Sunteți pe pagina 1din 14

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor si
autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:
- tiin, competenta i contiina;
- independenta de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele
capabile sa-i ntreasc discernmntul;
b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o opinie
personala, nainte de a face propuneri;
c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se pronune cu
sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor
formulate;
d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi
supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a aciona n interes public.
Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui
angajator individual
2. Definii conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitilor (serviciilor) care presupun cunotine in
domeniul contabilitii, a specialitilor care le efectueaz (le presteaz), precum si organismele lor profesionale.
3. Activitile componente ale profesiei contabile.
In toate statele deja UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul
de care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile
sau fiscale. Lista principalelor activiti/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscale
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea,
auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila,
consultant,
consiliere
si
reprezentanta
fiscala,
consiliere
in
investitii
etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili.
Activitile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin
externalizare.
4. Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitii, liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si
desfasoare activitatea:
individual;
~1~

1.
2.
3.
4.
5.

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in
domeniul auditului intern si controlului intern, activiti importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele
profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale
organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a atinge aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile
profesionale la nivel inalt, inclusiv prin reglementari
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile
contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.
Organismul profesional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca
responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita chiar daca exista o reglementare externa a profesiei.
Reglementarea unei profesii este un raspuns prcis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de
membrii acelei profesii. Este un mijloc eficace de asigurare a calitatii.
Reglementarea este importanta dar nu este suficienta si eficienta decat insotita de un comportament etic al
profesionistului contabil.
6. Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
Cerintele referitoare la educatia continua;
Monitorizarea comportamentului profesionistilorcontabili;
Standardele profesionale si etice pe care profesionistiicontabili trebuie sa le respecte;
Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei,
utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune
practici.
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie:
Sa fie proportionala
Sa fie transparenta
Sa nu fie impotriva competitiei
Sa fie nediscriminatorie
Sa fie precisa
Sa fie segmentata in functie de tinta sa
Sa fie implementata consecvent si just
Sa fie supusa unei examinari periodice.
sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate.

7. Modalitati de implementare a reglementarii.


Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii:
1. Auto-reglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga
responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. Reglementarea externa: profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie
prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;
~2~

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

3. Co-reglementarea:
reprezinta
o
combinare
intre
auto-reglementare
si
reglementarea
externa.
Auto-reglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare si sa nu
concureze.
Modalitati de combinare a auto-reglementarii cu reglementarea externa:
1. Auto-reglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz supravegherea
este complementara reglementarii si o intareste;
2. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul
sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel european.


Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la
recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de
pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate
serviciile si activitile component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar.
Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de
aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitii de audit statutar. Serviciile de audit statutar sunt
reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva
2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a.
Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Conditiile de
autorizare sunt:
sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent;
sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de
cel putin 3 ani;
sa fi promovat un examen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitii de audit statutar si a auditorilor statutari.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de
interesul public, fata de toate partile interesate in activitile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati,
furnizori, banci, buget, etc.
Profesionistul contabil este platit de intreprinderea respectiva, dar utilizatorii informatiilor, sunt partile interesate,
cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuiesc aparate.
Pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci ei satisfac un interes general. Dezvoltarea intreprinderii
depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistului contabil.
Profesionistii contabili (PC) au un rol social prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate
este o lucrare importanta a acestora; de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari.
PC sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale, rolurile pe care le joaca in orice sector din
economie ar lucra, fiind foarte diverse (contabilitate, management, fiscalitate, sisteme informatice, auditori interni sau
externi, consultanta).
Profesia contabila este o profesie liberala (consumatorii pot alege in mod liber furnizorii acestor servicii), iar
organismele profesionale au fost organisme de reglementare garantie a servirii interesului public.
Supravegherea publica a fost preluata din SUA la nivelul UE prin noua Directiva a 8-a.

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.


Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei
intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80%
din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de
increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt
implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni
~3~

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in
institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice
si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu
serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile
prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile
societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si
publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de
gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui
numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

12.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice.


Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are
profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie
comandamentele fundamentale ale unui organism profesional: educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala incompetenta a
profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri
eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de
profesionistii contabili, masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

13.

Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei
contabile trebuie:
Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
Membrii sa fie profesionisti contabili, autorizai sa desfasoare la nivel inalt activitatile specifice;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica
profesionala, controlul calitatii);
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

14.

Despre IFAC
IFAC = Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei: sustinerea
contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si unui mecanism
institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.
In prezent, IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme deja si asociate din 118 state
reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie,
institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei:
contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor
international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a deveni membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:
Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi
desfasoara activitatea in jurisdictie;
Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
Sa fie solvabile financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru
asociat din 2005.
15. Organisme si grupari regionale profesionale
~4~

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata
organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor
internationale.
Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile
respective.
Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca:
Se va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in
regiune prin intermediul propriilor organisme deja;
are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiune;
este infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de
timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a
responsabilitatilor si participarii la activitile IFAC;
contine deja un numar suficient de organisme contabile care sunt deja deja ale IFAC.
Gruparile regionale reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa
nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare
regionala trebuie sa demonstreze ca:
exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;
gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme
profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC, are
o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.
Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar
cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.
Organisme i grupri regionale profesionale:
FEE (Federaia Experilor Europeni) gestioneaza profesia contabila la nivelul UE. Are ca scop intarirea profesiei
contabile la nivelul UE si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
FIDEF Federatia Expertilor Contabili Francofoni
FCM - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni
CILEA Comitetul de Integrare Latina Europa America
SEEPAD Parteneriatul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1.
La nivelul de contract
2.
La nivelul firmei
3.
La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul profesional
Resurse externe ca de exemplu: contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
sistem de control de catre terti; contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul profesional externalizeaza
controalele unei terte parti; combinarea celor de mai sus; abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei
auditorilor de calitate.
Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului trebuie sa includa politici si proceduri care se refera la
urmatoarele elemente: responsabilitatea conducerii pentru calitatea in interiorul firmei, cerintele etice, acceptarea si
continuarea relatiei cu clienii, resurse umane, realizarea misiunilor, monitorizarea.

17. Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale.


Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie
sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara
larga. Avand in vedere marea diversitate de culturi, limbi, sisteme educationale, juridicie si sociale din tarile din care
fac parte organismele deja IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale
educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in
Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
1.
Standarde internationale de educatie pentru profesionistii contabili (IES);
~5~

2.
3.

o
o

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili (IEG);
Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili (IEP).
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
Stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili;
Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a
profesionistilor contabili;
Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru
castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu standardele internationale de
educatie sunt:
Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de
educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care
incorporeaza standardele;
Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele internationale de educatie emise de IFAC.
Ele reflecta natura autoritatii publicatiilor (gradul de autorizare).
Pana in prezent IFAC a emis opt IES-uri.
Organismele profesionale membre IFAC au obligatia sa depuna eforturi pt. incorporarea elementelor acestora in
cerintele nationale de educatie si dezvoltare si sa aduca la cunostinta membrilor IES urilor si IEP- urilor emise de
IFAC.
18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului profesional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri
la:
Responsabilitatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante:
integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competenta,
dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante,
adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile
standardelor internationale de calitate.
19. Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica pentru contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru
profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru
profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
In Romania Codul etic al IFAC a fost adoptat din 2002 drept Codul etic national al profesionistilor contabili.
20. Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
IFAC prin Consiliul pentru standardele international de contabilitate pentru sectorul public (IESBA) emite
standardele internationale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS), iar consiliul pentru standarde internationale
de contabilitate (IASB) emite standardele internationale de raportare financiara (IFRS).
Organismele membre IFAC au obligatia sa incorporeze cerintele acestora in cerintele nationale de contabilitate, sa
acorde asistenta la implementarea acestora.
~6~

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

Organismele profesionale deja IFAC trebuie sa urmareasca:


Incorporarea cerintelor standardelor internationale de contabilitate pentru sectorul public in cerintele
nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de
contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;

Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor


standarde care incorporeaza aceste standarde;

Incorporarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea


elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standarde;

Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde.

21. Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari al IFAC (IAASB) emite urmatoarele standarde:
Standarde internationale de audit (ISA);
Standarde internationale pentru misiunile de examinare (ISRE);
Standarde internationale pentru serviciile conexe (ISRS).
IAASB emite, de asemenea, Declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pt. PC.
Obligatiile organismelor profesionale deja IFAC sunt:
Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde
internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor
nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si
documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete a standardelor
internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.
22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza
exercitiul profesional al unor activiti.
Profesia ctb. se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public; ca atare PC
trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate si pt. aceasta relatiile dintre ei si clienti sau angajatori ( sau numai dintre
ei) trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional care sa dea serviciilor respective
autoritatea necesara si sa previna patrunderea unor informatii care pot influenta negativ deciziile acestora.
Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora este una din atributiile de
baza ale organismului profesional.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare
comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitile
profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si
secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati
ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor
lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum
spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.
Organismele profesionale deja IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:
Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;
Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;
Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.
24. operations, the implementation of programs, and the work of IFAC boards and committees.Principiile
fundamentale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale:
~7~

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de afaceri si
sa nu se asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca contin informatii false, eronate, care induc in
eroare omit sau ascund informatii;
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor,
confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de
afaceri. Profesionistul contabil trebuie sa nu se gaseasca in situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate sau
in alta situatie care ar determina un tert sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. PC nu trebuie sa-si compromita
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau influentei altor persoane.
PC au obligatia de a se asigura ca personalul angajat si-a insusit acest principiu. PC nu trebuie sa primeasca sau sa
ofere cadouri sau invitatii, care pot influenta si dauna asupra rationamentului lor.
Masuri de protectie: retragerea din misiune; proceduri de supraveghere
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine
cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste
servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist
contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n
furnizarea de servicii profesionale. Acest principiu presupune 2 cerinte importante: obtinerea competentei si
mentinerea competentei.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite ca
urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei terte prti fr o
autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional de a dezvlui
aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie
utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte prti. PC trebuie sa se asigure ca personalul
din subordinea sa respecta principiul. Obligatia de confidentialitate continua si dupa incheierea relatiei dintre PC si
client sau angajator.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor relevante
si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie, organismul profesional sau un membru. PC nu
trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor.
PC trebuie sa respecte standardele profesionale, de educatie si de calitate ca o garantie ca actioneaza in scopul
protejarii interesului public.
OP trebuie sa elaboreze standarde profesionale pt. fiecare dintre activitatile componente ale profesiei contabile,
care constituie criterii de calitate in aprecierea misiunilor realizate.
25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate
exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Principiul cere PC satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale:
1. Independenta de spirit (in gndire) sau independenta de drept reflecta starea PC potrivit careia el considera ca
poate indeplini o misiune in conditii de integritate si cu obiectivitate. Este independenta rationamentului profesional.
2. Independenta in aparent (in aparenta) sau independenta de fapt presupune ca o terta persoana nu gaseste
niciun motiv de natura comportamentala sa puna la indoiala integritatea si obiectivitatea PC.
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absoluta, independenta relativa
si independenta restrictiva. Un PC in practica publica nu trebuie sa se angajeze intr-o activitate care i-ar putea afecta
integritatea, obiectivitatea sau reputatia profesiei si care ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor.
26. Integritatea in profesia contabila.
Integritatea presupune ca PC sa fie drept si onest in relatiile profesionale si de afaceri si sa nu se asocieze cu
raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca contin informatii false, eronate, care induc in eroare omit sau
ascund informatii.
Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile
profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Profesionistul contabil trebuie, in orice
situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor si sa ramana obiectiv in judecata si rationamentul lui.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd
apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
~8~

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat pentru a
respecta cerintele paragrafului.
27. Obiectivitatea in profesia contabila.
Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle in
situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natura a determina un tert sa puna la
indoiala cinstea si corectitudinea lui.
Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din
cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale
profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiectivitatea n mprejurri diferite. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa
protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de
obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua
obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni.
n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului
contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile
si-au nsusit principiul obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi
considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu
care negociaz.
28. Confidentialitatea in profesia contabila.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute
in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cnd
obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii
profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit
informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele informatii.
(b)folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal
sau n avantajul unei terte prti.
un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social. Profesionistul
contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere
de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un
posibil client sau angajator.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al
organizatiei angajatoare.
un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su si
persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii.
obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator.
Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze
experienta anterioar. Profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale
primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri.
n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii confidentiale:
atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul
unor proceduri judiciare;
~9~

