Sunteți pe pagina 1din 79

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT MODEL
Ferm de legume in spatii protejate

Solicitant:

Popescu Iulian ntreprindere Individuala


Adresa:
Comuna Mrcineni, Judetul Buzu
Reprezentant:
Popescu Iulian
Reprezentant
Tel./Fax:
0731.000.000
Email:
solicitant_potential@yahoo.com

Studiu de fezabilitate

pagina 1 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Foaie de capat

S.C. PROIECTANT GENERAL S.R.L.


Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect
Proiectat
Desenat

Studiu de fezabilitate

pagina 2 din 79

Semnatura

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Continutul cadru al studiului de fezabilitate


- pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montajI Partile scrise..................................................................................................................................4
1. Date generale...............................................................................................................................4
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului..................................................................................................4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului...................................................................................4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului..............................................4
2. Descrierea proiectului..................................................................................................................5
2.1 Denumirea investiiei.............................................................................................................5
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)......................................................5
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati.............................................................................................5
2.4 Descrierea investitiilor...........................................................................................................9
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei..........................................................12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.......................................13
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului...........................13
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite
in implementarea proiectului.....................................................................................................16
3. Date tehnice ale investitiei.........................................................................................................20
3.1 Date generale.......................................................................................................................20
3.2 Caracteristicile principale ale construciilor........................................................................20
3.3 Structura constructiv..........................................................................................................22
3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc)
...................................................................................................................................................24
3.5 Instalaii aferente construciilor..........................................................................................25
3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora................................................................27
3.7 Avize i acorduri..................................................................................................................28
3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/
echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile.................................28
4. Durata de realizare (luni) i etape principale.............................................................................35
5. Costul estimativ al investiiei.....................................................................................................46
6. Finanarea investiiei..................................................................................................................54
7. Date privind fora de munc......................................................................................................54
7.1 Total personal existent: 0 angajati........................................................................................54
7.2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei....................................54
7.3 Responsabil legal.................................................................................................................55
II Prile desenate.......................................................................................................................56
III Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................69
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare....................................69
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune........................................................72
9.3 Indicatori financiari..............................................................................................................75

Studiu de fezabilitate

pagina 3 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

I Prile scrise
1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia


Denumire solicitant: Popescu Iulian Intreprindere Individuala.
Sediul social:
Comuna Maracineni, Judetul Buzau
Cod unic de inregistrare: 13080320
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/18.01.2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Popescu Iulian a fost infiintata in anul 2013.
Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca
desfasoara respectivelel activitati)

Activitatea principala a solicitantului este:Cultivarea


radacinoaselor si a tuberculilor cod CAEN 0113.

legumelor

si

pepenilor,

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix

Data
achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Nr.crt

1.

Amplasare
Judet/Localitate

Comuna Maracineni,
Judetul Buzau

Studiu de fezabilitate

Valoare neta la data


intocmirii ultimului bilant
-RONNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

TERENURI
Suprafata totala (mp)
/ Categoria de
folosinta
2.000 mp
Teren arabil

pagina 4 din 79

Valoarea
contabila
- Lei-

Regim juridic

1.000 Lei

Proprietate Popescu
Iulian Intreprindere
Individuala conform
Contractului de
vanzare cumparare
nr. 59/04.02.2013

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiiei
Ferma de legume in spatii protejate

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)


S.C. Proiectant General S.R.L.

Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti


Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; office@proiectant_general.ro
Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management
Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura
Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013


Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR
pentru Ferma de legume in spatii protejate.

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati


se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie
eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor
existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare, etc. Se va descrie
conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza
capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in
comuna Maracineni, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei
capacitate va fi de 1.000 mp.
Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in sistem
conventional.
Investitia este structurata astfel:
Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu policarbonat
si folie triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire,
sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie si incalzire, instalatiile necesare
asigurarii utilitatilor obiectivului.
Suprafata construita = 1.000 mp

Fig.1 Model sera modulara

Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei timp de 2-3 zile;


Suprafata construita = 37,45 mp
Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat;

Studiu de fezabilitate

pagina 5 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape, transpaleti
manuali, cantar.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii 121
Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile
agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121,
astfel:
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii Popescu Iulian Intreprindere Individuala printr-o
utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea
standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o
tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de
irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea
competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale
reflectata prin urmatorii factori:
o

o
o

Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la


castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in
functie de soiul de legume cultivat);
Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata mare si
de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate
si echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc;
Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens
intreprinderea individuala va crea un loc de munca;
Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate
pentru legume este o noiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele
aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;
In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este
determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin
caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de conditionare
(sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora;
Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde de
comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie de
caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand
abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Popescu Iulian Intreprindere Individuala va conduce la


indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei,
inclusiv a celei ecologice.
o

Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si


procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate
pentru a prelua vantul foarte puternic;
Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu
generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin
microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura
desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime,
tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin

Studiu de fezabilitate

pagina 6 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte
bune;
o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica
oportunitatile de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele
previzionate ale pietei: cultivarea de patrunjel, ceapa verde, spanac, etc.;
o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa
legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie) caracterizata de existenta
unei oferte reduse de produse proaspete.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si
instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in
conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In
etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele
fluxului tehnologic, astfel:
o

Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii,


aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va
fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului,
de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);
Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul
va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si
transpaleti manuali).

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.


o

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ca urmare a


infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala
in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

Venituri din
productia
vanduta (Lei)
o

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

134.400

134.400

134.400

134.400

134.400

In mod evident, cultivarea legumelor, precum si sortarea, ambalarea, manipularea si


depozitarea in cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de garantie
astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele mai bune
conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult decat atat,
cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin


indeplinirea obiectivelor operationale.
Obiective operationale
Obiective de ordin tehnic
o

Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire,
inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90
km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).
Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti
manuali), echipamente pentru desfacerea productiei (cantar), utilaje pentru pregatirea
terenului (motosape manuale), etc.

Obiective de ordin economico-financiar


o

La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata,


specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la
infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o perioada de recoltare
cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la
cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

Studiu de fezabilitate

pagina 7 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru
intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre
cultivare de legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin
investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a
recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.
o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si
platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.
o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in
anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.
Obiective de mediu
o

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare


sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte
normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor
fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund
nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un
impact negativ asupra mediului.
Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata,
fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete
si sa se excluda contaminarea produselor alimentare depozitate.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de
2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea
legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea
capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivata tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarnavara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivata castraveti
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II

Studiu de fezabilitate

Tomate
500
2
3
4
6.000
2,5
3
3.750
9.750

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Castraveti
500
2
6
4
12.000

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu

kg/mp/luna

4
10.000

luni
kg/ciclu

pagina 8 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

Productie totala anuala

_Ferma de legume

22.000

kg/an

Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:


Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala salata verde
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (oct - dec)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (ian - mar)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Salata verde
1.000
2
12
1
12.000
12
1
12.000
24.000

mp
cicluri/an
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se


realiza la finalizarea investitiei:
Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)
Denumirea culturii
UM
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
9.750
9.750
9.750
9.750
9.750
Tomate
kg
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Castraveti
kg
Salata verde

buc

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

***
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform
Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Maracineni din judetul
Buzau are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile, productia
obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de
investitie fiind:
Nr.
crt

Legume

1.
2.

Tomate
Castraveti

Potential agricol Comuna


Maracineni
(Kg/ha)
108.000
240.000

2.4 Descrierea investitiilor


Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la
care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice: indeplinirea
standardelor pentru laptele crud).

Studiu de fezabilitate

pagina 9 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:
Investitia /utilajele
care se realizeaza
pentru adaptarea la
standarde

Valoare
Lei

Standardul la
care se face
adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei *

Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere de legume.


* Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea
termenului de gratie al standardului.

BUGETUL INDICATIV
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura
121
Cheltuieli
Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile
neeligibile
EUR
EUR
1
2
3
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total,
din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport,
alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii

Studiu de fezabilitate

pagina 10 din 79

Total
EUR
4

0
0

0
0

0
0

3.300

3.300

2.998

2.998

200
328
1.470
0
0
1.000
Cheltuieli capitol 3 se
limita de 8%

0
200
0
328
0
1.470
0
0
0
0
0
1.000
incadreaza in

43.073

43.073

43.073
28.873
200

0
0
0

43.073
28.873
200

12.550

12.550

950

950

500
0
0
0
0
0
0
0
629
400
400

0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0

500
0
0
0
0
0
0
0
5.262
400
400

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Masura
121
Cheltuieli
Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile
neeligibile
EUR
EUR
1
2
3
de antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total,
din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar

0
4.633
0

0
4.862
0

0
0
0
0
0
0
50.000
4.633
54.633
Actualizare mai mica de 5% din
valoarea eligibila
0
0
50.000
50.000
11.866
11.866
66.499
Data intocmirii
Studiului de
17.05.201
Fezabilitate/Memoriulu
3
i Justificativ
Curs EUR
4,3370
LEI
EUR
288.407
66.499
216.850
50.000
71.557
16.499
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
20.000

Cofinantare privata, din care:

30.000
30.000
50.000

20.000
16.499

46.499

16.499

16.499
30.000
66.499

16.499
40%

10.000

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public


nerambursabil

Studiu de fezabilitate

EUR
4

0
229
0

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si


cofinantare nationala)
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat

Total

pagina 11 din 79

50%

Suma avans mai mica


de 50% din ajutorul
public

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca legumele au
constituit si constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane, datorita insusirilor
senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le contin.
O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie in
stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma conservata.
Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o proportie, uneori destul
de ridicata.
Situatia sectorului legumicol din Romania:
Perioada inainte de anul 1989 se caracterizeaza prin:
o

Statul era principalul valorificator de produse horticole, care dicta preturile in


avantajul intreprinderilor de stat, impunea contractarile obligatorii pentru gospodariile
populatiei;

Lipsa oricarei concurente si a mecanismului de piata determina vanzarea i


cumpararea in conditii impuse.

Perioada dupa anul 1990 este caracterizata prin:


o

In primii ani dupa 1990, Romania s-a confruntat cu o situatie in aparenta


paradoxala. Desi dispunem de un important potential de productie horticola, piata
romaneasca este dominata de legume si fructe din import, chiar si in sezonul de
producere a acestora. Din datele furnizate de Societatea Romana a Horticultorilor (SRH),
rezulta ca aceste importuri depasesc anual 100 milioane USD, suma care nu include
produsele exotice pe care este normal si necesar sa le aducem din tarile de origine.

Astfel, la produsele de depozit (ceapa, radacinoase, varza) importurile detin cea


mai mare pondere. Grav este ca piata este acaparata de importatori si la legumele
proaspete - tomate, ardei, castraveti, mazare etc. Cauzele acestei situatii sunt
determinate de degradarea sistemului horticol, vechile structuri de productie au disparut
si nu au aparut altele viabile.

Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijinul financiar acordat in perioada de pre-aderare prin


Programul SAPARD, au fost modernizate 16 sere pe o suprafata de 1,432 ha si s-au construit 71
sere noi pe o suprafata de 16,689 ha, insa nu s-a reusit decat intr-o mica masura adaptarea
exploatatiilor horticole la nevoile actuale ale pietei.
In Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul
productiei agricole fata de media Uniunii Europene, insa productia este mult mai fluctuanta ca
in Uniunea Europeana. Productia locala este una foarte fragmentata, venind in proportie de
90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii.
Romania poate produce anual cca. 4.900.000 tone legume si fructe, din care legume 45%,
struguri pentru masa 15% i fructe 40%. Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat
controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in administrarea statului prin statiunile
de cercetare sau ADS.
Fata de tarile din Europa Centrala si de Est, Romania se situeaza pe locul trei in privinta
suprafetei totale cultivate. Aceasta o plaseaza cu mult inaintea urmatoarelor clasate (Ungaria,
Studiu de fezabilitate

pagina 12 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
cu circa 140.000 ha), dar cu mult in urma ocupantelor primelor poziii, respectiv Rusia, cu 5
milioane ha, i Polonia, cu un milion de hectare cultivate cu legume.
O analiza a pietei demonstreaza ca importurile de legume s-au dublat in ultimii 5 ani, importul
de legume facandu-se mai degraba din motive de suplinire a cererii decat pentru a aduce ceva
ce nu se cultiva local. Astfel, cel mai des se importa legume roii, cartofi si ceapa care
impreuna constituie 50% din importul de legume al tarii.
Potrivit datelor Institutului Naional de Statistica, consumul de legume pe cap de locuitor este
la un nivel rezonabil. Se manifesta o tendinta de crestere, de la 151,1 kg n anul 2001, la circa
230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de locuitor este de circa 1,3 ori mai mare decat cel
din Bulgaria i de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria. Datele statistice indica faptul ca
principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt cartofii, urmati de varza,
rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.
Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de
investitie al Popescu Iulian Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandusi infiintarea unei sere de legume (tomate, castraveti si salata verde) si a unui spatiu de
depozitare a acestora, care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului legumicol atat la nivel
judetean cat si national, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o valoare alimentara
ridicata.
Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul exploatatiilor
legumicole.
Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor intreprinderii individuale de a reusi sa-si
construiasca o sera de legume care utilizeaza tehnologii de cultura moderne pentru realizarea
de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate.
Implementarea proiectului prin atragerea de fonduri nerambursabile va avea ca rezultat o
rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare a investitiei mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitie ar fi fost realizat integral din surse proprii
ale solicitantului.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul


in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor
masurilor.
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va


fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului
Caracteristici generale ale pietei produselor
Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare,
insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un
ritm de crestere mai lent.
De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a
productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul
2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul
precedent, iar in anul 2011 cresterea este
ceva
mai
semnificativa,
de
15,6%
raportata la anul 2010.
Aceast evolutie a productiei de tomate
este strans legata de productivitatea
medie la hectar, care a urmat aceeasi
traiectorie de scadere semnificativa in anul
2007 (18,3%), pentru ca incepand din
2010
sa
inregistreze
crestere.
Studiu de fezabilitate

pagina 13 din 79
Sursa: Institutul National de Statistica

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Productivitate medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul
2006, reflectndu-se in acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.
Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de
productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri.
Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora
actuala pe piata romaneasca.
In primul rand, se observa o tendinta a
consumatorilor de a se orienta spre
produsele autohtone, in mod special cand
vine vorba despre produsele de sezon.
Gustul
acestora
determina
adesea
consumatorii
sa
aleaga
legumele
romanesti in detrimentul celor importate si
sa reduca sau chiar sa evite consumul
anumitor produse in extrasezon (de
exemplu rosiile in timpul iernii).

Sursa: Institutul National de Statistica

Studiu de fezabilitate

pagina 14 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care
include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de
legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul
2009.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca
materii prime principale rasaduri, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente,
dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare
ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc.
Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si
comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.
Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati
rasaduri tomate/an, 1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
materii
prime/materialeauxili
are /produse servicii

Adresa

Produs furnizat

Cantitatea
aproximati
va

Valoare
aproximati
va
-Lei-

% din
total
achizitii

SC RASADURI SRL

Buzau

Rasad

4.300 buc/an

3.940

22,48%

SC MATERIAL BIOLOGIC
LEGUME SRL

Buzau

Rasad

24.000
buc/an

7.200,00

41,08%

SC TRATAMENTE SERE
SRL

Buzau

Dezinfectanti sol,
fertilizanti
Tratament daunatori

91 l/an

471,00

0,03%

SC FOLII POLIETILENA
SRL, Alti furnizori
material auxiliare

Bucuresti

Folie plastic, sfoara,


alte materiale

5.915,00

33,75%

17.526,00

100,00
%

TOTAL

Politica si piata de desfacere.


Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban,
populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica
vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta regiunea Sud si Bucuresti - Ilfov (judetul
Buzau, Mun. Bucuresti).

Lant de distributie pentru desfacerea produselor:


Distribuitori
specializati
Productor
(II)

Magazine specializate
Asociatii de
producatori

Studiu de fezabilitate

pagina 15 din 79

Consumator
final

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

Nr. crt
1.
2.
3.
4.
TOTAL

__

_Ferma de legume

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Valoare
Client (Denumire si adresa)
aproximativa -LeiSC APROZAR SRL, Buzau
35.000,00
SC SUPERMARKET SRL, Buzau
14,400,00
45.000,00
SC HIPERMERKET SRL, Bucuresti
40.000,00
SC PROCESATOR DE LEGUME SRL, Buzau

% din
vanzari
26,04%
10,71%
33,48%
29,77%
100,00%

Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport


specializata, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin
forte proprii de desfacere si mai putin prin intermediul distribuitorilor.
Pe termen lung, II isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone
unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista
supraproductii.
Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste
desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural
(sol) existand practic din abundenta pe piata.
Analiza concurentei
Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu
care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal de mici producatori locali.
Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Firma
Ioana Rosioara PFA
Asociatia Familiala Familia
SC Fructe si Legume SRL

Judet
Buzau
Buzau
Buzau

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai
intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea
legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi
prin recomandari.
In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta
neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia
succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale
proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin
reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva,
depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si
comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin
selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate
standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre
valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.
Pretul diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon, adica mai mari in
extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon. In acelasi timp, produsele de
calitate superioara sau care ofera un avantaj comparativ cu concurenta (de exemplu
sunt curatate, cantarite si ambalate), pot fi vandute la un pret mai mare.
Studiu de fezabilitate

pagina 16 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Distributia pentru asigurarea valorificarii produselor, solicitantul va apela la
inchirierea unei masini de transport cu temperatura controlata. Cu ajutorul acesteia,
legumele isi pastreaza proprietatile mai bine, ajungand la punctul de livrare in conditii
bune.
Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin
seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela,
persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice,
recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ
alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este
valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane,
indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de


selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative
aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va
prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
generale si
obiectivele
specifice
EG1

Proiectul
respecta:
conformitatea
cu
obiectivul general
al msurii: cresterea
competitivitatii
sectorului
agricol
printr-o utilizare mai
buna a resurselor
umane si a factorilor
de
productie
si
indeplinirea
standardelor
nationale
si
a
standardelor
comunitare
a)
i cu cel puin
unul din
obiectivele
specifice:

Studiu de fezabilitate

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de
legume
moderne,
realizata
cu
o
tehnologie
performanta, echipata cu sisteme adecvate de
incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare,
iluminat corespunzator care va conduce in mod direct
la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca
urmare a atingerii unei performante generale reflectata
prin urmatorii factori:
o

Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu


la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12
plante/mp/ciclu
la
salata
verde
(productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul
de legume cultivat);
Obtinerea unor randamente de productie sporita,
produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate
superioara a produselor, va fi posibila ca urmare a
adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate
si achizitionarii de echipamente performante:
sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc.

Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei


de munca - in acest sens intreprinderea individuala
va crea un loc de munca.

Indeplinirea
standardelor
nationale
si
a
standardelor comunitare - in cadrul standardelor de
calitate a legumelor proaspete, conceptul de
calitate este determinat de aspectul comercial al
produselor proaspete prezentate la vanzare, prin
caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma
i culoare) si de conditionare (sortare, ambalare,
etichetare i prezentare) ale acestora.

Ca urmare, prevederile acestor standarde de


calitate, care se numesc i standarde de
comercializare, asigura uniformitatea clasificarii
legumelor proaspete, in funcie de caracteristicile
comerciale ale acestor produse, printr-un sistem
unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile

pagina 17 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Obiectivele
Obiectivele
generale si
urmarite
obiectivele
prin proiect
specifice

__

_Ferma de legume

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor
de cultura si zonele de productie.

a)
i

Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in


sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea
de frontoane placate cu policarbonat special proiectate
pentru a prelua vantul foarte puternic;

Introducerea
dezvoltarea

de

tehnologii

procedee

noi,

Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul


tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de
aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de
irigare prin microaspersie, sistem de umbrire,
antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura
desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a
legumelor
in
conditii
optime,
tehnologiile
performante folosite conducand la obtinerea de
produse de calitate, la randamente sporite, in
conditii de productivitate a muncii crescute. In
acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne
se urmareste realizarea unor conditii de munca
foarte bune;

In urma implementarii proiectului, solicitantul va


avea posibilitatea de a-si asigura valorificarea
oportunitatilor de pe piata, prin diversificarea
productiei in functie de tendintele previzionate ale
pietei: cultivarea de salata verde, patrunjel, ceapa
verde, etc.;

Datorita
sistemului
de
incalzire
a
serei,
intreprinderea individuala va putea comercializa
legume in acea perioada a anului (lunile
decembriemartie) caracterizata de existenta unei
oferte reduse de produse proaspete.

diversificarea
produciei, ajustarea
profilului, nivelului i
calitii produciei la
cerinele
inclusiv

pieei
a

celei

ecologice, precum i
producerea

utilizarea de energie
din

surse

regenerabile;

b)

Adaptarea

exploataiilor

la

standardele
comunitare;

Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin


achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante,
prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect,
care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In
etapa de cultivare si procesare a produselor propuse
prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului
tehnologic, astfel:
o o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare:
umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea,
irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva
daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a
achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare
a aerului, de incalzire, sisteme performante de
irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);
o

Studiu de fezabilitate

Vor fi respectate conditiile de depozitare,


manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi
indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de
depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).

pagina 18 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Obiectivele
Obiectivele
generale si
urmarite
obiectivele
prin proiect
specifice
c)

Creterea

veniturilor
exploataiilor
agricole sprijinite;

__

_Ferma de legume

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor
Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare
a serei de legume ce va conduce la diversificarea
activitatii intreprinderii, ca urmare a infiintarii noii
capacitati de productie. Veniturile estimate de
intreprinderea individuala in perioada de functionare se
regasesc in urmatorul tabel:
Anul 1
lei

Anul 2
lei

Anul 3
lei

Anul 4
lei

Anul 5
lei

134.40
0

134.40
0

134.40
0

134.40
0

134.40
0

d)

Sprijinirea
membrilor
grupurilor
de
productori sau ai
altor
forme
asociative
n
vederea
ncurajrii
fenomenului
de
asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea


performantei generale se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG2 - Proiectul s fie n acord cu:
a) potenialul agricol al zonei20 i
b) s demonstreze mbuntirea
performanei
generale
a
exploataiei agricole la data drii
n exploatare a investiiei:

Studiu de fezabilitate

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea obiectivelor*
a) Proiectul propus spre finantare este in
acord cu potentialul agricol al zonei,
legumele cultivate de Popescu Iulian
Intreprindere Individuala corespund zonei
cu potential ridicat.
b) Prin implementarea investitiei se va
inregistra obtinerea unor produse cu
valoare adaugata mare si cu o calitate
sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea
performantei generale a exploatatiei
agricole.

pagina 19 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiective tehnice:
- achiziia de tractoare, combine,
maini, utilaje, echipamente etc,
care
determin
creterea
productivitii
muncii,
mbuntirea
calitii
produselor agricole, introducerea
de
tehnologii
performante,
mbuntirea
condiiilor
de
lucru;
- construirea
i/sau
modernizarea
cldirilor
operaionale care conduc la
asigurarea
conformitii
cu
standardele comunitare;

__
Obiectivele
urmarite
prin proiect

_Ferma de legume

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea obiectivelor*
Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de
manipulare
a
laditelor
cu
legume
(transpaleti), un cantar pentru cantarirea
produselor,
doua
motosape
pentru
pregatirea terenului de cultivare, care
implicit
vor
duce
la
cresterea
productivitatii
muncii,
imbunatatirea
calitatii produselor agricole, imbunatatirea
conditiilor de lucru.
Sera este proiectata special pentru
climatul din Romania atat la partea de
acoperire, inaltime recomandata, ventilare
cat si la partea de rezistenta la vanturi
puternice 90 km/h si zapada mare
(90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

- diversificarea
produciei
n
funcie
de
cerinele
pieei,
realizarea de noi produse
i
introducerea de noi tehnologii .
Obiective
economicofinanciare:
- reducerea
costurilor
de
producie
i
creterea
rentabilitii
economice
a
exploataiei agricole;

Nu este cazul.

