Sunteți pe pagina 1din 6
PSALMUL 33 GLASURILE 1,3 si 5 Lf Tw GLAS! F ma 4 = Ace ee NS ee ee a > Go one cuvan te voi pe Bo om Parts w datui tin ga - ramenA teste a, a c oO A PA ae Se Sc ec ee ts = 2 rn truDomnaul se va la, u da su - fle : ; _ me he 8S cc ee tulmeus& a W - ddiceiblanzisi sa seve — Ni BA coca "se = SF SS Zoe 5 se Ta - - - seh Ali Re: thus wo ee SE ee ett x l& viti pe Do omnuleumi- ne si PA <-c- > cS = — 2 so T nal etme ele? Lan Ni PA, <-> BBS eS 5 peuw- nit A li te ia — cewc oO — . c w zi - ib si dintoate ne ca zuri le 96 PSALMUL 33 2 ae a RS SO NS She me- le- mac w be-vtlal 5. @ propi a - tiva c& treDan > o- 9e > «S OL sul si - va lu minati si fe . te levoo i eae os Pens ee SxS iy stre nu- sevor ru si - nat aA li TK = oo 4 1

33-3 ce a cB - + siDomnullaoa uzit pe el 4, si dintoa ST Te ee ee ee Ee - zu - ri le lui La mantu zacXe- ws Bia pre he li: Te vow, A) =a et 1 we vo. Tom gg 2 ru Dom ee nuluitmpre ju rul ce lor ce setem Pes 6 0-6-3 PO SSS ———> de Da dnsul sii va iz bavi - pe - PA : aa cMe- = 3 a Sy A 4 Ve lucie ee. 4 ~ _PA =i Sa Ne usta ati si ve deti ca - bu Un | PSALMUL 33 97 Sof SM ac- - <2 -D > Pes St SFi inti ii Lui&, c& nue ste te ip s@ ce Se x fe 5 ee ER BS lor ce setemdeDe - anisul.! Ra TC Si =a © Gs A Key — ~~ Nee ee er 10. ° ge - tiiaus& ra cit Si au Sy Sat 8 Se Se SS 5 = TE manzity iarceicel eo u t& pe Do omnul we mag Rc ew nindin eI s A> ne sevorlip 5 Si - detot bi ne - le A PAS ne tee. Sa ut iad Soc she es Bk u eniti fi i lor aseul ta ti ma q ee Ca SK ey See = Tw re ca Domnw lui voi in ve - te pe - voi «455 s AK thet te a One esr > ssc 2 ne e ste a - mul cel ce se te- x one PSALMUL 33, PAL _— wc ”>_—_——_ +s <—- > = <— me de Doomnul ca re iw be - ste sd va ya oe SA di ni le = bu ci suienluAvain te to Asa A 2s PWN sS (yi ° prestetitim ba te. de la rau si PA 3 a = — 2 >> _—s =, =. F bu ae le ta le sinuged a ia sc& vi cle sug Mio. ZA Sy x Re 2 a @v.4——- > o> ae ae e regtete-derdau si fa - bi- eee ne % cQ u-t& pa - cea gi 0 Ur mea - »cnee sy Ae 4ss x (eta ct" 9° SS A MoS st ee we Oc sh ° chiiDomnuluisprecei dreepti si uw ata —> —> a EE, State Sie re chile Luispre ruga cu - nealor™™ A li TA =, =. => a ys tie Rod wc e+ eee —y 16. ar ae ta Dom nu - lui a su pra ce > 2 =e 5 ——— a eh. sas tee cel phe re- le Mea So pian, da de pe sae Se OO wc. Zs, pa mart po me ni me - rea- lord A li wi i >, XA a t oS PSALMUL 33 99 G&S i em 27Rmr ass ee 17. tri gat- audrep tit si Do om anuli-a Se a ae ou x it pe - ei me Si din toa te. ne weve os Ff ee er co zu rile loor tad ba -vtlTAl ZA = Sy s Xr» Ce | Ve 240 - << eo CO 18. oO proape e ste Do omnul de cei Bee oe SS pth es Wee uw mi tiki la i ni ma TM Si pe set Seri <-— > — > > nee cu da huultivamiantui la li ss 5 lz Ce. oO AL. Ee =F eS SSO ee - a 19 ul te sunt ne ce Buri le drep ti lor ae ah Si din Tae te of cee - leo Ti va iz ba + ee ee ee Ai a nA Sas * vi pe ei Do DoomnulT Ali lui - a ke VSR cS SSS 20. P & ze ste Doomnultoate oa - se le 3-3 SS ce. SE. lo - - or nici we - > mul din © le nu ime A = ee ee ee cS = a 2 5 se vazdrobil Ali lu t - @ . carteapa ca to si lor e stecumpli 100 PSALMUL 33 ee > ee Se ae ees - ta gi sei ce r& &sepeceldrest vor gre Ed 4c Sas <_< « ‘ Le 4 SA ti te UM- 3 Ac 2h Ft 22. @ntu i va Doomnul su fle te le > = = = ~~ SCC et >~>—=— FO - bi lor Sai mS voor gre St - yes Ke — <_< Wee Se oes 7 toti cei se oe daj du ve Ese spre- Dansul Ai a A S—-s K em ey %. << * 1 A li lw c «- Be

S-ar putea să vă placă și