Cititoare de microfilme
Microfilm readers
Cititoare de microfie
Microfiche readers
Cititoare de microformate
Microform readers
Cititoare magnetice sau optice
Magnetic or optical readers
Cititoare optice
Optical readers
Citometre
Cytometers
Citrice
Citrus fruit
Ciuperci
Mushrooms
Ciuperci la cutie
Canned mushrooms
Ciuperci transformate
Processed mushrooms
Cizme
Boots
Cizme de cauciuc
Rubber boots
Cizme lungi
Knee boots
Cizme pescreti
Waders
Cizme trei sferturi
Calf boots
Clapete de reinere
Non-return valves
Clarinete
Clarinets
Clasoare
Binders
Clasoare de timbre
Philatelic binders
Clasoare i accesorii pentru clasoare
Binders and related accessorie

37313100-6
37313200-7
45212350-4
45216114-6
45213300-6
37411110-6
24910000-6
33141122-1
33914300-3
31211340-3
33141120-7
44512200-4
44512210-7
33912100-7
38436120-7
44512400-6
33131111-8
33742100-4
33131110-1
30191130-4
31711424-1
44423100-2
37316200-8
24311900-6
42993100-4
24312130-4
24312210-9
24312121-8
24413200-4
24311470-2
24311400-1
24312122-5
24312120-1
33141530-4
37462140-7
37423100-0
37452430-4
37441500-6
37423000-9
37321400-8
14733000-8
09113000-4
03311210-7
30232600-0
90521100-6
38519630-1
33921000-2
42131320-5
44212316-7
44163210-5
34327200-7
24200000-6
38426000-7
33164100-8

Clavecine
Harpsichords
Clavicorduri
Clavichords
Cldiri de interes istoric sau arhitectural deosebit Buildings of particular historical
Cldiri parlamentare i sli de reuniuni publice
Parliament and public assembly
Cldiri pentru activiti de transport
Buildings associated with trans
Clpari
Ski boots
Cleiuri
Glues
Cleme chirurgicale
Surgical staples
Cleme de incizie pentru autopsie
Post-mortem incision clips
Cleme pentru conectarea siguranei
Fuse clips
Cleme, suturi, ligaturi
Clip, suture, ligature supplies
Cleti
Pliers
Cleti de bordurat
Crimping pliers
Cleti de disecie pentru autopsie
Autopsy dissection forceps
Cleti de pahare Erlenmeyer pentru agitatoare
Erlenmeyer flask clamps for sh
Cleti de trefilat
Wire grips
Cleti dentari
Dental nippers
Cleti pentru unghii
Nail clippers
Cleti, perii, separatoare i polizoare dentare
Dental nippers, brushes, retrac
Clipboarduri
Clipboards
Clistroane
Klystrons
Clopote
Bells
Clopote (instrument)
Bells (instrument)
Clor
Chlorine
Cloratoare
Chlorinators
Clorhidrat de aluminiu
Aluminium chlorohydrate
Clorit de sodiu
Sodium chlorite
Clorur de aluminiu
Aluminium chloride
Clorur de amoniu
Ammonium chloride
Clorur de hidrogen
Hydrogen chloride
Clorur de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciHydrogen chloride, inorganic ac
Clorur feric
Ferric chloride
Cloruri
Chlorides
Coagulani sanguini
Blood coagulants
Coarde de arc
Archery bow strings
Coarde de gimnastic
Gymnastic ropes
Coarde de racquetball
Racquetball strings
Coarde de srit
Jump ropes
Coarde sau inele, sau accesorii de crat pentru g Gymnastic ropes or rings or cl
Coarde sau lame pentru instrument
Instrument strings or picks
Cobalt
Cobalt
Cocs
Coke
Cod
Cod
Codoare
Encoders
Colectarea deeurilor radioactive
Collection of radioactive waste
Colectoare de microscop
Microscope collectors
Colectoare de praf de os
Bone dust collectors
Colectoare de trangulare
Choke manifolds
Coliere de strngere curbate
Arch clips
Coliere de strngere pentru evi
Pipe clamps
Coloane i cutii de direcie
Columns and boxes
Colorani i pigmeni
Dyes and pigments
Colorimetre
Coulometers
Colposcop
Colposcope

16340000-0
09134000-7
09100000-0
24611100-1
09111300-3
09120000-6
09340000-4
09111200-2
09111400-4
09110000-3
39143122-7
30234300-1
43315000-4
39713300-6
44112300-1
39135100-8
44617200-0
18222200-3
34928120-5
31220000-4
32422000-7
31681400-7
31711100-4
45223822-4
33141119-7
33141118-0
33198100-5
42123000-7
42123700-4
42123600-3
42123400-1
42123410-4
42123100-8
42123800-5
42123300-0
42123200-9
31158200-0
24315500-0
24311600-3
24324200-3
24112000-2
24112300-5
24326100-6
24324100-2
24324400-5
24326200-7
33975000-5
24324000-1
24325000-8
30213300-8
30213500-0
30213000-5
30213100-6
31214000-9

Combine agricole
Combustibil gazos
Combustibili
Combustibili cu propergol
Combustibili fosili
Combustibili gazoi
Combustibili nucleari
Combustibili pe baz de crbune
Combustibili pe baz de lemn
Combustibili solizi
Comode
Compact-discuri (CD-uri)
Compactoare
Compactoare de deeuri menajere
Compartimentri
Compartimente de sortare
Compartimente pentru contoare
Compleuri
Componente de bariere
Componente de circuite electrice
Componente de reea
Componente electrice
Componente electronice
Componente prefabricate
Comprese
Comprese de tifon
Comprese din hrtie
Compresoare
Compresoare centrifuge
Compresoare cu micare rectilinie alternativ
Compresoare de aer
Compresoare de aer fixe
Compresoare de gaz
Compresoare pentru aviaia civil
Compresoare pentru echipamente frigorifice
Compresoare rotative
Compresor de supraalimentare
Compui ai metalelor de pmnturi rare
Compui ai sulfului
Compui aminici cu funcie oxigenat
Compui anorganici ai oxigenului
Compui anorganici gazoi ai oxigenului
Compui cu funcie aldehid
Compui cu funcie aminic
Compui cu funcie azotat
Compui cu funcie ceton i chinonic
Compui de ntrire mortuari
Compui organici cu funcie azotat
Compui organosulfuroi
Computer de birou
Computere de buzunar
Computere personale
Computere portabile
Comutatoare

Harvesting and threshing mach


Gas oils
Fuels
Propergol fuels
Fossil fuels
Gaseous fuels
Nuclear fuels
Coal-based fuels
Wood fuels
Solid fuels
Chests of drawers
Compact disks (CDs)
Compacting machinery
Rubbish compactors
Partitions
Sorting frames
Meter housings
Ensembles
Barrier components
Electrical circuit components
Network components
Electrical components
Electronic components
Prefabricated components
Compresses
Wipes
Paper compresses
Compressors
Centrifugal compressors
Reciprocating displacement c
Air compressors
Mounted air compressors
Gas compressors
Compressors for use in civil air
Compressors for refrigerating
Rotary compressors
Supercharger
Compounds of rare earth metal
Sulphur compounds
Oxygen-function amino-compo
Inorganic oxygen compounds
Gaseous inorganic oxygen co
Aldehyde function compounds
Amine function compounds
Compounds with nitrogen funct
Ketone and quinone function
Mortuary hardening compound
Organic compounds with nitrog
Organo-sulphur compounds
Desktop computer
Pocket computers
Personal computers
Portable computers
Switchgear

31214150-5
32543000-1
31224600-8
42165000-3
31711150-9
31711151-6
31711152-3
38519620-8
03132000-5
15870000-7
44161000-6
44165200-6
44165210-9
44163140-3
44162500-8
44163130-0
44162200-5
44163160-9
44162300-6
44161500-1
44163121-4
44163120-7
44163150-6
39563530-0
44141100-1
44166000-1
44322100-4
44163110-4
44163111-1
44161400-0
44161410-3
44114220-0
44160000-9
31351000-1
31350000-4
44318000-2
31224200-4
43121200-9
32561000-3
31224000-2
32551100-1
30211400-5
39711120-6
39711121-3
39711122-0
39711124-4
39711123-7
03221420-6
15897200-4
15897000-2
15332400-8
15235000-4
15131000-5
30231200-9

Comutatoare cilindrice
Comutatoare telefonice
Comutatori de obturare
Condensatoare de aburi
Condensatoare electrice
Condensatoare fixe
Condensatoare variabile sau reglabile
Condensoare de microscop
Condimente neprelucrate
Condimente i mirodenii
Conducte
Conducte ascendente
Conducte ascendente flexibile
Conducte de aburi i ap
Conducte de ap potabil
Conducte de ape reziduale
Conducte de distribuie
Conducte de distribuie i accesorii
Conducte de evacuare
Conducte de nalt presiune
Conducte de nclzire
Conducte de nclzire la distan
Conducte de joas presiune
Conducte de ventilaie
Conducte electrice
Conducte magistrale pentru petrol
Conducte pentru cabluri
Conducte pentru desecare
Conducte pentru drenare
Conducte subacvatice
Conducte submarine
Conducte i racorduri din beton
Conducte, evrie, evi, tubaje, tuburi i articole co
Conductoare electrice pentru sisteme de control de
Conductoare electrice pentru transmitere de date
Conductori
Conectori coaxiali
Conectori pentru coloane ascendente
Conexiuni cu fibre optice
Conexiuni i elemente de contact
Conexiuni telefonice
Configuraii informatice
Congelatoare
Congelatoare cu sertare
Congelatoare de uz casnic
Congelatoare industriale
Congelatoare verticale
Conopid
Conserve de alimente
Conserve de alimente i raii militare
Conserve de fructe
Conserve de pete
Conserve i produse din carne
Console

Drum switches
Telephone switchboards
Dimmers
Steam condensers
Electrical capacitors
Fixed capacitors
Variable or adjustable capacito
Microscope condensers
Unprocessed spices
Condiments and seasonings
Pipelines
Risers
Flexible risers
Steam and water pipes
Drinking-water piping
Sewer pipes
Distribution piping
Distribution pipes and accessor
Outfall piping
High-pressure pipeline
Heating pipes
Distance-heating pipes
Low-pressure pipes
Ventilation ducting
Electric conduit
Oil country tubular goods
Cable conduits
Drainage pipes
Drain pipes
Underwater pipeline
Subsea pipelines
Concrete pipes and fittings
Pipeline, piping, pipes, casing,
Electric conductors for access
Electric conductors for data an
Conductors
Coaxial connectors
Riser connector apparatus
Fibre-optic connections
Connections and contact elem
Telephone connections
Computer configurations
Freezers
Chest-type freezers
Household freezers
Industrial freezers
Upright-type freezers
Cauliflower
Canned goods
Canned goods and field rations
Preserved fruits
Preserved fish
Meat preserves and preparatio
Consoles

45247110-4
45214600-6
45215200-9
45214800-8
45262630-6
45214300-3
45214400-4
45232210-7
45246100-4
44211100-3
45223810-7
79400000-8
33181500-7
33141800-8
33141500-5
33140000-3
33141000-0
33181520-3
31681100-4
44613500-5
44613000-0
44613400-4
44613200-2
34221000-2
44613600-6
44613800-8
33949000-4
44613300-3
34928480-6
44618100-6
44618000-5
38550000-5
38941000-7
38942000-7
38943000-7
38944000-7
38731000-8
38421100-3
38554000-3
38551000-2
38560000-8
38561000-5
38552000-9
38945000-7
38341400-1
38553000-6
33641400-9
33641420-5
33641410-2
44212311-2
34946122-1
34962200-0
31212200-7
30233190-9

Construcie de canale
Canal construction
Construcie de centre de cercetare
Construction work for research
Construcie de cldiri pentru servicii sociale
Construction work for social se
Construcie de echipamente de formare profesional Training facilities building
Construcie de furnale
Construction of furnaces
Construcie de instituii de nvmnt superior
Construction work for college b
Construcie de instituii universitare
Construction work for university
Construcie de linii suspendate
Overhead line construction
Construcie de perei de cursuri de ap
River-wall construction
Construcii modulare prefabricate
Modular and portable buildings
Construcii prefabricate
Prefabricated constructions
Consultan n afaceri i n management i servicii Business and management cons
Consumabile de uz renal
Renal consumables
Consumabile dentare
Dental consumables
Consumabile hematologice
Haematological consumables
Consumabile medicale
Medical consumables
Consumabile medicale nechimice de unic folosin Disposable non-chemical medi
Consumabile pentru dializ renal
Renal dialysis consumables
Contacte electrice
Electrical contacts
Containere de ap
Water containers
Containere de mari dimensiuni
Large containers
Containere de stocare
Storage containers
Containere frigorifice
Refrigerated containers
Containere mobile cu utilizare special
Special-purpose mobile contai
Containere pe roi
Wheeled containers
Containere pentru deeuri
Containers for waste material
Containere pentru transportul trupurilor
Body transport containers
Containere standard pentru mrfuri
Standard freight containers
Containere i pubele de deeuri
Waste and rubbish containers
Containere uoare
Light containers
Containere uoare, buoane, capace pentru containe
Light containers, corks, tops fo
Contoare
Meters
Contoare alfa
Alpha counters
Contoare alfa beta
Alpha beta counters
Contoare beta
Beta counters
Contoare beta gama
Beta gamma counters
Contoare cu jetoane
Token meters
Contoare de ap
Water meters
Contoare de electricitate
Electricity meters
Contoare de energie
Energy meters
Contoare de producie
Production counters
Contoare de rotaii
Revolution counters
Contoare electronice
Electronic meters
Contoare gama
Gamma counters
Contoare Geiger
Geiger counters
Contoare magnetice
Magnetic meters
Contraceptive
Contraceptives
Contraceptive chimice
Chemical contraceptives
Contraceptive orale
Oral contraceptives
Contrafie n arc
Arch struts
Contraine
Check rails
Control al traficului aerian
Air-traffic control
Controloare de circuite
Circuit testers
Controloare de disc
Disk controller

34928460-0
42417200-4
31121110-4
31121111-1
31151000-9
32552420-7
38436720-3
39522120-4
22852100-8
30121400-7
30123300-0
22114311-5
03313100-7
39541130-6
30192160-0
48319000-7
14813000-3
37314310-8
37314300-5
37312910-0
37312900-7
37312920-3
37314800-0
37312940-9
15811300-9
31527300-9
31532900-3
38651200-5
18322000-2
33631500-7
33642200-4
39522530-1
33163000-0
33157300-8
35511300-2
16310000-1
18222100-2
18412800-8
35812200-1
37414800-1
37412243-4
18412300-3
18132200-5
37412260-9
37412270-2
38436110-4
33169200-4
45262610-0
03432000-7
44167300-1
15542100-0
44134000-8
39531000-3
39531100-4

Conuri de semnalizare
Conveiere
Convertizoare
Convertizoare electrice rotative
Convertizoare statice
Convertizor de frecven
Convertoare pentru dezintegratoare cu ultrasunete
Copertine
Coperi de dosar
Copiatoare automate
Copiatoare cu abloane
Copii heliografice
Corali sau produse similare
Cordoane
Corectoare
Corectoare ortografice
Corindon artificial
Cornete muzicale
Cornete muzicale i flauturi
Corni alto
Corni alto, corni bariton, fligornuri i corni francezi
Corni bariton
Corni englezi
Corni francezi
Cornuri
Corpuri de iluminat pentru uz casnic
Corpuri fluorescente de iluminat
Corpuri pentru aparate de fotografiat
Corsete
Corticosteroizi de uz dermatologic i preparate der
Corticosteroizi pentru uz sistemic
Corturi
Corturi de uz medical
Corturi pentru oxigenoterapie
Corvete i vedete de patrulare
Cositoare
Costume (brbai); taioare (femei)
Costume de baie
Costume de lupt
Costume de salvare
Costume de scafandru
Costume de schi
Costume de zbor
Costume umede pentru scufundri
Costume uscate pentru scufundri
Co de pahare Erlenmeyer pentru agitatoare
Couri cu utilizare chirurgical
Couri industriale
Couri mpletite
Cotituri, profile T i accesorii de evrie
Cottage cheese
Coturi
Covoare
Covoare cu fire nnodate

Road cones
Conveyors
Power converters
Electric rotary converters
Static converters
Frequency converter
Converters for ultrasound disin
Awnings
File covers
Duplicating machines
Stencil duplicating machines
Blueprints
Corals or similar products
String
Correctors
Spell checkers
Artificial corundum
Musical cornets
Musical cornets and flutes
Alto horns
Alto, baritone, flugel and Fren
Baritone horns
English horns
French horns
Croissants
Domestic lights
Fluorescent lights
Camera bodies
Corsets
Corticosteroids for dermatolog
Corticosteroids for systemic us
Tents
Tent for medical use
Oxygen tents
Corvettes and patrol boats
Mowers
Suits
Swimwear
Combat suits
Survival suits
Immersion suits
Ski suits
Flight suits
Wetsuits
Dry suits
Erlenmeyer flask basket for sh
Surgical baskets
Industrial chimneys
Basketware
Bends, tees and pipe fittings
Cottage cheese
Bends
Carpets
Knotted carpeting

39531300-6
39534000-4
37421000-5
39531400-7
39531200-5
39530000-6
44531200-3
18912000-5
18423000-0
90712500-6
30192130-1
37822100-7
30192930-9
30192131-8
37822000-6
30192126-0
30237430-2
37822400-0
42350000-4
39812000-7
33711810-8
33711540-4
24327311-5
85210000-3
44922100-0
37533200-5
44922000-9
14212430-3
42413200-6
42413400-8
34326200-0
34326000-8
42413300-7
42413000-4
31712360-1
15312500-3
14731000-4
14730000-7
38432200-4
38432210-7
38720000-8
18523000-1
37471300-3
37411230-3
37451220-2
37451500-9
37441900-0
03340000-6
03341000-3
34941500-0
03312000-9
15251000-2
15252000-9
24315400-9

Covoare cu fire rsucite


Covoare industriale textile
Covoare pentru gimnastic
Covoare textile
Covoare esute
Covoare, preuri i carpete
Crampoane sau inele cu urub
Cravae
Cravate
Creare sau planificare de instituii de mediu
Creioane
Creioane colorate
Creioane corectoare
Creioane cu min rencrcabil
Creioane de desen
Creioane mecanice
Creioane optice
Creioane pastel
Crematorii
Creme de ceruire
Creme de ras
Creme sau loiuni parafarmaceutice
Creozot
Cresctorii de animale domestice
Cret
Cret de biliard
Cret i dolomit
Criblur
Cricuri hidraulice
Cricuri mecanice
Cricuri pentru vehicule
Cricuri pentru vehicule, ambreiaje i piese conexe
Cricuri pneumatice
Cricuri i dispozitive de ridicare pentru vehicule
Cristale piezoelectrice montate
Crochete de cartofi
Crom
Crom, mangan, cobalt, ytriu i zirconiu
Cromatografe
Cromatografe de gaz
Cronografe
Cronometre
Crose de golf
Crose de hochei
Crose de hochei pe iarb
Crose pentru lacrosse
Cross trainere (aparate cu micri eliptice)
Crotalii pentru animale
Crotalii pentru bovine
Cruci cardanice
Crustacee
Crustacee congelate
Crustacee preparate sau n conserv
Cuar piezoelectric

Tufted carpeting
Industrial carpeting
Gymnasium mats
Carpeting
Woven carpeting
Carpets, mats and rugs
Screw hooks or screw rings
Riding crops
Ties
Environmental institution buildi
Pencils
Crayons
Correction pens
Propelling or sliding pencils
Drawing pens
Technical pens
Light pens
Pastels
Cremators
Polishes and creams
Shaving creams
Para-pharmaceutical creams or
Creosote
Domestic animal nurseries
Chalk
Billiard chalk
Chalk and dolomite
Stone chippings
Hydraulic jacks
Mechanical jacks
Vehicle jacks
Vehicle jacks, clutches and ass
Pneumatic jacks
Jacks and vehicle hoists
Mounted piezo-electric crystals
Potato croquettes
Chromium
Chromium, manganese, cobalt,
Chromatographs
Gas chromatographs
Time recorders
Stopwatches
Golf clubs
Hockey sticks
Field hockey sticks
Lacrosse sticks
Cross trainers
Animal ear tags
Bovine ear tags
Crossheads
Crustaceans
Frozen crustaceans
Prepared or preserved crustac
Piezo-electric quartz

38653111-8
18924000-2
44192200-4
37322100-2
44812320-4
33698100-0
70120000-8
43261000-0
43260000-3
42420000-6
42141800-7
42141700-6
30199750-2
14715000-6
39711360-0
30124100-5
42341000-8
39711362-4
42330000-8
39711361-7
42214100-0
42214000-9
42942000-1
90522400-6
44161700-3
30194100-6
19212510-3
19160000-5
34312700-4
34312100-8
03222114-5
80411200-0
80533200-1
15851250-5
30193700-5
30196300-2
44617000-8
39234000-1
31224300-5
32442200-5
44618400-9
44618420-5
44423720-4
31213100-3
31213300-5
31224700-9
31219000-4
42141200-1
44422000-4
34942200-4
44421722-4
31211200-0
44421721-7
34321200-5

Cuburi-blitz
Photographic flashcubes
Cufere
Trunks
Cuie
Nails
Cuie de ntins coardele
Tuning pins
Culori pentru pictat panouri
Signboard painters' colours
Culturi microbiologice
Microbiological cultures
Cumprare i vnzare de bunuri imobiliare
Buying and selling of real estat
Cupe mecanice
Mechanical shovels
Cupe mecanice, excavatoare, ncrctoare mecanice
Mechanical shovels, excavator
Cupe, bene, graifre i cleti pentru macarale sau Buckets, shovels, grabs and gri
Cuplaje cardanice
Universal joints
Cuplaje de arbori
Shaft couplings
Cupoane
Coupons
Cupru
Copper
Cuptoare
Ovens
Cuptoare (fuser)
Fusers
Cuptoare comerciale
Commercial ovens
Cuptoare cu microunde
Microwave ovens
Cuptoare de topit
Smelting furnaces
Cuptoare electrice
Electric ovens
Cuptoare pentru gtit
Cooking ovens
Cuptoare pentru gtit, usctoare pentru produse agriCooking ovens, dryers for agric
Cuptoare i accesorii
Ovens and accessories
Curarea i tratarea solului
Cleaning and treatment of soil
Curitoare de conducte
Pipeline pigs
Curbe
Curves
Curele
Webbing straps
Curele de ceas
Watch straps
Curele de transmisie din cauciuc
Rubber transmission belts
Curele de ventilatoare
Fan belts
Curmale
Dates
Cursuri de conducere auto
Driving lessons
Cursuri de informatic
Computer courses
Cucu
Couscous
Cutie de depozitare a dosarelor
File storage box
Cutie pentru sugestii
Suggestion box
Cutii
Boxes
Cutii de compost
Compost boxes
Cutii de conectare
Connection boxes
Cutii de conexiune
Terminal boxes
Cutii de conserve
Cans
Cutii de conserve pentru alimente
Food cans
Cutii de delimitare
Boundary boxes
Cutii de distribuie
Distribution boxes
Cutii de distribuie prin cablu
Cable distribution cabinet
Cutii de jonciune
Junction boxes
Cutii de protecie
Protection boxes
Cutii de rulmeni
Bearing housings
Cutii de scrisori
Letterboxes
Cutii de semnalizare
Signalling boxes
Cutii de siguran
Safety cases
Cutii de sigurane
Fuse boxes
Cutii de valori
Safe-deposit boxes
Cutii de viteze
Gearboxes

31682100-1
44617100-9
44421790-1
44421780-8
33918000-8
44452000-3
39226100-3
44617300-1
37322200-3
44421700-4
44619500-7
39240000-6
39241100-4
39241120-0
30197310-2
30197300-9
39241110-7
33131173-0
39222110-8
39241000-3
39241130-3
44618500-0
44411740-3
44615000-4
44615100-5
44111700-8
33682000-4
39531310-9
44111900-0
44113120-2
44113200-7
44114250-9
39226210-7
39226200-4
39226000-2
44512100-3
38421110-6
30197321-2
38434310-2
32324600-6
33182100-0
39227200-1
33131131-4
33131130-7
15894700-8
34721100-8
31612200-1
50190000-3
45234113-1
50229000-6
45255430-2
19212200-7
38425800-8
33711110-1

Cutii electrice
Electricity boxes
Cutii mari de carton
Cartons
Cutii pentru bani
Cash boxes
Cutii pentru documente
Deed boxes
Cutii pentru instrumente sau accesorii chirurgicale Cases for post-mortem surgical
Cutii pentru monede
Coin boxes
Cutii pentru sticle
Bottle cases
Cutii prefabricate
Prefabricated boxes
Cutii sau mecanisme muzicale
Music boxes or mechanisms
Cutii i dulpioare
Boxes and lockers
Cutii-palei
Pallet boxes
Cuitrie
Cutlery
Cuite
Knives
Cuite de buctrie
Cooks' knives
Cuite de deschis scrisori
Letter openers
Cuite de deschis scrisori, capsatoare i perforatoar Letter openers, staplers and h
Cuite de mas
Table knives
Cuite pentru cear dentar
Dental wax carvers
Cuite i farfurii de unic folosin
Disposable cutlery and plates
Cuite i foarfece
Knives and scissors
Cuite universale
Utility knives
Cuve
Vats
Cuve pentru closete
Lavatory bowls
Cuve sub presiune
Pressure vessels
Cuve sub presiune din oel
Steel pressure vessels
Dale
Tiles
Dale de cauciuc
Rubber tiles
Dale de mochet
Carpet tiles
Dale de pavaj din ceramic
Ceramic flags
Dale de pavare
Paving slabs
Dale de piatr
Flagstones
Dale din beton
Concrete slabs
Damigene
Carboys
Damigene i recipiente
Carboys and flasks
Damigene, cutii pentru sticle, recipiente i bobine Carboys, bottle cases, flasks
Dli
Chisels
Debitmetre
Flowmeters
Decapsatoare
Staple removers
Decibelmetre
Decibel meter
Decodoare pentru televiziune digital
Digital-TV boxes
Defibrilator
Defibrillator
Degetare
Thimbles
Degetare dentare
Dental fingers protectors
Degetare i forcepsuri dentare
Dental fingers protectors and f
Delicatese
Delicatessen
Deltaplane
Hang-gliders
Demaroare
Starter motors
Demolare a vehiculelor
Demolition services of vehicles
Demolare de linii de cale ferat
Demolition of tracks
Demolare de material rulant
Demolition of rolling stock
Demolare de platforme petroliere
Demolition of oil platforms
Denim
Denim
Densitometre
Densitometers
Deodorante
Deodorants

33141520-1
24322320-6
24327100-3
22314000-4
15833100-7
39711500-4
39721321-8
39721320-1
19630000-1
03416000-9
19610000-5
19600000-2
15832000-9
19620000-8
38546100-5
31642100-9
38431300-8
38435000-3
38431200-7
38431100-6
31642500-3
31642300-1
35124000-9
31642200-0
38544000-0
33112100-9
31642400-2
35121900-7
35121200-0
37412230-0
39831200-8
39831210-1
42113161-0
24931210-4
24931230-0
33741300-9
24455000-8
38436700-7
39811300-3
73425000-7
73422000-6
73421000-9
73424000-0
73426000-4
73423000-3
31712333-3
18511100-5
14522200-8
14522000-6
37322500-6
32332100-0
22114100-3
22114000-2
24960000-1

Derivate plasmatice
Plasma extracts
Derivai ai alcoolilor
Alcohol derivatives
Derivai vegetali pentru vopsire
Vegetable derivatives for dyein
Desene
Designs
Deserturi
Desserts
Desfctoare de conserve
Can openers
Deshidratoare cu aer comprimat
Compressed-air dryers
Deshidratoare de aer
Air dryers
Deeuri de cauciuc
Rubber waste
Deeuri de lemn
Wood waste
Deeuri de piele
Leather waste
Deeuri de piele, textile, de cauciuc i de plastic
Leather, textile, rubber and pla
Deeuri provenite de la fabricarea zahrului
Sugar-manufacture waste
Deeuri textile
Textile waste
Detectoare de bombe
Bomb detectors
Detectoare de conducte metalice
Detection apparatus for metal
Detectoare de defecte
Fault detectors
Detectoare de fluide
Apparatus for detecting fluids
Detectoare de fum
Smoke-detection apparatus
Detectoare de gaz
Gas-detection apparatus
Detectoare de lemn
Detection apparatus for timber
Detectoare de materiale plastice
Detection apparatus for plastic
Detectoare de metal
Metal detectors
Detectoare de mine
Detection apparatus for mines
Detectoare de stupefiante
Drug detection apparatus
Detectoare ecocardiografice
Ultrasonic heart detector
Detectoare pentru obiecte nemetalice
Detection apparatus for non-met
Detectoare radar
Radar detectors
Detector de bani falsificai
Detector for forged money
Detentoare pentru scufundri
Scuba regulators
Detergeni
Detergents
Detergeni pentru vase
Dishwasher detergents
Deumidificatoare
Dehumidifiers
Developatoare fotografice
Photographic developers
Developatoare pentru radiologie
X-ray developers
Dezinfectant pentru mini
Hand sanitizer
Dezinfectani
Disinfectants
Dezintegratoare cu ultrasunete
Ultrasound disintegrators
Dezodorizante
Deodorisers
Dezvoltare de aeronave militare, proiectile i nave sDevelopment of military aircraf
Dezvoltare de arme de foc i muniie
Development of firearms and
Dezvoltare de echipament de securitate
Development of security equip
Dezvoltare de nave de rzboi
Development of warships
Dezvoltare de sisteme electronice militare
Development of military electr
Dezvoltare de vehicule militare
Development of military vehicl
Diace
Diacs
Diamante
Diamonds
Diamante industriale
Industrial diamonds
Diamante industriale; piatr ponce; mirghel i ali aIndustrial diamonds, pumice st
Diapazoane acionate prin impuls mecanic
Tuning bars
Dictafoane
Dictating machines
Dicionare
Dictionaries
Dicionare, hri, cri de muzic i alte cri
Dictionaries, maps, music boo
Diferite produse chimice
Various chemical products

32342000-2
45243510-0
33141230-1
44832200-3
24612100-8
31126000-5
33141820-4
33141821-1
33141822-8
31712340-5
31712342-9
31712347-4
31712341-2
31712346-7
31712348-1
31712349-8
31712344-3
31712345-0
31712343-6
24322300-0
24112100-3
24311460-9
24311450-6
34722200-6
37453300-1
30234100-9
30237320-8
32353100-3
30234400-2
30234200-0
32331000-2
31212000-5
31212400-9
31212300-8
31212100-6
39831100-7
33157800-3
30233151-4
30233153-8
30233152-1
30191400-8
42418300-2
34741300-6
32342400-6
42123610-6
38640000-3
38624000-5
42122120-7
35250000-1
42996400-8
30124510-2
42923220-0
37535220-5
42512100-9

Difuzoare
Loudspeakers
Diguri de aprare
Embankment works
Dilatator
Dilator
Diluani
Thinners
Dinamit
Dynamite
Dinamuri
Dynamos
Dini artificiali
Teeth
Dini de porelan
Porcelain teeth
Dini din rin acrilic
Acrylic teeth
Diode
Diodes
Diode de microunde sau diode de semnale mici
Microwave or small signal diod
Diode de putere sau solare
Power or solar diodes
Diode electroluminescente
Light-emitting diodes
Diode fotosensibile
Photosensitive diodes
Diode laser
Laser diodes
Diode RF (radiofrecven)
Radio frequency (RF) diodes
Diode Schottky
Schottky diodes
Diode tunel
Tunnel diodes
Diode Zener
Zener diodes
Dioli, polialcooli i derivai
Diols, polyalcohols and derivat
Dioxid de carbon
Carbon dioxide
Dioxid de siliciu
Silicon dioxide
Dioxid de sulf
Sulphur dioxide
Dirijabile
Dirigibles
Disc
Discus
Disc magnetic
Magnetic disk
Dischete
Diskettes
Discuri
Records
Discuri digitale polivalente (DVD-uri)
Digital versatile disks (DVDs)
Discuri optice
Optical disks
Discuri pentru fonografe
Turntables
Disjunctoare
Circuit breakers
Disjunctoare n miniatur
Miniature circuit breakers
Disjunctoare magnetice
Magnetic circuit breakers
Disjunctoare suspendate
Overhead circuit breakers
Dispersani
Oil dispersant
Dispozitiv de administrare a oxigenului
Oxygen administration unit
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare CD-uri
Compact disk (CD) reader and/
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare CD-uri i D Compact disk (CD) and digital
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare DVD-uri
Digital versatile disc (DVD) re
Dispozitiv de distrugere a documentelor
Shredders
Dispozitiv de eliminare a reziduurilor gazoase
Flare tip removal equipment
Dispozitiv de frnare pe platforma de aterizare
Deck-arresting gear
Dispozitive acustice
Acoustic devices
Dispozitive cu aer comprimat
Compressed-air package
Dispozitive cu cristale lichide
Liquid crystal devices
Dispozitive de ajutor optic
Optical aids
Dispozitive de alimentare cu carburani a elicopterelHelicopter refuelling package
Dispozitive de alungare a cinilor
Repellents for canine attack
Dispozitive de amestecare
Mixer units
Dispozitive de andosare
Endorsers
Dispozitive de cntrire continu a produselor
Scales for continuous weighing
Dispozitive de crat pentru terenuri de joac
Playground climbing apparatus
Dispozitive de climatizare de fereastr
Window air-conditioning machi

42512200-0
42512400-2
33193213-5
30192900-0
42663000-1
33193212-8
42673000-4
44530000-4
44531000-1
44533000-5
44532000-8
44322400-7
39145000-0
34993100-5
39715000-7
39721400-6
34741100-4
44161710-6
34712300-4
42511200-3
42999200-7
39711200-1
44482000-2
44115900-8
42665000-5
33141300-3
44161720-9
42416300-8
42416210-0
42416110-9
42413500-9
42416130-5
33948000-7
42113190-2
34952000-5
30233140-4
30233180-6
30233000-1
42122300-3
43132500-2
43612100-7
39312100-3
43612500-1
33192310-8
39713211-5
39715100-8
33141720-3
34928330-0
33162100-4
33196200-2
33196100-1
42113170-6
30233170-3
42514000-2

Dispozitive de climatizare de perete


Wall air-conditioning machines
Dispozitive de climatizare pentru vehicule
Vehicle air conditioners
Dispozitive de comand pentru vehicule pentru persControl devices for invalid carr
Dispozitive de corectare
Correction media
Dispozitive de detensionare la suprafa
Surface tempering machines
Dispozitive de direcie pentru vehicule pentru perso Steering devices for invalid car
Dispozitive de divizare pentru maini-unelte
Machine-tool dividing special
Dispozitive de fixare
Fasteners
Dispozitive de fixare cu filet
Threaded fasteners
Dispozitive de fixare din cupru
Copper fasteners
Dispozitive de fixare fr filet
Non-threaded fasteners
Dispozitive de fixare pentru cabluri
Cable fasteners
Dispozitive de fixare pentru crame
Wine cellar fixtures
Dispozitive de iluminare a tunelurilor
Tunnel lighting
Dispozitive de nclzire a apei i nclzire central; Water heaters and heating for
Dispozitive de nclzire instantanee sau prin acumula
Instantaneous or storage non-e
Dispozitive de lansare a aeronavelor
Aircraft-launching gear
Dispozitive de lansare a curitoarelor
Pig launchers
Dispozitive de lansare a navelor spaiale
Spacecraft launchers
Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze Machinery for liquefying air or
Dispozitive de lustruit podele, altele dect cele de u Non-domestic floor polishers
Dispozitive de preparare a alimentelor
Food processors
Dispozitive de protecie mpotriva incendiilor
Fire-protection devices
Dispozitive de protecie mpotriva razelor solare
Sun protection devices
Dispozitive de pulverizare metalic
Metal-spraying machinery
Dispozitive de puncie venoas i de prelevare de Venepuncture, blood sampling
Dispozitive de recepie a curitoarelor
Pig receivers
Dispozitive de ridicare
Hoists
Dispozitive de ridicare a benelor
Bin-lifts
Dispozitive de ridicare a czilor de baie
Bath lifts
Dispozitive de ridicare a vehiculelor
Vehicle hoists
Dispozitive de ridicare mecanice
Mechanical lifts
Dispozitive de ridicare sau transfer de cadavre
Cadaver lifter or transfer devic
Dispozitive de rotire
Turning gear
Dispozitive de splare a platformelor hidraulice
Hydraulic-platforms hoists
Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
Direct-access storage devices
Dispozitive de stocare cu memorie flash
Flash memory storage devices
Dispozitive de stocare i citire
Media storage and reader devi
Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
Pressure boosters for liquids
Dispozitive de suspendare pentru coloan pierdut Liner hangers
Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
Casing hangers
Dispozitive de tiat carnea
Meat slicers
Dispozitive de tirani pentru evi de refulare
Production riser tieback equip
Dispozitive de traciune i de suspensie pentru patuTraction or suspension devices
Dispozitive de uscat i presat
Drying and pressing unit
Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau Electric instantaneous or stor
Dispozitive ortopedice ajuttoare
Walking aids
Dispozitive paravalan
Paravalanche devices
Dispozitive pentru blocul operator
Operating-theatre devices
Dispozitive pentru persoanele cu deficiene
Devices for the disabled
Dispozitive pentru persoanele n vrst
Devices for the elderly
Dispozitive rotative
Rotary equipment
Dispozitive rotitoare
Carousel units
Dispozitive i aparate de filtrare sau de purificare a Machinery and apparatus for fil

33162000-3
42968000-9
42933000-5
42933100-6
30123200-9
30144200-2
42933300-8
39831700-3
39514400-2
42933200-7
42968200-1
42968100-0
30179000-4
16141000-5
16140000-8
39811110-4
65110000-7
65111000-4
65100000-4
65310000-9
65300000-6
65210000-8
65200000-5
35511200-1
33622300-9
39113200-9
39290000-1
44167000-8
33190000-8
44423000-1
39298900-6
39560000-5
39525000-8
38519000-6
31644000-2
39300000-5
16160000-4
44480000-8
34900000-6
39540000-9
22900000-9
38900000-4
44521000-8
45233200-1
45262600-7
42995000-7
30190000-7
44190000-8
44191000-5
33690000-3
14614000-8
48219000-6
48900000-7
34913000-0

Dispozitive i instrumente pentru blocul operator


Operating theatre devices and
Distribuitoare
Dispensers
Distribuitoare automate
Vending machines
Distribuitoare automate de articole de igien
Sanitary vending machines
Distribuitoare automate de bancnote
Automatic cash dispensers
Distribuitoare automate de bilete
Ticket-issuing machines
Distribuitoare automate de produse
Automatic goods-vending mach
Distribuitoare automate de spun
Automatic soap dispensers
Distribuitoare automate de erveele
Automatic towel dispensers
Distribuitoare automate de timbre
Stamp-vending machines
Distribuitoare de articole de igien
Sanitary dispensing machines
Distribuitoare de buturi
Drinks dispensers
Distribuitoare de etichete
Label dispensers
Distribuitoare de ngrminte
Fertiliser distributors
Distribuitoare de ngrminte naturale
Manure spreaders
Distribuitoare de odorizante de interior
Air freshener dispensers
Distribuie de ap
Water distribution
Distribuie de ap potabil
Drinking-water distribution
Distribuie de ap i servicii conexe
Water distribution and related
Distribuie de energie electric
Electricity distribution
Distribuie de energie electric i servicii conexe
Electricity distribution and rela
Distribuie de gaz
Gas distribution
Distribuie de gaz i servicii conexe
Gas distribution and related se
Distrugtoare i fregate
Destroyers and frigates
Diuretice
Diuretics
Divane
Settees
Diverse accesorii de mobilier
Miscellaneous furnishing
Diverse accesorii de evrie
Various pipe fittings
Diverse aparate i produse medicale
Miscellaneous medical devices
Diverse articole
Miscellaneous articles
Diverse articole decorative
Miscellaneous decoration item
Diverse articole textile
Miscellaneous textile articles
Diverse articole textile confecionate
Miscellaneous manufactured text
Diverse componente pentru microscoape
Miscellaneous compounds for
Diverse dispozitive de nregistrare a datelor
Miscellaneous data recorders
Diverse echipamente
Miscellaneous equipment
Diverse echipamente de grdinrit
Miscellaneous gardening equi
Diverse echipamente de protecie mpotriva incendiiMiscellaneous fire-protection
Diverse echipamente de transport i piese de schi Miscellaneous transport equip
Diverse frnghii, funii, sfori i plase
Miscellaneous cordage, rope, t
Diverse imprimate
Miscellaneous printed matter
Diverse instrumente de evaluare i de testare
Miscellaneous evaluation or tes
Diverse lacte i broate
Miscellaneous padlocks and lo
Diverse lucrri de mbrcare
Various surface works
Diverse lucrri specializate de construcii
Miscellaneous special-trade co
Diverse maini de curare
Miscellaneous cleaning machi
Diverse maini, echipamente i accesorii de birou Various office equipment and s
Diverse materiale de construcii
Miscellaneous construction mat
Diverse materiale de construcii din lemn
Miscellaneous construction mat
Diverse medicamente
Various medicinal products
Diverse minereuri
Miscellaneous ores
Diverse pachete software pentru reele
Miscellaneous networking soft
Diverse pachete software i sisteme informatice
Miscellaneous software packa
Diverse piese de schimb
Miscellaneous spare parts

15800000-6
15890000-3
24315000-5
44400000-4
15550000-8
14800000-9
24314000-8
39113000-7
44512000-2
79990000-0
79900000-3
63726000-4
72212219-7
72212900-8
71330000-0
50800000-3
85140000-2
44212320-8
44112000-8
24327000-2
24313110-5
15119000-5
30236000-2
24612000-7
18230000-0
24440000-0
39151000-5
39150000-8
44912000-6
42990000-2
42900000-5
19212100-6
34955000-6
34513300-9
44922200-1
33112310-4
44618320-4
44133000-1
22852000-7
03221250-3
38527200-7
38527400-9
38527100-6
38341200-9
39515200-7
39518100-7
33141640-8
48961000-2
48962000-9
48960000-5
72212960-6
15898000-9
15932000-0
45233160-8

Diverse produse alimentare


Miscellaneous food products
Diverse produse alimentare i produse uscate
Miscellaneous food products a
Diverse produse chimice anorganice
Miscellaneous inorganic chemi
Diverse produse fabricate i articole conexe
Miscellaneous fabricated produ
Diverse produse lactate
Assorted dairy products
Diverse produse minerale nemetalice
Miscellaneous non-metallic min
Diverse sruri acide metalice
Miscellaneous metal acid salts
Diverse scaune
Miscellaneous seats and chair
Diverse scule de mn
Miscellaneous hand tools
Diverse servicii comerciale
Miscellaneous business-related
Diverse servicii comerciale i servicii conexe
Miscellaneous business and bus
Diverse servicii de asisten pentru transportul navaMiscellaneous water transport
Diverse servicii de dezvoltare de software pentru re Miscellaneous networking soft
Diverse servicii de dezvoltare de software i sistem Miscellaneous software develo
Diverse servicii de inginerie
Miscellaneous engineering ser
Diverse servicii de ntreinere i de reparare
Miscellaneous repair and main
Diverse servicii de sntate
Miscellaneous health services
Diverse structuri
Miscellaneous structures
Diverse structuri de construcii
Miscellaneous building structur
Diverse substane chimice organice
Miscellaneous organic chemica
Diverse sulfuri
Miscellaneous sulphides
Diverse tipuri de carne
Various meats
Diverse tipuri de echipamente computerizate
Miscellaneous computer equip
Diverse tipuri de explozibili
Miscellaneous explosives
Diverse tipuri de mbrcminte de exterior
Miscellaneous outerwear
Diverse tipuri de ngrminte
Miscellaneous fertilisers
Diverse tipuri de mobilier
Miscellaneous furniture
Diverse tipuri de mobilier i de echipament
Miscellaneous furniture and e
Diverse tipuri de piatr de construcie
Miscellaneous building stone
Diverse utilaje cu utilizare special
Miscellaneous special-purpose
Diverse utilaje de uz general i special
Miscellaneous general and spe
Doc
Ticking
Doc plutitor
Floating dock
Docuri plutitoare
Seagoing floating docks
Dolomit
Dolomite
Doppler color
Colour-flow doppler
Dopuri
Stoppers
Dopuri din fier ductil
Ductile-iron end caps
Dosare
Folders
Dovlecei
Courgettes
Dozimetre
Dosimeters
Dozimetre bazate pe fantome
Phantom dosimeters
Dozimetre cu camer de ionizare
Ionization chamber dosimeters
Dozimetre de radiaii
Radiation dosimeters
Draperii
Drapes
Draperii pentru sli de operaie
Operating-theatre drapes
Drenaj
Drain
Drivere pentru Ethernet
Ethernet drivers
Drivere pentru plci grafice
Graphics card drivers
Drivere i pachete software pentru sisteme
Drivers and system software p
Drivere i servicii de dezvoltare de software pentru Drivers and system software d
Drojdie
Yeast
Drojdie de vin
Wine lees
Drumuri i alte suprafee pietruite
Paths and other metalled surfa

39122100-4
39141300-5
39132100-7
39122000-3
44421720-0
44421710-7
15332291-0
15332296-5
15332294-1
15332293-4
15332292-7
15332295-8
15332290-3
15332200-6
15842300-5
44220000-8
31223000-5
31532400-8
30121430-6
35112200-4
35112300-5
38331000-4
34960000-4
32321200-1
32320000-2
38434540-3
31711422-7
43136000-5
37441000-1
30191100-5
43800000-1
37415000-0
30238000-6
37452100-2
39155100-4
42964000-1
30191000-4
37430000-1
39221000-7
39314000-6
39220000-0
39312200-4
42717000-5
32552430-0
38810000-6
38800000-3
34997000-2
34996200-7
34996300-8
34996000-5
34998000-9
32581000-9
32570000-9
32531000-4

Dulapuri
Cupboards
Dulapuri compartimentate
Cabinets
Dulapuri de arhivare
Filing cabinets
Dulapuri i biblioteci
Cupboards and bookcases
Dulpioare
Lockers
Dulpioare de depozitare a bagajelor
Left-luggage lockers
Dulcea de caise
Apricot jam
Dulcea de cpuni
Strawberry jam
Dulcea de ciree
Cherry jam
Dulcea de coacze
Blackcurrant jam
Dulcea de mure
Blackberry jam
Dulcea de zmeur
Raspberry jam
Dulceuri
Jams
Dulceuri i marmelade; jeleuri de fructe; piureuri i Jams and marmalades; fruit jell
Dulciuri
Confectionery
Dulgherie pentru construcii
Builders' joinery
Dulii
Lamp-holders
Dulii de lamp
Lamps sockets
Duplicatoare digitale
Digital duplicators
Du de securitate
Emergency shower
Du ocular
Eye shower
Echere
Squares
Echipament aeroportuar
Airport equipment
Echipament audiovizual
Audio-visual equipment
Echipament audiovizual i de televiziune
Television and audio-visual eq
Echipament biomedical
Biomedical equipment
Echipament cu microunde
Microwave equipment
Echipament cu sape verticale
Downhole equipment
Echipament de antrenament pentru aerobic
Aerobic training equipment
Echipament de arhivare
Filing equipment
Echipament de atelier
Workshop equipment
Echipament de atletism
Athletics equipment
Echipament de automatizare pentru bibliotec
Library automation equipment
Echipament de badminton
Badminton equipment
Echipament de bibliotec
Library equipment
Echipament de birotic
Office automation equipment
Echipament de birou, cu excepia mobilierului
Office equipment except furnitu
Echipament de box
Boxing equipment
Echipament de buctrie
Kitchen equipment
Echipament de buctrie industrial
Industrial kitchen equipment
Echipament de buctrie, articole de menaj i de uzKitchen equipment, household
Echipament de cantin
Canteen equipment
Echipament de clcat i de pliat lenjerie
Linen ironing and folding equi
Echipament de codare
Coding equipment
Echipament de comand a proceselor industriale Industrial process control equi
Echipament de comand a proceselor industriale i Industrial process control equ
Echipament de comand i control, de siguran i Control, safety or signalling eq
Echipament de comand i control, de siguran i dControl, safety or signalling e
Echipament de comand i control, de siguran i Control, safety or signalling equ
Echipament de comand i control, de siguran i Control, safety or signalling e
Echipament de comand, de siguran i de semnaliz
Control, safety or signalling equ
Echipament de comunicare de date
Data-communications equipme
Echipament de comunicaii
Communications equipment
Echipament de comunicaii prin satelit
Satellite communications equi

43320000-2
38910000-7
34926000-4
35262000-8
34962000-8
38582000-8
34990000-3
34328200-4
42924720-2
43322000-6
42418920-4
38343000-1
38543000-3
39330000-4
31213000-2
43324000-0
34324100-5
37535292-0
37535291-3
37535290-6
35111400-9
33123000-8
30133000-0
30133100-1
39154000-6
30236100-3
43840000-3
43121300-0
37440000-4
43130000-3
43132000-7
43124900-7
30121200-5
30120000-6
37420000-8
37471000-0
37470000-3
37442000-8
37451200-6
37411000-2
35123000-2
31518300-3
31518200-2
34928500-3
33113000-5
33110000-4
33112000-8
43121400-1
43323000-3
39715200-9
39715210-2
42418910-1
43325100-8
34921000-9

Echipament de construcii
Construction equipment
Echipament de control al igienei i echipament de t Hygiene monitoring and testin
Echipament de control al parcrilor
Car park control equipment
Echipament de control al semnalizrii n intersecii Crossing control signalling eq
Echipament de control al traficului aerian
Air-traffic control equipment
Echipament de control cu raze X
X-ray inspection equipment
Echipament de control, de siguran, de semnalizareControl, safety, signalling and
Echipament de conversie pentru vehicule
Vehicle conversion kits
Echipament de decontaminare
Decontamination equipment
Echipament de demontare
Dismantling equipment
Echipament de descrcare
Unloading equipment
Echipament de detectare a erorilor
Error-monitoring equipment
Echipament de detectare a gazelor
Gas-detection equipment
Echipament de dezinfectare
Disinfection equipment
Echipament de distribuie
Distribution equipment
Echipament de drenare
Drainage equipment
Echipament de echilibrare a roilor
Wheel-balancing equipment
Echipament de escalad cu frnghii
Rope climbing equipment
Echipament de escalad pe ziduri
Wall climbing equipment
Echipament de escalad pe ziduri i cu frnghii
Wall and rope climbing equipm
Echipament de evacuare n caz de incendiu
Fire escape equipment
Echipament de examinare cardiovascular
Cardiovascular devices
Echipament de expediere potal
Mailing equipment
Echipament de expediere potal de cantiti mari Bulk-mailing equipment
Echipament de expoziie
Exhibition equipment
Echipament de extindere a memoriei
Memory-expansion equipment
Echipament de fierrie
Blacksmiths' equipment
Echipament de finisare a sondelor
Well-completion equipment
Echipament de fitness
Fitness equipments
Echipament de foraj
Drilling equipment
Echipament de foraj petrolier
Oil drilling equipment
Echipament de forare n roc
Rock-drilling equipment
Echipament de fotocopiere
Photocopying equipment
Echipament de fotocopiere i de tiprire offset
Photocopying and offset printi
Echipament de gimnastic
Gymnasium equipment
Echipament de golf
Golf equipment
Echipament de golf i bowling
Golf and bowling equipments
Echipament de halterofilie i de antrenament de rezWeight and resistance training
Echipament de hochei pe iarb
Field hockey equipment
Echipament de iarn
Winter equipments
Echipament de identificare a unui amplasament
Site-identification equipment
Echipament de iluminat acoperiurile
Rooflights
Echipament de iluminat de urgen
Emergency lighting equipment
Echipament de iluminat stradal
Street-lighting equipment
Echipament de imagistic cu rezonan magnetic Magnetic resonance imaging e
Echipament de imagistic de uz medical, dentar i vImaging equipment for medical,
Echipament de imagistic ecografic, cu ultrasuneteEcho, ultrasound and doppler
Echipament de intervenie pentru sonde
Well-intervention equipment
Echipament de irigare
Irrigation equipment
Echipament de nclzire
Heating equipment
Echipament de nclzire central
Central-heating equipment
Echipament de ncrcare
Loading equipment
Echipament de ntreinere a terenurilor
Grounds-maintenance equipme
Echipament de ntreinere rutier
Road-maintenance equipment

42661100-8
42661200-9
42661000-7
35110000-8
34961100-2
30233161-7
44423300-4
34951200-0
37451710-4
38421000-2
34965000-9
38433200-1
38422000-9
38423000-6
38434200-8
38434300-9
38424000-3
34970000-7
32351100-9
34933000-6
42996600-0
37412350-7
37411200-4
42717100-6
35200000-6
32580000-2
43810000-4
42996900-3
30236200-4
42965000-8
32211000-5
32321000-9
35113200-1
31216100-4
37451160-3
37451720-7
37452300-4
42924300-2
43611700-6
32000000-3
32210000-8
38111000-6
38950000-9
38951000-6
30216120-3
35220000-2
30121300-6
39315000-3
39310000-8
32420000-3
32429000-6
33192600-8
35112000-2
37424000-6

Echipament de lipire
Soldering equipment
Echipament de lipire puternic
Brazing equipment
Echipament de lipire i de lipire puternic
Soldering and brazing equipme
Echipament de lupt mpotriva incendiilor, de salvar Firefighting, rescue and safet
Echipament de manipulare a bagajelor
Baggage-handling equipment
Echipament de manipulare a casetelor
Cassette-handling equipment
Echipament de manipulare a mrfurilor
Goods-handling equipment
Echipament de manipulare a nmolului
Sludge-handling equipment
Echipament de marcare a terenurilor de fotbal
Soccer field marking equipmen
Echipament de msurare a debitului
Flow-measuring equipment
Echipament de msurare a distanei (DME)
Distance Measuring Equipmen
Echipament de msurare a emisiilor
Emission measurement equipm
Echipament de msurare a nivelului
Level-measuring equipment
Echipament de msurare a presiunii
Pressure-measuring equipmen
Echipament de msurare a sunetului
Sound-measuring equipment
Echipament de msurare a zgomotului
Noise-measuring equipment
Echipament de msurare i de control
Measuring and control equipme
Echipament de monitorizare a traficului
Traffic-monitoring equipment
Echipament de montaj video
Video-editing equipment
Echipament de navigaie
Navigation equipment
Echipament de oxigenare
Oxygenation equipment
Echipament de parasailing
Parasailing equipment
Echipament de patinaj i de hochei pe ghea
Skating and ice hockey equipm
Echipament de pliat lenjerie
Linen folding equipment
Echipament de poliie
Police equipment
Echipament de prelucrare a datelor
Data equipment
Echipament de prelucrare a lemnului
Woodworking equipment
Echipament de prelucrare a nmolului
Sludge-processing equipment
Echipament de procesare a datelor
Data-processing equipment
Echipament de procesare a informaiilor
Information-processing equipm
Echipament de producie pentru radiodifuziune i te Broadcast production equipme
Echipament de proiecie de televiziune
Television projection equipmen
Echipament de protecie mpotriva agenilor nucleari,Nuclear, biological, chemical a
Echipament de protecie mpotriva fulgerelor
Lightning-protection equipment
Echipament de protecie pentru baseball sau softbalBaseball or softball protective
Echipament de protecie pentru fotbal
Soccer protective equipment
Echipament de protecie pentru hochei n sal
Floor hockey protective equipm
Echipament de pulverizat
Spraying equipment
Echipament de racordare
Tieback equipment
Echipament de radio, televiziune, comunicaii, telec Radio, television, communicati
Echipament de radiodifuziune i televiziune
Broadcasting equipment
Echipament de radiogoniometrie
Direction-finding equipment
Echipament de reacie n lan a polimerazei (RLP) Polymerase Chain Reaction (P
Echipament de reacie n lan a polimerazei (RLP) nReal-time Polymerase Chain R
Echipament de recunoatere optic a caracterelor Optical-character-recognition
Echipament de reprimare a revoltelor
Anti-riot equipment
Echipament de reproducere
Reproduction equipment
Echipament de restaurant
Restaurant equipment
Echipament de restaurare
Catering equipment
Echipament de reea
Network equipment
Echipament de reea telefonic
Telephone network equipment
Echipament de ridicare pentru sectorul sanitar
Lifting equipment for health car
Echipament de salvare i de urgen
Rescue and emergency equip
Echipament de srituri (gimnastic)
Gymnastic vaulting equipment

38581000-1
35126000-3
37411100-3
35121000-8
35000000-4
38293000-5
34942000-2
37461400-1
39360000-3
35113000-9
35113210-4
35113100-0
32342410-9
30132000-3
30132100-4
42716110-2
35820000-8
37452600-7
37441800-9
35111000-5
42662000-4
42662100-5
42662200-6
38115100-5
43321000-9
43612200-8
43611600-5
43812000-8
32500000-8
32441000-6
32324300-3
37452700-8
31682300-3
37452720-4
32442000-3
43121500-2
42962000-7
42664000-8
42664100-9
38295000-9
32260000-3
32530000-7
34000000-7
35100000-5
37412320-8
30220000-7
31600000-2
31682400-4
34632200-8
31612300-2
31682500-5
31610000-5
31720000-9
31710000-6

Echipament de scanare a bagajelor


Baggage-scanning equipment
Echipament de scanare a codurilor de bare
Bar code scanning equipment
Echipament de schi i de snowboard
Skiing and snowboarding equi
Echipament de securitate
Security equipment
Echipament de securitate, de lupt mpotriva incendii
Security, fire-fighting, police
Echipament de seismologie
Seismic equipment
Echipament de semnalizare
Signalling equipment
Echipament de shuffleboard
Shuffleboard equipment
Echipament de sigilare
Sealing equipment
Echipament de siguran
Safety equipment
Echipament de siguran nuclear
Nuclear safety equipment
Echipament de siguran pentru un anumit amplas Site-safety equipment
Echipament de sonorizare
Sound equipment
Echipament de sortare
Sorting equipment
Echipament de sortare a corespondenei
Mail-sorting equipment
Echipament de splare
Washing equipment
Echipament de sprijin
Support equipment
Echipament de squash
Squash equipment
Echipament de step aerobic
Step aerobic equipment
Echipament de stingere a incendiilor
Firefighting equipment
Echipament de sudare
Welding equipment
Echipament de sudare electric
Electric welding equipment
Echipament de sudare neelectric
Non-electric welding equipmen
Echipament de supraveghere prin radar
Radar surveillance equipment
Echipament de suspendare a podurilor
Bridge-suspension equipment
Echipament de suspendare pentru coloan pierdut Liner hanger equipment
Echipament de susinere a conductelor de noroi
Mudline suspension equipment
Echipament de tiere cu ferstrul
Sawing equipment
Echipament de telecomunicaii
Telecommunications equipment
Echipament de telemetrie
Telemetry equipment
Echipament de televiziune
Television equipment
Echipament de tenis
Tennis equipment
Echipament de tensiune medie
Medium-voltage equipment
Echipament de teren de tenis
Tennis court equipment
Echipament de terminal
Terminal equipment
Echipament de testare a sondelor
Well-testing equipment
Echipament de tiprire i de grafic
Printing and graphics equipmen
Echipament de topire
Fusion equipment
Echipament de topire pentru plastic
Fusion equipment for plastics
Echipament de topografie
Topography equipment
Echipament de transmisie de date
Data-transmission equipment
Echipament de transmitere a informaiilor prin sateli Satellite-related communicatio
Echipament de transport i produse auxiliare pentruTransport equipment and auxilia
Echipament de urgen i de siguran
Emergency and security equip
Echipament de windsurfing
Windsurfing equipment
Echipament digital de cartografie
Digital cartography equipment
Echipament electric
Electrical equipment and appar
Echipament electric aerian
Overhead electrical equipment
Echipament electric de semnalizare feroviar
Electrical signalling equipment
Echipament electric de semnalizare pentru motoareElectrical signalling equipment
Echipament electric de urgen
Emergency electricity equipme
Echipament electric pentru motoare i vehicule
Electrical equipment for engine
Echipament electromecanic
Electromechanical equipment
Echipament electronic
Electronic equipment

31730000-2
34940000-8
38650000-6
42513290-4
43328100-9
39313000-9
35810000-5
35800000-2
30000000-9
43131100-1
34930000-5
42418500-4
33197000-7
43100000-4
32322000-6
33122000-1
32544000-8
34741000-3
30131000-6
37472000-7
32546000-2
32541000-7
38820000-9
43132400-1
39341000-4
34632000-6
34931500-7
34923000-3
37451340-9
43612700-3
30175000-6
39715300-0
45252200-0
39350000-0
34922000-6
38425000-0
37426000-0
38654100-5
38654000-4
38654200-6
38654300-7
30130000-9
43325000-7
37416000-7
43324100-1
43133000-4
39312000-2
35123200-4
39340000-7
44212315-0
37412200-1
38920000-0
37452000-1
37451000-4

Echipament electrotehnic
Electrotechnical equipment
Echipament feroviar
Railway equipment
Echipament fotografic
Photographic equipment
Echipament frigorific industrial
Commercial refrigerating equi
Echipament hidraulic
Hydraulic equipment
Echipament hotelier
Hotel equipment
Echipament individual
Individual equipment
Echipament individual i de sprijin
Individual and support equipme
Echipament informatic i accesorii de birou, cu exceOffice and computing machiner
Echipament marin
Offshore equipment
Echipament maritim
Marine equipment
Echipament mecanic de manipulare
Mechanical handling equipmen
Echipament medical computerizat
Medical computer equipment
Echipament minier
Mining equipment
Echipament multimedia
Multimedia equipment
Echipament oftalmologic
Ophthalmology equipment
Echipament PABX
PABX equipment
Echipament pentru aeronave
Aircraft equipment
Echipament pentru birouri de coresponden
Mailroom equipment
Echipament pentru bowling
Bowling equipments
Echipament pentru centrale digitale interne
Digital switching equipment
Echipament pentru centrale telefonice interne
Switchboard equipment
Echipament pentru comand de la distan
Remote-control equipment
Echipament pentru conducte
Line equipment
Echipament pentru controlul presiunii gazului
Gas pressure equipment
Echipament pentru controlul traficului feroviar
Railways traffic-control equipm
Echipament pentru controlul traficului naval
Vessel traffic control equipmen
Echipament pentru controlul traficului rutier
Road traffic-control equipment
Echipament pentru flag football
Flag football gear
Echipament pentru guri de sond
Wellhead equipment
Echipament pentru inscripii
Lettering equipment
Echipament pentru instalaii de ap i canalizare Plumbing equipment
Echipament pentru instalaii de purificare
Purification plant equipment
Echipament pentru lucrri de epurare
Sewerage works equipment
Echipament pentru marcaj rutier
Road-marking equipment
Echipament pentru mecanica fluidelor
Fluid mechanics equipment
Echipament pentru meninerea echilibrului
Balance equipment
Echipament pentru microfilme
Microfilm equipment
Echipament pentru microfilme i microfie
Microfilm and microfiche equi
Echipament pentru microfie
Microfiche equipment
Echipament pentru microformate
Microform equipment
Echipament pentru oficii potale
Post-office equipment
Echipament pentru parcuri i terenuri de joac
Park and playground equipmen
Echipament pentru petrecerea timpului liber
Leisure equipment
Echipament pentru piscine
Equipment for swimming pools
Echipament pentru platforme petroliere
Oil platform equipment
Echipament pentru pregtirea mncrii
Food-preparation equipment
Echipament pentru program de munc flexibil
Flexible-working-hours equipm
Echipament pentru reele de gaz
Gas network equipment
Echipament pentru schele
Equipment for scaffolding
Echipament pentru scufundri i snorkeling
Scuba and snorkelling gear
Echipament pentru semine i alimente pentru anim Seed and feed equipment
Echipament pentru sporturi cu racheta i de teren Racquet and court sports equi
Echipament pentru sporturi de cmp
Field sports equipment

37453000-8
37410000-5
37450000-7
37412000-9
45252130-8
31682540-7
32552140-0
37535200-9
37462100-5
42417300-5
34962100-9
32232000-8
30232000-4
34931000-2
43327000-1
32344210-1
31711423-4
32344260-6
42931140-4
34920000-2
37451920-9
33920000-5
30200000-1
37412300-2
33960000-7
33940000-1
33950000-4
32550000-3
32441200-8
32440000-9
37462400-8
32323300-6
32323400-7
34740000-6
38545000-7
42513100-6
42521000-4
34322100-1
22520000-1
42912350-0
38000000-5
35812300-2
42418940-0
80520000-5
18143000-3
33124210-0
42500000-1
42914000-6
44622100-7
42513200-7
42513000-5
42410000-3
42400000-0
37412242-7

Echipament pentru sporturi de pist


Track sports equipment
Echipament pentru sporturi n aer liber
Outdoor sports equipment
Echipament pentru sporturi n aer liber i de teren Field and court sports equipme
Echipament pentru sporturi nautice
Water-sports equipment
Echipament pentru staii de epurare a deversrilor dSewage plant equipment
Echipament pentru substaii
Substation equipment
Echipament pentru telefoane publice
Payphone equipment
Echipament pentru terenuri de joac
Playground equipment
Echipament pentru tir cu arcul
Archery equipments
Echipament pentru transportoare
Conveyor equipment
Echipament pentru turnul de control
Control tower equipment
Echipament pentru videoconferine
Video-conferencing equipment
Echipament periferic
Peripheral equipment
Echipament portuar
Harbour equipment
Echipament prefabricat
Prefabricated equipment
Echipament radio
Radio equipment
Echipament radio cu microunde
Microwave radio equipment
Echipament radio i de multiplexaj
Radio and multiplex equipment
Echipament rotativ pentru centrifuge
Rotary equipment for centrifug
Echipament rutier
Road equipment
Echipament colar pentru handbal
Team handball school sets
Echipament i accesorii pentru autopsie
Autopsy equipment and suppli
Echipament i accesorii pentru computer
Computer equipment and suppl
Echipament i accesorii pentru surfing i not
Surf and swim equipment and
Echipament i articole de mblsmare
Embalming equipment and supp
Echipament i articole de transport i depozitare a Cadaver transport and storage
Echipament i articole pentru medicin legal clinic Clinical forensics equipment a
Echipament telefonic
Telephone equipment
Echipament telemetric i de comand
Telemetry and control equipme
Echipament telemetric i echipament terminal
Telemetry and terminal equipm
Echipament tir cu porumbei
Trapshooting equipment
Echipament video
Video equipment
Echipament video de redare
Video-playback equipment
Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatAircraft or spacecraft equipmen
Echipamente de analiz a gazelor
Gas-testing kits
Echipamente de congelare
Freezing equipment
Echipamente de eliminare a fumului
Smoke-extraction equipment
Echipamente de frn
Brake equipment
Echipamente de gravur uscat
Dry-etching equipment
Echipamente de instalare a filtrelor
Filtration plant equipment
Echipamente de laborator, optice i de precizie (cu Laboratory, optical and precisi
Echipamente de lupt
Combat gear
Echipamente de manipulare a containerelor
Container-handling equipment
Echipamente de pregtire
Training facilities
Echipamente de protecie
Protective gear
Echipamente de radiodiagnosticare
Radiodiagnostic supplies
Echipamente de rcire i de ventilare
Cooling and ventilation equipm
Echipamente de reciclare
Recycling equipment
Echipamente de recuperare a cldurii
Heat-recovery equipment
Echipamente de refrigerare
Refrigerating equipment
Echipamente de refrigerare i de congelare
Refrigerating and freezing equ
Echipamente de ridicare i de manipulare
Lifting and handling equipment
Echipamente de ridicare i de manipulare i piese aLifting and handling equipment
Echipamente de scufundare
Diving wear

22521000-8
32522000-8
42520000-7
30122200-2
42000000-6
33100000-1
33000000-0
42112400-1
42415320-7
38580000-4
43135000-8
33970000-0
33900000-9
34946121-4
34946231-8
34946230-1
44532400-2
44212390-9
33112340-3
33112330-0
33112200-0
38436210-5
32351200-0
30237210-4
30231300-0
44212410-6
44212329-1
38653400-1
30231310-3
30231000-7
35123400-6
39561132-6
03311240-6
72591000-4
77341000-2
77340000-5
09310000-5
09300000-2
33121500-9
33121100-5
33121300-7
31711140-6
31660000-0
34640000-5
24959200-3
24311000-7
44132000-4
44542000-1
44115000-9
44212110-3
39525200-0
34928220-6
44423700-8
45223821-7

Echipamente de tanare
Embossing equipment
Echipamente de telecomunicaii
Telecommunications equipmen
Echipamente de ventilaie
Ventilation equipment
Echipamente digitale de tiprit offset
Digital offset equipments
Echipamente industriale
Industrial machinery
Echipamente medicale
Medical equipments
Echipamente medicale, produse farmaceutice i prod
Medical equipments, pharmaceu
Echipamente pentru turbine
Turbine equipment
Echipamente pentru vehicule de urgen
Equipment for emergency vehic
Echipamente radiologice, altele dect cele medical Non-medical equipment based o
Echipamente submarine
Subsea equipment
Echipamente i articole mortuare
Mortuary equipment and suppli
Echipamente i articole pentru autopsie i uz mortu Post-mortem and mortuary equ
Eclise de mbinare i plci de baz
Fishplates and sole plates
Eclise de strngere
Rail clips
Eclise de strngere, plci de ecartament i traverse Rail clips, bedplates and ties
Eclise din oel
Steel fishplates
Ecluze de golire
Sluices
Ecocardiografe
Echocardiographs
Ecoencefalografe
Echoencephalographs
Ecograf
Ultrasonic unit
Ecran de protecie pentru evaporatoare rotative
Protective shield for rotating e
Ecrane
Screens
Ecrane antireflexie
Anti-glare screens
Ecrane de afiare
Display screens
Ecrane de palplane
Sheet piling
Ecrane de siguran
Security screens
Ecrane pentru proiecii
Projection screens
Ecrane plate
Flat panel displays
Ecrane i console de computere
Computer screens and console
Ecusoane de identificare
Identification badges
Ecusoane textile
Textile badges
Eglefin
Haddock
Elaborare de acorduri privind nivelul de asisten Development of service level
Elagaj de arbori
Tree pruning
Elagaj de arbori i tunderea gardurilor vii
Tree pruning and hedge trimmi
Electricitate
Electricity
Electricitate, nclzire, energie solar i nuclear
Electricity, heating, solar and
Electrocardiogram
Electrocardiogram
Electroencefalografe
Electro-encephalographs
Electromiografe
Electromyographs
Electrozi
Electrodes
Electrozi de carbon
Carbon electrodes
Elemente auto
Automotive elements
Elemente chimice sub form de disc
Chemical elements in disc for
Elemente chimice, acizi anorganici i compui
Chemical elements, inorganic
Elemente de apeducte
Culvert elements
Elemente de lanuri
Parts of chain
Elemente de montaj pentru construcii
Building fittings
Elemente de pod
Bridge sections
Elemente filtrante din pnz
Filter elements of cloth
Elemente pentru garduri
Fencing components
Elemente pentru guri de vizitare
Manhole elements
Elemente prefabricate
Prefabricated units

45223820-0
42122420-0
33131123-5
42417220-0
42417210-7
42417100-3
42417000-2
42416120-2
34913600-6
34711500-9
35612500-2
35612100-8
35612200-9
35612300-0
35612400-1
34711000-4
34710000-7
90510000-5
90521300-8
90522200-4
44812100-6
31711110-7
33631200-4
32442300-6
24931200-1
22114500-7
33184500-8
33168100-6
09330000-1
24965000-6
39561142-9
33192500-7
42514200-4
24453000-4
24323320-3
24323310-0
18422000-3
39141100-3
39131100-0
39131000-9
24322220-5
24326320-4
30199760-5
30199763-6
30192800-9
30199761-2
30199762-9
33925000-0
39561130-2
39561131-9
24321226-0
24321112-8
24322310-3
18925200-1

Elemente i componente prefabricate


Prefabricated units and compo
Elevatoare de lichide
Liquid elevators
Elevatoare dentare
Dental elevators
Elevatoare sau transportoare cu band cu aciune Belt-type continuous-action ele
Elevatoare sau transportoare cu cupe cu aciune coBucket-type, continuous-action
Elevatoare sau transportoare pneumatice
Pneumatic elevators or convey
Elevatoare i transportoare
Elevators and conveyors
Elevator pentru mrfuri
Goods lifts
Elice de nave
Ship propellers
Elicoptere
Helicopters
Elicoptere de cutare i salvare
Search and rescue helicopters
Elicoptere de lupt
Combat helicopters
Elicoptere de lupt antisubmarin
Anti submarine warfare helicop
Elicoptere de sprijin
Support helicopters
Elicoptere militare de transport
Military transport helicopters
Elicoptere i avioane
Helicopters and aeroplanes
Elicoptere, avioane, nave spaiale i alte aeronave Helicopters, aeroplanes, spacec
Eliminare i tratare a deeurilor menajere
Refuse disposal and treatment
Eliminarea deeurilor radioactive
Disposal of radioactive waste
Eliminarea solurilor contaminate
Disposal of contaminated soil
Emailuri i smaluri
Enamels and glazes
Emitoare-receptoare
Transceivers
Emoliente i protectoare
Emollients and protectives
Emulatori de terminal
Terminal emulators
Emulsii pentru uz fotografic
Emulsions for photographic us
Enciclopedii
Encyclopaedias
Endoproteze coronariene
Coronary endoprostheses
Endoscoape
Endoscopes
Energie solar
Solar energy
Enzime
Enzymes
Epolei
Epaulettes
Eprubete
Test tubes
Epuratoare electrostatice de aer i de gaz
Electrostatic air and gas clean
Erbicide
Herbicides
Esterii acidului acrilic
Esters of acrylic acid
Esterii acidului metacrilic
Esters of methacrylic acid
Earfe
Scarves
Etajere
Shelves
Etajere de arhive
Archive shelving
Etajere de birou
Office shelving
Etanol
Ethanol
Eteri
Ethers
Etichete
Labels
Etichete antifurt
Theft protection labels
Etichete autocolante
Self-adhesive labels
Etichete cu coduri de bar
Bar-coded labels
Etichete pentru bagaje
Luggage tags
Etichete sau brri de identificare pentru autopsie Post-mortem identification tags
Etichete i ecusoane textile
Textile labels and badges
Etichete textile
Textile labels
Etilbenzen
Ethylbenzene
Etilen
Ethylene
Etilenglicol
Ethylene glycol
Etuiuri
Holsters

42942200-3
71313400-9
90711000-4
79311410-4
90732920-2
90732700-4
90732910-9
90732900-6
90732800-5
71313410-2
90711100-5
38436200-2
45221247-5
33131124-2
43262100-8
45221210-7
45221213-8
45221214-5
65410000-0
90481000-2
65320000-2
90530000-1
65130000-3
65120000-0
24600000-0
24610000-3
32428000-9
35111300-8
35111320-4
24221000-9
24222000-6
24220000-2
15892200-9
43314000-7
39221210-2
39221230-8
22160000-9
03221210-1
15331411-1
15331463-0
15331410-4
15331464-7
03221213-2
15331131-4
03221212-5
15331130-7
45262511-6
15612190-9
15612200-3
15612000-1
15612100-2
15612220-9
15612120-8
15612150-7

Etuve de vid
Vacuum ovens
Evaluare a impactului asupra mediului pentru constrEnvironmental impact assessme
Evaluare a impactului asupra mediului, alta dect ceEnvironmental impact assessmen
Evaluare a impactului economic
Economic impact assessment
Evaluare a polurii cu fosfai
Phosphates pollution assessm
Evaluare a polurii cu ngrminte organice
Organic fertilizer pollution ass
Evaluare a polurii cu nitrai
Nitrates pollution assessment
Evaluare a polurii cu nitrai i fosfai
Nitrates and phosphates pollu
Evaluare a polurii cu pesticide
Pesticides pollution assessmen
Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru construRisk or hazard assessment for
Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta dect ce Risk or hazard assessment othe
Evaporatoare rotative
Rotating evaporators
Excavare de tuneluri
Tunnelling works
Excavatoare dentare
Dental excavators
Excavatoare mecanice
Mechanical excavators
Excavaii acoperite sau parial acoperite
Covered or partially-covered e
Excavaii feroviare acoperite sau parial acoperite Covered or partially-covered ra
Excavaii rutiere acoperite sau parial acoperite
Covered or partially-covered r
Exploatare a unei centrale electrice
Operation of a power plant
Exploatare a unei staii de tratare a apelor rezidualeOperation of a sewage plant
Exploatarea instalaiilor electrice
Operation of electrical installat
Exploatarea rampelor de gunoi
Operation of a refuse site
Exploatarea sistemului de alimentare cu ap
Operation of water supplies
Exploatarea unei staii de epurare a apei
Operation of a water-purificatio
Explozibili
Explosives
Explozibili preparai
Prepared explosives
Extensie de reea
Network upgrade
Extinctoare
Fire extinguishers
Extinctoare portabile
Portable fire-extinguishers
Extracte colorante
Dyeing extracts
Extracte tanante
Tanning extracts
Extracte tanante, extracte colorante, tanini i subst Tanning extracts, dyeing extrac
Extracte vegetale
Vegetable extracts
Extractoare de piloi
Pile extractors
Farfurii
Plates
Farfurioare
Saucers
Fascicole
Booklets
Fasole
Beans
Fasole alb n sos tomat
Baked beans
Fasole boabe la cutie
Canned shelled beans
Fasole n sos tomat
Beans in tomato sauce
Fasole ntreag la cutie
Canned whole beans
Fasole spaniol
Runner beans
Fasole transformat
Processed beans
Fasole verde
Green beans
Fasole, mazre, ardei, tomate i alte legume
Beans, peas, peppers, tomatoe
Fasonare de pietre
Stone carving
Fin cu ferment
Self-raising flour
Fin de cereale
Cereal flour
Fin de cereale sau fin vegetal i produse con Cereal or vegetable flour and r
Fin de gru
Wheat flour
Fin de orez
Rice flour
Fin de panificaie
Breadmaking flour
Fin de patiserie
Pastry flour

15612210-6
15612110-5
15612130-1
15612300-4
39224350-6
22320000-9
22321000-6
15894300-4
24322400-1
44511500-0
33916100-5
44221100-6
44221111-6
44221000-5
34512100-0
44112430-1
18453000-9
14621000-0
14621100-1
14621120-7
14621110-4
44316510-6
14621130-0
39562000-9
18841000-6
39513100-2
30194400-9
39512500-9
39512200-6
39512600-0
39713510-1
39713500-8
19730000-2
19731000-9
14830000-8
19720000-9
19420000-6
19410000-3
15112300-9
15213000-4
14711000-8
14710000-1
44316000-8
15211000-0
15210000-3
15211100-1
44831200-6
32354120-6
32354000-9
32354110-3
32354100-0
42514310-8
42913500-4
42913400-3

Fin de porumb
Fin integral
Fin simpl
Finuri vegetale
Frae
Felicitri
Felicitri de Crciun
Feluri de mncare preparate
Fenoli i derivai ai fenolilor
Ferstraie de mn
Ferstraie pentru autopsie
Ferestre
Ferestre duble
Ferestre, ui i articole conexe
Feriboturi
Ferme de acoperi
Fermoare
Feroaliaje
Feroaliaje din afara CECO
Ferocrom
Feromangan
Feronerie
Feronichel
Fetru
Fee de nclminte
Fee de mas
Fee de mas de desen
Fee de pern
Fee de plapum
Fee pentru suluri de cpti
Fiare de clcat cu aburi
Fiare de clcat electrice
Fibre artificiale
Fibre artificiale scurte
Fibre de sticl
Fibre sintetice
Fibre textile artificiale
Fibre textile naturale
Ficat de pasre
Ficat de pete
Fier
Fier, plumb, zinc, staniu i cupru
Fierrie
File de pete
File de pete, ficat i icre sau lapi de pete
File proaspt de pete
Filere
Film diazo
Filme
Filme pentru radiografii
Filme pentru radiologii
Filtre de aer
Filtre de aspiraie a aerului
Filtre de benzin

Corn flour
Wholemeal flour
Plain flour
Vegetable flour and meal
Dustpans
Greeting cards
Christmas cards
Prepared dishes
Phenols and derivatives
Hand saws
Autopsy saws
Windows
Double-glazed units
Windows, doors and related it
Ferry boats
Roof trusses
Zip fasteners
Ferro-alloys
Non-ECSC ferro-alloys
Ferro-chromium
Ferro-manganese
Blacksmiths' wares
Ferro-nickel
Felt
Footwear uppers
Tablecloths
Drafting table covers
Pillowcases
Duvet covers
Bolstercases
Steam irons
Electric irons
Artificial fibres
Artificial staple fibres
Fibreglass
Synthetic fibres
Artificial textile fibres
Natural textile fibres
Poultry livers
Fish livers
Iron
Iron, lead, zinc, tin and copper
Ironmongery
Fish fillets
Fish fillets, fish livers and roe
Fresh fish fillets
Fillers
Blue diazo film
Film products
X-ray film
Radiology film
Air filters
Air-intake filters
Petrol filters

39711310-5
39711320-8
42514320-1
33141630-5
42913300-2
42913000-9
38623000-8
42996500-9
30124150-0
33181200-4
24958400-8
39299100-5
19722000-3
19733000-3
19723000-0
37413120-3
19433000-0
19434000-7
19432000-3
19431000-6
19436000-1
39563200-8
19435100-5
19435000-4
31211330-0
19435200-6
19442200-8
19440000-2
19441000-9
19400000-0
19430000-9
39174000-2
31224100-3
39132200-8
24615000-8
24931220-7
24931240-3
39225730-1
44167110-2
44212314-3
44167200-0
19511100-2
37314320-1
37312930-6
39293200-4
03121200-7
33181510-0
24951130-5
33963000-8
24951300-8
37312500-3
37413210-1
33111400-5
38427000-4

Filtre de cafea electrice


Electric coffee makers
Filtre de ceai electrice
Electric tea makers
Filtre de gaz
Gas filters
Filtre de plasm sanguin
Blood plasma filters
Filtre de ulei
Oil filters
Filtre de ulei, de benzin i filtre de aspiraie a aerulOil, petrol and air-intake filters
Filtre optice
Optical filters
Filtre pentru ape reziduale
Sewage screens
Filtre pentru cuptor (fuser)
Fuser filters
Filtre pentru dializ
Dialysis filters
Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
Gel ampoules for stemming exp
Fiole din sticl
Glass ampoules
Fir cu rezisten mare
High-tenacity yarn
Fir cu textur artificial
Artificial textured yarn
Fir cu textur simpl
Single textured yarn
Fir pentru pescuit
Fishing line
Fire de bumbac
Cotton yarn
Fire de in
Flax yarn
Fire de ln
Wool yarn
Fire de mtase
Silk yarn
Fire din fibre textile vegetale
Vegetable textile-fibre yarn
Fire metalizate
Metallised yarn
Fire pentru cusut
Sewing thread
Fire pentru cusut din fibre naturale
Sewing thread and yarn of natur
Fire pentru sigurane
Fuse wires
Fire pentru tricotat
Knitting yarn
Fire pentru tricotat sintetice
Synthetic knitting yarn
Fire sau ae sintetice
Synthetic yarn or thread
Fire sintetice
Synthetic yarn
Fire textile
Textile yarn and thread
Fire textile din fibre naturale
Textile yarn and thread of natur
Firme de magazine
Shop signs
Fie i prize
Plugs and sockets
Fiiere
Card-index cabinets
Fitile, capse detonante, iniiatoare i detonatoare el Fuses, caps, igniters and elect
Fixatori pentru fotografii
Photographic fixers
Fixatori pentru radiologie
X-ray fixers
Flacoane
Phials
Flane
Flanges
Flane pentru conducte
Pipe-hanging brackets
Flane i coliere pentru reparaii
Repair clamps and collars
Flapsuri
Tyre flaps
Flauturi
Musical flutes
Fligornuri
Flugel horns
Flori artificiale
Artificial flowers
Flori tiate
Cut flowers
Fluid renal
Renal fluid
Fluide de foraj
Drilling fluids
Fluide de mblsmare sau tratamente chimice
Embalming fluids or chemical t
Fluide hidraulice
Hydraulic fluids
Fluier
Whistle
Fluiere de momit animale
Animal calls
Fluoroscoape
X-ray fluoroscopy devices
Fluxmetre
Fluxmeters

39241200-5
33911000-9
33141410-7
33141400-4
33131161-3
33131160-6
44174000-0
22832000-1
03221320-5
15112310-2
44172000-6
19521100-5
30192500-6
14711100-9
45262220-9
33131132-1
43611400-3
44316200-0
34962230-9
80650000-5
80620000-6
80610000-3
80640000-2
80660000-8
80630000-9
44423850-4
43415000-5
37524810-8
22820000-4
22822000-8
22822100-9
22822200-0
30199340-5
22452000-3
22821000-1
24313220-9
14311200-6
24313200-3
24311110-1
30121100-4
30121000-3
22315000-1
39113100-8
34322200-2
34322000-0
39541120-3
39541220-4
39541000-6
33131510-5
39711130-9
39711110-3
39721200-4
33944000-9
39711100-0

Foarfece
Scissors
Foarfece de autopsie
Autopsy scissors
Foarfece de fire metalice i bisturie
Wire-cutter and bistoury
Foarfece de fire metalice i bisturie; mnui chirurg Wire-cutter and bistoury; surgi
Foarfece dentare
Dental scissors
Foarfece i bisturie dentare
Dental scissors and knives
Foi (construcii)
Foil
Foi de exerciii
Exercise papers
Foi de salat
Salad leaves
Foie gras
Foie gras
Folii (construcii)
Sheets (construction)
Folii din polistiren
Polystyrene sheeting
Folii transparente pentru retroproiectoare
Overhead transparencies
Font brut
Pig iron
Forare de puuri de ap
Water-well drilling
Forcepsuri dentare
Dental forceps
Foreze de fier
Iron roughnecks
Forj portabil
Portable forge
Formare profesional n domeniul controlului traficu Air-traffic control training
Formare profesional i simulare n domeniul aeronave
Training and simulation in aircr
Formare profesional i simulare n domeniul armelor
Training and simulation in fir
Formare profesional i simulare n domeniul echip Training and simulation in secu
Formare profesional i simulare n domeniul navel Training and simulation in wars
Formare profesional i simulare n domeniul sisteme
Training and simulation in milit
Formare profesional i simulare n domeniul vehiculTraining and simulation in milit
Forme
Shapes
Forme de turntorie
Foundry moulds
Formular de loterie
Lottery formulary
Formulare
Forms
Formulare comerciale
Business forms
Formulare comerciale continue
Continuous business forms
Formulare comerciale necontinue
Non-continuous business form
Formulare continue
Continuous forms
Formulare de mandate potale
Postal orders
Formulare electorale
Electoral forms
Fosfai
Phosphates
Fosfai aluminocalcici
Aluminium calcium phosphates
Fosfinai, fosfonai, fosfai i polifosfai
Phosphinates, phosphonates,
Fosfuri
Phosphides
Fotocopiatoare
Photocopiers
Fotocopiatoare i termocopiatoare
Photocopying and thermocopyi
Fotografii
Photographs
Fotolii
Armchairs
Frne cu disc
Disc brakes
Frne i piese pentru frne
Brakes and brake parts
Frnghii
Cordage
Frnghii de ridicare
Slings
Frnghii, funii, sfori i plase
Cordage, rope, twine and netti
Freze dentare
Dental drills
Frigidere
Refrigerators
Frigidere cu congelator
Refrigerator-freezers
Frigidere cu gaz
Gas refrigerators
Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morg Morgue cabinet refrigerators or
Frigidere i congelatoare
Refrigerators and freezers

33945000-6
39293100-3
15332310-0
15332300-7
15250000-5
03222330-5
03222000-3
15332000-4
03222100-4
15330000-0
15332100-5
03222110-7
15332410-1
03222300-6
15842400-6
15300000-1
15622310-0
15622300-7
15613380-5
15613311-1
24315230-6
24457000-2
34612200-2
39541110-0
15700000-5
15710000-8
15712000-2
44511200-7
39223200-3
34136000-9
34136200-1
34136100-0
42300000-9
44191100-6
72414000-5
72416000-9
72411000-4
72412000-1
18311000-2
44165100-5
44165110-8
44482100-3
44165000-4
18232000-4
14762000-0
18816000-2
39221260-7
34928200-0
37453600-4
34928310-4
44523300-5
44425200-7
44163240-4
34312500-2

Frigidere tip camer pentru morg


Morgue walk in refrigerators
Fructe artificiale
Artificial fruit
Fructe cu coaj lignifiat prjite sau srate
Roasted or salted nuts
Fructe cu coaj lignifiat transformate
Processed nuts
Fructe de mare
Seafood
Fructe smburoase
Stone fruit
Fructe i fructe cu coaj
Fruit and nuts
Fructe i fructe cu coaj lignifiat transformate
Processed fruit and nuts
Fructe i fructe cu coaj tropicale
Tropical fruit and nuts
Fructe i legume transformate
Processed fruit and vegetables
Fructe transformate
Processed fruit
Fructe tropicale
Tropical fruit
Fructe uscate
Dried fruit
Fructe, altele dect cele tropicale
Non-tropical fruit
Fructe, fructe cu coaj lignifiat sau coaj de fruct Fruit, nuts or fruit peel preser
Fructe, legume i produse conexe
Fruit, vegetables and related p
Fructoz
Fructose
Fructoz i produse pe baz de fructoz
Fructose and fructose products
Fulgi de ovz
Rolled oats
Fulgi de porumb
Cornflakes
Fulminai
Fulminates
Fungicide
Fungicides
Funiculare
Cable cars
Funii
Rope
Furaje
Animal feedstuffs
Furaje preparate pentru animale de ferm sau pentrPrepared animal feeds for farm
Furaje uscate
Dry fodder
Furci de grdin
Gardening forks
Furculie
Forks
Furgoane
Vans
Furgoane carosate
Panel vans
Furgonete
Light vans
Furnale, incineratoare i cuptoare industriale sau deIndustrial or laboratory furnace
Furnir pentru placaje
Plywood
Furnizori de motoare de cutare pe web
Web search engine providers
Furnizori de servicii de aplicaii
Application service providers
Furnizori de servicii de internet (ISP)
Internet service providers ISP
Furnizori de servicii de pot electronic
Electronic mail service provider
Furouri
Slips
Furtunuri
Hoses
Furtunuri de foraj
Drilling hoses
Furtunuri de incendiu
Fire hoses
Furtunuri, conducte ascendente i manoane
Hoses, risers and sleeves
Fuste
Skirts
Galiu
Gallium
Galoi
Galoshes
Gamele din tinichea
Mess tins
Garduri
Fences
Garduri (sport)
Hurdles
Garduri de siguran
Safety fencing
Garnituri
Fittings
Garnituri de cauciuc
Rubber seals
Garnituri de conducte
Pipe joints
Garnituri de etanare
Gaskets

34322300-3
44163241-1
15894600-7
09121100-4
09121000-3
39225400-9
09121200-5
09133000-0
24100000-5
24110000-8
24111500-0
09123000-7
24111200-7
44161100-7
45231222-7
39293400-6
39224330-0
37526000-1
43611300-2
34515100-1
24911000-3
33711520-8
31120000-3
31121330-2
42163000-9
39721310-8
31121300-3
42980000-9
42981000-6
34999100-7
34999000-6
31127000-2
31122000-7
39721300-5
31124000-1
37471100-1
18939000-0
35121400-2
18932000-1
18931000-4
30237270-2
15331137-6
79996100-3
80490000-5
48613000-8
90731100-1
15981310-4
15872500-6
44921100-3
31522000-1
33698200-1
24964000-9
35331100-4
39298600-3

Garnituri de frn
Brake linings
Garnituri izolante
Insulated joints
Garnituri pentru sendviuri
Sandwich fillings
Gaz de huil sau gaze similare
Coal gas or similar gases
Gaz de huil, gaz pentru reelele publice sau gaze sCoal gas, mains gas or similar
Gaz pentru brichete
Gas fuels for lighters
Gaz pentru reelele publice
Mains gas
Gaz petrolier lichefiat (GPL)
Liquefied Petroleum Gas (LPG
Gaze
Gases
Gaze industriale
Industrial gases
Gaze medicale
Medical gases
Gaze naturale
Natural gas
Gaze rare
Rare gases
Gazoducte
Gas pipelines
Gazometre
Gasholder works
Gazon artificial
Artificial lawn
Glei
Buckets
Glei de jucrie
Toy pails
Geale de foraj
Drilling jars
Geamanduri de marcare
Marker buoys
Gelatine
Gelatines
Geluri de baie
Bath gels
Generatoare
Generators
Generatoare cu turbine eoliene
Wind turbine generators
Generatoare de aburi
Steam generators
Generatoare de aer cald
Air heaters
Generatoare de energie eolian
Wind-energy generators
Generatoare de gaz
Gas generators
Generatoare de ozon
Ozone generators
Generatoare de semnal
Signal generators
Generatoare de semnal, separatoare de semnal de S
a ignal generators, aerial signal
Generatoare de urgen
Emergency generator
Generatoare electrice
Generator units
Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele deNon-electric air heaters or hot a
Generator cu turbin de aburi i aparate conexe
Steam-turbine generator and r
Geni de golf
Golf bags
Geni de mn
Handbags
Geni de siguran
Security bags
Geni de sport
Sports bags
Geni de voiaj
Travel bags
Geni pentru computere portabile
Portable computer carrying ca
Germeni de soia
Soybean sprouts
Gestionare a registrelor
Records management
Gestionare a unui centru de nvmnt
Operation of an educational ce
Gestionare electronic a datelor (GED)
Electronic data management (
Gestionarea calitii aerului
Air quality management
Ghea
Ice
Ghimbir
Ginger
Ghips
Gypsum
Ghirlande luminoase pentru pomul de Crciun
Christmas tree lights
Glande i extracte de glande
Glands and their extracts
Glicerin
Glycerol
Gloane
Bullets
Globuri
Globes

15622110-8
15622100-5
15622000-4
18443330-8
15811400-0
14814000-0
44912100-7
14212320-9
14212000-0
16120000-2
44316300-1
03211100-4
03211120-0
03211110-7
15613319-7
38280000-1
45451300-6
15412000-9
15412100-0
15430000-1
15422000-2
15423000-9
24951000-5
24951400-9
15412200-1
42214110-3
39221170-9
44511340-0
44511341-7
43221000-8
43220000-1
35331300-3
03222230-4
44912200-8
37453400-2
38311210-3
42958000-6
37442500-8
37413160-5
37462130-4
37451110-8
44212240-3
15625000-5
37535270-0
31121000-0
31121100-1
31121200-2
31124100-2
42122210-5
24327330-4
24327310-8
33141730-6
03420000-0
43612400-0

Glucoz
Glucose
Glucoz i produse pe baz de glucoz
Glucose and glucose products
Glucoz i produse pe baz de glucoz, fructoz i Glucose and glucose products;
Glugi
Hoods
Gogoi
Crumpets
Grafit artificial
Artificial graphite
Granit
Granite
Granit concasat
Crushed granite
Granule, criblur, nisip fin, pietre mici, pietri, pia Granules, chippings, stone pow
Grape, grape cu cuite, cultivatoare, maini de plivit Harrows, scarifiers, cultivator
Gratii
Grilles
Gru
Wheat
Gru comun
Soft wheat
Gru dur
Durum wheat
Gru expandat
Puffed wheat
Gravimetre
Gravimeters
Grdini interioare
Interior gardens
Grsimi
Fats
Grsimi animale
Animal fats
Grsimi comestibile
Edible fats
Grsimi rafinate
Refined fats
Grsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
Hydrogenated or esterified oils
Grsimi i lubrifiani
Greases and lubricants
Grsimi i uleiuri modificate chimic
Chemically-modified fats and oi
Grsimi vegetale
Vegetable fats
Grtare
Grills
Grtare de scurgere
Drying racks
Greble
Rakes
Greble de plaj
Beach rakes
Gredere rutiere
Road graders
Gredere i nivelatoare
Graders and levellers
Grenade
Grenades
Grepfrut
Grapefruit
Gresie
Sandstone
Greuti (aruncarea greutii)
Shotputs
Greuti de calibrare
Calibration weights
Greuti pentru dispozitive de cntrire
Weights for weighing machines
Greuti pentru fitness
Fitness weights
Greuti sau plumb pentru pescuit
Fishing weights or sinkers
Grilaje de protecie pentru tir cu arcul
Archery backstops
Grilaje sau garduri de protecie pentru baseball
Baseball backstops or fences
Grinzi
Girders
Gri
Semolina
Gropi de nisip pentru terenuri de joac
Playground sandboxes
Grupuri electrogene
Generating sets
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin comGenerating sets with compressi
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin sc Generating sets with spark-igni
Grupuri electrogene cu turbin
Turbine generator sets
Grupuri hidraulice
Hydraulic power packs
Gudron
Pitch tar
Gudron de huil
Coal tar
Gulere chirurgicale
Surgical collars
Gum arabic
Gums
Guri de sond
Wellheads

44162400-7
15894400-5
15312400-2
03222323-3
14753000-4
18222000-1
33971000-7
35113450-8
18314000-3
24311200-9
24312100-5
24312000-4
37442100-8
15895100-9
15241600-5
18221200-6
30215000-9
30212000-8
30211200-3
44511110-9
44511100-6
37313500-0
30199410-7
30199120-7
30197640-4
37823200-5
30199400-4
30199330-2
37823500-8
37823300-6
15994200-4
30199720-3
30199320-9
30199130-0
30199300-3
33761000-2
33760000-5
37823900-2
37823700-0
22313000-7
37823600-9
30197643-5
30197642-8
30199310-6
30197620-8
30199140-3
30197630-1
15994100-3
15994000-2
22990000-6
22991000-3
37823100-4
37823000-3
22993100-8

Guri de vizitare din argil vitrificat


Gustri
Gustri din cartofi
Gutui
Hafniu
Haine de serviciu
Haine mortuare
Haine sau ponchouri de protecie
Halate de baie
Halogen
Halogenuri metalice
Halogenuri metalice, hipoclorii, clorai i perclorai
Haltere
Hamburgeri
Hamsii
Hanorace
Hardware pentru microcomputere
Hardware pentru minicomputere
Hardware pentru unitatea central
Hrlee
Hrlee i lopei
Harpe
Hrtie autoadeziv
Hrtie autocopiant
Hrtie autocopiant sau alte tipuri de hrtie copiant
Hrtie calc
Hrtie cauciucat sau adeziv
Hrtie continu pentru imprimante de computer
Hrtie cretat i hrtie artizanal
Hrtie cristal
Hrtie de filtru
Hrtie de scrisori
Hrtie de scrisori gofrat sau perforat
Hrtie fr carbon
Hrtie gofrat sau perforat
Hrtie igienic
Hrtie igienic, batiste, ervete din hrtie pentru m
Hrtie kraft
Hrtie pentru cartografie
Hrtie pentru decalcomanie
Hrtie pentru desen
Hrtie pentru fotocopiatoare
Hrtie pentru fotocopiatoare i xerografic
Hrtie pentru imprimare gofrat sau perforat
Hrtie pentru scris
Hrtie pentru abloane
Hrtie pentru tiprit
Hrtie pentru igri
Hrtie pentru igri i hrtie de filtru
Hrtie pentru utilizare grafic, hrtie nestratificat
Hrtie pentru ziar
Hrtie rezistent la grsimi
Hrtie rezistent la grsimi i alte articole din hrtie
Hrtie sau carton fotosensibile

Vitrified clay manholes


Snacks
Potato snacks
Quinces
Hafnium
Corporate clothing
Mortuary outfits
Protective coats or ponchos
Bathrobes
Halogen
Metallic halogenates
Metallic halogenates; hypochlor
Dumbbells
Hamburgers
Anchovies
Anoraks
Microcomputer hardware
Minicomputer hardware
Mainframe hardware
Spades
Spades and shovels
Harps
Self-adhesive paper
Self-copy paper
Self-copy or other copy paper
Tracing paper
Gummed or adhesive paper
Continuous paper for computer
Art and craft paper
Glassine paper
Filter paper
Notepaper
Embossed or perforated writin
Carbonless paper
Embossed or perforated paper
Toilet paper
Toilet paper, handkerchiefs, ha
Kraftliner
Paper for maps
Transfers
Drawing paper
Photocopier paper
Photocopier paper and xerogra
Embossed or perforated printi
Writing paper
Paper duplicator stencils
Printing paper
Cigarette paper
Cigarette paper and filter paper
Newsprint, handmade paper and
Paper for newsprint
Greaseproof paper
Greaseproof paper and other p
Photosensitive paper or paper

22993400-1
22992000-0
22993300-0
22993200-9
30197610-5
22993000-7
37823800-1
30197600-2
30197641-1
22420000-0
37823400-7
30197644-2
30194320-4
43122000-4
43120000-0
22114300-5
22114310-8
30221000-4
42962400-1
24111300-8
33141840-0
33141127-6
33141550-0
03311300-5
15241200-1
24312110-8
24313210-6
42131160-5
44482200-4
24321000-0
24321210-5
24321110-4
24321220-8
24321120-7
24321200-2
24321100-1
42912120-9
24111600-1
24111000-5
38411000-9
24212610-2
24212640-1
24212650-4
24212620-5
24212630-8
24311520-8
24212600-9
24311500-2
24311130-7
38414000-0
24312220-2
24312200-6
44531100-2
33642100-3

Hrtie sau carton ondulat


Corrugated paper or paperboa
Hrtie sau carton prelucrate manual
Hand-made paper or paperboa
Hrtie sau carton termografice
Thermographic paper or paper
Hrtie sau carton termosensibile
Heat-sensitive paper or paperb
Hrtie i carton asamblate
Composite paper and paperbo
Hrtie i carton fotosensibile, termosensibile sau t Photosensitive, heat-sensitive
Hrtie i carton stratificate
Multi-ply paper and paperboar
Hrtie i carton tratate
Processed paper and paperbo
Hrtie termografic
Thermographic paper
Hrtie timbrat
Stamp-impressed paper
Hrtie transparent sau translucid
Transparent or translucent pap
Hrtie xerografic
Xerographic paper
Hrtii de desen
Drafting papers
Haveze de crbune sau de roc
Coal or rock-cutting machinery
Haveze de crbune sau de roc, utilaje de excavareCoal or rock cutters and tunnel
Hri
Maps
Hri de cadastru
Cadastral maps
Hri de cadastru digitale
Digital cadastral maps
Hectografe
Hectographs
Heliu
Helium
Hemostatic dentar
Dental haemostatic
Hemostatice absorbabile
Absorbable haemostatics
Heparin
Heparin
Hering
Herring
Hering preparat sau n conserv
Prepared or preserved herring
Hexafluorosilicat de sodiu
Sodium hexafluorosilicate
Hexametafosfat de sodiu
Sodium hexametaphosphate
Hidrani
Hydrants
Hidrani de incendiu
Fire hydrants
Hidrocarburi
Hydrocarbons
Hidrocarburi aciclice nesaturate
Unsaturated acyclic hydrocarb
Hidrocarburi aciclice saturate
Saturated acyclic hydrocarbon
Hidrocarburi ciclice nesaturate
Unsaturated cyclic hydrocarbo
Hidrocarburi ciclice saturate
Saturated cyclic hydrocarbons
Hidrocarburi nesaturate
Unsaturated hydrocarbons
Hidrocarburi saturate
Saturated hydrocarbons
Hidrocicloane
Hydrocyclone machinery
Hidrogen
Hydrogen
Hidrogen, argon, gaze rare, azot i oxigen
Hydrogen, argon, rare gases,
Hidrometre
Hydrometers
Hidroxid de crom
Chromium hydroxide
Hidroxid de cupru
Copper hydroxide
Hidroxid de magneziu
Magnesium hydroxide
Hidroxid de mangan
Manganese hydroxide
Hidroxid de plumb
Lead hydroxide
Hidroxid de sodiu
Sodium hydroxide
Hidroxizi pentru colorani i pentru pigmeni
Hydroxides for dyes and pigme
Hidroxizi utilizai ca produse chimice anorganice de Hydroxides as basic inorganic
Hidruri
Hydrides
Higrometre
Hygrometers
Hipoclorit de sodiu
Sodium hypochlorite
Hipoclorii i clorai
Hypochlorites and chlorates
Holz-uruburi
Wood screws
Hormoni hipofizari, hipotalamici i analogi
Pituitary, hypothalamic hormo

33641300-8
39141500-7
39714000-0
45212400-0
15713000-9
15711000-5
30237253-7
38519660-0
30194900-4
37471500-5
39512300-7
37321600-0
39293300-5
15551300-8
15551320-4
15551310-1
15551000-5
15244200-2
15212000-7
03325200-5
03325100-4
34997200-4
31527270-9
31527200-8
34993000-4
38519100-7
22312000-0
19143000-0
39293500-7
44211000-2
18221300-7
33185200-2
33185300-3
33184100-4
33132000-4
33184400-7
33183100-7
30232150-0
30232130-4
30232110-8
30232120-1
30232100-5
22458000-5
22450000-9
22000000-0
33651520-9
33651500-3
33652300-8
03115130-0
42320000-5
33152000-0
16651000-3
75311000-9
75313100-4

Hormoni sexuali i modulatori ai funciei genitale


Sex hormones and modulators o
Hote de aspirare
Fume cupboards
Hote de ventilare sau de reciclare
Ventilating or recycling hoods
Hoteluri i restaurante
Accommodation and restaurant
Hran pentru animale de companie
Pet food
Hran pentru peti
Fish food
Huse antipraf pentru echipamente informatice
Dust covers for computer equi
Huse de protecie pentru microscop
Microscope covers
Huse de protecie pentru planuri de lucru
Work surface protection covers
Huse pentru capetele croselor de golf
Golf club head covers
Huse pentru saltele
Mattress covers
Huse, tocuri sau accesorii pentru instrumente muzicMusical instrument pouches or
Iarb artificial
Artificial grass
Iaurt
Yoghurt
Iaurt aromatizat
Flavoured yoghurt
Iaurt natural
Unflavoured yoghurt
Iaurt i alte produse lactate fermentate
Yoghurt and other fermented mi
Icre
Fish eggs
Icre sau lapi de pete
Fish roe
Iepuri de cmp
Hares
Iepuri de cas
Rabbits
Iluminare aeroportuar
Airport lighting
Iluminarea platformelor
Platforms lighting
Iluminat exterior
Exterior lights
Iluminat stradal
Road lights
Iluminatoare pentru microscoape
Illuminators for microscopes
Ilustrate
Pictures
Imitaie de piele
Imitation leather
Imitaii de bijuterii
Imitation jewellery
Imobile prefabricate
Prefabricated buildings
Impermeabile
Raincoats
Implant cohlear
Cochlear implant
Implant de otorinolaringologie
Otolaryngology implant
Implanturi chirurgicale
Surgical implants
Implanturi dentare
Dental implant
Implanturi mamare
Breast prostheses
Implanturi ortopedice
Orthopaedic implants
Imprimante cu jet de cerneal
Inkjet printers
Imprimante grafice color
Colour graphics printers
Imprimante laser
Laser printers
Imprimante matriciale
Dot-matrix printers
Imprimante i trasatoare
Printers and plotters
Imprimate la comand
Bespoke printed matter
Imprimate nefalsificabile
Security-type printed matter
Imprimate i produse conexe
Printed matter and related pro
Imunoglobuline
Immunoglobulins
Imunoseruri i imunoglobuline
Immune sera and immunoglobu
Imunosupresoare
Immunosuppressive agents
In
Flax
Incineratoare de deeuri
Waste incinerators
Incubatoare
Incubators
Incubatoare i clocitoare avicole
Poultry incubators and brooder
Indemnizaii de boal
Sickness benefits
Indemnizaii de incapacitate temporar
Temporary disablement benefit

75313000-3
75312000-6
75314000-0
38425300-3
35260000-4
38561100-6
34992200-9
34992100-8
34992300-0
31523000-8
30199110-4
30199100-1
14763000-7
31157000-1
33711770-5
44425110-9
37423200-1
44425100-6
44425000-5
35720000-7
32571000-6
32424000-1
32523000-5
15865000-9
34946222-2
33961000-4
24452000-7
39561133-3
71315410-6
45232330-4
45316213-1
45233280-5
45233291-5
45421151-7
45314310-7
45314320-0
45213400-7
45314100-2
45314120-8
45233292-2
45316100-6
45316110-9
45316210-0
45316200-7
45316220-3
45316230-6
45314000-1
45421132-8
45421147-6
45233290-8
45314300-4
45314200-3
45421153-1
45233293-9

Indemnizaii de invaliditate
Disability benefits
Indemnizaii de maternitate
Maternity benefits
Indemnizaii de omaj
Unemployment compensation b
Indicatoare de adncime
Depth indicators
Indicatoare de poliie
Police signs
Indicatoare de vitez pentru vehicule
Speed indicators for vehicles
Indicatoare rutiere
Road signs
Indicatoare rutiere luminoase
Illuminated traffic signs
Indicatoare stradale
Street signs
Indicatoare i plcue luminoase
Illuminated signs and namepla
Indigo
Carbon paper
Indigo, hrtie autocopiant, hrtie pentru abloane Carbon paper, self-copy paper,
Indiu
Indium
Inductoare
Inductors
Inel dentar, tetin i suzet pentru copii
Infant soother, pacifier and d
Inele autoadezive de ntrire
Self-adhesive reinforcement ri
Inele de gimnastic
Gymnastic rings
Inele elastice
Elastic rings
Inele, garnituri, benzi, tije i mortar fin pentru fixare Rings, seals, bands, sticks and
Informaii, supraveghere, achiziii de inte i recuno Intelligence, surveillance, tar
Infrastructur de comunicaii
Communications infrastructure
Infrastructur de reea
Network infrastructure
Infrastructuri de telecomunicaii
Telecommunications facilities
Infuzii de ceaiuri de plante
Herbal infusions
Inimi de macaz
Crossing frogs
Injectoare n caviti pentru mblsmare
Embalming cavity injectors
Insecticide
Insecticides
Insigne
Insignia
Inspectare a sistemului de ventilaie
Inspection of ventilation syste
Instalare de antene
Erection of aerials
Instalare de balizaje
Installation of traffic guidance
Instalare de bariere rutiere
Erection of road-barriers
Instalare de borne
Installation of bollards
Instalare de buctrii echipate
Installation of fitted kitchens
Instalare de cabluri
Installation of cable laying
Instalare de cabluri de reele informatice
Installation of computer cabling
Instalare de camere pentru personal
Installation of staff rooms
Instalare de centrale telefonice
Installation of telephone exch
Instalare de comutatoare telefonice standard
Installation of switchboards
Instalare de dispozitive de securitate
Installation of safety equipment
Instalare de echipament de iluminare exterioar
Installation of outdoor illumina
Instalare de echipament de iluminare stradal
Installation of road lighting eq
Instalare de echipament de monitorizare a traficului Installation of traffic monitori
Instalare de echipament de semnalizare
Installation of signalling equip
Instalare de echipament de semnalizare aeroportuaInstallation of airport signallin
Instalare de echipament de semnalizare portuar Installation of port signalling
Instalare de echipament de telecomunicaii
Installation of telecommunicat
Instalare de ferestre
Installation of windows
Instalare de grilaje
Installation of grilles
Instalare de indicatoare rutiere
Installation of road signs
Instalare de infrastructuri de cabluri
Installation of cable infrastruct
Instalare de linii telefonice
Installation of telephone lines
Instalare de mobilier ncorporat
Installation of built-in furniture
Instalare de mobilier stradal
Installation of street furniture

45421142-1
45316211-7
45312311-0
45421152-4
45262211-3
45421148-3
45421120-1
45421112-2
45231112-3
45316212-4
45233294-6
45421140-7
45421111-5
45421110-8
45421131-1
45421130-4
45421100-5
45212230-7
42993200-5
45241600-4
33161000-6
33157810-6
34514500-8
45212140-9
45223110-0
33158400-6
34951300-1
09332000-5
42164000-6
45251160-0
42160000-8
42512000-8
31214300-2
39370000-6
45315300-1
45315400-2
45232141-2
34931100-3
45315600-4
45252121-2
35113300-2
45252123-6
42716100-9
45315500-3
42112000-7
34632300-9
45315100-9
43328000-8
45244100-0
45350000-5
32344250-3
45214630-5
71315000-9
33131153-4

Instalare de obloane
Installation of shutters
Instalare de panouri luminoase de semnalizare
Installation of illuminated road
Instalare de paratrsnete
Lightning-conductor installatio
Instalare de perei despritori
Installation of partition walls
Instalare de piloi
Pile driving
Instalare de pori
Installation of gates
Instalare de praguri
Installation of thresholds
Instalare de rame de ferestre
Installation of window frames
Instalare de reea de conducte
Installation of pipe system
Instalare de semafoare
Installation of traffic lights
Instalare de semnalizatoare rutiere
Installation of road signals
Instalare de tmplrie metalic, cu excepia uilor iInstallation of metal joinery e
Instalare de tocuri de ui
Installation of door frames
Instalare de tocuri de ui i de rame de ferestre
Installation of door and windo
Instalare de ui
Installation of doors
Instalare de ui i ferestre
Installation of doors and windo
Instalare de ui, de ferestre i de elemente conexe Installation of doors and wind
Instalare de vestiare
Installation of changing rooms
Instalaie de dozare
Dosing plant
Instalaie de echipament de iluminare portuar
Installation of port lighting equ
Instalaie de electrochirurgie
Electrosurgical unit
Instalaie de oxigenoterapie
Oxygen therapy unit
Instalaie de producie plutitoare
Floating production facility
Instalaie de recreere
Recreation installation
Instalaie de structuri metalice
Installation of metal structures
Instalaie de terapie mecanic
Mechanical therapy unit
Instalaie de uscare a noroiului
Sludge-drier installation
Instalaie solar
Solar installation
Instalaii auxiliare pentru boilere
Auxiliary plant for use with boil
Instalaii cu energie eolian
Wind-power installation works
Instalaii de boilere
Boiler installations
Instalaii de climatizare
Air-conditioning installations
Instalaii de comutatoare pentru exterior
Outdoor switching installations
Instalaii de distribuire a apei
Water installations
Instalaii de distribuie de energie electric
Electricity supply installations
Instalaii de nalt tensiune
High voltage installation work
Instalaii de nclzire
Heating works
Instalaii de ndocare
Docking installations
Instalaii de joas tensiune
Low-voltage installation work
Instalaii de sedimentare
Sedimentation installations
Instalaii de siguran
Safety installations
Instalaii de sortare
Screening installations
Instalaii de splare
Washing installation
Instalaii de tensiune medie
Medium-voltage installation wo
Instalaii de turbine
Turbine installations
Instalaii electrice feroviare
Electrical installations for railw
Instalaii electrotehnice
Electrical engineering installat
Instalaii hidraulice
Hydraulic installations
Instalaii maritime
Marine installations
Instalaii mecanice
Mechanical installations
Instalaii radio
Radio installations
Instalaii tiinifice
Scientific installations
Instalaii tehnice de construcii
Building services
Instrument dentar cu scar gradat
Dental scale

33131600-3
33136000-2
33169000-2
37311000-1
37313000-5
37312000-8
33131100-8
33131121-1
33131120-4
39292300-8
38436610-9
38940000-6
38296000-6
38200000-7
38292000-8
48984000-9
33131142-4
38300000-8
38420000-5
38340000-0
38341300-0
38423100-7
38425700-7
38930000-3
38410000-2
38120000-2
38110000-9
38100000-6
37316000-6
39292400-9
37314000-2
30195921-4
38400000-9
33131000-7
33131300-0
38260000-5
38230000-6
38240000-9
38250000-2
38270000-8
38330000-7
37310000-4
37315000-9
37521000-6
37300000-1
37000000-8
38600000-1
38636000-2
38630000-0
33171100-0
33171000-9
33162200-5
33131152-7
33131500-2

Instrument pentru obturaii dentare


Dental filling instrument
Instrument rotativ i abraziv
Rotary and abrasive instrument
Instrumente chirurgicale
Surgical instruments
Instrumente cu clape
Keyboard instruments
Instrumente cu coarde
String instruments
Instrumente de alam
Brass instruments
Instrumente de chirurgie dentar
Dental surgical instrument
Instrumente de criochirurgie dentar
Dental cryosurgical units
Instrumente de criochirurgie dentar, sonde, elevat Dental cryosurgical, gauges, e
Instrumente de desen
Drawing instruments
Instrumente de dispersie pentru omogenizatoare priDispersing instruments for im
Instrumente de evaluare nuclear
Nuclear evaluation instruments
Instrumente de geodezie
Surveying instruments
Instrumente de geologie i de geofizic
Geological and geophysical in
Instrumente de hidrografie
Hydrographic instruments
Instrumente de interfa grafic pentru utilizator (GUGraphical user interface (GUI)
Instrumente de lrgit canalul
Dental reamers
Instrumente de msurare
Measuring instruments
Instrumente de msurare a debitului, a nivelului i a Instruments for measuring flow,
Instrumente de msurare a mrimilor
Instruments for measuring quan
Instrumente de msurare a mrimilor electrice
Instruments for measuring elect
Instrumente de msurare a presiunii
Pressure gauges
Instrumente de msurare a tensiunii superficiale
Surface tension measuring ins
Instrumente de msurare a umiditii i a umezelii Humidity and moisture measuri
Instrumente de msurat
Metering instruments
Instrumente de meteorologie
Meteorological instruments
Instrumente de navigaie
Navigational instruments
Instrumente de navigaie i de meteorologie
Navigational and meteorologica
Instrumente de percuie
Percussion instruments
Instrumente de scris
Writing instruments
Instrumente de suflat
Wind instruments
Instrumente de tergere pentru table magnetice
Erasers for magnetic boards
Instrumente de verificare a proprietilor fizice
Instruments for checking physic
Instrumente dentare
Dental hand instrument
Instrumente dentare de unic folosin
Dental disposable instrument
Instrumente geofizice cu magnetometru
Magnetometer geophysical ins
Instrumente geofizice electromagnetice
Electromagnetic geophysical i
Instrumente geofizice pentru gravitate
Gravity geophysical instrument
Instrumente geofizice pentru polarizare indus (IP) Induced polarization IP geophy
Instrumente geofizice pentru rezistivitate
Resistivity geophysical instrum
Instrumente manuale de msurare a lungimilor
Hand-held instruments for mea
Instrumente muzicale
Musical instruments
Instrumente muzicale cu amplificare electric
Electrically amplified musical i
Instrumente muzicale de jucrie
Toy musical instruments
Instrumente muzicale i piese pentru acestea
Musical instruments and parts
Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucriMusical instruments, sport good
Instrumente optice
Optical instruments
Instrumente optice specializate
Specialist optical instruments
Instrumente optice i de astronomie
Astronomical and optical instr
Instrumente pentru anestezie
Instruments for anaesthesia
Instrumente pentru anestezie i pentru reanimare Instruments for anaesthesia an
Instrumente pentru blocul operator
Operating-theatre instruments
Instrumente pentru detartraj
Dental scalers
Instrumente pentru extracii dentare
Dental extraction instrument

33171200-1
42112410-4
38548000-8
37412240-3
38290000-4
38570000-1
33910000-2
33130000-0
31682210-5
33615100-5
24931260-9
30237132-3
30237110-3
32552600-3
31155000-7
90715230-3
90715220-0
90715210-7
90715280-8
90715250-9
90715260-2
90715110-6
90715270-5
90715240-6
90715120-9
14761000-3
14760000-6
03115120-7
44111510-9
44111511-6
44111500-6
44112600-4
35815000-0
18200000-1
18318000-1
35113410-6
35113420-9
18220000-7
35113400-3
37411160-1
18113000-4
18110000-3
18100000-0
44113810-6
18132000-3
18612000-2
18224000-5
18221000-4
18411000-3
33199000-1
18410000-6
18130000-9
18400000-3
18412000-0

Instrumente pentru reanimare


Instruments for resuscitation
Instrumente pentru turbine
Turbine instruments
Instrumente pentru vehicule
Instruments for vehicles
Instrumente sau accesorii pentru scufundri
Diving instruments or accessor
Instrumente i aparate de geodezie, de hidrografie, Surveying, hydrographic, ocean
Instrumente i aparate de reglaj i de control
Regulating and controlling ins
Instrumente i articole pentru disecie patologic
Pathology dissection instrumen
Instrumente i dispozitive dentare i de subspecialit Dental and subspecialty instru
Instrumente i echipament de comand
Instrumentation and control eq
Insulin
Insulin
Intensificatori de imagine
Image intensifiers
Interfee bus serial universal (USB)
Universal Serial Bus (USB) Int
Interfee de reea
Network interfaces
Interfoane
Entrance telephones
Invertoare
Inverters
Investigaii n zone cu deeuri industriale
Industrial waste site investigati
Investigaii n zone industriale
Industrial site investigation
Investigaii la depozite sau terminale petroliere
Oil depot or terminal site invest
Investigaii la fabrici de prelucrare a alimentelor
Food processing plant site inve
Investigaii la instalaii de curire chimic
Dry cleaning plants site investi
Investigaii la topitorii
Foundry site investigation
Investigaii la uzine de gaz
Gasworks site investigation
Investigaii la uzine de reciclare
Recycling plant site investigati
Investigaii la uzine de tratare a lemnului
Wood treatment plant site inves
Investigaii la uzine pentru produse chimice sau priviChemical works or oil refinery w
Iridiu
Iridium
Iridiu, galiu, indiu, taliu i bariu
Iridium, gallium, indium, thall
Iut
Jute
Izolatori
Insulators
Izolatori electrici
Electrical insulators
Izolatori i accesorii izolante
Insulators and insulating fitting
Izolaie acustic
Sound insulation
mbrcminte antiglon
Garments for anti-ballistic prot
mbrcminte de exterior
Outerwear
mbrcminte de noapte
Nightwear
mbrcminte de protecie mpotriva agenilor biologiGarments for biological or chem
mbrcminte de protecie mpotriva agenilor nuclear
Nuclear and radiological protec
mbrcminte de protecie mpotriva intemperiilor Weatherproof clothing
mbrcminte de protecie i de securitate
Protective and safety clothing
mbrcminte de schi
Skiing outfits
mbrcminte de uz industrial
Industrial clothing
mbrcminte de uz profesional
Occupational clothing
mbrcminte de uz profesional, mbrcminte specia
Occupational clothing, special
mbrcminte de uzur
Surface dressing
mbrcminte de zbor
Flying clothing
mbrcminte din blan
Fur clothing
mbrcminte din textile acoperite sau impregnate Clothing made of coated or impr
mbrcminte impermeabil
Waterproof clothing
mbrcminte pentru bebelui
Baby clothing
mbrcminte pentru personalul medical
Medical clothing
mbrcminte special
Special clothing
mbrcminte special de lucru
Special workwear
mbrcminte special i accesorii
Special clothing and accessori
mbrcminte sport
Sportswear

37411300-5
18000000-9
90521520-6
90521510-3
90521500-0
42418100-0
03432100-8
44313100-8
18813000-1
18814000-8
18812000-4
18831000-3
18813300-4
18812300-7
18830000-6
18811000-7
33141740-9
18822000-7
18824000-1
18823000-4
18821000-0
18821100-1
18820000-3
18832100-1
18832000-0
18810000-0
33186200-9
09324000-6
09323000-9
31158000-8
43250000-0
43251000-7
43252000-4
34144710-8
31158100-9
43261100-1
24951230-6
60424110-0
60424100-7
60653000-0
60172000-4
60171000-7
60181000-0
60183000-4
64115000-5
45520000-8
60424000-6
60650000-9
60424120-3
64214400-3
45510000-5
60651000-6
60651200-8
60651100-7

mbrcminte i echipamente polare


Arctic clothing and equipment
mbrcminte, nclminte, articole de voiaj i acceClothing, footwear, luggage art
mpachetare de deeuri nucleare de nivel intermedi Packaging of intermediate leve
mpachetare de deeuri nucleare de nivel sczut Packaging of low level nuclear
mpachetare de deeuri radioactive
Packaging of radioactive waste
mpingtoare de vagoane i locomotive sau platfor Mine-wagon pushers and locomo
mpletituri
Wickerwork
mprejmuire cu plas metalic
Wire-mesh fencing
nclminte cu fee de piele
Footwear with uppers of leathe
nclminte cu fee din material textil
Footwear with uppers of textile
nclminte cu pri de cauciuc sau de material pla Footwear with rubber or plastic
nclminte cu vrf de protecie de metal
Footwear incorporating a prote
nclminte de ora
Town footwear
nclminte de ora cu fee de cauciuc sau de mater
Town footwear with rubber or p
nclminte de protecie
Protective footwear
nclminte impermeabil
Waterproof footwear
nclminte ortopedic
Orthopaedic footwear
nclminte pentru antrenament
Training shoes
nclminte pentru fotbal
Football boots
nclminte pentru munte
Climbing boots
nclminte pentru schi
Ski footwear
nclminte pentru schi fond
Cross-country ski footwear
nclminte pentru sport
Sports footwear
nclminte pentru zbor
Flying footwear
nclminte special
Special footwear
nclminte, alta dect nclmintea pentru sport Footwear other than sports and
nclzire a sngelui i a fluidelor
Blood and fluid warming
nclzire la distan
Long-distance heating
nclzire urban
District heating
ncrctoare
Chargers
ncrctoare cu ben frontal
Front-end shovel loaders
ncrctoare cu ben frontal cu cup ntoars
Front-end shovel loaders with
ncrctoare cu ben frontal fr cup ntoars
Front-end shovel loaders with
ncrctoare cu roi
Wheeled loaders
ncrctoare de baterii
Battery chargers
ncrctoare mecanice cu lopat
Mechanical shovel loaders
ncrctur pentru extinctoare de incendii
Fire-extinguisher charges
nchiriere de aeronave cu arip fix cu echipaj
Hire of fixed-wing aircraft with
nchiriere de aeronave cu echipaj
Hire of aircraft with crew
nchiriere de ambarcaiuni cu echipaj
Hire of boats with crew
nchiriere de autobuze i de autocare cu ofer
Hire of buses and coaches with
nchiriere de autoturisme particulare cu ofer
Hire of passenger cars with dri
nchiriere de camioane cu ofer
Hire of trucks with driver
nchiriere de camionete cu ofer
Hire of vans with driver
nchiriere de cutii potale
Mailbox rental
nchiriere de echipament de terasament cu operato Hire of earthmoving equipment
nchiriere de echipament de transport aerian cu echHire of air transport equipment
nchiriere de echipament de transport naval cu echi Hire of water transport equipm
nchiriere de elicoptere cu echipaj
Hire of helicopters with crew
nchiriere de linii terestre de comunicaii
Communication land-line rental
nchiriere de macarale cu operator
Hire of cranes with operator
nchiriere de nave cu echipaj
Hire of vessels with crew
nchiriere de nave cu echipaj pentru navigaie inter Hire of inland waterway vessel
nchiriere de nave cu echipaj pentru navigaie marit Hire of sea-going vessels with

77112000-8
77111000-1
45500000-2
60180000-3
60170000-0
60182000-7
44161730-2
42131250-3
18450000-8
44521130-8
44522100-6
44522000-5
44521120-5
15555100-4
15555000-3
24410000-1
24422000-8
24430000-7
24420000-4
14310000-7
24421000-1
24400000-8
90522100-3
15862000-8
33693200-6
90730000-3
32353000-2
31214100-0
31214170-1
38750000-7
31214140-2
31214190-7
31214130-9
31214180-4
31214400-3
31214120-6
31214200-1
77311000-3
50312310-1
50312410-2
50312210-0
50312610-4
72267100-0
50316000-3
50312110-9
31671100-1
31671000-0
44322300-6
44212381-3
33973000-1
18223200-0
18213000-5
18235300-8
18223000-8

nchiriere de secertoare sau de echipament agricolHire of mowers or agricultural


nchiriere de utilaje agricole cu operator
Hire of agricultural machinery w
nchiriere de utilaje i de echipament de construcii Hire of construction and civil
nchiriere de vehicule de transport de mrfuri cu of Hire of goods-transport vehicles
nchiriere de vehicule de transport de persoane cu Hire of passenger transport veh
nchiriere de vehicule industriale cu ofer
Hire of industrial vehicles with
nchiztoare pentru curitoare
Pig traps
nchiztor cu ac
Needle valves
nchiztori (pentru mbrcminte)
Fasteners (clothing)
ncuietoare avansat de securitate
Enhanced security lock
ncuietoare cu lan
Clasps
ncuietoare cu lan, piese pentru lacte i chei
Clasps, lock parts and keys
ncuietoare electronic de securitate
Electronic security lock
ngheat
Ice cream
ngheat i produse similare
Ice cream and similar products
ngrminte azotate
Nitrogenous fertilisers
ngrminte chimice fosfatice
Chemical phosphatic fertilisers
ngrminte de origine animal sau vegetal
Animal or vegetal fertilisers
ngrminte fosfatice
Phosphatic fertilisers
ngrminte minerale
Fertiliser minerals
ngrminte minerale fosfatice
Mineral phosphatic fertilisers
ngrminte i compui azotai
Fertilisers and nitrogen compo
nlturarea solurilor contaminate
Removal of contaminated soil
nlocuitori de cafea
Coffee substitutes
nlocuitori de nicotin
Nicotine substitutes
nregistrare, monitorizare a polurii i reabilitare
Pollution tracking and monitorin
nregistrri audio
Sound recordings
ntreruptoare
Switches
ntreruptoare basculante
Toggle switches
ntreruptoare cu ceas
Time switches
ntreruptoare cu rezisten reglabil
Dimmer switches
ntreruptoare de sfrit de curs
Limit switches
ntreruptoare de siguran
Safety switches
ntreruptoare glisante
Slide switches
ntreruptor cu siguran
Fuse switch disconnector
ntreruptor de mpmntare
Earthing switch
ntreruptor de sarcin
Switch disconnector
ntreinere de grdini decorative sau de recreere
Ornamental and pleasure gard
ntreinerea echipamentului de reea de date
Maintenance of data network
ntreinerea microcomputerelor
Maintenance of microcomputer
ntreinerea minicomputerelor
Maintenance of minicomputers
ntreinerea resurselor fizice de tehnologie a informaMaintenance of information te
ntreinerea resurselor logice de tehnologie a informMaintenance of information tec
ntreinerea i repararea distribuitoarelor automate dMaintenance and repair of tick
ntreinerea unitilor centrale de procesare
Maintenance of mainframe com
nveliuri din sticl
Glass envelopes
nveliuri din sticl i tuburi catodice
Glass envelopes and cathode-r
nvelitoare pentru cabluri
Cable ducts
nvelitori metalice
Cladding
nvelitori mortuare
Mortuary wraps
Jachete
Jackets
Jachete de vnt
Wind jackets
Jachete flauate
Sweatshirts
Jachete i blazere
Jackets and blazers

34928430-1
39515400-9
44115700-6
39515440-1
15131410-2
15131210-0
18323000-9
34113100-3
15332240-8
45244200-1
39235000-8
37524000-7
37534000-0
37524300-0
37524400-1
37462000-4
37460000-0
37524200-9
37461000-7
37524600-3
37524500-2
37524100-8
37524800-5
48912000-4
37500000-3
37532000-6
31343000-2
37520000-9
37522000-3
37529200-4
37529100-3
37529000-2
37461210-2
22211100-3
22817000-0
37314700-9
09131000-6
15871230-5
30124200-6
33171300-2
03222118-3
38946000-7
03422000-4
33742200-5
44521210-3
34913510-8
44521200-0
15553000-9
44820000-4
42113172-0
33916000-4
34946221-5
34946220-8
33721100-1

Jaloane de siguran
Beacons
Jaluzele
Blinds
Jaluzele exterioare
Exterior blinds
Jaluzele verticale
Vertical blinds
Jambon
Ham
Jambon afumat
Gammon
Jartiere
Suspenders
Jeepuri
Jeeps
Jeleuri de fructe
Fruit jellies
Jetele
Jetties
Jetoane
Tokens
Jocuri
Games
Jocuri acionate cu monede sau jetoane
Coin- or disc-operated games
Jocuri clasice
Classic games
Jocuri cooperative
Collaborative games
Jocuri cu int i echipament
Target games and equipment
Jocuri cu int i jocuri de mas i echipamente
Target and table games and e
Jocuri de mas
Board games
Jocuri de mas i echipament
Table games and equipment
Jocuri de memorie
Memory games
Jocuri de strategie
Strategy games
Jocuri educative
Educational games
Jocuri loto
Lotto games
Jocuri pentru copii
Family titles
Jocuri i jucrii; atracii de blci
Games and toys; fairground a
Jocuri video
Video games
Jonciuni de cabluri, izolate
Insulated cable joints
Jucrii
Toys
Jucrii cu roi
Wheeled toys
Jucrii de clrit
Riding toys
Jucrii gonflabile
Inflatable toys
Jucrii gonflabile i de clrit
Inflatable and riding toys
Juctori de rezerv pentru fotbal mecanic
Foosball replacement players
Jurnale oficiale
Official journals
Jurnale sau agende personale
Diaries or personal organisers
Kazoo
Kazoos
Kerosen de avion
Aviation kerosene
Ketchup
Tomato ketchup
Kituri pentru cuptor (fuser)
Fuser kits
Kituri sau truse peridurale
Epidural kits or packs
Kiwi
Kiwi fruit
KVP metre
KVP meters
Lac
Lac
Lac de unghii
Nail polish
Lacte
Padlocks
Lacte pentru biciclete
Bicycle locks
Lacte i lanuri
Padlocks and chains
Lactoz sau sirop de lactoz
Lactose or lactose syrup
Lacuri
Varnishes
Lame
Blades
Lame de ferstru pentru autopsie sau accesorii
Autopsy saw blades or accesso
Lame de macaz
Switch blades
Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz i piSwitch blades, crossing frogs,
Lame de ras
Razor blades

31712310-6
31712320-9
42994230-1
31521200-6
19281000-9
03332000-7
03332100-8
19280000-2
37451600-0
31527210-1
33141900-9
44540000-7
44541000-4
15511000-3
15511600-9
15982200-7
03331200-2
03331100-1
03331000-0
03333000-4
15511300-6
15511500-8
15511100-4
15511700-0
15511400-7
15511200-5
15510000-6
15511210-8
33185400-4
15851230-9
33169100-3
33128000-3
38636100-3
38636110-6
03116200-9
44411300-7
33613000-0
44316500-3
03222210-8
03222250-0
31521000-4
33167000-8
31517000-3
31514000-2
31519100-8
31512000-8
31519000-7
31516000-6
31519200-9
31532100-5
31532110-8
31532120-1
31515000-9
31518500-5

Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimaPopulated printed circuit board


Lamele de contact neacoperite pentru circuite impr Unpopulated printed circuit bo
Laminoare
Laminators
Lampadare
Floor-standing lamps
Ln
Wool
Ln i pr de animale
Wool and animal hair
Ln tuns
Shorn wool
Ln, piei brute i prelucrate
Animal wool, hides and skins
Lansatoare de mingi
Pitching machines
Lanterne
Lanterns
Lanete pentru prelevarea probelor de snge
Blood lancets
Lanuri
Chain
Lanuri articulate
Articulated chain
Lapte
Milk
Lapte condensat
Condensed milk
Lapte cu ciocolat
Chocolate milk
Lapte de capr
Goats' milk
Lapte de oaie
Sheep's milk
Lapte de oaie i de capr proaspt
Fresh milk from sheep and goa
Lapte de vac proaspt
Fresh cows' milk
Lapte degresat
Skimmed milk
Lapte integral
Full-cream milk
Lapte pasteurizat
Pasteurised milk
Lapte praf
Milk powder
Lapte semidegresat
Semi-skimmed milk
Lapte sterilizat
Sterilised milk
Lapte i smntn
Milk and cream
Lapte UHT
UHT milk
Laringe artificial
Larynx artificial
Lasagna
Lasagne
Laser chirurgical
Surgical laser
Laser medical, diferit de cel chirurgical
Medical laser other than for su
Lasere
Lasers
Lasere industriale
Industrial lasers
Latex natural
Natural latex
Lavoare
Washbasins
Laxative
Laxatives
Lcturie
Smiths' wares
Lmi
Lemons
Lmi verzi
Limes
Lmpi
Lamps
Lmpi chirurgicale
Surgical lights
Lmpi cu arc
Arc lamps
Lmpi cu descrcare
Discharge lamps
Lmpi cu incandescen
Incandescent lamps
Lmpi cu incandescen cu halogen
Tungsten halogen filament lam
Lmpi cu incandescen i lmpi cu neon
Incandescent and neon lamps
Lmpi cu infrarou
Infrared lamps
Lmpi cu neon
Neon lamps
Lmpi cu tuburi
Tube lamps
Lmpi cu tuburi fluorescente
Fluorescent tube lamps
Lmpi cu tuburi fluorescente compacte
Compact fluorescent tube lamp
Lmpi cu ultraviolete
Ultraviolet lamps
Lmpi cu vapori de mercur
Mercury-vapour lamps

31521100-5
38653110-1
34928530-2
31510000-4
31521300-7
31521330-6
31511000-1
31532300-7
31532310-0
31532200-6
31532210-9
31518210-5
30124130-4
31524110-9
31523100-9
31520000-7
35311400-1
03221310-2
44619300-5
44614100-8
37414200-5
37535100-8
37535210-2
37411140-5
03221000-6
15331170-9
15331500-2
15331480-5
03212200-2
15331150-3
03212210-5
03212220-8
03221200-8
15331400-1
15331460-9
03221300-9
15331140-0
15331100-8
15331000-7
03220000-9
03410000-7
03414000-5
03411000-4
03415000-2
03418100-4
03413000-8
03419200-2
44191500-0
44191200-7
03412000-1
19231000-4
39514000-8
18310000-5
39513000-1

Lmpi de birou
Lmpi de blitz
Lmpi de iluminat stradal
Lmpi electrice cu incandescen
Lmpi electrice portabile
Lmpi electrice portabile rencrcabile
Lmpi etane
Lmpi glob
Lmpi glob fluorescente compacte
Lmpi inelare
Lmpi inelare fluorescente
Lmpi n caz de furtun (stormlights)
Lmpi pentru cuptor (fuser)
Lmpi pentru sli de operaie
Lmpi publicitare cu neon
Lmpi i aparate de iluminat
Lnci
Lptuci
Lzi
Lzi de stocare
Lzi frigorifice
Leagne
Leagne pentru terenuri de joac
Legturi
Legume
Legume congelate
Legume conservate n oet
Legume conservate provizoriu
Legume cu psti i legume cu teac uscate
Legume cu psti transformate
Legume cu psti uscate
Legume cu teac
Legume cultivate pentru fructele lor
Legume n conserv i/sau la cutie
Legume la cutie
Legume pentru frunze
Legume pentru frunze i varz
Legume proaspete sau congelate
Legume transformate
Legume, fructe i fructe cu coaj
Lemn
Lemn brut
Lemn de conifere
Lemn de esen moale
Lemn de esen tare
Lemn de foc
Lemn de min
Lemn densificat
Lemn laminat
Lemn tropical
Lenjerie
Lenjerie de baie i de buctrie
Lenjerie de corp
Lenjerie de mas

Desk lamps
Photographic flashbulbs
Street lamps
Electric filament lamps
Portable electric lamps
Rechargeable portable electric
Sealed-beam lamp units
Globe lamps
Compact fluorescent globe lam
Ring lamps
Fluorescent ring lamps
Stormlights
Fuser lamps
Operating-theatre lamps
Advertising neon lights
Lamps and light fittings
Lances
Lettuce
Crates
Storage bins
Ice chests
Swings
Playground swings
Bindings
Vegetables
Frozen vegetables
Vegetables preserved in vinega
Provisionally preserved vegeta
Dried leguminous vegetables a
Processed pulses
Dried leguminous vegetables
Pulses
Fruit vegetables
Preserved and/or canned vege
Canned vegetables
Leaf vegetables
Leaf and cabbage vegetables
Fresh or frozen vegetables
Processed vegetables
Vegetables, fruits and nuts
Wood
Rough wood
Coniferous wood
Softwood
Hardwood
Fuel wood
Mining timber
Densified wood
Laminated wood
Tropical wood
Linen
Toilet and kitchen linen
Underwear
Table linen

39512000-4
39518000-6
18312000-9
33731100-4
33731000-3
33731120-0
33731110-7
24327500-7
24957100-8
30192920-6
09211650-2
24961000-8
33692510-5
09211610-0
15911200-9
44115600-5
33141126-9
09112100-8
09112000-7
48985000-6
48980000-1
03311110-6
38571000-8
31217000-0
31215000-6
39223100-2
39223000-1
31321000-2
31321100-3
45232320-1
45232311-5
44112230-9
03212211-2
14784000-0
33153000-7
85312200-1
85142400-0
34611000-3
34600000-3
34610000-6
44511120-2
33741200-8
33732000-0
24951100-6
44115400-3
45232331-1
45232332-8
45232100-3
45232000-2
45231223-4
45232200-4
45262370-5
45261222-6
45324000-4

Lenjerie de pat
Lenjerie de spital
Lenjerie intim pentru femei
Lentile corectoare
Lentile de contact
Lentile de ochelari
Lentile intraoculare
Leii reziduale rezultate din fabricarea celulozei
Liani preparai pentru forme i miezuri de turntori
Lichid corector
Lichid de frn
Lichide de radiator
Lichide intravenoase
Lichide pentru uz hidraulic
Lichioruri
Lifturi de trepte
Ligaturi
Lignit
Lignit i turb
Limbaje de programare
Limbaje i instrumente de programare
Limb-de-mare
Limitatoare de vitez
Limitatori de supratensiune
Limitatori de tensiune
Linguri
Linguri, furculie
Linii de curent electric
Linii de curent electric suspendate
Linii de radiodifuziune prin cablu
Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgen
Linoleum
Linte
Litiu
Litotritor
Livrare de provizii la domiciliu
Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de in
Locomotive
Locomotive i materiale rulante feroviare i piese
Locomotive i tendere feroviare
Lopei
Loiuni de mini sau de corp
Loiuni pentru lentile de contact
Lubrifiani
Lucarne
Lucrri auxiliare de radiodifuziune
Lucrri auxiliare de telecomunicaii
Lucrri auxiliare pentru conducte de ap
Lucrri auxiliare pentru conducte i cabluri
Lucrri auxiliare pentru distribuirea gazului
Lucrri auxiliare pentru linii electrice
Lucrri de acoperire cu beton
Lucrri de acoperire cu ciment
Lucrri de acoperire cu ipsos

Bed linen
Hospital linen
Underpants
Corrective lenses
Contact lenses
Spectacle lenses
Intraocular lenses
Residual lyes from the manufac
Prepared binders for foundry m
Correction fluid
Brake fluids
Radiator fluids
Intravenous fluids
Liquids for hydraulic purposes
Liqueurs
Stairlifts
Ligatures
Lignite
Lignite and peat
Programming languages
Programming languages and to
Sole
Speed limiters
Surge suppressors
Voltage limiters
Spoons
Spoons, forks
Electricity power lines
Overhead power lines
Cable broadcasting lines
Roadside emergency telephone
Linoleum
Lentils
Lithium
Lithotripter
Homedelivery of provisions
Home delivery of incontinence
Locomotives
Railway and tramway locomotive
Rail locomotives and tenders
Shovels
Hand or body lotions
Contact lenses lotions
Lubricants
Skylights
Ancillary works for broadcastin
Ancillary works for telecommun
Ancillary works for water pipeli
Ancillary works for pipelines a
Gas distribution ancillary work
Ancillary works for electricity p
Concrete-coating work
Cement roof-coating work
Plasterboard works

45261215-4
45261212-3
45261213-0
45261214-7
45261211-6
45262650-2
45260000-7
45261200-6
45262421-8
45262640-9
45112330-7
45111291-4
45252125-0
45243000-2
45442200-9
45442000-7
45112700-2
45112740-4
45112714-3
45112712-9
45112713-6
45112711-2
45112710-5
45112730-1
45112722-2
45112721-5
45112723-9
45112720-8
45262400-5
45262410-8
45262420-1
45232410-9
45112320-4
45223220-4
45262300-4
45311100-1
45311000-0
45261400-8
45111250-5
45262360-2
45421141-4
45231500-0
45311200-2
45247212-9
45243110-6
45262212-0
45243400-6
45000000-7
45200000-9
45213230-4
45233228-3
45216230-5
45211200-1
45215210-2

Lucrri de acoperire cu panouri solare


Solar panel roof-covering work
Lucrri de acoperire cu plci de ardezie
Roof-slating work
Lucrri de acoperire cu plci metalice
Metal roof-covering work
Lucrri de acoperire cu indrile bituminoase
Bituminous roof-covering work
Lucrri de acoperire cu igl
Roof-tiling work
Lucrri de acoperire metalic
Cladding works
Lucrri de acoperire i alte lucrri speciale de constrRoof works and other special t
Lucrri de acoperire i de vopsire a nvelitorii acoperRoof-covering and roof-paintin
Lucrri de amarare n larg
Offshore mooring work
Lucrri de ameliorare a mediului
Environmental improvement wo
Lucrri de ameliorare a antierului
Site-reclamation work
Lucrri de amenajare a terenului
Site-development work
Lucrri de anrocament
Rock-dumping work
Lucrri de aprare de coast
Coastal-defence works
Lucrri de aplicare de acoperitoare anticorozive
Application work of anti-corros
Lucrri de aplicare de acoperitoare de protecie
Application work of protective
Lucrri de arhitectur peisagistic
Landscaping work
Lucrri de arhitectur peisagistic a aeroporturilor Landscaping work for airports
Lucrri de arhitectur peisagistic a cimitirelor
Landscaping work for cemeteri
Lucrri de arhitectur peisagistic a grdinilor
Landscaping work for gardens
Lucrri de arhitectur peisagistic a grdinilor pe acLandscaping work for roof gar
Lucrri de arhitectur peisagistic a parcurilor
Landscaping work for parks
Lucrri de arhitectur peisagistic a spaiilor verzi Landscaping work for green ar
Lucrri de arhitectur peisagistic a oselelor i aut Landscaping work for roads a
Lucrri de arhitectur peisagistic a terenurilor de e Landscaping work for riding ar
Lucrri de arhitectur peisagistic a terenurilor de g Landscaping work for golf cour
Lucrri de arhitectur peisagistic a terenurilor de j Landscaping work for playgrou
Lucrri de arhitectur peisagistic a terenurilor de s Landscaping work for sports gr
Lucrri de asamblare a structurilor metalice
Structural steel erection work
Lucrri de asamblare a structurilor metalice pentru cStructural steel erection work f
Lucrri de asamblare a structurilor metalice pentru sStructural steel erection work f
Lucrri de asanare
Sewerage work
Lucrri de asanare a terenului
Land-reclamation work
Lucrri de baz
Structural shell work
Lucrri de betonare
Concrete work
Lucrri de cablare electric
Electrical wiring work
Lucrri de cablare i conexiuni electrice
Electrical wiring and fitting wor
Lucrri de cptuire
Sheeting work
Lucrri de cercetare a solului
Ground investigation work
Lucrri de cimentare
Cementing work
Lucrri de compartimentare
Installation of partitioning
Lucrri de conducte de aer comprimat
Compressed-air pipeline work
Lucrri de conexiuni electrice
Electrical fitting work
Lucrri de consolidare a barajelor
Dam-reinforcement works
Lucrri de consolidare a falezelor
Cliff-stabilisation works
Lucrri de consolidare a gropilor de fundaie
Trench sheeting work
Lucrri de consolidare a plajelor
Beach-consolidation works
Lucrri de construcii
Construction work
Lucrri de construcii complete sau pariale i lucrr Works for complete or part cons
Lucrri de construcii de abatoare
Abattoir construction work
Lucrri de construcii de acoperiri superficiale
Surface coating construction w
Lucrri de construcii de adposturi militare
Military shelter construction wo
Lucrri de construcii de adposturi sociale
Sheltered housing construction
Lucrri de construcii de adposturi i centre de pri Construction work for subsidis

45235110-7
45235000-3
45235100-4
45214420-0
45213220-1
45213200-5
45211341-1
45247130-0
45233124-4
45213252-4
45234180-1
45212321-2
45233110-3
45233100-0
45215212-6
45234130-6
45247210-5
45248500-2
45247240-4
45247200-2
45247000-0
45232454-9
45211310-5
45213130-3
45212330-8
45212331-5
45233125-1
45212361-4
45233227-6
45216220-2
45212423-7
45214700-7
45247112-8
45247111-1
45232453-2
45232400-6
45232130-2
45232411-6
45212422-0
45211300-2
45212180-1
45215214-0
45212354-2
45212160-5
45233260-9
45234100-7
45234000-6
45234111-7
45247100-1
45215215-7
45251220-9
45251100-2
45251141-1
45251142-8

Lucrri de construcii de aerodromuri


Construction work for airfields
Lucrri de construcii de aerodromuri, piste de deco Construction work for airfield
Lucrri de construcii de aeroporturi
Construction work for airports
Lucrri de construcii de amfiteatre
Lecture theatre construction w
Lucrri de construcii de antrepozite
Construction work for warehou
Lucrri de construcii de antrepozite i de cldiri ind Construction work for warehous
Lucrri de construcii de apartamente
Flats construction work
Lucrri de construcii de apeducte
Aqueduct construction work
Lucrri de construcii de artere principale
Trunk road construction work
Lucrri de construcii de ateliere
Workshops construction work
Lucrri de construcii de ateliere feroviare
Construction work for railways
Lucrri de construcii de auditorii
Auditorium construction work
Lucrri de construcii de autostrzi
Motorway construction works
Lucrri de construcii de autostrzi i de drumuri
Construction work for highways
Lucrri de construcii de aziluri de btrni
Retirement home construction
Lucrri de construcii de balasturi
Ballast construction works
Lucrri de construcii de baraje
Dam construction work
Lucrri de construcii de baraje mobile
Movable barrages construction
Lucrri de construcii de baraje statice
Static barrage construction wor
Lucrri de construcii de baraje i de structuri fixe s Construction work for dams and
Lucrri de construcii de baraje, canale, canale de i Construction work for dams, ca
Lucrri de construcii de bazine de ape pluviale
Rain-water basin construction
Lucrri de construcii de bi
Bathrooms construction work
Lucrri de construcii de bnci
Bank construction work
Lucrri de construcii de biblioteci
Library construction work
Lucrri de construcii de biblioteci multimedia
Multimedia library construction
Lucrri de construcii de bifurcaii de drumuri
Road junction construction wor
Lucrri de construcii de biserici
Church construction work
Lucrri de construcii de bretele de circulaie
Slip road construction work
Lucrri de construcii de buncre militare
Military bunker construction wo
Lucrri de construcii de cafenele
Cafeteria construction work
Lucrri de construcii de campusuri universitare
Construction work for halls of
Lucrri de construcii de canale de drenaj
Drainage canal construction wo
Lucrri de construcii de canale de irigaii
Irrigation channel construction
Lucrri de construcii de canale de scurgere
Drains construction work
Lucrri de construcii de canalizare de ape rezidual Sewer construction work
Lucrri de construcii de canalizri de ape pluviale Storm-water piping constructio
Lucrri de construcii de canalizri de ape reziduale Foul-water piping construction
Lucrri de construcii de cantine
Canteen construction work
Lucrri de construcii de case
Houses construction work
Lucrri de construcii de case de bilete
Ticket offices construction work
Lucrri de construcii de case rezideniale
Residential homes constructio
Lucrri de construcii de castele
Castle construction work
Lucrri de construcii de cazinouri
Casino construction work
Lucrri de construcii de ci de acces pentru pietoni Pedestrian ways construction
Lucrri de construcii de ci ferate
Railway construction works
Lucrri de construcii de ci ferate i de sisteme de Construction work for railways
Lucrri de construcii de ci ferate urbane
City railway construction work
Lucrri de construcii de ci navigabile
Construction work for waterwa
Lucrri de construcii de cmine de copii
Children's home construction w
Lucrri de construcii de centrale de cogenerare
Cogeneration plant constructio
Lucrri de construcii de centrale electrice
Construction work for power pl
Lucrri de construcii de centrale electrice geotermaGeothermal power station cons
Lucrri de construcii de centrale electrice pe baz Wood-fired power station const

45251000-1
45251230-2
45251240-5
45252110-2
45251110-5
45251200-3
45251250-8
45251140-4
45215222-9
45213111-4
45216122-5
45215221-2
45212171-5
45212310-2
45212312-6
45214500-5
45215213-3
45212110-0
45212172-2
45241100-9
45212150-2
45210000-2
45213331-2
45213240-7
45213100-4
45213000-3
45212170-8
45214610-9
45212320-5
45212300-9
45212000-6
45216100-5
45216000-4
45217000-1
45213250-0
45211350-7
45212410-3
45213350-1
45216125-6
45215120-4
45215100-8
45215000-7
45213330-5
45213320-2
45213340-8
45213310-9
45213313-0
45212360-7
45215220-5
45216200-6
45215130-7
45214310-6
45214320-9
45213150-9

Lucrri de construcii de centrale electrice i de cen Construction works for power p


Lucrri de construcii de centrale generatoare de abSteam-generation plant constru
Lucrri de construcii de centrale generatoare de e Landfill-gas electricity generat
Lucrri de construcii de centrale mobile
Mobile plant construction work
Lucrri de construcii de centrale nucleare
Nuclear-power station construc
Lucrri de construcii de centrale termice
Heating plant construction wor
Lucrri de construcii de centrale termice urbane
District-heating plant construct
Lucrri de construcii de centrale termoelectrice
Thermal power plant construct
Lucrri de construcii de centre civice
Civic centre construction work
Lucrri de construcii de centre comerciale
Shopping centre construction
Lucrri de construcii de centre de ambulane
Ambulance station constructio
Lucrri de construcii de centre de asisten de zi Daycare centre construction wo
Lucrri de construcii de centre de divertisment
Entertainment centre construct
Lucrri de construcii de centre de expoziie
Construction work for buildings
Lucrri de construcii de centre de expoziii
Exhibition centre construction
Lucrri de construcii de centre de formare continuConstruction work for buildings
Lucrri de construcii de centre de ngrijire
Nursing home construction wor
Lucrri de construcii de centre de petrecere a timpulLeisure centre construction wo
Lucrri de construcii de centre de recreere
Recreation centre construction
Lucrri de construcii de chei
Quay construction work
Lucrri de construcii de cinematografe
Cinema construction work
Lucrri de construcii de cldiri
Building construction work
Lucrri de construcii de cldiri aeroportuare
Airport buildings construction
Lucrri de construcii de cldiri agricole
Agricultural buildings construct
Lucrri de construcii de cldiri comerciale
Construction work for commerci
Lucrri de construcii de cldiri comerciale, de antrepo
Construction work for commercia
Lucrri de construcii de cldiri de divertisment
Entertainment building constru
Lucrri de construcii de cldiri de laboratoare
Laboratory building constructio
Lucrri de construcii de cldiri destinate activitilorConstruction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri destinate activitilorConstruction work for art and cu
Lucrri de construcii de cldiri destinate activitil Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri destinate instituiil Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri destinate instituiilo Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri gonflabile
Inflatable buildings constructio
Lucrri de construcii de cldiri industriale
Construction work for industrial
Lucrri de construcii de cldiri multifuncionale
Multi-functional buildings const
Lucrri de construcii de cldiri pentru cazare
Construction work for lodging b
Lucrri de construcii de cldiri pentru mijloace de t Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru servicii de ur Emergency-services building co
Lucrri de construcii de cldiri pentru servicii medi Special medical building constr
Lucrri de construcii de cldiri pentru servicii sanit Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru servicii socia Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru transportul a Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru transportul fe Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru transportul p Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru transportul ru Construction work for buildings
Lucrri de construcii de cldiri pentru zone de servi Service-area building construct
Lucrri de construcii de cldiri religioase
Religious buildings constructio
Lucrri de construcii de cldiri sociale, altele dect Construction work for social fa
Lucrri de construcii de cldiri i instalaii militare Construction work for military b
Lucrri de construcii de clinici
Clinic construction work
Lucrri de construcii de colegii profesionale
Vocational college construction
Lucrri de construcii de colegii tehnice
Technical college construction
Lucrri de construcii de complexe de birouri
Office block construction work

45242000-5
45242100-6
45212100-7
45212223-5
45212200-8
45212210-1
45212220-4
45231221-0
45231300-8
45232440-8
45232121-6
45232140-5
45231000-5
45230000-8
45221248-2
45215300-0
45223600-2
45248400-1
45213352-5
45234127-2
45234112-4
45213221-8
45213260-3
45247220-8
45211360-0
45241300-1
45243200-4
45241400-2
45248300-0
45248200-9
45232450-1
45233120-6
45233226-9
45233122-0
45233130-9
45233131-6
45233121-3
45233123-7
45248100-8
45232424-0
45254100-3
45253500-0
45216128-7
45212311-9
45231220-3
45213321-9
45213242-1
45214100-1
45254110-6
45213241-4
45213351-8
45251120-8
45212411-0
45211340-4

Lucrri de construcii de complexe de recreere naut Waterside leisure facilities con


Lucrri de construcii de complexe de sporturi nauti Water-sports facilities construc
Lucrri de construcii de complexe pentru petrecereaConstruction work of leisure faci
Lucrri de construcii de complexe pentru sporturi d Winter-sports facilities constru
Lucrri de construcii de complexe sportive
Construction work for sports faci
Lucrri de construcii de complexe sportive monova Single-purpose sports facilities
Lucrri de construcii de complexe sportive polivale Multi-purpose sports facilities
Lucrri de construcii de conducte de alimentare cu Gas supply mains construction
Lucrri de construcii de conducte de ap i de canaConstruction work for water an
Lucrri de construcii de conducte de ape reziduale Construction work for sewage
Lucrri de construcii de conducte de irigaii
Irrigation piping construction w
Lucrri de construcii de conducte de nclzire urba District-heating mains construc
Lucrri de construcii de conducte, de linii de comuniConstruction work for pipeline
Lucrri de construcii de conducte, de linii de comuniConstruction work for pipelines
Lucrri de construcii de consolidri de tuneluri
Tunnel linings construction wor
Lucrri de construcii de crematoriu
Construction work for cremato
Lucrri de construcii de cuti pentru cini
Dog kennels construction work
Lucrri de construcii de debarcadere
Landing stages construction w
Lucrri de construcii de depouri de service
Service depot construction wor
Lucrri de construcii de depouri de tramvaie
Tramway depot construction w
Lucrri de construcii de depouri feroviare
Railway depot construction wor
Lucrri de construcii de depozite
Warehouse stores construction
Lucrri de construcii de depozite de mrfuri
Stores depot construction work
Lucrri de construcii de deversoare
Weir construction work
Lucrri de construcii de dezvoltare urban
Urban development constructio
Lucrri de construcii de diguri
Pier construction work
Lucrri de construcii de diguri sparge-val
Breakwater construction work
Lucrri de construcii de docuri
Dock construction work
Lucrri de construcii de docuri plutitoare
Construction work for floating
Lucrri de construcii de docuri uscate
Dry docks construction work
Lucrri de construcii de drenaje
Drainage construction works
Lucrri de construcii de drumuri
Road construction works
Lucrri de construcii de drumuri de acces
Access road construction work
Lucrri de construcii de drumuri de centur
Ring road construction work
Lucrri de construcii de drumuri naionale
Construction work for highways
Lucrri de construcii de drumuri naionale supran Construction work for elevated
Lucrri de construcii de drumuri principale
Main road construction works
Lucrri de construcii de drumuri secundare
Secondary road construction w
Lucrri de construcii de ecluze de canal
Canal locks construction work
Lucrri de construcii de evacuare a apelor rezidual Sewage outfall construction wo
Lucrri de construcii de exploatri miniere
Construction work for mining
Lucrri de construcii de fabrici de medicamente
Construction work for pharmace
Lucrri de construcii de faruri
Lighthouse construction work
Lucrri de construcii de galerii de art
Art gallery construction work
Lucrri de construcii de gazoducte
Construction work for gas pipel
Lucrri de construcii de gri feroviare
Railway station construction wo
Lucrri de construcii de grajduri
Cowsheds construction work
Lucrri de construcii de grdinie
Construction work for kindergar
Lucrri de construcii de guri de puuri
Pithead construction work
Lucrri de construcii de hambare
Barn construction work
Lucrri de construcii de hangare de ntreinere
Maintenance hangar constructi
Lucrri de construcii de hidrocentrale
Hydro-electric plant constructi
Lucrri de construcii de hoteluri
Hotel construction work
Lucrri de construcii de imobile colective
Multi-dwelling buildings constr

45211000-9
45212413-4
45213280-9
45253600-1
45253700-2
45253320-4
45253310-1
45255121-3
45252120-5
45255120-6
45214410-7
45214000-0
45216110-8
45214200-2
45233129-9
45233128-2
45233126-8
45233127-5
45216113-9
45214430-3
45234116-2
45231600-1
45234126-5
45231400-9
45232310-8
45232300-5
45243500-7
45240000-1
45213110-7
45213112-1
45262424-9
45212352-8
45212314-0
45212351-1
45212313-3
45213120-0
45231210-0
45231200-7
45212353-5
45212225-9
45223300-9
45213312-3
45223320-5
45223310-2
45213314-7
45212130-6
45212120-3
45234140-9
45246510-1
45221113-7
45212211-8
45212600-2
45212412-7
45247211-2

Lucrri de construcii de imobile colective i de caseConstruction work for multi-dwe


Lucrri de construcii de imobile pentru cazare de s Short-stay accommodation cons
Lucrri de construcii de instalaii de compostare
Construction works for compost
Lucrri de construcii de instalaii de deionizare
Deionisation plant construction
Lucrri de construcii de instalaii de digestie
Digestion plant construction wo
Lucrri de construcii de instalaii de distilare a alcooAlcohol-distillation plants cons
Lucrri de construcii de instalaii de distilare a apei Water-distillation plants constr
Lucrri de construcii de instalaii de suprafa
Topside facilities construction
Lucrri de construcii de instalaii de tratare a apelo Water-treatment plant construc
Lucrri de construcii de instalaii pentru platforme Platforms facilities constructio
Lucrri de construcii de institute politehnice
Polytechnic construction work
Lucrri de construcii de instituii de nvmnt i Construction work for buildings
Lucrri de construcii de instituii de ordine public Construction work for buildings
Lucrri de construcii de instituii colare
Construction work for school bu
Lucrri de construcii de intersecii
Crossroad construction work
Lucrri de construcii de intersecii cu sens giratoriu Roundabout construction work
Lucrri de construcii de intersecii denivelate
Grade-separated junction const
Lucrri de construcii de intersecii n T
T-junction construction work
Lucrri de construcii de nchisori
Prison building construction wo
Lucrri de construcii de laboratoare lingvistice
Language laboratory construct
Lucrri de construcii de linii de cale ferat
Track construction works
Lucrri de construcii de linii de comunicaii
Construction work for communic
Lucrri de construcii de linii de tramvai
Tramline construction works
Lucrri de construcii de linii electrice
Construction work for electricit
Lucrri de construcii de linii telefonice
Construction work for telephone
Lucrri de construcii de linii telefonice i de comunicConstruction and ancillary wor
Lucrri de construcii de lucrri de aprare maritimSea defences construction wor
Lucrri de construcii de lucrri hidraulice
Construction work for water pro
Lucrri de construcii de magazine
Shop buildings construction wo
Lucrri de construcii de mici magazine
Shop units construction work
Lucrri de construcii de module marine
Offshore-module fabrication wo
Lucrri de construcii de monumente industriale
Industrial monument constructi
Lucrri de construcii de monumente istorice sau m Historical monument or memori
Lucrri de construcii de monumente preistorice
Prehistoric monument construc
Lucrri de construcii de muzee
Museum construction work
Lucrri de construcii de oficii potale
Post office construction work
Lucrri de construcii de oleoducte
Construction work for oil pipeli
Lucrri de construcii de oleoducte i de gazoducte Construction work for oil and g
Lucrri de construcii de palate
Palace construction work
Lucrri de construcii de palate ale sporturilor
Sports hall construction work
Lucrri de construcii de parcri
Parking lot construction work
Lucrri de construcii de parcri cu etaje
Car park building construction
Lucrri de construcii de parcri de tip "park and rid Park-and-ride facility construct
Lucrri de construcii de parcri subterane
Underground car park construc
Lucrri de construcii de parcuri de autobuze
Bus garage construction work
Lucrri de construcii de parcuri de distracie
Amusement park construction
Lucrri de construcii de parcuri tematice
Theme park construction work
Lucrri de construcii de pasaje la nivel
Level crossing construction wo
Lucrri de construcii de pasarele de lemn
Boardwalk construction work
Lucrri de construcii de pasarele pentru pietoni
Footbridge construction work
Lucrri de construcii de patinoare
Ice rink construction work
Lucrri de construcii de pavilioane
Pavilion construction work
Lucrri de construcii de pensiuni
Hostel construction work
Lucrri de construcii de perei de baraj
Dam wall construction work

45243600-8
45243300-5
45213140-6
45213141-3
45213142-0
45212212-5
45233162-2
45235200-5
45235310-9
45221110-6
45221114-4
45221115-1
45221112-0
45221118-2
45221111-3
45221000-2
45221117-5
45241500-3
45241000-8
45242200-7
45242210-0
45216126-3
45216124-9
45234181-8
45232220-0
45234170-8
45216127-0
45216123-2
45246500-8
45255110-3
45255200-1
45234114-8
45222110-3
45242110-9
45251111-2
45234128-9
45233262-3
45232151-5
45221119-9
45212421-3
45212420-6
45247270-3
45232154-6
45211370-3
45215148-6
45212340-1
45212222-8
45214710-0
45215147-9
45215141-7
45215146-2
45215145-5
45215144-8
45215143-1

Lucrri de construcii de perei de chei


Quay wall construction work
Lucrri de construcii de perei de protecie a maluri Sea wall construction work
Lucrri de construcii de piee
Market construction work
Lucrri de construcii de piee acoperite
Covered market construction w
Lucrri de construcii de piee n aer liber
Open-air market construction w
Lucrri de construcii de piscine
Construction work for swimmin
Lucrri de construcii de piste de biciclete
Cycle path construction work
Lucrri de construcii de piste de decolare i de ate Runway construction works
Lucrri de construcii de piste de rulare
Taxiway construction work
Lucrri de construcii de poduri
Bridge construction work
Lucrri de construcii de poduri de fier
Construction work for iron brid
Lucrri de construcii de poduri de oel
Construction work for steel bri
Lucrri de construcii de poduri feroviare
Railway bridge construction wo
Lucrri de construcii de poduri pentru conducte
Pipeline-carrying bridge constr
Lucrri de construcii de poduri rutiere
Road bridge construction work
Lucrri de construcii de poduri i tuneluri, puuri Construction work for bridges
Lucrri de construcii de poduri-bascul
Weighbridge construction work
Lucrri de construcii de pontoane
Wharf construction work
Lucrri de construcii de porturi
Harbour construction works
Lucrri de construcii de porturi de ambarcaiuni
Marina construction work
Lucrri de construcii de porturi de iahturi
Yacht harbour construction wor
Lucrri de construcii de posturi de paz de coast Coastguard building constructi
Lucrri de construcii de posturi de salvamar
Lifeboat station construction w
Lucrri de construcii de posturi de secionare
Construction work for rail track
Lucrri de construcii de posturi de transformare
Substation construction work
Lucrri de construcii de posturi de transformare pe Locomotive-substations constr
Lucrri de construcii de posturi pentru servicii de u Rescue-service station constru
Lucrri de construcii de posturi salvamont
Mountain-rescue building const
Lucrri de construcii de promenade
Promenade construction work
Lucrri de construcii de puuri de extracie
Wells construction work
Lucrri de construcii de rafinrii de petrol
Oil refinery construction work
Lucrri de construcii de rambleuri de cale ferat
Railway embankment construct
Lucrri de construcii de rampe de deeuri
Waste disposal site constructi
Lucrri de construcii de rampe de lansare la ap Launchway construction work
Lucrri de construcii de reactor nuclear
Construction work for nuclear r
Lucrri de construcii de refugii de tramvai
Tramway platforms constructio
Lucrri de construcii de refugii pentru pietoni
Pedestrian zone construction w
Lucrri de construcii de renovare a conductelor de Water-main refurbishment cons
Lucrri de construcii de renovri de poduri
Bridge renewal construction wo
Lucrri de construcii de restaurante
Restaurant construction work
Lucrri de construcii de restaurante i complexe si Construction work for restaurant
Lucrri de construcii de rezervoare
Reservoir construction works
Lucrri de construcii de rezervoare ridicate de ap Construction work of elevated t
Lucrri de construcii de saune
Construction works for saunas
Lucrri de construcii de sli de cateterism
Catheter room construction wo
Lucrri de construcii de sli de conferine
Lecture hall construction work
Lucrri de construcii de sli de gimnastic
Gymnasium construction work
Lucrri de construcii de sli de intrare
Entrance hall construction wor
Lucrri de construcii de sli de medicin legal
Forensic room construction wo
Lucrri de construcii de sli de operaii
Operating theatre construction
Lucrri de construcii de sli de patologie
Pathology room construction w
Lucrri de construcii de sli de radioscopie
Fluoroscopy room construction
Lucrri de construcii de sli de triaj
Screening rooms construction
Lucrri de construcii de sli de triaj i de diagnosti Diagnostic screening room cons

45237000-7
45216111-5
45212224-2
45213311-6
45213315-4
45232340-7
45223720-9
45253800-3
45253100-6
45252140-1
45253200-7
45253300-8
45252100-9
45232420-2
45255700-6
45252300-1
45252150-4
45232152-2
45232423-3
45253000-5
45252210-3
45213270-6
45232142-9
45252126-7
45252127-4
45252000-8
45214640-8
45223400-0
45215110-1
45247230-1
45223000-6
45248000-7
45212221-1
45235300-6
45233144-0
45233261-6
45234160-5
45214220-8
45214210-5
45214230-1
45234129-6
45233224-5
45233225-2
45212322-9
45234250-3
45234230-7
45234220-4
45255300-2
45213322-6
45213341-5
45255210-4
45213342-2
45216250-1
45216112-2

Lucrri de construcii de scene


Stage construction works
Lucrri de construcii de secii de poliie
Police station construction wor
Lucrri de construcii de stadioane
Stadium construction work
Lucrri de construcii de staii de autobuz
Bus station construction work
Lucrri de construcii de staii de autobuz acoperite Bus-stop shelter construction
Lucrri de construcii de staii de baz de telefonie Mobile-telephone base-stations
Lucrri de construcii de staii de benzin
Petrol/gas stations constructio
Lucrri de construcii de staii de compostare
Composting plant construction
Lucrri de construcii de staii de demineralizare
Demineralisation plant constru
Lucrri de construcii de staii de deshidratare a n Sludge-dewatering plant constr
Lucrri de construcii de staii de desulfurare
Desulphurisation plant constru
Lucrri de construcii de staii de distilare sau de co Distilling or rectifying plant co
Lucrri de construcii de staii de epurare
Sewage-treatment plant constr
Lucrri de construcii de staii de epurare a apelor r Sewage work
Lucrri de construcii de staii de gazeificare a crb Coal-gasification plant constru
Lucrri de construcii de staii de incinerare a dee Refuse-incineration plant const
Lucrri de construcii de staii de manipulare a crb Coal-handling plant constructi
Lucrri de construcii de staii de pompare
Pumping station construction w
Lucrri de construcii de staii de pompare a apelor Sewage pumping stations const
Lucrri de construcii de staii de prelucrare chimic Construction work for chemical
Lucrri de construcii de staii de purificare a apei Water purification plant constr
Lucrri de construcii de staii de reciclare
Construction works for recyclin
Lucrri de construcii de staii de transfer termic
Heat-transfer station construct
Lucrri de construcii de staii de tratare a apei pota Drinking-water treatment plant
Lucrri de construcii de staii de tratare a apelor re Wastewater treatment plant con
Lucrri de construcii de staii de tratare a apelor r Construction works for sewage t
Lucrri de construcii de staii meteorologice
Meteorological stations constru
Lucrri de construcii de staii radar
Radar station construction wor
Lucrri de construcii de staiuni termale
Spa construction work
Lucrri de construcii de stvilare
Dyke construction work
Lucrri de construcii de structuri
Structures construction work
Lucrri de construcii de structuri hidromecanice
Construction work for hydro-me
Lucrri de construcii de structuri pentru terenuri de Construction work in connection
Lucrri de construcii de suprafee de manevrare a Construction work for aircraft
Lucrri de construcii de supratraversri
Overpass construction work
Lucrri de construcii de supratraversri pentru piet Pedestrian overpass construct
Lucrri de construcii de suspensii catenare
Catenary's construction works
Lucrri de construcii de coli gimnaziale
Secondary school construction
Lucrri de construcii de coli primare
Primary school construction wo
Lucrri de construcii de coli speciale
Special school construction wo
Lucrri de construcii de ine de ci ferate urbane Urban railway track constructi
Lucrri de construcii de osele cu dou benzi pe fi Dual carriageway construction
Lucrri de construcii de osele cu o singur band Single carriageway constructio
Lucrri de construcii de teatre
Theatre construction work
Lucrri de construcii de teleferice
Teleferic construction work
Lucrri de construcii de telescaun
Construction work for chair lifts
Lucrri de construcii de teleschi
Construction work for ski lifts
Lucrri de construcii de terminale de gaz
Gas terminal construction work
Lucrri de construcii de terminale feroviare
Rail terminal building construct
Lucrri de construcii de terminale pentru feribot
Ferry terminal building constru
Lucrri de construcii de terminale petroliere
Oil terminal construction work
Lucrri de construcii de terminale Ro-Ro
Ro-ro terminal construction wo
Lucrri de construcii de tranee
Trench defences construction
Lucrri de construcii de tribunale
Court building construction wor

45233161-5
45221240-6
45221242-0
45221244-4
45221243-7
45221241-3
45221245-1
45221246-8
45221200-4
45251150-7
45232153-9
45213332-9
45214620-2
45216121-8
45215142-4
45213251-7
45255800-7
45215140-0
45254200-4
45222100-0
45251143-5
45253400-9
45250000-4
45211320-8
45221120-9
45221122-3
45221121-6
45223700-3
45223710-6
45235320-2
45241200-0
45244000-9
45211100-0
45216120-1
45255000-9
45222300-2
45222200-1
45222000-9
45255100-0
45221100-3
45254000-2
45233000-9
45452000-0
45452100-1
45112600-1
45442190-5
45112340-0
45112200-7
45112210-0
45111213-4
45111100-9
45110000-1
45111211-0
45111210-3

Lucrri de construcii de trotuare


Footpath construction work
Lucrri de construcii de tuneluri
Construction work for tunnels
Lucrri de construcii de tuneluri feroviare
Railway tunnel construction wo
Lucrri de construcii de tuneluri pentru canale
Canal tunnel construction work
Lucrri de construcii de tuneluri pentru pietoni
Pedestrian tunnel construction
Lucrri de construcii de tuneluri rutiere
Road tunnel construction work
Lucrri de construcii de tuneluri subfluviale
Under-river tunnel construction
Lucrri de construcii de tuneluri submarine
Undersea tunnel construction
Lucrri de construcii de tuneluri, puuri i pasaje s Construction work for tunnels,
Lucrri de construcii de turn de rcire
Construction work for cooling t
Lucrri de construcii de turnuri de ap
Construction work for water to
Lucrri de construcii de turnuri de control aeroport Airport control tower construct
Lucrri de construcii de uniti de cercetare i exp Research and testing facilities
Lucrri de construcii de uniti de pompieri
Fire station construction work
Lucrri de construcii de uniti de terapie intensiv Intensive-care unit constructio
Lucrri de construcii de uniti industriale
Industrial units construction wo
Lucrri de construcii de uniti productoare de ga Gas-production plant construct
Lucrri de construcii de uniti spitaliceti
Hospital facilities construction
Lucrri de construcii de uzine de producie
Construction work for manufact
Lucrri de construcii de uzine de tratare a deeuriloWaste-treatment plant construc
Lucrri de construcii de uzine generatoare de aer Compressed-air generating plan
Lucrri de construcii de uzine petrochimice
Construction work for petroche
Lucrri de construcii de uzine, de exploatri miniereConstruction works for plants,
Lucrri de construcii de verande
Porches construction work
Lucrri de construcii de viaducte
Viaduct construction work
Lucrri de construcii de viaducte feroviare
Railway viaduct construction w
Lucrri de construcii de viaducte rutiere
Road viaduct construction work
Lucrri de construcii de zone de servicii
Service area construction work
Lucrri de construcii de zone de servicii autostrada Motorway service area constru
Lucrri de construcii de zone de staionare a aeron Construction work for aircraft
Lucrri de construcii in situ de terminale marine
Offshore terminal in situ constr
Lucrri de construcii maritime
Marine construction works
Lucrri de construcii pentru case
Construction work for houses
Lucrri de construcii pentru cldiri destinate servici Construction work for buildings
Lucrri de construcii pentru industria petrolului i a Construction work for the oil a
Lucrri de construcii pentru instalaii de securitate Engineering work for security in
Lucrri de construcii pentru instalaii militare
Engineering work for military in
Lucrri de construcii pentru lucrri publice, altele Construction work for engineer
Lucrri de construcii pentru platforme de producie Construction work for producti
Lucrri de construcii pentru poduri
Construction work for bridges
Lucrri de construcii pentru sectoarele extractiv i Construction work for mining a
Lucrri de construcii, de fundaie i de mbrcare a Construction, foundation and s
Lucrri de curare exterioar a cldirilor
Exterior cleaning work for build
Lucrri de curare exterioar a cldirilor prin sabla Blast cleaning work for building
Lucrri de debleu i rambleu
Cut and fill
Lucrri de decapare
Paint-stripping work
Lucrri de decontaminare a solului
Soil-decontamination work
Lucrri de decopertare a solului
Soil-stripping work
Lucrri de decopertare a stratului vegetal
Topsoil-stripping work
Lucrri de degajare a antierului
Site-clearance work
Lucrri de demolare
Demolition work
Lucrri de demolare de cldiri i de terasament
Building demolition and wreck
Lucrri de demolare prin explozie
Blasting work
Lucrri de demolare prin explozie i lucrri de ndep
Blasting and associated rock-

