Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU DE ACTIVITATE

Incheiat astazi, 08.10.2012, de catre D-na SOVEJA ANTONETA,


profesor grad I, la Scoala cu clasele I-VIII Fintinele, judetul Suceava.
In anul scolar 2011/2012 am desfasurat o activitate bogata cum ar fi:
1. M-am achitat de toate sarcinile, privind serviciul in scoala, facand
de serviciu, conform graficiului de la scoala Fintinele, desi nu am
avut clasa la dirigintie.
2. Am realizat latura educationala, prin consilierea la toate clasele
unde am predat, respectiv clasa a VI a si a VIII a BANESTI, precum
si la scoala cu clasele I VIII FINTINELE la clasele V-VII.
3. Am parcurs materia integral la fiecare clasa realizand cu elevii
progrese vizibile la testarile ulterioare.
4. Am corectat prin rotatie caietele elevilor, lucru ce se regaseste in
caietele de tema acasa si tema in clasa ale elevilor.
5. Am corectat teste de sfarsit de capitol, teste grila, teste sumative,
precum si tezele de sfarsit de semestru, indosariidu-le si patrandule un an de zile.
6. Am pastrat confidentialitatea lor si am trecut dupa caz la aplicarea
programei diferentiate, aplicand, studiul de caz.
7. Mi-am intocmit programarea planificariii inca de la 1 septembrie
2011, facandu-mi-o in conformitate cu Ministerul Educatiei
Cercetarii Tineretului Si Sportului la fiecare clasa in parte.
8. Am dat dovada de spirit colegial participand la activitatile
organizate de sefa de catedra de la Stiinte ale Naturii.

9. Am realizat planificarea pentru SCO ALA ALTFEL din cadrul


catedrei de Stiinte ale Naturii.
10. Am participat, la concurs cu limitare de participanti din lipsa de
spatiu la locul desfasurarii, respectiv un elev, la concursul de
matematica pentru clasa a V-a la Dumbraveni, judetul Suceava si
eleva mea a obtinut 13 punte din 15 pentru mentiune.
11. Am onorat cu prezenta pe d-na Balteanu la cercul de
matematica in comuna Bosanci, judetul Suceava in primul
semestru.
12. Am fost la scoala pana la ultima ora de curs, verificand
consemnarea in condica a activitatii, precum, si a incheierii
mediilor si a cazurilor de abandon, neincheiati, precum si corigenti.
13. Am purces la pregatirea si testarea elevilor corigenti,
completand atat in cataloage cat si in dosarul de corigenta situatia
elevilor problema.
14. Am predat profesorului de educatie fizica, d-nul IAVNI AUREL,
D IRECTO R CO O RD O N ATO R la Scoala cu clasele I VIII M ihai
Em inescu Banestidosarulper/corigent in parte.
15. M-am prezentat la scoala in data de 23.08.2012.
Data
08.10.2012

Semnatura,
Profesor Grad I,
SOVEJA ANTONETA