Sunteți pe pagina 1din 11

ANGHEL MAGDALENA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CARACAL


STRADA NICOLAE TITULESCU NR. 46
PROIECT DE PROGRAMA
PRIETENUL MEU, CALCULATORUL
In conditiile actuale ale exploziei informationale, s-a perceput din ce in ce mai mult la toate varstele necesitatea largirii
mijloacelor de cunoastere si comunicare. Calculatorul influenteaza evolutia copilului si a procesului de invatamant, el fiind introdus ca
mijloc de invatamant si de instruire programata in intreg sistemul. In invatamantul prescolar poate fi utilizat la toate categoriile de
activitate sau ca activitate optionala, conform unei planificari riguros intocmite. Acest optional, l-am desfasurat pe parcursul a doua
generatii de copii, gradinita dispunand de cinci calculatoare, o bogata biblioteca de soft educational pentru toate categoriile de
activitate. Incepand cu grupa mica si pana la grupa mare-pregatitoare, am intocmit planificari pe categorii de varsta, activitatea de baza
ramanand jocul didactic pe calculator. Jocurile pot fi alese de catre educatoare in functie de softul de care dispune, obiectivele de
realizat fiind in corelatie cu cele ale programei prescolare, cu aplicatii diverse.

OBIECTIVE CADRU:
1. CUNOASTEREA PARTILOR PRINCIPALE ALE COMPUTERULUI SI A MODULUI LOR DE
UTILIZARE
2. DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE UTILIZARE SI INVESTIGARE PROGRAMATA A
CUNOSTINTELOR INSUSITE IN CADRUL ACTIVITATILOR COMUNE
3. DEZVOLTAREA CAPACITATII DE OPERARE SI INVESTIGARE INDEPENDENTA PE
CLACULATOR PRIN ELABORAREA UNOR STRATEGII DE LUCRU

PROIECT DE PROGRAMA-PRIETENUL MEU, CALCULATORUL


GRUPA MICA
OBIECTIVE CADRU
1. CUNOASTEREAPARTILOR PRINCIPALE ALE COMPUTERULUI SI A MODULUI DE UTILIZARE
OBIECTIVE DE
CONTINUT
TEMA
REFERINTA
1.
Sa
cunoasca
partile -prescolarul rccunoaste si Sa cunoastem
principale ale calculatorului
denumeste unitatea centrala, calculatorul
monitor, tastatura si mouse;

MIJLOC DE
REALIZARE
observare directa
exercitii

2. Sa cunoasca masuri de
protectie a sanatatii si siguran
tei in folosirea calculatorului

Cum trebuie
sa ne jucam la
calculator? Ce
nu trebuie sa
facem?
Eggs
Sky

observare directa

Mario
Word

jocuri didactice

3.Sa foloseasca butoane de la


mouse, monitor, unitatea cen
trala;
4.Sa foloseasca taste cu sageti,
tastele ENTER, ESCAPE
TAB, SPACE

-pastrarea distantei
corespunzatoare fata de moni
tor, a unei pozitii corecte;
-siguranta fata de sursa de
alimentare electrica;
-joc de manevrare a mouseului;
-acumularea de puncte, recompense sonore sau luminoase;
-taste specifice pentru
intrarea, desfasurarea,
iesirea din joc;

jocuri
didactice

STANDARDE
CURRICULARE
-cuonasterea denumirii partilor
componente;
-intelegerea rolului fiecarei parti
a calculatorului;
-cunoasterea unor masuri de pro
tectie si de siguranta a copilului
si a programelor calculatorului;
-utilizarea corecta a partilor calculatorului;
-dezvoltarea atentiei, a dexteritatiisi coordonarii ochi-monitormouse;
-folosirea corecta a tastelor in
functie de regulile jocului;

OBIECTIV CADRU
2.DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE UTILIZARE SI INVESTIGARE
CUNOSTINTELOR INSUSITE IN CADRUL ACTIVITATILOR COMUNE
OBIECTIVE DE
REFERINTA
1.Sa cunoasca (exploreze)
cunostinte insusite in cadrul
activitatilor de cunoasterea
mediului

CONTINUT

-imagini reprezentand diferite medii de viata familiare co


piilor, unde pot intalni prin
accesare diferite procese,
fenomene;
2.Sa utilizeze cunostintele si de -copilul va selecta multimi
prinderile insusite in cadrul
dupa criteriile cerute (forma,
activitatilor matematice
marime, culoare, etc.), desenarea si colorarea lor in programul PAINT
3.Sa utilizeze cunostintele
--jocuri de recunoastere si
insusite la educarea limbajului tastare a literelorprin confirmare sonora si cu imagini su
gestive;
-vizionarea unor filme cu
povesti accesibile pe CD
4.Sa utilizeze cunostintele si de -desen in programul PAINT
prinderile insusite in cadrul
cu figuri geometrice, coloraactivitatilor artistico-plastice
rea suprafetelor inchise;

TEMA

PROGRAMATA

MIJLOC DE
REALIZARE
Joc didactic cu
diferite aplicatii

STANDARDE
CURRICULARE
-dezvoltarea curiozitarii
epistemice prin explorarea unor
domenii din mediul inconjurator
familiare copiilor;

Sea
Mathematics
Deseneaza,
coloreaza

joc didactic cu
sarcini specifice

Taste
Desene animate

Joc didactic
CD-uri cu povesti
Desene animate-

-dezvoltarea gandirii lgice;


-recunoasterea numerelor;
-formarea de multimi dupa
criteriile cerute;
-verbalizarea actiunilor;
-insusirea si pronuntarea corecta a sunetelor exersarea
sunetelor sau a grupurilor de sunete pronuntate deficitar,
expresivitarea limbajului;

Omul de
zapada
Iarba
Casuta

Utilizarea
programului
PAINT

Farm

-insusirea unor tehnici simple


ale programului PAINT;
-dezvoltarea deprinderilor
artistice;

OBIECTIV CADRU
3. DEZVOLTAREA CAPACITATII DE OPERARE SI INVESTIGARE INDEPENDENTA PE CALCULATOR
PRIN ELABORAREA UNOR STRATEGII DE LUCRU
OBIECTIVE DE
CONTINUT
REFERINTA
1.Sa aleaga si sa desfasoare un -actiuni care necesita parcurjoc folosind taste, strategii gerea unor etape de lucru, de
specifice
pasirea unor
obstacole,acumularea de pun
cte;

TEMA

MIJLOC DE
REALIZARE

Word
Blocks

STANDARDE
CURRICULARE
-folosirea unor taste specifice,
strategii de lucru, alegerea variantei corecte;
-dezvoltarea memoriei vizuale, a
gandirii logice;

GRUPA MIJLOCIE
OBIECTIV CADRU
1.CUNOASTEREA PARTILOR PRINCIPALE ALE COMPUTERULUI SI A MODULUI DE
UTILIZARE
OBIECTIVE DE
REFERINTA
Sa cunoasca sa si sa denumeas
ca partile principale ale calculatorului
2. Sa cunoasca masuri de
protectie a sanatatii si siguran
tei in folosirea calculatorului

CONTINUT

TEMA

-pariti componente: monitor,


mouse, tastatura, unitatea
centrala CD-rom

Cum se
numeste si la ce
foloseste?

--timpul utilizarii calculatoru


lui trebue dozat;
-distanta optima fata de
monitor;

Cum, cat
trebuie sa ne
jucam la
calculator?

MIJLOC DE
REALIZARE
observare directa
exercitii

Exercitii la
calculator

STANDARDE
CURRICULARE
-cuonasterea denumirii partilor
componente, ale calculatorului,
-intelegerea rolului fiecarei parti
a calculatorului si a modului de
utilizare a acestora;
-asigurarea conditiilor de siguranta si protectie;
-insusirea unor reguli de
utilizaresi operare;

3.Sa foloseasca butoane de la


mouse, monitor, unitatea cen
trala;

4.Sa cunoasca si sa utilizeze


anumite operatii de intrare si
iesire in programe, jocuri, folo
sind tastatele ESC, ENTER,
taste cu sageti

-neinterventia in cazul
blocarii calculatorului;
-joc de manevrare a mouseului;
-click sau double-click pentru
a intra intr-un joc, director,
fisier;
-inchiderea, deschiderea calculatorului;
-minimizarea, maximizarea
ferestrelor, inchiderea lor;
-accesarea tastelor ENTER,
ESCAPE, Y/N/Q pentru inTrareasau iesirea din program, SPACE, ALT, pentrua
realiza sarcinile jocului;

