Sunteți pe pagina 1din 38

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

PARTEA A II-A
PROIECTAREA ECHIPAMENTELOR DE
FABRICARE PENTRU
REPERUL
PASTILA FORMARE MOBILA "

72

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

CAPITOLUL 6:
Proiectarea echipamentului de prindere pentru
operaia de frezare

6.1 Date initiale privind proiectarea echipamentului


6.1.1 Tipul si schita operatiei: FREZARE
6.1.2 Caracteristicile masinii-unelte
Se alege o masina corespunzatoare operatiei respective (se va avea in vedere marimea piesei, gama de
prelucrare, precizia masinii, precizia executiei, etc.).
Pentru operatia de frezare si in functie de dimensiunile piesei de frezat s-a ales masina de frezat FUS
22(fig. 6.1).

Figura 6.1- Masina de frezat FUS22

Caracteristicile acestei masini sunt prezentate in tabelul 6.1.


Tabelul 6.1
Caracteristicile tehnice ale masinii de gaurit
73

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Tipul masinii
Universala FUS22

Caracteristici tehnice
Suprafata mesei de baza
Conul arborelui principal
Suprafata mesei fixe
Cursa mesei de baza:

220x630 mm
ISO 40
220x630
Longitudinala 300mm
Verticala
300mm

Domeniul turatiilor arborelui principal


Domeniul avansurilor de lucru
Puterea motorului principal
Masa masinii

63-1250 rot/min
12.5-250 mm/min
1.1 Kw
800 Kg

6.1.3 Caracteristicile sculelor aschietoare


Sculele folosite la operatia de frezat, freza cilindro frontal 3.

Figura 6.2- Freza cilindro frontala


6.1.4 Cerinte tehnico-economice
Dispozitivul trebuie sa asigure precizia prescrisa. Costul prelucrarii reperului in dispozitiv trebuie sa fie
minim.
6.1.5 Numarul de piese prelucrate prinse simultan
Numarul de piese prinse in dispozitiv: 1.

6.1.6 Masa piesei


Masa piesei a fost determinate cu ajutorul programului SolidWorks.

74

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Figura 6.3- Masa piesiei

M=3571.84 x 2.56=9.14 Kg

6.2 Date constructiv-functionale


6.2.1 Tipul dispozitivului
Pentru realizarea operatiei de gaurire, adancire si filetare a reperului PASTILA FORMARE MOBILA
se proiecteaza un dispozitiv de frezare.

75

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Figura 6.3- Masa piesiei


6.2.3 Proiectarea echipamentului
Proiectarea schemelor de pozitionare si orientare tehnic posibile, SPO-TP
Faza 1. Identificarea conditiilor prescrise care determina marimea, pozitia si orientarea suprafetelor de
fabricare
Conditiile care determina marimea, pozitia si orientarea suprafetelor care se fabrica se prezinta in tabelul
6.2:
Tabelul 6.2
Conditiile care determina marimea, pozitia si orientarea suprafetelor prelucrate
Nr.
Conditie
C1
C2

Continutul conditiei
Respectarea cotei 145mm
Respectarea cotei 151mm

Mod de inscriere
Toleranta generala m
Toleranta generala m

76

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

C3
C4
C5
C6

Respectarea cotei R3
Respectarea cotei 48 mm
Respectarea cotei 172 mm
Respectarea adancimii 3 mm

Toleranta generala m
Toleranta generala m
Toleranta generala m
Toleranta generala m

Faza 2. Identificarea bazelor si sistemelor de baze asociate suprafetei(lor) de fabricare si suprafetei de cotare
Identificarea bazelor si sistemelor de baze asociate suprafetei(lor) de fabricare si suprafetelor de cotare
se face pe baza aplicarii conceptelor de suprafete, baze si sisteme de baze de referinta
Sistemele de baze asociate suprafetei(lor) de fabricare si suuprafetelor de cotare se prezinta in tabelul 6.3:

Tabelul 6.3
Sistemele de baze asociate suprafetei(lor) de fabricare si suprafetelor de cotare
B prel
Bazele asociate suprafetei
Bazele asociate suprafetei de prelucrare:
B
de cotare: cot
S7

S 8 , S 9

S 5

S7

S 8 , S 9

S 6
77

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

PS 7

S 1

Faza 3. Selectarea conditiilor prescrise si obtinerea conditiilor de pozitionare si orientare determinate


Conditiile prescrise, selectarea acestora si obtinerea conditiilor determinate se prezinta in tabelul 6.4:
Tabelul 6.4
Selectarea contiilor prescrise si obtinerea conditiilor determinate
Simbolul
Conditiile dimensionale prescrise
Conditii de pozitie relativa
Conditii de marime
conditiei
C
C
C Mi
Di
Ci
prescrise Ci
Determinante,
Constructive,
De marime,
C1

C2

C3

C4

C5

C6

Faza 4. Ordonarea bazelor asociate suprafetelor de cotare si a conditiilor determinante


Ordonarea bazelor asociate suprafetelor de cotare si a conditiilor determinante se prezinta in tabelul 6.5:
Tabelul 6.5
Ordonarea bazelor asociate suprafetelor de cotare si a conditiilor determinante
C Di
B prel
B cot
Conditia
C1
C2
C5

C6

S8
S8
S9

P8

S8 S5

S 5

S8 S5

S 5

S9 S6

S 6

P8 S 1

S 1

Faza 5. Stabilirea varintelor de pozitionare si orientare , pentru fiecare conditie determinanta si simbolizarea
pozitionarii si orientarii
Stabilirea variantelor de pozitionare si orientare, pentru fiecare conditie determinanta si simbolizarea
pozitionarii si orientarii, se face in functie de suprafetele reperului (piesei) care pot fi alese ca suprafete de
contact de contact cu reazemele, denumite suprafete tehnologice.
Variantele de pozitionare si orientare pentru fiecare conditie determinanta se prezinta in tabelul 6.6:
78

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Tabelul 6.6
Variante de pozitionare si orientare pentru fiecare conditie determinanta
Conditia determinata
Caracteristicile cuplului suprafata piesa-reazem
Relatia bazelor
Reazeme
Grade
C Di
S cot si Bcot
S te h si B te h
B cot , Bteh , B rez
asociate
preluate

C1

C2

C5

C6

S5 S5

S5 S5

S6 S6

S1 S1

S5 S5

[5]

2gr:tx, rz

B cot B te h B rez

S3 S3

[3]

2gr:tx, rz

B cot Bte h Brez

S 5 S 3 , S 5,S 3

[7]

2gr:tx, rz

B cot Bte h Brez

S5 S5

[5]

2gr:tx, rz

B cot B te h B rez

S3 S3

[3]

2gr:tx, rz

B cot Bte h Brez

S 5 S 3 , S 5,S 3

[7]

2gr:tx, rz

B cot Bte h Brez

S4 S4

[4]

1gr:ty

B cot Bte h Brez

S6 S6

[6]

1gr:ty

B cot B te h B rez

S 4 S6 , S 4,S 6

[8]

1gr:ty

B cot Bte h Brez

S1 S1

[1]

3gr:tz, rx, ry

B cot B te h B rez

S2 S2

[2]

3gr:tz, rx, ry

B cot Bte h Brez

Faza 6. Stabilirea schemelor de pozitionare si orientare tehnic posibile, SPO-TP

79

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Stabilirea schemelor de pozitionare si orientare tehnic posibile, SPO-TP, se realizeaza prin combinarea
C Di
variantelor de pozitionare si orientare tehnic posibile, realizate pentru fiecare conditie determinanta,
si se
prezinta in tabelul 6.7 :

B cot

Tabelul 6.7
Stabilirea schemelor de pozitionare si orientare tehnic posibile, SPO-TP
Variante de materializare a bazelor de cotare
Structura
B cot S 1
S 3
B cot
S 4
(
)

Nr.
SPOTP

[1]

[7]
[2]

[3]

[5]

[4]

[6]

[8]

10

11

12

13

14

15

16

80

[1]+[3]+[4
]
[1]+[3]+[6
]
[1]+[3]+[8
]
[1]+[5]+[4
]
[1]+[5]+[6
]
[1]+[5]+[8
]
[1]+[7]+[4
]
[1]+[7]+[6
]
[1]+[7]+[8
]
[2]+[3]+[4
]
[2]+[3]+[6
]
[2]+[3]+[8
]
[2]+[5]+[4
]
[2]+[5]+[6
]
[2]+[5]+[8
]
[2]+[7]+[4
]

