Sunteți pe pagina 1din 3

Pastorala la Invierea Domnului 2014 - IPS Teodosie

Pastorala la Invierea Domnului 2014 - IPS Teodosie


Mareste imaginea.
Teodosie,prin Harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Tomisului,
Iubitului nostru cler, cinului monahal si dreptcredinciosilor crestini, har si p
ace de la Hristos Cel Inviat, slavit impreuna cu Tatal si Duhul Sfant, iar de la
noi, parintesti binecuvantari. Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul, sa ne
bucuram si sa ne veselim intru ea
Hristos a inviat!
Iubiti credinciosi,
Se cuvine sa aducem multumire Bunului Dumnezeu pentru ca ne-a invrednicit sa aju
ngem in zilele Sarbatorii Sarbatorilor si a Luminii tuturor luminilor, in care s
untem chemati sa praznuim cu bucurie Invierea Domnului. In aceasta zi a bucuriei
pline de Sfanta Lumina, Hristos inviaza din mormant ca un Atotputernic, zdrobes
te incuietorile iadului si puterea mortii, eliberand toata umanitatea de povara
pacatului si impartasindu-ne fiecaruia Viata Sa spre mantuire. Pentru aceasta, t
oata suflarea este chemata in Sfanta noastra Biserica, pentru a lua parte la buc
uria trairii si a marturisirii Invierii, ca fiind cea mai mare minune datatoare
de Viata vesnica si credinta dreapta, dupa cum spune cantarea: Cerurile sa se ves
eleasca dupa cuviinta si pamantul sa se bucure; si sa praznuiasca toata lumea ce
a vazuta si cea nevazuta, ca a inviat Hristos, bucuria cea vesnica .
Aceasta zi a Invierii este si izvorul nadejdii noastre in Dumnezeu si arvuna Inv
ierii celei de obste, care ne aduce tuturor biruinta Vietii asupra mortii, a Lum
inii asupra intunericului si a Binelui asupra pacatului. Aceasta nadejde a noast
ra vine din glasul ingerului care a vestit Invierea, din vestirea mironositelor
catre Apostoli, din propovaduirea apostolilor catre lumea intreaga, din sangele
martirilor care si-au dat viata pamanteasca pentru viata cea cereasca, din invat
atura Sinoadelor Ecumenice, din marturia sfintilor Bisericii, si, nu in ultimul
rand, din cuvintele Sfantului Apostol Pavel care ne fundamenteaza dogmatic credi
nta in Inviere, spunand: Si daca Hristos n-a inviat, zadarnica este atunci propov
aduirea noastra, zadarnica este si credinta voastra .
Lumina vesnica a Invierii lui Hristos se salasluieste tainic in Biserica, iar pr
in Biserica in fiecare din sufletele noastre, prin rugaciune, prin Evanghelie, p
rin Sfintele Taine, prin faptele bune ale iubirii de Dumnezeu si de aproapele, i
ntr-un cuvant prin dobandirea sfinteniei, inteleasa ca unire jertfelnica a omulu
i cu Dumnezeu, dupa cum ne spune Sfantul Evanghelist Ioan: Atat de mult a iubit D
umnezeu lumea incat pe Fiul Sau cel Unul-Nascut L-a dat, ca oricine crede in El
sa nu piara ci sa aiba viata vesnica . Chiar inainte de Invierea Sa Hristos invata
pe ucenicii Sai ca jertfa este calea desavarsirii iubirii crestine: Mai mare dra
goste decat aceasta nimeni nu are ca sufletul lui sa si-l puna pentru prietenii
sai .
Iubiti frati intru Domnul,
Iata, asadar, ca Ziua Invierii aseaza in sufletele noastre dorinta Mantuitorului
Hristos de a fi pururea cu noi, de a ne face partasi bogatiei Vietii Sale. Iar
daca Dumnezeu doreste aceasta, inseamna ca noi suntem chemati sa-i raspundem, pu
rtand in noi dorul de a fi impreuna cu El. Despre acest dor Insusi Mantuitorul v
orbeste la Cina cea de Taina, ca despre un dor de a ne intalni cu Dumnezeu, de a
ne bucura de prezenta Lui ca de a cuiva drag, ca un dor de chipul lui, de glasu
l lui, de comuniune cu el. Caci nu multimea sau felurimea bucatelor de pe masa d
au bucuria unei astfel de intalniri, ci prezenta nemijlocita a persoanei care ne
este draga.

De aceasta iubire a lui Dumnezeu s-a bucurat intreaga creatie incepand cu Adam,
pe care Domnul, cinstindu-l cu chipul Sau, l-a asezat in Raiul desfatarii fagadu
indu-i viata fara de moarte si desfatare de vesnicele bunatati, prin pazirea por
uncilor Sale. Daca pe Adam greseala l-a indepartat de aceasta iubire, el ratacin
d calea mantuirii si supunandu-se pacatului, mortii si stricaciunii, iata acum D
umnezeu, in marea Sa iubire de oameni, nu a uitat zidirea Sa, nici nu ?i-a intor
s fata de la cel care se departase de la El, ci la plinirea vremii, El, pe pamant
S-a aratat si cu oamenii a petrecut si din Sfanta Fecioara intrupandu-Se S-a sm
erit pe Sine, chip de rob luand, asemenea facandu-Se cu noi la trup ca sa ne fac
a pe noi asemenea chipului slavei Sale .Astfel, Fiul lui Dumnezeu intrupat se jert
feste si isi asuma moartea, aceasta stare nefireasca de despartire a sufletului
de trup, pentru ca puterea Sa dumnezeiasca sa le uneasca din nou prin Inviere, s
pre o unire vesnica si de nedesfacut , precum spune Sfantul Grigorie de Nissa. Sunt
em chemati, asadar, sa gustam din ospatul acesta, al dragostei dumnezeiesti, din
aceasta Cina tainica, in care Hristos, Pastele nostru, jertfa cea vie si nejert
fita, ni se daruieste ca hrana, mangaiere, intarire si curatire.
Iubiti credinciosi,
Sfantul Atanasie cel Mare ne spune ca: Fiul lui Dumnezeu S-a facut trup, ca omora
t fiind cu trupul sa faca vii pe toti prin puterea Lui . Prin aceasta, El aseaza d
in nou pe om inaintea Tatalui Ceresc, chemandu-l la impacare si comuniune vesnic
a cu Acesta. In acest fel, Dumnezeu Insusi isi marturiseste dragostea Sa prin lu
crarea celor necesare ridicarii omului din prapastia pacatului si din robia mort
ii. Hristos cel Inviat primeste ca om, ceea ce avea din veci ca Dumnezeu si prin
aceasta, dobandeste pentru noi toata bogatia darurilor dumnezeiesti, spre a le
revarsa neincetat asupra noastra. Taina cea mare a acestui praznic este iubirea
cea negraita a lui Dumnezeu Care daruieste mantuirea lumii prin jertfa Sa cea ne
pretuita, preacuratul Sau Trup si Sange, ca un Mielusel nevinovat, Care de bunavo
ie pentru noi toti S-a jertfit. O, taina neinteleasa si iubire negraita, spune S
fantul Grigorie Teologul, pe care mintea omului nu o poate cuprinde . Mantuitorul
a biruit in Sine pacatul si moartea, curatind firea noastra de toata intinaciune
a, prin aceasta dragoste nemarginita pentru noi.Asadar, Invierea lui Hristos nu
este o simpla aducere aminte a unui fapt petrecut in urma cu mii de ani, ci este
innoirea impartasirii de o viata noua, prin lumina cea neinserata. Astfel, ne f
acem partasi la slava lui Hristos cel Inviat, prin care devenim fii ai lui Dumenz
eu, prin har si dupa har , cum ne talcuieste Sf. Ap. Pavel. De aceea, cu totii sun
tem chemati in aceasta noapte sfanta sa gustam din Hristos, potirul Vietii celei
fara de moarte, din bautura cea vindecatoare de dureri si de boli sufletesti si
trupesti, care inmugureste in noi semnele primavaratice ale refacerii noastre s
pirituale. Hristos, Domnul nostru, prin Invierea Sa din morti a distrus cauza mo
rtii acestei lumi, pacatul, dupa cum ne arata atat de lamuritor Sfantul Apostol
Pavel: ,,Plata pacatului este moartea si, asa cum cei din Adam mor, tot astfel,
cei care cred in Hristos inviaza cu El, caci moartea nu-i mai stapaneste.
Iubiti fii duhovnicesti,Prin Inviere, natura intreaga recapata viata autentica s
i sufletul omului este salvat din negura pieirii de catre Preabunul Dumnezeu. In
aceasta perioada a Sfintelor Pasti, gandurile noastre se inaripeaza catre cele
ceresti, iar stralucirea Sfintei Invieri se oglindeste peste toata Creatia. Sufl
etul nostru este imbracat cu o liniste si o mangaiere imposibil de exprimat in c
uvinte; lumina intelegerii celor duhovnicesti se aprinde si mai mult, iar lacrim
ile bucuriei se scurg pe inimile noastre pentru primirea Sfintei Lumini. Nu poat
e fi cuprins doar in cuvinte duhul Sfintelor Pasti fara a fi simtit, iar noi nu
putem exista desavarsit fara Sfanta Inviere.Hristos, Fiul si Cuvantul lui Dumnez
eu, Om adevarat si Dumnezeu adevarat, a inviat, fiind El Insusi Viata, caci in El
locuieste, trupeste, toata plinatatea Dumnezeirii , dupa cum marturiseste Sf. Pav
el. De altfel, El Insusi marturiseste: Eu sunt Invierea si Viata si Eu sunt Calea,
Adevarul si Viata . Tot El a proorocit despre moartea si Invierea Sa, spunand ucen
icilor Sai sa nu se intristeze si sa nu se sminteasca, caci face aceasta cu voia
si puterea Sa: Eu imi pun sufletul, ca iarasi sa-l iau. Nimeni nu-l ia de la Min
e, ci Eu de la Mine Insumi il pun. Putere am sa-l pun si putere am iarasi sa-l i

au .
Sfanta Scriptura ne vorbeste despre doua intelesuri ale Invierii. Este o inviere
de obste, a trupului cel adormit si intors in tarana din care a fost luat, prin
unirea cu sufletul, spre viata de veci, in ziua Parusiei, a venirii Domnului in
tru Slava Sa, cand fiecare dintre noi vom fi judecati spre a primi pentru vesnic
ie cele ce ni se cuvin. Despre aceasta inviere de obste Mantuitorul a spus: nu va
mirati de aceasta; ca vine ceasul in care toti cei din morminte vor auzi glasul
Lui, si vor iesi cei ce au facut cele bune, spre invierea vietii, iar cei ce au
facut cele rele, spre invierea osandirii .
Este insa si o alta inviere, cea duhovniceasca. Astfel, noi, cei ce suntem biolo
gic vii, putem invia cu duhul, spre viata cea adevarata in Hristos. Aceasta invi
ere se dobandeste inca de aici, de pe pamant, dupa cuvantul Apostolului Pavel ca
re zice ca pe noi, cei ce eram morti prin greselile noastre, ne-a facut vii, impr
euna cu Hristos si, iarasi, ingropati fiind impreuna cu El prin botez, cu El ati s
i inviat prin credinta in lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a inviat pe El din mor
ti . Invierea duhovniceasca se dobandeste, asadar, prin credinta in Hristos si est
e cea mai importanta pentru viata noastra de aici, deoarece Hristos ne fagaduies
te: Cel ce crede in Mine are viata vesnica . Astfel, credinta noastra in cuvintele
Sale ne ridica la Invierea intru Hristos. Cuvintele Sale, care sunt duh si sunt v
iata , ne dau puterea sa lucram faptele bune ale credintei, caci credinta fara de f
apte moarta este .
Iubiti fii sufletesti,
Noua, celor de pe pamantul apostolic al Dobrogei, ne-a fost adusa lumina Invieri
i de catre Sfantul Apostol Andrei, parintele duhovnicesc al tuturor romanilor, p
entru ca el insusi a calcat pe pamantul dintre Dunare si Mare si a crestinat pe
stramosii nostri. Dovada ne este si astazi pestera sa, care, in aceasta noapte s
fanta, devine pentru noi mormantul invierii duhovnicesti a neamului nostru roman
esc.
Ca arhi-pastor pe acest pamant apostolic si sfant, rog pe Hristos Cel Inviat ca
Luminosul Praznic al Invierii Sale sa reverse belsug de Har, de pace si de bucur
ie peste fratiile voastre si peste toti cei pe care ii purtati in inimi si ii po
meniti, facandu-va tuturor parte de odihna cea de Sus, a sfintilor, cea care inv
esniceste intreaga fiinta si o desavarseste. Totodata, va adresam tuturor parint
esti urari de sanatate si mantuire, de pace si bucurie, dimpreuna cu bimilenarul
salut pascal: Hristos a Inviat!
Al vostru catre Hristos Domnul rugator,
Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului