Sunteți pe pagina 1din 11

Nr. 99839/04.02.

2015
ANUN
Din data de 04.02.2015
privind concursul de ocupare a nou funcii publice vacante din cadrul aparatului propriu al
Ministerului Justiiei i din Direcia Naional de Proba iune
Ministerul Justiiei organizeaz concurs pentru ocuparea a nou funcii publice vacante
din cadrul aparatului propriu, precum i din cadrul Direc iei Na ionale de Proba iune.
Concursul const ntr-o prob scris i un interviu.
Proba scris va avea loc n data de 16 martie 2015, la sediul Ministerului Justiiei din
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureti, ncepnd cu ora 10.30, i interviul n aceeai
locaie, data i ora exact urmnd s fie afiate la sediul Ministerului Justiiei, precum i pe
site-ul instituiei, dup susinerea probei scrise.
Dosarul de concurs va conine n mod obligatoriu:
a) formularul de nscriere completat;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
d) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n
munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult
6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre
unitile sanitare abilitate;
g) declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat
activiti de poliie politic.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii Publice.
Copiile de pe actele prevzute mai sus, la literele b, c i d, se prezint n copii
legalizate sau nsoite de documentele originale, care se certific pentru conformitatea cu
originalul de ctre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie rspundere. n acest caz,
candidatul declarat admis la selecia dosarelor are obligaia de a completa dosarul de concurs
cu originalul documentului pe tot parcursul desfurrii concursului, dar nu mai trziu de 5
zile lucrtoare de la data la care a fost declarat admis n urma seleciei dosarelor, sub
sanciunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de nscriere, precum i modelul de adeverin de vechime n munc i / sau
n specialitatea studiilor - formatul standard aprobat prin Ordinul Preedintelui ANFP nr.
192/17.01.2013, se pun la dispoziie candidailor prin secretariatul comisiei de concurs sau
poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justiiei www.just.ro, seciunea Posturi vacante.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 1 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Condiii de participare la concurs:


Generale: Candidaii trebuie s ndeplineasca condiiile privind ocuparea funciilor
publice, prevzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i condiiile minime de vechime
n specialitatea studiilor necesare participrii la concurs, prevzute la art. 57 alin. (5) din
acelai act normativ, respectiv:
a) un an n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice, pentru ocuparea
funciilor publice de execuie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea
funciilor publice de execuie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru
ocuparea funciilor publice de execuie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice, pentru ocuparea
funciilor publice de execuie de grad profesional principal;
c) 9 ani n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice, pentru ocuparea
funciilor publice de execuie de grad profesional superior.
1. SERVICIUL COMUNICARE I RELAII PUBLICE
- Consilier, clasa I, gradul asistent
Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n stiin e juridice
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:

Statutul funcionarilor publici;

Codul de conduit a funcionarilor publici;

Activitatea de soluionare a petiiilor;

Organizarea Registrului naional al persoanelor juridice fr scop patrimonial;


Acordarea disponibilitii denumirii; Dispoziii speciale;

Registrul naional al persoanelor juridice fr scop patrimonial;

Atribuiile Serviciului comunicare i relaii publice;

Organizarea i funcionarea Ministerului Justi iei .


Bibliografie:

Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i


completrile ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, republicat;

Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a


petiiilor cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului justiiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea Registrului asociaiilor i fundaiilor, Registrului
federaiilor i Registrului naional al persoanelor juridice fr scop patrimonial cu
modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii cu modificrile i


completrile ulterioare;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 2 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Regulamentul de organizare i funcionare a Ministerului Justiiei, aprobat prin Ordinul


ministrului justiiei nr. 120/C/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

DIRECIA FINANCIAR CONTABIL Biroul salarizare i drepturi de personal

Consilier, clasa I, gradul principal

Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii


superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiin e
economice.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:

Principiile care stau la baza legii unice de salarizare

Elementele sistemului de salarizare

Drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada


delegrii i detarii

Drepturile judectorilor i procurorilor

Statutul funcionarilor publici

Atribuiile principale ale Ministerului Justiiei n domeniul gestionrii resurselor

Codul de conduit a funcionarilor publici

Principii bugetare

Categorii de ordonatori de credite

Rolul ordonatorilor de credite

Responsabilitile ordonatorilor de credite

Contribuii sociale obligatorii.


Bibliografia:

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice,
cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i


completrile ulterioare;

Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale
judectorilor, procurorilor i altor categorii de personal din sistemul justiiei, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 293/2004 privind statutul funcionarilor publici cu statut special din
Administraia Naional a Penitenciarelor, republicat;

Ordonana Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale funcionarilor
publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 1860/2004, privind drepturile i obligaiile personalului


autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate,
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 3 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului, cu modificrile i


completrile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat.

3. SERVICIUL PROFESII JURIDICE CONEXE


-

Referent, clasa III, gradul superior

Condiii specifice: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplom de
bacalaureat.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:

Organizarea i funcionarea Ministerului Justi iei ;

Atribuiile Serviciului profesii juridice conexe;

Statutul funcionarilor publici;

Codul de conduit a funcionarilor publici;


Bibliografia:
Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare a Ministerului Justiiei, aprobat prin Ordinul
ministrului justiiei nr. 120/C/2011 cu modificrile i completrile ulterioare (Titlul VII
Capitolul VII, Seciunea a 2-a Serviciul profesii juridice conexe);
Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, republicat;
4. DIRECIA NAIONAL DE PROBAIUNE - DIRECIA ECONOMIC
- Consilier, clasa I, gradul superior - 1 post - cu atribuii n domeniul achizi iilor publice
Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare
de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine economice sau
tiine inginereti.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:
Statutul funcionarilor publici;
Codul de conduit a funcionarilor publici;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 4 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice


i a contractelor de concesiune de servicii;
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie
public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;
Contracte ntre profesioniti i autoriti contractante;
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie
public prin mijloace electronice din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Formularea criteriilor de calificare i selecie;
Prevederi referitoare la investiii publice;
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, eviden a i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Msuri privind cheltuielile publice;
Atribuiile Direciei Naionale de Probatiune.

Bibliografia:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat;

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de


achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public din Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 72/2013 privind msurile pentru combaterea ntrzierii n executarea


obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte ncheiate ntre
profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante, cu modificrile i completrile
ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 1660/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public prin mijloace
electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Ordinul preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea


Achiziiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare i selec ie;

Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor


metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor institu iilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 5 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe


anul 2009 i reglementarea unor msuri financiar-fiscale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de
probaiune, cu modificrile i completrile ulterioare.

- Consilier, clasa I, gradul superior - 1 post - cu atribuii n domeniul salarizrii


Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine
economice.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:
Statutul funcionarilor publici;
Codul de conduit a funcionarilor publici;
Salarizarea i alte drepturi ale personalului din serviciile de proba iune;
Statutul personalului de probaiune;
Salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice:
a. Dispoziii generale
b. Reglementri comune
c. Elementele sistemului de salarizare
d. Anexa I - Familia ocupaional de funcii bugetare administraie: B. Reglementri
specifice funciilor publice
e. Anexa VI - Familia ocupaional de func ii bugetare justiie: capitolul VII, capitolul VIII
seciunea a 7-a i a 8-a;
Concediul de odihn i alte concedii ale salaria ilor din administra ia public, din regiile
autonome cu specific deosebit i din unitile bugetare;
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, eviden a i raportarea angajamentelor
bugetare i legale;
Codul muncii:
a. domeniul de aplicare
b. principii fundamentale
c. ncheierea contractului individual de munc
d. executarea contractului individual de munc
e. modificarea contractului individual de munc
f. suspendarea contractului individual de munc
g. ncetarea contractului de munc

Codul Fiscal:
a. Impozit pe venit (Titlul III)
b. Contribuii sociale obligatorii (Titlul IX ^2)
Execuia bugetar;
Drepturile i ndatoririle judectorilor i procurorilor;
Atribuiile Direciei Naionale de Probatiune.
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 6 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Bibliografia:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat;
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale personalului din serviciile de
probaiune, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de proba iune, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea unitar a personalului pltit din
fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihn i alte concedii ale
salariailor din administraia publica, din regiile autonome cu specific deosebit i din
unitile bugetare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor institu iilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de
probaiune, cu modificrile i completrile ulterioare.
- Consilier, clasa I, gradul principal - 1 post - cu atribuii n domeniul financiar
Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine
economice.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:
Statutul funcionarilor publici;
Codul de conduit al funcionarilor publici;
Drepturile i obligaiile personalului autorit ilor i institu iilor publice pe perioada delegrii
i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localit ii, n interesul
serviciului;
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor
bugetare i legale;
Aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu
privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri financiarfiscale;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 7 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ile i institu iile publice;
Execuia bugetar;
Legea contabilitii;
Regulamentul operaiilor de casa ale unit ilor socialiste;
Normele de organizare n ar a aciunilor de protocol;
Drepturile i obligaiile personalului romn trimis n strintate pentru ndeplinire unor
misiuni cu caracter temporar;
Documentele financiar-contabile;
Angajarea gestionarilor, constituirea de garan ii i rspunderea n legtur cu gestionarea
bunurilor agenilor economici, autoritilor sau institu iilor publice;
Msuri de reducere a cheltuielilor publice i ntrirea disciplinei financiare i de modificare
i completare a unor acte normative;
Formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 201/2003;
Atribuiile Direciei Naionale de Probaiune.

