Sunteți pe pagina 1din 76

Lifelong Learning Programme - LLP

Abiliti pentru o stare de bine autentic

GHID

Proiect 527797-LLP-1-2012-1-RO-GRUNDTVIG-GMP

Welness Ghid

SkillsforTrueWellbeing
(527797LLP120121ROGRUNDTVIG)

AcestproiectafostfinanatcusprijinulComisieiEuropene

Aceastpublicaiereflectnumaipunctuldevederealautorului,iarComisianupoatefiresponsabilpentru
nicioutilizareainformaiilorconinutenaceasta.

Ghid

Aceastpublicaieafostelaboratncadrulproiectului

SkillsforTrueWellbeing
ABILITIPENTRUOSTAREDEBINEAUTENTIC

(527797LLP120121ROGRUNDTVIG)

Spis Treci
1. Introducere .............................................................................................. 4
1.1. Obiectivele proiectului Abiliti pentru o stare de bine autentic ......................4
1.2. Cursuri Pilot ........................................................................................................... 6
1.3. Cadrul conceptual i metodologic.......................................................................... 8

2. Parteneriatul .......................................................................................... 12
3. Instrumentele i competenele Ghidului ............................................. 13
3.1. Grupul int al Ghidului .......................................................................................13
3.2. Mod de folosire al Ghidului ................................................................................. 13

4. Strategii de operare ............................................................................... 15


4.1. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la stres ..................16
4.2. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la abilitile
de comunicare ............................................................................................................. 17
4.3. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la metode eficiente de
predare ........................................................................................................................ 18
4.4. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la stres ............................................. 19
4.5. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la comunicare i abiliti
de relaionare............................................................................................................... 20
4.6. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la stima de sine i auto prezentare .. 21

5. Instrumente ............................................................................................ 22
5.1. Glosar ...................................................................................................................22
5.2. Jocuri, exerciii i tehnici ..................................................................................... 28
5.2.1. Stresul ............................................................................................................... 29
5.2.2. Comunicare i relaii .........................................................................................34
5.2.3. Stima de sine si auto prezentarea ...................................................................... 39
5.2.4. Metode de predare eficiente ..............................................................................44
5.3. Schia seminarului................................................................................................ 53
5.4. Chestionare .......................................................................................................... 57
5.4.1. Chestionare de dup curs .................................................................................. 57
5.4.2. Chestionare la o lun dup curs ........................................................................ 60

Bibliography: ............................................................................................. 63
References (online sources): ....................................................................................... 65

Ghid

1. Introducere
Un parteneriat de proiect care cuprinde apte parteneri din ase ri europene diferite:
Romnia(coordonator),Polonia,Slovenia,Italia(PromimpresaiFormazioneCo&SoNetwork),Cipru
i Marea Britanie, au cooperat pentru a aborda prioritatea proiectelor Multilaterale Grundtvig
"Asigurarea calitii nvrii la aduli, inclusiv dezvoltarea profesional a personalului" (Abiliti
pentruostaredebineautentic,527797LLP120121ROGRUNDTVIG).
Propunereadeproiectcorespunde,deasemenea,PactuluiEuropeanpentruSntateMintal
i Bunstare, lansat la o conferin privind sntatea mintal i bunstarea, n 13 iunie 2008. Sa
afirmatc"niveluldesntatemintalibunstareapopulaieiesteoresurscheiepentrusuccesul
UE,caisocietateieconomie,bazatepecunoatere.Prinurmare,serealizeazobiectiveleStrategiei
delaLisabona,cuprivireladezvoltareilocuridemunc,coeziunesocialidezvoltaredurabil.
Sntatea mintal i bunstarea cetenilor i grupurilor, care s includ toate grupele de
vrst, sexe diferite, origini etnice i grupuri socioeconomice, trebuie s fie promovat prin
interveniispecifice,caresianconsiderareisfiesensibileladiversitateapopulaieieuropene."
Consoriulproiectuluieuropeancuprindeorganismepubliceiprivate,universiti,organizaii
deeducaiepentruaduli,companiidetrainingiconsult

an,

cooperative

sociale

organizaii non profit (Abiliti pentru o stare de bine autentic, 527797LLP120121 RO


GRUNDTVIG).

1.1. Obiectivele proiectului Abiliti pentru o stare de bine autentic


Obiectivul1:mbuntireaconinutuluiifurnizareadeeducaiepentruaduli,prinoferirea
de instrumente organizaiilor de nvmnt pentru aduli, care s sporeasc starea de bine a
Educatorilor/Profesionitilor/Tutorilor.
Starea de bine a fost identificat ca un fundament pentru predare i nvare eficient.
Educatorii / Profesionitii / Tutorii din domeniul educaiei adulilor sunt deosebit de vulnerabili la
sindromuldeburnout.Eipetreccelmaimulttimpinteracionndcustudeniiicolegiiitrebuies
iactualizezecunotineleiabilitilecontinuui,uneori,trebuiesparticipelasarcinadificildea
evalua aduli care nva sau subordonai, n timp ce sunt i ei evaluai. Fr instrumente practice
pentru monitorizarea strii lor interioare i instrumente de autogestionare, ei sunt susceptibili s
sufere de scderea motivaiei i a angajamentului fa de munc, scderea creativitii i a
performanei n munc, precum i sntate precar i, prin urmare, absenteism frecvent. Pentru a
lucrafructuos,educatoriiaunevoiedeabilitipracticecareslepermitsgseascismenin
stareadepredareoptim.Nivelurilesatisfctoaredebunstarendomeniuleducaieicusiguran
joac un rol esenial. Succesul educaiei se bazeaz foarte mult pe calitatea interaciunii ntre
profesor / instructor i studeni. Cercetrile arat c starea de bine este o resurs interioar
important, care permite unei persoane s i foloseasc la maximum potenialul, s lucreze

Ghid

productiv,sfacfastresuluiiprovocrilorvieii,scontribuielacomunitateiscreezeovia
plin de sens, aliniat cu propriile valori. Bunstarea este fundamentul pentru sntatea fizic,
emoional, mental i social. Importana strii de bine este n cretere n cercurile politice i
dezbateri publice. Cu toate acestea, sistemul de nvmnt nu se concentreaz puternic pe
furnizareadeoamenicuabiliticarepotajutanmoddirect,pentruasporiisusinestareadebine.
Obiectivul2:mbuntireaconinutuluiifurnizareadeeducaiepentruaduli,prinoferirea
de instrumente organizaiilor de nvmnt pentru aduli, care sa sporeasc starea de bine a
cursaniloraduli.
Cercetrile arat c starea de bine este o resurs interioar important, care permite unei
persoane s i foloseasc la maximum potenialul, s lucreze productiv, s fac fa stresului i
provocrilorvieii,scontribuielacomunitateiscreezeoviaplindesens,aliniatcupropriile
valori. Starea de bine este fundamentul pentru sntatea fizic, emoional, mental i social.
Importana bunstrii este n cretere n cercurile politice i dezbateri publice. Cu toate acestea,
sistemul de nvmnt nu se concentreaz puternic pe furnizarea de oameni cu abiliti care pot
ajutanmoddirect,pentruasporiisusinestareadebine.ntroncercaredeaidentificaidezvolta
abilitiledeautogestionare,pentruacreanivelurisatisfctoaredebunstaredurabil,consoriul
proiectului european (Abiliti pentru o stare de bine autentic, 527797LLP120121RO
GRUNDTVIG) sa angajat ntro analiz transnaional pentru a examina nivelul strii de bine a
cursaniloradulipenivelurinaionaleieuropene,precumisdefineascnecesitilecheielegate
depromovareabunstrii.Constatriletransnaionaleauservitcabazpentrudezvoltareadecursuri
pilot,atelieredelucruiseminariipentrucursaniaduli.
A urmat faza de implementare a cursurilor pilot precum i evaluarea acestora. Etapa de
implementareacursurilorpilotpentrucursaniiaduliaavutdreptscopexaminareanevoilorspecifice
aleadulilor,nrelaiilecuinstituiidenvmntisprijinpentruaduli,ncreareaparadigmeide
organizare holistic care permite oamenilor s i ating ct mai mult din potenial, la toate
nivelurile. Scopul etapei de implementare a cursurilor a fost crearea unui mediu de nvare, de
susinere,careancurajataduliisseexprime,sidezvoltetalentele,sexplorezenoioportuniti
isurmreascobiectiveprovocatoare.

Ghid

1.2. Cursuri Pilot

Cursuripilotpentruprofesionitiiimplicaineducaiapentruaduli

Comunicarei

Metodeeficientede

relaionare

predare

Cretereanelegerii

Sporireacapacitiidea

cuprivirelaprocesul

creaunmediudenvare

decomunicare

siguriprietenos

Reducereaconsecinelor

Cretereaabilitiide

Sensibilizareacuprivirela

stresului

aconstruirelaiibune

diferitestiluridenvare

Consolidarea

Sensibilizareacuprivirela

competenelorde

corelareacunotinelorcu

vorbireiascultare

viaareal

Stresisntate
Cretereanelegeriicu
privirelafelulncarestresul
areimpactasupraabilitii
depredare

Prevenireasindromuluide
burnout

Cretereagradului
constientizriidesine
mbuntireaechilibrului
emoional

mbuntirea
abilitilornon
verbale

Ateniepentrumotivaiile

Cretereacontiinei

cursanilor

desinencomunicare
irelaii
Concentrareape

Identificareadeclanatorilor

acceptare,respect,

Concentrarepeimportana

destresireaciiemoionale

deschidere,

feedbackuluicaifactor

idepistareadenoistrategii

autenticitate,

motivaional

asertivitate
mbuntireacapacitii
Consolidareacapacitiide
relaxare

Explorareamodului
denelegereal
relaiiloriextinderea

Extindereanelegeriicu

perspectivelor

privirelasntate

deaincludejoculi
zmbetulntimpul
sesiunilor
Cretereacapacitiidea
folosicreativitateaattn
predarectinnvare

Furnizareadeinstrumente

Furnizareade

Furnizareadeinstrumente

practice

instrumentepractice

practice

Ghid

Cursuripilotpentrucursaniiaduli

Stresisntate
nelegereacauzelori
efectelorstresului

relaionare

autoprezentare

Cretereanelegeriicu

Sporireancrederiii

privirelaprocesulde

contientizrii

comunicare

participanilor

Cretereaabilitiidea

stresului

construirelaiibune

holisticcuprivirelastres

mbuntireaauto

ascultare

prezentrii

nonverbale
Cretereacontiineide
sinencomunicarei
relaii

Identificarea

Concentrarepe

declanatorilordestres,

acceptare,respect,

reaciiemoionalei

deschidere,

depistareadenoi

autenticitate,

strategii

asertivitate

derelaxare
Extindereanelegeriicu
privirelasntate

putereaproprie

competenelorde

contientizaredesine

Consolidareacapacitii

deadescoperi
Consolidareai

mbuntireaabilitilor

echilibruluiemoional

Oferireaposibilitii

Consolidarea

Cretereaniveluluide

mbuntirea

Stimdesinei

Reducereaconsecinelor

Introducereamodelului

Comunicarei

Ridicareacontiinei
desinecuprivirela
modelelementale
nefavorabile

Creterearezistenei
emoionaleia
capacitiideaface
faprovocrilor
Scdereatemerilor

Explorareamoduluide

decriticsau

nelegerealrelaiilori

respingere

extinderea

Reflectarecuprivire

perspectivelor

lastimadesinei
autocompasiune

Furnizareade

Furnizareade

Furnizareade

instrumentepractice

instrumentepractice

instrumentepractice

Ghid

1.3. Cadrul conceptual i metodologic

Cadrul conceptual al implementrii cursurilor pilot ne permite s gsim cele mai eficiente i
atractive modaliti de promovare a strii de bine prin educaia adulilor. Ideea c starea de bine
este un scop valoros n sine pare de necontestat. Orice ar european i dorete ca cetenii i
comunitilessedezvolte.Dardincolodeaceastideologiegeneral,existmotivepracticesolide
pentruprioritizareaipromovareastriidebine.
Dovezilecercetrilortransnaionalearatcpersoanelecuungradmairidicatalstriidebine,
indicatdemsurareasatisfacieidevia,tindsfiemaiproductive,auveniturimaimari,cstorii
maistabile,sntateaisperanadeviamaibune(Diener,2000;Judgeetal,2001).

Aceste asociaii transversale sunt susinute de dovezi longitudinale. De exemplu, o meta

analizrealizatdeChida&Steptoe(2008)aartatcsentimentelepozitivesauatitudiniledintrun
momentdincursulvieiiaufostasociatecucretereasntiiialongevitiimaitrziunvia.O
seriedecercetriexperimentaleconfirm,deasemenea,cunnivelmairidicatdestaredebinesau
emoiipozitiveproducogamderezultatebenefice,inclusivunaccentmailargpeatenieigndire
creativ (Fredrickson & Branigan, 2005), mai mult toleran i generozitate fa de alii (Forgas,
2002),unrspunsfiziologiclastresmaisntos(Fredricksonicolab,2000).
Luate mpreun, dovezile arat c starea de bine sau emoiile pozitive conduc la
comportamente pozitive, cresc capacitatea cognitiv i sntatea, iar comportamentele pozitive,
capacitileisntatea,larandullor,suntuncombustibilpentrubunstareiemoii.Astfel,starea
de bine conteaz ca i un rezultat de sine stttor, precum i n lumina beneficiilor sale pentru
cursaniiaduliipentrusocietate.

Bunstarea subiectiv a adulilor care nva (SWB) a fost, de obicei, conceptualizat n

termenilegaiderspunsurileemoionalealeoamenilor(sentimentebune saurele),precumide
rspunsurile lor cognitive sau de evaluare, de exemplu, "satisfacie" (Kahneman i colab, 1999;
Diener, 1984; Veenhoven, 2000). Cu toate acestea, dup cum sa menionat n proiectul nostru
(Abiliti pentru o stare de bine autentic, 527797LLP120121ROGRUNDTVIG), aceast
conceptualizareprivetestareadebinecapeunstatut,maidegrabdectcapeunproces(Rogers,
1961).
Aceastaseconcentreazpeaaveasentimentesauevaluripozitive,spredeosebiredeaface
anumite lucruri care conduc la plcere sau mplinire (Vitterso, 2004). Aceast distincie a fost
fundamental pentru dezvoltarea proiectului nostru (Abiliti pentru o stare de bine autentic,
527797LLP120121ROGRUNDTVIG).
Itemii concepui pentru a capta gama de concepte eudaimonice au fost inclui n proiect
(Abilitipentruostaredebineautentic,527797LLP120121ROGRUNDTVIG).Cutoateacestea,

Ghid

dinpunctdevederealteorieicarestlabazadiferitelorconceptualizrialestriidebinefuncionale
saueudaimonice,fiecarepartenerparticipantalproiectuluinostru(Abilitipentruostaredebine
autentic, 527797LLP120121ROGRUNDTVIG) a lucrat pe diferite tradiii n ceea ce privete
punereanaplicareacursuluipilot.Celeasedimensiunialestriidebine,propusedeRyff&Singer
(autonomie,stpnireamediului,dezvoltareapersonal,relaiipozitive,scopnvia,acceptarede
sine),suntderivatedinpsihologiadezvoltriiiteoriapsihodinamic.Celetreiconceptedescrisede
Deci & Ryan (autonomie, competen, relaionare) au venit de la abordarea umanist i din
perspectivanevoilorpsihologice.
ConcepteledebazaleluiSeligman(plcere,angajament,semnificaie)aucombinatstareade
bine hedonist cu aspecte cheie ale teoriei lui Aristotel i cu munca lui Csikszentmihalyi privind
"fluxul" (1988), n timp ce conceptualizarea lui Diener a fost influenat de toate aceste abordri
anterioare, plus dovada c optimismul este important pentru o funcionare de succes i pentru
starea de bine (Scheier & Carver, 2003); lucrarea lui Putnam (2000) i Helliwell et al (2009) arat
"capitalulsocial"cabazpentrubunstareasocietilor.
ntradevr,dovezilecuprivirelaimportanalegturilorsocialecustareadebine(Helliwelli
Putnam 2005; Diener i Seligman, 2002) nea condus, n parte, s ne asigurm c proiectul nostru
(Abiliti pentru o stare de bine autentic, 527797LLP12012 1ROGRUNDTVIG) a inclus msuri
detaliate de bunstare social, precum i bunstarea personal. Dei exist o suprapunere
substanial ntre aceste conceptualizri diferite, ele sunt, n esen, idiosincratice. n 2008, Biroul
Guvernului Britanic pentru tiin a publicat rezultatele proiectului Foresight, despre Capitalul
mental i starea de bine (Biroul de tiin, 2008). Scopul proiectului era s utilizeze cele mai bune
dovezi tiinifice, pentru a dezvolta o viziune pentru Capitalul Mental i bunstarea mental, n
urmtorii20deani.Caparteaacestuiproiect,FundaiaNewEconomicsaexaminatdefiniiilestrii
de bine, utilizate de ctre factorii de decizie i lea comparat cu taxonomia modelelor de stare de
bine, dezvoltate de Dolan et al (2006), care a produs cinci categorii de modele: 1) satisfacerea
preferinelor;2)nevoiledebaz;3)nfloritor;4)hedonist;i5)deevaluare.Dectsvedemaceste
modele n concuren unele cu altele pentru a descrie o construcie static, modelul a evideniat
diversele abordri, precum descrierea diferitelor aspecte sau etape ale unui proces dinamic
(ThompsoniMarks,2008).nacestmodel,bunafuncionare(stareadebineeudaimonic)rezult
dintro combinaie de condiii i resurse psihologice. Condiiile iniiale includ oportuniti i
obstacole,inegaliti,normesocialeiculturale,ntimpceresurselepsihologiceincludcaracteristici,
cum ar fi capacitatea de adaptare, optimism i stim de sine. La rndul su, buna funcionare se
leagdecondiiideiniiereideterminexperienacuprivirelajudecilecognitivedesprevia(de
exemplufericire,satisfacie,interes,plictisealiprimejdie),precumiexperienadeviacarese
leagderesursepsihologice.

Ghid

10

Cursuripilotpentruprofesionitiidineducaia
adulilor

Stresi

Comunicarei

sntate

relaionare

Metode
eficientede
predare

Interviu

Interviu

pregtitorsemi

pregtitorsemi

structurat

structurat

Activitide

Activitide

Activitide

nclzire

nclzire

nclzire

Interviupregtitor

Metodologie

semistructurat

Furnizareade
teoriedespre
stresiefectele
sale

Furnizareade
modelepentrua

Modalitipentru

cretecalitatea

predaremai

comunicriiia

atractiv/eficace

relaiilor

Autonvarei

Abordarecentrat

Atenielasituaii

sprijinpentru

pecelcarenva

dinviaareal:

soluiicreative

iautonvare

nvareaactiv
Activiti

Activitipractice:

Activitipractice:

practice:

managementul

comunicare

dezbateri,jocuri

stresuluii

profesionali

derol,micriale

emoiilor

personal

corpului,exerciii
...

ForumWELLNESS(platformaonline)
Postchestionar

Ghid

11

Cursuripilotpentrucursaniiaduli

Stresi

Comunicarei

sntate

relaionare

prezentare
Interviu

pregtitorsemi

pregtitorsemi

structurat

structurat

Activitide

Activitide

Activitide

nclzire

nclzire

nclzire

semistructurat

Furnizareade
teoriedespre
stresiefectele

Furnizareade
modelepentrua
cretecalitatea
comunicriiia
relaiilor

Refleciecu
privirelasursele
destimdesine
isprijinpentru
capacitateade
autoprezentare

sale

iauto

Interviu

Interviupregtitor

Metodologie

Stimdesine

Autonvarei

Abordarecentrat

Atenielasituaii

sprijinpentru

pecelcarenva

dinviaareal:

soluiicreative

iautonvare

nvareaactiv
Activiti

Activitipractice:

Activitipractice:

practice:

managementul

comunicare

dezbateri,jocuri

stresuluii

profesionali

derol,micriale

emoiilor

personal

corpului,exerciii
...

ForumWELLNESSForum(platformonline)
PostChestionar

Ghid

12

2. Parteneriatul
Romnia(CoordonatorProiect)
West University of Timisoara
www.uvt.ro

Marea Britanie
Health Psychology Management Organization Services
www.hp-mos.org.uk

Slovenia
Razvojno izobraevalni center Novo mesto
www.ric-nm.si
Italy
Promimpresa srl
www.promimpresa.it
Cipru
ShipCon Limassol Ltd
www.shipcon.eu.com
Poland
University of Humanities and Economics in Lodz
www.ahe.lodz.pl
Italy

FormAzione Co&So Network


www.formazionenet.eu

Ghid

13

3. Instrumentele i competenele Ghidului


Acest Ghid a fost dezvoltat ca parte a proiectului Abiliti pentru o stare de bine
autentic,finanatdeUE,cuscopuldeadiseminastrategiiinovatoare,tehnicisauactivitide
nvaredezvoltateitestatencadrulparteneriatului.
Acest Ghid ofer un ghid pascupas pentru construirea unui drum de nvare pentru
aduli,bazatpeideeacstareadebineafecteazcalitateapredriiinvrii,ntrunproces
circularintrorelaiereciprocntreprofesoriformabilintreclasiviaareal.
Parteneriiauexperimentatcusucceseficienametodeiiioferexperienacelorcare
ipropunsabordezeaduliicarempartaceeaifilosofie.

3.1. Grupul int al Ghidului

Profesionitiicaredebuteazneducaiaadulilor

Profesionitii cu civa ani de experien dispui s mbunteasc eficacitatea


aciunilorlor

Manageriidincadrulorganizaiilordenvare

Profesionitiiresponsabilicuevaluareastrategiilordenvare

3.2. Mod de folosire al Ghidului


Experienanoastraratceducatoriipentruadulifolosescghiduri,caresursepentrua
gsinoimetode,strategiisauactivitidenvareatuncicndintenioneazsschimbeceva
nactivitilelordepredaresaupentruaadaptapredarealorlagrupurimaidificiledecursani.
Cutoateacestea,acestghidnuesteunABCdemetodologiepentrueducaiaadulilor;autorii
cred c metodologia educaiei adulilor este cunoscut formatorilor, iar corelaia dintre
obiective,coninut,metodeievaluareestefamiliarcititorilor.
Noincurajmeducatoriiimplicaineducaiaadulilorsiaceeaceesteutildinacest
ghid pentru ai mbogi propriile strategii de predare i s combine aceste cunotine cu
resursematerialesauproceduralepecareleaugsitutilentrecut.

Ghid

14

Parteneriatul nostru se bazeaz pe convingerea c profesorii buni fac o diferen


semnificativntrecursaniiaduliextremdemotivaiiceislabmotivai.Profesoriibunisunt
familiarizaicuogamlargdestrategiipentruaputeasseadaptezelaovarietatedestiluri
denvareidispoziii.Strategiileinovatoare,tehnicilesauactivitiledenvaredinghidau
fosttestatepediversegrupuriint.Exempleleintrodusenacestghidaurezultatdintestarea
metodelor de predarenvare, tehnicilor i activitilor din cursurile noastre pilot. ncurajm
cititoriisfiecreativiisadaptezedemersurilenoastrepentruunanumitcontextdenvare,
grupspecificdecursaniaduliideconinut.
Dorimsmprtimcueducatori,profesori,formatori,strategiileinovatoarepecarele
am dezvoltat i testat. Ghidul, care este unul dintre instrumentele principale de diseminare,
estedisponibilpesiteulproiectului.
Ghidulesteorganizatnasecapitole.Capitolele1,2i3prezintcompetenelepentru
proiect,precumictevainformaiidebazdespreacestghid.Capitolul4ncepecudefiniia
noastr de "strategii inovatoare", iar cititorii pot gsi diagramele care prezint rezultatele
activitilordeautoevaluarecareauavutlocntimpulcursurilorpilot.
ncapitolul5,cititoriipotgsiinstrumenteleparteneriatului,axatepescopuldeacrete
graduldecontientizare,cunotineleiabilitilelegatedestres,stimadesineiabilitilede
comunicare.Fiecareactivitate,metoddenvare,suntdescrise,nprimulrndprinfurnizarea
deinformaiidebazcuprivirelaaceastainaldoilearndprinintroducereaunorexemplede
utilizarepractic.

Ghid

15

4. Strategii de operare
Proiectulaconsideratstrategiadeautoevaluarecafiindceamaiutiliinovatoaren
cadrul activitilor de nvare / predare, deoarece starea de bine crete atunci cnd, de
asemenea, crete i gradul de contientizare cu privire la acest aspect. Nivelurile de Stres i
Abilitile au fost autoevaluate printro o serie de chestionare cu itemi variai; itemii au fost
administrai

participanilor

la

cursurile

pilot

momente

diferite

ale

workshopului/seminarului:

nainte(ziua1prechestionar)

ntimpul(ziua1postchestionariziua2prechestionar)

Dup(ziua2postchestionar)
Chestionarele, care urmeaz s fie prezentate ntro form mai scurt n capitolul 5 al

prezentuluiGhid,aupermisunrspunspeoscardela0la10,cu0fiindfoartesczuti10
fiindceldemare.
Vomrezumanurmtoarelediagramerezultatelestrategieideautoevaluare;Valorilese
apropie de indicele mediu ce rezult din chestionarele aplicate n cursul pilot, desfurat n
diferiteleripartenerenproiect.