- creterea
brute (VAB
agricole.

valorii
adugate
) a exploataiei

Nu este cazul.

- creterea viabilitii economice.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor duntoare
cu efect de ser i o mai bun
gestionare a deeurilor rezultate
Studiu de fezabilitate

La infiintarea culturilor de tomate se


folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai
avansata, specii si soiuri cu perioada mai
scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de
timp de la infiintarea culturilor si pana la
recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada
de recoltare cat mai mare, ceea ce va
conduce la reducerea costurilor de
productie
si
implicit
la
cresterea
rentabilitatii economice a exploatatiei
agricole.

Implementarea proiectului va insemna


pentru
intreprinderea
individuala
o
crestere substantiala a veniturilor, data de
diversificarea activitatii si orientarea spre
legume cu cerere pe piata. Intreprinderea
individuala
intentioneaza
ca
prin
investitiile realizate prin proiect, avand ca
obiectiv o productivitate cat mai ridicata a
recoltei si o capacitate de depozitare
optima, sa obtina costuri de operare cat
mai bune. Pentru a demonstra cresterea
viabilitatii
economice
s-a
intocmit
prognoza incasarilor si platilor pe o
perioada de 5 ani dupa implementarea
investitiei.
Nu este cazul.

pagina 20 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

__
Obiectivele
urmarite
prin proiect

_Ferma de legume

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea obiectivelor*

din activitatea de producie;


- reducerea
emisiilor
de
amoniac (i a altor gaze), n
special
n
exploataiile
de
cretere
a
animalelor
prin
respectarea standardelor sanitarveterinare, de igien i de
bunstare a animalelor;

- asigurarea
respectrii
cerinelor fitosanitare, ecologice
etc.;

Nu este cazul

Respectarea cerintelor fitosanitare prin


practicarea unor metode de cultivare
sanatoase,
astfel
incat
sa
asigure
siguranta alimentara a consumatorilor, sa
respecte normele de mediu, in scopul de a
proteja apa si solul si de a tine evidenta
tratamentelor fitosanitare si a produselor
chimice utilizate in procesul de productie.

Nu este cazul

creterea
gradului
de
utilizare a surselor de energie
regenerabil
i
mbuntirea
eficacitii folosirii acestora.

* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producie i


creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; creterea valorii adugate brute (VAB) a
exploataiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este
necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective.
* In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si
se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente de mediu.

Studiu de fezabilitate

pagina 21 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa
i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau
temporar) de lucrare
Investitia va fi amplasata in regiunea 2 Sud-Est, judetul Buzau, localitatea Maracineni.
Terenul pe care va fi amplasata investitia, in suprafata de 2.000 mp, este situat in extravilanul
localitatii Maracineni, este proprietatea Popescu Iulian Intreprinderii Individuale.
Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.
Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic,


studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune

Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul


general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general.
Geomorfologic. Amplasamentul cercetat este situat in zona inalta de campie, la intersectia cu
zona de trecere de la lunca la campia inalta.
Geologic terenul este constituit din depozite cuaternare de natura eoliana (prafuri argiloase
leossoide) si aluvionara (prafuri, argile, nisipuri).
Hidrogeologic amplasamentul studiat se caracterizeaza prin prezenta unei panze de apa
subterana, cantonata la adancimi cca. 6,50 m fata de cota terenului (din fantanile din zona).
Seismic, comuna Maracineni prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform STAS
11100/1/1993, o perioada de colt de Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala de a g = 0,24g,
pentru o perioada IMR = 100 ani, conform Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de
proiectare pentru cladiri indicativ P-100-1/2006.
Adancimea limita de inghet, pentru comuna Maracineni este de 1,00 m, conform STAS
6054/1977.

3.2 Caracteristicile principale ale construciilor


Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel:
OBIECTUL 1- SERA
OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE
OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS
La acestea se adauga:
RETELE EXTERIOARE
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Studiu de fezabilitate

pagina 22 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat,


numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu protejat
intruneste urmatoarele suprafete:
Denumire
Suprafata teren
Suprafata construita sera
Suprafata construita anexa depozitare
Total suprafata construita
Total suprafata construita
desfasurata

Suprafata (mp)
2.000 mp
1.000 mp
37,45 mp
1.037,45 mp
1.037,45 mp

OBIECTUL 1- SERA

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m


Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m
Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp
Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp
Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care:
Suprafata utila parter: 1000,00 mp
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltime utila parter : minim 2.35 m maxim 4.00 m
Volum construit: 3.650,00 mc
OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE

3.2.2

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m


Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m
Suprafata construita la sol: 37,45 mp
Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp
Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care:
o Suprafata utila parter: 31,95 mp;
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltime utila Parter: minim 2.50 m
Volum construit: 130,00 mc

Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de


alimentare catre tabloul electric T.E.G.
Cablu CYYF 5x10 mmp
Cantitate 10 ml
Alimentare cu apa: Se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru
asigurarea apei.

Tub din PVC-KG,

Studiu de fezabilitate

pagina 23 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
D=110 mm
Cantitate 8 ml
Energie termica: Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice
pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor
realizandu-se cu radiatoare din otel.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de
750 l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in
conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza
spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele
de la invelitoare.

Teava PEHD
Dn=25 mm
Cantitate 18 ml

3.3 Structura constructiv


Descrierea constructiva a serei de legume
Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime
recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada
mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).
Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile mecanice
accidentale. Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic. Acestea se
pot acoperi optional si cu folie triplustratificata sau in sistem de folie debla cu perna de aer.
Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m si o
latime cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere prin roluire
pentru ventilare, cu comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu este necesara
ventilarea laterala, se monteaza folie dubla pe partile laterale sau policarbonat 6 mm.
In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu
policarbonat la nivelul solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime folie
200 nm. Partea superioara este acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de folie cu o
perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm.
Conditii generale structura:
sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o
lungime de 50 m
inaltimea la jgheab: 2,35 m
inaltimea la coama: 4,00 m
suprafata acoperita: 1.000 mp
altitudine de la nivelul marii: 100 m
factor de altitudine zapada: 1.0
factor de altitudine vant: 1.2
factor de referinta incarcare zapada: 1.0
corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp
moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm
factor de referinta incarcare vant: 1.2 corespunzator pentru rafale cu o viteza a
vantului de 90 km/h
moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm
structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm, protectie de
acoperire zincare Sendzimir 275 zinc/mp.
Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt urmtoarele :
Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel de bine
n perioada rece ca i n perioada cald, diminund astfel efectul de stres termic
Studiu de fezabilitate

pagina 24 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade
Celsius fata de temperatura exterioara;

Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizeaz


difuziunea de lumin si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;

Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele dou folii
diminueaza efectul de uzur mecanic datorat vntului i amelioreaz astfel
longevitatea foliei.

Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continu pe 3 metri pe fiecare modul, in partea
superioara (in functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60 si realizeaza
o ventilare a aerului maxima i foarte eficienta. Comanda este prin cremalier la fiecare 2 m i
arbore de transmisie antrenat printr-un motoreductor pe fiecare linie.
Conditii generale fixare la sol:
fixare la sol prin cuzineti de beton;
fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice;
fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in pardoseala/centura
de beton.
Descrierea constructiva a anexei de depozitare
Sistemul constructiv:
platforma si fundatii beton
inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie vata
minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior
compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala
plafon panouri gips-carton
tamplarie PVC alb cu geam termoizolant
usi interioare PVC
sarpanta lemn
invelitoare tigla bituminoasa
pardoseli gresie antiderapanta
tapet PVC pentru grupul sanitar
Inaltimea la coama: + 3,50m
Inaltimea la cornisa: + 2,70 m
Inaltimea libera utila: 2.50m
Structura functionala:
Inaltime
utila (m)

Suprafata
Utila (mp)

Birou tehnolog

2.50

8.35

Grup sanitar

2.50

2.95

Depozitare

2.50

20.65

TOTAL
suprafata

31.95

Functiune

Finisaj
pardoseal
a
Gresie
antiderapan
ta
Gresie
antiderapan
ta
Gresie
antiderapan
ta
-

Finisaj
pereti

Finisaj
tavan

OSB

Gips-carton

OSB

Gips-carton

OSB

Gips-carton

Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate
dintr-un bloc de beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton armat C20/25.

Studiu de fezabilitate

pagina 25 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota 0 a centrului, asigurandu-se
patrunderea minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza manual sau
mecanizat in functie de disponibilitati.
Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si capriori din
lemn, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si
armare a elementelor cadrelor, stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma dimensionarii
structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Sistemul spatial a
fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in
structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale (in
Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
o
o
o
o

Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;


SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton;
Normativul P100-96 pentru seism.
NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

Descrierea constructiva a platformei auto


Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din
suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.
Descrierea constructiva a amenajarilor pentru protectia mediului
Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor: plantare
copaci, reamenajare de spatii verzi si evacuarea tuturor deseurilor rezultate in urma lucrarilor
de constructie.

3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare,


ascensoare, etc)
Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:
Sistemul de irigare prin picurare.

Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm

Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol

Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei,


plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;

ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate;

tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici:


o

umbrire 55%

coeficient termic 65%

actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW


403/400V trifazic

Sisteme de ventilare

Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati.


o

actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile atat


iarna pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea aerului
in sera;

Studiu de fezabilitate

pagina 26 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
o alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm /
greutate 11kg;
o

debit de aer 5050 mc/h.

Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele:


Tablou electric 9 circuite
o

intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat 1 circuit; 16 A prize)

7 circuite(16 A rezerva 1 circuit) cutie cofret aparent

proiectoare 350W cu halogen

Boiler Electric 30 l
o

Putere electrica boiler: 1.5 [kW]

Plaja de temperatura: 10-65 [C]

Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]

Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]

Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]

Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]

Convector electric 500 W


o

Putere convector electric: 500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Convector electric 1500 W


o

Putere convector electric: 1500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:


Hidrofor 24 l
o

Debit (mc/h): 2.90

Capacitate rezervor (l): 24

Presiune maxima de lucru (bar): 6

Tip motor: electric

Adancimea maxima de aspiratie (m): 30

Putere motor (kw): 0.75

Tensiune alimentare (V): 230

Pompa Submersibila 950 W


o

Debit (mc/h): 2.40

Putere motor (kw): 0.50

Tensiune alimentare (V): 230


Putere electrica consumata (W): 950

Vas Tampon 500 litri


o

volum apa: 500 litri

Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)

Studiu de fezabilitate

pagina 27 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
o
volum total [l]: 750

__

_Ferma de legume

3.5 Instalaii aferente construciilor


Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare
etc.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform
normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate.
Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea parametrilor
tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a
instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45mCA,
puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adancimea
de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul
nominal de 25 mm pozata pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu
pozitionat la P02 Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler
1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C, consum mediu
pentru a mentine temperatura de 65 gr.C: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce
apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm,
diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100 mm. Masa boiler electri 19 kg. Coloanele de
apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la
robineti de inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi
din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru
grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor
avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe
si etansate cu garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa
septica ecologica de canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi
prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu
coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o
piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele de instalatii de la Anexa.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 20.
Instalaiile se vor executa din:
o evi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;
o evi si piese de legtura din polipropilena de canalizare;
o baterii amestectoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;
o robinete de reglaj de colt, cu ventil;
o robinete de reinere cu ventil si mufe.
Conductele se vor susine de elementele de rezistenta cu supori si bride tip MUPRO, HILTI sau
similar.
Instalatii termice
Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea
temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalaia de nclzire in cladire este compus din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.

Studiu de fezabilitate

pagina 28 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si
termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si
creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste
radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt
estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.
Calculul necesarului de caldura:
Dimensiuni

Putere instalata
[W]

Birou tehnolog

620/105/400

1.500

Grup Sanitar

430/105/400

500

Anexa

Denumire incapere

Depozitare

620/105/400
620/105/400
-

3.000
5.000

Tip
Convector
Electric
Convector
Electric
Convector
Electric
-

In urma realizarii calculului a rezultat o sarcin total de nclzire de 5 kW, cu convectoare


termoelectrice.
Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx,
factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.
Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 i asigurat de lmpile cu temperatur
de culoare ntre 4.500 6.500 K.
La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avnd grad de
protecie minim IP 54, iar n birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecie
adecvat. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor
montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.
Instalaiile noi de iluminat vor urmri, n principiu, traseele cele mai scurte, cu modificrile de
rigoare n locurile unde ncperile nu permit acest lucru.
Instalaiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat n PVC de tip
CYYF 1,5 mmp trase n tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ngropate n ziduri sau n planeu,
n cazul corpurilor de iluminat i al trecerilor, conform detaliilor din plane.
Tuburile orizontale aferente instalaiilor de iluminat se vor poza ngropat la circa 20 cm sub
nivelul planeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat
trebuie s suporte, fr a suferi deformri, o greutate egal cu de cinci ori greutatea corpului
de iluminat ce urmeaz a fi suspendat, dar cel putin 10 kg.
Aparatele de comutaie pentru instalaiile de iluminat vor fi de bun calitate, i se vor fixa n
doze noi cu holtzuruburi prinse n rama metalic a aparatelor i acoperite de masca din
material plastic izolant.
Instalatii de prize
Protecia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecie de 16A, iar toate prizele
vor avea obligatoriu contact de mpmntare. Vor fi prevzute prize normale, precum i prize
cu circuite i trasee separate i individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta
conform cerinelor specifice.
Studiu de fezabilitate

pagina 29 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Canalizare exterioara. Ape meteorice

__

_Ferma de legume

Sapatura pentru canalizare 110125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00


m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de
1,30 x 1,30 m; pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru
ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m.
Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu
corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual
pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din
PVC - KG cu mufa si garnitura.
Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite
accidental din ploi sau infiltratii.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.


Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a
prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.
Alimentare cu energie termica. In prezent nu exista retea de alimentare cu gaz, energia
termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unui boiler, in sera a fost prevazuta o
centrala termica care functioneaza cu combustibil mixt (lemne si peleti).
Accesul se face pe drum de exploatare, pe latura de VEST a terenului.
Canalizare. Pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazuta o fosa septica.

3.7 Avize i acorduri


Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit
legii;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Maracineni, Judetul Buzau


Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau
Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau
Decizia etapei de incadrare eliberata de Agenia pentru Protectia Mediului Buzau.

3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/


echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/ dotarile
(inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor /echipamentelor
tehnologice /echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii
acestora (utilizand formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si
tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe
perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Valoare fara
TVA
LEI
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1.
Sistem de irigatii
1
7.807
2.
Sistem de ventilatie
1
3.253
3.
Sisteme de incalzire
1
43.370
Nr.
crt

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Studiu de fezabilitate

Numar
bucati/set

pagina 30 din 79

TVA
LEI

Total cu TVA
LEI

1.874
781
10.409

9.680
4.033
53.779

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Total Utilaje, echipamente tehnologice si


54.429
13.063
functionale cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1.
Motosapa
2
1.952
468
2.
Transpalet manual
2
2.169
520
Total Utilaje si echipamente fara montaj,
4.120
989
mijloace de transport, alte achizitii specifice
Dotari
1.
Cantar
1
2.169
520
Total Dotari
2.169
520
TOTAL
60.718
14.572

Caracteristicile
tehnologice:

tehnice

si

functionale

ale

67.492
2.420
2.689
5.109
2.689
2.689
75.290

utilajelor/echipamentelor

Sistem de irigare
Caracteristici tehnice:
o Sistem de irigare prin picurare
o Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
o Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.
Sistem de ventilatie
Caracteristici tehnice:
o Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului
o Alimentare 230 V, putere 0,20 0,30 kw
o Debit de aer 5.050 mc/h.
Sistem de incalzire
Caracteristici tehnice:
o Doua incalzitoare de 279 kW, respectiv 66 kW
o Combustibil mixt (lemn + peleti)
Motosapa
Caracteristici tehnice:
o Capacitate motor: 5-6 CP
Transpalet manual
Caracteristici tehnice:
o Ridicare manuala
o Capacitate maxima de ridicare 1 to
Cantar
Caracteristici tehnice:
o Capacitate 300 500 kg

Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de


cultura pe perioada de 5 ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma
zootehnica si altele).

Descrierea fluxului tehnologic


Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de legume utilizand tehnologii performante
de cultivare, astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de
obtinere a unor produse sigure pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate,
competitive pe piata interna. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate,
castraveti si salata verde.
Studiu de fezabilitate

pagina 31 din 79

Studiu de fezabilitate
__
in spatii protejate
Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

_Ferma de legume

1. Asigurarea materialului biologic (rasad)


Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la
diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de tomate in sera, se vor folosi numai rasaduri obtinute din
seminte autorizate, care garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta
este in medie de 250 g pentru un ha de sera.
Specia
legumicol
a

Inaltimea
(cm)

Nr. de
frunze
(buc)

Diametrul
la colet
(mm)

Inflorescen
te (buc)

Grd. de
dispersare a
radacinilor (%)

Varsta
optima
(zile)

Tomate

14 - 20

8 - 10

6-8

80 - 90

45 - 65

2. Pregatirea pentru plantare


Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei,
infiintarea sistemului de sustinere, etansarea spatiului de cultura, fertilizarea de
baza a solului, afanarea solului pentru plantare.
Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din sera
inmultitor, udarea corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera.
3. Infiintarea culturilor
Pentru infiintarea culturii de tomate in sera se va avea in vedere: epoca de
infiintare, schema de plantare si desimea culturii.
In sera, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se
poate efectua inca din cursul iernii, respectiv incepand cu ultima decada a lunii
decembrie. Plantarea se poate esalona de regula pana la mijlocul lunii martie.
Nu este oportuna plantarea foarte intarziata la culturile incalzite deoarece se
reduce proportional si productia timpurie, existand riscul ca pretul mediu de
desfacere sa fie sub pretul de cost.
Cultura
in sere
Ciclul I
Ciclul II

Epoca
de
plantar
e
1 ian.
15 feb.
15 iul.
30 iul.

Desimea
plante/mp

Nr. de
inflorescn
te
/planta

Nr. de
inflorescen
te
/mp

Perioada
de
recoltare

Recolta
Kg/mp

2,4 2,7

10 ....12

26....30

IV - VII

8....10

3,0 3,3

6.....8

21.....23

IX-XII

5.....7

4. Lucrari de ingrijire
Lucrari generale
Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in
urmatoarele 15 zile dupa plantare cu rasad de rezerva.
Sustinerea plantelor. In acest scop se va infiinta spalierul format din sarme intinse
orizontal, cate una pentru fiecare rand de plante.
Musuroirea plantelor cu sol din sera, la 20-30 zile de la plantare, pentru
favorizarea cresterii radacinilor adventive.
Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere in mod repetat, si numai daca
este necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.
Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata , la circa 4045 zile de la plantare, cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice.

Studiu de fezabilitate

pagina 32 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75%
pana la legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor.
Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30
de litri/mp in perioada de recoltare.
Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii,
raportul intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente)
fiind diferit in functie de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei,
cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul culturii).
La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si
potasiu. Ulterior, raportul acestor 2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii
cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou potasiului in
perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale
corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive
in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare.
Lucrari speciale
Sustinerea plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din
sfoara, care se leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul
substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00 m
inaltime.
Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii
laterali (copilii) sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor
cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si
inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina.
Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate
de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in
aceeasi zi dupa defoliere.
Imbunatatirea legarii fructelor. Priveste valorificarea potentialului de fructificare al
plantelor. Afectarea acestui potential se poate inregistra in lunile de iarna, cand
cauza o constituie lumina insuficienta, temperatura scazuta (sub 15 0C) si
umiditatea relativa a aerului foarte mare (90%), dar si in lunile de vara, atunci
cand temperatura este prea ridicata (peste 300C) si umiditatea relativa a aerului
prea scazuta (sub 60%). Aceste conditii se compara cu valorile optime pentru
temperatura de germinare a polenului (intre 20 0C si 280C) si de umiditatea relativa
a aerului (60-70%).
Limitarea cresterii in inaltime se refera la indepartarea varfului de crestere al
tulpinii, de regula dupa 1-2 frunze deasupra ultimei inflorescente, atunci cand pe
tulpina s-a format numarul de inflorescente utile stabilit initial. Prin intreruperea
cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze sunt orientate
preponderent spre punctele de fructificare, determinandu-se atat grabirea
maturarii fructelor cat si cresterea calitatii acestora.
Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere pot aparea o serie de agenti
patogeni si daunatori, contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de
combatere.
5. Recoltarea si conditionarea productiei.
La tomatele cultivate in sere, recoltarea fructelor se face atunci cand culoarea
acestora a virat spre roz-rosu-portocaliu, iar cea verde a disparut. In aceasta faza,
fructele se transporta in conditii mai bune.
Recoltarea la culturile in sere, ciclul I, incepe la sfarsitul lunii martie si poate sa
dureze 90 de zile, iar la ciclul al II-lea, incepe in ultima decada a lunii septembrie
si poate sa dureze 60-70 de zile.
Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe
planta. Astfel, la 8-10 inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe
Studiu de fezabilitate

pagina 33 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
cand la 3-4 inflorescente/planta durata este de 6-8 saptamani. Temperatura mai
ridicata in perioada de recoltare determina grabirea coaceriifructelor. Intervalul
obisnuit dintre recoltari este de 2-3 zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate
recolta si zilnic. Operatiunea de recoltare va fi manuala. Lazile vor fi transportate
pe randul de cultura cu ajutorul carelor de recoltare, care circula printre randurile
de plante, oferind posibilitatea de reglare a inaltimii si culegere a fructelor de
tomate. Lazile pline cu recolta obtinuta vor fi transportate in hala unde vor fi
cantarite, etichetate si paletizate.
6. Sortarea fructelor recoltate se face conform STAS-ului in vigoare sau conventiei cu
beneficiarul si se ambaleaza in ladite.
Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai
scurt.
Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C
Productia la cultura in sera ajunge la 7-10 kg/mp la ciclul I si 5-7 kg/mp la ciclul al
II-lea.
Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:
1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la
diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
2. Pregatirea pentru plantare
Spatiul de cultura trebuie pregatit din vreme, astfel ca in momentul programat
pentru infiintarea culturii sa fie liber de boli si daunatori, cu substratul de cultura
pregatit si sa asigure conditiile de mediu necesare.
Intre categoriile de activitati se mentioneaza: repararea / confectionarea spatiilor,
dezinfectia spatiilor si solului, pregatirea solului/substratului, infiintarea sistemului
de sustinere, etc.
Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a
stersului provocat de transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor
proteja contra atacurilor de agenti patogeni sau daunatori, prin tratarea
preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru a nu se produce ofilirea inainte
de plantare.
3. Infiintarea culturilor
Castravetii se cultiva in mod obisnuit in ciclul de iarna-vara, hibrizii de castraveti
cu fruct lung. Pentru cel de-al doilea ciclu, sunt preferati hibrizii cu fruct scurt.
Desimea culturii este mai redusa la culturile infiintate in decembrie-ianuari si la
hibrizii cu fruct scurt (1,6 1,8 plante/mp) si mai mare la culturile infiintate mai
tarziu, februarie-martie (1,8 2,2 plante/mp)
4. Lucrarile de ingrijire
Lucrarile generale:
Asigurarea si mentinerea desimii culturii se realizeaza prin completarea golurilor
cu rasad din rezerva.
Sustinerea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie
oblic la conducerea in V, fie vertical la conducerea in pergola.
Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o
distanta de cca. 10-15 cm fata de planta.

Studiu de fezabilitate

pagina 34 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Mulcirea se face cu substrat nutritiv (30% mranita, 40% turba, 30% nisip de rau),
care se aplica (la ciclul I) in ultima decada a lunii februarie (5-6 kg/planta) si la
mijlocul lunii aprilie (la ciclul II).
Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a.
Plantele de castraveti se caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o
capacitate de absorbtie redusa. Normele de irigare au valori cuprinse intre 2,5 si 5
mc/1000 mp./zi in luna decembrie si 7,5 10 mc/1.000 mp in luna iunie.
Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai mari de udare.
Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se
asigurarea elementelor hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin
fertilizari la interval de circa 3-7 zile, cu doze moderate.
Lucrari speciale:
Dirijarea cresterii si fructificarii
Inlaturarea fructelor mici
Musuroirea plantelor
Dirijarea factorilor de mediu
5. Protectia plantelor
Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de
carenta/excesul substantelor minerale.
Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la
diferente foarte mari ale valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate
deveni ireversibila.
Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si
vizeaza principalii daunatori. Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita
alba, paianjenul rosu, tripsul comun, etc.
6. Recoltarea si conditionarea productiei
Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea
de consum, in functie de specificul fiecarui hibrid. In perioada anului cu lumina
insuficienta nu se asteapta ca fructele sa atinga dimensiunile tipice maxime,
deoarece aceasta ar afecta calitatea fructelor urmatoare si chiar capacitatea de
fructificare a plantelor.
7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma
fructelor. Pentru fructele din grupa extra si calitatea I-a, curbarea fructelor nu
trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm fata de axa fructului.
8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa
greutate iar cei cu fruct mic in functie de lungimea fructelor.
Principalele faze tehnologice pentru cultura de salata verde:
1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la
producatori specializati din judetul Buzau.
2. Pregatirea pentru plantare
Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei,
fertilizarea de baza a solului.

Studiu de fezabilitate

pagina 35 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Pragatirea rasadurilor: cu circa 10 zile anterior infiintarii culturilor, rasadul se
sorteaza, se trateaza preventiv contra bolilor, se aseaza in ladite si se transporta
la locul de plantare.
3. Infiintarea culturilor
Pentru infiintarea unei culturi de salata verde in sere se va avea in vedere: epoca
de infiintare, schema de plantare si desimea culturii.
Cultura de salata se va planta in acelasi timp cu culturile de tomate si castraveti,
printre randuri. Avand in vedere perioada scurta de vegetatie, de 45-50 zile pana
la recoltarea pentru consum, este posibila cultivarea salatei printre randurile de
tomate si castraveti, fara sa afecteze cresterea si dezvoltarea acestora.
Culturile se vor infiinta in octombrie si ianuarie, astfel incat recoltarea sa se
realizeze in lunile noiembrie-decembrie, respectiv februarie-martie, cand oferta de
legume proaspete este mai redusa pe piata.
4. Lucrari de ingrijire
Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat
dupa constatarea lor.
Irigarea este foarte importanta pentru salata, deoarece atat insuficienta cat si
excesul apei sunt daunatoare. La cultura din sere, dupa udarea la plantare (100
120 m3/ ha), se uda de cate ori este nevoie pentru mentinerea unei umiditati
moderate atat in sol (75% din c.c.a.) cat si in aer (70%).
Fertilizarea faziala include maximum doua interventii si se rezuma cel mai adesea
la aplicarea azoltului si potasiului.
5. Protectia plantelor
Bolile neparazitare la salata pot sa fie mai ales de natura fiziologica, determinate
de carenta minerala. Astfel, la insuficienta de azot plantele raman mici si au
culoarea verde-deschis, la insuficienta de potasiu se accentueaza incretirea
frunzelor iar capatanile vor ramane afanate, pe cand la insuficienta de fosfor
plantele raman mici cu frunze dungate verde-inchis.
Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si
vizeaza daunatorii specifici ai salatei.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul
cenusiu (Agriolimax agreste).
La aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor, se va tine
seama de existenta culturilor asociate de salata (tomate si castraveti), deoarece
apare riscul de poluare a plantelor de salata in faza de recoltare.
6. Recoltarea
Recoltarea salatei se face in functie de epoca de infiintare a culturilor pe masura
ce capatanile ajung la maturitatea de consum. Detasarea plantelor se face prin
taiere, deasupra primelor frunze ale rozetei de la baza, care sunt rasfirate. Avand
in vedere ca salata este foarte perisabila, dupa taiere capatanile se aseaza direct
in ladite. Daca se pun pe un rand, capatanile se aseaza cu baza in sus, daca se
pun pe doua randuri, primul se aseaza in pozitie normala si al doilea cu baza in
sus.
Aprecierea calitatii se va face dupa greutate conform normelor, astfel: peste 300
g, 250-300 g, 200-250 g, 150-200 g, 80-100 g. Fiecare grupa corespunde unei
clase de calitate.
Productia in sere se poate incadra intre 2,5 si 4,0 kg/mp, echivalentul a 12-15
plante/mp.
Depozitarea legumelor se va realiza in anexa de depozitare, capacitatea acesteia fiind
dimensionata pentru maxim 2-3 zile deoarece intre momentul recoltarii fructelor si cel al
Studiu de fezabilitate

pagina 36 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
utilizarii acestora de catre consumatori trebuie sa fie un interval cat mai scurt, castravetii fiind
perisabili se dezhidrateaza foarte repede.
Livrarea produselor se va realiza zilnic, astfel incat sa se evite diminuarea calitatii
comerciale.
Principalele operatii tehnologice realizate in spatiul de depozitare sunt:
SORTAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA, LIVRAREA PRODUSELOR CULTIVATE IN
SERA
RECOLTARE
/SORTARE

CANTARIRE

AMBALARE

ETICHETARE

PALETIZARE

CALIBRARE
LIVRARE
MARCARE
DEPOZITARE

Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de
2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea
legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea
capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivata tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarnavara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivata castraveti
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Tomate
500
2
3
4
6.000
2,5
3
3.750
9.750

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Castraveti
500
2
6
4
12.000

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu

kg/mp/luna

4
10.000
22.000

luni
kg/ciclu
kg/an

Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an.


Studiu de fezabilitate

pagina 37 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala salata verde
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (oct - dec)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (ian - mar)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

_Ferma de legume

Salata verde
1.000
2
12
1
12.000
12
1
12.000
24.000

mp
cicluri/an
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se


realiza la finalizarea investitiei:
Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)
Denumirea culturii
UM
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
9.750
9.750
9.750
9.750
9.750
Tomate
kg
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Castraveti
kg
Salata verde

buc

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

4. Durata de realizare (luni) i etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor,


incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 24 de luni.


In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu
temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de
executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor
de plata.

Studiu de fezabilitate

pagina 38 din 79

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L
1

L
2

L
3

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului - total, din care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru
protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si


asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L
L
L
L
L
L
L1
4
5
6
7
8
9
0

x
x

L1
1

L1
2

L
1

L
2

L
3

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L
L
L
L
L
L
L1
4
5
6
7
8
9
0

x
x

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de


baza - total, din care:

A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:

x
x

x
x

x
x

4.1 Constructii si instalatii


4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a
terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei

x
x

Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere


plantatie in anul 1

Studiu de fezabilitate

pagina 39 din 79

L1
1

L1
2

Studiu de fezabilitate

__

Denumirea capitolelor de cheltuieli

L
1

L
2

L
3

x
x
X

_Ferma de legume in spatii protejate

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L
L
L
L
L
L
L1
4
5
6
7
8
9
0

L1
1

L1
2

L
1

L
2

L
3

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L
L
L
L
L
L
L1
4
5
6
7
8
9
0

L1
1

L1
2

Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere


plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in


exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Studiu de fezabilitate

x
X

pagina 40 din 79

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli pentru
obtinerea si
amenajarea
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli
pentru obtinerea
terenului
1.2 Cheltuieli
pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului
si aducerea la
starea initiala
Capitolul 2.
Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Capitolul 3.
Cheltuieli pentru
proiectare si
asistenta tehnica total, din care:
3.1 Studii de teren

3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si

Categori
a de
cheltuieli
Eligibile
Neeligibi
le

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

TOTAL
AN 1

Luna
10
0

Luna
11
0

Luna
12
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Total

Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibi
le

7,156

7,156

14,312

1,717

1,717

3,435

Total

8,874

8,874

17,747

Eligibile
Neeligibi
le

3,466

2,599

2,599

361

361

361

361

361

10,471

718

510

510

87

87

87

87

87

2,172

Total

4,184

3,109

3,109

448

448

448

448

448

12,643

Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile

867

867

208

208

1,076
474

0
474

0
474

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,076
1,421

474
2,125

474
2,125

474
2,125

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,421
6,375

Studiu de fezabilitate

pagina 41 din 79

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta
tehnica
Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de baza
- total, din care:
A - Constructii si
lucrari de
interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si
instalatii

4.2 Montaj utilaj


tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace
de transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari

Categori
a de
cheltuieli
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

TOTAL
AN 1

510

510

510

1,530

2,635
0

2,635
0

2,635
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7,905
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
361

0
361

0
361

0
361

0
361

0
0

0
0

0
1,807

87

87

87

87

87

434

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

448
13,914

448
13,914

448
13,914

448
13,914

448
13,914

0
0

0
0

2,241
69,568

3,339

3,339

3,339

3,339

3,339

16,696

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

0
0

0
0

86,264
69,568

3,339

3,339

3,339

3,339

3,339

16,696

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

17,253
13,914

0
0

0
0

86,264
69,568

3,339

3,339

3,339

3,339

3,339

16,696

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17,253
0

17,253
0

17,253
0

17,253
0

17,253
0

0
0

0
0

86,264
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibi
le

Total

Eligibile
Neeligibi
le

Studiu de fezabilitate

pagina 42 din 79

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli

4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli
pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 Lucrari de
pregatire a
terenului
Subcapitol 2 Infiintarea
plantatiei
Subcapitol 3 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 1
Subcapitol 4 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 2
Subcapitol 5 Instalat sistem
sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total,
din care:
5.1 Organizare de
santier

5.2 Comisioane,
taxe
5.3 Cheltuieli

Categori
a de
cheltuieli
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

TOTAL
AN 1

0
0

Luna
10
0
0

Luna
11
0
0

Luna
12
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
995

0
0

0
1,735

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2,730

142

867

1,284

867

867

867

867

867

867

867

867

867

10,100

1,137
0

867
0

3,019
1,735

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

12,830
1,735

416

416

0
995

0
0

2,151
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,151
995

142

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

9,684

1,137
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

867
0

10,679
0

pagina 43 din 79

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
diverse si
neprevazute
Capitolul 6
Cheltuieli pentru
darea in
exploatare - total,
din care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe
tehnologice si
teste

TOTAL GENERAL,
din care:

-achizitii de active
fixe corporale

-achizitii de active
fixe necorporale

-cresterea
investitiilor in curs
- dobanzi si
comisioane
aferente creditelor
bancare aferente
proiectului
TVA

Categori
a de
cheltuieli
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

TOTAL
AN 1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4,461

0
2,599

0
4,334

0
7,156

0
7,156

0
14,275

0
14,275

0
14,275

0
14,275

0
14,275

0
0

0
0

0
97,081

860

1,377

1,794

2,585

2,585

4,293

4,293

4,293

4,293

4,293

867

867

32,403

Total

5,322

3,976

6,127

9,741

9,741

18,568

18,568

18,568

18,568

18,568

867

867

Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le
Total
Eligibile
Neeligibi
le