45111000-8
45111300-1
45262110-5
45111320-7
45111310-4
45231111-6
45252124-3
45245000-6
45232452-5
45232451-8
45111240-2
45233140-2
45422000-1
45112400-9
45112420-5
45112450-4
45112000-5
45262800-9
45262425-6
45262426-3
45262423-2
45443000-4
45421160-3
45400000-1
45122000-8
45262422-5
45255500-4
45262210-6
45233310-5
45233300-2
45233330-1
45233320-8
45233340-4
45262200-3
45442210-2
45261310-0
45261300-7
45343100-4
45261420-4
45220000-5
45262340-6
45312300-0
45312320-6
45312330-9
45313100-5
45313000-4
45331110-0
45261320-3
45214631-2
45332300-6
45333200-2
45421144-5
45343000-3
45343200-5

Lucrri de demolare, de pregtire i de degajare a Demolition, site preparation a


Lucrri de demontare
Dismantling works
Lucrri de demontare de eafodaje
Scaffolding dismantling work
Lucrri de demontare pentru instalaii de securitate Dismantling works for security i
Lucrri de demontare pentru instalaii militare
Dismantling works for military i
Lucrri de demontare i de nlocuire a conductelor Pipeline lifting and relaying
Lucrri de dragare i de pompare
Dredging and pumping works
Lucrri de dragare i de pompare pentru instalaiile Dredging and pumping works for
Lucrri de drenaj
Drainage works
Lucrri de drenaj i lucrri de suprafa
Drainage and surface works
Lucrri de drenare a solului
Ground-drainage work
Lucrri de drumuri
Roadworks
Lucrri de dulgherie
Carpentry installation work
Lucrri de excavare
Excavating work
Lucrri de excavare de fundaii
Basement excavation work
Lucrri de excavare n siturile arheologice
Excavation work at archaeologic
Lucrri de excavare i de terasament
Excavating and earthmoving w
Lucrri de extindere a cldirilor
Building extension work
Lucrri de fabricare de izolaii
Jacket-fabrication work
Lucrri de fabricare de piloi
Pile-fabrication work
Lucrri de fabricare de puni
Deck-fabrication work
Lucrri de faade
Facade work
Lucrri de fierrie
Ironmongery work
Lucrri de finisare a construciilor
Building completion work
Lucrri de foraj de recunoatere
Test boring work
Lucrri de foraj submarin
Subsea drilling work
Lucrri de foraj i de explorare
Drilling and exploration work
Lucrri de fundaie
Foundation work
Lucrri de fundaie pentru autostrzi
Foundation work for highways
Lucrri de fundaie pentru autostrzi, osele, drumurFoundation work for highways,
Lucrri de fundaie pentru drumuri
Foundation work for streets
Lucrri de fundaie pentru osele
Foundation work for roads
Lucrri de fundaie pentru trotuare
Foundation work for footpaths
Lucrri de fundaie i de forare de puuri de ap
Foundation work and water-well
Lucrri de galvanizare
Galvanizing works
Lucrri de hidroizolare
Flashing work
Lucrri de hidroizolare i de instalare de burlane
Flashing and guttering work
Lucrri de ignifugare
Fireproofing work
Lucrri de impermeabilizare
Waterproofing work
Lucrri de inginerie i de construcii
Engineering works and constru
Lucrri de injectare cu ciment
Grouting work
Lucrri de instalare de antene
Antenna installation work
Lucrri de instalare de antene de televiziune
Television aerial installation wo
Lucrri de instalare de antene radio
Radio aerial installation work
Lucrri de instalare de ascensoare
Lift installation work
Lucrri de instalare de ascensoare i de scri rulan Lift and escalator installation w
Lucrri de instalare de boilere
Boiler installation work
Lucrri de instalare de burlane
Guttering work
Lucrri de instalare de camere curate
Installation works of cleanroom
Lucrri de instalare de conducte de evacuare
Drain-laying work
Lucrri de instalare de contoare de gaz
Gas meter installation work
Lucrri de instalare de copertine
Installation work of awnings
Lucrri de instalare de dispozitive de prevenire a incFire-prevention installation wor
Lucrri de instalare de dispozitive de stingere a inceFirefighting equipment installat

45343210-8
45331220-4
45331221-1
45331230-7
45331210-1
45331211-8
45331200-8
45331231-4
45331100-7
45315000-8
45331000-6
45332200-5
45332400-7
45262100-2
45343220-1
45340000-2
45333000-0
45213333-6
45351000-2
45213316-1
45213353-2
45421146-9
45432120-1
45333100-1
45421145-2
45313200-6
45312200-9
45312100-8
45312000-7
45343230-4
45316000-5
45315700-5
45421143-8
45421150-0
45313210-9
45317300-5
45317400-6
45317100-3
45317200-4
45330000-9
45332000-3
45310000-3
45300000-0
45232120-9
45320000-6
45261410-1
45323000-7
45321000-3
45233210-4
45233220-7
45432210-9
45432130-4
45430000-0
45233252-0

Lucrri de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor


CO2 fire-extinguishing
cu CO
equipment installation work
Lucrri de instalare de echipament de aer condiion Air-conditioning installation wor
Lucrri de instalare de echipament de climatizare paPartial air-conditioning installa
Lucrri de instalare de echipament de rcire
Installation work of cooling eq
Lucrri de instalare de echipament de ventilaie
Ventilation installation work
Lucrri de instalare de echipament de ventilaie ext Outdoor ventilation installation
Lucrri de instalare de echipament de ventilaie i d Ventilation and air-conditioning
Lucrri de instalare de echipament frigorific
Installation work of refrigerati
Lucrri de instalare de echipamente de nclzire cenCentral-heating installation wor
Lucrri de instalare de echipamente de nclzire i Electrical installation work of
Lucrri de instalare de echipamente de nclzire, deHeating, ventilation and air-con
Lucrri de instalare de echipamente pentru distribu Water plumbing work
Lucrri de instalare de echipamente sanitare
Sanitary fixture installation wor
Lucrri de instalare de eafodaje
Scaffolding work
Lucrri de instalare de extinctoare
Fire-extinguishers installation
Lucrri de instalare de garduri, de balustrade i de Fencing, railing and safety equ
Lucrri de instalare de gaz
Gas-fitting installation work
Lucrri de instalare de ghiee de nregistrare pentruInstallation works of airport ch
Lucrri de instalare de inginerie mecanic
Mechanical engineering install
Lucrri de instalare de pasarele
Installation works of walkways
Lucrri de instalare de pasarele de mbarcare a pasInstallation works of passenger
Lucrri de instalare de plafoane suspendate
Installation of suspended ceilin
Lucrri de instalare de podele false
False floor installation work
Lucrri de instalare de regulatoare de gaz
Gas regulation equipment insta
Lucrri de instalare de rolete
Installation work of roller blinds
Lucrri de instalare de scri rulante
Escalator installation work
Lucrri de instalare de sisteme de alarm antiefrac Burglar-alarm system installati
Lucrri de instalare de sisteme de alarm mpotriva Fire-alarm system installation
Lucrri de instalare de sisteme de alarm i de ant Alarm system and antenna insta
Lucrri de instalare de sisteme de aspersiune
Sprinkler systems installation
Lucrri de instalare de sisteme de iluminare i de Installation work of illuminatio
Lucrri de instalare de staie de comutare
Switching station installation w
Lucrri de instalare de storuri
Installation work of blinds
Lucrri de instalare de tmplrie nemetalic
Non-metal joinery installation
Lucrri de instalare de trotuare rulante
Travelator installation work
Lucrri de instalare electric de aparate de distribu Electrical installation work of e
Lucrri de instalare electric de echipament de filtr Electrical installation work of f
Lucrri de instalare electric de echipament de po Electrical installation work of
Lucrri de instalare electric de transformatoare
Electrical installation work of t
Lucrri de instalaii de ap
Plumbing and sanitary works
Lucrri de instalaii de ap i canalizare i de con Plumbing and drain-laying wor
Lucrri de instalaii electrice
Electrical installation work
Lucrri de instalaii pentru cldiri
Building installation work
Lucrri de irigaie
Irrigation works
Lucrri de izolare
Insulation work
Lucrri de izolare a acoperiului
Roof insulation work
Lucrri de izolare acustic
Sound insulation work
Lucrri de izolare termic
Thermal insulation work
Lucrri de mbrcare a autostrzilor
Surface work for highways
Lucrri de mbrcare a drumurilor
Surface work for roads
Lucrri de mbrcare a pereilor
Wall-covering work
Lucrri de mbrcare a podelelor
Floor-covering work
Lucrri de mbrcare a podelelor i a pereilor
Floor and wall covering work
Lucrri de mbrcare a strzilor
Surface work for streets

45233253-7
45431000-7
45431200-9
45431100-8
45432200-6
45233250-6
45111214-1
45111212-7
45111220-6
45262660-5
45231113-0
45233229-0
45246410-0
45233141-9
45233139-3
45262710-1
45261920-9
45233221-4
45233270-2
45262700-8
45255400-3
45255410-6
45255420-9
45432110-8
45432100-5
45432111-5
45432000-4
45262120-8
45441000-0
45451200-5
45236000-0
45236300-3
45236230-1
45236220-8
45236113-5
45236200-2
45236250-7
45236114-2
45236111-1
45236210-5
45236110-4
45236112-8
45236100-1
45235111-4
45235311-6
45233222-1
45231510-3
45231110-9
45111290-7
45111260-8
45100000-8
45111200-0
45246400-7
45243100-3

Lucrri de mbrcare a trotuarelor


Surface work for footpaths
Lucrri de mbrcare cu dale
Tiling work
Lucrri de mbrcare cu dale a pereilor
Wall-tiling work
Lucrri de mbrcare cu dale a podelelor
Floor-tiling work
Lucrri de mbrcare i de tapetare a pereilor
Wall-covering and wall-paperin
Lucrri de mbrcare, altele dect pentru drumuri Surfacing work except for road
Lucrri de ndeprtare a molozului
Blast-clearing work
Lucrri de ndeprtare a rocilor
Rock-removal work
Lucrri de ndeprtare a vegetaiei
Scrub-removal work
Lucrri de nlturare a azbestului
Asbestos-removal work
Lucrri de nlocuire a conductelor
Pipeline relaying works
Lucrri de ntreinere a acostamentelor
Verge maintenance work
Lucrri de ntreinere a digurilor de protecie mpotri Flood-defences maintenance w
Lucrri de ntreinere a drumurilor
Road-maintenance works
Lucrri de ntreinere a drumurilor naionale
Highway maintenance work
Lucrri de ntreinere a frescelor
Fresco maintenance work
Lucrri de ntreinere de acoperiuri
Roof maintenance work
Lucrri de marcaj rutier
Road-surface painting work
Lucrri de marcare a zonelor de parcare
Parking-lot-surface painting wo
Lucrri de modificare a cldirilor
Building alteration work
Lucrri de montaj
Fabrication work
Lucrri de montaj n larg
Offshore fabrication work
Lucrri de montaj pe uscat
Onshore fabrication work
Lucrri de montare a podelelor
Floor-laying work
Lucrri de montare de acoperitoare de podea
Floor laying and covering work
Lucrri de montare de acoperitoare de podea flexibiLaying work of flexible floor co
Lucrri de montare de acoperitoare de podea i de pe
Floor-laying and covering, wall
Lucrri de montare de eafodaje
Scaffolding erection work
Lucrri de montare de geamuri
Glazing work
Lucrri de montare de lambriuri
Panelling work
Lucrri de nivelare
Flatwork
Lucrri de nivelare a cimitirelor
Flatwork for cemeteries
Lucrri de nivelare a grdinilor
Flatwork for gardens
Lucrri de nivelare a grdinilor zoologice
Flatwork for zoo
Lucrri de nivelare a hipodromurilor
Flatwork for racecourse
Lucrri de nivelare a instalaiilor de recreere
Flatwork for recreation installat
Lucrri de nivelare a parcurilor
Flatwork for parks
Lucrri de nivelare a pistelor de atletism
Flatwork for running tracks
Lucrri de nivelare a terenurilor de golf
Flatwork for golf course
Lucrri de nivelare a terenurilor de joac pentru copiFlatwork for children's play are
Lucrri de nivelare a terenurilor de sport
Flatwork for sports fields
Lucrri de nivelare a terenurilor de tenis
Flatwork for tennis court
Lucrri de nivelare pentru diverse activiti sportive Flatwork for miscellaneous sport
Lucrri de pavare de aerodromuri
Airfield pavement construction
Lucrri de pavare de piste de rulare
Taxiway pavement construction
Lucrri de pavare i de asfaltare
Paving and asphalting works
Lucrri de pot pneumatic
Compressed-air pipeline work f
Lucrri de pozare de conducte
Pipelaying construction work
Lucrri de pregtire a instalaiilor
Primary works for services
Lucrri de pregtire a antierelor miniere
Site-preparation work for minin
Lucrri de pregtire a antierului
Site preparation work
Lucrri de pregtire i de degajare a antierului
Site preparation and clearance
Lucrri de prevenire a inundaiilor
Flood-prevention works
Lucrri de protecie a falezelor
Cliff-protection works

45246200-5
45442300-0
45312310-3
45212190-4
45112310-1
45112300-8
45112360-6
45233150-5
45246000-3
45233251-3
45233223-8
45453100-8
45233142-6
45236290-9
45262330-3
45236119-7
45261900-3
45212290-5
45453000-7
45454100-5
45454000-4
45442180-2
45112410-2
45112100-6
45234115-5
45120000-4
45111230-9
45223200-8
45262311-4
45262350-9
45223210-1
45113000-2
45262321-7
45261100-5
45261000-4
45112441-8
45421000-4
45420000-7
45432220-2
45410000-4
45112500-0
45262310-7
45112350-3
45442100-8
45261221-9
45442110-1
45261220-2
45442121-1
45442120-4
45440000-3
45262522-6
45262500-6
45262520-2
45451000-3

Lucrri de protecie a malurilor


Riverbank protection works
Lucrri de protecie a suprafeelor
Surface-protection work
Lucrri de protecie mpotriva fulgerelor
Lightning-protection works
Lucrri de protecie mpotriva razelor solare
Sun-protection works
Lucrri de rambleiere
Infill work
Lucrri de rambleiere i de asanare a terenului
Infill and land-reclamation work
Lucrri de reabilitare a terenului
Land rehabilitation work
Lucrri de reducere a traficului
Traffic-calming works
Lucrri de regularizare a cursurilor de ap i a viituriRiver regulation and flood cont
Lucrri de rennoire a mbrcmintei rutiere
Resurfacing works
Lucrri de rennoire a mbrcmintei oselelor
Carriageway resurfacing works
Lucrri de renovare
Refurbishment work
Lucrri de reparare a drumurilor
Road-repair works
Lucrri de reparare a spaiilor de recreere
Repair work on recreational ar
Lucrri de reparare a structurilor din beton
Concrete repair work
Lucrri de reparare a terenurilor de sport
Repair work on sports fields
Lucrri de reparare i de ntreinere de acoperiuri Roof repair and maintenance w
Lucrri de reparaie i de ntreinere a complexelor Repair and maintenance work in
Lucrri de reparaii generale i de renovare
Overhaul and refurbishment wo
Lucrri de restaurare
Restoration work
Lucrri de restructurare
Restructuring work
Lucrri de revopsire
Repainting work
Lucrri de spare de gropi n cimitire
Grave-digging work
Lucrri de spare de anuri
Trench-digging work
Lucrri de semnalizare feroviar
Railway signalling works
Lucrri de sondaj i de foraj de recunoatere
Test drilling and boring work
Lucrri de stabilizare a solului
Ground-stabilisation work
Lucrri de structur
Structural works
Lucrri de structur de baz din beton
Concrete carcassing work
Lucrri de structur din beton nearmat
Unreinforced-concrete work
Lucrri de structuri metalice
Structural steelworks
Lucrri de antier
Siteworks
Lucrri de ap
Floor-screed works
Lucrri de arpant
Roof-framing work
Lucrri de arpant i de nvelitori i lucrri conexe Erection and related works of
Lucrri de taluzare
Terracing work
Lucrri de tmplrie
Joinery work
Lucrri de tmplrie i de dulgherie
Joinery and carpentry installat
Lucrri de tapetare a pereilor
Wall-papering work
Lucrri de tencuire
Plastering work
Lucrri de terasament
Earthmoving work
Lucrri de turnare a betonului armat
Reinforced-concrete work
Lucrri de valorificare a terenurilor virane
Reclamation of waste land
Lucrri de vopsire
Painting work
Lucrri de vopsire a acoperiului
Roof-painting work
Lucrri de vopsire a construciilor
Painting work of buildings
Lucrri de vopsire a nvelitorii acoperiului i alte l Roof-painting and other coatin
Lucrri de vopsire a structurilor
Painting work of structures
Lucrri de vopsire i de mbrcare cu acoperitoare de
Painting and protective-coating
Lucrri de vopsitorie i de montare de geamuri
Painting and glazing work
Lucrri de zidrie
Masonry work
Lucrri de zidrie i de zidire
Masonry and bricklaying work
Lucrri de zidire
Bricklaying work
Lucrri decorative
Decoration work

45121000-1
45234120-3
45231100-6
45422100-2
45261210-9
45451100-4
45262900-0
45232150-8
45212213-2
45234122-7
45234121-0
45315200-0
45232460-4
45262000-1
45221250-9
39225600-1
31521310-0
31518000-0
34997210-7
31527400-0
38633000-1
14752000-7
14213100-8
14213200-9
14213000-7
42414100-2
42414320-0
42414120-8
44212210-4
42414400-5
42414410-8
42414140-4
34513400-0
42414110-5
42414210-6
42414130-1
42414000-1
42414500-6
42414150-7
42414220-9
34941800-3
34941600-1
42996110-8
34999400-0
34999410-3
34999420-6
15241500-4
15931400-7
48628000-9
32332000-9
31711421-0
31630000-1
14782000-6
15871273-8

Lucrri experimentale de sondare


Lucrri feroviare urbane
Lucrri generale de construcii de conducte
Lucrri n lemn
Lucrri la nvelitoarea acoperiului
Lucrri ornamentale
Lucrri pentru balcoane
Lucrri pentru conducte de alimentare cu ap
Lucrri pentru marcaje sportive
Lucrri pentru metrou
Lucrri pentru tramvai
Lucrri pentru turbine
Lucrri sanitare
Lucrri speciale de construcii, altele dect lucrril
Lucrri subterane, altele dect tunelurile, puurile
Lumnri
Lumini de avertizare
Lumini de semnalizare
Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
Lumini subacvatice
Lunete de vizare
Luteiu
Macadam
Macadam gudronat
Macadam, macadam gudronat i nisip gudronat
Macarale
Macarale cu picior
Macarale de chei
Macarale derrick
Macarale montate pe vehicule
Macarale pentru camioane
Macarale pentru containere
Macarale plutitoare
Macarale portuare
Macarale rulante
Macarale stivuitoare
Macarale, schelete de ridicare i camioane cu mac
Macarale-pod
Macarale-turn
Macara-portal
Macazuri de cale ferat
Macazuri de ncruciare
Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
Machete
Machete de aeronave
Machete de ambarcaiuni
Macrou de Atlantic
Madeira
Magistral Micro Channel
Magnetofoane
Magnetroane
Magnei
Magneziu
Maionez

Test drilling work


Urban railway works
General construction work for p
Woodwork
Roof-covering work
Ornamentation fitting work
Balcony work
Works related to water-distribut
Sport markings works
Underground railway works
Tramway works
Turbine works
Sanitary works
Special trade construction work
Underground work other than t
Candles
Warning lights
Signalling lights
Runway lights
Underwater lights
Telescopic sights
Lutetium
Macadam
Tarmac
Macadam, tarmac and tar sand
Cranes
Pedestal jib cranes
Quayside cranes
Derricks
Vehicle-mounted cranes
Cranes for trucks
Container cranes
Floating cranes
Harbour cranes
Travelling crane
Stacker cranes
Cranes, mobile lifting frames an
Bridge cranes
Tower cranes
Traversing bridge
Railway points
Crossovers
Macerators for the treatment o
Scale models
Aircraft scale models
Boat scale models
Mackerel
Madeira
Micro-channel architecture
Magnetic tape recorders
Magnetrons
Magnets
Magnesium
Mayonnaise

18318400-5
43413000-1
43413100-2
43412000-4
03211700-0
90710000-7
15894220-9
15894210-6
15894200-3
15894100-2
15131490-6
15242000-6
37313700-2
35112100-3
37451330-6
37452420-1
44514100-7
44514000-6
14732000-1
03222113-8
38425100-1
30237420-9
35113480-7
44165300-7
18210000-4
22470000-5
22471000-2
22472000-9
22112000-8
22473000-6
35121600-4
34922100-7
37471700-7
15431100-9
15431110-2
15431000-8
37513000-7
15332232-9
15332231-2
15332230-5
44911100-0
44911000-9
33111100-2
33171110-3
33157110-9
33171210-4
44212211-1
44831100-5
44831000-4
44830000-7
44212212-8
42991220-7
16400000-9
42632000-5

Maiouri
Vests
Malaxoare de beton sau mortar
Concrete or mortar mixers
Malaxoare de ciment
Cement mixers
Malaxoare de pietri cu bitum
Machines for mixing gravel wit
Mal
Malt
Management de mediu
Environmental management
Mncare pentru spitale
Hospital meals
Mncare pentru coli
School meals
Mncare preparat
Prepared meals
Mncare vegetarian
Vegan packs
Mncruri din carne de porc
Prepared pork dishes
Mncruri preparate din pete
Prepared fish dishes
Mandoline
Mandolins
Manechine de antrenament pentru urgene
Emergency training dolls
Manechine de placare pentru fotbal american
Football tackling dummies
Mnere de racquetball
Racquetball grips
Mnere de unelte
Tool handles
Mnere de unelte i pri de unelte
Tool handles and tool parts
Mangan
Manganese
Mango
Mangoes
Manometre
Manometers
Mane de comand pentru computere
Joysticks
Manete de protecie
Protective wristbands
Manoane
Sleeves
Mantouri
Coats
Manuale
Manuals
Manuale de informatic
Computer manuals
Manuale de instruciuni
Instruction manuals
Manuale colare
Textbooks
Manuale tehnice
Technical manuals
Marcaje
Tags
Marcaje rutiere
Road markings
Marcatoare de gazon
Divot fixers
Margarin
Margarine
Margarin lichid
Liquid margarine
Margarin i preparate similare
Margarine and similar preparat
Marionete
Puppets
Marmelad de lmie
Lemon marmalade
Marmelad de portocale
Orange marmalade
Marmelade
Marmalades
Marmur
Marble
Marmur i piatr calcaroas de construcie
Marble and calcarous building
Mas de examinare radiologic
X-ray table
Masc de anesteziere-reanimare
Anaesthesia mask
Masc de oxigen
Oxygen mask
Masc de reanimare
Resuscitation mask
Mast de foraj
Drilling derricks
Masticuri
Mastics
Masticuri, filere, chituri
Mastics, fillers, putty
Masticuri, filere, chituri i diluani
Mastics, fillers, putty and solve
Masturi de foraj statici
Static drilling derricks
Main de cules
Typesetting machinery
Maini agricole sau horticole de pulverizat
Spraying machinery for agricultu
Maini cu comand digital pentru prelucrarea metaNumerically-controlled machine

42924200-1
30198100-4
30141400-3
42921330-0
30181000-1
30180000-4
30173000-2
30131800-4
37413230-7
30123000-7
30122000-0
42991110-3
43240000-7
42932000-8
30141000-9
30140000-2
42923100-3
42923000-2
42718100-3
30142100-7
30142000-6
42997100-2
16320000-4
16611200-3
16611100-2
42995200-9
39713410-0
16611000-1
42920000-1
42997200-3
42921100-9
42716130-8
16610000-4
16613000-5
42921000-8
42715000-1
30171000-8
30131500-1
38321000-1
30170000-1
42412110-1
42412100-8
42412000-7
30174000-9
42712000-0
42622000-2
43124100-9
42634000-9
30131400-0
42623000-9
34999300-9
42962500-2
30131200-8
42921310-4

Maini cu jet de aburi sau de nisip


Steam or sand blasting machin
Maini cu manet pentru jocuri de noroc
Pulling machines
Maini de adunat
Adding machines
Maini de ambalare
Wrapping machines
Maini de andosat cecuri
Check endorsing machines
Maini de andosat i de scris cecuri
Check endorsing and writing m
Maini de aplicat etichete
Label applying machines
Maini de aplicat timbre
Stamp affixers
Maini de aruncat (vntoare)
Sporting traps
Maini de birou
Office and business machines
Maini de birou pentru tiprit offset
Office-type offset printing mach
Maini de broat cri
Book-sewing machinery
Maini de burat
Tamping machines
Maini de calandare
Calendering machines
Maini de calcul
Calculating machines
Maini de calcul i de contabilitate
Calculating and accounting ma
Maini de cntrit
Weighing machinery
Maini de cntrit i balane
Weighing machinery and scale
Maini de clcat
Ironing machines
Maini de contabilitate
Accounting machines
Maini de contabilitate i case de marcat
Accounting machines and cash
Maini de control al suprafeei interne a conductelorMachines for inspecting the inte
Maini de cosit
Haymaking machinery
Maini de curare a fructelor
Machines for cleaning fruit
Maini de curare a oulor
Machines for cleaning eggs
Maini de curare a plajelor
Beach cleaning machines
Maini de curare a podelelor
Floor-cleaning machines
Maini de curare a produselor agricole
Machines for cleaning produce
Maini de curare a sticlelor, de ambalare, de cntMachinery for cleaning bottles
Maini de curare a suprafeei interne a conducteloMachines for cleaning the inter
Maini de curare sau de uscare a sticlelor sau a alMachinery for cleaning or dryin
Maini de curare uscat
Dry-cleaning machines
Maini de curare, de triere sau de sortare a oulorMachines for cleaning, sorting
Maini de curare, de triere sau de sortare a semi Machines for cleaning, sorting
Maini de curare, de umplere, de mpachetare sauMachinery for cleaning, filling,
Maini de cusut
Sewing machines
Maini de datat sau de numerotat
Dating or numbering machines
Maini de deschis corespondena
Mail opening machines
Maini de desen
Drafting machines
Maini de etichetat
Labelling machines
Maini de extracie
Pithead winding gear
Maini de extracie i troliuri cu utilizare subteran Pithead winding gear and winc
Maini de extracie, troliuri cu utilizare subteran Pithead winding gear, winches
Maini de fabricat etichete
Label making machines
Maini de filat
Textile spinning machines
Maini de filetat sau de gurit
Threading or tapping machines
Maini de foraj orizontal
Moles
Maini de forjat
Forging machines
Maini de francat
Postage machines
Maini de frezat
Milling machines
Maini de galvanoplastie
Electroplating machines
Maini de gravare
Engraving machines
Maini de introducere n plicuri
Envelope-stuffing machines
Maini de mbinare a ambalajelor
Strapping machines

42921320-7
42921300-1
34142200-6
42633000-2
37481000-3
39713400-7
37540000-5
42932100-9
42991100-0
30198000-3
30123600-3
34921200-1
34921100-0
43420000-3
30123620-9
30144300-3
30132200-5
30131700-3
30123500-2
30123400-1
30131100-7
34114200-1
30210000-4
30110000-3
43414000-8
30123630-2
30150000-5
30182000-8
30151000-2
30131600-2
30123610-6
42716120-5
39713200-5
39713210-8
39713100-4
42959000-3
42716000-8
43811000-1
42635000-6
42215100-7
42215120-3
42215110-0
30144100-1
30131300-9
42991200-1
42991230-0
30172000-5
42991210-4
30144000-0
42714000-4
16612200-0
16612100-9
16612000-8
43411000-7

Maini de mpachetare
Packaging machines
Maini de mpachetare sau de ambalare
Packing or wrapping machiner
Maini de ncrcat cu schipuri
Skip loaders
Maini de ndoit, de pliat, de ndreptat sau de aplati Bending, folding, straightening
Maini de ntreinere a gheii
Ice maintenance machines
Maini de ntreinere a podelelor
Floor-maintenance machines
Maini de jocuri de noroc
Gambling machines
Maini de laminare
Rolling machines
Maini de legat cri
Bookbinding machinery
Maini de loterie
Lottery machines
Maini de manipulare a monedelor
Coin-handling machines
Maini de mturat pistele
Runway sweepers
Maini de mturat strzile
Road sweepers
Maini de modelare a formelor de turntorie
Foundry mould-forming machin
Maini de numrare a monedelor
Coin-counting machines
Maini de numrare a vehiculelor
Vehicle-counting machines
Maini de numrat bancnote
Banknote counting machines
Maini de obliterat timbre
Stamp canceling machines
Maini de perforare
Perforation machines
Maini de pliat
Folding machines
Maini de pliat hrtie sau plicuri
Paper or envelope folding mac
Maini de poliie
Police cars
Maini de procesare a datelor (hardware)
Data-processing machines (ha
Maini de procesare de text
Word-processing machines
Maini de rectificat
Grinding machines
Maini de rulare n fiicuri a monedelor
Coin-wrapping machines
Maini de scris
Typewriters
Maini de scris cecuri
Check writing machines
Maini de scris electronice
Electronic typewriters
Maini de sigilat corespondena
Mail sealing machines
Maini de sortare a monedelor
Coin-sorting machines
Maini de splat
Washing machines
Maini de splat rufe i maini de uscat rufe
Clothes-washing and drying m
Maini de splat i uscat rufe
Washer/dryers
Maini de splat vase
Dishwashing machines
Maini de splat vasele, altele dect cele de uz cas Non-domestic dishwashing ma
Maini de splat, maini de curare uscat i mainLaundry washing, dry-cleaning
Maini de lefuit
Sanding machines
Maini de tanare
Die-stamping machines
Maini de tiat alimente
Food-cutting machines
Maini de tiat mezeluri
Bacon slicers
Maini de tiat pine
Bread-slicing machines
Maini de timbrat
Postage-franking machines
Maini de tiprire a adreselor
Addressing machines
Maini de tiprit
Printing machinery
Maini de tiprit bilete
Ticket printers
Maini de tiprit documente de identitate
Identification ID press machine
Maini de tiprit offset
Offset printing machinery
Maini de tipul celor de calcul
Calculation-type machines
Maini de tricotat
Knitting machines
Maini de triere sau de sortare a fructelor
Machines for sorting or grading
Maini de triere sau de sortare a oulor
Machines for sorting or gradin
Maini de triere sau de sortare a produselor agricol Machines for sorting or gradin
Maini de triere i de cernere
Sorting and screening machine

39712100-7
16311000-8
16311100-9
43720000-6
42713000-7
42921200-0
42716200-0
30123100-8
42121200-5
42994100-1
42121300-6
37480000-6
31640000-4
38540000-2
31712100-1
31712000-0
43300000-6
42121000-3
31000000-6
30100000-0
42600000-2
42610000-5
42611000-2
42637200-2
42631000-8
42637300-3
42637100-1
42637000-0
42630000-1
42641300-4
42641200-3
42642400-2
42642100-9
42642000-8
42640000-4
42642200-0
42641100-2
42641000-1
42642500-3
42642300-1
42641400-5
03131300-1
42992300-9
19513100-6
34946100-1
39162000-5
38620000-7
33156000-8
30230000-0
39162100-6
43820000-7
33141125-2
34620000-9
03141000-1

Maini de tuns
Hair clippers
Maini de tuns iarba
Lawnmowers
Maini de tuns iarba pentru peluze, parcuri i terenuLawn, park or sports-ground m
Maini de turnare
Casting machines
Maini de esut
Weaving machines
Maini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiil Machinery for filling or closing
Maini de uscat
Drying machines
Maini de validare a biletelor
Ticket-validation machines
Maini hidraulice (vehicule)
Hydraulic power engines
Maini pentru fabricarea ferestrelor i ramelor din plMachines for the production of
Maini pneumatice (vehicule)
Pneumatic power engines
Maini sau aparate pentru echipament pentru petrecMachinery or apparatus for lei
Maini i aparate cu utilizare specific
Machines and apparatus with in
Maini i aparate de testare i msurare
Machines and apparatus for te
Maini i aparate microelectronice
Microelectronic machinery and
Maini i aparate microelectronice i microsisteme Microelectronic machinery and
Maini i echipament de construcii
Construction machinery and e
Maini i motoare hidraulice sau pneumatice
Hydraulic or pneumatic power
Maini, aparate, echipamente i consumabile electriElectrical machinery, apparatu
Maini, echipament i accesorii de birou, cu excepi Office machinery, equipment an
Maini-unelte
Machine tools
Maini-unelte acionate prin laser i centre de prelu Machine tools operated by lase
Maini-unelte cu utilizare special
Special-purpose machine tools
Maini-unelte de alezat metale
Machine tools for boring metal
Maini-unelte de finisare a metalelor
Machine tools for finishing met
Maini-unelte de frezat metale
Machine tools for milling metal
Maini-unelte de perforat metale
Machine tools for drilling metal
Maini-unelte de perforat, de alezat sau de frezat mMachine tools for drilling, borin
Maini-unelte de prelucrare a metalelor
Metal-working machine tools
Maini-unelte pentru prelucrarea betonului
Machine tools for working conc
Maini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
Machine tools for working cera
Maini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
Machine tools for working hard
Maini-unelte pentru prelucrarea lemnului
Machine tools for working woo
Maini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, M
a achine tools for working wood,
Maini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, Machine tools for working hard
Maini-unelte pentru prelucrarea osului
Machine tools for working bone
Maini-unelte pentru prelucrarea pietrei
Machine tools for working ston
Maini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii,Machine tools for working stone
Maini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur
Machine tools for working hard
Maini-unelte pentru prelucrarea plutei
Machine tools for working cork
Maini-unelte pentru prelucrarea sticlei
Machine tools for working glas
Mat
Mat
Material absorbant electromagnetic
Electromagnetic absorbent mate
Material cord pentru pneuri
Tyre-cord fabric
Material de construcii feroviare
Railway-track construction mate
Material de instruire
Educational equipment
Material de polarizare
Polarising material
Material de testare psihologic
Psychology testing devices
Material informatic
Computer-related equipment
Material pedagogic
Teaching equipment
Material pentru producerea de nclminte
Shoe-making equipment
Material pentru suturi chirurgicale
Material for surgical sutures
Material rulant
Rolling stock
Material seminal de taur
Bulls' semen

44164300-0
32321300-2
44113300-8
32560000-6
44110000-4
34929000-5
34946200-2
44100000-1
44111520-2
44113330-7
44113800-3
44115220-7
44113900-4
44113910-7
33141810-1
44113700-2
34928471-0
35111200-7
44315310-7
44315320-0
44315300-4
44315200-3
19500000-1
19220000-4
31681410-0
34946120-7
44112500-3
44113000-5
44115210-4
44115200-1
33951000-1
44111000-1
44113100-6
24500000-9
22462000-6
22460000-2
09343000-5
44113310-1
34946000-0
39162200-7
19513000-5
39192000-4
19200000-8
14900000-0
14910000-3
14920000-6
03115000-0
03115100-1
30233141-1
44451000-6
03221220-4
03221222-8
15331462-3
15331133-8

Material tubular
Tubular goods
Materiale audiovizuale
Audio-visual materials
Materiale bitumate
Coated materials
Materiale cu fibre optice
Fibre-optic materials
Materiale de construcii
Construction materials
Materiale de construcii de autostrzi
Highway materials
Materiale de construcii de linii de cale ferat
Railway-track construction supp
Materiale de construcii i articole conexe
Construction materials and ass
Materiale de izolaie termic
Thermal insulating material
Materiale de mbrcare
Coating materials
Materiale de mbrcmini rutiere
Road-surfacing materials
Materiale de nclzire
Heating materials
Materiale de ntreinere rutier
Road-maintenance materials
Materiale de ntreinere rutier de iarn
Winter-maintenance materials
Materiale de obturare dentar
Dental filling materials
Materiale de reparaii rutiere
Road-repair materials
Materiale de semnalizare
Sign materials
Materiale de stingere a incendiilor
Firefighting materials
Materiale de sudare
Soldering materials
Materiale de sudare puternic
Brazing materials
Materiale de sudare sau de sudare puternic
Soldering or brazing materials
Materiale de sudur
Welding materials
Materiale din cauciuc i din plastic
Rubber and plastic materials
Materiale din ln
Woollen fabrics
Materiale electrice
Electrical materials
Materiale feroviare
Railway materials
Materiale pentru acoperi
Roofing materials
Materiale pentru construcii rutiere
Road-construction materials
Materiale pentru instalaii de ap i canalizare
Plumbing materials
Materiale pentru instalaii de ap i canalizare i maPlumbing and heating material
Materiale pentru luarea de amprente post mortem Post-mortem fingerprint or imp
Materiale pentru lucrri de construcii
Building materials
Materiale pentru pavare
Paving materials
Materiale plastice primare
Plastics in primary forms
Materiale publicitare
Advertising material
Materiale publicitare, cataloage comerciale i manu Trade-advertising material, c
Materiale radioactive
Radioactive materials
Materiale rutiere bitumate
Coated road materials
Materiale i articole de construcii feroviare
Railway-track construction mate
Materiale i echipamente de pregtire
Training aids and devices
Materiale textile cauciucate
Rubberised textile fabrics
Materiale textile de acoperit pereii
Textile wall coverings
Materiale textile i articole conexe
Textile fabrics and related item
Materii prime secundare de recuperare
Recovered secondary raw mate
Materii prime secundare metalice de recuperare
Recovered secondary metal raw
Materii prime secundare nemetalice de recuperare Recovered secondary non-meta
Materii prime vegetale
Raw vegetable materials
Materii prime vegetale destinate industriei textile
Raw vegetable materials used in
Matrice redundant de discuri independente (RAID)Redundant Array of Independen
Matrie pentru monede
Coin blanks
Mazre
Peas
Mazre cu psti comestibile
Mange-tout
Mazre la cutie
Canned peas
Mazre sfrmat
Split peas

15331132-1
03212213-6
03221221-1
18424000-7
33141420-0
18424400-1
37451150-0
37433000-2
37471600-6
18141000-9
37451820-8
18424300-0
18424500-2
37462160-3
44420000-0
44113500-0
03222400-7
15331466-1
15331450-6
90732600-3
39143310-2
38519400-0
38519650-7
33952000-8
35814000-3
33157100-6
37412250-6
39224100-9
39224000-8
39224300-1
42132100-4
42132110-7
42132120-0
42132130-3
18512200-3
33661400-5
33691300-3
33673000-8
33631300-5
33612000-3
33611000-6
33674000-5
33615000-4
33662100-9
33662000-8
33621000-9
33620000-2
33622000-6
33640000-8
33641000-5
33632000-9
33661000-1
33660000-4
33622800-4

Mazre transformat
Processed peas
Mazre uscat
Dried peas
Mazre verde
Garden peas
Mnui
Gloves
Mnui chirurgicale
Surgical gloves
Mnui cu un deget
Mittens
Mnui de baseball
Baseball gloves
Mnui de box
Boxing gloves
Mnui de golf
Golf gloves
Mnui de lucru
Work gloves
Mnui de softball
Softball gloves
Mnui de unic folosin
Disposable gloves
Mnui lungi
Gauntlets
Mnui pentru tir cu arcul
Archery gloves
Mrfuri utilizate n construcii
Goods used in construction
Mrgele din sticl
Glass beads
Msline
Olives
Msline la cutie
Canned olives
Msline transformate
Processed olives
Msurare sau monitorizare a polurii solului
Soil pollution measurement or
Msue
Coffee tables
Msue portobiect automatizate pentru microscoap Automated microscope stages
Msue portobiect pentru microscop
Microscope stages
Mti antiputrefacie
Transport equipment and auxilia
Mti de gaze
Gas masks
Mti de gaze medicale
Medical gas masks
Mti, labe sau tuburi
Masks, fins or snorkels
Mturi
Brooms
Mturi, perii i alte articole de diverse tipuri
Brooms and brushes and other a
Mturi, perii i alte articole de menaj
Brooms and brushes and other a
Mecanisme de acionare a supapelor
Valve actuators
Mecanisme electrice de acionare a supapelor
Electric valve actuators
Mecanisme hidraulice de acionare a supapelor
Hydraulic valve actuators
Mecanisme pneumatice de acionare a supapelor Pneumatic valve actuators
Medalii
Medals
Medicamente mpotriva bolii Parkinson
Anti-Parkinson medicinal produ
Medicamente mpotriva ectoparaziilor, incluznd med
Ectoparasiticides, incl. scabici
Medicamente mpotriva maladiilor obstructive ale cilMedicinal products for obstruct
Medicamente mpotriva psoriazisului
Antipsoriatics
Medicamente mpotriva tulburrilor gastrointestinaleMedicinal products for functiona
Medicamente mpotriva tulburrilor provocate de hipMedicinal products for acid rel
Medicamente mpotriva tusei i a guturaiului
Cough and cold preparations
Medicamente pentru diabet
Medicinal products used in dia
Medicamente pentru oftalmologie
Ophthalmologicals
Medicamente pentru organele senzoriale
Medicinal products for sensory
Medicamente pentru snge i pentru organele hemaMedicinal products for the blo
Medicamente pentru snge, pentru organele hematop
Medicinal products for the blo
Medicamente pentru sistemul cardiovascular
Medicinal products for the car
Medicamente pentru sistemul genito-urinar i hormoMedicinal products for the gen
Medicamente pentru sistemul genito-urinar i hormoMedicinal products for the gen
Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic
Medicinal products for the mus
Medicamente pentru sistemul nervos
Medicinal products for the ner
Medicamente pentru sistemul nervos i organele se Medicinal products for the ne
Medicamente pentru sistemul renin-angiotensin
Agents acting on the renin-ang

33670000-7
33610000-9
33622100-7
33631000-2
33630000-5
24931250-6
32343200-1
15831400-6
03142200-0
37312800-6
30236110-6
30236111-3
30236114-4
30236113-7
30234600-4
30236115-1
30236120-9
30236121-6
30236122-3
30236123-0
30236112-0
30237230-0
24311310-3
03222321-9
15332140-7
03222320-2
03311500-7
03311230-3
39121200-8
33933100-0
33933000-9
37533500-8
38320000-4
33935000-3
33192210-7
37461220-5
37461100-8
39181000-4
33934000-6
33192230-3
39135000-7
37461500-2
33192200-4
39143210-1
39134100-1
43611500-4
39120000-9
24311300-0
14700000-8
24311100-8
24321111-1
24322210-2
37321100-5
34522250-9

Medicamente pentru sistemul respirator


Medicinal products for the resp
Medicamente pentru tractul digestiv i metabolism Medicinal products for the alim
Medicamente utilizate n cardiologie
Cardiac therapy medicinal prod
Medicamente utilizate n dermatologie
Medicinal products for dermato
Medicamente utilizate n dermatologie i pentru sis Medicinal products for dermato
Medii de cultur
Culture medium
Megafoane
Megaphones
Melas
Molasses
Melci
Snails
Melofoane
Mellophones
Memorie cu acces aleatoriu (RAM)
Random access memory (RAM
Memorie dinamic cu acces aleatoriu (DRAM)
Dynamic random access memo
Memorie dinamic Rambus cu acces aleatoriu (R Rambus dynamic random acc
Memorie dinamic sincron cu acces aleatoriu (S Synchronous dynamic random
Memorie flash
Flash memory
Memorie grafic sincron cu acces aleatoriu (SGR Synchronous graphic random
Memorie numai pentru citire (ROM)
Read only memory (ROM)
Memorie programabil numai pentru citire (PROM) Programmable read only mem
Memorie programabil numai pentru citire, care po Erasable programmable read
Memorie programabil numai pentru citire, care poaElectronically erasable prog
Memorie static cu acces aleatoriu (SRAM)
Static random access memory
Memorii intermediare (cache)
Caches
Mercur
Mercury
Mere
Apples
Mere transformate
Processed apples
Mere, pere i gutui
Apples, pears and quinces
Merlan
Whiting
Merluciu
Hake
Mese
Tables
Mese de autopsie
Autopsy tables
Mese de autopsie sau accesorii
Autopsy tables or accessories
Mese de biliard
Billiard tables
Mese de desen
Drafting tables
Mese de disecie a animalelor pentru autopsie sau aPost-mortem animal dissection
Mese de examinare
Examination tables
Mese de fotbal mecanic
Foosball tables
Mese de hochei n aer sau accesorii
Air hockey tables or accessori
Mese de lucru de laborator
Laboratory benching
Mese de necropsie sau accesorii
Necropsy tables or accessories
Mese de operaie
Operating tables
Mese de sortare
Sorting tables
Mese de tenis
Tennis tables
Mese medicale
Medical tables
Mese pentru camera de zi
Dining tables
Mese pentru computer
Computer tables
Mese rotative
Rotary tables
Mese, dulapuri, birouri i biblioteci
Tables, cupboards, desk and
Metale alcaline
Alkali metals
Metale de baz
Basic metals
Metaloizi
Metalloids
Metan
Methane
Metanol
Methanol
Metronoame
Metronomes
Mici ambarcaiuni cu vele
Sailing dinghies

39311000-5
38947000-7
31712115-9
44441000-3
34114400-3
32341000-5
32340000-8
32342300-5
31712116-6
38510000-3
38517100-3
38517000-2
38518100-0
38518000-9
38515200-0
38515000-8
38514100-2
38514000-1
38517200-4
38514200-3
38511000-0
38511100-1
38511200-2
38513100-5
38513000-4
38512100-8
38512000-7
38513200-6
38512200-9
38516000-5
38634000-8
38515100-9
38518200-1
31712200-2
15831600-8
03142100-9
33196000-0
30194500-0
30192132-5
35332200-2
35331400-7
14523100-4
14523000-3
14612300-7
14612100-5
14611000-7
14612000-4
14612400-8
14612200-6
14612500-9
14612700-1
14613200-3
14613100-2
14613000-1

Mici materiale de restaurare


Light catering equipment
Microanalizoare cu raze X
X-ray microanalysers
Microasamblri
Microassemblies
Microbile
Microbeads
Microbuze
Minibuses
Microfoane
Microphones
Microfoane i difuzoare
Microphones and loudspeakers
Microfoane i seturi de portavoce
Microphones and speaker sets
Microprocesoare
Microprocessors
Microscoape
Microscopes
Microscoape acustice
Acoustic microscopes
Microscoape acustice i microscoape cu proiecie Acoustic and projection micro
Microscoape cu cmp larg de cuprindere
Wide field microscopes
Microscoape cu cmp larg de cuprindere, microsco Wide field, stereo or dissectin
Microscoape cu fluorescen
Fluorescent microscopes
Microscoape cu fluorescen i microscoape polari Fluorescent and polarising mi
Microscoape cu fond negru
Darkfield microscopes
Microscoape cu fond negru i microscoape cu sond Darkfield and scanning probe
Microscoape cu proiecie
Projection microscopes
Microscoape cu sond de scanare
Scanning probe microscopes
Microscoape electronice
Electron microscopes
Microscoape electronice cu scanare
Scanning electron microscopes
Microscoape electronice cu transmisie
Transmission electron microsc
Microscoape inversate
Inverted microscopes
Microscoape inversate i metalurgice
Inverted and metallurgical mic
Microscoape ionice
Ion microscopes
Microscoape ionice i moleculare
Ion and molecular microscopes
Microscoape metalurgice
Metallurgical microscopes
Microscoape moleculare
Molecular microscopes
Microscoape monoculare i/sau binoculare compus Monocular and/or binocular li
Microscoape optice
Optical microscopes
Microscoape polarizante
Polarising microscopes
Microscoape stereoscopice sau microscoape de disStereo or dissecting light micr
Microsisteme
Microsystems
Miere
Honey
Miere natural
Natural honey
Mijloace auxiliare medicale
Medical aids
Mijloace auxiliare pentru inscripii
Lettering aids
Mine de rezerv pentru creioane
Pencil lead refills
Mine marine
Sea mines
Mine terestre
Land mines
Minerale
Minerals
Minerale, metale preioase conexe i produse asoci Related minerals, precious met
Minereuri de aluminiu
Aluminium ores
Minereuri de cupru
Copper ores
Minereuri de fier
Iron ores
Minereuri de metale neferoase
Non-ferrous metal ores
Minereuri de metale preioase
Precious-metal ores
Minereuri de nichel
Nickel ores
Minereuri de plumb
Lead ores
Minereuri de staniu
Tin ores
Minereuri de toriu
Thorium ores
Minereuri de uraniu
Uranium ores
Minereuri de uraniu i toriu
Uranium and thorium ores

14612600-0
14610000-0
14600000-7
37452200-3
37451100-5
37451700-1
37451300-7
37461200-9
37471200-2
37451900-3
37451210-9
37452410-8
37451800-2
37452610-0
37452710-1
37461510-5
37452810-2
37452900-0
37441700-8
37451400-8
37452800-9
37452400-5
32342411-6
33632200-1
15872200-3
35321300-3
39711211-1
39000000-2
39100000-3
39144000-3
39155000-3
39130000-2
39143120-3
39142000-9
39180000-7
39140000-5
33192000-2
33192300-5
39151300-8
33930000-8
33192340-7
39143200-8
39134000-0
39143100-7
39143000-6
39161000-8
39170000-4
39153000-9
39156000-0
39143300-9
34928000-8
39160000-1
39141000-2
34928400-2

Minereuri de zinc
Zinc ores
Minereuri metalifere
Metal ores
Minereuri metalifere i aliaje
Metal ores and alloys
Mingi de baschet
Basketballs
Mingi de baseball
Baseballs
Mingi de fotbal
Soccer balls
Mingi de fotbal american
Footballs
Mingi de fotbal mecanic
Foosballs
Mingi de golf
Golf balls
Mingi de handbal
Handballs
Mingi de hochei pe iarb
Field hockey balls
Mingi de racquetball
Racquetball balls
Mingi de softball
Softballs
Mingi de squash
Squash balls
Mingi de tenis
Tennis balls
Mingi de tenis de mas
Table tennis balls
Mingi de tetherball
Tether balls
Mingi de volei
Volleyballs
Mingi pentru exerciii
Exercise balls
Mingi pentru lacrosse
Lacrosse balls
Mingi i stlpi de tetherball
Tether balls and poles
Mingi, mnere i coarde de racquetball
Racquetball balls, grips and str
Miniboxe
Mini speakers
Miorelaxani
Muscle relaxants
Mirodenii
Spices
Mitraliere
Machine guns
Mixere pentru alimente
Food mixers
Mobil (inclusiv mobil de birou), accesorii de mobil Furniture (incl. office furniture
Mobilier
Furniture
Mobilier de baie
Bathroom furniture
Mobilier de bibliotec
Library furniture
Mobilier de birou
Office furniture
Mobilier de dormitor, cu excepia paturilor i a piese Bedroom furniture, other than
Mobilier de grdin
Garden furniture
Mobilier de laborator
Laboratory furniture
Mobilier de uz casnic
Domestic furniture
Mobilier medical
Medical furniture
Mobilier medical, cu excepia paturilor i a meselor Medical furniture except beds
Mobilier modular
Modular furniture
Mobilier pentru autopsie
Autopsy furniture
Mobilier pentru blocul operator, cu excepia meselorOperating theatre furniture exc
Mobilier pentru camera de zi
Dining-room furniture
Mobilier pentru computer
Computer furniture
Mobilier pentru dormitor
Bedroom furniture
Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi i pen Bedroom, dining room and livin
Mobilier pentru grdinie
Kindergarten furniture
Mobilier pentru magazine
Shop furniture
Mobilier pentru sli de conferine
Conference-room furniture
Mobilier pentru sli de primire i de recepie
Lounge and reception-area furn
Mobilier pentru sufragerie
Living-room furniture
Mobilier rutier
Road furniture
Mobilier colar
School furniture
Mobilier i echipament de buctrie
Kitchen furniture and equipmen
Mobilier urban
Urban furniture

32552410-4
45259900-6
31731100-0
42113320-3
43133200-6
09331200-0
14741000-7
14740000-0
03312200-1
37413140-9
37413220-4
18512100-2
18512000-1
33195100-4
30231320-6
38341600-3
33195110-7
32323000-3
32323200-5
32323100-4
33181300-5
90731600-6
90731800-8
71313450-4
90711500-9
19724000-7
42418200-1
42418210-4
44523200-4
42131390-6
45341000-9
45342000-6
31211320-7
33734100-5
33735200-3
03221112-4
43414100-9
31121310-6
44111800-9
44425400-9
35322400-1
39226300-5
42111000-0
34311000-0
34311120-7
34311110-4
34311100-1
34731400-4
34731100-1
16730000-1
31110000-0
42121400-7
31131000-3
33193211-1

Modemuri
Modems
Modernizare a staiilor
Plant upgrade work
Module
Modules
Module cu injecie de gaz
Gas-injection module
Module glisante
Skid-mounted modules
Module solare fotovoltaice
Solar photovoltaic modules
Molibden
Molybdenum
Molibden, techneiu, ruteniu i rodiu
Molybdenum, technetium, ruth
Molute
Shellfish
Momeal pentru pescuit
Fishing lures
Momeli pentru vntoare
Sporting decoys
Monede
Coins
Monede i medalii
Coins and medals
Monitoare
Monitors
Monitoare cu ecran tactil
Touch screen monitors
Monitoare de radiaii
Radiation monitors
Monitoare respiratorii
Respiratory monitors
Monitoare video
Video monitors
Monitoare video alb-negru
Monochrome video monitors
Monitoare video color
Colour video monitors
Monitor individual pentru hemodializ
Haemodialysis individual monit
Monitorizare a metanului
Methane monitoring
Monitorizare a particulelor din aer
Airborne particle monitoring
Monitorizare de mediu pentru construcii
Environmental monitoring for c
Monitorizare de mediu, alta dect cea pentru construEnvironmental monitoring other
Monofilamente sintetice
Synthetic monofilament
Monoraiuri sau troliuri de plan nclinat
Monorail or ski-lift equipment
Monoraiuri suspendate
Overhead monorail equipment
Montaje
Mountings
Montaje de vane
Assemblies of valves
Montare de balustrade
Erection of railings
Montare de garduri
Erection of fencing
Monturi pentru sigurane
Fuse blocks
Monturi i rame de ochelari
Frames and mountings for spec
Monturi i rame de ochelari de protecie
Frames and mountings for gog
Morcovi
Carrots
Mori de mcinat crbune
Coal pulverising mills
Mori eoliene
Windmills
Mortar (construcii)
Mortar (construction)
Mortar fin pentru fixare
Grout packers
Mortiere
Mortars
Mosoare sau bobine
Spools or bobbins
Motoare (putere motric)
Motors
Motoare (vehicule)
Engines
Motoare cu aprindere prin compresie
Compression-ignition engines
Motoare cu aprindere prin scnteie
Spark-ignition engines
Motoare cu combustie intern pentru autovehicule Internal-combustion engines fo
Motoare cu reacie
Jet engines
Motoare de aeronave
Aircraft engines
Motoare de traciune
Traction motors
Motoare electrice
Electric motors
Motoare hidraulice (putere motric)
Hydraulic power motors
Motoare monofazate
Single-phase motors
Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide Motors for invalid carriages

42121500-8
31132000-0
42111100-1
35511400-3
35641100-0
35521100-3
35421100-2
34310000-3
31100000-7
34410000-4
34400000-1
09134200-9
09134210-2
09134220-5
34421000-7
34420000-7
30237410-6
32331600-8
37413130-6
32552320-6
33181400-6
35330000-6
35331000-3
35333000-7
35332000-0
15613313-5
15931500-8
15871250-1
37322300-4
24321224-6
37413150-2
03221114-8
18451000-5
35513300-6
35513200-5
35511000-9
35513400-7
34510000-5
34513600-2
34512200-1
34513250-3
34514100-4
34512500-4
34513100-7
34513000-6
34513450-5
34513500-1
35510000-2
35500000-9
34513700-3
34513650-7
34512950-3
34513550-6
34511100-3

Motoare pneumatice (putere motric)


Pneumatic power motors
Motoare polifazate
Multi-phase motors
Motoare suspendate pentru propulsia navelor
Outboard motors for marine pr
Motoare i nave amfibii
Amphibious crafts and ships
Motoare i piese de motoare pentru echipament aero
Engines and engine parts for m
Motoare i piese de motoare pentru nave de rzboi Engines and engine parts for w
Motoare i piese de motoare pentru vehicule militar Engines and engine parts for mi
Motoare i piese pentru motoare (vehicule)
Engines and engine parts
Motoare, generatoare i transformatoare electrice Electric motors, generators an
Motociclete
Motorcycles
Motociclete, biciclete i motociclete cu ata
Motorcycles, bicycles and side
Motorin
Diesel fuel
Motorin (0,2)
Diesel fuel (0,2)
Motorin (EN 590)
Diesel fuel (EN 590)
Motoscutere
Motor scooters
Motoscutere i biciclete cu motor auxiliar
Motor scooters and cycles with
Mouse pentru computer
Computer mouse
MP3 player
MP3 player
Mulinete
Fishing reels
Multiplexoare
Multiplexers
Multipost pentru hemodializ
Haemodialysis multiposition
Muniie
Ammunition
Muniie pentru arme de foc i de rzboi
Ammunition for firearms and w
Muniie pentru rzboi aerian
Ammunition for aerial warfare
Muniie pentru rzboi naval
Ammunition for naval warfare
Msli sau echivalent
Muesli or equivalent
Must de struguri
Grape must
Mutar
Mustard
Mutiucuri
Mouthpieces
M-xileni
M-xylenes
Nade de pescuit
Fishing bait
Napi
Turnips
Nasturi
Buttons
Nav auxiliar de colectare de informaii
Auxiliary intelligence collection
Nav de cercetare auxiliar
Auxiliary research vessel
Nav de lupt de suprafa
Surface combatant
Nav spital/cargo/cistern/RO-RO auxiliar
Auxiliary hospital; cargo; tanker
Nave
Ships
Nave de combatere a polurii
Pollution-control vessels
Nave de croazier
Cruise ships
Nave de dragare
Dredgers
Nave de foraj
Drillships
Nave de mrfuri
Goods vessels
Nave de pescuit
Fishing vessels
Nave de pescuit, de intervenie i alte nave special Fishing, emergency and other s
Nave de producie
Production vessels
Nave de prospeciune seismometric
Seismic survey vessels
Nave de rzboi
Warships
Nave de rzboi i piese conexe
Warships and associated parts
Nave de salvare
Rescue vessels
Nave de stingere a incendiilor
Fire vessels
Nave frigorifice
Refrigerated vessels
Nave hidrografice
Survey vessels
Nave maritime de patrulare
Marine patrol vessels

34512700-6
34712100-2
35630000-9
34712000-1
34500000-2
34512000-9
34512800-7
34512600-5
34513750-8
34513350-4
34513150-2
03212212-9
24111400-9
03312300-2
14722000-8
44316100-9
14791000-2
14790000-5
14211000-3
14213300-0
14211100-4
14200000-3
24411100-9
24313400-5
24612300-0
24311140-0
44532100-9
45262320-0
32423000-4
39143123-4
24951110-9
03222120-0
15842320-1
38922000-4
72417000-6
38519200-8
38651100-4
44221400-9
44115310-5
37314200-4
43611100-0
35331200-5
35322500-2
37314900-1
33734000-4
33735100-2
33733000-7
38632000-4
37412340-4
33735000-1
33184600-9
38519610-5
38519600-2
39811100-1

Nave RO-RO
Ro-Ro vessels
Nave spaiale
Spacecraft
Nave spaiale militare
Military spacecrafts
Nave spaiale, satelii i dispozitive de lansare
Spacecraft, satellites and laun
Nave i ambarcaiuni
Ships and boats
Nave i ambarcaiuni similare pentru transportul de Ships and similar vessels for t
Nave-cistern
Tanker ships
Nave-container
Container carriers
Nave-far
Light vessels
Nave-suport pentru scufundri
Dive-support vessels
Nave-uzin
Factory ships
Nut
Chick peas
Neon
Neon
Nevertebrate acvatice
Aquatic invertebrates
Nichel
Nickel
Nicovale
Anvils
Niobiu
Niobium
Niobiu, osmiu, reniu i paladiu
Niobium, osmium, rhenium and
Nisip
Sand
Nisip gudronat
Tar sands
Nisip natural
Natural sand
Nisip i argil
Sand and clay
Nitrat de sodiu
Sodium nitrate
Nitrai
Nitrates
Nitroglicerin
Nitro-glycerine
Nitruri
Nitrides
Nituri
Rivets
Nivelri
Screed works
Noduri de reea
Network hubs
Noptiere
Bedside tables
Noroi de foraj
Drilling mud
Nuci de cocos
Coconuts
Nuga
Nougat
Numrtoare de semine
Seed counters
Nume de domenii de internet
Internet domain names
Obiective de microscop
Microscope objectives
Obiective pentru aparate de fotografiat
Camera lenses
Obloane
Shutters
Obloane rulante
Roller-type shutters
Oboaie
Oboes
Obturatoare de prize de pod
Bridge plugs
Obuze
Shells
Obuzier
Howitzer
Ocarine
Ocarinas
Ochelari
Spectacles
Ochelari de protecie
Protective goggles
Ochelari de soare
Sunglasses
Ochelari de vedere nocturn
Nightglasses
Ochelari sau labe de not
Swim goggles or swim fins
Ochelari-masc
Goggles
Ochi artificiali
False eyes
Oculare de microscop
Microscope eyepieces
Oculare, condensoare, colectoare, tuburi, msue poMicroscope eyepieces, condense
Odorizante de interior
Air freshener

38622000-1
35121800-6
33131141-7
39299300-7
33131140-0
38436800-8
38436600-6
92311000-4
31712335-7
30199790-4
30199791-1
03211300-6
15614100-6
15611000-4
15614200-7
15614000-5
15114000-0
33141560-3
80580000-3
63511000-4
30193100-9
30193300-1
30193000-8
37311300-4
39298500-2
39254000-7
18520000-0
03211400-7
31712336-4
38342100-5
38342000-4
34321100-4
34321000-3
34631400-3
14792000-9
33111660-5
14622000-7
44450000-9
15871110-8
15871100-5
15871000-4
03142500-3
03211600-9
15613100-9
03322100-3
24315220-3
14721100-2
24213000-0
24212100-4
24212400-7
24326310-1
24212500-8
24212200-5
24212300-6

Oglinzi
Mirrors
Oglinzi de siguran convexe
Convex security mirrors
Oglinzi dentare
Dental mirrors
Oglinzi din sticl
Glass mirrors
Oglinzi i burghie dentare
Dental mirrors and reamers
Omogenizatoare cu lame rotative
Rotating blade homogenizers
Omogenizatoare prin imersie
Immersion homogenisers
Opere de art
Works of art
Optocuploare
Optical coupled isolators
Orare
Timetables
Orare de perete
Wall planners
Orez
Rice
Orez cu bob lung
Long-grain rice
Orez decorticat
Husked rice
Orez mcinat
Milled rice
Orez transformat
Processed rice
Organe comestibile
Offal
Organe umane
Human organs
Organizare de cursuri de limbi strine
Provision of language courses
Organizare de voiajuri cu servicii complete
Organisation of package tours
Organizatoare pentru sertare de birou
Desk drawer organisers
Organizatoare suspendate
Hanging organisers
Organizatoare i accesorii
Organisers and accessories
Orgi
Musical organs
Ornamente
Ornaments
Orologerie
Horology
Orologerie personal
Personal horology
Orz
Barley
Oscilatoare cu cristale de cuar
Crystal oscillators
Oscilografe
Oscillographs
Osciloscoape
Oscilloscopes
Osii
Axles
Osii i cutii de viteze
Axles and gearboxes
Osii, anvelope i alte piese pentru locomotive sau ma
Wheel axles and tyres and other
Osmiu
Osmium
Osteodensitometre
Bone densitometers
Oel
Steel
Oel moale
Mild steel
Oet sau echivalent
Vinegar or equivalent
Oet i nlocuitori de oet
Vinegar and vinegar substitute
Oet; sosuri; amestecuri de condimente; fin i pr Vinegar; sauces; mixed condim
Ou
Eggs
Ovz
Oats
Ovz mcinat
Ground oats
Ovine
Sheep
Oxicianuri
Cyanide oxide
Oxid de aluminiu
Aluminium oxide
Oxid de calciu hidratat
Hydrated lime
Oxid de crom
Chromium oxide
Oxid de cupru
Copper oxide
Oxid de etilen
Ethylene oxide
Oxid de magneziu
Magnesium oxide
Oxid de mangan
Manganese oxide
Oxid de plumb
Lead oxide

24211300-9
24211100-7
24211000-6
24111900-4
33186100-8
33157000-5
24321223-9
24112200-4
24311510-5
24212000-3
24210000-9
15897300-5
31712117-3
33972000-4
48461000-7
48460000-0
48761000-0
48490000-9
48219300-9
48441000-1
48440000-4
48920000-3
48326000-9
48981000-8
48510000-6
48511000-3
48500000-3
48170000-0
48450000-7
48971000-5
48987000-0
48320000-7
48983000-2
48932000-0
48972000-2
48323000-8
48931000-3
48930000-6
48421000-5
48430000-1
48411000-2
48410000-5
48519000-9
48211000-0
48213000-4
48750000-0
48445000-9
48521000-6
48332000-4
48451000-4
48330000-0
48412000-9
48328000-3
48316000-6

Oxid de titan
Titanium oxide
Oxid de zinc
Zinc oxide
Oxid i peroxid de zinc, oxid de titan, colorani i pi Zinc oxide and peroxide, titan
Oxigen
Oxygen
Oxigenator
Oxygenator
Oxigenoterapie i asisten respiratorie
Gas-therapy and respiratory de
O-xileni
O-xylenes
Oxizi de azot
Nitrogen oxides
Oxizi metalici
Metal oxides
Oxizi i hidroxizi de crom, de mangan, de magneziuChromium, manganese, magnesi
Oxizi, peroxizi i hidroxizi
Oxides, peroxides and hydroxi
Pachete de alimente
Food parcels
Pachete de circuite integrate
Integrated circuit packages
Pachete mortuare
Mortuary packs
Pachete software analitice sau tiinifice
Analytical or scientific softwar
Pachete software analitice, tiinifice, matematice s Analytical, scientific, mathema
Pachete software antivirus
Anti-virus software package
Pachete software de achiziii publice
Procurement software package
Pachete software de administrare
Administration software packa
Pachete software de analiz financiar
Financial analysis software pa
Pachete software de analiz financiar i contabilitaFinancial analysis and account
Pachete software de birotic
Office automation software pa
Pachete software de cartografie
Mapping software package
Pachete software de compilare
Compiling software packages
Pachete software de comunicaii
Communication software pack
Pachete software de comunicaii electronice
Desktop communications softw
Pachete software de comunicaii i multimedia
Communication and multimedia
Pachete software de conformitate
Compliance software package
Pachete software de contabilizare a timpului sau p Time accounting or human res
Pachete software de creare de agende telefonice Address book making software
Pachete software de depanare (debugging)
Debugging software package
Pachete software de desen i imagistic
Drawing and imaging software
Pachete software de dezvoltare
Development software packag
Pachete software de divertisment
Entertainment software packag
Pachete software de editare de etichete
Label making software packag
Pachete software de fabricaie asistat de calculat Computer-aided manufacturing
Pachete software de formare profesional
Training software package
Pachete software de formare profesional i divert Training and entertainment so
Pachete software de gestionare a instalaiilor
Facilities management softwar
Pachete software de gestionare a inventarelor
Inventory management softwar
Pachete software de gestionare a investiiilor
Investment management softw
Pachete software de gestionare a investiiilor i preg
Investment management and ta
Pachete software de gestionare a memoriei
Memory-management software
Pachete software de interconectare de platforme Platform interconnectivity sof
Pachete software de mbuntire a sistemelor de Operating system enhancement
Pachete software de ncrcare a mediilor de stocar Storage media loading softwar
Pachete software de management al relaiilor cu clieCustomer Relation Managemen
Pachete software de muzic sau editare audio
Music or sound editing softwa
Pachete software de planificare
Scheduling software package
Pachete software de planificare a resurselor ntrepriEnterprise resource planning
Pachete software de planificare i productivitate
Scheduling and productivity so
Pachete software de pregtire a declaraiilor fiscale Tax preparation software pack
Pachete software de prelucrare a imaginilor
Image-processing software pa
Pachete software de prezentare
Presentation software package

48217000-2
48217100-3
48217300-5
48217200-4
48321000-4
48760000-3
48312000-8
48512000-0
48314000-2
48313000-5
48730000-4
48986000-3
48132000-2
48740000-7
48790000-2
48190000-6
48517000-5
48462000-4
48520000-9
48514000-4
48131000-5
48130000-8
48611000-4
48600000-4
48160000-7
48942000-3
48720000-1
48219500-1
48443000-5
48150000-4
48121000-2
48140000-1
48120000-5
48710000-8
48310000-4
48300000-1
48325000-2
48941000-6
48940000-9
48327000-6
48215000-8
48224000-4
48317000-3
48216000-5
48518000-2
48991000-1
48990000-4
48324000-5
48982000-5
48333000-1
48311000-1
48218000-9
48331000-7
48322000-1

Pachete software de procesare a tranzaciilor


Transaction-processing softwa
Pachete software de procesare a tranzaciilor pent Mainframe transaction process
Pachete software de procesare a tranzaciilor pent Microcomputer transaction pro
Pachete software de procesare a tranzaciilor pent Minicomputer transaction proc
Pachete software de proiectare asistat de calcula Computer-aided design (CAD)
Pachete software de protecie antivirus
Virus protection software pack
Pachete software de publicare electronic
Electronic publishing software
Pachete software de rspuns vocal interactiv
Interactive voice response sof
Pachete software de recunoatere a vocii
Voice recognition software pac
Pachete software de recunoatere optic a caracte Optical-character-recognition
Pachete software de securitate
Security software package
Pachete software de testare a programelor
Program testing software pack
Pachete software de testare pentru aviaie
Aviation test software package
Pachete software de traducere n limbi strine
Foreign language translation s
Pachete software de verificare a versiunilor
Version checker software pack
Pachete software educaionale
Educational software package
Pachete software IT
IT software package
Pachete software matematice sau previzionale
Mathematical or forecasting s
Pachete software multimedia
Multimedia software package
Pachete software pentru acces la distan
Remote access software pack
Pachete software pentru asisten la sol pentru aviaAviation ground support softw
Pachete software pentru asisten la sol i testare pAviation ground support and te
Pachete software pentru baze de date
Database software package
Pachete software pentru baze de date i operare Database and operating softw
Pachete software pentru biblioteci
Library software package
Pachete software pentru calendare
Calendar software package
Pachete software pentru coduri de bare
Bar coding software package
Pachete software pentru comutator (switch) sau rut Switch or router software pack
Pachete software pentru contabilitate
Accounting software package
Pachete software pentru control industrial
Industrial control software pac
Pachete software pentru controlul traficului aerian Air traffic control software pac
Pachete software pentru controlul traficului feroviar Railway traffic control softwar
Pachete software pentru controlul zborului
Flight control software package
Pachete software pentru copii de siguran (backup Backup or recovery software p
Pachete software pentru creare de documente
Document creation software p
Pachete software pentru creare de documente, pentru
Document creation, drawing, im
Pachete software pentru creare de formulare
Form-making software packag
Pachete software pentru crearea de modele
Pattern design software packa
Pachete software pentru crearea de modele i cale Pattern design and calendar s
Pachete software pentru desen i pictur
Drawing and painting software
Pachete software pentru dezvoltatorii de reele
Networking developers' softwa
Pachete software pentru editare de pagini web
Web page editing software pa
Pachete software pentru editare de text
Word-processing software pac
Pachete software pentru emulare de terminale pentru
Network connectivity terminal
Pachete software pentru emulaii
Emulation software package
Pachete software pentru foi de calcul
Spreadsheet software package
Pachete software pentru foi de calcul i de mbuntSpreadsheets and enhancemen
Pachete software pentru generarea graficelor
Charting software package
Pachete software pentru gestionarea configuraiilor Configuration management sof
Pachete software pentru gestionarea contactelor Contact management software
Pachete software pentru gestionarea documentelor Document management softwa
Pachete software pentru gestionarea licenelor
License management software
Pachete software pentru gestionarea proiectelor
Project management software
Pachete software pentru grafic
Graphics software package

48626000-2
48100000-9
48482000-0
48220000-6
48911000-7
48910000-0
48470000-3
48783000-0
48781000-6
48780000-9
48782000-3
48513000-7
48219600-2
48221000-3
48219100-7
48223000-7
48110000-2
48219800-4
48210000-3
48200000-0
48318000-0
48516000-8
48732000-8
48731000-1
48219700-3
48219400-0
48219200-8
48212000-7
48222000-0
48214000-1
48627000-9
48624000-8
48621000-7
48623000-1
48622000-4
48442000-8
48463000-1
48522000-3
48315000-9
48970000-8
48773100-8
48400000-2
48180000-3
48481000-3
48480000-6
48515000-1
48000000-8
48420000-8
48773000-7
48771000-3
48770000-6
39221123-5
03114100-4
03114000-3

Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cl Clustering software package


Pachete software pentru industrie
Industry specific software pac
Pachete software pentru informaii de afaceri
Business intelligence software
Pachete software pentru internet i intranet
Internet and intranet software
Pachete software pentru jocuri pe calculator
Computer game software pack
Pachete software pentru jocuri pe calculator, jocuri Computer game software packag
Pachete software pentru licitaii
Auction software package
Pachete software pentru managementul coninutuluContent management software
Pachete software pentru managementul sistemelor System management software
Pachete software pentru managementul sistemelor, System,
al
storage and content
Pachete software pentru managementul stocrii
Storage management software
Pachete software pentru modem
Modem software package
Pachete software pentru multiplexor
Multiplexer software package
Pachete software pentru navigare pe internet
Internet browsing software pa
Pachete software pentru poart (gateway)
Gateway software package
Pachete software pentru pot electronic
Electronic mail software packa
Pachete software pentru puncte de vnzare (POS) Point of sale (POS) software
Pachete software pentru punte (bridge)
Bridge software package
Pachete software pentru reele
Networking software package
Pachete software pentru reele, internet i intranet Networking, Internet and intra
Pachete software pentru scaner
Scanner software package
Pachete software pentru schimburi
Exchange software package
Pachete software pentru securitatea datelor
Data security software packag
Pachete software pentru securitatea fiierelor
File security software package
Pachete software pentru server de comunicaii
Communications server softwa
Pachete software pentru server de tranzacii
Transaction server software p
Pachete software pentru servere de CD-uri
Compact disk (CD) server soft
Pachete software pentru servere de discuri optice Optical jukebox server softwar
Pachete software pentru servere web
Web server software package
Pachete software pentru sisteme de operare de re Network operating system soft
Pachete software pentru sisteme de operare n timpReal-time operating system so
Pachete software pentru sisteme de operare pentr Personal computer (PC) operat
Pachete software pentru sisteme de operare pentr Mainframe operating system s
Pachete software pentru sisteme de operare pentr Microcomputer operating syst
Pachete software pentru sisteme de operare pentr Minicomputer operating system
Pachete software pentru sisteme financiare
Financial systems software pa
Pachete software pentru statistici
Statistical software package
Pachete software pentru tastaturi virtuale
Virtual keyboard software pac
Pachete software pentru tehnoredactare computeri Desktop-publishing software p
Pachete software pentru tiprire
Print shop software package
Pachete software pentru tiprit n sistem "coad de Print-spooling software packag
Pachete software pentru tranzacii comerciale i pe Business transaction and pers
Pachete software pentru uz medical
Medical software package
Pachete software pentru vnzri sau marketing
Sales or marketing software p
Pachete software pentru vnzri, marketing i informSales, marketing and business
Pachete software pentru videoconferine
Video conferencing software p
Pachete software i sisteme informatice
Software package and informat
Pachete software i suite de pachete software de ges
Facilities management softwar
Pachete software utilitare de tiprire
Print utility software package
Pachete software utilitare generale
General utility software packag
Pachete software utilitare generale, de comprimare General, compression and print
Pahare
Drinking glasses
Paie
Straw
Paie i plante furajere
Straw and forage

15811100-7
15821130-9
15821110-3
14794000-3
42141600-5
42411000-0
34934000-3
38436510-8
37461520-8
44143000-4
44440000-6
44212400-3
39561100-3
39561110-6
30192350-9
30192340-6
30192320-0
30192330-3
44175000-7
31682230-1
31523200-0
34924000-0
30192170-3
31682200-2
35261000-1
35261100-2
44423400-5
34992000-7
37462170-6
44221210-0
34928340-3
30195600-8
37462210-9
44231000-8
09331000-8
33141110-4
33141100-1
18234000-8
38322000-8
19212300-8
39143115-5
44511510-3
30192700-8
18813200-3
09221200-6
09211720-4
31216000-3
34928320-7
34928110-2
39295100-7
39523000-4
39523200-6
39523100-5
31216200-5

Pine
Pine crocant
Pine prjit
Paladiu
Palane
Palane i troliuri
Pale de elice
Palete de rotor pentru amestectoare mecanice
Palete de tenis de mas
Palei
Paliere de rulare
Palplane
Panglicrie, pasmanterie
Panglici
Panglici pentru case de nregistrare
Panglici pentru faxuri
Panglici pentru imprimante
Panglici i role pentru maini de calcul
Panouri
Panouri cu ecran grafic
Panouri cu mesaje permanente
Panouri cu mesaje variabile
Panouri de afiare
Panouri de comand
Panouri de informare
Panouri de informare cu mesaje variabile
Panouri de semnalizare i articole conexe
Panouri de semnalizare i panouri de semnalizare
Panouri de intit pentru tir cu arcul
Panouri de ui
Panouri parazpad
Panouri pentru afie sau accesorii
Panouri pentru jocuri cu sgei
Panouri prefabricate pentru garduri
Panouri solare
Pansamente
Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
Pantaloni
Pantografe
Pnz
Pnze cauciucate
Pnze de ferstraie de mn
Papetrie
Papuci de cas
Parafin
Parafine lichide
Parafulgere
Parapete
Parapete rutiere
Parasolare
Paraute
Paraute cu rotor
Paraute dirijabile
Paratrsnete

Bread
Crispbread
Toasted bread
Palladium
Pulley blocks
Pulley tackle and hoists
Propeller blades
Blade impellers for mechanical
Table tennis paddles
Pallets
Bearings
Piling
Narrow-woven fabrics; trimmin
Ribbon
Cash register ribbons
Facsimile ribbons
Printer ribbons
Calculator ribbons and drums
Panels
Graphic display panels
Permanent message signs
Variable message signs
Notice boards
Instrument panels
Information panels
Changing message indicator p
Signs and related items
Signs and illuminated signs
Archery target stands
Door blanks
Snow fences
Bulletin boards or accessories
Dart boards
Made-up fencing panels
Solar panels
Dressings
Dressings; clip, suture, ligature
Trousers
Pantographs
Canvas
Rubber sheets
Handsaw blades
Stationery
Slippers
Paraffin wax
Liquid paraffin
Lightning arrestors
Guardrails
Road barriers
Sunshades
Parachutes
Rotochutes
Dirigible parachutes
Lightning conductors

39515110-9
44112240-2
45432113-9
33711140-0
39811000-0
33711000-7
33710000-0
44144000-1
15543400-0
22114400-6
34969100-8
34931200-4
34969000-7
39561140-5
03461100-0
15841100-6
44831400-8
33711720-0
03461000-9
15332250-1
15332260-4
15850000-1
15851290-7
15851100-9
15851210-3
15851200-0
15851220-6
39813000-4
22451000-6
32331100-3
15131310-1
37411220-0
33192130-2
39522520-8
42996800-2
33192120-9
33192100-3
33192110-6
33192150-8
39143110-0
45432112-2
45432114-6
09135000-4
09135100-5
18441000-2
18440000-5
14212400-4
14212410-7
37510000-6
03332200-9
44112110-2
18840000-9
18451100-6
44212380-6

Paravane mpotriva fumului


Smoke curtains
Parchet
Parquet
Parchetare
Parquet flooring
Parfumuri
Fragrances
Parfumuri i deodorizante de interior
Preparations for perfuming or
Parfumuri i produse de toalet
Perfumes and toiletries
Parfumuri, produse de toalet i prezervative
Perfumes, toiletries and cond
Pari
Posts
Parmezan
Parmesan cheese
Partituri
Printed music
Pasarele de mbarcare a pasagerilor n aeronave Passenger boarding bridges for
Pasarele de mbarcare a pasagerilor pe nave
Passenger boarding bridges for
Pasarele i scri mobile de mbarcare a pasagerilor Passenger boarding bridges and
Pasmanterie ornamental
Ornamental trimmings
Past chimic din lemn
Chemical wood pulp
Past de cacao
Cocoa paste
Past de ciment
Grout
Past de dini
Toothpaste
Past din lemn
Wood pulp
Paste de fructe
Fruit pastes
Paste de fructe cu coaj lignifiat
Nut pastes
Paste finoase
Pasta products
Paste finoase n conserv
Canned pasta
Paste finoase nepreparate
Uncooked pasta
Paste finoase preparate
Prepared pasta
Paste finoase preparate i cucu
Prepared pasta and couscous
Paste finoase umplute
Stuffed pasta
Paste i prafuri abrazive de curat
Scouring pastes and powders
Paapoarte
Passports
Patefoane
Record players
Pateu
Pt
Patine de ghea
Ice skates
Paturi cu motor
Motorised beds
Paturi de campanie
Camp beds
Paturi de sedimentare
Sedimentation beds
Paturi de spital
Hospital beds
Paturi medicale
Beds for medical use
Paturi ortopedice
Orthopaedic beds
Paturi speciale pentru terapie
Therapy beds
Paturi, piese pentru paturi i tapiserii pentru mobilie Beds and bedding and specialist
Pavare
Laying of paving
Pavare cu lemn
Wood flooring work
Pcur
Fuel oils
Pcur pentru nclzirea locuinelor
Heating oil
Plrii
Hats
Plrii i articole pentru acoperit capul
Hats and headgear
Pmnt
Soil
Pmnt vegetal
Topsoil
Ppui
Dolls
Pr de animale
Animal hair
Pri de adposturi
Shelter parts
Pri de nclminte
Parts of footwear
Pri de nasturi
Parts of buttons
Pri de structuri
Parts of structures

34947200-9
44514200-8
03324000-6
39511100-8
39143114-8
39525400-2
39511000-7
39143116-2
18211000-1
18221100-5
32354200-1
32354400-3
32354300-2
32354800-7
30192910-3
44176000-4
30194220-3
32354500-4
37535280-3
33131172-3
37821000-9
39224210-3
15332180-9
24956000-0
39515100-6
39515000-5
03222322-6
15332150-0
45262620-3
44112310-4
30197330-8
39224200-0
39224310-4
33131112-5
22212000-9
38641000-0
33711710-7
18513100-9
24314100-9
22456000-1
22454000-7
39516120-9
33193221-4
39516110-6
24315300-8
24211200-8
24326300-8
33711630-2
24451000-0
15234000-7
15221000-3
15240000-2
15233000-0
15241000-9

Pri de traverse
Parts of sleepers
Pri de unelte
Tool parts
Psri vii de curte
Live poultry
Pturi
Blankets
Pturi electrice
Electric blankets
Pturi ignifuge
Fire blankets
Pturi i pleduri
Blankets and travelling rugs
Ptuuri pentru copii
Cots
Pelerine
Capes
Pelerine impermeabile
Waterproof capes
Pelicul cinematografic
Cinematographic film
Pelicul cu developare instantanee
Instant-print film
Pelicul fotografic
Photographic film
Pelicul retractabil
Cling film
Pelicul sau band corectoare
Correction film or tape
Pelicule
Film
Pelicule de desen
Drafting films
Pelicule video
Video films
Peluze pentru terenuri de joac
Playground bleachers
Pensete dentare
Dental tweezers
Pensule de pictat
Artists' brushes
Pensule pentru zugrvit interior
Painters' brushes
Pepeni galbeni
Melons
Peptone i substane proteice
Peptones and protein substan
Perdele
Curtains
Perdele, draperii, baldachine i storuri textile
Curtains, drapes, valances and
Pere
Pears
Pere transformate
Processed pears
Perei de susinere
Supporting walls
Perei despritori
Partition walls
Perforatoare
Hole punches
Perii
Brushes
Perii de toalet
Toilet brushes
Perii dentare
Dental operative brushes
Periodice
Periodicals
Periscoape
Periscopes
Periue de dini
Toothbrushes
Perle
Pearls
Permanganat de potasiu
Potassium permanganate
Permise
Permits
Permise de conducere
Driving licences
Perne
Pillows
Perne pentru scaune cu rotile
Wheelchair cushions
Pernie
Cushions
Peroxid de hidrogen
Hydrogen peroxide
Peroxid de zinc
Zinc peroxide
Peroxizi organici
Organic peroxides
Peruci
Wigs
Pesticide
Pesticides
Pete afumat
Smoked fish
Pete congelat
Frozen fish
Pete n conserv sau cutie i alte tipuri de pete Canned or tinned fish and othe
Pete n saramur
Fish in brine
Pete pane sau acoperit n alt mod, n conserv sauCoated, canned or tinned fish

15200000-0
15232000-3
15231000-6
15230000-9
15220000-6
03311000-2
03311200-4
03311100-3
03310000-5
09130000-9
09200000-1
38416000-4
37311100-2
44921300-5
44921000-2
44920000-5
44912400-0
14212300-3
44910000-2
44900000-9
18511500-9
18511400-8
44113130-5
18511600-0
14522100-7
15119400-9
38425600-6
37314400-6
18611000-5
19282000-6
19283000-3
19100000-7
19110000-0
19141000-6
19140000-9
19120000-3
19132000-0
19131000-3
19130000-6
19133000-7
19144000-7
19142000-3
33711620-9
03222332-9
42390000-6
44621221-4
44522400-9
42152200-1
35640000-2
37322000-1
34946224-6
44522300-8
39157000-7
18513200-0

Pete preparat i conserve de pete


Prepared and preserved fish
Pete srat
Salted fish
Pete uscat
Dried fish
Pete uscat sau srat; pete n saramur; pete af Dried or salted fish; fish in bri
Pete, file de pete i alte tipuri de carne de pete Frozen fish, fish fillets and oth
Peti
Fish
Peti din familia codului
Fish of the cod family
Peti plai
Flat fish
Peti, crustacee i produse acvatice
Fish, crustaceans and aquatic
Petrol i produse distilate
Petroleum and distillates
Petrol, crbune i produse petroliere
Petroleum, coal and oil product
PH metre
PH meters
Piane
Pianos
Piatr calcaroas
Limestone
Piatr calcaroas i gips
Limestone and gypsum
Piatr calcaroas, gips i cret
Limestone, gypsum and chalk
Piatr de bordur
Kerbstones
Piatr de carier i concasat
Broken and crushed stone
Piatr de construcie
Stone for construction
Piatr de construcie, piatr calcaroas, gips i ard Stone for construction, limest
Piatr de cuar
Quartz stone
Piatr de opal
Opal stone
Piatr de pavare
Paving stones
Piatr de turmalin
Tourmaline stone
Piatr ponce
Pumice stone
Picioare de broasc
Frogs' legs
Picnometre
Pycnometers
Piculine
Piccolos
Piei cu blan
Fur skins
Piei prelucrate
Animal skins
Piei prelucrate i pene de pasre
Bird skins and feathers
Piele
Leather
Piele chamois
Chamois leather
Piele de alte animale
Leather of other animals
Piele de alte animale, piele reconstituit sau alte tip Leather of other animals, compo
Piele de bovidee sau de ecvidee
Leather of bovine or equine an
Piele de capr sau de ied
Goat- or kid-skin leather
Piele de oaie sau de miel
Sheep- or lamb-skin leather
Piele de ovine, de caprine sau de porcine
Leather of sheep, goats or pigs
Piele de porcine
Pig leather
Piele lcuit
Patent leather
Piele reconstituit
Composite leather
Piepteni
Combs
Piersici
Peaches
Piese de arztoare pentru furnale, de furnale sau d Parts of furnace burners, furn
Piese de boilere pentru nclzire central
Parts of central-heating boilers
Piese de broate
Parts of locks
Piese de cuve pentru reactoare nucleare
Parts of nuclear-reactor vessel
Piese de echipament aerospaial militar
Parts for military aerospace e
Piese de instrumente muzicale
Parts of musical instruments
Piese de ncruciare
Crossing pieces
Piese de lacte
Parts of padlocks
Piese de mobilier
Parts of furniture
Piese de orfevrerie
Goldsmiths' wares

44621112-7
42152000-9
34330000-9
34432000-4
34411110-5
32352200-7
35642000-7
35522000-9
35422000-8
35421000-1
34320000-6
35641000-9
42221100-2
42720000-9
35420000-4
31670000-3
34731000-0
34730000-3
34224200-5
31230000-7
39722300-2
42221110-5
32553000-4
39716000-4
35340000-9
35341000-6
31711500-8
42419510-4
42419500-1
42999300-8
42419200-8
42952000-4
42124330-6
42124340-9
30237100-0
31162100-0
31711510-1
42512500-3
42999400-9
32350000-1
32352100-6
42532000-4
42531000-7
42530000-0
42419000-6
42142100-7
42142000-6
42142200-8
34731700-7
43640000-1
42675100-9
31161700-9
31161800-0
42124221-9

Piese de radiatoare pentru nclzire central


Parts of central-heating radiato
Piese de reactoare nucleare
Parts of nuclear reactors
Piese de rezerv pentru vehiculele destinate transp Spare parts for goods vehicles
Piese de rezerv i accesorii pentru biciclete
Parts and accessories for bicyc
Piese de rezerv i accesorii pentru motociclete cu Parts and accessories for moto
Piese de rezerv i accesorii pentru radare
Radar spare parts and accesso
Piese de schimb electronice i electrice pentru echi Electronic and electrical spare
Piese de schimb electronice i electrice pentru nav Electronic and electrical spare
Piese de schimb electronice i electrice pentru vehicElectronic and electrical spare p
Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare Mechanical spare parts for mili
Piese de schimb mecanice, altele dect motoare i Mechanical spare parts except
Piese de schimb structurale i mecanice pentru echiStructure and mechanical spare
Piese de utilaje pentru lptrii
Parts of dairy machinery
Piese de utilaje pentru producia de textile i de Parts of machinery for textile
Piese de vehicule militare
Parts of military vehicles
Piese electrice pentru maini sau pentru aparate Electrical parts of machinery o
Piese pentru aeronave
Parts for aircraft
Piese pentru aeronave, pentru nave spaiale i pentParts for aircraft, spacecraft a
Piese pentru alte vehicule
Parts of other vehicles
Piese pentru aparate de distribuie sau de control alParts of electricity distribution
Piese pentru aparate de nclzire a farfuriilor
Parts of plate warmers
Piese pentru aparate de muls
Parts of milking machines
Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegraParts of electrical telephonic o
Piese pentru aparate electrocasnice
Parts of electrical domestic ap
Piese pentru arme de foc i muniie
Parts of firearms and ammuniti
Piese pentru arme uoare de foc
Parts of light firearms
Piese pentru asamblri electronice
Parts of electronic assemblies
Piese pentru ascensoare
Parts of lifts
Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentruParts of lift, skip hoists or esca
Piese pentru aspiratoare, altele dect cele de uz ca Parts of non-domestic vacuum
Piese pentru camioane de manipulare
Parts of works trucks
Piese pentru centrifuge
Parts of centrifuges
Piese pentru compresoare de aer
Parts of air compressors
Piese pentru compresoare de gaz
Parts of gas compressors
Piese pentru computere
Parts of computers
Piese pentru condensatoare
Parts of condensers
Piese pentru condensatoare electrice
Parts of electrical capacitors
Piese pentru dispozitive de climatizare
Parts of air-conditioning machi
Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele d Parts of non-domestic floor pol
Piese pentru echipament audio i video
Parts of sound and video equi
Piese pentru echipament radio i radar
Parts of radio and radar equip
Piese pentru echipamente de congelare
Parts of freezing equipment
Piese pentru echipamente de refrigerare
Parts of refrigerating equipmen
Piese pentru echipamente de refrigerare i congela Parts of refrigerating and fre
Piese pentru echipamente de ridicare i de manipul Parts of lifting and handling e
Piese pentru elemente de angrenare
Parts of gearing elements
Piese pentru elemente de angrenare i de antrenar Parts of gearing and driving e
Piese pentru elemente de antrenare
Parts of driving elements
Piese pentru elicoptere
Parts for helicopters
Piese pentru excavatoare
Parts of excavating machinery
Piese pentru ferstraie cu lan
Parts of chain saws
Piese pentru generatoare de aburi
Parts of steam generators
Piese pentru generatoare de gaz
Parts of gas generators
Piese pentru grupuri hidraulice
Parts of hydraulic power packs

43613100-4
43613000-3
43613200-5
35342000-3
31532000-4
31530000-0
34631000-9
34630000-2
42419100-7
42975000-1
42953000-1
42972000-0
42419900-5
39722200-1
42991500-4
42974000-4
42954000-8
42957000-9
42971000-3
42970000-6
43721000-3
42973000-7
42124130-4
42124100-5
42124150-0
35343000-0
34312000-7
42124170-6
34731500-5
31161000-2
31160000-5
35520000-5
42124290-3
42124220-2
42124230-5
42124310-0
42124300-7
42124213-0
42124211-6
42124210-9
42124222-6
42124212-3
42124320-3
42124200-6
42533000-1
42124000-4
34224100-4
34224000-3
31711520-4
42132200-5
42132000-3
42113400-8
39114000-4
42419530-0

Piese pentru haveze de crbune


Parts of coal cutting machinery
Piese pentru haveze de crbune sau de roc
Parts of coal or rock cutting m
Piese pentru haveze de roc
Parts of rock cutting machinery
Piese pentru lansatoare de rachete
Parts of rocket launchers
Piese pentru lmpi i accesorii de iluminat
Parts of lamps and light fittings
Piese pentru lmpi i corpuri de iluminat
Parts of lamps and lighting eq
Piese pentru locomotive sau material rulant
Parts of locomotives or rolling
Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar Parts of railway or tramway loco
Piese pentru macarale
Parts of cranes
Piese pentru maini de ambalare
Parts of wrapping machines
Piese pentru maini de calandare
Parts of calendering machines
Piese pentru maini de curat
Parts of cleaning machines
Piese pentru maini de extracie i alte echipament Parts of winding gear and other
Piese pentru maini de gtit
Parts of cookers
Piese pentru maini de imprimat sau de legat
Parts of printing or bookbindin
Piese pentru maini de mpachetare
Parts of packing machines
Piese pentru maini de laminare
Parts of rolling machines
Piese pentru maini de pulverizare
Parts of spraying machines
Piese pentru maini de splat vasele
Parts of dishwashing machines
Piese pentru maini de splat vasele i pentru ma Parts of dishwashing machines a
Piese pentru maini de turnare
Parts of casting machines
Piese pentru maini de umplere
Parts of filling machines
Piese pentru maini pneumatice
Parts of pneumatic engines
Piese pentru maini sau motoare
Parts of engines or motors
Piese pentru maini sau pentru motoare hidraulice Parts of hydraulic power engin
Piese pentru mortiere
Parts of mortars
Piese pentru motoare
Engine parts
Piese pentru motoare cu reacie
Parts of reaction engines
Piese pentru motoare de aeronave
Parts for aircraft engines
Piese pentru motoare i generatoare electrice
Parts for electrical motors and
Piese pentru motoare, generatoare i transformatoarParts of electric motors, gener
Piese pentru nave de rzboi
Parts for warships
Piese pentru pompe centrifuge
Parts of centrifugal pumps
Piese pentru pompe cu micare rectilinie alternativParts of reciprocating positiv
Piese pentru pompe cu micare rectilinie rotativ Parts of rotary positive-displ
Piese pentru pompe de aer
Parts of air pumps
Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru com Parts of air or vacuum pumps,
Piese pentru pompe de beton
Parts of concrete pumps
Piese pentru pompe de combustibil
Parts of fuel pumps
Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe Parts of fuel, hand and concre
Piese pentru pompe de dozare
Parts of dosing pumps
Piese pentru pompe de mn
Parts of hand pumps
Piese pentru pompe de vid
Parts of vacuum pumps
Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichidParts of pumps or liquid elevat
Piese pentru pompe termice
Parts of heat pumps
Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru mParts of pumps, compressors,
Piese pentru remorci i pentru semiremorci
Parts of trailers and semi-traile
Piese pentru remorci, pentru semiremorci i pentru Parts of trailers, semi-trailers
Piese pentru rezistene electrice, reostate i poten Parts of electrical resistors, r
Piese pentru robinete
Tap parts
Piese pentru robinete sau vane
Parts of taps and valves
Piese pentru roi hidraulice
Parts of water wheels
Piese pentru scaune
Parts of seats
Piese pentru scri rulante
Parts of escalators

42419520-7
39722100-0
39722000-9
31162000-9
42419800-4
42419810-7
42419890-1
42419540-3
42113000-4
42113100-5
42113300-7
42113200-6
34731600-6
42676000-5
42677000-2
16810000-6
16800000-3
43614000-0
43600000-9
42810000-7
42955000-5
43610000-2
43611000-9
43711000-0
42221000-1
42220000-4
42222000-8
43620000-5
42223000-5
42956000-2
43630000-8
43612000-6
42950000-0
16820000-9
31711530-7
42132300-6
42522100-2
37512000-0
42675000-8
42674000-1
30237000-9
30125000-1
37320000-7
30124000-4
30145000-7
30152000-9
42670000-3
34411000-1
33185100-1
33193220-7
33182240-3
33193210-4
33193200-1
34300000-0

Piese pentru schipuri


Parts of skip hoists
Piese pentru sobe
Parts of stoves
Piese pentru sobe, maini de gtit, aparate de nclzi
Parts of stoves, cookers, plat
Piese pentru transformatoare, inductoare i convertiParts of transformers, inductor
Piese pentru transportoare
Parts of conveyors
Piese pentru transportoare cu benzi
Parts of belt conveyors
Piese pentru transportoare elevatoare cu cupe
Parts of bucket conveyors
Piese pentru trotuare rulante
Parts of moving walkways
Piese pentru turbine
Parts of turbines
Piese pentru turbine cu aburi
Parts of steam turbines
Piese pentru turbine cu gaz
Parts of gas turbines
Piese pentru turbine hidraulice
Parts of hydraulic turbines
Piese pentru turboreactoare sau pentru turbopropul Parts for turbojets or turboprop
Piese pentru unelte manuale
Parts of hand tools
Piese pentru unelte pneumatice
Parts of pneumatic tools
Piese pentru utilaje agricole
Parts of agricultural machinery
Piese pentru utilaje agricole i forestiere
Parts of agricultural and fores
Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
Parts of tunnelling machinery
Piese pentru utilaje de exploatare minier i n cari Parts of machinery for mining,
Piese pentru utilaje de fabricare a hrtiei sau a cart Parts of machinery for paper o
Piese pentru utilaje de filtrare
Parts of filtering machinery
Piese pentru utilaje de foraj
Parts for boring machinery
Piese pentru utilaje de forare a sondelor
Parts for well-drilling machiner
Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
Parts of metal-rolling machiner
Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
Parts of machinery for food pr
Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a bu
Parts of machinery for food, b
Piese pentru utilaje de prelucrare a buturilor
Parts of machinery for beverag
Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
Parts of mineral-processing ma
Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
Parts of machinery for tobacco
Piese pentru utilaje de purificare
Parts of purifying machinery
Piese pentru utilaje de spare pe vertical
Parts of sinking machinery
Piese pentru utilaje de sonde de extracie
Parts of well-extraction machin
Piese pentru utilaje de uz general
Parts of general-purpose mach
Piese pentru utilaje forestiere
Parts of forestry machinery
Piese pentru valve i tuburi electronice
Parts of electronic valves and
Piese pentru vane
Valve parts
Piese pentru ventilatoare
Parts of fans
Piese sau accesorii pentru ppui
Doll parts or accessories
Piese i accesorii de maini-unelte pentru prelucrar Parts and accessories for hard
Piese i accesorii de maini-unelte pentru prelucrar Parts and accessories for meta
Piese i accesorii pentru computere
Parts, accessories and supplie
Piese i accesorii pentru fotocopiatoare
Parts and accessories of phot
Piese i accesorii pentru instrumente muzicale
Parts and accessories of music
Piese i accesorii pentru maini de birou
Parts and accessories of offic
Piese i accesorii pentru maini de calcul
Parts and accessories calculat
Piese i accesorii pentru maini de scris
Parts and accessories of typewr
Piese i accesorii pentru maini-unelte
Parts and accessories of machi
Piese i accesorii pentru motociclete
Parts and accessories for moto
Piese i accesorii pentru proteze auditive
Parts and accessories for hear
Piese i accesorii pentru scaune cu rotile
Parts and accessories for whee
Piese i accesorii pentru stimulatoare cardiace
Parts and accessories for pac
Piese i accesorii pentru vehicule pentru persoane i Parts and accessories for inval
Piese i accesorii pentru vehicule pentru persoane i Parts and accessories for inval
Piese i accesorii pentru vehicule i pentru motoare Parts and accessories for vehic

39295500-1
14811100-0
14811000-9
14811200-1
14811300-2
14212110-4
14521100-0
18511000-4
24317100-0
14521000-9
14520000-2
14521200-1
24317200-1
24317000-9
44113140-8
14212120-7
44113320-4
14210000-6
18318300-4
31122100-8
31410000-3
44512700-9
44212221-4
44212262-3
44212261-6
44212260-9
44212220-7
44114210-7
30197130-6
15872100-2
38437100-8
38437000-7
14312000-1
14312100-2
24311511-2
38413000-3
44411800-2
35312000-4
42924310-5
34312400-1
35321100-1
15821150-5
15820000-2
44531600-7
15331427-6
15312100-9
15331425-2
15332270-7
44512610-1
30192121-5
31524120-2
31524000-5
39141200-4
90712300-4

Piese, garnituri i accesorii pentru umbrele de ploai Parts, trimmings and accessorie
Pietre de moar
Millstones
Pietre de moar, pietre de polizat i pietre de tocil Millstones, grindstones and gr
Pietre de polizat
Grindstones
Pietre de tocil
Grinding wheels
Pietre mici
Pebbles
Pietre preioase
Precious stones
Pietre preioase pentru bijuterii
Precious stone for jewellery
Pietre preioase sintetice
Synthetic precious stones
Pietre preioase i semipreioase
Precious and semi-precious st
Pietre preioase i semipreioase, piatr ponce, mirPrecious and semi-precious sto
Pietre semipreioase
Semi-precious stones
Pietre semipreioase sintetice
Synthetic semi-precious stones
Pietre sintetice
Synthetic stones
Pietricele pentru pietruirea drumurilor
Roadstone
Pietri
Gravel
Pietri bitumat
Coated roadstone
Pietri, nisip, piatr concasat i agregate
Gravel, sand, crushed stone a
Pijamale
Pyjamas
Pile de combustie
Fuel cells
Pile galvanice primare
Primary cells
Pile sau rapele
Files or rasps
Piloni
Pylons
Piloni de anten de televiziune
Television masts
Piloni de anten radio
Radio masts
Piloni de anten radio i de televiziune
Radio or television masts
Piloni, stlpi i rui
Pylons, poles and pickets
Piloi din beton
Concrete piles
Pioneze
Drawing pins
Piper
Pepper
Pipete
Pipettes
Pipete de laborator i accesorii
Laboratory pipettes and access
Pirite de fier
Iron pyrites
Pirite de fier neprjite
Unroasted iron pyrites
Pirite i oxizi de fier
Iron pyrites and iron oxides
Pirometre
Pyrometers
Pisoare
Urinals
Pistoale cu gaz
Gas guns
Pistoale de pulverizat
Spray guns
Pistoane
Pistons
Pistolete
Hand guns
Picoturi
Rusks
Picoturi i biscuii; produse de patiserie i de cofe Rusks and biscuits; preserved
Piulie
Nuts
Piure concentrat de tomate
Concentrated tomato pure
Piure de cartofi instant
Instant mashed potatoes
Piure de tomate
Tomato pure
Piureuri de fructe
Fruit pures
Pivoi pentru strpungerea suprafeelor rutiere
Spikes for piercing road surfac
Pixuri
Ballpoint pens
Plafoniere
Ceiling lights
Plafoniere sau aplice de perete
Ceiling or wall light fittings
Plane de lucru
Worktops
Planificare a strategiei de conservare a mediului maMarine conservation strategy p

90712200-3
90712100-2
90712000-1
34721000-7
30192600-7
33917000-1
77211600-8
03451000-6
15872300-4
15872000-1
03117000-4
03131200-0
03451100-7
03114200-5
03131000-8
03130000-1
03117140-7
03117130-4
03117120-1
03117110-8
03117100-5
03113000-6
03121100-6
03441000-3
71245000-7
71243000-3
44313000-7
39541210-1
39525500-3
39541200-8
24952000-2
33141112-8
38436140-3
34951000-8
34514900-2
34514400-7
34514000-3
44423330-3
32534000-5
30211300-4
34514800-1
43131000-0
34514700-0
14523400-7
44171000-9
44191300-8
44431000-0
44430000-3
30237140-2
32442100-4
34946232-5
42113110-8
44191600-1
30237135-4

Planificare a strategiei de conservare a pdurilor Forest conservation strategy p


Planificare de dezvoltare a mediului urban
Urban environmental developm
Planificare de mediu
Environmental planning
Planoare
Gliders
Plane de desen
Drawing boards
Plane sau suporturi pentru disecie
Dissection boards or pads
Plantare de arbori prin nsmnare
Tree seeding
Plante
Plants
Plante aromatice
Herbs
Plante aromatice i mirodenii
Herbs and spices
Plante cu utilizare specific
Plants used in specific fields
Plante de ceai
Tea bushes
Plante de nmulire
Bedding plants
Plante furajere
Forage
Plante pentru prepararea buturilor
Beverage crops
Plante pentru prepararea buturilor i a condimenteBeverage and spice crops
Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similar Plants used for fungicidal or si
Plante utilizate ca insecticide
Plants used for insecticidal pu
Plante utilizate n farmacii
Plants used in pharmacy
Plante utilizate n parfumerii
Plants used in perfumery
Plante utilizate n parfumerii sau n farmacii sau ca iPlants used in perfumery or pha
Plante utilizate la fabricarea zahrului
Plants used for sugar manufact
Plante vii, bulbi, rdcini, butai i altoaie
Live plants, bulbs, roots, cuttin
Plante, ierburi, muchi sau licheni ornamentali
Ornamental plants, grasses, mo
Planuri de aprobare, schie de lucru i specificaii Approval plans, working drawin
Planuri provizorii (sisteme i integrare)
Draft plans (systems and integr
Plas metalic
Metal netting
Plase cu fire nnodate
Knotted nets
Plase de nari
Mosquito nets
Plase textile
Textile nets
Plastiline
Modelling pastes
Plasturi
Plasters
Platform pentru cleti de pahare Erlenmeyer pentr Platform for Erlenmeyer flask
Platforme de acces
Access platforms
Platforme de foraj
Drilling platforms
Platforme de foraj plutitoare
Floating drilling platforms
Platforme de foraj sau de producie, plutitoare sau Floating or submersible drilling
Platforme de manipulare a mrfurilor
Platforms for handling goods
Platforme de satelii
Satellite platforms
Platforme informatice
Computer platforms
Platforme marine
Offshore platforms
Platforme marine de producie
Offshore production platforms
Platforme mobile
Mobile platforms
Platin
Platinum
Plci (construcii)
Plates (construction)
Plci aglomerate
Particle board
Plci de acoperire
Cover plates
Plci de armtur
Armour plating
Plci de baz
Motherboards
Plci de conexiune
Terminal boards
Plci de ecartament i traverse
Bedplates and ties
Plci de fundaie
Base plates
Plci de parchet
Parquet panels
Plci de reea
Network interfaces cards

30237136-1
37412330-1
37412310-5
19521200-6
44191400-9
22510000-8
44423460-3
22500000-5
24931000-9
44170000-2
15812120-0
15812122-4
15812121-7
34322400-4
44423450-0
31523300-1
39512400-8
39511200-9
22140000-3
30199230-1
30199711-7
30199712-4
30199710-0
30199713-1
30199200-2
39711430-2
38436310-6
38436320-9
43313100-1
16110000-9
43313000-0
14712000-5
03430000-3
03431000-0
34515200-2
09342000-8
38125000-7
38123000-3
34352200-1
34351100-3
34731800-8
34432100-5
34352100-0
34352300-2
34411200-3
34352000-9
34351000-2
34350000-5
33193225-2
34913200-2
34913100-1
44423800-9
44212100-0
44112220-6

Plci de sunet
Audio cards
Plci de surfing
Surfboards
Plci de wakeboarding, kneeboarding sau boogieboWakeboards, kneeboards or b
Plci din polistiren
Polystyrene slabs
Plci fibrolemnoase
Fibreboard
Plci offset
Offset plates
Plci pentru adrese
Address plates
Plci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tip Printing plates or cylinders or o
Plci i filme fotografice
Photographic plates and films
Plci, folii, benzi i foi pentru materialele de construcPlates, sheets, strip and foil re
Plcinte
Pies
Plcinte dulci
Sweet pies
Plcinte srate
Savoury pies
Plcue de frn
Brake pads
Plcue indicatoare
Nameplates
Plcue luminoase
Illuminated nameplates
Plpumi de puf
Eiderdowns
Pleduri
Travelling rugs
Pliante
Leaflets
Plicuri
Envelopes
Plicuri cu fereastr imprimate
Printed window envelopes
Plicuri fr fereastr imprimate
Printed non-window envelopes
Plicuri imprimate
Printed envelopes
Plicuri imprimate pentru radiografii
Printed X-ray envelopes
Plicuri, cri potale i cri potale neilustrate
Envelopes, letter cards and pla
Plite
Hotplates
Plite electrice
Heating plates
Plite electrice pentru flacoane
Heating plates for flasks
Pluguri pentru zpad
Snowploughs
Pluguri sau grape cu discuri
Ploughs or disc harrows
Pluguri i turbine pentru zpad
Snowploughs and snowblower
Plumb
Lead
Plut
Cork
Plut natural
Natural cork
Plute pneumatice
Inflatable rafts
Plutoniu
Plutonium
Pluviografe
Rainfall recorders
Pluviografe sau evaporigrafe
Precipitation or evaporation re
Pneuri pentru autobuze
Tyres for buses
Pneuri pentru autovehicule
Tyres for motor cars
Pneuri pentru avioane
Tyres for aircraft
Pneuri pentru biciclete
Tyres for bicycles
Pneuri pentru camioane
Tyres for trucks
Pneuri pentru maini agricole
Agrarian tyres
Pneuri pentru motociclete
Tyres for motorcycles
Pneuri pentru sarcin mare
Heavy-duty tyres
Pneuri pentru sarcin mic
Light-duty tyres
Pneuri pentru sarcin mic i mare
Tyres for heavy/light-duty vehic
Pneuri pentru scaune cu rotile
Wheelchair tyres
Pneuri reapate
Retreaded tyres
Pneuri uzate
Used tyres
Poansoane din metal
Metal stamps
Pod
Bridge
Podele false
False floors

45432121-8
45221220-0
34144300-1
42414200-3
03311220-0
24560000-7
24312123-2
24550000-4
24542000-5
24541000-8
24510000-2
24520000-5
24530000-8
24540000-1
19732000-6
24313112-9
33131114-9
39298910-9
42122000-0
42122430-3
42122400-4
42122200-2
42122480-8
42122460-2
42122130-0
42122220-8
42122190-8
42122180-5
42122230-1
42122500-5
42122170-2
33194110-0
42122160-9
42122161-6
42122450-9
31681200-5
42122410-7
42122100-1
42122411-4
42122419-0
42122110-4
42122510-8
42122440-6
43134100-2
42120000-6
42511110-5
19212400-9
03323000-9
35511100-0
15931300-6
03222220-1
18923200-7
44512930-0
42671100-1

Podele pentru sli de informatic


Computer floors
Podee
Culverts
Poduri mobile
Mobile bridges
Poduri rulante
Overhead travelling cranes
Polac
Pollock
Poliamide primare
Primary-form polyamides
Policlorur de aluminiu
Poly aluminium chloride
Poliesteri primari
Primary-form of polyesters
Polimeri acrilici primari
Primary-form acrylic polymers
Polimeri primari ai acetatului de vinil
Primary-form polymers of vinyl
Polimeri primari ai etilenei
Primary-form polymers of ethy
Polimeri primari ai propilenei
Primary-form polymers of prop
Polimeri primari ai stirenului
Primary-form polymers of styre
Polimeri primari ai vinilului
Primary-form of vinyl polymers
Polipropilen
Polypropylene
Polisulfuri
Polysulphides
Polizoare dentare
Dental burnishers
Pom de Crciun
Christmas tree
Pompe
Pumps
Pompe centrifuge
Centrifugal pumps
Pompe centrifuge i elevatoare de lichide
Centrifugal pumps and liquid e
Pompe cu micare rectilinie alternativ pentru lichid Reciprocating positive-displac
Pompe cu rotor
Impeller pumps
Pompe de aer
Air pumps
Pompe de ap
Water pumps
Pompe de ape reziduale
Sewage pumps
Pompe de beton
Concrete pumps
Pompe de combustibil
Fuel pumps
Pompe de dozare
Dosing pumps
Pompe de laborator i accesorii
Laboratory pumps and accesso
Pompe de lubrifiere
Lubricating pumps
Pompe de perfuzie
Infusion pumps
Pompe de rcire
Cooling pumps
Pompe de rcire cu ap
Cooling-water pumps
Pompe de vid
Vacuum pumps
Pompe electrice
Electric pumps
Pompe medicale
Pumps for medical use
Pompe pentru lichide
Pumps for liquids
Pompe pentru nutriie
Nutritional pumps
Pompe pentru perfuzii
Perfusion pumps
Pompe pentru stingerea incendiilor
Pumps for firefighting
Pompe peristaltice
Peristaltic pumps
Pompe rotative
Rotary pumps
Pompe submersibile
Submersible pumps
Pompe i compresoare
Pumps and compressors
Pompe termice
Heat pumps
Poplin
Poplin
Porcine
Pigs
Portavioane
Aircraft carriers
Porto
Port
Portocale
Oranges
Portofele
Wallets
Portscule
Tool carriers
Portscule de laborator
Laboratory tool carriers

30237120-6
30237121-3
44221300-8
44221310-1
44212383-7
44212391-6
03211200-5
15331470-2
15119500-0
22816300-6
33937000-7
33931000-5
33936000-0
18923100-6
18923000-5
14781000-9
14780000-2
15626000-2
15899000-6
14521140-2
14521210-4
44221500-0
44221213-1
37453500-3
39711330-1
42996700-1
71242000-6
39522200-9
39522110-1
39522000-7
39522100-8
45262670-8
15893100-5
15881000-7
33631700-9
15864000-2
39831000-6
15131300-8
33692600-3
33642000-2
33621300-2
33632300-2
09210000-4
33697000-2
39810000-3
15131700-2
15131320-4
15622320-3
15243000-3
15241800-7
15612420-1
15893200-6
15612410-8
15893300-7

Porturi de intrare pentru computer


Computer ports
Porturi seriale cu infrarou
Serial infrared ports
Pori
Gates
Pori de acces
Access gates
Pori de ecluze
Lock gates
Pori de ecluze de golire
Sluice gates
Porumb
Maize
Porumb dulce
Sweet corn
Porumbei
Pigeons
Post-it
Sticky-note pads
Posturi de lucru cu dispozitiv pentru evacuarea lich Autopsy downdraft workstations
Posturi de lucru pentru examinri macroscopice penAutopsy grossing workstations
Posturi de lucru pentru mblsmare sau accesorii Embalming workstations or acc
Poete
Pouches
Poete i portofele
Pouches and wallets
Potasiu
Potassium
Potasiu, magneziu, sodiu i litiu
Potassium, magnesium, sodium
Praf de budinc
Custard powder
Praf de copt
Baking powder
Praf sau pulbere de pietre preioase
Dust or powder of precious sto
Praf sau pulbere de pietre semipreioase
Dust or powder of semi-precio
Praguri
Thresholds
Praguri de ui
Door thresholds
Prjini pentru srituri
Vaulting poles
Prjitoare de pine electrice
Electric toasters
Precipitatoare
Precipitators
Pregtire de proiecte i proiectare, estimare a costurProject and design preparation,
Prelate de camuflare
Camouflage covers
Prelate impermeabile
Tarpaulins
Prelate impermeabile, vele pentru brci, pentru plan
Tarpaulins, sails for boats, sa
Prelate, copertine i storuri
Tarpaulins, awnings and sunbli
Prelucrare a metalelor
Metalworking
Preparate alimentare
Food mixes
Preparate alimentare omogenizate
Homogenised food preparation
Preparate antiacneice
Anti-acne preparations
Preparate de ceai sau de mat
Preparations of tea or mat
Preparate de splare
Washing preparations
Preparate din ficat
Liver preparations
Preparate galenice
Galenical solutions
Preparate hormonale sistemice, cu excepia hormoniSystemic hormonal preparation
Preparate mpotriva anemiei
Antianaemic preparations
Preparate mpotriva gutei
Antigout preparations
Preparate lubrifiante
Lubricating preparations
Preparate medicale, cu excepia consumabilelor pe Medical preparations excludin
Preparate odorifere i cear
Odoriferous preparations and
Preparate pe baz de carne
Meat preparations
Preparate pe baz de ficat de gsc sau de ra
Preparations of goose or duck l
Preparate pe baz de fructoz
Fructose preparations
Preparate pe baz de pete
Preparations of fish
Preparate pe baz de pete pane sau acoperit n a Coated fish preparations
Preparate pentru copt
Baking mixes
Preparate pentru desert
Dessert mixes
Preparate pentru prjituri
Cake mixes
Preparate pentru sosuri
Gravy mixes

33697100-3
33711600-3
42963000-4
42962200-9
39711350-7
42636000-3
16331000-4
16330000-7
42718200-4
42636100-4
42996200-6
31344000-9
31214160-8
75200000-8
39532000-0
43121600-3
33712000-4
31712118-0
30111000-0
92111320-1
92111260-2
92111240-6
92111220-0
92111310-8
92111250-9
92111230-3
92111210-7
92111100-3
92111300-5
92111200-4
14810000-2
03313000-6
03144000-2
03100000-2
03000000-1
03300000-2
03110000-5
24450000-3
03142300-1
15894000-1
14320000-0
14300000-4
24963000-2
24951311-8
33691000-0
39833000-0
39293000-2
15613300-1
24000000-4
24310000-0
24300000-7
24900000-3
24320000-3
24958300-7

Preparate pentru splturi intestinale


Enema preparations
Preparate i articole pentru pr
Hair preparations and articles
Pres de btut monede
Coin press
Pres de tipar
Printing press
Pres de vafe
Waffle irons
Prese
Presses
Prese de balotat
Pick-up balers
Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje
Straw or fodder balers
Prese de clcat
Ironing presses
Prese hidraulice
Hydraulic presses
Prese pentru ape reziduale
Sewage presses
Presgarnituri de cabluri, izolate
Insulated cable glands
Presostate
Pressure switches
Prestri de servicii pentru comunitate
Provision of services to the c
Preuri
Mats
Prevenitor de erupie
Blowout prevention (BOP) appa
Prezervative
Condoms
Prize sau suporturi pentru circuite integrate
Integrated circuit sockets or m
Procesoare de text
Word processors
Producie de casete video de divertisment
Entertainment video-tape produ
Producie de casete video de informare
Information video-tape product
Producie de casete video de propagand
Propaganda video-tape produc
Producie de casete video publicitare
Advertising video-tape product
Producie de filme de divertisment
Entertainment film production
Producie de filme de informare
Information film production
Producie de filme de propagand
Propaganda film production
Producie de filme publicitare
Advertising film production
Producie de filme i de casete video cu utilizare p Training-film and video-tape pr
Producie de filme i de casete video de divertismenEntertainment film and video-t
Producie de filme i de casete video publicitare,
Advertising, propaganda and in
Produse abrazive
Abrasive products
Produse acvatice
Aquatic products
Produse agricole
Agricultural supplies
Produse agricole i horticole
Agricultural and horticultural p
Produse agricole, de ferm, de pescuit, de silvicult Agricultural, farming, fishing,
Produse agricole, de vntoare i de pescuit
Farming, hunting and fishing p
Produse agricole, produse horticole i de grdin p Crops, products of market gard
Produse agrochimice
Agro-chemical products
Produse alimentare de origine animal
Edible products of animal origi
Produse alimentare transformate
Processed food products
Produse anorganice chimice
Chemical minerals
Produse anorganice chimice i ngrminte mineraChemical and fertiliser mineral
Produse anticorozive
Anti-corrosion products
Produse antigel
Anti-freezing preparations
Produse antiparazitare, insecticide i insectifuge
Antiparasitic products, insectic
Produse antipraf
Anti-dust products
Produse artificiale
Artificial products
Produse cerealiere
Cereal products
Produse chimice
Chemical products
Produse chimice anorganice de baz
Basic inorganic chemicals
Produse chimice anorganice i organice de baz Basic inorganic and organic ch
Produse chimice fine i produse chimice variate
Fine and various chemical prod
Produse chimice organice de baz
Basic organic chemicals
Produse chimice pe baz de noroi de foraj
Mud chemicals

24958100-5
24958000-4
24962000-5
24950000-8
14500000-6
15896000-5
15229000-9
33711400-1
30192110-5
39230000-3
03330000-3
33711800-5
15612500-6
15812200-5
33696800-3
33741100-7
39830000-9
39821000-3
39822000-0
39831500-1
39831400-0
39831300-9
39831600-2
39800000-0
39831240-0
39831230-7
15895000-8
33141850-3
33711750-9
33741000-6
33740000-9
33730000-6
33742000-3
33750000-2
33700000-7
39812200-9
39812100-8
33711200-9
14000000-1
15610000-7
15600000-4
03142000-8
03140000-4
15100000-9
15811000-6
15821100-0
15821000-9
15811500-1
15810000-9
15812100-4
15812000-3
03450000-9
03143000-5
33711510-5

Produse chimice pentru fundul gurii de foraj


Downhole chemicals
Produse chimice pentru industria petrolului i a gaz Chemical products for the oil a
Produse chimice pentru tratarea apei
Water-treatment chemicals
Produse chimice speciale
Specialised chemical products
Produse conexe de exploatare minier i n carier Related mining and quarrying
Produse congelate
Deep-frozen products
Produse congelate pe baz de pete
Frozen fish products
Produse cosmetice
Beauty products
Produse cu cerneal
Ink products
Produse cu utilizare special
Special-purpose product
Produse de animale de ferm
Farm animal products
Produse de brbierit
Shaving preparations
Produse de brutrie
Bakery products
Produse de cofetrie
Cakes
Produse de contrast pentru utilizare n radiologie X-ray contrast media
Produse de curare a minilor
Hand cleaner
Produse de curat
Cleaning products
Produse de curat cu amoniac
Ammonia cleaners
Produse de curat cu sod caustic
Caustic cleaners
Produse de curat pentru automobile
Automotive cleaners
Produse de curat pentru ecrane
Screen cleaners
Produse de curat pentru podele
Floor cleaners
Produse de curat pentru toalete
Toilet cleaners
Produse de curat i de lustruit
Cleaning and polishing product
Produse de curenie
Cleaning compounds
Produse de eliminare a grsimilor
Grease digesters
Produse de fast-food
Fast-food products
Produse de igien dentar
Dental hygiene products
Produse de mprosptare a respiraiei
Mouth fresheners
Produse de ngrijire a minilor
Hand care products
Produse de ngrijire a minilor i a unghiilor
Hand and nails care products
Produse de ngrijire a ochilor i lentile corectoare Eye care products and correcti
Produse de ngrijire a unghiilor
Nail care products
Produse de ngrijire pentru bebelui
Baby care products
Produse de ngrijire personal
Personal care products
Produse de ntreinere a nclmintei
Shoe polishes
Produse de ntreinere a podelelor
Floor polishes
Produse de machiaj
Make-up preparations
Produse de minerit, metale de baz i produse con Mining, basic metals and relat
Produse de morrit
Grain mill products
Produse de morrit, amidon i produse amilacee Grain mill products, starches a
Produse de origine animal
Animal products
Produse de origine animal i produse conexe
Animal products and related pr
Produse de origine animal, carne i produse din c Animal products, meat and mea
Produse de panificaie
Bread products
Produse de panificaie prjite
Toasted bread products
Produse de panificaie prjite i produse de patiseri Toasted bread products and pa
Produse de panificaie preparate
Prepared bread products
Produse de panificaie, produse de patiserie i de c Bread products, fresh pastry
Produse de patiserie
Pastry goods
Produse de patiserie i de cofetrie
Pastry goods and cakes
Produse de pepinier
Tree-nursery products
Produse de policultur
Products of mixed farming
Produse de protecie solar
Sun protection products

03440000-6
03400000-4
39811200-2
09242000-7
09240000-3
15882000-4
44114200-4
15130000-8
15312000-8
19510000-4
03419100-1
44470000-5
03116300-0
19000000-6
19520000-7
19521000-4
42992000-6
24951220-3
33600000-6
15851000-8
03121000-5
03120000-8
39294100-0
15500000-3
15880000-0
15613000-8
15131500-0
15131400-9
15131600-1
15131100-6
03211900-2
15842200-4
15253000-6
24327400-6
15991000-1
15833000-6
15894500-6
33713000-1
33711500-2
33711300-0
44140000-3
33692300-0
33692200-9
33138000-6
39832000-3
33698000-9
09000000-3
33141510-8
44200000-2
44212000-9
24225000-7
15431200-0
15871274-5
39563600-2

Produse de silvicultur
Forestry products
Produse de silvicultur i de exploatare forestier Forestry and logging products
Produse de sterilizare a aerului
Air sanitisers
Produse derivate din crbune
Coal-related products
Produse derivate din petrol i crbune
Oil and coal-related products
Produse dietetice
Dietetic products
Produse din beton
Concrete products
Produse din carne
Meat products
Produse din cartofi
Potato products
Produse din cauciuc
Rubber products
Produse din cherestea
Timber products
Produse din font
Cast-iron products
Produse din latex
Latex products
Produse din piele, materiale textile, din plastic i di Leather and textile fabrics, pla
Produse din plastic
Plastic products
Produse din polistiren
Polystyrene products
Produse electrice cu utilizare special
Special-purpose electrical goo
Produse extinctoare
Fire-extinguisher agents
Produse farmaceutice
Pharmaceutical products
Produse finoase
Farinaceous products
Produse horticole
Horticultural products
Produse horticole i plante de pepinier
Horticultural and nursery produ
Produse informative i de promovare
Information and promotion pro
Produse lactate
Dairy products
Produse nutriionale speciale
Special nutritional products
Produse pe baz de boabe de cereale
Cereal grain products
Produse pe baz de carne de pasre
Poultry products
Produse pe baz de carne de porc
Pork products
Produse pe baz de carne de vit i de mnzat
Beef and veal products
Produse pe baz de carne pentru crnai
Sausage-meat products
Produse pe baz de cereale
Grain products
Produse pe baz de ciocolat
Chocolate products
Produse pe baz de molute
Shellfish products
Produse pe baz de rin
Resin products
Produse pe baz de tutun
Tobacco goods
Produse pe baz de zahr
Sugar products
Produse pentru distribuitoare automate
Vending-machine ingredients
Produse pentru ngrijirea picioarelor
Foot care products
Produse pentru ngrijirea pielii
Skin-care products
Produse pentru manichiur sau pentru pedichiur Manicure or pedicure preparati
Produse pentru materialele de construcii
Products related to constructio
Produse pentru nutriie enteral
Enteral feeds
Produse pentru nutriie parenteral
Parenteral nutrition products
Produse pentru proteze dentare i rebazare
Prosthodontic and relining pro
Produse pentru splat vase
Dishwashing products
Produse pentru uz clinic
Clinical products
Produse petroliere, combustibil, electricitate i alte Petroleum products, fuel, elect
Produse sanguine
Blood products
Produse structurale
Structural products
Produse i elemente structurale, cu excepia construc
Structural products and parts e
Produse tanante
Tanning preparations
Produse tartinabile cu un coninut redus sau sczut Reduced or low-fat spreads
Produse tartinabile pentru sendviuri
Sandwich spreads
Produse textile matlasate
Quilted textile products

15893000-4
15333000-1
44334000-0
79342321-9
85322000-2
75320000-5
73300000-5
35620000-6
38652000-0
38652110-4
31518600-6
70112000-9
70111000-2
09122100-1
09122110-4
09122000-0
24321113-5
44212312-9
44462000-6
39514100-9
39514200-0
90720000-0
37462110-8
33184000-3
33141750-2
33185000-0
33184300-6
33138100-7
33184420-3
33184410-0
33183200-8
33141770-8
33184200-5
33616100-2
03222334-3
33661600-7
33661500-6
38415000-7
39224340-3
22120000-7
22212100-0
22121000-4
37411210-7
44921210-7
39832100-4
35513000-3
24951210-0
14812000-6
24611000-0
18235100-6
18235000-5
42996100-5
42962300-0
30214000-2

Produse uscate
Dry goods
Produse vegetale secundare
Vegetable by-products
Profile
Profiles
Program de fidelizare a clienilor
Customer-loyalty programme
Programe de aciune comunitar
Community action programme
Programe de pensionare a funcionarilor de stat
Government employee pensio
Proiectare i executare n domeniul cercetrii i dezvDesign and execution of resea
Proiectile
Missiles
Proiectoare cinematografice
Cinematographic projectors
Proiectoare de diapozitive
Slide projectors
Proiectoare orientabile
Searchlights
Promovare de bunuri imobiliare nerezideniale
Development of non-residential
Promovare de bunuri imobiliare rezideniale
Development of residential real
Propan
Propane gas
Propan lichefiat
Liquefied propane gas
Propan i butan
Propane and butane
Propen
Propene
Proptele n arc
Arch stilts
Proptele miniere
Mining struts
Prosoape
Towels
Prosoape de buctrie
Tea towels
Protecia mediului
Environmental protection
Protecii pentru bra pentru tir cu arcul
Archery arm guards
Proteze
Artificial parts of the body
Proteze articulare
Artificial joints
Proteze auditive
Hearing aids
Proteze cardiace
Artificial parts of the heart
Proteze dentare
Dentures
Proteze mamare externe
External breast prostheses
Proteze mamare interne
Internal breast prostheses
Proteze ortopedice
Orthopaedic prostheses
Proteze pentru fracturi, tifturi i plci
Fracture appliances, pins and p
Proteze vasculare
Vascular prostheses
Provitamine
Provitamins
Prune
Plums
Psihoanaleptice
Psychoanaleptics
Psiholeptice
Psycholeptics
Psihrometre
Psychrometers
Pubele
Bins
Publicaii
Publications
Publicaii periodice
Serials
Publicaii tehnice
Technical publications
Pucuri
Hockey pucks
Pudr de calcar
Powdered lime
Pudr de splat vase
Dishwashing powder
Puitoare de mine i nave auxiliare
Mine warfare and auxiliary ship
Pulbere pentru extinctoare de incendii
Fire-extinguisher powder
Pulbere sau granule abrazive
Abrasive powder or grain
Pulberi propulsive
Propellant powders
Pulovere
Pullovers
Pulovere, cardigane i articole similare
Pullovers, cardigans and similar
Pulverizatoare
Comminutors
Puncte de executare grafic
Graphics workstations
Puncte de lucru
Workstations

30194210-0
30194200-7
18938000-3
33141610-9
33192330-4
34741600-9
33141614-7
33141613-0
33141615-4
33922000-9
32342420-2
35321200-2
45221230-3
37523000-0
35333200-9
35622100-1
35622200-2
35621100-4
35622500-5
35622300-3
35622400-4
35621400-7
35621200-5
35621300-6
37452120-8
35623000-7
35623100-8
37452500-6
24613000-4
37452620-3
37452730-7
35622600-6
35621000-3
35622700-7
35622000-0
42996300-7
44167100-9
44322200-5
31342000-5
44163200-2
44163230-1
35722000-1
35723000-8
44621100-0
39721411-6
44621110-3
44621111-0
34312300-0
44621000-9
44620000-2
30192100-2
30192950-5
32221000-8
34964000-2

Puncte sau benzi de desen


Drafting dots or tapes
Puncte, benzi i pelicule de desen
Drafting dots, tapes and films
Pungi cu dublur de protecie
Padded bags
Pungi de recoltare
Collection bag
Pungi de transfuzie
Transfusion pods
Pungi pentru ru de avion
Air-sickness bags
Pungi pentru recoltarea plasmei
Plasma bags
Pungi pentru recoltarea sngelui
Blood bags
Pungi pentru recoltarea urinei
Bags for urine
Pungi pentru transportul cadavrelor
Cadaver transport bags
Pupitre de mixaj n studio
Studio mixing console
Puti
Rifles
Puuri
Shafts
Puzzle
Puzzles
Rachete
Rockets
Rachete aer-aer
Air-to-air missiles
Rachete aer-sol
Air-to-ground missiles
Rachete antibalistice strategice
Strategic anti-ballistic missiles
Rachete antibalistice tactice
Tactical anti-ballistic missiles
Rachete antinav
Anti-ship missiles
Rachete antisubmarin
Anti-submarines rockets
Rachete balistice cu raz intermediar de aciune Intermediate range ballistic mis
Rachete balistice intercontinentale
Inter continental ballistic missil
Rachete balistice lansate de pe submarin
Submarine launched ballistic m
Rachete de badminton
Badminton rackets
Rachete de croazier
Cruise missiles
Rachete de croazier lansate din aer/de la sol/de Air/ground/sea launched cruise
Rachete de racquetball
Racquetball rackets
Rachete de semnalizare, rachete antigrindin, semna
Signalling flares, rain rockets,
Rachete de squash
Squash racquets
Rachete de tenis
Tennis racquets
Rachete ghidate antitanc
Anti-tank guided missiles
Rachete strategice
Strategic missiles
Rachete suprafa-aer
Surface-to-air missiles
Rachete tactice
Tactical missiles
Raclete
Scrapers
Racorduri
Couplings
Racorduri de cabluri
Cable connectors
Racorduri de cabluri, izolate
Insulated cable junctions
Racorduri de evrie
Pipe fittings
Racorduri pentru evi
Pipe connectors
Radar
Radar
Radar de aprare aerian
Air defence radar
Radiatoare
Radiators
Radiatoare cu gaz
Gas heaters
Radiatoare pentru nclzire central
Central-heating radiators
Radiatoare pentru nclzire central, altele dect ce Non-electrically-heated central
Radiatoare pentru vehicule
Vehicle radiators
Radiatoare i boilere
Radiators and boilers
Radiatoare i boilere pentru nclzire central i pi Central-heating radiators and b
Radiere
Erasers
Radiere electrice
Electrical erasers
Radiobalize
Radio beacons
Radiofar de aliniere omnidirecional VHF Doppler Doppler VHF Omni direction

34966200-8
34966100-7
34966000-6
33111500-6
09344000-2
33182400-3
32236000-6
32344280-2
39153100-0
39152000-2
44142000-7
44221110-9
39298100-8
39298200-9
34953000-2
34954000-9
34953100-3
34953300-5
30194600-1
39151100-6
15897100-3
42943300-1
42943500-3
31141000-6
37414700-0
03221110-0
03221100-7
15331110-1
19522000-1
24580000-3
19522100-2
24570000-0
90722100-5
90722000-4
33696300-8
33696500-0
33696400-9
33696200-7
33696100-6
33696600-1
33696700-2
33696000-5
42151000-2
42150000-5
31532600-0
31532610-3
44212313-6
32552100-8
32310000-9
32344220-4
32300000-6
32344100-7
32344200-8
39162110-9

Radiofar nedirecional (NDB)


Radiogoniometru (RDF)
Radiogoniometru i radiofar nedirecional
Radiografie dentar
Radioizotopi
Radiologie cardiac
Radiotelefoane
Radiouri portabile
Rafturi de cri
Rafturi mobile
Rame
Rame de ferestre
Rame pentru fotografii
Rame pentru tablouri
Rampe de acces
Rampe de serviciu
Rampe pentru feriboturi
Rampe pentru pasageri
Raportoare
Rastele
Raii militare
Rcitoare cu imersie
Rcitoare cu recirculare
Rcitoare de ap
Rcitoare de buturi
Rdcinoase
Rdcinoase i tuberculi
Rdcinoase transformate
Rini
Rini aminice primare
Rini epoxidice
Rini ureice primare
Reabilitare de zone industriale
Reabilitare ecologic
Reactivi chimici
Reactivi de laborator
Reactivi izotopici
Reactivi pentru analize de snge
Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
Reactivi pentru electroforez
Reactivi pentru urologie
Reactivi i produse de contrast
Reactoare nucleare
Reactoare nucleare i piese ale acestora
Reactoare pentru lmpi
Reactoare pentru lmpi fluorescente
Reazeme
Receptoare
Receptoare de radiodifuziune
Receptoare de radiomesagerie
Receptoare de televiziune i de radio i aparate de
Receptoare portabile de apel i mesagerie
Receptoare radio
Rechizite colare

Non-Directional Beacon (NDB)


Radio Direction Finder (RDF)
Radio Direction Finder and No
Dental X-ray
Radio-isotopes
Cardiac X-ray system
Radio telephones
Portable radios
Bookstands
Mobile bookshelves
Frames
Window frames
Photograph frames
Picture frames
Access ramps
Gantries
Ferry ramps
Passenger walkway
Protractors
Racking
Field rations
Immersion coolers
Recirculating coolers
Water coolers
Drink coolers
Root vegetables
Root and tuber vegetables
Processed root vegetables
Resins
Primary-form amino-resins
Epoxy resin
Primary-form urea resins
Industrial site rehabilitation
Environmental rehabilitation
Chemical reagents
Laboratory reagents
Isotopic reagents
Blood-testing reagents
Blood-grouping reagents
Reagents for electrophoresis
Urological reagents
Reagents and contrast media
Nuclear reactors
Nuclear reactors and parts
Lamp reactors
Reactors for fluorescent lamps
Supports
Telephone sets
Radio broadcast receivers
Radio pagers
Television and radio receivers
Portable receivers for calling
Radio receivers
Teaching supplies

39226220-0
33169400-6
39221150-3
33141123-8
39221130-7
33141600-6
50232110-4
50721000-5
31153000-3
42931130-1
31518100-1
34991000-0
42512510-6
22813000-2
22810000-1
22800000-8
42131130-6
38436230-1
24454000-1
45235210-8
31221500-6
31221300-4
31221100-2
31221700-8
31221600-7
31221400-5
31221200-3
31221000-1
32344240-0
34513200-8
34223300-9
34223370-0
16510000-3
34223350-4
34223360-7
16520000-6
34223310-2
34223320-5
34223000-6
16500000-0
34223400-0
34220000-5
34223340-1
14793000-6
45262690-4
38428000-1
45261910-6
45259300-0
45259000-7
45259100-8
45259200-9
50312320-4
50312420-5
50312220-3

Recipiente
Flasks
Recipiente cu utilizare chirurgical
Surgical containers
Recipiente izoterme
Vacuum flasks
Recipiente pentru ace
Sharps containers
Recipiente pentru alimente
Food containers
Recipiente i pungi de recoltare, drenaj i truse
Collector and collection bags,
Recondiionarea instalaiilor de iluminare public Commissioning of public lighting
Recondiionarea instalaiilor de nclzire
Commissioning of heating insta
Redresoare
Rectifiers
Reductoare pentru centrifuge
Inserts for centrifuges
Reflectoare
Floodlights
Reflectoare pentru intervenii n exterior
Field operating lights
Registre
Dampers
Registre contabile
Account books
Registre din hrtie sau din carton
Paper or paperboard registers
Registre, registre contabile, clasoare, formulare i Paper or paperboard registers,
Regulatoare de temperatur
Temperature regulators
Regulator de presiune pentru evaporatoare rotative Pressure regulator for rotating
Regulatori de cretere vegetal
Plant-growth regulators
Rennoirea mbrcmintei pistei de decolare i de a Runway resurfacing
Relee cu mercur
Mercury relays
Relee cu soclu
Socket relays
Relee de putere
Power relays
Relee de suprancrcare
Overload relays
Relee de temporizare
Time relays
Relee de tensiune alternativ
Alternating voltage relays
Relee de uz general
General purpose relays
Relee electrice
Electrical relays
Relee radioemitoare
Radio tower
Remorchere
Tug boats
Remorci
Trailers
Remorci basculante
Tipper trailers
Remorci cu ncrcare automat pentru agricultur Self-loading trailers for agricult
Remorci cu scar turnant
Turntable-ladder trailers
Remorci de alimentare cu carburani a aeronavelor Refuelling trailers
Remorci de descrcare pentru agricultur
Unloading trailers for agricultur
Remorci de uz general
General-purpose trailers
Remorci pentru transportul cailor
Horsebox trailers
Remorci i semiremorci
Trailers and semi-trailers
Remorci i semiremorci cu ncrcare automat sau Self-loading or unloading trailer
Remorci i semiremorci de tip caravan
Caravan-type trailers and semiRemorci, semiremorci i containere mobile
Trailers, semi-trailers and mobi
Remorci-cistern
Tanker trailers
Reniu
Rhenium
Renovare a cldirilor degradate
Refurbishment of run-down bui
Reometre
Rheometers
Reparare de acoperiuri
Roof repair
Reparare i ntreinere a centralelor termice
Heating-plant repair and main
Reparare i ntreinere a echipamentelor
Repair and maintenance of pla
Reparare i ntreinere a staiilor de epurare
Wastewater-plant repair and m
Reparare i ntreinere a staiilor de purificare
Purification-plant repair and
Repararea echipamentului de reea de date
Repair of data network equipm
Repararea microcomputerelor
Repair of microcomputers
Repararea minicomputerelor
Repair of minicomputers

50312620-7
72267200-1
50311400-2
50313000-2
50312300-8
50312000-5
50311000-8
50310000-1
50312400-9
50312200-7
50312600-1
50760000-0
50312100-6
50312120-2
44550000-0
39711440-5
37414600-9
30191200-6
32430000-6
32412000-4
32412100-5
32411000-7
32415000-5
32413000-1
32412110-8
32412120-1
32416000-2
32416100-3
32410000-0
32418000-6
32551400-4
32400000-7
31711155-7
44161110-0
32417000-9
22213000-6
22211000-2
39113700-4
22831000-4
30192940-2
44611600-2
44612200-5
44411750-6
09221400-8
15413000-6
31711130-3
39715220-5
31711131-0
31150000-2
45112440-1
39292500-0
38323000-5
37431000-8
44411100-5

Repararea resurselor fizice de tehnologie a informaRepair of information technolo


Repararea resurselor logice de tehnologie a informaRepair of information technolo
Repararea i ntreinerea calculatoarelor i a mainiMaintenance and repair of calc
Repararea i ntreinerea echipamentului de reprogrMaintenance and repair of rep
Repararea i ntreinerea echipamentului de reea Maintenance and repair of dat
Repararea i ntreinerea echipamentului informatic Maintenance and repair of com
Repararea i ntreinerea mainilor contabile de bir Maintenance and repair of offi
Repararea i ntreinerea mainilor de birou
Maintenance and repair of offi
Repararea i ntreinerea microcomputerelor
Maintenance and repair of mic
Repararea i ntreinerea minicomputerelor
Maintenance and repair of min
Repararea i ntreinerea resurselor fizice de tehnol Maintenance and repair of inf
Repararea i ntreinerea toaletelor publice
Repair and maintenance of pub
Repararea i ntreinerea unitilor centrale de proc Maintenance and repair of ma
Repararea unitilor centrale de procesare
Repair of mainframe computer
Resorturi
Springs
Reouri
Boiling rings
Reouri de camping sau de exterior
Camping or outdoor stoves
Retroproiectoare
Overhead projectors
Reea cu extindere geografic mare
Wide area network
Reea de comunicaii
Communications network
Reea de telecomunicaii
Telecommunications network
Reea de tip inel
Token-ring network
Reea Ethernet
Ethernet network
Reea integrat
Integrated network
Reea internet
Internet network
Reea intranet
Intranet network
Reea ISDN
ISDN network
Reea ISDX
ISDX network
Reea local
Local area network
Reea radio
Radio network
Reea telefonic
Telephone network
Reele
Networks
Reele de condensatoare
Capacitor networks
Reele de distribuie a gazului
Gas-distribution network
Reele multimedia
Multimedia networks
Reviste
Magazines
Reviste specializate
Journals
Rezemtoare de picioare
Footrests
Rezerve pentru caiete colare
Refills for school notebooks
Rezerve pentru creioane corectoare
Correction pen refills
Rezervoare
Reservoirs
Rezervoare de gaz
Gas tanks
Rezervoare pentru closete
Lavatory cisterns
Reziduuri de iei
Petroleum residues
Reziduuri solide de grsimi sau de uleiuri vegetale Solid residues of vegetable fats
Rezistene
Resistors
Rezistene de nclzire electric
Electric heating resistors
Rezistene electrice
Electrical resistors
Rezistene pentru lmpi sau tuburi cu descrcare Ballasts for discharge lamps or
Ridicare de taluzuri
Terracing of hillsides
Rigle
Rulers
Rigle de calcul
Slide rules
Ringuri de box
Boxing rings
Robinete
Taps

42131170-8
42131400-0
42131000-6
42130000-9
42131120-3
39711210-4
42997300-4
32332200-1
18231000-7
24456000-5
14744000-8
30145100-8
38429000-8
39711410-6
39711400-3
42113171-3
31161300-5
31121331-9
42112210-2
34631100-0
33193224-5
34324000-4
15332170-6
14773000-0
18511200-6
18931100-5
30192200-3
44442000-0
39514300-1
03417100-7
14743000-1
32413100-2
34322500-5
34946240-4
18937000-6
37432000-5
39522540-4
39522541-1
18935000-2
18933000-8
18933100-9
19640000-4
18930000-7
18936000-9
18934000-5
15131230-6
15131120-2
33111700-8
18114000-1
39143112-4
37414100-4
39522510-5
18813100-2
18812100-5

Robinete pentru butelii de gaz


Robinete sau vane pentru instalaii sanitare
Robinete i vane
Robinete, vane i dispozitive similare
Robinete-van
Roboi de buctrie
Roboi industriali
Roboi telefonici
Rochii
Rodenticide
Rodiu
Role pentru maini de calcul
Rotametre
Rotisoare
Rotisoare, vetre, plite i reouri
Rotoare
Rotoare de generatoare
Rotoare de turbin
Roi hidraulice
Roi monobloc
Roi pentru scaune cu rotile
Roi, piese i accesorii
Rubarb
Rubidiu
Rubine
Rucsacuri
Rulete
Rulmeni cu role
Rulouri de erveele pentru ters minile
Rumegu
Ruteniu
Rutere de reea
Saboi de frn
Saboi i saboi-pene
Saci de ambalaj
Saci de box
Saci de dormit
Saci de dormit umplui cu fulgi sau cu puf
Saci de rufe
Saci pentru expedieri potale
Saci potali
Saci i pungi din polietilen pentru deeuri
Saci i sculee
Saci textili
Sacoe
Salam
Salamuri
Sal de angiografie
Salopete de lucru
Saltele
Saltele de camping
Saltele pneumatice
Sandale
Sandale cu fee de cauciuc sau de material plastic

Gas-cylinder outlet valves


Sanitary taps, cocks
Taps, cocks and valves
Taps, cocks, valves and similar
Sluice valves
Food blenders
Industrial robots
Telephone-answering machine
Dresses
Rodenticides
Rhodium
Calculator rolls
Rotameters
Roasters
Roasters, hobs, hotplates and b
Rotors
Generator rotors
Turbine rotors
Water wheels
Monobloc wheels
Wheelchair wheels
Wheels, parts and accessories
Rhubarb
Rubidium
Rubies
Rucksacks
Measuring tapes
Roller bearings
Roller towels
Sawdust
Ruthenium
Network routers
Brake shoes
Chairs and chair wedges
Goods-packing sacks
Punching bags
Sleeping bags
Sleeping bags filled with feath
Laundry bags
Mail or parcel bags
Post pouches
Polythene waste and refuse sa
Sacks and bags
Textile bags
Kitbags
Salami
Sausage products
Angiography room
Coveralls
Mattresses
Sleeping pads
Pneumatic mattresses
Sandals
Sandals with uppers of rubber o

33141580-9
33141570-6
15131134-3
44511330-7
43611200-1
14450000-0
15241300-2
15872400-5
14430000-4
14410000-8
34927100-2
14420000-1
14400000-5
44333000-3
44312300-3
44312000-0
31300000-9
44311000-3
34712200-3
35631100-7
35631300-9
35631200-8
35631000-6
37312700-5
37312400-2
35311100-8
35311000-7
18937100-7
33198200-6
37462200-6
34928470-3
37462120-1
34132000-1
37451310-0
44511310-1
44511300-8
33711900-6
24314200-0
14311300-7
33141411-4
14723000-5
38520000-6
38522000-0
33113100-6
33113110-9
33112300-1
38521000-3
30216110-0
39112000-0
39111000-3
33193120-6
33193121-3
39111200-5
39111300-6

Snge animal
Animal blood
Snge uman
Human blood
Sngerete i ali crnai pe baz de snge
Black pudding and other blood
Sape
Hoes
Sape de foraj industriale
Industrial drill bits
Saramur
Salt in brine
Sardine
Sardines
Sare
Salt
Sare concentrat prin evaporare i clorur de sodiu Evaporated salt and pure sodiu
Sare gem
Rock salt
Sare industrial pentru deszpezire
Road salt
Sare marin
Sea salt
Sare i clorur de sodiu pur
Salt and pure sodium chloride
Srm
Wire
Srm ghimpat
Barbed wire
Srm pentru ngrdit
Fencing wire
Srm i cabluri izolate
Insulated wire and cable
Srm torsadat
Stranded wire
Satelii
Satellites
Satelii de comunicaii
Communication satellites
Satelii de navigaie
Navigation satellites
Satelii de observaie
Observation satellites
Satelii militari
Military satellites
Saxhornuri
Saxhorns
Saxofoane
Saxophones
Sbii
Swords
Sbii, spade, baionete i lnci
Swords, cutlasses, bayonets a
Sculee de ambalaj
Goods-packing bags
Sculee sau plicuri din hrtie pentru sterilizare
Paper sterilisation pouches or
Sgei (darts)
Darts
Sgei indicatoare
Signage
Sgei pentru tir cu arcul
Archery arrows
Snii cu motor
Motor sledges
Snii de blocare pentru fotbal american
Football blocking sleds
Spligi
Mattocks
Spligi, trncoape, sape, greble i greble de plaj Mattocks, picks, hoes, rakes a
Spun
Soap
Sruri de acizi oxometalici
Oxometallic acid salts
Sruri naturale brute de potasiu
Crude natural potassium salts
Scalpele i lame
Scalpels and blades
Scandiu
Scandium
Scanere
Scanners
Scanere cromatografice
Chromatographic scanners
Scanere cu rezonan magnetic
Magnetic resonance scanners
Scanere cu rezonan magnetic nuclear
Nuclear magnetic resonance s
Scanere cu ultrasunete
Ultrasound scanners
Scanere de presiune
Pressure scanners
Scanere informatice
Scanners for computer use
Scaune
Chairs
Scaune (locuri)
Seats
Scaune cu rotile
Wheelchairs
Scaune cu rotile cu motor
Motorised wheelchairs
Scaune de teatru
Theatre seats
Scaune ejectabile
Ejector seats

34360000-8
34370000-1
44411710-4
34631300-2
39112100-1
33193223-8
39111100-4
33192410-9
44411700-1
39110000-6
44423200-3
44481000-5
44481100-6
44233000-2
34969200-9
34931300-5
34913700-7
44423220-9
44423230-2
42416400-9
44212310-5
42414310-7
42511100-2
42511000-1
42510000-4
42416200-7
37411120-9
37412100-0
33711730-3
48913000-1
43230000-4
44510000-8
44513000-9
43830000-0
44511000-5
44512600-8
44500000-5
33751000-9
33771200-7
03211500-8
16300000-8
44212520-0
44112120-5
44421300-0
44421600-3
44421000-7
32324500-5
34996100-6
16130000-5
31712330-2
80522000-9
03111000-2
03111400-6
03111300-5

Scaune pentru aeronave civile


Seats for civil aircraft
Scaune pentru autovehicule
Seats for motor vehicles
Scaune pentru closete
Lavatory seats
Scaune pentru material feroviar rulant
Rolling-stock seats
Scaune pentru slile de mese
Dining chairs
Scaune pentru scaune cu rotile
Wheelchair seats
Scaune pivotante
Swivel seats
Scaune stomatologice
Dental chairs
Scaune, capace, vase, cuve i rezervoare pentru cl Lavatory seats, covers, bowls a
Scaune, produse conexe i piese ale acestora
Seats, chairs and related produ
Scri
Ladders
Scri cu platform
Platforms ladders
Scri de incendiu
Fire ladders
Scri interioare
Staircases
Scri mobile de mbarcare a pasagerilor n aeronav Passenger boarding stairs for ai
Scri mobile de mbarcare a pasagerilor pe nave Passenger boarding stairs for
Scri pentru vehicule de pompieri
Firefighting vehicle ladders
Scri pliante
Folding steps
Scri portabile
Step stools
Scri rulante
Escalators
Schele
Scaffolding
Schelete de ridicare mobile
Mobile lifting frames
Schimbtoare de cldur
Heat-exchange units
Schimbtoare de cldur i dispozitive de lichefiere Heat-exchange units and machin
Schimbtoare de cldur, echipamente de climatizare
Heat-exchange

units, air-condit
Schipuri
Skip hoists
Schiuri
Skis
Schiuri nautice
Water skis
Scobitori
Toothpicks
Screen savere
Screen savers
Screpere
Scraper machines
Scule
Tools
Scule acionate cu pedal
Treadle-operated tools
Scule cu motor
Power tools
Scule de mn
Hand tools
Scule pentru lucrri rutiere
Roadworking tools
Scule, lacte, chei, balamale, dispozitive de fixare, laTools, locks, keys, hinges, fas
Scutece de unic folosin
Disposable nappies
Scutece din hrtie
Paper napkin liners
Secar
Rye
Secertoare
Harvesting machinery
Seciuni
Sections
Seciuni de profile
Profile sections
Seifuri pentru bani
Safes
Seifuri pentru obiecte de valoare
Safe-deposit lockers
Seifuri, case de bani i ui blindate sau armate
Armoured or reinforced safes,
Selector de canale video
Video tuners
Semafoare
Traffic lights
Semntoare, plantatoare sau maini de repicat
Seeders, planters or transplant
Semiconductoare
Semiconductors
Seminarii de formare
Training seminars
Semine
Seeds
Semine de bumbac
Cotton seeds
Semine de floarea-soarelui
Sunflower seeds

03111900-1
03111800-0
03111700-9
03111600-8
03117200-6
03111500-7
34223100-7
16530000-9
16540000-2
34632100-7
34995000-8
34994000-1
34994100-2
31612310-5
34928420-8
15811510-4
15811511-1
38436220-8
35125100-7
35125110-0
30237475-9
31214110-3
42211100-9
33131113-2
30199600-6
34999200-8
42113160-3
44211500-7
33141310-6
42943100-9
33941000-8
42131291-2
48820000-2
48823000-3
48821000-9
48822000-6
48824000-0
48825000-7
66519600-7
75120000-3
75124000-1
75123000-4
75122000-7
75121000-0
75231100-5
75125000-8
75112000-4
75112100-5
60440000-4
63730000-5
63711000-6
63720000-2
63712000-3
63710000-9

Semine de flori
Flower seeds
Semine de fructe
Fruit seeds
Semine de legume
Vegetable seeds
Semine de mutar
Mustard seeds
Semine de plante cu utilizare specific
Seeds of plants used in specific
Semine de susan
Sesame seeds
Semiremorci
Semi-trailers
Semiremorci cu ncrcare automat pentru agricult Self-loading semi-trailers for ag
Semiremorci de descrcare pentru agricultur
Unloading semi-trailers for agri
Semnalizare mecanic
Mechanical signalling
Semnalizare i iluminare pentru aeronave
Lighting for aircraft guidance a
Semnalizare i iluminare pentru nave maritime
Lighting for ship guidance and
Semnalizare i iluminare pentru navigaie fluvial Lighting for river guidance and
Semnalizatoare luminoase cu intermiten
Blinkers
Semnalizatoare luminoase de pericol
Road-danger lamps
Sendviuri
Sandwiches
Sendviuri preparate
Prepared sandwiches
Senzor de temperatur de fierbere pentru evaporatoBoiling temperature sensor for
Senzori
Sensors
Senzori biometrici
Biometric sensors
Senzori electrici
Electric sensors
Separatoare
Isolating switches
Separatoare de smntn centrifuge
Centrifugal cream separators
Separatoare dentare
Dental retractors
Separatoare pentru papetrie
Dividers for stationery
Separator de semnal de anten
Aerial signal splitters
Separatori de umiditate
Moisture separators
Sere
Glasshouses
Seringi
Syringes
Serpentine de rcire
Refrigeration coils
Sertare de depozitare a cadavrelor
Cadaver storage racks
Sertare de distribuie
Sliding valves
Servere
Servers
Servere de fiiere
File servers
Servere de reea
Network servers
Servere pentru calculatoare
Computer servers
Servere pentru imprimante
Printer servers
Servere web
Web servers
Servicii actuare
Actuarial services
Servicii administrative de agenii
Administrative services of agen
Servicii administrative de recreere, culturale i relig Administrative recreational, cul
Servicii administrative n domeniul locuinelor
Administrative housing service
Servicii administrative n domeniul sntii
Administrative healthcare servi
Servicii administrative n nvmnt
Administrative educational serv
Servicii administrative n tribunale
Law-courts-related administrati
Servicii administrative n turism
Administrative services related
Servicii administrative privind activitile comerciale Administrative services for bus
Servicii administrative privind proiectele de dezvolta Administrative development pro
Servicii aeriene i servicii conexe
Aerial and related services
Servicii anexe pentru transportul aerian
Support services for air transpo
Servicii anexe pentru transportul feroviar
Support services for railway tr
Servicii anexe pentru transportul naval
Support services for water tran
Servicii anexe pentru transportul rutier
Support services for road trans
Servicii anexe pentru transportul terestru
Support services for land trans

63700000-6
92312000-1
71326000-9
66110000-4
66120000-7
66100000-1
92231000-9
85121300-6
72311300-1
66519300-4
79420000-4
77700000-7
79820000-8
77211000-2
75211110-2
72245000-4
79980000-7
70121200-7
70122200-4
70122210-7
76491000-1
77314100-5
98396000-5
66113000-5
66113100-6
63723000-3
72540000-2
85171000-8
85170000-1
70333000-4
66519700-8
66523100-3
77231300-1
66150000-6
98341130-5
75110000-0
75100000-7
75000000-6
75211000-8
76211000-5
79721000-4
92400000-5
79940000-5
63520000-0
63521000-7
63510000-7
63500000-4
63523000-1
92312211-3
75211200-0
75211300-1
72253100-4
72253000-3
63733000-6

Servicii anexe pentru transportul terestru, naval i a Support services for land, water
Servicii artistice
Artistic services
Servicii auxiliare de construcii
Ancillary building services
Servicii bancare
Banking services
Servicii bancare de investiii i servicii conexe
Investment banking services an
Servicii bancare i de investiii
Banking and investment servic
Servicii bilaterale internaionale i linii nchiriate pr International bilateral services
Servicii chirurgicale specializate
Surgical specialist services
Servicii computerizate de timpi partajai
Computer time-sharing service
Servicii conexe de asigurare
Auxiliary insurance services
Servicii conexe managementului
Management-related services
Servicii conexe pescuitului
Services incidental to fishing
Servicii conexe tipririi
Services related to printing
Servicii conexe transportului de buteni
Services incidental to logging
Servicii consulare
Consular services
Servicii contractuale de analiz i de programare a Contract systems analysis and
Servicii de abonare
Subscription services
Servicii de achiziionare de imobile
Building purchase services
Servicii de achiziionare de teren
Land purchase services
Servicii de achiziionare de teren viran
Vacant-land purchase services
Servicii de acoperire a puurilor
Well-plugging services
Servicii de acoperire cu gazon
Grassing services
Servicii de acordare a instrumentelor
Instrument tuning services
Servicii de acordare de credit
Credit granting services
Servicii de acordare de microcredite
Micro-credit granting services
Servicii de acostare
Berthing services
Servicii de actualizare informatic
Computer upgrade services
Servicii de acupunctur
Acupuncture services
Servicii de acupunctur i chiropraxie
Acupuncture and chiropractor s
Servicii de adpostire
Housing services
Servicii de administrare a drepturilor de salvare
Salvage administration service
Servicii de administrare a fondurilor de pensii
Pension fund administration se
Servicii de administrare a pdurilor
Forest administration services
Servicii de administrare a pieelor financiare
Financial markets administratio
Servicii de administrare de imobile
Janitorial services
Servicii de administraie general
General public services
Servicii de administraie public
Administration services
Servicii de administraie public, de aprare i de asAdministration, defence and soc
Servicii de afaceri externe
Foreign-affairs services
Servicii de agare de coloan pierdut
Liner-hanger services
Servicii de agenii de detectivi
Detective agency services
Servicii de agenii de pres
News-agency services
Servicii de agenii de recuperare
Collection agency services
Servicii de agenii de transport
Transport agency services
Servicii de agenii de transport de mrfuri
Freight transport agency servic
Servicii de agenii de turism i servicii conexe
Travel agency and similar serv
Servicii de agenii de turism, de ghizi turistici i de a Travel agency, tour operator an
Servicii de agenii portuare i de expediere
Port and forwarding agency ser
Servicii de agenii redacionale
Writing agency services
Servicii de ajutor economic extern
Foreign economic-aid-related s
Servicii de ajutor militar extern
Foreign military-aid-related ser
Servicii de ajutor pentru utilizatori
Helpdesk services
Servicii de ajutor pentru utilizatori i servicii de asis Helpdesk and support services
Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor Aircraft refuelling services

63721400-3
63712600-9
79921000-6
79920000-9
85143000-3
71421000-5
71620000-0
72223000-4
79723000-8
71353200-9
76211200-7
79311300-0
85111820-4
72316000-3
71353100-8
71353000-7
71351300-6
71621000-7
71352110-4
72222100-8
72222000-7
72240000-9
85111810-1
85148000-8
79720000-7
79311210-2
63726900-3
92331210-5
98336000-7
63122000-0
75220000-4
75222000-8
75221000-1
98351110-2
72263000-6
79422000-8
71351914-3
79932000-6
71420000-8
71221000-3
71223000-7
71222000-0
71251000-2
71200000-0
71000000-8
71250000-5
71240000-2
79995100-6
72252000-6
71355000-1
71355200-3
90722300-7
66510000-8
66514140-9

Servicii de alimentare cu combustibil a navelor


Ship refuelling services
Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor Vehicle refuelling services
Servicii de ambalare
Packaging services
Servicii de ambalare i servicii conexe
Packaging and related services
Servicii de ambulan
Ambulance services
Servicii de amenajare peisagistic
Landscape gardening services
Servicii de analiz
Analysis services
Servicii de analiz a cerinelor tehnologiei informaii Information technology require
Servicii de analiz a deeurilor
Waste analysis services
Servicii de analiz a dimensiunilor
Dimensional surveying service
Servicii de analiz a noroiului de foraj
Mudlogging services
Servicii de analiz a studiilor
Survey analysis services
Servicii de analiz bacteriologic
Bacteriological analysis servic
Servicii de analiz de date
Data analysis services
Servicii de analiz hidrografic
Hydrographic surveying servic
Servicii de analiz la suprafa
Surface surveying services
Servicii de analiz micropaleontologic
Micropalaeontological analysis
Servicii de analiz sau consultan tehnic
Technical analysis or consultan
Servicii de analiz seismografic
Seismographic surveying servi
Servicii de analiz strategic a sistemelor sau a tehnInformation systems or technolo
Servicii de analiz strategic i de planificare a sis Information systems or technol
Servicii de analiz i de programare de sisteme
Systems analysis and program
Servicii de analize de snge
Blood analysis services
Servicii de analize medicale
Medical analysis services
Servicii de anchetare
Investigation services
Servicii de anchete telefonice
Telephone survey services
Servicii de ancorare
Anchor handling services
Servicii de animaie pentru copii
Children animation services
Servicii de antrenament, de exerciii fizice sau de a Training, workout or aerobic se
Servicii de antrepozitare
Warehousing services
Servicii de aprare
Defence services
Servicii de aprare civil
Civil defence services
Servicii de aprare militar
Military defence services
Servicii de aplicare a regulilor de parcare
Parking enforcement services
Servicii de aplicare de software
Software implementation servi
Servicii de arbitraj i de conciliere
Arbitration and conciliation ser
Servicii de arheologie
Archaeological services
Servicii de arhitectur de interior
Interior design services
Servicii de arhitectur peisagistic
Landscape architectural servic
Servicii de arhitectur pentru construcii
Architectural services for build
Servicii de arhitectur pentru lucrri de extindere a cArchitectural services for build
Servicii de arhitectur pentru spaii exterioare
Architectural services for outd
Servicii de arhitectur i de msurare
Architectural and building-surv
Servicii de arhitectur i servicii conexe
Architectural and related servi
Servicii de arhitectur, de construcii, de inginerie Architectural, construction, en
Servicii de arhitectur, de inginerie i de msurare Architectural, engineering and
Servicii de arhitectur, de inginerie i de planificare Architectural, engineering and
Servicii de arhivare
Archiving services
Servicii de arhivare computerizat
Computer archiving services
Servicii de arpentaj
Surveying services
Servicii de arpentaj cadastral
Ordnance surveying
Servicii de asanare a terenului
Land reclamation services
Servicii de asigurare
Insurance services
Servicii de asigurare a aeronavelor
Aircraft insurance services

66514110-0
66515200-5
66513200-1
66517300-0
66519200-3
66519000-1
66514150-2
66514200-8
75242000-4
66519100-2
66516500-5
66512100-3
66512000-2
66517100-8
66517000-7
66515000-3
66517200-9
66514000-6
79622000-0
79624000-4
79621000-3
79625000-1
79623000-7
79620000-6
66516000-0
66516100-1
66516400-4
66516200-2
66516300-3
66512200-4
66511000-5
66514130-6
66515100-4
66515400-7
66515300-6
66515410-0
66515411-7
66513000-9
66514120-3
66512220-0
66513100-0
66500000-5
66512210-7
75300000-9
85112200-9
79933000-3
72610000-9
98362100-9
79500000-9
71311100-2
71336000-2
98513310-8
80590000-6
79342320-2

Servicii de asigurare a autovehiculelor


Motor vehicle insurance servic
Servicii de asigurare a bunurilor
Property insurance services
Servicii de asigurare a construciilor mpotriva tuturorContractor's all-risk insurance
Servicii de asigurare a gestionrii riscurilor
Risk management insurance se
Servicii de asigurare a instalaiilor tehnice
Engineering insurance services
Servicii de asigurare a instalaiilor tehnice, servicii Engineering, auxiliary, average
Servicii de asigurare a navelor
Vessel insurance services
Servicii de asigurare a navlului
Freight insurance services
Servicii de asigurare a ordinii publice
Public law and order services
Servicii de asigurare a platformelor petroliere i de Oil or gas platforms insurance
Servicii de asigurare a rspunderii profesionale
Professional liability insurance
Servicii de asigurare contra accidentelor
Accident insurance services
Servicii de asigurare contra accidentelor i de asig Accident and health insurance
Servicii de asigurare de credit
Credit insurance services
Servicii de asigurare de credite i garanii
Credit and surety insurance se
Servicii de asigurare de daune sau pierderi
Damage or loss insurance serv
Servicii de asigurare de garanie
Surety insurance services
Servicii de asigurare de ncrctur i servicii de a Freight insurance and Insurance
Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciSupply services of domestic he
Servicii de asigurare de personal de asisten medi Supply services of nursing per
Servicii de asigurare de personal de birou
Supply services of office perso
Servicii de asigurare de personal medical
Supply services of medical per
Servicii de asigurare de personal pentru comer sauSupply services of commercial o
Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal Supply services of personnel in
Servicii de asigurare de rspundere civil
Liability insurance services
Servicii de asigurare de rspundere civil auto
Motor vehicle liability insuranc
Servicii de asigurare de rspundere civil general General liability insurance serv
Servicii de asigurare de rspundere civil pentru a Aircraft liability insurance servi
Servicii de asigurare de rspundere civil pentru na Vessel liability insurance servi
Servicii de asigurare de sntate
Health insurance services
Servicii de asigurare de via
Life insurance services
Servicii de asigurare feroviar
Railway insurance services
Servicii de asigurare mpotriva incendiilor
Fire insurance services
Servicii de asigurare mpotriva intemperiilor
Weather-related insurance serv
Servicii de asigurare mpotriva intemperiilor i a pierWeather and financial loss ins
Servicii de asigurare mpotriva pierderilor financiare Financial loss insurance servic
Servicii de asigurare mpotriva pierderilor pecuniare Pecuniary loss insurance servi
Servicii de asigurare legal i de asigurare mpotrivaLegal insurance and all-risk in
Servicii de asigurare maritim, aerian sau pentru alMarine, aviation and other tran
Servicii de asigurare medical
Medical insurance services
Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
Legal expenses insurance serv
Servicii de asigurare i de pensie
Insurance and pension service
Servicii de asigurare voluntar de sntate
Voluntary health insurance ser
Servicii de asigurri sociale obligatorii
Compulsory social security ser
Servicii de asisten ambulatorie
Outpatient care services
Servicii de asisten de proiectare
Design support services
Servicii de asisten informatic
Computer support services
Servicii de asisten n bazele navale
Marine-base support services
Servicii de asisten n birou
Office-support services
Servicii de asisten n domeniul lucrrilor publice Civil engineering support servi
Servicii de asisten n inginerie
Engineering support services
Servicii de asisten la domiciliu
Home-help services
Servicii de asisten pedagogic
Tutorial services
Servicii de asisten pentru clieni
Customer-care services

50324000-2
75130000-6
50111110-0
72253200-5
72261000-2
98133100-5
76460000-5
72315100-7
50118000-5
85310000-5
85311000-2
85312000-9
85300000-2
85112000-7
72600000-6
71356200-0
72611000-6
63711200-8
90714300-8
90714400-9
90714200-7
72810000-1
72800000-8
79212000-3
79212400-7
79212100-4
79212200-5
79212300-6
63712100-4
92331100-1
92331000-0
63724310-6
72320000-4
72321000-1
98331000-2
66111000-1
72513000-4
66518100-5
66190000-8
66132000-4
66131000-7
63522000-4
66130000-0
66518000-4
98334000-3
71354300-7
55330000-2
50433000-9
79341400-0
55510000-8
55511000-5
55500000-5
72313000-2
76431200-5

Servicii de asisten pentru computere personale Support services of personal


Servicii de asisten pentru guvern
Supporting services for the go
Servicii de asisten pentru parcurile de vehicule
Vehicle-fleet-support services
Servicii de asisten pentru sisteme
Systems support services
Servicii de asisten pentru software
Software support services
Servicii de asisten privind dezvoltarea spiritului c Civic betterment and community
Servicii de asisten privind puurile
Well-support services
Servicii de asisten privind reelele de informaii
Data network support services
Servicii de asisten rutier
Automobile emergency road se
Servicii de asisten social
Social work services
Servicii de asisten social cu cazare
Social work services with acc
Servicii de asisten social fr cazare
Social work services without
Servicii de asisten social i servicii conexe
Social work and related service
Servicii de asisten spitaliceasc
Hospital support services
Servicii de asisten i de consultan informatic Computer support and consulta
Servicii de asisten tehnic
Technical assistance services
Servicii de asisten tehnic informatic
Technical computer support ser
Servicii de ateliere mobile
Moving workshops services
Servicii de audit de mediu la nivel sectorial
Sectoral environmental auditin
Servicii de audit de mediu pentru anumite activiti Activity specific environmental
Servicii de audit de mediu pentru ntreprinderi
Corporate environmental auditi
Servicii de audit informatic
Computer audit services
Servicii de audit informatic i de testri informatice Computer audit and testing ser
Servicii de auditare
Auditing services
Servicii de auditare antifraud
Fraud audit services
Servicii de auditare financiar
Financial auditing services
Servicii de auditare intern
Internal audit services
Servicii de auditare legal
Statutory audit services
Servicii de autogar
Bus station services
Servicii de blci
Fair services
Servicii de blciuri i de parcuri de distracii
Fair and amusement park servi
Servicii de balizaj
Buoy marking services
Servicii de baze de date
Database services
Servicii de baze de date cu valoare adugat
Added-value database service
Servicii de bi turceti
Turkish bath services
Servicii de bnci centrale
Central bank services
Servicii de birotic
Office automation services
Servicii de brokeraj de asigurri
Insurance brokerage services
Servicii de brokeraj de mprumuturi
Loan brokerage services
Servicii de brokeraj de mrfuri
Commodity brokerage services
Servicii de brokeraj de titluri
Security brokerage services
Servicii de brokeraj maritim
Ship brokerage services
Servicii de brokeraj i servicii conexe titlurilor i mrfBrokerage and related securiti
Servicii de brokeraj i servicii de societi de asigurInsurance brokerage and agenc
Servicii de bunstare fizic
Wellness services
Servicii de cadastru
Cadastral surveying services
Servicii de cafenea
Cafeteria services
Servicii de calibrare
Calibration services
Servicii de campanii de publicitate
Advertising campaign services
Servicii de cantin
Canteen services
Servicii de cantin i alte servicii de cafenea cu cli Canteen and other restricted-cl
Servicii de cantin i servicii de catering
Canteen and catering services
Servicii de captare de date
Data capture services
Servicii de captare pentru forare de puuri
Well-drilling pickup services

85121231-1
85121230-4
76340000-8
71354000-4
71354200-6
71354100-5
71354500-9
71222200-2
71222100-1
55242000-8
79995200-7
55520000-1
55521000-8
55523000-2
55522000-5
55524000-9
98341000-5
55220000-8
55210000-5
55221000-5
55110000-4
98340000-8
79997000-9
98315000-4
76211100-6
76211120-2
76411000-7
76211110-9
76410000-0
79611000-0
79511000-9
85144100-1
79635000-4
85144000-0
55241000-1
55240000-4
85312100-0
73110000-6
71351500-8
71510000-6
79311400-1
73112000-0
79315000-5
73100000-3
73000000-2
73400000-6
79132000-8
79132100-9
85172000-5
85131110-0
76421000-0
76422000-7
76420000-3
76423000-4

Servicii de cardiologie
Cardiology services
Servicii de cardiologie sau servicii prestate de pne Cardiology services or pulmonar
Servicii de carotaj
Core drilling
Servicii de cartografie
Map-making services
Servicii de cartografie aerian
Aerial mapping services
Servicii de cartografie digital
Digital mapping services
Servicii de cartografie marin
Marine survey services
Servicii de cartografiere a zonelor rurale
Rural areas mapping services
Servicii de cartografiere a zonelor urbane
Urban areas mapping services
Servicii de case de vacan
Holiday home services
Servicii de catalogare
Cataloguing services
Servicii de catering
Catering services
Servicii de catering la domiciliu
Catering services for private h
Servicii de catering pentru alte societi sau instituiiCatering services for other ente
Servicii de catering pentru societi de transport
Catering services for transport
Servicii de catering pentru coli
School catering services
Servicii de cazare
Accommodation services
Servicii de cazare n camping
Camping-site services
Servicii de cazare n cmine pentru tineri
Youth hostel services
Servicii de cazare n spaii pentru rulote
Caravan-site services
Servicii de cazare la hotel
Hotel accommodation services
Servicii de cazare i de birou
Accommodation and office serv
Servicii de cltorii de afaceri
Business travel services
Servicii de clctorie
Pressing services
Servicii de cptuire
Lining services
Servicii de cptuire a cmpurilor de puuri
Well site pit lining services
Servicii de cptuire a puurilor
Well-casing services
Servicii de cptuire a puurilor de explorare
Test pit lining services
Servicii de cptuire i de tubare a puurilor
Well-casing and tubing service
Servicii de cutare de locuri de munc
Job search services
Servicii de central telefonic
Telephone operator services
Servicii de centre de asisten medical
Residential nursing care servic
Servicii de centre de evaluare pentru recrutare
Assessment centre services for
Servicii de centre de sntate
Residential health facilities ser
Servicii de centre de vacan
Holiday centre services
Servicii de centre de vacan i de case de vacan Holiday centre and holiday hom
Servicii de centre de zi
Daycare services
Servicii de cercetare
Research services
Servicii de cercetare a solului
Ground investigation services
Servicii de cercetare a antierului
Site-investigation services
Servicii de cercetare economic
Economic research services
Servicii de cercetare marin
Marine research services
Servicii de cercetare social
Social research services
Servicii de cercetare i de dezvoltare experimentalResearch and experimental de
Servicii de cercetare i de dezvoltare i servicii co Research and development serv
Servicii de cercetare i dezvoltare de materiale de sResearch and Development serv
Servicii de certificare
Certification services
Servicii de certificare a semnturii electronice
Electronic signature certificati
Servicii de chiropraxie
Chiropractor services
Servicii de chirurgie ortodontic
Orthodontic-surgery services
Servicii de cimentare a coloanelor pierdute
Liner cementing services
Servicii de cimentare a obturatoarelor
Plug cementing services
Servicii de cimentare a puurilor
Well-cementing services
Servicii de cimentare cu spum
Foam cementing services

92100000-2
92341000-3
65500000-8
79560000-7
71351611-9
98321000-9
98320000-2
90511300-5
90511000-2
90524100-7
90511100-3
90511200-4
90511400-6
71352130-0
98311000-6
72314000-9
90524400-0
98314000-7
77231200-0
75251120-7
60442000-8
79342000-3
79342100-4
79223000-3
77120000-7
79822000-2
64214200-1
71320000-7
50117300-1
72265000-0
92534000-3
92522200-8
92521210-4
92521200-1
92522100-7
92522000-6
92521220-7
90732400-1
90742400-4
79998000-6
71318000-0
66171000-9
66170000-2
79221000-9
72150000-1
79410000-1
71210000-3
66519310-7
73210000-7
73200000-4
71313100-6
71530000-2
73220000-0
79411100-9

Servicii de cinematografie i servicii video


Motion picture and video servi
Servicii de circuri
Circus services
Servicii de citire a contoarelor
Meter reading service
Servicii de clasificare
Filing services
Servicii de climatologie
Climatology services
Servicii de coafor
Hairdressing services
Servicii de coafor i de cosmetic
Hairdressing and beauty treatm
Servicii de colectare a deeurilor dispersate
Litter collection services
Servicii de colectare a deeurilor menajere
Refuse collection services
Servicii de colectare a deeurilor spitaliceti
Clinical-waste collection servic
Servicii de colectare a deeurilor urbane solide
Urban solid-refuse collection s
Servicii de colectare a gunoiului menajer
Household-refuse collection se
Servicii de colectare a hrtiei
Paper collecting services
Servicii de colectare de date seismice
Seismic data collection service
Servicii de colectare de rufe pentru splat
Laundry-collection services
Servicii de colectare i de colaionare de date
Data collection and collation se
Servicii de colectare, de transport i de eliminare a dCollection, transport and dispo
Servicii de colorare
Colouring services
Servicii de combatere a animalelor duntoare
Forest pest control services
Servicii de combatere a incendiilor n pduri
Forest-firefighting services
Servicii de combatere aerian a incendiilor din pduAerial forest-firefighting service
Servicii de comercializare
Marketing services
Servicii de comercializare direct
Direct marketing services
Servicii de comisionar n vam
Custom broker services
Servicii de compostare
Composting services
Servicii de compoziie
Composition services
Servicii de comutatoare telefonice
Telephone switchboard service
Servicii de concepie tehnic
Engineering design services
Servicii de condiionare a vehiculelor
Reconditioning services of vehi
Servicii de configurare de software
Software configuration service
Servicii de conservare a faunei i a florei slbatice Wildlife preservation services
Servicii de conservare a monumentelor istorice
Preservation services of histori
Servicii de conservare a obiectelor de expoziie
Preservation services of exhibi
Servicii de conservare a obiectelor i a exemplarelo Preservation services of exhib
Servicii de conservare a siturilor istorice
Preservation services of histori
Servicii de conservare a siturilor i a monumentelor Preservation services of histori
Servicii de conservare a specimenelor
Preservation services of speci
Servicii de consiliere mpotriva polurii solului
Soil pollution advisory services
Servicii de consiliere privind poluarea fonic
Noise pollution advisory servic
Servicii de consiliere profesional (coaching)
Coaching services
Servicii de consiliere i de consultan n inginerie Advisory and consultative engi
Servicii de consultan financiar
Financial consultancy services
Servicii de consultan financiar, de gestionare a t Financial consultancy, financia
Servicii de consultan fiscal
Tax consultancy services
Servicii de consultan informatic n audit i servi Computer audit consultancy an
Servicii de consultan n afaceri i n gestionare
Business and management cons
Servicii de consultan n arhitectur
Advisory architectural services
Servicii de consultan n asigurri
Insurance consultancy services
Servicii de consultan n cercetare
Research consultancy services
Servicii de consultan n cercetare i n dezvoltare Research and development con
Servicii de consultan n combaterea zgomotului Noise-control consultancy serv
Servicii de consultan n construcii
Construction consultancy servi
Servicii de consultan n dezvoltare
Development consultancy serv
Servicii de consultan n dezvoltarea societilor Business development consulta

79418000-7
79419000-4
71315200-1
71310000-4
71311000-1
79417000-0
71311200-3
71314300-5
71351210-8
71351220-1
71351200-5
79414000-9
79412000-5
79413000-2
79415000-6
71311300-4
71313000-5
71312000-8
71315210-4
71313200-7
98200000-5
71321300-7
71321400-8
90713000-8
79415200-8
71317100-4
71317000-3
79341100-7
79416200-5
71316000-6
90492000-2
79111000-5
90713100-9
71800000-6
72100000-6
71315100-0
72266000-7
85141220-7
72221000-0
71311210-6
79120000-1
72130000-5
79121000-8
79121100-9
66523000-2
72224000-1
72228000-9
72227000-2
72120000-2
72110000-9
72246000-1
72220000-3
72140000-8
72226000-5

Servicii de consultan n domeniul achiziiilor


Procurement consultancy servi
Servicii de consultan n domeniul evalurii
Evaluation consultancy service
Servicii de consultan n domeniul imobiliar
Building consultancy services
Servicii de consultan n domeniul ingineriei i al coConsultative engineering and c
Servicii de consultan n domeniul lucrrilor public Civil engineering consultancy s
Servicii de consultan n domeniul securitii
Safety consultancy services
Servicii de consultan n domeniul sistemelor de tr Transport systems consultancy
Servicii de consultan n eficien energetic
Energy-efficiency consultancy
Servicii de consultan n geofizic
Geophysical consultancy servi
Servicii de consultan n geologie
Geological consultancy service
Servicii de consultan n geologie i n geofizic Geological and geophysical con
Servicii de consultan n gestionarea resurselor u Human resources management
Servicii de consultan n gestiune financiar
Financial management consulta
Servicii de consultan n gestiune marketing
Marketing management consult
Servicii de consultan n gestiunea produciei
Production management consul
Servicii de consultan n infrastructur
Infrastructure works consultanc
Servicii de consultan n ingineria mediului
Environmental engineering con
Servicii de consultan n inginerie structural
Structural engineering consult
Servicii de consultan n instalaii tehnice de constrBuilding services consultancy s
Servicii de consultan n izolaie acustic i acustic Sound insulation and room acou
Servicii de consultan n materie de egalitate de Equal opportunities consultanc
Servicii de consultan n materie de instalaii de ap Plumbing consultancy services
Servicii de consultan n materie de ventilaie
Ventilation consultancy service
Servicii de consultan n probleme de mediu
Environmental issues consulta
Servicii de consultan n proiectare
Design consultancy services
Servicii de consultan n protecia contra incendiilorFire
and explosion protection a
Servicii de consultan n protecia contra riscurilor iHazard protection and control
Servicii de consultan n publicitate
Advertising consultancy servic
Servicii de consultan n relaii cu publicul
Public relations consultancy se
Servicii de consultan n telecomunicaii
Telecommunication consultancy
Servicii de consultan n tratarea apelor reziduale Sewage treatment consultancy
Servicii de consultan juridic
Legal advisory services
Servicii de consultan pentru alimentarea cu ap iConsulting services for water-s
Servicii de consultan pentru alimentarea cu ap iConsulting services for waterServicii de consultan pentru hardware
Hardware consultancy services
Servicii de consultan pentru lucrri de baz
Building-fabric consultancy ser
Servicii de consultan pentru software
Software consultancy services
Servicii de consultan prestate de personalul de a Advisory services provided by
Servicii de consultan privind analiza economic Business analysis consultancy
Servicii de consultan privind autostrzile
Highways consultancy services
Servicii de consultan privind brevetarea i dreptur Patent and copyright consultan
Servicii de consultan privind configurarea posturil Computer-site planning consult
Servicii de consultan privind drepturile de autor Copyright consultancy services
Servicii de consultan privind drepturile de autor d Software copyright consultancy
Servicii de consultan privind fondurile de pensii Pension fund consultancy serv
Servicii de consultan privind gestionarea proiectel Project management consultan
Servicii de consultan privind integrarea hardware Hardware integration consultan
Servicii de consultan privind integrarea software Software integration consultan
Servicii de consultan privind recuperarea de har Hardware disaster-recovery con
Servicii de consultan privind selectarea tipului de Hardware selection consultancy
Servicii de consultan privind sistemele
Systems consultancy services
Servicii de consultan privind sistemele informaticeSystems and technical consult
Servicii de consultan privind verificarea acceptri Computer hardware acceptance
Servicii de consultan privind verificarea acceptri System software acceptance te

85312320-8
71317210-8
79140000-7
79110000-8
79211000-6
79210000-9
79200000-6
71731000-1
90714500-0
90741200-5
90714600-1
63712700-0
63732000-9
76536000-9
90742100-1
76431100-4
71356100-9
50117200-0
50117100-9
50242000-3
72920000-5
72311100-9
50117000-8
63731100-3
79821100-6
98322000-6
98322100-7
92310000-7
98393000-4
79822300-5
98313000-0
90919200-4
90919000-2
90470000-2
90913100-1
90913000-0
90911200-8
90918000-5
90915000-4
90919100-3
90917000-8
90916000-1
90911300-9
90641000-2
90911100-7
90911000-6
98312000-3
90914000-7
90680000-7
90913200-2
90919300-5
90912000-3
90640000-5
90610000-6

Servicii de consultan profesional


Counselling services
Servicii de consultan sanitar i de siguran
Health and safety consultancy
Servicii de consultan i de informare juridic
Legal advisory and information
Servicii de consultan i de reprezentare juridic Legal advisory and representat
Servicii de contabilitate
Accounting services
Servicii de contabilitate i de audit
Accounting and auditing servic
Servicii de contabilitate, servicii de audit i servicii f Accounting, auditing and fiscal
Servicii de control al calitii industriale
Industrial quality control servic
Servicii de control al calitii mediului
Environmental quality control s
Servicii de control al scurgerilor accidentale de hidr Oil spillage control services
Servicii de control al securitii mediului
Environmental security control
Servicii de control al traficului
Traffic control services
Servicii de control al traficului aerian
Air-traffic control services
Servicii de control al vibraiilor pentru fundul gurii dDownhole vibration control ser
Servicii de control al zgomotului
Noise control services
Servicii de control pentru forare de puuri
Well-drilling control services
Servicii de control tehnic
Technical control services
Servicii de conversie a ambulanelor
Ambulance conversion service
Servicii de conversie a autovehiculelor
Motor vehicle conversion servi
Servicii de conversie a navelor
Conversion services of ships
Servicii de conversie computerizat a cataloagelor Computer catalogue conversion
Servicii de conversie de date
Data conversion services
Servicii de conversie i de recondiionare a vehiculeVehicle conversion and recondi
Servicii de coordonare a sloturilor orare pe aeroport Airport slot coordination servic
Servicii de corectur tipografic
Proofreading services
Servicii de cosmetic
Beauty treatment services
Servicii de cosmetic, de manichiur i de pedichiu Cosmetic treatment, manicuring
Servicii de creare i interpretare de opere artistice iArtistic and literary creation an
Servicii de croitorie
Tailoring services
Servicii de culegere
Typesetting services
Servicii de curare a articolelor din blan
Fur-products cleaning services
Servicii de curare a birourilor
Office cleaning services
Servicii de curare a birourilor, a colilor i a echi Office, school and office equip
Servicii de curare a canalelor de ape reziduale
Sewer cleaning services
Servicii de curare a cisternelor
Tank-cleaning services
Servicii de curare a cisternelor i a rezervoarelor Tank and reservoir cleaning se
Servicii de curare a construciilor
Building-cleaning services
Servicii de curare a courilor de gunoi
Bin-cleaning services
Servicii de curare a cuptoarelor i a emineelor Furnace and chimney cleaning
Servicii de curare a echipamentului de birou
Cleaning services of office eq
Servicii de curare a echipamentului de transport Cleaning services of transport
Servicii de curare a echipamentului telefonic
Cleaning services of telephon
Servicii de curare a ferestrelor
Window-cleaning services
Servicii de curare a gurilor de canal
Gully cleaning services
Servicii de curare a locuinelor
Accommodation cleaning servi
Servicii de curare a locuinelor, a construciilor i Accommodation, building and w
Servicii de curare a materialelor textile
Textile-cleaning services
Servicii de curare a parcrilor
Car park cleaning services
Servicii de curare a plajelor
Beach cleaning services
Servicii de curare a rezervoarelor
Reservoir cleaning services
Servicii de curare a colilor
School cleaning services
Servicii de curare prin insuflare a structurilor tubu Blast-cleaning services for tubu
Servicii de curare i golire a gurilor de canal
Gully cleaning and emptying se
Servicii de curare i mturare a strzilor
Street-cleaning and sweeping s

90910000-9
90611000-3
90900000-6
90600000-3
64120000-3
60421000-5
60411000-2
64121000-0
64122000-7
66162000-3
98380000-0
79551000-1
79550000-4
98391000-0
90722200-6
79931000-9
65123000-3
77211300-5
65121000-7
50243000-0
50531510-4
50118300-8
50118400-9
50118500-0
50118100-6
50118200-7
90922000-6
63121100-4
90521200-7
63121110-7
63726300-7
63120000-6
63121000-3
66112000-8
90923000-3
85121282-3
65122000-0
90620000-9
90731500-5
79962000-5
90523200-1
63726500-9
90670000-4
90921000-9
72421000-7
72422000-4
72420000-0
72212980-2
72212461-8
72212460-1
72212761-1
72231000-3
72212490-0
72212441-2

Servicii de curenie
Cleaning services
Servicii de curenie stradal
Street-cleaning services
Servicii de curenie i igienizare
Cleaning and sanitation servic
Servicii de curenie i igienizare n mediu urban sauCleaning and sanitation service
Servicii de curierat
Courier services
Servicii de curierat aerian ocazional
Non-scheduled airmail transpor
Servicii de curierat aerian pe baz de grafic
Scheduled airmail transport ser
Servicii de curierat multimodal
Multi-modal courier services
Servicii de curierat i de mesagerie intern n birour Internal office mail and messen
Servicii de custodie
Custody services
Servicii de cuti pentru cini
Dog kennel services
Servicii de dactilografiere
Typing services
Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text Typing, word-processing and de
Servicii de declasare
Decommissioning services
Servicii de decontaminare a mediului
Environmental decontamination
Servicii de decoraiuni interioare
Interior decorating services
Servicii de dedurizare a apei
Water softening services
Servicii de defriare
Tree-clearing services
Servicii de demineralizare a apei
Water demineralisation service
Servicii de demolare de nave
Demolition services of ships
Servicii de demontare a macaralelor derrick
Derrick-dismantling services
Servicii de depanare a autobuzelor
Breakdown and recovery servic
Servicii de depanare a autovehiculelor
Breakdown and recovery service
Servicii de depanare a motocicletelor
Breakdown and recovery servic
Servicii de depanare a vehiculelor
Breakdown and recovery servic
Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
Breakdown and recovery servic
Servicii de deparazitare
Pest-control services
Servicii de depozitare
Storage services
Servicii de depozitare a deeurilor radioactive
Radioactive waste storage serv
Servicii de depozitare a gazului
Gas storage services
Servicii de depozitare pe nave
Vessel storage services
Servicii de depozitare i de antrepozitare
Storage and warehousing servi
Servicii de depozitare i de recuperare
Storage and retrieval services
Servicii de depozite
Deposit services
Servicii de deratizare
Rat-disinfestation services
Servicii de dermatologie
Dermatology services
Servicii de desalinizare a apei
Water desalination services
Servicii de deszpezire
Snow-clearing services
Servicii de detectare a gazelor toxice
Toxic gas detection services
Servicii de developare a fotografiilor
Photograph processing service
Servicii de dezamorsare a bombelor
Bomb-disposal services
Servicii de dezarmare a navelor
Vessel laying-up services
Servicii de dezinfectare i dezinfestare n mediu ur Disinfecting and exterminating
Servicii de dezinfecie i de dezinsecie
Disinfecting and exterminating
Servicii de dezvoltare de aplicaii client internet sau Internet or intranet client appl
Servicii de dezvoltare de aplicaii server internet sauInternet or intranet server app
Servicii de dezvoltare de internet
Internet development services
Servicii de dezvoltare de limbaje i instrumente de Programming languages and to
Servicii de dezvoltare de software analitic sau tiini Analytical or scientific softwa
Servicii de dezvoltare de software analitice, tiinif Analytical, scientific, mathema
Servicii de dezvoltare de software antivirus
Anti-virus software developmen
Servicii de dezvoltare de software cu aplicaie milita Development of software for mil
Servicii de dezvoltare de software de achiziii public Procurement software develop
Servicii de dezvoltare de software de analiz financ Financial analysis software de

72212440-5
72212920-4
72212326-0
72212981-9
72212510-7
72212511-4
72212500-4
72212170-1
72212450-8
72212971-6
72212985-7
72212320-8
72212983-3
72212932-1
72212972-3
72212323-9
72212931-4
72212930-7
72212421-6
72212430-2
72212411-3
72212410-6
72212519-0
72212211-1
72212213-5
72212750-1
72212445-0
72212521-7
72212332-5
72212451-5
72212330-1
72212412-0
72212328-4
72232000-0
72212316-7
72212217-3
72212321-5
72212760-4
72212312-9
72212512-1
72212314-3
72212313-6
72212730-5
72212984-0
72212132-3
72212740-8
72212790-3
72212190-7
72212517-6
72212462-5
72212520-0
72212514-5
72212131-6
72212130-9

Servicii de dezvoltare de software de analiz financia


Financial analysis and account
Servicii de dezvoltare de software de birotic
Office automation software de
Servicii de dezvoltare de software de cartografie
Mapping software development
Servicii de dezvoltare de software de compilare
Compiling software developmen
Servicii de dezvoltare de software de comunicaii Communication software devel
Servicii de dezvoltare de software de comunicaii el Desktop communications softw
Servicii de dezvoltare de software de comunicaii i Communication and multimedia
Servicii de dezvoltare de software de conformitate Compliance software developm
Servicii de dezvoltare de software de contabilizare Time accounting or human reso
Servicii de dezvoltare de software de creare de age Address book making software
Servicii de dezvoltare de software de depanare (de Debugging software developme
Servicii de dezvoltare de software de desen i imagiDrawing and imaging software
Servicii de dezvoltare de software de dezvoltare
Development software develop
Servicii de dezvoltare de software de divertisment Entertainment software develo
Servicii de dezvoltare de software de editare de eti Label making software develop
Servicii de dezvoltare de software de fabricaie asi Computer-aided manufacturing
Servicii de dezvoltare de software de formare profe Training software development
Servicii de dezvoltare de software de formare profesTraining and entertainment so
Servicii de dezvoltare de software de gestionare a ins
Facilities management softwar
Servicii de dezvoltare de software de gestionare a i Inventory management softwar
Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inv
Investment management softwa
Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inve
Investment management and tax
Servicii de dezvoltare de software de gestionare a Memory-management software
Servicii de dezvoltare de software de interconectar Platform interconnectivity sof
Servicii de dezvoltare de software de mbuntire Operating system enhancement
Servicii de dezvoltare de software de ncrcare a meStorage media loading softwar
Servicii de dezvoltare de software de management al
Customer
r
Relation Management
Servicii de dezvoltare de software de muzic sau edMusic or sound editing softwar
Servicii de dezvoltare de software de planificare
Scheduling software developme
Servicii de dezvoltare de software de planificare a reEnterprise resource planning s
Servicii de dezvoltare de software de planificare i pScheduling and productivity so
Servicii de dezvoltare de software de pregtire a decl
Tax preparation software deve
Servicii de dezvoltare de software de prelucrare a i Image-processing software dev
Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tDevelopment of transaction pr
Servicii de dezvoltare de software de prezentare
Presentation software develop
Servicii de dezvoltare de software de procesare a traTransaction-processing softwa
Servicii de dezvoltare de software de proiectare asi Computer-aided design (CAD)
Servicii de dezvoltare de software de protecie antiv Virus protection software deve
Servicii de dezvoltare de software de publicare elec Electronic publishing software
Servicii de dezvoltare de software de rspuns vocal Interactive voice response sof
Servicii de dezvoltare de software de recunoatere aVoice recognition software dev
Servicii de dezvoltare de software de recunoatere Optical-character-recognition
Servicii de dezvoltare de software de securitate
Security software development
Servicii de dezvoltare de software de testare a pro Program testing software deve
Servicii de dezvoltare de software de testare pentru Aviation test software develop
Servicii de dezvoltare de software de traducere n li Foreign language translation s
Servicii de dezvoltare de software de verificare a verVersion checker software deve
Servicii de dezvoltare de software educaional
Educational software developm
Servicii de dezvoltare de software IT
IT software development servi
Servicii de dezvoltare de software matematic sau prMathematical or forecasting so
Servicii de dezvoltare de software multimedia
Multimedia software developme
Servicii de dezvoltare de software pentru acces la d Remote access software devel
Servicii de dezvoltare de software pentru asisten l Aviation ground support softwa
Servicii de dezvoltare de software pentru asisten laAviation ground support and te

72212610-8
72212600-5
72212160-8
72212942-4
72212720-2
72212443-6
72212150-5
72212121-3
72212140-2
72212120-6
72212710-9
72212310-5
72212300-2
72212325-3
72212941-7
72212940-0
72212327-7
72212215-9
72212224-5
72212317-4
72212216-6
72212518-3
72212991-2
72212990-5
72212324-6
72212982-6
72212333-2
72212311-2
72212218-0
72212331-8
72212322-2
72212660-3
72212482-1
72212220-7
72212911-8
72212910-1
72212470-4
72212783-1
72212781-7
72212780-0
72212782-4
72212513-8
72212221-4
72212223-8
72212110-3
72212210-4
72212200-1
72212318-1
72212516-9
72212732-9
72212731-2
72212212-8
72212222-1
72212214-2

Servicii de dezvoltare de software pentru baze de d Database software developmen


Servicii de dezvoltare de software pentru baze de d Database and operating softwa
Servicii de dezvoltare de software pentru biblioteci Library software development s
Servicii de dezvoltare de software pentru calendare Calendar software development
Servicii de dezvoltare de software pentru coduri de Bar coding software developme
Servicii de dezvoltare de software pentru contabilita Accounting software developme
Servicii de dezvoltare de software pentru control indIndustrial control software dev
Servicii de dezvoltare de software pentru controlul trAir traffic control software dev
Servicii de dezvoltare de software pentru controlul trRailway traffic control softwar
Servicii de dezvoltare de software pentru controlul zFlight control software develo
Servicii de dezvoltare de software pentru copii de Backup or recovery software d
Servicii de dezvoltare de software pentru creare d Document creation software de
Servicii de dezvoltare de software pentru creare de Document creation, drawing, im
Servicii de dezvoltare de software pentru creare de Form making software develop
Servicii de dezvoltare de software pentru crearea Pattern design software devel
Servicii de dezvoltare de software pentru crearea d Pattern design and calendar s
Servicii de dezvoltare de software pentru desen i pDrawing and painting software
Servicii de dezvoltare de software pentru dezvoltatorNetworking developers softwar
Servicii de dezvoltare de software pentru editare d Web page editing software dev
Servicii de dezvoltare de software pentru editare de Word-processing software deve
Servicii de dezvoltare de software pentru emulare deNetwork connectivity terminal
Servicii de dezvoltare de software pentru emulaii Emulation software developmen
Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calc Spreadsheet software develop
Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calc Spreadsheets and enhancement
Servicii de dezvoltare de software pentru generarea Charting software development
Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea
Configuration management sof
Servicii de dezvoltare de software pentru gestionar Contact management software
Servicii de dezvoltare de software pentru gestiona Document management softwar
Servicii de dezvoltare de software pentru gestionareLicense management software
Servicii de dezvoltare de software pentru gestionareProject management software
Servicii de dezvoltare de software pentru grafic
Graphics software development
Servicii de dezvoltare de software pentru grupuri de Clustering software developmen
Servicii de dezvoltare de software pentru informaii Business intelligence software
Servicii de dezvoltare de software pentru internet i Internet and intranet software
Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe cComputer game software devel
Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe Computer game software develop
Servicii de dezvoltare de software pentru licitaii
Auction software development
Servicii de dezvoltare de software pentru managemeContent management software
Servicii de dezvoltare de software pentru managemeSystem management software
Servicii de dezvoltare de software pentru managementu
System, storage and content
Servicii de dezvoltare de software pentru managemeStorage management software
Servicii de dezvoltare de software pentru modem Modem software development s
Servicii de dezvoltare de software pentru navigare pInternet browsing software dev
Servicii de dezvoltare de software pentru pot elecElectronic mail software devel
Servicii de dezvoltare de software pentru puncte d Point of sale (POS) software d
Servicii de dezvoltare de software pentru reele
Networking software developme
Servicii de dezvoltare de software pentru reele, inteNetworking, Internet and intra
Servicii de dezvoltare de software pentru scaner
Scanner software development
Servicii de dezvoltare de software pentru schimburi Exchange software developmen
Servicii de dezvoltare de software pentru securitate Data security software develop
Servicii de dezvoltare de software pentru securitateaFile security software develop
Servicii de dezvoltare de software pentru servere deOptical jukebox server softwar
Servicii de dezvoltare de software pentru servere w Web server software developme
Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme d Network operating system soft

72212670-6
72212650-0
72212620-1
72212640-7
72212630-4
72212442-9
72212463-2
72212522-4
72212315-0
72212970-9
72212400-3
72212180-4
72212481-4
72212480-7
72212515-2
72230000-6
72212100-0
72212420-9
72212700-6
72212772-1
72212771-4
72212770-7
73120000-9
72262000-9
85111900-9
92225100-7
64121100-1
55320000-9
92121000-5
92122000-2
92120000-8
92512100-4
92300000-4
92312130-1
92312120-8
92312140-4
92312110-5
92312100-2
50246100-2
79131000-1
79130000-4
90523300-2
90733500-9
90733800-2
80512000-6
79970000-4
80400000-8
80420000-4
79570000-0
79421200-3
79311100-8
77211500-7
79716000-6
90430000-0

Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme deReal time operating system so


Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme Personal computer (PC) operat
Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme Mainframe operating system so
Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme Microcomputer operating syste
Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme Minicomputer operating system
Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme fi Financial systems software de
Servicii de dezvoltare de software pentru statistici Statistical software developmen
Servicii de dezvoltare de software pentru tastaturi viVirtual keyboard software deve
Servicii de dezvoltare de software pentru tehnored Desktop-publishing software d
Servicii de dezvoltare de software pentru tiprire
Print shop software developmen
Servicii de dezvoltare de software pentru tranzacii Business transaction and pers
Servicii de dezvoltare de software pentru uz medicaMedical software development
Servicii de dezvoltare de software pentru vnzri s Sales or marketing software d
Servicii de dezvoltare de software pentru vnzri, ma
Sales, marketing and business
Servicii de dezvoltare de software pentru videoconfeVideo conferencing software d
Servicii de dezvoltare de software personalizat
Custom software development
Servicii de dezvoltare de software specific industriei Industry specific software dev
Servicii de dezvoltare de software i suite de servici Facilities management softwar
Servicii de dezvoltare de software utilitar
Software development services u
Servicii de dezvoltare de software utilitar de tiprire Print utility software developme
Servicii de dezvoltare de software utilitar general General utility software develo
Servicii de dezvoltare de software utilitar general, General, compression and print
Servicii de dezvoltare experimental
Experimental development serv
Servicii de dezvoltare software
Software development services
Servicii de dializ n spital
Hospital dialysis services
Servicii de difuzare de filme la cerere
Film-on-demand television
Servicii de distribuire a corespondenei
Mail delivery services
Servicii de distribuire a mncrii
Meal-serving services
Servicii de distribuie de casete video
Video-tape distribution service
Servicii de distribuie de filme cinematografice
Motion picture distribution serv
Servicii de distribuie de filme cinematografice i d Motion-picture or video-tape dis
Servicii de distrugere a arhivelor
Archive destruction services
Servicii de divertisment
Entertainment services
Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzBand entertainment services
Servicii de divertisment prestate de coruri
Singer group entertainment ser
Servicii de divertisment prestate de orchestre
Orchestral entertainment servi
Servicii de divertisment prestate de productorii de Theatrical producer entertainm
Servicii de divertisment prestate de productorii de Theatrical producers', singer g
Servicii de doc uscat
Dry-docking services
Servicii de documentare
Documentation services
Servicii de documentare i de certificare juridic
Legal documentation and certifi
Servicii de dragare de mine
Mine sweeping services
Servicii de drenaj n cazul polurii apelor de supraf Surface water pollution drainag
Servicii de drenaj n cazul polurii apelor subterane Groundwater pollution drainage
Servicii de dresaj canin
Dog training services
Servicii de editare
Publishing services
Servicii de educare a adulilor i alte servicii de n Adult and other education serv
Servicii de e-nvare (e-learning)
E-learning services
Servicii de elaborare a listelor de adrese i servicii Mailing-list compilation and mai
Servicii de elaborare de proiecte, altele dect pentruProject-design services other t
Servicii de elaborare de studii
Survey design services
Servicii de elagaj
Tree-maintenance services
Servicii de eliberare de ecusoane de identificare
Identification badge release se
Servicii de eliminare a apelor reziduale
Sewage disposal services

90523100-0
90513400-0
90513100-7
90524200-8
90523000-9
90513200-8
90513900-5
90660000-1
71314100-3
71314000-2
77312100-1
75231220-2
71324000-5
71322100-2
90410000-4
90000000-7
79212110-7
90711400-8
71313440-1
79313000-1
72225000-8
80411100-9

Servicii de eliminare a armelor i a muniiilor


Weapons and ammunition dispo
Servicii de eliminare a cenuii
Ash disposal services
Servicii de eliminare a deeurilor menajere
Household-refuse disposal ser
Servicii de eliminare a deeurilor spitaliceti
Clinical-waste disposal service
Servicii de eliminare a deeurilor toxice, cu excepiaToxic waste disposal services
Servicii de eliminare a deeurilor urbane solide
Urban solid-refuse disposal ser
Servicii de eliminare a nmolului
Sludge disposal services
Servicii de eliminare a plumbului
Deleading services
Servicii de energie electric
Electrical services
Servicii de energie electric i servicii conexe
Energy and related services
Servicii de erbicidare
Weed-killing services
Servicii de escortare a deinuilor
Prisoner-escort services
Servicii de estimare
Quantity surveying services
Servicii de estimare pentru lucrri publice
Quantity surveying services for
Servicii de evacuare a apelor reziduale
Sewage removal services
Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminareSewage, refuse, cleaning and
Servicii de evaluare a guvernanei corporative
Corporate governance rating se
Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIEnvironmental Impact Assessmen
Servicii de evaluare a impactului asupra mediului peEnvironmental Impact Assessmen
Servicii de evaluare a randamentelor
Performance review services
Servicii de evaluare i de analiz a asigurrii calit System quality assurance asse
Servicii de examene pentru obinerea permisului d Driving-test services

71315300-2
75242110-8
79571000-7
71319000-7
60444000-2
63731000-2
63712200-5
60445000-9
63721300-2
63726600-0
63712310-9
63712300-6
63721200-1
63721000-9
98311200-8
63721500-4
92352100-4
63712320-2
77211100-3
71351913-6
71351924-2
77330000-2
92521100-0
72541100-0
72541000-9
77231700-5
79999200-5
63724400-4
63724200-2
71550000-8
85111310-6
66122000-1

Servicii de examinare a construciilor


Building surveying services
Servicii de executor judectoresc
Bailiff services
Servicii de expediere
Mailing services
Servicii de expertiz
Expert witness services
Servicii de exploatare a aeronavelor
Aircraft-operation services
Servicii de exploatare a aeroporturilor
Airport operation services
Servicii de exploatare a autostrzilor
Highway operation services
Servicii de exploatare a avioanelor
Aircraft operating services
Servicii de exploatare a cilor navigabile
Waterway operation services
Servicii de exploatare a navelor
Ship-operating services
Servicii de exploatare a podurilor
Bridge operating services
Servicii de exploatare a podurilor i a tunelurilor
Bridge and tunnel operation se
Servicii de exploatare a porturilor
Port operation services
Servicii de exploatare a porturilor i a cilor navigabPort and waterway operation se
Servicii de exploatare a spltoriilor
Laundry-operation services
Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
Passenger terminal operation s
Servicii de exploatare a totalizatoarelor pentru pariu Totalisator operating services
Servicii de exploatare a tunelurilor
Tunnel operation services
Servicii de exploatare forestier
Timber harvesting services
Servicii de explorare geologic
Geological exploration services
Servicii de explorare submarin
Underwater exploration service
Servicii de expoziii florale
Floral-display services
Servicii de expoziii n muzee
Museum-exhibition services
Servicii de extensie de memorie
Memory expansion services
Servicii de extensie informatic
Computer expansion services
Servicii de extindere a pdurilor
Forestry extension services
Servicii de facturare
Invoicing services
Servicii de faruri
Lighthouse services
Servicii de faruri plutitoare
Lightship services
Servicii de feronerie
Blacksmith services
Servicii de fertilizare in vitro
In vitro fertilisation services
Servicii de finanare a societilor i de capital de ri Corporate finance and venture

79971100-2
76490000-4
79821000-5
76411400-1
85142100-7
76300000-6
76310000-9
76330000-5
76331000-2
76320000-2
76431400-7
76431000-3
76430000-6
80500000-9
80511000-9
79632000-3
80531100-6
80531000-5
80540000-1
80561000-4
80560000-7
80550000-4
80562000-1
80531200-7
80533100-0
80532000-2
80530000-8
80310000-0
80600000-0
80320000-3
80330000-6
80510000-2
80533000-9
98513000-2
79521000-2
71351911-2
79961000-8
79961200-0
79961350-6
79961310-4
79961100-9
79961300-1
79961320-7
79960000-1
71355100-2
79822200-4
76411300-0
98321100-0
90924000-0
64212900-4
72319000-4
76411100-8
72268000-1
64212800-3

Servicii de finisare a crilor


Book finishing services
Servicii de finisare a puurilor
Well-completion services
Servicii de finisare a tipriturilor
Print finishing services
Servicii de finisare pentru tubarea puurilor
Well-casing completion service
Servicii de fizioterapie
Physiotherapy services
Servicii de foraj
Drilling services
Servicii de foraj conexe extraciei gazelor
Drilling services incidental to g
Servicii de foraj cu turbin
Turbine drilling services
Servicii de foraj cu turbin n spiral
Coiled turbine drilling services
Servicii de foraj marin
Offshore drilling services
Servicii de forare de guri de prjini
Rathole well-drilling services
Servicii de forare de puuri
Well-drilling services
Servicii de forare de puuri i servicii de producie Well-drilling and production ser
Servicii de formare
Training services
Servicii de formare a angajailor
Staff training services
Servicii de formare a personalului
Personnel-training services
Servicii de formare n domeniul industriei
Industrial training services
Servicii de formare n domeniul industriei i tehnicii Industrial and technical trainin
Servicii de formare n domeniul mediului
Environmental training services
Servicii de formare n domeniul sntii
Health training services
Servicii de formare n domeniul sntii i al serviciHealth and first-aid training ser
Servicii de formare n domeniul securitii
Safety training services
Servicii de formare n domeniul serviciilor de prim ajFirst-aid training services
Servicii de formare n domeniul tehnicii
Technical training services
Servicii de formare n informatic
Computer training services
Servicii de formare n management
Management training services
Servicii de formare profesional
Vocational training services
Servicii de formare profesional a tinerilor
Youth education services
Servicii de formare profesional n domeniul materiaTraining services in defence an
Servicii de formare profesional n domeniul medicaMedical education services
Servicii de formare profesional n domeniul securitSafety education services
Servicii de formare specializat
Specialist training services
Servicii de formare i de familiarizare n informatic Computer-user familiarisation a
Servicii de for de munc pentru particulari
Manpower services for househ
Servicii de fotocopiere
Photocopying services
Servicii de fotogeologie
Photogeology services
Servicii de fotografie
Photographic services
Servicii de fotografie aerian
Aerial photography services
Servicii de fotografie de studio
Studio photography services
Servicii de fotografie pe fundul gurii de foraj
Downhole photography service
Servicii de fotografie publicitar
Advertising photography servic
Servicii de fotografie specializat
Specialised photography servi
Servicii de fotografie submarin
Underwater photography servi
Servicii de fotografie i servicii conexe
Photographic and ancillary ser
Servicii de fotogrammetrie
Photogrammetry services
Servicii de fotogravur
Photogravure services
Servicii de frezare pentru tubarea puurilor
Well-casing milling services
Servicii de frizerie
Barbers' services
Servicii de fumizare
Fumigation services
Servicii de furnizare de cartele telefonice prepltite Pre-paid phone card provider s
Servicii de furnizare de date
Data supply services
Servicii de furnizare de personal pentru tubarea puuWell-casing crew services
Servicii de furnizare de software
Software supply services
Servicii de furnizare de telefoane publice
Pay phone provider services

72410000-7
66121000-4
85121251-7
85121250-0
55322000-3
72415000-2
71351910-5
71351912-9
71351900-2
85121252-4
55410000-7
79995000-5
70330000-3
90480000-5
55512000-2
92351200-8
92610000-0
71540000-5
79994000-8
79430000-7
72322000-8
72512000-7
71314200-4
66141000-0
90532000-5
90533000-2
79993100-2
72514100-2
72514000-1
72514200-3
70331100-1
92351100-7
98351000-8
50111100-7
77231000-8
77231800-6
79630000-9
66151000-3
66140000-3
98362000-8
71541000-2
79421000-1
70332200-9
76450000-2
90531000-8
79211100-7
79416100-4
77231100-9
72315200-8
79211110-0
92320000-0
98341100-6
98311100-7
79991000-7

Servicii de furnizor
Provider services
Servicii de fuziuni i achiziii
Mergers and acquisition servic
Servicii de gastroenterologie
Gastroenterologist services
Servicii de gastroenterologie i geriatrie
Gastroenterologist and geriatri
Servicii de gtire a mncrii
Meal-cooking services
Servicii de gzduire pentru operarea de site-uri
World wide web (www) site oper
Servicii de geologie
Geology services
Servicii de geologie stratigrafic
Stratigraphic geology services
Servicii de geologie, de oceanografie i de hidrolog Geology, oceanography and hyd
Servicii de geriatrie
Geriatric services
Servicii de gestionare a barurilor
Bar management services
Servicii de gestionare a bibliotecilor
Library management services
Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru teProperty management services o
Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale Sewerage management servic
Servicii de gestionare a cantinelor
Canteen management services
Servicii de gestionare a cazinourilor
Casino operating services
Servicii de gestionare a complexelor sportive
Sports facilities operation serv
Servicii de gestionare a construciilor
Construction management serv
Servicii de gestionare a contractelor
Contract administration service
Servicii de gestionare a crizelor
Crisis management services
Servicii de gestionare a datelor
Data management services
Servicii de gestionare a documentelor
Document management servic
Servicii de gestionare a energiei electrice
Energy-management services
Servicii de gestionare a fondurilor de pensii
Pension fund management ser
Servicii de gestionare a haldelor de crbune
Coal-tip management services
Servicii de gestionare a haldelor de deeuri
Waste-tip management service
Servicii de gestionare a instalaiilor
Facilities management service
Servicii de gestionare a instalaiilor care implic op Facilities management services
Servicii de gestionare a instalaiilor informatice
Computer facilities managemen
Servicii de gestionare a instalaiilor pentru dezvolta Facilities management service
Servicii de gestionare a instituiilor
Institution management service
Servicii de gestionare a loteriilor
Lottery operating services
Servicii de gestionare a parcrilor de autovehicule Car park management services
Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
Vehicle-fleet management serv
Servicii de gestionare a pdurilor
Forestry management services
Servicii de gestionare a pepinierelor silvice
Forest nursery management se
Servicii de gestionare a personalului, cu excepia sePersonnel services except pla
Servicii de gestionare a pieelor financiare
Financial market operational se
Servicii de gestionare a portofoliilor
Portfolio management services
Servicii de gestionare a porturilor
Port management services
Servicii de gestionare a proiectelor de construcii Construction project manageme
Servicii de gestionare a proiectelor, altele dect penProject-management services ot
Servicii de gestionare a proprietii comerciale
Commercial property manageme
Servicii de gestionare a puurilor
Well-management services
Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
Landfill management services
Servicii de gestionare a registrelor contabile
Bookkeeping services
Servicii de gestionare a relaiilor cu publicul
Public relations management s
Servicii de gestionare a resurselor forestiere
Forest resources management
Servicii de gestionare a reelelor de informaii
Data network management ser
Servicii de gestionare a salariilor
Payroll management services
Servicii de gestionare a slilor de spectacol
Arts-facility operation services
Servicii de gestionare a spaiilor de cazare
Accommodation management s
Servicii de gestionare a spltoriilor
Laundry-management services
Servicii de gestionare a stocurilor
Stock-control services

70332100-8
66172000-6
63516000-9
79993000-1
72510000-3
79341200-8
90731200-2
90733600-0
72315000-6
50111000-6
64114000-8
63514000-5
90642000-9
90460000-9
79722000-1
92531000-2
92530000-5
92532000-9
63112110-1
63734000-3
71354400-8
71351612-6
79910000-6
85142200-8
85142300-9
90920000-2
85150000-5
77220000-8
98312100-4
98371120-1
90513300-9
75310000-2
64216210-8
64216200-5
63513000-8
71300000-1
71311240-5
71311230-2
71332000-4
71333000-1
71334000-8
71337000-9
71331000-7
71311220-9
71314310-8
76472000-2
71315400-3
71631460-2
76600000-9
71631470-5
71631490-1
71631450-9
71631100-1
71730000-4

Servicii de gestionare a terenurilor


Land management services
Servicii de gestionare a tranzaciilor financiare i
Financial transaction processi
Servicii de gestionare a voiajelor
Travel management services
Servicii de gestionare de imobile i instalaii
Building and facilities manage
Servicii de gestionare informatic
Computer-related management
Servicii de gestionare publicitar
Advertising management servi
Servicii de gestionare sau control al polurii atmosfeTransboundary air pollution ma
Servicii de gestionare sau control al polurii transfr Transboundary water pollution
Servicii de gestionare i de asisten privind reeleleData network management and
Servicii de gestionare, de reparare i de ntreinere Fleet management, repair and
Servicii de ghiee de oficii potale
Post office counter services
Servicii de ghizi turistici
Tourist guide services
Servicii de golire a gurilor de canal
Gully emptying services
Servicii de golire a puurilor de decantare sau a fos Cesspool or septic tank emptyi
Servicii de grafologie
Graphology services
Servicii de grdini botanice
Botanical garden services
Servicii de grdini botanice i zoologice i servicii d Botanical and zoological garde
Servicii de grdini zoologice
Zoological garden services
Servicii de grupare a bagajelor
Baggage collection services
Servicii de hangar
Hangar services
Servicii de hidrografie
Hydrographic services
Servicii de hidrometeorologie
Hydrometeorology services
Servicii de holdinguri de management
Management holdings services
Servicii de homeopatie
Homeopathic services
Servicii de igien
Hygiene services
Servicii de igienizare a instalaiilor
Facility related sanitation servi
Servicii de imagistic medical
Medical imaging services
Servicii de impregnare a lemnului
Timber-impregnation services
Servicii de impregnare a materialelor textile
Textile-impregnation services
Servicii de incinerare
Cremation services
Servicii de incinerare a deeurilor menajere
Refuse incineration services
Servicii de indemnizaii
Benefit services
Servicii de informare cu valoare adugat
Value-added information servic
Servicii de informare electronic
Electronic information services
Servicii de informare turistic
Tourist information services
Servicii de inginerie
Engineering services
Servicii de inginerie aeroportuar
Airport engineering services
Servicii de inginerie feroviar
Railway engineering services
Servicii de inginerie geotehnic
Geotechnical engineering servi
Servicii de inginerie mecanic
Mechanical engineering servic
Servicii de inginerie mecanic i electric
Mechanical and electrical engi
Servicii de inginerie privind coroziunile
Corrosion engineering services
Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
Drilling-mud engineering servic
Servicii de inginerie rutier
Highways engineering services
Servicii de inginerie termic pentru construcii
Heating engineering services fo
Servicii de inspectare sau testare a cmpurilor de p Well site inspection or testing
Servicii de inspectare i verificare a construciilor Building-inspection services
Servicii de inspecie a barajelor
Dam-inspection services
Servicii de inspecie a conductelor
Pipeline-inspection services
Servicii de inspecie a liniilor de cale ferat
Railway-track inspection servic
Servicii de inspecie a pistelor
Runway-inspection services
Servicii de inspecie a podurilor
Bridge-inspection services
Servicii de inspecie a utilajelor
Machinery-inspection services
Servicii de inspecie industrial
Industrial inspection services

71631420-0
71631480-8
71630000-3
71631000-0
71631200-2
71631300-3
71631400-4
51000000-9
51121000-6
51110000-6
51100000-3
51221000-7
51330000-4
51135100-8
77610000-9
51810000-3
51134000-0
51611000-8
51600000-8
51610000-1
51800000-0
51135000-7
51545000-4
51313000-9
51420000-2
51620000-4
51112200-2
51300000-5
51220000-0
51112100-1
51112000-0
51415000-4
51416000-1
51216000-9
51411000-6
51212000-1
51430000-5
51511200-9
51211000-4
51210000-7
51200000-4
51414000-7
51240000-6
51213000-8
51612000-5
51413000-0
51511100-8
51511000-7
51340000-7
51350000-0
51312000-2
51230000-3
51412000-3
51120000-9

Servicii de inspecie n domeniul siguranei maritim Maritime safety inspection serv


Servicii de inspecie rutier
Road-inspection services
Servicii de inspecie i testare tehnic
Technical inspection and testin
Servicii de inspecie tehnic
Technical inspection services
Servicii de inspecie tehnic a automobilelor
Technical automobile inspectio
Servicii de inspecie tehnic a construciilor
Technical building-inspection s
Servicii de inspecie tehnic a lucrrilor publice
Technical inspection services o
Servicii de instalare (cu excepia programelor softw Installation services (except so
Servicii de instalare a echipamentului de fitness
Installation services of fitness
Servicii de instalare a echipamentului electric
Installation services of electri
Servicii de instalare a echipamentului electric i me Installation services of electr
Servicii de instalare de aparate automate de nregis Installation services of automat
Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
Installation services of radiot
Servicii de instalare de arztoare
Installation services of burners
Servicii de instalare de capcane
Trapping services
Servicii de instalare de cisterne
Installation services of tanks
Servicii de instalare de compresoare
Installation services of compre
Servicii de instalare de computere
Installation services of comput
Servicii de instalare de computere i de echipament Installation services of comput
Servicii de instalare de computere i de echipamentInstallation services of compu
Servicii de instalare de containere de metal
Installation services of metal c
Servicii de instalare de cuptoare
Installation services of furnace
Servicii de instalare de cutii potale stradale
Installation services of street
Servicii de instalare de echipament audio
Installation services of sound
Servicii de instalare de echipament chirurgical
Installation services of surgica
Servicii de instalare de echipament de birotic
Installation services of office
Servicii de instalare de echipament de comand a en
Installation services of electric
Servicii de instalare de echipament de comunicaii Installation services of commu
Servicii de instalare de echipament de control
Installation services of checki
Servicii de instalare de echipament de distribuie a eInstallation services of electric
Servicii de instalare de echipament de distribuie Installation services of electric
Servicii de instalare de echipament de electroterapi Installation services of electr
Servicii de instalare de echipament de fizioterapie Installation services of physic
Servicii de instalare de echipament de geologie
Installation services of geolog
Servicii de instalare de echipament de imagistic Installation services of imagin
Servicii de instalare de echipament de nregistrare aInstallation services of time re
Servicii de instalare de echipament de laborator
Installation services of labora
Servicii de instalare de echipament de manipulare Installation services of handli
Servicii de instalare de echipament de msurare a t Installation services of timeServicii de instalare de echipament de msurat
Installation services of measu
Servicii de instalare de echipament de msurat, de cInstallation services of equipm
Servicii de instalare de echipament de mecanoterapInstallation services of mecha
Servicii de instalare de echipament de navigaie
Installation services of naviga
Servicii de instalare de echipament de pontaj
Installation services of time r
Servicii de instalare de echipament de procesare a iInstallation services of inform
Servicii de instalare de echipament de radioterapie Installation services of radiot
Servicii de instalare de echipament de ridicare
Installation services of lifting
Servicii de instalare de echipament de ridicare i de Installation services of lifting
Servicii de instalare de echipament de telefonie prin Installation services of line t
Servicii de instalare de echipament de telegrafie prinInstallation services of line te
Servicii de instalare de echipament de televiziune Installation services of televis
Servicii de instalare de echipament de testare
Installation services of testing
Servicii de instalare de echipament dentar i de subInstallation services of dental
Servicii de instalare de echipament mecanic
Installation services of mechan

51410000-9
51400000-6
51215000-2
51311000-5
51310000-8
51314000-6
51700000-9
51214000-5
51500000-7
51611110-2
51611120-5
51322000-5
51321000-8
51320000-1
51111200-5
51131000-9
51130000-2
51611100-9
51135110-1
51511110-1
51543400-4
51530000-6
51140000-5
51141000-2
51146000-7
51145000-0
51144000-3
51142000-9
51111100-4
51111000-3
51143000-6
51511300-0
51820000-6
51550000-2
51900000-1
51511400-1
51122000-3
51111300-6
51133000-3
51133100-4
51521000-0
51520000-3
51541300-9
51542100-4
51542000-3
51542200-5
51542300-6
51514000-8
51522000-7
51544200-9
51544100-8
51544000-7
51543200-2
51543100-1

Servicii de instalare de echipament medical


Installation services of medica
Servicii de instalare de echipament medical i chirurInstallation services of medica
Servicii de instalare de echipament meteorologic Installation services of meteor
Servicii de instalare de echipament radio
Installation services of radio e
Servicii de instalare de echipament radio, de televiz Installation services of radio,
Servicii de instalare de echipament video
Installation services of video
Servicii de instalare de echipamente de protecie mp
Installation services of fire pr
Servicii de instalare de echipamente pentru ceasuri Installation services of parkin
Servicii de instalare de echipamente i utilaje
Installation services of machi
Servicii de instalare de ecrane sau tabele de afiareInstallation

services of airport
Servicii de instalare de ecrane sau tabele de afiareInstallation

services of railway
Servicii de instalare de emitoare de televiziune
Installation services of televisi
Servicii de instalare de emitoare radio
Installation services of radio tr
Servicii de instalare de emitoare radio i de televi Installation services of radio an
Servicii de instalare de generatoare
Installation services of generat
Servicii de instalare de generatoare cu aburi
Installation services of steam
Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de tu Installation services of steam
Servicii de instalare de hardware
Hardware installation services
Servicii de instalare de incineratoare de deeuri
Installation services of waste i
Servicii de instalare de macarale
Installation services of cranes
Servicii de instalare de maini de splat, de maini Installation services of laundr
Servicii de instalare de maini-unelte
Installation services of machine
Servicii de instalare de motoare
Installation services of engines
Servicii de instalare de motoare cu benzin
Installation services of petrol
Servicii de instalare de motoare de aeronave
Installation services of aircraft
Servicii de instalare de motoare de nave
Installation services of marine
Servicii de instalare de motoare de vehicule
Installation services of vehicle
Servicii de instalare de motoare diesel
Installation services of diesel
Servicii de instalare de motoare electrice
Installation services of electric
Servicii de instalare de motoare electrice, de gener Installation services of electri
Servicii de instalare de motoare feroviare
Installation services of railway
Servicii de instalare de nacele de curare a faadel Installation services of suspe
Servicii de instalare de rezervoare
Installation services of reservoi
Servicii de instalare de sisteme de armament
Installation services of weapo
Servicii de instalare de sisteme de orientare i contrInstallation services of guidan
Servicii de instalare de sisteme speciale de transporInstallation services of specia
Servicii de instalare de stlpi de steag
Installation services of flagpole
Servicii de instalare de transformatoare
Installation services of transfo
Servicii de instalare de turbine
Installation services of turbines
Servicii de instalare de turbine cu gaz
Installation services of gas tur
Servicii de instalare de utilaje agricole
Installation services of agricul
Servicii de instalare de utilaje agricole i forestiere Installation services of agricul
Servicii de instalare de utilaje de construcii
Installation services of constr
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alime Installation services of food-p
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimenInstallation services of foodServicii de instalare de utilaje de prelucrare a buturInstallation services of bever
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunuInstallation services of tobacc
Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general Installation services of misce
Servicii de instalare de utilaje forestiere
Installation services of forestr
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cart Installation services of paper
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hrt Installation services of paperServicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hrtiInstallation services of paper
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea m Installation services of clothi
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea mateInstallation services of textile

51543000-0
51543300-3
51541200-8
51541400-0
51541100-7
51541000-6
51514110-2
51514100-9
51540000-9
51510000-0
76521000-1
64221000-1
70300000-4
72400000-4
92700000-8
71351400-7
79540000-1
72312000-5
77231400-2
79700000-1
90715000-2
90715100-3
66131100-8
77231600-4
63727200-3
75231210-9
63721100-0
60520000-9
70130000-1
64214100-0
55250000-7
70321000-7
70200000-3
70220000-9
70210000-6
70310000-7
70311000-4
70320000-0
70322000-4
90650000-8
90690000-0
85141210-4
98341140-8
98371110-8
98371100-5
77312000-0
90524300-9
90630000-2
90513600-2
90732200-9
50112120-0
72300000-8
77510000-8
79211200-8

Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea mateInstallation services of textile


Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pieli Installation services of leathe
Servicii de instalare de utilaje pentru industria extra Installation services of quarry
Servicii de instalare de utilaje pentru industria meta Installation services of metall
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minie Installation services of mining
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minie Installation services of mining
Servicii de instalare de utilaje i aparate de filtrare Installation services of machine
Servicii de instalare de utilaje i aparate de filtrare Installation services of liquid
Servicii de instalare de utilaje i de echipament cu uInstallation services of speci
Servicii de instalare de utilaje i de echipament de Installation services of gener
Servicii de instalaii marine
Offshore installation services
Servicii de interconexiune
Interconnection services
Servicii de intermediere imobiliar pentru teri
Real estate agency services on
Servicii de internet
Internet services
Servicii de internet caf
Cybercaf services
Servicii de interpretare petrofizic
Petrophysical interpretation se
Servicii de interpretariat
Interpretation services
Servicii de introducere de date
Data entry services
Servicii de inventariere a pdurilor
Forest inventory services
Servicii de investigaie i de siguran
Investigation and security serv
Servicii de investigaii n domeniul polurii
Pollution investigation services
Servicii de investigaii n domeniul polurii chimice Chemicals and oil pollution inve
Servicii de investiii ale fondurilor de pensii
Pension investment services
Servicii de mpdurire
Afforestation services
Servicii de mpingere
Pushing services
Servicii de ncarcerare
Imprisonment services
Servicii de ncrcare n buncre
Bunkering services
Servicii de ncrcturi utile experimentale
Experimental payload services
Servicii de nchiriere de bunuri imobiliare proprii
Letting services of own propert
Servicii de nchiriere de circuite prin satelit
Satellite circuit rental services
Servicii de nchiriere de locuine mobilate pe termenLetting services of short-stay
Servicii de nchiriere de terenuri
Land rental services
Servicii de nchiriere sau de leasing de bunuri imobilRenting or leasing services of
Servicii de nchiriere sau de leasing de proprieti n Non-residential property renting
Servicii de nchiriere sau de leasing de proprieti reResidential property renting or
Servicii de nchiriere sau de vnzare de imobile
Building rental or sale services
Servicii de nchiriere sau de vnzare de imobile rezi Residential building rental or s
Servicii de nchiriere sau de vnzare de terenuri
Land rental or sale services
Servicii de nchiriere sau de vnzare de terenuri vir Vacant-land rental or sale serv
Servicii de ndeprtare a azbestului
Asbestos removal services
Servicii de ndeprtare de graffiti
Graffiti removal services
Servicii de ngrijire medical la domiciliu
Home medical treatment servic
Servicii de ngrijitor de imobile
Caretaker services
Servicii de nhumare
Cemetery services
Servicii de nhumare i de incinerare
Cemetery services and cremati
Servicii de nlturare a buruienilor
Weed-clearance services
Servicii de nlturare a deeurilor biologice
Removal services of biological
Servicii de nlturare a gheii
Ice-clearing services
Servicii de nlturare a nmolului
Sludge removal services
Servicii de nlturare a solurilor poluate
Polluted soil removal services
Servicii de nlocuire a parbrizelor
Windscreen replacement servi
Servicii de nlocuire de date
Data services
Servicii de nmulire a vnatului
Game-propagation services
Servicii de nregistrare a declaraiilor financiare
Compilation of financial statem

63726100-5
79211120-3
71352300-3
76533000-8
90740000-6
77315000-1
76531000-4
76440000-9
76442000-3
76441000-6
50211100-8
50531200-8
50750000-7
50113200-2
50112200-5
50114200-9
98371111-5
50322000-8
50333000-8
50330000-7
50246000-1
50313200-4
50246200-3
50232100-1
50332000-1
50232000-0
50225000-8
50211211-9
50115200-6
77313000-7
50323100-6
50334110-9
50232200-2
50324100-3
50334400-9
77314000-4
77320000-9
98330000-5
50324200-4
72267000-4
80200000-6
80212000-3
80211000-6
80210000-9
80110000-8
80100000-5
80340000-9
80300000-7
80000000-4
80430000-7
92351000-6
92350000-9
75230000-7
71900000-7

Servicii de nregistrare a navelor


Vessel registration services
Servicii de nregistrare a vnzrilor i a achiziiilor Sales and purchases recording
Servicii de nregistrare magnetometric
Magnetometric surveying servi
Servicii de nregistrare pentru fundul gurii de foraj Downhole recording services
Servicii de nregistrare, monitorizare i reabilitare a Pollutants tracking and monitor
Servicii de nsmnare
Seeding services
Servicii de ntocmire a profilului geologic al gurilor Downhole logging services
Servicii de ntocmire a profilului geologic al puurilor Well-logging services
Servicii de ntocmire a profilului geologic al sondelo Open hole logging services
Servicii de ntocmire a profilului geologic al sondelo Cased hole logging services
Servicii de ntreinere a aeronavelor
Aircraft maintenance services
Servicii de ntreinere a aparatelor cu gaz
Gas appliance maintenance se
Servicii de ntreinere a ascensoarelor
Lift-maintenance services
Servicii de ntreinere a autobuzelor
Bus maintenance services
Servicii de ntreinere a automobilelor
Car maintenance services
Servicii de ntreinere a camioanelor
Truck maintenance services
Servicii de ntreinere a cimitirelor
Cemetery maintenance service
Servicii de ntreinere a computerelor personale
Maintenance services of perso
Servicii de ntreinere a echipamentului de radiocomMaintenance services of radio
Servicii de ntreinere a echipamentului de telecomun
Maintenance services of telec
Servicii de ntreinere a echipamentului portuar
Harbour equipment maintenanc
Servicii de ntreinere a fotocopiatoarelor
Photocopier maintenance servi
Servicii de ntreinere a geamandurilor
Buoy maintenance services
Servicii de ntreinere a iluminatului public
Street-lighting maintenance ser
Servicii de ntreinere a infrastructurilor de telecomu Telecommunications-infrastruc
Servicii de ntreinere a instalaiilor de iluminare pu Maintenance services of public-li
Servicii de ntreinere a liniilor de ci ferate
Railway-track maintenance ser
Servicii de ntreinere a motoarelor de aeronave
Aircraft-engine maintenance se
Servicii de ntreinere a motocicletelor
Motorcycle maintenance servic
Servicii de ntreinere a parcurilor
Parks maintenance services
Servicii de ntreinere a perifericelor informatice
Maintenance of computer perip
Servicii de ntreinere a reelei telefonice
Telephone network maintenanc
Servicii de ntreinere a semafoarelor
Traffic-signal maintenance serv
Servicii de ntreinere a sistemelor
System maintenance services
Servicii de ntreinere a sistemelor de comunicaii Communications system mainte
Servicii de ntreinere a terenurilor
Grounds maintenance services
Servicii de ntreinere a terenurilor de sport
Sports fields maintenance serv
Servicii de ntreinere corporal
Physical well-being services
Servicii de ntreinere preventiv
Preventive maintenance servic
Servicii de ntreinere i reparaii de software
Software maintenance and repa
Servicii de nvmnt gimnazial
Secondary education services
Servicii de nvmnt gimnazial profesional
Vocational secondary education
Servicii de nvmnt gimnazial tehnic
Technical secondary education
Servicii de nvmnt gimnazial tehnic i profesion Technical and vocational secon
Servicii de nvmnt precolar
Pre-school education services
Servicii de nvmnt primar
Primary education services
Servicii de nvmnt special
Special education services
Servicii de nvmnt superior
Higher education services
Servicii de nvmnt i formare profesional
Education and training service
Servicii de nvmnt universitar pentru aduli
Adult-education services at univ
Servicii de jocuri de noroc
Gambling services
Servicii de jocuri de noroc i de pariuri
Gambling and betting services
Servicii de justiie
Justice services
Servicii de laborator
Laboratory services

73111000-3
60510000-6
63726610-3
98395000-8
76534000-5
66114000-2
79971200-3
79971000-1
79342400-7
79342410-4
79822400-6
55521200-0
55521100-9
64121200-2
79714100-3
79714110-6
98511000-8
98510000-1
98512000-5
98322140-9
98322120-3
63112000-7
63112100-8
63111000-0
63110000-3
63100000-0
98333000-6
90612000-0
85147000-1
98341110-9
64216100-4
64216000-3
71351610-2
79961330-0
72242000-3
50334120-2
50245000-4
76431600-9
71631440-6
90731700-7
90742300-3
90741100-4
79711000-1
90743100-8
90731900-9
63712710-3
63711100-7
90733100-5
90733700-1
77231500-3
90731400-4
71700000-5
70340000-6
60651300-9

Servicii de laborator de cercetare


Research laboratory services
Servicii de lansare de satelii
Satellite launch services
Servicii de lansare la ap a navelor
Ship-launching services
Servicii de lcturie
Locksmith services
Servicii de lrgire pentru fundul gurii de foraj
Downhole underreaming servic
Servicii de leasing financiar
Financial leasing services
Servicii de legare
Bookbinding services
Servicii de legare i de finisare
Bookbinding and finishing serv
Servicii de licitaie
Auction services
Servicii de licitaie electronic
Electronic auction services
Servicii de litografiere
Lithographic services
Servicii de livrare a mncrii
Meal delivery service
Servicii de livrare a mncrii la domiciliu
Meals-on-wheels services
Servicii de livrare a pachetelor
Parcel delivery services
Servicii de localizare
Tracing system services
Servicii de localizare a transfugilor
Absconder-tracing services
Servicii de lucrtori comerciali
Services of commercial worker
Servicii de lucrtori comerciali i industriali
Services of commercial and ind
Servicii de lucrtori industriali
Services of industrial workers
Servicii de machiaj
Make-up services
Servicii de manichiur
Manicuring services
Servicii de manipulare a bagajelor
Baggage handling services
Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
Passenger baggage handling s
Servicii de manipulare a containerelor
Container handling services
Servicii de manipulare a ncrcturilor
Cargo handling services
Servicii de manipulare i de depozitare a ncrcturiCargo handling and storage se
Servicii de masaj
Massage services
Servicii de mturare a strzilor
Street-sweeping services
Servicii de medicina muncii
Company health services
Servicii de menaj
Housekeeping services
Servicii de mesagerie electronic
Electronic message services
Servicii de mesagerie i de informare electronice Electronic message and informa
Servicii de meteorologie
Meteorology services
Servicii de microfilmare
Microfilming services
Servicii de modelizare a proiectelor
Design-modelling services
Servicii de modernizare a centralelor telefonice inte Upgrade services of telephone
Servicii de modernizare a navelor
Upgrading services of ships
Servicii de monitorizare a aparatelor de forare de puWell-drilling rig monitor service
Servicii de monitorizare a debitului
Flow-monitoring services
Servicii de monitorizare a dioxidului de carbon
Carbon dioxide monitoring serv
Servicii de monitorizare a polurii fonice
Noise pollution monitoring serv
Servicii de monitorizare a scurgerilor accidentale deOil spillage monitoring services
Servicii de monitorizare a sistemelor de alarm
Alarm-monitoring services
Servicii de monitorizare a substanelor toxice
Toxic substances monitoring se
Servicii de monitorizare a subierii stratului de ozon Ozone depletion monitoring ser
Servicii de monitorizare a traficului
Traffic monitoring services
Servicii de monitorizare a trenurilor
Train monitoring services
Servicii de monitorizare sau control al polurii apel Surface water pollution monitor
Servicii de monitorizare sau control al polurii apel Groundwater pollution monitorin
Servicii de monitorizare sau evaluare a pdurilor
Forest monitoring or evaluation
Servicii de monitorizare sau msurare a polurii at Air pollution monitoring or me
Servicii de monitorizare i de control
Monitoring and control services
Servicii de multiproprietate
Time-sharing services
Servicii de nave antipoluare
Anti-pollution ship services

60651500-1
60651600-2
63726800-2
63726700-1
60630000-3
63725200-9
60651400-0
63724000-0
63726400-8
85121220-1
85121210-8
71351921-2
71351922-2
71351920-2
98361000-1
85121281-6
85121280-9
85160000-8
75242100-5
71230000-9
92622000-7
79952100-3
79950000-8
79953000-9
79957000-7
79954000-6
79955000-3
79951000-5
79956000-0
79996000-2
98100000-4
85312310-5
79634000-7
85312300-2
85111600-6
85131100-7
85121283-0
85121240-7
85111700-7
63712400-7
98351100-9
92331200-2
92352000-3
85111800-8
79715000-9
79713000-5
85121291-9
85121290-2
98322130-6
75231230-5
66520000-1
66522000-5
66521000-8
79633000-0

Servicii de nave de ajutor


Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe m
Servicii de nave de cercetare
Servicii de nave de pescuit
Servicii de nave de pozat cabluri
Servicii de nave de salvare
Servicii de nave transportoare de ncrctur grea
Servicii de navigaie
Servicii de navlosire a navelor
Servicii de nefrologie sau neurologie
Servicii de obstetric sau ginecologie
Servicii de oceanografie a estuarelor
Servicii de oceanografie fizic
Servicii de oceanografie i de hidrologie
Servicii de oceanologie
Servicii de oftalmologie
Servicii de oftalmologie, dermatologie sau ortopedi
Servicii de optic
Servicii de ordine public
Servicii de organizare a concursurilor de proiectare
Servicii de organizare a evenimentelor sportive
Servicii de organizare de evenimente culturale
Servicii de organizare de expoziii, de trguri i de
Servicii de organizare de festivaluri
Servicii de organizare de licitaii
Servicii de organizare de petreceri
Servicii de organizare de prezentri de mod
Servicii de organizare de seminarii
Servicii de organizare de trguri i expoziii
Servicii de organizare economic
Servicii de organizaii asociative
Servicii de orientare
Servicii de orientare profesional
Servicii de orientare i de consultan profesional
Servicii de ortezare
Servicii de ortodonie
Servicii de ortopedie
Servicii de otorinolaringologie sau audiologie
Servicii de oxigenoterapie
Servicii de parcare
Servicii de parcri de autovehicule
Servicii de parcuri de distracii
Servicii de pariuri
Servicii de patologie
Servicii de patrulare
Servicii de paz
Servicii de pediatrie
Servicii de pediatrie sau urologie
Servicii de pedichiur
Servicii de penitenciar
Servicii de pensie
Servicii de pensie colectiv
Servicii de pensie privat
Servicii de perfecionare a personalului

Standby ship services


Offshore supply ship services
Research vessel services
Fishing-vessel services
Cable-laying ship services
Standby vessel services
Heavy-lift ship services
Navigation services
Ship chartering services
Nephrology or nervous system s
Gyneacologic or obstetric servi
Estuarine oceanography servic
Physical oceanography service
Oceanography and hydrology s
Aquatic marine services
Ophthalmologist services
Ophthalmologist, dermatology o
Optician services
Public-order services
Organisation of architectural d
Sports-event organisation serv
Cultural event organisation ser
Exhibition, fair and congress o
Festival organisation services
Auction organisation services
Party organisation services
Fashion shows organisation se
Seminar organisation services
Fair and exhibition organisatio
Business organisation services
Membership organisation servi
Guidance services
Career guidance services
Guidance and counselling serv
Orthotic services
Orthodontic services
Orthopaedic services
ENT or audiologist services
Oxygen-therapy services
Parking services
Car park services
Amusement park services
Betting services
Pathology services
Patrol services
Guard services
Paediatric services
Paediatric or urologist services
Pedicuring services
Prison services
Pension services
Group pension services
Individual pension services
Staff development services

80570000-0
76535000-2
98513300-5
98513100-3
98513200-4
79631000-6
60444100-3
63722000-6
92360000-2
92332000-7
72224200-3
72224100-2
72222200-9
90712400-5
85312330-1
76411200-9
77231900-7
71356400-2
79610000-3
79612000-7
63712500-8
75241100-8
76532000-1
98371200-6
75251000-0
75250000-3
98341120-2
64216120-0
76431300-6
76400000-7
63724110-4
63724300-3
76492000-8
63724100-1
85131000-6
85130000-9
85121000-3
85120000-6
79222000-6
63524000-8
79822100-3
72312100-6
71351100-4
71352120-7
71352140-3
72311200-0
79552000-8
55321000-6
75251110-4
72310000-1
92110000-5
92111000-2
92221000-6
92211000-3

Servicii de perfecionare personal


Personal development training
Servicii de perforare pentru fundul gurii de foraj
Downhole hole opening service
Servicii de personal angajat temporar pentru particuTemporary staff for households
Servicii de personal de agenii pentru particulari
Agency staff services for hous
Servicii de personal de birou pentru particulari
Clerical staff services for hous
Servicii de personal i de salarizare
Personnel and payroll services
Servicii de pilotaj
Pilot services
Servicii de pilotare a navelor
Ship-piloting services
Servicii de pirotehnie
Pyrotechnic services
Servicii de plaje
Beach services
Servicii de planificare a asigurrii calitii sistemelor System quality assurance plann
Servicii de planificare a punerii n aplicare a sistemeSystem implementation plannin
Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologieiInformation systems or technol
Servicii de planificare a strategiei de gestionare sa Natural resources management
Servicii de planificare familial
Family-planning services
Servicii de planificare pentru tubarea puurilor
Well-casing planning services
Servicii de planificare sectorial a pdurilor
Forest sectoral planning servic
Servicii de planificare tehnic
Technical planning services
Servicii de plasare de personal
Placement services of personn
Servicii de plasare de personal de birou
Placement services of office-s
Servicii de poduri-bascul
Weighbridge services
Servicii de poliie
Police services
Servicii de pompare pentru fundul gurii de foraj
Downhole pumping services
Servicii de pompe funebre
Undertaking services
Servicii de pompieri
Fire-brigade services
Servicii de pompieri i de salvare
Fire-brigade and rescue servic
Servicii de portar
Portering services
Servicii de pot electronic
Electronic mail services
Servicii de pozare a conductelor pentru forare de puWell-drilling laydown services
Servicii de poziionare a echipamentelor de foraj
Rig-positioning services
Servicii de poziionare a farurilor plutitoare
Lightship positioning services
Servicii de poziionare a geamandurilor
Buoy positioning services
Servicii de poziionare a puurilor
Well-positioning services
Servicii de poziionare pe mare
Offshore positioning services
Servicii de practic dentar
Dental-practice services
Servicii de practic dentar i servicii conexe
Dental practice and related ser
Servicii de practic medical
Medical practice services
Servicii de practic medical i servicii conexe
Medical practice and related se
Servicii de pregtire a declaraiilor de impozit
Tax-return preparation services
Servicii de pregtire a documentelor de transport Transport document preparatio
Servicii de pregtire a formelor de tipar
Print-plate making services
Servicii de pregtire de date
Data preparation services
Servicii de pregtire i de analiz de carotaj
Core preparation and analysis
Servicii de preluare de date seismice
Seismic data acquisition servic
Servicii de prelucrare de date seismice
Seismic processing services
Servicii de prelucrare de loturi
Batch processing services
Servicii de prelucrare de text
Word-processing services
Servicii de preparare a mncrii
Meal-preparation services
Servicii de prevenire a incendiilor
Fire-prevention services
Servicii de procesare de date
Data-processing services
Servicii de producie de filme cinematografice i de Motion picture and video tape
Servicii de producie de filme cinematografice i de Motion picture and video produ
Servicii de producie de televiziune
Television production services
Servicii de producie radiofonic
Radio production services

71351600-9
72243000-0
72210000-0
72211000-7
72212000-4
72200000-7
71322400-5
71322200-3
71325000-2
71322300-4
71323100-9
71321200-6
71327000-6
71220000-6
92130000-1
92140000-4
79934000-0
72413000-8
79822500-7
79930000-2
71321000-4
71323200-0
71322000-1
71322500-6
71323000-8
79342200-5
92621000-0
70110000-5
70332300-0
70332000-7
70331000-0
71351710-3
71351730-9
71351000-3
71352000-0
71351700-0
90721100-8
90721400-1
90721700-4
90721200-9
90721300-0
90733300-7
90731300-3
90742200-2
90732100-8
90721600-3
90721800-5
90721500-2
72244000-7
85121270-6
79972100-9
79972000-8
79341000-6
79341500-1

Servicii de prognoz meteorologic


Weather-forecasting services
Servicii de programare
Programming services
Servicii de programare a pachetelor de produse sof Programming services of packa
Servicii de programare de sisteme informatice i softProgramming services of syste
Servicii de programare de software de aplicaie
Programming services of applic
Servicii de programare i de consultan software Software programming and cons
Servicii de proiectare a barajelor
Dam-design services
Servicii de proiectare a conductelor
Pipeline-design services
Servicii de proiectare a fundaiilor
Foundation-design services
Servicii de proiectare a podurilor
Bridge-design services
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electr Electrical power systems desig
Servicii de proiectare a sistemelor de nclzire
Heating-system design service
Servicii de proiectare a structurilor portante
Load-bearing structure design
Servicii de proiectare arhitectural
Architectural design services
Servicii de proiectare de filme cinematografice
Motion picture projection servi
Servicii de proiectare de filme video
Video-tape projection services
Servicii de proiectare de mobil
Furniture design services
Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wid World wide web (www) site des
Servicii de proiectare grafic
Graphic design services
Servicii de proiectare specializat
Specialty design services
Servicii de proiectare tehnic a instalaiilor mecaniceEngineering design services for
Servicii de proiectare tehnic a uzinelor
Plant engineering design servi
Servicii de proiectare tehnic pentru construcia de Engineering design services for
Servicii de proiectare tehnic pentru infrastructura Engineering-design services for t
Servicii de proiectare tehnic pentru procese i prodEngineering-design services for
Servicii de promovare
Promotional services
Servicii de promovare a evenimentelor sportive
Sports-event promotion service
Servicii de promovare imobiliar
Development services of real e
Servicii de proprietate industrial
Industrial property services
Servicii de proprietate nerezidenial
Non-residential property servic
Servicii de proprietate rezidenial
Residential property services
Servicii de prospectare geofizic
Geophysical prospecting servi
Servicii de prospectare geologic
Geological prospecting service
Servicii de prospectare geologic i geofizic i alte Geological, geophysical and oth
Servicii de prospectare subteran
Subsurface surveying services
Servicii de prospectare tiinific
Scientific prospecting services
Servicii de protecie a peisajului
Landscape protection services
Servicii de protecie a resurselor genetice
Genetic resources protection s
Servicii de protecie a speciilor pe cale de dispariie Endangered species protection
Servicii de protecie a stratului de ozon
Ozone protection services
Servicii de protecie mpotriva contaminrii alimen Food or feed contamination pro
Servicii de protecie mpotriva polurii apelor de su Surface water pollution protect
Servicii de protecie mpotriva polurii atmosferice Air pollution protection services
Servicii de protecie mpotriva polurii fonice
Noise pollution protection serv
Servicii de protecie mpotriva polurii solului
Soil pollution protection servic
Servicii de protecie mpotriva radiaiilor
Radiation protection services
Servicii de protecie mpotriva riscurilor sau a pericoNatural risks or hazards protec
Servicii de protecie mpotriva substanelor toxice Toxic substances protection se
Servicii de prototipare
Prototyping services
Servicii de psihiatrie sau psihologie
Psychiatrist or psychologist ser
Servicii de publicare de dicionare de limbi regional Regional language dictionary p
Servicii de publicare de dicionare lingvistice
Language dictionary publishing
Servicii de publicitate
Advertising services
Servicii de publicitate aerian
Aeral advertising services

79340000-9
60441000-1
71351820-7
92210000-6
92200000-3
92230000-2
79961340-3
64223000-5
63725300-0
85312500-4
90743200-9
90733200-6
90741300-6
85312510-7
79311200-9
66700000-7
66710000-0
66720000-3
79992000-4
90514000-3
50211300-0
50223000-4
50224000-1
50211310-3
50244000-7
50224100-2
50224200-3
92000000-1
79600000-0
72312200-7
72251000-9
76111000-4
66152000-0
66519400-5
66518300-7
66519500-6
75231240-8
79416000-3
63727100-2
50118110-9
63727000-1
50211200-9
50820000-9
50113100-1
50112100-4
50810000-6
50114100-8
50112111-4
50112110-7
50321000-1
50241200-8
50313100-3
50514300-4
50211212-6

Servicii de publicitate i de comercializare


Advertising and marketing serv
Servicii de pulverizare aerian
Aerial spraying services
Servicii de radiestezie
Water divining services
Servicii de radio
Radio services
Servicii de radio i de televiziune
Radio and television services
Servicii de radio i televiziune prin cablu
Radio and television cable serv
Servicii de radiografie
X-ray photography services
Servicii de radiomesagerie
Paging services
Servicii de ranfluare a navelor
Vessel refloating services
Servicii de reabilitare
Rehabilitation services
Servicii de reabilitare a substanelor toxice
Toxic substances rehabilitation
Servicii de reabilitare n cazul polurii apelor de sup Surface water pollution rehabili
Servicii de reabilitare n cazul scurgerilor accidenta Oil spillage rehabilitation servi
Servicii de reabilitare profesional
Vocational rehabilitation servic
Servicii de realizare de studii
Survey conduction services
Servicii de reasigurare
Reinsurance services
Servicii de reasigurare de via
Life reinsurance services
Servicii de reasigurare mpotriva accidentelor i de Accident and health reinsuranc
Servicii de recepie
Reception services
Servicii de reciclare a deeurilor menajere
Refuse recycling services
Servicii de recondiionare a aeronavelor
Reconditioning services of aircr
Servicii de recondiionare a locomotivelor
Reconditioning services of loc
Servicii de recondiionare a materialului rulant
Reconditioning services of rolli
Servicii de recondiionare a motoarelor de aeronaveReconditioning services of airc
Servicii de recondiionare a navelor sau a ambarcaiReconditioning services of ship
Servicii de recondiionare a scaunelor pentru materiaReconditioning services of rolli
Servicii de recondiionare a vagoanelor de cltori Reconditioning services of pa
Servicii de recreere, culturale i sportive
Recreational, cultural and spor
Servicii de recrutare
Recruitment services
Servicii de recunoatere optic a caracterelor
Optical character recognition s
Servicii de recuperare a aplicaiilor n caz de accide Disaster recovery services
Servicii de regazeificare
Regasification services
Servicii de reglementare a pieelor financiare
Financial market regulatory ser
Servicii de regularizare a avariilor
Average adjustment services
Servicii de regularizare a cererilor de despgubire Insurance claims adjustment se
Servicii de regularizare a daunelor
Loss adjustment services
Servicii de reinserie social
Probation services
Servicii de relaii cu publicul
Public relations services
Servicii de remorcare
Towing services
Servicii de remorcare a vehiculelor
Vehicle towing-away services
Servicii de remorcare i de mpingere a navelor
Towing and pushing services of
Servicii de reparare a aeronavelor
Aircraft repair services
Servicii de reparare a articolelor din piele
Repair services of leather per
Servicii de reparare a autobuzelor
Bus repair services
Servicii de reparare a automobilelor
Car repair services
Servicii de reparare a bijuteriilor
Repair services of jewellery
Servicii de reparare a camioanelor
Truck repair services
Servicii de reparare a caroseriilor
Panel-beating services
Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
Body-repair services for vehicl
Servicii de reparare a computerelor personale
Repair services of personal co
Servicii de reparare a feriboturilor
Ferry repair services
Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
Photocopier repair services
Servicii de reparare a manoanelor
Sleeving repair services
Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
Aircraft-engine repair services

50115100-5
50241100-7
50323200-7
50116500-6
50116100-2
50821000-6
50830000-2
50822000-3
50211000-7
50650000-6
50222100-8
50413000-3
50411000-9
50410000-2
50333200-0
50412000-6
50334140-8
50841000-2
50620000-7
50840000-5
50113000-0
50112000-3
50110000-9
50531100-7
50114000-7
50432000-2
50431000-5
50334130-5
50514100-2
50531300-9
50320000-4
50514000-1
50411100-0
50411300-2
50411200-1
50221100-1
50116300-4
50116600-7
50342000-4
50340000-0
50422000-9
50344200-0
50884000-5
50883000-8
50413100-4
50532400-7
50430000-8
50610000-4
50413200-5
50334100-6
50334000-5
50334200-7
50341000-7
50334300-8

Servicii de reparare a motocicletelor


Motorcycle repair services
Servicii de reparare a navelor
Vessel repair services
Servicii de reparare a perifericelor informatice
Repair of computer peripherals
Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare i Tyre repair services, including
Servicii de reparare a sistemelor electrice
Electrical-system repair servic
Servicii de reparare de cizme
Repair services of boots
Servicii de reparare de mbrcminte i de articole t Repair services of garments and
Servicii de reparare de nclminte
Repair services of shoes
Servicii de reparare i de ntreinere a aeronavelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a aeronavelor mi
Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a amortizoareloRepair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor de Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor d Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor de Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor de Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a aparatelor te Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a armelor de foRepair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a armelor de foRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a armelor de Repair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a autobuzelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a automobilelo Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a autovehicul Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a boilerelor
Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a camioanelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a ceasornicelorRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a ceasurilor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a centralelor te Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a cisternelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a compresoare Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a computerelo Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a containerelo Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a contoarelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a contoarelor d Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a contoarelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a cutiilor de t Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a cutiilor de vi Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a demaroarelorRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulu
Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulu
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulu
Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulu
Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulu
Repair and maintenance service

50341100-8
50344100-9
50881000-4
50880000-7
50421000-2
50420000-5
50400000-9
50344000-8
50882000-1
50870000-4
50421200-4
50343000-1
50212000-4
50341200-9
50333100-9
50314000-9
50116200-3
50221400-4
50532300-6
50730000-1
50700000-2
50711000-2
50710000-5
50712000-9
50411500-4
50860000-1
50720000-8
50331000-4
50221000-0
50531400-0
50531500-1
50530000-9
50317000-0
50531000-6
50532000-3
50600000-1
50222000-7
50850000-8
50211210-2
50532100-4
50115000-4
50241000-6
50640000-3
50221300-3
50323000-5
50116000-1
50246400-5
50511000-0
50511200-2
50511100-1
50510000-3
50500000-0
50514200-3
50513000-4

Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic


Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a echipamentulRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a elicopterelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a emitoarelor Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a emitoarelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a faxurilor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a frnelor pent Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a frnelor i a Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a generatoarel Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a grupurilor de Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a instalaiilor d Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a instalaiilor e Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a instalaiilor Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a instalaiilor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a instrumentel Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a instrumentel Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a nclzirii cent Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a liniilor de tel Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a locomotivelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a macaralelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a macaralelor dRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a mainilor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a mainilor de vMaintenance and repair of ticke
Servicii de reparare i de ntreinere a mainilor neeRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a mainilor i Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a materialelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a materialului r Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a mobilierului Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a motoarelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a motoarelor el Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a motocicletelo Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a navelor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a navelor de r Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a osiilor monta Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a perifericelor Maintenance and repair of com
Servicii de reparare i de ntreinere a pieselor spe Maintenance and repair services
Servicii de reparare i de ntreinere a platformelor pRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a pompelor
Repair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a pompelor de Repair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a pompelor de Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a pompelor, a Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a pompelor, a vRepair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a rezervoarelor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a robinetelor Repair and maintenance servic

50315000-6
50421100-3
50740000-4
50842000-9
50660000-9
50246300-4
50411400-3
50532200-5
50221200-2
50116400-5
50512000-7
50630000-0
50100000-6
50210000-0
50300000-8
50200000-7
50220000-3
50240000-9
50230000-6
50000000-5
79112100-3
79112000-2
72264000-3
79520000-5
55310000-6
55311000-3
55312000-0
55523100-3
55300000-3
79963000-2
50116510-9
72700000-7
72720000-3
72710000-0
64213000-2
64214000-9
55120000-7
79212500-8
92533000-6
75252000-7
63725100-8
60443100-6
63725000-7
85100000-0
85323000-9
85000000-9
79999100-4
79999000-3
64216110-7
66180000-5
98363000-5
76120000-0
76121000-7
79510000-2

Servicii de reparare i de ntreinere a roboilor telef Repair and maintenance servic


Servicii de reparare i de ntreinere a scaunelor cu Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a scrilor rulan Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a sistemelor Repair and maintenance servi
Servicii de reparare i de ntreinere a sistemelor el Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a structurilor pl Repair and maintenance services
Servicii de reparare i de ntreinere a tahometrelor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a transformato Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a transmisiilor Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a transmisiilor Repair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a vanelor
Repair and maintenance servic
Servicii de reparare i de ntreinere a vehiculelor miRepair and maintenance service
Servicii de reparare i de ntreinere a vehiculelor Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii co Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii
Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii cone Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii con Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii co Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i de ntreinere i servicii con Repair, maintenance and associ
Servicii de reparare i ntreinere
Repair and maintenance servic
Servicii de reprezentare a prilor interesate
Stakeholders representation se
Servicii de reprezentare juridic
Legal representation services
Servicii de reproducere de software
Software reproduction services
Servicii de reprografie
Reprographic services
Servicii de restaurant cu osptari
Restaurant waiter services
Servicii de restaurant cu osptari cu clientel restr Restricted-clientele restaurant
Servicii de restaurant cu osptari fr restricii de a Unrestricted-clientele restauran
Servicii de restaurant pentru coli
School-meal services
Servicii de restaurant i de servire a mncrii
Restaurant and food-serving se
Servicii de restaurare, de copiere i de retuare a fotPhotograph restoration, copyin
Servicii de reapare de pneuri
Tyre-remoulding services
Servicii de reele informatice
Computer network services
Servicii de reele la mare distan
Wide area network services
Servicii de reele locale
Local area network services
Servicii de reele telefonice comerciale partajate
Shared-business telephone net
Servicii de reele telefonice comerciale specializate Dedicated-business telephone
Servicii de reuniuni i conferine organizate la hotel Hotel meeting and conference
Servicii de revizuire contabil
Accounting review services
Servicii de rezervaii naturale
Nature reserve services
Servicii de salvare
Rescue services
Servicii de salvare a navelor
Vessel-salvaging services
Servicii de salvare aeromaritim
Air-sea rescue services
Servicii de salvare i de ranfluare
Salvage and refloating service
Servicii de sntate
Health services
Servicii de sntate comunitar
Community health services
Servicii de sntate i servicii de asisten social Health and social work service
Servicii de scanare
Scanning services
Servicii de scanare i facturare
Scanning and invoicing service
Servicii de schimb de date electronice
Electronic data exchange servi
Servicii de schimb valutar
Foreign exchange services
Servicii de scufundare
Diving services
Servicii de scufundare conexe extraciei gazelor
Diving services incidental to ga
Servicii de scufundare legate de puurile submarine Subsea well diving services
Servicii de secretariat telefonic
Telephone-answering services

