Sunteți pe pagina 1din 61

BC ENERGBANK SA

Situaiile financiare consolidate


Pentru anul ncheiat la 31 decem brie 2012
ntocm ite n conform itate cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar

BC ENERGBANK SA
SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

CUPRINS

Raportul auditorilor
Situaia consolidat a poziiei financiare
Situaia consolidat a rezultatului global
Situaia consolidat a modificrilor capitalului propriu
Situaia consolidat a fluxurilor de trezorerie
Note explicative la rapoartele financiare consolidate

1
2
3
4
5-55

GrantThornton

GrantThornton AuditS.R.L
str. Grigore Ureche Nr. 69
MD-2005 Chiinu
Moldova
T + 373 22 8 6 0 5 71

F +373 2 2 2 2 74 64
Eoffice@md.gt.com
W www.grantthomton.md

Raportul auditorului independent


ctre acionarii BC Energbank S.A.

A m auditat situaiile financiare anexate consolidate ale BC Energbank S.A. (Banca) i ale
ntreprinderii fiice, care cuprind situaia consolidat a poziiei financiare la data de 31 decembrie
2012, situaia consolidat a rezultatului global, situaia modificrilor capitalului propriu i situaia
fluxurilor de trezorerie aferente anului ncheiat la acea dat, i un sumar al politicilor contabile
semnificative i alte informaii explicative.
R espon sabilitatea co n d u cerii p en tru situaiile financiare consolidate
Conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare
consolidate n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, i pentru acel
control intern pe care conducerea l consider necesar pentru a permite ntocmirea situaiilor
financiare consolidate care sunt lipsite de denaturri semnificative, cauzate fie de fraud, fie de
eroare.
R espon sabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastr este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaii financiare
consolidate pe baza auditului nostru. A m desfurat auditul n conformitate cu Standardele
Internaionale de Audit. Aceste standarde prevd conformitatea cu cerinele etice i planificarea i
desfurarea auditului n vederea obinerii asigurrii rezonabile cu privire la msura n care situaiile
financiare consolidate sunt lipsite de denaturri semnificative.
Un audit implic desfurarea de proceduri n vederea obinerii de probe de audit cu privire la
valorile i prezentrile din situaiile financiare consolidate. Procedurile selectate depind de
raionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ a situaiilor
financiare consolidate, cauzat fie de fraud, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluri ale riscului,
auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea de ctre entitate i
prezentarea fidel a situaiilor financiare consolidate n vederea conceperii de proceduri de audit
care s fie adecvate circumstanelor, dar nu cu scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficiena
controlului intern al entitii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a
politicilor contabile i a caracterului rezonabil al estimrilor contabile efectuate de ctre conducere,
precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare consolidate.
Credem c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a furniza o baz
pentru opinia noastr de audit.

GrantThornton
Continuare
O pinie
In opinia noastr, situaiile financiare consolidate prezint fidel, din toate punctele de vedere
semnificative poziia financiar a Bncii i a ntreprinderii fiice la data de 31 decembrie 2012, i
perform ana sa financiar i fluxurile sale de trezorerie aferente anului ncheiat la acea dat, n
conform itate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar.
A lte a sp ecte
Acest raport este adresat exclusiv acionarilor Bncii n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta acionarilor Bncii acele aspecte pe care trebuie s le raportm ntr-un raport
de audit financiar, i nu n alte scopuri. In msura permis de lege, nu acceptm i nu ne asumm
responsabilitatea dect fa de Banc i de acionarii acesteia, n ansamblu, pentru auditul nostru,
pentru acest raport sau pentru opinia format.

19 aprilie 2013

G rant T hornton Audit S.R.L.


Chiinu, Republica Moldova

Vladimir Cacean
(Auditor Uceniat)

BC ENERGBAN K SA
SITUAIA CONSOLIDAT A POZIIEI FINANCIARE
La 31 decembrie 2012

Note

2012
MDL'OOO

2011
MDL'000
264,000
114.742

ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la Banca Naional
Conturi curente i depozite la bnci

3
4

298.597

Valori mobiliare investiionale pstrate pn la scaden

274.650

139.015

Credite, net
Investiii financiare disponibile pentru vnzare
Investiii n ntreprinderi asociate
Proprietate investii onal

6
7

957,717

967.011

1,139
3.537
47

1.075
4.162

125.436

Active nemateriale
Mijloace fixe

8
9
10
11

833
117,885

47
1,226
72,324

Alte active

12

72,140

91.868

1,851,981

1,655,470

29,056
1.241.434
185,845
10.059
3,934
14.470

50.688
1,109,049
121.822
21.330
5
8.867

1,484,798

1,311,761

18
19

100,000
23,310

100,000
24.676

19

106,795
135,452

9,232
208.123

365,557

342,031

1.626

1,678

367,183

343,709

1,851,981

1,655,470

Total active
DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte mprumuturi
Alte datorii
Datorii privind impozitul pe venit curent
Datorii privind impozitul pe venit amnat

13
14
15
16
17

Total datorii
CAPITAL PROPRIU
Capital acionar
Rezerve din reevaluare a mijloacelor fixe
Diferene din reevaluarea investiiilor disponibile pentru vnzare
Rezerve prevzute de statut
Profit nerepartizat
Capital propriu atribuit deintorilor capitalului n bancamam
Interese care nu controleaz
Total capital propriu
Total datorii i capital propriu

Notele anexate sunt


Situaiile
reprezentat de:
Preedinte
Dl. Iurii Vasilachi

situaii financiare consolidate.


pentru emitere la 19 aprilie 2013 de ctre Executnul Bncii
Contabil ef
Dl. Serghei Slobodean

BC ENERGBANK SA
SITUAIA CONSOLIDAT A REZULTATULUI GLOBAL
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

Note

2012
MDL000

2011
MDL'000

Venituri din dobnzi i venituri similare


Cheltuieli privind dobnzile i cheltuielile similare
Venitul din dobnzi i venituri similare, net

23
23

122.555
(79.709)
42,846

130.352
(67.208)
63,144

Venituri din speze i comisioane


Cheltuieli din speze i comisioane
Venitul din comisioane, net

24
24

42.241
(4.787)
37,454

40.995
(4.317)
36,678

Venituri din activitatea financiar, net


Alte venituri operaionale
Total venituri operaionale

25
26

37.530
(1.279)
116,551

34.236
2.838
136,896

Pierderi din deprecierea valorii creditelor


Venitul operaional net

(6.692)
109,859

(13.426)
123,470

27
28
10,11

(48.554)
(22.806)
(4.173)
(75,533)

(47.625)
(19.893)
(4.251)
(71,769)

Cheltuieli privind retribuirea muncii i cheltuieli aferente


Cheltuielile generale i administrative
Uzura i deprecierea
Total cheltuieli operaionale
Ponderea de profit a ntreprinderii asociate
Profit pn la impozitare

44
34,370

524
52,225

Cheltuieli privind impozitului pe venit


Profit net al perioadei

17

(9.530)
24,840

(8.867)
43,358

103

Alte venituri globale


Ctiguri nete la investiiile disponibile pentru pe vnzare
Reevaluarea mijloacelor fixe
Alte venituri globale ale anului
Total venituri globale ale anului
Profitul atribuit:
Deintorilor capitalului n banca-mam
Intereselor care nu controleaz
Total venitul global atribuit:
Deintorilor capitalului n banca-mam
Intereselor care nu controleaz

Ctiguri pe aciune (lei pe aciune)


Notele anexate sunt parte
Situaiile financiare consoli
reprezentat de:
Preedinte
Dl. Iurii Vasilachi

24,840

103
43,461

24.892
(52)
24,840

43.425
(67)
43,358

24.892
(52)
24,840

43.528
(67)
43,461

12.45

21.71

33

inanciare consolidate.
emitere la 19 aprilie 2013 de ctre Executivul Bncii
Contabil ef
Dl. Serghei Slobodean

fTT7TTTTTTTTTTnTnTTT!PT!PrP!TrTTRTr^
BC ENERGBANKSA
SITUAIA CONSOLIDAT A MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Pentru anul nchciat la 31 decembrie 2012
Capital propriu atribuit deintorilor capitalului n banca-mam
Diferene din
Rezerve din
reevaluarea
reevaluare a
investiiilor
Aciuni
mijloacelor
disponibile
Profit
ordinare
fixe
pentru vnzare
Alte rezerve
nerepartizat
MDL000
MDL000
MDL000
MDL000
MDL000
Sold la 1 ianuarie 2012
Transferuri la rezerve

Interese
care nu
controleaz
MDL000

Total
MDL000

100,000
-

24,676
(1.367)

9,232
97,563

208,123
(97,563)

1,678

343,709

(1,367)

Tranzacii cu acionari

(1,367)

97,563

(97,563)

(1,367)

Profitul net al anului

24,892

(52)

24,840

Total venituri globale

24.892

(52)

24,840

Sold la 31 decembrie 2012

100,000

23,309

106,795

135,452

1,626

367,182

Sold la 1 ianuarie 2011


Transferuri la rc/.crve

100,000
-

24,676
-

(103)
-

8,448
784

165,482
(784)

1,745
-

300,248
-

Tranzacii cu acionari

784

(784)

Diferene la investiiile disponibile pentru vnzare

103

103

103

Alte venituri globale

103

Profilul net al anului

43,425

(67)

43,358

Total venituri globale

103

43.425

(67)

43,461

100,000

24,676

9,232

208,123

1,678

343,70')

Sold In 31 decembrie 2011

Notele anexate sunt parte integr a accstor situaii financiare consolidate.

BC ENERGBANK SA
SITUAIA CONSOLIDAT A FLUXURILOR DE TREZORERIE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

Nota

Fluxul de mijloace bneti din activiti operaionale


Dobnzi ncasate
Dobnzi achitate
ncasri bneti din taxe i comisioane, net
Venituri financiare i alte venituri operaionale, net
Pli bneti privind retribuirea muncii
Pli bneti privind cheltuieli generale i administrative
ncasri nainte de modificrile n capitalul circulant
(Majorarea ) /diminuarea activelor curente:
Conturi curente i depozite plasate n BNM
Conturi curente i depozite plasate n alte bnci
Valori mobiliare peste 90 de zile
Credite
Alte active
Majorarea/(diminuarea) obligaiunilor:
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte datorii
Fluxul net al mijloacelor bneti din activiti operaionale
pn la impozitare

2012
MDL000

2011
MDL000

127.274
(76.149)
37.454
43.430
(41.828)
(22.806)
67,375

123,256
(67.513)
36,678
47.863
(45.792)
(22.179)
72,313

(8.708)
67,123
(33.695)
(1.705)
(35,619)

(117.327)
10.030
5.824
(261.483)
(2.708)

(21.417)
128.463
(14.797)

48.265
41.994
13.983

147,020

(189,109)

Pli privind impozitul pe venit


Fluxul net de mijloace bneti din activitatea operaional

(3,198)
143,822

(189,159)

Fluxul mijloacelor bneti din activiti investiionale


Pli privind activele nemateriale
Pli privind mijloacele fixe
ncasri din vnzarea mijloacelor fixe
Alte investiii, net
Fluxul net de mijloace bneti din activiti investiionale

(213)
(4.920)
3,331
(64)
(1,866)

(324)
(27.228)
1.770
(200)
(25,982)

121.463
(57.292)
64,171

47.960
(56.186)
(8,226)

(68)

(7,130)

Fluxul net al mijloacelor bneti

206,059

(230,447)

Soldul mijloacelor bneti la 1 ianuarie

333,722

564.169

539,781

333,722

Fluxul mijloacelor bneti din activiti financiare


ncasri bneti din credite i mprumuturi
Pli bneti aferente creditelor i mprumuturilor
Dividende pltite
Fluxul net de mijloace bneti din activitatea financiar
Diferene de curs valutar, net

Soldul mijloacelor bneti la 31 decembrie

22

Notele anexate sunt parte integr a acestor situaii financiare consolidate.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLIC A TIV LA >ITl AIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

1. Informaie general despre Banc


BC Energbank SA ("Banca") a fost fondat n Republica Moldova la 16 ianuarie 1997 ca societate pe aciuni de
tip nchis. Activitatea principal a Bncii o constituie operaiunile bancare retail n Republica Moldova. Banca
activeaz prin intermediul sediului principal situat n Chiinu. 22 de filiale (22 de filiale conform situaiei la 31
decembrie 2011) i 48 ageni: (48 conform situaiei la 31 decembrie 2011) amplasate pe ntreg teritoriul
Republicii Moldova.
La sfritul anului 2012 Banca deinea licena eliberat de Banca Naional a Moldovei, care permite
desfurarea tuturor tipurilor de activiti.
La 31 decembrie 2012 Banca deinea o ntreprindere fiic (mpreun denumite Grupul'): Oldex SA. companie
de brokeraj. n care Banca deine 51% din capitalul social. Banca este compania mam a grupului.
Grupul are 620 de salariai la data de 31 decembrie 2012 (630 la 31 decembrie 2011).
Adresa juridic a Bncii este str. Tighina 23/3, Chiinu. Republica Moldova.
Deoarece operaiunile Bncii nu sunt expuse la riscuri i rentabiliti cu un grad semnificativ de difereniere,
precum i datorit faptului c mediul legislativ, natura serviciilor, procesul de activitate, tipologia clienilor
pentru serviciile i produsele oferite, ct i metodele folosite pentru furnizarea serviciilor sunt omogene pentru
toate activitile sale. Banca opereaz ca un segment unic de activitate i activitile ei sunt desfurate exclusiv
n Republica Moldova.
Consiliul de Administrare formuleaz politicile operaionale ale Grupului i supervizeaz implementarea
acestora. Consiliul este compus din 7 membri alei de Adunarea General a Acionarilor.
La 31 decembrie 2012, Consiliul de Administraie a inclus urmtorii membri:
- Dl Vladimir Tonciuc. Preedintele Consiliului;
- Dl Valeriu Usatii. Energoimpex. Membru al Consiliului:
- Dl Mihail Pop. Membru al Consiliului:
- Dna Natalia Cecetova, Gamaiun SRL, Membru al Consiliului;
- Dna Galina Maximenco. Membru al Consiliului:
- Dna Natalia Covanji. Membru al Consiliului:
- Dl Dimov Ghennadi. Membru al Consiliului.
Prezentele situaii financiare consolidate au fost autorizate pentru emitere la 19 aprilie 2013 de ctre Executivul
Bncii reprezentat de Preedintele i Contabilul ef.
2. Politici contabile
Declaraie de conformitate
Situaiile financiare consolidate ale Grupului au fost pregtite n conformitate cu Standardele Internaionale de
Raportare Financiar (SIRF). emise de Consiliul Internaional al Standardelor Contabile (CISC).
Principii de evaluare
Situaiile financiare consolidate sunt pregtite n baza costului istoric, cu excepia terenurilor i cldirilor,
proprietilor investiionale i a investiiilor disponibile pentru vnzare, care sunt reflectate la valoarea just.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.1 Baza de prezentare (continuare)
Moneda funcional i de prezentare
Situaiile financiare consolidate sunt ntocmite n lei moldoveneti (MDL), care este moneda funcional i
moneda rii n care opereaz Grupul. Toat informaie financiar prezentat n MDL a fost rotunjit pn la cel
mai apropiat mie, cu excepia cazurilor n care este indicat altfel.
Baza de consolidare
Situaiile financiare consolidate cuprind situaiile financiare ale Bncii la data de i pentru anul ncheiat la 31
decembrie a fiecrui an. Situaiile financiare ale companiei fiice au fost ntocmite pentru aceeai perioad de
raportare, utiliznd politici contabile consecvente.
Toate soldurile i tranzaciile ntre companii, veniturile i cheltuielile, precum i profiturile sau pierderile
rezultate din tranzaciile intra-grup. sunt eliminate n ntregime.
Companiile fiice sunt consolidate din data cnd controlul este transferat Bncii. Controlul este obinut atunci
cnd Banca are puterea de a guverna politicile financiare i operaionale ale unei entiti, n aa fel nct s
obin beneficii din activitatea acesteia. Rezultatele companiilor fiice achiziionate sau vndute pe parcursul
anului sunt incluse n raportul consolidat privind rezultatele financiare de la data achiziiei sau pn la data
vnzrii, dup caz.
Interesele care nu controleaz reprezint parte din profit sau pierdere i din activele nete nedeinute, direct sau
indirect de ctre Banca i sunt prezentate separat n raportul privind rezultatele financiare i n cadrul capitalului
propriu n bilanul contabil consolidat, separat de capitalul acionarilor societii mame. Achiziia intereselor care
nu controleaz este contabilizat utiliznd metoda extinderii de la societatea mam prin care diferena dintre
consideraia i valoarea just a poriunii de active nete achiziionate este recunoscut ca goodwill. Orice valoare
a costului de achiziie sub valoarea just a activelor nete identificabile achiziionate (ex. discont la achiziie) este
recunoscut direct n raportul privind rezultatele financiare n anul achiziiei.
2.2 Estimri i raionamente contabile semnificative
Grupul efectueaz estimri i presupuneri care afecteaz valorile raportate ale activelor i datoriilor al
urmtorului an financiar. Estimrile i raionamentele sunt revizuite n continuu n baza experienei istorice i a
altor factori, inclusiv previziunile evenimentelor ulterioare care sunt considerate a fi rezonabile conform
circumstanelor.
(i) Pierderi din depreciere creditelor i avansurilor
Grupul i revizuiete, cel puin o dat pe lun, portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea. n procesul
determinrii dac pierderea din depreciere ar trebui reflectat n contul de profit i pierderi. Grupul evalueaz
dac exist dovezi care ar indica existena unei diminuri msurabile n fluxurile viitoare de mijloace bneti
aferente unui portofoliu de credite nainte ca diminuarea s fie atribuit unui singur credit din acest portofoliu.
Aceast dovad poate include date observabile care s indice existena unei schimbri adverse n capacitatea de
rambursare a debitorilor ntr-un grup. sau n condiiile economice locale sau naionale care coreleaz deprecierea
activelor n grup. In procesul de planificare a fluxurilor viitoare de mijloace bneti conducerea Grupului
utilizeaz estimri bazate pe experiena activelor care comport un risc de creditare i o dovad evident de
depreciere similar celorlalte credite din portofoliu. Metodologia i previziunile utilizate pentru estimarea valorii
i perioadelor fluxurilor \iitoare de mijloace bneti sunt revizuite regulat cu scopul reducerii oricror diferene
ntre pierderile estimate i ale celor actuale.
n cazul n care valoarea final a acestor factori este diferit de valorile care au fost iniial nregistrate, atunci o
astfel de diferen ar putea afecta material provizionul pentru deprecierea creditelor, n perioada n care astfel de
situaii sunt identificate.
6

