Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Master Administraie Public

PROIECT DE ECHIP
<Titlul proiectului se completeaz>
<Localizarea proiectului se completeaz >

Echipa:

Ponderea contribuiei la
proiect:

1.

____ %

2.

____ %

3.

____ %

4.

____ %

Regula general este de 3-4 membri n echip. Ordinea membrilor este cea
alfabetic, fiind obligatorie nregistrarea contribuiei reale la elaborarea
proiectului.

CopyrightGabriela Mesnita
IAI 2015

NOT

fr a elimina nici o component a acestuia, nici


mcar comentariile specifice fiecrei componente. Omisiunile nu vor putea fi rectificate dup
Se va citi i completa cu atenie formularul,

predarea lui. n cazul n care una dintre informaiile sau anexele solicitate lipsesc, nota va fi diminuat cu
punctajul alocat seciunii respective, conform Grilei de evaluare.
Versiunea electronic a formularului va fi pus la dispoziie prin e-mail.
Proiectul se va realiza conform cerinelor specificate n cadrul orelor alocate disciplinei i vor avea
obligatoriu pagin de cuprins.

probleme i idei strict din domeniul specializrii de


Master, discutate la orele de seminar.
ATENIE!!!! Proiectele vor aborda

CUPRINS
I.

IDEA DE PROIECT I POSIBILITATEA DE FINANARE A PROPUNERII DE PROIECT ................4


1.1 Identificarea unei probleme/oportuniti.................................................................................................4
1.2
Descrierea solicitantul/promotorul/beneficiarul finanrii:.................................................................4
1.3
Identificarea sursei de finanare adecvat ideii i descrierea condiiilor pentru obinerea acceptului de
finanare (se va alege doar una din cele 2 variante)........................................................................................4
II. ARGUMENTAREA RELEVANEI PROPUNERII DE PROIECT N RAPORT CU SURSA DE
FINANARE.............................................................................................................................................5
2.1 Motivarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini).................................................................................5
2.2 Stabilirea i descrierea beneficiarilor direci, grupurilor int, beneficiarilor indireci............................5
2.3 Stabilirea scopului proiectului...............................................................................................................6
2.4 Definirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)...............................................................................6
III. PLANIFICAREA PROIECTULUI..............................................................................................................7
3.1 Enumerarea jaloanelor proiectului i a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagin)........................7
3.2 Elaborarea structurii de descompunere pe lucrri, n format rezumat, i planificarea calendaristic
(maxim 14 pagini).............................................................................................................................................7
3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului i a responsabilitilor pe activiti (maxim 3 pagini)................7
3.4 Planificarea resurselor necesare i elaborarea bugetului proiectului.......................................................7
IV. IDENTIFICAREA POTENIALELOR RISCURI I ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE
9
4.1 Identificarea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)........................................................9
4.2 Estimarea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin).......................................................9
4.3 Elaborarea matricei cadru logic a proiectului.........................................................................................9
V. BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................................10
List de verificare........................................................................................................................................10
Gril de evaluare.........................................................................................................................................10
Graficul responsabilitilor pentru proiect....................................................................................................11
Buget agregat i bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)....................................12
Matricea cadru logic....................................................................................................................................13

I. IDEA DE PROIECT I POSIBILITATEA DE FINANARE A


PROPUNERII DE PROIECT
1.1
Identificarea unei probleme/oportunit i : prezentarea unei probleme care se dorete a fi rezolvat
sau o oportunitate care poate fi exploatat, n 2-3 fraze (vezi suportul de lucrri practice)
1.2

Descrierea solicitantul/promotorul/beneficiarul finan rii 1:


denumirea organizaiei solicitante i datele de contact ale acesteia

tipul organizaiei (instituie public, organizaie non-guvernamental, firm privat)


obiectul de activitate al organizaiei
misiunea organizaiei

experiena n domeniul proiectelor, dac este cazul (list cu proiectele la care a luat parte organizaia,
sursele de finanare accesate, scopul proiectelor respective)

