Sunteți pe pagina 1din 1

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

Catedra TCM

Anul III TCM

TEMATICA PROIECTULUI
LA DISCIPLINA
TEHNOLOGII NECONVENIONALE
SEMESTRUL II

Nr.
crt.

PERIOADA

ETAPELE PROIECTULUI

1.

23.02 08.03.2015

Tema proiectului stabilirea temei de proiect. Prezentarea structurii


proiectului.
Desenul 2D / modelul 3D al piesei. Posibiliti tehnologice de
fabricare a piesei prin tehnologii clasice. Itinerarul tehnologic de
fabricaie.
Posibiliti tehnologice de fabricare a piesei prin diferite tehnologii
neconvenionale. Principiu de lucru, itinerar tehnologic.
Firme producatoare de echipamente de fabricare rapida a
prototipurilor si tehnologii neconventionale (pagini web).
Cercetari privind influenta parametrilor tehnologici (de baza) asupra
tehnologiei neconventionale selectate (studiu bibliografic, articole
stiintifice)
Avantaje si dezavantaje ale tehnologiei neconventionale si ale
tehnologiei clasice studiate.
Predarea proiectului in format tiparit si in format electronic.
Prezentarea proiectului (PowerPoint).

2.

09.03 22.03.2015

3.

23.03 05.04.2015

4.

06.04 19.04.2015
20.04 03.05.2015

5.
6.

04.05 17.05.2015

7.

18.05 31.05.2015

Responsabil proiect,
S.l. dr. ing. Rzvan PCURAR