Sunteți pe pagina 1din 42

BC ENERGBANK SA

R apoartele financiare
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011
ntocm ite n conformitate cu
Standardele Naionale de Contabilitate

BC ENERGBANK SA
RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

CUPRINS

Raportul auditorilor
Bilanul contabil
Raportul de profit i pierdere
Raportul privind fluxul capitalului propriu
Raportul privind fluxul mijloacelor bneti
Note explicative la rapoartele financiare

1
2
4
5
6-38

iQp Grant Thornton


An instinct for growth

GrantThomton AuditS.R.L

str. Grigore Ureche Nr. 69


M D-2005Chiiniu
Moldova
T + 373 22 8 6 0 5 71
F + 373 22 22 7464
E office@md.gtcom
W www.grantthomton.md

Raportul auditorilor independeni


ctre acionarii BC Energbank S A .

N oi am exercitat auditul asupra rapoartelor financiare anexate ale BC Energbank S.A. (Banca),
care cuprind bilanul contabil la data de 31 decembrie 2011, raportul de profit i pierdere, raportul
privind fluxul capitalului propriu i raportul privind fluxul mijloacelor bneti, precum i sumarul
politicilor contabile semnificative i alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru rapoartele financiare


Conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea just a rapoartelor financiare n
conform itate cu Standardele Naionale de Contabilitate, aplicabile n Republica Moldova. Aceast
responsabilitate include elaborarea, implementarea i m eninerea controlului intern relevant
ntocmirii i prezentrii juste a rapoartelor financiare care nu conin deficiene semnificative, cauzate
fie de fraude sau erori, selectarea i aplicarea politicilor contabile corespunztoare i efectuarea unor
estimri contabile rezonabile n circumstanele date.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastr este de a exprima o opinie asupra rapoartelor financiare n baza auditului
efectuat. N oi am exercitat auditul nostru n conform itate cu Standardele Internaionale de Audit.
Aceste standarde solicit ca noi s corespundem cerinelor etice i s planificm i s realizm
auditul astfel nct s obinem o asigurare rezonabil c rapoartele financiare nu conin erori
semnificative.
U n audit presupune efectuarea procedurilor astfel nct s se obin evidene de audit aferente
cifrelor i notelor explicative la rapoartele financiare. Procedurile selectate depind de discernmntul
auditorilor, inclusiv evaluarea riscului deficienelor semnificative din rapoartele financiare cauzate
fie de fraude sau erori. La evaluarea riscului, auditorul ia n consideraie controlul intem aferent
ntocmirii i prezentrii juste a rapoartelor financiare ale Bncii astfel nct s elaboreze proceduri de
audit corespunztoare circumstanelor, i nu pentru a exprima o opinie asupra eficienei controlului
intem al Bncii. U n audit include, de asemenea, evaluarea caracterului adecvat ale politicilor
contabile utilizate i a rezonabilitu estimrilor contabile efectuate de ctre conducere, precum i
evaluarea prezentrii de ansamblu a rapoartelor financiare.
n opinia noastr, evidenele de audit obinute de noi sunt suficiente i ne ofer o baza rezonabil
pentru a ne exprima opinia.

Grant Thornton
An instinct for growth

Continuare

Opinia
In opinia noastr, rapoartele financiare prezint o imagine veridic i just a poziiei financiare a
Bncii Ia 31 decembrie 2011, precum i asupra rezultatelor financiare, fluxului capitalului p ro p n u i
fluxului mijloacelor bneti pentru anul ncheiat la acea dat in conform itate cu Standardele
Naionale de Contabilitate, aplicabile n Republica Moldova.

Alte aspecte
Rapoartele financiare anexate nu sunt menite s prezinte poziia financiar, rezultatul operaiunilor
i un set com plet de note la rapoartele financiare n conform itate cu reglementri i principii
contabile acceptate n ri i jurisdicii altele dect Republica Moldova. D e aceea, situaiile financiare
anexate nu sunt ntocm ite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementrile contabile i legale
din Republica Moldova.
Acest raport este adresat exclusiv acionarilor Bncii n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta acionarilor Bncii acele aspecte pe care trebuie s le raportm ntr-un raport
de audit financiar, i nu n alte scopuri. n msura permis de lege, nu acceptm i nu ne asumm
responsabilitatea dect fa de Banc i de acionarii acesteia, n ansamblu, pentru auditul nostru,
pentru acest raport sau pentru opinia format.

30 martie 2012

ClMUlUUuuart
G rant Thornton Audit S.R.L.
Chiinu, Republica Moldova

Emilia P opa^ f
uditor Liceniat)

Vladimir Cacean
(Auditor Liceniat)

BC ENERGBANK SA
BILANUL CONTABIL
La 31 decembrie 2011

Note

2011
M DL000

2010
M DL'000

100,698
81,669
162,681
32,487
142,803
911,293
69,979
7,282
90,317

112,884
98,215
45,355
50,000
350,913
685,472
70,036
4,357
57,787

1,599.209

1,475,019

1,932
26,410
228,805
257,147

2,208
23,966
221,459
247,633

48,541
775,463
69,879
893,883
1,151,030
120,164
10,634
21,275
1,321

728,722
84,397
813,119
1,060,752
128,390
10,939
6,304
1,265

1,304,424

1,207,650

100,000
9,232
14,094
171,459

100,000
8,448
13,827
145,094

294,785

267,369

1,599,209

1,475,019

Active

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti, cuvenite de la bnci
Mijloace bneti, cuvenite de la Banca Naional a Moldovei
Mijloace plasate ovemight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Mijloace fixe nete
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie primit
Alte active

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total active
Obligaiuni

Depozite f r dobnd:
Mijloace bneti datorate bncilor
Depozite ale persoanelor fizice
Depozite ale persoanelor juridice
Total depozite far dobnda
Depozite cu dobnd:
Mijloace bneti datorate bncilor
Depozite ale persoanelor fizice
Depozite ale persoanelor juridice
Total depozite cu dobnda
Total depozite
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit
Alte obligaiuni
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiionale

18
19
20
21
32

Total obligaiuni
Capital propriu

Aciuni ordinare plasate


Capital de rezerv
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe
Profit nedistribuit
Total capital propriu
Total obligaiuni i capital propriu

Notele anexate sunt parte integra a acestor rapoarte financiare.

23

BC ENERGBANKSA
RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

Note

Venituri din dobnzi


Venituri din dobnzi la mijloacele bneti datorate de bnci
Venituri din dobnzi la plasri ovemight
Venituri din dobnzi sau dividende la valori mobiliare
investiionale
Venituri din dobnzi i comisioane la credite
Total venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzi
Cheltuieli cu dobnzi la mijloace bneti datorate bncilor
Cheltuieli cu dobnzi la depozite ale persoanelor fizice
Cheltuieli cu dobnzi la depozite ale persoanelor juridice
Total cheltuieli cu dobnzi la depozite
Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi ovemight
Cheltuieli cu dobnzi la alte mprumuturi
Total cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi
Total cheltuieli cu dobnzi
Venitul net din dobnzi

Minus: Defalcri aferente reducerilor pentru pierderi la active


aferente dobnzilor

29

Venituri net din dobnzi dup defalcri aferente reducerilor


pentru pierderi la active aferente dobnzilor

Venituri neaferente dobnzilor


Venituri (pierderi) nete la valori mobiliare cumprate pentru
vnzare
Venituri (pierderi) nete la valori mobiliare investiionale
Venituri (pierderi) nete din operaiuni cu valut strina
Venituri din comisioane
Alte venituri neaferente dobnzilor
Total venituri neaferente dobnzilor

2011

2010

MDL'000

MDL'OOO

4,107
253

1.358
628

22,274

18,702

99,511

89,872

126.145

110,560

(667)
(55,657)
(4,498)

(373)
(57,393)
(6,374)

(60,822)

(64,140)

(5)
(7,314)
(7,319)

(6,582)
(6,582)

(68.141)

(70,722)

58.004

39.838

(35,670)

(27,111)

22,334

12,727

25
26

(48)
34,210
40,995
4,621

32,274
39,625
3,278

79,778

75,177

BC ENERGBANKSA
RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

2011

2010

M D L000

MDL'000

(27,035)
(6,895)

(27,385)
(5,805)

(11,962)

(11,511)

27

(13,178)

(13,457)

28

(112)
(1,036)
(14,255)

(197)
(674)
(13,826)

29

(277)

(537)

32

(56)
\*'v/

1,166

(74,806)

(72,226)

27,306

15,678

27,306

15,678

Note

Cheltuieli neaferente dobnzilor


Cheltuieli privind remunerarea muncii
Prime
Contribuii pentru asigurarea social, asigurarea medical i alte
pli
Cheltuieli privind ntreinerea mijloacelor fixe
Impozite i taxe
Plata serviciilor de consultan i audit
Alte cheltuieli neaferente dobnzilor
Defalcri aferente reducerilor pentru pierderi la active
neaferente dobnzilor
Defalcri aferente provizioanelor pentru angajamente
condiionale
Total cheltuieli neaferente dobnzilor
Venit (pierderi) net pn la impozitare

Impozitul pe venit
Venit (pierderi) net

Notele anexate sunt parte integra a acestor rapoarte financiare.