90721000-7
71352100-1
55400000-4
79710000-4
72910000-2
72900000-9
75241000-7
75240000-0
92213000-7
66518200-6
72260000-5
72511000-0
79320000-3
50112300-6
98310000-9
72241000-6
72330000-2
98332000-9
75251100-1
72317000-0
79311000-7
71351923-2
79310000-0
79342310-9
79342311-6
92214000-4
71356300-1
79714000-2
90491000-5
90490000-8
76431500-8
71520000-9
79421100-2
71521000-6
80412000-5
80411000-8
92342000-0
92342100-1
92342200-2
80513000-3
80413000-2
80414000-9
80415000-6
55243000-5
72311000-8
98394000-1
79941000-2
63712321-9
63712210-8
63712311-6
60120000-5
77211400-6
72222300-0
79553000-5

Servicii de securitate a mediului


Environmental safety services
Servicii de seismic
Seismic services
Servicii de servire a buturilor
Beverage-serving services
Servicii de siguran
Security services
Servicii de siguran informatic
Computer back-up services
Servicii de siguran informatic i de conversie co Computer back-up and catalogu
Servicii de siguran public
Public security services
Servicii de siguran public i de asigurare a ordini Public security, law and order s
Servicii de sisteme radio la scar redus
Small scale radio systems serv
Servicii de societi de asigurri
Insurance agency services
Servicii de software
Software-related services
Servicii de software de gestionare a reelelor
Network management software
Servicii de sondaje de opinie
Public-opinion polling services
Servicii de splare a automobilelor i servicii similar Car-washing and similar servic
Servicii de spltorie i de curtorie uscat
Washing and dry-cleaning serv
Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte Critical design target specificat
Servicii de standardizare i clasificare a coninuturil Content or data standardization
Servicii de staiuni termale
Spa services
Servicii de stingere a incendiilor
Firefighting services
Servicii de stocare de date
Data storage services
Servicii de studii
Survey services
Servicii de studii batimetrice
Bathymetric surveys services
Servicii de studii de pia
Market research services
Servicii de studii privind consumatorii
Customer survey services
Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilorCustomer satisfaction survey
Servicii de studio sau de echipament radio
Radio studio or equipment serv
Servicii de suport tehnic
Technical support services
Servicii de supraveghere
Surveillance services
Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduaSewer survey services
Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale
Sewer survey and sewage treat
Servicii de supraveghere a forrii de puuri
Well-drilling supervision servic
Servicii de supraveghere a lucrrilor
Construction supervision servi
Servicii de supraveghere a proiectelor, altele dect Project-supervision services ot
Servicii de supraveghere a antierului
Construction-site supervision s
Servicii de coli de aviaie
Flying-school services
Servicii de coli de conducere auto
Driving-school services
Servicii de coli de dans
Dance-instruction services
Servicii de coli de dans de societate
Ballroom dance-instruction ser
Servicii de coli de dans modern
Discotheque dance-instruction
Servicii de coli de echitaie
Horse riding school services
Servicii de coli de marin
Sailing-school services
Servicii de coli de scafandri
Diving-school services
Servicii de coli de schi
Ski-training services
Servicii de tabere de copii
Children's holiday-camp servic
Servicii de tabulare computerizat
Computer tabulation services
Servicii de tapiserie
Upholstering services
Servicii de taxare
Toll-collection services
Servicii de taxare la intrarea n tunel
Tunnel toll services
Servicii de tax de autostrad
Highway toll services
Servicii de tax de pod
Bridge toll services
Servicii de taxi
Taxi services
Servicii de tiere a arborilor
Tree-cutting services
Servicii de tehnologie a informaiilor
Information technology service
Servicii de tehnoredactare computerizat
Desktop publishing services

64200000-8
64225000-9
64227000-3
64220000-4
64224000-2
64215000-6
64212000-5
64211000-8
64210000-1
64216140-6
64222000-8
92226000-1
64216300-6
92220000-9
92222000-3
92224000-7
92225000-4
92232000-6
64216130-3
76473000-9
71631430-3
76471000-5
79312000-4
76470000-8
72254100-1
71632100-8
71632200-9
71610000-7
71632000-7
71600000-4
72820000-4
79812000-9
79824000-6
79823000-9
79811000-2
71351810-4
71351800-1
79530000-8
98392000-7
79613000-4
72318000-7
64228000-0
60000000-8
60400000-2
60420000-8
60410000-5
60443000-5
60423000-9
90513700-3
63000000-9
60610000-7
77210000-5
60161000-4
90512000-9

Servicii de telecomunicaii
Telecommunications services
Servicii de telecomunicaii aer-sol
Air-to-ground telecommunicatio
Servicii de telecomunicaii integrate
Integrated telecommunications
Servicii de telecomunicaii, cu excepia serviciilor t Telecommunication services ex
Servicii de teleconferin
Teleconferencing services
Servicii de telefonie IP
IP telephone services
Servicii de telefonie mobil
Mobile-telephone services
Servicii de telefonie public
Public-telephone services
Servicii de telefonie i de transmisie de date
Telephone and data transmissi
Servicii de telegrafie
Telegraph services
Servicii de telelucru
Teleworking services
Servicii de teleprogramare
Teleprogrammation
Servicii de teletext
Teletext services
Servicii de televiziune
Television services
Servicii de televiziune cu circuit nchis
Closed circuit television servic
Servicii de televiziune digital
Digital television
Servicii de televiziune interactiv
Interactive television
Servicii de televiziune prin cablu
Cable TV
Servicii de telex
Telex services
Servicii de testare a echipamentelor pentru puuri Well equipment testing service
Servicii de testare a etaneitii
Leak-testing services
Servicii de testare a fracturilor de puuri
Well fracture testing services
Servicii de testare a pieei
Market-testing services
Servicii de testare a puurilor
Well-testing services
Servicii de testare a sistemelor
Systems testing services
Servicii de testare a vanelor
Valve-testing services
Servicii de testare nedistructiv
Non-destructive testing service
Servicii de testare i de analiz a compoziiei i a purComposition and purity testing
Servicii de testare tehnic
Technical testing services
Servicii de testare, analiz i consultan tehnic Technical testing, analysis and
Servicii de testri informatice
Computer testing services
Servicii de tiprire de bancnote
Banknote printing services
Servicii de tiprire i de distribuie
Printing and distribution servic
Servicii de tiprire i de livrare
Printing and delivery services
Servicii de tipografie digital
Digital printing services
Servicii de topografie
Topographical services
Servicii de topografie i de radiestezie
Topographical and water divini
Servicii de traducere
Translation services
Servicii de transfer
Relocation services
Servicii de transfer al angajailor
Employee relocation services
Servicii de transmisie de date
Data transmission services
Servicii de transmisie de programe de radio i de te Television and radio broadcast
Servicii de transport (cu excepia transportului de d Transport services (excl. Waste
Servicii de transport aerian
Air transport services
Servicii de transport aerian ocazional
Non-scheduled air transport se
Servicii de transport aerian pe baz de grafic
Scheduled air transport service
Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutoruAir-rescue services
Servicii de transport aerian tip charter
Air-charter services
Servicii de transport al nmolului
Sludge transport services
Servicii de transport anexe i conexe; servicii de ag Supporting and auxiliary transp
Servicii de transport cu feribotul
Ferry transport services
Servicii de transport de buteni
Logging services
Servicii de transport de colete
Parcel transport services
Servicii de transport de deeuri menajere
Refuse transport services

60200000-0
60210000-3
60600000-4
60300000-1
60100000-9
60112000-6
60130000-8
60500000-3
98322110-0
85141211-1
66133000-1
90733400-8
90420000-7
90521000-5
90450000-6
90513800-4
90440000-3
90522300-5
90513000-6
66600000-6
76480000-1
63515000-2
71410000-5
71400000-2
85121292-6
55260000-0
55900000-9
66151100-4
70121100-6
70122100-3
70122110-6
70121000-5
70122000-2
76522000-8
63726620-6
71328000-3
66115000-9
98316000-1
77500000-5
75211100-9
98300000-6
98130000-3
98514000-9
64212600-1
64212200-7
75111100-8
75111000-7
85149000-5
66161000-6
66160000-9
66000000-0
79220000-2
92216000-8
98371000-4

Servicii de transport feroviar


Railway transport services
Servicii de transport feroviar public
Public transport services by ra
Servicii de transport naval
Water transport services
Servicii de transport prin conducte
Pipeline transport services
Servicii de transport rutier
Road transport services
Servicii de transport rutier public
Public road transport services
Servicii de transport rutier specializat de pasageri Special-purpose road passenger
Servicii de transport spaial
Space transport services
Servicii de tratament cosmetic
Cosmetic treatment services
Servicii de tratament medical prin dializ la domicili Dialysis home medical treatmen
Servicii de tratament i de compensare
Processing and clearing servic
Servicii de tratare a apelor de suprafa
Surface water treatment servic
Servicii de tratare a apelor reziduale
Sewage treatment services
Servicii de tratare a deeurilor radioactive
Radioactive waste treatment se
Servicii de tratare a foselor septice
Treatment services of septic ta
Servicii de tratare a nmolului
Sludge treatment services
Servicii de tratare a puurilor de decantare
Treatment services of cesspool
Servicii de tratare a solurilor contaminate
Contaminated-soil treatment se
Servicii de tratare i eliminare de deeuri menajere Non-hazardous refuse and wast
Servicii de trezorerie
Treasury services
Servicii de tubare
Tubing services
Servicii de turism
Travel services
Servicii de urbanism
Urban planning services
Servicii de urbanism i de arhitectur peisagistic Urban planning and landscape a
Servicii de urologie
Urologist services
Servicii de vagoane de dormit
Sleeping-car services
Servicii de vnzare cu amnuntul
Retail trade services
Servicii de vnzare cu amnuntul prin intermediul piElectronic marketplace retailin
Servicii de vnzare de imobile
Building sale services
Servicii de vnzare de teren
Land sale services
Servicii de vnzare de teren viran
Vacant-land sale services
Servicii de vnzare sau de achiziionare de imobile Building sale or purchase servi
Servicii de vnzare sau de achiziionare de teren Land sale or purchase services
Servicii de vase de alimentare cu combustibil pe m Offshore supply-vessel service
Servicii de vehicule cu comand de la distan
ROV services
Servicii de verificare a proiectelor de structuri porta Verification of load-bearing str
Servicii de viramente internaionale
International payment transfer
Servicii de vopsitorie
Dyeing services
Servicii de zootehnie
Animal husbandry services
Servicii diplomatice
Diplomatic services
Servicii diverse
Miscellaneous services
Servicii diverse prestate de organizaii asociative Miscellaneous membership orga
Servicii domestice
Domestic services
Servicii EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution Enhanced
V
Data for GSM Evolut
Servicii EMS (Enhanced Messaging Service ServicEnhanced Messaging Service (
Servicii executive
Executive services
Servicii executive i legislative
Executive and legislative servi
Servicii farmaceutice
Pharmacy services
Servicii fiduciare
Trust services
Servicii fiduciare i de custodie
Trust and custody services
Servicii financiare i de asigurare
Financial and insurance servic
Servicii fiscale
Fiscal services
Servicii FRS (Family Radio Services Servicii radio Family Radio Services (FRS)
Servicii funerare
Funeral services

98370000-7
85141000-9
79411000-8
75131100-4
92215000-1
92217000-5
64212500-0
75131000-3
55100000-1
55000000-0
70000000-1
70100000-2
72500000-0
72590000-7
71340000-3
72000000-5
76520000-4
75231000-4
79100000-5
85121271-3
76510000-1
76500000-8
75111200-9
98360000-4
64212300-8
63726200-6
85142000-6
77800000-8
77100000-1
77000000-0
77900000-9
79342300-6
77830000-7
77840000-0
79952000-2
77300000-3
79000000-4
77810000-1
77820000-4
77850000-3
77200000-2
77230000-1
72250000-2
64116000-2
64110000-0
64113000-1
64112000-4
64111000-7
64100000-7
64000000-6
92352200-5
92512000-3
92312240-5
92312250-8

Servicii funerare i servicii conexe


Funeral and related services
Servicii furnizate de personalul medical
Services provided by medical
Servicii generale de consultan n management
General management consultan
Servicii generale de personal pentru guvern
General personnel services fo
Servicii GMRS (General Mobile Radio Services Ser
General Mobile Radio Service
Servicii GMRS/FRS (General Mobile Radio ServicesGeneral

Mobile Radio Service


Servicii GPRS (General Packet Radio Services Ser
General Packet Radio Service
Servicii guvernamentale
Government services
Servicii hoteliere
Hotel services
Servicii hoteliere, de restaurant i de vnzare cu a Hotel, restaurant and retail tra
Servicii imobiliare
Real estate services
Servicii imobiliare proprii
Real estate services with own
Servicii informatice
Computer-related services
Servicii informatice profesionale
Computer-related professional
Servicii integrate de inginerie
Integrated engineering service
Servicii IT: consultan, dezvoltare de software, inte IT services: consulting, softwa
Servicii n larg (offshore)
Offshore services
Servicii judiciare
Judicial services
Servicii juridice
Legal services
Servicii la domiciliu pentru persoanele cu tulburri Home for the psychologically d
Servicii la sol
Onshore services
Servicii la sol i servicii marine
Onshore and offshore services
Servicii legislative
Legislative services
Servicii marine
Marine services
Servicii MMS (Multimedia Message Service ServicMultimedia Message Service (
Servicii navale de spargere a gheii
Ice-breaking services
Servicii paramedicale
Paramedical services
Servicii pentru acvacultur
Aquaculture services
Servicii pentru agricultur
Agricultural services
Servicii pentru agricultur, silvicultur, horticultur, Agricultural, forestry, horticult
Servicii pentru apicultur
Apiculture services
Servicii pentru clieni
Customer services
Servicii pentru conchiliocultur
Shellfish culture services
Servicii pentru creterea creveilor
Shrimp farming services
Servicii pentru evenimente
Event services
Servicii pentru horticultur
Horticultural services
Servicii pentru ntreprinderi: drept, marketing, consulBusiness services: law, marketin
Servicii pentru maricultur
Mariculture services
Servicii pentru ostreicultur
Ostreiculture services
Servicii pentru piscicultur
Fish farming services
Servicii pentru silvicultur
Forestry services
Servicii pentru silvicultur conexe
Services incidental to forestry
Servicii pentru sisteme i asisten
System and support services
Servicii post-restant
Post-restante services
Servicii potale
Postal services
Servicii potale de distribuire a coletelor
Postal services related to parce
Servicii potale de distribuire a corespondenei
Postal services related to letter
Servicii potale de distribuire a ziarelor i a periodic Postal services related to new
Servicii potale i de curierat
Post and courier services
Servicii potale i de telecomunicaii
Postal and telecommunications
Servicii prestate de ageni de pariuri
Bookmaking services
Servicii prestate de arhive
Archive services
Servicii prestate de artiti
Services provided by entertain
Servicii prestate de artiti independeni
Services provided by individual

98133110-8
92312210-6
92312213-7
92312200-3
85146100-5
85146200-6
85146000-4
92511000-6
92510000-9
92500000-6
85312110-3
85312120-6
92312220-9
92312251-5
85145000-7
85121100-4
85121200-5
85141100-0
92521000-9
92520000-2
98133000-4
98111000-4
98110000-7
98132000-7
98112000-1
98120000-0
98113000-8
98900000-2
55270000-3
85141200-1
85121232-8
92312230-2
92370000-5
92620000-3
90400000-1
71321100-5
85112100-8
71500000-3
92340000-6
90524000-6
90500000-2
90520000-8
75231200-6
76110000-7
76210000-8
76530000-7
76000000-3
98350000-1
90700000-4
98342000-2
90733000-4
90731000-0
90741000-3
90743000-7

Servicii prestate de asociaii de tineri


Services provided by youth ass
Servicii prestate de autori
Services provided by authors
Servicii prestate de autori n domeniul tehnicii
Technical author services
Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori i Services provided by authors, c
Servicii prestate de bncile de material seminal
Services provided by sperm ba
Servicii prestate de bncile de organe pentru transpServices provided by transplan
Servicii prestate de bncile de snge
Services provided by blood ba
Servicii prestate de biblioteci
Library services
Servicii prestate de biblioteci i de arhive
Library and archive services
Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee i alte sLibrary, archives, museums and
Servicii prestate de centre de zi pentru copii
Child daycare services
Servicii prestate de centre de zi pentru copii i tine Daycare services for handicap
Servicii prestate de compozitori
Services provided by compose
Servicii prestate de disc-jockey
Disk-jockey services
Servicii prestate de laboratoare medicale
Services provided by medical l
Servicii prestate de medici generaliti
General-practitioner services
Servicii prestate de medici specialiti
Medical specialist services
Servicii prestate de moae
Services provided by midwives
Servicii prestate de muzee
Museum services
Servicii prestate de muzee i servicii de conservare Museum services and preservatio
Servicii prestate de organizaii asociative cu caracteServices furnished by social m
Servicii prestate de organizaii comerciale
Services furnished by business
Servicii prestate de organizaii comerciale, profesionServices furnished by business,
Servicii prestate de organizaii politice
Services furnished by political
Servicii prestate de organizaii profesionale
Services furnished by professio
Servicii prestate de organizaii sindicale
Services furnished by trade un
Servicii prestate de organizaii specializate
Services furnished by specialis
Servicii prestate de organizaii i de organisme extraServices provided by extra-terr
Servicii prestate de pensiuni care ofer cazare cu mServices provided by bed and b
Servicii prestate de personalul de asisten medical Services provided by nurses
Servicii prestate de pneumologi
Pulmonary specialists services
Servicii prestate de sculptori
Services provided by sculptors
Servicii prestate de tehnicieni audio
Sound technician
Servicii privind activitile sportive
Sport-related services
Servicii privind apele reziduale
Sewage services
Servicii privind aspectele economice din sectorul conConstruction economics servic
Servicii privind aternuturile pentru spital
Hospital-bedding services
Servicii privind construciile
Construction-related services
Servicii privind dansul i reprezentaiile
Dance and performance enterta
Servicii privind deeurile medicale
Medical waste services
Servicii privind deeurile menajere i deeurile
Refuse and waste related serv
Servicii privind deeurile radioactive, toxice, medica Radioactive-, toxic-, medicalServicii privind detenia sau reabilitarea deinuilor Services related to the detention
Servicii privind extracia gazelor
Services incidental to gas extra
Servicii privind extracia petrolului
Services incidental to oil extrac
Servicii privind fundul gurii de foraj
Downhole services
Servicii privind industria petrolului i a gazului
Services related to the oil and
Servicii privind infrastructurile colective
Civic-amenity services
Servicii privind mediul
Environmental services
Servicii privind mediul de lucru
Work environment services
Servicii privind poluarea apei
Services related to water pollut
Servicii privind poluarea atmosferic
Services related to air pollution
Servicii privind poluarea cu hidrocarburi
Services related to oil pollution
Servicii privind poluarea cu substane toxice
Services related to toxic subst

90742000-0
90732000-7
92312212-0
77110000-4
92112000-9
80521000-2
98113100-9
90522000-2
76537000-6
76537100-7
77600000-6
92330000-3
76100000-4
76200000-5
98131000-0
71317200-5
64212100-6
85320000-8
85321000-5
85312400-3
85311300-5
85311100-3
85311200-4
98910000-5
85111000-0
85111100-1
85111300-3
85111200-2
85111320-9
85111500-5
85111400-4
85110000-3
92600000-7
79330000-6
80410000-1
71350000-6
71356000-8
71318100-1
64211200-0
64211100-9
64226000-6
79810000-5
79800000-2
64212700-2
85200000-1
64212400-9
77400000-4
30199240-4
32251100-8
39263100-4
44812310-1
37524900-6
31224800-0
38112000-3

Servicii privind poluarea fonic


Services related to noise pollut
Servicii privind poluarea solului
Services related to soil pollutio
Servicii privind pregtirea manualelor de formare Services related to the prepara
Servicii privind producia agricol
Services incidental to agricultu
Servicii privind producia de filme cinematografice Services in connection with mo
Servicii privind programele de formare
Training programme services
Servicii privind sigurana nuclear
Nuclear safety services
Servicii privind solurile contaminate
Services relating to contaminat
Servicii privind utilajele pentru fundul gurii de foraj Downhole tool services
Servicii privind utilajele petroliere pentru fundul gurDownhole oilifield tools service
Servicii privind vntoarea
Hunting services
Servicii privind zonele de recreere
Recreational-area services
Servicii profesionale privind industria gazului
Professional services for the g
Servicii profesionale privind industria petrolier
Professional services for the oil
Servicii religioase
Religious services
Servicii sanitare i de siguran
Health and safety services
Servicii SMS (Short Message Service Serviciu de Short Message Service (SMS)
Servicii sociale
Social services
Servicii sociale administrative
Administrative social services
Servicii sociale neprestate de instituii rezideniale Welfare services not delivered t
Servicii sociale pentru copii i tineri
Welfare services for children
Servicii sociale pentru persoane n vrst
Welfare services for the elderly
Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
Welfare services for the handi
Servicii specifice organizaiilor i organismelor inter Services specific to internatio
Servicii spitaliceti
Hospital services
Servicii spitaliceti de chirurgie
Surgical hospital services
Servicii spitaliceti de ginecologie
Gynaecological hospital servic
Servicii spitaliceti de medicin
Medical hospital services
Servicii spitaliceti de obstetric
Obstetrical hospital services
Servicii spitaliceti de psihiatrie
Psychiatric hospital services
Servicii spitaliceti de reabilitare
Rehabilitation hospital services
Servicii spitaliceti i servicii conexe
Hospital and related services
Servicii sportive
Sporting services
Servicii statistice
Statistical services
Servicii colare diverse
Various school services
Servicii tiinifice i tehnice n inginerie
Engineering-related scientific a
Servicii tehnice
Technical services
Servicii tehnice de iluminat natural i artificial pentruArtificial and natural lighting e
Servicii telefonice interurbane
Long distance telephone servi
Servicii telefonice locale
Local telephone services
Servicii telematice
Telematics services
Servicii tipografice
Printing services
Servicii tipografice i servicii conexe
Printing and related services
Servicii UMTS (Universal Mobile Telephone System Universal

Mobile Telephone S
Servicii veterinare
Veterinary services
Servicii WAP (Wireless Application Protocol Protocol
Wireless Application Protocol
Servicii zoologice
Zoological services
Set de expediere
Mailing kit
Set hands-free
Hands-free set
Seturi de birou
Desk sets
Seturi de culori
Colours in sets
Seturi de joc
Game kits
Seturi de racordare a cablurilor
Cable joining kits
Sextani
Sextants

03221111-7
03113100-7
39541140-9
39541100-7
15931600-9
39296100-4
35121500-3
31211300-1
31211310-4
24315610-4
24315600-1
24311160-6
24590000-6
44613110-4
34962210-3
34150000-3
34151000-0
34152000-7
35740000-3
34931400-6
34741400-7
38970000-5
37315100-0
35240000-8
38822000-3
15622322-7
15622120-1
15982100-6
15831500-7
38960000-2
48814200-9
48814500-2
34963000-5
48326100-0
33159000-9
33186000-7
48313100-6
34967000-3
44115100-0
44161600-2
48444000-2
32573000-0
43612600-2
32344270-9
35123300-5
35125200-8
42965110-2
38546000-4
38547000-1
45262213-7
42961400-4
48444100-3
42965100-9
48311100-2

Sfecl
Beetroot
Sfecl de zahr
Sugar beet
Sfori
Twine
Sfori, frnghii i funii
Twine, cordage and rope
Sherry
Sherry
Sicrie
Coffins
Sigilii
Seals
Sigurane
Fuses
Sigurane fuzibile
Cut-outs
Silicat de sodiu
Sodium silicate
Silicai
Silicates
Siliciuri
Silicides
Siliconi primari
Primary-form silicones
Silozuri
Silos
Simulare de control al traficului aerian
Air-traffic control simulation
Simulatoare
Simulators
Simulatoare de conducere
Driving simulators
Simulatoare de formare
Training simulators
Simulatoare de lupt
Battle simulators
Simulatoare de pasarele de mbarcare
Ship bridge simulators
Simulatoare de zbor
Flight simulators
Simulator tehnic de cercetare, de testare i tiinific Research, testing and scientific
Sintetizatori
Synthesisers
Sirene
Sirens
Sirene telecomandate
Remote-control siren devices
Sirop de fructoz
Fructose syrup
Sirop de glucoz
Glucose syrup
Siropuri de fructe
Fruit squashes
Siropuri de zahr
Sugar syrups
Sistem antidemaraj cu alcoolmetru
Alcohol ignition lock
Sistem de administrare a pacienilor
Patient-administration system
Sistem de administrare a pacienilor de tip Casemix Casemix system
Sistem de aterizare cu instrumente (ILS)
Instrument Landing System (IL
Sistem de cartografie digital
Digital mapping system
Sistem de chimie clinic
Clinical chemistry system
Sistem de circulaie extracorporal
Extracorporeal circulatory unit
Sistem de citire optic
Optical reading system
Sistem de comunicaii aeroportuar (COM)
Airport Communication Syste
Sistem de conducte
Ducting
Sistem de conducte de joas presiune
Low-pressure pipeline
Sistem de contabilitate
Accounting system
Sistem de control al comunicaiilor
Communications control syste
Sistem de control pentru gurile de sond
Wellhead control system
Sistem de control radio i telefonic
Radio and telephone control s
Sistem de cronometrare
Timekeeping system
Sistem de cronometrare sau sistem de nregistrare aTime control system or working
Sistem de depozit
Depot system
Sistem de detectare a explozibililor
Explosives detection system
Sistem de dozimetrie
Dosimetry system
Sistem de execuie a pereilor mulai
Diaphragm wall technique
Sistem de expediere
Dispatch system
Sistem de facturare
Billing system
Sistem de gestionare a antrepozitelor
Warehouse management syst
Sistem de gestionare a documentelor
Document management syste

48612000-1
48161000-4
48814300-0
34968200-2
48814100-8
48814000-7
48813200-2
48814400-1
48614000-5
33121000-4
32344110-0
48951000-9
42961300-3
34961000-1
32342440-8
33195000-3
33123210-3
32425000-8
31711310-9
48329000-0
48321100-5
35113110-0
32426000-5
33111800-9
32427000-2
48952000-6
35111500-0
32235000-9
34968100-1
34968000-0
32441100-7
32524000-2
32510000-1
32441300-9
42962100-8
33158100-3
35721000-4
45234240-0
32323500-8
33169500-7
42113390-4
42113150-0
31131100-4
42113310-0
35121700-5
31625300-6
31625200-5
31161400-6
39132000-6
48921000-0
48610000-7
35123100-3
34741200-5
42961000-0

Sistem de gestiune a bazelor de date


Database-management system
Sistem de gestiune a bibliotecilor
Library management system
Sistem de gestiune a slilor de operaie
Theatre management system
Sistem de iluminat pentru aeroport (PAPI)
Airport Lighting System (PAPI)
Sistem de informare n domeniul asistenei medical Nursing information system
Sistem de informare n domeniul medical
Medical information systems
Sistem de informare n timp real a pasagerilor
Real-time passenger informati
Sistem de informare pentru clinici
Clinical information system
Sistem de introducere a datelor
Data-acquisition system
Sistem de nregistrare ambulatoriu pe termen lung Long term ambulatory recordin
Sistem de nregistrare vocal
Voice-logging system
Sistem de localizare a navelor
Boat-location system
Sistem de localizare a vehiculelor
Vehicle location system
Sistem de manipulare a bagajelor
Baggage-handling system
Sistem de mesagerie vocal
Voice-mail system
Sistem de monitorizare a pacienilor
Patient-monitoring system
Sistem de monitorizare cardiac
Cardiac-monitoring devices
Sistem de operare de reea
Network operating system
Sistem de pontaj
System for recording attendan
Sistem de prelucrare a imaginilor i de arhivare
Imaging and archiving system
Sistem de proiectare asistat de calculator (CAD) Computer-aided design (CAD)
Sistem de protecie a reactoarelor nucleare
Nuclear-reactor protection sys
Sistem de publicare n reea
Network publishing system
Sistem de radiodiagnosticare
Diagnostic X-ray system
Sistem de reea
Network system
Sistem de sonorizare
Public address systems
Sistem de stingere a incendiilor
Fire suppression system
Sistem de supraveghere cu circuit nchis
Closed-circuit surveillance sys
Sistem de supraveghere pentru aeroport (SUR)
Airport Surveillance System (
Sistem de supraveghere i sistem de iluminat pentr Airport Surveillance System an
Sistem de supraveghere telemetric
Telemetry surveillance system
Sistem de telecomunicaii
Telecommunications system
Sistem de telecomunicaii fr fir
Wireless telecommunications
Sistem de telematic
Telematics system
Sistem de tiprire pe pelicul
Film printing system
Sistem electromagnetic
Electromagnetic unit
Sistem electronic de informaii
Electronic intelligence system
Sistem feroviar funicular
Funicular railway system
Sistem video de supraveghere
Video-surveillance system
Sisteme chirurgicale de urmrire i trasabilitate
Surgical tracking and tracing s
Sisteme cu gaz combustibil
Fuel-gas systems
Sisteme cu ulei lubrifiant
Lubricating oil systems
Sisteme de acionare
Actuators
Sisteme de admisie a aerului
Air-inlet systems
Sisteme de alarm
Alarm systems
Sisteme de alarm antiefracie
Burglar-alarm systems
Sisteme de alarm de incendiu
Fire-alarm systems
Sisteme de ap primare
Primary water systems
Sisteme de arhivare
Filing systems
Sisteme de automatizare
Automation system
Sisteme de baze de date
Database systems
Sisteme de cartele magnetice
Magnetic-card system
Sisteme de catapultare pentru aeronave
Aircraft catapult systems
Sisteme de comand i control
Command and control system

42960000-3
35711000-1
35710000-4
32342430-5
42961100-1
34962220-6
48151000-1
43135100-9
42968300-2
31625100-4
33124110-9
31213400-6
44163112-8
30177000-0
30178000-7
31161100-3
42998100-9
42991300-2
72514300-4
35123500-7
31527260-6
48810000-9
48813000-0
48812000-3
90714100-6
48800000-6
34944000-6
33120000-7
37452210-6
48950000-2
34972000-1
38341500-2
34943000-9
38112100-4
48620000-0
48625000-5
31682520-1
30196000-9
48811000-6
44115500-4
31161200-4
42152100-0
42113130-4
31161600-8
35730000-0
44622000-6
31161900-1
42998000-8
42413100-5
43612800-4
44614300-0
35125000-6
45234200-8
45234210-1

Sisteme de comand i control, echipament de tipriCommand and control system, pr


Sisteme de comand, de control i de comunicaii Command, control, communica
Sisteme de comand, de control, de comunicaii i Command, control, communicat
Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
Speech-compression system
Sisteme de control al accesului
Access control system
Sisteme de control al traficului aerian
Air-traffic control systems
Sisteme de control informatic
Computer control system
Sisteme de control submarin
Subsea control systems
Sisteme de derulare a hrtiei igienice
Toilet-roll dispenser system
Sisteme de detectare a incendiilor
Fire-detection systems
Sisteme de diagnosticare
Diagnostic systems
Sisteme de distribuie
Distribution system
Sisteme de drenaj
Drainage system
Sisteme de etichetare automate
Automatic labelling systems
Sisteme de etichetare semiautomate
Semi automatic labelling syste
Sisteme de excitaie
Excitation systems
Sisteme de extragere a paleilor
Pallet-retrieving system
Sisteme de fotocompoziie
Photocomposing system
Sisteme de gestionare a instalaiilor pentru ntrein Facilities management service
Sisteme de identificare video
Video identification systems
Sisteme de iluminat
Lighting systems
Sisteme de informare
Information systems
Sisteme de informare a pasagerilor
Passenger information system
Sisteme de informare n domeniul financiar
Financial information systems
Sisteme de informare n domeniul mediului
Environmental information sys
Sisteme de informare i servere
Information systems and serve
Sisteme de nclzire a macazurilor
Points heating system
Sisteme de nregistrare i dispozitive de explorare Recording systems and explora
Sisteme de joc complete pentru baschet
Basketball complete game sys
Sisteme de localizare a navelor i de sonorizare
Boat-location and public addre
Sisteme de msurare a fluxului traficului
Traffic-flow measuring system
Sisteme de monitorizare a contaminrii
Contamination-monitoring devi
Sisteme de monitorizare a trenurilor
Train-monitoring system
Sisteme de navigare i de poziionare global (GPSGlobal navigation and position
Sisteme de operare
Operating systems
Sisteme de operare pentru sisteme deschise
Open systems operating syste
Sisteme de oprire de urgen
Emergency shutdown systems
Sisteme de planificare
Planning systems
Sisteme de pot electronic
E-mail system
Sisteme de pulverizare a apei
Sprinkler systems
Sisteme de rcire a gazelor
Gas cooling systems
Sisteme de rcire a reactoarelor
Reactor-cooling systems
Sisteme de rcire cu aer cu condensatoare
Condenser air-cooling systems
Sisteme de rcire cu ap a statorilor
Stator cooling water systems
Sisteme de rzboi electronic i contramsuri
Electronic warfare systems an
Sisteme de recuperare a cldurii
Heat-recovery systems
Sisteme de reglare a tensiunii
Voltage-control systems
Sisteme de ridicare a paleilor
Pallet-picking system
Sisteme de ridicare integrate
Built-in jacking systems
Sisteme de splare a utilajelor de foraj
Rig-jacking systems
Sisteme de stocare a containerelor
Container storage system
Sisteme de supraveghere
Surveillance system
Sisteme de transport pe cablu
Cable-supported transport sys
Sisteme de transport pe cablu cu cabine
Cable-supported transport syst

31161500-7
30122100-1
38527300-8
31682510-8
31711300-6
35700000-1
38221000-0
32545000-5
34932000-9
39132400-0
30191110-8
42961200-2
35120000-1
35712000-8
15131220-3
18313000-6
15512000-0
15512200-2
15512300-3
15512900-9
15512100-1
18511300-7
24327320-1
03222116-9
37411150-8
44212223-8
24311521-5
24311522-2
14783000-3
44832100-2
33692800-5
15622321-0
33692700-4
33692500-2
33692000-7
39831250-3
39834000-7
33692100-8
33692210-2
33692400-1
44832000-1
39143111-7
03311700-9
15241100-0
38113000-0
33131400-1
33141641-5
38114000-7
33131151-0
33131150-3
33913000-3
33131122-8
33915000-7
38436710-0

Sisteme de uleiuri de etanare


Seal oil systems
Sisteme digitale de tiprit offset
Digital offset systems
Sisteme dozimetrice standard secundare
Secondary standard dosimetry
Sisteme electrice de urgen
Emergency power systems
Sisteme electronice de cronometraj
Electronic timekeeping system
Sisteme electronice militare
Military electronic systems
Sisteme Informaionale Geografice (GIS sau echivalGeographic information systems
Sisteme PABX
PABX systems
Sisteme radar
Radar sets
Sisteme rotative
Carousel systems
Sisteme rotative de cartonae
Card carousel systems
Sisteme Scada sau sisteme echivalente
Scada or equivalent system
Sisteme i dispozitive de supraveghere i de securi Surveillance and security syst
Sisteme tactice de comand, de control i de comunTactical command, control an
Slnin
Bacon
Slipuri pentru femei
Panties
Smntn
Cream
Smntn gras
Double cream
Smntn groas
Clotted cream
Smntn pentru fric
Whipping cream
Smntn semigras
Single cream
Smaralde
Emeralds
Smoal
Pitch
Smochine
Figs
Snow-boarduri
Snowboards
Socluri pentru piloni
Pylon supports
Sod caustic
Caustic soda
Sod lichid
Liquid soda
Sodiu
Sodium
Soluii de decapare
Paint stripper
Soluii de dializ
Dialysis solutions
Soluii de fructoz
Fructose solutions
Soluii de glucoz
Glucose solutions
Soluii injectabile
Injectable solutions
Soluii medicamentoase
Medical solutions
Soluii pentru cltit
Rinsing solutions
Soluii pentru curat bijuteriile
Jewellery cleaning solutions
Soluii pentru infuzii
Infusion solutions
Soluii pentru nutriie parenteral
Parenteral feeding solutions
Soluii pentru perfuzii
Perfusion solutions
Solveni
Solvents
Somiere
Mattress supports
Somon
Salmon
Somon n conserv
Canned salmon
Sonare
Sonars
Sond dentar
Dental probe
Sonde
Probes
Sonde acustice
Echo sounders
Sonde de explorare dentar
Dental root tip picks
Sonde de explorare dentar, instrumente pentru deta
Dental root tip picks, scalers a
Sonde de extragere a gloanelor pentru autopsie Autopsy bullet probes
Sonde parodontale
Dental depth gauges
Sonde pentru acces venos pentru autopsie
Autopsy vein directors
Sonde pentru dezintegratoare cu ultrasunete
Probes for ultrasound disintegr

43132300-0
35121100-9
43311000-6
38434210-1
30132300-6
15871210-9
15331428-3
15871260-4
15871200-6
35311200-9
03221340-1
15331465-4
33131171-6
33131170-9
33151300-6
38433000-9
38433100-0
38433210-4
15911100-8
44211300-5
31527000-6
44192100-3
35111310-1
35111520-6
71246000-4
03222115-2
03222311-6
15332411-8
15332412-5
35821100-6
44212225-2
44212226-9
34928520-9
34928510-6
34928210-3
44212222-1
44212224-5
34928472-7
34928440-4
44461000-9
44461100-0
44460000-2
37452820-5
37452910-3
44212263-0
34942100-3
71313420-5
90711200-6
39154100-7
14714000-9
31532500-9
31532510-2
39298400-1
39298000-7

Sondeze
Drills
Sonerii
Buzzers
Sonete
Pile drivers
Sonometre
Sonometers
Sortatoare
Sorters
Sos de soia
Soya sauce
Sos de tomate
Tomato sauce
Sosuri
Sauces
Sosuri, amestecuri de condimente i de mirodenii Sauces, mixed condiments and
Spade
Cutlasses
Spanac
Spinach
Sparanghel la cutie
Canned asparagus
Spatule dentare
Dental spatulas
Spatule, pensete dentare i cuite pentru cear den Dental spatulas, tweezers and
Spectrografe
Spectrographs
Spectrometre
Spectrometers
Spectrometre de mas
Mass spectrometer
Spectrometru de emisii
Emission spectrometer
Spirtoase
Spirits
Spitale de campanie
Field hospital
Spoturi
Spotlights
Spum de PVC
PVC foam
Spum pentru extinctoare
Foam packages
Spum pentru stingerea incendiilor sau compui simiFire suppression foam or simi
Stabilire i enumerare a cantitilor necesare n consDetermining and listing of quant
Stafide
Raisins
Stafide de Corint
Currants
Stafide de Corint transformate
Processed currants
Stafide transformate
Processed raisins
Stlp de steag
Flagpole
Stlpi
Poles
Stlpi de electricitate
Electricity poles
Stlpi de iluminat
Lampposts
Stlpi de iluminat stradal
Street-lighting columns
Stlpi de lemn
Wooden posts
Stlpi de linii electrice
Electricity transmission pylons
Stlpi de linii electrice aeriene
Poles for carrying overhead lin
Stlpi de semnalizare
Sign posts
Stlpi de semnalizare a staiilor de autobuz
Bus-stop posts
Stlpi de susinere
Props
Stlpi de susinere minieri
Mine props
Stlpi de susinere i proptele miniere
Props and mining struts
Stlpi de tetherball
Tether poles
Stlpi de volei n sal
Volleyball gymnasium standard
Stlpi din zbrele
Lattice masts
Stlpi indicatori
Signal posts
Standarde de mediu pentru construcii
Environmental standards for co
Standarde de mediu, altele dect cele pentru constrEnvironmental standards other
Standuri de expoziie
Exhibition stands
Staniu
Tin
Startere pentru lmpi
Lamp starters
Startere pentru lmpi fluorescente
Starters for fluorescent lamps
Statuete
Statuettes
Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentr
Statuettes, ornaments; photogr

33195200-5
45234125-8
45232470-7
45232421-9
45232422-6
45232221-7
32233000-5
33111200-3
33192400-6
45232431-2
45232430-5
38127000-1
32344230-7
32533000-8
35821000-5
37441200-3
33191100-6
14820000-5
44111540-8
39254130-7
18521100-8
33734200-6
39299200-6
33791000-1
33792000-8
33793000-5
33790000-4
39225710-5
39225700-2
30192124-6
30192122-2
33158210-7
33182210-4
24321225-3
37452920-6
19260000-6
39522130-7
39515410-2
39515420-5
39515430-8
03312100-0
38562000-2
14772000-3
44212120-6
45223500-1
44212317-4
34515000-0
34950000-1
44000000-0
44212300-2
44210000-5
03222340-8
03222341-5
03222342-2

Staie central de monitorizare


Staie de metrou
Staie de transfer de deeuri
Staie de tratare a apelor reziduale
Staie de tratare a nmolului
Staie electric de transformare
Staii de amplificare a frecvenei radio
Staii de lucru pentru radiologie
Staii de lucru pentru stomatologie
Staii de pompare a apelor reziduale
Staii de tratare a apei
Staii meteorologice
Staii radio
Staii terestre de satelii
Steaguri
Steppere
Sterilizator
Sticl
Sticl izolant
Sticl pentru ceasornice
Sticl pentru ceasuri de mn
Sticl pentru ochelari
Sticl securit
Sticlrie pentru articole de igien
Sticlrie pentru industria farmaceutic
Sticlrie pentru laborator
Sticlrie pentru laborator, pentru articole de igien
Sticle
Sticle, borcane i flacoane
Stilouri carioca
Stilouri cu rezervor
Stimulator
Stimulator cardiac
Stiren
Stocare de mingi sau fileuri de volei
Stof
Storuri
Storuri de interior
Storuri textile
Storuri veneiene
Stridii
Stroboscoape
Stroniu
Structuri de pod
Structuri din beton armat
Structuri pentru schele
Structuri plutitoare
Structuri portante
Structuri i materiale de construcii; produse auxilia
Structuri i pri
Structuri i pri de structuri
Struguri
Struguri de mas
Struguri de vin

Central monitoring station


Underground railway station
Waste transfer station
Sewage treatment works
Sludge-treatment works
Transformer substation
Radio-frequency booster statio
X-ray workstations
Dental workstations
Wastewater pumping station
Water-treatment work
Weather stations
Radio stations
Satellite earth stations
Flags
Stair climbers
Steriliser
Glass
Insulating glass
Glass for clocks
Glass for watches
Glass for spectacles
Safety glass
Hygienic glassware
Pharmaceutical glassware
Laboratory glassware
Laboratory, hygienic or pharma
Bottles
Bottles, jars and phials
Felt-tipped pens
Fountain pens
Stimulator
Pacemaker
Styrene
Volleyball storage for balls or n
Cloth
Sunblinds
Interior blinds
Textile blinds
Venetian blinds
Oysters
Stroboscopes
Strontium
Structures of bridges
Reinforced-concrete structures
Scaffolding structures
Floating structures
Loadbearing equipment
Construction structures and mate
Structures and parts
Structures and parts of structu
Grapes
Table grapes
Wine grapes

42621100-6
42621000-5
42620000-8
71241000-9
79300000-7
71335000-5
79314000-8
73420000-2
35512300-9
35512200-8
35512100-7
35512000-6
35512400-0
14212420-0
24930000-2
24224000-0
33698300-2
33621400-3
45221211-4
15321400-8
15321200-6
15321300-7
15321600-0
15321100-5
15321500-9
15322100-2
15321800-2
15321000-4
15320000-7
15322000-1
15892000-7
15892100-8
45262680-1
48422000-2
72212422-3
24311700-4
24311180-2
24313123-9
24413300-5
24313126-0
24313125-3
24313124-6
24313122-2
24313120-8
24313111-2
24313000-1
24313100-2
37453100-9
15332419-4
42131260-6
42131292-9
42131290-5
42131148-5
42131220-4

Strung CNC
CNC lathe
Strunguri
Lathes
Strunguri, maini de alezat i de frezat
Lathes, boring and milling mach
Studii de fezabilitate, servicii de consultan, analiz Feasibility study, advisory servi
Studii de pia i cercetare economic; sondaje i sta
Market and economic research; p
Studii tehnice
Engineering studies
Studiu de fezabilitate
Feasibility study
Studiu de prefezabilitate i demonstraie tehnologic Pre-feasibility study and techn
Submarin de atac cu propulsie diesel
Attack submarine diesel fuelled
Submarin de atac cu propulsie nuclear
Attack submarine nuclear fuell
Submarin strategic cu propulsie nuclear
Strategic submarine nuclear fu
Submarine
Submarines
Submersibile fr echipaj
Unmanned underwater vehicle
Subsol
Subsoil
Substane chimice pentru fotografii
Photographic chemicals
Substane colorante
Colouring matter
Substane peptice
Peptic substances
Substitueni de plasm sanguin i soluii pentru perBlood substitutes and perfusion
Subtraversare
Underpass
Suc de ananas
Pineapple juice
Suc de grepfrut
Grapefruit juice
Suc de lmie
Lemon juice
Suc de mere
Apple juice
Suc de portocale
Orange juice
Suc de struguri
Grape juice
Suc de tomate
Tomato juice
Sucuri concentrate
Concentrated juices
Sucuri de fructe
Fruit juices
Sucuri de fructe i de legume
Fruit and vegetable juices
Sucuri de legume
Vegetable juices
Sucuri i extracte vegetale, substane peptice i ag Vegetable saps, extracts, pept
Sucuri vegetale
Vegetable saps
Sudare
Welding
Suite de pachete software
Software package suites
Suite de servicii de dezvoltare de software
Software development services
Sulf
Sulphur
Sulf rafinat
Refined sulphur
Sulfat de aluminiu
Sulphate of aluminium
Sulfat de amoniu
Ammonium sulphate
Sulfat de cupru
Copper sulphate
Sulfat de fier
Iron sulphate
Sulfat de sodiu
Sodium sulphate
Sulfat feric
Ferric sulphate
Sulfai
Sulphates
Sulfur de hidrogen
Hydrogen sulphide
Sulfuri, sulfai, nitrai, fosfai i carbonai
Sulphides, sulphates; nitrates
Sulfuri, sulfii i sulfai
Sulphides, sulphites and sulph
Sulie
Javelins
Sultanine
Sultanas
Supape cu bil
Ball valves
Supape cu clapet
Flap valves
Supape cu membran
Diaphragm valves
Supape de oprire
Stop valves
Supape de refulare
Penstock valves

42131142-3
42131145-4
42131147-8
42131141-6
42131140-9
15891400-4
15891600-6
15891900-9
15891410-7
15891300-3
15891100-1
15891200-2
15891000-0
30211100-2
33617000-8
30197221-1
38436150-6
38436160-9
31682410-7
39221190-5
30199780-1
30193600-4
30237220-7
30193500-3
44112420-8
30199793-5
30199731-3
30192134-9
22853000-4
42671110-4
22461100-0
30234000-8
30193800-6
37451320-3
30237260-9
38437120-4
30234500-3
30192155-2
22414000-5
32582000-6
32583000-3
32584000-0
30193400-2
43140000-6
33923100-7
33923000-6
44212318-1
30237290-8
38436130-0
37322700-8
18925100-0
18925000-9
30191120-1
42671000-0

Supape de reglaj
Control valves
Supape de reinere
Check valves
Supape de siguran
Safety valves
Supape reductoare de presiune
Pressure-reducing valves
Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reinePressure-reducing, control, che
Supe
Soups
Supe concentrate
Stocks
Supe de legume
Vegetable soups
Supe instant
Soup mixes
Supe mixte
Mixed soups
Supe pe baz de carne
Meat soups
Supe pe baz de pete
Fish soups
Supe i ciorbe
Soups and broths
Supercomputer
Super computer
Suplimente minerale
Mineral supplements
Suport de agrafe de birou
Paperclip holder
Suport de capsule Petri pentru agitatoare
Petri dish stand for shakers
Suport de eprubete pentru agitatoare
Test tube stand for shakers
Suport de linie aerian
Overhead cable carriers
Suport de vase
Plate racks
Suport hrtie pentru birou
Blotting pads
Suport pentru agende sau calendare
Support for diaries or calendar
Suport pentru mouse
Mousepads
Suport pentru pliante
Literature rack
Suporturi de acoperi
Roof supports
Suporturi de agende
Diary stands
Suporturi de cri de vizit
Business card holders
Suporturi de creioane
Pencil holders
Suporturi de dosare
File holders
Suporturi de eprubete pentru bi
Test tube racks for baths
Suporturi de liste
List holders
Suporturi de memorie
Storage media
Suporturi de mesaje
Message holders
Suporturi de minge pentru fotbal american
Football kicking tees
Suporturi de montare pe perete pentru monitoare Monitor wall mount arms
Suporturi de pipete
Pipette stands
Suporturi de stocare cu memorie
Memory storage media
Suporturi de tampile de birou
Office stamp holders
Suporturi de timbre
Mail stamp holders
Suporturi de transmitere a datelor
Data carriers
Suporturi de transmitere a datelor i a semnalelor v Data and voice media
Suporturi de transmitere a informaiilor
Data-bearing media
Suporturi laterale pentru cri
Book ends
Suporturi miniere mobile cu comand hidraulic
Mobile hydraulic-powered mine
Suporturi pentru cap pentru autopsie
Autopsy head rests
Suporturi pentru cap, suprafee plane sau balane Autopsy head rests, body boar
Suporturi pentru conducte
Pipeline supports
Suporturi pentru ncheietura minii pentru tastatur Keyboard wrist rests
Suporturi pentru plnii de separare
Stands for separating funnels
Suporturi pentru piculine
Piccolo pads
Suporturi pentru ploti
Water-bottle holders
Suporturi pentru ploti i etuiuri
Water-bottle holders and holste
Suporturi pentru reviste
Magazine racks
Suporturi pentru scule
Tool holders

33192320-1
30193900-7
33923200-8
71247000-1
71248000-8
37322400-5
31682530-4
31154000-0
31156000-4
31682000-0
37312300-1
18321000-5
18320000-8
33141121-4
30194700-2
44532200-0
33711610-6
34911000-6
34910000-9
44112410-5
44232000-5
34139000-0
34139200-2
34139300-3
34139100-1
33193214-2
18911000-8
18910000-1
44464000-0
18443340-1
03322000-2
15555200-5
33764000-3
33763000-6
39513200-3
39514500-3
33711430-0
30195913-5
30195912-8
39113400-1
39143121-0
44112510-6
34946110-4
34946210-5
34941200-7
34941300-8
44115811-7
34941000-5
44115810-0
18443400-0
09241000-0
18812400-8
14522300-9
19212500-0

Suporturi pentru urinale


Suporturi verticale pentru hrtii
Suprafee plane pentru autopsie
Supraveghere a lucrrilor de construcii
Supraveghere a proiectului i documentare
Surdine
Surse de alimentare electric
Surse de alimentare electric continu
Surse de alimentare electric discontinu
Surse de energie electric
Susafoane
Sutiene
Sutiene, corsete, jartiere i articole similare
Suturi chirurgicale
abloane
aibe
ampoane
arete trase de cai sau de mn i alte vehicule f
arete trase de cai sau de mn, alte vehicule fr
arpante de acoperi
arpante din lemn
asiuri
asiuri carosate
asiuri complete
asiuri cu cabine
asiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
ei
elrie
enile
epci
eptel
erbet
ervete de mas din hrtie
ervete din hrtie pentru mini
erveele de mas
erveele de toalet
erveele demachiante de unic folosin
evalete pentru flipcharturi
evalete pentru table de scris albe
ezlonguri
ifoniere
indrile
ine
ine conductoare de curent
ine de cale ferat
ine de tramvai
ine pentru perdele
ine i accesorii
ine i cleme de perdele
ireturi de trecut pe sub brbie pentru articolele pe
ist bituminos sau petrolifer
lapi
mirghel
nururi

Urine-bottle holders
Copy holders
Autopsy body boards
Supervision of building work
Supervision of project and doc
Mutes
Emergency power supplies
Uninterruptible power supplies
Interruptible power supplies
Electricity supplies
Sousaphones
Brassieres
Brassieres, corsets, suspenders
Surgical sutures
Templates
Washers
Shampoos
Horse or hand-drawn carts and
Horse or hand-drawn carts, oth
Roof frames
Timber roof trusses
Chassis
Chassis bodies
Complete chassis
Chassis cabs
Chassis for invalid carriages
Saddles
Saddlery
Caterpillar tracks
Caps
Livestock
Sorbet
Paper serviettes
Paper hand towels
Table napkins
Face cloths
Disposable personal wipes
Flipchart easels
Whiteboard easels
Deck chairs
Wardrobes
Shingles
Rails
Current-conducting rails
Track rails
Tramline
Curtain rails
Rails and accessories
Curtain rails and hangings
Chin straps for headgear
Bituminous or oil shale
Flip-flops
Emery
Webbing

18233000-1
18317000-4
35113460-1
15413100-7
37453700-5
30192153-8
30192150-7
30192152-1
30192151-4
30124120-1
44532300-1
44512800-0
44531300-4
44531520-2
37482000-0
31711200-5
48813100-1
39292100-6
30195000-2
30195100-3
30195910-4
30195900-1
30195500-7
30195400-6
30195200-4
30195920-7
30213200-7
30237450-8
33711780-8
31211110-2
31214520-0
32542000-4
31214510-7
31682220-8
31682310-6
31214500-4
31211100-9
31211000-8
39113500-2
37461300-0
38561110-9
14764000-4
44619200-4
30124300-7
37316300-9
44230000-1
33683000-1
34631200-1
33141116-6
33752000-6
35411000-8
35411100-9
35411200-0
03222240-7

orturi
Shorts
osete
Socks
osete sau ciorapi de protecie
Protective socks or hosiery
rot
Oilcake
tafete
Batons
tampile cu text
Phrase stamps
tampile de datare
Date stamps
tampile de numerotare
Numbering stamps
tampile de sigilare
Sealing stamps
tergtor pentru cuptor (fuser)
Fuser wiper
tifturi
Cotter pins
urubelnie
Screwdrivers
uruburi cu autofiletare
Self-tapping screws
uruburi i tirfoane
Coach bolts and screws
Tabele de afiaj pentru informaii sportive
Sports information billboards
Tabele de marcaj electronice
Electronic scoreboards
Tabele electronice
Electronic bulletin boards
Table
Blackboards
Table (de scris)
Boards
Table de planificare sau accesorii
Planning boards or accessorie
Table de scris albe
Whiteboards
Table de scris albe i table magnetice
Whiteboards and magnetic boa
Table de scris cu cret sau accesorii
Chalk boards or accessories
Table de scris cu tergere uscat sau accesorii
Dry erase boards or accessori
Table electronice cu posibilitate de copiere sau acceElectronic copyboards or acces
Table magnetice
Magnetic boards
Tablet PC
Tablet computer
Tablete grafice
Graphics tablets
Tablete pentru curarea protezelor
Denture cleaning tablets
Tablouri de comand
Control panels
Tablouri de comand de tensiune medie
Medium-voltage switchboards
Tablouri de comutare
Switchboard panels
Tablouri de distribuie
Distribution switchboards
Tablouri de mixaj
Mixing panels
Tablouri de tensiune medie
Medium-voltage panels
Tablouri electrice
Electric switchboards
Tablouri pentru aparate electrice
Boards for electrical apparatus
Tablouri i cutii de sigurane
Boards and fuse boxes
Taburete
Stools
Tacuri de biliard
Pool cues
Tahometre
Tachometers
Taliu
Thallium
Tambure din lemn pentru cablu
Cable drums
Tambure pentru aparate de birou
Drums for office machine
Tamburine
Tambourines
Tmplrie pentru construcii
Builders' carpentry
Tampoane de oprire din cauciuc
Rubber cushioning
Tampoane i bare de traciune
Buffers and drawgear
Tampoane i comprese
Dressing packs
Tampon pentru sutien
Nursing pad
Tancuri de lupt
Battle tanks
Tancuri grele de lupt
Main battle tanks
Tancuri uoare de lupt
Light battle tanks
Tangerine
Tangerines

24223000-3
14754000-1
39191100-8
39190000-0
15624000-8
39516100-3
39143113-1
39114100-5
44511320-4
30237470-4
30237460-1
30237461-8
33711450-6
30144400-4
39292200-7
30195300-5
39292000-5
18842000-3
15615000-2
33192160-1
33947000-0
16150000-1
39221160-6
33169300-5
39261000-9
39260000-2
39222200-6
33141124-5
30193200-0
37513100-8
14742000-4
33160000-9
39172000-8
39172100-9
42513220-3
30121410-0
32251000-7
32552120-4
32552110-1
32252000-4
32250000-0
32252100-5
32252110-8
32552160-6
32552150-3
32552130-7
32552200-9
42418220-7
38635000-5
32324000-0
32324200-2
32324100-1
32552520-8
38740000-4

Tanini
Tannins
Tantal
Tantalum
Tapet
Wallpaper
Tapet i alte acoperitoare pentru perei
Wallpaper and other coverings
Tapioca
Tapioca
Tapiserie pentru mobilier
Soft furnishings
Tapiserii speciale pentru mobilier
Specialist soft furnishings
Tapierie
Upholstering
Trncoape
Picks
Tastaturi Braille
Braille pads
Tastaturi pentru computer
Computer keyboards
Tastaturi programabile
Programmable keyboards
Tatuaje
Tattoos
Taxare automat
Automatic fare collection
Tblie de scris
Writing slates
Tblie pentru scrisori sau accesorii
Letter boards or accessories
Tblie sau table colare pentru scris sau pentru d School slates or boards with wr
Tlpi
Soles
Tre
Bran
Trgi
Stretchers
Trgi pentru cadavre
Cadaver trays
Tvluge pentru peluze sau pentru terenuri de spor Lawn or sports-ground rollers
Tvi
Trays
Tvi cu utilizare chirurgical
Surgical trays
Tvi de distribuire a corespondenei
Delivery trays
Tvi de distribuire a corespondenei i articole de b Delivery trays and desk equip
Tvi pentru alimente
Food trays
Tvie pentru instrumente ascuite
Sharps pads
Tvie sau organizatoare de birou
Desktop trays or organisers
Teatre de ppui
Puppet theatres
Techneiu
Technetium
Tehnici operatorii
Operating techniques
Tejghele
Counters
Tejghele de servire
Servery counters
Tejghele frigorifice
Refrigerated counters
Telefoane cu fax
Faxswitch machines
Telefoane de main
Car telephones
Telefoane de urgen
Emergency telephones
Telefoane fr fir
Cordless telephones
Telefoane GSM
GSM telephones
Telefoane mobile
Mobile telephones
Telefoane mobile hands-free
Hands-free mobile telephones
Telefoane mobile hands-free (wireless)
Hands-free mobile telephones (
Telefoane pentru persoanele cu deficiene auditive Telephones for hearing-impair
Telefoane pentru persoanele cu deficiene vizuale Telephones for visually-impaire
Telefoane publice
Public telephones
Teleimprimante
Teleprinters
Telescaune
Chairlifts
Telescoape
Telescopes
Televizoare
Televisions
Televizoare alb-negru
Monochrome televisions
Televizoare color
Colour televisions
Telex
Telex equipment
Temporizatoare
Process timers

34612100-1
34612000-0
33123100-9
38294000-2
33652200-7
33642300-5
33158000-2
31224500-7
30231100-8
32552510-5
38417000-1
33111640-9
38412000-6
33927000-4
38436410-7
42943210-3
72254000-0
73430000-5
73435000-0
73432000-9
73431000-2
73434000-3
73436000-7
73433000-6
33681000-7
24321310-6
24321320-9
30194810-6
30194800-3
30199770-8
33141114-2
34941100-6
44332000-6
44425500-0
44315000-1
22410000-7
22413000-8
44423810-2
22411000-4
22412000-1
22400000-4
43612300-9
31712332-6
14724000-2
24612200-9
24955000-3
45215500-2
33695000-8
33693000-4
37316500-1
37535240-1
18843000-0
44221211-7
30192127-7

Tendere
Locomotive tenders
Tendere i funiculare
Locomotive tenders and cable
Tensiometru
Tensiometer
Teodolite
Theodolites
Terapeutic pentru patologia endocrin
Endocrine therapy medicinal p
Terapeutic pentru patologia tiroidian
Thyroid therapy medicinal prod
Terapie electric, electromagnetic i mecanic
Electrical, electromagnetic an
Terminale
Terminals
Terminale informatice
Computer terminals
Terminale videotext
Videotext terminals
Termocupluri
Thermocouples
Termografe
Thermographs
Termometre
Thermometers
Termometre rectale pentru autopsie
Post-mortem rectal thermomet
Termoregulatoare pentru agitatoare mecanice cu plitThermal regulators for mechani
Termostate de imersie
Immersion thermostats
Testare de software
Software testing
Testare i evaluare
Test and evaluation
Testare i evaluare de aeronave militare, proiectile Test and evaluation of military
Testare i evaluare de arme de foc i muniie
Test and evaluation of firearm
Testare i evaluare de echipament de securitate
Test and evaluation of securit
Testare i evaluare de nave de rzboi
Test and evaluation of warship
Testare i evaluare de sisteme electronice militare Test and evaluation of military
Testare i evaluare de vehicule militare
Test and evaluation of military
Tetine, pompie de supt i articole similare pentru s Teats, nipple shields and simila
Tetracloretilen
Tetrachloroethylene
Tetraclorur de carbon
Carbon tetrachloride
Teuri
T-squares
Teuri i triunghiuri
T-squares and triangles
Tichete de mas
Luncheon vouchers
Tifon medical
Medical gauze
Tije
Rods
Tije (construcii)
Rods (construction)
Tije din plastic
Plastic sticks
Tije subiri
Wire rods
Timbre
Stamps
Timbre autocolante pentru reduceri
Savings stamps
Timbre de cauciuc
Rubber stamps
Timbre de Crciun
Christmas stamps
Timbre noi
New stamps
Timbre, carnete de cecuri, bancnote, aciuni, materi Stamps, cheque forms, banknote
Tirani pentru evi de refulare
Production riser tensioners
Tiristoare
Thyristors
Titan
Titanium
TNT
TNT
Toalete chimice
Chemical toilets
Toalete publice
Public conveniences
Toate celelalte produse neterapeutice
All other non-therapeutic produ
Toate celelalte produse terapeutice
Other therapeutic products
Tobe
Drums (instrument)
Tobogane pentru terenuri de joac
Playground slides
Tocuri
Heels
Tocuri de ui
Door frames
Tocuri pentru penie
Pen holders

24321222-2
03221240-0
15331420-7
15331423-8
15331134-5
33115100-0
33115200-1
03311400-6
15241400-3
30125130-1
30125120-8
30125110-5
44511400-9
35332100-1
31521320-3
33693100-5
15991200-3
16700000-2
16710000-5
34138000-3
16720000-8
37425000-3
37441600-7
34512900-8
31711120-0
45212500-1
31170000-8
31171000-5
31174000-6
31213200-4
31172000-2
31173000-9
64228100-1
64228200-2
77211200-4
90521420-5
90521410-2
60150000-4
60140000-1
60220000-6
45234124-1
60640000-6
60620000-0
60160000-7
34144751-7
35412300-8
35412200-7
42417230-3
90521400-9
31712350-8
31712357-7
31712359-1
31712352-2
31712358-4

Toluen
Toluene
Tomate
Tomatoes
Tomate n conserv
Preserved tomatoes
Tomate la cutie
Canned tomatoes
Tomate transformate
Processed tomatoes
Tomodensitometre
CT scanners
Tomografe axiale transversale cuplate la un calcula CAT scanners
Ton
Tuna
Ton n conserv
Canned tuna
Toner pentru centrele de procesare a datelor, de c Toner for data-processing and
Toner pentru fotocopiatoare
Toner for photocopiers
Toner pentru imprimantele laser/faxuri
Toner for laser printers/fax ma
Topoare
Axes
Torpile
Torpedoes
Tore
Torches
Toxine
Toxins
Trabucuri
Cigarillos
Tractoare
Tractors
Tractoare agricole cu nsoitor uman
Pedestrian-controlled agricultur
Tractoare rutiere
Road tractor units
Tractoare uzate
Used tractors
Trambuline de gimnastic
Gymnastic trampolines
Trambuline pentru exerciii
Exercise trampolines
Transbordoare pentru autoturisme
Car carriers
Transductoare
Transducers
Transformare de buctrii sau restaurante
Kitchen or restaurant conversi
Transformatoare
Transformers
Transformatoare cu dielectric lichid
Liquid dielectric transformers
Transformatoare de alimentare
Power supply transformers
Transformatoare de distribuie
Distribution transformers
Transformatoare de tensiune
Voltage transformers
Transformator de msurare
Instrument transformer
Transmisie de programe de televiziune
Television broadcast transmiss
Transmisie de programe radio
Radio broadcast transmission s
Transport de buteni n pduri
Transport of logs within the for
Transport de deeuri nucleare cu nivel mediu de radTransportation of intermediate
Transport de deeuri nucleare cu nivel sczut de radTransportation of low level nuc
Transport de pasageri cu vehicule trase de animale Passenger transport by animal
Transport de pasageri ocazional
Non-scheduled passenger tran
Transport feroviar potal
Mail transport by railway
Transport feroviar subteran de pasageri
Underground passenger railway
Transport maritim de mrfuri
Shipping operations
Transport naval potal
Transport by water of mail
Transport potal rutier
Mail transport by road
Transportatoare de pilieri
Straddle carriers
Transportoare blindate de arme
Armoured weapon carriers
Transportoare blindate de trupe
Armoured personnel carriers
Transportoare blindate pentru mine
Armoured-faced conveyors (AF
Transportul deeurilor radioactive
Transport of radioactive waste
Tranzistori
Transistors
Tranzistori bipolari cu electrod de comand izolat ( Insulated gate bipolar transisto
Tranzistori bipolari cu jonciune (BJT)
Bipolar junction transistors (BJ
Tranzistori cu efect de cmp (TEC/FET)
Field effect transistors (FET)
Tranzistori cu efect de cmp cu jonciune (JFET) Junction field effect transistor

31712353-9
31712355-3
31712351-5
31712356-0
30232140-7
33693300-7
90732300-0
90733900-3
90513500-1
34947100-8
34947000-7
44911200-1
18412100-1
37527100-9
37527000-8
37321700-1
44423790-5
39561141-2
03113200-8
31712334-0
19251000-0
18331000-8
18333000-2
18330000-1
24313121-5
30194820-9
37533400-7
39298700-4
34622300-6
43132200-9
42141410-6
34514200-5
42412120-4
34514300-6
42418290-8
34514600-9
37312200-0
37312100-9
42416500-0
15331138-3
33141621-9
33141624-0
33954000-2
30237251-3
30195700-9
33141625-7
33912000-6
33141626-4
33966000-9
33711420-7
33722100-8
33722000-7
33157200-7
33722200-9

Tranzistori cu efect de cmp tip metal-oxid-sem


Metal oxide field effect transi
Tranzistori Darlington bipolari sau RF (radiofrecven Bipolar darlington or radio freq
Tranzistori fotosensibili
Photo sensitive transistors
Tranzistori unijonciune
Unijunction transistors
Trasatoare
Plotters
Tratament n caz de dependen
Addiction treatment
Tratare sau reabilitare a solurilor poluate
Polluted soil treatment or rehabi
Tratare sau reabilitare n cazul polurii apelor subt Groundwater pollution treatment
Tratarea i eliminarea deeurilor lichide
Treatment and disposal of foul
Traverse
Sleepers
Traverse i pri de traverse
Sleepers and parts of sleepers
Travertin
Travertine
Treninguri
Tracksuits
Trenuri de jucrie
Toy trains
Trenuri i vehicule de jucrie
Toy trains and vehicles
Trepiede pentru instrumente muzicale sau suporturi Musical instrument stands or s
Trepte de scar din fier pentru guri de vizitare
Manhole step irons
Trese
Braids
Trestie de zahr
Sugar cane
Triace
Triacs
Tricot
Knitted fabrics
Tricouri
T-shirts
Tricouri polo
Polo shirts
Tricouri i cmi
T-shirts and shirts
Trisulfat de sodiu
Sodium thiosulphate
Triunghiuri
Triangles
Triunghiuri de biliard
Billiard racks
Trofee
Trophies
Troleibuze
Trolleybuses
Troliu de foraj
Drilling rig
Troliuri
Winches
Troliuri automate
Jack-up rigs
Troliuri cu utilizare subteran
Winches for use underground
Troliuri de foraj pentru platforme
Platforms drilling rigs
Troliuri de plan nclinat
Ski-lift equipment
Troliuri semisubmersibile
Semi-submersible rigs
Tromboane
Trombones
Trompete
Trumpets
Trotuare rulante
Moving walkways
Trufe
Truffles
Trus pentru incontinen urinar
Incontinence kit
Truse de administrare
Administration sets
Truse de colectare de probe biologice
Biological evidence collection k
Truse de curat pentru computer
Computer cleaning kits
Truse de curat tabla de scris sau accesorii
Board cleaning kits or accessor
Truse de diagnosticare
Diagnostic kits
Truse de disecie pentru autopsie
Autopsy dissection kits
Truse de dozaj
Dosage kits
Truse de mblsmare
Embalming kits
Truse de machiaj
Makeup kits
Truse de manichiur
Manicure sets
Truse de manichiur sau de pedichiur
Manicure or pedicure sets
Truse de oxigen
Oxygen kits
Truse de pedichiur
Pedicure sets

42672000-7
33141622-6
33141623-3
33924000-3
33929000-8
37414300-6
44512940-3
18929000-7
33711790-1
33141620-2
33919000-5
38912000-1
38911000-4
33953000-5
30194310-1
30194300-8
44164100-8
44164000-7
03221120-3
15331120-4
44164200-9
31671200-2
31711410-0
44167400-2
33962000-1
33964000-5
38519640-4
39563510-4
19522110-5
37442820-2
31531100-8
31711430-6
31532910-6
45255600-5
31711411-7
44141000-0
31711420-3
44164310-3
39561000-2
77342000-9
42995100-8
37535260-7
14755000-8
35221000-9
09112200-9
42112100-8
42112300-0
31121320-9
42112200-9
43313200-2
42110000-3
42123500-2
31158300-1
31128000-9

Truse de piese pentru maini-unelte


Machine-tool work holders
Truse de prevenire a SIDA
AIDS-prevention kits
Truse de prim ajutor
First-aid boxes
Truse de protecie mpotriva bolilor infecioase pent Autopsy infectious disease kits
Truse de reconstituire a esuturilor cadavrelor
Cadaver tissue builder kits
Truse de reparaii pentru corturi
Tent repair kits
Truse de scule
Tool kits
Truse de toalet
Toilet cases
Truse dentare
Dental kits
Truse medicale
Medical kits
Truse pentru instrumente sau accesorii chirurgicale Instrument rolls for post-morte
Truse pentru prelevare automat de probe cu bei Automated swab test kits
Truse pentru prelevare manual de probe cu beio Manual swab test kits
Truse sau articole de depistare a sngelui post mo Post-mortem blood detection ki
Truse sau seturi de desen
Drafting kits or sets
Truse, seturi i hrtii de desen
Drafting kits, sets and papers
Tubaje
Casing
Tubaje i tuburi
Casing and tubing
Tuberculi
Tuber vegetables
Tuberculi transformai
Processed tuber vegetables
Tuburi
Tubing
Tuburi catodice
Cathode-ray tubes
Tuburi catodice pentru televizoare
Cathode-ray television picture
Tuburi cotite
Elbows
Tuburi de drenare venoas pentru mblsmare
Embalming vein drainage tube
Tuburi de injectare pentru mblsmare
Embalming injecting tubes
Tuburi de microscop
Microscope tubes
Tuburi din fibre textile
Textile hosepiping
Tuburi din rin epoxidic
Epoxy-resin tubing
Tuburi elastice de cretere a rezistenei
Resistance tubes
Tuburi electrice
Electric tubes
Tuburi electronice
Valve tubes
Tuburi fluorescente
Fluorescent tubes
Tuburi n spiral pentru puuri sub presiune
Coiled-tubing wellwork
Tuburi pentru camere de televiziune
Television camera tubes
Tuburi protectoare
Conduit
Tuburi i echipament pentru microunde
Microwave tubes and equipmen
Tuburi i racorduri
Tubes and fittings
Tul, dantel, panglicrie, pasmanterie i broderie Tulle, lace, narrow-woven fabr
Tunderea gardurilor vii
Hedge trimming
Tunel de splare
Tunnel washer
Tuneluri pentru terenuri de joac
Playground tunnels
Tungsten
Tungsten
Tunuri cu ap
Water cannons
Turb
Peat
Turbine cu aburi
Steam turbines
Turbine cu gaz
Gas turbines
Turbine eoliene
Wind turbines
Turbine hidraulice
Hydraulic turbines
Turbine pentru zpad
Snowblowers
Turbine i motoare
Turbines and motors
Turbocompresoare
Turbo-compressors
Turbocompresor
Turbocharger
Turbogeneratoare
Turbogenerator

34731300-3
34731200-2
34144100-9
44212230-0
44212233-1
31140000-9
44212200-1
22612000-3
30192111-2
30192154-5
15992000-8
03112000-9
15992100-9
15990000-4
37316100-7
44212227-6
44313200-9
19210000-1
19252000-7
19230000-7
19212000-5
19251100-1
39563300-9
39561200-4
19270000-9
39563400-0
19211100-9
19245000-5
19244000-8
19243000-1
19242000-4
19211000-8
19240000-0
19250000-3
44162000-3
44163100-1
44212510-7
44212500-4
37413240-0
34325200-3
44163000-0
15991300-4
15991100-2
30197120-3
37462300-7
35210000-9
37471400-4
37462180-9
09230000-0
15411130-2
15411140-5
09242100-8
15411110-6
15621000-7

Turbopropulsoare
Turbopropellers
Turboreactoare
Turbojets
Turle de foraj mobile
Mobile drilling derricks
Turnuri
Towers
Turnuri de ap
Water towers
Turnuri de rcire
Cooling towers
Turnuri, stlpi din zbrele, macarale derrick i piloni Towers, lattice masts, derricks
Tu
India ink
Tuiere
Ink pads
Tuiere de rezerv
Replacement stamp pads
Tutun
Tobacco
Tutun neprelucrat
Unmanufactured tobacco
Tutun prelucrat
Manufactured tobacco
Tutun, produse pe baz de tutun i articole conexe Tobacco, tobacco goods and su
ambale
Cymbals
rui
Pickets
estur metalic
Wire cloth
esturi
Woven fabrics
esturi croetate
Crocheted fabrics
esturi de in
Linen fabrics
esturi din bumbac
Woven fabrics of cotton
esturi din catifea
Pile fabrics
esturi din fire metalizate
Woven fabrics of metal thread
esturi din plas
Net fabrics
esturi fr urzeal
Non-woven fabrics
esturi impregnate, acoperite sau stratificate
Impregnated, coated or covered
esturi mixte
Mixed woven fabrics
esturi pentru cptueal
Lining fabrics
esturi pentru perdele
Curtain fabrics
esturi pentru tapierie
Upholstery fabrics
esturi pluate
Terry towelling
esturi sintetice
Synthetic woven fabrics
esturi speciale
Special fabrics
esturi tricotate sau croetate
Knitted or crocheted fabrics
evrie
Piping
evi
Pipes
evi cotite
Angles
evi cotite i seciuni
Angles and sections
evi de arme
Gun barrel
evi de eapament
Exhaust pipes
evi i racorduri
Pipes and fittings
igri
Cigarettes
igri de foi
Cigars
inte
Tacks
inte de aruncat
Throwing targets
inte de tir
Targets for shooting practice
inte pentru golf
Golf tees
inte pentru tir cu arcul
Archery targets
iei
Petroleum (crude)
Ulei de arahide
Groundnut oil
Ulei de cocos
Coconut oil
Ulei de huil
Coal oil
Ulei de msline
Olive oil
Ulei de porumb
Corn oil

15411120-9
09134100-8
30124110-8
15411200-4
15411210-7
24323100-5
09211710-1
09211700-8
15411000-2
09211630-6
09135110-8
24920000-9
09211900-0
09211000-1
09211820-5
09211800-9
09211400-5
09211200-3
09211620-3
09211100-2
09211500-6
09211600-7
09211300-4
15421000-5
15400000-2
15410000-5
15420000-8
24327300-5
09211810-2
09211640-9
15411100-3
39295200-8
39295000-6
39136000-4
38932000-7
37413110-0
42652000-1
35111510-3
42651000-4
42650000-7
42660000-0
35812000-9
35811200-4
35811100-3
35811300-5
30232700-1
30211000-1
30211500-6
42967000-2
42967100-3
34955100-7
33111610-0
43131200-2
30213400-9

Ulei de susan
Sesame oil
Ulei Diesel
Diesel oil
Ulei pentru cuptor (fuser)
Fuser oil
Ulei pentru gtit
Cooking oil
Ulei pentru prjit
Frying oil
Uleiuri acide de rafinare
Acid oils from refining
Uleiuri albe
White oils
Uleiuri albe i parafine lichide
White oils and liquid paraffin
Uleiuri animale sau vegetale
Animal or vegetable oils
Uleiuri anticorozive
Anti-corrosion oils
Uleiuri combustibile cu coninut redus de sulf
Low-sulphur combustible oils
Uleiuri eseniale
Essential oils
Uleiuri lubrifiante pentru traciune
Lubricating traction oils
Uleiuri lubrifiante i ageni lubrifiani
Lubricating oils and lubricating
Uleiuri minerale
Petroleum oils
Uleiuri minerale i preparate din petrol
Petroleum oils and preparation
Uleiuri pentru angrenaje
Gear oils
Uleiuri pentru compresoare
Compressor lube oils
Uleiuri pentru demulare
Mould release oils
Uleiuri pentru motoare
Motor oils
Uleiuri pentru reductoare
Reductor oils
Uleiuri pentru sisteme hidraulice i pentru alte utilizOils for use in hydraulic syste
Uleiuri pentru turbine
Turbine lube oils
Uleiuri rafinate
Refined oils
Uleiuri i grsimi animale sau vegetale
Animal or vegetable oils and fa
Uleiuri i grsimi animale sau vegetale brute
Crude animal or vegetable oils
Uleiuri i grsimi rafinate
Refined oils and fats
Uleiuri i produse rezultate din distilarea la tempera Oils and products of the distilla
Uleiuri uoare
Light oils
Uleiuri utilizate ca izolani electrici
Electrical insulating oils
Uleiuri vegetale
Vegetable oils
Umbrele de ploaie
Umbrellas
Umbrele de ploaie i parasolare; bastoane pentru Umbrellas and sunshades; walki
Umerae pentru haine
Coat hangers
Umidometre
Moisture meters
Undie
Fishing rods
Unelte manuale electromecanice
Hand-held electromechanical t
Unelte manuale pentru stingerea incendiilor
Fire suppression hand tools
Unelte manuale pneumatice
Pneumatic hand tools
Unelte manuale pneumatice sau cu motor
Pneumatic or motorised hand t
Unelte pentru lipire, lipire puternic i sudare, dis Soldering, brazing and welding
Uniforme de lupt
Combat uniforms
Uniforme de poliie
Police uniforms
Uniforme de pompieri
Fire-brigade uniforms
Uniforme militare
Military uniforms
Unitate central de control
Central controlling unit
Unitate central de procesare
Mainframe computer
Unitate central de procesare (CPU) sau procesoar Central processing unit (CPU)
Unitate de comand
Controller unit
Unitate de comand digital la distan
Digital remote-control unit
Unitate de depozitare plutitoare
Floating storage unit
Unitate de rezonan magnetic
Magnetic resonance unit
Unitate marin de foraj
Offshore drilling unit
Uniti centrale de procesare pentru computere per Central processing units for p

30215100-0
30212100-9
30233160-0
42512300-1
30233150-7
30233131-8
30233132-5
34221300-5
30237480-7
30233100-2
30233120-8
30233110-5
30233130-1
39173000-5
43133100-5
34221100-3
34221200-4
34223330-8
24951120-2
15530000-2
15332261-1
15841200-7
09341000-1

Uniti centrale de procesare pentru microcomputer Central processing units for m


Uniti centrale de procesare pentru minicomputere Central processing units for m
Uniti de band cu deplasare continu
Tape streamers
Uniti de climatizare
HVAC packages
Uniti de disc optic
Optical-disk drives
Uniti de dischet
Floppy-disk drives
Uniti de hard disk
Hard-disk drives
Uniti de intervenie n caz de accident chimic
Chemical incident unit
Uniti de intrare
Input units
Uniti de memorie
Computer storage units
Uniti de memorie cu band magnetic
Magnetic tape storage units
Uniti de memorie cu carduri magnetice
Magnetic card storage units
Uniti de memorie cu disc magnetic
Magnetic disk storage units
Uniti de stocare
Storage units
Uniti glisante
Skid units
Uniti mobile de intervenie
Mobile incident units
Uniti mobile de urgen
Mobile emergency units
Uniti mobile pe remorci
Mobile units on trailers
Unsoare siliconic
Silicon grease
Unt
Butter
Unt de arahide
Peanut butter
Unt, grsime sau ulei de cacao
Cocoa butter, fat or oil
Uraniu
Uranium

24324300-4
39712300-9
39712210-1
42991400-3
42214200-1
39221100-8
39221180-2
44221200-7
44421500-2
44221212-4
44221240-9
44221120-2
44221230-6
44221220-3
16000000-5
16600000-1
16100000-6
16640000-3
16650000-6
34945000-3
43123000-1
43121100-8
42800000-4
42991000-9
42215300-9
42718000-2
43132100-8
43121000-7
43312200-5
42418930-7
42418900-8

Ureide
Ureines
Usctoare de mini
Hand-drying apparatus
Usctoare de pr
Hair dryers
Usctoare pentru lemn, pentru celuloz, pentru hrtDryers for wood, paper pulp, p
Usctoare pentru produse agricole
Dryers for agricultural products
Ustensile de buctrie
Kitchenware
Ustensile de gtit
Cooking utensils
Ui
Doors
Ui blindate sau armate
Armoured or reinforced doors
Ui cu plase de nari
Door screens
Ui de garaj
Garage doors
Ui din sticl
French windows
Ui glisante
Sliding doors
Ui ignifuge
Fire doors
Utilaje agricole
Agricultural machinery
Utilaje agricole sau forestiere specializate
Specialist agricultural or fores
Utilaje agricole i forestiere pentru pregtirea sau cuAgricultural and forestry machin
Utilaje apicole
Bee-keeping machinery
Utilaje avicole
Poultry-keeping machinery
Utilaje de aliniere a liniilor
Track-alignment machinery
Utilaje de excavare a tunelurilor
Tunnelling machinery
Utilaje de exploatare a gurilor de sond
Wellhead running tools
Utilaje de fabricare a hrtiei sau a cartonului
Machinery for paper or paperb
Utilaje de fabricare a hrtiei, de tiprit i de legat Paper, printing and bookbindin
Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
Pasta-making machines
Utilaje de finisare a textilelor
Textile-finishing machinery
Utilaje de foraj
Drilling machinery
Utilaje de forare a sondelor
Well-drilling machinery
Utilaje de mprtiere a pietriului
Chippers
Utilaje de ncrcare cu priz lateral
Sideloaders
Utilaje de ncrcare sau de manipulare
Loading or handling machinery

43710000-3
43312100-4
43312300-6
43124000-8
43316000-1
42215200-8
42210000-1
42200000-8
42212000-5
42711000-3
42216000-3
43410000-0
43400000-7
42100000-0
42418000-9
43125000-5
44614310-3
42996000-4
43262000-7
42997000-1
42993000-3
43312000-3
42211000-8
43310000-9
43700000-0
43000000-3
42994000-0
42994200-2
16630000-0
42215000-6
42710000-6
42700000-3
43210000-8
43200000-5
42941000-4
42940000-7
43134000-1
42418400-3
42912100-3
42912300-5
42912000-2
42213000-2
48772000-0
48700000-5
65000000-3
33651600-4
33651660-2
33651670-5
33651630-3
33651620-0
33651610-7
33651680-8
33651650-9
33651690-1

Utilaje de laminare a metalelor


Metal-rolling machinery
Utilaje de nivelat
Planers
Utilaje de pavare
Paving machinery
Utilaje de perforare
Boring machinery
Utilaje de pozat cabluri
Cable-laying machinery
Utilaje de prelucrare a alimentelor
Food-processing machinery
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a buturilor i a Food, beverage and tobacco-p
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a buturilor i a Machinery for food, beverage
Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor u Machinery for processing cerea
Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice Machines for processing man-ma
Utilaje de prelucrare a tutunului
Machinery for processing toba
Utilaje de procesare a mineralelor
Mineral-processing machinery
Utilaje de procesare a mineralelor i de modelare a Mineral-processing and foundr
Utilaje de producie i utilizare a puterii mecanice Machinery for the production
Utilaje de ridicare, de manipulare, de ncrcare sa Lifting, handling, loading or u
Utilaje de scufundare
Sinking machinery
Utilaje de stivuire
Stacking machinery
Utilaje de tratare a apelor reziduale
Machinery for the treatment of
Utilaje excavatoare
Excavating machinery
Utilaje pentru conducte
Pipeline machinery
Utilaje pentru industria chimic
Chemical industry machinery
Utilaje pentru instalarea mbrcmintei rutiere
Road-surfacing machinery
Utilaje pentru lptrii
Dairy machinery
Utilaje pentru lucrri publice
Civil engineering machinery
Utilaje pentru metalurgie i piese conexe
Machinery for metallurgy and a
Utilaje pentru minerit, cariere de piatr i construcii Machinery for mining, quarryin
Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticu Machinery for working rubber or
Utilaje pentru prelucrarea materialelor plastice
Machinery for working plastics
Utilaje pentru prepararea furajelor
Machinery for preparing animal
Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrial Machinery for the industrial pr
Utilaje pentru producia de textile
Machinery for textiles
Utilaje pentru producia de textile, de mbrcminte Machinery for textile, apparel
Utilaje pentru terasamente
Earthmoving machinery
Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare i p Earthmoving and excavating ma
Utilaje pentru tratarea termic a gazelor
Machinery for the heat treatme
Utilaje pentru tratarea termic a materialelor
Machinery for the heat treatmen
Utilaje pentru zcminte de petrol
Oil-field machinery
Utilaje rotative de depozitare i de extragere
Carousel storage and retrieval
Utilaje i aparate de filtrare a lichidelor
Machinery and apparatus for filt
Utilaje i aparate de filtrare sau de purificare a apei Machinery and apparatus for filt
Utilaje i aparate de filtrare sau de purificare a lichi Liquid filtering or purifying ma
Utilaje utilizate pentru fabricarea buturilor alcooli Machinery used in the manufactu
Utilitare de comprimare
Compression utilities
Utilitare pentru pachete software
Software package utilities
Utiliti publice
Public utilities
Vaccinuri
Vaccines
Vaccinuri antigripale
Influenza vaccines
Vaccinuri antipolio
Polio vaccines
Vaccinuri BCG (liofilizat)
BCG vaccines (dried)
Vaccinuri mpotriva difteriei i antitetanos
Diphtheria-tetanus vaccines
Vaccinuri mpotriva difteriei, antitusive i antitetanosDiphtheria-pertussis-tetanus v
Vaccinuri mpotriva hepatitei B
Hepatitis B vaccines
Vaccinuri mpotriva tifosului
Typhus vaccines
Vaccinuri pentru uz veterinar
Vaccines for veterinary medici

33651640-6
34622500-8
34621100-7
34622100-4
34622200-5
34622400-7
34622000-3
18921000-1
33182220-7
31711400-7
31711440-9
14725000-9
15119300-8
35513100-4
44212382-0
42131210-1
42131144-7
42131143-0
42131270-9
42131100-7
42131200-8
42131280-2
42131230-7
42131150-2
42131110-0
42131240-0
63512000-1
70123000-9
70123200-1
70123100-0
44512910-4
44512900-1
38437110-1
44512920-7
37533300-6
03221400-0
15331461-6
03221410-3
03221440-2
15331142-4
39221220-5
09221100-5
09221000-4
09220000-7
33622400-0
33141117-3
33141115-9
39563100-7
39563000-6
39298300-0
22310000-6
34521300-8
34521200-7
34521100-6

Vaccinuri ROR (rujeol, oreion, rubeol)


Measles-mumps-rubella vaccin
Vagoane de bagaje i vagoane speciale
Luggage vans and special-pur
Vagoane de marf
Railway freight wagons
Vagoane de tramvai
Tramway passenger coaches
Vagoane de tren
Railway passenger coaches
Vagoane de tren pentru cltori
Railway carriages
Vagoane de tren i de tramvai pentru cltori, trole Railway and tramway passenger
Valize
Suitcases
Valve cardiace
Cardiac valve
Valve i tuburi
Valves and tubes
Valve i tuburi pentru recepie sau amplificare
Receiver or amplifier valves an
Vanadiu
Vanadium
Vnat
Game
Vntor/dragor de mine
Mine hunter/minesweeper
Vane
Floodgates
Vane cuit
Knife valves
Vane de control
Process-control valves
Vane de regularizare a viiturilor
Flood-control valves
Vane de trecere
Plug valves
Vane definite dup funcie
Valves defined by function
Vane definite dup tipul de fabricaie
Valves defined by construction
Vane fluture
Butterfly valves
Vane glisante
Gate valves
Vane pentru coloane ascendente
Standpipe valves
Vane pentru radiatoare de nclzire central
Central-heating radiator valves
Vane sferice
Globe valves
Vnzare de bilete de cltorie i servicii de voiaj cu Sale of travel tickets and pack
Vnzare de bunuri imobiliare
Sale of real estate
Vnzare de bunuri imobiliare nerezideniale
Sale of non-residential estate
Vnzare de bunuri imobiliare rezideniale
Sale of residential real estate
Vrfuri de burghiu
Drill bits
Vrfuri de burghiu, vrfuri de urubelni i alte acceDrill bits, screwdriver bits and
Vrfuri de pipete
Pipette tips
Vrfuri de urubelni
Screwdriver bits
Vrfuri pentru tacuri de biliard
Billiard cue tips
Varz
Cabbage vegetables
Varz acr la cutie
Canned sauerkraut
Varz alb
Cabbage
Varz de Bruxelles
Brussels sprouts
Varz transformat
Processed cabbage
Vase (mncare)
Dishes
Vaselin
Petroleum jelly
Vaselin i cear de iei
Petroleum jelly and waxes
Vaselin, cear de iei i benzine speciale
Petroleum jelly, waxes and speci
Vasoprotectoare
Vasoprotectives
Vat
Cotton wool
Vat medical
Medical wadding
Vat textil
Textile wadding
Vat textil, fire, esturi i articole textile de uz teh Textile wadding, yarns, fabrics
Vaze
Flower bowls
Vederi
Postcards
Vedete de patrulare ale poliiei
Police patrol boats
Vedete de patrulare vamal
Customs patrol boats
Vedete de supraveghere
Surveillance boats

35613100-5
35613000-4
35410000-1
35412000-5
34113000-2
43500000-8
34114000-9
34144431-8
34144511-3
35412500-0
34144512-0
34144430-1
34144220-6
34114120-6
34144440-4
34144420-8
34144400-2
37527200-0
35412100-6
34137000-6
34144210-3
34144730-4
35412400-9
34114110-3
34621200-8
34621000-6
34144213-4
34144450-7
34113300-5
34144740-7
34115300-9
42415310-4
34114100-0
34144900-7
35400000-8
34143000-1
34113200-4
33193110-3
33193100-0
33193000-9
34144200-0
34114300-2
34144510-6
34144500-3
34114210-4
34114122-0
34144700-5
39522400-1
39717100-2
39714110-4
39717000-1
33182230-0
15951000-9
39221110-1

Vehicule aeriene de lupt fr pilot


Unmanned combat aerial vehic
Vehicule aeriene fr pilot
Unmanned aerial vehicles
Vehicule blindate armate
Armoured military vehicles
Vehicule blindate de lupt
Armoured combat vehicles
Vehicule cu 4 roi motoare
4-wheel-drive vehicles
Vehicule cu enile
Track-laying vehicles
Vehicule cu utilizare special
Specialist vehicles
Vehicule de aspirat strzile
Suction-sweeper vehicles
Vehicule de colectare a deeurilor menajere
Refuse-collection vehicles
Vehicule de comandament i de legtur
Command and liaison vehicles
Vehicule de compactare a deeurilor menajere
Refuse-compaction vehicles
Vehicule de curare a strzilor
Road-sweeping vehicles
Vehicule de depanare
Breakdown vehicles
Vehicule de intervenie paramedical
Paramedic vehicles
Vehicule de mprtiat pietri
Gritter vehicles
Vehicule de mprtiat sare
Salt spreaders
Vehicule de ntreinere rutier
Road-maintenance vehicles
Vehicule de jucrie
Toy vehicles
Vehicule de lupt pentru infanterie
Infantry fighting vehicles
Vehicule de ocazie pentru transportul de mrfuri
Second-hand goods vehicles
Vehicule de pompieri
Firefighting vehicles
Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
Aircraft-refuelling vehicles
Vehicule de recunoatere i de patrulare
Reconnaissance and patrol veh
Vehicule de salvare
Rescue vehicles
Vehicule de service sau de ntreinere a cilor ferat Railway maintenance or service
Vehicule de service sau de ntreinere a cilor fera Railway maintenance or service
Vehicule de stingere a incendiilor
Fire engines
Vehicule de stropire a strzilor
Sprinkler vehicles
Vehicule de teren
Off-road vehicles
Vehicule de tractare a aeronavelor
Aircraft-towing vehicles
Vehicule de transport de ocazie
Second-hand transport vehicle
Vehicule de transport independente
Free-steered vehicles (FSVS)
Vehicule de urgen
Emergency vehicles
Vehicule electrice
Electric vehicles
Vehicule militare i piese conexe
Military vehicles and associate
Vehicule pentru ntreinere pe timp de iarn
Winter-maintenance vehicles
Vehicule pentru orice tip de teren
All-terrain vehicles
Vehicule pentru persoane invalide
Invalid carriages
Vehicule pentru persoane invalide i scaune cu rotil Invalid carriages and wheelchai
Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile Invalid carriages, wheelchairs
Vehicule pentru servicii de urgen
Vehicles for the emergency ser
Vehicule pentru serviciile de asisten social
Welfare vehicles
Vehicule pentru transportul deeurilor menajere
Vehicles for refuse
Vehicule pentru transportul deeurilor menajere i aVehicles for refuse and sewag
Vehicule pentru transportul deinuilor
Prisoner-transport vehicles
Vehicule pentru transportul pacienilor
Patient-transport vehicles
Vehicule utilitare
Utility vehicles
Vele
Sails
Ventilatoare
Fans
Ventilatoare de aspirare
Extraction ventilators
Ventilatoare i aparate de aer condiionat
Fans and air-conditioning appl
Ventricul
Ventricle
Vermut
Vermouth
Vesel
Crockery

39221200-9
37412210-4
18235400-9
35815100-1
35812100-0
39525300-1
35113430-2
18132100-4
35113440-5
39711420-9
37316700-3
34144410-5
38652120-7
42141130-9
15931200-5
15931100-4
22453000-0
15930000-6
15931000-3
15942000-3
37313800-3
37313400-9
38425200-2
33616000-1
39133000-3
39171000-1
42513210-0
03321200-7
18443500-1
18142000-6
34327100-6
34327000-5
37452110-5
42141400-3
38341320-6
44812000-5
44811000-8
44810000-1
44812220-3
44812210-0
44812200-7
44812300-8
44111400-5
44800000-8
34512300-2
09222100-2
37316600-2
14734000-5
15831000-2
15831200-4
15831300-5
15830000-5
15551500-0
15981320-7

Vesel de mas
Vest compensatoare
Veste
Veste antiglon
Veste de camuflaj
Veste de salvare
Veste de siguran
Veste de zbor
Veste reflectorizante
Vetre
Vibrafoane
Vidanjoare
Videoproiectoare
Vilbrocheni
Vin de mas
Vin spumant
Viniete de automobile
Vinuri
Vinuri nearomatizate
Vinuri pe baz de fructe
Violoncele
Viori
Viscozimetre
Vitamine
Vitrine
Vitrine de prezentare
Vitrine frigorifice
Viei
Viziere
Viziere de siguran
Volane
Volane, coloane i cutii de direcie
Volani sau fluturai de badminton
Volani i scripei
Voltmetre
Vopsea pentru lucrri artistice
Vopsea pentru marcaj rutier
Vopsele
Vopsele de ap
Vopsele de ulei
Vopsele de ulei i de ap
Vopsele colare
Vopsele i materiale de acoperire a pereilor
Vopsele, lacuri i masticuri
Vrachiere
White-spirit
Xilofoane
Ytriu
Zahr
Zahr alb
Zahr de arar i sirop de arar
Zahr i produse conexe
Zar
Zpad

Tableware
Buoyancy compensators
Waistcoats
Bullet-proof vests
Camouflage jackets
Life jackets
Safety vests
Flight jackets
Reflective vests
Hobs
Vibraphones
Gully emptiers
Video projectors
Crankshafts
Table wine
Sparkling wine
Car-tax discs
Wines
Unflavoured wines
Fruit wines
Violoncellos
Violins
Viscosimeters
Vitamins
Display units
Display cases
Refrigerated showcases
Calves
Visors
Safety visors
Steering wheels
Steering wheels, columns and
Badminton birdies or shuttleco
Flywheels and pulleys
Voltmeters
Artists' paints
Road paint
Paints
Water paints
Oil paints
Oil and water paints
Students' paints
Paints and wallcoverings
Paints, varnishes and mastics
Bulk carriers
White spirit
Xylophones
Yttrium
Sugar
White sugar
Maple sugar and maple syrup
Sugar and related products
Buttermilk
Snow

15554000-6
14630000-6
22210000-5
22200000-2
45262521-9
45262510-9
45262512-3
14713000-2
14735000-2
03222314-7

Zer
Zgur, zgur de metal, deeuri i resturi feroase
Ziare
Ziare, reviste specializate, periodice i reviste
Zidrie de faad
Zidrie de piatr
Zidrie de piatr de construcii
Zinc
Zirconiu
Zmeur

Whey
Slag, dross, ferrous waste and
Newspapers
Newspapers, journals, periodi
Facing brickwork
Stonework
Dressed stonework
Zinc
Zirconium
Raspberries

Coduri CPV sortate crescator dupa numar


CODE
03000000-1
03100000-2
03110000-5
03111000-2
03111100-3
03111200-4
03111300-5
03111400-6
03111500-7
03111600-8
03111700-9
03111800-0
03111900-1
03112000-9
03113000-6
03113100-7
03113200-8
03114000-3
03114100-4
03114200-5
03115000-0
03115100-1
03115110-4
03115120-7
03115130-0
03116000-7
03116100-8
03116200-9
03116300-0
03117000-4
03117100-5
03117110-8
03117120-1
03117130-4
03117140-7
03117200-6
03120000-8
03121000-5
03121100-6
03121200-7
03121210-0
03130000-1
03131000-8
03131100-9
03131200-0
03131300-1
03131400-2
03132000-5

RO
EN
Produse agricole, de ferm, de pescuit, de si Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Produse agricole i horticole
Agricultural and horticultural products
Produse agricole, produse horticole i de gr Crops, products of market gardening and horticulture
Semine
Seeds
Boabe de soia
Soya beans
Arahide
Peanuts
Semine de floarea-soarelui
Sunflower seeds
Semine de bumbac
Cotton seeds
Semine de susan
Sesame seeds
Semine de mutar
Mustard seeds
Semine de legume
Vegetable seeds
Semine de fructe
Fruit seeds
Semine de flori
Flower seeds
Tutun neprelucrat
Unmanufactured tobacco
Plante utilizate la fabricarea zahrului
Plants used for sugar manufacturing
Sfecl de zahr
Sugar beet
Trestie de zahr
Sugar cane
Paie i plante furajere
Straw and forage
Paie
Straw
Plante furajere
Forage
Materii prime vegetale
Raw vegetable materials
Materii prime vegetale destinate industriei texRaw vegetable materials used in textile production
Bumbac
Cotton
Iut
Jute
In
Flax
Cauciuc natural, latex natural i produse co Natural rubber and latex, and associated products
Cauciuc natural
Natural rubber
Latex natural
Natural latex
Produse din latex
Latex products
Plante cu utilizare specific
Plants used in specific fields
Plante utilizate n parfumerii sau n farmacii Plants used in perfumery or pharmacy, or for insecticidal or
Plante utilizate n parfumerii
Plants used in perfumery
Plante utilizate n farmacii
Plants used in pharmacy
Plante utilizate ca insecticide
Plants used for insecticidal purposes
Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare s Plants used for fungicidal or similar purposes
Semine de plante cu utilizare specific
Seeds of plants used in specific fields
Produse horticole i plante de pepinier
Horticultural and nursery products
Produse horticole
Horticultural products
Plante vii, bulbi, rdcini, butai i altoaie
Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips
Flori tiate
Cut flowers
Aranjamente florale
Floral arrangements
Plante pentru prepararea buturilor i a con Beverage and spice crops
Plante pentru prepararea buturilor
Beverage crops
Boabe de cafea
Coffee beans
Plante de ceai
Tea bushes
Mat
Mat
Boabe de cacao
Cocoa beans
Condimente neprelucrate
Unprocessed spices

03140000-4
03141000-1
03142000-8
03142100-9
03142200-0
03142300-1
03142400-2
03142500-3
03143000-5
03144000-2
03200000-3
03210000-6
03211000-3
03211100-4
03211110-7
03211120-0
03211200-5
03211300-6
03211400-7
03211500-8
03211600-9
03211700-0
03211900-2
03212000-0
03212100-1
03212200-2
03212210-5
03212211-2
03212212-9
03212213-6
03212220-8
03220000-9
03221000-6
03221100-7
03221110-0
03221111-7
03221112-4
03221113-1
03221114-8
03221120-3
03221200-8
03221210-1
03221211-8
03221212-5

Produse de origine animal i produse cone Animal products and related products
Material seminal de taur
Bulls' semen
Produse de origine animal
Animal products
Miere natural
Natural honey
Melci
Snails
Produse alimentare de origine animal
Edible products of animal origin
Cear
Waxes
Ou
Eggs
Produse de policultur
Products of mixed farming
Produse agricole
Agricultural supplies
Cereale, cartofi, legume, fructe i fructe cu c Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
Cereale i cartofi
Cereals and potatoes
Cereale
Cereals
Gru
Wheat
Gru dur
Durum wheat
Gru comun
Soft wheat
Porumb
Maize
Orez
Rice
Orz
Barley
Secar
Rye
Ovz
Oats
Mal
Malt
Produse pe baz de cereale
Grain products
Cartofi i legume uscate
Potatoes and dried vegetables
Cartofi
Potatoes
Legume cu psti i legume cu teac uscate Dried leguminous vegetables and pulses
Legume cu psti uscate
Dried leguminous vegetables
Linte
Lentils
Nut
Chick peas
Mazre uscat
Dried peas
Legume cu teac
Pulses
Legume, fructe i fructe cu coaj
Vegetables, fruits and nuts
Legume
Vegetables
Rdcinoase i tuberculi
Root and tuber vegetables
Rdcinoase
Root vegetables
Sfecl
Beetroot
Morcovi
Carrots
Ceap
Onions
Napi
Turnips
Tuberculi
Tuber vegetables
Legume cultivate pentru fructele lor
Fruit vegetables
Fasole
Beans
Boabe
Broad beans
Fasole verde
Green beans

03221213-2
03221220-4
03221221-1
03221222-8
03221230-7
03221240-0
03221250-3
03221260-6
03221270-9
03221300-9

Fasole spaniol
Mazre
Mazre verde
Mazre cu psti comestibile
Ardei
Tomate
Dovlecei
Ciuperci
Castravei
Legume pentru frunze

Runner beans
Peas
Garden peas
Mange-tout
Peppers
Tomatoes
Courgettes
Mushrooms
Cucumbers
Leaf vegetables

03221310-2
03221320-5
03221330-8
03221340-1
03221400-0
03221410-3
03221420-6
03221430-9
03221440-2
03222000-3
03222100-4
03222110-7
03222111-4
03222112-1
03222113-8
03222114-5
03222115-2
03222116-9
03222117-6
03222118-3
03222120-0
03222200-5
03222210-8
03222220-1
03222230-4
03222240-7
03222250-0
03222300-6
03222310-9
03222311-6
03222312-3
03222313-0
03222314-7
03222315-4
03222320-2
03222321-9
03222322-6
03222323-3
03222330-5
03222331-2
03222332-9
03222333-6
03222334-3
03222340-8
03222341-5
03222342-2
03222400-7
03300000-2
03310000-5
03311000-2
03311100-3
03311110-6
03311120-9
03311200-4

Lptuci
Lettuce
Foi de salat
Salad leaves
Anghinare
Artichokes
Spanac
Spinach
Varz
Cabbage vegetables
Varz alb
Cabbage
Conopid
Cauliflower
Broccoli
Broccoli
Varz de Bruxelles
Brussels sprouts
Fructe i fructe cu coaj
Fruit and nuts
Fructe i fructe cu coaj tropicale
Tropical fruit and nuts
Fructe tropicale
Tropical fruit
Banane
Bananas
Ananas
Pineapples
Mango
Mangoes
Curmale
Dates
Stafide
Raisins
Smochine
Figs
Avocado
Avocados
Kiwi
Kiwi fruit
Nuci de cocos
Coconuts
Citrice
Citrus fruit
Lmi
Lemons
Portocale
Oranges
Grepfrut
Grapefruit
Tangerine
Tangerines
Lmi verzi
Limes
Fructe, altele dect cele tropicale
Non-tropical fruit
Bace
Berry fruit
Stafide de Corint
Currants
Agrie
Gooseberries
Cpuni
Strawberries
Zmeur
Raspberries
Afine
Cranberries
Mere, pere i gutui
Apples, pears and quinces
Mere
Apples
Pere
Pears
Gutui
Quinces
Fructe smburoase
Stone fruit
Caise
Apricots
Piersici
Peaches
Ciree
Cherries
Prune
Plums
Struguri
Grapes
Struguri de mas
Table grapes
Struguri de vin
Wine grapes
Msline
Olives
Produse agricole, de vntoare i de pescuit Farming, hunting and fishing products
Peti, crustacee i produse acvatice
Fish, crustaceans and aquatic products
Peti
Fish
Peti plai
Flat fish
Limb-de-mare
Sole
Cambul de Baltic
Plaice
Peti din familia codului
Fish of the cod family

03311210-7
03311220-0
03311230-3
03311240-6
03311300-5
03311400-6
03311500-7
03311600-8
03311700-9
03312000-9
03312100-0
03312200-1
03312300-2
03313000-6
03313100-7
03313200-8
03313300-9
03313310-2
03320000-8
03321000-5
03321100-6
03321200-7
03322000-2
03322100-3
03322200-4
03322300-5
03323000-9
03324000-6
03325000-3
03325100-4
03325200-5
03330000-3
03331000-0
03331100-1
03331200-2
03332000-7
03332100-8
03332200-9
03333000-4
03340000-6
03341000-3
03400000-4
03410000-7
03411000-4
03412000-1
03413000-8
03414000-5
03415000-2
03416000-9
03417000-6
03417100-7
03418000-3
03418100-4
03419000-0

Cod
Cod
Polac
Pollock
Merluciu
Hake
Eglefin
Haddock
Hering
Herring
Ton
Tuna
Merlan
Whiting
Albitur
Whitebait
Somon
Salmon
Crustacee
Crustaceans
Stridii
Oysters
Molute
Shellfish
Nevertebrate acvatice
Aquatic invertebrates
Produse acvatice
Aquatic products
Corali sau produse similare
Corals or similar products
Burei naturali
Natural sponges
Alge marine
Seaweeds
Alge
Algae
Bovine, eptel i animale mici
Cattle, livestock and small animals
Bovine
Cattle
Animale din specia bovin
Bovine cattle
Viei
Calves
eptel
Livestock
Ovine
Sheep
Caprine
Goats
Cabaline
Horses
Porcine
Pigs
Psri vii de curte
Live poultry
Animale mici
Small animals
Iepuri de cas
Rabbits
Iepuri de cmp
Hares
Produse de animale de ferm
Farm animal products
Lapte de oaie i de capr proaspt
Fresh milk from sheep and goats
Lapte de oaie
Sheep's milk
Lapte de capr
Goats' milk
Ln i pr de animale
Wool and animal hair
Ln tuns
Shorn wool
Pr de animale
Animal hair
Lapte de vac proaspt
Fresh cows' milk
Crotalii pentru animale
Animal ear tags
Crotalii pentru bovine
Bovine ear tags
Produse de silvicultur i de exploatare foresForestry and logging products
Lemn
Wood
Lemn de conifere
Coniferous wood
Lemn tropical
Tropical wood
Lemn de foc
Fuel wood
Lemn brut
Rough wood
Lemn de esen moale
Softwood
Deeuri de lemn
Wood waste
Achii de lemn
Scrap wood
Rumegu
Sawdust
Buteni
Logs
Lemn de esen tare
Hardwood
Cherestea
Timber

03419100-1
03419200-2
03420000-0
03421000-7
03422000-4
03430000-3
03431000-0
03432000-7
03432100-8
03440000-6
03441000-3
03450000-9
03451000-6
03451100-7
03451200-8
03451300-9
03452000-3
03460000-2
03461000-9
03461100-0
09000000-3
09100000-0
09110000-3
09111000-0
09111100-1
09111200-2
09111210-5
09111220-8
09111300-3
09111400-4
09112000-7
09112100-8
09112200-9
09113000-4
09120000-6
09121000-3
09121100-4
09121200-5
09122000-0
09122100-1
09122110-4
09122200-2
09122210-5
09123000-7
09130000-9
09131000-6
09131100-7
09132000-3
09132100-4
09132200-5
09132300-6
09133000-0
09134000-7
09134100-8

Produse din cherestea


Timber products
Lemn de min
Mining timber
Gum arabic
Gums
Balsamuri
Balsams
Lac
Lac
Plut
Cork
Plut natural
Natural cork
Couri mpletite
Basketware
mpletituri
Wickerwork
Produse de silvicultur
Forestry products
Plante, ierburi, muchi sau licheni ornamentaOrnamental plants, grasses, mosses or lichens
Produse de pepinier
Tree-nursery products
Plante
Plants
Plante de nmulire
Bedding plants
Bulbi de flori
Flower bulbs
Arbuti
Shrubs
Arbori
Trees
Celuloz
Pulp
Past din lemn
Wood pulp
Past chimic din lemn
Chemical wood pulp
Produse petroliere, combustibil, electricitate Petroleum products, fuel, electricity and other sources of en
Combustibili
Fuels
Combustibili solizi
Solid fuels
Crbune i combustibili pe baz de crbune Coal and coal-based fuels
Crbune
Coal
Combustibili pe baz de crbune
Coal-based fuels
Antracit
Hard coal
Brichete (de crbune)
Briquettes
Combustibili fosili
Fossil fuels
Combustibili pe baz de lemn
Wood fuels
Lignit i turb
Lignite and peat
Lignit
Lignite
Turb
Peat
Cocs
Coke
Combustibili gazoi
Gaseous fuels
Gaz de huil, gaz pentru reelele publice sau Coal gas, mains gas or similar gases
Gaz de huil sau gaze similare
Coal gas or similar gases
Gaz pentru reelele publice
Mains gas
Propan i butan
Propane and butane
Propan
Propane gas
Propan lichefiat
Liquefied propane gas
Butan
Butane gas
Butan lichefiat
Liquefied butane gas
Gaze naturale
Natural gas
Petrol i produse distilate
Petroleum and distillates
Kerosen de avion
Aviation kerosene
Carburani de tip kerosen
Kerosene jet type fuels
Benzin
Petrol
Benzin fr plumb
Unleaded petrol
Benzin cu plumb
Leaded petrol
Benzin cu etanol
Petrol with ethanol
Gaz petrolier lichefiat (GPL)
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Combustibil gazos
Gas oils
Ulei Diesel
Diesel oil

09134200-9
09134210-2
09134220-5
09134230-8
09134231-5
09134232-2
09135000-4
09135100-5
09135110-8
09200000-1
09210000-4
09211000-1
09211100-2
09211200-3
09211300-4
09211400-5
09211500-6
09211600-7
09211610-0
09211620-3
09211630-6
09211640-9
09211650-2
09211700-8
09211710-1
09211720-4
09211800-9
09211810-2
09211820-5
09211900-0
09220000-7
09221000-4
09221100-5
09221200-6
09221300-7
09221400-8
09222000-1
09222100-2
09230000-0
09240000-3
09241000-0
09242000-7
09242100-8
09300000-2
09310000-5
09320000-8
09321000-5
09322000-2
09323000-9
09324000-6
09330000-1
09331000-8
09331100-9
09331200-0

Motorin
Diesel fuel
Motorin (0,2)
Diesel fuel (0,2)
Motorin (EN 590)
Diesel fuel (EN 590)
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel (B20)
Biodiesel (B20)
Biodiesel (B100)
Biodiesel (B100)
Pcur
Fuel oils
Pcur pentru nclzirea locuinelor
Heating oil
Uleiuri combustibile cu coninut redus de sulf Low-sulphur combustible oils
Petrol, crbune i produse petroliere
Petroleum, coal and oil products
Preparate lubrifiante
Lubricating preparations
Uleiuri lubrifiante i ageni lubrifiani
Lubricating oils and lubricating agents
Uleiuri pentru motoare
Motor oils
Uleiuri pentru compresoare
Compressor lube oils
Uleiuri pentru turbine
Turbine lube oils
Uleiuri pentru angrenaje
Gear oils
Uleiuri pentru reductoare
Reductor oils
Uleiuri pentru sisteme hidraulice i pentru alteOils for use in hydraulic systems and other purposes
Lichide pentru uz hidraulic
Liquids for hydraulic purposes
Uleiuri pentru demulare
Mould release oils
Uleiuri anticorozive
Anti-corrosion oils
Uleiuri utilizate ca izolani electrici
Electrical insulating oils
Lichid de frn
Brake fluids
Uleiuri albe i parafine lichide
White oils and liquid paraffin
Uleiuri albe
White oils
Parafine lichide
Liquid paraffin
Uleiuri minerale i preparate din petrol
Petroleum oils and preparations
Uleiuri uoare
Light oils
Uleiuri minerale
Petroleum oils
Uleiuri lubrifiante pentru traciune
Lubricating traction oils
Vaselin, cear de iei i benzine speciale Petroleum jelly, waxes and special spirits
Vaselin i cear de iei
Petroleum jelly and waxes
Vaselin
Petroleum jelly
Parafin
Paraffin wax
Cear de iei
Petroleum wax
Reziduuri de iei
Petroleum residues
Benzine speciale
Special spirits
White-spirit
White spirit
iei
Petroleum (crude)
Produse derivate din petrol i crbune
Oil and coal-related products
ist bituminos sau petrolifer
Bituminous or oil shale
Produse derivate din crbune
Coal-related products
Ulei de huil
Coal oil
Electricitate, nclzire, energie solar i nucl Electricity, heating, solar and nuclear energy
Electricitate
Electricity
Aburi, ap cald i produse conexe
Steam, hot water and associated products
Ap cald
Hot water
Aburi
Steam
nclzire urban
District heating
nclzire la distan
Long-distance heating
Energie solar
Solar energy
Panouri solare
Solar panels
Captori solari pentru producerea cldurii
Solar collectors for heat production
Module solare fotovoltaice
Solar photovoltaic modules

09332000-5
09340000-4
09341000-1
09342000-8
09343000-5
09344000-2
14000000-1
14200000-3
14210000-6
14211000-3
14211100-4
14212000-0
14212100-1
14212110-4
14212120-7
14212200-2
14212210-5
14212300-3
14212310-6
14212320-9
14212330-2
14212400-4
14212410-7
14212420-0
14212430-3
14213000-7
14213100-8
14213200-9
14213300-0
14220000-9
14221000-6
14222000-3
14300000-4
14310000-7
14311000-4
14311100-5
14311200-6
14311300-7
14312000-1
14312100-2
14320000-0
14400000-5
14410000-8
14420000-1
14430000-4
14450000-0
14500000-6
14520000-2
14521000-9
14521100-0
14521140-2
14521200-1
14521210-4
14522000-6

Instalaie solar
Solar installation
Combustibili nucleari
Nuclear fuels
Uraniu
Uranium
Plutoniu
Plutonium
Materiale radioactive
Radioactive materials
Radioizotopi
Radio-isotopes
Produse de minerit, metale de baz i prod Mining, basic metals and related products
Nisip i argil
Sand and clay
Pietri, nisip, piatr concasat i agregate Gravel, sand, crushed stone and aggregates
Nisip
Sand
Nisip natural
Natural sand
Granule, criblur, nisip fin, pietre mici, pietr Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken
Bolovani i pietri
Pebbles and gravel
Pietre mici
Pebbles
Pietri
Gravel
Agregate
Aggregates
Amestec de nisip i pietri
Sand-gravel mix
Piatr de carier i concasat
Broken and crushed stone
Balast
Ballast
Granit concasat
Crushed granite
Bazalt concasat
Crushed basalt
Pmnt
Soil
Pmnt vegetal
Topsoil
Subsol
Subsoil
Criblur
Stone chippings
Macadam, macadam gudronat i nisip gudro Macadam, tarmac and tar sands
Macadam
Macadam
Macadam gudronat
Tarmac
Nisip gudronat
Tar sands
Argil i caolin
Clay and kaolin
Argil
Clay
Caolin
Kaolin
Produse anorganice chimice i ngrminte Chemical and fertiliser minerals
ngrminte minerale
Fertiliser minerals
Calciu natural, fosfat aluminocalcic i sruri Natural calcium, aluminium calcium phosphate and crude na
Calciu natural
Natural calcium
Fosfai aluminocalcici
Aluminium calcium phosphates
Sruri naturale brute de potasiu
Crude natural potassium salts
Pirite de fier
Iron pyrites
Pirite de fier neprjite
Unroasted iron pyrites
Produse anorganice chimice
Chemical minerals
Sare i clorur de sodiu pur
Salt and pure sodium chloride
Sare gem
Rock salt
Sare marin
Sea salt
Sare concentrat prin evaporare i clorur d Evaporated salt and pure sodium chloride
Saramur
Salt in brine
Produse conexe de exploatare minier i n cRelated mining and quarrying products
Pietre preioase i semipreioase, piatr poncPrecious and semi-precious stones, pumice stone, emery, n
Pietre preioase i semipreioase
Precious and semi-precious stones
Pietre preioase
Precious stones
Praf sau pulbere de pietre preioase
Dust or powder of precious stones
Pietre semipreioase
Semi-precious stones
Praf sau pulbere de pietre semipreioase
Dust or powder of semi-precious stones
Diamante industriale; piatr ponce; mirghel i
Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural

14522100-7
14522200-8
14522300-9
14522400-0
14523000-3
14523100-4
14523200-5
14523300-6
14523400-7
14600000-7
14610000-0
14611000-7
14612000-4
14612100-5
14612200-6
14612300-7
14612400-8
14612500-9
14612600-0
14612700-1
14613000-1
14613100-2
14613200-3
14614000-8
14620000-3
14621000-0
14621100-1
14621110-4
14621120-7
14621130-0
14622000-7
14630000-6
14700000-8
14710000-1
14711000-8
14711100-9
14712000-5
14713000-2
14714000-9
14715000-6
14720000-4
14721000-1
14721100-2
14722000-8
14723000-5
14724000-2
14725000-9
14730000-7
14731000-4
14732000-1
14733000-8
14734000-5
14735000-2
14740000-0

Piatr ponce
Diamante industriale
mirghel
Abrazivi naturali
Minerale, metale preioase conexe i produs
Minerale
Aur
Argint
Platin
Minereuri metalifere i aliaje
Minereuri metalifere
Minereuri de fier
Minereuri de metale neferoase
Minereuri de cupru
Minereuri de nichel
Minereuri de aluminiu
Minereuri de metale preioase
Minereuri de plumb
Minereuri de zinc
Minereuri de staniu
Minereuri de uraniu i toriu
Minereuri de uraniu
Minereuri de toriu
Diverse minereuri
Aliaje
Feroaliaje
Feroaliaje din afara CECO
Feromangan
Ferocrom
Feronichel
Oel
Zgur, zgur de metal, deeuri i resturi fer
Metale de baz
Fier, plumb, zinc, staniu i cupru
Fier
Font brut
Plumb
Zinc
Staniu
Cupru
Aluminiu, nichel, scandiu, titan i vanadiu
Aluminiu
Oxid de aluminiu
Nichel
Scandiu
Titan
Vanadiu
Crom, mangan, cobalt, ytriu i zirconiu
Crom
Mangan
Cobalt
Ytriu
Zirconiu
Molibden, techneiu, ruteniu i rodiu

Pumice stone
Industrial diamonds
Emery
Natural abrasives
Related minerals, precious metals and associated products
Minerals
Gold
Silver
Platinum
Metal ores and alloys
Metal ores
Iron ores
Non-ferrous metal ores
Copper ores
Nickel ores
Aluminium ores
Precious-metal ores
Lead ores
Zinc ores
Tin ores
Uranium and thorium ores
Uranium ores
Thorium ores
Miscellaneous ores
Alloys
Ferro-alloys
Non-ECSC ferro-alloys
Ferro-manganese
Ferro-chromium
Ferro-nickel
Steel
Slag, dross, ferrous waste and scrap
Basic metals
Iron, lead, zinc, tin and copper
Iron
Pig iron
Lead
Zinc
Tin
Copper
Aluminium, nickel, scandium, titanium and vanadium
Aluminium
Aluminium oxide
Nickel
Scandium
Titanium
Vanadium
Chromium, manganese, cobalt, yttrium and zirconium
Chromium
Manganese
Cobalt
Yttrium
Zirconium
Molybdenum, technetium, ruthenium and rhodium

14741000-7
14742000-4
14743000-1
14744000-8
14750000-3
14751000-0
14752000-7
14753000-4
14754000-1
14755000-8
14760000-6
14761000-3
14762000-0
14763000-7
14764000-4
14765000-1
14770000-9
14771000-6
14772000-3
14773000-0
14774000-7
14780000-2
14781000-9
14782000-6
14783000-3
14784000-0
14790000-5
14791000-2
14792000-9
14793000-6
14794000-3
14800000-9
14810000-2
14811000-9
14811100-0
14811200-1
14811300-2
14812000-6
14813000-3
14814000-0
14820000-5
14830000-8
14900000-0
14910000-3
14920000-6
14930000-9
15000000-8
15100000-9
15110000-2
15111000-9
15111100-0
15111200-1
15112000-6
15112100-7

Molibden
Molybdenum
Techneiu
Technetium
Ruteniu
Ruthenium
Rodiu
Rhodium
Cadmiu, luteiu, hafniu, tantal i tungsten
Cadmium, lutetium, hafnium, tantalum and tungsten
Cadmiu
Cadmium
Luteiu
Lutetium
Hafniu
Hafnium
Tantal
Tantalum
Tungsten
Tungsten
Iridiu, galiu, indiu, taliu i bariu
Iridium, gallium, indium, thallium and barium
Iridiu
Iridium
Galiu
Gallium
Indiu
Indium
Taliu
Thallium
Bariu
Barium
Cesiu, stroniu, rubidiu i calciu
Caesium, strontium, rubidium and calcium
Cesiu
Caesium
Stroniu
Strontium
Rubidiu
Rubidium
Calciu
Calcium
Potasiu, magneziu, sodiu i litiu
Potassium, magnesium, sodium and lithium
Potasiu
Potassium
Magneziu
Magnesium
Sodiu
Sodium
Litiu
Lithium
Niobiu, osmiu, reniu i paladiu
Niobium, osmium, rhenium and palladium
Niobiu
Niobium
Osmiu
Osmium
Reniu
Rhenium
Paladiu
Palladium
Diverse produse minerale nemetalice
Miscellaneous non-metallic mineral products
Produse abrazive
Abrasive products
Pietre de moar, pietre de polizat i pietre deMillstones, grindstones and grinding wheels
Pietre de moar
Millstones
Pietre de polizat
Grindstones
Pietre de tocil
Grinding wheels
Pulbere sau granule abrazive
Abrasive powder or grain
Corindon artificial
Artificial corundum
Grafit artificial
Artificial graphite
Sticl
Glass
Fibre de sticl
Fibreglass
Materii prime secundare de recuperare
Recovered secondary raw materials
Materii prime secundare metalice de recuper Recovered secondary metal raw materials
Materii prime secundare nemetalice de recu Recovered secondary non-metal raw materials
Cenu i resturi cu coninut de metale
Ash and residues containing metals
Alimente, buturi, tutun i produse conexe Food, beverages, tobacco and related products
Produse de origine animal, carne i produs Animal products, meat and meat products
Carne
Meat
Carne de bovine
Bovine meat
Carne de vit
Beef
Carne de mnzat
Veal
Carne de pasre
Poultry
Carne proaspt de pasre
Fresh poultry

15112110-0
15112120-3
15112130-6
15112140-9
15112300-9
15112310-2
15113000-3
15114000-0
15115000-7
15115100-8
15115200-9
15117000-1
15118000-8
15118100-9
15118900-7
15119000-5
15119100-6
15119200-7
15119300-8
15119400-9
15119500-0
15119600-1
15130000-8
15131000-5
15131100-6
15131110-9
15131120-2
15131130-5
15131134-3
15131135-0
15131200-7
15131210-0
15131220-3
15131230-6
15131300-8
15131310-1
15131320-4
15131400-9
15131410-2
15131420-5
15131490-6
15131500-0
15131600-1
15131610-4
15131620-7
15131640-3
15131700-2
15200000-0
15210000-3
15211000-0
15211100-1
15212000-7
15213000-4
15220000-6

Carne de gsc
Geese
Carne de curcan
Turkeys
Carne de pui
Chickens
Carne de ra
Ducks
Ficat de pasre
Poultry livers
Foie gras
Foie gras
Carne de porc
Pork
Organe comestibile
Offal
Carne de miel i de oaie
Lamb and mutton
Carne de miel
Lamb
Carne de oaie
Mutton
Carne de capr
Goat meat
Carne de cal, de mgar, de catr sau de bar Horse, ass, mule or hinny meat
Carne de cal
Horsemeat
Carne de mgar, de catr sau de bardou
Ass, mule or hinny meat
Diverse tipuri de carne
Various meats
Carne de iepure de cas
Rabbit meat
Carne de iepure de cmp
Hare meat
Vnat
Game
Picioare de broasc
Frogs' legs
Porumbei
Pigeons
Carne de pete
Fish meat
Produse din carne
Meat products
Conserve i produse din carne
Meat preserves and preparations
Produse pe baz de carne pentru crnai
Sausage-meat products
Carne pentru crnai
Sausage meat
Salamuri
Sausage products
Crnai
Sausages
Sngerete i ali crnai pe baz de snge Black pudding and other blood sausages
Crnai de pasre
Poultry sausages
Carne uscat, srat, afumat sau condimenDried, salted, smoked or seasoned meat
Jambon afumat
Gammon
Slnin
Bacon
Salam
Salami
Preparate din ficat
Liver preparations
Pateu
Pt
Preparate pe baz de ficat de gsc sau de Preparations of goose or duck liver
Produse pe baz de carne de porc
Pork products
Jambon
Ham
Chiftele
Meatballs
Mncruri din carne de porc
Prepared pork dishes
Produse pe baz de carne de pasre
Poultry products
Produse pe baz de carne de vit i de mn Beef and veal products
Chiftele din carne de vit
Beef meatballs
Carne de vit tocat
Minced beef
Chifle cu carne de vit tocat
Beefburgers
Preparate pe baz de carne
Meat preparations
Pete preparat i conserve de pete
Prepared and preserved fish
File de pete, ficat i icre sau lapi de pete Fish fillets, fish livers and roe
File de pete
Fish fillets
File proaspt de pete
Fresh fish fillets
Icre sau lapi de pete
Fish roe
Ficat de pete
Fish livers
Pete, file de pete i alte tipuri de carne d Frozen fish, fish fillets and other fish meat

15221000-3
15229000-9
15230000-9
15231000-6
15232000-3
15233000-0
15234000-7
15235000-4
15240000-2
15241000-9
15241100-0
15241200-1
15241300-2
15241400-3
15241500-4
15241600-5
15241700-6
15241800-7
15242000-6
15243000-3
15244000-0
15244100-1
15244200-2
15250000-5
15251000-2
15252000-9
15253000-6
15300000-1
15310000-4
15311000-1
15311100-2
15311200-3
15312000-8
15312100-9
15312200-0
15312300-1
15312310-4
15312400-2
15312500-3
15313000-5
15320000-7
15321000-4
15321100-5
15321200-6
15321300-7
15321400-8
15321500-9
15321600-0
15321700-1
15321800-2
15322000-1
15322100-2
15330000-0
15331000-7

Pete congelat
Frozen fish
Produse congelate pe baz de pete
Frozen fish products
Pete uscat sau srat; pete n saramur; p Dried or salted fish; fish in brine; smoked fish
Pete uscat
Dried fish
Pete srat
Salted fish
Pete n saramur
Fish in brine
Pete afumat
Smoked fish
Conserve de pete
Preserved fish
Pete n conserv sau cutie i alte tipuri de Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
Pete pane sau acoperit n alt mod, n conse Coated, canned or tinned fish
Somon n conserv
Canned salmon
Hering preparat sau n conserv
Prepared or preserved herring
Sardine
Sardines
Ton n conserv
Canned tuna
Macrou de Atlantic
Mackerel
Hamsii
Anchovies
Batoane de pete file
Fish fingers
Preparate pe baz de pete pane sau acoperiCoated fish preparations
Mncruri preparate din pete
Prepared fish dishes
Preparate pe baz de pete
Preparations of fish
Caviar i icre
Caviar and fish eggs
Caviar
Caviar
Icre
Fish eggs
Fructe de mare
Seafood
Crustacee congelate
Frozen crustaceans
Crustacee preparate sau n conserv
Prepared or preserved crustaceans
Produse pe baz de molute
Shellfish products
Fructe, legume i produse conexe
Fruit, vegetables and related products
Cartofi i produse pe baz de cartofi
Potatoes and potato products
Cartofi congelai
Frozen potatoes
Chips i cartofi prjii
Chips or french fries
Cartofi tiai cuburi, rondele i alte tipuri de c Diced, sliced and other frozen potatoes
Produse din cartofi
Potato products
Piure de cartofi instant
Instant mashed potatoes
Cartofi semipreparai
Part-fried potato chips
Cartofi chips
Potato crisps
Cartofi chips aromatizai
Flavoured potato crisps
Gustri din cartofi
Potato snacks
Crochete de cartofi
Potato croquettes
Cartofi transformai
Processed potatoes
Sucuri de fructe i de legume
Fruit and vegetable juices
Sucuri de fructe
Fruit juices
Suc de portocale
Orange juice
Suc de grepfrut
Grapefruit juice
Suc de lmie
Lemon juice
Suc de ananas
Pineapple juice
Suc de struguri
Grape juice
Suc de mere
Apple juice
Amestecuri de sucuri neconcentrate
Mixtures of unconcentrated juices
Sucuri concentrate
Concentrated juices
Sucuri de legume
Vegetable juices
Suc de tomate
Tomato juice
Fructe i legume transformate
Processed fruit and vegetables
Legume transformate
Processed vegetables

15331100-8
15331110-1
15331120-4
15331130-7
15331131-4
15331132-1
15331133-8
15331134-5
15331135-2
15331136-9
15331137-6
15331138-3
15331140-0
15331142-4
15331150-3
15331170-9
15331400-1
15331410-4
15331411-1
15331420-7
15331423-8
15331425-2
15331427-6
15331428-3
15331430-0
15331450-6
15331460-9
15331461-6
15331462-3
15331463-0
15331464-7
15331465-4
15331466-1
15331470-2
15331480-5
15331500-2
15332000-4
15332100-5
15332140-7
15332150-0
15332160-3
15332170-6
15332180-9
15332200-6
15332230-5
15332231-2
15332232-9
15332240-8
15332250-1
15332260-4
15332261-1
15332270-7
15332290-3
15332291-0

Legume proaspete sau congelate


Fresh or frozen vegetables
Rdcinoase transformate
Processed root vegetables
Tuberculi transformai
Processed tuber vegetables
Fasole, mazre, ardei, tomate i alte legume Beans, peas, peppers, tomatoes and other vegetables
Fasole transformat
Processed beans
Mazre transformat
Processed peas
Mazre sfrmat
Split peas
Tomate transformate
Processed tomatoes
Ciuperci transformate
Processed mushrooms
Ardei transformai
Processed peppers
Germeni de soia
Soybean sprouts
Trufe
Truffles
Legume pentru frunze i varz
Leaf and cabbage vegetables
Varz transformat
Processed cabbage
Legume cu psti transformate
Processed pulses
Legume congelate
Frozen vegetables
Legume n conserv i/sau la cutie
Preserved and/or canned vegetables
Fasole n sos tomat
Beans in tomato sauce
Fasole alb n sos tomat
Baked beans
Tomate n conserv
Preserved tomatoes
Tomate la cutie
Canned tomatoes
Piure de tomate
Tomato pure
Piure concentrat de tomate
Concentrated tomato pure
Sos de tomate
Tomato sauce
Ciuperci la cutie
Canned mushrooms
Msline transformate
Processed olives
Legume la cutie
Canned vegetables
Varz acr la cutie
Canned sauerkraut
Mazre la cutie
Canned peas
Fasole boabe la cutie
Canned shelled beans
Fasole ntreag la cutie
Canned whole beans
Sparanghel la cutie
Canned asparagus
Msline la cutie
Canned olives
Porumb dulce
Sweet corn
Legume conservate provizoriu
Provisionally preserved vegetables
Legume conservate n oet
Vegetables preserved in vinegar
Fructe i fructe cu coaj lignifiat transforma Processed fruit and nuts
Fructe transformate
Processed fruit
Mere transformate
Processed apples
Pere transformate
Processed pears
Banane transformate
Processed bananas
Rubarb
Rhubarb
Pepeni galbeni
Melons
Dulceuri i marmelade; jeleuri de fructe; piurJams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut pure and pa
Marmelade
Marmalades
Marmelad de portocale
Orange marmalade
Marmelad de lmie
Lemon marmalade
Jeleuri de fructe
Fruit jellies
Paste de fructe
Fruit pastes
Paste de fructe cu coaj lignifiat
Nut pastes
Unt de arahide
Peanut butter
Piureuri de fructe
Fruit pures
Dulceuri
Jams
Dulcea de caise
Apricot jam

15332292-7
15332293-4
15332294-1
15332295-8
15332296-5
15332300-7
15332310-0
15332400-8
15332410-1
15332411-8
15332412-5
15332419-4
15333000-1
15400000-2
15410000-5
15411000-2
15411100-3
15411110-6
15411120-9
15411130-2
15411140-5
15411200-4
15411210-7
15412000-9
15412100-0
15412200-1
15413000-6
15413100-7
15420000-8
15421000-5
15422000-2
15423000-9
15424000-6
15430000-1
15431000-8
15431100-9
15431110-2
15431200-0
15500000-3
15510000-6
15511000-3
15511100-4
15511200-5
15511210-8
15511300-6
15511400-7
15511500-8
15511600-9
15511700-0
15512000-0
15512100-1
15512200-2
15512300-3
15512900-9

Dulcea de mure
Dulcea de coacze
Dulcea de ciree
Dulcea de zmeur
Dulcea de cpuni
Fructe cu coaj lignifiat transformate
Fructe cu coaj lignifiat prjite sau srate
Conserve de fructe
Fructe uscate
Stafide de Corint transformate
Stafide transformate
Sultanine
Produse vegetale secundare
Uleiuri i grsimi animale sau vegetale
Uleiuri i grsimi animale sau vegetale brute
Uleiuri animale sau vegetale
Uleiuri vegetale
Ulei de msline
Ulei de susan
Ulei de arahide
Ulei de cocos
Ulei pentru gtit
Ulei pentru prjit
Grsimi
Grsimi animale
Grsimi vegetale
Reziduuri solide de grsimi sau de uleiuri ve
rot
Uleiuri i grsimi rafinate
Uleiuri rafinate
Grsimi rafinate
Grsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterific
Ceruri vegetale
Grsimi comestibile
Margarin i preparate similare
Margarin
Margarin lichid
Produse tartinabile cu un coninut redus sau
Produse lactate
Lapte i smntn
Lapte
Lapte pasteurizat
Lapte sterilizat
Lapte UHT
Lapte degresat
Lapte semidegresat
Lapte integral
Lapte condensat
Lapte praf
Smntn
Smntn semigras
Smntn gras
Smntn groas
Smntn pentru fric

Blackberry jam
Blackcurrant jam
Cherry jam
Raspberry jam
Strawberry jam
Processed nuts
Roasted or salted nuts
Preserved fruits
Dried fruit
Processed currants
Processed raisins
Sultanas
Vegetable by-products
Animal or vegetable oils and fats
Crude animal or vegetable oils and fats
Animal or vegetable oils
Vegetable oils
Olive oil
Sesame oil
Groundnut oil
Coconut oil
Cooking oil
Frying oil
Fats
Animal fats
Vegetable fats
Solid residues of vegetable fats or oils
Oilcake
Refined oils and fats
Refined oils
Refined fats
Hydrogenated or esterified oils or fats
Vegetable waxes
Edible fats
Margarine and similar preparations
Margarine
Liquid margarine
Reduced or low-fat spreads
Dairy products
Milk and cream
Milk
Pasteurised milk
Sterilised milk
UHT milk
Skimmed milk
Semi-skimmed milk
Full-cream milk
Condensed milk
Milk powder
Cream
Single cream
Double cream
Clotted cream
Whipping cream

15530000-2
15540000-5
15541000-2
15542000-9
15542100-0
15542200-1
15542300-2
15543000-6
15543100-7
15543200-8
15543300-9
15543400-0
15544000-3
15545000-0
15550000-8
15551000-5
15551300-8
15551310-1
15551320-4
15551500-0
15552000-2
15553000-9
15554000-6
15555000-3
15555100-4
15555200-5
15600000-4
15610000-7
15611000-4
15612000-1
15612100-2
15612110-5
15612120-8
15612130-1
15612150-7
15612190-9
15612200-3
15612210-6
15612220-9
15612300-4
15612400-5
15612410-8
15612420-1
15612500-6
15613000-8
15613100-9
15613300-1
15613310-4
15613311-1
15613313-5
15613319-7
15613380-5
15614000-5
15614100-6

Unt
Butter
Brnzeturi
Cheese products
Brnz de mas
Table cheese
Brnz proaspt
Fresh cheese
Cottage cheese
Cottage cheese
Brnz cu past moale
Soft cheese
Brnz Feta
Feta cheese
Brnz ras, pulbere, cu mucegai i alte tipu Grated, powdered, blue-veined and other cheese
Brnz cu mucegai
Blue cheese
Brnz Cheddar
Cheddar cheese
Brnz ras
Grated cheese
Parmezan
Parmesan cheese
Brnz cu past tare
Hard cheese
Brnz tartinabil
Cheese spreads
Diverse produse lactate
Assorted dairy products
Iaurt i alte produse lactate fermentate
Yoghurt and other fermented milk products
Iaurt
Yoghurt
Iaurt natural
Unflavoured yoghurt
Iaurt aromatizat
Flavoured yoghurt
Zar
Buttermilk
Cazein
Casein
Lactoz sau sirop de lactoz
Lactose or lactose syrup
Zer
Whey
ngheat i produse similare
Ice cream and similar products
ngheat
Ice cream
erbet
Sorbet
Produse de morrit, amidon i produse amil Grain mill products, starches and starch products
Produse de morrit
Grain mill products
Orez decorticat
Husked rice
Fin de cereale sau fin vegetal i prod Cereal or vegetable flour and related products
Fin de gru
Wheat flour
Fin integral
Wholemeal flour
Fin de panificaie
Breadmaking flour
Fin simpl
Plain flour
Fin de patiserie
Pastry flour
Fin cu ferment
Self-raising flour
Fin de cereale
Cereal flour
Fin de porumb
Corn flour
Fin de orez
Rice flour
Finuri vegetale
Vegetable flour and meal
Amestecuri utilizate la prepararea produselorMixes for the preparation of baker's wares
Preparate pentru prjituri
Cake mixes
Preparate pentru copt
Baking mixes
Produse de brutrie
Bakery products
Produse pe baz de boabe de cereale
Cereal grain products
Ovz mcinat
Ground oats
Produse cerealiere
Cereal products
Cereale pentru micul dejun
Prepared breakfast cereals
Fulgi de porumb
Cornflakes
Msli sau echivalent
Muesli or equivalent
Gru expandat
Puffed wheat
Fulgi de ovz
Rolled oats
Orez transformat
Processed rice
Orez cu bob lung
Long-grain rice

15614200-7
15614300-8
15615000-2
15620000-0
15621000-7
15622000-4
15622100-5
15622110-8
15622120-1
15622300-7
15622310-0
15622320-3
15622321-0
15622322-7
15623000-1
15624000-8
15625000-5
15626000-2
15700000-5
15710000-8
15711000-5
15712000-2
15713000-9
15800000-6
15810000-9
15811000-6
15811100-7
15811200-8
15811300-9
15811400-0
15811500-1
15811510-4
15811511-1
15812000-3
15812100-4
15812120-0
15812121-7
15812122-4
15812200-5
15813000-0
15820000-2
15821000-9
15821100-0
15821110-3
15821130-9
15821150-5
15821200-1
15830000-5
15831000-2
15831200-4
15831300-5
15831400-6
15831500-7
15831600-8

Orez mcinat
Milled rice
Brizur de orez
Broken rice
Tre
Bran
Amidonuri i produse amilacee
Starches and starch products
Ulei de porumb
Corn oil
Glucoz i produse pe baz de glucoz, fruc Glucose and glucose products; fructose and fructose produc
Glucoz i produse pe baz de glucoz
Glucose and glucose products
Glucoz
Glucose
Sirop de glucoz
Glucose syrup
Fructoz i produse pe baz de fructoz
Fructose and fructose products
Fructoz
Fructose
Preparate pe baz de fructoz
Fructose preparations
Soluii de fructoz
Fructose solutions
Sirop de fructoz
Fructose syrup
Amidon i fecule
Starches
Tapioca
Tapioca
Gri
Semolina
Praf de budinc
Custard powder
Furaje
Animal feedstuffs
Furaje preparate pentru animale de ferm saPrepared animal feeds for farm and other animals
Hran pentru peti
Fish food
Furaje uscate
Dry fodder
Hran pentru animale de companie
Pet food
Diverse produse alimentare
Miscellaneous food products
Produse de panificaie, produse de patiserie Bread products, fresh pastry goods and cakes
Produse de panificaie
Bread products
Pine
Bread
Chifle
Rolls
Cornuri
Croissants
Gogoi
Crumpets
Produse de panificaie preparate
Prepared bread products
Sendviuri
Sandwiches
Sendviuri preparate
Prepared sandwiches
Produse de patiserie i de cofetrie
Pastry goods and cakes
Produse de patiserie
Pastry goods
Plcinte
Pies
Plcinte srate
Savoury pies
Plcinte dulci
Sweet pies
Produse de cofetrie
Cakes
Alimente pentru micul dejun
Morning goods
Picoturi i biscuii; produse de patiserie i Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
Produse de panificaie prjite i produse de pToasted bread products and pastry goods
Produse de panificaie prjite
Toasted bread products
Pine prjit
Toasted bread
Pine crocant
Crispbread
Picoturi
Rusks
Biscuii dulci
Sweet biscuits
Zahr i produse conexe
Sugar and related products
Zahr
Sugar
Zahr alb
White sugar
Zahr de arar i sirop de arar
Maple sugar and maple syrup
Melas
Molasses
Siropuri de zahr
Sugar syrups
Miere
Honey

15832000-9
15833000-6
15833100-7
15833110-0
15840000-8
15841000-5
15841100-6
15841200-7
15841300-8
15841400-9
15842000-2
15842100-3
15842200-4
15842210-7
15842220-0
15842300-5
15842310-8
15842320-1
15842400-6
15850000-1
15851000-8
15851100-9
15851200-0
15851210-3
15851220-6
15851230-9
15851250-5
15851290-7
15860000-4
15861000-1
15861100-2
15861200-3
15862000-8
15863000-5
15863100-6
15863200-7
15864000-2
15864100-3
15865000-9
15870000-7
15871000-4
15871100-5
15871110-8
15871200-6
15871210-9
15871230-5
15871250-1
15871260-4
15871270-7
15871273-8
15871274-5
15871279-0
15872000-1
15872100-2

Deeuri provenite de la fabricarea zahrului Sugar-manufacture waste


Produse pe baz de zahr
Sugar products
Deserturi
Desserts
Blaturi de tarte
Flans
Cacao, ciocolat i produse zaharoase
Cocoa; chocolate and sugar confectionery
Cacao
Cocoa
Past de cacao
Cocoa paste
Unt, grsime sau ulei de cacao
Cocoa butter, fat or oil
Cacao pudr nendulcit
Unsweetened cocoa powder
Cacao pudr ndulcit
Sweetened cocoa powder
Ciocolat i produse zaharoase
Chocolate and sugar confectionery
Ciocolat
Chocolate
Produse pe baz de ciocolat
Chocolate products
Ciocolat de but
Drinking chocolate
Batoane de ciocolat
Chocolate bars
Dulciuri
Confectionery
Bomboane
Boiled sweets
Nuga
Nougat
Fructe, fructe cu coaj lignifiat sau coaj d Fruit, nuts or fruit peel preserved by sugar
Paste finoase
Pasta products
Produse finoase
Farinaceous products
Paste finoase nepreparate
Uncooked pasta
Paste finoase preparate i cucu
Prepared pasta and couscous
Paste finoase preparate
Prepared pasta
Paste finoase umplute
Stuffed pasta
Lasagna
Lasagne
Cucu
Couscous
Paste finoase n conserv
Canned pasta
Cafea, ceai i produse conexe
Coffee, tea and related products
Cafea
Coffee
Cafea prjit
Roasted coffee
Cafea decafeinizat
Decaffeinated coffee
nlocuitori de cafea
Coffee substitutes
Ceai
Tea
Ceai verde
Green tea
Ceai negru
Black tea
Preparate de ceai sau de mat
Preparations of tea or mat
Ceai la plicule
Teabags
Infuzii de ceaiuri de plante
Herbal infusions
Condimente i mirodenii
Condiments and seasonings
Oet; sosuri; amestecuri de condimente; fin Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour and mea
Oet i nlocuitori de oet
Vinegar and vinegar substitutes
Oet sau echivalent
Vinegar or equivalent
Sosuri, amestecuri de condimente i de miro Sauces, mixed condiments and mixed seasonings
Sos de soia
Soya sauce
Ketchup
Tomato ketchup
Mutar
Mustard
Sosuri
Sauces
Amestecuri de condimente
Mixed condiments
Maionez
Mayonnaise
Produse tartinabile pentru sendviuri
Sandwich spreads
Chutney
Chutney
Plante aromatice i mirodenii
Herbs and spices
Piper
Pepper

15872200-3
15872300-4
15872400-5
15872500-6
15880000-0
15881000-7
15882000-4
15884000-8
15890000-3
15891000-0
15891100-1
15891200-2
15891300-3
15891400-4
15891410-7
15891500-5
15891600-6
15891610-9
15891900-9
15892000-7
15892100-8
15892200-9
15892400-1
15893000-4
15893100-5
15893200-6
15893300-7
15894000-1
15894100-2
15894200-3
15894210-6
15894220-9
15894300-4
15894400-5
15894500-6
15894600-7
15894700-8
15895000-8
15895100-9
15896000-5
15897000-2
15897100-3
15897200-4
15897300-5
15898000-9
15899000-6
15900000-7
15910000-0
15911000-7
15911100-8
15911200-9
15930000-6
15931000-3
15931100-4

Mirodenii
Spices
Plante aromatice
Herbs
Sare
Salt
Ghimbir
Ginger
Produse nutriionale speciale
Special nutritional products
Preparate alimentare omogenizate
Homogenised food preparations
Produse dietetice
Dietetic products
Alimente pentru nou-nscui
Baby food
Diverse produse alimentare i produse uscat Miscellaneous food products and dried goods
Supe i ciorbe
Soups and broths
Supe pe baz de carne
Meat soups
Supe pe baz de pete
Fish soups
Supe mixte
Mixed soups
Supe
Soups
Supe instant
Soup mixes
Ciorbe
Broths
Supe concentrate
Stocks
Ciorbe instant
Mixes for stocks
Supe de legume
Vegetable soups
Sucuri i extracte vegetale, substane peptic Vegetable saps, extracts, peptic substances and thickeners
Sucuri vegetale
Vegetable saps
Extracte vegetale
Vegetable extracts
Ageni de ngroare
Thickeners
Produse uscate
Dry goods
Preparate alimentare
Food mixes
Preparate pentru desert
Dessert mixes
Preparate pentru sosuri
Gravy mixes
Produse alimentare transformate
Processed food products
Mncare vegetarian
Vegan packs
Mncare preparat
Prepared meals
Mncare pentru coli
School meals
Mncare pentru spitale
Hospital meals
Feluri de mncare preparate
Prepared dishes
Gustri
Snacks
Produse pentru distribuitoare automate
Vending-machine ingredients
Garnituri pentru sendviuri
Sandwich fillings
Delicatese
Delicatessen
Produse de fast-food
Fast-food products
Hamburgeri
Hamburgers
Produse congelate
Deep-frozen products
Conserve de alimente i raii militare
Canned goods and field rations
Raii militare
Field rations
Conserve de alimente
Canned goods
Pachete de alimente
Food parcels
Drojdie
Yeast
Praf de copt
Baking powder
Buturi, tutun i produse conexe
Beverages, tobacco and related products
Buturi alcoolice distilate
Distilled alcoholic beverages
Buturi spirtoase
Spirituous beverages
Spirtoase
Spirits
Lichioruri
Liqueurs
Vinuri
Wines
Vinuri nearomatizate
Unflavoured wines
Vin spumant
Sparkling wine

15931200-5
15931300-6
15931400-7
15931500-8
15931600-9
15932000-0
15940000-9
15941000-6
15942000-3
15950000-2
15951000-9
15960000-5
15961000-2
15961100-3
15962000-9
15980000-1
15981000-8
15981100-9
15981200-0
15981300-1
15981310-4
15981320-7
15981400-2
15982000-5
15982100-6
15982200-7
15990000-4
15991000-1
15991100-2
15991200-3
15991300-4
15992000-8
15992100-9
15993000-5
15994000-2
15994100-3
15994200-4
16000000-5
16100000-6
16110000-9
16120000-2
16130000-5
16140000-8
16141000-5
16150000-1
16160000-4
16300000-8
16310000-1
16311000-8
16311100-9
16320000-4
16330000-7
16331000-4
16340000-0

Vin de mas
Table wine
Porto
Port
Madeira
Madeira
Must de struguri
Grape must
Sherry
Sherry
Drojdie de vin
Wine lees
Cidru i alte vinuri pe baz de fructe
Cider and other fruit wines
Cidru
Cider
Vinuri pe baz de fructe
Fruit wines
Buturi fermentate nedistilate
Non-distilled fermented beverages
Vermut
Vermouth
Bere de mal
Malt beer
Bere
Beer
Bere blond
Lager
Borhoturi din fabricarea i distilarea berii
Brewing or distilling dregs
Buturi fr alcool
Non-alcoholic beverages
Ap mineral
Mineral water
Ap mineral plat
Still mineral water
Ap mineral carbogazoas
Sparkling mineral water
Ap n stare solid
Water in solid form
Ghea
Ice
Zpad
Snow
Ape minerale aromatizate
Flavoured mineral waters
Buturi nealcoolice
Soft drinks
Siropuri de fructe
Fruit squashes
Lapte cu ciocolat
Chocolate milk
Tutun, produse pe baz de tutun i articole Tobacco, tobacco goods and supplies
Produse pe baz de tutun
Tobacco goods
igri de foi
Cigars
Trabucuri
Cigarillos
igri
Cigarettes
Tutun
Tobacco
Tutun prelucrat
Manufactured tobacco
Articole de tutungerie
Tobacconist supplies
Hrtie pentru igri i hrtie de filtru
Cigarette paper and filter paper
Hrtie pentru igri
Cigarette paper
Hrtie de filtru
Filter paper
Utilaje agricole
Agricultural machinery
Utilaje agricole i forestiere pentru pregtireaAgricultural and forestry machinery for soil preparation or cu
Pluguri sau grape cu discuri
Ploughs or disc harrows
Grape, grape cu cuite, cultivatoare, maini dHarrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes
Semntoare, plantatoare sau maini de repiSeeders, planters or transplanters
Distribuitoare de ngrminte naturale
Manure spreaders
Distribuitoare de ngrminte
Fertiliser distributors
Tvluge pentru peluze sau pentru terenuri dLawn or sports-ground rollers
Diverse echipamente de grdinrit
Miscellaneous gardening equipment
Secertoare
Harvesting machinery
Cositoare
Mowers
Maini de tuns iarba
Lawnmowers
Maini de tuns iarba pentru peluze, parcuri iLawn, park or sports-ground mowers
Maini de cosit
Haymaking machinery
Prese de balotat pentru paie sau pentru furaj Straw or fodder balers
Prese de balotat
Pick-up balers
Combine agricole
Harvesting and threshing machinery

16400000-9
16500000-0
16510000-3
16520000-6
16530000-9
16540000-2
16600000-1
16610000-4
16611000-1
16611100-2
16611200-3
16612000-8
16612100-9
16612200-0
16613000-5
16620000-7
16630000-0
16640000-3
16650000-6
16651000-3
16700000-2
16710000-5
16720000-8
16730000-1
16800000-3
16810000-6
16820000-9
18000000-9
18100000-0
18110000-3
18113000-4
18114000-1
18130000-9
18132000-3
18132100-4
18132200-5
18140000-2
18141000-9
18142000-6
18143000-3
18200000-1
18210000-4
18211000-1
18212000-8
18213000-5
18220000-7
18221000-4
18221100-5
18221200-6
18221300-7
18222000-1
18222100-2
18222200-3
18223000-8

Maini agricole sau horticole de pulverizat Spraying machinery for agriculture or horticulture
Remorci i semiremorci cu ncrcare automatSelf-loading or unloading trailers and semi-trailers for agricu
Remorci cu ncrcare automat pentru agricuSelf-loading trailers for agriculture
Remorci de descrcare pentru agricultur
Unloading trailers for agriculture
Semiremorci cu ncrcare automat pentru agSelf-loading semi-trailers for agriculture
Semiremorci de descrcare pentru agricultur Unloading semi-trailers for agriculture
Utilaje agricole sau forestiere specializate
Specialist agricultural or forestry machinery
Maini de curare, de triere sau de sortare aMachines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other
Maini de curare a produselor agricole
Machines for cleaning produce
Maini de curare a oulor
Machines for cleaning eggs
Maini de curare a fructelor
Machines for cleaning fruit
Maini de triere sau de sortare a produselor Machines for sorting or grading produce
Maini de triere sau de sortare a oulor
Machines for sorting or grading eggs
Maini de triere sau de sortare a fructelor
Machines for sorting or grading fruit
Maini de curare, de triere sau de sortare Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or drie
Aparate de muls
Milking machines
Utilaje pentru prepararea furajelor
Machinery for preparing animal feeding stuffs
Utilaje apicole
Bee-keeping machinery
Utilaje avicole
Poultry-keeping machinery
Incubatoare i clocitoare avicole
Poultry incubators and brooders
Tractoare
Tractors
Tractoare agricole cu nsoitor uman
Pedestrian-controlled agricultural tractors
Tractoare uzate
Used tractors
Motoare de traciune
Traction motors
Piese pentru utilaje agricole i forestiere
Parts of agricultural and forestry machinery
Piese pentru utilaje agricole
Parts of agricultural machinery
Piese pentru utilaje forestiere
Parts of forestry machinery
mbrcminte, nclminte, articole de voiaj Clothing, footwear, luggage articles and accessories
mbrcminte de uz profesional, mbrcminte
Occupational clothing, special workwear and accessories
mbrcminte de uz profesional
Occupational clothing
mbrcminte de uz industrial
Industrial clothing
Salopete de lucru
Coveralls
mbrcminte special de lucru
Special workwear
mbrcminte de zbor
Flying clothing
Veste de zbor
Flight jackets
Costume de zbor
Flight suits
Accesorii pentru mbrcminte de lucru
Workwear accessories
Mnui de lucru
Work gloves
Viziere de siguran
Safety visors
Echipamente de protecie
Protective gear
mbrcminte de exterior
Outerwear
Mantouri
Coats
Pelerine
Capes
Cape
Cloaks
Jachete de vnt
Wind jackets
mbrcminte de protecie mpotriva intemperiWeatherproof clothing
mbrcminte impermeabil
Waterproof clothing
Pelerine impermeabile
Waterproof capes
Hanorace
Anoraks
Impermeabile
Raincoats
Haine de serviciu
Corporate clothing
Costume (brbai); taioare (femei)
Suits
Compleuri
Ensembles
Jachete i blazere
Jackets and blazers

18223100-9
18223200-0
18224000-5
18230000-0
18231000-7
18232000-4
18233000-1
18234000-8
18235000-5
18235100-6
18235200-7
18235300-8
18235400-9
18300000-2
18310000-5
18311000-2
18312000-9
18313000-6
18314000-3
18315000-0
18316000-7
18317000-4
18318000-1
18318100-2
18318200-3
18318300-4
18318400-5
18318500-6
18320000-8
18321000-5
18322000-2
18323000-9
18330000-1
18331000-8
18332000-5
18333000-2
18400000-3
18410000-6
18411000-3
18412000-0
18412100-1
18412200-2
18412300-3
18412800-8
18420000-9
18421000-6
18422000-3
18423000-0
18424000-7
18424300-0
18424400-1
18424500-2
18425000-4
18425100-5

Blazere
Jachete
mbrcminte din textile acoperite sau impre
Diverse tipuri de mbrcminte de exterior
Rochii
Fuste
orturi
Pantaloni
Pulovere, cardigane i articole similare
Pulovere
Cardigane
Jachete flauate
Veste
Articole de mbrcminte
Lenjerie de corp
Furouri
Lenjerie intim pentru femei
Slipuri pentru femei
Halate de baie
Ciorapi de dam
Ciorapi cu chilot
osete
mbrcminte de noapte
Cmi de noapte
Capoate
Pijamale
Maiouri
Cmi de noapte pentru femei
Sutiene, corsete, jartiere i articole similare
Sutiene
Corsete
Jartiere
Tricouri i cmi
Tricouri
Cmi
Tricouri polo
mbrcminte special i accesorii
mbrcminte special
mbrcminte pentru bebelui
mbrcminte sport
Treninguri
Cmi de sport
Costume de schi
Costume de baie
Accesorii vestimentare
Batiste
Earfe
Cravate
Mnui
Mnui de unic folosin
Mnui cu un deget
Mnui lungi
Centuri
Banduliere

Blazers
Jackets
Clothing made of coated or impregnated textile fabrics
Miscellaneous outerwear
Dresses
Skirts
Shorts
Trousers
Pullovers, cardigans and similar articles
Pullovers
Cardigans
Sweatshirts
Waistcoats
Garments
Underwear
Slips
Underpants
Panties
Bathrobes
Stockings
Tights
Socks
Nightwear
Nightshirts
Dressing gowns
Pyjamas
Vests
Nightdresses
Brassieres, corsets, suspenders and similar articles
Brassieres
Corsets
Suspenders
T-shirts and shirts
T-shirts
Shirts
Polo shirts
Special clothing and accessories
Special clothing
Baby clothing
Sportswear
Tracksuits
Sports shirts
Ski suits
Swimwear
Clothing accessories
Handkerchiefs
Scarves
Ties
Gloves
Disposable gloves
Mittens
Gauntlets
Belts
Bandoliers

18440000-5
18441000-2
18443000-6
18443100-7
18443300-9
18443310-2
18443320-5
18443330-8
18443340-1
18443400-0
18443500-1
18444000-3
18444100-4
18444110-7
18444111-4
18444112-1
18444200-5
18450000-8
18451000-5
18451100-6
18452000-2
18453000-9
18500000-4
18510000-7
18511000-4
18511100-5
18511200-6
18511300-7
18511400-8
18511500-9
18511600-0
18512000-1
18512100-2
18512200-3
18513000-8
18513100-9
18513200-0
18513300-1
18513400-2
18513500-3
18520000-0
18521000-7
18521100-8
18522000-4
18523000-1
18530000-3
18600000-5
18610000-8
18611000-5
18612000-2
18613000-9
18620000-1
18800000-7
18810000-0

Plrii i articole pentru acoperit capul


Hats and headgear
Plrii
Hats
Articole pentru acoperit capul i accesorii
Headgear and headgear accessories
Banderole
Headbands
Articole pentru acoperit capul
Headgear
Berete
Berets
Berete de campanie
Field caps
Glugi
Hoods
epci
Caps
ireturi de trecut pe sub brbie pentru artico Chin straps for headgear
Viziere
Visors
Articole de protecie pentru cap
Protective headgear
Articole de siguran pentru cap
Safety headgear
Caschete
Helmets
Caschete antioc
Crash helmets
Cti de biciclet
Bicycle helmets
Cti de siguran
Hard hats
nchiztori (pentru mbrcminte)
Fasteners (clothing)
Nasturi
Buttons
Pri de nasturi
Parts of buttons
Ace de siguran
Safety pins
Fermoare
Zip fasteners
Bijuterii, ceasuri i articole conexe
Jewellery, watches and related articles
Bijuterii i articole conexe
Jewellery and related articles
Pietre preioase pentru bijuterii
Precious stone for jewellery
Diamante
Diamonds
Rubine
Rubies
Smaralde
Emeralds
Piatr de opal
Opal stone
Piatr de cuar
Quartz stone
Piatr de turmalin
Tourmaline stone
Monede i medalii
Coins and medals
Monede
Coins
Medalii
Medals
Bijuterii
Articles of jewellery
Perle
Pearls
Piese de orfevrerie
Goldsmiths' wares
Articole din metale preioase
Articles of precious metal
Articole din pietre preioase sau semipreioa Articles of precious or semi-precious stones
Articole de argintrie
Silversmiths' wares
Orologerie personal
Personal horology
Ceasuri
Watches
Sticl pentru ceasuri de mn
Glass for watches
Ceasuri de mn
Wristwatches
Cronometre
Stopwatches
Cadouri i recompense
Presents and rewards
Blnuri i articole din blan
Furs and articles of fur
Articole din blan
Fur articles
Piei cu blan
Fur skins
mbrcminte din blan
Fur clothing
Articole din blan artificial
Artificial fur articles
Blnuri
Furs
Articole de nclminte
Footwear
nclminte, alta dect nclmintea pentru Footwear other than sports and protective footwear

18811000-7
18812000-4
18812100-5
18812200-6
18812300-7
18812400-8
18813000-1
18813100-2
18813200-3
18813300-4
18814000-8
18815000-5
18815100-6
18815200-7
18815300-8
18815400-9
18816000-2
18820000-3
18821000-0
18821100-1
18822000-7
18823000-4
18824000-1
18830000-6
18831000-3
18832000-0
18832100-1
18840000-9
18841000-6
18842000-3
18843000-0
18900000-8
18910000-1
18911000-8
18912000-5
18913000-2
18920000-4
18921000-1
18923000-5
18923100-6
18923200-7
18924000-2
18925000-9
18925100-0
18925200-1
18929000-7
18930000-7
18931000-4
18931100-5
18932000-1
18933000-8
18933100-9
18934000-5
18935000-2

nclminte impermeabil
Waterproof footwear
nclminte cu pri de cauciuc sau de materiFootwear with rubber or plastic parts
Sandale cu fee de cauciuc sau de material pSandals with uppers of rubber or plastics
Cizme de cauciuc
Rubber boots
nclminte de ora cu fee de cauciuc sau dTown footwear with rubber or plastic uppers
lapi
Flip-flops
nclminte cu fee de piele
Footwear with uppers of leather
Sandale
Sandals
Papuci de cas
Slippers
nclminte de ora
Town footwear
nclminte cu fee din material textil
Footwear with uppers of textile materials
Cizme
Boots
Botine
Ankle boots
Cizme trei sferturi
Calf boots
Cizme lungi
Knee boots
Cizme pescreti
Waders
Galoi
Galoshes
nclminte pentru sport
Sports footwear
nclminte pentru schi
Ski footwear
nclminte pentru schi fond
Cross-country ski footwear
nclminte pentru antrenament
Training shoes
nclminte pentru munte
Climbing boots
nclminte pentru fotbal
Football boots
nclminte de protecie
Protective footwear
nclminte cu vrf de protecie de metal
Footwear incorporating a protective metal toecap
nclminte special
Special footwear
nclminte pentru zbor
Flying footwear
Pri de nclminte
Parts of footwear
Fee de nclminte
Footwear uppers
Tlpi
Soles
Tocuri
Heels
Articole de voiaj, elrie, saci i sculee
Luggage, saddlery, sacks and bags
elrie
Saddlery
ei
Saddles
Cravae
Riding crops
Bice
Whips
Articole de voiaj
Luggage
Valize
Suitcases
Poete i portofele
Pouches and wallets
Poete
Pouches
Portofele
Wallets
Cufere
Trunks
Suporturi pentru ploti i etuiuri
Water-bottle holders and holsters
Suporturi pentru ploti
Water-bottle holders
Etuiuri
Holsters
Truse de toalet
Toilet cases
Saci i sculee
Sacks and bags
Geni de voiaj
Travel bags
Rucsacuri
Rucksacks
Geni de sport
Sports bags
Saci pentru expedieri potale
Mail or parcel bags
Saci potali
Post pouches
Sacoe
Kitbags
Saci de rufe
Laundry bags

18936000-9
18937000-6
18937100-7
18938000-3
18939000-0
19000000-6
19100000-7
19110000-0
19120000-3
19130000-6
19131000-3
19132000-0
19133000-7
19140000-9
19141000-6
19142000-3
19143000-0
19144000-7
19160000-5
19170000-8
19200000-8
19210000-1
19211000-8
19211100-9
19212000-5
19212100-6
19212200-7
19212300-8
19212310-1
19212400-9
19212500-0
19212510-3
19220000-4
19230000-7
19231000-4
19240000-0
19241000-7
19242000-4
19243000-1
19244000-8
19245000-5
19250000-3
19251000-0
19251100-1
19252000-7
19260000-6
19270000-9
19280000-2
19281000-9
19282000-6
19283000-3
19400000-0
19410000-3
19420000-6

Saci textili
Textile bags
Saci de ambalaj
Goods-packing sacks
Sculee de ambalaj
Goods-packing bags
Pungi cu dublur de protecie
Padded bags
Geni de mn
Handbags
Produse din piele, materiale textile, din plasti Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
Piele
Leather
Piele chamois
Chamois leather
Piele de bovidee sau de ecvidee
Leather of bovine or equine animals
Piele de ovine, de caprine sau de porcine
Leather of sheep, goats or pigs
Piele de oaie sau de miel
Sheep- or lamb-skin leather
Piele de capr sau de ied
Goat- or kid-skin leather
Piele de porcine
Pig leather
Piele de alte animale, piele reconstituit sau aLeather of other animals, composite leather and other leathe
Piele de alte animale
Leather of other animals
Piele reconstituit
Composite leather
Imitaie de piele
Imitation leather
Piele lcuit
Patent leather
Curele de ceas
Watch straps
Articole din piele utilizate la maini sau la d Leather articles used in machinery or mechanical appliance
Materiale textile i articole conexe
Textile fabrics and related items
esturi
Woven fabrics
esturi sintetice
Synthetic woven fabrics
esturi mixte
Mixed woven fabrics
esturi din bumbac
Woven fabrics of cotton
Doc
Ticking
Denim
Denim
Pnz
Canvas
Articole din pnz
Canvas items
Poplin
Poplin
nururi
Webbing
Curele
Webbing straps
Materiale din ln
Woollen fabrics
esturi de in
Linen fabrics
Lenjerie
Linen
esturi speciale
Special fabrics
Catifea
Pile
esturi pluate
Terry towelling
esturi pentru tapierie
Upholstery fabrics
esturi pentru perdele
Curtain fabrics
esturi pentru cptueal
Lining fabrics
esturi tricotate sau croetate
Knitted or crocheted fabrics
Tricot
Knitted fabrics
esturi din catifea
Pile fabrics
esturi croetate
Crocheted fabrics
Stof
Cloth
esturi fr urzeal
Non-woven fabrics
Ln, piei brute i prelucrate
Animal wool, hides and skins
Ln
Wool
Piei prelucrate
Animal skins
Piei prelucrate i pene de pasre
Bird skins and feathers
Fire textile
Textile yarn and thread
Fibre textile naturale
Natural textile fibres
Fibre textile artificiale
Artificial textile fibres

19430000-9
19431000-6
19432000-3
19433000-0
19434000-7
19435000-4
19435100-5
19435200-6
19436000-1
19440000-2
19441000-9
19442000-6
19442100-7
19442200-8
19500000-1
19510000-4
19511000-1
19511100-2
19511200-3
19511300-4
19512000-8
19513000-5
19513100-6
19513200-7
19514000-2
19520000-7
19521000-4
19521100-5
19521200-6
19522000-1
19522100-2
19522110-5
19600000-2
19610000-5
19620000-8
19630000-1
19640000-4
19700000-3
19710000-6
19720000-9
19721000-6
19722000-3
19723000-0
19724000-7
19730000-2
19731000-9
19732000-6
19733000-3
22000000-0
22100000-1
22110000-4
22111000-1
22112000-8
22113000-5

Fire textile din fibre naturale


Textile yarn and thread of natural fibres
Fire de mtase
Silk yarn
Fire de ln
Wool yarn
Fire de bumbac
Cotton yarn
Fire de in
Flax yarn
Fire pentru cusut din fibre naturale
Sewing thread and yarn of natural fibres
Fire pentru cusut
Sewing thread
Fire pentru tricotat
Knitting yarn
Fire din fibre textile vegetale
Vegetable textile-fibre yarn
Fire sau ae sintetice
Synthetic yarn or thread
Fire sintetice
Synthetic yarn
Ae sintetice
Synthetic thread
Ae pentru cusut sintetice
Synthetic sewing thread
Fire pentru tricotat sintetice
Synthetic knitting yarn
Materiale din cauciuc i din plastic
Rubber and plastic materials
Produse din cauciuc
Rubber products
Camere de aer, benzi de rulare i flapsuri di Rubber inner tubes, treads and flaps
Flapsuri
Tyre flaps
Camere de aer
Inner tubes
Benzi de rulare pentru pneuri
Tyre treads
Articole de cauciuc nevulcanizat
Unvulcanised rubber articles
Materiale textile cauciucate
Rubberised textile fabrics
Material cord pentru pneuri
Tyre-cord fabric
Band adeziv din materiale textile cauciuca Adhesive tape of rubberised textiles
Cauciuc regenerat
Reclaimed rubber
Produse din plastic
Plastic products
Produse din polistiren
Polystyrene products
Folii din polistiren
Polystyrene sheeting
Plci din polistiren
Polystyrene slabs
Rini
Resins
Rini epoxidice
Epoxy resin
Tuburi din rin epoxidic
Epoxy-resin tubing
Deeuri de piele, textile, de cauciuc i de pla Leather, textile, rubber and plastic waste
Deeuri de piele
Leather waste
Deeuri textile
Textile waste
Deeuri de cauciuc
Rubber waste
Saci i pungi din polietilen pentru deeuri Polythene waste and refuse sacks and bags
Cauciuc i fibre sintetice
Synthetic rubber and fibres
Cauciuc sintetic
Synthetic rubber
Fibre sintetice
Synthetic fibres
Cabluri de fibre sintetice
Synthetic filament tow
Fir cu rezisten mare
High-tenacity yarn
Fir cu textur simpl
Single textured yarn
Monofilamente sintetice
Synthetic monofilament
Fibre artificiale
Artificial fibres
Fibre artificiale scurte
Artificial staple fibres
Polipropilen
Polypropylene
Fir cu textur artificial
Artificial textured yarn
Imprimate i produse conexe
Printed matter and related products
Cri, brouri i pliante tiprite
Printed books, brochures and leaflets
Cri tiprite
Printed books
Cri colare
School books
Manuale colare
Textbooks
Cri de bibliotec
Library books

22114000-2
22114100-3
22114200-4
22114300-5
22114310-8
22114311-5
22114400-6
22114500-7
22120000-7
22121000-4
22130000-0
22140000-3
22150000-6
22160000-9
22200000-2
22210000-5
22211000-2
22211100-3
22212000-9
22212100-0
22213000-6
22300000-3
22310000-6
22312000-0
22313000-7
22314000-4
22315000-1
22320000-9
22321000-6
22400000-4
22410000-7
22411000-4
22412000-1
22413000-8
22414000-5
22420000-0
22430000-3
22440000-6
22450000-9
22451000-6
22452000-3
22453000-0
22454000-7
22455000-4
22455100-5
22456000-1
22457000-8
22458000-5
22459000-2
22459100-3
22460000-2
22461000-9
22461100-0
22462000-6

Dicionare, hri, cri de muzic i alte cri Dictionaries, maps, music books and other books
Dicionare
Dictionaries
Atlase
Atlases
Hri
Maps
Hri de cadastru
Cadastral maps
Copii heliografice
Blueprints
Partituri
Printed music
Enciclopedii
Encyclopaedias
Publicaii
Publications
Publicaii tehnice
Technical publications
Anuare
Directories
Pliante
Leaflets
Brouri
Brochures
Fascicole
Booklets
Ziare, reviste specializate, periodice i revist Newspapers, journals, periodicals and magazines
Ziare
Newspapers
Reviste specializate
Journals
Jurnale oficiale
Official journals
Periodice
Periodicals
Publicaii periodice
Serials
Reviste
Magazines
Cri potale, felicitri i alte imprimate
Postcards, greeting cards and other printed matter
Vederi
Postcards
Ilustrate
Pictures
Hrtie pentru decalcomanie
Transfers
Desene
Designs
Fotografii
Photographs
Felicitri
Greeting cards
Felicitri de Crciun
Christmas cards
Timbre, carnete de cecuri, bancnote, aciuni, Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade a
Timbre
Stamps
Timbre de Crciun
Christmas stamps
Timbre noi
New stamps
Timbre autocolante pentru reduceri
Savings stamps
Suporturi de timbre
Mail stamp holders
Hrtie timbrat
Stamp-impressed paper
Bancnote
Banknotes
Carnete de cecuri
Cheque forms
Imprimate nefalsificabile
Security-type printed matter
Paapoarte
Passports
Formulare de mandate potale
Postal orders
Viniete de automobile
Car-tax discs
Permise de conducere
Driving licences
Cri de identitate
ID cards
Brar de identitate
Identity bracelet
Permise
Permits
Cartele de acces
Entrance cards
Imprimate la comand
Bespoke printed matter
Bilete
Tickets
Autocolante i benzi publicitare
Advertising stickers and strips
Materiale publicitare, cataloage comerciale Trade-advertising material, commercial catalogues and man
Cataloage
Catalogues
Suporturi de liste
List holders
Materiale publicitare
Advertising material

22470000-5
22471000-2
22472000-9
22473000-6
22500000-5
22510000-8
22520000-1
22521000-8
22600000-6
22610000-9
22611000-6
22612000-3
22800000-8
22810000-1
22813000-2
22814000-9
22815000-6
22816000-3
22816100-4
22816200-5
22816300-6
22817000-0
22819000-4
22820000-4
22821000-1
22822000-8
22822100-9
22822200-0
22830000-7
22831000-4
22832000-1
22840000-0
22841000-7
22841100-8
22841200-9
22850000-3
22851000-0
22852000-7
22852100-8
22853000-4
22900000-9
22990000-6
22991000-3
22992000-0
22993000-7
22993100-8
22993200-9
22993300-0
22993400-1
24000000-4
24100000-5
24110000-8
24111000-5
24111100-6

