Sunteți pe pagina 1din 2

27.03.

2015

SpumPagini[1]Lumecunotineenciclopedice

Limb: [romn]

[wml]Versiuneapentrumobil:http://ro.swewe.net/wap

UltraschallWelt
UltraschallreinigervonEMAG.SchnellerVersand.Jetztbestellen!

VocabularCaut

Caut

SWEWEMembru:Autentificare|nregistrare|Libertateadeapublicacunotinevocabular
Anterior1UrmtorSelectaiPagini 1

Spum
Hubeidialect
faipao,Chongyang,provinciaHubei,prinora,doudialecte.Estedeafolosicuvinteexagerateifaptedeautoexprimare,egoulsspun.
Spumdeplastic
Originianticetehnologiespumdeplastic.Maidevremeafostlanceputulanilor1920bachelitaspuma,spumadecauciuccuometoddeproduciesimilara
preparatului30aniaaprutspumapoliuretanicarigidasispumadepolistiren,1940polietilen,policloruradevinil,riniepoxidice,spumfenolic50ani,sepoatefi
fabricatdinspumdepolistirenispumpoliuretanmoale.nmodsubstanialtoatedinplastic,includspumtermoplasticitermorigidpentruvasuldespum.Pregtirea
industriesunt:
extrudarespum,laminatspum,laminatspum,spumcalendar,pulbere,spumispumdepulverizareca.,ncareprocedeuldeturnareprininjecie

spumaestemaiimportant,undeturnarespumculminant.

QlikViewBIDashboard
InMemoryBIfortheBusinessUser.InstantAnalysis&InsightfulData!
Principiuldeturnarespum
Spumplasticagentdeexpandarefolositconformmetodeipotfimpritenspumarefizic,metodaspumarechimicimecanicespumaretreicategorii.Aicinprimul
rnd,oscurtagentdespumare.
Agentdeexpandare
Agentdespumarepoatefimpritensimpluagentdespumarefizicichimicospumarecategoriiagent.CelefiziceCerineleagentdeexpandaresunt:
stabilitatenon

toxic,inodor,noncoroziv,nonardere,binetermica,reaciechimicgazosnuseproduce,dedifuzienplasticsetopescmailentdectn
aerRatadedifuzie.Ageniide

expandarefizicfolositesuntaer,azot,dioxiddecarbon,hidrocarburi,freon,etcagentdespumarechimicestenclzitpentruaeliberagazul,cumarfiazot,dioxidde
carbonialtesubstane,chimicesuflarecerineagentsunt:
sadescompunerengaztrebuiesfienetoxic,necoroziv,neardere,laminatpeprodusiproprietilefizicei

chimicealeniciunefect,depresartrebuispoatcontrolavitezagazului,agenideexpandarenmaterialeplasticeartrebuisaibdispersiebun.Utilizatepescar
largsuntagenidespumareanorganici,cumarfibicarbonatuldesodiuicarbonatdeamoniu,agenidespumareorganici,cumarfiazodicarbonamidai
azobisizobutironitril.
metodadespumarefizice
Purisimplupune,esteutilizareaunormetodefizicepentruafacespumadeplastic,ngeneral,existtreimoduri:
(1)primulgazinertdizolvatsubpresiunentopiturdeplasticsaupast,iarapoi,dupeliberareadepresiuneagazului,astfelnctformareadeporinspumadeplastic
(2)dizolvatntopiturdepolimerprintrunlichidcupunctdefierberesczutseevaporlaspumevaporare
(3)adugareadeplasticpentruaformaopastubulariformareaspumeispum.
Spumareagenifizicigonflarefolositencostrelativsczut,nspecialcostuldedioxiddecarbonreduseiazot,dariignifuge,nepoluantei,prinurmare,ovaloaremai
marefizicidupniciunagentdeexpandarefizicspumarereziduupentruplasticspumaareunefectredusasupraperformanei.Cutoateacestea,estenevoiedeun
dedicatmasinideinjectiesiechipamenteauxiliare,tehnologiaestefoartedificil.
chimicemetodadespumare
Metodaspumarechimicesteproducereadegazprinmijloacechimicepentruafacespumaplastic:aderareaplasticdeagentdeexpandarechimicisenclzetela
descompunerengazispumcomponentesuplimentarepotfi,deasemenea,utilizatntreplasticchimicgazdereacieeliberatdinspum.
Utilizareadeagenichimicidespumarepentruspumdinmaterialplasticprocesdeturnareprininjecieestenesenaceeaicuceaaprocesuluigeneraldeformareprin
injecie.Temperaturadeplasticdenclzire,materialeplasticemixte,idecelemaimulteexpansiunespumaresuntfinalizatenmainadeturnareprininjecie.

http://ro.swewe.net/word_show.htm/?66930_1&Spum%C4%83

1/3

27.03.2015

SpumPagini[1]Lumecunotineenciclopedice

Pescurt,indiferentdecefeldeselecieplasticdemateriiprime,iindiferentdecefeldemetodadespumare,procesuldespumareamergeprinformareadenucleede
celule,cubuledeexpansiunenucleare,buledestereotipuri,cumarfivindecareaetap.
Laminatspumstructurale
Legeaspumstructurale(turnarespumStructral)ometoddespumarechimic,aceastaestetehnologiadeturnareprininjecientrorevoluie.Sepstreazmultedintre
avantajeletradiionalealeprocesuluideformareprininjecie,dar,deasemenea,pentruaevitaprocesuldeformareprininjecietradiionalntmpinatuneleprobleme,
cumarfirezistenaprodusulnuestesuficient,cicluldeproducieesteprealung,ratasczutturnate.nplus,utilizareatehnologieistructuralelaminatspumpotfiproduse
mariicomplexe,utilizareademucegaiuricupreredus,cumaimultecavitipotfioperatesimultan,reducndastfelcosturiledefabricaie.Articolspumstructuraleste
opiesavndunstratdesuprafadensdematerialspumat,unitateadegreutatederezistenirigiditatedectacelaitipdebaznonmaterialspumat3pnla4orimai
mare.
Ceamaimarecaracteristicametodeidespumstructuralepotfirealizatefrechipamentesuplimentare,cuordinarmasinadeturnareprininjeciepoateproduce,dar
pentruaextindemetodacavitatecuajutorulunuistructuralspumspumdeturnareprininjeciemasinadeinjectiemasinadeturnaresubpresiunemarencomparaiecu
obinuit,ocreterededoicoPresiuneadispozitivuluideproteciemucegai.ChencompanieDeCJ1000M3adezvoltatcusuccesomaindelaminatspumastructurale,i
afostdeservireclieniiprimesclaudedeclienti.
Structuraltehnologiedeturnareprininjeciedespumafostodezvoltarefoarteampl,metodeledeformaresuntmulte,darpoatefirezumatntreitipuri:metodalow
spumare,metodadespumarepresiune(Not:presiunejoassaunaltsereferlacavitateamucegaipresiune)bicomponentmetodaspumare.
Lowspumare
Spumareredusdeturnareprininjecie,iardiferenadintrecavitateageneralamatrieinpresiuneasainferioardinaproximativ2~7Mpa,iarturnareaprininjecie
obinuitntre30~60Mpa.Sczutinjeciespumpresiuneutilizai,ngeneral,metodadeinjectaremaipuin,adicoanumitsum(cavitinuaucompletat)dintopitur
deplastic(careconineunagentdeexpandare)ncavitateadetipar,descompunereaagentdeexpandareaexpansiuniiplasticdegazcavitateaumplut.ndeosebitdejoas
presiunespumturnareprininjeciemasinadeturnareprininjecie,agentgeneralsiplasticsuflarechimicesteamestecatnmaterialeplasticebarilmain,trebuiesfie
duzadeautoblocare.Injecie,difuziarapidagazului,vaprovocarugozitateasuprafeelorproduselor,astfelnctvitezamasinadeturnareinjecieinjecietrebuiesfie
suficientderepede.ngeneral,folositepentruacretevitezadeinjectarerapelivolumuldeinjecie,operaiuneainjectareaesterealizatntroclip.
denaltpresiunespumare
Denaltpresiunespumaremucegaipresiunecavitateainjecientre7~15Mpa,cuinjectiecomplet,careesteexactegalcuvaloareaprimeimucegaivolumcavitatea
