Sunteți pe pagina 1din 3

Doctrina si Deontologie din carte intrebarile de la pg159

PARTEA C-Organizarea si exercitarea profesiei contabile in Romania


1.O profesie traditionala liberala pg 146
2.O rapida recunosatere nationala si internationala pg 149
3.Standardele profesionale de nivel inalt pg.152
4.Activitatea internationala pg154
5.O profesie excesiv reglementata pg 158
Cap.IV Profesia de EC
1.Ce sunt serviciile profesionale pg 159
2.Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile pg 159
3.Ce semnificatie are interesul general(interesul public) pg 160
4.Care sunt imperativele fundamentale pt realizarea obiectivului profesiei contabile pg162
5.Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili pg 162
6.Explicati relatia dintre estica si calitatea in profesia contabila pg163
7.Cine poate exercita profesia de EC si CA ?pg164
8.In ce consta diferenta dintre EC si economistul salariat,dintre contabilul autorizat si contabilul
salariat? pg 164
9.Cine este expertul contabil? pg 165
10.Cine este contabilul autorizat ?pg 166
11.Cum se obtine calitatea de EC? pg166
12.Cum se obtine calitatea de CA?pg 167
13.Cum se mentin calitatea de EC si CA ?pg.167
14.Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabilii? Pg 168
15.Care sunt lucrarile care pot fi executate de CA?pg 171
16.Cum se exercita profesia de EC si Ca? Pg 171
17.Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului ?pg 172
18.Ce se intelege prin autonomia Corpului? Pg 173
19.Care este organizarea CECCAR?pg174
20.Care sunt atributiile Corpului ?pg.175
21.Ce atributii are C N ?pg 176
22.Ce atributii are CS?pg 177
23.Care sunt atributiile presedintelui Corpului?pg 178
24.Care sunt atributiile Adunarii generale ?pg 179
25.Care sunt atributiile Consiliului Filialei?pg179
26.Care sunt atributiile presedintelui de filiala?pg 181
27.Care sunt atributiile directorului general executiv?pg 181
1

28.Organizarea si costituirea Comisiilor de Disciplina?pg 183


29.Care sunt componentele Comisiei Superioare de Disciplina ?pg 184
30.Care sunt competentele Comisie de Disciplina a filialei?pg 185
31.Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?pg 185
32.Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pg 186
33.Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?
Pg 187
34.Cum se face alegerea in Consilul superior al corpului ?pg 188
35.Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?pg 189
36.Cum explicati principiul fundamental al integritatii?pg190
37.Cum explicati principiul fundamental alobiectivitatii?pg191
38.Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?pg 192
39.Confidentialitatea;care sunt obligatiile profesionistului contabil?pg 193
40.Comportamentul profesional sau profesionalismul :ce obligatii avem?pg 196
41.Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului pg 196
42.Care sunt amenintarile la adresa independentei ?pg 197
43.Care sunt masurile de protectie impotriva amenintatilor la adresa independentei?pg199
44.Ce presupune acceptarea unui client pg 201
45.Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili?pg 202
46.Conflicte de interese .Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?pg 202
47.Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau
pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?pg 203
48.Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere ?pg 204
49.Relatiile cu ceilalti membrii-Acceptarea de noi misiuni .pg 205
50.Relatiile cu ceilalti membrii-inlocirea cu un liver -profesionist contabil pg206
51.Relatiile profesionistilor contabili cu clientii pg 208
52.Competenta profesionala si responsabilitatea lucrarilor unui alt expert pg 209
53.Criterii de stabilire a onorariilor pg 211
54.Onorariile si independenta pg 211.212
55.Bunurile primite sau independenta pg 212
56.Calitatea lucrarilor si autocontrolul pg 212.213
57.Plata lucrarilor modul de stabilire a onorariilor pg 213.214
58.Pastrarea arhivelor clientului pg 214
59.Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea
regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea ?pg 214
60.Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal?pg 216
61.Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?pg.217
62.Marketingul serviciilor profesionale pg 218
63.Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?pg 219

64.Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate,incredere,cinste,decenta si bungust pt o actiune de priomovare?pg 220
65.Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este
autorizata ?pg 220
66.Continutul resonsabilitatii profesionale.pg 221
67.Raspunderea disciplinara .pg221
68.Care sunt sanctiunile disiciplinare aplicabile membrilor Corpului?pg 222
69.Care sunt abaterile disciplinare?pg.222
70.Fapte care se sanctioneaza cu suspendarea si interdictia dreptului de exercitare a profesiei.pg
224
71.Radierea unui memebru din Tabloul Corpului.pg 224
72.Asigurarea civila pg 225
73.Raspunderea adiministrativa pg 227
74.raspunderea penala pg 228
75.Depunerea juramantului pg 229
76.Sindicate si asociatii profesionale pg 229
77.Cotizatiile profesionale pg 229
78.Etica pt profesionistii contabili angajati pg 229