Sunteți pe pagina 1din 2

Excel

1. S se formateze tabelul din baza test.xls pastrandu-se alinierea si numarul de randuri ca in


imaginea de mai jos, toate elementele din tabel sunt aranjate centrat, mai putin numerele curente
care sunt aliniate la dreapta si produsele aliniate la stanga.
2. coloana Pret sa afiseze pretul in euro
3. pentru coloana Valoare calculati valoarea in lei stiind ca 1 euro=4,3 lei cu afisarea monedei lei
4. realizati graficul aferent tabelului din care sa observam cei 3 furnizori si produsele achizitionate de
la acestia.
5. titlul graficului este Achizitii 2009 scris cu Arial 12, stabiliti scala pe axa y la 150
6. sa se redenumeasca sheet-ul in care lucrati sursa si apoi copiati tabelul realizat intr-un sheet pe
care-l denumiti copie1.
7. sa se realizeze un filtru copie1 prin care sa se afiseze doar produsele care au pret >3 si data
expirare sa fie intre 11.04.2009 si 15.06.2009
8. sa se realizeze tabel pivot din care sa rezulte ce valoare totala trebuie platita fiecarui furnizor
pentru produsele achizitionate

Power Point
1. Sa se realizeze un fisier cu denumirea test1.pps
2. Sa se introduca 4 slide-uri, ultimul sa fie ascuns
3. Slide-urile 1 si 3 trebuie sa aiba acelasi design, diapozitivul 2 sa fie alb iar 4 un design diferit
de 1 si 3.
4. Primul slide are un titlul Grupa scris cu Arial 45 iar subtilul Student are fontul Tahoma 20 si
culoarea verde
5. Adaugati la cuvantul Student o legatura catre www.rectorat.ugal.ro
Word
1. Sa se formateze maginile documentul test birotica.doc cu 4 cm peste tot si Times New Times 13.
2. Pe pagina 3 realizati urmatoarea lista

3. Sa se introduca urmatoarea ecuatie pe pagina 3:


4. Afisati pagina 2 landscape
5. Inserati pe pagina 4 o imagine din CLIPART, apoi sa apara in partea dreapta a paginii . Fig 1.1 Clip
Art
6. Faceti setarea necesara astfel incat scriind cuvantul sal. sa apara automat cuvantul salariu
7. Sa se formateze tabelul

8. Numerotati paginile documentului incepand cu 2