Sunteți pe pagina 1din 9

Fundamentele teoretice ale managementului

1.1.Conceptul de Management
1.1.1. Etimologia termenului de management
- Conceptul de management a fost utlizat initial doar in Marea Britanie si in
alte tari in care se vorbea limba engleza.
- Verbul "to manage", avand sensul de "a manui" a fost utilizat inca din
Evul Mediu in Anglia, in intrecerile hipice. Pe parcursul timpului, verbul "to
manage" si substantivul "management" au fost preluate in domeniul militar si in
sfera activitatii economico-sociale.
- Termenul s-a cristalizat ca element distinctiv pentru a desemna
conducerea activitatilor de orice natura, fiind utilizat astazi ca atare din trei
considerente:
- aprecierea termenului ca intraductibil complet in sfera intregului
sau inteles
- utilizarea sa in limbajul curent s-a impus datorita facilitatii
posibilitatii de a trece peste barierele etno-lingvistice
- transformarea sa intr-un domeniu al stiintei si in obiect de studiu

1.1.2. Abordari ale conceptului de management


Din ansamblul definitiilor formulate de specialisti romani si straini se poate
observa ca managementul are astazi 5 semnificatii in literatura de specialitate:
- stiinta
- arta
- disciplina de studiu
- activitate practica
- centru de decizie
Managementul,ca STIINTA, consta in studiul proceselor de management din
cadrul organizatiilor de orice natura in scopul descoperirii de noi concepte, reguli,
sisteme, metode si tehnici specifice sau perfectionarii celor existente
Managementul, ca ARTA, presupune utilizarea calitatilor personale (intuitie,
talent, experienta) ale conducatorului in procesul de management.
Managementul, ca DISCIPLINA DE STUDIU, este reprezentat de ansamblul
cunostintelor acumulate pe baza publicatiilor de specialitate(carti, reviste, alte

periodice, comunicari stiintifice) si a practicii manageriale care sunt transmise


generatiilor viitoare prin intermediul sistemului educational.
Managementul, ca ACTIVITATE PRACTICA, consta in desfasurarea procesului de
management, in alocarea si utilizarea resurselor organizatiei astfel incat
obiectivele organizatiei sa fie atinse in conditii de eficacitate si eficienta.
Managementul, ca un CENTRU DE DECIZIE, este reprezentat de persoana sau
grupul de persoane care exercita functiile managementului.
Managementul STIINTIFIC reprezinta aplicarea conceptelor, regulilor, sistemelor,
metodelor, tehnicilor puse la dispozitie de stiinta managementului in activitatea
concreta de conducere a organizatiilor.

1.1.3 Manageri
Managerul este persoana care exercita functiile managementului pe baza
autoritatii formale cu care a fost investita.
In cadrul organizatiilor, managerii sunt situati pe diferite nivele ierarhice. In
functie de acest criteriu, pot exista:
- manageri de nivel inferior
- manageri de nivel mijlociu
- manageri de varf (managementul superior al organizatiei)

Managerii de nivel inferior au drept trasaturi principale:


- au ca sarcina primordinala conducerea executantilor din subordine
- sunt singurii manageri care nu au in subordine alti manageri
Managerii de nivel mijlociu au urmatoarele caracteristici:
- au ca subordonati exclusiv managerii de nivel mijlociu si se subordoneaza
managementului de varf
- legatura cu executantii se face indirect, prin intermediul managerilor de nivel
inferior
- trebuie sa rezolve conflictele intre compartimentele din subordine
- sunt implicati in implementarea schimbarilor in cadrul organizatiei ce sunt
determinate de aparitia de noi piete sau oportunitati
- sunt responsabili de activitatea compartimentelor din subordine, chiar daca nu
le conduc in mod direct

Managerii de nivel superior prezinta urmatoarele insusiri:


