Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Catedra Automatica i Tehnologii Informaionale

Disciplina: Teoria sistemelor

Raport
Atestarea nr.2

A efectuat:

Studentul grupei TI-091


Croitor Victor

A verificat:

Lectorul universitar
Dragoner Valeriu

Chiinu 2011

Modelarea unui sistem de urmarire de putere mica.

k 1k 2k 3

W1(p)= ( T 1p+1 ) ( T 2p+1 )p


k 1k 2k 3
k 1k 2k 3
W 1(p)
( T 1p+1 )( T 2p +1 ) p
( T 1 p+1 ) ( T 2 p+1 ) p
=
=
W(p)= 1+W 1 ( p )1 =
k 1k 2k 3
( T 1 p+1 ) ( T 2 p+1 )p +k 1k 2k 3
1+
( T 1p+1 ) (T 2 p+1 )p
( T 1 p+1 ) ( T 2 p+1 ) p

k 1k 2k 3
( T 1p+1 ) (T 2p+1 )p+ k 1k 2k 3

(T1*p+1)(T2*p+1)*p+k=0;
T1T2*p3+( T1+T2)*p2+1*p+k=0;
a3*p3 +

a2*p2

+ a1*p+a0=0;

S se determine prin metoda Hurwitz i Mihailov pentru urmatoarele cazuri:


Cazul I:
k1*k2*k3=k =50 ;
T1=0.1 ;
T2=0.2 ;

a0=50;
a1=1 ;
a2=0,3 ;
a3=0,02.

Metoda lui Hurwitz:


a2 a0 0
a3 a1 0
0 a2 a0

1=a2=0,3

a2 a0

0,3

50

2= a 3 a 1 = 0,02 1

=0,3-1=-0,7

Metoda lui Mihailov:


D(jw) = a3(jw)3 + a2(jw)2 + a1(jw) + a0 = U(w) + jV(w)
U(w) = a0 a2 (w)2
V(w) = a1(w) a3(w)3
w

10

20

U(w)

50

49,5

42,5

20

-70

V(w)

0,98

2,5

-10

-140

Concluzie :
Analizind graficul acestui sistem, atragem atentia la variatia parametrului x ies
in timp. Constatam ca sistemul este instabil, deoarece valoarea lui creste
rapid.
Metoda lui Hurwitz:
Cazul II:
k1*k2*k3=k =50 ;
T1=0.1 ;
T2=0.02 ;

a0=50;
a1=1 ;
a2=0,12 ;
a3=0,002.

1 = a2 = 0,12
a2 a0

2 = a 3 a 1 =

0,12

3 = 0,002
0

0,12 50
0,002 1

50
0
1
0
0,12 50

= 0,12 - 0,1 = 0,02

=6+0+0005=1

Metoda lui Mihailov:


w

10

20

25

U(w)

50

49,8

38

-25

V(w)

0,998

-6,25

Concluzie :
Iarasi analizam variatia parametrului xies in timp si observam ca sistemul
este stabil, deoarece valoarea lui xies se stabilizeaza in timp, amplitudinea
oscilatiilor scade si tinde spre 0 ;
Metoda lui Hurwitz:
Cazul III:
k1*k2*k3=k =50 ;
T1=0.01 ;
T2=0.002 ;

a0=50;
a1=1 ;
a2=0,012 ;
a3=0,00002.

1 = a2 = 0,012
a2 a0

2 = a 3 a 1 =

0,012

3 = 0,00002
0

0,012 50
0,00002 1

50
0
1
0
0,012 50

= 0,012 - 0,001 = 0,011

= 0,6 0,05 = 0,55

Metoda lui Mihailov:


w

50

100

150

200

250

U(w)

50

20

-70

-220

-430

-700

V(w)

47.5

80

82.5

40

-62.5

Concluzie :
La efectuarea acestui grafic am tinut cont de valoarile precedente ale
parametrilor T, ajungind la valoarea dorita. Am inteles dependenta graficului
pe care l-am obtinut de aceste valori.