injectare.nscopuldeaobinepiesedespumareexpansiune,forapoatefifolositpentruaextindecavitatea,sauodeviereauneipridincavitateamatrieiplastic.n
general,maimultutilizatepentruaexpandametodacavitii.Metodautilizatpentruaextindecavitateacuordinarinjeciemainideturnaremasinadeturnare,ocretere
deprinderedispozitivsecundardeinepresiune,atuncicndunamestectopitdeplasticiagentdeexpandareesteinjectatncavitateadetipar,duptimpuldentrziere,
apoimecanismuldeprinderedeplasabilplatoulestedeplasatnapoipeodistanscurt,astfelnctmucegaimobileimucegaiseparuormucegaifix,cavitateamatriei
sseextind,ncepespumareexpansiunecavitateaplastic.Duprcire,produsulformatpesuprafaasaopieledens,plastictopispumarecontrolulexpansiuniictreplatoul
mobil,i,astfel,stratuldesuprafamaidensdearticolpentruacontrolagrosimea.Circulaiaplatouluimobilpoatefimutatnansamblulsu,acestapoatefideplasat,
astfelnctporiunealocalspumareaobinedensitidiferitealeproduselor.Metodadespumarepresiunepentruproducereademucegaidenaltprecizie,costulmucegai
estemare,iarmasinadeturnareprininjeciearedoucerinedeprinderedeambalare.
doucomponentespumare
Injeciespumdoucomponenteesteospummetodspecialdenaltstructurdeturnareprininjecie,carefolosesteunspecialdoucomponenteinjectiemasinade
turnare.Masinadeturnareprininjeciearedoumijloace:obazdearticoledeinjectareturnate,articoledeinjectareturnatedeosuprafautilizate.ntimpulinjectrii,
primulmaterialnpiele,iapoiinjectatprinaceeaipoartagentuldespumareamestecatcumaterialuldebaz.Deoarecematerialuldebazestenstarecurgerelaminar,
careasigurcmaterialuldebazesteacoperituniformpepieleinterior,sfiecompletumplutcavitatea.Cndtopituriiumplecavitatea,iapoiinjectaiocantitatemic
dematerialtopitnuconineunagentdeexpandare,astfelnctpoartanchis.Produseleretrase,iarapoiscoateipoartacnuafostosuprafadensmiezdinspumiun
prodususoarespum.
Laminatspumamicroporoasa
Laminatspumamicrocelulesuntlegifizice.Diametruconvenionaldecelulespumaestengeneralmaimaredect50mm,densitateacelular(unitateacantitatevolumul
celulelor)estemaimicde106/cm3.Dimensiuneamareaceluleicndforadevindemulteoriloculdenastereafisuriiiniiale,reducereaproprietilormecaniceale
materialelor.Pentruasatisfacecerineleindustrieideareducecostuldeanumiteprodusedinplastic,frareducecerinelesalemecanicedeperforman,lainceputul
anilor1980,MassachusettsInstituteofTechnology(MIT)crturarJEMartiniJ.ColtoniNPSuh,etcpentruaCO2,N2altgazinertsubformdespumexpandareagent
dezvoltatmicronispumeindiametru,icuundiametrudespum1mm~10mm,densitatecelularde109~1012/cm3estedefinitcaporiidinspumplastic
(Microcelluarplastice).

Anterior1UrmtorSelectaiPagini 1

Ausgezeichnetsparen
OpelErfolgsmodellezuBestpreisen.JetztAngeboteinholenundsparen.

http://ro.swewe.net/word_show.htm/?66930_1&Spum%C4%83

2/3