Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ACORDARE

CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnatul..............................................................................., angajat
societatii d-voastra, in calitate de ........................................................,
va rog sa-mi aprobati efectuarea

concediului de odihna

prin prezenta

incepand cu data

de ..................... pana in data de ........................... inclusiv, adica ............. zile

Va multumesc anticipat.

Data,

al

Semnatura,