Sunteți pe pagina 1din 1

FEDERAIA ROMN DE HANDBAL

CONVENTIE CIVILA
NR________/____________
I.

II.

PRILE CONTRACTANTE
Beneficiarul: Federaia Romana de Handbal cu sediul n localitatea Bucuresti str. Av Popa Marin , nr. 2, jude/sector 1,
telefon /fax 021.231.83.43, certificat de identitate sportiv nr. 00013/2002, cod fiscal 4266359, cont nr.
RO60RNCB0072049705620001 deschis la BCR reprezentat legal prin domnul Dedu Alexandru n calitate de Presedinte
i
Domnul/Doamna: ______________________________ cu domiciliul n ____________________________ posesor CI/BI
seria ____ nr. ____________ CNP _______________________.n calitate de __________________

Am ncheiat prezentul contract civil n urmtoarele condiii asupra crora am convenit


Obiectul contractului civile l constituie arbitrarea la Grupa de calificare CE 2015 Macedonia (JF)
III.
Durata conventiei civle: durata executrii activitii este in perioada 20.03-22.03.2015
IV.
Remuneraia stabilit pentru prestaie:
a) Federatia, beneficiar al activitatii de arbitraj, din suma bruta in valoare de 100 lei va achita indemnizatia neta in valoare de
___78___lei, la terminarea competitiei
b) Federatia va retine si va vira CAS de 10.5%, fond de sanatate 5.5% si impozitul pe venit de 16% pntru sumele cuvenite
arbitrilor potrivit prevederilor Codului Fiscal
NOTA: Sunt scutite de la plata CAS persoanele care sunt angajate cu contract de munca, studentii si pensionarii si care declara mai
jos aceasta pe propria raspundere.
V.
Obligaiile prilor
Federatia se oblig:
a) s achite indemnizatia de arbitraj, s rein i s vireze impozitul la termenul legal
b) s asigure prestatorului condiii corespunztoare desfurrii activitii
Arbitrul se oblig:
a) s presteze activitatea in termenul convenit, n condiiile de moralitate si corectitudine
b) sa raporteze orice incercare de frauda venita din partea clubului sau a unei terte persoane
VI.

Modificarea contractului civil


Orice modificare privind clauzele contractului civil n timpul executrii acestuia, se poate efectua prin ncheierea unui
act adiional la prezentul contract.

VII.

ncetarea contractului civil

Prezentul contract civil nceteaz:


termenul prevzut de convenie
nainte de termlaenul prevzut n contract, prin consimmntul scris al prilor sau din iniiativa temeinic motivat a uneia
dintre pri
prin denuntarea unilaterala a acestuia de catre FRH sau de catre arbitru
prin rezilierea acestuia ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre parti
VIII.
Rspunderea prilor
Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul contract civil, atrage rspunderea
prii n culp n afar de cazurile de exonerare prevzute de lege.
Prevederile prezentului contract civil respect dispoziiile Codului Civil.
Prezentul contract civil a fost ncheiat n dou exemplare, cte unul de fiecare parte.
Mentionez pe propria raspundere ca sunt salariat/ nu sunt salariat/ sunt student/ sunt pensionar .
Federatia Romana de Handbal
Presedinte,

____________,
_________________