129,48
4
0

0
4,461

0
2,599

0
2,599

0
0

0
0

0
361

0
361

0
361

0
361

0
361

0
0

0
0

0
11,466

860

510

510

87

87

87

87

87

2,314

5,322
0

3,109
0

3,109
1,735

0
7,156

0
7,156

448
13,914

448
13,914

448
13,914

448
13,914

448
13,914

0
0

0
0

13,780
85,615

416

1,717

1,717

3,339

3,339

3,339

3,339

3,339

20,548

Total

2,151

8,874

8,874

17,253

17,253

17,253

17,253

17,253

Eligibile
Neeligibi
le

106,16
2
0

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

9,541

Total

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

9,541

Total

718

510

926

1,717

1,717

3,426

3,426

3,426

3,426

3,426

22,720

Studiu de fezabilitate

pagina 44 din 79

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Surse de finantare
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

TOTAL
AN 1

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

43,370

33,122

76,492

71,557
130,11
0
0

2,155

6,861

10,278

71,557
130,11
0
19,294

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de legume in spatii protejate


Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli pentru
obtinerea si
amenajarea
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli
pentru obtinerea
terenului
1.2 Cheltuieli
pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia
mediului si
aducerea la
starea initiala

Categoria de
cheltuieli

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Eligibile
Neeligibile

Luna
1
0
0

Luna
2
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

TOTAL AN
2

0
0

Luna
10
0
0

Luna
11
0
0

Luna
12
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Studiu de fezabilitate

pagina 45 din 79

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 2.
Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Capitolul 3.
Cheltuieli pentru
proiectare si
asistenta tehnica
- total, din care:
3.1 Studii de
teren
3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta
tehnica
Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de baza
- total, din care:
A - Constructii si
lucrari de
interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si
instalatii
4.2 Montaj utilaj
tehnologic

Categoria de
cheltuieli

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Eligibile
Neeligibile

Luna
1
0
0

Luna
2
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

Luna
11
0
0

Luna
12
0
0

361
87

361
87

361
87

0
0

0
0

0
0

2,530
607

448

448

448

448

3,137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
13,824
3,318

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
27,738
6,657

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
13,824
3,318

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
27,738
6,657

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
6,289
1,509

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,530
607
3,137
117,240
28,138

17,253

17,142

34,395

17,142

34,395

7,798

145,377

13,914
3,339

13,914
3,339

13,824
3,318

27,738
6,657

13,824
3,318

27,738
6,657

6,289
1,509

0
0

0
0

0
0

117,240
28,138

17,253

17,253

17,142

34,395

17,142

34,395

7,798

145,377

0
0
0
0
0

13,914
3,339
17,253
0
0

13,914
3,339
17,253
0
0

0
0
0
217
52

13,914
3,339
17,253
217
52

0
0
0
217
52

13,914
3,339
17,253
217
52

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

55,654
13,357
69,011
867
208

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

361
87

361
87

361
87

361
87

Total

448

448

448

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
13,914
3,339

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
87
448
13,914
3,339

Total

17,253

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0

Studiu de fezabilitate

TOTAL AN
2

Luna
10
0
0

Luna 3

pagina 46 din 79

0
0

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace
de transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli
pentru investitii
in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 Lucrari de
pregatire a
terenului
Subcapitol 2 Infiintarea
plantatiei
Subcapitol 3 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 1
Subcapitol 4 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul 2
Subcapitol 5 Instalat sistem
sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total,
din care:

Categoria de
cheltuieli

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Total
Eligibile
Neeligibile

Luna
1
0
0
0

Luna
2
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

TOTAL AN
2

0
0
0

Luna
10
0
0
0

Luna
11
0
0
0

Luna
12
0
0
0

16,873

67,492

0
0

0
0

4,120
989

0
0

0
0

0
0

4,120
989

5,109

5,109

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,169
520
2,689
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,169
520
2,689
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

0
0
0

0
0
0

269
13,607
3,266

269
13,607
3,266

269
13,607
3,266

269
13,607
3,266

16,873

16,873

16,873

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

1,076
54,429
13,063

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
867
867

0
10,409
10,409

Studiu de fezabilitate

pagina 47 din 79

Studiu de fezabilitate
Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
5.1 Organizare de
santier
5.2 Comisioane,
taxe
5.3 Cheltuieli
diverse si
neprevazute
Capitolul 6
Cheltuieli pentru
darea in
exploatare - total,
din care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe
tehnologice si
teste
TOTAL GENERAL,
din care:
-achizitii de
active fixe
corporale
-achizitii de
active fixe
necorporale
-cresterea
investitiilor in
curs
- dobanzi si
comisioane
aferente
creditelor
bancare aferente
proiectului
TVA

Categoria de
cheltuieli

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

Luna
1
0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

Luna
2
0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

Luna
11
0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

Luna
12
0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
28,099

0
0
0
0
0
0
6,650

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
119,770

4,272

7,611

2,463

867

867

867

39,154

18,458
13,607
3,266
16,873
361
87
448
217
52
269
0
867

35,710
13,607
3,266
16,873
361
87
448
14,130
3,391
17,522
0
867

9,113
6,289
1,509
7,798
361
87
448
0
0
0
0
867

867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

158,923
60,718
14,572
75,290
2,530
607
3,137
56,522
13,565
70,087
0
10,409

867

867

867

867

867

867

10,409

3,405

6,744

1,596

28,745

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
14,275

0
0
0
0
0
0
14,275

0
0
0
0
0
0
14,186

0
0
0
0
0
0
28,099

0
0
0
0
0
0
14,186

Neeligibile

867

867

4,293

4,293

4,272

7,611

Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

18,568
0
0
0
361
87
448
13,914
3,339
17,253
0
867

18,568
0
0
0
361
87
448
13,914
3,339
17,253
0
867

18,458
13,607
3,266
16,873
361
87
448
217
52
269
0
867

35,710
13,607
3,266
16,873
361
87
448
14,130
3,391
17,522
0
867

Total

867

867

867

867

867

867

Total

3,426

3,426

3,405

6,744

Studiu de fezabilitate

pagina 48 din 79

TOTAL AN
2

Luna
10
0
0
0
0
867
867
0
0
0
0
0

Luna 3

0
0
0
0
10,409
10,409
0
0
0
0
0

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Surse de finantare
Incasare ajutor
financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Studiu de fezabilitate

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna
11

Luna 12

TOTAL AN
2

5,710

4,538

10,248

0
0
3,426

0
0
0

0
0
0

0
0
3,426

0
0
0

0
0
0

0
0
13,574

0
0
0

0
0
0

0
0
11,744

0
0
0

0
0
0

0
0
32,171

pagina 49 din 79

5. Costul estimativ al investiiei


Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte
(conform legislatiei in vigoare HG 28/09.01.2008):
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:
Ferma de legume in spatiu protejat
din data
17.05.20
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
de
13
Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
14.312
3.300
3.435
17.747
4.092
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Taxe pentru obinerea de avize,
1.421
0.328
0.000
1.421
0.328
acorduri i autorizaii
Proiectare i engineering
6.375
1.470
1.530
7.905
1.823
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
4.337
1.000
1.041
5.378
1.240
TOTAL CAPITOL 3
13.001
2.998
2.779
15.780
3.638
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
125.222
28.873
30.053
155.276
35.803
Montaj utilaj tehnologic
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Utilaje, echipamente tehnologice i
54.429
12.550
13.063
67.492
15.562
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente
4.120
0.950
0.989
5.109
1.178
de transport
Dotri
2.169
0.500
0.520
2.689
0.620
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
186.808
43.073
44.834
231.641
53.411
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
1.735
0.400
0.416
2.151
0.496
5.1.1. Lucrri de construcii
1.735
0.400
0.416
2.151
0.496
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale,
0.995
0.229
0.000
0.995
0.229
costuri de finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
2.730
0.629
0.416
3.146
0.725
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
216.850
50.000
51.464
268.315
61.866
Din care C+M
142.137
32.773
34.113
176.249
40.639

Intocmit: SC Proiectant General SRL


Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 50 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:


Ferma de legume in spatiu protejat
din data
17.05.20
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
de
13
Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Taxe pentru obinerea de avize,
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
acorduri i autorizaii
Proiectare i engineering
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Montaj utilaj tehnologic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Utilaje, echipamente tehnologice i
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
de transport
Dotri
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.1. Lucrri de construcii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale,
20.092
4.633
0.000
20.092
4.633
costuri de finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
20.092
4.633
0.000
20.092
4.633
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
20.092
4.633
0.000
20.092
4.633
Din care C+M
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Intocmit: SC Proiectant General SRL


Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 51 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:


Ferma de legume in spatiu protejat
din data
17.05.20
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
de
13
Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
14.312
3.300
3.435
17.747
4.092
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Taxe pentru obinerea de avize,
1.421
0.328
0.000
1.421
0.328
acorduri i autorizaii
Proiectare i engineering
6.375
1.470
1.530
7.905
1.823
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
4.337
1.000
1.041
5.378
1.240
TOTAL CAPITOL 3
13.001
2.998
2.779
15.780
3.638
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
125.222
28.873
30.053
155.276
35.803
Montaj utilaj tehnologic
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Utilaje, echipamente tehnologice i
54.429
12.550
13.063
67.492
15.562
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente
4.120
0.950
0.989
5.109
1.178
de transport
Dotri
2.169
0.500
0.520
2.689
0.620
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
186.808
43.073
44.834
231.641
53.411
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
1.735
0.400
0.416
2.151
0.496
5.1.1. Lucrri de construcii
1.735
0.400
0.416
2.151
0.496
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale,
21.087
4.862
0.000
21.087
4.862
costuri de finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
22.822
5.262
0.416
23.239
5.358
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
236.943
54.633
51.464
288.407
66.499
Din care C+M
142.137
32.773
34.113
176.249
40.639

Intocmit: SC Proiectant General SRL


Data: 07.06.2013

Studiu de fezabilitate

pagina 52 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Detalierea cheltuielilor din devizul general:


Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
lei/eur
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
17.05.2013
o
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.cr
Specificatie
t
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
2.1.
Alimentare cu apa
10.843
2.500
2.602
13.445
3.100
2.2.
Canalizare
2.602
0.600
0.625
3.227
0.744
2.3.
Alimentare cu gaze naturale
0.000
0.000
0.000
0.000
2.4.
Alimentare cu agent termic
0.000
0.000
0.000
0.000
2.5.
Alimentare cu energie electrica
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
2.6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0.000
0.000
0.000
0.000
2.7.
Alte tipuri de retele exterioare
0.000
0.000
0.000
0.000
2.8.
Drumuri de acces
0.000
0.000
0.000
0.000
2.9.
Cai ferate industriale
0.000
0.000
0.000
0.000
Cheltuieli aferente racordarii la retele de
2.10.
0.000
0.000
0.000
0.000
utilitati
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile
14.312
3.300
3.435 17.747
4.092
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica
lei/eur
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370
17.05.2013
o
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.cr
Specificatie
t
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
Cheltuieli pentru studii de teren
(geotehnice, geologice, hidrologice,
3.1.
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
topografice si de stabilitate a terenului pe
care se amplaseaza obiectivul de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize,
3.2.
1.421
0.328
0.000
1.421
0.328
acorduri si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii
0.000
0.000
0.000
0.000
ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii
autorizatiei de construire/desfiintare,
1.421
0.328
0.000
1.421
0.328
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul
agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru
racorduri si bransamente la retelele publice
0.000
0.000
0.000
0.000
de apa, canalizare, gaze, termoficare,
energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si
0.000
0.000
0.000
0.000
fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura
0.000
0.000
0.000
0.000
stradala si adresa
6. ntocmirea documentaiei, obinerea
numrului Cadastral provizoriu si
0.000
0.000
0.000
0.000
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0.000
0.000
0.000
0.000
8. obtinerea acordului de mediu
0.000
0.000
0.000
0.000
10. alte avize, acorduri si autorizatii
0.000
0.000
0.000
0.000
solicitate prin lege
3.3.
Proiectare si inginerie - total, din care:
6.375
1.470
1.530
7.905
1.823
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor
6.375
1.470
1.530
7.905
1.823
fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0.000
0.000
0.000
0.000
b. studiu de fezabilitate
0.000
0.000
0.000
0.000