BC ENERGBAN K SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITl AIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.2 Estimri i raionamente contabile semnificative (continuare)
(ii) Continuitatea activitii
Conducerea Grupului a evaluat abilitatea Grupului de a continua activitatea sa i s-a convins c Grupul dispune
de resursele necesare pentru a-i continua activitatea n viitorul previzibil. Plus la aceasta, conducerea nu
cunoate careva incertitudini semnificative care ar crea ndoieli n ceea ce privete abilitatea Grupului de a-i
continua activitatea. Prin urmare, situaiile financiare continu s f fie pregtite n baza principiului continuitii
activitii.
(iii) Valoarea just a instrumentelor financiare
Valoarea just a instrumentelor financiare care nu sunt comercializate pe o pia activ este determinat prin
folosirea tehnicilor de evaluare. Conducerea determin la discreia sa. metoda de evaluare i efectueaz asumri
care sunt n mare parte bazate pe condiiile de pia existente la data bilanului.
2.3 Modificarea politicilor contabile
Politica de contabilitate adoptat este consistenta cu cea din anul precedent. Adoptarea standardelor i
interpretrilor noi care sunt efective pentru Grupul ncepnd cu 1 ianuarie 2012 nu au arat niciun impact asupra
politicilor contabile, performanei sau poziiei financiare a Grupului.
2.4 Politici contabile semnificative
Principalele politici contabile aplicabile la pregtirea acestor situaii financiare consolidate sunt desfurate mai
jos.
a.

Conversia valutei strine

Tranzaciile n valut strin sunt convertite n valuta funcional utiliznd ratele de schimb n efect la datele
tranzaciilor. Profiturile i pierderile n urma schimbului valutar rezultate n urma efecturii tranzaciilor i n
urma conversiei activelor i datoriilor monetare, conform ratelor de schimb valutar la sfritului anului financiar,
denominate n valute strine, sunt trecute n raportul privind rezultatele financiare.
Schimbrile n valoarea just a titlurilor monetare denominate n valut strin clasificate ca disponibile pentru
vnzare sunt analizate ca diferene de conversie rezultate dintre schimbrile n costul amortizat al hrtiilor de
valoare i alte schimbri n valoarea contabil a hrtiei de valoare. Diferenele de conversie legate de schimbrile
n costul amortizat sunt recunoscute ca profit sau pierdere. Alte schimbri n valoarea contabil sunt recunoscute
n capitalul propriu.
Diferenele de convertire a instrumentelor nemonetare, cum ar fi investiiile de capital clasificate ca active
financiare disponibile pentru vnzare, sunt incluse n rezerva la valoare just n capitalul propriu. Ratele de
schimb la sfritul anului i medie n cadrul anului dat au fost:
2011

2012

Media perioadei
Finele anului

USD

Euro

12.1122

15.5632
15.9967

12.0634

USD
11.7370
11.7154

Euro
16.3369
15.0737

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.1 Baza de prezentare (continuare)
Moneda funcional i de prezentare
Situaiile financiare consolidate sunt ntocmite n lei moldoveneti (MDL), care este moneda funcional i
moneda rii n care opereaz Grupul. Toat informaie financiar prezentat n MDL a fost rotunjit pn la cel
mai apropiat mie. cu excepia cazurilor n care este indicat altfel.
Baza de consolidare
Situaiile financiare consolidate cuprind situaiile financiare ale Bncii la data de i pentru anul ncheiat la 31
decembrie a fiecrui an. Situaiile financiare ale companiei fiice au fost ntocmite pentru aceeai perioad de
raportare, utiliznd politici contabile consecvente.
Toate soldurile i tranzaciile ntre companii, veniturile i cheltuielile, precum i profiturile sau pierderile
rezultate din tranzaciile intra-grup, sunt eliminate n ntregime.
Companiile fiice sunt consolidate din data cnd controlul este transferat Bncii. Controlul este obinut atunci
cnd Banca are puterea de a guverna politicile financiare i operaionale ale unei entiti, n aa fel nct s
obin beneficii din activitatea acesteia. Rezultatele companiilor fiice achiziionate sau vndute pe parcursul
anului sunt incluse n raportul consolidat privind rezultatele financiare de la data achiziiei sau pn la data
vnzrii, dup caz.
Interesele care nu controleaz reprezint parte din profit sau pierdere i din activele nete nedeinute, direct sau
indirect de ctre Banca i sunt prezentate separat n raportul privind rezultatele financiare i n cadrul capitalului
propriu n bilanul contabil consolidat separat de capitalul acionarilor societii mame. Achiziia intereselor care
nu controleaz este contabilizat utiliznd metoda extinderii de la societatea mam prin care diferena dintre
consideraia i valoarea just a poriunii de active nete achiziionate este recunoscut ca goodwill. Orice valoare
a costului de achiziie sub valoarea just a activelor nete identificabile achiziionate (ex. discont la achiziie) este
recunoscut direct n raportul privind rezultatele financiare n anul achiziiei.
2.2 Estimri i raionamente contabile semnificative
Grupul efectueaz estimri i presupuneri care afecteaz valorile raportate ale activelor i datoriilor al
urmtorului an financiar. Estimrile i raionamentele sunt revizuite n continuu n baza experienei istorice i a
altor factori, inclusiv previziunile evenimentelor ulterioare care sunt considerate a fi rezonabile conform
circumstanelor.
(i) Pierderi din depreciere creditelor i avansurilor
Grupul i revizuiete, cel puin o dat pe lun, portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea. n procesul
determinrii dac pierderea din depreciere ar trebui reflectat n contul de profit i pierderi. Grupul evalueaz
dac exist dovezi care ar indica existena unei diminuri msurabile n fluxurile viitoare de mijloace bneti
aferente unui portofoliu de credite nainte ca diminuarea s fie atribuit unui singur credit din acest portofoliu.
Aceast dovad poate include date observabile care s indice existena unei schimbri adverse n capacitatea de
rambursare a debitorilor ntr-un grup. sau n condiiile economice locale sau naionale care coreleaz deprecierea
activelor n grup. n procesul de planificare a fluxurilor viitoare de mijloace bneti conducerea Grupului
utilizeaz estimri bazate pe experiena activelor care comport un risc de creditare i o dovad evident de
depreciere similar celorlalte credite din portofoliu. Metodologia i previziunile utilizate pentru estimarea valorii
i perioadelor fluxurilor viitoare de mijloace bneti sunt revizuite regulat cu scopul reducerii oricror diferene
ntre pierderile estimate i ale celor actuale.
n cazul n care valoarea final a acestor factori este diferit de valorile care au fost iniial nregistrate, atunci o
astfel de diferen ar putea afecta material provizionul pentru deprecierea creditelor, n perioada n care astfel de
situaii sunt identificate.
6

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.2 Estimri i raionamente contabile semnificative (continuare)
(ii) Continuitatea activitii
Conducerea Grupului a evaluat abilitatea Grupului de a continua activitatea sa i s-a com ins c Grupul dispune
de resursele necesare pentru a-i continua activitatea n viitorul previzibil. Plus la aceasta, conducerea nu
cunoate careva incertitudini semnificative care ar crea ndoieli n ceea ce privete abilitatea Grupului de a-i
continua activitatea. Prin urmare, situaiile financiare continu s fa fie pregtite n baza principiului continuitii
activitii.
(iii) Valoarea just a instrumentelor financiare
Valoarea just a instrumentelor financiare care nu sunt comercializate pe o pia activ este determinat prin
folosirea tehnicilor de ev aluare. Conducerea determin la discreia sa. metoda de evaluare i efectueaz asumri
care sunt n mare parte bazate pe condiiile de pia existente la data bilanului.
2.3 Modificarea politicilor contabile
Politica de contabilitate adoptat este consistenta cu cea din anul precedent. Adoptarea standardelor i
interpretrilor noi care sunt efective pentru Grupul ncepnd cu 1 ianuarie 2012 nu au avut niciun impact asupra
politicilor contabile, performanei sau poziiei financiare a Grupului.
2.4 Politici contabile semnificative
Principalele politici contabile aplicabile la pregtirea acestor situaii financiare consolidate sunt desfurate mai
jos.
a.

Conversia valutei strine

Tranzaciile n valut strin sunt convertite n valuta funcional utiliznd ratele de schimb n efect la datele
tranzaciilor. Profiturile i pierderile n urma schimbului valutar rezultate n urma efecturii tranzaciilor i n
urma conversiei activelor i datoriilor monetare, conform ratelor de schimb valutar la sfritului anului financiar,
denominate n valute strine, sunt trecute n raportul privind rezultatele financiare.
Schimbrile n v aloarea just a titlurilor monetare denominate n valut strin clasificate ca disponibile pentru
vnzare sunt analizate ca diferene de conversie rezultate dintre schimbrile n costul amortizat al hrtiilor de
valoare i alte schimbri n valoarea contabil a hrtiei de valoare. Diferenele de conversie legate de schimbrile
n costul amortizat sunt recunoscute ca profit sau pierdere. Alte schimbri n valoarea contabil sunt recunoscute
n capitalul propriu.
Diferenele de conv ertire a instrumentelor nemonetare, cum ar fi investiiile de capital clasificate ca active
financiare disponibile pentru vnzare, sunt incluse n rezerva la valoare just n capitalul propriu. Ratele de
schimb la sfritul anului i medie n cadrul anului dat au fost:
2011

2012

Media perioadei
Finele anului

USD

Euro

12.1122

15.5632
15.9967

12.0634

USD
11.7370
11.7154

Euro
16.3369
15.0737

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
b. Active financiare
Grupul clasific activele sale financiare n urmtoarele categorii: active financiare la valoarea just reflectate
prin contul de profit i pierderi, credite i creane, investiii pstrate pn la scaden i active financiare
disponibile pentru vnzare. Conducerea Grupului determin clasificarea investiiilor la recunoaterea iniial ale
acestora.
(i) Credite i creane
Creditele i creanele reprezint active financiare nederivate, cu pli fixe sau determinabile i care nu sunt cotate
pe o piaa activ n afar de: (a) cele pe care entitatea intenioneaz s le vnd imediat sau ntr-un termen scurt,
care sunt clasificate ca pstrate pentru comercializare, i acelea pe care entitatea iniial le desemneaz la valoare
just reflectate prin contul de profit i pierderi; (b) acelea pe care entitatea iniial le desemneaz ca disponibile
pentru vnzare: sau (c) pentru care exist posibilitatea ca posesorul s nu-i poat recupera o parte substanial a
investiiilor sale. din cauze altele dect deteriorarea creditului.
(ii) Investiii pstrate pn la maturitate
Investiiile pstrate pn la maturitate sunt active financiare nederivate cu achitri fixe sau determinabile i cu
scadene fixe pentru care Conducerea Grupului are intenia pozitiv i abilitatea de a le pstra pn la maturitate.
Dac Grupul ar fi vndut un numr semnificativ de active pstrate pn la scaden. ntreaga categorie ar fi
afectat i reclasificat ca disponibil pentru vnzare.
(iii) Activele financiare disponibile pentru vnzare
Investiiile disponibile pentru vnzare sunt cele care urmeaz a fi pstrate pe o perioad nedeterminat de timp,
i care pot fi vndute cu scopul mririi lichiditii sau ca unnare a modificrii dobnzilor, ratelor de schimb sau a
preului de pia. n aceast categorie sunt. de asemenea, incluse hrtiile de valoare de stat.
Achiziiile i vnzarea activelor financiare la valoare just reflectate ca profit sau pierdere, inute pn la
maturitate i disponibile pentru vnzare sunt reflectate la data efecturii tranzaciei, adic la data la care Grupul
se oblig s vnd sau s cumpere aceste active.
Activele financiare sunt iniial recunoscute la valoarea just plus cheltuielile tranzacionale pentru toate activele
financiare care nu sunt contabilizate la valoarea just reflectate prin contul de profit i pierderi. Activele
financiare contabilizate la valoarea just reflectate prin contul de profit i pierderi sunt iniial recunoscute la
valoare just, i costurile tranzacionale sunt trecute ca cheltuieli n raportul privind rezultatele financiare.
Activele financiare sunt scoase din eviden cnd dreptul de a primi mijloace financiare din activele financiare a
expirat sau cnd Grupul a transferat o parte important din riscurile i recompensele aferente dreptului de
proprietate. Datoriile financiare sunt scoase din eviden atunci cnd ele au fost stinse, adic la momentul cnd
datoria a fost onorat, anulat sau a expirat.
Activele financiare disponibile pentru vnzare i cele la valoarea just reflectate prin contul de profit i pierderi
sunt ulterior contabilizate la valoarea just. Creditele, creanele i investiiile inute pn la scaden sunt
nregistrate lacost amortizat, folosind metoda dobnzii efective. Veniturile i pierderile din modificrile n
valoarea just aactivelor financiare la valoare just reflectate prin contul de profit i pierderi sunt incluse n
raportul privind rezultatele financiare n perioada n care ele apar. Veniturile i pierderile din modificrile n
valoarea just a activelor financiare disponibile pentru vnzare sunt incluse direct n raportul privind situaia
micrilor n capitalul acionar, pn cnd activul financiar este scos din eviden sau depreciat. n acest moment
ctigul sau pierderea cumulativ recunoscut anterior n capitalul acionar este recunoscut ca profit sau
pierdere.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICAIA E LA SITUAIILE FIN ANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
b.

Active financiare (continuare)

Cu toate acestea, dobnda calculat prin metoda dobnzii efective i veniturile i pierderile din schimburile
valutare din activele bneti clasificate ca disponibile pentru vnzare sunt reflectate n raportul privind
rezultatele financiare. Dividendele aferente aciunilor disponibile pentru vnzare sunt reflectate n raportul
privind rezultatele financiare n momentul apariiei drepturilor de ncasare a dividendelor.
Valoarea just a plasamentelor cotate pe piaa activ se bazeaz pe preurile de licitaie. Dac piaa unui activ
financiar nu este activ (inclusiv pentru aciunile nelistate). Grupul stabilete valoarea just prin aplicarea
tehnicilor de evaluare. Acestea includ utilizarea preului tranzaciei comerciale, analiza fluxurilor financiare
actualizate, modelul preului de opiuni i alte tehnici de evaluare, utilizate pe larg de participanii pieei.
c.