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

17

18

[2]+[7]+[6
]
[2]+[7]+[8
]

N SPOTP =2 3 3=18
6.4 Constructia de principiu a echipamentului
Proiectarea schemelor de pozitionare si orientare tehnic acceptabile, SPO-TA
Faza 1. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare admisibile, pentru fiecare pozitie determinanta

C Di

Stabilirea relatiei generale de calcul:


Daca se tine seama de toate erorile care determina abaterea totala care se obtine la o operatie data de fabricare ,
abaterea de poazitionare si orientare admisibila a unei dimensiuni sau sau conditii liniare simbolizata cu
A po , adm L
, ca o componenta a abaterii totale, se poate detremina cu relatia:
A po , adm L =T L

pentru dimensiuni sau conditii

Ci

liniare, in care:

T L - toleranta dimensiunilor sau conditiilor L

- coeficient denumit precizie medie economica, care tine seama de influenta tuturor erorilor care

determina abaterea totala de fabricare.


Daca se inlocuieste coeficientul

cu relatia:

=K T L

din expresia de mai sus se obtine relatia

generala pentru calculul abaterii de pozitionare si orientare admisibile, sub forma:


A po , adm L =T L= ( 1K ) T L =K po T L
Ci
pentru dimensiuni sau conditii
Liniare, in care:
K po are valoarea (0.5), pentru o selectare normala, in cazul dimensiunilor sau conditiilor de precizie
mijlocie sau normal.
Calculul abaterilor de pozitionare si orientare admisibile, pentru fiecare conditie determinanta

C Di

, se prezinta

in tabelul 6.8.

Tabelul 6.8
81

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Calculul abaterilor de pozitionare si orientare admisibile


Conditia
determinanta

C Di

Toleranta
conditiei

Relatia de calcul a abaterii de pozitionare si


orientare admisibila

Abaterea de pozitionare si
orientare admisibila

A po , admCi [mm]

C Di [mm
]

C1

A po , adm

=1/2

T CDi

0.5

C2

A po , adm

=1/2

T CDi

0.5

C5

A po , adm

=1/2

T CDi

0.5

C6

0.2

A po , adm

=1/2

T CDi

0.1

Faza 2. Calculul abaterilor de pozitionare si orientare caracteristice, pentru fiecare conditie determinanta data
de fiecare SPO-TP, respectiv de fiecare reazem al acesteia.
Definitia: Abaterea de pozitionare si orientare caracteristica reprezinta diferenta dintre valoarea maxima si
valoarea minima obtinuta prin calcul pentru o dimensiune liniara L datorata pozitionarii si orientarii.
Cauzele aparitiei:
necoincidenta suprafetelor tehnologice cu suprafetele de cotare;
necoincidenta bazelor suprafetelor tehnologice cu bazele reazemelor;
abaterile de forma, macro si micro geometrica, si de pozitie relativa a suprefetelor tehnologice si
suprafetelor active ale reazemelor.
Relatia de calcul sintetica-simplificata : Abaterea de pozitionare si orintare caracteristica a unei dimensiuni
A po ,car L Rzi
liniare L determinata de un reazem Rzi, simbol
, este egala cu toleranta dimensiunii liniare L care
lega baza de cotare a dimensiunii L de baza reazemului Rzi, respective:
A po ,car L Rzi=T L' pentru dimensiuni sau conditii liniare.
Calculul abaterii de pozitionare si orintare caracteristice se face la fiecare SPO-TP, pentru fiecare conditie
C Di
determinanta
si respective pentru fiacre reazem din structura acesteia Rzi, pe baza unei scheme de calcul.
a. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:
[1]+[3]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

[1]:

realizarea conditiei

A po ,car C 1 Rz 1=0
C1

deoarece

82

reazemul

[1]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 1 Rz 4 =0

[4]:

C1

realizarea conditiei

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

Reazemul [4]:

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

realizarea conditiei

la

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 1=0

[3]:

participa

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

Bcot B prel B rez

nu

B cot Bte h Brez

Reazemul [1]:

[4]

A po ,car C 5 Rz 3=0

[3]:

realizarea conditiei

reazemului

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 4 =0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

[4]:

deoarece

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 3=0
C6

deoarece

;
83

reazemul

[3]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 6 Rz 4 =0

[4]:

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

participa

la

b. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[3]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[1]

nu

C1

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 4 =0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

