Sunteți pe pagina 1din 8

SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
DIRECTOR GENERAL
FISA POSTULUI
Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului
Inspector
2. Nivelul postului
executie
3. Scopul principal al postului:
intocmirea si evidenta, dosarelor de
personal ale salariatilor
Conditii specifice ocuparii postului
1. Studii de specialitate : superioare economoice, juridice sau psihologice
2. Perfectionari :
cursuri de resurse umane;
3. Cunostinte de operare/programare calculator: Mediu
4. Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere):5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
Adaptabilitate si flexibilitate;
Capacitate de analiza;
Capacitate de a lucra independent si in echipa;
Bune aptitudini de comunicare verbala si scrisa;
Abilitatea de stabilire si realizare a obiectivelor de activitate;
Confidentialitate si pastrarea seretului de serviciu;
Inalta probitate si etica.
6. Cerinte specifice: Cunotine de legislaia muncii - Codul Muncii (legea
53/2003cu modificarile si completarile ulterioare), Legea 188/1999 privind
statutul functionarului public cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Competenta manageriala:Aributii specifice
1. In activitatea sa se bazeaza pe :
dispozitiileinstitutiei;
prevederile Regulamentului intern ;
prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al.
2. Se ocupa de problemele de personal ale angajatilor
3. - ntocmeste formele
de angajare prin completare de formulare de
contract individual de munc, acte aditionale, verificarea ca n dosarul
personal s existe fia de aptitudini eliberat de medicul de medicina
muncii , cv, copii dup diplomele de studii, certificate de pregtire
profesional, etc.) pentru centrele de care raspunde;
3. Organizeaza i deruleaza operaiunile de eviden a personalului e
(evidena i pstrarea dosarelor de personal, evidena concediilor
medicale, a invoirilor, a concediilor de odihn, a desfacerilor contractelor
individuale de munc, fluctuaiei de personal, etc...);

4. Elibereaza adeverine solicitate de salariai pentru medicul de familie


sau alte motive; eliberarea de adeverine de banca, ntocmeste pe
calculator i redacteaza adeverine, formulare i alte acte specifice
biroului;
6. Intocmeste dispozitii individuale de: angajare, promovare in functie,
reincadrare, incetare a contractului demunca
7. Tine evidenta fiselor de post ingrijindu-se sa fie reinoite de cate ori
intervine o schimbare;
8.
Intocmeste legitimatiile de serviciu, ori de cate ori este nevoie
(schimbarea numelui, a functiei, a buletinului /cartii de identitate sau
pierderea legitimatiei);
10. Tine evident concediilor de odihna a personalului angajat
11. Are obligatia sa se prezinte periodic la controlul medical in vederea
obtinerii fisei de aptitudine emisa de medicul de medicina muncii, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
12. Intocmeste Statul de personal;
13. Intocmeste situatiile statistice;
14. Raspunde in scris la termenul legal la solicitarilor de angajare repartizate
serviciului resurse umane;
15. Transmite la inspectoratul teritorial de munca registru general de evidenta
a salariatilor si il prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
Registru de evidenta a salariatilor cuprinde toate contractele individuale
de munca aflate in executie la data de 01.08.2011, indiferent daca ele sunt
suspendate.
Registrul se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde
elementele:
- elementele de identificare ale salariatilor;
- data angajarii;
- perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
- functia;
- tipul contractului individual de munca;
- durata timpului de munca,
- salariul, sporurile si cuantumul acestora;
- perioada si cauzele de suspendare a contractului de munca, cu exceptia
cazurilor de suspendare pentru incapacitate temporara de munca;
- data incetarii contractului de munca.
Completarea si transmiterea registrului se face in urmatoarele termene:
- Angajarea unui salariat, precum si detasarea se inregistreaza cel tarziu in
ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii ( netransmiterea in termen
contraventie amenda de 10000 lei/ persoana, fara ca amenda sa
depaseasca 50000 lei);
- Suspendarile se inregistreaza in max. 20 de zile lucratoare de la data
suspendarii;( in caz contrar contraventie 5000-8000 lei)

Orice modificare a unuia din elementele contractului de munca se


inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii
termenului de 20 de zile lucratoare.( in caz contrar contraventie 50008000 lei).Exceptie: cand modificarile se produc ca urmare a unei hotarari
judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea se face
in ziua in care se presupune ca angajatorul a luat la cunostinta de
continutul acestora.
16. Indeplineste orice alte sarcini de serviciu, trasate de catre seful superior
ierarhic, in conditiile legii.