- au in subordine managerii de nivel mijlociu
- stabilesc filosofia organizatiei, inclusiv standarde etice si de responsabilitate
sociala
- contureaza cursul de actiune viitor al organizatiei
- realizeaza planificarea strategica
- adopta decizii care vizeaza intreaga organizatie
Potrivit lui Mintzberg, rolurile informationale pe care le are un manager sunt
cele de monitor, diseminator, purtator de cuvant.
- Rolul de monitor presupune ca managerul sa caute si sa recepteze
informatii, sa citeasca periodice si rapoarte, sa mentina contactele personale.
- Rolul de diseminator implica distribuirea informatiilor catre alti membri ai
organizatiei, trimiterea de memorii si rapoarte, convorbiri telefonice etc.
- Rolul de purtator de cuvant presupune transfmiterea de informatii catre
exteriorul organizatiei.
- Rolurile interpersonale ale managerului sunt cele de repezentant al
organizatiei, lider si persoana de legatura:
- Rolul de reprezentant al organizatiei implica asumarea de catre manager
a tututor sarcinilor de tip ceremonial si simbolic, inclusiv semnarea documentelor
legale.
- Rolul de lider are ca finalitate conducerea si motivarea subordonatilor,
consilierea si comunicarea cu acestia
- Rolul de persoana de legatura priveste perpetuarea relatiilor si
contactelor in interiorul si exteriorul organizatiei prin utilizarea tuturor mijloacelor.

Rolurile decizionale pe care le poate avea un manager sunt cele de


antreprenor, corector al disfunctionalitatilor, distribuitor de resurse, negociator:
- Ca antreprenor, un manager trebuie sa initieze proiecte de imbunatatire,
sa identifice noi idei, sa delege responsabilitatile altora.
- In calitate de corector de disfunctionalitati, managerul trebuie sa rezolve
conflictele si disputele intre subordonati si sa adapteze organizatia evolutiilor
mediului ambiant.
- Rolul de negociator presupune participarea si reprezentarea organizatiei
la negocieri privind: contractele colective de munca, vanzarile, achizitiile,
bugetele alocate departamentelor.

- Distribuitor de resurse
Strans legate de rolurile pe care trebuie sa le indeplineasca un manager sunt si
calitatile pe care acesta trebuie sa le aiba pentru a-si desfasura activitatea in
mod corespunzator.
Managerul trebuie sa aiba in primul rand o serie de calitati native pentru a
exercita aceasta profesie: inteligenta, spirit de initiativa, rabdare, persuasiune,
empatie si nu in ultimul rand, talent. Talentul se reflecta in mod direct in
capacitatea managerului de a exercita functiile managementului si de a obtine
rezultate pentru organizatia pe care o conduce.
Managerul trebuie sa aiba cunostinte solide in domeniul pe care il conduce
astfel incat sa poata adopta decizii pertinente.
Managerul trebuie sa aiba experienta in domeniu si in cadrul organizatiei,
astfel incat sa cunoasca specificul activitatilor desfasurate de subordonati,
evolutia pe termen lung a unui sector economic.

1.1.3. Functiile managementului


Functiile managementului reprezinta esenta procesului de management dintr-o
organizatie. Ele constituie activatile de baza ale managerilor in procesul
conducerii organizatiilor. Fara exercitarea lor de catre manageri, organizatiile nu
ar putea fi conduse.
Procesul de management din orice organizatie presupune exercitarea a
cinci functii: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea si controlul.
1. Functia de previziune - cuprinde totalitatea proceselor prin care se
stabilesc obiectivele organizatiei ale componentelor acesteia, resursele implicate,
precum si modalitatile de realizare a obiectivelor.
In conditiile globalizarii si intensificarii concurentei, exercitarea functiei de
previziune trebuie sa fie orientata spre piata, spre studii de marketing care sa
ofere informatii pertinente despre preferintele consumatorilor. Doar in acest mod
pot fi stabilite obiective SMART (specifice, masurabile, adecvate, realiste si
temporale).

2. Functia de organizare - consta in stabilirea proceselor de munca


necesare pentru indeplinirea obiectivelor fixate prin previziune, precum si
delimitarea lor la nivelul componentelor organizatiei (departament, serviciu,
birou, loc de munca etc.)
Prin organizare managerul trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:

- Ce activitati sunt necesare pentru indeplinierea obiectivelor organizatiei?


Acest stadiu ar trebui finalizat printr-o lista a activitatilor, eventual grupate dupa
diferite criterii.
- Cum pot fi accete activitati grupate logic in categorii care sa contina
sarcini similare? Unele activitati se refera la productie, altele la marketing sau la
resurse umane.
- Cine va primi responsabilitatea pentru conducerea unor categorii de
activitati similare? Fiecare categorie de activitati necesita un manager care sa fie
responsabil pentru atingerea obiectivelor.

3. Functia de coordonare - cuprinde totalitatea proceselor prin care se


armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei, in contextul
organizatoric creat pentru atingerea obiectivelor.
Suportul coordonarii il constituie comunicarea. Comunicarea asigura
formularea si transmiterea mesajelor cu privire la cerintele managerilor, dar ofera
acestora si certitudinea intelegerii acestor mesaje de catre subordonati.
In exercitarea functiei de coordonare iese cel mai pregnant in evidenta
talentul managerului, exprimarea calitatilor sale native sau dobandite pe
parcursul activatii profesionale.