[6]:

deoarece

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C2

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

C5

[6]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 3=0

[3]:

Reazemul [6]:

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 6=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

[6]:

deoarece

A po ,car C 5 Rz 6=0

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]


84

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Bcot B prel B rez

Calculul abaterii pentru conditia C6


Reazemul [1]:

A po ,car C 6 Rz 1=0

Bcot B prel B rez


Reazemul

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 3=0

[3]:

realizarea conditiei
Reazemul

(respectarea cotei 2.50.1):

C6

realizarea conditiei

C6

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 6=0

[6]:

deoarece

c. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[3]+[8]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C1

[1]

nu

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 8=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:

C2

deoarece

reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

85

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

A po ,car C 2 Rz 8=0

[8]:

C2

realizarea conditiei

realizarea conditiei
Reazemul

Reazemul [8]:

C5

A po ,car C 5 Rz 8=

Reazemul

Reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 3=0

[3]:

C6

C6

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0

[8]:

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 6 Rz 1=0

realizarea conditiei

la

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

Bcot B prel B rez

participa

B cot Bte h Brez

Reazemul [1]:

nu

A po ,car C 5 Rz 3=0

[3]:

realizarea conditiei

reazemului

C5

[8]

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

reazemul

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece

d. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[5]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

reazemul

[1]

nu

A po ,car C 1 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

86

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 1 Rz 4 =0

[4]:

C1

realizarea conditiei

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

deoarece

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

Bcot B prel B rez


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 4 =0

[4]:

C2

realizarea conditiei

realizarea conditiei
Reazemul

Reazemul [4]:

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

realizarea conditiei
Reazemul

[4]:

realizarea conditiei

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 1=0

[5]:

la

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

Bcot B prel B rez

participa

B cot Bte h Brez

Reazemul [1]:

nu

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

realizarea conditiei

reazemului

C5

[4]

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

reazemul

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 5=0
C6

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

A po ,car C 6 Rz 4 =0
C6

deoarece

e. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


87

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

[1]+[5]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

reazemul

[1]

nu

participa

la

A po ,car C 1 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 1 Rz 6=0

[6]:

C1

realizarea conditiei

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

A po ,car C 2 Rz 6=0

[6]:

C2

realizarea conditiei

C5

realizarea conditiei
Reazemul [6]:

C5

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 6=0

Bcot B prel B rez

[6]

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5

Reazemul

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

realizarea conditiei

Reazemul

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]

Calculul abaterii pentru conditia C6


Reazemul [1]:

A po ,car C 6 Rz 1=0

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]
88

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Bcot B prel B rez


Reazemul

A po ,car C 6 Rz 5=0

[5]:

realizarea conditiei
Reazemul

C6

realizarea conditiei

C6

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 6=0

[6]:

deoarece

f. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[5]+[8]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

reazemul

[1]

nu

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 1 Rz 8=0

[8]:

C1

realizarea conditiei

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

[8]:

realizarea conditiei

[1]:

realizarea conditiei

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 2 Rz 8=0
C2

reazemul

[8]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0
C5

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece

89

reazemul

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

realizarea conditiei
Reazemul [8]:
reazemului

C5

A po ,car C 5 Rz 8=

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Reazemul

A po ,car C 6 Rz 1=0

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

participa

la

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

C6

C6

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0

[8]:

nu

(respectarea cotei 2.50.1):

A po ,car C 6 Rz 5=0

[5]:

[5]

Calculul abaterii pentru conditia C6

Bcot B prel B rez

reazemul

B cot Bte h Brez

Reazemul [1]:

deoarece

g. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[7]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[1]

nu

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 4 =0
C1

reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

[4]:

deoarece

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

[1]:

realizarea conditiei

A po ,car C 2 Rz 1=0
C2

deoarece

90

reazemul

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 2 Rz 4 =0

[4]:

C2

realizarea conditiei

realizarea conditiei
Reazemul

Reazemul [4]:

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

realizarea conditiei
Reazemul

[4]:

realizarea conditiei

la

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 1=0

[7]:

participa

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

Bcot B prel B rez

nu

B cot Bte h Brez

Reazemul [1]:

[4]

A po ,car C 5 Rz 7=0

[7]:

realizarea conditiei

reazemului

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 7=0
C6

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 4 =0
C6

deoarece

h. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[7]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

