Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECIA GENERAL PROGRAME EUROPENE

BIBLIOGRAFIA
AFERENT FUNCIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DIRECIEI GENERALE PROGRAME
EUROPENE
1. Unitatea autoriti naionale pentru programe europene
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe
nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare
teritorial european, cu modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune i a punctelor
de informare n vederea implementrii programelor opera ionale de cooperare
teritorial european componenta transfrontalier;
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului
european de dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial
european;
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cre tere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 ;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecintate;
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de stabilire a normelor i procedurilor comune pentru punerea n
aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanarea aciunii externe.

2. Direcia control prim nivel, Serviciul verificare cheltuieli FEDR i IPA


Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile si completrile
ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe
nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare
teritoriala europeana, cu modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune i a punctelor
de informare n vederea implementrii programelor opera ionale de cooperare
teritorial european componenta transfrontalier;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
OMFP nr. 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit
din fonduri publice;
H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autorit ilor i
instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, precum i n
cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului, cu modificrile i
completrile ulterioare;
H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi i obligaii ale personalului romn trimis n
strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificrile i
completrile ulterioare;
H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului
european de dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial
european;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n
ceea ce privete norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru
programele de cooperare;

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17


decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cre tere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecintate;
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de stabilire a normelor i procedurilor comune pentru punerea n
aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanarea aciunii externe.
3. Direcia AM POR, Serviciul contractare axe prioritare
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Programul Operaional Regional 2007 2013, publicat pe pagina de web a POR
(www.inforegio.ro);
Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaional Regional 2007 2013;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cre tere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.
4. Direcia monitorizare, Serviciul monitorizare proiecte de cooperare teritorial
european
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului;

Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind


Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului
european de dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial
european,
Regulamentul CE) nr. 1828/2006, de stabilire a regulilor privind implementarea
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 i a Regulamentului nr. 1080/2006, privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, cu modificrile ulterioare,
Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de instituire a unui Instrument european de vecintate, cu modificrile
ulterioare;
Regulamentului (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor
dispoziii specifice privind punerea n aplicare a programelor de cooperare
transfrontalier finanate n temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al
Parlamentului European i al Consiliului de instituire a unui Instrument european de
vecintate;
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de stabilire a normelor i procedurilor comune pentru punerea n
aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanarea aciunilor externe;
Regulamentul (CE) nr. 951/2007 de stabilire a regulilor privind implementarea
programelor de cooperare transfrontalier finanate conform Regulamentului (CE)
nr.1638/2006 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a prevederilor
generale privind instituirea unui instrument european de vecintate i parteneriat
(ENPI), cu modificrile ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui
Instrument de asisten pentru preaderare (IPA), cu modificrile ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere n aplicare a
Regulamentului 1085/2006 de instituire a unui instrument de asisten pentrtu
preaderare (IPA), cu modificrile ulterioare;
Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de instituire a unui instrument de asisten pentru preaderare (IPA II),
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
martie 2014 de stabilire a normelor i procedurilor comune pentru punerea n
aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanarea aciunilor externe,
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile completrile ulterioare ulterioare,
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat.
5. Direcia autorizare programe
a) Serviciul autorizare programul operaional regional
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;

Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor


efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele opera ionale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau
a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare;
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen, cu modificrile i completrile ulterioare;
Programul Operaional Regional;
Ordinele comune MDRT/ MFP pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru fiecare domeniu major de intervenie din cadrul Programului Operaional
Regional 2007-2013 (DMI 1.1: Ordin comun nr. 1360/1938/2011; DMI 2.1: Ordin comun
nr. 607/914/2007; DMI 3.1: Ordin comun nr. 1118/2338/2007; DMI 3.2: Ordin comun
nr. 1119/2392/2007; DMI 3.3: Ordin comun nr. 910/1742/2007; DMI 3.4: Ordin comun
nr. 185/621/2008; DMI 4.1: Ordin comun nr. 267/1447/2008; DMI 4.2: Ordin comun nr.
275/1446/2008; DMI 4.3: Ordin comun nr. 31/503/2008; DMI 5.1: Ordin comun nr.
144/580/2008; Ordin comun nr. 969/2722/2008; Ordin comun nr. 40/323/2009; DMI
5.2: Ordin comun nr. 245/1549/2008; DMI 5.3: Ordin comun nr. 665/2604/2008; Ordin
comun nr. 60/406/2009; Ordin comun nr. 1848/2023/2010).
b) Serviciul autorizare programe de cooperare teritorial european
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe
nerambursabile i a cofinanrii publice naionale pentru Obiectivul Cooperare
Teritorial European, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul MDRT / MFP nr. 252/489/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea i utilizarea fondurilor externe
nerambursabile i a cofinanrii publice naionale pentru Obiectivul Cooperare
Teritorial European;
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de

servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu


modificrile i completrile ulterioare;

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare


la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contactelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare,
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006 ce conine prevederi generale cu privire la
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind
prevederile generale ale Fondurilor Structurale;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1080/2006 cu privire la Fondul European de
Dezvoltare Regional i care abrog Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1783/1999;
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana;
Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 care stabileste regulile de implementare a RC
1083/2006 si RC 1080/2006.
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitii Europene.
Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 privind Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare.
Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat.
Regulamentul (CE) nr. 951/2007 privind regulile de implementare pentru programele
de cooperare transfrontalier finanate prin Regulamentul (EC) nr. 1638/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului privind Instrumentul European de Vecintate
i Parteneriat.
Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru implementarea Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1085/2006 privind Instrumentul de Asisten pentru Pre-aderare.
c) Serviciul verificare achiziii publice i conflict de interese POR
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana

de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i


sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau
a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare i selecie;
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a
prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul
Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999;
Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006 stabilind regulile pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 n care se stabilesc
prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul
Social European i Fondul de Coeziune i pentru implementarea Regulamentului (CE)
nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului pentru Fondul European de
Dezvoltare Regional;
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999.

S-ar putea să vă placă și