Bibliografia:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat;

Hotrrea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile i obliga iile personalului


autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i deta rii n alt localitate,
precum i n cazul deplasrii, n cadrul localit ii, n interesul serviciului, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor


metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor institu iilor
publice, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe
anul 2009 i reglementarea unor msuri financiar-fiscale , cu modificrile i completrile
ulterioare;

Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritile i instituiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitii, cu modificrile i completrile ulterioare;

Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului opera iilor de casa ale
unitilor socialiste;

Hotrrea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare n ar a ac iunilor de


protocol, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi i obliga ii ale personalului
romn trimis n strintate pentru ndeplinire unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 8 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor agen ilor economici, autorit ilor sau
instituiilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 26/2012 privind unele msuri de reducere a
cheltuielilor publice i ntrirea disciplinei financiare i de modificare i completare a unor
acte normative;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 201/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziiilor Legii nr.252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de
probaiune, cu modificrile i completrile ulterioare.

- Consilier, clasa I, gradul asistent - 2 posturi - cu atribuii n domeniul contabilitii:


Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine
economice.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:
Statutul funcionarilor publici;
Codul de conduit al funcionarilor publici;
Legea contabilitii;
Normele privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii;
Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor publice,
Planul de conturi pentru instituiile publice i instruc iunile de aplicare a acestuia;
Clasificaia indicatorilor privind finanele publice;
Reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul institu iilor publice;
Documentele financiar-contabile;
Amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale;
Gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar al Spaiului Economic European 2009 - 2014 i Mecanismului financiar
norvegian 2009 - 2014;
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
23/2013 privind gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009 - 2014 i Mecanismului
financiar norvegian 2009 - 2014;
Atribuiile Direciei Naionale de Probaiune.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 9 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Bibliografia:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat;

Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitii, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasifica iei
indicatorilor privind finanele publice;

Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe


aflate n patrimoniul instituiilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea i completarea


Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor publice,
Planul de conturi pentru instituiile publice i instruc iunile de aplicare a acestuia, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare;

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i


necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiar a


fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spa iului Economic
European 2009 - 2014 i Mecanismului financiar norvegian 2009 2014, cu modificrile
i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1683/2013 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 23/2013
privind gestionarea financiar a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar al Spaiului Economic European 2009-2014 i Mecanismului financiar norvegian
2009-2014;

Hotrrea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a


dispoziiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de
probaiune, cu modificrile i completrile ulterioare.
- Expert, clasa I, gradul principal - 1 post - cu atribuii n domeniul administrativ:
Condiii specifice: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent, n tiine
economice.
Tematica i bibliografia de concurs:
Tematica:
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 10 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

Statutul funcionarilor publici;


Codul de conduit al funcionarilor publici;
Legea contabilitii;
Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ile i institu iile publice;
Documentele financiar-contabile;
Msuri de reducere a cheltuielilor publice;
Catalogul privind clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe;
Stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
Atribuiile Direciei Naionale de Probaiune.

Bibliografia:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat;

Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitii cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritile i instituiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a


cheltuielilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea


i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, cu modificrile i completrile
ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

Hotrrea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a


dispoziiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de
probatiune, cu modificrile i completrile ulterioare.
Dosarele pot fi depuse n termen de 20 de zile de la data publicrii anunului n
Monitorul Oficial al Romniei, respectiv pn la data de 23 februarie 2015, la secretariatul
Direciei resurse umane din Ministerul Justi iei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucure ti, etaj 2,
camera 6.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 11 din 11
COD: FP-03-07 ver.2

S-ar putea să vă placă și