1.3
Identificarea sursei de finanare adecvat ideii i descrierea condi iilor pentru ob inerea acceptului de
finanare (se va alege doar una din cele 2 variante 2)
a. Dac proiectul este conceput pentru a ob ine o finanare extern, de tip nerambursabil, se vor
specifica programul de finanare, obiectivele i prioritile n care se ncadreaz ideea, solicitanii,
activitile i cheltuielile eligibile. Se vor include informaiile necesare pentru a realiza evaluarea
eligibilitii proiectului propus, att din punct de vedere al ideii, ct i al solicitantului, cu trimiterile
bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaiile gsite la finanator. Se vor selecta
doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, n max. o jumtate de pagin.
SAU
b. Dac proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizaii s fie finanat din
venituri proprii, atunci este necesar s se prezinte strategia, obiectivele pe termen lung i scurt ale
organizaiei, regulile economice de finan are, restric iile privind cheltuielile etc.
ATENIE! Prezentarea contextului se evalueaz prin comparaie cu detaliile incluse n proiect, din care
trebuie s reias relevana proiectului propus, eligibilitatea solicitantului n raport cu cerin ele liniei de
finanare.

A nu se confunda beneficiarul finanrii cu beneficiarii proiectului (direc i, grup int, indirec i).
Beneficiarul/solicitantul finanrii este o organiza ie cu personalitate juridic care propune i urmeaz s implementeze
proiectul.
Atunci cnd se urmrete obinerea unei finan ri externe, propunerea de proiect se adreseaz strict acelui finan ator,
chiar dac pentru implementarea proiectului se apeleaz i la fonduri proprii sau mprumutate, drept contribu ia
proprie organizaiei. Ca urmare, n acest punct nu trebuie s apar detalii dect pentru finan area nerambursabil.

II. ARGUMENTAREA RELEVANEI PROPUNERII DE PROIECT N


RAPORT
CU SURSA DE FINANARE
2.1

Motivarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)

Se vor furniza urmtoarele detalii:


a) Prezentarea detaliat a problemei sau a oportunitii identificate (se va relua problema/oportunitatea
enunat deja la punctul 1.1, fiind prima fraz cu care ncepe prezentarea) . Se vor aduce suficiente detalii i
argumente pentru a convinge n privin a necesit ii proiectului. Astfel, vor fi oferite informa ii privind mediul
de activitate al organizaiei, tendin ele existente n domeniu, ceea ce s-a fcut pn acum pentru
rezolvarea problemei, inclusiv exemple de bune practici, experien e i resurse ce ar putea fi folosite pentru
succesul proiectului, avantajele pe care le-ar aduce proiectul pentru organiza ie/comunitate/oameni. Pentru
credibilitate este bine ca descrierea s se fac i prin raportare la zona geografic, la domeniul institu ional,
la cadrul general n care a fost identificat problema (ce exist n acest moment, ce nu merge, ce poate fi
folosit n favoarea proiectului etc.). n acest mod se eviden iaz ce poate fi pus n slujba proiectului. De
asemenea, se va prezenta soluia identificat (inclusiv prin enumerarea principalelor elemente livrabile),
evideniind gradul de unicitate/inovare. Din argumentare trebuie s reias, direct sau indirect, relevana
pentru sursa de finanare i concordana cu obiectivele i priorit ile identificate la punctul 1.3 .
b) Identificarea cauzelor care au generat problema sau a elementelor declan atoare pentru
oportunitate, presupune descrierea acelor aspecte prin care se demonstreaz c proiectul contribuie la
eliminarea cauzelor identificate, total sau par ial, permite exploatarea oportunit ii sau cel pu in deschide
calea pentru acest lucru.
c) Descrierea efectelor ce ar putea s se perpetueze prin nerezolvarea problemei sau neexploatarea
oportunitii. n acest scop, se vor folosi date statistice, se vor interpreta anumite aciuni sau
comportamente, astfel nct din descriere s rezulte de ce este important s se aprobe proiectul i cum
soluia/soluiile de rezolvare contribuie la diminuarea/eliminarea acestor efecte. Efectele trebuie s
evidenieze o serie de nevoie, cerine, dificulti cu care se confrunt persoane dintr-o organiza ie sau din
comunitatea reprezentat de organizaie.
d) Realizarea analizei SWOT a proiectului, astfel nct s fie evideniate punctele tari (ce exist acum i
poate fi exploatat n favoarea proiectului) i nevoile/punctele slabe percepute (ce se ncearc a fi rezolvate
prin proiect), oportunitile i ameninrile (constrngerile). Analiza SWOT trebuie s fie sinteza justificrii i
NU prezentarea avantajelor/dezavantajelor pe care le aduce proiectul. Toate elementele regsite n analiza
SWOT trebuie s se regseasc, direct sau indirect, n descrierile de la punctele anterioare a), b), i c).
2.2