Investiii n ntreprinderi asociate

ntreprindere asociat este o entitate n care Grupul are influen semnificativ i care nu este nici ntreprindere
fiic, nici ntreprindere mixt. n situaiile financiare separate ale Grupului, investiiile n ntreprinderi asociate
sunt trecute conform metodei punerii n echivalen.
Conform metodei punerii n echivalen, investiia n pri legate este trecuta n bilan la costul su plus
schimbrile de achiziie n cota Grupului de active nete ale ntreprinderii asociate. Pierderile n exces fa de
costul investiiei ntr-o ntreprindere asociat sunt recunoscute atunci cnd Grupul a suportat obligaiile date din
numele su. Raportul de profit i pierderi reflect cota Grupului n rezultatul operaiunilor ntreprinderii asociate.
Datele de raportare ale ntreprinderii asociate i ale Grupului sunt identice i politicile contabile ale ntreprinderii
asociate corespund cu cele folosite de Grup pentru tranzaciile i evenimentele ce au loc n circumstane similare
d. Compensarea instrumentelor financiare
Activele i datoriile financiare sunt compensate i sunt prezentate la valoarea net n bilanul contabil, atunci
cnd exist un drept legal de a compensa valorile nregistrate i exist intenia de a le deconta n baz net. sau
de a realiza activul i achita datoria simultan.
Acesta nu este n general cazul acordurilor principale de compensare mutual, prin urmare, activele i pasivele
corespunztoare sunt prezentate ca brute n situaia poziiei financiare.
e.
Veniturile i cheltuielile din dobnzi
Veniturile i cheltuielile din dobnzi pentru toate instrumentele financiare cu o rata de dobnd, cu excepia
celor clasificate ca pstrate pentru comercializare sau desemnate la valoarea just reflectate prin contul de profit
i pierderi sunt recunoscute n raportul privind rezultatele financiare pentru toate instrumentele evaluate la costul
de amortizare n baza metodei dobnzii efective.
Metoda dobnzii efective este o metod de calculare a costului de amortizare al activului financiar sau datoriei
financiare i de atribuire a venitului sau cheltuielilor din dobnzi la perioada relevant. Rata efectiv a dobnzii
este rata care disconteaz n mod exact viitoarele pli n numerar estimate sau achitrile folosind durata de via
preconizat al unui instrumentului financiar, sau. dac este oportun, perioada mai scurt a valorii nete contabile a
unui activ sau a unei datorii financiare. La calcularea ratei efective a dobnzii. Grupul estimeaz fluxurile de
numerar, lund n consideraie toi termenii contractuali ai instrumentului financiar, dar nu evalueaz pierderile
ulterioare de credit Calculul include toate onorariile achitate sau primite ntre pri conform contractului care
reprezint o parte integrant a ratei efective a dobnzii, a costurilor de tranzacii i a tuturor altor prime i
reduceri.
Odat ce un activ financiar sau o clas de active financiare a fost trecut la pierderi ca rezultat al deprecierii,
venitul din dobnzi este recunoscut aplicnd rata dobnzii utilizat pentru discontarea flaxurilor viitoare de
numerar pentru evaluarea pierderilor n urma deprecierii.
9

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\T LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

f.

Venit din speze i comisioane

Veniturile din speze i comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestrii serviciului
respectiv. Spezele pentru creditele la termen sunt raportate n perioadele viitoare (mpreun cu costurile directe
aferente) i sunt recunoscute ca ajustare la rata efectiv a dobnzii la credite. Comisioanele i spezele rezultate
din negocieri, sau din participarea la negocierea unei tranzacii cu tere pri - precum aranjarea unei achiziii de
aciuni sau de alte participaii, achiziii sau vnzrii a unei participaii - sunt reflectate la data de finalizare a
tranzaciei. Att comisioanele de portofoliu ct i cele de consultan pentru management i alte servicii sunt
recunoscute n baza contractelor de servicii, de obicei distribuite n timp.
g. Acorduri de vnzare i rscumprare
Hrtiile de valoare vndute, care fac obiectul unui contract de rscumprare (repo) sunt recunoscute n
situaiile financiare ca investiii disponibile pentru vnzare (hrtii de valoare de stat) i obligaia aferent este
inclus n disponibiliti datorate bncilor sau clienilor, dup relevan. Hrtiile de valoare cumprate, care fac
obiectul unui contract de revnzare (repo revers) sunt recunoscute ca av ansuri i credite acordate altor bnci
sau clienilor, dup relevan. Diferenele dintre preurile de vnzare i procurare sunt considerate a fi dobnzi i
sunt sporite pe parcursul termenului de valabilitate a acordului ..repo, utiliznd metoda ratei efective a dobnzii.
Hrtiile de valoare deinute de Grup n calitate de gaj la mprumuturi de la instituiile financiare nu sunt
recunoscute n situaiile financiare. n afar de cazurile n care ele sunt vndute sau procurate de la persoane
tere. n acest caz ele sunt nregistrate ca venituri (pierderi) din activitatea financiar, respectiv ca ctig sau
pierdere. Obligaia de retumare este nregistrat ca datorie de comer la valoarea just.
h.

Deprecierea activelor financiare

(i) Active reflectate la costul amortizat


Grupul evalueaz la fiecare dat de bilan dac exist eviden obiectiv pentru deprecierea activ ului financiar
sau al unui grup de active financiare. Un activ financiar sau o clas de active financiare este depreciat i
cheltuielile de depreciere sunt nregistrate doar dac exist o eviden obiectiv a deprecierii, generat de unul
sau mai multe evenimente ntmplate ulterior recunoaterii iniiale a activului (un eveniment de pierderi) i
dac evenimentul (sau evenimentele) de pierdere are un impact asupra viitoarelor fluxuri de mijloace bneti
estimate aferente activului financiar sau clasei de active financiare care pot fi estimate cu siguran.
Criteriile pe care Grupul le utilizeaz pentru a determina dac sunt dovezi care s demonstreze pierderi n urma
deprecierii includ urmtoarele:
Delicven n achitarea contractual a plii dobnzii sau al achitrilor de baz;
Dificulti suportate de debitor n fluxul de numerar (de exemplu, gradul de ndatorare, venit net ca procent din
vnzri):
nclcarea clauzelor i nelegerilor mprumutului;
Iniierea procedurii de faliment:
nrutirea poziiei competitive a debitorului;
Deteriorare n valoarea gajului: i
Diminuarea gradului inv estiional existent.
Conducerea Grupului identific pentru fiecare portofoliu perioada ntre momentul n care pierderea a av ut loc i
momentul n care a fost identificat. In general, perioadele variaz ntre 6 i 12 luni.
10

BC ENERGBAN K SA
NOTE EXPLICATIM! LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
h.

Deprecierea activelor financiare (continuare)

Iniial Grupul evalueaz dac exist dovezi pentru depreciere la nivel individual pentru activele financiare
individual semnificative care. analizeaz colectiv sau individual activele financiare care individual nu sunt
semnificative. Dac Grupul nu gsete eviden obiectiv de depreciere a unui activ financiar evaluat separat,
indiferent dac este semnificativ sau nu. atunci activul este trecut intr-o clas de active financiare cu un risc de
credit similar, dup care evalueaz toat clasa colectiv. Activele financiare, care sunt evaluate individual pentru
depreciere i. pentru care. pierderea n urma deprecierii este i continu s fie reflectat, nu sunt incluse la
evaluarea colectiv la depreciere.
Pierderea este determinat ca diferena dintre valoarea de bilan a acthailui i valoarea prezent a fluxului de
numerar estimat (excluznd viitoarele pierderi aferente creditelor care nu au fost nregistrate), discontat la rata
dobnzii efective iniial a acti\nlui financiar. Valoarea de bilan a activului este redus cu ajutorul unui cont de
provizion i pierderea este reflectat n raportul privind rezultatele financiare. Dac creditul sau investiia
pstrat pn la scaden are o rat a dobnzii flotant, atunci rata de discont pentru calcularea pierderii aferente
deprecierii va fi rata efectiv a dobnzii curente determinat conform contractului. Ca expedient practic. Grupul
poate determina pierderile aferente deprecierii pe baza valorii juste a unui instrument asemntor, a crui pre
este observabil pe pia.
Calcularea valorii prezente a viitoarelor fluxuri de numerar estimate a unui activ financiar gajat reflect fluxul de
numerar care ar rezulta din atribuirea dreptului de proprietate minus costurile pentru obinerea i comercializarea
gajului, indiferent dac atribuirea dreptului de proprietate este probabil.
n scopurile unei evaluri colective a valorii depreciate, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor
de riscuri similare aferente creditelor (de exemplu, pe baza procesului de gradare a Grupului referitoare la
tipurile de active, segmente de industrie, locaie geografic, tipul de gaj. situaiei respective i a altor factori
relevani). Aceste caracteristici sunt relevante n procesul de estimare a viitoarelor fluxuri de numerar pentru
clasele unor astfel de active, deoarece indic abilitatea debitorului de a plti toate sumele datorate conform
termenelor contractuali privind activele evaluate.
Viitoarele fluxuri de numerar ale unei clase de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru depreciere
sunt estimate n baza fluxurilor de numerar contractuale ale activelor Grupului i a statisticii de pierderi ale
activelor cu caracteristici asemntoare ale riscului de creditare ale activelor Grupului. Pierderile istorice sunt
ajustate n baza datelor curente disponibile pentru a reflecta condiiile curente, care nu au afectat perioada n care
pierderile istorice au a\-ut loc i s elimine efectul condiiilor din perioada istoric, care nu mai exist n prezent.
Estimrile de schimbri n fluxul viitor de numerar pentru clasele de active ar trebui s reflecte i s fie
consistente cu schimbrile n datele relevante disponibile din perioad n perioad (de exemplu, schimbarea
ratelor de omaj, preuri de proprietate, statutul plilor, sau ali factori care indic schimbarea probabilitii de
pierderi in grup i a mrimii lor). Metodologia i estimrile utilizate pentru a determina viitoarele fluxuri de
numerar sunt revizuite regulat de ctre Grup pentru a reduce orice diferen ntre pierderile estimate i cele
curente. n cazul n care un mprumut nu poate fi restituit, se trece la pierderi din contul provizionului pentru
deprecierea valorii. Astfel de credite sunt trecute la pierderi dup finisarea tuturor procedurilor necesare i
determinare a pierderii.
Dac ntr-o perioad ulterioar, valoarea pierderii se diminueaz i diminuarea poate fi atribuit obiectiv unui
eveniment care a avut loc ulterior recunoaterii provizionului (precum ar fi mbuntirea credibilitii
debitorului), pierderea aferent deprecierii recunoscut anterior este inversat prin ajustarea provizionului.
Valoarea inversat este reflectat n raportul privind rezultatele financiare n cheltuieli pricind deprecierea valorii
creditelor i al altor active.
11

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
h.

Deprecierea activelor financiare (continuare)

(ii) Active reflectate la valoarea just


Grupul evalueaz la fiecare dat de bilan dac exist eviden obiectiv pentru deprecierea activului financiar
sau a grupului de active financiare. n cazul investiiilor n aciuni clasificate ca disponibile pentru vnzare, un
declin semnificativ sau prelungit a valorii juste a hrtiei de valoare sub costul ei este folosit pentru a determina
dac activele sunt depreciate. Dac exist o astfel de eviden pentru activele financiare disponibile pentru
vnzare, pierderea cumulativ - calculat ca diferena dintre costul de achiziie i a valorii juste curente, minus
orice pierdere pentru depreciere pentru acel activ financiar contabilizat anterior n contul de profit i pierderi este eliminat din raportul privind situaia micrilor n capitalul acionar i este reflectat n raportul privind
rezultatele financiare. Pierderile pentru depreciere sunt valorificate n raportul privind rezultatele financiare
aferente participaiilor n entiti i nu sunt inversate n raportul privind rezultatele financiare. Dac ntr-o
perioad ulterioar valoarea just a instrumentului de datorie, clasificat ca disponibil pentru vnzare sporete i
creterea poate fi corelat n mod obiectiv unui eveniment care are loc dup ce pierderea pentru depreciere a fost
reflectat ca profit sau pierdere, pierderea scontat este inversat n raportul privind rezultatele financiare.
(iii) Credite renegociate
Cnd este posibil, Grupul ncearc s restructureze creditele dect s ia n posesie gajul. Aceasta poate implica
extinderea graficului de plat i renegocierea condiiilor de creditare. Odat ce condiiile au fost renegociate
condiiile de creditare, orice depreciere este msurat prin folosirea ratei efective a dobnzii iniiale, calculate
nainte de modificarea condiiilor, i creditul nu mai este considerat restant. Conducerea revizuie permanent
creditele renegociate pentru a se asigura c sunt ndeplinite toate cerinele i plile ulterioare vor avea loc.
Creditele continu s fie supuse unei evaluri individuale sau colective pentru determinarea deprecierii, calculate
prin folosirea ratei efective iniiale a dobnzii.
i.

Deprecierea activelor nefinanciare

Activele care au o durat de folosire util nedeterminat nu se amortizeaz, se testeaz anual pentru determinarea
deprecierii. Activele care se amortizeaz sunt verificate pentru determinarea deprecierii atunci cnd
evenimentele sau schimbrile de circumstane indic c valoarea de bilan poate s nu fie recuperabil. Pierderea
din depreciere este recunoscut pentru suma cu care valoarea de bilan depete valoarea recuperabil. Valoarea
recuperabil este valoarea cea mai mare a valorii juste a activului minus costurile de vnzare a acestuia i
valoarea lui n folosin. n scopul evalurii deprecierii, activele sunt grupate la cele mai mici nivele pentru care
exist fluxuri de numerar separat identificabile (uniti generatoare de numerar). Activele nefinanciare, cu
excepia goodwill-ului, care au fost depreciate sunt verificate pentru a determina posibila inversare a deprecierii
la fiecare dat de raportare.
j.
Mijloace bneti i echivalene
n scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor bneti, mijloacele bneti i echivalentele cuprind solduri
cu scadena de mai puin de trei luni de la data de achiziie inclusiv numerar, solduri nerestricionate la Banca
Naional a Moldovei, hrtii de valoare de stat, disponibiliti datorate altor bnci, conturi curente i depozite de
la alte bnci i pli cu sistemele rapide de transferuri bneti, creane aferente sistemelor de transferuri bneti.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATTST LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentim anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
k. Active nemateriale
Cheltuielile de achiziie a licenelor pentru programe informatice sunt capitalizate i includ cheltuielile de
achiziie i costurile de punere a softului n funciune. Aceste costuri sunt amortizate n baza duratei de
exploatare estimate (de la trei la cinci ani).
Costurile aferente mbuntirii sau meninerii aplicaiilor informatice sunt trecute la cheltuieli la momentul
apariiei lor. Costurile asociate n mod direct cu producerea softului unic i identificabil, controlate de Grup. i
care. probabil, vor genera beneficii economice depind costurile n mai puin de un an, sunt valorificate ca
active nemateriale. Costurile directe includ cheltuielile pentru personalul care elaboreaz softul i o poriune
cuvenit de cheltuieli relevante de ntreinere.
Cheltuielile aferente crerii aplicaiilor informatice, recunoscute ca active, sunt amortizate prin aplicarea metodei
lineare (termenul de exploatare nu depete 5 ani).
1. Mijloacele fixe
Toate mijloacele fixe sunt nregistrate n bilan la valoarea lor reevaluat minus uzura acumulat i minus
provizionul pentru depreciere, dac este necesar. Alte tipuri de active materiale se indic la valoarea de intrare
minus uzura. Valoarea de intrare include cheltuielile atribuite direct achiziionrii activelor.
Terenurile nu se depreciaz. Uzura celorlalte active este calculat ]n baza metodei liniare pentru alocarea
costului lor valorile reziduale utiliznd turntoarele durate de exploatare:
Tipul activelor___________________
Cldiri
Echipamente i alte mijloace fixe
Mijloace de transport
Altele

_______________________Ani
25-75
2-20
7-10
5-20

Active n curs de execuie nu se amortizeaz pn la momentul punerii acestora n funciune.


