Sunteți pe pagina 1din 12

FINANTAREA

SCHEMELOR DE PENSII,
PENSIILE PUBLICE VS.
PENSIILE PRIVATE
Curs de zi, licenta, an II, Universitatea Bucuresti,
Facultatea de Adminstratie si Afaceri,
Titular de curs: Dr.ec. Catalin Ghinararu

FINANTAREA SCHEMELOR DE
PENSII ELEMENTE GENERALE

Schemele de pensii se pot finanta in modalitati


diverse;
Cel mai adesea ele sunt finantate contributiv;
Contributiile pot fi varsate intr-un sistem de PLATA
CONTINUA PE PARCURSUL VIETII ACTIVE/stagiu de
contributie; EN Pay as You Go/PAYG;
Sau pot fi individualizate sub forma de conturi de
economii sui-generis;
Pensiile pot fi finantate si din taxe si impozite
generale, fara contributii;
Se poate practica si finantarea pensiilor in sistem
corporatist, din veniturile companiilor ori din cele
ale partenerilor sociali;

FINANTAREA ACTIVELOR SI..

Activele schemelor de pensii sunt constituite din


contributiile varsate la bugetele acestora;
Contributiile reprezinta elementul de baza pentru
finantarea tuturor cheltuielilor legate de pensii, inclusiv
a celor de administrare a schemelor de pensii, indiferent
de forma de proprietate a acestora;
Bugetele publice pot interveni spre a echilibra bugetele
schemelor de pensii;
Garantiile publice/de stat exista in toate cazurile in care
contributiile sunt OBLIGATORII, indiferent de forma de
proprietate/administrare a schemelor de pensii;
Existenta unui echilibru intre active si pasive este
esentiala pentru sustenabilitatea si robustetea schemelor
de pensii;

FINANTAREA PASIVELOR

Finantarea pasivelor, ori a platilor (in esenta PENSII dar si


alte beneficii/prestatii) se face in doua modalitati
esentiale;
Pasive/Beneficii PREDEFINITE (pensiile ce urmeaza a fi
platite la finalul vietii active sunt predefinite de la
inceputul perioadei de contributie); EN: Defined Benefit/DB
Contributii/ Active Definite (EN: DC-defined contribution)
Pasivele depind efectiv de volumul contributiilor varsate si
de durata efectiva a perioadei pe parcursul careia au fost
varsate;
In fine Pasivele, pentru asa-numitele scheme cu finantare
explicita (funded schemes) depind inclusiv de randamentul
investitiilor/plasamentelor efectuate de catre
administratorul schemei de pensii;

PENSIILE PRIVATE ORIGINE SI MOD


DE ADMINISTRARE/GUVERNANTA

Pensiile private isi au originea in sistemele de beneficii de batranete,


invaliditate ori altele oferite de corporatii angajatilor proprii (de
aceea, din punctul vedere al pietelor de capital reprezinta fonduri
de investitii INCHISE); foarte adesea aceste scheme operau pe baza
de beneficii predefinite;
Pensiile private de tip obligatoriu, pe baza de conturi notionale, au
aparut si s-au dezvoltat incepand cu anii 90 sub influenta Bancii
Mondiale, ca raspuns la imbatranirea demografuica din tarile
industralizate; Ele au fost insa experimentat masiv in Europa
Centrala si de Rasarit, dupa model Chilian;
In esenta aceste pensii transfera o parte din responsabilitatea
statului privind esentialmenmte functiunea de batranete unor
sisteme de tip economisire/investire, legate de pietele de capital si
care uin final ar trebui sa asigure contributorului un beneficiu legat
de trei parametri: contributie acumulata in contul individual, durata
perioadei de contributie si RANDAMENTUL INVESTITIEI REALIZATE DE
CATRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI (Fondul privat de pensii).;

PENSIILE PRIVATE IN ROMANIA


COMPONENTA OBLIGATORIE (PILONUL II) (A)

In Romania pilonul II a fost introdus cu o intarziere de aproape 10 ani


fata de tari ca Ungaria si Polonia dar in avans fata de gtari ca
Rep.Ceha unde acest sistem nu este implementat;
Legea de baza este L.411/2004, aplicata incepand cu anul 2007
(primele contributii virate din mai 2008);
In esenta legea prevede obligativitatea contributiei (cu exceptii
pentru cohortele avand intre 35 si 45 de ani la momentul aplicariioptional si pentru cele avand peste 45 de ani-prohibit) la un fond
privat de pensii, in vederea completarii pensiei publice cu o pensie
furnizata prin mecanism de economisire/investire;
Plata efectiva a pensiei se va realiza pe baza unei anuitati ce ve
aif incasata gradual de catrfe beneficiar, odata atinsa varsta
standard de pensionare prevazuta de catre Legea Pensiilor Publice
(19/2000 apoi 263/2010);
Legea pensiilor publice a fost astfel modififata spre a permite
divizarea contributiei si a punctajelor intre cele doua scheme
obligatorii (piloni, in filozofia BM);

