Sunteți pe pagina 1din 28

Activitatea C.R.E.I.

„Daca un copil nu poate învăţa în felul în care îi predăm, atunci trebuie să îi predăm
în felul în care el poate învăţa.”
(Ivan Lovaas)

Responsabilitatile CREI
• Consultantă si consiliere in domeniul educatiei incluzive
• Asistentă pentru elevi, profesori, părinti, personal didactic si nedidactic etc. din
scolile de masă
• Consultantă si consiliere pentru cadre didactice, părinti, elevi/copii, cu privire la
dezvoltarea unei scoli incluzive
• Alte tipuri de servicii de asistentă /de sprijin educational(ă) în functie de nevoile
identificate la nivel judetean.

Servicii furnizate de CREI


Centrul ca punct de documentare şi informare :
* Legislaţie în domeniul educaţiei
* Regulamente transmise de M.Ed.C.
* Documente oficiale sau materiale informative promovate de centru şi aprobate de
M.Ed.C./ ISJ
*Materiale informative în domeniul educaţiei incluzive ( broşuri, pliante, etc. )
*Cărţi de specialitate sau materiale educaţionale
Centrul ca furnizor de servicii pentru educaţia incluzivă :
*Formare în domeniul educaţiei incluzive (în colaborare cu CCD )
*Consultanţă de specialitate ( învătământul în limbile minorităţilor naţionale, educaţia
copiilor cu dizabilităţi, acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate )
*Alte servicii speciale (recuperare şi terapie )
*Elaborare de materiale specifice
Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva are ca scop
Facilitarea accesului la o educaţie de calitate pentru copiii şi tinerii proveniţi din
grupuri dezavantajate, indiferent de etnie sau dezvoltare intelectuală, sprijin de
specialitate şi reabilitare prin implicarea comunităţii.
Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva promoveaza principiile si valorile

1
educatiei incluzive, ofera sprijin cadrelor didactice, parintilor si copiilor aflati in
dificultate, pentru a facilita participarea la educatie intr-un mediu scolar accesibil,
deschis si prietenos.

Structura C.R.E.I.

Profesorul de psihopedagogie specială este responsabil cu formarea în domeniul


educaţiei speciale şi lucrează cu :
• elevii care vin pentru recuperare/terapii specifice la CSEI
• profesorii din şcolile de masă care au nevoie de consultanţă şi sprijin
profesional în educaţia specială şi se adresează nouă
• părinţii care au nevoie de informaţii şi cunoştinţe pentru a sprijini
învăţarea
• părinţii care au nevoie de informaţii şi cunostinţe pentru a sprijini
învăţarea recuperarea propriilor copii şi se adresează CREI-ului
• toate persoanele care se ocupă de copil şi au nevoie de consultanţă şi
sprijin din partea CREI-ului.

Profesorul psihopedagog CREI este responsabil cu :


• Informare, consiliere şi sprijin de specialitate cadrelor didactice în domeniul
educaţiei incluzive (legislaţie,
documente metodice, cercetări).
• Folosind metode, procedee şi tehnici specifice, ajută la prevenirea şi diminuarea
factorilor care au
influenţă în:

2
-dobândirea stilului de viaţă sănătos;
-motivarea şi abilitarea socială;
-tulburările de comportament;
-tulburările de învăţare;
-managementul clasei;
-şcoala părinţilor.
• Elaborarea şi oferirea de materiale-suport în vederea îmbunătăţirii actului
educaţional.
• Oferirea modelelor de bună practică, prin dezbateri şi publicaţii.
• Informarea, consiliere şi sprijin de specialitate părinţilor în domeniul educaţiei
incluzive (relaţia elev-părinte-cadru didactic)
• Îndrumarea către alte instituţii specializate:
-cabinete logopedice;
-comisii de expertiză;
-cabinete medicale;
-ONG-uri.
• Consilierea familiilor privind problematica educaţiei elevilor.
• Organizarea şi participarea la lectorate şi şedinţe cu părinţii.
• Sprijinirea şi implicarea în participarea la viaţa şcolară şi extraşcolară.
• Folosind metode, procedee şi tehnici specifice, ajută la:
-responsabilizarea elevului în autocunoaştere;
-adaptarea la mediul şcolar;
-monitorizarea progresului elevilor.
• Susţinerea şi implicarea elevilor în participarea la viaţa şcolara şi extra-şcolară,
pentru o mai bună
relaţionare elev-părinte-cadru diactic.
• Elaborarea şi oferirea de materiale – suport în vederea îmbunătăţirii actului
educaţional.
• Identificarea nevoilor elevilor prin chestionare , focus grupuri, dezbateri, ateliere de
lucru.

Profesorul itinerant/ de sprijin CREI are misiunea :


• Să transforme în realitate dreptul la educaţie al fiecărui copil;
• Să diminueze barierele cu care se confruntă unii elevi în învăţare prin:
- formularea obiectivelor în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil;
-alegerea domeniilor de dezvoltare care să răspundă posibilităţilor elevului;

3
- elaborarea materialului didactic adecvat;
- încurajarea în permanenţă a rezultatelor;
• Să implice activ familia în procesul de educaţie şi instruire
• Să medieze situaţiile conflictuale părinte-copil-şcoală;
• Să menţina legătura şcoală-familie-comunitate;
• Să găseasca metode eficiente de evitare a abandonului şcolar;
• Să susţina şi să ajute copilul cu nevoi educative speciale.

Echipa C.R.E.I. 2009-2010:


GUNESCH LAURA Prof. Psiholog, Coordonator CREI, Grad didactic I
GHEORGHE ANCA Prof. Psihopedagogie speciala ,debutant
SECARIU LAURA Prof. Psihopedagogie speciala ,debutant
MICU MARIETA Prof. psihopedagog ,Grad didactic I
SANDU ADINA Prof. psihopedagog ,debutant
COADA NARCISA Prof. psihopedagog ,debutant
POTLOG ANDORINA Prof. psihopedagog ,definitivat
ISMAIL AIFER Prof. de sprijin/itinerant ,definitivat
COSTEA IRINA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
BALABAN MARINA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
LEU ALINA BOGDANA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
HAINAGIU IONELA Prof. de sprijin/itinerant, debutant
BRINZA IZABELA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
GHIOCEL CORINA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
BRINZEI DIANA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
STAMBULII ELENA Prof. de sprijin/itinerant ,Gradul II
GAVRILA MADITA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
ROTARU MARINELA Prof. de sprijin/itinerant ,definitivat
BADALACHE CATALIN Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
SOARE GEORGIANA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant
CHISAR ELENA Prof. de sprijin/itinerant ,definitivat
MARICA IULIA Prof. de sprijin/itinerant ,gradul II
LETA MARIA DANIELA Prof. de sprijin/itinerant ,debutant

4
Proceduri de obtinere a certificatului de orientare scolara si
profesionala

inapoi

1. Copilul/elevul este identificat de catre cadrul didactic de la grupa/ clasa.


2. Cadrul didactic ii intocmeste o fisa psihopedagogica care sa reflecte evolutia
scolara pana la data depistarii – trebuie mentionata inclusiv evolutia din anii scolari
anteriori.
3. Familia/ tutorele legal al copilului/ elevului obtine o adeverinta/ certificat medical de
la medicul de familie, in care trebuie obligatoriu mentionat istoricul medical al
copilului/ elevului. Medicul de familie va si elibera o trimitere catre specialistul de
neuropsihiatrie infantila.
4. Copilul/ elevul depistat este indrumat catre profesorul psiholog din cadrul
cabinetului interscolar de asistenta psihologica (din reteaua sistemului de
invatamant), unde i se face o evaluare psihologica (inclusiv calcularea QI), evaluare
este gratuita.
5. Cu actele de mai sus mentionate familia impreuna cu copilul/ elevul se va prezenta
la medicul specialist in neuropsihiatrie infantila, pentru obtinerea unei adeverinte
medicale in care se va preciza un diagnostic.
6. Copilul/ elevul dupa ce este evaluat de catre psihologul scolar si are celelalte
documente la dosar este programat la Comisia Interna de Evaluare Continua din
invatamantul special si special integrat. (comisia se intruneste in fiecare zi de marti a
saptamanii la Scoala speciala nr. 1 Constanta str. Semanatorului nr. 8), unde i se
elibereaza traseul educational care cuprinde serviciile educationale de sprijin de care
are nevoie copilul/elevul in cauza: scoala speciala sau scoala de masa.
7. Dupa ce obtine traseul educational copilul/ elevul este programat la Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta – serviciul de
evaluare complexa – copii (str. Decebal, nr. 22), pentru evaluarea finala si eliberarea
certificatului de orintare scolara si profesionala.
8. Certificatul de orientare scolara si profesionala odata eliberat, impreuna cu o
cerere prin care se solicita serviciile educationale recomandate in certificat se
depun :
a. Pentru invatamantul special la Scoala Speciala nr. 1 Constanta (str. Semanatorului
nr. 8) sau Scoala Speciala nr. 2 Constanta (str. Nicu Mandai, nr. 15), in functie de
domiciliul elevului.

5
b. Pentru invatamantul de masa cu servicii de sprijin la Centrul Judetean de Resurse
si de Asistenta Educationala Constanta (blv. Mamaia nr. 197).

Coordonator CREI,
LAURA GUNESCH

Telefoane utile

inapoi

D.G.A.S.P.C.
Comisia de evaluare complexa 0241.480.866

Scoala Speciala nr 1
Comisia de evaluare interna 0241.514.123

Centrul de Sanatate Mintala pentru copii si adolescenti


- asistent social 0241.503.456
- medici 0241.503.457

Centrul de sanatate Mintala pentru adulti


0241.503.178
0241.503.160

Centrul pentru Copii cu Autism Constanta


0241.486.850

Despre noi - C.R.E.I.

6
ARGUMENT

Într-o societate în care egalitatea de şanse este încă un slogan sau un deziderat, o
echipă de specialişti în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei speciale îşi propune
să dezvolte un program de acţiuni care să asigure accesul la educaţie al copiilor şi
tinerilor din grupuri dezavantajate.

SCURT ISTORIC

CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA (C.R.E.I.) Constanta a


luat fiinta in cadrul Proiectului Phare 2005 « Acces la educatie pentru grupurile
dezavantajate », la 1 septembrie 2007, avand locatia in Centrul Scolar pentru
Educatie Incluziva „Albatros” Constanta.
Crearea unui Centru de resurse pentru educatie incluziva este esentiala (d.p.d.v .
institutional) pentru asigurarea managementului resurselor si serviciilor de sprijin
educational si integrare specifica în domeniul educatiei incluzive.

7
Acest program ne ofera sansa proiectarii unui pachet de activitati ce pot sustine
strategic dezvoltarea prin educatie incluziva a educatiei. Educatia pentru toti a fost
definita (Salamanca, 1994) ca acces la educatie si calitate a acesteia pentru toti
copiii. Educatia pentru toti este o cerinta atât pentru politicile cât si pentru practicile
educationale.
Rolul esential al Centrului este acela al stabilirii conformitatii politicilor cu modelul
standardizat al scolii incluzive pe de o parte si garantarea conformitatii cu
standardele specifice ale practicilor educationale.
Ambele aspecte sunt subsumate principiilor incluziunii:

1. principiul drepturilor egale,


2. principiul unicitatii,
3. principiul diversitatii,
4. principiul accesului si participarii.

Spatiul axiologic al incluziunii este un spatiu tridimensional:

1. Dim.1. Dezvoltarea unor culturi incluzive


2. Dim.2. Dezvoltarea unor politici incluzive
3. Dim 3. Dezvoltarea unor practici incluzive

La 1 septembrie 2008, Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva Constanta a


fost preluat ca structura a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala - CJRAE, unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu
personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi coordonată
de Inspectoratul Şcolar Judetean Constanta.

Lista cabinetelor logopedice interscolare

Cabinetul logopedic interşcolar incinta CJRAE


Cabinetul logopedic interşcolar Scoala 28 "Dan Barbilian"
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 7 "Remus Opreanu"
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 12 "B.P.Hasdeu"
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 10 "Mihail Koiciu"
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 16 Constanta
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 2 "Grigore Moisil" Navodari
Cabinetul logopedic interşcolar Scoala nr 3 "Spiru Haret" Medgidia

8
Cabinetul logopedic interşcolar Gradinita "Ion Creanga" Medgidia
Cabinetul logopedic interşcolar Liceul Teoretic "Anghel Saligny" Cernavoda
Cabinetul logopedic interşcolar Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Harsova
Cabinetul logopedic interşcolar Grup Scolar "Carmen Sylva" Eforie Sud
Cabinetul logopedic interşcolar Gradinita nr 3 Mangalia
Cabinetul logopedic interşcolar Liceul Teoretic Baneasa

Lista psihologilor scolari din judetul Constanta

Aici harta cabinetelor scolare de asistenta psihopedagogica din judetul Constanta

1. ALEXANDRESCU ALEXANDRA
UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2003 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL TEHNIC TOMIS CONSTANŢA

2. ANGHEL GEORGETA
UNIVERSITATEA PROHUMANITAS
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI BUCURESTI
PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC BANEASA

3. APOSTU GETA
UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2004
MASTERAND ANUL II PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ”TECHIRGHIOL

4. ASIMINEI MINODORA
UNIVERSITATEA BUCURESTI,
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2007
-MASTERAND ANUL I– UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
MANAGEMENT EUCATIONAL PSIHOLOGIE
CŞ ŞCOALA NR.24 „ION JALEA”CONSTANTA

5. ATANASIU RALUCA
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

9
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2006 PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR „CARMEN SYLVA” EFORIE SUD

6. BĂIAŞU ALINA GABRIELA


UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 1999 PSIHOPEDAGOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL “ION BANESCU” MANGALIA

7. BĂLAN FLORINA NATALIA


UNIV. SPIRU HARET, BUCUREŞTI, 2004
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE/SOCIOLOGIE
UNIV. ANDREI ŞAGUNA, CONSTANŢA 2007
DEVIANŢĂ ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ PSIHOLOGIESOCIOLOGIE
CIŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR, 42 CONSTANŢA (DECIZIE GON
NĂSTUREL)

8. BÂRZAN LAVINIA GINA


UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2003
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
MASTER PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII
ANUL II PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR “C.A.ROSETTI” CONSTANŢA

9. BORUGĂ SILVIA
UNIV. BUCUREŞTI , FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI,
SPECIALIZAREA PEDAGOGIE 2001
UNIV. ANDREI ŞAGUNA, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2008 PEDAGOGIE
PSIHOLOGIE
CIŞ LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANŢA

10. BUCUR VIORICA


UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2007
MASTERAT „ DEVIANTA SI DENCVENTA JUVENILA” 2009 :PSIHOLOGIE

10
CIŞ GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CONSTANTA

11. BULAI BEATRIS MONICA


UNIVERSITATEA OVIDIUS
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEIE
MASTERAND CONSILIERE EDUCATOIANALA 2005 PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA
CŞ SCOALA CU CLS I-VIII NR.30 „GHEORGHE TITEICA

12. BURGHISAN LAURA ELENA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2004 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA

13. CABUZ ELENA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2008
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
CIŞ GRĂDINIŢA NR.49 „LUMEA COPIILOR”

14. CAMARAŞ VIRGINIA


UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SIBIU 2001 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC NEGRU-VODĂ

15. CARASTERE MIHAELA THEODORA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ
CŞ GRUP ŞCOLAR CU CLASELE I-XIII „IOAN N. ROMAN”
CONSTANŢA

16. CĂŞĂRICĂ ANISOARA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2006 PSIHOLOGIE

11
CŞ SCOALA CU CLASELE I-VII „REMUS OPREANU”
CONSTANTA

17. CHIRILA AURORA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2004 PSIHOLOG
CŞ LICEUL TEORETIC „DECEBAL”
CONSTANŢA

18. CHIVU CRISTINA - AUGUSTINA


UNIVERSITATEA„OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2004
MASTER: PREVENIREA CRIMINALITATII 2008 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC „ANGHEL SALIGNY”Cernavoda

19. CIOBĂNEL IRINA


UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS”, CONSTANŢ
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2003,
FORMARE DE LUNGA DURATĂ: ,,HIPNOZĂ CLINICĂ ŞI TERAPIE
ERICKSONIANĂ” PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANŢA

20. CIOBOTĂ MONICA TANŢA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA ,
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII - SPECIALIZAREA BIOLOGIE 1999
UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE – SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ 2005 BIOLOGIE SI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
CŞ GRUP ŞCOLAR ECONOMIC
„VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA

21. CIOCAN MĂDĂLINA


UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI
STIINTELE EDUCATIEI 2007 PSIHOLOGIE
CŞ ŞCOALA NR.39 „NICOLAE TONITZA” CONSTANŢA

12
22. CIUCĂ CORINA
UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2003 PSIHOLOGIE
CIŞ COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU ”CONSTANŢA

23. CIULIN ANAMARIA-LUCIA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2003
UNIVERSITATEA„TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE
PSIHOLOGIE
MASTER PSIHOTERAPII COGNITIV-COMPORTAMENTALE 2005 PSIHOLOGIE
CŞ SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 „DAN BARBILLIAN” CONSTANTA

24. COLNICEANU ANA


UNIV. „OVIDIUS” CONSTANTA, F
ACULTATEA DE PSIHOLOGIE, SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ,2004
UNIV. „SPIRU HARET” BUCURESTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE,
SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE, 2009 SPECIALIZĂRI PRINCIPALE
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „DRAGOMIR HURMUZESCU” MEDGIDIA

25. COMAN NICOLETA


UNIVERSITATEA „A. I. CUZA” IAŞI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 2003 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ”AL. I. CUZA”, CONSTANŢA

26. CONDURACHE CAMELIA


UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2004
MASTERAND „PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ ŞI CONSILIERE”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,
UNIVERSITATEA „AL. I.CUZA” IASI PSIHOLOG/ASISTENT SOCIAL
CIŞ COLEGIUL TEHNIC „PONTICA”CONSTANŢA

13
27. DOBRE MARIA CRISTINA
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2004
PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

28. DOBROMIR EUGENIA


UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 2004
MASTERAT MANAGEMENT EDUCATIONAL ŞI COMUNICARE INSTITUŢIONALA,
FACULTATAE DE RELAŢII PUBLICE BUCURESTI PSIHOLOGIE SI ASISTETA
SOCIALA
CŞ GRUP SCOLAR COGEALAC

29. DORCEA ANDRADA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOGIE
CIŞ ŞCOALA GENERALA NR 18 „JEAN BART” CONSTANTA

30. DRĂGĂNOIU MARIA


UNIVERSITATEA„OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2006 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „N. ROTARU” CONSTANŢA

31. DURAC VALENTINA


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI,
UNIV. OVIDIUS, CONSTANŢA2006
MASTERAT: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ,
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE, BUCUREŞTI, SNSPA
2008 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL NAŢIONAL „KEMAL ATATURK”, MEDGIDIA

32. ENE IULIANA


UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2001 SPECIALIZAREA
PEDAGOGIE
CIŞ ŞCOALA NR.2 „ I. L. CARAGIALE ” MEDGIDIA

14
33. FALIBOGA–ANDREI CARMEN SILVIA
UNIVERSITATEA BUCURESTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2001
MASTERAT TERAPII GOGNITIV – COMPORTAMENTALE
UNIV. TITU MAIORSCU FAC. PSIHOLOGIE 2007 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC „CALLATIS” MANGALIA

34. FLOREA GABRIELA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
SPECIALIZAREA: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 2005 PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA
CIŞ GRĂDINIŢA NR.51 CONSTANTA

35. GĂGEANU GEORGIANA


UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2007 PSIHOLOGIE
CS GRUP SCOLAR OSTROV CU CLASELE I-XIII

36. GANEA NICOLETA-CAMELUŢA


UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA”
FAC. DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA-2004
MASTERAT UNIVESRITATEA DIN BUCURESTI, FAC. DE SOCIOLOGIE SI
ASISTENTA SOCIALA:”MANAGE-MENTUL RESURSELOR UMANE” PSIHOLOGIE
SI ASISTENTA SOCIALA
CŞ COLEGIUL NATIONAL DE ARTE „REGINA MARIA” CONSTANTA

37. GIUMALI NARCIS


UNIVERSITATEA”OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2006 PSIHOLOGIE
CIŞ ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII, CUZA-VODĂ

38. HORNEA ELENA CĂTĂLINA


UNIVERSITATEA„AL. I. CUZA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI IAŞI 2006
PEDAGOGIE

15
CŞ ŞCOALA NR.3 MANGALIA

39. ICONARU ROXANA


UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2007 PSIHOLOGIE
CS ŞCOALA NR.1 MANGALIA

40. IONIŢĂ ADRIANA


UNIVERSITATEA„ANDREI SAGUNA”
FAC. DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 2003 PSIHOLOGIE/ASISTENTA
SOCIALA
CŞ LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, CONSTANTA

41. LOGOFĂTU CORNELIA


UNIVERSITATEA”OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2003 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC MURFATLAR

42. MANZU LIANA


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2005
MASTERAT ,,MANAGEMENT SI COMUNICARE’’2007 PHIHOLOGIE
CIŞ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 ,,LUMEA POVESTILOR’’
CONSTANTA

43. MARINESCU CAMELIA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOG
CŞ GRUP ŞCOLAR „ION PODARU” OVIDIU

44. MIHALACHI SIMONA-MIHAELA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2007 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL TEHNIC “NICOLAE TITULESCU”, MEDGIDIA

45. MIRCICĂ MARIANA


UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA”

16
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA CONSTANŢA 2005
PSIHOLOGIE
ASISTENTA SOCIALA
CIŞ GRUP ŞCOLAR ”CARSIUM” HÂRŞOVA

46. MOGA MARIA


UNIVERSITATEA„SPIRU HARET” BUCURESTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-SOCIOLOGIE 2007 PSIHOLOGIE SOCIOLOGIE
CŞ ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 40 „AUREL VLAICU” CONSTANTA

47. MUREŞANU CRISTINA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOGIE
CIŞ GRĂDINIŢA NR. 13 „NOROCEL”, CONSTANŢA

48. NASIE CLAUDIA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI2006 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC „GEORGE CALINESCU”CONSTANTA

49. NEAGU MIHAELA


UNIVERSITATEA„ANDREI ŞAGUNA” CONSTANTA 2007
MASTERAT PSIHOTERAPII COGNITIV-COMPORTAMENTALE
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCURESTI PROMOTIA 2009 PSIHOLOGIE
CŞ GURP ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CERNAVODĂ

50. NICOLAEV MIHAELA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU”
CONSTANŢA

51. OLARU ELENA MONALISA


UNIVERSITATEA„AL. I. CUZA”IASI
FAC. PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI 2005
UNIV. „ SPIRU HARET” FAC. DE PSIHOLOGIE,

17
MASTERAT: MAMAGEMENT ORGANIZATIONAL SI RESURSE UMANE 2008
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
CŞ ŞCOALA NR.12 „B. P. HASDEU” CONSTANTA

52. PĂLICI CARMEN-DANIELA


UNIVERSITATEA”SPIRU HARET” BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE 2000
MASTERAT UNIVERSITATEA”ANDREI SAGUNA” CONSTANŢA
„COMUNICARE MEDIATA, OPINIE PUBLICA SI MANAGEMENT
INFORMATIONAL”2008 SOCIOLOGIE
CIŞ GRUP ŞCOLAR. TOPRAISAR

53. PALU CRISTINA


UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE 1998 PEDAGOGIE
CIŞ LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” MEDGIDIA

54. PÂRÂIALĂ CARMEN


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
CIŞ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 45 CONSTANTA

55. PARIZA MIHAELA


UNIVERSITATEA”OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2003 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU”, M.KOGALNICEANU

56. PAVEL RAMONA


UNIVERSITATEA„AL.I.CUZA”IASI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 2001
UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA CONSTANŢA 2009
PEDAGOGIE / PSIHOLOGIE
CIŞ GRĂDINIŢA NR.1 CONSTANŢA

57. POP MARIOARA

18
UNIVERSITATEA„BABEŞ – BOLYAI” CLUJ NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 2002 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANTA

58. POPA ANDREEA ERZSEBET


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI SOCIOLOGIE 2009 PSIHOLOGIE
CŞ SAM 23 AUGUST

59. POPA MIHAELA CAMELIA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ANUL ABSOLVIRII 2004
MASTER, MANAGEMENTUL PROIECTELOR, UNIVERSITATEA ECOLOGICA
BUCURESTI, FACULTATEA DE MANAGEMENT
ANUL ABSOLVIRII,2007 PSIHOLOGIE
CIŞ SCOALA NR.2 „SF.ANDREI’MANGALIA +
SCOALA „GALA GALACTION” MANGALIA

60. POPESCU DOINA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2004 PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR „G. E. PALADE” CONSTANŢA

61. POPESCU ELENA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005
MASTERAT COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE SNSPA
BUCUREŞTI, 2008 PSIHOLOGIE
CIŞ ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.43 „FERDINAND” CONSTANŢA

62. POSTOLE LILIANA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2006
UNIVERSITATE„ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2008
MASTER UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE 2008

19
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
CIŞ COLEGIUL TEHNIC „VASILE PÂRVAN” CONSTANŢA

63. PRICOP GABRIELA


UNIVERSITATE„ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2004
MASTERAT 2008 PSIHOLOGIE/ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CŞ GRUP ŞCOLAR „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

64. PUFLENE LILIANA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2004 PSIHOLOGIE
CŞ COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA

65. RADU VIORICA


UNIVERSITATEA PRO-HUMANITAS BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2005
MASTER IN CONSILIERE ŞCOLARĂ UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 2008
CŞ COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

66. RUSU IONELA ANDREEA UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINTELE EDUCAŢIEI
DE LA 1 OCT 2009 INCEP MASTERATUL DE PSIHODIAGNOZA COMPLEXA A
PERSONALITATII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”, CONSTANŢA
CIŞ ŞCOALA NR.7 „MIRCEA DRAGOMIRESCU” MEDGIDIA

67. SECU LAURA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA,
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOGIE
CIŞ COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA
– SCOALA CU CLS. I-VIII POARTA ALBA

68. SER ALINA


UNIVERSITATEA „HYPERION”
FACULTATEA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
BUCUREŞTI 2008 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

20
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CIŞ ŞCOALA CU CLS. I-VIII COSTINEŞTI

69. SIMION LAURA


UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE
EDUCAŢIEI, 2006
MASTER UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE, 2008
DOCTORAND ANUL II, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI PEDAGOGIE
CŞ ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 37 CONSTANŢA

70. SIMION MARIOARA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005
MASTERAND LA PSIHOLOGIE CLINICA EVALUARE SI INTERVENTIE
TERAPEUTICA
UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA PSIHOLOGIE
CIŞ GRUP SCOLAR „GH. DUCA” CONSTANTA

71. STOICA MARIANA – LAURA


UNIVERSITATEA„OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 2008 PSIHOLOGIE
CIŞ ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN

72. ŢEPELUŞ LILIANA-VERONICA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI
STIINTELE EDUCATIEI 2007
MASTER MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL SI RESURSE UMANE PSIHOLOGIE
CŞ GRUP ŞCOLAR „DIMITRIE LEONIDA”, CONSTANŢA

73. TOMA DORINA NICOLETA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2005 PSIHOLOGIE
CŞ LICEUL TEORETIC „IOAN COTOVU” HARSOVA

21
74. TOMA MIHAELA
UNIVERSITATEA ,,ANDREI SAGUNA”CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-ASISTENTA SOCIALA 2008 PSIHOLOGIE
CIŞ COLEGIUL „DOBROGEA” CASTELU

75. VASILE ALINA


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI,
UNIVERSITATEA BUCURESTI
2007 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
CIŞ SCOALA CU CLASELE I-VIII TUZLA

76. VIERU SILVIA


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI2008
MASTERAT- COMUNINCARE MANAGERIALA SI RESURSE UMANE- SNSPA-
AN II PSIHOLOGIE
CIŞ GRĂDINIŢA NR 49 „LUMEA COPIILOR” CONSTANTA

77. VLAD MARCELA


UNIVERSITATEA ,,ANDREI SAGUNA”
CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-ASISTENTA SOCIALA 2003 PSIHOLOGIE-
ASISTENTA SOCIALA
CIŞ GRĂDINIŢA O.P. NR. 33 CONSTANTA

78. VOICULESCU SIMONA


UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA” CONSTANTA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 2006
PSIHOLOGIE
CŞ GRUP SCOLAR COBADIN

22
Scurt Istoric

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanta (CJRAE)


este unitate conexă a învăţământului preuniversitar , cu personalitate juridică,
subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi coordonată de Inspectoratul Şcolar
Judetean Constanta
Instituţia a luat fiinţă prin decizia 37 B a Inspectoratului Scolar Judetean Constanţa,
din 13.02.2006 şi prin Hotărârea nr.269 a Consiliului Judeţean Constanţa, in baza
H.G 1251 / 13.02.2005 şi a O.M.E.C 5418 / 08.12.2oo5.
Înfiinţarea unei asemenea instituţii la nivelul fiecărui judeţ a fost necesară pentru a
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale pentru comunitate în domeniul logopediei,
consilierii şi asistenţei psihopedagogice, includerii copiilor/elevilor cu cerinţe/nevoi
educative speciale în unităţile de învăţământ public.
Sediul instituţiei este în Constanţa, bulevardul Mamaia nr.197.
Structural Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanta este
alcătuit din:

• Centrul Judeţean de Asistenta Psihopedagogica (CJAP) şi Cabinetele scolare


de asistenţă psihopedagogica,
• Centrul Logopedic Judetean (CLJ) si Cabinetele logopedice interscolare,
• Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva ( CREI).

Structura C.J.R.A.E.

23
Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica (CJAP) organizează acţiuni de
cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, realizate individual
şi colectiv, acţiuni cu părinţii prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni
de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale,
orientării carierei elevilor, prin informare, documentare consiliere, acestea fiind
monitorizate şi evaluate periodic de catre CJRAE Constanta şi de catre ISJ
Constanta
Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ in numar de
6o, asigură în permanenţă informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a
preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a
părinţilor şi de colaborare cu comun ităţile locale, în scopul orientării şcolare,
profesionale şi a carierei elevilor

Centrul Logopedic Judetean (CLJ) si Cabinetele logopedice interscolare a caror


activitate consta in terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare , precum si in
elaborarea si realizarea unor programe/proiecte specifice principalelor
disfunctionalitati ale limbajului si comunicarii.

Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva (CREI) are ca scop:


Facilitarea accesului la o educaţie de calitate pentru copiii şi tinerii proveniţi din
grupuri dezavantajate, indiferent de etnie sau dezvoltare intelectuală, sprijin de
specialitate şi reabilitare prin implicarea comunităţii.

Centrul privit ca punct de documentare şi informare in domeniile:

24
• Legislaţie în domeniul educaţiei
• Regulamente transmise de M.Ed.C.
• Documente oficiale sau materiale informative promovate de centru şi
aprobate de M.Ed.C./ ISJ
• Materiale informative în domeniul educaţiei incluzive ( broşuri, pliante, etc. )
• Cărţi de specialitate sau materiale educaţionale

Centrul ca furnizor de servicii pentru educaţia incluzivă :

• Formare în domeniul educaţiei incluzive (în colaborare cu CCD )


• Consultanţă de specialitate ( învătământul în limbile minorităţilor naţionale,
educaţia copiilor cu dizabilităţi, acces la educaţie pentru grupurile
dezavantajate )
• Alte servicii speciale (recuperare şi terapie )
• Elaborare de materiale specifice

Misiune / Viziune

Misiunea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta este


aceea de a garanta şanse egale la educaţie şi afirmare oricărui copil, dezvoltarea
personalităţii sale la un potential maxim.

Viziune

Fiecare unitate de învăţământ din judetul Constanta poate deveni:

• o şcoală atractivă pentru membrii comunităţii

25
• o şcoală incluzivă
• o şcoală deschisă către comunitate
• o instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii
• un furnizor de servicii educaţionale către comunitate
• o şcoală care facilitează accesul la educaţie al tuturor copiilor/tinerilor.

Context legislativ

• Strategia Dezvoltarii Invatamantului Preuniversitar în perioada 2005-2008


• Programul de Guvernare 2005-2008, capitolul “ Politica in domeniul
EDUCATIE”
• Legea Invatamantului nr.84/1995, revazuta si republicata in Monitorul Oficial
nr. 606/10.12.199, cu modificarile si completarile din Legea 354/2004
Programul de Guvernare pe perioada 2005 – 2008, capitolul „EDUCAŢIE”.
• Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic , revizuita si republicata
cu modificarile si completarile din Legea nr. 349/2004
• Raportul I.S.J. Constanta privind starea învăţământului în judeţul Constanta
anul şcolar 2007/2008
• Regulamentul de Organizare şi Functionare a unitatilor de învatamant
preuniversitar Buletine Informative ale Ministerului Educatiei si Cercetarii
• Declaratia Mondiala asupra educatiei pentru toti, adoptata la Conferinta
Mondiala UNESCO
• Documentele programului Phare 2005 Acces la educatie pentru grupuri
dezavantajate
• Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3634 /17.02.2000 privind
aprobarea programului national de generalizare a actiunilor de modernizare a
invatamantului special ”Integrarea si reabilitarea copiilor cu deficiente in /prin
comunitate”
• Hotararea de Guvern nr, 1251 din 13 octombrie 2005 privind masurile de
imbunatatire a activitatii de invatare, compensare, recuperare si protectie
sociala a copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul
sistemului de invatamant special si special integrat
• Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5418/ 08.11.2005 privind
Regulamentul de organizare si functionare a CJRAE , CJAP , CS EI
• Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.4653.08/10.2001 privind
Metodologia de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre

26
didactice de sprijin/ itinerante pentru copii cu cerinte speciale scolarizati in
scolile de masa.
• Strategia nationala privind invatamantul pentru persoanele cu cerinte
educationale speciale in contextul educatiei incluzive , prezentata la Sinaia de
catre MECT si fundatia RENINCO ,UNICEF, Iunie 2008
• Legea NR 18/1990(R1) din 27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire
la drepturile copilului
• Legea nr 272 / 21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Forme de contact

Adresa CJRAE: B-dul Mamaia nr.127, cod 900540, CONSTANTA

Telefoane: 0341.451.782
0341.451.783 (fax)

GHID DE INTERVIU pentru studii de caz - practici incluzive în şcoli generale

I. INSTITUŢIA ŞCOLARĂ
Adresa....................................................................................................................
Director...........................................Vechimea în funcţie..................... Cursuri de
management..................................................................................................................................
Director adjunct (idem) ........................................................................................
Mecanisme de decizie în şcoală............................................................................

II. DATE DESPRE INSTITUŢIE


1. Număr elevi şi clase (ca grupuri şi ca săli/spaţii)..............................
2. Niveluri (cicluri), tipuri şi forme de învăţământ................................
3. Compoziţia populaţiei şcolare (estimativ, pe categorii sociale)
4. Personalul didactic:
4.1. Nr. învăţători...............................................................
Nr. profesori................................................................
Alte categorii................................................................
4.2. Nivel de pregătire (calificare) pe categorii şi pe total
4.3. Nr. cadre didactice cu cursuri de formare continuă
(perfecţionare) după 1990..................................................
4.4. Organizarea activităţilor de perfecţionare în şcoală
5. Dotarea didactico-materială (clase, cabinete/săli speciale, laboratoare,
mijloace de învăţământ etc.) - calificativ (foarte bună, bună, suficientă,
insuficientă)
6. Tipuri de activităţi organizate cu părinţii..........................................
7. Ce rezultate, performanţe deosebite ale şcolii se pot menţiona şi
comenta?...............................................................................
8. Ce nemulţumiri, insuccese majore are şcoala şi cum pot fi ele interpretate ?

27
III. ISTORIA EXPERIENŢEI DE INCLUZIUNE
1.Cum a început ?................................................................................
2. Ce fel de copii defavorizaţi, marginalizaţi au fost acceptaţi?
3. Date statistice despre aceşti copii (număr, vârste, clase)
4. Ce se cunoaşte despre experienţa şcolară anterioară a acestor elevi – dacă
există – în alte instituţii şcolare, grădiniţe sau
şcoli.........................................................................................
5. Ce obiective a avut această experienţă?.........................................
6. Ce strategii şi/sau metode s-au utilizat în experienţa de
incluziune?.........................................................................................
7. Factori care au determinat acceptarea acestor copii?.......................
7.1 Date despre rolul unor persoane din familie (ori substitut) în
realizarea incluziunii....................................................................
7.2 Informaţii despre rolul unor persoane din şcoală în succesul
incluziunii......................................................................................
7.3 Dacă şi cum a fost implicată comunitatea în
experienţă?...................................................................................
7.4 Alte elemente sau evenimente semnificative pentru reuşită?
8. Dacă a existat asistenţă tehnică, programe de pregătire a personalului
(didactic), sprijin profesional ?.......................................
9. Obstacole mai importante şi cum au fost depăşite........................
10. Învăţăminte.....................................................................................

IV. EVALUARE (IMPACT)


1. Opinii despre experienţa de incluziune (cadre didactice, director, elevi,
părinţi).....................................................................................
2. Rezultatele şcolare (la învăţătură) ale elevilor incluşi şi a grupului/clasei din
care fac parte.......................................................
3. Achiziţii psihosociale ale elevilor din clasele incluzive (inter-relaţionare,
inter-cunoaştere, respect şi valorizare reciprocă, încrederea în sine, formarea şi
dezvoltarea abilităţilor sociale etc.) ......................................................................
4. Modificări de atitudine şi practică pedagogică în şcoală -determinate de
experienţa respectivă................................................
5. Dacă au existat evaluări (formale sau informale) ale experienţei de
incluziune (cercetători, organizaţii neguvernamentale, autorităţi şcolare
etc).........................................................................................................................

V. PERSPECTIVE
1. Reprezentări ale directorului şi cadrelor didactice despre educaţia incluzivă
(concept, relaţia cu reforma învăţământului şi a protecţiei copilului, posibilităţi
de introducere şi dezvoltare viitoare în România) ................................................
2. Care se apreciază a fi durata în timp a experienţei de incluziune şcolară din
instituţie?........................................................................
3. Cum poate contribui experienţa din şcoală la iniţierea şi dezvoltarea unor
alte asemenea experienţe în localitate sau în
ţară?.......................................................................................................................
4. Cerinţe/condiţii necesare în acest sens..............................................................

28

S-ar putea să vă placă și