22

BC ENERG BANK SA
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

Capital social
MD 1/000

Capital dc rezerv
MDL000

Rezerve clin
reevaluarea
mijloacelor fixe
MDL000

Sold la 1 ianuarie 2010

80,000

8,058

13,827

129,984

231,869

Aciuni plasate

20,000

390

(390)

20,000

Total

Profit nedistrihuit
MDL000

MDL000

Profitul net al anului

15,678

15,678

Alte ajustri

(178)

(178)

Sold la 31 decembrie 2010

100,(MMI

8,448

13,827

145,094

267,369

Sold la 1 ianuarie 2011

100,000

8,448

13,827

145,094

267,369

784

(784)
-

267

27,306
(157)

27,306

171,459

294,785

Schimbri n rezerve

Schimbri n rezerve
Reevaluarea mijloacelor fixe

267

Profitul net al anului

100,000

9,232

14,094

Alte ajustri
Sold la 31 decembrie 2011

(157)

n conformitate cu legislaia local, 5% din venitul net al Bncii trebuie s fie alocat n capitalul de rezerv, pn n momentul cnd aceast rezerv reprezint 10% din capitalul
social al Bncii. Capitalul dc rezerv nu poate fi distribuit acionarilor. La data de 31 decembrie 2011 capitalul de rezerva era completat n mrime ce depete 9.23% din
capitalul social al Bncii (2010: 8.45%).
Notele anexate sunt parte integr a acestor rapoarte financiare.

BC ENERGBANK SA
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL M IJLOACELOR B NETI
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

Note

2011
M DL'000

2010
M DL000

161,233
(62,706)

150,555
(69,381)

5,062

20,440

45,866
(45,736)
(24,426)

33,523
(44,021)
(23,059)

79,293

68.057

(6,348)
(28,350)
(250,145)
(13,813)

(221)
138
(126,436)
11,630

42,013
48,265
8,890

138,760
(11,784)
(8,800)

(120,195)

71.344

Activitatea operaional

ncasri privind dobnzi i comisioane


Pli privind dobnzi i comisioane
ncasri privind activele anterior trecute la scderi din contul
reducerilor pentru pierderi la active
ncasri privind alte venituri
Pli privind salariaii
Pli privind furnizorii i antreprenorii
ncasri pn la schimbri n active i obligaiuni

Majorarea/(diminuarea) activelor:
ncasri (pli) privind plasri i credite acordate bncilor
ncasri (pli) privind depozite plasate n BNM
ncasri (pli) privind credite acordate clientelei
ncasri (pli) privind alte active
Majorarea (diminuarea) obligafiunilor:
ncasri (pli) privind depozite de la clieni
ncasri (pli) privind depozite i mprumuturi de la bnci
ncasri (pli) privind alte obligaiuni
Fluxul pn la impozitul pe venit

Pli privind impozitul pe venit

(120,195)

71,344

ncasri (pli) privind credite acordate clientelei


ncasri (pli) privind valorile mobiliare investiionale
ncasri privind activele materiale
Pli privind activele materiale
Pli privind activele nemateriale
ncasri privind dividende
ncasri privind dobnzi

(16,400)
208,110
722
(23,082)
(324)
26
2.956

(11,262)
(163,788)
192
(18.482)
(147)
2,540

Fluxul net din activitatea investiional

172.008

(190,947)

_
(8,226)
(5,741)

19,900
26,388
(2,551)

(13,967)

43,737

Flux net din activitatea operaional


Activitatea investiional

Activitatea financiar

ncasri privind emisia aciunilor


ncasri (pli) privind mprumuturi pe termen lung
Pli privind dividende
Pli privind dobnzi
Fluxul net din activitatea financiar

ncasri (pli) extraordinare


Diferene pozitive (negative) ale cursului de schimb valutar

(7,130)

1,951

Fluxul net al mijloacelor bneti

30,716

(73,915)

Soldul mijloacelor bneti i echivalente de mijloace bneti la


nceputul perioadei gestionare

268,003

341,918

Soldul mijloacelor bneti i echivalente de mijloace


bneti la sfritul perioadei gestionare

298,719

268,003

Notele anexate sunt parte integra a acestor rapoarte financiare.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIV E LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

1.

Informaie general despre Banc

BC Energbank SA (denumit n continuare Banca) a fost nfiinat n Republica Moldova la 16 ianuarie 1997 ca
societate pe aciuni de tip nchis. Banca funcioneaz ca o banc comercial i de economii, oferind o gam larg
de servicii i se adreseaz tuturor categoriilor de clieni prin intermediul sediului su central, 22 filiale i 48
agenii (2010: 20 filiale i 56 reprezentane).
La sfritul anului 2011 Banca deinea autorizaia, eliberat de Banca Naional a Moldovei, care permite
desfurarea tuturor tipurilor de activiti bancare, prevzute de Legea instituiilor financiare.
Banca are 617 salariai la data de 31 decembrie 2011 (624 la data de 31 decembrie 2010).
Adresa juridic a Bncii este n strada V. Alecsandri 78, Chiinu, Republica Moldova.
Consiliul Bncii formuleaz politicile de operare a Bncii i controleaz implementarea lor. Consiliul este
compus din 6 membri numii de Adunarea General a Acionarilor.
La 31 decembrie 2011 Consiliul Bncii era format din urmtorii membri:
- D-l Vladimir Tonciuc, Preedintele Consiliului;
- D-l Valeriu Usatii, Energoimpex, Membru al Consiliului;
- D-na Natalia Covanji, Membru al Consiliului;
- D-na Natalia Cecetova, Gamaiun SRL, Membru al Consiliului;
- D-na Galina Maximenco, Membru al Consiliului;
- D-l Mihail Pop, Membru al Consiliului.
Deoarece operaiunile Bncii nu sunt expuse la riscuri i rentabiliti cu un grad semnificativ de difereniere
precum i datorit faptului c mediul legislativ, natura serviciilor, activitatea, tipologia clieni pentru serviciile i
produsele oferite, ct i metodele folosite pentru furnizarea serviciilor sunt omogene pentru toate activitile sale,
Banca opereaz ca un segment unic de activitate.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

2.

Bazele prezentrii

Anul financiar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie i include toate tranzaciile efectuate de Banc
n aceast perioad.
Toi indicatorii efectivi ce in de activitatea Bncii i care reflect rezultatele financiare i economice ale
activitii Bncii ntreprinse pe parcursul anului financiar sunt incluse i reflectate n rapoartele financiare ale
anului financiar.
Rapoartele financiare sunt ntocmite n mii lei moldoveneti (MDL), moneda ni n care opereaz Banca.
Rapoartele financiare sunt pregtite n baza costului istoric, modificate ca urmare a reevalurii anumitor active i
pasive financiare
3.

Politici contabile semnificative

a.

Principii contabile

Rapoartele financiare individuale sunt ntocmite n conformitate cu Standardele Naionale de Contabilitate


(SNC) aprobate de Ministerul Finanelor i Regulamentele de raportare elaborate de Banca Naional a
Moldovei.
b.

Conversia soldurilor exprimate n valut

Tranzaciile n valut sunt nregistrate la cursul de schimb de la data tranzaciei. La data bilanului, activele i
datoriile monetare denominate n valut sunt convertite folosind cursul de schimb de nchidere.
Ratele de schimb la sfritul anului i ratele medii pe an au fost:
___________ 2011______________________ 2010 __________
USD

Media perioadei
Finele anului

11.7370
11.7154

Euro

16.3369
15.0737

USD

12.3663
12.1539

Euro

16.3995
16.1045

Diferenele de curs care provin din decontarea tranzaciilor la cursuri diferite de cele de la data tranzaciei,
precum i diferenele de curs valutar nerealizate din active i datorii monetare sunt recunoscute n contul de
profit i pierdere.
c.

Venituri i cheltuieli cu dobnzi

Veniturile i cheltuielile cu dobnzile, aferente tuturor instrumentelor financiare purttoare de dobnzi, sunt
prezentate n contul de profit i pierderi, folosind metoda calculrii. Veniturile din dobnzi la credite sunt
suspendate n cazul, cnd restana este mai mare de 60 zile i sunt excluse din veniturile din dobnzi pn la
momentul ncasrii lor. Veniturile din dobnzi cuprind veniturile provenite din investiiile nhrtii de valoare cu
venit fix i disconturile amortizate la hrtiile de valoare de stat.
d.

Mijloace bneti n numerar i echivalentul lor

n scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor bneti, mijloacele bneti i echivalentele cuprind solduri
cu scadena de mai puin de trei luni inclusiv numerar, solduri nerestricionate cu Banca Naional a Moldovei, i
disponibiliti datorate altor bnci.
e.

Hrtii de valoare de stat

Hrtiile de valoare de stat sunt emise de Ministerul de Finane din Republica Moldova i sunt nregistrate la cost
plus discontul amortizat. Toate veniturile din dobnzi i toate ctigurile / pierderilerealizate sau nerealizate n
urma tranzaciilor cu hrtiile de valoare de stat sunt incluse n venituri din dobnzi.
7

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

3. Politici contabile semnificative (continuare)


f.

Hrtii de valoare disponibile pentru vnzare

Operaiunile cu hrtiile de valoare pentru comercializare sunt nregistrate la valoarea de pia. Toate ctigurile
i pierderile realizate i nerealizate din tranzaciile cu hrtii de valoare sunt reflectate n venituri din hrtii de
valoare pentru vnzare. Dobnda ctigat din tranzaciile cu hrtiile de valoare cumprate pentru comercializare
este reflectat n venituri din dobnzi. Dividendele ncasate sunt incluse separat n venitul din dividende.
g.

