Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul aplicabil

Art.25 (ex 12) TCEE interzicerea impunerii de noi taxe vamale, precum si marirea cuantumului
celor deja existente
Solutia si principiile degajate de CJCE
1) CEE a creat o noua ordine juridica in dreptul international, in numele careia statele si-au limitat
drepturile in anumite domenii bine stabilite, subiectele de drept fiind nu doar statele, ci si
particularii: persoane fizice si juridice din statul respectiv.
Asadar, principiul afirmat este acela ca obiectivul CE este de a crea o piata comuna, a carei
functionare priveste in mod direct partile interesate din CE (persoane fizice si juridice).
2) Art.25 (ex 12) TCEE produce efecte directe in relatia dintre statele membre si subiectele
de drept intern, creand drepturi individuale, pe care instantele nationale trebuie sa le protejeze.
Evaluare
Aceasta speta consacra recunoasterea tratatului ca fiind o noua ordine juridica in dreptul
international, nu doar in ce priveste statele suverane care au semnat si ratificat tratatul, ci si in
cadrul sistemului intern de drept al acestora. Ordinea juridica a CE se caracterizeaza prin faptul ca
are efect direct si se bucura de suprematie (prioritate) in raport cu ordinea juridica interna. Astfel,
norma comunitara creeaza drepturi si obligatii, care pot fi invocate direct de particulari in fata
instantelor nationale. Conditiile precizate de CJCE pentru ca o prevedere sa aiba efect direct sunt
urmatoarele: sa fie clara, neconditionata si sa nu necesite o adoptarea unei legi nationale in baza ei.
Constitutia Romaniei, in varianta revizuita, prevede, in acest context, urmatoarele: Ca urmare a
aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actului de aderare.

tuatia de fapt
O lege italiana a introdus, dupa intrarea in CEE, conform legislatiei comunitare, inspectia veterinara
pentru vaci si vitei. Legea a fost atacata in fata instantelor italiene ca fiind contrara art.28 (ex 30) ,
care interzicea restrictiile cantitative cu privire la importuri si la masurile cu efect echivalent .
Dreptul aplicabil
Art.28 (ex 30) TCE.
Solutia si principiile degajate de CJCE
Instanta nationala, in aceste situatii, nu trebuie sa aplice legislatia nationala contrara, chiar in
situatia in care aceasta a fost adoptata dupa aderarea la CEE si nici nu este necesar sa astepte decizia
unei instante nationale superioare in acest sens.
Evaluare
In 1998, CJCE a regandit Simmmenthal in cauza Ministero della Finanze v In.Co.GE.90 (cauzele C10-22/97), afirmand ca nu rezulta din interpretarea spetei faptul ca legea nationala contrara ar trebui
privita ca inexistenta. Cand este adoptata o lege interna ulterioara uneia comunitare si contrara
acesteia, apartine autoritatilor nationale sarcina de a decide statutul legii interne respective.

Art.234 (ex 177) prevede procedura prin care CJCE interpreteaza sau evalueaza validitatea unei legi
comunitare. CJCE a folosit aceasta procedura pentru a dezvolta conceptul de noua ordine juridica
si pentru a emite reguli care sa se aplice uniform in toate statele membre.
tuatia de fapt
Ente Nazional Energia Elettrica (ENEL) a fost infiintata de Guvernul Italiei prin Legea din 1962 de
nationalizare a industriei de electricitate. Costa a refuzat sa plateasca factura de electricitate, pe
motivul ca nationalizarea este contrara Constitutiei italiene si anumitor prevederi din Tratat.
Dreptul aplicabil
Tratatul instituind Comunitatea Europeana. Principiile generale ale dreptului comunitar.
Solutia si principiile degajate de CJCE
Transferul de la statele membre din sistemul de drept intern catre sistemul comunitar al drepturilor
si obligatiilor aduce o limitare permanenta a drepturilor suverane, un act ulterior, unilateral din
partea statului membru, incompatibil cu dreptul comunitar neputand prevala in raport cu un act
comunitar.
Evaluare
Se afirma prin intermediul acestei spete faptul ca TCE este parte integranta din sistemul de drept al
statelor membre si trebuie aplicat de instantele acestora.
ituatia de fapt
Doamna Marshall a invocat art.5 din Directiva nr.76/207 cu privire la egalitatea de tratament, atunci
cand i s-a cerut sa iasa la pensie la 60 de ani, pentru barbati, varsta de pensionare fiind de 65 de
ani.Camera Lorzilor a solicitat CJCE sa interpreteze prevederea respectiva.
Dreptul aplicabil
Art.5 din Directiva nr.76/207 cu privire la egalitatea de tratament.
Solutia si principiile degajate de CJCE
CJCE a afirmat ca diferentierea dintre varsta de pensionare pentru barbati si femei contravine art.5
din Directiva.
Pe de alta parte, directiva se adreseaza statelor membre si nu poate fi invocata in raporturile cu
persoanele fizice.
CJCE mai precizeaza ca, avand in vedere ca Autoritatea din speta, este o institutie publica, in aceasta
situatie obligatiade nediscriminare ii poate fi impusa direct.
Concluzia care se impune, conform interpretarii CJCE, este ca directivele pot avea efect direct, dar
numai la nivel vertical, nu si orizontal. Limitarea efectului direct al directivelor a fost reafirmata in
Faccini Dori vs. Recreb (Cazul C-91/92). Lipsa efectului direct orizontal al directivelor a fost ulterior
confirmata si in El Corte Ingles SA vs. Rivero (cazul C-192/94); in aceasta speta s-a afirmat ca art.153
(ex 129a) TCE, care prevedea ca, CE va contribui la atingerea unui nivel crescut al protectiei
consumatorului, nu poate justifica efectul direct al directivei cu privire la protectia consumatorului,
daca nu este netranspusa in legea nationala.
In cauza Foster vs. British Gas (Cazul C-188/89), CJCE a precizat ca directiva poate fi invocata
impotriva unui organism responsabil cu furnizarea unui serviciu public sub controlul statului, avand
puteri speciale, mai mari decat cele normal aplicabile intre particulari (de exemplu: utilitati

privatizate, precum: gazul, apa, electricitatea).


In cauza NUT vs. St. Marys Church of England Junior School, Curtea de Apel a sustinut ca
guvernatorii unei scoli bisericesti erau institutie publica deoarece aveau sarcina de a conduce
scoala, rol incredintat de stat .
Evaluare
Speta Marshall a afirmat pentru prima data ca directivele nu pot fi avea efecte directe asupra
particularilor, cu exceptia faptului daca este vorba despre o persoana juridica de drept public.

S-ar putea să vă placă și