Sunteți pe pagina 1din 7

coala gimnaziala Mihai Vod, Mihai Viteazu

Aviz ef comisie,
Profesor : Popovici Elena Daniela
Disciplina : Limba francez
..
Clasa a VII-a, L2
Nr. de ore pe sptmn: 2 ore
Manual: Jana Grosu, Claude Dignoire, Mthode Dialogue, ed. Aramis

Aviz director,
.

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul colar 2012-2013
SEM I

Nr. Unitatea de
crt nvare

Coninuturi ale U..

Evaluare

Unitatea 1

Tema: Universul personal


Funcii comunicative ale limbii:
-a exprima sentimente (satisfacia, bucuria)
-a situa n timp, a relata la prezent, viitor apropiat
Elemente de construcie a comunicrii:
-substantivul (genul i numrul)
-adjectivul calificativ, posesiv i demonstrativ
-pronumele
-verbul (conjugarea verbelor pronominale uzuale
de grupa I, conjugarea verbelor de gr. I, II i III, la
indicativ prezent, viitorul apropiat, imperativul,
expresii uzuale la forma negativ i interogativ,
expresii verbale impersonale, nvate n clasele a
V-a i a VI-a)
Tema :
Universul personal : date personale
Elemente de cultur i civilizaie: nume si
prenume; monumente din Paris;
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : saluturi, date personale ;
2. fonetic i ortografie : lenchanement;

Faisons
connaissance

Competene
specifice
vizate
Aprofundarea, fixarea i folosirea
corect a cunotinelor achiziionate
anterior (clasele V-VI) n contexte de
utilizare a limbii

Nr. de
ore

Spt

S1
S2

1.2 Identificarea sensului global al


6
unui mesaj simplu/ al unei conversaii
uzuale, articulat (e) clar
2.2 Formularea de ntrebri simple n
situaii de comunicare uzual
2.3 Prezentarea n propoziii simple

S3
S4
S5

Observaii

3. gramatic : prepoziia de loc de,


conjuncii de coordonare;
Funciile comunicative ale limbii: a se prezenta,
a relata activiti;

Unitatea 2
la ferme

Unitatea 3
On fait du
jardinage

Tema :
Mediul nconjurtor: animale
Elemente de cultur i civilizaie: fermele din
Frana; cntece i poezii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : animalele de la ferm, meserii ;
2. fonetic i ortografie : omonime: et/est
3. gramatic : genul substantivelor
(animale), numeralul ordinal de la 60 la
100; omiterea articolului partitiv;
Funciile comunicative ale limbii: a se prezenta,
a saluta; a exprima sentimente; a exprima
cantitatea

Tema :
Mediul nconjurtor: plante
Elemente de cultur i civilizaie: grdinile din
Frana; cntece i poezii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : legume, fructe, ustensile de

de oameni, locuri, activiti


3.3 Selectarea dintr-un text a
informaiilor necesare rezolvrii unei
sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date
i informaii personale
5.1. Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
spaiul francofon.
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i
rar
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
mesaj oral articulat clar si rar
2.2 Formularea de ntrebri simple n
situaii de comunicare uzual
3.3 Selectarea dintr-un text a
informaiilor necesare rezolvrii unei
sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
4.2 Redactarea unor enunuri simple
cu valoare imperativ pentru situaii
uzuale
5.1 Manifestarea interesului pentru
protejarea florei
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i
rar
1.4 Executarea de instruciuni rostite
clar i rar
2.2 Formularea de ntrebri simple n

S6
S7
S8

S9
S10
S11

grdinrit ;
2. fonetic i ortografie : accentul grav;
3. gramatic : viitorul simplu; adverbe de
timp; gradele de comparaie ale
adjectivului;
Funciile comunicative ale limbii: a compara
caliti; a cere i a da informaii practice;
5

Unitatea 4
Larbre de Nol

Bilan

SEM II
Nr. Unitatea de

Tema :
Obiceiuri i tradiii: srbtori tradiionale;
Elemente de cultur i civilizaie: Crciunul n
Frana; cntece i poezii;
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : ornamente de Crciun;
2. fonetic i ortografie : accentul ascuit;
3. gramatic : viitorul simplu (verbe
auxiliare);
Funciile comunicative ale limbii: a exprima
preferine, a relata activiti la viitor, a exprima
sentimente;
Tema :
Universul personal
Mediul nconjurtor
Obiceiuri i tradiii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : plante, animale, srbtori;
2. fonetic i ortografie : accentele;
3. gramatic : viitorul simplu;
Funciile comunicative ale limbii: a compara
caliti, a relata activiti la viitor, a exprima
sentimente;

Coninuturi ale U..

situaii de comunicare uzual


3.1 Recunoaterea temei unui text pe
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
3.3 Selectarea dintr-un text a
informaiilor necesare rezolvrii unei
sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
4
mesaj oral articulat clar i rar
2.3 Prezentarea n propoziii simple
de oameni, locuri, activiti
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
3.2 Identificarea sensului global al
unui text scurt
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
srbtori n spaiul francofon
Aprofundarea i folosirea corecta a
cunotinelor achiziionate n
contexte/situaii de utilizare a limbii

Competene

Nr. de

S12
S13

S14

Spt

Observaii

crt

nvare

Unitatea 5
La Plante
Bleue se
prsente

Unitatea 6
Au thtre

specifice
ore
vizate
Tema :
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
6
Mediul nconjurtor
mesaj oral articulat clar i rar
Elemente de cultur i civilizaie: obiective
2.1 Utilizarea corect a intonaiei n
turistice; cntece i poezii
enunuri afirmative, negative,
Elemente de construcie a comunicrii:
interogative, exclamative
1. lexic : formele de relief, ecologia,
3.2 Identificarea sensului global al
activiti ;
unui text scurt
2. fonetic i ortografie : legtura (la liaison) 4.1 Redactarea de texte scurte
3. gramatic : perfectul compus al verbelor
folosind relatori simpli
de grupa I conjugate cu auxiliarul avoir, 5.1 Manifestarea interesului pentru
adverbele de timp;
cunoaterea unor aspecte legate de
Funciile comunicative ale limbii: a exprima
srbtori n spaiul francofon
sentimente; a relata evenimente la trecut, a situa n
timp; a cere i a da indicaii de orientare;
Tema :
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
Oameni i locuri: obiective culturale
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i
Incursiuni n lumea artei: personaje ndrgite;
rar
Elemente de cultur i civilizaie: literatura
2.1. Utilizarea corect a intonaiei n
francez; cntece i poezii
enunuri afirmative, negative,
Elemente de construcie a comunicrii:
interogative, exclamative
1. lexic : teatrul ;
2.3 Prezentarea n propoziii simple
2. fonetic i ortografie : legtura (la
de oameni, locuri, activiti
liaison);
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
3. gramatic : perfectul compus al verbelor
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
de grupa II conjugate cu auxiliarul avoir; 3.3 Selectarea dintr-un text a
adverbele de timp; gradele de comparaie
informaiile necesare rezolvrii unei
ale adjectivului, fraza exclamativ;
sarcini de lucru simple
Funciile comunicative ale limbii: a compara
4.1 Redactarea de texte scurte
caliti; a exprima preferine;a exprima
folosind relatori simpli
sentimente; a descrie un personaj;
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
gastronomie n spaiul francofon

S15
S16
S17

S18
S19
S20

Unitatea 7
On fait du
camping

Unitatea 8
A la
bibliothque

Unitatea 9

Tema :
Oameni i locuri: obiective turistice i culturale;
Elemente de cultur i civilizaie: orae din Frana;
cntece i poezii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : activiti de petrecere a timpului
liber, ustensilele de camping;
2. fonetic i ortografie : intonaia;
3. gramatic : perfectul compus al verbelor
de grupa III conjugate cu auxiliarul
avoir; pronumele personale
complemente;
Funciile comunicative ale limbii: a cere i a da
informaii practice; a exprima preferine;

Tema :
Incursiuni n lumea artei
Elemente de cultur i civilizaie: literatur pentru
copii; cntece i poezii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : cri, tipuri de discursuri literare ;
2. fonetic i ortografie : omonime;
3. gramatic : cazul dativ; pronumele
personale complemente;
Funciile comunicative ale limbii: a descrie un
personaj, a exprima preferine;

Tema :
Oameni i locuri: obiective culturale

1.2 Identificarea sensului global al


6
unui mesaj simplu/ al unei conversaii
uzuale, articulat (e) clar
1.4 Executarea de instruciuni rostite
clar i rar
2.2 Formularea de ntrebri simple n
situaii de comunicare uzual
2.3 Prezentarea n propoziii simple
de oameni, locuri, activiti
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
4.2 Redactarea unor enunuri simple
cu valoare imperativ pentru situaii
uzuale
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
srbtori n spaiul francofon
( monumente din Frana )
1.2 Identificarea sensului global al
8
unui mesaj simplu/ al unei conversaii
uzuale, articulat (e) clar
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
mesaj oral articulat clar si rar
2.2 Formularea de ntrebri simple n
situaii de comunicare uzual
2.3 Prezentarea n propoziii simple
de oameni, locuri, activiti
3.3 Selectarea dintr-un text a
informaiile necesare rezolvrii unei
sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i

S21
S22
S23

S24
S25
S26
S27

S28
S29

Sptmna
coala altfel

Au carnaval

Unitatea 10
Le sport de A
Z

Elemente de cultur i civilizaie:festivaluri


franceze; cntece i poezii
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : costume, activiti ludice ;
2. fonetic i ortografie : omonime;
3. gramatic : perfectul compus al verbelor
conjugate cu auxiliarul tre; cazul
genitiv;
Funciile comunicative ale limbii: a descrie un
personaj, a cere i a da informaii;

rar
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
mesaj oral articulat clar i rar
2.3 Prezentarea n propoziii simple
de oameni, locuri, activiti
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
3.2 Identificarea sensului global al
unui text scurt
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date
i informaii personale
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
srbtori n spaiul francofon
(literatura i filmul francez)
Tema :
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
Universul personal
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i
Elemente de cultur i civilizaie: sportivi francezi; rar
cntece i poezii
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
Elemente de construcie a comunicrii:
mesaj oral articulat clar i rar
1. lexic : sporturi ;
2.3 Prezentarea n propoziii simple
2. fonetic i ortografie : reguli de
de oameni, locuri, activiti
pronuntie- sistematizare;
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
3. gramatic : perfectul compusbaz de titlu i/sau imagini nsoitoare
sistematizare; femininul substantivelor;
3.2 Identificarea sensului global al
faire de/ jouer de, adjectivul demonstrativ; unui text scurt
Funciile comunicative ale limbii: a exprima
4.1 Redactarea de texte scurte
sentimente, a exprima preferine
folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date
i informaii personale
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de

S30

S 31
S 32
S 33

Bilan final

Tema :
Universul personal
Mediul nconjurtor
Oameni i locuri
Elemente de construcie a comunicrii:
1. lexic : plante i animale; obiective turistice
i culturale;
2. fonetic i ortografie : sunetele limbii
franceze;
3. gramatic : viitorul simplu, perfectul
compus;
Funciile comunicative ale limbii: a exprima
preferine; a relata activiti la prezent, trecut,
viitor, a descrie un personaj;

srbtori n spaiul francofon


(literatura i filmul francez)
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor 6
dintr-un mesaj simplu, articulat clar i
rar
1.3 Selectarea informaiilor dintr-un
mesaj oral articulat clar i rar
2.3 Prezentarea n propoziii simple
de oameni, locuri, activiti
3.1 Recunoaterea temei unui text pe
baz de titlu i/sau imagini nsoitoare
3.2 Identificarea sensului global al
unui text scurt
4.1 Redactarea de texte scurte
folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date
i informaii personale
5.1 Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte legate de
srbtori n spaiul francofon
(literatura i filmul francez)

S 34
S 35
S36

S-ar putea să vă placă și