Hrtii de valoare investiionale

Hrtii de valoare investiionale sunt hrtiile de valoare pe care conducerea intenioneaz s le pstreze pn la
scaden i care sunt nregistrate la valoarea nominal, corectat cu valoarea neamortizat a premiului sau
discontului. Dobnda din hrtiile de valoare investiionale este reflectat n venituri din dobnzi. O diminuare a
valoni de pia este luat n consideraie numai n cazul cnd aceasta este apreciat a fi definitiv. Valori
mobiliare investiionale includ hrtiile de valoare de stat emise de Ministerul de Finane din Republica Moldova.
h.

Inv estiii n alte companii

Banca deine cote de participare n alte companii ce reprezint aciuni deinute pe termen lung i care sunt
prezentate la cost minus provizionul de reducere definitiv a valorii.
Dividendele ncasate sunt incluse separat n venitul din dividende.
i.

Mijloace fixe

Mijloacele fixe sunt nregistrate n bilan la costul de achiziie sau reevaluat minus uzura acumulat.
Veniturile sau pierderile aferente vnzrii / casrii cldirilor, utilajului sau echipamentului sunt determinate prin
referin la valoarea lor contabil i cheltuielile legate de vnzare sau casare.
Uzura este calculat pe baza metodei deprecierii liniare, aplicat odat cu punerea n funciune a activelor pe
parcursul perioadei de exploatare a acestora. Sunt folosite urmtoarele durate de exploatare ale activelor fixe:
Mijloace fixe

Ani

Cldin
Echipamente i mobilier
Calculatoare
Mijloace de transport
Altele

75
2-10
7
7
5-20

Terenurile nu sunt depreciate. Activele n curs de execuie nu sunt depreciate pn la momentul punerii acestora
n exploatare.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

3.

Politici contabile semnificative (continuare)

j.

Credite, reduceri pentru pierderi la credite i alte riscuri aferente creditelor

Creditele sunt prezentate la valoarea lor nominal, minus reducerile pentru pierderile aferente creditelor.
Reducerile pentru pierderi la credite (fondul de risc) sunt estimate de ctre conducere n vederea acoperirii
pierderilor aferente portofoliului de credite, precum i pentru acoperirea pierderilor la creditele compromise.
Suma reducerilor pentru pierderi la credite se stabilete n corespundere cu estimarea calitii de recuperare a
creditelor din cadrul portofoliului. In cazul cnd creditul este considerat irecuperabil, el este trecut la scderi din
contul fondului de risc.
Dobnda din credite este sporit i este considerat ca venit pe perioada de existen a creditului. Dac
rambursarea creditului i a dobnzii aferente acestuia ntrzie cu 60 zile sau mai mult, creditul este clasificat ca
neperformant i se ntrerupe recunoaterea venitului din dobnd, iar venitul aferent dobnzii restante se
nregistreaz la contul memorandum.
k.

Chiria operaional

Contractele de chirie n care Banca este angajat sunt clasificate drept chirii operaionale. Plile aferente acestor
chirii operaionale sunt nregistrate n contul de profit i pierderi, folosind metoda liniar pe parcursul perioadei
de chirie.
n cazul n care chiria operaional este ncheiat, fr ns, ca perioada contractual de chirie s expire, orice
achitare a penalitii de ctre locatar, se consider cheltuial referitoare la perioada n care a fost ncheiat
arenda.
1.

Impozit pe venit

Recunoaterea obligaiunilor i activelor curente privind impozitul pe venit este efectuat n baza prevederilor
Codului Fiscal adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24 aprilie 1997 i a Legii Bugetului pentru
perioada raportat.
Calcularea obligaiunilor i activelor amnate privind impozitul pe venit se efectueaz n baza diferenelor
temporare dintre sumele constatate n contabilitatea financiar i cele constatate n scopuri fiscale n perioada de
raportare i n baza pierderilor fiscale nereclamate raportate n perioadele ulterioare.
n conformitate cu legislaia fiscal n vigoare cota de impozit pentru persoanele juridice n anul 2011 a fost
stabilit n mrime de 0% (2010: 0%)
m. Cheltuieli pentru publicitate

Cheltuielile pentru publicitate sunt nregistrate n perioada n care acestea au fost efectuate,
n.

Provizioane

Banca formeaz provizioane, n cazul cnd are obligaii legale sau implicite de transferare a beneficiilor
economice ca rezultat al evenimentelor anterioare i cnd este posibil estimarea rezonabil a obligaiei.
o.

Pri afiliate

Prile sunt considerate a fi afiliate dac una din ele are capacitatea
semnificativ pe cealalt n luarea deciziilor financiare i de exploatare.

de a o controla sau de a o influena

Tranzaciile ntre prile afiliate reprezint un transfer de resurse sau obligaii ntre prile afiliate indiferent dac
implic un pre sau nu.
9

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

4.

Activitatea de creditare

Activitatea de creditare a Bncii se efectueaz n conformitate cu prevederile Legii instituiilor financiare i a


Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a bncilor din 25 decembrie 1997.
Banca i-a elaborat politica intern, regulamente i proceduri proprii de creditare, care descriu procesul i
limitele creditrii.
n scopul asigurrii mpotriva riscului de creditare Banca creeaz rezerve pentru pierderi la credite, clasificndule potrivit Regulamentului BNM cu privire la clasificarea creditelor i formarea reducerilor pentru pierderi la
credite din 22 iulie 1998 i modificrile ulterioare la acest Regulament. Creditele se clasific dup cum urmeaz:
Categoria de credit

Standard
Supravegheat
Sub-standard
Dubios
Compromis

Rata (%)

2%
5%
30%
60%
100%

n conformitate cu prevederile Legii instituiilor financiare Banca trebuie s respecte msurile de pruden n:
1. - tranzaciile cu persoanele aflate n relaii speciale cu Banca;
2. - creditele mari.
5.

Suficiena capitalului ponderat la risc

Indicatorii de suficient a capitalului permit calcularea suficienei capitalului, raportnd capitalul Bncii la
activele bilanului, obligaiunile extrabilaniere i alte elemente de risc la valoarea ponderat pentru a reflecta
riscul lor relativ.
Banca calculeaz ratele suficienei capitalului, baznd-se pe Regulamentul cu prim e la suficiena capitalului
ponderat la risc din 17 octombrie 2001 al Bncii Naionale a Moldovei.
Activele sunt ponderate conform categoriilor riscului noional de credit, fiind aplicat o ponderare la risc, care se
calculeaz n concordan cu mrimea capitalului necesar pentru al suporta. Sunt utilizate patru categorii de
ponderare la risc (0%, 20%, 50% i 100%). De exemplu, mijloacele bneti i instrumentele pieei monetare
sunt ponderate cu rata zero, ceea ce nseamn, c nu este nevoie de capital pentru acoperirea riscului de
meninere a acestor active. Pentru credite neasigurate prin ipotec i fr dobnd, imobile i echipamente se
aplic o pondere a riscului de 100%. Alte categorii de active posed o pondere intermediar.
Pentru obligaiunile raportate la elementele creditare extrabilaniere i de forward i instrumentele derivative
opionale se aplic diferite categorii de factori de conversie a riscului, destinate s transpun aceste elemente n
echivalente de bilan. Elementele echivalente creditelor sunt apoi ponderate la riscul de credit, folosind aceiai
coeficieni ca i pentru activele bilanului.
Capitalul de Gradul I al Bncii este compus din aciuni ordinare n circulaie, profit nedistribuit i capital de
rezerv minus active nemateriale.
Capitalul de Gradul II al Bncii este zero la 31 decembrie 2011 (31 decembrie 2010: zero) (Nota 30).

10

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

6.

Lichiditatea

Lichiditatea reprezint capacitatea Bncii de a asigura n orice moment onorarea angajamentelor sale i se
calculeaz dup dou principii stabilite n Regulamentul cu privire la lichiditatea bncii din 8 august 1997 al
Bncii Naionale a Moldovei (Nota 31).
Principiul I

prevede, c suma activelor Bncii cu termenul derambursare mai mult de doi ani
depeasc suma resurselor ei financiare.

Principiul II

prevede, ca lichiditatea curent, exprimat


totale, s nu fie mai mic dect 20%.