16

Ghid

4.1. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la stres


Ziua1

Ziua1

Ziua2

Ziua2

Pre

Post

Pre

Post

chestio

chestio

chestio

chestio

nar

nar

nar

nar

Evaluaivstresul

6.1

Evaluaivabilitateadeafacefastresului

5.4

Evaluaivcunotineledesprestress

6.0

Evaluaivabilitateaderelaxare

5.3

Evaluaivabilitateadeafacefaemoiilor

5.9

8.8

Evaluaivcompeteneledobnditedesprestres
Evaluaivcunotinelecuprivirelarelaiadintre
gndire/stres
Evaluaitehnicilederelaxare
Evaluainelegereadvscuprivirelaimpactulemoiilor
asupranvrii
Evaluaivcapacitateadeafacefaemoiilor
perturbatoare
Evaluaiautocontientizareacuprivirelastresuldin
propriavia
Evaluainelegereadvs.cuprivirelanelegereastrii
optimedenvare
Evaluaicontientizareadvscuprivirelastresuldin
educaie
Evaluaiabilitateadvscuprivirelatehnicilederelaxare
Evaluaivcapacitateadeagestionastresulntimpul
nvrii
Evaluairatabeneficiuluideaidentificadeclanatorii
stresului
Evaluaibeneficiulaptitudinilorpecareleaidobndit
Evaluaicretereanelegeriidvscuprivirelaefectele
stresuluineducaie

8.7
8.9

8.5

8.4

7.3

7.4

7.7

6.6

7.0

8.6

8.7

8.5

Ghid

17

4.2. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la


abilitile de comunicare

Evaluaivabilitiledecomunicare
Evaluainelegereadvscuprivirelapercepiin

Ziua1

Ziua1

Ziua2

Ziua2

Pre

Post

Pre

Post

chestio

chestio

chestio

chestio

nar

nar

nar

nar

7.18

comunicare

7.5

Evaluaivcontientizareacuprivirelaindiciinonverbale

7.3

Evaluaivabilitateaprivindfeedbackul

7.2

Evaluaivabilitateadeavorbinpublicnmodefficient

7.0

Evaluaivcretereanelegeriicuprivirelapercepiin
comunicare

8.9

Evaluaisubiectulindiciilornonverbale

9.0

Evaluaicunotinteleobinutecuprivirelafeedback

8.9

Evaluaidiscuiadesprevorbireanpublic

8.5

8.5

Evaluaivabilitiledeavorbinpublic

Evaluaivabilitiledeascultare

7.6

Evaluaivabilitateadeaconstruiimeninerelaiibune

Evaluaivabilitilecuprivirelacomunicareaasertiv

6.7

Evaluaicontientizareacrescutcuprivirelaindiciinon
verbale

Evaluaivgraduldecontientizarecuprivirelaceeste
necesarpentruaconstruirelaiibune

Evaluaisatisfaciacuprivirelaexerciiileitehnicile
propuse
Evaluaiutilitateanoiloraptitudinidobndite,n
construirearelaiilor
Evaluaiutilitateanoilorabilitidobnditendomeniul
asertivitii
Evaluaiutilitateaabilitilordobnditendomeniul
vorbiriipublice/ascultrii

7.4

7.6

8.6

8.7

8.5

8.5

18

Ghid

4.3. Autoevaluarea educatorilor din educaia adulilor cu privire la


metode eficiente de predare
Ziua1

Ziua1

Ziua2

Pre

Post

Pre

chestion

chestion

chestion

ar

ar

ar

Evaluaieficienadumneavoastrgeneral

7.7

Evaluaivvarietateametodelordepredare

7.0

7.1

6.6

6.4

8.3

8.7

8.8

8.7

8.9

8.9

7.8

7.3

7.4

7.2

8.8

8.7

8.6

Evaluaivcunotinelecuprivireladiferite
stiluridenvare
Evaluaivcreativitatea
Evaluaivcapacitateadeaspori
creativitateacursanilor
Evaluaivnelegerearoluluiobiectivelor
Evaluaicunotineleobinutedesprestilurile
denvare
Evaluaicreativitareaistabilireaobiectivelor
Evaluaicretereacreativitii
Evaluaiabilitileobinutepentrustimularea
creativitii
Evaluainelegereacrescutcuprivirela
stabilireaobiectivelor
Evaluaiabilitateanstabilireaeficienta
obiectivelor
Evaluaicunotineledesprenvareactiv
Evaluaicapacitateadumneavoastrdea
utilizametodedenvareactiv
Evaluaicapacitateadvs.deaoferifeedback
constructiv
EvaluaiutilitateamodeluluiSMARTEF
Evaluaiutilitateaexerciiilordenvare
activ
Evaluaiutilitateasubiectelordefeedback
Evaluaieficacitateanoilorcunotineasupra
stilulpropriudepredare

Ziua2
Post
chestionar

8.8

Ghid

19

4.4. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la stres

Ziua1Pre
chestionar

Ziua1

Ziua2

Ziua2

Post

Pre

Post

chestionar

chestionar

chestionar

Evaluaivstresul

6.2

Evaluaivabilitateadeafacefastresului

5.4

Evaluaivcunotineledesprestress

4.7

Evaluaivabilitateaderelaxare

5.1

Evaluaivabilitateadeafacefaemoiilor

4.8

8.2

Evaluaivcompeteneledobnditedespre
stres
Evaluaivcunotinelecuprivirelarelaia
dintregndire/stres
Evaluaitehnicilederelaxare
Evaluainelegereadvscuprivirelaimpactul
emoiilorasupranvrii
Evaluaivcapacitateadeafacefa
emoiilorperturbatoare
Evaluaiautocontientizareacuprivirela
stresuldinpropriavia
Evaluaipercepiadvs.cuprivirela
nelegereastriioptimedenvare
Evaluaicontientizareadvscuprivirela
stresuldineducaie
Evaluaiabilitateadvscuprivirelatehnicilede
relaxare
Evaluaivcapacitateadeagestionastresuln
timpulnvrii
Evaluairatabeneficiuluideaidentifica
declanatoriistresului
Evaluaiutilitateastrategieideschimbare
Evaluaiutilitateasubiectuluidialogul
interior
Evaluaiutilitateaabilitilorpecareleai
dobndit

8.1
7.8

7.5

7.9

6.6

5.6

6.4

5.1.

6.0

7.9

7.8

8.0

7.9

20

Ghid

4.5. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la comunicare i abiliti


de relaionare
Ziua1

Ziua1

Ziua2

Ziua2

Pre

Post

Pre

Post

chestionar

chestionar

chestionar

chestionar

Evaluaivabilitiledecomunicare

7,3

Evaluainelegereadvscuprivirela

6.7

7.4

6.5

percepiincomunicare
Evaluaivcontientizareacuprivirela
indiciinonverbale
Evaluaivabilitateaprivindfeedbackul
Evaluaivabilitateadeavorbinpublic
nmodefficient
Evaluaivcretereanelegeriicuprivire
lapercepiincomunicare
Evaluaisubiectulindiciilornonverbale
Evaluaicunotinteleobinutecuprivire
lafeedback
Evaluaicontientizareacrescutcu
privirelaindiciinonverbali
Evaluaivabilitiledeascultare

6.9

9.2

9.0

9.5

9.1

8.3

7.9

Evaluaigraduldecontientizarecu
privirelaceestenecesarpentrua
construirelaiibune
Evaluaiabilitateadeaconstruii
meninerelaiibune
Evaluaivabilitilecuprivirela
comunicareaasertiv
Evaluaisatisfaciacuprivirelaexerciiile
itehnicilepropuse
Evaluaiutilitateanoiloraptitudini
dobndite,nconstruirearelaiilor
Evaluaiutilitateanoilorabiliti
dobnditendomeniulasertivitii

8.0

7.8

9.3

8.9

8.9

Ghid

21

4.6. Autoevaluarea cursanilor aduli cu privire la stima de sine i auto


prezentare
Ziua1

Ziua1

Ziua2

Ziua2

Pre

Post

Pre

Post

chestio

chestio

chestio

chestio

nar

nar

nar

nar

Evaluaivstimadesine

7.0

Evaluaivcontientizareacuprivirelapuncteleforte

7.0

Evaluaivnelegereaicontientizareamodelelordegndire
Evaluaivnelegereaicapacitateadeaschimbaconvingerile
negative
Evaluaisubiectelesiexerciiiledesprepuncteforte,puterea
gnduluisischimbareacredinelorrestrictive

6.5

6.3

7.1

Evaluaicontientizareacrescutacuprivirelapuncteleforte

7.1

Evaluaicontientizareacrescutasupramodelelordegndire

7.3

Evaluaiabilitateacrescutdeaschimbacredinerestrictive

7.4

Evaluaivcapacitateadeagestionasituaiidificile

6.2

Evaluaivcapacitateadeaschimbaperspectivele

6.6

Evaluaivcontientizareacuprivirelalimbajulcorpului

6.8

Evaluaivabilitiledeautoprezentare

5.9

Evaluaivcontiinadespredialogulinteriorinelegerea
moduluincareafecteazstimadesine

6.0

Evaluaisubiecte,tehniciiexerciiidegestionareadialogului
interior,poziiidepercepie,limbajulcorpuluiiprezentarede

sine

7.5

Evaluaiabilitateacrescutpentruagestionastareanterioar

Evaluaicontientizareasporitcuprivireladialogulinterior

7.2

Evaluaicapacitateacrescutdeaschimbaperspectivele

7.6

7.2

7.5

Evaluaicontientizareambuntitcuprivirelalimbajul
corpului
Evaluaiabilitateacrescutcuprivirelaautoprezentare

7.4

Ghid

22

5. Instrumente
n acest capitol cititorii pot gsi unele dintre instrumentele parteneriatului, axate pe
scopul de a crete gradul de contientizare, cunotinele i competenele cu privire la stres,
stimdesine,relaiiicapacitateadecomunicare.
Glosarul conine scurte explicaii ale conceptelor relevante pentru starea de bine.
Fiecaremetod,tehnicsauactivitatedenvareestedescris,nprimulrndprinfurnizarea
deinformaiidebazdespreeleinaldoilearnd,prinintroducereaexemplelordeutilizare
practic.

5.1. Glosar
Ceestestareadebine?
Sntate/Staredebine

OrganizaiaMondialaSntii(OMS)adefinitsntateansensmailargn1946cao
starecompletdebunstarefizic,mentalisocialinudoarabsenauneibolisau
infirmiti.

Dei aceast definiie a fost supus controverselor, n special deoarece i lipsete


valoareaoperaionalidincauzaproblemeicreatedeutilizareacuvntuluicomplet,
aceastarmneceamaideduratdefiniie

Zonelestriidebine

Meninerea i promovarea sntii se realizeaz prin diferite combinaii de stare de


binefizic,mentalibunstaresocial,denumiteuneoritriunghiuldesntate.Apatra
parteestefactorulspiritual.

CartapentruPromovareaSntiiaOMSdin1986,amaiafirmatcsntateaestenu
doarostare,darsioresurspentruviaadezicuzi,nuobiectivuldevia.Sntatea
esteunconceptpozitivsubliniindresurselesocialeipersonale,precumicapacitile
fizice.

Ghid

Domeniilestriidebine

Comportamentecareafecteazstareadebine
Bunstareafizic

mipasdeodietadecvatimeseregulate

mipasdemeninereauneigreuticorporalesntoase

Ampartedesuficientsomn,pentruregenerare

Bunstareapsihologic(mental,emoional)

mipasdestareameadespiritdezicuzi

ncercsgndescpozitivdesprevia

ncercsnumsurmenez

Bunstareasocial

Cautoportunitipentruasocializacuoamenii

mipasdeprietenieirelaii

Evitconflictelecupersoaneledincomunitate

Bunastareaspiritual

nmomenteledificile,mgndesclasensuliscopulvieiimele

Majutgndulcexistorealitatedincolodeminteanoastr

nvia,suntghidatdevalorietice

23

Ghid

24

nvarea/predareaeficient,corelatcustareadebinegeneralngrupeledeproiect(formatori,
cursani)

Sunteficacendobndireadenoicunotine

midezvoltinteresele

miplacesnvlucrurinoi

Determinaniistriidebine

Grupurile importante de factori determinani ai strii de bine sunt comportamentele


umane(stiluldevia)

PunctuldevederealPsihologieipozitive

Sntate=staredebine=fericire=nflorire=satisfaciavieii(termenisinonimi)

Scopulproiectuluiestedeaseconcentrapeaspectelepsihologiceisocialealesntii
striidebine.

Ghid

25

Satisfacia de via / starea de bine poate fi privit din dou perspective:


(Czapiski,2004;Roysamb,2006)

Hedonistseconcentreazpeplcere,bucurieifericire.

Eudaimonicseconcentreazpedezvoltare/cretere,actualizaredesine,implicare.Ea
reprezintabordareaumanist,subliniindrolulcontientaluneifiineumane.Aceast
difereniereacelordouabordricorespundepentrurepartizareantresubiectivitatei
stareadebinepsihologic.

Stareadebinesubiectivesteformatdintreicomponenteprincipale:

1. Judecatacognitivcuprivirelasatisfaciadevia;
2. Prezenaafectuluipozitiv;
3. Lipsarelativaafectuluinegativ(Diener,Lucas,1999).
Acestecomponentesuntstrnslegate,darfiecaredintreelesepoatereferilagndurii
sentimente temporare sau permanente, cuprinznd o anumit sfer a vieii (de exemplu,
familie, loc de munc, satisfacie cu privire la sntate) sau construcii mai generale (de
exemplu,satisfaciavieiingeneral).
Stareadebinepsihologiccuprindeasecomponente:

1. acceptaredesine;
2. creterepersonal;
3. scopnvia;
4. relaiipozitivecuceilali;
5. respectareamediului;
6. sentimentedeautonomie.

Seedhouse(1995)subliniazpatruconceptealestriidebine,ncareincludeteoriilealese.
1. Fericirea,identificatcudeschidereiogamlargdecontactesociale
2. Strespozitiv,ceeacenseamnactivitateconstant,fielaloculdemuncsaudestudii,
implicarea,unhobby.
3. Stimulareaintelectual,inclusivdescoperireicunoatere

Ghid

26

4. Lipsa de griji, legat de sentimentul de securitate, lipsa de situaii dificile, relaxare.

Teoriadejosnsusastriidebine

Sentimentul de fericire este n funcie de diversele satisfacii pariale i experiene


emoionale care rezult din situaii temporare i permanente de via, de exemplu, situaia
financiar,relaiipersonale,careinflueneazsatisfaciavieii.
Teoriadesusnjosastriidebine

Aceastteoriepretindecsatisfaciageneralesteocaracteristicumanpermanent
(rezultat din gene, procesul de educaie sau de ali factori), care nu este legat de situaia
realnceeacepriveteanumiteaspectencursdeevaluare.
Perspectivasusjosignorinfluenafactorilordemediu.Abordareadejosnsus,pede
altparte,seconcentreaznprincipalasupravariabilelordemediucaicauzealediferenelor
de calitate a vieii, fr a lua n considerare diferenele individuale. Merit subliniat c o
confruntarecuevenimentepozitivesaunegativepoatecretesaudescretesatisfacianvia,
dar efectul este, de obicei pe termen scurt. Unele evenimente puternice, de exemplu situaii
traumaticepotaveaefectdelungduratasuprasatisfacieivieii(Czapiski,2004;Roysamb,
2006).Exist,deasemeneaatreiaperspectivcarepermitecombinareatuturorabordrilori
cautdeterminanimailargiaisatisfacieidevia.
Modelultranzacionaldecalitateavieii(ModelulSistemului)

Se pretinde c fiecare sfer de calitate a vieii constituie un subsistem al unui sistem


general i calitatea vieii este o component a unui sistem mai larg o fiin uman, care, la
rndul su, constituie o component a sistemului cel mai mare o fiin uman mediu.
Aceastabordareindicfaptulctoatesferelelegatedecalitateavieiisuntinterconectatei
se pot influena una pe alta (Zalewska, 2003). Modelul corespunde ipotezelor The Onion
Theory of Happiness (Teoria startificat a fericirii) a lui Czapiski (2004) sau teoria Broaden
andbuildaluiFederickson(2001).
TeoriastratificatafericiriiTeoriaOnion(JanuszCzapiski)

Ghid

27

Aceastteoriedistingetreiniveluri(straturi)debunstarepsihologic.Celmaiprofund
nivel,determinatgenetic,nuntotdeaunaexperimentatsubiectiv,estevoinadeatri.Unnivel
intermediarcorespundemsuriihedonisteieudaimonicedestaredebineianumestareade
binegeneralsubiectiv.Ceadeatreia,stratulexteriordefericireconstnexperieneafective
i satisfacii pariale cu privire la anumite aspecte ale vieii (familie, loc de munc, finane,
condiiidevia,relaxareetc.).
TeoriaBroadenandBuild(BarbaraFredrickson)

Aceastaesteteoriafunciilorndeplinitedeemoiipozitive.Eafacepartedinabordarea
"de sus n jos". Emoiile, ca toate celelalte procese de judecat, semnalizeaz starea actual:
avantajoase (favorabile) sau nefavorabile (amenintoare) i n ce direcie ar trebui s ne
adaptm: exercitarea (meninerea, consolidarea, apropierea ) sau retragerea (evacuarea,
distrugerea,oprirea)
TeoriaFlourish(MartinSeligman)

Seligmanenumerasevirtuiuniversale(nelepciuneicunoatere,curaj,dragostei
umanitate,justiie,temperan,spiritualitateitranscenden)inaceste6virtui,24defore
constituieconfiguraiiindividuale.Fericireanseamnoviamaibun(nfloritoare).Stareade
bine,nconformitatecuSeligman(2012),sebazeazpetreiaspecte:

Plcereiemoiipozitive,

Implicare,

Sensulvieii.
Czapiski(2004),pebazaliteraturiidespecialitateprezintunprofilpsihologicalunei

persoane fericite, fr s menioneze dac o anumit trstur de personalitate este doar o


condiiesauunderivatalstriidebine.Autorulaincluscaracteristici,cumarfisentimentulde
control i responsabilitate, autoevaluare, sistemul de valori, inteligena, activitatea,
emoionalitatea, trsturile de personalitate, n funcie de Big Five. Odat cu nsumarea, el
afirm c relaia dintre trsturile de personalitate, temperament i fericire este mult mai
puternic decat relaia ntre bunstarea psihologic i condiiile de via obiective. Totusi, nu
nseamncpredispoziiileindividualesuntsursemaiimportantedefericiredectcondiiilede
via.

Ghid

28

5.2. Jocuri, exerciii i tehnici


PebazametodologiilorcomunedecomunicaiiidecercetarealeproiectuluiWelness,
cursurilepilotauurmatcinciprincipii:

Practic
Participaniiarputeapunenaplicareprincipiileitacticiledupcesentorclabirou.
Interactiv
Disciplinate, informale, de conversaie i de stimulare, seminariile au fost interactive, cu
participaniimplicaiactivfienexerciiiindividuale,fienceledeechip.
Provocator
Captivante i provocatoare, seminariile au testat status quoul. n cazul n care formarea
doarntreteceeacemembriiechipeidejastiu,atuncinuedefaptformare.
Evaluator
ProiectulaurmatmodelulKirkpatrickpentruEvaluareSumativmsurnd:1)reaciainiial
a participanilor, 2) creterea rezultat n cunoatere sau capacitate, 3) amploarea
modificrilordecomportamentsaumbuntiriledelaloculdemunci4)efecteleasupra
afaceriisauasupramediului.
Distractivimemorabil
ncazulncareformareaesteplictisitoare,nimeninunva.Dacnimeninunva,esteo
risipdeoameni,timpibani.
nacestcapitol,uneledintreexerciiile,jocurileitehnicileutilizatencursulpilotpotfi
gsite i folosite de ctre cititorii care vor s fac predarea / experiena educativ eficace,
distractivimemorabil.

Ghid

29

5.2.1. Stresul
JoculCerculnumelui(Icebreaking)

Numele se spune de jurmprejur n cerc, mpreun cu un adjectiv sau animal care


ncepe cu aceeai liter ca numele (de exemplu Frumoasa Florina), iar dac se dorete, o
micarepecareoreiatoatlumea.Lasfrit,toiparticipaniitrebuiesrepetenumeletuturor
mpreuncuadjectivul/animalul.
Tehniciderespiraie

Sunt soluia perfect pentru calmarea rapid a nervozitii, concentrarea gndirii i


gndireaclar.Potfirealizateoricndioriunde.Dacstaijosipoinchideochiinsiguran,
poisofaci,dacnu,poirmneicuochiideschii.Suntsimpleifoarteeficiente.
Respiraiecontient

Deviicontientdetinentimpcestainpicioaresauaezat;
Urmreteirespiraiapemsurceaerulintriiesedinpieptultu;
Inspirncetpenasiexpirpegurauordeschis;
Lasaerulsintremaincetimaiprofundncorpultupemsurceinspiri;
Simtecumcrescabdomenulipieptul,iarapoidescresc;
Menineiateniaasuprarespiraieitalepredecelpuin45respiraiicomplete.

RspunsulderelaxareBensonesteovariaiearespiraieicontientefolosindnumere.

RepetpaiiRESPIRAIEICONTIENTE;
nchideochii;
Pefiecareexpiraiespune,ngnd,unnumr.Numrul1,deexemplu;
Poisivizualizezinumrul.
Oaltvariaieametodeifolosetenumereattlainspiraiectilaexpiraie;
Spunenumrul1ntimpceinspirii2ntimpceexpiri;
Vizualizeaznumerele,dleoculoareioforminteresant.

Tehnicidebazidecontientizare

Stai cu picioarele pe o suprafa solid cu tlpile puin deprtate i genunchii puin


ndoii.
Respir ncet i profund de cteva ori i urmretei respiraia pe msur ce aerul
coboarncorpultu.
Observirespiraia.
Mutateniaasuprapicioarelortaleiimagineazictrimiimaimultgreutatenele.
SpuneiEustauacumchiaraici.Suntprezentncorpulmeu.
Privetenafar,prinochiitidintrunpunctdinspateleochilorti.

Ghid

30

Ascultasunetuldintrunpunctaflatnspateleurechilortale.
Lasiateniaszburdeprincorpiobservdacesteconfortabil.
Observ dac exist zone tensionate. Dac sunt, respir, concentrezte pe zona
tensionatpentructevasecundecuinteniadeareducetensiunea.
Observgranieledintrecorpultuiaeruldinjur.
Sprijinte n mod egal pe ambele picioare i imagineazi rdcini care pornesc din
picioareletaleprinpmnt.
SpuneiStauaicibinenrdcinatinsiguran.
Lasiatenianuntrultuiobservigndurileisentimentele.
Imagineazi c scoi gnduri i sentimente grele prin picioarele tale care ies prin
rdcininpmnt.
Staiattctvrei.Respirprofund.

Gandireapozitiv

FoloseteGNDIREACONTIENT.
Permiteopauzntrerespraii.
Spuneioafirmaiepozitiv,deexempluRespirnpaceiexpirtensiuneasauSunt
calmiputernicsauSuntnsiguranisprijinit
Defiecaredatcndexpiriasigurtecirelaxezifaa,obrajii,umeriiiminile.

Mncatulcontient(mindfulness)

Iaobucatmicdemncare,poatefiofeliedefruct,onucsauostafid.
Foloseterespiraiacontient.
Privete mncarea ca i cum ai vedeao pentru prima dat, acord ntreaga atenie
mncriidinfaata.Observo.Nuoevalua,nutegndilaeainuostudiaintelectual.
Observodoarpentruceeaceeste.
Atinge mncarea, exploreazi textura pentru cteva momente, acord ntreaga ta
ateniesenzaieidinvrfuldegetelortalepemsurceatingimncarea.
Miroasemncarea.
Mucncetisavureazgustul.Poatefifcutcuochiinchii.
Sarputeasfiiuimitdectdediferitestegustulmncriiatuncicndestemncatn
modul acesta! n acelai mod poate fi realizat mirosul contient, atingerea contient,
vizualizareacontientiascultareacontient.
Vizualizarea

Imaginilesuntunelementnormal,naturalalproceselornoastrementale,demulteori
incontiente i care prezint frecvent rezultate negative sau chiar scenarii mai grave care
declaneazstres.Estefoartefolositorsfolosimimaginilentrunmodingenios,fiepentrua
ancoraunrezultatdorit(cndneimaginmscenariuldoritalunuievenimentviitor)saudoar

Ghid

31

pentru a introduce rspunsul de relaxare. Mai jos este prezentat un exemplu de tehnic de
relaxarefolosindvizualizarea.
Grdinavieiitale
Iai cteva momente pentru a te relaxa i respir adnc de cteva ori.
nchide ochii pe msur ce te bucuri de senzaia de relaxare crescnd.
Acum imagineazi c peti ntrun du de lumin. Las toate grijile i
stresuldintimpulzileisfietersepncndtesimicurat,uoriodihnit.
Observ faptul c lumina duului trezete lumina din tine, iar corpul tu
ncepe s se umple de lumin Pe msur ce corpul tu devine tot mai
uor, devii i mai relaxat savurnd senzaia de a fi uor, curat i luminat.
Imagineaziacumc etinnaturinfaataseaflopoartctreo
grdin foarte special, grdina vieii tale. Cnd eti gata ncepe s te
deplasezisprepoartiintrngrdin.Iaictevamomentesexplorezi
grdinaispuneceobservi.Grdinaestemicsaumare?Esteordonatsau
mai degrab slbatic? Ce culori se afl n grdina ta? Poi vedea flori,
copaci,legume,iarb?Existanimalengrdina?Cesunetesepotauzin
grdinavieiitale?Cepoimirosi?Gseteunlocngrdincareiatrage
atenianmoddeosebitiexploreazl.Cevezi?Cesimicndetiacolo?n
multe grdini sunt fntni, i sugerez s caui o fntn n grdin, iar
cnd o gseti s rmi acolo puin. Ascult apa, atinge apa. Apa din
fntna ta este curat i limpede? F cteva observaii cu privire la
fntn. Pe msur ce continui s te relaxezi poi s te pregteti s te
ntlneti cu cineva foarte special Grdinarul. El sau ea este cel care i
cunoate grdina foarte bine, are grij de ea i o ngrijete. El/ea este
foarteneleptimereudispussoferesfatulsauinspiraiasa.Ateapts
ajung Grdinarul tu, poate l/o vei auzi sau vedea sau poate vei avea
doarsenzaiacestelngtine.OdatceteaflinprezenaGrdinarului,
salutl i poi s adresezi o ntrebare sau s ceri un mesaj. Ca rspuns,
Grdinarularputeasispunsausiaratecevasaupoatemesajulva
ajungecaunanumitsentiment.Stailinititpentruunmomentiateapt
mesajul. Acum poi si mulumeti grdinarului i odat ce ai explorat
grdinanntregimendreaptteuorsprepoart,tiindcoricndtepoi
ntoarceaici.Cndveinchidepoartaveifinapoinsal,aacobservi
corpulstndpescaun,ncepesmitincetdegetele,tepointindepuinn
timpcetepregtetisideschiziochiiisfiicompletprezent,simindu
terevigoratienergizat.

Impactulemoiilorasupraabilitilordepredareinvare

Discuie:Faciliteazodiscuiedegrupprivindrolulemoiilornprocesuldepredareinvare.
Ce fel de emoii fac predarea i nvarea mai uoar i sporesc motivaia? Ce fel de emoii
influeneazmotivaia,predareaicapacitateadenvarentrunmodnegativ?

Ghid

32

Tulburrile emoionale pot afecta multe aspecte diferite, centrale pentru nvare,
incluznd(darfraselimitala):concentrare,rezisten,abilitateadeafacefapresiunilorde
timp i sarcinilor multiple, interaciunea cu ceilali, rspunsul la feedback, rspunsul la
schimbare i meninerea calmului n condiii de stres. Dup discuie, introducei mai multe
fapte i idei (pot fi folosite cele de mai jos). Punctai impactul strii emoionale asupra
percepiei,gndiriiiasupracomportamentului.PotrivitexperteiPriscillaVail,narticolul"Rolul
emoiilor n nvatare", "Emoia este un comutator pornire/oprire pentru a nva ... creierul
emoional, sistemul limbic, au puterea de a deschide sau de a nchide accesul la nvare,
memorie i capacitatea de a face conexiuni ". Starea de spirit gndurile i sentimentele ne
conduccomportamentele.
Analogie cu un lift de sticl: de la subsol (stare de spirit sczut), putei vedea doar o
fraciunedinsituaie,totcesepoatevedeaestedoarsubsolulntunecat.Cucturci(starede
spirit mai mare) cu att mai mult poi vedea, precum noi aspecte ale situaiei, o mai bun
nelegere de sine, dar si noi posibiliti. ntro stare de spirit slab lumea pare destul de
limitatinesimimdemulteoriblocai,frustraisauchiarfrsperan.ncercamsfacem
favieiidintrunlocdincarenunefolosimpedeplinpotenialul.Stareanoastremoional
reflectstareanoastrdespirit.Emoiilenoastresuntunmareindicatoralcalitiigndiriin
oricemoment.
Cnd un profesor/ formator este ntro stare interioar de nelinite, suprare,
descurajare, team, ruine sau furie, abilitatea sa de a se conecta cu elevii, precum i s fie
receptivicreativestelimitat.
Aceastaareunimpactnegativnunumaiasupracapacitiideapreda,darcreeaz,de
asemenea,unmediudenvarenegativiinflueneazmotivaia,angajamentulibucuriadea
nva. Dimpotriv, claritatea mental, sentimentul pozitiv, compasiunea i entuziasmul au
putereadeascoateceestemaibundinprofesor,astfelelpoatesrspundpedeplindeceea
ce se ntmpl n sala de curs, s i exprime entuziasmul pentru subiect (analiza nevoilor
respondenilor Welness a subliniat entuziasmul profesorului ca unul dintre factorii cei mai
motivani),soferesprijinpentrueleviisabordezepredareacucreativitateiinventivitate.

Ghid

33

Emoiilecursantului:Sadoveditcabilitateanoastrdenvareestestrictcorelatcu
stareadespiriticalitateaemoiilornoastre.Emoiilesuntdeasemeneaconectatecuateniai
memoria, prin urmare, pot facilita sau mpiedica nvarea. Cercetrile au artat c emoiile
pozitive, cum ar fi fericirea, acceptarea i ncrederea au un efect pozitiv asupra nvrii,
memorieiicomportamentuluisocial.nschimb,strileemoionalenegative,cumarfimniai
tristeea,saudoveditaaveaunimpactnegativasupranvriiimotivaiei.Motivaiaesteo
unitate sau o dorin care ne oblig s facem ceva, cu motivaia suntem capabili s depim
provocrileisneatingemobiectivele,frmotivaiecelemaibunetalentesuntirositeinu
existniciunlocpentrunvaresemnificativ.
Oatmosferplindebucuriensaladeclascarencurajeazinteraciunipozitiveipermite
elementeledejocidistraciepoatesproducreaciichimiceinternelaelevi,careifacmai
api s nvee, pentru a stimula memoria i a spori creativitatea i capacitatea de rezolvare a
problemelor.

Ghid

34

5.2.2. Comunicare i relaii


Indiciinonverbale

ExerciiulA:calibrarevizualGrupuride2sau3:A,B(iC).

1. Asegndetelaopersoanpecareel/eaoplacefoartemult.
2. B(iC)calibreazsemnalenonverbale.
3. Asegndetelaopersoanpecarenuoplacesaucucareaavutmomentedificile.
4. B(iC)calibreazsemnalenonverbaleicomparcuobservaiiledelapunctul1.
5. A se gndete apoi la una din cele dou persoane. A nu trebuie s spun la care se
gndete.
6. B(iC)determinprincalibrarelacinesegndeteAiispunreciprocceobservaiile
determinrspunsul
7. PersoanaAdezvluiedacrspunsulestecorect.
8. Schimbarearolurilor

ExerciiulB:CalibrareauditivGrupuride2sau3:A,B(siC).

1. B(iC)suntaezaticuspatelelaA
2. Aspuneopovesteadevarat
3. Bpoatepunentrebripentruaclarifica,pncndBcredecel/eaacalibratvocea,
tonalitateaetc.
4. Aspuneapoiopovestefals
5. Bpoatepunemaimultentrebripentruaclarifica,pncndBacalibratdiferenelede
lapunctul2(BdiscutapoiobservaiilecuC).
6. A spune o alt poveste, care este fie real, fie fals, dar nu spune dac povestea este
adevratsaufals
7. B (i C), trebuie s determine dac povestea este adevrat sau fals n funcie de
observaiilelorauditive
8. RspunsulesteverificatcuA
9. Schimbarearolurilor

Ghid

35

Joc

Sepregatescbucimicidehrtieisescrieunadjectivpefiecarebucat:deexemplu,
curios, indiferent, plictisit, grijuliu, grbit, interesat, ngrijorat etc. Fiecare participant alege o
bucatdehrtie,ovede,darnuoaratcelorlali.Apoi,toatlumeaigseteoperecheiau
o conversaie despre un subiect la alegerea lor, timp de 5 minute, n timp ce toat lumea
ncearc si exprime prin comunicarea nonverbal adjectivul pe care lau ales. Apoi,
partenerulncearcsghiceascceaexprimatcealaltpersoanicareaufostindiciile.
Tehnicideascultareactiv

contactulvizual

atenie la limbajul corpului (nclinat spre o alt persoan, postura deschis, micarea
capuluiatuncicndestecazul)

potrivirealimbajuluicorpuluicupersoanacarevorbete

parafrazarearedefinireaunuimesaj,dardeobicei,cumaipuinecuvinte(exA:Eunu
neleg,odatmispunesfacacestlucru,iarnminutulurmtorsfacaltceva.B:Te
simiconfuzpentrucnunelegicevrea.)

clarificareaaducereamaterialuluivagncentrulateniei

ntrebrideschise

rezumareaorganizareaaceeacesaspus(deexemplu,celetreipuncteprincipaleale
povetiisunt...)

empatiereflectareasentimentelorinevoilorpersoaneicarevorbete(deexemplu,A:
Estefoartedeprimantatuncicndncercisfaciceestemaibineinimeninuparesi
vadeforturile...B:Tesimitristpentrucaivrearecunoaterepentruceaifcut.)

recunoaterea experienei celeilalte persoane (de exemplu, o persoan spune despre


ctdesupratesteilimbajulcorpuluiireflectfuria,putemspune"Misepareceti
foartefurios".

Sfaturisuplimentarepentruascultareactiv

Nupresupuneictiiceavrutsaspuncealaltpersoan

Nunegai,nusubminaiexperienaceleilaltepersoane(deexemplu,atuncicndspune
cseteme,nuspune"nuvfaceigriji,nuemarelucru")

Ghid

36

Asiguraivcainelesbine

Oferiincurajareisprijin

Amintiivccealaltpersoanaresuficienteresursepentruagsisingurdrumul

Atunci cnd este cazul, ntrebai cum se simte persoana. Nu presupune c tii cum se
simte.

Afiaiempatie

Fiipedeplinatenticoncentratpecealaltpersoan.Nutegndilanimicaltceva.Nu
planificaicesspuneintimpceascultai

Nuntrerupei,nuformulaiobservaiiirelevante

Cautaisentimenteinevoi

Dac trebuie s precizai puncte de vedere, vorbii numai dup ce o alt persoan a
terminatdevorbit

Calibraiindiciileverbale,precumiindiciilenonverbale

Ascultaisensuldincolodecuvinte

Judecat,moralaivinanuiaulocul

Nuoferiisfaturi

n timp ce utilizai tehnicile de ascultare activ, amintiiv c cel mai important lucru
estesfiiprezent,nusfolosiitehnicileperfect.Menineiomintelimpede,preamult
gndirevpoatentrerupeconexiuneacupersoana.

Fiicurios.Aiputeantreba:cemaicrezi,cemaisimi,cemaivreisspui?

Fiiconfortabilcutcerea.

Nupresupunectiicelmaibineceestebunpentrucealaltpersoan.

Luaiamintecpentruuniioameni,experienadeafiascultatiaaveaideiletratatecu
respectpoatefiorevelaiecarevaaveaunimpactdirectasupramoduluincareeinii
seprivesciitrateazpealii.

ExerciiudeascultareactivA

Cereiparticipanilorslucrezenperechi.Prezentaiosituaiecarepermitepracticarea
ascultriiactive(deexemplu,uncolegcareseplngecnupoatelucracuoechiplacarea
fostalocat,unsofrustratcsoialuinulajutcutreburilecasnice,opersoancareiancalcul
schimbareacarierei,etc.).

Ghid

37

Apoi, cere participanilor s joace dou scenarii diferite unul care demonstreaz
ascultareaactiv,iaraldoileacaredemonstreazlipsadeascultareactiv(poatedemonstrade
exemplucritica,unsfatreconfortant)aprox.15min.
ExerciiuascultareactivB

Cerei participanilor s lucreze n perechi. Persoana A vorbete despre


problema/obiectivul ei / lui . Persoana B ascult activ. Dup 1015 min, se schimb rolurile.
Dupexerciiu,ntrebaidespreceaunvaticefeldeexperienafostaprox.40min.
Expresiaasertivafuriei

Acest model descrie cele patru etape n care folosind un comportament asertiv
persoanavaschimbasituaiinedoriteiivaexprimasentimentele.Oferiminformaiiuneialte
persoane,franclcafrontierepersonale.
1. StadiulIInformare
Cnd comportamentul unei persoane tea deranjat atrage atenia persoanei
respective asupa comprtamentului i cerei s se poarte diferit. De exemplu M
deranjeazfaptulcmntrerupiatuncicndvorbesc.Terog,nummaintrerupe

2. StadiulIIExprimareasentimentelor
Daccinevanuischimbcomportamentulchiardactiecderanjeaz,miexprim
sentimentele.Adouaoarcndicersimodificecomportamentulovoifacemai
ferm.DeexempluMnfuriicndcontinuismntrerupiatuncicndvorbesc...

3. StadiulIIIAmintireabazei".
Daccinevatiecareuncomportamentcaremderanjeazideimiamexprimat
furia, continu acel comportament l informez cu privire la ceea ce urmeaz s fac
dacnuimodificcomportamentul.Bazareprezintcevacepotrealizapentrua
oprisituaianegativ.DeexempluDacnuteveiopridinamntrerupentimpce
vorbesc,voincheiaaceastconversaie.

4. StadiulIVFolosireabazei".
Dacnuseschimbnimicfacceeaceamanunatcvoiface.Esteimportantsaleg
consecinepecareslepotpunenpractic.Deexempluncheiconversaiaiplec.
AsertivitateExerciiulA

Ghid

38

Dai cteva exemple de situaii n care ar putea fi utilizat modelul de mai sus, de
exemplu,atuncicndcinevailovetescaunullateatru.Rugaiparticipaniisjoacerspunsul
asertivfolosindmodelulin4etape.Oferiifeedbackulaprox.20min.
AsertivitateExerciiulB

Pentrufiecaresituaie,creaicteoreacieasertiv,agresivipasiv.Scrieipeofoaie
de hrtie rspunsul i puneil n practic n perechi; ncercai s observai sentimentele i
gndurile atunci cnd exprimai tipuri diferite de afirmaii; apoi schimbai rolul i observai
gndurileisentimenteleatuncicndprimiitipuridiferitederspunsuri.aprox.20min.
Prietenultunuinapoiazbaniipecareiamprumutat
Reaciepasiv.
Reacieagresiv
Reactiveasertiv..

Unvnztortendeamnscumperiunparfumfoartescumppecarenudoretislcumperi
Reaciepasiv.
Reacieagresiv
Reacieasertiv.

Unprietenapropiatantrziatlaontlnire
Reaciepasiv.
Reacieagresiv
Reactiveasertiv..

Colaboratorultuicriticcomportamentulnpublic
Reactivepasiv.
Reacieagresiv..
Reactiveasertiv.

Cinevancearcssarpesterndisintrencabinetuldoctoruluinainteata
Reactivepasiv.
Reactiveagresiv
Reacieasertiv

Ghid

39

5.2.3. Stima de sine si auto prezentarea


Autodescoperirecaresuntpuncteletaleforte?
ExerciiulA

Acestaesteunexerciiupereche,5minutepentrufiecarepersoan.Spunepartenerului
tuceeaceiplacelatineicevalacareestibun/bun.Dacobservicpemsurce
vorbeti ncepi s diminuezi calitile tale pozitive, opretete i pornete din nou,
vorbindnumaipozitiv.Apoischimbrolurile.(aprox.10min.)
ExerciiulB

Acestexerciiuimplicsstainpicioarentruncercistejocicuominge.Persoana
carearemingeatrebuiesspunceeaceea/eliubete/sauiplacedespreea/el,iar
apoi arunc mingea la altcineva i aa mai departe. (De exemplu, mi place simul
umorului,miplaceprulmeu,miplaceimaginaiamea,etc.)(aprox.10min.)
ExerciiulC

Acesta este un exerciiu individual. Ia o foaie de hrtie i rspunde la urmtoarea


ntrebare: Dac oamenii care te cunosc bine ar fi intrebai despre punctele forte ale
tale, ce ar spune ei?Scrie cel puin 5 puncte forte. Dac vrei, poi mprti refleciile
talecugrupul.(aprox.15min.)
Discuie: Dup exerciiu, putei pune participanilor urmtoarele ntrebri: Cum vai
simit n timpul exerciiilor? Ce ai observat cu privire la tine? Ce ai observat despre
reaciilecelorlalintimpcespuneailucruribunedespretine?(aprox.15min.)
Metodepentruprovocareacredinelornegativedespresine:

1. nlocuireacredinelornegativecualtelenoiesteometodcareajutlaschimbarea
credinelorlimitativencredinemaisuportive.
a. Alegeiocredinnegativdespresine
b. Examinaidovadapecareaiconstruitcredina
c. Alegei o alternativ mai suportiv care pare posibil de acceptat pentru
dumneavoastr
d. Examinaidovezilepentrunouacredin

Ghid

40

1. Procesul de munc este o metod care ajut la reflectarea asupra credinelor


limitativei,carezultat,oameniictignoiperspectiveiarcredinelesedizolvsause
transform.

Alegei o credin cu care dorii s lucrai. Apoi puneiv urmtoarele ntrebri. Este
importantsnuvgndiipreamultisnuncercaipreataresschimbaicredina.Trebuie
doarspuneintrebrileisascultainliniteoricevvinenminte.
(a) Esteadevrat?
(b) (dacrspunsulafostda)Potfiabsolutsigurcesteadevrat?
(c) Cndcredasta,cumreacionez?
(d) Cineafifraceastcredin?
(e) Acum ntoarcei credina invers (ex. Sunt un printe ru transformaio n Sunt un
printe bun) i ntrebaiv n ce mod aceast credineste la fel de adevratsau
poatechiarmaiadevrat?
Important: Credinele v influeneaz percepia! Odat ce ai introdus o credin nou,
suportiv,veiobservadincencemaimultedovezicareosusin!
Sfat: Cteodat oamenii neleg mai bine modul n care ne creem experiena prin gndire i
acestenelesuriiajutsrealizezefaptulcceeaceauluatnseriospnacumestedoarun
gndinmomentulncarenumaisusinacestgndeldispareiestenlocuitdeunaltul.Poate
ducelaschimbrirapideiladizolvareacredinelornegative,odatcelerecunoatem.
Ancorareaotehnicpentrucreareastriidencredere

Ancorarea este o tehnic simpl care ne poateajuta s necontrolm starea intern.


Este foarte folositor, de exemplu, atunci cnd vrei s fii ncreztor la un interviu
pentruunlocdemunc,sfiicalmntimpcevorbiicueful,sfiicompetentntimp
cefaceioprezentareetc.Mulidintrenoitiucumunparfumsauomelodieanume
ne pot trezi aminitiri vechi. Este numit asocierea unui aspect cu un altul. O putem
descrie de asemenea ca un rspuns la stimulare: un stimul, de exemplu un sunet,
povoacunrspunsparticular.MulioameniauauzitdesprecineleluiPavlovcarea
pus n legtur sunetul unui clopoel cu gustul hranei. n cele din urm cinele a
nceputssalivezelaauzulclopoelului.

Ghid

41

nmodsimilaroameniipotauziomelodiecaresleaminteascdeoanumitvacan
sunetulmelodieigenereazimaginiinternealeloculuiundeamfostnvacan,ale
atmosferei, a senzaiei soarelui, a gustului unei buturi...Numim acest generator
ancormelodiaesteancoracarenedaccesullatoateamintirile.Astfelancoraeste
acel element dintro situaie sau o experien care va aduce ntreaga situaie napoi.
Ancorelesuntdeobiceiexterne,pentrucvindinexteriorigenereazostareintern.
Osiren,clopotulbisericii,ofotografieveche,mirosulunuisubsolumedcareneduc
napoi la acea experien. Acest lucru este foarte exploatat n publicitate, unde
anumiteimagini,melodiisaumirosurisuntasociatedectreclientcudorineinevoi,
prinurmaredeclaneazdorinadeacumpra.
De exemplu, reclamele cu oameni frumoi, fericii genereaz consumatorului o stare
de (dor de) fericire i bucurie. Produsul devine ancor pentru stare i data viitoare
cndconsumatorulvedeprodusul,areacceslaaceastareiidoreteslcumpere.
Melodiile foarte abil compuse care nsoesc majoritatea reclamelor devin ancore
putemauzioamenicntnd/fredonndmelodiilentimpcecumprprodusele!
Chiar i limbajul reprezint un proces avansat de ancorare, deoarece fie sunetul, fie
imaginea unui cuvnt sunt asociate cu anumite gnduri sau sentimente. Acesta este
modulncarecuvinteleausens:suntancorateunorimaginispecificecarelarndullor
declaneazanumitestri.Deexemplu,gndiivlauncuvndcatest,pentrumuli
oameniesteoancorpentruafinervositensionat.
Putem lucra pentru a schimba ancore vechi, astfel nct un anumit cuvnt, imagine,
tonalvociisauoricealtceva,snumaigenerezeaceatrirenedorit.Putemcrean
mod contient ancore pe care s le folosim cnd avem nevoie pentru a intra ntro
anumit stare. Ancorarea ne poate ajuta s ne accesm rapid resurse interne atunci
cndniledorim.
Ancorareapoatefifolositasltfel:
Creareaancorei
Ancormoanumitstarennoi,deexemplustareadecalm,bucurie,energie,deciconstruimoasociere
ntreancoristare.Ancorareapoatefifcutvizual,auditivsaukinestezic.

Ghid

42

Declanareaancorei
Cnd

dorim

avem

acces

la

starea

de

calm,

declanm

ancora.

Explicatdiferit:Vznd,auzindsausimindancorasimiistareapecareaiavutoatuncicndancoraa
fostcreat.

Exemplu: M gndesc la o situaie minunat n care aveam mult energie. Ating un anumit punct pe
corpulmeu(ancorkinestezic)ntimpcemaflunaceastare.Cndmaitrziumidorescsammai
multenergieatingloculdepecorpulmeu,declanezancoraconectatcuostaremaienergic.

Ancoravizual,auditivikinestezic

Ne putem ancora n trei modaliti: vizual, auditiv i kinestezic. O ancor vizual poate fi o
culoare, o lumin, o micare a unei mini sau orice altceva ce poate fi vzut de o persoan.
Poatefideasemeneaoculoare,unsimbolsauuncuvnt.Oancorauditivpoatefioricefelde
sunet,deexempluuntonalvociimaideosebit,untuit,unciocnitnmas,omelodiesauun
cuvntrepetat.Oancorkinestezicpoatefioatingeresauoanumitmicare.Putemntrio
experienprinpstrareamaimultorancore.Astanseamncoridecteorineaflmntro
situaie pozitiv vom stabili o ancor pe un loc pe corpul nostru. Putem repeta asta i astfel
ntrimancora.Putemgeneraancoraoricndnedorimsauavemnevoiesintrmnlegtur
curesursaancorat.
ExerciiulA/Demonstraie:

A) Gseteosituaiencaredoretistedescurcimaibine.
B) Gseteresursapecareiodoretinaceasituaie,ex.calmsauncredere
C) Verific dac resursa este ntradevr dezirabil ntrebnd Dac a avea aceast
resurs,arfibinepentrumine?Dacnu,gsetealtresurs.
D) Gseteosituaiedinviaatancareaiavutaceastresurs.
E) Alegeunlocpecorpultu,undedoretisplasezioancorkinestezic(ex.antebra)
F) Acum retriete situaia unde ai trit starea resurs. ncearc s o retrieti complet.
Cndajungelanivelulmaxim,apaspeloculdepecorppecarelaialespentruplasarea
ancorei.
G) Didrumulloculuiiieidinsituaiaamintit.
H) Testeazancorapresndo.Dacntrinstareimediat,atuncicontinu.Dacnuintrin

Ghid

43

conexiune cu starea resurs repet punctul 6 (posibil cu o alt situaie n care ai trit
starearesurs).
I) Acum gndetete la situaia de la punctul 1 n timp ce declanezi ancora. Dac se
schimb situaia este bine. Dac nu se schimb, exerseaz ancora (fo mai solid)
repetndpunctul6,posibilcualtesituaiincareaitritstarearesurs.

ExerciiulB

Imaginaivnconjuratdeoamenicareinladumneavoastr(potfiprieteni,membriai
familiei, persoane imaginare etc.). Acum imaginaiv c v transmit dragostea i ajutorul lor.
Simiiacceptareaisuportulloriancoraindumneavoastraceaststare.Maitrziu,cnd
experimentaioteamderejeciedeclanaiancoraisimiivbinetiindcaveidejaceea
ceaveinevoie.
ExerciiulC

1. Gndiivlaosituaiencarevaicriticat/ncvcriticaintrunmodaspru.nchidei
ochii i amintiiv de vocea de "critic interioar", cum suna aceasta? Este voce de
barbatsaudefemeie?Vamintetedecineva?Dacaiputeavedea"Criticulinterior",
cumararta?Ctdemareesteea/el?Ceinteniiare?
2. Ceaivreasispunei?
3. Carearfirspunsullui/ei?
4. ncearcsvprotejeze?
5. ncefel,el/eapoatefaceacestlucruntrunmodcumaimultsprijin?
6. Acum, imaginaiv c avei "un aliat interior", o parte din tine care este ntotdeauna
blnd, puternic, neleapt i de susinere. Este ca un prieten intern a crui voce
linitete "Criticul interior". Imaginaiv cum ar arta? Ce ar spune? Atunci cnd
"Criticulinterior"esteactivat,chemai"Aliatulinterior"pentruavsprijini.

Ghid

44

5.2.4. Metode de predare eficiente


METODEdestimulareaacreativitiiaprox.60min.

Mai jos sunt exemple de metode / tehnici de stimulare a creativitii profesorilor i


cursanilor.Discutaimetodeleisefectuaiexerciiipentrucelpuin23dintreele.
Cartografiereaminii(Mindmaping)poatefidefinitcaodiagramutilizat
pentru a reprezenta cuvinte, idei, sarcini sau alte elemente legate de i
aranjate radial n jurul unui cuvnt cheie sau o idee. Este utilizat pentru a
genera,vizualiza,structuraiclasificaideiicaunajutornstudiu,organizarea,
rezolvarea de probleme, luarea deciziilor i scris. Nu este, n sine, o tehnic
princaresepotluadecizii,darajutlaorganizareainformaiilorcarearputea
fi utilizate n viitor pentru a lua decizii. Mind Mapping are o mulime de
avantaje fa de notie tradiionale, deoarece poate ajuta s se prevad, de
exemplu,onelegererapidaprincipalelorideialeuneicrindoarcteva
minute.
Imagini,culoriidesenepotfifolositepentruelaborareaiconstituireaunei
hri a minii. Este uor s se asocieze problemele cu imaginile i, astfel, v
amintiidecelemaimultefapte.
Utilizarea de imagini i cuvinte se aplic ambelor emisfere ale creierului,
mbuntind dezvoltarea gndirii creative n organizarea informaiilor. Mind
Mappingpoatefifolositnmaimultesituaiidiferiteidinmaimultemotive:
ntimpulntlnirilordeafaceri,ntimpulstudiului,atuncicndseplanificsau
se dezvolt idei inovatoare. Deoarece fiecare persoan are propriul tip de
gndire, hrile mentale sunt cele mai eficiente la nivel individual, deoarece
reflectmodeleledegndirealeutilizatorului.

Realizareahrilormentale

ncepeidincentru,cuoimagineasubiectului,folosindcelpuin3culori.
Folosiiimagini,simboluri,coduriidimensiuni.
Selectaicuvintefolosindmajusculesauliteremici.
Fiecarecuvnt/imagineestepeolinieproprie.

Ghid

45

Liniiletrebuiesfieconectate,porninddelaimagineacentral.Liniilecentralesuntmaigroase,
devenindmaisubirintimpceradiazdelacentru.
Faceiliniiledeaceeailungimecaicuvntul/imaginea.
Folosii mai multe culori pe tot parcursul hrii, pentru stimularea vizual si, de asemenea,
pentruacodificasaupentruagrupa.
DezvoltaiunstilpropriudeMindMapping.
Folosiiaccentuareaiasociaiile.
Pstraihartaclar,prinutilizareaierarhieiradialesauordineanumeric.

Exemplu(sursa:learningfundamentals.com.au)

Exerciiu

mpriiparticipaniingrupurimici.Cereilespregteascohartcuuncuvntcheie
central: "creativitate". Apoi, grupurile prezint hrile i discut asemnrile i deosebirile.
Discutaincemodgsescaceastmetodcafiinddeajutorimodulncareosofoloseasc
nviitor.Aprox.20min
Crearea unui basm / metafor / poveste este o alt metod creativ care ajut
oameniisgndeascntrunmodmetaforiciimaginativ.Omodalitatedeafaceacestlucru
estedeaoferiuncadru,deexemplubasmulimplicopisic,unoricel,untortiarelocntrun
tren. Apoi mprii participaniingrupuri. Primul grup trebuie s termine propoziia: "A fost

Ghid

46

odatcaniciodat...,aldoileagrup"Dintrodat...",altreileagrup"Pentruarezolvaaceast
problem...."iultimul",lasfrit...."
Grupurile citesc ntreaga povestire i sunt rugai s joace. Acest exerciiu poate ajuta
participaniisseconectezentrunmoddistractivissparggheaa.Unaltmodarputeafi
introducereaunuiproblemeiparticipanilorslisecearscreezeometaforcareilustreaz
diferite aspecte ale problemei i o potenial soluie. Putei include un exerciiu desprea
creareaunuibasm/poveste/metafor(aprox.15min.)
Brainstormingul este o tehnic conceput pentru a genera un numr mare de idei
pentrurezolvareauneiprobleme.Acestaesteconceputpentruaobinenumrulmaximdeidei
cuprivirelaoanumitzondeinteres.Poatefiaplicatnrezolvareaproblemelor,precumin
situaii de nvare obinuite. Dei utilizarea de brainstorming va diferi de la o clas la alta,
exist norme de brainstorming comune care trebuie respectate pentru a fi un instrument
eficientdestimulareacreativitiicursanilor:
Concentrarea pe cantitate: creterea produciei divergente, cu scopul de a facilita rezolvarea
problemelorprincantitateamaximdecalitate
Fr critic: participanii trebuie s se concentreze pe extinderea sau adugarea de idei,
rezervndcriticapentruun"stadiucritic"alprocesului.Prinsuspendareacriticii,participaniise
vorsimiliberisgenerezeideineobinuite
Ideileneobinuitesuntbinevenite:generareadeideicutndnoiperspectiveiipoteze
Combinarea i mbuntirea ideilor: combinarea ideilor bune pentru a forma o singur idee
maibun,dupcumsugereazsloganul"1+1=3".Secredecsepoatestimulaconstruireade
ideiprintrunprocesdeasociere.

ObiectiveModelulS
SMARTEF

1. SPECIFICcriteriuimportant
Formulaiobiectivulctsepoatedeprecisidetaliat.Deexemplu,dacformulmVreau
sfiumaibunlaenglezestedificilpentrucreierulnostrusneleagcenseamnmai
bunmaibunlagramatic,abilitateadeateexprimalibernsituaiiledezicuzi,abilitatea

Ghid

47

de a citi un roman n englez etc.? Este deci important s facem clar ceea ce vrem cu
adevratisfimctsepoatedespecifici.
2. MSURABILCarevafidovada?
Cumveiticndiaindeplinitobiectivul?Carevafidovada?Uniioameniuitsclarifice
carearfidovadaciaundeplinitobiectivul.Asacesteposibilsifindeplinitscopul,
dar s nu fi observat. Dovada poate fi ceva specific, ce poate fi vzut, auzit sau simit n
funcie de obiectivul fixat. De exemplu, poi s te vezi semnnd contractul pentru noua
slujb,tepoiauzisusinndoprezentarecuncredere,poisimicinelegimaibinepe
ceilalioameninanumitesituaiietc.
3. ATRACTIVcorespunztorvalorilorpersonaleiasociatcuemoiipozitive
Ce vei obine dac ndeplinei obiectivul? ntrebaiv dac obiectivul este ntradevr
atractivpentrudumneavoastr?Aaveaobiectivepentrundeplinireacroranusuntemcu
adevratmotivaiprovoacdezamgireipoatentriunsentimentdeeec.Scopultrebuie
scorespundvalorilordumneavoastr.
4. REALIST avnd n vedere timpul i resursele(interne i externe) pe care leavei la
dispoziie
Scopulesterealistnrelaiecutimpuliresurseleavuteladispoziie?Dacdectevaorise
ntmpl s nu ne ndeplinim obiectivele, putem ajunge s concluzionm nu voi reui
niciodat. Sar putea s fi stabilit un obiectiv care nu este realist, n ali termeni am
subestimat timpul necesar pentru ndeplinirea obiectivului sau am supraestimat resursele
avute la dispoziie. Din acest motiv este important s stabilim dac atingerea obiectivului
esterealistntimpuldatetc.
5. TIMPpncnddoriisatingeiobiectivul?
Timpul este un factor important cnd stabilim obiective. Muli oameni au obiective n
viitor.Totuicumnuaustabilitoperioadderealizaresarputeasnuleatingniciodat
pentrucelevorrmnemereunviitor.AstfelesteimportantsnentrebmCndar
trebui atins obiectivul? Putei ndeplini aproape orice obiectiv atunci cnd v plnuii
inteligentfiecarepasistabiliiiuncadrudetimppentrurealizareapailor.

Ghid

48

6. ECOLOGICcealteaspectealevieiidumneavoastrvorfiafectate?Cinealtcinevava
fiafectat?
Ceefectepozitivesaunegativevaaduceatingereaobiectivului?Oparteimportantaunui
obiectivbineformulatestenumitecologic.Ecologicnseamnholisticsausistemic,c
obiectivul este corect pentru individ i mprejurrile individului laolalt. Exemplu: o
persoan ar dori si gseasc un nou loc de munc unde s poat cltori mult i s
triasc experiene minunate. A visat de mult timp la acest loc de munc, iar acum este
foarteaproapedealavea.Pemsurcesegndetecumarficuadevratsaibacestloc
demunc,realizeazcarpetrecepreamulttimpdepartedecopiiilui.Scopulsunoul
loc de munc nu a fost ecologic pentru el, pentru c lar fi inut departe de familie.
Aceastpersoansaconcentratexclusivpeemoiileiprovocrilenouluilocdemuncia
uitat s ia n considerare ce nseamn acest loc de munc pentru el ca ntreg, ca familist.
Dac ne rezolvm problemele fro privire holistic riscm s avem noi probleme sau s
recdemncelevechi.
7. FORMULAREAPOZITIVconcentraivpeceeacedoriimaidegrabdectceeace
nuvdorii
Cndfixmobiective,esteimportantsneconcentrmpeceeacedorimsndeplinim.Unii
oameniformuleazobiectiventermeniiaceeacenuidoresc,deexemplunumidoresc
s m simt incompetent, sau nu mai doresc s fumez. Pentru a nelege semnificaia
celor dou afirmaii anterioare, creierul nostru trebuie s construiasc reprezentri
interioare ale afirmaiilor, de exemplu sub forma imaginilor, cu cineva care se simte
incompetent sau cu cineva care fumeaz. Consecutiv devine foarte dificil s renunm la
ceeacenudorimasupraaceartrebuisseconcentrezecreierulnostrudefapt?Decieste
important s ne formulm obiectivele n termeni pozitivi, concentrndune pe rezultatele
dorite,cadeexemplu:MsimtcompetentsauAmplmnicurai.

Metodeiexerciiidenvareactiv

Metoda World Cafe (www.theworldcafe.com) este un format simplu, eficient, flexibil,


pentru gzduirea dialogului ntrun grup mare. Poate fi modificat pentru a satisface o gam
largdenecesiti,darurmtoarelecincicomponentecuprindmodeluldebaz:

Ghid

49

1) Contextul: Crearea unui mediu "special", cel mai adesea modelat dup o cafenea, i
anumemeserotundemici,acoperitecuofademas,hrtie,pixuricolorate,ovazcu
floriiprjituri.Artrebuisexistepatruscaunelafiecaremas.
2) Bun venit i Introducere: Gazda ncepe cu o primire clduroas i o introducere,
stabilireacontextului,stabilireaetichetei,creareaunuimediuprietenos.
3) Rundepentrugrupemici:Procesulncepecuprimarundadintreide20deminutesau
maimult,deconversaiepentrugrupulmicaezatnjuruluneimese.Lasfritulcelor
douzecideminute,fiecaremembrualgrupuluisemutlaomasdiferit.Acetiapot
sau nu s aleag s lase o persoan ca i "gazd ", pentru urmtoarea rund, care
primetegrupulurmtorileexplicpescurtceeacesantmplatnrundaprecedent.
4) ntrebri: Fiecare rund este prefaat cu o ntrebare proiectat pentru contextul i
scopulsesiunii.Aceleaintrebripotfifolositepentrumaimultdeorundsaupotfi
construitepentruaconcentraconversaiasaupentruaighidadirecia.
5) Recolta: Dup grupurile mici (i / sau ntre runde, dupa caz) indivizii sunt invitai s
mprteasc opinii sau alte rezultate din conversaiile lor cu restul grupului mare.
Aceste rezultate sunt reflectate vizual ntro varietate de moduri, cel mai adesea
utilizndnregistraregrafic,nparteadinfaacamerei.

DupmodeluldemaisusfacilitaiodiscuieWordcafe,cuurmtoarelentrebri:

Careestescopulrealalmetodeloractivedepredare?

Censeamnsfiiuntrainereficient?

Deundeprovinemotivaiacursanilor?

ncecontextmetodeleactivedepredarenusuntrecomandate?

Lasfritulrundelorcugrupurimici,facilitaiodiscuiecuntregulgrup.
Activitateadeobservareesteotehnicceatrageateniaasupradifereneidintreperspectivele
concrete privind o situaie i percepia noastr personal asupra unei situaii colorate de
sentimentele noastre individuale, interpretri i judeci. Aceasta se poate face ca o tem,
urmatdeodiscuiedegrupfacilitatdetrainer.
Exerciiu:

Rugaiparticipanii,catem,saleagunulsaumaimultecontextencarevorobserva
interaciuniinterpersonalentrecelpuindoupersoaneivorluanotie.Apoi,evenimentele
nregistratevorfiselectatendoumoduridiferite:1)printrofideobservaiencaretrebuie

Ghid

50

s descrie fr judecat situaia aleas i observat (context, persoane implicate, scurt


descriere a situaiei, efecte asupra contextului) i 2) prin descrierea situaiei ntrun jurnal
personalcupropriileimpresii,amintiri,ndoieli,gnduriiconsideraii.Cercetareaesteurmat
deodiscuiedegrupntruncontextales,deexempluobiectivversusexperienasubiectivi
felulncarepropriulnoastru"filtru"neinflueneazpercepiilei,prinurmare,cumputemcrea
nmodactiv,dectsnregistrmpasivexperienanoastrdevia.
Tehnica Perspective diferite permite participanilor s experimenteze aceeai situaie
dinmaimultepunctedevedereisneleagdiferiteseturidenevoi,valori,motiveetc.
Exerciiu:

Trainerulprezintunfilmdescurtmetraj,deexemplu,unbasmcelebruncareexistun
conflict ntre personaje. De exemplu, "Scufia Roie" poate fi folosit deoarece cele trei
personajeprincipale(lupul,fetiaibunica)aupunctedevederefoartediferite.Apoi,trainerul
mparte participanii n grupuri. Fiecare grup se va identifica cu un personaj sau un grup de
personajeivancercasneleagmotivelecomportamentuluilor.Apoi,fiecaregrupalegeun
reprezentantcarevaexplicarolulimotivaiilepersonajelor,ntrodiscuiecureprezentaniai
altorgrupuri.Dupexercitiu,reflectaiasupramoduluincareseaplicnviaanoastrdezicu
zii/saulaloculdemunc.Careestevaloareactiguluideperspectivediferite,cesepoate
ntmplaatuncicndnusuntemdispuisprimimoaltperspectivsauatuncicndsuntem
confuzi cu privire la propriul noastru punct devedere etc. Acest lucruar putea fi legat de un
contextspecificlacarelucreazgrupul(deexemplu,soluionareaconflictelor,comunicareacu
clientii"dificili",lucrulcutinerii,conducereasaudeoricealtcontext).
Curs interactiv se ncurajeaz interaciunea dintre profesor i elevi. Procesul de
predare poate fi efectuat sub form de ntrebri i rspunsuri, cu o varietate de exerciii i
discuiipeanumitestudiidecaz.Acestastabileteoatmosferrelaxat,precumincredere.
Demonstrareacursanilorliseprezintnpracticcumsfacfacelmaibineunei
anumitesituaiisaucumsefectuezecelmaibineunsetdeactivitisauoanumittehnic.
Aceast activitate ar putea implica invitarea unui voluntar la mijlocul cercului, demonstrnd
utilizareatehnicii,oferindapoirspunsurilapotenialelentrebrialeobservatorilor.

Ghid

51

Analiza de situaie critic studenii descriu cazuri care au ridicat dificulti serioase.
Grupuldiscutfapteleprincipalecaredefinescfiecaredintreacestesituaiiiiauodeciziecu
privirelainformaiilesuplimentarenecesare,precumilapredareanecesarpentrurezolvarea
problemelorprezentate.
Discuii n grupuri mici cu colegii foarte potrivite pentru lucrul n echip. Sunt
exprimatepoziiidiferite,aprateprinargumente,prinschimbuldeideiideopiniinlegtur
cuunanumitsubiect.Acesteaconsolideazechipaiabilitilederezolvareaproblemelorsunt
dezvoltate.
Lucrul n echip permite nvarea reciproc, luarea deciziilor bazate pe consens,
dezvolt capacitatea de a comunica i de a coopera cu alii, sprijin dezvoltarea abilitilor
sociale,ajutlaincluziuneaelevilormairetrai,poatestimulacreativitatea.Acestaestecelmai
eficient atunci cnd exist ncredere ntre membri, atunci cnd obiectivul echipei este clar i
toatlumeaesteimplicatactivndiscuiisinluareadeciziilor.
Contiindesinencontextulechipeiinsula

Cerei participanilor s stea ntrun cerc. Vor primi o instruciune scris pentru un
exerciiu.Voraveaexact1or/45minpentruexerciiuichiardacterminmaidevreme,ei
vor trebui s rmn acolo unde sunt, nimeni nu prsete cercul nainte de terminarea orei
stabilite.Spuneilecvorfiobservaidinafaracercului,darfrinteraciunecuei,astfelnct,
chiardacacetiavpunontrebarentimpulexerciiului,nuosleraspundei.Odatcesunt
aezaincercpuneinmijlocoinstruciunescris:
"Suntei un grup de supravieuitori ai unui naufragiu i ai ajuns pe o insul mic,
nelocuit,departedecontinent.Existctevaresurseraredepeinsul,cumarfifructe,nuci,
peteiap.Obarccuvsleculocpentrutreipersoaneaajunspeuscat.Nuexistresurse
pentruaconstruioaltbarc.Existunriscmarecabarcasnuajungpecontinent,pentruc
esteundrumlung.Existdoaromicposibilitatecaonavsatreacprinapropiereainsulei.Ce
osfacei?"
Odatceexerciiulesteterminat,estetimppentruodiscuie.

Ghid

52

ntrebripropuse:

Careafostrolultuntimpulexerciiului?
Cealteroluriaiobservatngrup?
Pecineaipercepecapeunlider?Aifostnvreunfelunlider?
Ceafostimportantpentrutinenprocesuldeluareadeciziilor?
Ceiaplcut?
Ceafostoprovocare?
Teaisimitfrustratvreunmoment?Dece?Ceaiface?
ncefelaicontribuitlaechip?
Afostcevaceaivreasfifcutdiferit?

Lucrunperecheingrupurimiciofercursanilorposibilitateadeaiverificaideiledoarcu
oaltpersoan,careiajutssesimtvalidainaintedeatrebuisofererspunsurinfaa
unuigrupntreg.
Discuie / dezbatere ajut la exprimarea propriului punct de vedere, precum i respectul
pentruperspectivaaltorpersoane.Stimuleazrefleciaidezvoltabilitateadeapriviosituaie
dinunghiuridiferite.Estefoarteutilncazulncareprofesorulcarefaciliteazdiscuiapune
ntrebri/mprtetereflecii,careindiceleviloronoudirecieiiajutscontesteis
iextindatitudinile.Subiectedediscuiepropusepeparcursulseminarului:"profesorexcelent
prieten? Ajutor?" sau " De unde vine motivaia acestuia? " Sau " Cum pot fi cel mai bun
profesor?"
Jocuriderolestenevoiededezvoltareaanterioardescenarii,briefinguri,definirearoluluii
alocarea, stabilirea de norme, realizrile i evaluarea elevilor. Ele ofer studenilor o practic
suplimentar i pregtire pentru interaciunile viitoare. ncurajeaz elevii care sunt timizi
pentruaparticipangrupuri.Colegiipotoferioatmosfernonpericolncareeleviipotexersa
noiabilitisociale,cumarfivorbireantroclas.Poatestimula,deasemenea,creativitateai
permiteexperimentareantrunmediusigur.

Jocurile permit crearea unui mediu prietenos, relaxat i scot n eviden latura creativ a
cursanilor. Adesea, explicnd teoria din spatele activitilor ajut la realizarea c aceasta nu
suntdoarpentrudistracie,ciipotajutasnvee.

Ghid

53

5.3. Schia seminarului


Seminarul este un rezultat al constatrilor proiectului multilateral Grundtvig "Abiliti
pentruostaredebineautentic".Coninutulimetodeleaufostcoordonatede7organizaii
din6risaudoveditafibeneficepentrudezvoltareacompetenelorcareauunimpactpozitiv
asupraniveluluidebunstareaparticipanilor.
Seminarulestecentratpedoutemeprincipale:"sinesntos"i"relaiisntoase"i
seturidecompetenecorespunztoare:1)demanagementalstresuluii2)decomunicareca
unfundamentpentrucretereastriidebineaeducatorilor.

Obiective

Diseminarearezultatelordinproiectul"Abilitipentruostaredebineautentic"
Introducerea modelului holistic de stres i creterea nelegerii cu privire la
cauzelestresului,mecanismeiefecte
Creterea capacitii de nelegere a efectelor stresului asupra capacitii de
predare
Identificarea declanatorilor de stres la locul de munc i elaborarea de noi
strategii
Asigurareaparticipanilorcuinstrumentepracticepentruafacefastresului
Reducerea consecinelor stresului (cum ar fi starea de sntate precar,
absenteism, lipsa de creativitate, comunicare ineficient, incapacitate de
concentrare,maimulteconflicteetc.)idezvoltareademodalitisntoasedea
facefacererilordelucrudezicuzi
Prevenireasindromuluideburnoutlaceidineducaiaadulilor
Cretereaniveluluidecontientizareemoional
Introducereadeinstrumentepracticepentruafacefaemoiilordificile
mbuntireaechilibruluiemoionalalparticipanilor
Ajutorpentruidentificareafactorilordeclanatoridestreslaloculdemuncdar
idenoistrategiisimaimultderesurse
Consolidareaposibilitiiderelaxarepentruparticipani
Extindereanelegeriicuprivirelasntate
maibunnelegereaprocesuluidecomunicare
Cretereaabilitiideaconstrui
Consolidareaabilitiideascultare
Furnizareadeinstrumentepracticepentruadafeedback
Cretereaniveluluidepercepereaindiciilornonverbalealecomunicrii
Cretereaautocontientizriiparticipanilorcuprivirelacomunicareirelaii

Ghid

54

Explorareaproprieinelegericuprivirelarelaiiilaextindereaperspectivelor
Evidenierea elementelor cheie ale relaiilor satisfctoare: acceptare, respect,
deschidere,autenticitate,asertivitate
Consolidareaabilitiideavorbiinpublic

ProgramuldeInstruire
Ziua1(6ore)

Prezentaregeneral,Introducere
Spargereagheii
Ateptrileindividuale
Discuiicuprivirelaceeaceeste"stareadebineautentic"
Haisvorbimdesprestres
Definiii
nelegerearspunsuluilastres(lupta/zbor,stresprelungit)
Simptomefizice,emoionale,mentaleicomportamentalealestresului
Relaiadintregndireistres
Modalitieficienteiineficientedeafacefastresului
Exerciiiderelaxare,careajutlagestionareastresuluipartea1
Refleciilezilei,discuia

Ziua2(6ore)

Efectelestresuluinnvmnt
Evaluareadeclanriistresuluipersonal
Schimbareastrategiilorneproductive
Contientizareadesine
Exerciiiderelaxarepartea2
Refleciilezilei,discuie

Ziua3(6ore)

Impactulemoiilorasuprapredriiiasupracapacitiidenvare
Instrumentepentruafacefaemoiilorperturbatoare
Cumpotfimultmaiatentiplinderesursensaladeclas?Plandeaciune
Introducerensubiectulcomunicriiinterpersonaleinrelaii
Cuminflueneazpercepiilenoastrecomunicarea
Refleciilezilei,discuie

Ziua4(6ore)

Ghid

55

Indiciinonverbaledecomunicarecontiinadesineinelegereacelorlali
Feedback cum sl dai astfel nct ceilali s doreasc s l primeasc i cum sl
primeasccauncadou
Vorbitulinpublicaspecteeseniale
Refleciilezilei,discuie

Ziua5(6ore)

Vorbitulnpublicexerciiipractice
Artadeaasculta
Haisvorbimdesprerelaii
Cetiidesprerelaii?
Ceneopretedelarelaionareasatisfctoare?
Cumfuncioneazrelaiile?
Asertivitateaunelementesenialalrelaiilorsatisfctoare
Rezumat,evaluareacursului,plecareaparticipanilor

Metodologie
nainte de seminar va fi un interviu semistructurat efectuat pe email; interviul are
scopul de a identifica nevoile de formare specifice ale participanilor, n scopul de a ajusta
programul de formare pentru a satisface nevoile participanilor individuali i organizaiile
pentrucarelucreaz/pentrucaresuntvoluntari.Participaniivorprimi,deasemenea,sarcini
denclzire,naintedeseminar.
Seminarul va oferi teoria necesar pentru a nelege natura stresului, precum i
instrumente practice pentru gestionarea stresului i emoiilor dificile. Cursul va oferi, de
asemenea, modele simple care pot ajuta extinderea nelegerii participantului cu privire la
procesuldecomunicare,precumiomaibunnelegerearelaiilorsntoase.Participaniivor
primi, de asemenea, instrumente practice utile n gestionarea comunicrii lor profesionale i
personale.
Se va acorda atenie la implementarea concluziilor i competenelor n situaii reale,
dupseminar.Peparcursulseminaruluisevorfolosimetodeprecum:dezbateri,jocuriderol,
micareacorpului,managementulminii,exerciiidegrupinperechiiminicoaching.
Metodologiaseminaruluiincludeabordarecentratpecursantiutilizeazmetodede
autonvare. Scopul instruirii este de a nu produce soluii (nvare pasiv), ci de a inspira

Ghid

56

participaniiscautenmodcreativsoluiieficiente,caresuntlegatedenevoileiprovocrile
lor(nvareactiv).nacestfel,participaniiiasumresponsabilitateapentrupropriulproces
denvareiacioneazcaparteneriactivideformare.
Participanii vor fi invitai s se alture Forumului Welness platform online care
faciliteazschimbuldeexperienntreprofesionitiideeducaieaaduliloripersoanelecare
studiaz.Maimultdectatt,laolundupseminarvorfiinvitaisrspundlaunchestionar
pentru a identifica n ce mod au folosit abilitile pe care leau nvat la seminar i ce
modificriauexperimentatcairezultat.

Ghid

57

5.4. Chestionare
5.4.1. Chestionare de dup curs
Draga Participant al cursului ............................... Am aprecia dac ai rspunde la
cteva ntrebri, iar apoi s trimitei chestionarul trainerului.
Vrst:

Sex:

Ocupatie:

Vrugmsncercuiirspunsurile

1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind slab, 10 fiind excelent) la nivel global, cum evaluai


cursul?
1

10

2) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur a


ndeplinitcursulateptriledumneavoastr?
1

10

(Explicaipescurtdece)

3) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind deloc, 10 fiind foarte mult) ct de interesant i


captivantaigsitmetodautilizatntimpulcursului?
1

10

4) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind deloc util, 10 fiind foarte util) ct de util ai gsit


coninutulcursului?

10

5) Peoscardela1la10(1fiinddelocrelevant,10fiindfoarterelevant)ctderelevant
esteacestseminarpentrunevoiledumneavoastrprofesionale?
1

10

6) Peoscardela1la10(1fiinddelocrelevant,10fiindfoarterelevant)ctderelevant
esteacestseminarnevoilordumneavoastrpersonale?
1

10

7) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


potenialulcursuluipentruasporinivelulstriidebine?
1

10

8) Peoscardela1la10(1fiinddeloc,10fiindfoartemult)ctdebineinformatafost
trainerul,nceeacepriveteconinutulcursului?
1

10

Ghid

58

9) Peoscardela1la10(1fiinddeloc,10fiindfoartemult)ctdeabordabilideajutor
afosttraienerul?
1

10

10) Peoscardela1la10(1fiinddeloc,10fiindfoartemult)ctdecaptivantaigsit
prezentarea/stiluldefacilitarealtrainerului?
1

10

11) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind deloc util, 10 fiind foarte util) ct de utile ai gsit
materialele(brouri)furnizatencursuldeformare?
1

10

12) Cesubiectevisauprutcelemaiinteresanteimaiutile?
(Vrugmsenumeraisubiectele)

13) V rugm s comentai cu privire la posibilele domenii de mbuntire n ceea ce


priveteconinutulseminaruluiimetodeleacestuicurs?

14) Comentariisuplimentare

Ghid

ntrebrisuplimentarepentruanumitecursuri

59

A)Stres&sntate

1) Pe o scara de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


mbuntireanelegeriicuprivirelamecanismeleiefectelestresului?
1

10

2) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


mbuntireacapacitiideafacefastresului?
1

10

B)Comunicaresirelaii

1)

Peoscardela1la10(1fiindfoartepuin,10fiindfoartemare),cumaiaprecia

mbuntireanelegeriicuprivirelaprocesuldecomunicare?
1

10

2)

Peoscardela1la10(1fiindfoartepuin,10fiindfoartemare),cumaiaprecia

mbuntireaabilitilordecomunicare?
1

10

C)Metodedepredareeficiente

1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


mbuntireacapacitiideautilizametodedepredareeficiente?
1

10

D)Stimadesine

1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


mbuntireaabilitilordumneavoastrdeautoprezentare?
1

10

2) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


abilitiledobnditepentruacretestimadesine?
1

10

Ghid

60

5.4.2. Chestionare la o lun dup curs


DragParticipantalcursului...............................Amapreciadacairspundelacteva
ntrebri cu privire la seminarul pe care lai parcurs cu o lun n urm, iar apoi sa trimitei
chestionarultrainerului.
Vrst:

Sex:

Ocupaie:

Vrugmsncercuiirspunsurile

AParteageneral
Vrugmsncercuiirspunsurile
1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte ridicat) cum ai aprecia
cretereastriidebinedinultimalun?
1

10

2) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur ai


aplicatabilitiledobanditelacursnviaaprofesional?
1

10

(Explicpescurt)

3) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur ai aplicat


abilitilecursuluinviaapersonal?
1

10

(Explicpescurt)
4) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte ridicat) cum ai aprecia
impactulcursuluiasuprasatisfacieilaloculdemunc?
1

10

BParteaspecific
Stresulisntatea

1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte ridicat) cum ai aprecia


impactulcursuluiasuprasatisfacieivieii?

Ghid

61

10

(Dacaveioricecomentariisuplimentare,vrugmslemprtii)
2) Peoscardela1la10(1fiindabsolutdeloc,10fiindfoartemult),ctdemultasczut
nivelulstresuluinultimalun?
1

10

3) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur


competenele dobndite n timpul cursului sau dovedit a fi de ajutor n a face fa
stresului?
1

10

4) Peoscardela1la10(1fiindfoartepuin,10fiindfoartemare),ncemsursuntei
mairelaxatimaiechilibrat?

10

(Descrieipescurtncesituaii)

Comunicareirelaii

1) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia


mbuntireacomunicriidumneavoastrnultimalun?
1

10

(Descrieipescurtncefelsambuntitcomunicarea)
2) Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte mic, 10 fiind foarte ridicat) cum ai aprecia
mbuntireacalitiirelaiilorpersonaleiprofesionale?
1

10

Metodedepredareeficiente
1. Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur ai aplicat
metodelenvatentimpulseminarului?
1

10

(Descrieipescurtmetodele)
2. Peoscardela1la10(1fiinddeloc,10fiindfoartemult)ncemasurvsimiimaicompetent
caiprofesor/trainer,caurmareactigriidenoicunotine/abiliti?
1

10

3. Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte ridicat) cum ai aprecia impactul
utilizriinoilormetodecueleviidumneavoastr?

Ghid

62

10

(Descrieipescurtmodificrilepecareleaiobservatlaelevi)

Stimadesineiprezentareadesine
1. Peoscardela1la10(1fiindfoartepuin,10fiindfoartemare),ncemsursaschimbat
modulncarevsimiicuprivirelapropriapersoan?

10

(Explicatipescurt)
2. Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia
mbuntireamoduluincarevaocupaideprobleme?

10

(Explicaipescurt)
3. