Sunteți pe pagina 1din 6

Modificari ale pragurilor aplicabile procedurilor de achizitie publica

10 ianuarie 2014
ANRMAP a anuntat ca, in data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modifica Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC si
2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile in cadrul procedurilor de achizitie publica la nivel national.
Noile valori sunt urmatoarele:

134.000 de euro, inlocuind valoarea de 130.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. a) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

207.000 de euro, inlocuind valoarea de 200.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. b) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c) si la art. 51 alin. (1) lit. c), la art. 55 alin. (2) lit. c) si la art. 57 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. a) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;

5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. b) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Aceste modificari ale Directivelor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014 si vor fi valabile si aplicabile tuturor procedurilor lansate dupa acest
moment. Regulamentul este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre. Aceste modificari sunt operate de catre Comisia Europeana si
au un caracter regulat.

Termene proceduri de achizitii cf. OUG 34/2006:

varianta 20.03.2009

Observatii

Termen publicare anunt atribuire


procedura in SEAP si/sau JOUE

Termen avizare procedura

Termen evaluare oferte

Termen raspuns clarificari4

Termen primire solicitare


clarificari

Daca s-a publicat invitatia de


participare in SEAP

Daca s-a transmis invitatie de


participare la 3 ofertanti, fara
SEAP
Daca s-a publicat si documentatia
atribuire electronic la JOUE

Daca s-a publicat electronic


anunt de participare la JOUE

Daca s-a publicat documentatia


atribuire electronic in SEAP

Daca s-a publicat


anunt de participare SEAP

Anunt intentie JOUE3 si SEAP

Termen minim normal procedura2

Termen avizare ocumentatie 1

Termen pregatire documentatie

Tip procedura

Valoare achizitie
in euro

Termen minim pana la semnare


contract dupa transmitere instintare
rezultat procedura pana
Termen maxim transmitere instintare
rezultat procedura

Termen minim redus procedura

Termenele de avizare sunt acele termene necesare pentru Autoritatile de Implementare pentru verificarea documentatiilor de atribuire. Aceste termene sunt estimative, putand fi ori mai lungi ori pot sa nu
existe.
2
Acest termen se majoreaza cu 1 zi necesara pentru publicarea in SEAP a cerererii de oferte, si 2 zile pentru licitatie deschisa
3
Anuntul de intentie se publica cu minim 52 de zile inainte de publicarea anuntului de participare in SEAP, dar nu mai mult de 12 luni anterior anuntului de participare din SEAP.
4
Acest termen e pentru a raspunde la o solicitare din partea ofertantului, si nu trebuie sa fie mai tarziu de 6 zile anterior datei de depunere a ofertelor. In caz exceptional se accepta si maxim 2 zile anterior
datei de depunere a ofertei numai daca exista posibilitatea informarii tuturor operatorilor economici.

0 15 000

1 zi

6 zile

1-5
zile

48
zile

Perioada de derulare
a procedurii este
intre 9 36 zile

na

1 zi

6 zile

5-30
zile

48
zile

Perioada de derulare
a procedurii este
intre 42 100 zile

na

1-5
zile

11
zile

5-60
zile

48
zile

Perioada de derulare
a procedurii este
intre 65 192 zile

11
zile

5-60
zile

48
zile

Perioada de derulare
a procedurii este
intre 48 176 zile

11
zile

5-60
zile

48
zile

Perioada de derulare
a procedurii este
intre 50 206 zile

Achizitie
directa

1 zi

Cerere
oferta

1-3
zile

1-10
zile

10

na

6 zile

na

na

12
zile

10
zile

Licitatie
deschisa

3-5
zile

5-30
zile

20
zile

20
zile

15
zile

na

na

na

Licitatie
deschisa

3-5
zile

5-60
zile

52
zile

Nu

52
zile

47
zile

45
zile

40
zile

na

Licitatie
deschisa

3-5
zile

5-60
zile

52
zile

Da

36
zile

31
zile

29
zile

24
zile

na

na

1-5
zile

Licitatie
deschisa

5-10
zile

5-60
de zile

52
zile

DA

36
zile

31
zile

29
zile

24
zile

na

na

1-10
zile

3 zile lucratoare

autoritatea
contractant
transmite n
SEAP o
notificare cu
privire la
achiziia direct
a crei valoare
depete
echivalentul n
lei al sumei de
5.000 euro fr
TVA, n cel mult
10 zile de la
data primirii
documentului
justificativ ce
st la baza
achiziiei
realizate

ATENTIE!!! Daca autoritatea contractanta activeaza in sectoarele de utlitate publica gen apa, energie, transport, posta sau activeaza in baza unui drept special sau exclusiv, limita licitatiei deschise pentru bunuri si servicii creste de la 125
000 euro la 400 000 euro.
Contractele de publicitate media are limita de 20 000 euro, peste care este necesara si publicarea pe site-ul www.publicitatepublica.ro . In rest se aplica limitele valorice precizate in tabelul de mai sus.
Pentru oricare din proceduri se pot aplica ulterior, procedurile de negociere si licitatie electronica. Licitatia electronica trebuie mentionata in documentatia de atribuire si in anuntul de participare, altfel nu este valabila.
Procedurile de Licitatie restransa, dialog competitiv sau concurs de solutii, sunt necesare termene mai lungi sau mai scurt, in functie de valoarea de achizitie si/ complexitatea acesteia.

Tabelele altor proceduri de atribuire

10

22

10

10

1-5
zile

1-5
zile

11
zile

11
zile

Observatii

15

10

Termen publicare anunt atribuire procedura


in SEAP si/sau JOUE

6
zile

48
zile

Este INTERZISA
invitarea in etapa 2 a
altor operatori decat
cei care au depus
candidatura

48
zile

Termenul redus de
15/10 zile e strict
pentru situatii de
urgenta

48
zile

Clarificarile se
transmit nu mai tarziu
de 6 zile /4 zile
anterior depunerii
ofertei

Termen avizare procedura

31

1-5
zile

3 zile lucratoare

36

Termen evaluare oferte

DA

35

Nr min oferte

30

40

Numar minim candidaturi

37

Termen raspundere clarificari

10

Termen limita in caz de urgetna pentru


depunere oferta

15

NU

10

Daca s-a publicat si documentatia


atribuire electronic la JOUE

30

15

Daca s-a publicat electronic la JOUE


invitatie de participare oferta

37

Daca s-a publicat documentatia


atribuire electronic in SEAP

Daca s-a publicat in SEAP


invitatie de participare oferta

80

10

Termen evaluare candidaturi

80

Daca s-a publicat electronic la JOUE


anunt de participare candidatura

5-10
zile

NU

Daca s-a publicat in SEAP


anunt de participare candidatura

5-10
zile

25

Anunt intentie JOUE7 si SEAP

Licitatie
restransa

Termen minim normal procedura6

3-5
zile

Termen avizare ocumentatie 5

Termen pregatire documentatie

Tip procedura

Valoare achizitie
in euro

Termen minim pana la semnare contract


dupa transmitere instintare rezultat
procedura pana
Termen maxim transmitere instintare
rezultat procedura

Termene minime procedura

Termenele de avizare sunt acele termene necesare pentru Autoritatile de Implementare pentru verificarea documentatiilor de atribuire. Aceste termene sunt estimative, putand fi ori mai lungi ori pot sa nu
existe.
6
Acest termen se majoreaza cu 1 zi necesara pentru publicarea in SEAP a cerererii de oferte, si 2 zile pentru licitatie deschisa, si chiar 3 zile pentru publicarea anuntului de participare in JOUE.
7
Anuntul de intentie se publica cu minim 52 de zile inainte de publicarea anuntului de participare in SEAP, dar nu mai mult de 12 luni anterior anuntului de participare din SEAP.

30

5-10
zile

DA

37

30

Termen
publicare
anunt
atribuire
procedura in
SEAP si/sau
JOUE

6 zile

48 zile

11 zile

48 zile

11 zile

48 zile

Observatii

37

Termen minim pana la


semnare contract dupa
transmitere instintare
rezultat procedura pana

NU

3 zile lucratoare

Termen maxim
transmitere instintare
rezultat procedura

5-10
zile

Suficient pt. a selecta cea mai buna


avantajoasa oferta d.p.d.v. economic

Etapa III evaluare oferte

20

Nr min oferte

Numar minim candidaturi

Termen
evaluare
oferta runda
de dialog si
negocieri

Transmitere
catre
operatori
finali
invitatie de
participare
oferta finala
Stabilit de comun acord cu candidatii
selectati

3-5
zile

Termen
evaluare
candidaturilor

Trasnmiterea
catre
operatori
preselectati a
invitatiei de
participare
candidatura

Suficient pt. a stabili cerintele tehnicofinanciare de atins de catre AC si de


indeplinit de catre operatori economici

Daca s-a
publicat in
SEAP
anunt de
participare
candidatura

Daca s-a
publicat
electronic la
JOUE
anunt de
participare
candidatura

Etapa II dialog-negociere

Suficient pt. a preselecta potentiali


ofertanti

Anunt intentie
JOUE9 si SEAP

Dialog
competitiv

Termen minim normal


procedura8

Tip
procedura

Termen pregatire
documentatie

Valoare achizitie
in euro

Etapa I preselectie

Este INTERZISA
invitarea in etapa 2 a
altor operatori decat cei
care au depus
candidatura

Procedura de dialog competitiv se lanseaza atunci cand contractul este de o complexitate deosebita, iar licitatia deschissa sau restransa nu permite definirea unor specificatii tehnice care sa satisfaca cerintele AC si/sau nu e cunoscut
cadrul juridic de implementare a proiectului.

Procedura NPAP se declanseaza cf. Art. 110 din OUG34/2006. Aceste situatii sunt:

a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea
procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte i numai dac cerinele iniiale prevzute n
documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;
b) n situaii excepionale, temeinic motivate, atunci cnd natura lucrrilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global a preului
viitorului contract de achiziie public;
c) atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevzute n categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic
proiectarea lucrrilor, sunt de aa natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziie public prin aplicarea licitaiei deschise sau licitaiei restrnse;
d) atunci cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i
nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul de a nu transmite spre publicare anunul de participare dac invit la negocieri numai i pe toi acei ofertani care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie n cadrul procedurii anterioare i care au depus oferte conform regulilor formale prevzute n documentaia de atribuire.
Procedura NFAP (Negociere fara publicarea prealabila a anuntului de participare) apare in cazurile prevazute la art. 122 din OUG 34/2006. Nu are termene.

8
9

Acest termen se majoreaza cu 2 zile pentru publicarea in SEAP, si chiar 3 zile pentru publicarea anuntului de participare in JOUE.
Anuntul de intentie se publica cu minim 52 de zile inainte de publicarea anuntului de participare in SEAP, dar nu mai mult de 12 luni anterior anuntului de participare din SEAP.

37

NU

37

30

NPAP
Negociere cu
publicare
prealabila a
anuntului de
participare

5-10 zile

37

15

10

37

30

15

10

DA

Termen
publicare
anunt
atribuire
procedura in
SEAP si/sau
JOUE

Este INTERZISA
invitarea in etapa 2 a
altor operatori decat
cei care au depus
candidatura

6 zile

11 zile

Observatii

5-10 zile

10

Termen
evaluare
oferta
runda de
dialog si
negocieri

3 zile lucratoare

NU

Trasnmiterea
catre operatori
preselectati a
invitatiei de
participare
candidatura

Suficient pt. a stabili cerintele tehnicofinanciare de atins de catre AC si de


indeplinit de catre operatori economici

10

Termen
evaluare
candidaturi

Suficient pt. a preselecta potentiali


ofertanti

3-5 zile

Daca s-a
publicat in
SEAP
anunt de
participare
candidatura

Termen minim pana


la semnare contract
dupa transmitere
instintare rezultat
procedura pana

Anunt
intentie
JOUE11 si
SEAP

Nr min oferte

Tip procedura

Termen
pregatire
documentatie

Daca s-a
publicat
electronic la
JOUE
anunt de
participare
candidatura

Numar minim
candidaturi

Valoare achizitie
in euro

Termen
minim
normal
procedur
a10

Termen maxim
transmitere instintare
rezultat procedura

Termene minime procedura

48 zile

11 zile

Concursul de solutii este o procedura independenta, pentru a stabili o solutie tehnica viabila, si care va stabili cerintele tehnice in cadrul unei alte proceduri de achizitie. Concurentii pot obtine premii/prime de
participare.
Acordul cadru se lanseaza pentru a contracta pe o perioada mai mare de 1 an, achizitia de servicii/produse/lucrari, si se aplica procedura de licitatie deschisa sau restransa.
Sistemul de achizitie dinamic se deruleaza numai prin intermediul SEAP. Termenul pentru depunearea unei oferte orientative in cadrul acestei proceduri este de 15 zile pentru valori mai mari de 125000 euro, si 5
zile sub aceasta valoare. Dupa evaluarea ofertelor orientative se solicita depunerea ofertelor finale ferme.
Licitatia electronica, este o procedura suplimentara si, se lanseaza doar daca e prevazuta prin anuntul de participare transmis in cadrul procedurilor de: licitatie deschisa, licitatie restransa, NPAP, cerere de oferta,
reluare procedura contracte subsecvente unui acord cadru, sistem de achizitie dinamic, si numai in faza de obtinere a ofertei financiar-tehnice finale. Neinvitarea unuia din operatorii admisibili selectati duce la
anularea procedurii. Licitatia electronica nu poate incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatie de participare.
Procedura de evaluare nu poate depasi 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. Numai in cazuri exceptionale, este admisa o prelungire cu inca 20 de zile. In acest termen se include si perioada de 3
zile pt. transmitere instiintare rezultat procedura.

10
11

Acest termen se majoreaza cu 1 zi necesara pentru publicarea in SEAP a cerererii de oferte, si 2 zile pentru licitatie deschisa, si chiar 3 zile pentru publicarea anuntului de participare in JOUE.
Anuntul de intentie se publica cu minim 52 de zile inainte de publicarea anuntului de participare in SEAP, dar nu mai mult de 12 luni anterior anuntului de participare din SEAP.

Modificari ale pragurilor aplicabile procedurilor de achizitie publica


10 ianuarie 2014
ANRMAP a anuntat ca, in data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modifica Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC si
2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile in cadrul procedurilor de achizitie publica la nivel national.
Noile valori sunt urmatoarele:
134.000 de euro, inlocuind valoarea de 130.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. a) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
207.000 de euro, inlocuind valoarea de 200.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. b) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c) si la art. 51 alin. (1) lit. c), la art. 55 alin. (2) lit. c) si la art. 57 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. a) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;

5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. b) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Aceste modificari ale Directivelor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014 si vor fi valabile si aplicabile tuturor procedurilor lansate dupa acest
moment. Regulamentul este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre. Aceste modificari sunt operate de catre Comisia Europeana si
au un caracter regulat.