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii;
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege;
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei deja sau al unui organism
normalizator;
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat, trebuie avute n
vedere urmtoarele aspecte:
- dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate
n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil s divulge informatii;
- dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care acest
lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional
pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie convins c
prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.
29. Compententa in profesia contabila.
Competenta profesionala are doua componente de baza:
- obtinerea;
- mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu
competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competena
profesionala care sa justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu
ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere:
- inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica;
- practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
- perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
- cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si
alte reglementari statutare si cerinte relevante);
- adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in
conformitate cu normele nationale si intemationale.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina
de la orice comportament care ar putea discredita profesia, organimsul profesional sau un membru.
Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor
responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de
angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
Un profesionist contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si
profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau
patronului in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionistilor
contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
Ministerul Finantelor Publice
C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
Legislatia relevant
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i
profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau
patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor
contabili, cu independenta (dup cum se va vedea n Seciunea 290 de mai jos). n plus, ei trebuie sa se conformeze
normelor profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.
~ 10 ~

33.

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.


Standardele profesionale aplicabile:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.32 Misiunea de audit financiar
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Standardul profesional nr.36 Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili
Standardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor.
Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania?
Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
aproba Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, modificarile si completarile acestuia avizate de
Ministerul Finantelor si Ministerul de Justitie.
aproba Codul etic al profesionistilor contabili
stabileste directiile de baza si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei
examineaza si aproba raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exercitiul financiar expirat si
raportul cenzorilor
aproba bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si
bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor
alege si revoca presedintele si membrii Consiliului Superior si ai comisiei de cenzori
aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor
alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de disciplina.

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
- La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
- La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media
7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la
terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:
a) organizeaza concursul de admitere; organizeaza efectuarea stagiului; organizeaza sustinerea examenului de
aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat; elaboreaza programele de concurs in
vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de Ministerul
de Finante, urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin
inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigura buna desfaurare a activitii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor
autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale,
precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
~ 11 ~

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe
anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme
specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate.
i) Editeaza publicatii de specialitate.
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
Taxa de inscriere la examenele de accesa sau aptitudini
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii profesionale anuale
Donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale
Consiliul de Administratie a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti
contabili
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si
contabilul salariat?
Diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat, intre contabilul autorizat si cel salariat, se refera la:
- contabilul autorizat pregateste lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare, fiind un profesionist
independent; cel salariat rareori executa toate lucrarile contabile, de regula fiind specializat pe un sector al
contabilitatii.
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd competena
profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de
contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a
contului de profit i pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat;
economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemenea,
economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare,
financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea
comercial. Expertul contabil este independent fata de societatea comerciala. El nu primete, pentru lucrrile
executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea
de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n
cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat pe un sector al
contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori
penalizat de eful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt
independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin
aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


Lucrarile care pot fi executate de expertii sontabili sunt:
Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
~ 12 ~

Doctrina si deontologia profesiei contabile 2010

acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de
gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor
generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor
interesati;
evaluari de elemente intangibile.
e.Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g. Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;
asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.
i. ndeplinirea mandatului de cenzor
j. proceduri de reorganizare judiciara si faliment
k. asistenta de specialitate pt. infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Organele centrale de conducere (organe de decizie - alese) sunt:
1. La nivel central:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior al Corpului.
~ 13 ~

Doctrinasi deontologia profesiei contabile 2010


o Biroul Permanent
o Presedintele Corpului
2. La nivel teritorial (al filialelor):
- Adunarea Generala a Filialei
- Consiliul Filialei
- Biroul Permanent
- Presedintele Consiliului Filialei
- Directorul executiv al Filialei

~ 14 ~