PENSIILE PRIVATE IN ROMANIA


COMPONENTA OBLIGATORIE (PILONUL II) (B)

Pilonul II are finantare integral contributiva (colectare


efectuata insa prin intermediul pilonului I);
Contributia va fi din 2017 de 6% (60% din cota individuala
actuala de 10,5%) prin crestere graduala de la 2%;
Investitiile pilonului II: 70% titluri de stat (RO si EU/EEA); max
20% depozite, max.30% obligatiuni municipale, max.15% in
titluri ale statelor din afara EU si EEA, max.5% in obligatiuni
ale unor entitati non-guvernamentale;
Cca. 5 milioane de membri;
Pensiile private pot fi lasate mostenire, incasrea se poate face
in anumite cazuri sub forma de suma globala;
Rata minima obligatorie a randamentelor este anuntata de
catre Comisia de Supravehere a Pensiilor Private (cel putin la
nivelul ratei dobanzii de politica monetara a BNR- pana in
prezent real pozitiva, > decat rata inflatiei, IPC-100);

PENSIILE PRIVATE IN ROMANIA


COMPONENTA OPTIONALA (PILON III) (A)

Pilonul III, initial conceput spre a deveni pilon


ocupational, reglementat apoi ca pilon
FACULTATIV/OPTIONAL, prin legea 204/2006;
Plata pensiei la min.60 de ani (sub varsta standard
de pensionare) sau dupa 90 de luni continue de
contributie;
Baza de contributie intregul venit asigurat, cota
de contributie (suplimentara fata de cea varsata in
sistemul obligatoriu, public+privat) de max.15%;
Cota de contributie poate fi divizata intre angajat
si anagajator, alternativ intre angajat si federatia
sindicala, dupa caz;

PENSIILE PRIVATE IN ROMANIA


COMPONENTA OPTIONALA (PILON III) (B)

Aceleasi constrangeri investitionale ca si la Pilonul


II;
Pensia poate fi lasata mostenire;
Anuitatea ce este cumparata la finalul perioadei de
contributie de catre fondul de pensii este rezultatul
combinatiei: contributie individuala (aici la
latitudinea persoanei contributoare!), perioada
contributiva, performata investitionala;
Ca si la pilonul privat obligatoriu trebuie deduse la
final COSTURILE DE ADMINISTRARE, prelevate ca si %
din activele nete ale fiecarui cont individual
(prelevare lunara la care se adauga costurile de
auditare);

CE SUNT CONTURILE
NOTIONALE SI LA CE SERVESC?

Conturile notionale reprezinta mecanismul principal de


acumulare/investire din cadrul unei scheme publice de pensii;
Ele reprezinta conturi individuale, la care injsa individul nu are acces
efectiv de-a lungul stagiului de cotizare dar despre care, TREBUIE SA
CFIE INFORMAT REGULAT de catre adminisgtratorul schemei;
Efectiv conturile acumuleaza activele individuale (contributii plus
castiguri din plasamente) si tot di ele se deduc pasivele curente
(costuri de administrare, pierderi investitionale);
La finalul perioadei contributive, activele contului servesc la
cumpararea ANUITATII, sau altfel spus a PENSIEI private, ce va fi
platita apoi lunar, pana la finalul perioadei luata in calcul ca
speranta de viata la pensionare;
Activele fondurilor private obligatorii sunt garantate de stat (doar in
ceea ce priveste principalul sumelor!);
In caz de dificultate, fondurile de pensii private pot fuziona spre a
salvgarda contributiile asiguratilor;

PENSIILE PUBLICE IN SISTEM DE


CONTURI NOTIONALE

Pensiile publice pot fi transferate din


sistemul clasic PAYG intr-un sistem finanta
integral din economii/investitii;
Administrarea publica se mentine dar se
creeaza conturi individuale de acumulare a
contributiei;l
Avantajul major este al platii pensiei pe baza
activelor acumulate in cont;
Dispare astfel necesitatea indexarii periodice
a pensiei; Statul plateste pensionarului doar
o anuitate pe baza acumularii individuale;

GUVERNANTA PENSIILOR

Pensiile se pot administra public, privat ori in sisteme mixte;


In sistem public administrarea se poate face direct de catre stat
sau in sistem partenerial;
In sistem privat guvernanta se face in sistemul organismelor
colective de plasament, cu organism de supraveghere
independent;
Exista si sisteme cu auto-guvernanta (sistemel ocupationale), de
regula insa dublata de guvernanta publica (supraveghere);
RO ales un sistem in care in sistem public: administrarea directa
este efectuata de catre stat cu participarea partenerilor sociale
(CA al CNPP);
In sistem privat fondurile de pensii au Consilii de administratie
reprezentand actionariatul propriu cu supraveghere prin
intremediul Comsiei de Supraveghere a Pensiilor Private,
organism de subordonare parlamentara cu participare a
partenerilor sociali;