La fiecare dat de bilan valoarea rezidual i valoare de via util a activelor sunt revzute, i dac este necesar
ele sunt ajustate. Activele care se amortizeaz sunt evaluate pentru depreciere de fiecare dat. cnd anumite
evenimente sau schimbri n circumstane indic faptul c valoarea contabil poate sa nu fie recuperat. n cazul
cnd valoarea de bilan a activului este mai mare dect valoarea recuperabil estimat, valoarea de bilan este
ajustat imediat la valoarea sa recuperabil. Valoarea recuperabil este cea mai mare dintre valoarea just a
activului diminuat cu costurile de vnzare i valoarea lui de utilizare.
Pierderile i ctigurile din casarea activelor fixe sunt determinate prin referin la valoarea de bilan. Aceste
sunt incluse n raportul privind rezultatele financiare n costurile operaionale respective.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATr\T LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
m. Proprietatea investiional
Proprietatea imobiliar deinut pentru ctiguri din arend sau pentru creterea valorii sau ambele care nu este
utilizat de Grup, este clasificat drept proprietate investiional.
Proprietatea investiional cuprinde terenuri de pmnt. Proprietatea investiional este reflectat la valoarea
just. Valoarea just se bazeaz pe preurile pieii active, ajustate, daca e necesar, cu orice diferen aprut n
natura, amplasarea i starea activului specific. Dac astfel de informaie nu este accesibil, Grupul utilizeaz
metode de evaluare alternative, cum ar fi cele de comparare a vnzrilor, comparnd valoarea proprietii
respective cu valoarea de pia a proprietilor similare. Aceste evaluri sunt revizuite anual de ctre Directori.
Dac proprietate investiional devine utilizat de posesor, aceasta se clasific ca mijloc fix, construcie sau
echipament i valoarea sa just, la data reclasificrii.devine costul acesteia, n scopuri contabile pentru
nregistrrile ulterioare. Mijloacele fixe care sunt construite sau mbuntite cu scopul utilizrii ulterioare ca
proprietate investiional se clasific drept mijloc fix, construcie sau echipament i reflectate la valoarea de cost
pn cnd construcia sau mbuntirea nu se ncheie, fiind ulterior reclasificate i contabilizate ca proprietate
investiional.
Dac un element de mijloc fix, construcie sau echipament devine proprietate investiional din cauz c s-a
schimbat scopul utilizrii sale, orice diferen rezultat ntre valoarea sa de bilan i valoarea just a acestuia la
data transferului este recunoscut n capitalul propriu ca o reevaluare a mijlocului fix. construciei sau
echipamentului, n conformitate cu reglementrile SIC 16. Cu toate acestea, dac ctigul din valoarea just
reverseaz o pierdere anterioar din depreciere, ctigul respectiv este recunoscut n raportul privind rezultatele
financiare. La momentul ieirii a astfel de proprieti investiionale, orice surplus nregistrat anterior n capitalul
propriu este transferat la profit nerepartizat; transferul nu se efectueaz prin raportul privind rezultatele
financiare.
n. Arenda
Aprecierea faptului dac un contract reprezint un contract de arend sau conine o arend se bazeaz pe esena
acordului i necesit evaluarea faptului dac ndeplinirea acordului depinde de folosirea unui activ sau active
specifice i dac acordul ofer un drept de folosire a activului.
Grupul n calitate de arenda
Arenda n baza creia Grupului nu i se transfer substanial toate riscurile i beneficiile incidente dreptului de
proprietate asupra articolului arendat este arend operaional. Plile referitoare la arenda operaional sunt
recunoscute ca cheltuieli n situaia de profit i pierderi n baza metodei liniare pe durata arenzii.
Grupul n calitate de arendator
Arenda n care Grupul nu transfer substanial toate riscurile i beneficiile incidente dreptului de proprietate
asupra articolului arendat este clasificat ca arend operaional. Costurile directe iniiale suportate la negocierea
arenzii operaionale sunt adugate la valoarea de bilan a activului arendat pe durata arenzii, pe aceeai baz ca i
venitul din arend.
o.
Planul de contribuii fise
Grupul efectueaz. n cursul normal al activitii, pli ctre Fondurile de Stat ale Moldovei pentru pensii,
asigurare medical i asigurare sociala din numele angajailor si. Toi angajaii Grupului sunt membri ai
Fondului de pensii de stat.
Grupul nu opereaz cu nici o alt schem de pensii i, prin urmare, nu are altfel de obligaii n ceea ce privete
pensiile. Grupul nu opereaz cu nici un alt plan fix de beneficii sau de beneficii post-pensionare. Grupul nu are
nici o obligaia de prestare a serviciilor ulterioare angajailor prezeni sau fotilor angajai.
14

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIV* LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
p. Provizioane
Provizioanele pentru costurile de restructurare i creane legale sunt reflectate atunci cnd Grupul are o
obligaiune legal sau constructiv curent de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor
anterioare. Probabilitatea c un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea obligaiei este mai mare
dect probabilitatea c transferul nu va fi necesar i suma obligaiei este estimat rezonabil.
n cazurile n care exist obligaii similare, probabilitatea c un transfer de resurse va fi necesar este determinat
lund n consideraie clasa obligailor n ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar dac probabilitatea de
transfer n legtur cu oricare element inclus n aceeai clas de obligaii este mic.
Provizioanele sunt estimate la valoarea prezent a cheltuielilor estimate pentru stingerea obligaiei utiliznd o
rat pn la impozitare care s reflecte aprecierile curente de pia n ce privete valoarea de timp a banilor i
riscurile specifice obligaiei. Mrirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscut ca cheltuieli
privind dobnzile.
q. Contracte de garanie financiar
Contractele de garanie financiar sunt contracte care oblig emitentul s efectueze pli specifice pentru a
rambursa posesorului o pierdere pe care o suport deoarece un debitor nu i-a achitat datoria la timp n
conformitate cu stipulrile instrumentului de datorie. Asemenea garanii financiare sunt oferite bncilor,
instituiilor financiare i altor entiti de ctre clieni pentru a asigura mprumuturi, ovcrdraft-uri i alte faciliti
bancare.
Iniial garaniile financiare sunt recunoscute n situaiile financiare la valoare just la data la care garania a fost
emis. Ulterior recunoaterii iniiale, datoriile bncii sunt estimate ca cea mai mare valoare dintre valoarea
iniial minus amortizarea calculat pentru recunoaterea n raportul privind rezultatele financiare a comisionului
ncasat conform metodei liniare pe durata de via a garaniei, i cea mai bun estimare a cheltuielilor necesare
pentru achitarea oricrei datorii aprute la data bilanului. Determinarea acestor estimri se bazeaz att pe
experiena anterioar n tranzacii similare i pierderi precedente, ct i pe deciziile Conducerii companiei. Orice
majorare a datoriilor legate de aceste garanii se reflect n raportul privind rezultatele financiare drept cheltuieli
operaionale.
r.
Impozitarea
Conform legislaiei fiscale aplicabil n Republica Moldova impozitul pe venit este recunoscut ca cheltuial n
perioada de apariie a profitului. Efectele fiscale ale pierderilor fiscale recuperabile snt recunoscute ca activ
atunci cnd exist probabilitatea apariiei profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru
acoperirea pierderilor.
Impozitai pe venit amnat este calculat n ntregime, utiliznd metoda obligaiei n baza diferenelor temporare
care apar ntre baza impozabil a activelor i datoriilor, i a valorilor lor contabile prezentate n situaiile
financiare. Impozitul pe venit amnat este determinat folosind ratele de impozitare (i legile respective) care au
fost n vigoare sau parial n vigoare la data de bilan i urmeaz a fi aplicate la momentul realizrii activului
aferent impozitului pe venit amnat sau la acoperirea datoriei privind impozitul pe venit amnat.
Principalele diferene temporare sunt generate de deprecierea mijloacelor fixe. provizioanelor pentru credite i a
avansuri ctre cheni i ale altor active i datorii. Ratele care au fost n vigoare sau parial n vigoare la data de
bilan simt utilizate pentru a determina impozitul pe venit amnat. Cu toate acestea impozitul pe venit amnat nu
este recunoscut, dac reiese din recunoaterea iniial a unui activ sau datoriei n cadrul unei tranzacii alta dect
o combinaie de afacere, care la momentul tranzaciei nu afecteaz nici profitul contabil, nici profitul sau
pierderea fiscal. Activele privind impozitul amnat sunt recunoscute cnd exist probabilitatea c profitul
impozabil preconizat va fi disponibil, contrar cruia pot fi utilizate diferenele temporare.
15

'

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATrVT LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.4 Politici contabile semnificative (continuare)
s.
mprumuturi
mprumuturile sunt recunoscute iniial la valoarea lor just minus cheltuielile aferente tranzaciei efectuate.
Ulterior. mprumuturile sunt prezentate la costul amortizat i orice diferen ntre valoarea net a mijloacelor
atrase i valoarea de rscumprare este recunoscut n raportul privind rezultatele financiare pe perioada
mprumutului, utiliznd metoda ratei efective a dobnzii.
t.
Dividende
Dividendele sunt contabilizate doar dup ce au fost aprobate de Adunarea General a Acionarilor,
u. Active pentru re-vnzare
Activele destinate re-vnzrii ulterioar includ gajul aferent creditelor neperformante. Ele simt clasificate ca
active deinute pentru vnzare, dat fiind c valoarea lor de bilan urmeaz a fi recuperat n principal printr-o
tranzacie de vnzare-cumprare i se consider c vnzarea este foarte probabil. Ele sunt indicate la cea mai
mic suma dintre valoarea contabil i v aloarea just minus costurile de vnzare, dac v aloarea de bilan
urmeaz a fi recuperat n principal prin intermediul unei tranzacii de vnzare i nu prin folosirea continu.
2.5 Standarde i interpretri emise, dar care nc nu au intrat n vigoare
La data de autorizare a situaiilor financiare, cteva standarde noi, modificri i interpretri la standardele
existente au fost publicate. ns. innd cont de faptul c acestea nu au intrat n vigoare. Grupul nu le-a adoptat
anticipat.
Management-ul anticipeaz c toate modificrile vor fi adoptate n cadrul politicilor contabile ale Grupului,
ncepnd cu prima perioad de gestiune, dup data intrrii in vigoare a lor. Informaia cu priv ire la standarde noi.
modificri i interpretri care simt relev ante pentru situaiile financiare ale Grupului sunt furnizate mai jos. Unele
standarde i interpretri noi au fost emise. ns ele nu vor influena semnificativ situaiile financiare ale Grupului
Amendament la IAS 1, Prezentarea situaiilor financiare privind alte venituri globale. Amendamentele la
IAS 1 solicit modificri privind prezentarea altor situaii financiare. Elementele care ar putea fi reclasificate n
profit sau pierdere la un moment dat din viitor, n timp ar fi prezentate separat de elementele care nu vor fi
niciodat reclasificate. Standardul a fost aplicat la data de 1 ianuarie 2013. Grupul a decis s nu adopte nc
amendamentele i se ateapt ca adoptarea acestora s afecteze doar prezentarea situaiei rezultatului global.
SIRF 13, Evaluarea valorii juste" prev ede furnizarea de informaii privind evalurile la valoarea just a
activelor financiare i nefinanciare i a datoriilor financiare n cazul n care evaluarea este impus sau permis de
un SIRF. Standardul se aplic perioadelor anuale care ncep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date.
Aplicarea standardului SIRF 13 va afecta numai dezvluirile n situaiile financiare, fr a afecta profitul
Grupului.
IAS 19, Beneficiile angajailor, modificat n iunie 2011. Amendamentele la IAS 19 elimin opiunea de a
amna recunoaterea ctigurilor i pierderilor actuariale, spre exemplu, mecanismul corridor. Toate
modificrile valorii privind planurile de beneficii determinate v or fi recunoscute n profit sau pierdere ct i n
alte venituri globale. Data intrrii n vigoare a standardului este 1 ianuarie 2013. Prezentul amendament nu va
avea niciun impact asupra situaiilor financiare ale Grupului.

16

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATTVT LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

2. Politici contabile (continuare)


2.5 Standarde i interpretri emise, dar care nc nu au intrat n vigoare (continuare)
SIRF 9, Instrumente financiare, abordeaz clasificarea, evaluarea i recunoaterea activelor financiare i a
datoriilor financiare. Standardul SIRF 9 reflect prima etap a activitii Consiliului privind nlocuirea
standardului IAS 39 i se aplic pentru clasificarea instrumentelor financiare i a datoriilor financiare. Standardul
se aplic perioadelor anuale care ncep de la 1 ianuarie 2015 sau ulterior acestei date. n etapele ulterioare.
Consiliul va aborda dispoziiile de depreciere i contabilitate de acoperire mpotriva riscurilor. Proiectul urmeaz
s fie ncheiat n anul 2013. Aplicarea standardului SIRF 9 va avea un impact asupra clasificrii i evalurii
activelor financiare ale Grupului. Cu toate acestea. Grupul a stabilit faptul c impactul va fi cuantificat numai
mpreun cu celelalte etape atunci cnd acestea vor fi emise, pentru prezentarea unei imagini complete a
impactului.
SIRF 10, Situaii financiare consolidate SIRF 10 nlocuiete IAS 27 Situaii Financiare consolidate i
individuale care abordeaz domeniul contabil pentru situaiile financiare consolidate. Acestea cuprind, de
asemenea, probleme ridicate n Interpretarea 12 a Comitetului permanent pentru interpretri (SIC) Consolidare Entiti cu scop special. Standardul stabilete un model de control unic care se aplic n egal msur tuturor
entitilor. Acesta impune ca managementul s fac estimri pentru a determina care sunt entitile controlate, i
prin urmare, necesare s fie consolidate de o ntreprinderii-mam. Standardul se aplic perioadelor anuale care
ncep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Aplicarea standardului SIRF 10 ar putea schimba entitile
din cadrul grupului. Prezentul amendament nu va avea niciun impact asupra situaiilor financiare ale Grupului.
SIRF 12, Prezentarea informaiilor privind interesele n alte entiti, SIRF 12 include toate informaiile de
furnizat prevzute anterior n IAS 27, IAS 31 i n IAS 28 Investiii n entiti asociate. La cerinele existente se
adaug o serie de noi informaii precum estimri pentru a stabili dac o entitate o controleaz pe cealalt.
Prezentul standard se aplic perioadelor anuale care ncep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. SIRF 12
este un standard ce prevede prezentare a informaiilor i. prin urmare, nu va avea niciun efect asupra profitului
sau capitalului Grupului.
Dezvluiri - Compensarea activelor financiare i datoriilor financiare (Amendamente la SIRF 7),
La SIRF 7 'Instrumente Financiare: Dezvluiri' (SIRF 7) au fost adugate dezvluiri cantitative i calitative cu
privire la sumele brute i nete a instrumentelor financiare recunoscute care sunt (a) compensate n situaia
poziiei financiare i (b) sunt subiect al angajamentului de compensare global i angajamentelor similare, chiar
dac nu sunt compensate n situaia poziiei financiare. Amendamentele intr n vigoare pentru perioadele anuale
care ncep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date i pentru perioadele interimare n cadrul acelor perioade
anuale. Dezvluirile necesare urmeaz a fi prezentate retrospectiv. Prezentul amendament nu va avea niciun
impact asupra situaiilor financiare ale Grupului.
Compensarea unui activ financiar i a unei datorii financiare (Amendamente la IAS 32). Amendamentele
la IAS 32 adaug ndrumri de aplicare pentru eliminarea neconcordanelor n aplicarea criteriilor IAS 32 pentru
compensarea unui activ financiar i a unei datorii financiare n urmtoarele dou domenii:
sensul "n mod curent are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute
unele sisteme de decontare pe baz brut pot fi considerate echivalentul decontrii pe baz net.
Prezentul amendament intr n vigoare pentru perioadele anuale care ncep de la 1 ianuarie 2014 i se aplic
retrospectiv Prezentul amendament nu va avea niciun impact asupra situaiilor financiare ale Grupului.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATRT LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

3. Mijloace bneti i conturi la Banca Naional


2012

2011

MDL000

MDL000

Mijloace bneti
Conturi curente la BNM

142.407
80.191

101.319
95.390

Incluse n mijloace bneti i echiv alente (Nota 22)

222,598

196,709

75.999

67,291

298,597

264,000

Rezerv ele obligatorii

Cont curent i rezen>e obligatorii


Banca Naional a Moldovei (BNM) cere bncilor comerciale s pstreze n scopul asigurrii lichiditii o
rezerv minim calculat ca un anumit procent din fondurile medii atrase de bnci n lun precedent (intervalul
cuprins ntre data de 8 a lunii curente i data de 7 a lunii urmtoare), inclusiv toate depozitele de la clieni. In
baza deciziei nr. 85 a Consiliului Administrativ al BNM din 15 aprilie 2004. metoda de calcul i meninere a
rezervelor obligatorii a fost modificat. Pentru fondurile atrase n Lei Moldoveneti (MDL) i n moned
neconvertibil se creeaz rezerve n MDL. Pentru fondurile atrase n moned liber convertibil sunt create
rezerve n Dolari SUA (USD) i/sau EURO (EUR). La data de 31 decembrie 2012 rata de calcul a rezervei
minime obligatorii n toate monedele a fost 14.0% (31 decembrie 2011: 14.0%).
La data de 31 decembrie 2012 soldul rezervat n contul curent deschis la BNM era n sum de MDL000 80.191
(31 decembrie 2011: MDL000 95.390) i includea rezervele obligatorii pentru fondurile atrase n lei
moldov eneti i valut neconvertibil. Soldul rezervat n conturile de rezerve obligatorii pentru USD i EUR a
constituit USD'000 2.652 iEUR'000 2,751 respectiv (31 decembrie 2011: USD'000 2.187 i EUR'000 2.764).
Dobnda oferit de ctre BNM pentru rezervele obligatorii per parcursul anului 2012 a variat ntre 0.06% i
0.61% pe an pentru rezervele n v alut strin i 1.5% - 5.66% pentru rezervele n MDL (per parcursul anului
2011: ntre 0.09% - 0.15% pentru rezervele n valut strin i ntre 4.81% - 7.00% pe an pentru rezervele
MDL). Rezervele obligatorii pentru fondurile atrase n USD i EUR sunt plasate n conturile Nostro ale BNM n
bncile corespondente incorporate n rile OECD.
Rezervele obligatorii deinute la conturi curente n Banca Naional pot fi folosite de ctre Grupul n operaiunile
sale zilnice.

