Sunteți pe pagina 1din 8

Manual de politici contabile la S.

C SHOW UNU SRL

1.Prezentarea entitatii economice

Firma are sediul social in B-dul Iuliu Maniu, 6, Nr.142 B,Bucuresti, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului J40 /3966 /1997 si codul unic de inregistrare RO9471591.
Aceasta are ca obiect de activitate Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

2.Cadrul de reglementare in baza caruia au fost elaborate politicile


contabile

Prezentele politici contabile sunt elaborate in baza : Legea contabilitatii nr.82/1991,


Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale aprobate de OMFP 1802, Actul normativ
privind organizarea si efectuarea inventarierii OMFP 2861/2009, Act normativ privind documentele
financiar-contabile 170/2015 , Legea societatilor comerciale nr.31/1990

3.Contabilitatea trebuie tinuta in limba romana.

4.Moneda in care se tine contabilitatea la entitatea S.C SHOW UNU.SRL este in lei,
iar in situatia in care exista tranzactii in alta moneda, aceasta se va tine in lei si in alta moneda.

5.Prezentarea obiectivului politicilor contabile

Prezentul manual de politici contabile cuprinde reguli privind recunoasterea, evaluarea de


active, capitaluri proprii si datorii si prezentarea in situatiile financiare a elementelor de bilant si
cont de profit si pierdere,precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in societatea S.C SHOW
UNU SRL.

6. Precizarea situatiei in care entitatea va desfasura operatii economico-financiare pentru


care nu are prevazut in manualul de politici contabile niciun tratament,conducerea
compartimentului financiar-contabil,va efectua inregistrarile contabile in conformitate cu

reglementarile contabile ,cu completarea si aplicarea ulterioara a politicilor contabile aplicate in


aceste cazuri,dar numai tarziu de intocmirea situatiilor financiare anuale.

7. Metodele si tratamentele contabile din manual respecta legislatia nationala in ansamblul


sau.

8. Modul de corectare a erorilor contabile se efectueaza astfel :


- erorile aferente exerciiului curent se corecteaz pe seama contului de profit i pierdere, prin
stornarea operaiunilor eronate i nregistrarea corect a operaiunilor. n funcie de posibilitile
oferite de programul informatic utilizat, se poate preciza dac stornarea se efectueaz prin
nregistrarea operaiunilor iniiale n rou sau prin nregistrarea invers (pct. 63 alin. (9));
- erorile aferente exerciiului precedent se corecteaz pe seama rezultatului reportat sau a contului
de profit i pierdere, n funcie de semnificaia erorii contabile. n acest caz se va stabili ce nseamn
eroare semnificativ. Se poate preciza c pentru erorile aferente exerciiilor anterioare, conducerea
compartimentului financiar-contabil informeaz consiliul de administraie cu privire la natura erorii,
valoare, cauze etc.
Atunci cand inregistrarile contabile sunt reprezentate de inregistrari eronate ,societatea S.C
SHOW UNU SRL,va proceda la stornarea acestora in rosu,prin corectarea cu semnul minus a
operatiunilor initiale.

9. Precizarea faptului c politicile contabile aprobate respect conceptele i principiile


prevazute de reglementrile contabile aplicabile la S.C SHOW UNU SRL.
Fr a fi necesar enumerarea tuturor conceptelor i principiilor prevzute de reglementrile
contabile aplicabile, precizarea c politicile contabile se bazeaz pe acestea este suficient pentru
cei care le analizeaz.
n msura n care se dorete prezentarea tuturor conceptelor i a principiilor contabile,
entitatea poate proceda n acest sens.

10. Evenimente ulterioare datei bilantului


Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente,favorabile sau
nefavorabile,care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate
pentru emitere.
Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare a datei bilantului:

a)cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului.Aceste evenimente
ulterioare datei bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare ;
b)cele care ofera indicatii despre conditiile aparute ulterior datei bilantului.Aceste
evenimente ulterioare datei bilantului nu coduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.

In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor


financiare anuale,societatea S.C SHOW UNU SRL nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile
sale financiare,pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.
In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor
financiare anuale,societatea S.C SHOW UNU SRL ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale
financiare,pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.