Studiu de fezabilitate

pagina 53 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


lei/eur
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370
17.05.2013
o
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.cr
Specificatie
t
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
c. proiect tehnic
3.773
0.870
0.906
4.679
1.079
d. detalii de executie
1.301
0.300
0.312
1.613
0.372
e. verificarea tehnica a proiectarii
1.301
0.300
0.312
1.613
0.372
f. eleborarea certificatului de performanta
0.000
0.000
0.000
0.000
energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea
acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
0.000
0.000
0.000
0.000
obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica
efectuata pentru constructii incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi
0.000
0.000
0.000
0.000
modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei,
0.000
0.000
0.000
0.000
cercetrii i auditului energetic
3.4.
Organizarea procedurilor de achizitie
0.000
0.000
0.000
0.000
Cheltuieli pentru consultanta - total,
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
din care:
1. plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ, studiilor
0.000
0.000
0.000
0.000
de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
3.5.
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in
domeniul managementului investitiei sau
0.000
0.000
0.000
0.000
administrarea contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica 4.337
1.000
1.041
5.378
1.240
total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului
n cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea
0.000
0.000
0.000
0.000
proiectrii
3.6.
2. plata diriginilor de antier desemnai de
autoritatea contractant, autorizai conform
4.337
1.000
1.041
5.378
1.240
prevederilor legale pentru verificarea
execuiei lucrrilor de construcii i instalaii
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile
13.001
2.998
2.779 15.780
3.638

Nr.cr
t
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile


lei/eur
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370
o
de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Mii lei
Euro
Organizare de santier
1.735
0.400
0.416
lucrari de constructii si instalatii aferente
1.735
0.400
0.416
organizarii de santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0.000
0.000
Comisioane, taxe
0.995
0.229
0.000
comisionul bncii finanatoare
0.000
0.000
0.000
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii lucrrilor
0.995
0.229
0.000
de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea
0.000
0.000
lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii
0.000
0.000
contractante

Studiu de fezabilitate

pagina 54 din 79

17.05.2013
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
2.151
0.496
2.151

0.496

0.000
0.995
0.000

0.000
0.229
0.000

0.995

0.229

0.000

0.000

0.000

0.000

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n


condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a
Constructorilor
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli eligibile

2.730

_Ferma de legume
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.629

0.000
0.416

0.000
3.146

0.000
0.725

5.1.2

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


lei/eur
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370
o
de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Mii lei
Euro
Organizare de santier
0.000
0.000
0.000
lucrari de constructii si instalatii aferente
0.000
0.000
organizarii de santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0.000
0.000

5.2

Comisioane, taxe

Nr.cr
t
5.1
5.1.1

comisionul bncii finanatoare


cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii lucrrilor
de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea
lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii
contractante
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n
condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli
neeligibile

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
4.633

20.092

4.633

0.000

19.950

4.600

0.000

0.000
20.09
2
19.950

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.142

0.033
0.000

0.000
0.000

0.033
0.000

20.092

4.633

0.000

0.142
0.000
20.09
2

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale


lei/eur
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370
o
Valoare
(fara TVA)
Nr.cr
Specificatie
t
Mii
Mii lei
Euro
5.1
Organizare de santier
1.735
0.400
lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1
1.735
0.400
organizarii de santier
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
0.000
0.000
5.2
Comisioane, taxe
21.087
4.862
comisionul bncii finanatoare
19.950
4.600
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii lucrrilor
0.995
0.229
de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea
0.000
0.000
lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii
0.000
0.000
contractante
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n
0.000
0.000
condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
0.142
0.033
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
0.000
0.000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale
22.822
5.262

Studiu de fezabilitate

17.05.2013

pagina 55 din 79

din data
de
TVA
Mii lei
0.416

4.600

4.633

17.05.2013
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
2.151
0.496

0.416

2.151

0.496

0.000
0.000
0.000

0.000
21.087
19.950

0.000
4.862
4.600

0.000

0.995

0.229

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.416

0.142
0.000
23.239

0.033
0.000
5.358

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

__

_Ferma de legume

DEVIZUL obiectului: DO1 Sera legume - cheltuieli eligibile


din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
17.05.2013
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
2.169
0.500
0.520
2.689
0.620
Construcii: rezisten (fundaii, structur
de rezisten) i arhitectur (nchideri
96.164
22.173
23.079
119.244
27.495
exterioare, compartimentri, finisaje)
Izolaii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii electrice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii sanitare
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii de nclzire, ventilare,
0.000
0.000
0.000
0.000
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii de telecomunicaii
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL I
98.333
22.673
23.600 121.933 28.115
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
tehnologice
TOTAL II
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
54.429
12.550
13.063
67.492
15.562
Utilaje i echipamente de transport
4.120
0.950
0.989
5.109
1.178
Dotri
2.169
0.500
0.520
2.689
0.620
TOTAL III
60.718
14.000
14.572
75.290 17.360
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL
159.918
36.873
38.380 198.299 45.723
III)
DEVIZUL obiectului: DO2 Anexa depozitare - cheltuieli eligibile
din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
17.05.2013
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0.000
0.000
0.000
0.000
Construcii: rezisten (fundaii, structur
de rezisten) i arhitectur (nchideri
9.541
2.200
2.290
11.831
2.728
exterioare, compartimentri, finisaje)
Izolaii
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Instalaii electrice
0.651
0.150
0.156
0.807
0.186
Instalaii sanitare
1.518
0.350
0.364
1.882
0.434
Instalaii de nclzire, ventilare,
0.434
0.100
0.104
0.538
0.124
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii de telecomunicaii
0.000
0.000
0.000
0.000

Studiu de fezabilitate

pagina 56 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
TOTAL I

1
2
3

Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

_Ferma de legume

13.011
3.000
PARTEA II - MONTAJ

3.123

16.134

3.720

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
0.000
Utilaje i echipamente de transport
0.000
Dotri
0.000
TOTAL III
0.000
0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL
13.011
3.000
III)

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

3.123

16.134

3.720

Montaj utilaje i echipamente


tehnologice
TOTAL II

__

DEVIZUL obiectului: DO3 Platforme auto pietris - cheltuieli eligibile


din data
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.3370
lei/euro
17.05.2013
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0.867
0.200
0.208
1.076
0.248
Construcii: rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
13.011
3.000
3.123
16.134
3.720
(nchideri exterioare, compartimentri,
finisaje)
Izolaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii electrice
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii sanitare
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii de nclzire, ventilare,
0.000
0.000
0.000
0.000
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0.000
0.000
0.000
0.000
Instalaii de telecomunicaii
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL I
13.878
3.200
3.331
17.209
3.968
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente
tehnologice
TOTAL II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
0.000
Utilaje i echipamente de transport
0.000
Dotri
0.000
TOTAL III
0.000
0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL
13.878
3.200
III)

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

3.331

17.209

3.968

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut
astfel:
o

Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor


intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta
ale executantilor de constructii din judetul Buzau, pentru investitii similare.

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita,


pentru investitia Ferma de legume in spatii protejate a fost realizat pe baza urmatorilor
indici spatiali:
Suprafata construita sera (mp)
Studiu de fezabilitate

pagina 57 din 79

1.000,00

Studiu de fezabilitate
__
in spatii protejate
Suprafata construita anexa depozitare
(mp)

_Ferma de legume
37,45

Suprafata platform pietris (mp)

85,80
1.123,2
5

Total suprafata construita (mp)

Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative Constructii + Instalatii :


Euro/m
mp
p
Euro
Suprafata construita
1.000,00 x
sera+anexa
36,873 =
36.873
Suprafata construita anexa
37,45 x
depozitare
80,106 =
3.000
Suprafata platforme pietris
85,80 x
37,296 =
3.200

Ron
159.918
13.011
13.878

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare


Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la
baza urmatoarea fundamentare:
Resurse umane
Proiect tehnic
Verificarea tehnica a proiectarii
Detalii de executie
Total

Nr.
Experti

Cost unitar
Euro/h

2
1
1

21,75
15,00
15,00

Nr. Ore

Cost total
(EUR)

20
20
20
60

870,00
300,00
300,00
1.470,00

Cost total
(RON)
3.773,00
1.301,10
1.301,10
6.375,20

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri


Fundamentarea valorilor care compun bugetul indicativ a tinut cont de asemenea de oferte
estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la
studiul de fezabilitate.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicative sunt atasate la
sfarsitul Studiului de Fezabilitate, dupa Anexele C.

6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 66.499 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 20.000
Euro.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a
masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.
Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013

Ajutor public nerambursabil


Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Studiu de fezabilitate

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Euro
20.000

Euro

30.000

16.499

46.499

16.499

16.499
30.000
66.499

30.000
50.000

pagina 58 din 79

16.499

Total
Euro
20.000

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a


masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva
solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc


7.1 Total personal existent: 0 angajati
din care personal de execuie: 0 angajati
7.2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create: 1 loc de munca

7.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) relevante pentru
proiect

Nume si prenume: Popescu Iulian


Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Educatie si formare
Perioada
1999 - 2004
Numele
institutiei
de USAMV Bucuresti
invatamant
Domeniul studiat
Facultatea de Horticultura - Legumicultura
Diploma obtinuta
Inginer
Experienta profesionala
1
.

Perioada
Nume angajator
Functia ocupata

2004 - 2010
SC Sere Buzau SRL
Inginer

2
.

Perioada
Nume angajator
Functia ocupata

2010 - 2012
SC Legum Ro SRL
Inginer

Studiu de fezabilitate

pagina 59 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

II Prile desenate
Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000)
Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000)
Plansa A01 - Plan general (1:5.000)
Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si
receptori ape uzate (1:500)
Plansa A03 Sera - Plan parter
Plansa A04 Sera - Invelitoare
Plansa A05 Sera Sectiune A-A, sectiune B-B
Plansa A06 Sera Fatada 1, fatada 2
Plansa A07 Sera Fatada 3, fatada 4
Plansa A08 Sera Plan flux tehnologic
Plansa A9 Anexa depozitare Plan parter, plan invelitoare
Plansa A10 Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B
Plansa A11 Anexa depozitare - Fatade

Studiu de fezabilitate

pagina 60 din 79

Plansa A00 - Plan de incadrare n zon (1:25.000-1:5.000)

Studiu de fezabilitate

pagina 61 din 79

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A01 - Plan general (1:5.000)

Studiu de fezabilitate

pagina 62 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)

Studiu de fezabilitate

pagina 63 din 79

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A03 Sera - Plan parter

Studiu de fezabilitate

pagina 64 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A04 Sera Invelitoare

Studiu de fezabilitate

pagina 65 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A05 Sera Sectiune A-A, sectiune B-B

Studiu de fezabilitate

pagina 66 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A06 Sera Fatada 1, fatada 2

Studiu de fezabilitate

pagina 67 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A07 Sera Fatada 3, fatada 4

Plansa A08 Sera Plan flux tehnologic


Studiu de fezabilitate

pagina 68 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate

__

pagina 69 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Studiu de fezabilitate

__

Plansa A9 Anexa depozitare Plan parter, plan invelitoare

Studiu de fezabilitate

pagina 70 din 79

_Ferma de legume in spatii protejate

Plansa A10 Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B

Studiu de fezabilitate

pagina 71 din 79

Plansa A11 Anexa depozitare Fatade

Studiu de fezabilitate

pagina 72 din 79

III Proiectii financiare si indicatori financiari


(anexele B pentru persoanele juridice si anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile
familiale).