18

iii

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLIC A TIV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

4. Conturi curente i depozite la bnci


2012

2011

MDL000

MDL000

Conturi curente

63.817

Depozite ovemight

33.559

33.319
32,487

Depozitele bancare pe termen scurt, cu scaden mai mic


de 90 de zile

28.060

29.288

125,436

95,094

Incluse n mijloace bneti i echivalente (Nota 22)


Alte plasamente

19.648
125,436

114,742

Majoritatea conturilor curente i a depozitelor sunt deschise n bncile locale.


La data de 31 decembrie 2012. depozitele ''overnight" reprezint soldurile n USD la Banc of New York n
sum de MDL'000 33,559. Pe parcursul anului 2012 rata dobnzii la depozitele "overnight a aproximat
0.025%.
5. Valori mobiliare investiionale

Hrtii de valoare de stat


Certificatele emise de BNM

Incluse n mijloace bneti i echivalente (Nota 22)


Hrtii de valoare cu scaden mai mare de 90 zile

2012

2011

MDL000

MDL'000

84.783
189.867

69,015
70.000

274,650

139,015

191,747
82.903

89.789
49.226

274,650

139,015

La 31 decembrie 2012 hrtiile de valoare de stat reprezint hrtii de valoare denominate n MDL pe termen scurt
i mediu, emise de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova cu o rat dobnzii variind ntre 4.26% i 12.10%
anual (2011: 7.60% la 13.56%).
Certificatele emise de Banca Naional a Moldovei, la 31 decembrie 2012 sunt cu scadena iniial de 14 zile cu
dobnd de 4.5% anual (2011: 9.5%).
J.

La 31 decembrie 2012 i 2011 Grupul nu deinea hrtii de valoare de stat gajate pentru creditul de la BNM

19

BC ENERGBANK SA
NOTE E X PL IC A IE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

6. Credite, net
2012

2011

MDL000

MDL000

986.202
(28.485)

988.520
(21.509)

957,717

967,011

Credite
Minus: Reduceri pentru pierderi

La 31 decembrie 2012 dobnda acumulat pentru creditele depreciate a constituit MDL000 3.822. La 31
decembrie 2011 nu au existat creditele depreciate individual.
Analiza portofoliului de credite pe sectoare industriale este prezentat mai jos:

Producie i comer
Agricultur i industria alimentar
Credite acordate persoanelor fizice
Construcii i mbuntiri funciare
Altele

2012
MDL000

2011
MDL000

368.556
354.473
52.677
49,178
161.318

498.598
305.084
30.918
57.464
96.456

986,202

988,520

Ratele dobnzilor la credite sunt prezentate mai jos:

Rata dobnzii la credite (min / max)

2012
%

2011
%

4.50-21.0

4.75-21.0

Micarea n provizionul pentru deprecierea creditelor pe parcursul anilor 2012 i 2011 este prezentat mai jos:
2012

2011

MDL000

MDL000

21.509
(886)

34.429
(28.404)

1.170
6.692

2,058
13.426

Sold la 31 decembrie

28,485

21,509

Depreciere indhidual (1)

16.608

Depreciere colectiv

11.877

21.509

28,485

21,509

Sold la 1 ianuarie
Casri
Recuperri
Cheltuieli anuale

20

BC ENERGBANK SA
NOTE EX PL IC A T IV LA SITUAIILE FIN ANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

6. Credite, net (continuare)


(1) n conformitate cu politica de contabilitate. Grupul evalueaz dac exist dovezi obiective de depreciere
individual pentru activele financiare care sunt individual semnificative - mai mare de 2% din soldul total a
portofoliului de credite. La 31 decembrie 2011 nu au existat astfel de expuneri mari.
Provizioane pentru depreciere
Grupul stabilete provizioane pentru pierderile din depreciere care reprezint estimrile sale privind pierderile
suportate n cadrul portofoliului su de credite. Componentele principale ale acestor provizioane sunt
componente specifice de pierderi care se refer la expuneri semnificative individual, i un provizion pentru
pierderi colective de la credite stabilit pentru grupuri de active omogene n privina pierderilor care au fost
suportate ns nu au fost identificate n privina creditelor, n privina crora a fost efectuat evaluarea
individual pentru determinarea deprecierii.
Politica de casare
Grupul caseaz soldul creditului (i orice provizion legat pentru pierderi din depreciere) atunci cnd Grupul
determin c creditele sunt imposibil de ncasat. La concluzia dat se ajunge dup examinarea unei astfel de
informaii cum ar fi apariia schimbrilor semnificative n poziia financiar a debitorului astfel c debitorul nu-i
mai poate onora obligaiile de plat, sau faptul c veniturile obinute din contul garaniei nu vor fi suficiente
pentru acoperirea ntregii expuneri a bncii.
7. Investiii financiare disponibile pentru vnzare
Valori mobiliare investiionale disponibile pentru vnzare includ investiiile de capital n companiile locale
neincluse n list. Analiza investiiilor de capital se efectueaz n felul urmtor:

Domeniul de activitate

Garant Invest SRL


Birou de credit SRL
Donaris Group SA
Altele

Cota de
participaie
2012
%

Cota de
participaie
2011
%

9.92
3.29

9.92
3.29
0.29

Garantarea depozitelor
Birou de credit
Asigurare

2012
MDL000

2011
MDL'000

440
500
199

440
500
113
22

1,139

1,075

Toate investiiile disponibile pentru vnzare conform situaiei la 31 decembrie 2012 i 2011 sunt reflectate la
cost. deoarece nu exist un pre de pia cotat pe o pia activ pentru acestea i valoarea just a lor nu poate fi
determinat cu certitudine. Nu a fost evaluat deprecierea n privina investiilor date conform situaiei la 31
decembrie 2012 i 2011.
Micarea n portofoliul de investiii pentru vnzare al Grupului este prezentat mai jos:

Sold la 1 ianuarie
Adiii
Schimbarea n valoarea nominal a aciunilor
Ieiri
Sold la 31 decembrie

21

2012

2011

MDL000

MDL000

1.075
177

924
200

(113)
1,139

(49)
-

1,075

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE L \ SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

8. Investiii n ntreprinderi asociate


Tabelul de mai jos ilustreaz informaii financiare rezumate de investiii a Grupului in ElectrosistemSA:
2012
MDL000

MDL000

10.931
(7,391)

14.932
(10.770)

Activele nete

3,537

4,162

Cota n venit i profit:


Venitul
Profit

2.779
44

5.290
524

Cota n bilanul contabil:


Active
Datorii

2011

n 2012 Grupul a vndut o parte din aciuni deinute n Electrosistem SA. Ca rezultat cota de perticipare a sczut
de la 30.15% pn la 24.83%
9. Proprietate invcstiional
Micrile n proprietatea investiional sunt dup cum urmeaz:
2012
MDL000

2011
MDL000

Sold la 1 ianuarie
Micri nete a valorii juste

47

47

Sold la 31 decembrie

47

47

La 31 decembrie 2012 soldul proprietii investiionale este compus dintr-un lot de pmnt situat n Onicani
(Republica Moldova). Proprietile investiionale sunt nregistrate la valoarea just, care a fost determinat n
urma evalurilor efectuate de Vlasercom SRL. un specialist independent specializat n evaluarea acestui tip de
proprieti investiionale. Valoarea just a proprietii investiionale a fost determinat utiliznd metoda
vnzrilor comparabile.

22

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FIN ANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

10. Active nemateriale


2012

2011

MDL'000

MDL000

Cost
Sold la 1 ianuarie 2011
Intrri
Ieiri

5.655
213
-

5.676
322
(343)

Sold la 31 decembrie 2011

5,868

5,655

Amortizare acumulat
Sold la 1 ianuarie 2011
Cheltuiala anuala
Ieiri

4.429
606

4,187
585
(343)

Sold la 31 Decembrie

5,035

4,429

833

1,226

Valoarea net de bilan


La 31 decembrie

Activele nemateriale reprezint programe informatice i licene pentru calculatoare.


La 31 decembrie 2012 costul activelor nemateriale complet amortizate a constituit MDL'000 1.394 (la 31
decembrie 2011: MDL000 1,394).

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011

11. Mijloace fixe


Terenuri i
Cldiri
MDL000

Mobilier i
echipamente
MDL000
31.084
2.685

Kcclnsificfli'i
Ieiri

57.743
61,329
2.782
(12,025)
(632)

(2,103)

Solii In 31 deccmhric 2012

109,197

Cost
Sold la 1 ianuarie 2012
Intrri
Transferuri

U/.ura iiciimiilat
Sold la 1 ianuarie 2012
Cheltuiala anual
Ieiri
Sold la 31 decembrie 2012
Valoarea net de bilan
La 31 decembrie 2012
La 31 decembrie 2011

Active n curs de
Autovehicule
MDL000

execuie
MDL000

Total
MDL000

3.554
11
162

98330
64.973

(122)

5,949
948
(2,944)
(275)
(2.950)

(12.300)
(5,807)

31,666

3,605

728

145,196

1.619

22.253

2.134

1.052
(59)

2,170
(2.084)

345
(119)

2,612

22,339

2,360

27,311

106,585

9,327

1,245

728

117,885

56,124

8,831

1,420

5,949

72,324

26,006
3,567
(2,262)

La 31 dcccmbric 2012. costul mijloacelor fixe uzate integral, dar nc utilizate de ctre Grupa constituit MDL000 11,573 (la 31 decembrie 2011: MDL000 11,030).

24

*1

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul nchciat la 31 decembrie 2011

1. Mijloace fixe (continuare)

Active n curs de
execuie
MDL000

Total
MDL000

693

5.337
795

93.658
2.390

(465)

(354)

(1.148)
(47)

(866)

57,995

28,763

3,487

4,937

95,182

17.234
3.177
(407)

1.844

19.079

339
(297)

4,328
(704)

20,004

1,886

22,703

Terenuri i
Cldiri
MDL000

Mobilier i
echipamente
MDL000

Autovehicule
MDL000

28.373
855

3.148

CONt

Sold la 1 ianuarie 2011


Inlrftri
Transferuri
Ieiri
Sold la 31 decembrie 201 1
Uzura acumulat
Sold la 1 ianuarie 2011

56.800
47
1.148
-

Cheltuiala anual
Ieiri

812

Sold la 31 decembrie 2011

813

Valoarea net de bilan


La 31 dccembric 2011

57,182

8,759

1,601

4,937

72,479

La 31 decembrie 2010

56,799

11,139

1,304

5,337

74,579

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\E LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

12. Alte active

Creane aferente sistemelor internaionale de transferuri


bneti
Decontri cu alte persoane fizice
Debitori pe investiii capitale
Active pentru vnzare
Stocuri
Cheltuieli anticipate
Alte active

2012
MDL000

MDL000

18.315
6.305

18.231
8.618

104
32.768
1.114

56.120

4.041
9,493

592
7.192

72,140

91,868

2011

1.115

13. Datorii ctre bnci

Valuta

Rata
dobnzii,
%

Scadena

Conturi curente
Depozite la termen
-BC Unibank SA (depozit)
-BC Unibank SA (depozit)
-BC Unibank SA (depozit)
-BC Eurocreditbank (depozit)
-BC Comertbank (depozit)
-BC Comertbank (depozit)
-BCR Chisinau (depozit)
-BCR Chiinu (depozit)

MDL
MDL
USD
USD
USD

4.50
4.00
5.00
4.50
4.50

15.01.2013
15.01.2013
11.01.2012
09.01.2012
15.05.2012

USD
USD
EUR

4.00
5.00
5.25

24.02.2012
20.01.2012
15.05.2012

-Accrued interest pavable

26

2012
MDL000

2011
MDL000

996

1,932

28,060
12.063
15.997

48,756

29,056

11.715
5.858
5.858
5.858
11.715
7.537
215
50,688

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

14. Datorii ctre clieni


2011

2012
MDL000

MDL'000

273.479
55.374

240.689
65.665

328,853

306,354

70.937
841,644

61,954
740.741

912,581

802,695

Persoane juridice
Conturi curente
Depozite la termen
Persoane fizice
Conturi curente
Depozite la termen

1,241,434______________1,109,049
Ratele anuale a dobnzilor acordate de Grup la depozitele n lei moldoveneti i valut strin pentru persoanele
fizice i juridice au variat dup cum urmeaz:
2012

MDL

%______ %
Persoane juridice
Depozite la vedere
Depozite la termen de pn la 3 luni
Depozite la termen >3 luni < 1 an
Depozite la termen de peste 1 an
Persoane fizice
Depozite la vedere
Depozite la termen de pn la 3 luni
Depozite la termen >3 luni < 1 an
Depozite la termen de peste 1 an

2011

Valut strin

MDL

%_______%
-

Valut strin

%_______%

0.2

3.5

4.5

8.5

10.5

6.7

6.8

0.1

2
8

10.5

4.5

11.5

5.5

0.8

12

4.2

3.1

13.3

0.1

5.5
12
13.3

0.1

3
0.3

6.5

0.3

0.2
7
6.8

3.0

6.5

15. Alte mprumuturi


2012

2011

MDL000

MDL000

1.77-5.00
0.75-5.00
1.37-6.86

72.233
88.883

54.726
58.350

12.759

7,088

2.11
1.698

861
9.598
1.511

1,658

185,845

121,822

Rata
dobnzii, %
mprumuturi subsidiare
RISP cu rata flotant scadente 01.10.2023
FIDA cu rata flotant scadente 15.07.2025
PAC cu rata flotant scadente 01.04.2019
KFW cu rata flotant scadente 15.01.2018
Filiera Vinului cu rata flotant scadente 01.12.2016
Dobnda calculat

Pe parcursul anului 2 12 i 2011 Grupul nu a avut restane la plata principalului sau dobnzii sau alte nclcri a
condiiilor contractuale
27

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

16. Alte datorii

Conturi suspendate
Sume n tranzit

2012
MDL000

2011
MDL000

2,313

15.568
7

15
3.693
3.771

Decontri cu angajaii
Decontri cu alte persoane fizice i juridice
Alte datorii

1.574
4.099

267

82

10,059

21,330

Conturile suspendate reprezint soldurile clienilor cu informaii incomplete, care. dup clearance-ul sunt
transferate n conturile clienilor.
17. Impozitare
Componentele principale ale cheltuielilor pe impozite i reconcilierea cheltuielilor teoretice pe impozit n baza
ratei efective a impozitului de 12% (2011: 0%) i cheltuielile raportate pe impozit n profit sau pierderi snt
prezentate mai jos:
2012
MDL'000