4. Functia de antrenare - cuprinde totalitatea proceselor prin care


managerii determina personalul organizatiei sa contribuie la indeplinirea
obiectivelor previzionate, pe baza factorilor motivationali.
Prin intermediul functiei de antrenare, membrii organizatiei trebuie
determinati sa-si maximizeze efortul depus si aportul propriu la realizarea
obiectivelor acesteia.
Functia de antrenare are o importanta deosebita in cadrul procesului de
management intrucat de succesul exercitarii sale depind toate celelalte functii
ale managementului.

5. Functia de control - cuprinde totalitatea proceselor prin care se


masoara rezultatele obtinute, se compara cu obiectivele previzionate, se
determina baterile pozitive sau negative si se adopta masuri pentru eliminarea
celor negative si generalizarea celor pozitive.
Prin exercitarea functiei de control se incheie proceul de management,
constituind punctul de plecare pentru un nou ciclu in care se stabilesc obiective,
se organizeaza activitatile etc.

Pentru a fi exercitat corespunzator, controlul trebuie sa satisfaca


urmatoarele caracteristici:
- sa fie continuu: sa vizeze toata perioada in care se realizeaza
activitatile conduse, nu doar o parte a sa
- sa fie preventiv: sa urmareasca cu precadere evitarea aparitiei
abaterilor negative
- sa fie corectiv: sa conduca la eliminarea abaterilor negative si
cauzelor care le-au generat

1.4. Procesul de management

In activitatea desfasurata de orice organizate se intalnesc doua categorii


de procese de munca:
- Procese de executie: prin intermediul carora personalul organizatiei actioneaza
cu ajutorul mijloacelor de munca asupra obiectivelor muncii, transformandu-le in:
produse, lucrari si servicii destinate clinetilor.
- Procese de management: prin intermediul carora o parte din personalul
organizatiei actioneaza asupra celeilalte parti cu ajutorul unor sisteme, metode si
tehnici specifice in vederea indeplinirii obiectivelor organizatiei.

Procesul de management consta in totalitatea activitatilor desfasurate


de un manager: previziunea obiectivelor, resurselor si modalitatilor de realizare a
lor, organizarea, coordonarea actiunilor personalului, atrenarea acestuia pentru
indeplinirea obiectivelor si controlul activitatilor desfasurate.
Procesul de management are in raport cu alte procese de executie, 3
caracteristici majore:
1. Continuitatea: rezulta faptului ca activitatile conduse sunt continue
2. Ciclicitatea: este consecinta continuitatii procesului de management.
3. Eficacitatea: este expresia dorintei managerilor de a inregistra rezultate
superioare prin exercitarea functiilor managementului.
Exista 3 faze ale procesului de management:
1. Faza previzionala: cea in care se stabilesc obiectivele organizatiei si
componentelor sale, resursele si modalitatile de atingere a acestora. Se exercita
cu precadere functia de previziune, predominand deciziile cu caracter strategic si
tactic. Acestei faze ii corespunde managementul strategic.

2. Faza operativa: cea in care se organizeaza activitatile, se coordoneaza si se


antreneaza personalul pentru indeplinirea obiectivelor previzionate. Se exercita
cu precadere functiile de organizare, coordonare si antrenare. Ii corespunde
managementul operational.
3. Faza postoperativa este cea in care se masoara rezultatele obtinute, se
compara cu obiectivele, se despisteaza abaterile si se adopta masuri pentru
inalturarea deficientelor constatate si generalizarea abaterilor pozitive.

1.5.1. Organizatia
Organizatia reprezinta o reuniune de doua sau mai multe persoane in vederea
realizarii unui scop comun.
Firma(intreprinderea) reprezinta o reuniune de doua sau mai multe persoane
care realizeaza produse, servicii sau lucrari destinate vanzarii cu scopul de a
obtine profit.
Firmele pot fi clasificate in functie de:
- forma de proprietate ( private, de stat, mixte)
- prevederile legislatiei din Romania (regiile autonome, societatile
comerciale)
- marime [mari(>250 salariati), mijlocii(50-249), mici(10-49),
microintreprinderi(1-9)]
- gradul de continuitate al activitatii (activitate continua, activitate
sezoniera)
- nivelul de specializare (specializate, universale, mixte)
- apartenenta natonala (nationale, multinationale, joint-venture)

1.5.2 Mediul ambiant al organizatiei


Mediul ambiant reprezinta totalitatea factorilor economici, tehnici si tehnologici,
social-culturatli, politici, naturali si de management care influenteaza
desfasurarea activatii organizatiei si/sau sunt influentat de catre acesta.
Mediul are 2 componente: mediul ambiant extern si mediul intern.
Mediul ambiant extern include toate elemente care exista in afara
organizatiei si care au potentialul de a o afecta in mod direct. Este format din 2
elemente: macromediu (factori tehnologici, economici, politico-legali, naturali) si
micromediu (clientii, concurentii, furnizorii, piata muncii).