Proiectii financiare

persoanele

fizice

autorizate,

intreprinderi individuale

si

intreprinderi familiale (Anexe C)


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada
implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 288.407 lei (inclusiv TVA), conform
detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;
Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de
implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa
finalizarea investitiei;
Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna
decembrie 2015;
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii
proiectului propus ;
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul
orizont de analiza;
Activitatea principala previzionata prin proiect, este: cultivarea legumelor in sera
tomate, castraveti si salata;
Capacitatea serei este de 1.000,00 mp. Sera de legume va avea sistem de incalzire,
facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri
anuale de productie.
In anii de implementare intreprinderea individuala nu va obtine venituri.
In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din
comercializarea legumelor (tomate, castraveti si salata) cultivate in sera;
Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului
financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea
de plata se face dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a utilajelor
achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii
de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50%
din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului,
avansul se va recupera la ultima cerere de plata.
Se considera ca la momentul functionarii investitiei, solicitantul va fi platitor de TVA.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare


INCASARI:
Linia 13 Capitolul Aport propriuPentru sustinerea activitatii din
perioada de implementare, in anul 1 este necesar un aport din partea
solicitantului in valoare de 71.557 lei, aport care va fi recuperat dupa primirea
ajutorului nerambursabil si in perioada de functionare a proiectului.

Studiu de fezabilitate

pagina 73 din 79

Studiu de fezabilitate
__
_Ferma de legume
in spatii protejate
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente
TVA-ului de recuperat cu investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului
contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 130.110,00 lei.
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului
financiar nerambursabil primit de la finantator.
PLATI :
Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la
banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru
creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni
la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se
platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform
centralizatorului de mai sus.
Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

Studiu de fezabilitate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

30.000
130.110
8
84
24
Rata
rambursat
a
LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169

pagina 74 din 79

Dobanzi si
comisioan
e
LEI
0
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
853
838
824
810
795
781
766
752
737
723

EUR
LEI
%
luni
luni
Total plati
catre
banca
LEI
0
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
867
3,036
3,021
3,007
2,993
2,978
2,964
2,949
2,935
2,920
2,906
2,891

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
130,110
127,942
125,773
123,605
121,436
119,268
117,099
114,931
112,762
110,594
108,425
106,257

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate
Anul

__

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Rata
rambursat
a
LEI
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
2,169
130,110

_Ferma de legume
Dobanzi si
comisioan
e
LEI
708
694
679
665
651
636
622
607
593
578
564
549
535
520
506
492
477
463
448
434
419
405
390
376
361
347
333
318
304
289
275
260
246
231
217
202
188
173
159
145
130
116
101
87
72
58
43
29
14
46,406

Total plati
catre
banca
LEI
2,877
2,862
2,848
2,834
2,819
2,805
2,790
2,776
2,761
2,747
2,732
2,718
2,703
2,689
2,674
2,660
2,646
2,631
2,617
2,602
2,588
2,573
2,559
2,544
2,530
2,515
2,501
2,487
2,472
2,458
2,443
2,429
2,414
2,400
2,385
2,371
2,356
2,342
2,328
2,313
2,299
2,284
2,270
2,255
2,241
2,226
2,212
2,197
2,183
176,516

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
104,088
101,920
99,751
97,583
95,414
93,246
91,077
88,909
86,740
84,572
82,403
80,235
78,066
75,898
73,729
71,561
69,392
67,224
65,055
62,887
60,718
58,550
56,381
54,213
52,044
49,876
47,707
45,539
43,370
41,202
39,033
36,865
34,696
32,528
30,359
28,191
26,022
23,854
21,685
19,517
17,348
15,180
13,011
10,843
8,674
6,506
4,337
2,169
0
0

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in
curs
cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de
268.456,00 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de
cofinantare costul creditului).

Anul 1 de implementare: 119.942,00 lei

Anul 2 de implementare: 148.514,00 lei.

Studiu de fezabilitate

pagina 75 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI:
Liniile 1-2: Vanzari valorice previzionate
o

Incasarile din activitatea de cultivare legume in spatii protejate reprezinta


incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti si salata verde.
Suprafata de cultivare = 1.000 mp.

Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri


tehnologici:

Parametrii tehnologici de
productie
Suprafata totala cultivata tomate
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarnavara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie anuala totala (Ciclul I+II)

Tomate
500
2

mp
cicluri/an

kg/mp/luna

4
6.000

luni
kg/ciclu

2,5

kg/mp/luna

3
3.750
9.750

luni
kg/ciclu
kg/an

Parametrii tehnologici de
Castraveti
productie
500
Suprafata totala cultivata tomate
mp
2
Cicluri de productie
cicluri/an
6
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
kg/mp/luna
4
Perioada de recoltare
luni
12.000
Productie totala ciclul I
kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara5
kg/mp/luna
toamna)
4
Perioada de recoltare
luni
10.000
Productie totala ciclul II
kg/ciclu
22.000
Productie anuala totala (Cilul I+II)
kg/an
Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri /an:
Parametrii tehnologici de productie
Suprafata totala salata verde
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (oct - dec)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (ian - mar)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie anuala totala (Cilul I+II)

Salata verde
1.000
2
12
1
12.000
12
1
12.000
24.000

mp
cicluri/an
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/an

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:


Nr.
Crt
.
1
2

Categoria

Tomate
Castraveti
Salata verde

Studiu de fezabilitate

Pret in
LEI/UM
4,0
2,7
1,5

U
M

AN 1

AN 2

Vanzari fizice previzionate


Kg
9.750
9.750
Kg
22.000
22.000
bu
24.000
24.000

pagina 76 din 79

AN 3

AN 4

AN 5

9.750
22.000
24.000

9.750
22.000
24.000

9.750
22.000
24.000

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

c
Vanzari valorice previzionate
1
2

Tomate

4,0

Castraveti

2,7

Salata verde

1,5

Incasari din activitatea


agricol

LE
I
LE
I
LE
I
LEI

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

59.400

59.400

59.400

59.400

59.400

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

134.400

134.400

134.400

134.400

134.400

PLATI :
Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente
creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform graficului
de rambursare prezentat la linia 17 pentru anii 1-2 de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor
realizate de intreprinderea individuala pentru achizitionarea materiilor prime si
materialelor necesare in desfasurarea activitatii agricole de cultivare a legumelor in
sera: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori,
ambalaje, etc.
Nr. Crt.
1.
2.
3.

Plati pentru materii


prime si material
pentru:
Tomate
Castraveti
Salata verde
Total

Anul 1
Lei/an

Anul 2
Lei/an

Anul 3
Lei/an

Anul 4
Lei/an

Anul 5
Lei/an

6.054
4.272
7.200
17.526

6.054
4.272
7.200
17.526

6.054
4.272
7.200
17.526

6.054
4.272
7.200
17.526

6.054
4.272
7.200
17.526

Detalierea acestor cheltuieli este prezentata in continuare:

Materii prime, materiale


Rasad tomate
Dezinfectanti sol (tratament
chimic)
Materiale sustinere plante
(spalieri)

UM

Consumuri unitare

Consumu
ri anuale

buc

2,5 plante/mp

2.500

Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1

80 l/1000 mp

80

1,5

120

buc

2 spalieri/planta

1.250

2.500

35

14,5

508

21

126

100

100

500

0,4

200

aprox. 35 kg
(echivalentul a 2400
ml)
Fertilizanti, tratament
aprox. 3 litri
l
daunatori
solutie/500 mp
capacitate ladita -10
Ambalaje (ladite plastic)
buc
kg/buc
10 randuri tomate/50
Sarma sustinere
ml
m/rand
Total plati cu materii prime si materiale
Folie neagra (operatia de
mulcire)

Materii prime, materiale


Rasad castraveti
Dezinfectanti sol (tratament
chimic)
Sfoara sustinere

Studiu de fezabilitate

kg

Plati
totale
anuale
LEI/UM
2.500

6.054

Pret unitar
(TVA inclus)
LEI/UM

Plati
totale
anuale
LEI/UM

UM

Consumuri unitare

Consumur
i anuale

buc

1,8 plante/mp

1.800

1.440

80/1000 mp

80,00

1,5

120

ml

10 randuri
castraveti*50m/rand

1.000,00

2.000

pagina 77 din 79

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume

aprox. 35 kg (echivalent
35,00
a 2400 ml)
Fertilizanti, tratament
aprox.2.5 l solutie/500
l
5,00
daunatori
mp
Ambalaje (ladite plastic)
buc
capacitate 10 kg/buc
100,00
Total plati cu materii prime si materiale
Folie mulcire neagra

kg

Materii prime, materiale

UM

Consumuri
unitare

Consumuri
anuale

508

21

105

100
4.272

Pret unitar
(TVA inclus)
LEI/UM

Plati totale
anuale
LEI/UM

0,30

7.200

15
24.000
plante/mp/ciclu
Total plati cu materii prime si materiale

Rasad salata

14,5

buc

7.200

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:


o

Cheltuieli cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii


activitatii solicitantului, in valoare de 11.932 lei/an.

Energia si
apa

UM

Consumuri unitare

Energie
electrica

KW

Incalzire sera

kWh

877 kw/luna (415 kW/luna anexa depozitare, 348 kw/luna


sera; 114 kw/luna pt.exterior)
aprox. 12.128 kW/luna iarna X 5
luni/an
Total plati cu energia si apa

Consumur
i anuale
per sera

Pret unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM

Plati totale
anuale
LEI/UM

10.524

0,5

5.262

60.640

0,11

6.670
11.932

Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.


Costuri salariale lunare
Inclusive contributii la
asigurari sociale
Muncitori ferma
1
1.200
Total plati cu personalul
Personal

Nr. pers.

Plati totale
anuale
LEI
14.400
14.400

Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,700 lei/an.


Alte plati
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu distributia produselor
Cheltuieli administrative
Total alte plati

Plati totale
anuale
LEI
500
2.400
1.800
4.700

Linia 30 Alte plati contine valorile aferente impozitelor si taxelor locale, cheltuielile cu
contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala, TVA-ului de plata in urma realizarii
situatiei lunare a incasarilor si platilor din cadrul serei, impozitul pe venit net, in valoare de:
24.061 lei.
Impozite si taxe locale
Impozite si taxe locale
Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea
Individuala

Studiu de fezabilitate

pagina 78 din 79

Plati totale anuale


LEI
2.993
7.579

Studiu de fezabilitate
in spatii protejate

__

_Ferma de legume
3.254
10.235
24.061

TVA
Impozit pe venit net
Total alte plati

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si


constructie;

Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost


estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si
31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).

Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24%


conform legislatiei in vigoare.

Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea
cladirii si a echipamentelor achizitionate.

9.3 Indicatori financiari

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,


intreprinderi familiale, persoane fizice
Total
Total
Total
Total
Total an
Anul
an 1
an 2
an 3
an 4
5
UM
Nr.crt
Specificatie
Valoare
.
Valoare investitie(Vi)=
1
valoarea totala a proiectului
LEI
236.943
fara TVA
Durata de recuperare a
2
investitiei (Dr) - maxim 12
ANI
1,3411
ani
Rata acoperirii prin fluxul
de numerar (RAFN) Numeri
3
2,42
2,57
2,74
2,94
3,16
trebuie sa fie mai mare sau
c
egal cu 1.2
4
Rata de actualizare
8%
Valoare actualizata neta
5
(VAN) - trebuie sa fie
LEI
1.019.726
pozitiva
Disponibil de numerar la
6
sfarsitul perioadei - trebuie
LEI
77,768
106,154
136,622
169,171
203,802
sa fie pozitiv

Studiu de fezabilitate

pagina 79 din 79