Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE PARCURG MODULUL PEDAGOGIC

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE PARCURG MODULUL PEDAGOGIC

(PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGIC) –

NIVEL II, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Examenul de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, nivelul II constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu de evaluare a competenţelor didactice. Portofoliul de evaluare este un pachet de documente (vezi în tabelul de mai jos) care reflectă sintetic nivelul și calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI elaborat şi susţinut de absolvenţii Programului de studii psihopedagogice, nivelul II

Nr.crt.

Discipline

 

Produse

Punctaj

 

Psihopedagogia adolescenţilor,

Profilul psihologic de vârstă al unui subiect real

10

1

tinerilor, adulţilor

puncte

 

Proiectarea şi managementul proiectelor educaţionale

Proiect educaţional (inclusiv bugetul proiectului)

10

2

puncte

   

1.

Did. domeniului:

10

3

Didactica domeniului şi

dezvoltări în didactica specializării

Analiza comparativă a procesului de învăţământ liceu-universitate

puncte

2.

Did. specialitatii:.

O proba de evaluare continuă sau sumativă (cu barem de corectare).

 

Opţional 1:

Proiect de cercetare pedagogică, cu tema: Impactul diversificării surselor de informare asupra strategiilor de predare-învăţare sau

 

Metodologia cercetării pedagogice

4

10

Sau

puncte

Predarea-învăţarea în strategia dezvoltării gândirii critice

Utilizarea unei metode de dezvoltare a gândirii critice in domeniul specialității

 

Opţional 2:

Reproiectarea unei activitati didactice de specialitate din perspectiva teoriilor creativitatii. sau

 

Psihopedagogia creativității

10

5

sau

puncte

Educaţie interculturală

Programa opţionalului de Educaţie interculturală

 

Practică pedagogică

Analiza practicii pedagogice în conformitate cu Anexele 2 şi 3.

10

6

puncte

 

Sinteză privind programul de studii psihopedagogice, nivelul II. Se fac referiri la următoarele aspecte:

10

puncte

7

a) statutul cadrului didactic în învăţământul actual liceal şi universitar (prin raportare la cel obligatoriu); b) profesionalism pedagogic şi profesionalism didactic;

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC   c) valori şi atitudini ale actorilor educaţionali
 

c) valori şi atitudini ale actorilor educaţionali din şcoala postobligatorie; d) sugestii privind optimizarea programului de pregătire psihopedagogică pentru carieră didactică, nivel 2.

 
 

1. În susţinerea portofoliului, după prezentarea piesei de la punctul 7 - Sinteză privind programul de studii psihopedagogice, nivelul II - fiecare

20

puncte

8

cursant prezintă două piese din portofoliu. 2. Comisia de examen adresează intrebări referitoare la piesele prezentate sau la problemele de educaţie legate de problematica portofoliului

 

Din oficiu:

10

9

puncte

 

Total:

100

10

puncte

Notă:

1. Structura portofoliului de evaluare este în conformitate cu anexa 1 (vezi); 2. Nedepunerea la termen a portofoliului sau depunerea cu piese lipsă conduce la neexaminarea titularului acelui portofoliu în sesiunea curentă.

Director DPPD, Lector dr. Elena-Simona Indreica

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 PORTOFOLIU DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIDACTICE

Anexa 1

PORTOFOLIU DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIDACTICE

Postuniversitar, nivelul II

Absolvent

Specializarea

Braşov

2015

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

1. Sinteză

privind

programul

cerinţelor de la nr. crt. 7).

CUPRINS

de

studii

psihopedagogice,

nivelul

II

nr. crt. 7). CUPRINS de studii psihopedagogice, nivelul II (conform 2. Profilul psihologic de vârstă al

(conform

2. Profilul psihologic de vârstă al unui subiect real

3. Proiect educaţional (se precizează titlul)

4. Analiza comparativă a procesului de învăţământ liceu-universitate

5. Proba de evaluare continuă sau sumativă (cu barem de corectare)

6. Piesa de la Opţionalul 1

7. Piesa de la Opţionalul 2

8. Analiza practicii pedagogice în conformitate cu Anexele 2 şi 3.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 2 RAPORT PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ Analiza SWOT a:

Anexa 2

RAPORT PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ

Analiza SWOT a:

1. Fundamentelor teoretice ale practicii pedagogice (se poate aprofunda din Ghidul de practică)

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

CONSTRÂNGERI/ DIFICULTĂȚI

OPORTUNITĂȚI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

2. Efectelor formative ale practicii pedagogice

DIDACTIC 2. Efectelor formative ale practicii pedagogice Anexa 3 AVANTAJE LIMITE/ DEZAVANTAJE CONSTRÂNGERI

Anexa 3

AVANTAJE

LIMITE/ DEZAVANTAJE

CONSTRÂNGERI

OPORTUNITĂȚI

SUGESTII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂȚII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