Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa postului

Asistent manager

1. Descrierea postului

Denumirea postului: ASISTENT MANAGER


Locul desfasurarii muncii: Sediul firmei, teren
Conditii fizice ale desfasurarii muncii: Nu e cazul
Obiectivul / Obiectivele generale ale postului: Activitati de secretariat

Nivelul ierarhic in cadrul firmei: Al ____-lea nivel ierarhic


Relatii cu alte posturi:
1. Relatii cu nivele ierahice superioare: director / manager
2. Relatii cu nivele ierahice inferioare: nu e cazul
3. Relatii functionale: cu toate nivele ierarhice

Numarul si denumirea posturilor subordonate: nu e cazul


Numele subordonatilor: nu e cazul

Denumire postului superiorului direct: Director / manager


Numele superiorului direct: se mentioneaza numele
Autonomia postului si autoritatea acordata:
Asistentul managerului nu are calitatea de a
reprezenta societatea.
Conditii de munca: Conditiile de munca sunt normale
Aspecte legate de protectia muncii: Protectia muncii se efectueaza in conformitate cu normele de
protectia muncii la locul de munca. Asistentul managerului
are obligatia de a respecta aceste norme si de a participa la
sedintele de protectia muncii.
Ce mijloace de productie sunt incredintate postului ( se vor specifica dotarile, instalatiile, utilajele,
masinile, aparatele, uneltele, materialele, mijloacele de transport, etc.), puse la dispozitia postului
pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, grupate pe doua categorii:
a. Cu care se lucreaza: Calculator PC, imprimante, telefon
b. Pe care le are in gestiune: se mentioneaza mijloacele fixe

Orar de lucru: Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 08:00 la 16:30, respectandu-
se dispozitiile legale referitoare la sarbatori legale si efectuarea concediului de
odihna
Pauze: Pauza de masa este intre 12:00 si 12:30

2. Principalele sarcini si responsabilitati ce revin postului:

- indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat


- preluarea si directionarea apelurilor telefonice
- primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate
- asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice
- preluarea, inregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, indosariere si arhivarea
corespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati
- redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice
- asigurarea transmiterii / receptionarii documentelor prin posta, fax, e-mail
- actualizarea bazei de date documente
- rezervari hotel parteneri externi, rezervari auto, etc.
- elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management
- asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei
- alte sarcini trasate de director / manager

3. Drept de semnatura:

Intern: se mentioneaza ce acte poate semna


Extern: se mentioneaza ce acte poate semna

4. Specificarea postului:

Cunostinte/ studii necesare: Studii medii sau superioare


Experienta solicitata: experienta de minim 2 ani intr-un post similar
Aptitudini specifice:
• capacitate foarte buna de comunicare si relationare
• capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca
• capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp
• capacitate de a respecta termene limita
• atentie catre detalii
• placere si abilitate de a invata lucruri noi
• responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate
• personalitate energica, gandire pozitiva, amabilitate si eficienta;
• cunostinte de limba engleza scris si vorbit;
• cunostinte operare PC (Windows, Pachet Office, Internet, email);

5. Modificari ale acestei fise:

DIRECTOR, ANGAJAT,