Sunteți pe pagina 1din 2

________________________

________________________
j20/
/
NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAIILE FINANCIARE ANUALE
I. Active imobilizate
Situaia activelor imobilizate se afl n anexa 40 la bilan
Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat liniar.
Denumirea
elementului
de imobilizare
Instal.teh. masini

Valoare bruta
Sold la inceputul
exercitiului financiar

Amortizari si ajustari

Cedari si
transferuri

Cresteri
0

Sold la sf.
Sold la inceputul
Ajustari inregistrate
Exercitiului financiar exercitiului financiar in cursul ex financiar Reduceri sau reluari
0

Sold la sf.
Ex.fin.

II. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli nu este cazul


III. Repartizarea profitului
In anul 2014, SC _____________________
profit/pierdere_____________ lei.

SRL

inregistrat

IV. Analiza rezultatului din exploatare


Indicatorul
Cifra de afaceri
1
Costul bunurilor vandute
2
Cheltuielile activitatii de baza
3
Cheltuielile activitatii auxiliare
4
Cheltuieli indirecte de productie
5
Rezultatul brut aferent CA nete
6
Cheltuieli de desfacere
7
Cheltuieli generale de administratie 8
Alte venituri din exploatare
9
Rezultatul din explotare
10

2013

2014

V. Situaia creanelor i datoriilor


Creanele societii cifreaz ___________ lei din care:
- Clienti
___________ lei
- Sume de recuperat de Bugetul consolidat
___________ lei
- Debitori diversi
___________ lei
Termenul de lichidare a creanelor este sub un an, ele fiind recunoscute de
clieni.
Datoriile societii cifreaz ___________ lei din care:
- Furnizori
__________ lei
- Datorii la bugetul statului
__________ lei
- Datorii fata de asociati
__________ lei
- Alte datorii
__________ lei

Termenul de exigibilitate a datoriilor este sub un an.


SC ____________________________ SRL Calan mai are datorii cu termenul
de exigibilitate peste un an, in suma de _______________ lei, reprezentand alte
imprumuturi in lei.
VI. Principii, politici i metode contabile
Situaiile financiare simplificate au fost ntocmite n conformitate cu legea
contabilitii nr. 82/1991
VII. Aciuni i obligaiuni nu este cazul
VIII. Informaii privind salariaii
Nu au fost platite indemnizaii sau avansuri administratorilor.
Salariatii:
- numar mediu
______
- salarii de platit
______ lei
- cheltuieli cu asigurarile
______ lei
IX. Principalii indicatori economico-financiari
Nr
Crt.
Specificatie
Indic.
Lichid.
curente
1
2 Indic. Lichid. Imediate
3 Indic. Grad.de indatorare %
4 Indicat. Priv.acoperirea dob.
5 Viteza de rotatie a stocurilor
6 Nr zile de stocare
7 Viteza de rotatie a debitelor clienti
8 Viteza de rotatie a creditelor furnizori
9 Viteza de rotatie a activelor imobiliz
10 Viteza de rotatie a activ. Tot
11 Rentabilit. Cap. Angajat
12 Marja bruta din vanzari %

Nivel

X. Alte informaii
Sediul central este n loc. __________, str. _________ , bl. _______ , sc. __
ap._____, jud. Hunedoara.
Societatea nu are/ are deschise puncte de lucru.
Administrator,

ntocmit,
SC EXPCONT MARI SRL