Sunteți pe pagina 1din 41

6.

Disciplina: DOCTRINA I DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de aconferi lucrrilor
membrilor si autoritate impune acestor profesioniticontabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:- tiin,
competenta i contiina;- independenta de spirit i dezinteres material;- moralitate, probitate i
demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i
ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala,
singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul;
b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i
fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri;
c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, acelui ce l consulta i sa se
pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii
ipotezelor i concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire
sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei
i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp

Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitiide a aciona n


interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface
nevoile unui client sau unui angajator individual .
2. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si
organismele lor profesionale.
3. Activitatile componente ale profesiei contabile.
In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si culturale, poate fi
regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult saumai putin de procesul de elaborare si validare
a informatiilor financiare,contabile sau fiscale. Lista principalelor activitati/servicii care compun
profesiacontabila este urmatoarea:
1.Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4.Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Mamagement financiar si contabil
6. Servicii fiscale

7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor


8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate,
expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere ininvestitii etc. Numai
motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si
exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.
4. Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
- Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati;
- Profesionistii contabili independenti sau liber
-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor
contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:

- individual;
- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori
de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna
guvernare a intreprinderilor.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public,
organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3
obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
- Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
- Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
- Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze
practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai;

reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate
adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice; - adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii,
creditorii etc.
6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de
mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru
membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua
conformitatea membrilor cu cele mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
- Proportionala
- Transparenta
- Sa nu fie impotriva competitiei

Nediscriminatorie
Precisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consecvent si just
supusa unei examinari periodice.

7. Modaliati de implementare a reglementarii.


Sunt trei modaliati de implemenatare a reglementarii:
1. Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesionaleste recunoscut de guvern,
care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de guvern, fie prin intermediul unei agentii
guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegat sarcini de
reglementare;
3. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre
autoreglementare si reglemenatrea externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incatsa fie complementare
sis a nu concureze.
Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:
1. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentieindependenta; in acest caz
supravegherea este complementara reglementarii si ointareste;
2. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii,
iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.


Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/ CEE
cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai
inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are
acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata
autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practic de
cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar.Serviciile de audit
statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva,
inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a.
Principalele prevederi sunt:

- Conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit


statutar.
Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitarerelevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un
examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel
putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competent profesionala.
- Conditiile speciale privind independenta auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele
aplicabile.
- Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii
fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere:
actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc.
Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al
serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii
financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul.
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei
intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.

Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana.Dezvoltarea lor depinde
de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,
adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate
domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni
individuali, inintreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din
sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in
atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in
legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii
tari. In plus, lucrarile prestate de acestia indomeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor
societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din
lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuiesa aiba inredere in capacitatea
acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si informare, capabile sa asigure o
gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra
gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe
care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei
domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica
si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala
incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul
profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce
priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si
deontologie profesionala.
13. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al
profesiei contabile trebuie:
-Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
-Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
-Membrii sa fie profesionisti contabili;
-Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
-Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina,
practica profesionala, controlul calitatii);
-Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil,activitatile traditionale
efectuate de profesionistii contabili;

-Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.
14. Despre IFAC
Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei :
sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei
directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si
etica.
In prezent IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118
state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si
comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si
specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit,tehnologia informatiei,
insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea
economiilor internationale prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a deveni membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:
- Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional
major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie;
-Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
-Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;

- Sa fie solvable financiar si operational;


-Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si
CAFR membru asociat din 2005.
15. Organisme si grupari regionale profesionale
Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata
organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor
international.
Scopul final alorganizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice
inregiunile respective.
Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:
-va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt
promovate in regiune prin intermediul propriilor organismemembre;
-are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune;
-sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si etnic, a functionat pe o perioada
rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare
indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;
- contine dj un numar sufuicient de organism contabile care sunt dj member ale IFAC.
Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni,
care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala.

Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sa demonstreze ca:


-exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;
-gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
- zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de
organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea
oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri. Gruparile
regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar
cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.
16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1.La nivelul de contract
2.La nivelul firmei
3.La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul professional
Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti- contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul professional
externalizeaza controalele unei terte perti;

- combinarea celor de mai sus;


- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilor de calitate.
17. Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale
Standardele internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe
care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute,
acceptate si aplicate pe scara larga.
Avand in vedere marea divesitate de culturi, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile
din care fac parte organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine
cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza
elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.IFAC emite trei tipuri de
documente:
1.Standarde internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3.Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
-Stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii
contabili;

-Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a
profesionistilor contabili;
-Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat
pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international;
- Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in
general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu standardele
international de educatie sunt:
-Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si
procesului de educatie si dezvoltare pecare se bazeaza aceste standard;
-Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele;
-Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international deeducatie emise de IFAC.
18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-La nivelul misiunii
-La nivelul firmei
-La nivelul organismului professional

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa
faca referiri la:
-Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
-Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice
relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si
independenta;
-Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
-Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului,evaluarea performantei, capacitatile,
competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
-Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt
relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
-Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare acalitatii;
-Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile
standardelor international decalitate.
19. Standaredele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru
profesionistii contabili din intreaga lume.

Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si
creaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. Obligatiile organismelor
profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
-Organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in codul
etic IFAC;
-Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre
trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga pe cei
responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.
20. Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
IFAC prin consiliul pentru standardele internationale de contabiliate pentru sectorul public emite
standardele internationale de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde
internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorprarea cerintelor standardelor internationale de contabilitate pentru sectorul public in cerintele
nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale
de contabilitate revine guvernuluisau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor
standarde;
- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor
standarde care incorporeaza aceste standard;

- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea


elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standarde care incorporeaza aceste standarde.
21. Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standard internationale de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
-Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
- Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru
standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea
elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standard si documente;
- Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si
documente.
- Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a
standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de deconsiliul pentru standarde internationale
de audit si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile


Unitatea
Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite.
Profesionistii contabili lucreaza independent, atat in firme, cat si individual; ei lucreaza in organisme sau
institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite. Profesia
contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia
publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative si
altele.
Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine
din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot
unitar.
Unicitatea
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul
public.
Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si
pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre profesionistii
contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor
furnizate.

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce
reglementeaza exercitiul professional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de
comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de
exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit
independenta, impartialitatea.
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot
diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile
presiuni.
n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale
contabile si-a nsusit principiul obiectivittii.

Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care
pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau
asupra acelora cu care negociaz.
24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de
afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit
prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n
rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si
mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau
un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic,
legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu
standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor
dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de
informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o
obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n
cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al

profesionistului
contabil
sau
al
unor
terte
prti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor
relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.
(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si
ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.
Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau
patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc
manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor
legale si regulilor stabilite de Corp.

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca
isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:

1. Independenta de spirit (in gndire):


Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afectat
judecata profesionala;
Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau
eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
este componenta fundamentala a independentei.
26. Integritatea in profesia contabila.
Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n
relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte
informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare;
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat
pentru a respecta cerintele paragrafului
27. Obiectivitatea in profesia contabila.

Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se


afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natur a determina un
tert sa puna la indoial obiectivitatea acestuia.
Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte
persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca
toate
aceste
situatii
s
fie
definite
si
descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale
profesionistului
contabil
ar
trebui
evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare,
presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati
ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n
diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea,
unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de
pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor
profesionale
si
sa
mentin
obiectivitatea
n
rationamentul
profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice
legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:

a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot
diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile
presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze
obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile
profesionale
contabile
si-au
nsusit
principiul
obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole)
care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor
profesional sau asupra acelora cu care negociaz.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara
autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a seabtine de la:

a)dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac
public o anumit informatie sau dacexist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele
informatii
b ) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de
serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti.
-un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social.
Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n
situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii
ctre un posibil client sau angajator.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia nconsiderare mentinerea confidentialittii n cadrul
firmei sau al organizatiei angajatoare.
-un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul
su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii.
-obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client
sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el
are dreptul s utilizeze experienta anterioar.
- profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite
sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri
- n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii
confidentiale:

atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;


atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe
n cursul unor proceduri judiciare; si
pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri alelegii.
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin
lege:
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui
organism normalizator.
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat,
trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte: dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale
cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt
ca profesionistul contabil s divulge informatii; dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si
dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau
opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de
prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; ce tip de comunicare este preconizat si cui i se
adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz
comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.
29. Compententa in profesia contabila.

Competenta profesionala are dou componente de baz:


obtinerea; mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii
profesiona1e cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de
cunostinte si de competen profesional care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului;
aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din
legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national siinternational in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale,
in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):

o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau
sau experiena necesar.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
- Profesionalism -Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s
se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia.
Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta
unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei
contabile, de angajati sicolaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante.
Profesionistii contabiliau datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului
inmsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor
contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise
de:

- IFAC (de ex.Standardele Intemationale de Audit)


- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele
tehnice i profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate
instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate,
obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta (dup cum se va vedea n
Seciunea 290 de mai jos). n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de:
IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
Standardele profesionale aplicabile:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor
financiare.

Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale


. Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni idivizri.
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39 Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii
banilor.
33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul
Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a expertilor contabili si a contabililor
autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu a lacestora;

e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor


Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la
propunerea comisiei superioare de disciplina.
Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii oficiale.
Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei suprinoare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la
raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere laraspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si
practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel
putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui
examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de MinisterulEduciei i Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societtilor comerciale
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizeaza efectuarea stagiului,organizeaza sustinerea
examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza:
programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de
aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in
domeniu.

b) Organizeaz evidenta expertilor contabili , a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de


profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale indomeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin
programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces
toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice sifizice din tara si din strainatate.
h ) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
- Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
- Taxa de inscriere in tabloul Corpului
- Cotizatii anuale asupra veniturilor

- Donatii, vanzari de publicatii proprii


- Alte venituri
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a
Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
-Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
-Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partilor sociale
-Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti
contabili
-Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis deadunarea generala.
39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul
autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G.nr. 65/1994, avnd
competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii
economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a
verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a

situatiilor financiare.Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a
unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei
postului su.
De asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare,financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile,independent fa de
societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin
contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G.nr. 65/1994 i are
capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual.
Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile.
De regul, este
specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi
stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia.

Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de
ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.In
schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor
informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza
si cu respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;

elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;


elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje,donatii sau la cererea
celor interesati; evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.

g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:


studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;
asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale
fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este
astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.

La nivel central:- Organe de decizie:


o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ)
Organe de execuie
Conferina Naional
Consiliul Superior
Biroul permanent
Preedintele Corpului
Secretariatul General
Sectoare
Seciuni, comisii i departamente
LA NIVEL DE FILIAL
Adunarea General
Consiliul filialei
Biroul Permanent
Preedintele filialei
Secretariatul filialei
Sectoare