[1]:

realizarea conditiei

A po ,car C 1 Rz 1=0
C1

deoarece

91

reazemul

[1]

nu

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 1 Rz 4 =0

[6]:

C1

realizarea conditiei

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

C5

realizarea conditiei
Reazemul [6]:

C5

A po ,car C 6 Rz 1=0

Bcot B prel B rez


Reazemul

[7]:

participa

la

deoarece

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]

Calculul abaterii pentru conditia C6


Reazemul [1]:

nu

A po ,car C 5 Rz 6=0

Bcot B prel B rez

[6]

A po ,car C 5 Rz 7=0

[7]:

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0

[1]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 6=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

[6]:

deoarece

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 7=0

deoarece

92

reazemul

[7]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

realizarea conditiei
Reazemul

C6

A po ,car C 6 Rz 6=0

[6]:

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

participa

la

i. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[1]+[7]+[8]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[1]

nu

C1

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 8=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[1]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 1=0

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C2

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 2 Rz 8=0
C2

[1]:

realizarea conditiei
Reazemul

[7]:

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

;
(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 1=0
C5

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[1]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 7=0

93

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

realizarea conditiei
Reazemul [8]:
reazemului

C5

A po ,car C 5 Rz 8=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6


Reazemul [1]:

A po ,car C 6 Rz 1=0

Bcot B prel B rez


Reazemul

realizarea conditiei
Reazemul

(respectarea cotei 2.50.1):


deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [1]

;
A po ,car C 6 Rz 7=0

[7]:

C6

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0

[8]:

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

j. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[3]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[2]

nu

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 4 =0
C1

reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

[4]:

deoarece

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

[2]:

realizarea conditiei

A po ,car C 2 Rz 2=0
C2

deoarece

94

reazemul

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 2 Rz 4 =0

[4]:

realizarea conditiei

C2

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

reazemului

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei
Reazemul

[4]:

realizarea conditiei

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

;
deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 4 =0
C6

reazemul

(respectarea cotei 2.50.1):

A po ,car C 6 Rz 3=0
C6

la

A po ,car C 6 Rz 2=

[3]:

participa

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

reazemului

nu

B cot Bte h Brez

Reazemul [2]:

[4]

A po ,car C 5 Rz 3=0

[3]:

Reazemul [4]:

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

k. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[3]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

[2]:

A po ,car C 1 Rz 2=0

deoarece

95

reazemul

[2]

nu

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

C1

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 1 Rz 4 =0

[6]:

C1

realizarea conditiei

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

C5

realizarea conditiei
Reazemul [6]:

C5

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 6=0

Bcot B prel B rez

[6]

A po ,car C 5 Rz 3=0

[3]:

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 6=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

[6]:

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]

Calculul abaterii pentru conditia C6

Reazemul [2]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

B cot Bte h Brez


[3]:

(respectarea cotei 2.50.1):

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 3=0

deoarece
96

reazemul

[3]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

realizarea conditiei
Reazemul

C6

A po ,car C 6 Rz 6=0

[6]:

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

participa

la

l. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[3]+[8]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[2]

nu

C1

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 8=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 3=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [3]:
reazemului
Reazemul

C2

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

A po ,car C 2 Rz 8=0
C2

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul

[3]:

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

;
(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0
C5

deoarece reazemul [3] nu coincide cu baza

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

reazemul

A po ,car C 2 Rz 3=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 3=0

97

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

realizarea conditiei
Reazemul [8]:
reazemului

C5

A po ,car C 5 Rz 8=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6


Reazemul [2]: A po ,car C 6 Rz 2=
reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei
Reazemul

(respectarea cotei 2.50.1):

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

C6

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[3]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0

[8]:

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 3=0

[3]:

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

m. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[5]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

realizarea conditiei

[2]

nu

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 1 Rz 4 =0

[4]:

reazemul

A po ,car C 1 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

C1

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

C2

deoarece

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

Bcot B prel B rez


98

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 2 Rz 4 =0

[4]:

C2

realizarea conditiei

realizarea conditiei
Reazemul

Reazemul [4]:

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

B cot Bte h Brez

Reazemul

C6

realizarea conditiei

C6

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

;
deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 4 =0

[4]:

[2]

(respectarea cotei 2.50.1):

A po ,car C 6 Rz 5=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

[5]:

la

deoarece

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

reazemului

participa

B cot Bte h Brez

Reazemul [2]:

nu

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

realizarea conditiei

reazemului

C5

[4]

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

reazemul

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece

n. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[5]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

[6]:

reazemul

[2]

nu

A po ,car C 1 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 1 Rz 6=0

deoarece
99

reazemul

[6]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

C1

realizarea conditiei

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

C2

C5

C5

reazemului
Reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

B cot Bte h Brez


[5]:

realizarea conditiei
Reazemul

[6]:

realizarea conditiei

[6]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]

Calculul abaterii pentru conditia C6

Reazemul [2]:

reazemul

A po ,car C 5 Rz 6=0

Bcot B prel B rez

deoarece

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

Reazemul [6]:

la

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei

participa

Calculul abaterii pentru conditia C5

Reazemul

nu

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

A po ,car C 2 Rz 6=0

[6]:

realizarea conditiei

[2]

realizarea conditiei

Reazemul

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

(respectarea cotei 2.50.1):

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

A po ,car C 6 Rz 5=0
C6

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

A po ,car C 6 Rz 6=0
C6

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

o. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[5]+[8]
100

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):


Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

C1

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

reazemul

[2]

nu

participa

la

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

;
A po ,car C 1 Rz 8=0

[8]:

C1

realizarea conditiei

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [5]:

Reazemul

realizarea conditiei

C2

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

reazemului

C5

[8]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 5=0

[5]:

Reazemul [8]:

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [5]

A po ,car C 2 Rz 8=0

[8]:

reazemul

A po ,car C 2 Rz 5=0

Bcot B prel B rez

deoarece

A po ,car C 5 Rz 8=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

Calculul abaterii pentru conditia C6

(respectarea cotei 2.50.1):

101

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [2]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

B cot Bte h Brez

C6

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[5]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0

[8]:

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

A po ,car C 6 Rz 5=0

[5]:

realizarea conditiei
Reazemul

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

p. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[7]+[4]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C1

[2]

nu

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 4 =0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

[4]:

deoarece

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C2

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 4 =0
C2

reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

[4]:

deoarece

deoarece

reazemul

Calculul abaterii pentru conditia C5

(respectarea 187.40.5 ):

102

[4]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

reazemului

C5

A po ,car C 5 Rz 4 =

Reazemul

B cot Bte h Brez

Reazemul

C6

realizarea conditiei

C6

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

deoarece reazemul [4] nu coincide cu baza

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

;
deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[4]

nu

participa

la

participa

la

A po ,car C 6 Rz 4 =0

[4]:

la

(respectarea cotei 2.50.1):

A po ,car C 6 Rz 7=0

realizarea conditiei

participa

A po ,car C 6 Rz 2=

[7]:

nu

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

Calculul abaterii pentru conditia C6

reazemului

[2]

B cot Bte h Brez

Reazemul [2]:

reazemul

A po ,car C 5 Rz 7=0

[7]:

Reazemul [4]:

C5

deoarece

q. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[7]+[6]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

realizarea conditiei

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[2]

nu

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 4 =0
C1

reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

[6]:

deoarece

deoarece

reazemul

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):

103

[6]

nu

participa

la

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

C2

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

C5

realizarea conditiei
Reazemul [6]:

C5

reazemului
Reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

B cot Bte h Brez


[7]:

realizarea conditiei
Reazemul

[6]:

realizarea conditiei

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece baza de cotare coincide cu baza reazemului [6]

Calculul abaterii pentru conditia C6

Reazemul [2]:

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 5 Rz 6=0

Bcot B prel B rez

la

A po ,car C 5 Rz 7=0

[7]:

participa

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

nu

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

[2]

A po ,car C 2 Rz 6=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

[6]:

deoarece

(respectarea cotei 2.50.1):

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

A po ,car C 6 Rz 7=0
C6

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[6]

nu

participa

la

A po ,car C 6 Rz 6=0
C6

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

r. Calculul abaterilor de pozitionare si oriantare caracteristice pentru SPO-TP:


[2]+[7]+[8]
Calculul abaterii pentru conditia C1 (respectarea cotei 84.10.3):
104

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul

A po ,car C 1 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C1

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

[2]

nu

participa

la

C1

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 1 Rz 8=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 1 Rz 7=

[8]:

deoarece

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

[2]

nu

participa

la

Calculul abaterii pentru conditia C2 (respectarea cotelor 116.30.5):


Reazemul

A po ,car C 2 Rz 2=0

[2]:

realizarea conditiei
Reazemul [7]:
reazemului
Reazemul

C2

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

C2

realizarea conditiei
Reazemul

realizarea conditiei

reazemului

C5

[8]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[2]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

A po ,car C 5 Rz 7=0

[7]:

Reazemul [8]:

C5

reazemul

(respectarea 187.40.5 ):

A po ,car C 5 Rz 2=0

[2]:

deoarece

Calculul abaterii pentru conditia C5


Reazemul

deoarece reazemul [7] nu coincide cu baza

A po ,car C 2 Rz 8=0

realizarea conditiei

reazemul

A po ,car C 2 Rz 7=

[8]:

deoarece

A po ,car C 5 Rz 8=

B cot Bte h Brez

T ( 296 ) IT 8
=0.04
2

deoarece reazemul [8] nu coincide cu baza

Calculul abaterii pentru conditia C6

(respectarea cotei 2.50.1):

105

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Reazemul [2]:
reazemului
Reazemul

A po ,car C 6 Rz 2=

B cot Bte h Brez


[7]:

realizarea conditiei
Reazemul

[8]:

realizarea conditiei

T ( 44 ) IT 8
=0.02
2

A po ,car C 6 Rz 7=0
C6

deoarece

reazemul

[7]

nu

participa

la

deoarece

reazemul

[8]

nu

participa

la

A po ,car C 6 Rz 8=0
C6

deoarece reazemul [2] nu coincide cu baza

Pentru analiza si decizie, rezultatele obtinute mai sus se prezinta centralizat in tabelul 2.8.
Faza 3. Selectarea sechemelor de pozitionare si orientare tehnic acceptabile. SPO-TA
.

Selectarea schemelor de pozitionare si orientare tehnic acceptabile. SPO-TA, se face prin aplicarea
criteriului tehnic pentru fiecare schema, pe baza relatiei urmatoare:

=> Apo,carCt< Apo,admCi , in care

Apo,carCi este abaterea de pozitionare si orientare caracteristica


unei scheme, respectiv data de fiecare reazem in fiecare conditie determinanta C;;
Apo,admd este abaterea de pozitionare si orientare admisibila,
determinanta C;.

sau

de

calcul

in

fiecare

asociata

conditie

Selectarea schemelor de pozitionare si orientare tehnic acceptabile. SPO-TA, se


prezinta centralizat in tabelul 6.9:

Stabilirea schemei de pozitionare si orientare optima, SPO-O


Stabilirea schemei de pozitionare si orientare optima, SPO-O, se face aplicand criterii economice de
selectare, prin rezolvarea urmatoarelor faze si activitati:
Faza 1. Stabilirea criteriilor economice de selectare si a coeficientilor de importanta a criteriilor
Stabilirea criteriilor economice de selectare
Se pot adopta urmatoarele criterii:
- Criteriul costului, complexitatii constructive, dificultatii reglarii si pretentiilor de intretinere;
- Criteriul productivitatii;
- Criteriul usurintei in exploatare, comoditatii si manevrabilitatii;
- Criteriul gradului de adaptabilitate la schimbarea produselor;
- Criteriul durabilitatii, fiabilitatii si a sigurantei in exploatare.
Principalele criterii cenomice de selectare a schemei optime pot fi:
- Criteriul costului, complexitatii constructive, dificultatii reglarii si pretentiilor de intretinere;
- Criteriul productivitatii;
106

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Criteriul usurintei in exploatare, comoditatii si manevrabilitatii;

Stabilirea coeficientilor de importanta a criteriilor economice de selectare


Pentru stabilirea lor se pot folosi doua scari:
- Scara de la 0 la 1, in care K i =1 ;
-

Scara de la 0 la 10, in care

K i =10

Pentru cele trei criterii considerate mai sus, coeficientii pot fi:
K 1=0.5
;
-

K 2=0.3

K 3=0.2 .

Faza 2. Stabilirea matricei unitatilor valorice


Pentru selectarea economica se impune ca, pentru fiecare criteriu luat in considerare sa se stabileasca pe o
scara de la 1 la 10, matricea unitatilor valorice si, pe aceasta baza sa se determine unitatea valorica sau nota,
care se asociaza fiecarui criteriu, conform tabelului 6.10:
Tabelul 6.10
Stabilirea matricei unitatilor valorice
CRITERIUL

Ci

UNITATI VALORICE

Criteriul 1:
Mare
1
Mijlocie
5
Rigiditatea/costul
Mica
10
reazemului
Criteriul 2:
Mare
10
Mijlocie
5
Productivitatea
Mica
1
reazemului
Criteriul 3:
Mare
10
Mijlocie
5
Usurinta in exploatare
Mica
1
a reazemului
Faza 3. Selectarea schemei de pozitionare si orientare optima

NOTA
n1

n2

n3

Pentru selectarea economica a schemei de pozitionare si orientare optima, SPO-O, se determina matricea
utilitatilor, astfel incat pe baza ei sa se determine utilitatea U numai pentru acele reazeme care preiau aceleasi
grade de libertate, dar sunt diferite, din punct de vedere al conceptiei si constructiei, si apartin unor scheme tehnic
acceptabile diferite:
n

U= ui , in care ui este utilitatea unui reazem pe baza criteriului i


i=1

107

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

Pentru un criteriu Ci, utilitatea

ui

, a unui reazem se determina cu expresia:

ui=n i K i , unde:
-

ni

Ki

este nota acordata reazemului pe baza criteriului Ci conform matricei unitatilor valorice;
este coeficientul de importanta al criteriului Ci stabilit pentru fiecare criteriu.

Pentru selectarea schemei optime se realizeaza tabelele de analiza si decizie, pentru fiecare categorie de
reazeme.

Tabelul 6.11

Reazem
e
analizate

Stabilirea matricei utilitatilor si stabilirea schemei optime


CRITERIUL ECONOMIC
Decizie
U=
SPO-O
utilitati
Crit. 1: costul
Crit. 2:
Crit. 3: usurinta in
ui
U=
reazemului
productivitatea
exploatare
n
=
K 1=0.5
K 2=0.3
K 3=0.2 .
ui
i=1
max
Locul
Utilitati
Unitati Utilitati Unitati Utilitati Unitati
u1=
u1=
u1=
valorice
valorice
valorice
n1
n2
n3
n k
n k
n k
1

[1]

10

10

10

10

Locul 1

[2]

0.5

1.5

0.2

2.2

Locul 2
Tabelul 6.12

Reazem
e
analizate

Stabilirea matricei utilitatilor si stabilirea schemei optime


CRITERIUL ECONOMIC
Decizie
U=
SPO-O
utilitati
Crit. 1: costul
Crit. 2:
Crit. 3: usurinta in
ui
U=
reazemului
productivitatea
exploatare
n
=
K 1=0.5
K 2=0.3
K 3=0.2 .
ui
i=1
max
Locul
Unitati Utilitati Unitati Utilitati Unitati
Utilitati
valorice
valorice
valorice
108

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Student: Florea Marius, Grupa: 641AB - NSN

2013

n1

u1=
n1k 1

n2

u1=
n2k 2

n3

u1=
n3k 3

[3]

10

1.2

10

8.2

Locul 2

[5]

10

1.8

10

8.8

Locul 1

[7]

0.5

10

0.2

3.7

Locul 3

Tabelul 6.13

Reazem
e
analizate

Stabilirea matricei utilitatilor si stabilirea schemei optime


CRITERIUL ECONOMIC
Decizie
U=
SPO-O
utilitati
Crit. 1: costul
Crit. 2:
Crit. 3: usurinta in
ui
U=
reazemului
productivitatea
exploatare
n
=
K 1=0.5
K 2=0.3
K 3=0.2 .
ui
i=1
max
Locul
Utilitati
Utilitati
Utilitati
Unitati
Unitati
Unitati
u1=
u1=
u1=
valorice
valorice
valorice
n1
n2
n3
n k
n k
n k
1

[4]

10

1.2

10

8.2

Locul 2

[6]

10

2.4

10

8.8

Locul 1

[8]

0.5

10

11

0.2

3.7

Locul 3

DECIZIE:
In urma analizei tabelelor 6.11; 6.12; 6.13 se observa ca schema de orientare optimala este schema cu
componenta: [1]+[5]+[6]

109

S-ar putea să vă placă și