Prin urmare,societatea S.C SHOW UNU SRL trebuie sa prezinte urmatoarele informatii
pentru fiecare cateogrie semnificativa de astfel de evenimente ulterioare datei bilantului :
a)natura evenimentului
b)o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu
poate fi facuta ;

11.Politici contabile privind imobilizarile


a)Politici contabile privind imobilizarile necorporale
In cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:
- cheltuielile de constituire;
-cheltuielile de dezvoltare;
-concesiunile, brevetele, licentele, mrcile comerciale, drepturile si activele similare, cu
exceptia celor create intern de entitate;
-fondul comercial
- alte imobilizri necorporale;
-avansuri acordate pentru imobilizri necorporale;
-imobilizrile necorporale n curs de executie;

Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare


Concesiunile, brevetele, licentele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare
reprezentnd aport, achizitionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de
imobilizri necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dup caz.
n aceasta situatie valoarea de aport se asimileaz valorii juste.
Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de
concesiune stabilete o durat i o valoare determinate pentru concesiune.

Amortizarea concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit


potrivit contractului. n cazul n care contractul prevede plata unei chirii, i nu o valoare
amortizabil, n contabilitatea entittii care primete concesiunea, se reflect cheltuiala reprezentnd
chiria, fr recunoaterea unei imobilizri necorporale.
Concesiunea este conventia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedeaz,
conditionat i pe un timp determinat, dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumitor
bunuri, n schimbul unor redevente.
b)Politici contabile privind imobilizarile corporale
Imobilizrile corporale cuprind :
terenuri;
constructii ;
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale i plantatii ;
mobilier, aparatur birotic, echipamente de protectie a valorilor ;
avansuri acordate pentru imobilizri corporale ;
imobilizri corporale n curs de execuie
Societatea S.C SHOW UNU SRL stabileste prin manualul de politici contabile ca un
bun va fi recunoscut in categoria imobilizarilor corporale daca raspunde definitiei si indeplineste
cumulative cele doua criterii de recunoastere:
-probabilitatea ca acesta sa genereze beneficii economice viitoare;
-posibilitatea evaluarii credibile a bunului
-se va respecta criteriul de recunoastere fiscal cu privire la valoarea de intrare a bunului
respective si anume,acesta trebuie sa fie mai mare decat 2500 lei.
Bunurile care functioneaza in loturi sau seturi ,se recunosc ca un tot unitar.
Imobilizarile corporale vor fi recunoscute initial la cost de productie ,respectiv cost de
achizitie.
Costul de achizitie se determina ca suma a pretului de cumparare,taxele
nerecuperabile,cheltuielile de transport ,manipulare si alte cheltuieli direct atribuibile achizitiei de
bunuri.
Costul de productie este alcatuit din costul materiilor prime si materialelor consumabile la
care se adauga cheltuieli directe si indirect repartizate rational.
S.C SHOW UNU SRL va recunoaste cheltuielile efectuate cu scopul mentinerii parametrilor
unei imobilizari corporale ca si costuri ale perioadei.
Societatea foloseste metoda de amortizare linear.
Durata de viata se stabilesc urmatoarele durate de viata:

Cladri:20 ani
Autoturisme :5 ani
Alte dispositive specific :3 ani
Reevaluarea se face la valoarea justa care devine noua valoare a bunului.
Reevaluarea se efectueaza de catre experti autorizati.
In exercitiile financiare in care nu se efectueaza reevaluari,imobilizarile sunt
prezentate in situatiile financiare la:
Valoarea justa de la data ultimei reevaluari- amortizare cumulate-ajustarile pentru pierderi
Societatea S.C SHOW UNU SRL alege metoda valorii brute care consta in recalcularea
proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului,metoda folosita atunci cand
reevaluarea se face prin aplicarea unui indice .
In situatia in care s-a ales sa fie considerat castig realizat surprusul din reevaluare se
inregistreaza in creditul contului 1175 Rezultatul reprezentand surplusul realizat din rezerva din
reevaluare
S.C SHOW UNU SRL va considera surplusul din reevaluare castig realizat ,la iesirea din
entitate a bunului pentru care s-a constituit rezerva.
Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in contul de ajustari au la baza
constatarile comisiei de inventariere.Pot exista si unele indicia ca o pierdere din depreciere
recunoscuta in perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista sau redus.Reluarea deprecierilor este aplicabila numai in cazul in care anterior a fost inregistrata o
depreciere reversibila.
Scoaterea din evident contabila a unui activ prin (vanzare,cedare,casare etc) impune
anularea unei eventuale deprecieri inregistrate pentru respectivul activ.

12.Politici contabile privind stocurile


Entitatea nu prezinta stocuri.

13. Casa si conturi la banci


Conturile la bnci cuprind:
Valorile de ncasat (cecurile i efectele comerciale depuse la bnci)
Disponibilittile n lei i valut
Cecurile entittii
Creditele bancare pe termen scurt
Dobnzile aferente disponibilittilor i creditelor acordate de bnci n conturile curente.
Operatiunile privind ncasrile i pltile n valut se evidentiaz la cursul zilei comunicat de
BNR.

La ncheierea fiecarei luni, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea


disponibilittilor n valut i a altor valori de trezorerie (titluri de stat, acreditive, depozite pe termen
scurt n valut) la cursul de schimb comunicat de BNR, in ultima zi din luna, se nregistreaz n
conturile de venituri sau cheltuieli, dup caz.
Operatiunile financiare n lei sau valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor de BNR
i a altor reglementri emise n acest scop.

14.Creantele si datoriile
Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau
plata.Diferentele constate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea
contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere a
creantelor.
Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

15.Capital
Capitalul este reprezentat de capitalul social al entittii(-2.032).
Capitalul social subscris i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza actelor de
constituire a persoanei juridice i a documentelor jusrificatie privind vrsmintele de capital.

16.Rezerve din reevaluare


Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale trebuie reflectat n
debitul sau creditul contului Rezerve din reevaluare dup caz, cu respectarea prevederilor privind
reevaluarea imobilizrilor corporale.
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor
existent i numai n conditiile prezentate la capitolul Active imobilizate. Rezervele din
reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil/

17.Alte rezerve

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve:


-rezerve legale; -rezerve statutare sau contractuale; -alte rezerve ;
Rezervele legale se constituie anual din profitul entittii, n limitele i cotele prevzute de
lege. Acestea pot fi utilizate numai n conditiile prevzute de lege;
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entittii, conform
prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Alte rezerve pot fi constituite facultativ pe seama
profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii
generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

18.Venituri

Veniturile reprezint creteri de avantaje economice, intervenite n cursul exercitiului, care


au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme dect cele care exprim aporturi noi ale
proprietarilor ntreprinderii. n categoria veniturilor se includ att sumele ncasate sau de ncasat n
nume propriu de ctre entitate din activittile curente, ct i ctigurile din orice surs.
Veniturile se clasific astfel:
- Venituri din exploatare ;
- Venituri financiare ;
- Venituri extraordinare.
Criteriile generale de recunoatere a veniturilor sunt urmtoarele:
- este probabil ca entitatea s beneficieze de avantaje economice din operatia realizat;
-marimea veniturilor s poat fi msurat cu fiabilitate.
Veniturile trebuie s fie evaluate la valoarea just a elementelor primite sau de primit n
contrapartid, dup deducerea reducerilor comerciale. Determinarea venitului este uurat atunci
cnd contrapartida se prezint sub form de lichiditti .

19.Cheltuieli
Cheltuielile entittii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
-- lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea;
- cheltuieli cu personalul; executarea unor obligatii legale sau contractuale.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a
desfurrii activittii curente a entittii . Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli.
n cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

20.Rezultat
Rezultatul financiar (profit sau pierdere) se stabilete cumulat de la nceputul exercitiului
financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i este
reprezentat de soldul final al contului de profit i pierdere.
Repartizare profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinatii, dup aprobarea situatiilor
financiare anuale. Repartizarea profitului se face n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Societatea S.C SHOW UNU SRL prezinta o pierdere (-10.248).
Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exercitiului financiar i cel reportat, din
rezerve i capital social, potrivit hotrrii adunrii generale a asociatilor sau actionarilor, cu
respectarea prevederilor legale

S-ar putea să vă placă și