2011
MDL000

34,370
12%

52.225
0%

Impozit pe venit teoretic

4.124

Impactul diferenelor ntre prevederile SIRF i legislaiei


fiscale
Impactul de modificare a ratei de impozitare

5.406
-

8.867

Cheltuieli efective privind impozitul pe venit

9,530

8,867

3,927

5.603

8.867

9,530

8,867

Profit pn la impozitare
Rata de impozit pe venit n Republica Moldova

Cheltuieli cu impozitul cuprinde:


Cheltuieli cu impozitul curent
Cheltuieli cu impozitul amnat:
- Aferente originii i stomrii diferenelor temporare

28

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

17. Impozitare (continuare)


Impozitele amnate provenite din diferenele temporare snt prezentate dup cum urmeaz:
Creane (datorii) privind impozitul
amnat

Recunoscute n
profit i pierderi
MDL000

31 decembrie 2012
MDL000

(5.705)
(3.090)

(4.775)

(10.480)

687

(261)

(1.326)

(2.403)
(1.587)

189

(189)

(8,867)

(5,603)

(14,470)

189
(9,056)

(189)
(5,414)

(14,470)

1 ianuarie 2012
MDL000

Active
Credite i avansuri acordate
Mijloace fixe
Alte active
Datorii
Alte datorii

Recunoscute ca:
Creane privind impozitul amnat
Datorii privind impozitul amnat

Impozitul amnat a fost calculat aplicnd cota standard a impozitului pentru 2013 de 12% (2011: 12%).
18. Capital acionar
La 31 decembrie 2012 capitalul acionar constituie 2.000 de mii (31 decembrie 2011: 2.000 de mii) de aciuni
ordinare autorizate i emise. La 31 decembrie 2012 i 2011 valoarea nominal pentru o aciune este de 50 MDL.
Toate aciunile ofer drepturi de vot egale i sunt pltite integral.
Acionarii, cota parte crora depete 5% din numrul total de aciuni emise, sunt enumerai dup cum urmeaz:

Capitalul acionar consist din:


ICS ..RED UNION FENOSA SA
Hostex Establishment
EsperanProperty Consultants Ltd
Eurotrade Marketing Corporation
Dima-Holding SRL
Sfmx-Impex SA

2012
%

2011
%

9.98
9.62
9.60
7.60

9.98
9.62
9.60

8.62
6.89
8.10
6.08
7.33
6.07

Enteli SA
Balcolcom SA
Evident-Electro SA
Dunav IM
Altele, mai puin de 5/o fiecare

7.60
8.62
6.89
8.10
6.08
7.33
6.07

20.11

20.11

100.00

100.00

Ali acionari sunt in numr de 46 (31 decembrie 2011: 46 de acionari) dintre care 28 de acionari simt persoane
fizice i 18 - persoane juridice 31 decembrie 2011: 28 persoane fizice i 18 persoane juridice).
29

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

19. Rezerve

Rezerve statutare
Rezerve generale pentru riscuri bancare

2 012

2011

MDL000

MDL000

10.002
96.793

9.232

106,795

9,232

In conformitate cu legislaia local. 5% din profitul net al Grupului trebuie s fie alocat n capitalul de rezerv,
pn n momentul cnd aceast rezerv va reprezenta 10% din capitalul social. Capitalul de rezerv nu poate fi
distribuit acionarilor.
Rezerve generale pentru riscuri bancare includ sumele rezultate din diferenele dintre mrimea deprecierii
activelor conform SIRF i mrimea calculat dar neformat, a reducerilor pentru pierderi la active i angajamente
condiionale, conform reglementrilor prudeniale (BNM).
Rezervele din reevaluare includ sumele din reevaluarea mijloacelor fixe. Aceste rezerve nu pot fi distribuite
acionarilor.
20. Dividende pe aciune
In timpul anilor ncheiai la 31 decembrie 2012 i 2011 nu au fost declarate sau pltite dividende.

21. Gestionarea capitalului


Obicctivul Grupului n gestionarea capitalului este de a proteja posibilitatea sa de a continua activitatea n
conformitate cu principiul continuitii pentru a asigura venituri acionarilor i beneficii altor pri cointeresate,
ct i de a menine o structur optim a capitalului pentru a reduce costul acestuia.
Pentru a menine sau a ajusta structura capitalului. Grupul poate ajusta suma dividendelor pltite acionarilor,
retrage capitalul, emite aciuni noi sau s vnd activele pentru reducerea datoriilor. Pe parcursul anului curent
nu au fost efectuate modificri n obiective, politici i procese de gestionare a capitalului.
Capitalul adecvat i utilizarea capitalului regulator sunt monitorizate de ctre managementul Grupului,
implementnd tehnicile bazate pe directivele ghidate de Banca Naional a Moldovei.
Banca Naional a Moldovei solicit fiecrei bnci sau grup de bnci s dein cel puin un nivel minim
specificat de capital regulator de MDL000 200.000 (31 decembrie 2011: MDL'000 150.000) i s menin
suficiena capitalului ponderat la risc de cel puin 16% (31 decembrie 2011: 12%).

Active si angajamente condiionale ponderate la risc


conform reglementarilor BNM
Capital normativ total conform reglementarilor BNM
Suficienta capitalului ponderat la risc conform
reglementarilor BNM. %

2012

2011

MDL000

MDL000

844.830
240.654

772.823
279,465

28.49_______________ 36.16

30

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\T LA SITl ATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

22. Mijloace bneti i echivalente


n scopul ntocmirii raportului privind fluxul mijloacelor bneti, mijloacele bneti cuprind urmtoarele solduri
cu scadena de pn la 90 de zile:
Nota

Mijloace bneti i conturi la BNM


Conturi curente i depozite la bnci
Valori mobiliare investiionale

3
4
5

2012
MDL000

2011
MDL000

222.598
125.436
191.747

196.709
95.094

539,781

333,722

89.789

23. Venitul i cheltuieli din dobnzi i similare

Venituri din dobnzi i venituri similare


Credite i avansuri acordate clienilor
Hrtii de valoare de stat
Credite i avansuri acordate bncilor

Cheltuieli privind dobnzile i cheltuieli similare


Depozite ale persoanelor fizice
Depozite ale persoanelor juridice
Depozite i mprumuturi de la bnci
Altele mprumuturi

Venitul net din dobnzi

2012
MDL000

2011
MDL000

106.139
12.776
3.640

103.847
22.145
4.360

122,555

130*352

(68.479)
(4.408)
(1.361)
(5.461)

(54.750)
(4.472)
(2.484)
(5.502)

(79,709)

(67,208)

42,846

63,144

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

24. Venituri din speze i comisioane, net

Venit din speze i comisioane


Procesarea plilor clienilor
Comisioane aferente garaniilor i acreditivelor
Tranzaciile cu crduri de debit
Altele

Cheltuieli privind speze i comisioane


Comisioane aferente crdurilor de debit
Decontri interbancare

Venituri nete din speze i comisioane

2012

2011

MDL000

MDL'000

37.655
1.893
909
1.784

36.739

42,241

40,995

(372)
(4,415)

(378)
(3.939)

(4,787)

(4,317)

37,454

36,678

2012
MDL000

2011
MDL'000

37.549
(68)
49

41.341
(7.131)
26

37,530

34,236

2012

2011
MDL000

1.746
801
1.709

25. Venituri din activitatea financiar, net

Venit din tranzacionarea cu valute, net


Venit/(Pierderi) din modificri ale cursurilor valutare
Altele

26. Alte venituri operaionale, net

MDL000
Venit din arend
Venituri/(pierderi) din ieirea mijloacelor fixe
Alte venituri neaferente dobnzilor

1,159
(2,470)
32
(1,279)

576
91
2,171
2,838

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

27. Cheltuieli privind retribuirea muncii i cheltuieli aferente


2012
MDL000
Salarii i prime

31.819
7,557

Asigurarea social i contribuii

2011
MDL'000
34.087

Alte cheltuieli aferente retribuirii muncii

1.150
3.420

8.040
1.223
2.701

Provizion pentru concediu neutilizat

4.608

1.574

48,554

47,625

Asigurare medical

Grupul efectueaz contribuii n fondul de pensii al Republicii Moldova, care sunt calculate ca un procent de la
salariu brut. Aceste contribuii sunt reflectate ca cheltuieli raportul privind rezultatele financiare n perioada
obinerii salariului corespunztor de ctre angajai.
28. Cheltuieli generale i administrative

Cheltuieli comunale i pentru arend


Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli

de telecomunicaii i potale
privind securitatea i paza
de reclam i binefacere
de birotic

Cheltuieli de reparaie i ntreinere


Cheltuieli privind servicii profesionale
Cheltuieli privind contribuii n Fondul de garantare a
depozitelor
Impozite i taxe
Alte cheltuieli

2012
MDL000

2011
MDL'000

4.959
2.164
2.657
1,672
1.259
3.030
1.650

4.735
2.157
2.644
1.293
864
2.764
1,036

771
180
4.464

726
183
3.491

22,806

19,893

29. Garanii i alte angajamente financiare


Valoarea agregat a garaniilor, angajamentelor i a altor elemente extra-bilaniere existente la 31 decembrie
2012 i 2011 este:

Garanii
Angajamente de finanare i altele

33

2012

2011

MDL000

MDL000

68.715
56.248

68.688

124,963

107,915

39.227

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

29. Garanii i alte angajamente financiare (continuare)


In cursul activ itii economice ordinare. Grupul emite garanii i acreditive n favoarea clienilor si. Riscul de
creditare a garaniilor este similar celui generat din activ itatea de creditare. n cazul reclamaiei contra Grupului
generat de nerespectarea obligaiilor de ctre client aferente garaniei, aceste instrumente de asemenea prezint
un anumit risc de lichiditate pentru Grup.
Angajamentele de finanare reprezint angajamente contractuale ale Grupului de a oferi credite i avansuri.
Angajamentele de finanare nu presupun n mod obligatoriu o ieire viitoare de numerar, avnd n vedere c
multe din aceste angajamente vor expira fr a fi finanate.
30. Angajamente privind investiii capitale
La 31 decembrie 2012 i 2011. Grupul nu avea angajamente privind inv estiiile capitale.
31. Angajamente privind arenda operaional
Plile minime viitoare conform contractelor de arend operaional aferente cldirilor i mijloacelor de transport
sunt turntoarele:

Pn la 1 an
ntre 1 la 5 ani
Peste 5 ani

2012
MDL000

2011
MDL000

336
380
-

1.620
1,253
-

716

2,873

32. Datorii contingente


La 31 decembrie 2012 i 2011. Grupul este implicat n calitate de reclamant ntr-o serie de procese juridice
generate din activitatea ordinar corporativ. n opinia Managementului i a departamentului juridic al Grupului
probabilitatea pierderii este mic.
33. Ctiguri pe aciune
Aciuni ordinare

La 31 decembrie 2012
La 31 decembrie 2011

2.000.000
_________2.000.000

Profit atribuibil
deintorilor capitalului n

Ctiguri pe
baz de aciune

banca-mam
MDL000

MDL

24,892
43,425

12.45
21.71

Ctigul de baz pe aciune este calculat prin divizarea venitului net anual atribuit deintorilor de aciuni
ordinare la numrul mediu ponderai al aciunilor ordinare emise n timpul anului. La 31 decembrie 2012 i 2011
nu existau instrumente de capital cu caracter diluativ. subscrise de Grup.

34

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

34. Valoarea just a instrumentelor financiare.

2012
Valoarea
de bilan
MDL000
Activ ele financiare
Credite i av ansuri acordate
bncilor
Credite i avansuri acordate
clienilor
Datorii financiare
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni

Valoarea
just
MDL000

2011
Valoarea
de bilan
MDL000

Valoarea
just
MDL000

125.436

125.418

114.742

114.156

957.717

978.528

967.011

988.103

29.056

28.039
1.231.124

50.688
1.109.049

50.688
1,096.380

1.241.434

(i) Credite i cnansuri acordate bncilor


Credite i avansuri acordate bncilor includ plasamente i credite interbancare. Valoarea just a plasamentelor cu
rat flotant a dobnzii i a depozitelor ovemight aproximeaz valoarea lor de bilan. Valoarea just estimat a
plasamentelor cu rata fix a dobnzii se determin pe baza fluxurilor de mijloace bneti actualizate, utiliznd
rata dobnzii predominant pe pia pentru datoriile cu riscul de credit i scaden similar.

(ii) Credite i cnansuri acordate clienilor


Creditele i avansurile acordate clienilor sunt prezentate la valoarea net a provizionului privind deprecierea
creditelor. Valoarea just estimat a creditelor acordate clienilor reprezint valoarea actualizat a fluxurilor
bneti viitoare estimate. Fluxurile bneti viitoare sunt actualizate pe baza ratei de pia, pentru a determina
valoarea just a creditor i avansurilor acordate clienilor.
(iii) Datorii financiare, inclusiv datorate altor bnci, datorate clienilor, i alte fonduri mprumutate
Valoarea just a mprumuturilor cu rat flotant se echivaleaz cu valoarea lor de bilan. Valoarea just estimat
a depozitelor cu dobnd fix i alte mprumuturi, pentru care nu exist preuri de pia, se determin pe baza
fluxurilor bneti viitoare actualizate, utiliznd rata dobnzii pentru noi instrumente cu scaden rmas similar.

35

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\T LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

35. Pri afiliate


In cursul activitii economice ordinare pe parcursul anului Grupul a desfurat o serie de tranzacii bancare i
nebancare cu pri afiliate. Aceste tranzacii includ acordarea creditelor, deschiderea depozitelor, achitarea unor
plti, tranzacii cu valuta strina i procurarea de bunuri i servicii de la pri afiliate.
La examinarea fiecrei relaii posibile cu prile legate, este atras o atenie special substanei relaiei i nu
numai formei juridice. Tranzaciile ntre Banc i ntreprinderile ei fiice care sunt pri legate ale Bncii au fost
eliminate la consolidare i nu sunt dezvluite n prezenta not. Detaliile tranzaciilor ntre Grup i alte pri
legate sunt dezvluite mai jos:
2012

Soldurile cu
prile
afiliate
MDL000
Credite acordate clienilor
- entitile afiliate
- conducerea
- asociai
Conturi clienilor
- entitile afiliate
- conducerea
- asociai

Pe categoria total
MDL000
957,717

Pe categoria total
MDL000
967,011

22.728

40.251

3,592

3.490

13.134

15.460

1,241,434

1,109,049

24.873

13.188

5.943

3.322

10

Garanii emise
- entitile afiliate
Angajamentele financiare i
alte
- entitile afiliate
- asociai

2011

Soldurile cu
prile
afiliate
MDL000

1.445

68,715

68,688

56,248

39,227
1.450

122

36

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATTST LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

35. Pri afiliate (continuare)


Urmtoarele sume care au aprut datorit tranzaciilor cu prile legate sunt incluse n situaia consolidat a
rezultatului global pentru anii ncheiai la 31 decembrie 2012 i 2011:
2012

Tranzaciile cu
pri afiliate
MDL000
Venituri din dobnzi
- entitile afiliate
- conducerea
- asociai
Cheltuieli cu dobnzi
- entitile afiliate
- conducerea
- asociai
Cheltuieli operaionale
- beneficii pe termen scurt ale
angajailor
- contribuii obligatorii
sociale de stat
- senicii comunale i arenda
Rezultatul asociaelor

2011

Tranzaciile cu
pri afiliate
Pe categoria total
MDL'000
MDL000

Pe categoria total
MDL000

122,555

130,352

3.948

4.816
323

316
1.471

2.304
79,709

67,208

1.343
243

1,343
218

2.507

31.819

1.727

34.087

660
417

7,557

458

8.040

2,198

151

4.735

524

44

Compensaia personalului cheie de conducere pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012 i la 31 decembrie 2011
este reprezentat de beneficiile pe termen scurt ale angajailor.
Termenii i condiiile tranzaciilor cu prile afiliate
Soldurile menionate mai sus sunt rezultatul derulrii activitii economice ordinare. Dobnzile percepute prilor
afiliate i de ctre acestea sunt la rate comerciale normale. Creditele oferite angajailor sunt acordate la ratele de
pia. Soldurile la finele anului sunt neasigurate. Nu au fost nregistrate garanii oferite de sau primite de la pri
afiliate aferente datoriilor sau creanelor. La 31 decembrie 2012 Grupul nu a constituit provizioane pentru
datoriile incerte aferente sumelor deinute de prile afiliate (2011: zero).
Companii fiice
Grupul are urmtoarele ntreprinderi fiice:
2012

