Sunteți pe pagina 1din 3

MUNICIPIUL TIMISOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Referitor la procedura de atribuire a contractului avnd ca obiect: avnd ca obiect: Executia lucrarilor
aferente proiectului Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din
Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna-faza 3, cod SMIS
48.190
Clasificare CPV: 45321000-3 Lucrri de izolare termica, 45400000-1 Lucrari de finisare a constructiilor,
45261310-0 Lucrari de hidroizolare, 45421150-0 lLucrari de instalare de tamplarie nemetelica,
45261410-1 Lucrari de izolare a acoperisului.

Invitatie de participare nr. 366627/29.10.2014, publicata n SEAP: www.e-licitatie.ro i afiata la


adresa de internet a autoritii contractante, www.primariatm.ro.;
PROCES-VERBAL al edinei de deschidere a ofertelor inregistrat cu nr. SC2014- 30685/17.11.2014
Conform procesului verbal de deschidere al oferelor mia sus amintit au fost depuse oferte astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Denumire operator economic

Nr. /data, ora


nregistrare oferta
SC ROMCO SYSTEM SRL
AP2014- 882/
14.11.2014, 11:25
SC MC&V CONSTRUCT SRL
AP2014- 885/
14.11.2014, 15:24
SC PRO SAMAC CONSTRUCT
AP2014- 886/
SRL + S.C. AKINHTA S.R.L.
17.11.2014, 08:33
S.C. CONS ELECTRIFICAREA
AP2014- 887/
INSTAL S.R.L.
17.11.2014, 08:43
SC A.F. CONSULTING S.R.L.
AP2014- 888/
17.11.2014, 08:53
S.C AQUA CONSTRUCT S.R.L
AP2014- 889/
17.11.2014, 09:04
SC AXELA CONSTRUCTII
AP2014- 890/
SRL
17.11.2014, 09:20
S.C. NEXMET S.R.L.
AP2014- 891/
17.11.2014, 09:27
S.C. GENERAL
AP2014- 892/
MANAGEMENT
17.11.2014, 09:29
CONSTRUCTIONS GROUP
S.R.L.
SC GTI SANBOD CONSTRUCT
AP2014- 893/
SRL
17.11.2014, 09:35
S.C. AGMA TIUCA
AP2014- 894/
CONSTRUCT S.R.L.
17.11.2014,
09:35
SC DRUMURI MUNICIPALE
AP2014TIMISOARA S.A.+ S.C.
895/17.11.2014,
TROVACASA S.R.L.
09:43
S.C. TROVACASA S.R.L.+SC
AP2014DRUMURI MUNICIPALE
896/17.11.2014,
TIMISOARA S.A.
09:57

Lot 1
X

Loturi pentru care s-a depus oferta


Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6
X
X
X
X
X

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

In baza art. 692 aliniat (2) din OUG 34/2006, publicam denumirea si datele de identificare a
ofertanilor participanti la procedura i dup caz ale subcontractanilor si tertilor sustinatori ai
acestora, dup cum urmeaz:
Nr
crt
1.
2.
3.

DENUMIRE
OFERTANTI
/
SUBCONTRACTANTI/TERTI
SUSTINATORI
SC ROMCO SYSTEM SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
SC MC&V CONSTRUCT SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
S.C. PRO SAMAC CONSTRUCT SRL
-lider
S.C. AKINHTA S.R.L. -asociat

4.

5.
6.

Nu are declarati subcontractanti/terti


sustinatori
SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL
SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
SC A.F. CONSULTING S.R.L.
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
SC AQUA CONSTRUCT SRL
SC COSTADOR SRL tert sustinator

7.
8.

Nu are declarati asociati/subcontractanti


SC ALEX DIA CONSTRUCT SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
SC NEXMET SRL
SC LUCONS SRL tert sustinator

9.

10.
11.

Nu are declarati asociati/subcontractanti


SC GENERAL MANAGEMENT
CONSTRUCTIONS GROUP SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
SC GTI SANBOD CONSTRUCT SRL
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori
S.C. AGMA TIUCA CONSTRUCT S.R.L.
Nu are declarati asociati/subcontractanti/terti
sustinatori

DATE IDENTIFICARE
Adresa: Bucuresti, sector.3, B-dul Theodor Pallady
nr. 50, CUI RO 15315902, J40/4152/2003
Adresa: Timisoara, str. Carabusului nr. 13, CUI
18953646, J35/2652/2006
Adresa: Timisoara, str. Mihai Eminescu nr. 24, CUI
RO 14318412, J35/1369/2001
Adresa: Timisoara, str. Mihai Eminescu nr. 24, CUI
RO 24534545; J35/3474/2008

Adresa: Timisoara, str. Stuparilor nr. 77, CUI RO


9315533; J35/336/1997
Adresa: Bucuresti, Str. Evidentiatilor nr. 3 sector 4,
RO 12972517, J40/4248/2000
Adresa: Arad, Str. Stefan Augustin Doinas nr. 18,
RO 17365583, J02/517/2005
Adresa: Timisoara, str. Zanoaga nr. 13, CUI RO
17877010, J35/2697/2005
Adresa:Timisoara , str. Martir Dumitru Jugaru nr. 12
bl.60ac.B ap.2, CUI RO 14878495, J35/1448/2002
Adresa: Timisoara, str. Mures nr. 132, CUI RO
21458800, J35/1255/2007
Adresa: Timisoara, str. Mures nr. 132, CUI RO
16523804, J35/1810/2004
Adresa: Bucuresti, sector 2, str. Armeneasca nr. 36,
CUI RO 16004815, J40/17375/2003
Adresa: Timisoara, str. Campului nr. 71, CUI RO
15350330, J35/846/2003
Adresa: Timisoara, str. Constructorilor nr. 2, CUI
RO 6852737, J35/3841/1994

12.

13.

SC DRUMURI MUNICIPALE
TIMISOARA S.A. lider

Adresa: Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, CUI RO


3286536; J35/3475/1994

SC TROVACASA SRL asociat

Adresa: Timisoara, str. Rascoala din 1907 nr. 24,


CUI RO 16333672, J35/1076/2004

SC TEHNOREX GLASS PROD SRL


-subcontractant

Adresa:Loc. Dumbravita, Jud. Timis, str. Conac nr.


1, CUI RO 25559009, J35/1093/2009

Nu are declarati terti sustinatori.


SC TROVACASA SRL - lider

Adresa: Timisoara, str. Rascoala din 1907 nr. 24,


CUI RO 16333672, J35/1076/2004

S.C. DRUMURI MUNICIPALE


TIMISOARA S.A. - asociat

Adresa: Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, CUI RO


3286536; J35/3475/1994

SC TEHNOREX GLASS PROD SRL


-subcontractant

Adresa:Loc. Dumbravita, Jud. Timis, str. Conac nr.


1, CUI 25559009, J35/1093/2009

Nu are declarati terti sustinatori.

Timisoara, Data completrii: 18.11.2014