Sunteți pe pagina 1din 3

Determinarea debitului din apele meteorice:

Qp=m x S x ic x
S=(4+100) x L
S=22 043 m2=2.2 ha
4 x 211.95 x 0.85+100 x 211.95 x 0.05
med =
=0.081
22 043
m=0.80
t=5 min
ic=270.00 l/s ha
Qp=0.8 x 2.2 x 270 x 0.081
Qp=38.49 l/s
Determinarea debitului capabil al rigolei
Qcap=Srigola x Vef
0.3 x 0.3 0.95 x 0.3
S rigola =
+
=0.1875 m2
2
2
V ef =Cx Rxi
C=

R=

87

1+
R
S
P

P=0,424+1,003=1,427m

R=

0,1875
=0,164
1,427

=0,16
C=

87
=62,36
0,16
1+
0,164

i=3,12%

V ef =62,36 0,164 x

3,12
=4,461 m/s
100

Qcap=0.1875 x 4,461
Qcap=0 ,8364 m3 /s 836 . 4 l/ s>Q p=3 8 , 49l /s+13.45 l/s=51.94 l/ s

Determinarea debitului din apele meteorice:


Qp=m x S x ic x
S=1722 mp=0.1722 ha
4 x 211.95 x 0.85+100 x 211.95 x 0.05
med =
=0.081
22 043