OldexSA

2011

Proprietate
%

Suma
MDL000

Proprietate
%

Suma
MDL000

51.00

77

51.00

77

77

37

77

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

35. Pri afiliate (continuare)


La 31 decembrie 1998. Grupul a obinut 9.50% din capitalul Oldex SA. restul 41.50% fiind obinute la 18
noiembrie 2004. Controlul a fost stabilit dup ultima achiziie. Compania este ncadrat n prestarea serv iciilor
de brokeraj.
36. Gestiunea riscurilor
Activ itile Grupului sunt expuse la o varietate de riscuri financiare i aceste activiti implic analiza, evaluarea,
acceptare i dirijarea unui nivel sau a unei combinaii de riscuri. Asumarea riscului este esenial activitii
financiare, i riscurile operaionale sunt o consecin inevitabil al acestui fapt. Ca rezultat, scopul Grupului este
de a atinge o balan rezonabil ntre risc i rentabilitate i s reduc potenialele efecte adverse care s afecteze
performana financiar a Grupului.
Politicile de gestionare a riscurilor Grupului au ca scop identificarea i analiza acestor riscuri, stabilirea unor
limite i controale adecvate, i monitorizarea riscurilor i respectarea acestor limite prin utilizarea unor sisteme
informaionale actualizate i sigure. Grupul n mod regulat i revizuiete politicile de gestionare a riscurilor i
sistemele informaionale pentru ca acestea s reflecte ultimele modificri pe piee, produse i s corespund
tendinelor actuale.
Gestionarea riscului este efectuat de Consiliul de Gestionare a Riscului conform politicilor aprobate de
Consiliul de Administraie. mpreun cu unitile operaionale ale Grupului, Consiliul de Gestionare a Riscului
identific, evalueaz i acoper riscurile financiare. Consiliul ntocmete att reguli scrise ce privesc gestiunea
riscului la general, ct i politici scrise ce acoper domenii specifice cum ar fi riscul schimbului valutar, riscul
ratei dobnzii, riscul de creditare, utilizarea instrumentelor financiare derivative i ne-derivative. Suplimentar,
auditul intern este responsabil de efectuarea unei analize independente n ceea ce privete gestiunea riscului i
mediului de control. Cele mai importante tipuri de risc includ riscul de creditare, riscul lichiditii, riscul de pia
i riscul operaional. Riscul de pia include riscul valutar, riscul ratei dobnzii i riscul de pre.

38

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestionarea riscurilor (continuare)


36.1 Riscul de creditare
Grupul se expune riscului de creditare, care reprezint riscul c partea contractat va aduce un prejudiciu
financiar Grupului ca rezultat al neonorrii obligaiei. Riscul de creditare este cel mai important risc pentru
activitatea Grupului i drept consecin Conducerea Grupului supravegheaz cu atenie expunerea sa la riscul de
creditare. Expunerile la risc sunt prezente, n special. n activitile de mprumut cum ar fi mprumuturi i
avansuri, i n activitile de investiii care suplinesc portofoliul Grupului cu obligaiuni i alte hrtii de valoare.
Riscul de creditare mai este prezent n instrumentele financiare extra-bilaniere cum ar fi angajamentele de
creditare. Echipa responsabil de gestiunea riscului sub controlul Consiliul de Gestionare a Riscului este
responsabil de gestiunea i controlul riscului, i n mod regulat raporteaz att Consiliului de Administraie, ct
i responsabililor de departament.
Grupul structureaz nivelurile riscului de credit la care se expune prin stabilirea limitelor asupra nivelului de risc
acceptat n relaia sa cu un debitor, un grup de debitori sau segmente de industrii. Astfel de riscuri sunt
monitorizate continuu i se supun unei analize anuale sau unei analize mai frecvente. Limitele nivelului riscului
de creditare pe produs i industrie sunt aprobate trimestrial de ctre Consiliul de Administrare.
Expunerea la risc n legtur cu orice debitor, inclusiv bncile i brokerii. este ulterior restrns de sub-limite.
care acoper expunerile bilaniere i extra-bilaniere, i limitele zilnice de risc de livrare n legtur cu articolele
comerciale, cum ar fi contractele valutare fonvard. Expunerile actuale n relaie cu limitele sunt monitorizate
zilnic.
Expunerea la riscul de creditare este gestionat prin analiza regulat a abilitii debitorilor i potenialilor
debitori de a-i onora obligaiile de achitarea dobnzii i de restituire a capitalului i prin schimbarea limitelor
date de mprumut atunci cnd este cazul. Expunerea la riscul de creditare este de asemenea gestionat n parte
prin obinerea de garani, precum i garanii personale i personale. ns o poriune semnificativ o constituie
creditele personale, n cadrul crora nu pot fi obinute asemenea faciliti.
Grupul evalueaz probabilitatea de nendeplinire a prilor contractante individuale prin folosirea instrumentelor
de clasificare adaptate la diferite categorii de pri contractante. Ele au fost elaborate la nivel intern i mbin
analiza statistic cu opinia funcionarului de creditare, i sunt validate, atunci cnd este cazul, prin compararea cu
datele disponibile din afar. Clienii Grupului sunt segmentai n cinci categorii de clasificare. Scara de
clasificare a Grupului indicat mai jos reflect diapazonul de probabiliti de nendeplinire a obligaiilor definit
pentru fiecare categorie. Aceasta nseamn c, n principiu, expunerile migreaz de la o clas la alta la evaluarea
probabilitii de schimbri adverse. Instrumentele de clasificare sunt verificate permanent i mbuntite atunci
cnd este necesar. Grupul valideaz regulat performana clasificrii i puterea ei de prezicere n ceea ce privete
cazurile de nendeplinire.
Grupa_____________ Categoria de credit
1
2

Standard
Supravegheat

3
4
5

Sub-standard
Dubios
Compromis

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.1 Riscul de creditare (continuare)
Calitatea creditelor conform clasei de active financiare
n tabelul de mai jos este indicat calitatea creditelor conform clasei de active pentru toate tipurile de active
financiare expuse riscului de creditare, in baza sistemului intern de clasificare a Grupului. Sumele prezentate
includ rezervele pentru depreciere.
2012

Nu sunt nici
restante nici
depreciate
MDL000

Nota

Conturi la Banca Naional


Conturi curente i depozite bnci
Investiii financiare pstrate pn la
scaden
Credite, net
Alte active financiare

Restante dar
nedepreciate
MDL000

Depreciate
individual
MDL'000

Total
MDL000

3
4

156.190
125.436

156.190

5
6
12

274.650
777.079
24.620

127.000
-

82.123
-

274.650
986.202
24.620

1,357,975

127,000

82,123

1,567,098

125.436

2011

Note

Conturi la Banca Naional


Conturi curente i depozite la bnci
Investiii financiare disponibile pentru
vnzare
Credite, net
Alte active financiare

Nu sunt nici
restante nici
depreciate
MDL000
162.681
114,742

3
4

Restante dar
nedepreciate
MDL'000

Depreciate
individual
MDL000

Total
MDL000
162.681
114.742
139.015

139.015

6
12

835.054
26.849

153.466
-

988.520
26.849

1,278,341

153,466

1,431,807

40

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

36. Gestionarea riscurilor (continuare)


36.1

Riscul de creditare (continuare)

Credite i cnansuri
Creditele i avansurile sunt grupate dup cum urmeaz:
2012

2011

Persoane
juridice
MDL000

Persoane
fizice
MDL'000

Persoane
juridice
MDL000

Persoane
fizice
MDL000

Nu sunt nici restante nici


depreciate
Restante dar nedepreciate
Depreciate individual

717.076
119.169
82,123

60.003
7.831

773.093
151.651

61.961
1.815

Brut

918,368

67,834

924,744

63,776

Minus: Reduceri pentru


pierderea valorii

(27.419)

(1.066)

(19.309)

(2.200)

Net

890,949

66,768

905,435

61,576

(i) Credite i a\>ansuri care nu sunt nici restante nici depreciate


Calitatea portofoliului de credite i avansuri care nu sunt nici restante nici depreciate pot fi evaluate cu referire la
sistemul intern de clasificare adoptat de Grup.
2012
Persoane
juridice
MDL000
Standard
Supravegheat
Sub-standard
Dubios
Compromis

Persoane
fizice
MDL000

2011
Persoane
juridice
MDL'000

Persoane
fizice
MDL000

453.595
206.214

38.801
11.386

500.183
240.157

37,119
20.148

9,796
20

14,699
18,054

717,076

60,003

773,093

61,961

41

43,450
18.465
46
-

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestionarea riscurilor (continuare)


36.1 Riscul de creditare (continuare)
(ii) Credit i cnansuri restante, dar nedepreciate
Creditele i avansurile care sunt restante, dar nu depreciate nu se deterioreze considerabil, cu excepia cazurilor
cnd este disponibil informaie privind contrariul. Suma brut a creditelor i avansurilor restante dar nu
depreciate pe categorii de clieni, este urmtoarea:
2012
Persoane

Restante pn la 30 zile
Restante 30-60 zile
Mai mult de 61 zile

2011
Persoane
juridice
MDL000

juridice
MDL000

Persoane
fizice
MDL'000

55,088
5.484
58.597

4,493
1.834
1.504

47.021
10.560
94.070

191
11
1,613

119,169

7,831

151,651

1,815

Persoane
fizice
MDL000

Grupul deine gajuri pentru creditele i avansurile acordate clienilor n form de drepturi de gaj asupra
proprietii, rezervelor de materiale i echipamentului, precum i garanii corporative i depozite de numerar. La
recunoaterea iniial a creditelor i avansurilor, valoarea just a garaniei se bazeaz pe tehnicile de evaluare
folosite de obicei pentru activele corespunztoare. n perioadele ulterioare, valoarea just este actualizat prin
referin la preul de pia sau indicii activelor similare. Din m otniil limitrilor sistemului, nu se prezint
posibil raportarea asupra valorii juste a unei garanii oferite pentru creditele restante dar nedepreciate.
(iii) Credite i a\ansuri depreciate individual
La 31 decembrie 2012 suma creditelor i avansurilor depreciate individual, fr a lua in considerare fluxul
mijloacelor bneti gajurile deinute este de MDL000 82,123. La 31 decembrie 2012 Grupul nu deinea credite
i avansurilor depreciate individual. Valoarea just a gajului aferent mprumuturilor depreciate individual
deinut de Grupul la 31 decembrie 2012 este de MDL000 114,513. Gajul reprezint titluri de proprietate i
utilaj..

BC ENERGBANK SA
NOTE EX PL IC A T IV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.1 Riscul de creditare (continuare)
(iv) Credite i a\>ansuri renegociate
Activitile de restructurare includ acordurile de extindere a plilor, planurile manageriale externe acceptate,
modificrile i amnarea plilor. Conform restructurrilor, contul restant al clientului este resetat la starea
normal i gestionat mpreun cu celelalte conturi similare. Politicile i practicile de restructurare sunt bazate pe
indicatori sau criterii care. dup prerea managementului local, indic continuitatea plilor. Aceste politici sunt
permanent revizuite. La 31 decembrie 2012 valoarea creditelor renegociate care ar fi n alt situaie, restante sau
depreciate, este de MDL'000 264.871 (2011: MDL'000 108.541).
Angajamente de creditare
Scopul principal al acestor instrumente este de a garanta eliberarea mijloacelor financiare clientului la cererea
acestuia. Garaniile i acreditivul stand-by. care reprezint asigurri irevocabile ale Grupului de a efectua plile
necesare n cazul insolvabilitii unuia din clieni, poart acelai risc ca i creditele. Acreditivul documentar i
comercial, reprezentnd angajamentele scrise ale Grupului privind autorizarea unei tere persoane de a retrage
bani din Grupul n limitele i condiiile strict specificate, sunt garantate prin stocurile de mrfuri la care se refer
i. de aceea, poart un risc mai mic dect creditarea direct.
Angajamentele privind extinderea creditului reprezint pri neutilizate din autorizaiile de acordare a creditelor
sub form de mprumuturi, garanii sau acreditive. Ct privete riscul de creditare aferent obligaiilor de
extindere a creditelor. Grupului este expus unei pierderi poteniale. n mrimea egal cu angajamentele
neutilizate.
Totodat, valoarea pierderii poteniale este mai mic dect totalul angajamentelor neutilizate, deoarece
majoritatea angajamentelor de acordare a creditelor depind de clienii ce menin un anumit standard de creditare.
Grupului monitorizeaz termenul de scaden al angajamentelor de acordare a creditelor, deoarece angajamentele
pe termen lung sunt cu un grad de risc mai ridicat dect angajamentele pe termen scurt.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATrST LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat Ia 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.1 Riscul de creditare (continuare)
Expunerea maxim la riscul de creditare fr garanii deinute sau orice ameliorare a rating-ului de credit.
Nota

2012
MDL000

2011
MDL'000

156.190

162.681

Investiii financiare disponibile pentru vnzare


Credite, net

4
5
6

125,436
274.650
957.717

Alte active financiare

12

24.620

114.742
139.015
967.011
26.849

1,538,613

1,410,298

124.963

107.915

1,663,576

1,518,213

Mijloace bneti i conturi la BNM


Conturi curente i depozite la bnci

Extrabilaniere (Angajamente condiionale)

29

Expunerea maxim la riscul de credit

Tabelul de mai sus reprezint cel mai nefavorabil scenariu de expunere a Grupului la riscul de credit la data de
31 decembrie 2012 i 2011. fr a ine cont de garanii deinute sau orice ameliorare a rating-ului de credit.
Pentru activele bilaniere. expunerile enumerate mai sus sunt bazate pe valoarea net contabil, aa cum ele sunt
nregistrate n bilanul contabil.
Managementul este sigur n capabilitatea sa de a controla i susine la minim expunerea Grupului la riscul de
credit.
Concentraia expunerii maxime la riscul de credit
Concentraia de risc ale Grupului este gestionat la nivel client/ contraparte i sector de industrie. Expunerea
maxim la riscul de credit pentru orice client sau parte contractant la 31 decembrie 2012 a fost de
MDL'000 33.544 (la 31 decembrie 2011: MDL'000 27.610) fr a lua n consideraie gajul sau alte garanii
deinute.
Creditele acordate la 20 de clieni majori (Grupuri) ai Grupului la 31 decembrie 2012 au constituit
MDL000 388.983 ceea ce reprezint 40% din portofoliul brut de credite al Grupului (la 31 decembrie 2011:
MDL'000 403.326 sau 41% din portofoliul brut). Acestea sunt analizate conform industriilor, dup cum
urmeaz:

Comer i industrie
Agricultur i industria alimentar
Construcii i mbuntiri funciare
Altele

2012
MDL000

2011
MDL000

120.840
191.972
21.522
54.649

147.451
204.230
17,762
33.883

388,983

403,326

Concentraiile semnificate de riscim de creditare L nivelul industriei sunt prezentate n nota 6.


44

BC ENERGBANK SA
NOTE EX PL IC A T IV LA SITLAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.2 Riscuri de pia
Economia Republicii Moldova continu s fie caracterizat de o pia n tranziie. Caracteristicile includ, dar nu
sunt limitate de. existena unei valute care nu este liber convertibil n afara rii, unui nivel sczut de lichiditate
al pieelor publice i private de capital, ct i a unei inflaii sporite.
Adiional, sectorul serviciilor financiare n Republica Moldova este vulnerabil la fluctuaiile de valut adverse i
la condiiile economice.
Previziunile pentru stabilitatea viitoare a Republicii Moldova sunt n mare msur dependente de eficiena
msurilor economice luate de Guvern. mpreun cu schimbri ce in de cadrul legal i reglementar.
Grupul se expune riscului de pia, care este riscul c valoarea just a fluxurilor ulterioare de numerar al unui
instrument financiar va oscila n urma schimbrilor n preurile de pia. Riscul de pia apare ca rezultat al
poziiilor deschise n rata dobnzii, valut i instrumente de capital, toate fiind expuse micrilor generale sau
specifice ale pieii i schimbrilor n nivelul volatilitii ratelor de pia sau preurilor cum ar fi ratele dobnzilor,
varietatea de creditare, ratele de schimb valutar i cotaiile hrtiilor de valoare. Grupul desparte expunerea la
riscul de pia n portofolii pentru comercializare i portofolii altele dect cele pentru comercializare.
Riscul de pia ce apare din activiti de comercializare i alte activiti dect cele de comercializare este
concentrat n Trezoreria Grupului, i este monitorizat de dou echipe diferite. Consiliul de Administraie i efii
de departament primesc n mod regular rapoarte.
Portofoliile pentru comercializare includ acele poziii care apar n urma tranzaciilor de piaa n care Grupul
ndeplinete rolul de garant cu clienii sau cu piaa.