Stabilirea i descrierea beneficiarilor direci, grupurilor int, beneficiarilor indireci

Din motivarea propunerii de proiect trebuie s rezulte categoriile de persoane afectate de


problema/oportunitate i asupra crora se vor concentra eforturile prin implementarea proiectului
(beneficiarii direci, din care se vor selecta grupurile int, dac este cazul). Pe lng descrierea lor, se vor
cuantifica numeric, se vor localiza geografic, vor fi prezentate caracteristicile demografice, nevoile
percepute i modul lor de satisfacere prin proiect. Se va completa doar urmtoarele 3 tabele.
Tabelul nr. 1 Beneficiari direci
Nr.
crt.
1
2
....
n

Categorii de
beneficiari direci
(dac este cazul pt.
descompunere)

Cuantificare
numeric pe
categorii

Descriere, caracteristici,
particulariti demografice,
sociale, profesionale etc.

Nevoi percepute

Tabelul nr. 2 Grupuri int


(dac este cazul, cnd nr. beneficiarilor direci foarte mare )
Nr.
crt.

Grupuri int pe
categorii de
beneficiari direci

Cuantificare
numeric

Criterii de selecie i motivarea


alegerii criteriilor i grupurilor

Modul de
acoperire a
nevoilor

1
2
....
n
Tabelul nr. 3 Beneficiari indireci
Nr.
crt.
1
2
....
n
2.3

Categorii de
beneficiari indireci

Legtura cu beneficiarii direci

Impactul proiectului asupra lor

Stabilirea scopului proiectului

Se va defini scopul proiectului, avnd n vedere c el trebuie s fie clar formulat, s rezulte ce se poate rezolva
din problema identificat i ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaz proiectul.
2.4

Definirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu i lung (generale), argumentnd ncadrarea lor n linia de
finanare (trebuie s existe coresponden cu justificarea 2.1 a).
b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaionale) ale proiectului, fiind delimitate
n funcie de caracterul lor cantitativ sau calitativ (cf. suportului de lucrri practice). Se va face o scurt
justificare a relevanei ncadrrii lor n priorit ile/opera iunile indicative ale liniei de finan are (trebuie s existe
coresponden cu justificarea, dar i analiza SWOT, 2.1 a i 2.1 d).

III. PLANIFICAREA PROIECTULUI


3.1

Enumerarea jaloanelor proiectului i a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagin)


Pe baza scopului i/sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele proiectului,
vzute ca momente/evenimente importante de msurare a progresului acestuia. Jaloanele vor sta la baza
descompunerii proiectului n activiti i subactiviti, precum i la stabilirea indicatorilor de evaluare a
proiectului. Pentru fiecare jalon se vor enumera i descrie succint elementele livrabile asociate (eventual
cu trimitere la o anex distinct).

3.2

Elaborarea structurii de descompunere pe lucrri, n format rezumat, i planificarea


calendaristic (maxim 14 pagini)

a) Descompunerea proiectului pe activit i/subactivit i (plecnd de la jaloane i livrabile) i descrierea


detaliat a activitilor (maxim 9 pagini)
Se vor descrie detaliat doar activitile care vor conduce la atingerea jaloanelor. Descrierea va include i
posibile soluii tehnice, eventuale justificri economice pentru soluia selectat, ipoteze i contextul n care
se vor derula. Activitile se vor descompune n subactiviti, respectnd regulile din suportul de curs. Se va
stabili durata fiecrei subactivit i sau a activit ilor ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii
de descompunere va fi n format rezumat.
b) Realizarea diagramei Gantt (maxim 5 pagini, n anex)

Durata proiectului va fi de __ luni.3

Se va realiza planificarea calendaristic a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se i secvena


de derulare a activitilor/subactivitilor (dependene FS, SS, FF, SF) pentru atingerea jaloanelor. Diagrama
Gantt va fi ataat ca anex, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x). Planificarea
calendaristic nu trebuie s conin descrieri ale activitilor/subactivitilor, ci doar denumirea lor i a
jaloanelor (v rugm s verificai dac denumirea jaloanelor i activit ilor lor sunt aceleai cu cele menionate
n seciunile 3.1 i 3.2.a).
Not: Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram Gantt generat cu un produs software specific
domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Open project) sau cu alte aplicaii. NU se va apela la modul tabelar
de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin unele fonduri europene!!!
3.3

Stabilirea structurii echipei proiectului i a responsabilitil or pe activiti (maxim 3 pagini)

a) Se stabilete structura echipei de management i cea a echipei de implementare, care mpreun formeaz
echipa proiectului. Se va construi o organigram a echipei proiectului. Pentru fiecare poziie se vor descrie
abilitile i cunotinele necesare, precum i modul de comunicare i de adoptare a deciziilor n cadrul
proiectului, n funcie de responsabilitile alocate.
La final, se va construi Graficul responsabilitilor, n care vor fi incluse i responsabilitile eventualilor
parteneri i ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrri sau servicii, prezentat n Anexa 1.
b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dac este cazul): o scurt prezentare a lor, a echipei care va
gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al funciilor/rolurilor), specificarea
responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai. Atenie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului.
Partenerii au aceleai drepturi i obligaii ca i solicitantul/beneficiarul proiectului.
3.4

Planificarea resurselor necesare i elaborarea bugetului proiectului

a) n funcie de durata i complexitatea activitilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de
resurs, se vor preciza numrul de uniti (buc i, nr. de ore de lucru, mp de spa iu etc.) i pre ul pe unitate,
calculndu-se valoarea total. Aici trebuie luate n calcul i resursele umane (echipa proiectului) n funcie
de graficul responsabilitilor i timpul de lucru afectat de fiecare resurs. Resursele se vor completa la nivel
de activitate n Tabelul 4.
Tabelul nr. 4 Cuantificarea resurselor pe activit i
Cod
activitate

Denumire activitate

Denumire
resurs

Cantitate
estimat
necesar

Pre pe
unitate de
resurs

Valoare (cantitate
estimat x pre)

1000
2000
....
N000
b) Pe baza resurselor identificate i repartizate pe activiti, estimai bugetul proiectului i completai Anexa 2
Not: Formatul bugetului este prezentat n suportul de lucrri practice (tipurile de cheltuieli din anex sunt
orientative) i trebuie s conin suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziie
bugetar (vezi suportul de curs i de lucrri practice).

Se va ine cont de restriciile de timp impuse prin linia de finanare.

IV. IDENTIFICAREA POTENIALELOR RISCURI


I ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE
4.1

Identificarea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)

Se vor stabili principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor i/sau a jaloanelor. Se vor preciza
efectele asupra proiectului, precum i modalitile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor
lor. Se va completa Tabelul 6.
Tabelul nr. 5 Riscurile proiectului

Cod
risc

Riscul dup
categoria n care
se ncadreaz

Aciuni de efectuat pentru


contracararea riscului sau
reducerea efectelor

Impact asupra proiectului

Categoriile mari de riscuri, plecnd de la factorii ce ar putea influen a proiectul, sunt:


economic
tehnic
financiar
social si cultural
legislativ
natural
politic
managerial
Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
anularea unei activiti;
ntrzierea proiectului;
alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
solicitarea ntreruperii proiectului;
nchiderea proiectului.
Codurile riscurilor se vor forma dup urmtorul ablon: prima liter a tipului de factor care determin riscul
(de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care s se indice ordinea
riscului n cadrul categoriei de care aparine. Se va explica modul n care s-a stabilit secven a caracterelor n
cod.
4.2

Estimarea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin)

Se vor stabili indicatorii de evaluare la nivelul fiecrui jalon, completnd tabelul urmtor, avndu-se n
vedere i activitile de monitorizare prevzute n planul proiectului.
Atenie! Indicatorii se vor ataa jaloanelor, nu activitilor planificate.
Tabelul nr. 6 Indicatori de evaluare
Denumirea jalonului
Jalon 1

....
Jalon n

4.3

Indicator 11
Indicator 12
Indicator 1n

5
3
n

Momentul evalurii
(dup obinerea jalonului, dup
desfurarea unei activiti sau a
unei etape)
La finalul activitii
Dup obinerea unui livrabil
etc.

Indicator n1
Indicator n2

6
1

La raportul final de monitorizare


La atingerea jalonului

Estimare
numeric

Denumirea indicatorilor

Elaborarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fia de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, completnd Anexa 3.

V. BIBLIOGRAFIE
Lista bibliografic se va ntocmi pe categorii cri, reviste, resurse web etc.
List de verificare
nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi i Nota de la
nceputul formularului) i, n special dac:
Dosarul proiectului este complet i corespunde cu cerinele din formularul propus i din descrierea
programului de finanare sau a strategiei organizaiei.
Au fost completate toate rubricile.
Durata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 3.2b) sunt incluse n cadrul
formularului.
Bugetul este complet i prezentat n formatul solicitat.
Matricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul furnizat.

Gril de evaluare
Prezentarea cadrului general asigur o imagine clar asupra problemei/oportunit ii, a
solicitantului i a sursei de finanare
Motivarea necesitii proiectului corespunde cerinelor formulate i au fost surprinse toate
componentele seciunii 2.1
Grupurile int, beneficiarii direci i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare,
segmentare etc.)
Scopul i obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse att obiectivele pe termen
lung (generale), ct i obiectivele pe termen scurt (specifice) i au fost argumente din punct de
vedere al ncadrrii n obiectivele sursei de finan are
Jaloanele i elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a
pailor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului. Sunt descrise succint
elementele livrabile
Activitile/subactivitile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin
structura descompunerii pe lucrri. Au fost realizate planificarea calendaristic i Matricea cadru
logic a proiectului
Pentru echipa de management i implementare a proiectului sunt stabilite clar responsabilitile,
abilitile i cunotinele necesare. Au fost realizate organigrama proiectului i graficul
responsabilitilor
Resursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. Bugetul a fost estimat n funcie
de resursele alocate pe activiti, s-a utilizat anexa indicat n suportul pentru lucrri practice
S-au stabilit riscurile i indicatorii de evaluare
TOTAL

0,5 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1.5 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
9 puncte

ANEXA 1

Graficul responsabilitilor pentru proiect


Cod
activitate
1000

Denumire
activitate
Organizare
licitaie

Manager de
proiect
RD

Persoana 1*

Persoana 2*

Persoana 3*

Firma 1*

Firma 2

Persoana n/
Firma n*

Tipuri de responsabiliti
R = Responsabil cu efectuarea activitii
C = Consultan
D = Deruleaz activitatea
Not: Se completeaz la intersecia liniei cu coloana, n funcie de responsabilitile descrise la 3.3.a Nu la toate intersec iile trebuie s se identifice un anumit tip de
responsabilitate.
* Se vor nlocui Persoana 1, 2 .. n i Firma 1, 2 ... n cu func iile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistic, Administrator re ea etc.), respectiv
furnizorii necesari pentru derularea unor activiti identificate prin descrierea activit ilor (3.2a) , cum ar fi firma software, firma echipamente productie, firma
publicitate etc.

10

ANEXA 2

Buget agregat i bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)

11

Anexa 3

Matricea cadru logic


Scopul proiectului: .......
Obiective pe termen lung:
...
...
Obiective pe termen scurt
...
...
Jaloane
...
...
...
Activitile pentru atingerea jaloanelor
...
...
...
...

Indicatori de evaluare
...
...
...

Surse de verificare

Riscuri (codul de la 4.1a) i


ipoteze (plecnd de la
oportunitile din 2.1d)
...
...
...
...
...
...
Resursele necesare desfurrii activitilor (doar pe categorii de
resurse, fr specificarea lor detaliat)
...
...
...
...