Mediul intern al organizatiei cuprinde elementele din interiorul acesteia:


proprietarii, managerii, angajatii si cultura organizationala.

1.6. Management vs Leadership


Leadership-ul este procesul de influentare a celor din jur cu scopul de a facilita
atingerea obiectivelor importante ale firmei/grupului. Procesul de leadership este
legat de motivatie, de comunicare, de activitatea de grup si procesul de delegare.
Principalele elemente asociate cu un proces eficace de leadership:
- Determinarea: liderii isi doresc cu adevarat sa reuseasca, sunt ambitiosi
si par a avea o energie inepuizabila.
- Dorinta de a conduce: liderilor le place si isi doresc sa ii influenteze pe
ceilalti, asumandu-si responsabilitatea pentru acest lucru.
- Integritate: liderii construiesc relatii bazate pe incredere si corectitudine.
- Incredere in fortele prorpii: oamenii urmeaza un lider pentru ca vad in el
un model si pentru ca simt nevoia sa se bazeze pe cineva care nu are indoieli ca
va reusi.
- Inteligenta: liderii trebuie sa proceseze foarte rapid multe informatii, sa ia
decizii pe baza acestora si sa aiba o viziune.
- Cunostinte in domeniu: pentru a lua decizii potrivite, un lider are nevoie
decunostinte in domeniul in care activeaza organizatia
- Personalitate de extrovertit si comunicare: liderii sunt sociabili si asertivi,
dand si altora din energia lor.

1.6.2 Management si leadership


1. Autoritate formala vs autoritate informala
Managerul apartine unei structuri si are cu sigurante autoritate formala.
Desi in mod ideal dispune si de autoritate informala, nu este obligatoriu sa fie
asa. Spre deosebire de manager, lider-ul are cu certitudine autoritate informala:
ceilalti il urmeaza in mod natural, si nu in putine cazuri fara sa fie completata
aceasta autoritate de una formala: ceilalti il recunosc ca lider si atat. O situatie in
care managerul si liderul nu sunt aceeasi persoana in general nu este de dorit
2. Trasaturile fundamentale dominante ale liderilor/managerilor
Daca un lider se bazeaza pe atitudinea pozitiva, capacitatea de anticipare,
increderea in cpacitatea de a-i inspira si de a-i influenta pe ceilalti, precum si
puterea de a modela viitorul, un manager poate fi eficient si organizat fara sa fie

un lider. Managerii administreaza resursele si conduc procese, iar liderii sunt cei
care cu adevarat conduc oamenii
3. Prezent vs viitor, stabilitate vs schimbare
Cei mai buni manageri sunt experti in indeplinirea obiectivelor. Se
concentreaza pe situatia prezenta si nu pe ce poate sau nu aduce viitorul.
Urmeaza reguli stabilite si asigura respectarea lor. Liderii au o viziune si isi
indeplinesc atributiile intr-un mod diferit managerilor. Liderii se concentreaza pe
situatii dorite in viitor si promoveaza schimbarea. Introduc reguli noi si
incurajeaza creativitatea.

1.6.3 Leadershipul colaborativ


Se pot enumera 8 principii fundamentale pentru acest tip de leadership:
1. Totii angajatii au puterea in mana lor
2. Este incurajata responsabilitatea individuala pentru produs si calitate
3. Rolurile sunt foarte bine clarificate
4. Munca de echipa este puternic stimulata
5. Leadership-ul trebuie impartit si schimbat intre angajati
6. Oamenii invata sa vorbeasca, dar si sa asculte.
7. Se doreste sa se ajunga la un consens
8. Dedicare.

1.7 Antreprenoriatul - o alta forma de management?


Antreprenoriatul se refera la asumarea unui comportament activ, prin
acceptarea deliberata a unor riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. De
mulre ori, aceste proiecte noi se concretizeaza in microintreprinderi.