45

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLIC A TIV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestionarea riscurilor (continuare)


36.2.1 Riscul valutar
Grupul este expus la efectul fluctuaiilor cursului valutar al principalelor valute strine asupra poziiei sale
financiare i fluxurilor bneti. Consiliul Grupului stabilete limitele expunerii la riscul valutar i n general
pentru poziiile valutare overnight i pe parcursul zilei, care sunt monitorizate zilnic.
Analiza senzitivitii la riscul valutar
Grupul a efectuat analiza senzitivitii riscului valutar la care este expus n mod rezonabil la 31 decembrie 2012,
indicnd modul n care contul de profit i pierdere ar fi fost afectat de modificrile posibile ale ratelor de schimb
valutar.
Tabelele de mai jos indic valutele fa de care Grupul are expunere sporit la 31 Decembrie 2012 i
31 Decembrie 2011 pe posturile de bilan sensibile la modificrile ratelor valutare. Analiza reprezint efectul
unei schimbri rezonabile posibile n ratele de schimb fa de leul moldovenesc, cu toate celelalte variabile
rmnnd constante:

La 31 decembrie 2012

EUR
USD

La 31 decembrie 2011

EUR
USD

Creterea
posibil a ratelor.
n %

Efectul
Venit/(pierderi),
MDL'000

Diminuarea
posibil a ratelor,
n %

Efectul
Venit/(pierderi)
MDL000

+5%
+5%

282
712

-5%
-5%

(282)
(712)

Creterea
posibil a ratelor.
n %

Efectul
Venit/(pierderi),
MDL000

Diminuarea
posibil a ratelor,
n %

Efectul
Venit/(pierderi)
MDL'000

+5%
+5%

111
344

-5%
-5%

(111)
(344)

Tabelele de mai jos prezint expunerea Grupului la riscul ratei de schimb valutar la 31 decembrie 2012 i 31
decembrie 2011. n tabele se includ activele i datoriile Grupului cu valoarea lor contabil, clasificate pe valut.

46

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.2.1 Riscul valutar (continuare)

Total
MDL000
ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la
Banca Naional
Conturi curente i depozite la
bnci
Hrtii de valoare pstrate pn
la scaden

298.597

La 31 decembrie 2012
MDL
USD
EUR
MDL000
MDL000
MDL000

Alte valute
MDL000

69.137

77.089

18.968

55.075

62.326

8.035

133.403

125.436
274,650
957.717

274.650
555.905

181.139

220.673

1.139

1.139

3.537
24.620

3.537
6.586

6.515

4.489

7.030

Total active

1,685,696

975,220

311,866

364,577

34,033

DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte mprumuturi
Alte datorii

29.056
1.241.434
185.845
10.059

28.272
670.343
84.748

264
352.434
21.476

7.629

520
218.195
79.621
505

118

462
1.807

Total datorii

1,466,394

790,992

298,841

374,292

2,269

219,302

184,228

13,025

(9,715)

31,764

Credite, net
Investiii financiare disponibile
pentru vinzare
Investiii n ntreprinderi
asociate
Alte active financiare

Decalajul

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.2.1 Riscul valutar (continuare)

Total
MDL000
ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la
Banca Naional
Conturi curente i depozite la
bnci
Hrtii de valoare pstrate pn
la scaden
Credite, net
Investiii financiare disponibile
pentru vnzare
Investiii n ntreprinderi
asociate
Alte active

La 31 decembrie 2011
MDL
USD
MDL000
MDL000

EUR
MDL000

Altele
MDL000

264,000

138.770

53.070

63.714

8.446

114.742

48.935

39.478

22.433

3.896

139.015
967.011

139.015
555.244

182.445

229.322

1.075

1.075

4.162
26.849

4.162
12.680

1.422

8.942

3.805

Total active

1,516,854

899,881

276,415

324,411

16,147

DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte mprumuturi
Alte datorii

50.688
1.109.049
121.822
21.329

355
629.810
68.590
6.552

42.228
180.585
45.042
1.677

8.105
297.319
8.190

1.335

8.579

4.521

Total datorii

1,302,888

705,307

269,532

322,193

5,856

213,966

194,574

6,883

2,218

10,291

Decalajul

Alte valute includ. n principal. Lira Sterlin. Rubla Ruseasc. Hrivna Ucrainean i Leul Romanesc.

48

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FIN ANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.2.2 Riscul ratei dobnzii
Analiza senzitivitii activelor, datoriilor i articolelor extrabilaniere - analiza schimbrii ratei dobnzii
Riscul ratei dobnzii a fluxurilor monetare reprezint riscul c fluxul monetar viitor al unui instrument financiar
va oscila din cauza modificrilor n valoarea ratei dobnzii pe pia. Riscul valoni juste a ratei dobnzii
reprezint riscul precum c valoarea instrumentelor financiare va oscila datorit modificrilor n valoarea ratei
dobnzii de pia. Grupul este supus att riscului fluxurilor monetare ct i riscului valorii juste. Marja ratei
dobnzii poate crete ca rezultat al acestor modificri, iar n cazul unor fluctuaii neateptate pot s descreasc
sau s genereze pierderi. Consiliul stabilete limite privind nivelul decalajelor ntre termenii de recalculare a
dobnzii. Aceste limite sunt monitorizate zilnic.
Conform evoluiei interne i externe a pieei financiare Grupul prognozeaz evoluia ratelor dobnzii pentru
activele i datoriile sale i impactul acestor posibile schimbri asupra venitului net din dobnzi. Grupul
estimeaz o fluctuaie de +/- 100 i +/-50 de puncte procentuale de baz:

Sensibilitatea venitului
net aferent dobnzilor.
MDL000

Diminuarea n
puncte
procentuale de
baz

Sensibilitatea venitului
net aferent dobnzilor.
MDL'000

+100
+50

2.449
1.225

-100
-50

(2.449)
(1.225)

+100
+50

2.212
1.106

-100
-50

(2.212)
(1.106)

Creterea n
puncte
procentuale de
baz
2012

2011

Tabelele de mai jos prezint expunerea Grupul la riscul ratei dobnzii la 31 decembrie 2012 i 31 decembrie
2011. n tabele de mai jos sunt incluse activele i datoriile Grupului la valoarea lor de bilan, clasificate dup
data cea mai apropiat ntre data contractual de schimbare a ratei sau data scadenei.

49

BC ENERGBANKSA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

La 31 decembrie 2012

Total
MDL000

Mai puin dc 1
lun
MDL000

Dc la 1 lun la
3 luni

156.190

23.104

MDL000

Dc la 3 luni
pn la 1 an
MDL'000

De la 1 la 5 ani
MDL'000

Mai mult de 5
ani
MDL000

Nepurttoare
dc dobnd
MDL000

142.407
18.302
-

ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la Banca Naional
Conturi curente i depozite la bnci
Hrtii dc valoare pstrate pn la scaden
Credite, net
Investitii financiare disponibile pentm vinzare
Investiii n ntreprinderi asociate
Alte active financiare

298,597
125.436
274.650

107,134
202.918

957.717
1.139
3.537
24.620

68.419

804.525
-

l oial active

1,685,696

534,661

DATORII
1>atorii cfllrc bnci
Datorii ci re clieni
Alic mprumuturi
Alte datorii

29.056
1.241.434
185,845
10.059

Total datorii

1,466,394

Decalaje n dobnda
Decalaje n dobnda, cumulativ

219,302

47.939
-

689

84.773
1.139
3.537

24.620

47,939

689

274,778

97.446
106.858

908
-

129
-

708,166
-

996
289.657
10.262
10.059

241,913

708,166

204,304

908

129

310,974

292,748

119,463

(156,365)

(219)

(129)

(36,196)

292,748

412,211

255,846

255,627

255,498

219,302

827,629

28.060
145.128
68.725

50

BC ENERGBANKSA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

1 ii .11 dcccnihric 2011

Total
MDL'000

Mai puin de 1
lun
MDL000

De la 1 lun la
3 luni
MDL000

De la 3 luni
pn la 1 an
MDL000

Dc la 1 la 5 ani
MDL000

Mai mult de 5
ani
MDL000

Nepurttoare
dc dobnd
MDL000

162.681
83.231
79.176

13.394

5.858
27.797

1.100

101,319
12.259

112.040
-

338.553

406.505

15,698

ACTIVE

Mi|loiiu lmiuv>n i conturi la Banca NnioiuilA


( (inimi micule i dcpo/ilc la bnci
11111n dc valoare psliale pn la scaden
Credite, ncl
Investiii financiare disponibile pentru vnzare
Investiii n ntreprinderi asociate
Alte activc
Total active
DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre bnci
Alte mprumuturi
Alte datorii
Total datorii
Decalaje n dobnda
Decalaje n dobnda, cumulativ

264,000
114.742
139,015
967.011
1.075

45.237
-

30,900

1,075
4.162
26.849

407,605

15,698

194,684

5.858

2.146

80.341

543.682
112.334

209

121,020

661,874

4.162
26.849

"

"

1,516,854

370,325

156,334

372,208

50,688
1.109.049

29.289

13.395

120.009
7,830

107.625

157,128

121.822
21.329
1,302,888

42
48.978

257.183
1.658
21,329

80,341

209

282,316

213,966_________ 213,197__________35,314_______ (289,666)_________327,264__________ 15,489________ (87,632)


213,197

248,511

(41,155)

286,109

301,598

213,966

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\T LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.3 Riscul de lichiditate
Grupul este expus la cerinele zilnice de lichiditi din depozitele ovemight. conturile curente, depozitele la
termen. nchiderea conturilor de credit i a garaniilor. Grupul nu menine lichiditi suficiente pentru a satisface
toate aceste cerine. Din practic, nivelul minim de reinvestire a activelor scadente poate fi prevzut cu un grad
nalt de certitudine. Consiliul Grupului stabilete nivelul minim de active scadente care pot fi folosite pentru a
satisface cererea de lichiditate, de asemenea i nivelul minim de mprumuturi interbancare i a altor instrumente
financiare care ar fi fost suficiente pentru a acoperi cererea de lichiditate.
Procesul de supraveghere a coinciderii sau a necoinciderii scadenelor i a ratelor dobnzilor pentru active i
datorii este esenial pentru conducerea Grupului. Este neobinuit pentru instituiile financiare s ating o balan
perfect, deoarece afacerile care implic tranzacii sunt de diverse tipuri i nu se bazeaz pe termeni siguri. O
poziie deschis crete profitabilitatea, dar n acelai timp mrete i riscul de pierderi.
Scadenele activelor i datoriilor i posibilitatea de a le nlocui la un cost acceptabil i datorii cu dobnd la
termenul lor de scaden sunt factori importani n evaluarea lichiditii Grupului i a expunerii Grupului la
schimbri ale ratelor dobnzii i de schimb valutar.
Conducerea Grupului este ncrezut, n pofida existenei unui numr substanial de depozite care i ating
scadena n urmtoarele trei luni. c diversificarea acestor depozite dup numr i tip. ct i experiena Grupului
a anilor precedeni, ar indica c aceste depozite ofer o surs de finanare stabil i pe termen lung pentru Grup.
Tabelul de mai jos clasific activele i datoriile Grupului n grupe de maturitate care se bazeaz pe perioada
restant pn la scadena contractual la data ntocmirii bilanului.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.3 Riscul de lichiditate (continuare)

La 31 decembrie 2012
ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la Banca Naional
Conturi curente i depozite la bnci
Hrtii de valoare pstrate pn la scaden
Credite, net
Investiii financiare disponibile pentru vnzare

Mai puin de
12 luni
MDL000

Mai mult de
121uni
MDL000

298.597

125.436

273.961
490.502
-

689
467.215

Total
MDL000
298.597
125.436
274.650
957.717
1.139
3.537

24.620

1.139
3.537

Total active

1,213,116

472,580

1,685,696

DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte mprumuturi
Alte datorii

29.056
1.140.833
26.685
10.059

100.601
159.160

29.056
1.241.434
185.845
10.059

Total datorii

1,206,633

259,761

1,466,394

6,483_________ 212,819

219,302

Investiii n ntreprinderi asociate


Alte active financiare

Decalaje de scadene

24.620

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLIC A TIV LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.3 Riscul de lichiditate (continuare)

La 31 decembrie 2011

Mai puin de
12 luni
MDL000

Mai mult de
12luni
MDL000

Total
MDL000

ACTIVE
Mijloace bneti i conturi la Banca Naional

264.000

264.000

Conturi curente i depozite la bnci


Hrtii de valoare pstrate pn la scaden
Credite, net
Investiii financiare disponibile pentru vinzare

114.742

114.742

Investiii n ntreprinderi asociate


Alte active

137.957
544.809
26.849

1.058
422.202
1.075
4.162

139.015
967.011
1.075
4.162
26.849

Total active

1,088,357

428,497

1,516,854

DATORII
Datorii ctre bnci
Datorii ctre clieni
Alte mprumuturi
Alte datorii

50.688
1.028.499
20.924
21,329

80.550
100.898

50.688
1.109.049
121.822
21.329

Total datorii

1,121,440

181,448

1,302,888

(33,083)

247,049

213,966

Decalaje de scadene

Tabelul de mai jos totalizeaz profilul maturitii datoriilor financiare ale Grupului la 31 decembrie 2012 n baza
obligaiunilor de plat contractuale nediscontate. Plile care necesit o notificare sunt tratate de parc notificarea
ar fi fost fcut imediat. Cu toate acestea. Grupul estimeaz c muli clieni nu vor cere plata obligaiunilor n
perioada apropiat n care Grupul ar fi trebui s plteasc i tabelul nu reflect fluxurile de numerar ateptate
indicate de istoria de meninere a depozitelor Grupului.

BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\~E LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
Pentru anul ncheiat la 51 decembrie 2012

36. Gestiunea riscurilor (continuare)


36.3

Riscul de lichiditate (continuare)

La 31 decembrie 2012

Datorii ctre bnci


Alte mprumuturi
Datorii ctre clieni

La 31 decembrie 2011

Datorii ctre bnci


Alte mprumuturi
Datorii ctre clieni

La cerere
MDL'000

Mai puin
de 3 luni
MDL000

Dc la 3 luni
pn la lan
MDL000

De la 1 la 5
ani
MDL'000

Mai mult
de 5 ani
MDL000

Total
MDL000

996
1,511
338.560

28.060
6.286
250.435

24.557
590.048

148.121
110.479

22,763
574.29453

29.056
203.238
1.290.096

341,066

284,781

614,606

258,600

23,337

1,522,390

La cerere
MDL000

Mai puin
de 3 luni
MDL000

De la 3 luni
pn la lan
MDL000

De la 1 la 5
ani
MDL000

Mai mult
de 5 ani
MDL000

Total
MDL000

1.932
311.404

35.381
3.078
173.413

13.375
17.906
543.682

80.958
80.341

19.880
209

50.688
121.822
1.109.049

313,336

211,872

574,963

161,299

20,089

1,281,559

Tabelele de mai jos arat expirarea contractelor dupa scaden a obligaiunilor contingente i angajamentelor:

MDL000

Mai mult
de 5 ani
MDL000

Total
MDL'000

51.445

34.443

124.963

39,075

51,445

34,443

124,963

La 31 decembrie 2011

Mai puin de
3 luni
MDL'000

De la 3 luni
pn la lan
MDL000

De la 1 la 5
ani
MDL000

Mai mult
de 5 ani
MDL000

Total
MDL000

Angajamente i garanii

36.141

31.138

39.484

1.152

107.915

36,141

31,138

39,484

1,152

107,915

La 31 decembrie 2012

Mai puin de
3 luni
MDL000

De la 3 luni
pn la lan
MDL000

De la 1 la 5
ani

39.075

Angajamente i garanii

Banca se ateapt c nu toate datoriile sau obligaiile sale contingente vor fi ncasate nainte de expirarea
obligaiilor.
37. Evenimente ulterioare datei bilanului
Nu au a\nt loc evenimente ulterioare datei bilanului.