7.

ca coeficient alactivelorlichide

s nu

laactivele

Valoarea just a activelor i obligaiunilor financiare

Tabelul de mai jos prezint valoarea de bilan i valoarea just a activelor i obligaiunilor financiare care nu sunt
prezentate n bilanul contabil al Bncii la valoarea lor just:la data de 31 decembrie 2011:
Valoarea de bilan

Valoarea just

MDL'OOO

M DL000

911,293
142,803
114,156

988,103
142,803
114,156

1,100,557
50,473

1,096,380
50,473

Active financiare

Credite acordate clienilor


Valori mobiliare investiionale
Mijloace bneti datorate de bnci
Obligaiuni financiare

Depozite i conturi curente


Mijloace bneti datorate bncilor

Credite i avansuri acordate altor bnci


Credite i avansuri acordate altor bnci includ plasamente interbancare i credite. Valoarea just estimat a
plasamentelor cu rat flotant a dobnzii i a depozitelor ovemight cu rata fix a dobnzii se determin pe baza
fluxurilor de mijloace bneti actualizate, utiliznd rata de pia a dobnzii la instrumente similare, cu aceleai
riscuri de credit i scaden.
Valori mobiliare investiionale
Hrtiile de valoare investiionale includ active cu dobnd pstrate pn la scaden. Valoarea just a activelor
deinute pn la scaden se bazeaz pe preurile de pia sau cotaiile de pre a brokerilor / dealerilor. Dac
aceste informaii nu sunt disponibile, valoarea just se estimeaz conform preurilor de pia citate pentru hrtiile
de valoare caracterizate de credibilitate, scadene, randamente similare.
Credite i avansuri acordate clienilor
Creditele i avansurile acordate clienilor sunt prezentate la valoarea net a provizionului privind deprecierea
creditelor. Valoarea just estimat a creditelor acordate clienilor reprezint valoarea actualizat a fluxurilor
bneti viitoare estimate. Fluxurile bneti viitoare estimate sunt actualizate pe baza ratei de pia, pentru a
determina valoarea just a creditelor i avansurilor acordate clienilor.
mprumuturi, incluznd disponibiliti datorate altor bnci i depozite atrase de Ia clieni
Valoarea just a mprumuturilor cu rat flotant se echivaleaz cu valoarea lor de bilan. Valoarea just estimat
a depozitelor cu dobnd fix i alte mprumuturi, pentru care nu exist preuri de pia, se determin pe baza
fluxurilor bneti viitoare actualizate, utiliznd rata dobnzii pentru noi instrumente cu scaden rmas similar.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

8.
a.

Managementul riscului
Riscul pieei

Economia Republicii Moldova continu s fie caracterizat de o pia aparent. Caracteristicile includ, dar nu
sunt limitate de, existena unei valute care nu este liber convertibil n afara rii, unui nivel sczut de lichiditate
al instrumentului public i individual i a pieelor de capital, ct i a unei inflaii sporite.
Adiional, sectorul serviciilor financiare n Republica Moldova este vulnerabil la fluctuaiile de valut adverse i
la condiiile economice.
Previziunile pentru stabilitatea viitoare a Republicii Moldova sunt n mare msur dependente de eficiena
msurilor economice luate de Guvern, mpreun cu dezvoltrile ce in de cadrul legal i reglementar.
b.

Concentrarea riscului de credit

La acordarea nlesnirilor i creditelor, Banca i asum un risc de credit, adic riscul de neachitare a creanelor.
Acesta este asociat cu conturile bilanului Bncii - creditele acordate i hrtiile de valoare purttoare de dobnd,
i cu alte conturi extrabilaniere. Concentrarea riscului de credit poate rezulta n apariia unor pierden
considerabile pentru Banc, n cazul n care schimbrile n circumstanele economice pot afecta industria
Republicii Moldova sub toate aspectele. Analiza relevant este inclus n notele corespunztoare i n tabelul
prezentat mai jos:
Note

Mijloace bneti, cuvenite de la bnci


Mijloace bneti, cuvenite de la Banca
Naional a Moldovei
Mijloace plasate overnight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie primit
Alte active financiare

2011
M DL000

2010
M DL000

10

81,669

98,215

11

162,681

45,355

12

32,487

13

142,803
911,293
7,282
25,312

50,000
350,913
685,472
4,357
17,441

1.363,527

1,251,753

67,918
34,871
3,805

46,430
57,373
946

106,594

104,749

1,470,121

1,356,502

14
16
17

Garanii

32

Angajamente de finanare i altele


Acreditive

32
32

Expunerea maxim la riscul de credit

c.

Riscul legat de rata dobnzii

Datele de mai jos prezint informaii cu privire la gradul de expunere a Bncii la riscul de rata a dobnzii
bazndu-se fie pe scadena contractual a instrumentelor sale financiare, fie pe data urmtoare a modificrii
dobnzii, n cazul instrumentelor ce sunt reevaluate la o rat a dobnzii de piaa pn la scadena. Politica Bncii
este de a-i adistra expunerea fa de fluctuaiile venitului net din dobnzi, aprute ca urmare a schimbrii n
ratele de dobnda n funcie de gradul de nepotrivire dintre variaiile pe diferite elemente ale bilanului.

12

l i

l l

l i

l i

l i

l i

l i

l i

l i

l i

l i

l i

l___i

k__

l__ i

l__ i

k___ i

k__ i

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2 011

Ea 31 lecemhrie 2011

Total

Mai puin de

De la 1 luna

De la 3 luni

De la 1 la 5

Mai mult de 5

Nepurttoare

1 luna

la 3 luni

pn la 1 an

ani

de dobnd

1(X),698
11,673

MDLOOO

MDLtHM

MDLOOO

MDLOOO

MDLOOO

ani
MDLOOO

100,698
81,669

50,744

13,394

5,858

162,681
32,487
142,803
911,293
69,979
7,282
90,317

162,681
32,487
79,260
41,292
-

30,900
101,677
-

27,797
688,013
-

1,100
-

3,746
80,311
69,979
7,282
90,317

1,599,209

366,464

145,971

721,668

1,100

364,006

Mijloace bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit
Alte obligaiuni

50,473
1,100,557
120,164
10,634
22,5%

29,289
119,090
7,830
-

13,395
106,801

5,858
539,519

112,334

79,726
-

207
-

1,931
255,214
10,634
22,5%

Total obligaiuni

1,304,424

156,209

120,196

657,711

79,726

207

290,375

294,785

210,255

25,775

63,957

(78,626)

(207)

73,631

210,255

236,030

299,987

221,361

221,154

294,785

MDLOOO

Active

Mijloace bneti n numerar


Mi jloace bneti, cuvenite de la bnci
Mijloace bneti, cuvenite de la Banca Naional
a Moldovei
Mijloace plasate overnight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Mi jloace fixe nete
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie primit
Alte active
Total active

Obligaiuni

Decalaje n dobnda
Decalaje n dobnda, cumulativ

13

i___i

II

BC ENERCBANKSA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 <lcccmhric 2011
Mai puin de

Dc la 1 luna

De la 3 luni

Dc la 1 la 5

Mai mult de 5

Nepurttoare

1 luna

la 3 luni

pn la 1 an

MDL000

MDL000

MDL000

ani
MDL'000

de dobnd

MDL000

ani
MDL000

112,884
98,215

74,191

1 12,884

45 355

45 355

50,000
350,913
685,472
70,036
4,357
57,787

50,000
287,837
32,732

25,772

"

3,603
65,391

33,701
587,349

1,475,019

490,115

25,772

621,050

338,082

2,208

2,208

36,867

57
"

246,737
10,939
7,569

Total

La 31 decembrie 2010

MDL000

Active

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti, cuvenite de la bnci
Mijloace bneti, cuvcnilc de la Banca Naional
a Moldovei
Mijloace plasate ovemight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Mijloace fixe nete
Dobnda calculat, cc unneaz s fie primit
Alte active
Total active

24,024

70,036
4,357
57,787

Obligaiuni

Mijloace bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit

117,857
33,747
-

119,766
-

Alte obligaiuni

1,058,544
128,390
10,939
7,569

537,260
94,643

Total obligaiuni

1,207,650

151,604

119,7(>(

631,903

36,867

57

267,453

267,369

338,511

(93,994)

(10,853)

(36,867)

(57)

70,629

338,511

244,517

233,664

196,797

196,740

267,369

Decalaje n dobnda
Decalaje n dobnda, cumulativ

14

.......................................................

u - j

1 -

1 1

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2011

8.

Managementul riscului (continuare)

d.

Riscul valutar

Raportul poziiei valutare deschise ca raport procentual al mrimii poziiei valutare deschise i mrimea
capitalului normativ total al Bncii a fost recalculat la 31 decembrie 2011. Limitele stabilite de Banca Naional
a Moldovei au fost respectate.
Banca este expus la efectul fluctuaiilor cursului valutar al principalelor valute strine asupra poziiei sale
financiare i fluxurilor bneti. Consiliul Bncii stabilete limitele expunerii la riscul valutar i n general pentru
poziiile valutare overnight i pe parcursul zilei, care sunt monitorizate zilnic.
Tabelele de mai jos prezint expunerea Bncii la riscul ratei de schimb valutar la 31 decembrie 2011 i 31
decembrie 2010. n tabel se includ activele i obligaiunile Bncii cu valoarea lor contabil, clasificate pe valut.
La 31 decembrie 2011
Total

MDL

USD

EUR

Altele

M DLOOO

M DLOOO

M DLOOO

MDL'000

M DL'000

100,698
81,669

42,759
48,349

27,452
6,991

22,041
22,433

8,446
3,896

162,681

95,390

25,618

41,673

32,487
142,803

142,803

32,487

911,293

523,007

161,083

69,979

69,979

7,282

5,861

480

941

90,317

67,304

7,397

9,812

5,804

1,599,209

995,452

261,508

324,103

18,146

Mijloace bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie
pltit
Alte obligaiuni

50,473
1,100,557
120,164

355
624,988
67,656

42,013
179,202
44,429

8,105
295,042
8,079

1,325
-

10,634

7,887

1,065

1,682

22,596

6,941

1,777

9,089

4,789

Total obligaiuni

1.304.424

707,827

268,486

321,997

6,114

294.785

287,625

(6,978)

2,106

12,032

Active

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti, cuv enite de la bnci
Mijloace bneti, cuvenite de la Banca
Naional a Moldovei
Mijloace plasate overnight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul
financiar
Mijloace fixe nete
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie
primit
Alte active
Total active

227,203

Obligaiuni

Decalaj ul

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

7. Managementul riscului (continuare)


d.

Riscul valutar (continuare)


La 31 decembrie 2010
Total

MDL

USD

EUR

Altele

M DL000

M DL000

M DL000

M DL000

M DL000

112,884
98,215

35,267
-

35,228
22,880

34,970
74,731

7,419
604

45,355

6,414

14,120

24,821

50,000
350,913

50,000
350,913

685,472

373,792

142,957

70,036

70,036

4,357

2,983

407

966

57,787

49,084

3,852

2,527

2,324

1,475,019

938,489

219,444

306,649

10,437

Mijloace bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie
pltit
Alte obligaiuni

2,208
1,058,544

1,052
156,865
19,071

803
324,981
1,771

293

128,390

353
576,405
107,548

10,939

7,936

941

2,062

7,569

5,575

1,214

636

144

Total obligaiuni

1,207,650

697,817

179,143

330,253

437

267,369

240,672

40,301

(23,604)

10,000

Active

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti, cuvenite de la bnci
Mijloace bneti, cuvenite de la Banca
Naional a Moldovei
Mijloace plasate ovemight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul
financiar
Mijloace fixe nete
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie
primit
Alte activ e
Total active

168,634
-

Alte valute includ n principal, Lira Sterlin, Rubla Ruseasc, Hrivna Ucrainean i Leul Romanesc,
e.

Riscul de lichiditate

Politica Bncii privind lichiditatea const n meninerea resurselor lichide suficiente n scopul satisfacerii
obligaiunilor sale la momentul scadenei acestora. n tabelele de mai jos se prezint expunerea Bncii la riscul
legat de lichiditate la 31 decembrie 2011 i 31 decembrie 2010.

89
.

Obligaiuni

Decalajul

kki iJ u-J

u_J Im J

u-J

BC ENERGBANKSA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 Icccnihric 2011

La 31 Icccinhric 2011

Mai puin le 1

De la 1 luna

De la 3 luni

luna

Mai mult de 5

Scadenta

Total
Ml) 1/000

pn 3 luni
MDL000

pn la 1 an

De la 1 la 5 ani

ani

nedefinita

M DL000

MDL000

MDL000

MDL000

MDL000

100,698

100,698

81,669

62,417

13,394

5,858

162,681

162,681

32,487
142,803
911,293
69,979
7,282
90,317

32,487
79,260
42,630

7,282
18,398

25

1,599,209

505,853

50,473

31,221
374,305

Active
Mijloace bneti n numerar
Mijloace bneti, cuvenite dc la bnci
Mijloacc bneti, cuvenite dc la Banca
Naional a Moldovei
Mijloacc plasate ovemight
Valori mobiliare investiionale
Credite i ccrine privind leasingul financiar
Mijloacc fixe nete
Dobnda calculat, cc urmeaz s fie primit
Alte active
Total active

30,900
105,584

27,796
319,046

1,100
383,082

14,794

3,747
46,157
69,979

7,074

6,622

58,198

149,903

359,774

390,804

13,394
106,801

5,858
539,519

79,725

207

87,488

13,410

4,812

14,794

178,081

Obligaiuni

Mijloacc bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat cc urmeaz s fie pltit
Alte obligaiuni

1,100,557
120,164
10,634
22,5%

Total obligaiuni
Decalaje le .scadene
Decalaje le scadene cumulative

3,018
9,677
19,407

611

11,436
957
307

1,304,424

437,628

120,806

558,077

167,714

294,785

68,225

29,097

(198,303)

223,090

1,177

171,499

68,225

97,322

(100,981)

122,109

123,286

294,785

17

501

1,770
13,617

6,582

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

La 31 decembrie 2010

Mai |>uin de 1

De la 1 luna

De la 3 luni

Mai mult de 5

Scadenta

Total

luna

pn 3 luni

De la 1 la 5 ani

ani

MDL000

MDL000

MDL000

pn la 1 an
MDL000

MDL000

MDL000

nedefinit
MDL000

112,884
98,215

112,884
98,215

45,355

45,355

50, (XX)
350,913
685,472
70,036
4,357
57,787

50,000
287,777
31,882

25,712
34,699

33,641
246,710

180
295,295

10,613

3,603

3,6%
9,060

3
5,925

66,273
70,036
649
42,802

1,475,019

638,869

60,420

286,279

295,475

10,613

183,363

2,208

120,785
268

537,554
50,369
826
868

36,787
55,967

137
17,698

442

2,707
1
1,855

17,835

4,563

Active

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti, cuvenite de la bnci
Mijloace bneti, cuvenite de la Banca
Naional a Moldovei
Mijloace plasate ovemight
Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Mi jloace fixe nete
Dobnda calculat, ce urmeaz s fie primit
Alte active
Total active
Obligaiuni

Mijloace bneti datorate bncilor


Depozite ale clienilor
Alte mprumuturi
Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit
Alte obligaiuni

1,058,544
128,390
10,939
7,569

2,208
363,281
1,649
10,112
4,136

Total obligaiuni

1,207,650

381,386

121,053

589,617

267,369

257,483

(60,633)

(303,338)

202,279

(7,222)

178,800

257,483

196,850

(106,488)

95,791

88,569

267,369

Decalaje de scadene
Decalaje de scadene cumulative

IX

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

7.

Managementul riscului (continuare)

f.

Analiza senzitivitii

Senzitivitatea la rata dobnzii


Conform evoluiei interne i externe a pieei financiare Banca prognozeaz evoluia ratelor dobnzii pentru
activele i pasivele sale i impactul acestor posibile schimbri asupra venitului net din dobnzi. Banca estimeaz
o fluctuaie de +/- 100 i +/-50 de puncte procentuale de baz:

2011

Creterea n
puncte procentuale
de baz
+100
+50

Sensibilitatea venitului
net aferent dobnzilor,
MDL000

+100
+50

2,165

2010

2,212
1,106

Diminuarea n
puncte procentuale
de baz
-100
-50

Sensibilitatea venitului
net aferent dobnzilor,
MDL000

-100
-50

(2,165)

1,082

(2,212)
(1,106)

(1,082)

Senzitivitatea la riscul valutar


Banca a efectuat analiza senzitivitii la riscul valutar la care este expus Banca n mod rezonabil la sfritul
perioadelor, indicnd modul n care contul de profit i pierdere ar fi fost afectat de modificrile posibile n urma
acestui risc.
Tabelele de mai jos indic valutele fa de care Banca are expunere sporit la 31 decembrie 2011 i
31 decembrie 2010 pe posturile de bilan sensibile la modificrile ratelor valutare. Analiza reprezint efectul unei
schimbri rezonabil posibile n rata de schimb fa de leul moldovenesc, cu toate celelalte variabile rmnnd
constante:
La 31 decembrie 2011

EUR
USD

La 31 decembrie 2010

EUR
USD

Creterea
posibil a
ratelor, n %

Efectul
Venit/(pierderi),
MDL000

Diminuarea
posibil a
ratelor, n %

Efectul
Venit/(pierderi)
MDL'000

+5%
+5%

105
(349)

-5%
-5%

(105)
349

Creterea
Efectul
Diminuarea
Efectul
posibil a Venit/(pierderi),
posibil a Venit/(pierderi)
ratelor, n %________MDL~000_____________________ ratelor, n %_MDL000
+5%
+5%

(1,180)
2,015

-5%
-5%

1,180
(2,015)

BC E N E R G B A N K SA

NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE


Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

9.

Mijloace bneti n numerar


2011

2010

MDL'000

M DL'000

94,047
6,184
467

105,335
6,920
629

100,698

112,884

Numerar n casierie
Numerar n bancomate
Altele

10. Mijloace bneti, cuvenite de la bnci


2011

2010

M DL000

MDL'000

33,319
48,541

98,705

81,860

98,705

(191)

(490)

81,669

98,215

Conturi curente
Depozite

Minus: Reduceri pentru pierderea valorii

Micrile reducerilor pentru pierderea valorii mijloacelor bneti datorate de bnci pe parcursul anilo
2010 sunt prezentate n continuare:
2011

2010

M DL000

MDL'000

490
(232)
(67)

712
(222)