Manuale
Manuals
Manuale de informatic
Computer manuals
Manuale de instruciuni
Instruction manuals
Manuale tehnice
Technical manuals
Plci sau cilindri tipografici, alte echipamentePrinting plates or cylinders or other media for use in printing
Plci offset
Offset plates
Echipamente de gravur uscat
Dry-etching equipment
Echipamente de tanare
Embossing equipment
Cerneal
Ink
Cerneal tipografic
Printing ink
Cerneal pentru heliogravur
Intaglio ink
Tu
India ink
Registre, registre contabile, clasoare, formul Paper or paperboard registers, account books, binders, form
Registre din hrtie sau din carton
Paper or paperboard registers
Registre contabile
Account books
Chitaniere
Receipt books
Carneele
Notebooks
Blocuri
Pads
Blocnotesuri
Note pads
Caiet de stenografie
Shorthand notebook
Post-it
Sticky-note pads
Jurnale sau agende personale
Diaries or personal organisers
Agende
Address books
Formulare
Forms
Formulare electorale
Electoral forms
Formulare comerciale
Business forms
Formulare comerciale continue
Continuous business forms
Formulare comerciale necontinue
Non-continuous business forms
Caiete de exerciii
Exercise books
Rezerve pentru caiete colare
Refills for school notebooks
Foi de exerciii
Exercise papers
Albume de eantioane
Albums for samples
Albume de colecii
Collection albums
Carnete de timbre
Stamp books
Clasoare de timbre
Philatelic binders
Clasoare i accesorii pentru clasoare
Binders and related accessories
Clasoare
Binders
Dosare
Folders
Coperi de dosar
File covers
Suporturi de dosare
File holders
Diverse imprimate
Miscellaneous printed matter
Hrtie pentru utilizare grafic, hrtie nestrat Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or p
Hrtie pentru ziar
Paper for newsprint
Hrtie sau carton prelucrate manual
Hand-made paper or paperboard
Hrtie i carton fotosensibile, termosensibile Photosensitive, heat-sensitive or thermographic paper and p
Hrtie sau carton fotosensibile
Photosensitive paper or paperboard
Hrtie sau carton termosensibile
Heat-sensitive paper or paperboard
Hrtie sau carton termografice
Thermographic paper or paperboard
Hrtie sau carton ondulat
Corrugated paper or paperboard
Produse chimice
Chemical products
Gaze
Gases
Gaze industriale
Industrial gases
Hidrogen, argon, gaze rare, azot i oxigen Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
Argon
Argon

24111200-7
24111300-8
24111400-9
24111500-0
24111600-1
24111700-2
24111800-3
24111900-4
24112000-2
24112100-3
24112200-4
24112300-5
24113000-9
24113100-0
24113200-1
24200000-6
24210000-9
24211000-6
24211100-7
24211200-8
24211300-9
24212000-3
24212100-4
24212200-5
24212300-6
24212400-7
24212500-8
24212600-9
24212610-2
24212620-5
24212630-8
24212640-1
24212650-4
24213000-0
24220000-2
24221000-9
24222000-6
24223000-3
24224000-0
24225000-7
24300000-7
24310000-0
24311000-7
24311100-8
24311110-1
24311120-4
24311130-7
24311140-0
24311150-3
24311160-6
24311170-9
24311180-2
24311200-9
24311300-0

Gaze rare
Rare gases
Heliu
Helium
Neon
Neon
Gaze medicale
Medical gases
Hidrogen
Hydrogen
Azot
Nitrogen
Azot lichid
Liquid nitrogen
Oxigen
Oxygen
Compui anorganici ai oxigenului
Inorganic oxygen compounds
Dioxid de carbon
Carbon dioxide
Oxizi de azot
Nitrogen oxides
Compui anorganici gazoi ai oxigenului
Gaseous inorganic oxygen compounds
Aer lichid i aer comprimat
Liquid and compressed air
Aer lichid
Liquid air
Aer comprimat
Compressed air
Colorani i pigmeni
Dyes and pigments
Oxizi, peroxizi i hidroxizi
Oxides, peroxides and hydroxides
Oxid i peroxid de zinc, oxid de titan, coloran Zinc oxide and peroxide, titanium oxide, dyes and pigments
Oxid de zinc
Zinc oxide
Peroxid de zinc
Zinc peroxide
Oxid de titan
Titanium oxide
Oxizi i hidroxizi de crom, de mangan, de m Chromium, manganese, magnesium, lead and copper oxide
Oxid de crom
Chromium oxide
Oxid de mangan
Manganese oxide
Oxid de plumb
Lead oxide
Oxid de cupru
Copper oxide
Oxid de magneziu
Magnesium oxide
Hidroxizi pentru colorani i pentru pigmeni Hydroxides for dyes and pigments
Hidroxid de crom
Chromium hydroxide
Hidroxid de mangan
Manganese hydroxide
Hidroxid de plumb
Lead hydroxide
Hidroxid de cupru
Copper hydroxide
Hidroxid de magneziu
Magnesium hydroxide
Oxid de calciu hidratat
Hydrated lime
Extracte tanante, extracte colorante, tanini Tanning extracts, dyeing extracts, tannins and colouring mat
Extracte colorante
Dyeing extracts
Extracte tanante
Tanning extracts
Tanini
Tannins
Substane colorante
Colouring matter
Produse tanante
Tanning preparations
Produse chimice anorganice i organice de Basic inorganic and organic chemicals
Produse chimice anorganice de baz
Basic inorganic chemicals
Elemente chimice, acizi anorganici i compuChemical elements, inorganic acids and compounds
Metaloizi
Metalloids
Fosfuri
Phosphides
Carburi
Carbides
Hidruri
Hydrides
Nitruri
Nitrides
Azoturi
Azides
Siliciuri
Silicides
Boruri
Borides
Sulf rafinat
Refined sulphur
Halogen
Halogen
Metale alcaline
Alkali metals

24311310-3
24311400-1
24311410-4
24311411-1
24311420-7
24311430-0
24311440-3
24311450-6
24311460-9
24311470-2
24311500-2
24311510-5
24311511-2
24311520-8
24311521-5
24311522-2
24311600-3
24311700-4
24311800-5
24311900-6
24312000-4
24312100-5
24312110-8
24312120-1
24312121-8
24312122-5
24312123-2
24312130-4
24312200-6
24312210-9
24312220-2
24313000-1
24313100-2
24313110-5
24313111-2
24313112-9
24313120-8
24313121-5
24313122-2
24313123-9
24313124-6
24313125-3
24313126-0
24313200-3
24313210-6
24313220-9
24313300-4
24313310-7
24313320-0
24313400-5
24314000-8
24314100-9
24314200-0
24315000-5

Mercur
Mercury
Clorur de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de
Hydrogen chloride, inorganic acids, silicon dioxide and sulph
Acizi anorganici
Inorganic acids
Acid sulfuric
Sulphuric acid
Acid fosforic
Phosphoric acid
Acizi polifosforici
Polyphosphoric acids
Acid hexafluorosilicic
Hexafluorosilicic acid
Dioxid de sulf
Sulphur dioxide
Dioxid de siliciu
Silicon dioxide
Clorur de hidrogen
Hydrogen chloride
Hidroxizi utilizai ca produse chimice anorga Hydroxides as basic inorganic chemicals
Oxizi metalici
Metal oxides
Pirite i oxizi de fier
Iron pyrites and iron oxides
Hidroxid de sodiu
Sodium hydroxide
Sod caustic
Caustic soda
Sod lichid
Liquid soda
Compui ai sulfului
Sulphur compounds
Sulf
Sulphur
Carbon
Carbon
Clor
Chlorine
Halogenuri metalice, hipoclorii, clorai i percMetallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlora
Halogenuri metalice
Metallic halogenates
Hexafluorosilicat de sodiu
Sodium hexafluorosilicate
Cloruri
Chlorides
Clorur de aluminiu
Aluminium chloride
Clorur feric
Ferric chloride
Policlorur de aluminiu
Poly aluminium chloride
Clorhidrat de aluminiu
Aluminium chlorohydrate
Hipoclorii i clorai
Hypochlorites and chlorates
Clorit de sodiu
Sodium chlorite
Hipoclorit de sodiu
Sodium hypochlorite
Sulfuri, sulfai, nitrai, fosfai i carbonai
Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates
Sulfuri, sulfii i sulfai
Sulphides, sulphites and sulphates
Diverse sulfuri
Miscellaneous sulphides
Sulfur de hidrogen
Hydrogen sulphide
Polisulfuri
Polysulphides
Sulfai
Sulphates
Trisulfat de sodiu
Sodium thiosulphate
Sulfat feric
Ferric sulphate
Sulfat de aluminiu
Sulphate of aluminium
Sulfat de sodiu
Sodium sulphate
Sulfat de fier
Iron sulphate
Sulfat de cupru
Copper sulphate
Fosfinai, fosfonai, fosfai i polifosfai
Phosphinates, phosphonates, phosphates and polyphospha
Hexametafosfat de sodiu
Sodium hexametaphosphate
Fosfai
Phosphates
Carbonai
Carbonates
Carbonat de sodiu
Sodium carbonate
Bicarbonat de sodiu
Sodium bicarbonate
Nitrai
Nitrates
Diverse sruri acide metalice
Miscellaneous metal acid salts
Permanganat de potasiu
Potassium permanganate
Sruri de acizi oxometalici
Oxometallic acid salts
Diverse produse chimice anorganice
Miscellaneous inorganic chemicals

24315100-6
24315200-7
24315210-0
24315220-3
24315230-6
24315240-9
24315300-8
24315400-9
24315500-0
24315600-1
24315610-4
24315700-2
24316000-2
24317000-9
24317100-0
24317200-1
24320000-3
24321000-0
24321100-1
24321110-4
24321111-1
24321112-8
24321113-5
24321114-2
24321115-9
24321120-7
24321200-2
24321210-5
24321220-8
24321221-5
24321222-2
24321223-9
24321224-6
24321225-3
24321226-0
24321300-3
24321310-6
24321320-9
24322000-7
24322100-8
24322200-9
24322210-2
24322220-5
24322300-0
24322310-3
24322320-6
24322400-1
24322500-2
24322510-5
24323000-4
24323100-5
24323200-6
24323210-9
24323220-2

Ap grea, ali izotopi i compuii acestora


Heavy water, other isotopes and their compounds
Cianur, oxicianur, fulminai, cianai, silicai Cyanide, cyanide oxide, fulminates, cyanates, silicates, bora
Cianuri
Cyanides
Oxicianuri
Cyanide oxide
Fulminai
Fulminates
Cianai
Cyanates
Peroxid de hidrogen
Hydrogen peroxide
Cuar piezoelectric
Piezo-electric quartz
Compui ai metalelor de pmnturi rare
Compounds of rare earth metals
Silicai
Silicates
Silicat de sodiu
Sodium silicate
Borai i perborai
Borates and perborates
Ap distilat
Distilled water
Pietre sintetice
Synthetic stones
Pietre preioase sintetice
Synthetic precious stones
Pietre semipreioase sintetice
Synthetic semi-precious stones
Produse chimice organice de baz
Basic organic chemicals
Hidrocarburi
Hydrocarbons
Hidrocarburi saturate
Saturated hydrocarbons
Hidrocarburi aciclice saturate
Saturated acyclic hydrocarbons
Metan
Methane
Etilen
Ethylene
Propen
Propene
Buten
Butene
Acetilen
Acetylene
Hidrocarburi ciclice saturate
Saturated cyclic hydrocarbons
Hidrocarburi nesaturate
Unsaturated hydrocarbons
Hidrocarburi aciclice nesaturate
Unsaturated acyclic hydrocarbons
Hidrocarburi ciclice nesaturate
Unsaturated cyclic hydrocarbons
Benzen
Benzene
Toluen
Toluene
O-xileni
O-xylenes
M-xileni
M-xylenes
Stiren
Styrene
Etilbenzen
Ethylbenzene
Ali derivai halogenai ai hidrocarburilor
Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Tetracloretilen
Tetrachloroethylene
Tetraclorur de carbon
Carbon tetrachloride
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli i derivaii acestoAlcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, s
Alcooli grai industriali
Industrial fatty alcohols
Alcooli monohidroxilici
Monohydric alcohols
Metanol
Methanol
Etanol
Ethanol
Dioli, polialcooli i derivai
Diols, polyalcohols and derivatives
Etilenglicol
Ethylene glycol
Derivai ai alcoolilor
Alcohol derivatives
Fenoli i derivai ai fenolilor
Phenols and derivatives
Alcool
Alcohol
Alcool etilic
Ethyl alcohol
Acizi grai monocarboxilici industriali
Industrial monocarboxylic fatty acids
Uleiuri acide de rafinare
Acid oils from refining
Acizi carboxilici
Carboxylic acids
Acid acetic
Acetic acid
Acid peracetic
Peracetic acid

24323300-7
24323310-0
24323320-3
24323400-8
24324000-1
24324100-2
24324200-3
24324300-4
24324400-5
24325000-8
24326000-5
24326100-6
24326200-7
24326300-8
24326310-1
24326320-4
24327000-2
24327100-3
24327200-4
24327300-5
24327310-8
24327311-5
24327320-1
24327330-4
24327400-6
24327500-7
24400000-8
24410000-1
24411000-8
24411100-9
24412000-5
24413000-2
24413100-3
24413200-4
24413300-5
24420000-4
24421000-1
24422000-8
24430000-7
24440000-0
24450000-3
24451000-0
24452000-7
24453000-4
24454000-1
24455000-8
24456000-5
24457000-2
24500000-9
24510000-2
24520000-5
24530000-8
24540000-1
24541000-8

Acizi monocarboxilici nesaturai i compuii Unsaturated monocarboxylic acids and compounds


Esterii acidului metacrilic
Esters of methacrylic acid
Esterii acidului acrilic
Esters of acrylic acid
Acizi aromatici policarboxilici i carboxilici
Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids
Compui organici cu funcie azotat
Organic compounds with nitrogen functions
Compui cu funcie aminic
Amine function compounds
Compui aminici cu funcie oxigenat
Oxygen-function amino-compounds
Ureide
Ureines
Compui cu funcie azotat
Compounds with nitrogen functions
Compui organosulfuroi
Organo-sulphur compounds
Aldehid, ceton, peroxizi organici i eteri
Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers
Compui cu funcie aldehid
Aldehyde function compounds
Compui cu funcie ceton i chinonic
Ketone and quinone function compounds
Peroxizi organici
Organic peroxides
Oxid de etilen
Ethylene oxide
Eteri
Ethers
Diverse substane chimice organice
Miscellaneous organic chemicals
Derivai vegetali pentru vopsire
Vegetable derivatives for dyeing
Crbune de lemn
Wood charcoal
Uleiuri i produse rezultate din distilarea la Oils and products of the distillation of high-temperature coal
Gudron de huil
Coal tar
Creozot
Creosote
Smoal
Pitch
Gudron
Pitch tar
Produse pe baz de rin
Resin products
Leii reziduale rezultate din fabricarea celulo Residual lyes from the manufacture of wood pulp
ngrminte i compui azotai
Fertilisers and nitrogen compounds
ngrminte azotate
Nitrogenous fertilisers
Acid azotic i sruri
Nitric acid and salts
Nitrat de sodiu
Sodium nitrate
Acizi sulfonitrici
Sulphonitric acids
Amoniac
Ammonia
Amoniac lichid
Liquid ammonia
Clorur de amoniu
Ammonium chloride
Sulfat de amoniu
Ammonium sulphate
ngrminte fosfatice
Phosphatic fertilisers
ngrminte minerale fosfatice
Mineral phosphatic fertilisers
ngrminte chimice fosfatice
Chemical phosphatic fertilisers
ngrminte de origine animal sau vegetal Animal or vegetal fertilisers
Diverse tipuri de ngrminte
Miscellaneous fertilisers
Produse agrochimice
Agro-chemical products
Pesticide
Pesticides
Insecticide
Insecticides
Erbicide
Herbicides
Regulatori de cretere vegetal
Plant-growth regulators
Dezinfectani
Disinfectants
Rodenticide
Rodenticides
Fungicide
Fungicides
Materiale plastice primare
Plastics in primary forms
Polimeri primari ai etilenei
Primary-form polymers of ethylene
Polimeri primari ai propilenei
Primary-form polymers of propylene
Polimeri primari ai stirenului
Primary-form polymers of styrene
Polimeri primari ai vinilului
Primary-form of vinyl polymers
Polimeri primari ai acetatului de vinil
Primary-form polymers of vinyl acetate

24542000-5
24550000-4
24560000-7
24570000-0
24580000-3
24590000-6
24600000-0
24610000-3
24611000-0
24611100-1
24612000-7
24612100-8
24612200-9
24612300-0
24613000-4
24613100-5
24613200-6
24615000-8
24900000-3
24910000-6
24911000-3
24911200-5
24920000-9
24930000-2
24931000-9
24931200-1
24931210-4
24931220-7
24931230-0
24931240-3
24931250-6
24931260-9
24950000-8
24951000-5
24951100-6
24951110-9
24951120-2
24951130-5
24951200-7
24951210-0
24951220-3
24951230-6
24951300-8
24951310-1
24951311-8
24951400-9
24952000-2
24952100-3
24953000-9
24954000-6
24954100-7
24954200-8
24955000-3
24956000-0

Polimeri acrilici primari


Primary-form acrylic polymers
Poliesteri primari
Primary-form of polyesters
Poliamide primare
Primary-form polyamides
Rini ureice primare
Primary-form urea resins
Rini aminice primare
Primary-form amino-resins
Siliconi primari
Primary-form silicones
Explozibili
Explosives
Explozibili preparai
Prepared explosives
Pulberi propulsive
Propellant powders
Combustibili cu propergol
Propergol fuels
Diverse tipuri de explozibili
Miscellaneous explosives
Dinamit
Dynamite
TNT
TNT
Nitroglicerin
Nitro-glycerine
Rachete de semnalizare, rachete antigrindin,Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic ar
Cartue fonoacustice
Bird-scaring cartridges
Artificii
Fireworks
Fitile, capse detonante, iniiatoare i detonat Fuses, caps, igniters and electric detonators
Produse chimice fine i produse chimice vari Fine and various chemical products
Cleiuri
Glues
Gelatine
Gelatines
Adezivi
Adhesives
Uleiuri eseniale
Essential oils
Substane chimice pentru fotografii
Photographic chemicals
Plci i filme fotografice
Photographic plates and films
Emulsii pentru uz fotografic
Emulsions for photographic use
Developatoare fotografice
Photographic developers
Fixatori pentru fotografii
Photographic fixers
Developatoare pentru radiologie
X-ray developers
Fixatori pentru radiologie
X-ray fixers
Medii de cultur
Culture medium
Intensificatori de imagine
Image intensifiers
Produse chimice speciale
Specialised chemical products
Grsimi i lubrifiani
Greases and lubricants
Lubrifiani
Lubricants
Noroi de foraj
Drilling mud
Unsoare siliconic
Silicon grease
Fluide de foraj
Drilling fluids
Aditivi pentru uleiuri
Additives for oils
Pulbere pentru extinctoare de incendii
Fire-extinguisher powder
Produse extinctoare
Fire-extinguisher agents
ncrctur pentru extinctoare de incendii
Fire-extinguisher charges
Fluide hidraulice
Hydraulic fluids
Ageni de dejivrare
De-icing agents
Produse antigel
Anti-freezing preparations
Grsimi i uleiuri modificate chimic
Chemically-modified fats and oils
Plastiline
Modelling pastes
Cear dentar
Dental wax
Ageni de finisare
Finishing agents
Carbon activ
Activated carbon
Carbon activ nou
New activated carbon
Carbon activ regenerat
Regenerated activated carbon
Toalete chimice
Chemical toilets
Peptone i substane proteice
Peptones and protein substances

24957000-7
24957100-8
24957200-9
24958000-4
24958100-5
24958200-6
24958300-7
24958400-8
24959000-1
24959100-2
24959200-3
24960000-1
24961000-8
24962000-5
24963000-2
24964000-9
24965000-6
30000000-9
30100000-0
30110000-3
30111000-0
30120000-6
30121000-3
30121100-4
30121200-5
30121300-6
30121400-7
30121410-0
30121420-3
30121430-6
30122000-0
30122100-1
30122200-2
30123000-7
30123100-8
30123200-9
30123300-0
30123400-1
30123500-2
30123600-3
30123610-6
30123620-9
30123630-2
30124000-4
30124100-5
30124110-8
30124120-1
30124130-4
30124140-7
30124150-0
30124200-6
30124300-7
30124400-8
30124500-9

Aditivi chimici
Chemical additives
Liani preparai pentru forme i miezuri de tu Prepared binders for foundry moulds or cores
Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
Additives for cements, mortars or concretes
Produse chimice pentru industria petrolului iChemical products for the oil and gas industry
Produse chimice pentru fundul gurii de forajDownhole chemicals
Ageni de floculare
Flocculating agents
Produse chimice pe baz de noroi de foraj Mud chemicals
Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
Gel ampoules for stemming explosives
Aerosoli i produse chimice sub form de disAerosols and chemicals in disc form
Aerosoli
Aerosols
Elemente chimice sub form de disc
Chemical elements in disc form
Diferite produse chimice
Various chemical products
Lichide de radiator
Radiator fluids
Produse chimice pentru tratarea apei
Water-treatment chemicals
Produse anticorozive
Anti-corrosion products
Glicerin
Glycerol
Enzime
Enzymes
Echipament informatic i accesorii de birou, Office and computing machinery, equipment and supplies ex
Maini, echipament i accesorii de birou, cu Office machinery, equipment and supplies except computers
Maini de procesare de text
Word-processing machines
Procesoare de text
Word processors
Echipament de fotocopiere i de tiprire offs Photocopying and offset printing equipment
Fotocopiatoare i termocopiatoare
Photocopying and thermocopying equipment
Fotocopiatoare
Photocopiers
Echipament de fotocopiere
Photocopying equipment
Echipament de reproducere
Reproduction equipment
Copiatoare automate
Duplicating machines
Telefoane cu fax
Faxswitch machines
Aparate digitale de transmitere
Digital senders
Duplicatoare digitale
Digital duplicators
Maini de birou pentru tiprit offset
Office-type offset printing machinery
Sisteme digitale de tiprit offset
Digital offset systems
Echipamente digitale de tiprit offset
Digital offset equipments
Maini de birou
Office and business machines
Maini de validare a biletelor
Ticket-validation machines
Distribuitoare automate de bancnote
Automatic cash dispensers
Copiatoare cu abloane
Stencil duplicating machines
Maini de pliat
Folding machines
Maini de perforare
Perforation machines
Maini de manipulare a monedelor
Coin-handling machines
Maini de sortare a monedelor
Coin-sorting machines
Maini de numrare a monedelor
Coin-counting machines
Maini de rulare n fiicuri a monedelor
Coin-wrapping machines
Piese i accesorii pentru maini de birou
Parts and accessories of office machines
Cuptoare (fuser)
Fusers
Ulei pentru cuptor (fuser)
Fuser oil
tergtor pentru cuptor (fuser)
Fuser wiper
Lmpi pentru cuptor (fuser)
Fuser lamps
Crp de curat pentru cuptor (fuser)
Fuser cleaning pad
Filtre pentru cuptor (fuser)
Fuser filters
Kituri pentru cuptor (fuser)
Fuser kits
Tambure pentru aparate de birou
Drums for office machine
Cartue de capse
Staple cartridges
Accesorii pentru scaner
Scanner accessories

30124510-2
30124520-5
30124530-8
30125000-1
30125100-2
30125110-5
30125120-8
30125130-1
30130000-9
30131000-6
30131100-7
30131200-8
30131300-9
30131400-0
30131500-1
30131600-2
30131700-3
30131800-4
30132000-3
30132100-4
30132200-5
30132300-6
30133000-0
30133100-1
30140000-2
30141000-9
30141100-0
30141200-1
30141300-2
30141400-3
30142000-6
30142100-7
30142200-8
30144000-0
30144100-1
30144200-2
30144300-3
30144400-4
30145000-7
30145100-8
30150000-5
30151000-2
30152000-9
30160000-8
30161000-5
30162000-2
30163000-9
30163100-0
30170000-1
30171000-8
30172000-5
30173000-2
30174000-9
30175000-6

Dispozitive de andosare
Endorsers
Alimentatoare de documente pentru scaner Scanner document feeders
Adaptoare de transparen pentru scaner
Scanner transparency adapters
Piese i accesorii pentru fotocopiatoare
Parts and accessories of photocopying apparatus
Cartue de toner
Toner cartridges
Toner pentru imprimantele laser/faxuri
Toner for laser printers/fax machines
Toner pentru fotocopiatoare
Toner for photocopiers
Toner pentru centrele de procesare a datelor Toner for data-processing and research and documentation
Echipament pentru oficii potale
Post-office equipment
Echipament pentru birouri de coresponden Mailroom equipment
Maini de pliat hrtie sau plicuri
Paper or envelope folding machines
Maini de introducere n plicuri
Envelope-stuffing machines
Maini de tiprire a adreselor
Addressing machines
Maini de francat
Postage machines
Maini de deschis corespondena
Mail opening machines
Maini de sigilat corespondena
Mail sealing machines
Maini de obliterat timbre
Stamp canceling machines
Maini de aplicat timbre
Stamp affixers
Echipament de sortare
Sorting equipment
Echipament de sortare a corespondenei
Mail-sorting equipment
Maini de numrat bancnote
Banknote counting machines
Sortatoare
Sorters
Echipament de expediere potal
Mailing equipment
Echipament de expediere potal de cantit Bulk-mailing equipment
Maini de calcul i de contabilitate
Calculating and accounting machines
Maini de calcul
Calculating machines
Calculatoare de buzunar
Pocket calculators
Calculatoare de birou
Desktop calculators
Case de nregistrare
Printing calculators
Maini de adunat
Adding machines
Maini de contabilitate i case de marcat
Accounting machines and cash registers
Maini de contabilitate
Accounting machines
Case de marcat
Cash registers
Maini de tipul celor de calcul
Calculation-type machines
Maini de timbrat
Postage-franking machines
Distribuitoare automate de bilete
Ticket-issuing machines
Maini de numrare a vehiculelor
Vehicle-counting machines
Taxare automat
Automatic fare collection
Piese i accesorii pentru maini de calcul
Parts and accessories calculating machines
Role pentru maini de calcul
Calculator rolls
Maini de scris
Typewriters
Maini de scris electronice
Electronic typewriters
Piese i accesorii pentru maini de scris
Parts and accessories of typewriters
Carduri magnetice
Magnetic cards
Cri de credit
Credit cards
Carduri inteligente
Smart cards
Carduri de debit
Charge cards
Carduri pentru cumprat combustibil
Agency fuel cards
Maini de etichetat
Labelling machines
Maini de datat sau de numerotat
Dating or numbering machines
Maini de tiprit documente de identitate
Identification ID press machines
Maini de aplicat etichete
Label applying machines
Maini de fabricat etichete
Label making machines
Echipament pentru inscripii
Lettering equipment

30176000-3
30177000-0
30178000-7
30179000-4
30180000-4
30181000-1
30182000-8
30190000-7
30191000-4
30191100-5
30191110-8
30191120-1
30191130-4
30191140-7
30191200-6
30191400-8
30192000-1
30192100-2
30192110-5
30192111-2
30192112-9
30192113-6
30192121-5
30192122-2
30192123-9
30192124-6
30192125-3
30192126-0
30192127-7
30192130-1
30192131-8
30192132-5
30192133-2
30192134-9
30192150-7
30192151-4
30192152-1
30192153-8
30192154-5
30192155-2
30192160-0
30192170-3
30192200-3
30192300-4
30192310-7
30192320-0
30192330-3
30192340-6
30192350-9
30192400-5
30192500-6
30192600-7
30192700-8
30192800-9

Aparat de etichetat n relief


Tape embosser
Sisteme de etichetare automate
Automatic labelling systems
Sisteme de etichetare semiautomate
Semi automatic labelling systems
Distribuitoare de etichete
Label dispensers
Maini de andosat i de scris cecuri
Check endorsing and writing machines
Maini de andosat cecuri
Check endorsing machines
Maini de scris cecuri
Check writing machines
Diverse maini, echipamente i accesorii de Various office equipment and supplies
Echipament de birou, cu excepia mobilieruluOffice equipment except furniture
Echipament de arhivare
Filing equipment
Sisteme rotative de cartonae
Card carousel systems
Suporturi pentru reviste
Magazine racks
Clipboarduri
Clipboards
Accesorii de identificare personal
Personal identification accessories
Retroproiectoare
Overhead projectors
Dispozitiv de distrugere a documentelor
Shredders
Accesorii de birou
Office supplies
Radiere
Erasers
Produse cu cerneal
Ink products
Tuiere
Ink pads
Cerneal pentru imprimante
Ink sources for printing machinery
Cartue de cerneal
Ink cartridges
Pixuri
Ballpoint pens
Stilouri cu rezervor
Fountain pens
Carioca
Fibre pens
Stilouri carioca
Felt-tipped pens
Carioca permanente
Markers
Creioane mecanice
Technical pens
Tocuri pentru penie
Pen holders
Creioane
Pencils
Creioane cu min rencrcabil
Propelling or sliding pencils
Mine de rezerv pentru creioane
Pencil lead refills
Ascuitori de creioane
Pencil sharpeners
Suporturi de creioane
Pencil holders
tampile de datare
Date stamps
tampile de sigilare
Sealing stamps
tampile de numerotare
Numbering stamps
tampile cu text
Phrase stamps
Tuiere de rezerv
Replacement stamp pads
Suporturi de tampile de birou
Office stamp holders
Corectoare
Correctors
Panouri de afiare
Notice boards
Rulete
Measuring tapes
Benzi impregnate cu cerneal
Ink ribbons
Benzi pentru maini de scris
Typewriter ribbons
Panglici pentru imprimante
Printer ribbons
Panglici i role pentru maini de calcul
Calculator ribbons and drums
Panglici pentru faxuri
Facsimile ribbons
Panglici pentru case de nregistrare
Cash register ribbons
Accesorii pentru reprografie
Reprographic supplies
Folii transparente pentru retroproiectoare
Overhead transparencies
Plane de desen
Drawing boards
Papetrie
Stationery
Etichete autocolante
Self-adhesive labels

30192900-0
30192910-3
30192920-6
30192930-9
30192940-2
30192950-5
30193000-8
30193100-9
30193200-0
30193300-1
30193400-2
30193500-3
30193600-4
30193700-5
30193800-6
30193900-7
30194000-5
30194100-6
30194200-7
30194210-0
30194220-3
30194300-8
30194310-1
30194320-4
30194400-9
30194500-0
30194600-1
30194700-2
30194800-3
30194810-6
30194820-9
30194900-4
30195000-2
30195100-3
30195200-4
30195300-5
30195400-6
30195500-7
30195600-8
30195700-9
30195800-0
30195900-1
30195910-4
30195911-1
30195912-8
30195913-5
30195920-7
30195921-4
30196000-9
30196100-0
30196200-1
30196300-2
30197000-6
30197100-7

Dispozitive de corectare
Correction media
Pelicul sau band corectoare
Correction film or tape
Lichid corector
Correction fluid
Creioane corectoare
Correction pens
Rezerve pentru creioane corectoare
Correction pen refills
Radiere electrice
Electrical erasers
Organizatoare i accesorii
Organisers and accessories
Organizatoare pentru sertare de birou
Desk drawer organisers
Tvie sau organizatoare de birou
Desktop trays or organisers
Organizatoare suspendate
Hanging organisers
Suporturi laterale pentru cri
Book ends
Suport pentru pliante
Literature rack
Suport pentru agende sau calendare
Support for diaries or calendars
Cutie de depozitare a dosarelor
File storage box
Suporturi de mesaje
Message holders
Suporturi verticale pentru hrtii
Copy holders
Articole de desen
Drafting supplies
Curbe
Curves
Puncte, benzi i pelicule de desen
Drafting dots, tapes and films
Puncte sau benzi de desen
Drafting dots or tapes
Pelicule de desen
Drafting films
Truse, seturi i hrtii de desen
Drafting kits, sets and papers
Truse sau seturi de desen
Drafting kits or sets
Hrtii de desen
Drafting papers
Fee de mas de desen
Drafting table covers
Mijloace auxiliare pentru inscripii
Lettering aids
Raportoare
Protractors
abloane
Templates
Teuri i triunghiuri
T-squares and triangles
Teuri
T-squares
Triunghiuri
Triangles
Huse de protecie pentru planuri de lucru
Work surface protection covers
Table (de scris)
Boards
Table de planificare sau accesorii
Planning boards or accessories
Table electronice cu posibilitate de copiere s Electronic copyboards or accessories
Tblie pentru scrisori sau accesorii
Letter boards or accessories
Table de scris cu tergere uscat sau accesorDry erase boards or accessories
Table de scris cu cret sau accesorii
Chalk boards or accessories
Panouri pentru afie sau accesorii
Bulletin boards or accessories
Truse de curat tabla de scris sau accesorii Board cleaning kits or accessories
Crlige sau suporturi de agat
Hanging rails or holders
Table de scris albe i table magnetice
Whiteboards and magnetic boards
Table de scris albe
Whiteboards
Accesorii pentru table de scris albe
Whiteboard accessories
evalete pentru table de scris albe
Whiteboard easels
evalete pentru flipcharturi
Flipchart easels
Table magnetice
Magnetic boards
Instrumente de tergere pentru table magnet Erasers for magnetic boards
Sisteme de planificare
Planning systems
Agende de planificare a reuniunilor
Meeting planners
Agende pentru ntlniri sau rezerve pentru a Appointment books or refills
Cutie pentru sugestii
Suggestion box
Articole mrunte de birou
Small office equipment
Capse, inte, pioneze
Staples, tacks, drawing pins

30197110-0
30197120-3
30197130-6
30197200-8
30197210-1
30197220-4
30197221-1
30197300-9
30197310-2
30197320-5
30197321-2
30197330-8
30197400-0
30197500-1
30197510-4
30197600-2
30197610-5
30197620-8
30197621-5
30197630-1
30197640-4
30197641-1
30197642-8
30197643-5
30197644-2
30197645-9
30198000-3
30198100-4
30199000-0
30199100-1
30199110-4
30199120-7
30199130-0
30199140-3
30199200-2
30199210-5
30199220-8
30199230-1
30199240-4
30199300-3
30199310-6
30199320-9
30199330-2
30199340-5
30199400-4
30199410-7
30199500-5
30199600-6
30199700-7
30199710-0
30199711-7
30199712-4
30199713-1
30199720-3

Capse
Staples
inte
Tacks
Pioneze
Drawing pins
Bibliorafturi i agrafe de birou
Ring binders and paper clips
Bibliorafturi
Ring binders
Agrafe de birou
Paper clips
Suport de agrafe de birou
Paperclip holder
Cuite de deschis scrisori, capsatoare i perf Letter openers, staplers and hole punches
Cuite de deschis scrisori
Letter openers
Capsatoare
Staplers
Decapsatoare
Staple removers
Perforatoare
Hole punches
Burete umed pentru timbre
Stamp sponge
Cear sigiliu
Sealing wax
Accesorii pentru cear sigiliu
Sealing wax accessories
Hrtie i carton tratate
Processed paper and paperboard
Hrtie i carton asamblate
Composite paper and paperboard
Hrtie pentru scris
Writing paper
Bloc de hrtie pentru flipchart
Flipchart pad
Hrtie pentru tiprit
Printing paper
Hrtie autocopiant sau alte tipuri de hrtie Self-copy or other copy paper
Hrtie termografic
Thermographic paper
Hrtie pentru fotocopiatoare i xerografic Photocopier paper and xerographic paper
Hrtie pentru fotocopiatoare
Photocopier paper
Hrtie xerografic
Xerographic paper
Card pentru tiprire
Card for printing
Maini de loterie
Lottery machines
Maini cu manet pentru jocuri de noroc
Pulling machines
Articole de papetrie i alte articole din hrti Paper stationery and other items
Indigo, hrtie autocopiant, hrtie pentru abCarbon paper, self-copy paper, paper duplicator stencils and
Indigo
Carbon paper
Hrtie autocopiant
Self-copy paper
Hrtie fr carbon
Carbonless paper
Hrtie pentru abloane
Paper duplicator stencils
Plicuri, cri potale i cri potale neilustrat Envelopes, letter cards and plain postcards
Cri potale
Letter cards
Cri potale neilustrate
Plain postcards
Plicuri
Envelopes
Set de expediere
Mailing kit
Hrtie gofrat sau perforat
Embossed or perforated paper
Hrtie pentru imprimare gofrat sau perforat Embossed or perforated printing paper
Hrtie de scrisori gofrat sau perforat
Embossed or perforated writing paper
Hrtie continu pentru imprimante de compu Continuous paper for computer printers
Formulare continue
Continuous forms
Hrtie cauciucat sau adeziv
Gummed or adhesive paper
Hrtie autoadeziv
Self-adhesive paper
Bibliorafturi, mape de coresponden, clasoare
Box files, letter trays, storage boxes and similar articles
Separatoare pentru papetrie
Dividers for stationery
Articole imprimate de papetrie, cu excepia Printed stationery except forms
Plicuri imprimate
Printed envelopes
Plicuri cu fereastr imprimate
Printed window envelopes
Plicuri fr fereastr imprimate
Printed non-window envelopes
Plicuri imprimate pentru radiografii
Printed X-ray envelopes
Hrtie de scrisori
Notepaper

30199730-6
30199731-3
30199740-9
30199750-2
30199760-5
30199761-2
30199762-9
30199763-6
30199770-8
30199780-1
30199790-4
30199791-1
30199792-8
30199793-5
30200000-1
30210000-4
30211000-1
30211100-2
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30211500-6
30212000-8
30212100-9
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30213500-0
30214000-2
30215000-9
30215100-0
30216000-6
30216100-7
30216110-0
30216120-3
30216130-6
30216200-8
30216300-9
30220000-7
30221000-4
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231200-9
30231300-0
30231310-3
30231320-6
30232000-4
30232100-5
30232110-8
30232120-1
30232130-4

Cri de vizit
Business cards
Suporturi de cri de vizit
Business card holders
Carduri de mulumire
Compliment slips
Cupoane
Coupons
Etichete
Labels
Etichete cu coduri de bar
Bar-coded labels
Etichete pentru bagaje
Luggage tags
Etichete antifurt
Theft protection labels
Tichete de mas
Luncheon vouchers
Suport hrtie pentru birou
Blotting pads
Orare
Timetables
Orare de perete
Wall planners
Calendare
Calendars
Suporturi de agende
Diary stands
Echipament i accesorii pentru computer
Computer equipment and supplies
Maini de procesare a datelor (hardware)
Data-processing machines (hardware)
Unitate central de procesare
Mainframe computer
Supercomputer
Super computer
Hardware pentru unitatea central
Mainframe hardware
Platforme informatice
Computer platforms
Configuraii informatice
Computer configurations
Unitate central de procesare (CPU) sau pr Central processing unit (CPU) or processors
Hardware pentru minicomputere
Minicomputer hardware
Uniti centrale de procesare pentru minico Central processing units for minicomputers
Computere personale
Personal computers
Computere portabile
Portable computers
Tablet PC
Tablet computer
Computer de birou
Desktop computer
Uniti centrale de procesare pentru comput Central processing units for personal computers
Computere de buzunar
Pocket computers
Puncte de lucru
Workstations
Hardware pentru microcomputere
Microcomputer hardware
Uniti centrale de procesare pentru microc Central processing units for microcomputers
Cititoare magnetice sau optice
Magnetic or optical readers
Cititoare optice
Optical readers
Scanere informatice
Scanners for computer use
Echipament de recunoatere optic a caracteOptical-character-recognition equipment
Cititoare de coduri de bare
Barcode readers
Cititoare de carduri magnetice
Magnetic card readers
Cititoare de carduri perforate
Punchcard readers
Echipament digital de cartografie
Digital cartography equipment
Hri de cadastru digitale
Digital cadastral maps
Material informatic
Computer-related equipment
Ecrane i console de computere
Computer screens and consoles
Terminale informatice
Computer terminals
Console
Consoles
Ecrane de afiare
Display screens
Ecrane plate
Flat panel displays
Monitoare cu ecran tactil
Touch screen monitors
Echipament periferic
Peripheral equipment
Imprimante i trasatoare
Printers and plotters
Imprimante laser
Laser printers
Imprimante matriciale
Dot-matrix printers
Imprimante grafice color
Colour graphics printers

30232140-7
30232150-0
30232600-0
30232700-1
30233000-1
30233100-2
30233110-5
30233120-8
30233130-1
30233131-8
30233132-5
30233140-4
30233141-1
30233150-7
30233151-4
30233152-1
30233153-8
30233160-0
30233161-7
30233170-3
30233180-6
30233190-9
30233300-4
30233310-7
30233320-0
30234000-8
30234100-9
30234200-0
30234300-1
30234400-2
30234500-3
30234600-4
30234700-5
30236000-2
30236100-3
30236110-6
30236111-3
30236112-0
30236113-7
30236114-4
30236115-1
30236120-9
30236121-6
30236122-3
30236123-0
30236200-4
30237000-9
30237100-0
30237110-3
30237120-6
30237121-3
30237130-9
30237131-6
30237132-3

Trasatoare
Plotters
Imprimante cu jet de cerneal
Inkjet printers
Codoare
Encoders
Unitate central de control
Central controlling unit
Dispozitive de stocare i citire
Media storage and reader devices
Uniti de memorie
Computer storage units
Uniti de memorie cu carduri magnetice
Magnetic card storage units
Uniti de memorie cu band magnetic
Magnetic tape storage units
Uniti de memorie cu disc magnetic
Magnetic disk storage units
Uniti de dischet
Floppy-disk drives
Uniti de hard disk
Hard-disk drives
Dispozitive de stocare cu acces direct (DASDDirect-access storage devices (DASD)
Matrice redundant de discuri independente Redundant Array of Independent Disk (RAID)
Uniti de disc optic
Optical-disk drives
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare CD-urCompact disk (CD) reader and/or burner
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare DVD-Digital versatile disc (DVD) reader and/or burner
Dispozitiv de citire i/sau inscripionare CD-u Compact disk (CD) and digital versatile disk (DVD) reader a
Uniti de band cu deplasare continu
Tape streamers
Echipament de manipulare a casetelor
Cassette-handling equipment
Dispozitive rotitoare
Carousel units
Dispozitive de stocare cu memorie flash
Flash memory storage devices
Controloare de disc
Disk controller
Cititoare de carduri inteligente
Smart card readers
Cititoare de amprente
Fingerprint readers
Cititoare combinate de carduri inteligente i Combined smart card and fingerprint readers
Suporturi de memorie
Storage media
Disc magnetic
Magnetic disk
Discuri optice
Optical disks
Compact-discuri (CD-uri)
Compact disks (CDs)
Discuri digitale polivalente (DVD-uri)
Digital versatile disks (DVDs)
Suporturi de stocare cu memorie
Memory storage media
Memorie flash
Flash memory
Benzi magnetice
Magnetic tapes
Diverse tipuri de echipamente computerizate Miscellaneous computer equipment
Echipament de extindere a memoriei
Memory-expansion equipment
Memorie cu acces aleatoriu (RAM)
Random access memory (RAM)
Memorie dinamic cu acces aleatoriu (DRAMDynamic random access memory (DRAM)
Memorie static cu acces aleatoriu (SRAM) Static random access memory (SRAM)
Memorie dinamic sincron cu acces aleato Synchronous dynamic random access memory (SDRAM)
Memorie dinamic Rambus cu acces aleato Rambus dynamic random access memory (RDRAM)
Memorie grafic sincron cu acces aleatori Synchronous graphic random access memory (SGRAM)
Memorie numai pentru citire (ROM)
Read only memory (ROM)
Memorie programabil numai pentru citire Programmable read only memory (PROM)
Memorie programabil numai pentru citire, c Erasable programmable read only memory (EPROM)
Memorie programabil numai pentru citire, c Electronically erasable programmable read only memory (EE
Echipament de procesare a datelor
Data-processing equipment
Piese i accesorii pentru computere
Parts, accessories and supplies for computers
Piese pentru computere
Parts of computers
Interfee de reea
Network interfaces
Porturi de intrare pentru computer
Computer ports
Porturi seriale cu infrarou
Serial infrared ports
Carduri informatice
Computer cards
Caduri electronice
Electronic cards
Interfee bus serial universal (USB)
Universal Serial Bus (USB) Interfaces

30237133-0
30237134-7
30237135-4
30237136-1
30237140-2
30237200-1
30237210-4
30237220-7
30237230-0
30237240-3
30237250-6
30237251-3
30237252-0
30237253-7
30237260-9
30237270-2
30237280-5
30237290-8
30237295-3
30237300-2
30237310-5
30237320-8
30237330-1
30237340-4
30237350-7
30237360-0
30237370-3
30237380-6
30237400-3
30237410-6
30237420-9
30237430-2
30237440-5
30237450-8
30237460-1
30237461-8
30237470-4
30237475-9
30237480-7
30238000-6
31000000-6
31100000-7
31110000-0
31111000-7
31120000-3
31121000-0
31121100-1
31121110-4
31121111-1
31121200-2
31121300-3
31121310-6
31121320-9
31121330-2

Adaptoare i interfee PCMCIA (Personal Com


Personal Computer Memory Card International Association
Acceleratoare grafice
Graphic accelerator cards
Plci de reea
Network interfaces cards
Plci de sunet
Audio cards
Plci de baz
Motherboards
Accesorii pentru computere
Computer accessories
Ecrane antireflexie
Anti-glare screens
Suport pentru mouse
Mousepads
Memorii intermediare (cache)
Caches
Camer web
Web camera
Accesorii de curat pentru computer
Computer cleaning accessories
Truse de curat pentru computer
Computer cleaning kits
Aspiratoare pneumatice presurizate
Pressurised air dusters
Huse antipraf pentru echipamente informatic Dust covers for computer equipment
Suporturi de montare pe perete pentru monit Monitor wall mount arms
Geni pentru computere portabile
Portable computer carrying cases
Accesorii de alimentare
Power supply accessories
Suporturi pentru ncheietura minii pentru ta Keyboard wrist rests
Articole pentru protejat tastatura
Keyguards
Accesorii informatice
Computer supplies
Cartue de fonturi pentru imprimante
Font cartridges for printers
Dischete
Diskettes
Cartue pentru DAT (casete audio digitale) Digital Audio Tape (DAT) cartridges
Cartue pentru DLT (casete lineare digitale) Digital Linear Tape (DLT) cartridges
Cartue de date
Data cartridges
Cartue pentru LTO (casete lineare deschise Linear Tape-Open (LTO) cartridges
Cartue de nregistrare
Recording cartridges
CD-ROM
CD-ROM
Accesorii de introducere a datelor
Data entry accessories
Mouse pentru computer
Computer mouse
Mane de comand pentru computere
Joysticks
Creioane optice
Light pens
Bile de urmrire
Trackballs
Tablete grafice
Graphics tablets
Tastaturi pentru computer
Computer keyboards
Tastaturi programabile
Programmable keyboards
Tastaturi Braille
Braille pads
Senzori electrici
Electric sensors
Uniti de intrare
Input units
Echipament de automatizare pentru bibliotec Library automation equipment
Maini, aparate, echipamente i consumabileElectrical machinery, apparatus, equipment and consumable
Motoare, generatoare i transformatoare elecElectric motors, generators and transformers
Motoare electrice
Electric motors
Adaptoare
Adapters
Generatoare
Generators
Grupuri electrogene
Generating sets
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere p Generating sets with compression-ignition engines
Convertizoare
Power converters
Convertizoare electrice rotative
Electric rotary converters
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prGenerating sets with spark-ignition engines
Generatoare de energie eolian
Wind-energy generators
Mori eoliene
Windmills
Turbine eoliene
Wind turbines
Generatoare cu turbine eoliene
Wind turbine generators

31121331-9
31121340-5
31122000-7
31122100-8
31124000-1
31124100-2
31124200-3
31126000-5
31127000-2
31128000-9
31130000-6
31131000-3
31131100-4
31131200-5
31132000-0
31140000-9
31141000-6
31150000-2
31151000-9
31153000-3
31154000-0
31155000-7
31156000-4
31157000-1
31158000-8
31158100-9
31158200-0
31158300-1
31160000-5
31161000-2
31161100-3
31161200-4
31161300-5
31161400-6
31161500-7
31161600-8
31161700-9
31161800-0
31161900-1
31162000-9
31162100-0
31170000-8
31171000-5
31172000-2
31173000-9
31174000-6
31200000-8
31210000-1
31211000-8
31211100-9
31211110-2
31211200-0
31211300-1
31211310-4

Rotoare de turbin
Turbine rotors
Central eolian
Wind farm
Generatoare electrice
Generator units
Pile de combustie
Fuel cells
Generator cu turbin de aburi i aparate con Steam-turbine generator and related apparatus
Grupuri electrogene cu turbin
Turbine generator sets
Aparate de control al generatoarelor cu turbi Turbine generator control apparatus
Dinamuri
Dynamos
Generatoare de urgen
Emergency generator
Turbogeneratoare
Turbogenerator
Alternatoare
Alternators
Motoare monofazate
Single-phase motors
Sisteme de acionare
Actuators
Anozi
Anodes
Motoare polifazate
Multi-phase motors
Turnuri de rcire
Cooling towers
Rcitoare de ap
Water coolers
Rezistene pentru lmpi sau tuburi cu descr Ballasts for discharge lamps or tubes
Convertizoare statice
Static converters
Redresoare
Rectifiers
Surse de alimentare electric continu
Uninterruptible power supplies
Invertoare
Inverters
Surse de alimentare electric discontinu
Interruptible power supplies
Inductoare
Inductors
ncrctoare
Chargers
ncrctoare de baterii
Battery chargers
Compresor de supraalimentare
Supercharger
Turbocompresor
Turbocharger
Piese pentru motoare, generatoare i transfoParts of electric motors, generators and transformers
Piese pentru motoare i generatoare electric Parts for electrical motors and generators
Sisteme de excitaie
Excitation systems
Sisteme de rcire a gazelor
Gas cooling systems
Rotoare de generatoare
Generator rotors
Sisteme de ap primare
Primary water systems
Sisteme de uleiuri de etanare
Seal oil systems
Sisteme de rcire cu ap a statorilor
Stator cooling water systems
Piese pentru generatoare de aburi
Parts of steam generators
Piese pentru generatoare de gaz
Parts of gas generators
Sisteme de reglare a tensiunii
Voltage-control systems
Piese pentru transformatoare, inductoare i cParts of transformers, inductors and static converters
Piese pentru condensatoare
Parts of condensers
Transformatoare
Transformers
Transformatoare cu dielectric lichid
Liquid dielectric transformers
Transformatoare de tensiune
Voltage transformers
Transformator de msurare
Instrument transformer
Transformatoare de alimentare
Power supply transformers
Aparate de distribuie i control ale energiei eElectricity distribution and control apparatus
Aparate electrice de comutare sau de protecie
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circ
Tablouri i cutii de sigurane
Boards and fuse boxes
Tablouri pentru aparate electrice
Boards for electrical apparatus
Tablouri de comand
Control panels
Cutii de sigurane
Fuse boxes
Sigurane
Fuses
Sigurane fuzibile
Cut-outs

31211320-7
31211330-0
31211340-3
31212000-5
31212100-6
31212200-7
31212300-8
31212400-9
31213000-2
31213100-3
31213200-4
31213300-5
31213400-6
31214000-9
31214100-0
31214110-3
31214120-6
31214130-9
31214140-2
31214150-5
31214160-8
31214170-1
31214180-4
31214190-7
31214200-1
31214300-2
31214400-3
31214500-4
31214510-7
31214520-0
31215000-6
31216000-3
31216100-4
31216200-5
31217000-0
31218000-7
31219000-4
31220000-4
31221000-1
31221100-2
31221200-3
31221300-4
31221400-5
31221500-6
31221600-7
31221700-8
31223000-5
31224000-2
31224100-3
31224200-4
31224300-5
31224400-6
31224500-7
31224600-8

Monturi pentru sigurane


Fire pentru sigurane
Cleme pentru conectarea siguranei
Disjunctoare
Disjunctoare suspendate
Controloare de circuite
Disjunctoare magnetice
Disjunctoare n miniatur
Echipament de distribuie
Cutii de distribuie
Transformatoare de distribuie
Cutii de distribuie prin cablu
Sisteme de distribuie
Comutatoare
ntreruptoare
Separatoare
ntreruptor de mpmntare
ntreruptoare de siguran
ntreruptoare cu rezisten reglabil
Comutatoare cilindrice
Presostate
ntreruptoare basculante
ntreruptoare glisante
ntreruptoare de sfrit de curs
ntreruptor de sarcin
Instalaii de comutatoare pentru exterior
ntreruptor cu siguran
Tablouri electrice
Tablouri de distribuie
Tablouri de comand de tensiune medie
Limitatori de tensiune
Parafulgere
Echipament de protecie mpotriva fulgerelor
Paratrsnete
Limitatori de supratensiune
Bare colectoare
Cutii de protecie
Componente de circuite electrice
Relee electrice
Relee de putere
Relee de uz general
Relee cu soclu
Relee de tensiune alternativ
Relee cu mercur
Relee de temporizare
Relee de suprancrcare
Dulii
Conexiuni i elemente de contact
Fie i prize
Conectori coaxiali
Cutii de conectare
Cabluri de conectare
Terminale
Comutatori de obturare

Fuse blocks
Fuse wires
Fuse clips
Circuit breakers
Overhead circuit breakers
Circuit testers
Magnetic circuit breakers
Miniature circuit breakers
Distribution equipment
Distribution boxes
Distribution transformers
Cable distribution cabinet
Distribution system
Switchgear
Switches
Isolating switches
Earthing switch
Safety switches
Dimmer switches
Drum switches
Pressure switches
Toggle switches
Slide switches
Limit switches
Switch disconnector
Outdoor switching installations
Fuse switch disconnector
Electric switchboards
Distribution switchboards
Medium-voltage switchboards
Voltage limiters
Lightning arrestors
Lightning-protection equipment
Lightning conductors
Surge suppressors
Busbars
Protection boxes
Electrical circuit components
Electrical relays
Power relays
General purpose relays
Socket relays
Alternating voltage relays
Mercury relays
Time relays
Overload relays
Lamp-holders
Connections and contact elements
Plugs and sockets
Coaxial connectors
Connection boxes
Connection cables
Terminals
Dimmers

31224700-9
31224800-0
31224810-3
31230000-7
31300000-9
31310000-2
31311000-9
31320000-5
31321000-2
31321100-3
31321200-4
31321210-7
31321220-0
31321300-5
31321400-6
31321500-7
31321600-8
31321700-9
31330000-8
31340000-1
31341000-8
31342000-5
31343000-2
31344000-9
31350000-4
31351000-1
31400000-0
31410000-3
31411000-0
31420000-6
31421000-3
31422000-0
31430000-9
31431000-6
31432000-3
31433000-0
31434000-7
31440000-2
31500000-1
31510000-4
31511000-1
31512000-8
31512100-9
31512200-0
31512300-1
31514000-2
31515000-9
31516000-6
31517000-3
31518000-0
31518100-1
31518200-2
31518210-5
31518220-8

Cutii de jonciune
Junction boxes
Seturi de racordare a cablurilor
Cable joining kits
Cabluri prelungitoare
Extension cables
Piese pentru aparate de distribuie sau de conParts of electricity distribution or control apparatus
Srm i cabluri izolate
Insulated wire and cable
Cabluri de distribuie
Mains
Alimentare de la reea
Mains connections
Cabluri de distribuie a curentului electric
Power distribution cables
Linii de curent electric
Electricity power lines
Linii de curent electric suspendate
Overhead power lines
Cablu de joas tensiune i de tensiune medi Low- and medium-voltage cable
Cablu de joas tensiune
Low-voltage cable
Cablu de tensiune medie
Medium-voltage cable
Cablu de nalt tensiune
High-voltage cable
Cablu subacvatic
Underwater cable
Cablu submarin
Submarine cable
Cablu protejat
Shielded cable
Cablu de semnalizare
Signalling cable
Cablu coaxial
Coaxial cable
Accesorii de cablu, izolate
Insulated cable accessories
Bobine de cablu, izolate
Insulated cable reels
Racorduri de cabluri, izolate
Insulated cable junctions
Jonciuni de cabluri, izolate
Insulated cable joints
Presgarnituri de cabluri, izolate
Insulated cable glands
Conductoare electrice pentru transmitere de Electric conductors for data and control purposes
Conductoare electrice pentru sisteme de conElectric conductors for access control systems
Acumulatori, pile galvanice i baterii primare Accumulators, primary cells and primary batteries
Pile galvanice primare
Primary cells
Baterii alcaline
Alkaline batteries
Baterii primare
Primary batteries
Baterii cu plumb
Lead batteries
Ansambluri de baterii
Battery packs
Acumulatori electrici
Electric accumulators
Acumulatori cu plci de plumb i acid sulfuricLead-acid accumulators
Acumulatori cu cadmiu-nichel
Nickel-cadmium accumulators
Acumulatori cu nichel-fier
Nickel-iron accumulators
Acumulatori cu litiu
Lithium accumulators
Baterii
Batteries
Aparatur de iluminat i lmpi electrice
Lighting equipment and electric lamps
Lmpi electrice cu incandescen
Electric filament lamps
Lmpi etane
Sealed-beam lamp units
Lmpi cu incandescen cu halogen
Tungsten halogen filament lamps
Becuri cu halogen, liniare
Halogen bulbs, linear
Becuri cu halogen, bi-pin
Halogen bulbs, bi-pin
Becuri cu halogen, dicroice
Halogen bulbs, dichroic
Lmpi cu descrcare
Discharge lamps
Lmpi cu ultraviolete
Ultraviolet lamps
Lmpi cu infrarou
Infrared lamps
Lmpi cu arc
Arc lamps
Lumini de semnalizare
Signalling lights
Reflectoare
Floodlights
Echipament de iluminat de urgen
Emergency lighting equipment
Lmpi n caz de furtun (stormlights)
Stormlights
Baston luminos
Light stick

31518300-3
31518500-5
31518600-6
31519000-7
31519100-8
31519200-9
31520000-7
31521000-4
31521100-5
31521200-6
31521300-7
31521310-0
31521320-3
31521330-6
31522000-1
31523000-8
31523100-9
31523200-0
31523300-1
31524000-5
31524100-6
31524110-9
31524120-2
31524200-7
31524210-0
31527000-6
31527200-8
31527210-1
31527260-6
31527270-9
31527300-9
31527400-0
31530000-0
31531000-7
31531100-8
31532000-4
31532100-5
31532110-8
31532120-1
31532200-6
31532210-9
31532300-7
31532310-0
31532400-8
31532500-9
31532510-2
31532600-0
31532610-3
31532700-1
31532800-2
31532900-3
31532910-6
31532920-9
31600000-2

Echipament de iluminat acoperiurile


Rooflights
Lmpi cu vapori de mercur
Mercury-vapour lamps
Proiectoare orientabile
Searchlights
Lmpi cu incandescen i lmpi cu neon
Incandescent and neon lamps
Lmpi cu incandescen
Incandescent lamps
Lmpi cu neon
Neon lamps
Lmpi i aparate de iluminat
Lamps and light fittings
Lmpi
Lamps
Lmpi de birou
Desk lamps
Lampadare
Floor-standing lamps
Lmpi electrice portabile
Portable electric lamps
Lumini de avertizare
Warning lights
Tore
Torches
Lmpi electrice portabile rencrcabile
Rechargeable portable electric lamps
Ghirlande luminoase pentru pomul de CrciuChristmas tree lights
Indicatoare i plcue luminoase
Illuminated signs and nameplates
Lmpi publicitare cu neon
Advertising neon lights
Panouri cu mesaje permanente
Permanent message signs
Plcue luminoase
Illuminated nameplates
Plafoniere sau aplice de perete
Ceiling or wall light fittings
Aparate de iluminat fixabile pe tavan
Ceiling light fittings
Lmpi pentru sli de operaie
Operating-theatre lamps
Plafoniere
Ceiling lights
Accesorii pentru aplice de perete
Wall light fittings
Aplice de perete
Wall lights
Spoturi
Spotlights
Iluminat exterior
Exterior lights
Lanterne
Lanterns
Sisteme de iluminat
Lighting systems
Iluminarea platformelor
Platforms lighting
Corpuri de iluminat pentru uz casnic
Domestic lights
Lumini subacvatice
Underwater lights
Piese pentru lmpi i corpuri de iluminat
Parts of lamps and lighting equipment
Becuri
Light bulbs
Tuburi electrice
Electric tubes
Piese pentru lmpi i accesorii de iluminat Parts of lamps and light fittings
Lmpi cu tuburi
Tube lamps
Lmpi cu tuburi fluorescente
Fluorescent tube lamps
Lmpi cu tuburi fluorescente compacte
Compact fluorescent tube lamps
Lmpi inelare
Ring lamps
Lmpi inelare fluorescente
Fluorescent ring lamps
Lmpi glob
Globe lamps
Lmpi glob fluorescente compacte
Compact fluorescent globe lamps
Dulii de lamp
Lamps sockets
Startere pentru lmpi
Lamp starters
Startere pentru lmpi fluorescente
Starters for fluorescent lamps
Reactoare pentru lmpi
Lamp reactors
Reactoare pentru lmpi fluorescente
Reactors for fluorescent lamps
Abajururi
Lamp covers
Brae de lmpi
Lamp arms
Corpuri fluorescente de iluminat
Fluorescent lights
Tuburi fluorescente
Fluorescent tubes
Becuri i lmpi fluorescente
Bulbs and fluorescent lamps
Echipament electric
Electrical equipment and apparatus

31610000-5
31611000-2
31612000-9
31612200-1
31612300-2
31612310-5
31620000-8
31625000-3
31625100-4
31625200-5
31625300-6
31630000-1
31640000-4
31642000-8
31642100-9
31642200-0
31642300-1
31642400-2
31642500-3
31643000-5
31643100-6
31644000-2
31645000-9
31650000-7
31651000-4
31660000-0
31670000-3
31671000-0
31671100-1
31671200-2
31680000-6
31681000-3
31681100-4
31681200-5
31681300-6
31681400-7
31681410-0
31681500-8
31682000-0
31682100-1
31682110-4
31682200-2
31682210-5
31682220-8
31682230-1
31682300-3
31682310-6
31682400-4
31682410-7
31682500-5
31682510-8
31682520-1
31682530-4
31682540-7

Echipament electric pentru motoare i vehicuElectrical equipment for engines and vehicles
Cablaje
Wiring sets
Cablaje electrice preasamblate pentru motoaElectrical wiring looms for engines
Demaroare
Starter motors
Echipament electric de semnalizare pentru Electrical signalling equipment for engines
Semnalizatoare luminoase cu intermiten Blinkers
Aparate de semnalizare acustic sau optic Sound or visual signalling apparatus
Alarme antiefracie i antiincendiu
Burglar and fire alarms
Sisteme de detectare a incendiilor
Fire-detection systems
Sisteme de alarm de incendiu
Fire-alarm systems
Sisteme de alarm antiefracie
Burglar-alarm systems
Magnei
Magnets
Maini i aparate cu utilizare specific
Machines and apparatus with individual functions
Aparate de detecie electronic
Electronic detection apparatus
Detectoare de conducte metalice
Detection apparatus for metal pipes
Detectoare de mine
Detection apparatus for mines
Detectoare de materiale plastice
Detection apparatus for plastics
Detectoare pentru obiecte nemetalice
Detection apparatus for non-metallic objects
Detectoare de lemn
Detection apparatus for timber
Acceleratoare de particule
Particle accelerators
Acceleratoare liniare
Linear accelerators
Diverse dispozitive de nregistrare a datelor Miscellaneous data recorders
Biliard electric
Pinball machines
Accesorii izolante
Insulating fittings
Band izolant
Electrical tape
Electrozi de carbon
Carbon electrodes
Piese electrice pentru maini sau pentru apa Electrical parts of machinery or apparatus
nveliuri din sticl i tuburi catodice
Glass envelopes and cathode-ray tubes
nveliuri din sticl
Glass envelopes
Tuburi catodice
Cathode-ray tubes
Articole i accesorii electrice
Electrical supplies and accessories
Accesorii electrice
Electrical accessories
Contacte electrice
Electrical contacts
Pompe electrice
Electric pumps
Circuite electrice
Electrical circuits
Componente electrice
Electrical components
Materiale electrice
Electrical materials
Aparate de rencrcare
Rechargers
Surse de energie electric
Electricity supplies
Cutii electrice
Electricity boxes
Capace de cutii electrice
Electricity box covers
Panouri de comand
Instrument panels
Instrumente i echipament de comand
Instrumentation and control equipment
Tablouri de mixaj
Mixing panels
Panouri cu ecran grafic
Graphic display panels
Echipament de tensiune medie
Medium-voltage equipment
Tablouri de tensiune medie
Medium-voltage panels
Echipament electric aerian
Overhead electrical equipment
Suport de linie aerian
Overhead cable carriers
Echipament electric de urgen
Emergency electricity equipment
Sisteme electrice de urgen
Emergency power systems
Sisteme de oprire de urgen
Emergency shutdown systems
Surse de alimentare electric
Emergency power supplies
Echipament pentru substaii
Substation equipment

31700000-3
31710000-6
31711000-3
31711100-4
31711110-7
31711120-0
31711130-3
31711131-0
31711140-6
31711150-9
31711151-6
31711152-3
31711154-0
31711155-7
31711200-5
31711300-6
31711310-9
31711400-7
31711410-0
31711411-7
31711420-3
31711421-0
31711422-7
31711423-4
31711424-1
31711430-6
31711440-9
31711500-8
31711510-1
31711520-4
31711530-7
31712000-0
31712100-1
31712110-4
31712111-1
31712112-8
31712113-5
31712114-2
31712115-9
31712116-6
31712117-3
31712118-0
31712119-7
31712200-2
31712300-3
31712310-6
31712320-9
31712330-2
31712331-9
31712332-6
31712333-3
31712334-0
31712335-7
31712336-4

Accesorii electronice, electromecanice i ele Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies


Echipament electronic
Electronic equipment
Accesorii electronice
Electronic supplies
Componente electronice
Electronic components
Emitoare-receptoare
Transceivers
Transductoare
Transducers
Rezistene
Resistors
Rezistene electrice
Electrical resistors
Electrozi
Electrodes
Condensatoare electrice
Electrical capacitors
Condensatoare fixe
Fixed capacitors
Condensatoare variabile sau reglabile
Variable or adjustable capacitors
Baterii de condensatoare
Capacitor banks
Reele de condensatoare
Capacitor networks
Tabele de marcaj electronice
Electronic scoreboards
Sisteme electronice de cronometraj
Electronic timekeeping systems
Sistem de pontaj
System for recording attendance
Valve i tuburi
Valves and tubes
Tuburi catodice pentru televizoare
Cathode-ray television picture tubes
Tuburi pentru camere de televiziune
Television camera tubes
Tuburi i echipament pentru microunde
Microwave tubes and equipment
Magnetroane
Magnetrons
Echipament cu microunde
Microwave equipment
Echipament radio cu microunde
Microwave radio equipment
Clistroane
Klystrons
Tuburi electronice
Valve tubes
Valve i tuburi pentru recepie sau amplificar Receiver or amplifier valves and tubes
Piese pentru asamblri electronice
Parts of electronic assemblies
Piese pentru condensatoare electrice
Parts of electrical capacitors
Piese pentru rezistene electrice, reostate i Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers
Piese pentru valve i tuburi electronice
Parts of electronic valves and tubes
Maini i aparate microelectronice i micros Microelectronic machinery and apparatus and microsystems
Maini i aparate microelectronice
Microelectronic machinery and apparatus
Circuite integrate i microasamblri electroni Electronic integrated circuits and microassemblies
Cartele telefonice
Phone cards
Cartele SIM
SIM cards
Cartele cu circuite integrate
Cards containing integrated circuits
Circuite integrate electronice
Integrated electronic circuits
Microasamblri
Microassemblies
Microprocesoare
Microprocessors
Pachete de circuite integrate
Integrated circuit packages
Prize sau suporturi pentru circuite integrate Integrated circuit sockets or mounts
Capace pentru circuite integrate
Integrated circuit lids
Microsisteme
Microsystems
Circuite imprimate
Printed circuits
Lamele de contact acoperite pentru circuite Populated printed circuit boards
Lamele de contact neacoperite pentru circuit Unpopulated printed circuit boards
Semiconductoare
Semiconductors
Celule fotovoltaice
Photovoltaic cells
Tiristoare
Thyristors
Diace
Diacs
Triace
Triacs
Optocuploare
Optical coupled isolators
Oscilatoare cu cristale de cuar
Crystal oscillators

31712340-5
31712341-2
31712342-9
31712343-6
31712344-3
31712345-0
31712346-7
31712347-4
31712348-1
31712349-8
31712350-8
31712351-5
31712352-2
31712353-9
31712354-6
31712355-3
31712356-0
31712357-7
31712358-4
31712359-1
31712360-1
31720000-9
31730000-2
31731000-9
31731100-0
32000000-3
32200000-5
32210000-8
32211000-5
32220000-1
32221000-8
32222000-5
32223000-2
32224000-9
32230000-4
32231000-1
32232000-8
32233000-5
32234000-2
32235000-9
32236000-6
32237000-3
32240000-7
32250000-0
32251000-7
32251100-8
32252000-4
32252100-5
32252110-8
32260000-3
32270000-6
32300000-6
32310000-9
32320000-2

Diode
Diodes
Diode electroluminescente
Light-emitting diodes
Diode de microunde sau diode de semnale mMicrowave or small signal diodes
Diode Zener
Zener diodes
Diode Schottky
Schottky diodes
Diode tunel
Tunnel diodes
Diode fotosensibile
Photosensitive diodes
Diode de putere sau solare
Power or solar diodes
Diode laser
Laser diodes
Diode RF (radiofrecven)
Radio frequency (RF) diodes
Tranzistori
Transistors
Tranzistori fotosensibili
Photo sensitive transistors
Tranzistori cu efect de cmp (TEC/FET)
Field effect transistors (FET)
Tranzistori cu efect de cmp tip metal-ox
Metal oxide field effect transistors (MOSFET)
Cipuri de tranzistori
Transistor chips
Tranzistori Darlington bipolari sau RF (radiof Bipolar darlington or radio frequency (RF) transistors
Tranzistori unijonciune
Unijunction transistors
Tranzistori bipolari cu electrod de comand i Insulated gate bipolar transistors (IGBT)
Tranzistori cu efect de cmp cu jonciune (J Junction field effect transistors (JFET)
Tranzistori bipolari cu jonciune (BJT)
Bipolar junction transistors (BJT)
Cristale piezoelectrice montate
Mounted piezo-electric crystals
Echipament electromecanic
Electromechanical equipment
Echipament electrotehnic
Electrotechnical equipment
Accesorii electrotehnice
Electrotechnical supplies
Module
Modules
Echipament de radio, televiziune, comunicaiiRadio, television, communication, telecommunication and re
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radioTransmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy,
Echipament de radiodifuziune i televiziune Broadcasting equipment
Echipament de producie pentru radiodifuziunBroadcast production equipment
Aparate de emisie pentru televiziune fr ap Television transmission apparatus without reception apparat
Radiobalize
Radio beacons
Aparate de codificare a semnalelor video
Video-signal coding machines
Aparate de transmisie video
Video transmission apparatus
Aparate de emisie pentru televiziune
Television transmission apparatus
Aparate de emisie radio cu aparate de recepRadio transmission apparatus with reception apparatus
Aparate de televiziune cu circuit nchis
Closed-circuit television apparatus
Echipament pentru videoconferine
Video-conferencing equipment
Staii de amplificare a frecvenei radio
Radio-frequency booster stations
Camere de televiziune cu circuit nchis
Closed-circuit television cameras
Sistem de supraveghere cu circuit nchis
Closed-circuit surveillance system
Radiotelefoane
Radio telephones
Aparat portabil de emisie-recepie
Walkie-talkies
Camere de televiziune
Television cameras
Telefoane mobile
Mobile telephones
Telefoane de main
Car telephones
Set hands-free
Hands-free set
Telefoane GSM
GSM telephones
Telefoane mobile hands-free
Hands-free mobile telephones
Telefoane mobile hands-free (wireless)
Hands-free mobile telephones (wireless)
Echipament de transmisie de date
Data-transmission equipment
Aparate de transmisie digital
Digital transmission apparatus
Receptoare de televiziune i de radio i apar Television and radio receivers, and sound or video recording
Receptoare de radiodifuziune
Radio broadcast receivers
Echipament audiovizual i de televiziune
Television and audio-visual equipment

32321000-9
32321100-0
32321200-1
32321300-2
32322000-6
32323000-3
32323100-4
32323200-5
32323300-6
32323400-7
32323500-8
32324000-0
32324100-1
32324200-2
32324300-3
32324310-6
32324400-4
32324500-5
32324600-6
32330000-5
32331000-2
32331100-3
32331200-4
32331300-5
32331500-7
32331600-8
32332000-9
32332100-0
32332200-1
32332300-2
32333000-6
32333100-7
32333200-8
32333300-9
32333400-0
32340000-8
32341000-5
32342000-2
32342100-3
32342200-4
32342300-5
32342400-6
32342410-9
32342411-6
32342412-3
32342420-2
32342430-5
32342440-8
32342450-1
32343000-9
32343100-0
32343200-1
32344000-6
32344100-7

Echipament de proiecie de televiziune


Television projection equipment
Aparatur video i cinematografic
Film equipment
Echipament audiovizual
Audio-visual equipment
Materiale audiovizuale
Audio-visual materials
Echipament multimedia
Multimedia equipment
Monitoare video
Video monitors
Monitoare video color
Colour video monitors
Monitoare video alb-negru
Monochrome video monitors
Echipament video
Video equipment
Echipament video de redare
Video-playback equipment
Sistem video de supraveghere
Video-surveillance system
Televizoare
Televisions
Televizoare color
Colour televisions
Televizoare alb-negru
Monochrome televisions
Echipament de televiziune
Television equipment
Antene de satelit
Satellite antennas
Antene de televiziune
Television aerials
Selector de canale video
Video tuners
Decodoare pentru televiziune digital
Digital-TV boxes
Aparate audio i video de nregistrare i redaApparatus for sound, video-recording and reproduction
Discuri pentru fonografe
Turntables
Patefoane
Record players
Casetofoane
Cassette players
Aparate de redare audio
Sound-reproduction apparatus
Aparate de nregistrare
Recorders
MP3 player
MP3 player
Magnetofoane
Magnetic tape recorders
Dictafoane
Dictating machines
Roboi telefonici
Telephone-answering machines
Aparate de nregistrare a sunetelor
Sound recorders
Aparate de nregistrare sau de redare video Video recording or reproducing apparatus
Aparate de nregistrare video
Video recorders
Camere video
Video camcorders
Aparate de redare video
Video-reproducing apparatus
Aparate video
Video players
Microfoane i difuzoare
Microphones and loudspeakers
Microfoane
Microphones
Difuzoare
Loudspeakers
Cti
Headphones
Cti auriculare
Earphones
Microfoane i seturi de portavoce
Microphones and speaker sets
Dispozitive acustice
Acoustic devices
Echipament de sonorizare
Sound equipment
Miniboxe
Mini speakers
Boxe
Speakers
Pupitre de mixaj n studio
Studio mixing console
Sisteme de comprimare a semnalelor vocale Speech-compression system
Sistem de mesagerie vocal
Voice-mail system
Aparate de nregistrare vocal
Voice recorders
Amplificatoare
Amplifiers
Amplificatoare de audiofrecven
Audio-frequency amplifiers
Megafoane
Megaphones
Aparate de recepie de radiotelefonie sau de Reception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy
Receptoare portabile de apel i mesagerie Portable receivers for calling and paging

32344110-0
32344200-8
32344210-1
32344220-4
32344230-7
32344240-0
32344250-3
32344260-6
32344270-9
32344280-2
32350000-1
32351000-8
32351100-9
32351200-0
32351300-1
32351310-4
32352000-5
32352100-6
32352200-7
32353000-2
32353100-3
32353200-4
32354000-9
32354100-0
32354110-3
32354120-6
32354200-1
32354300-2
32354400-3
32354500-4
32354600-5
32354700-6
32354800-7
32360000-4
32400000-7
32410000-0
32411000-7
32412000-4
32412100-5
32412110-8
32412120-1
32413000-1
32413100-2
32415000-5
32416000-2
32416100-3
32417000-9
32418000-6
32420000-3
32421000-0
32422000-7
32423000-4
32424000-1
32425000-8

Sistem de nregistrare vocal


Receptoare radio
Echipament radio
Receptoare de radiomesagerie
Staii radio
Relee radioemitoare
Instalaii radio
Echipament radio i de multiplexaj
Sistem de control radio i telefonic
Radiouri portabile
Piese pentru echipament audio i video
Accesorii pentru echipament audio i video
Echipament de montaj video
Ecrane
Accesorii de echipamente audio
Casete audio
Antene i reflectoare
Piese pentru echipament radio i radar
Piese de rezerv i accesorii pentru radare
nregistrri audio
Discuri
Casete muzicale
Filme
Filme pentru radiologii
Filme pentru radiografii
Film diazo
Pelicul cinematografic
Pelicul fotografic
Pelicul cu developare instantanee
Pelicule video
Casete video
Benzi video
Pelicul retractabil
Aparate de intercomunicaie
Reele
Reea local
Reea de tip inel
Reea de comunicaii
Reea de telecomunicaii
Reea internet
Reea intranet
Reea integrat
Rutere de reea
Reea Ethernet
Reea ISDN
Reea ISDX
Reele multimedia
Reea radio
Echipament de reea
Cabluri de reea
Componente de reea
Noduri de reea
Infrastructur de reea
Sistem de operare de reea

Voice-logging system
Radio receivers
Radio equipment
Radio pagers
Radio stations
Radio tower
Radio installations
Radio and multiplex equipment
Radio and telephone control system
Portable radios
Parts of sound and video equipment
Accessories for sound and video equipment
Video-editing equipment
Screens
Audio equipment accessories
Audio cassettes
Aerials and reflectors
Parts of radio and radar equipment
Radar spare parts and accessories
Sound recordings
Records
Music cassettes
Film products
Radiology film
X-ray film
Blue diazo film
Cinematographic film
Photographic film
Instant-print film
Video films
Video cassettes
Video tapes
Cling film
Intercom equipment
Networks
Local area network
Token-ring network
Communications network
Telecommunications network
Internet network
Intranet network
Integrated network
Network routers
Ethernet network
ISDN network
ISDX network
Multimedia networks
Radio network
Network equipment
Network cabling
Network components
Network hubs
Network infrastructure
Network operating system

32426000-5
32427000-2
32428000-9
32429000-6
32430000-6
32440000-9
32441000-6
32441100-7
32441200-8
32441300-9
32442000-3
32442100-4
32442200-5
32442300-6
32442400-7
32500000-8
32510000-1
32520000-4
32521000-1
32522000-8
32523000-5
32524000-2
32530000-7
32531000-4
32532000-1
32533000-8
32534000-5
32540000-0
32541000-7
32542000-4
32543000-1
32544000-8
32545000-5
32546000-2
32546100-3
32547000-9
32550000-3
32551000-0
32551100-1
32551200-2
32551300-3
32551400-4
32551500-5
32552000-7
32552100-8
32552110-1
32552120-4
32552130-7
32552140-0
32552150-3
32552160-6
32552200-9
32552300-0
32552310-3

Sistem de publicare n reea


Network publishing system
Sistem de reea
Network system
Extensie de reea
Network upgrade
Echipament de reea telefonic
Telephone network equipment
Reea cu extindere geografic mare
Wide area network
Echipament telemetric i echipament terminaTelemetry and terminal equipment
Echipament de telemetrie
Telemetry equipment
Sistem de supraveghere telemetric
Telemetry surveillance system
Echipament telemetric i de comand
Telemetry and control equipment
Sistem de telematic
Telematics system
Echipament de terminal
Terminal equipment
Plci de conexiune
Terminal boards
Cutii de conexiune
Terminal boxes
Emulatori de terminal
Terminal emulators
Blocuri terminale
Termination blocks
Echipament de telecomunicaii
Telecommunications equipment and supplies
Sistem de telecomunicaii fr fir
Wireless telecommunications system
Cabluri i echipament de telecomunicaii
Telecommunications cable and equipment
Cabluri de telecomunicaii
Telecommunications cable
Echipamente de telecomunicaii
Telecommunications equipment
Infrastructuri de telecomunicaii
Telecommunications facilities
Sistem de telecomunicaii
Telecommunications system
Echipament de transmitere a informaiilor prinSatellite-related communications equipment
Echipament de comunicaii prin satelit
Satellite communications equipment
Antene parabolice
Satellite dishes
Staii terestre de satelii
Satellite earth stations
Platforme de satelii
Satellite platforms
Centrale telefonice interne
Switchboards
Echipament pentru centrale telefonice intern Switchboard equipment
Tablouri de comutare
Switchboard panels
Comutatoare telefonice
Telephone switchboards
Echipament PABX
PABX equipment
Sisteme PABX
PABX systems
Echipament pentru centrale digitale interne Digital switching equipment
Centrale telefonice interne digitale
Digital switchboards
Centrale telefonice interne cu vid
Vacuum switchboards
Echipament telefonic
Telephone equipment
Cabluri telefonice i echipament conex
Telephone cables and associated equipment
Conexiuni telefonice
Telephone connections
Centrale telefonice
Telephone exchanges
Cti telefonice
Telephone headsets
Reea telefonic
Telephone network
Cabluri telefonice
Telephone cables
Aparate electrice de telefonie sau de telegrafiElectrical apparatus for line telephony or line telegraphy
Receptoare
Telephone sets
Telefoane fr fir
Cordless telephones
Telefoane de urgen
Emergency telephones
Telefoane publice
Public telephones
Echipament pentru telefoane publice
Payphone equipment
Telefoane pentru persoanele cu deficiene vi Telephones for visually-impaired
Telefoane pentru persoanele cu deficiene auTelephones for hearing-impaired
Teleimprimante
Teleprinters
Aparate de comutare telefonic sau telegrafi Telephonic or telegraphic switching apparatus
Centrale telefonice digitale
Digital telephone exchanges

32552320-6
32552330-9
32552400-1
32552410-4
32552420-7
32552430-0
32552500-2
32552510-5
32552520-8
32552600-3
32553000-4
32560000-6
32561000-3
32562000-0
32562100-1
32562200-2
32562300-3
32570000-9
32571000-6
32572000-3
32572100-4
32572200-5
32572300-6
32573000-0
32580000-2
32581000-9
32581100-0
32581110-3
32581120-6
32581130-9
32581200-1
32581210-4
32582000-6
32583000-3
32584000-0
33000000-0
33100000-1
33110000-4
33111000-1
33111100-2
33111200-3
33111300-4
33111400-5
33111500-6
33111600-7
33111610-0
33111620-3
33111640-9
33111650-2
33111660-5
33111700-8
33111710-1
33111720-4
33111721-1

Multiplexoare
Multiplexers
Aparate de comutare telefonic
Telephone switching apparatus
Aparate de conversie a semnalelor de frecveAudio-frequency signal conversion apparatus
Modemuri
Modems
Convertizor de frecven
Frequency converter
Echipament de codare
Coding equipment
Aparate teletext
Teletext apparatus
Terminale videotext
Videotext terminals
Telex
Telex equipment
Interfoane
Entrance telephones
Piese pentru aparate electrice telefonice sau Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus
Materiale cu fibre optice
Fibre-optic materials
Conexiuni cu fibre optice
Fibre-optic connections
Cabluri cu fibre optice
Optical-fibre cables
Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de Optical-fibre cables for information transmission
Cabluri de telecomunicaii cu fibre optice
Optical telecommunication cables
Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea daOptical-fibre cables for data transmission
Echipament de comunicaii
Communications equipment
Infrastructur de comunicaii
Communications infrastructure
Cabluri de comunicaii
Communications cable
Cablu de comunicaii cu conductori electrici mCommunications cable with multiple electrical conductors
Cablu de comunicaii cu conductori coaxiali Communications cable with coaxial conductors
Cablu de comunicaii de uz special
Communications cable for special applications
Sistem de control al comunicaiilor
Communications control system
Echipament de prelucrare a datelor
Data equipment
Echipament de comunicare de date
Data-communications equipment
Cablu de transmitere a datelor
Data-transmission cable
Cablu de transmitere a datelor cu conductori D
e ata-transmission cable with multiple electrical conductors
Cablu de transmitere a datelor cu conductori Data-transmission cable with coaxial conductors
Cablu de transmitere a datelor cu utilizare sp Data-transmission cable for special applications
Aparate fax
Fax equipment
Accesorii i componente pentru echipamentulAccessories and components for fax equipment
Suporturi de transmitere a datelor
Data carriers
Suporturi de transmitere a datelor i a semnaData and voice media
Suporturi de transmitere a informaiilor
Data-bearing media
Echipamente medicale, produse farmaceuticeMedical equipments, pharmaceuticals and personal care pro
Echipamente medicale
Medical equipments
Echipament de imagistic de uz medical, dentImaging equipment for medical, dental and veterinary use
Aparate de radiologie
X-ray devices
Mas de examinare radiologic
X-ray table
Staii de lucru pentru radiologie
X-ray workstations
Aparate de developat pentru radiologie
X-ray processing devices
Fluoroscoape
X-ray fluoroscopy devices
Radiografie dentar
Dental X-ray
Aparate de radiografie
Radiography devices
Unitate de rezonan magnetic
Magnetic resonance unit
Camere gama
Gamma cameras
Termografe
Thermographs
Aparate de mamografie
Mammography devices
Osteodensitometre
Bone densitometers
Sal de angiografie
Angiography room
Accesorii pentru angiografie
Angiography supplies
Aparate de angiografie
Angiography devices
Aparate de angiografie digital
Digital angiography devices

33111730-7
33111740-0
33111800-9
33112000-8
33112100-9
33112200-0
33112300-1
33112310-4
33112320-7
33112330-0
33112340-3
33113000-5
33113100-6
33113110-9
33114000-2
33115000-9
33115100-0
33115200-1
33120000-7
33121000-4
33121100-5
33121200-6
33121300-7
33121400-8
33121500-9
33122000-1
33123000-8
33123100-9
33123200-0
33123210-3
33123220-6
33123230-9
33124000-5
33124100-6
33124110-9
33124120-2
33124130-5
33124131-2
33124200-7
33124210-0
33125000-2
33126000-9
33127000-6
33128000-3
33130000-0
33131000-7
33131100-8
33131110-1
33131111-8
33131112-5
33131113-2
33131114-9
33131120-4
33131121-1

Accesorii pentru angioplastie


Angioplasty supplies
Aparate de angioplastie
Angioplasty devices
Sistem de radiodiagnosticare
Diagnostic X-ray system
Echipament de imagistic ecografic, cu ultr Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Detectoare ecocardiografice
Ultrasonic heart detector
Ecograf
Ultrasonic unit
Scanere cu ultrasunete
Ultrasound scanners
Doppler color
Colour-flow doppler
Aparate Doppler
Doppler equipment
Ecoencefalografe
Echoencephalographs
Ecocardiografe
Echocardiographs
Echipament de imagistic cu rezonan magnMagnetic resonance imaging equipment
Scanere cu rezonan magnetic
Magnetic resonance scanners
Scanere cu rezonan magnetic nuclear Nuclear magnetic resonance scanners
Aparate de spectroscopie
Spectroscopy devices
Aparate de tomografie
Tomography devices
Tomodensitometre
CT scanners
Tomografe axiale transversale cuplate la un cCAT scanners
Sisteme de nregistrare i dispozitive de expl Recording systems and exploration devices
Sistem de nregistrare ambulatoriu pe termenLong term ambulatory recording system
Electroencefalografe
Electro-encephalographs
Aparate de scintigrafie
Scintigraphy devices
Electromiografe
Electromyographs
Audiometre
Audiometers
Electrocardiogram
Electrocardiogram
Echipament oftalmologic
Ophthalmology equipment
Echipament de examinare cardiovascular Cardiovascular devices
Tensiometru
Tensiometer
Aparate de electrocardiografie
Electrocardiography devices
Sistem de monitorizare cardiac
Cardiac-monitoring devices
Angiocardiografie
Cardio-angiography devices
Cardiografe
Cardiographs
Aparate i accesorii de diagnosticare i de r Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
Aparate de diagnosticare
Diagnostic devices
Sisteme de diagnosticare
Diagnostic systems
Aparate de d