Identificarea functiei
1. Denumirea
inspector
2. Clasa
I
3. Grad profesional principal
4. Vechimea in specialitate necesara: 5ani
Sfera relationara:
1. Sfera relationara interna :
a) Relatii ierarhice:
subordonat direct fata de seful serviciului resurse
umane si directorul general
b) Relatii functionale:
in cadrul institutiei
c) Relatii de control :
d) relatii de reprezentare
2. Sfera relationara externa:
a) cu autoritati si institutii publice: b)cu organizatii nationale si internationale:
c) cu persoane juridice private: 3. Limite de competenta:4. Delegare de atributii si competenta:Intocmit de :
Numele si prenumele:
Functia publica de conducere: SEF SERVICIU RESURSE UMANE
Semnatura
Data intocmirii
Luat la cunostinta de ocupantul postului :
Numele si prenumele ocupantului postului :
Semnatura
Data luarii la cunostinta:
Vizat pentru legalitate

FIA POSTULUI INSPECTOR RESURSE UMANE


Cod C.O.R.: 342301
Departament: resurse umane
Obiectivul specific al postului:

organizarea i derularea operaiunilor de administrare de personal (carti de munca,


contracte individuale de munca, decizii manageriale, adeverinte de personal etc..);
organizarea i derularea activitilor de arhivare;

Integrarea postului de munca in structura organizatorica:

pozitia postului in organigrama:


- postul imediat superior: director resurse umane;
- postul imediat inferior: nu este cazul;

subordonari:
- are in subordine: nu este cazul;
- este inlocuit de: un alt inspector de resurse umane;
- inlocuiete pe: un alt inspector de resurse umane;

relaii:
- ierarhice: director general, director resurse umane;

- functionale: cu angajatii tuturor departamentelor din cadrul firmei, functionarii


Institutiilor de Stat (ITM) cu care colaboreaza pentru rezolvarea operative a sarcinilor de
serviciu;
Sarcini si atribuii ale postului de munc:

ncadrarea noilor angajai n munc:


1.

Organizarea i derularea operaiunilor de eviden a personalului n cadrul


organizaiei:

10. evidena i pstrarea carnetelor de munc i a dosarelor de personal;


11. evidena concediilor medicale, a invoirilor, a concediilor de odihn, a desfacerilor
contractelor individuale de munc (concedierilor), fluctuaiei de personal, etc...

Activiti specifice de personal:

1. inregistrarea contracului individual de munc sau a deciziei de desfacere a


contractului individual de munc n registrul de eviden a salariailor, n carnetul
de munc ila Inspectoratul de Munc;
2. intocmirea fomularelor de desfacere a contractului individual de munc (decizie
de desfacere a contractului individual de munc, not de lichidare);
3. intocmirea adresei de ntiinare a salariatului cu privire la modificrile care se
intenioneaz s se duc la (contract individual de munc) conform Codului
Muncii;
4. intocmirea dosarelor de pensionare conform legislaiei n vigoare pentru angajaii
societii care solicit acestea;
5. Eliberarea de adeverine solicitate de salariai dar i foti salariai pentru medicul
de familie sau alte motive; eliberarea de adeverine pentru grup de munc i
sporuri pentru fotii angajai ai societii dar i pentru cei plecai n strintate n
conformitate cu datele extrase din dosarele personale i conturile existente n
arhiv; ntocmirea pe calculator i redactarea de adeverine, formulare i alte acte
specifice biroului;

Evidena i pstrarea n arhiva organizaiei a tuturor documentelor care se


creeaz n societate conform reglemetrilor n vigoare:

1. arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile i


a altor documente care s ecreaz n cadrul biroului;
2. organizarea i pstrarea documentelor arhivate pe sectii, sectoare, luni, ani;
3. inerea inventarului arhivei la zi, precum i a registrului de eviden curent a
arhivei;
4. primirea documentelor arhivate din anul expirat la sediul societii, iar de la
5. obiective cu un an n um (numai dac este respectat legea 16/1996 i 358/2002 copertat, numerotat, nuruit i sigilat);
6. legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfcut;
7. convocarea Comisiei de Selecionare a documentelor care au depit termenul de
pstrare confrom Nomenclatorului arhivistic, numit de conducere a societii;
8. selecionarea, scoaterea din eviden i predarea din arhiv a documentelor care
au depit termenul de pstrare cu aprobarea Comisiei de Selecionare prin proces
verbal;
9. inerea evidenei proceselor verbale de predare - primire a dosarelor;

orice alt activitate specific departamentului resurse umane;

Autoritatea postului:

asigur inregistrarea corecta a documentelor aferente administrarii de personal


(operare carti de munca, intocmire contracte individuale de munca, etc...);

Pregtirea necesar postului de munc:

de baza : studii medii;


cursuri speciale: curs de inspector de resurse umane, op0erare Pc;

Competenele postului de munca:

cunotine si deprinderi:

8. Cunoaterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point),


Internet;
9. Cunotine de legislaia muncii - Codul Muncii (legea 53/2003);

cerinte aptitudinale:

1. nivel de inteligenta generala: mediu (capacitate de analiz i sintez);

aptitudini speciale:

1.
2.
3.
4.

capacitate crescut de a asculta descrierea unui eveniment i de a o nelege;


aptitudine generala de nvare;
aptitudini de comunicare oral i scris;
abilitatea de a utiliza limbajul scris, ct i oral pentru a comunica informaii sau
idei altor persoane;
5. atenie concentrat i distributiv;
6. vitez de cuprindere informaional (capacitate crescut de a combina o mulime
de informaii)

cerine comportamentale:

1. capacitate deosebit de relaionare interuman (sociabilitate, integrare n


colectiv);
2. volum ridicat de cunotine teoretice i practice in sfera legislatie muncii,
actualizari de legislatie in vigoare;
3. empatie i receptivitate fa de problemele umane;
4. integritate profesional (atitudine profesional imparial (profil etic);
5. eficien profesional (capacitate de mobilizare personal pentu finalizarea ntr-un
timp ct mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
6. persoalitate ordonata, analitica;

Conditiile postului de munc:

conditii fizice ale muncii - munc de birou dar i de teren;


program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie, cu
posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale;
natura muncii: att munc individual ct i munc de echip;
deplasari: pe distane scurte sau medii (la institutiile publice - ITM, etc);

Responsabilitti:

in raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar i persoane externe


(consultani, corpuri de control):

1. onestitate i confiden vis--vis de anagajaii firmei;

in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1. utilizeaz cu responsabilitate aparatura din dotare, fr abuzuri;

in raport cu produsele muncii:

1. rspunde disciplinar, contravenional sau penal, dup caz, pentru nendeplinirea


sau ndeplinirea necorespunztoare a sarcinilor de serviciu ;
2. contiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de ndeplinit;

in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;


2. respecta normele stipulate in R.I., Contractul Colectiv de Munc;

privind relatiile cu colegii de munca, subordonaii:

1. menine relaii colegiale si colaboreaz cu colegii;


Salarizare:

Salarizarea este n conformitate cu normele interne ale organizaiei;


Salariul de baz este remuneraia primit pentru realizarea la standarde superioare
de calitate a sarcinilor i atribuiilor sitpulate n prezenta fia postului;
Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenial, fiind de datoria
angajatorului de a aduce la cunotina salariatului acest aspect; orice abatere de la
aceast norm va fi sancionat disciplinar conform regulamentului intern al
societatii ....

Posibilitatile de promovare:

n sfera de activitate actual nu exist;


Transferul pe o poziie ierarhic supeiroar sau ntr-un alt domeniu de activitate se
face n funcie de nevoile organizaionale dar i de acumularea de noi de
deprinderi i capaciti specifice;