Sunteți pe pagina 1din 5

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA 1

ANEXA nr. 7
PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
Nr.
crt.

Loc de
munca/post de
lucru

1
Sectie
Laborator
Anatomie
Patologica

Riscuri evaluate

Masuri tehnice

Masuri
organizatorice

Masuri
igienicosanitare

Masuri
de alta
natura

Actiuni
in scopul
realizarii
masurii

Pastrearea in laborator
a recipientelor ce
contin lichide care
degaja vapori toxici

Pastrarea
substantelor
mentionate se
va face intr-o
camera separata
prevazuta cu
instalatie de
ventialre
Se vor face in
incaperi
separate

Manipularea obiectelor
contaminate

Ventilatia si sistemele
de aspiratie

Se vor crea
sisteme de
aspiratie din
incaperi in care
au loc degajari
de noxe. Se vor
prevedea
ventilatoare de
rezerva care sa
se cupleze

Manipularea
tuturor obiectelor
contaminate din
spatiile de lucru
se va face,
obligatoriu, cu
manusi masca de
protectie de unica
folosinta

Termen de
realizare

Persoana
care
raspunde de
realizarea
masurii

Obs.

10

31.12.2009

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

31.12.2009

Sef sectie

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA 2

Insamantarile
produselor pe medii de
cultura

automat la
oprirea grupului
principal
Se vor efectua
numai in boxe
prevazute cu
lampi
ultraviolete

Transportul la
domiciliul propriu a
echipamentului
individual de protectie
sau alt obiect de
inventar al unitatii

Lucrul cu substantele
toxice

Lucrul cu acizi si alcali

Se vor amenaja
nise sub care se
vor executa
lucrarile cu
substantele
toxice si acizi
concentrati
La locurile de
munca unde se
lucreaza cu
acizi, alcali etc,
se vor amenaja
sursele de apa
cu jet ascendent
si se vor asigura
solutii
neutralizante
adecvate.

Se va respecta
instructiunile
proprii,utilizarea
EIP si instruirea
personalului
Se interzice
personalului
medico-sanitar
transportul la
domiciliul
propriu a
echipamentului
individual de
protectie sau
orice alt obiect
de inventar al
unitatii.
Se va respecta
instructiunile
proprii,utilizarea
EIP si instruirea
personalului

31.12.2009

Sef sectie

31.12.2009

Sef sectie

31.12.2009

Sef sectie

Se va respecta
instructiunile
proprii,utilizarea
EIP si instruirea
personalului

31.12.2009

Sef sectie

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA 3

Pericolul intrarii in
sectie a persoanelor
neauttorizate

Se vor monta
indicatoare de
semnalizare

Neaerisirea
incaperilor de lucru

Blocarea cailor de
acces

Caile de acces vor


fi semnalizate
conform normelor
in vigoare

Tipul
dezinfectantilor
folositi la curatarea
diverselor suprafete

Toate recipientele
cu substante
dezinfectante sau
de alta natura vor
fi etichetate

Alunecare

Nuse vor folosi


substante care pot
provoca
alunecarea

Se va face
instuctajul de
sanatate si
securitate in munca
pentru persoanele
care intra in incinta
sectiei
La sfirsitul fiecarei
zile de lucru,
incaperile vor fi
aerisite si
dezinfectate
Toate caile de
acces vor fi
mentinute in stare
de curatenie, liber
de orice obstacol
Curatarea si
dezinfectia
pavimentelor si
celorlante
suprafete nu se vor
utiliza materiale
inflamabile sau
toxicesau care
favorizeza
alunecarea
Suprafetele vor fi
bine sterse si se va
evita formarea
ghetii pe caile de
circulatie

Conducatorul
locului de munca
va interzice
accesul
persoanelor
neautorizate in
incinta
Se vor face
analiza
aeroflorei

31.12.2009

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA 4


Cadere

Apa uzata

Depozitarea
deseurilor din
activitatea medicala

Se vor monta
balustrade de
protectie si
pavimentele vor fi
fara denivelari
Se vor utiliza
grupuri sanitare
separate

Se vor amenaja
incaperi separate
si vor fi dotate cu
recipiente

Autodeclararea in
caz de imbolnavire

Dezinfectia
spatiului de lucru

Incadrarea
personalului

Se vor lua masuri


ca personalul nou
incadrat

Se va avea in
vedere ca la
executerea
pavimentelor sa fie
fara denivelari
Se interzice
reutilizarea apei de
spalat si asolutiei
dezinfectante
folosite la spalarea
unei incaperi
pentru aceleasi
activitati
Incaperile vor fi
dezinfectate si
spalate si se vor
respecta traseul
stabilit pentru
depozitare
Este interzis
accesulla locul de
munca in cazul
inbolnaviri

La serviciul
internari, precum si
in spatiile de
spitalizare se voe
efectua curatenia si
dezinfectia
spatiului de 3-4 ori
pe zi si ori de cate
ori este nevoie
Se va face
instructajul de
sanatate si

Se va urmari
buletinele de
analize efectuate de
SC GOSCOMLOC
pentru apele uzate

Lucratorii vor
efectua
vaccinariile
obligatorii si
control
medical
periodic

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

31.12.2009

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

Permanent

Sef sectie

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA 5

Electrocutare

neimunizat sa nu
fie admis la lucru
Verificarea
periodica a
echipamentelor si
instalatiilor
electrice

Expunerea
lucratorilor la
activitati cu risc de
expunere la agenti
biologici

Metode de lucru
necorespunzatoare
fara respectarea
normelor de
securitate

AVIZAT,
CSSM

Se va
determina
gradul si
durata de
expunere a
lucratorilor la
agenti
biologici

securitate in munca
Utilizare EIP,
autorizare
si instruire
personal

Se va purta
echipamentul
individual de
protectie

Se va face
instructajul
periodic de
SSM a
lucratorilor si
personalului
de exploatare

Masurarea
rezistentei de
dispersie a
prizelor de
protectie prin
legare la pamint
Se va face
dezinfectia
instumentarului
folosit si a minilor

Aprovizionarea cu
dezinfectanti

Periodic,
conform
planificarii

Sef atelier
Mecanoenergetic

Permanent

Sef
sectie

Permanent

Sef sectie

ANGAJATOR