191

490

2011

2010

M DL000

M DL'000

95,390
67,291

6,414
38,941

162,681

45,355

Sold la 1 ianuarie
Casri
Cheltuieli anuale
Sold la 31 decembrie

11. Mijloace bneti, cuvenite de la Banca Naional a Moldovei

Cont curent
Rezerve obligatorii

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

11. Mijloace bneti,cuvenite de la Banca Naional a M oldovei (continuare)

Cont curent i rezerve obligatorii


Banca Naional a Moldovei (BNM) stabilete bncilor cerine de meninere a rezervelor obligatorii n scopul
asigurrii lichiditii. Rezervele obligatorii reprezint nivelul minim al rezervelor pe care o banc trebuie s le
dein la BNM. Rezervarea din mijloacele atrase n lei moldoveneti (MDL) i n valute neconvertibile se
efectueaz prin meninerea mijloacelor bneti n MDL la BNM. Constituirea rezervelor obligatorii de la
mijloacele atrase n valut liber convertibil se efectueaz n Dolari SUA (USD) i/sau EURO (EUR). La dala de
31 decembrie 2011 rata de calcul al volumului minim de rezerve obligatorii n toate monedele a fost 14%
(31 decembrie 2010 - 8%).
Rezervele obligatorii de la mijloacele atrase n lei moldoveneti i valut neconvertibil sunt meninute la BNM
n contul Loro al Bncii n mediu pe perioad. Rezerv area de la mijloacele atrase n valute liber convertibile se
efectueaz prin meninerea mijloacelor bneti ale bncii n contul Rezervelor obligatorii n valut strin la
BNM.
La data de 31 decembrie 2011 soldul n contul curent deschis la BNM era n suma de MDL000 95,390
(31 decembrie 2010 MDL000 6,414) i includea rezervele obligatorii din fondurile atrase n lei moldoveneti i
valut neconvertibil. Soldul rezervat n conturile rezervelor obligatorii n USD i EUR a constituit USD'000
2,187 i EUR000 2,764 respectiv (31 decembrie 2010 USD000 1,162 i EUR'000 1,541).
Dobnda oferit de ctre BNM pentru fondurile conturilor rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2011 a
variat ntre 0.09% -0.15% pe an la rezervele n valut strin i 4.81% - 7.0% la rezervele n MDL (pe parcursul
anului 2010: 0.18 % - 0.39% pe an la rezervele n valut strin i 2.0 - 4.81% la rezervele n MDL).
Rezervele obligatorii deinute la conturi curente n Banca Naional pot fi folosite de ctre Banc n operaiunile
sale zilnice.
12. Mijloace plasate overnight

Banca Naional a Moldovei


Bank of New York

21

2011

2010

M DL000

M DL'000

32,487

50,000
-

32,487

50,000

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

13. Valori mobiliare investiionale


2011

2010

M DL000

M DL000

70,000
69,057

279,780
67,530
924
77
2,775

Certificatele emise de Banca Naional


Hrtii de valoare de stat
Investiii n aciuni

1,075
77
2,775

Investiii n ntreprinderi fiice


Investiii n asociai

Minus: Reduceri pentru pierdere a valorii

142,984
(181)

351,086

142.803

350,913

(173)

Investiii n hrtii de valoare de stat i certificatele emise de Banca Naional


Hrtiile de valoare de stat destinate investiiilor, la 31 decembrie 2011, reprezint bonuri de trezorerie n MDL
cu scadena de la 5 la 363 zile, emise de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova cu rata dobnzii ntre
7.60% i 13.56% p a. (31 decembrie 2010: 5.16% i 9.30% p a.), precum i obligaiuni de Stat cu dobnd
flotant emise de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova n MDL cu scadena de la 22 la 709 zile, cu
dobnda ntre 11.96% i 14.02% p a. (31 decembrie 2010: 7.60% i 8.51% p a.).
Investiii n aciuni, ntreprinderi fiice i asociai
La data de 31 decembrie 2011 i 2010, Banca deinea aciuni i cote de participare n urmtoarele societi
comerciale:

Sfera de activ itate

Cota de
participaie
2011,%

Cota de
participaie
2010,%

9.92

2011
M DL000

2010
M DL000

9.92

440

440

0.29

0.74

113

162

3.29

2.73

500

300

22

22

1,075

924

Investiii n aciuni
Garant-Invest" SRL
Don ari s Group SA
Birou de credit SRL

Garantarea
depozitelor
Asigurri
Servicii aferente la
credit

Altele
Investiii n ntreprinderi fiice
Oldex SA
Investiii n asociai
Electrosistem SA

Brokeraj

51.00

51.00

77

77

Leasing

30.15

30.15

2,775

2,775

3,927

3,776

22

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCLARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

13. Valori mobiliare investiionale (continuare)

Micrile reducerilor pentru pierderea valorii hrtiilor de valoare pe parcursul anilor 2011 i 2010 sunt
prezentate n continuare:
2011

2010

M DL'000

M DL000

Sold la 1 ianuarie
Cheltuieli anuale

173

86

87

Sold la 31 decembrie

181

173

14. Credite i cerine privind leasingul financiar


2011

2010

M DL000

M DL000

979,025
(67,732)

743,887
(58,415)

911,293

685.472

Credite
Minus: Reduceri pentru pierdere a valorii

La 31 decembrie 2011 portofoliul brut de credite include trane restante n suma de MDL000 110,317
(2010: MDL000 102,302).
2011

2010

M DL000

M DL000

110,317

74,121
28,181

110.317

102,302

Pn la un an
ntre unu i cinci ani
Peste cinci ani

La 31 decembrie 2011 suma creditelor pentru care rata normal a dobnzii nu este calculat, sau este suspendat,
a constituit MDL000 79,155 (2010: MDL000 100,398 ).
Analiza portofoliului de credite pe industrii este prezentat mai jos:

Comer i industrie
Agricultur i industria alimentara
Persoane fizice
Construcii i mbuntiri funciare
Altele

23

2011

2010

M DL000

M DL000

488,751
304,984
63,975
47,498
73,817

401,079
232,871
40,365
46,265
23,307

979,025

743,887

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

14. Credite i cerine privind leasingul financiar (continuare)

Rata dobnzilor portofoliului de credite al Bncii si ratele medii de pia aferenta lunii decembrie 2011:
Rata

Rata medie

dobnzii

pe pia

1 5 -2 6
5 . 8- 18

13.64
7.63

MDL

16 -27

15.74

MDL credite de consum

13-29

16.96

Persoane juridice

MDL
Euro/USD
Persoane fizice

Micrile reducerilor pentru pierderea valorii creditelor pe parcursul anilor 2011 i 2010 sunt pre;
continuare:

Sold la 1 ianuarie
Casri
Recuperri
Cheltuieli anuale
Sold la 31 decembrie

2011
M DL000

2010
M DL000

58,415
(31,421)
5,076
35,662

51,831
(21,675)
1,235
27,024

67,732

58,415

2011

2010

M DL000

MDL'OOO

254,586

215,529

27.94

31.44

Credite mari

Cele mai mari 10 datorii nete la credite


Cele mai mari 10 datorii nete n raport cu
portofoliul total al creditelor Bncii (%)

Limit maxim a sumei celor mai mari 10 datorii nete n raport cu portofoliul total al creditelor Bncii stabilit n
Regulamentul cu privire la creditele mari a constituit 30% (2010: 30%).
Datoria net la creditele acordate de ctre Banca unei persoane sau unui grup de persoane n interconexiune nu
trebuie s depeasc 15% (2009: 15%) din capitalul normativ total al Bncii.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

14. Credite i cerine privind leasingul financiar (continuare)

Expunerea fa de persoanele afiliate

Expunerea total fa de persoanele afiliate


Rata dobnzii (min/max)
Raportul dintre expunerea total fa de
persoanele afiliate ctre capitalul normativ total

2011

2010

M DL'000

M DL000

60,651
4.75% - 2 1.0%

86,340
4.75% - 21.0%

21.7

34.3

Expunerea total a unei persoane afiliate Bncii i/sau unui grup care acioneaz mpreun cu persoana afiliat
nu trebuie s depeasc 10% (2010: 10%) din capitalul normativ total al Bncii.
Suma total a expunerilor fa de persoanele afiliate Bncii i/sau grupurilor de persoane care acioneaz
mpreun cu persoanele afiliate Bncii nu trebuie s depeasc mrimea capitalului de gradul I al Bncii.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

15. Mijloace fixe nete


Mobilier i

MDL000

Total
MDL'000

3,487

4,937

92,740

10

2,146
(300)
(834)
5,949

4,918

Cldiri
MDL'000

echipamente
MDL000

Autovehicule
MDL'000

1,578
-

54,029

28,709

38
117
(407)

2,724
17
(420)

166
(109)

1,578

53,777

31,030

3,554

Sold la 1 ianuarie 2011


Cheltuiala anuala
Ieiri

813
816
(10)

20,004
2,397
(245)

Sold la 31 decembrie 2011

1,619

22,156

1,886
356
(108)
2,134

La 31 decembrie 2011

1,578

52,158

8,874

La 31 dcccmbric 2010

1,578

53,215

8,705

Terenuri
MDL000

Active n curs
tic execuie

Cost

Sold la 1 ianuarie 2011


Intrri
Transferuri
Ieiri
Sold la 31 decembrie 2011

(1,770)
95,888

Amortizare acumulat

22,703
3,569
(363)

25,909

1,420

5,949

69,979

1,601

4,937

70,036

Valoarea net de bilan

31 decembrie 2011 costul mijloacelor lixe uzate integral dar nc utilizate de ctre Banca a constituit MDI,"000 11,030 (la 31 decembrie 2010: MDI,(XX) 10,970).