B& arrows
Eggs
Balls

Exercitii
Jocuri de
manevrare a
mouse-ului

-folosirea unor operatii si coduri


de intrare si iesire din programe
-deschiderea, inchiderea
ferestrelor;

Sea
Math
Mario
Lion King

lucrul in
programe
jocuri didactice

-intarea-iesirea din programe,


jocuri;
-trecerea la un nivel superior, re
guli de joc, accesare START,
SHUT DOWN;

OBIECTIV CADRU
2. DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE UTILIZARE SI INVESTIGARE PROGRAMATA A
CUNOSTINTELOR INSUSITE IN CADRUL ACTIVITATILOR COMUNE
OBIECTIVE DE
REFERINTA
1.Sa utilizeze cunostintele insu
site in cadrul activitatilor matematice

CONTINUT
-asezarea numerelor in sir
crescator ;
alcatuirea de multimi dupa
criteriile cerute;

TEMA
Sea
Math
Mathematics

MIJLOC DE
REALIZARE
Exercitii
Joc didactic
Rezolvarea unor
fise de lucru

STANDARDE
CURRICULARE
-dezvoltarea gandirii logice;
-verificarea prin feed-back;
-afisarea rezultatelor obtinute;
-reluarea jocului evitand greseli
le facute anterior;
-trecerea la un invel superior;

2.Sa utilizeze cunostintele insu


site la educarea limbajului

3.Sa utilizeze cunostintele


insusite la limba moderna

4.Sa utilizeze cunostintele insu


site la activitatile de cunoasterea mediului

-jocuri de tastare a literelor,


cuvinte simple, insotite de
imaginea lor;
-taste, coduri de intrare in
jocuri, programe;
-pronuntarea corecta a unor
sunete specifice limbii
engleze;
-pronuntarea corecta a
cuvintelor;
-auditii CD
-aspecte din mediul ambiant
cunoscut;-copilul provoaca
actiuni, fenomene pe care le
percepe in mod direct;

Taste
Farm
Word

Jocuri didactice
Tastare in
WORDPAD

-recunoasterea si tastarea literelor;


-scrierea si citirea unor cuvinte
simple din jocuri, programe;

-Spell it!
Farm
Word

Jocuri didactice
CD cu cantece

-formarea unei pronuntii


corecte;
-imbogatirea vocabularului cu
cuvinte si expresii in limba
engleza;

Farm
My body

Joc didactic de
Explorare a
mediului inconjurator

-cunoasterea unor actiuni, activi


tati, fenomene;
-interventia copilului in desfasurarea unor evenimente;

OBIECTIV CADRU
3.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE OPERARE SI INVESTIGARE INDEPENDENTA LA CALCULATOR,
ELABORAREA UNOR STRATEGII DE LUCRU
OBIECTIVE DE
REFERINTA
1.Sa realizeze strategii simple
pentru rezolvarea unor proble
me, jocuri
3.Evaluarea unor lucrari si

CONTINUT

TEMA

-sarcini de joc, presupunand


trecerea unor obstacole,
acumularea de puncte,
trecerea la un invel superior;

Trolls
Dyna
Puzzle

-desene

Peisaj

MIJLOC DE
REALIZARE
Jocuri didactice
Jocuri distractive

Programe in

STANDARDE
CURRICULARE
-acumularea unor puncte
-actiunea asupra unor fapte, intamplari;
-realizarea unei strategii de
lucru;
--afisarea lucrarilor, punctajelor

folosirea unor jocuri cu caracter reconfortant

-texte simple;
-jocuri distractive;

Constructii
Blacks

PAINT
M.WORD

:Clubul micilor informaticieni


-schimb cu alte grupe de lucru;

GRUPA MARE-PREGATITOARE
OBIECTIV CADRU
1.CUNOASTEREA PARTILOR PRINCIPALE ALE COMPUTERULUI SI A MODURILOR DE UTILIZARE
OBIECTIVE DE
REFERINTA
1.Sa cunoasca si sa denumeasca partile principale ale calculatorului
2.Sa cunoasca masuri de protectie a sanatatii si sigurantei
in folosirea calculatorului

3Sa foloseasca butoane de la


mouse, monitor, unitatea
centrala, imprimanta, Cdrom,
boxe;

CONTINUT

TEMA

MIJLOC DE
REALIZARE
Exercitii de
recunoastere

-monitor, mouse, unitatea


centrala, tasttura,
imprimanta, CDrom

Prietenul meu,
calculatorul

-utilizarea calculatorului pen


tru un timp optim, pastrarea
pozitiei corecte si a distantei
corespunzatoare fata de moni
tor;-neinterventia in cazul
blocarii calculatorului;
izolarea (mascarea) locurilor
unde se afla reteaua electrica
-mouse-ul se utilizeaza pentru a accesa programe cu
click, double-click,
minimizarea ferestrelor,
maximizarea lor, lucrul alternativ prin schimbarea feres-

Cum sa ne
jucam la
calculator, ce
avem voie si ce
nu sa facem?:

Explicatia
Demonstratia
Exercitiul

Inchide,
deschide
calculatorul

Exercitii
Inchiderea,
deschiderea
calculatorului
Intrare-iesire din
programe, jocuri

STANDARDE
CURRICULARE
-sa recunoasca si sa denumeasca
partile componente ale calculato
rului;
-sa cunoasca rolul si modul de
operare cu acestea;
-asigurarea unui climat de siguranta si securitate;
-insusirea unor tehnici corecte
de utilizare a calculatorului;
-solicitarea interventiei educatoa
rei cand este cazul si
supravegherea permanenta a
copiilor;
-utilizarea independenta a calculatorului, intrari, iesiri din programe;
-utilizarsea CD-urilor, dischetelor;
-pornirea si inchiderea corecta a

trelor deschise, jocuri;

4.Sa foloseasca taste specifice:


ESCAPE, ENTER, ESCAPE,
Y/N/Q, taste cu sageti, shift,
caps lock

-taste specifice pentru intrari


iesiri din programe,jocuri,
editare, copiere, tab;

Dizzy
Wolfeed
Scriem poezii

Exercitii
Editari de texte
jocuri

calculatorului;
rccunoastera iconurilor pe
desktop;
accesarea fisierelor, directorilor;
-cunoasterea semnificatiei
tastelor si a modului lor de
utilizare;
-folosirea acestora in cadrul
jocurilor, programelor sau a
compozitiilor proprii;

OBIECTIV CADRU
2.DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE UTILIZARE SI INVESTIGARE PROGRAMATA A CUNOSTINTELOR
INSUSITE IN CADRUL ACTIVITATILOR COMUNE
OBIECTIVE DE
CONTINUT
REFERINTA
1. Sa utilizeze cunostintele -tastare litere, cuvinte, propo
insusite in cadrul activitatilor zitii si citirea lor, stergere, uti
de educarea limbajului
lizarea unor inscrisuri si
culori;
-editarea unor texte, poezii,
ghicitori, povesti, compozitii
proprii

2.Sa utilizeze cunoastintele in


susite in cdrul activtatilor de
cunoasterea mediului

-reprezentari corecte despre


mediul inconjurator mai
putin cunoscut, alte medii de

TEMA
Word
Scriem
povesti, poezii,
ghicitori

Farm
Fire
STARLITE

MIJLOC DE
REALIZARE
Jocuri didactice
cu sarcini
specifice
Editare de texte
simple

STANDARDE
CURRICULARE
-deschiderea unui document si
redactarea unui text;
-selectarea unor cuvinte, folosirea de culori, bold;
-redactarea unui text pe desene
executate de copii(ilustrarea
textului cu desenele lor);
-copierea, imprimarea lucrarilor
executate;

Jocuri
strategice

-stimularea curiozitatii epistemo


logice;
-elaborarea unor strategii de lu-

3.Sa utilizeze cunostintele insu


site in cadrul activitatilor matematice

4.Sa utilizeze cunostintele insu


site in cadrul activitatilor artis
tico-plastice

viata;
-folosirea tastelor numerice;
-ordonarea numerelor in sir
crescator, descrescator;
-raportarea cantitatii la numar si a numarului la cantitate;
-constituirea de multimi dupa criteriile cerute;
-rezolvarea de exercitii de adunare si scadere;
-citire si rezolvare de probleme ilustrate;
-constructii si jocuri logice cu
figuri geometrice;
-operatii matematice
executate la calculatorul com
puterului;
-citirea ceasului de la calculator;
-exercitii de formare a
intregului, masurarea
capacitatii vaselor, etc.
-desen in programul PAINT,
cu ajutorul mouse-ului;
-desen cu figuri geometrice;
-combinatii de culori pentru
a obtine diferite nuante;
-jocuri de linii;

Sea:
Mathematics
Farm
Tobes

Jocuri didactice
Taste numerice

Desenam la
calculator
Tablou de
primavara
Covorasul
Vestimentatie

Programul
PAINT

cru, alegerea variantei optime;


-dezvoltarea gandirii logice;
-elaborarea unor strategii de lucru;
-alegerea optiunilor de lucru;
-dezvoltarea spiritului de
competitie;
-acumularea de puncte, bonusuri;
-evidenta clasamentului;

-dezvoltarea deprinderii de a desena cu ajutorul mouse-ului;


-folosirea unor tehnici de desen
si colorare specifice programulu
lui (spary, colorarea suprafetelor inchise);

-combinatii de tehnici;

--organizarea spatiului plastic,


respectarea proportiilor;

5.Sa utilizeze cunostintele insu


site in cadrul activitatilor insu
site la limba moderna

-exersarea pronuntiei si imbogatirea vocabularului;


-vizualizarea cuvintelor si
asocierea cu imaginea corespunzatoare;
-tastarea de cuvinte simple;
-completarea unor cuvinte in
jocuri de tip spell it,
trivia
-audierea de CD-uri cu cante
ce sau vizionarea desenelor
animate

Spell it
Trivia

Jocuri
Filme
Videoclipuri

-formarea unei pronuntii corec


te;
-activizarea si imbogatirea vocabularului;
invatarea unor expresii;
-formarea simtului limbii;

6.Sa utilizeze cunostintele


insusite in cadrul educatiei
muzicale

-audierea unor cantece accesibile;


-accesarea de semne reprezen
tand note muzicale,
cunoasterea timbrului
deferitelor instrumente
muzicael;
-compunerea de cantece simple prin programe specifice;

Invatam sa
cantam
Mica
orchestra

Jocuri didactice
Jocuri distractive

-dezvoltarea auzului fonematic,


a capacitatii de a diferentia sunete muzicale, timbrul diferitelor instrumente muzicale;
-dezvoltarea simtului ritmului;
-relaxarea prin terapia muzicii;

OBIECTIV CADRU
3.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE OPERARE SI INVESTIGARE INDEPENDENTA PE CALCULATOR
PRIN ELABORAREA UNOR STRATEGII DE LUCRU

OBIECTIVE DE
REFERINTA
1.Sa realizeze strategii simple
pentru rezolvarea unor proble
me, jocuri

2Solicitarea sprijinului in
timpul lucrului
3.Evaluarea unor lucrari si
folosirea unor jocuri cu caracter reconfortant

CONTINUT

TEMA

MIJLOC DE
REALIZARE
Jocuri didactice
Jocuri distractive

STANDARDE
CURRICULARE
-acumularea unor puncte;
-interventia asupra cuesului desfasurarii unor fapte, intamplari;
-realizarea unui scenariu de lucru;
-intreceri in echiope si
individual;
-anticiparea rezultatelor;
-stocarea, evidenta punctajelor
acumulate, comparare, clasificare;

-sarcini de joc presupunand


trecerea unor obstacole, acumularea de puncte;
-trecerea la un nivel superior
-elaborarea unor strategii de
lucru;
-rezolvarea unor jocuri
problematizate gen puzzle;
-orientare spatiala;
-jocuri logice;
-intreceri cu calculatorul;

Doots
Tick-logic
Jigsawed
Sah

-ajutor, sprijin, monitorizare


pentru utilizarea corecta a
tastelor, intelegerea regulilor
si a sarcinilor jocului.
-desene, peisaje, tablouri;
-texte simple, poezii,
ghicitori;
-povesti ilustrate;
constructii:
-jocuri distractive, sportive;
-jocuri logice;

Hearts
Ccoloris

Jocuri didactice

-solicitarea sprijinului pentru


realizarea sarcinilor jocului;
-favorizarea lucrului in echipa.

Scena din
poveste
Modele de
rochite
Micul
arhitect
Sah
Tir

Programe in
PAINT,
MICROSOFTWORD

-afisarea lucrarilor,
Clubul micilor informaticieni
-schimb cu alte grupe de lucru;
-editarea unei reviste proprii cu
lucrarile realizate

EDUCATOARE
ANGHEL MAGDALENA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CARACAL