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

16. Dobnda calculat, ce urmeaz s fie primit

Credite i avansuri oferite clienilor


Conturi curente i depozite n bnci
Hrtii de valoare de stat investiionale
Alte

2011

2010

M DLOOO

M DLOOO

6,018
395
62
807

3,693
5
16
643

7,282

4,357

17. Alte active

Creane de la sisteme internaionale de


transferuri bneti
Debitori pe investiii capitale
Active nemateriale

2011

2010

M DLOOO

M DLOOO

18,231

8,716

Stocuri de mrfuri i materiale


Cheltuieli anticipate
Decontri cu persoane fizice i juridice
Alte

56,120
1,226
1,115
592
8,618
6,216

37,225
1,486
984
634
10,215
1,227

Minus: Reduceri pentru pierderea valorii

92,118
(1,801)

60,487
(2,700)

90,317

57,787

Micrile reducerilor pentru pierderea valorii altor active pe parcursul anilor 2011 i 2010 sunt pn
continuare:

Sold la 1 ianuarie
Casri
Recuperri
Cheltuieli anuale
Sold la 31 decembrie

27

2011

2010

M DLOOO

M D L000

2,700
(1,243)
344

1,941
-

1,801

2,700

759

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

17. Alte active (continuare)

Active nemateriale
Micrile n active nemateriale pe parcursul anului finisat la 31 decembrie 2011 si 2010 este prezentata n
continuare:
Programe
informaionale

Alte active
nemateriale

Active n curs
de execuie

Total

M DL000

M DL000

MDL000

M DL000

Sold la 1 ianuarie 2011


Intrri
Ieiri

3,237

2,436

103
(32)

191

31
-

5,673
325
(343)

Sold la 31 decembrie 2011

3,308

31

5,655

4,187

4,429

Cost

(311)
2,316

Amortizare acumulat

Sold la 1 ianuarie 2011


Cheltuiala anuala
Ieiri

2,161
334
(32)

Sold la 31 decembrie 2011

2,463

(311)
1,966

La 31 decembrie 2011

845

350

31

1,226

La 31 decembrie 2010

1,076

410

1,486

2,026
251

585
(343)

Valoarea net de bilan

La 31 decembrie 2011 costul activelor nemateriale complet depreciate s-a ridicat la valoarea de MDL'000 1,394
(la 31 decembrie 2010: MDL'000 1,444).
18. Depozite

Mijloace bneti datorate bncilor


Conturi Loro ale bncilor
Plasamente pe termen scurt

Depozite ale persoanelor fizice


Conturi curente
Depozite la termen

Depozite ale persoanelor juridice


Conturi curente
Depozite la termen

28

2011

2010

MDL'000

M DL000

1,932
48,541

2,208

50,473

2,208

49,170
752,703

45,194
707,493

801,873

752,687

240,845
57,839

238,673
67,184

298,684

305,857

1,151,030

1,060,752

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

18. Depozite (continuare)

Ratele anuale de dobnda acordate de Banca la depozitele n lei moldoveneti i valut strin pentru persoanele
fizice i juridice au variat dup cum urmeaz:
2011
%

2010
MDL

Valut strin

MDL
%

%
0.3
3.5
10

Valut strin

Persoane juridice

Depozite
Depozite
Depozite
Depozite
"^4

la vedere
la termen de pn la 3 luni
la termen >3 luni < l an
la termen de peste l an

5
10.5
11.5

0.2
0.1
3

0.2
7
6.8

3
6
0.3

5.5
12
13.3

1
3.1
0.1

3.0
1
6.5
7

5
2
8

0.15
0.1
4.25

0.15
7
4.25

7.5
15.3

1
0.1

3.0
1.5
6.8

15.5

5.2

7
11
13

Persoane fizice

Depozite
Depozite
Depozite
Depozite

la vedere
la termen de pn la 3 luni
la termen >3 luni < l an
la termen de peste l an

2
0.1
10.8

19. Alte mprumuturi

li

2011

2010

M DL000

M DL'000

96,984
23,180

46,050
56,874
25,466

120,164

128,390

m prum uturi de la:

Banca Naional a Moldovei


DLC
ICP-IFAD

29

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

19. Alte mprumuturi (continuare)

Tabelul de mai jos prezint creditele, modalitatea de garantare a lor i ratele de dobnd aferente creditelor
primite:
Scadena
Creditor____________________final

Suma n valuta
Valuta
original
original___________ (000)

Tipul

Rata
dobnzii
Suma
garaniei_%__ (M DLOOO)

DLC:

IFAD1 recr
IFAD1 recr
IFAD2 recr
IFAD3 recr
IFAD3 recr
RISP1 recr
RISP1 recr
R1SP1 recr
RISP2 recr
RISP2 recr
RISP2 recr
Tineret RISP recr
Tineret FIDA recr
PAC
PAC

15.11.2016
15.05.2022
15.07.2025
15.07.2025
15.01.2016
01.10.2023
01.10.2018
01.10.2018
01.10.2015
01.04.2019
01.10.2014
01.10.2016
15.05.2016
01.10.2016
01.10.2017

8,640
937

MDL
USD
MDL
MDL

2,200
2,620
516
27,610
500
39,6
1,437
1,021
71
6,187
4,694
680
425

USD
MDL
USD
EUR
MDL
USD
EUR
MDL
MDL
MDL
EUR

7
2.15
7
7
2.15
7
2.15
3.11
7
2.15
3.19
7
7
10.24
2.7

8,640
10,974
2,200
2,620
6,042
27,610
5,858
597
1,437
11,961
1,076
6,187
4,694
680
6,408
96.984

UCIP-IFAD:

IFAD2
IFAD2
IFAD3
IFAD3
IFAD4
IFAD4

dir
dir
dir
dir
dir
dir

IFAD5 dir
Tineret IFAD5 dir

15.01.2017
15.01.2019
15.01.2015
15.01.2017
15.01.2018
15.01.2015
15.12.2016
15.12.2016

MDL
USD
MDL
USD
MDL
USD
MDL
MDL

4,042
396
2,960
338
5,979
85
306
300

7
0.75
7
0.75
7

4,042
4,638
2,960
3,959
5,979

0.75
7
7

996
306
300
23.180
120,164

Total
20. Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit

Depozite cu dobnd primite de la clieni


Depozitele bncilor
Alte mprumuturi

30

2011

2010

M DL000

M DL'000

8,761
215
1,658

9,042
300
1,597

10,634

10,939

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anui ncheiat la 31 decembrie 2011

21. Alte obligaiuni

Sume la care trebuie de rspuns


Decontri cu salariaii
Datorii curente privind impozitul pe venit
Decontri cu creditori
Alte

2011

2010

M DL000

MDL'000

15,568
1,574
6
2,866
1,261

1,391
1,316
5
3,446
146

21,275

6304

2011

2010

M DL000

M DL'000

22. Impozitare

Cheltuieli curente privind impozitul pe venit


Cheltuieli curente privind impozitul pe venit

Cheltuieli amnate privind impozitul pe venit


Aferente originii i reversrii diferenelor
temporare

Cheltuieli
perioadei

privind

impozitul

pe

venit

al

ncepnd cu 1 ianuarie 2008 cota standard a impozitului pe venit este 0%.


Reconcilierea dintre cheltuielile privind impozitul pe venit reflectate n rapoartele financiare i sumele calculate
la cota standard al impozitului pe venit de 0% (2010: 0%) este urmtoarea:

Profitul contabil pn la impozitare


La cota impozitului pe venit de 0% din
Republica Moldova (2010: 0%)
Efectul fiscal al diferenelor permanente
Efectul fiscal al diferenelor temporare
La cota efectiv a impozitului pe venit
de 0% (2010: -0%)

31

2011

2010

M DL'000

M DL000

27,306

15,678

ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

23. Capital social

La 31 decembrie 2011 i respectiv 31 decembrie 2010 capitalul acionar constituia 2,000,000 aciuni ordinare
autorizate, emise i n circulaie cu v aloarea nominal de MDL 50 pe aciune.
Structura acionarilor Bncii

Denumirea acionarului

La situaia din 31-dec-2011


Cota de
Cota de
participare
participare

La situaia din 31-dec-2010


Cota de
Cota de
participare
participare

M DL000

M DL'000

ICS RED UNION FENOSA SA


Hostex Establishment

9,976
9,619

9.98
9.62

9,976
9,619

9.98
9.62

Esperan Property Cosultans Limited

9,604

9.60

9,604

9.60

Eurotrade Marketing Corporation


IM Compania Dima-Holding SRL
Sfinx-Impex" SA
.Enteh" SA

7,601
8,623
6,893
8,095
6,076
7,326
6,073
4,750
3,950
2,285
3,980
1,950

7.60
8.62
6.89
8.10
6.08
7.33
6.07
4.75
3.95
2.29
3.98
1.95

7.60
8.62
6.89
8.10
6.08

96,801

96.81

7,601
8,623
6,893
8,095
6,076
7,326
6,073
4,750
3,950
2,285
3,980
1,950
96,801

96.81

2,883
316

2.88
0.31

3,199

3.19

3,199

3.19

3,199

3.19

100,000

100.00

100,000

100.00

Acionarii (persoane juridice),


cota crora depete 1%

Balcolcom SA
Evident-Electro" SA
IM Moldo-Bulgara Dunav SA
Panfermag Energy SA
WGD INT S.R.O
PCF Sarm SRL
Omnimoon Networks Limited
Electroreparatie SRL

7.33
6.07
4.75
3.95
2.29
3.98
1.95

Acionarii, cota crora nu depete 1%

Persoane fizice
Persoane juridice

Total

24. Mijloace bneti

In scopul ntocmirii raportului privind fluxul mijloacelor bneti, mijloacele bneti cuprind urmtoarele solduri
cu scadena de pn la 90 de zile:

Mijloace bneti n numerar


Mijloace bneti datorate de bnci
Mijloace bneti datorate de Banca Naional
Mijloace plasate ovemight

32

2011

2010

M DL000

M DL000

100,698
70,144
95,390
32,487

112,884
98,705
6,414
50,000

298,719

268,003

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FESANCLARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

25. Venituri (pierderi) nete la operaiuni cu valut strin

Operaiuni privind comercializarea valutei


strine
(Pierderi)/venitun net din diferene de curs
valutar favorabile/nefavorabile

2011
M DL000

2010
M DLOOO

41,341

30,323

(7,131)

1,951

34,210

32,274

26. Venituri din comisioane

Comisioane aferente operaiunilor n conturile


clienilor
Comisioanele aferente garaniilor emise
Comisioane aferente operaiunilor cu crduri
bancare
Alte comisioane

2011

2010

M DLOOO

M DL'000

36,739

35,678

1,746

1,538

801

826

1,709

1,583

40,995

39,625

27. Cheltuieli privind ntreinerea mijloacelor fixe


2011

Uzura
Servicii comunale i de arend
Cheltuieli de securitate i asigurare a activelor
Reparaii i ntreinere
Altele

2010

M DLOOO

MDL'000

3,569
4,735
2,644
2,086
144

4,329
4,824
2,241
1,926
137

13,178

13,457

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

28. Alte cheltuieli neaferente dobnzilor


2011

Comisioane i taxe pltite


Cheltuieli cu serviciile de telecomunicaii i
potale
Amortizarea i deprecierea altor active
Cheltuieli de reclam
Cheltuieli cu rechizite de birou
Cheltuieli de ntreinere a activelor nemateriale
Vrsminte i contribuii n fondul de garantare
a depozitelor
Cheltuieli legate de binefacere
Cheltuieli legate de personal
Cheltuieli de reprezentare
Alte cheltuieli

2010

M DLOOO

MDL'OOO

3,919

4,038

2,157

2,509

803
1,222
646
534

849
1,476
657
543

726

746

71
44
120
4,013

37
112
133
2,726

14,255

13.826

29. Defalcri aferente reducerilor pentru pierderi la active


Note

Defalcri aferente reducerilor pentru pierderi


la active aferente dobnzilor
Defalcri aferente reducerilor pentru pierderi
la active neaferente dobnzilor

Mijloace bneti, cuvenite de la bnci


Valori mobiliare investiionale
Credite i cerine privind leasingul financiar
Alte active

10
13
14
17

34

2011

2010

MDL'OOO

MDL'OOO

35,670

27,111

277

537

35,947

27,648

(67)
8
35,662
344

(222)
87
27,024
759

35,947

27.648

BC ENERGBANKSA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

30. Suficiena capitalului ponderat la risc

2011

2010

M DL000

MDL'OOO

Capitalul de gradul I
Capitalul de gradul II

279,465

252,055

Capitalul normativ total

279,465

252,055

Total active ponderate la risc

772,823

647,981

Suficiena capitalului ponderat la risc

36.16%

38.90%

Conform Regulamentului BNM cu privire la suficiena capitalului ponderat la risc, bncile trebuie s dein i s
menin coeficientul suficienei capitalului de cel puin 12%. Limita minim a capitalului normativ total la
31 decembrie 2011 pentru meninerea licenei a fost MDL000 150,000 (2010: MDL000 100,000).
31. Lichiditatea Bncii
2011

2010

MDL'000

MDL'OOO

360,267

266,984

479,352

384,832

0.75

0.69

Numerar i metale preioase


Depozite la BNM
Hrtii de valoare lichide
Plus /minus credite i mprumuturi interbancare
nete (mai puin 1 lun)

100,698
162,681
141,822

112,884
95,355
318,146

63,874

96,497

Total active lichide

469,075

622,882

1,599,209

1,475,019

29.33%

42.23%

20%

20%

Principiul I

1 Active cu scadena de 2 ani i mai mult


2 Resurse financiare cu scadena de 2 ani i mai
mult
Raportul

V i

Principiul II

Total active
Active lichide -s- total active x 100%

Coeficientul minim al lichiditii curente

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

32. Obligaiuni condiionale i alte angajamente financiare

Procese juridice
La situaia din 31 decembrie 2011 fa de Banc erau intentate o serie de aciuni judectoreti. Aceste reclamaii
sunt analizate de Administraia Bncii care este de prerea c nici o pierdere substanial nu va rezulta.
Angajamente privind investiii capitale
La 31 decembrie 2011 Banca a ax'ut angajament privind investiii capitale in edificiu conform contractului de
investiii nr.417/1 din 16 octombrie2006, acordului adiional nr. 1 din 5 iunie 2007, acordului adiional nr. 2 din
17 noiembrie 2008, acordului adiional nr.3 din 23 noiembrie 2010 i acordului adiional nr.4 din 6 decembrie
2011. Suma contractual constituie 60.9 mln. lei (la 31 decembrie 2011 suma efectiv transferat este de 56.1
mln. lei, soldul angajamentului fiind MDL 4.8 mln. lei).
Angajamente financiare
Valoarea agregat a garaniilor, angajamentelor i a altor elemente extra-bilaniere existente la 31 decembrie
2011 i 2010 este:

Garanii
Angajamente de finanare i altele
Contracte forvvard
Acreditive

Minus: Reduceri pentru pierdere a valorii

2011

2010

M DL000

M DL'000

68,688
35,383
33,701
3,844

46,960
58,108
64,336
946

141,616

170,350

(1,321)

(1,265)

140,295

169,085

Micrile reducerilor pentru pierderea valorii angajamentelor condiionale pe parcursul anilor 2011 si
prezentate n continuare:
2011

2010

M DL000

MDL'000

Sold la 1 ianuarie
Cheltuieli anuale

1,265
56

2,431
(1,166)

Sold la 31 decembrie

1,321

1,265

Angajamentele de finanare nu necesit n mod obligatoriu o ieire viitoare de numerar, avnd n vedere ca multe
din aceste angaj amente vor expira fr a fi finanate.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

32. Obligaiuni condiionale i alte angajamente financiare (continuare)

Analiza garaniilor i angajamentelor condiionale grupate dup industrii ale economiei naionale pe parcursul
anilor 2011 i 2010:
2011

2010

M DL000

M DLOOO

Angajamente de acordate a creditelor:


Comer i industrie
Agricultur i industria alimentar

20,809
1,740

Construcii i mbuntiri funciare


Altele

2,602
10,232

31,855
1,200
1,497
23,556

35,383

58.108

19,226
8,600
40,862

12,472
8,600
25,888

68,688

46,960

Garanii executorii emise:


Comer i industrie
Agricultur i industria alimentara
Altele

Banca nu deine angajamente condiionale semnificative plasate n afara Republicii Moldova.


33. Ctiguri pe aciune
Aciuni ordinare
emise

La 31 decembrie 2011
La 31 decembrie 2010

2 ,000,000
2,000,000

Profit anual

Ctiguri pe
aciune

M DLOOO

MDL

27,306
15,678

13.65
7.84

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

34. Pri afiliate

Pe parcursul anului 2011 Banca a ncheiat o serie de tranzacii cu prile afiliate desfurnd activitatea sa
curent. Aceste operaiuni au fost efectuate n condiii comerciale obinuite i la rate de pia. Natura relaiilor cu
pri afiliate pentru acele pri cu care Banca a efectuat tranzacii semnificative sau la 31 decembrie a avut
nregistrate solduri este detaliat mai jos:
- ELECTROSISTEM S.A. - parte afiliat a Bncii;
- IM ELIT-SPORT SRL - parte afiliat a Bncii;
- OLDEX S.A. - parte afiliat a Bncii;
- Firma de audit BEST-AUDIT - parte afiliat a Bncii;
- SIG GARANT INVEST SRL - parte afiliat a Bncii;
- CP Nucifer-Sor - parte afiliat a Bncii;
- Enteh S.A. - acionar al Bncii;
- Produse Cerealiere S.A. - parte afiliat a Bncii;
- Vitamina S.A. - parte afiliat a Bncii;
- SC AMG-KERNEL SRL - parte afiliat a Bncii;
- AGROLANO-COM SRL - parte afiliat a Bncii;
- AGROTEH-NUC SRL - parte afiliat a Bncii
- SANGRIDIV SRL - parte afiliat a Bncii.
Operaiunile efectuate i soldurile existente cu prile afiliate la sfrit de an, ct i veniturile i cheltuielile
aferente acestora nregistrate pe parcursul anului se prezint n urmtorul tabel:
Conducerea

Entiti afiliate

2011

2010

2011

2010

M DL000

M DL000

M DL000

M DL000

3,490

4,642

55,711

63.374

3,322

3,543

13,188

14,887

323
218

490

7,120
1,343

8,941
1,229

1,450

4,206
10,387

Active

Credite i avansuri acordate


Obligaiuni

Depozite atrase
Conturile de profit i pierdere

Venituri din dobnzi


Cheltuieli cu dobnzile

228

Conturile extrabilaniere

Angajamente de finanare
Garanii emise

n 2011 retribuiile pltite conducerii Bncii au fost n suma de MDL000 1,727 (2010: MDL000 1,492).

38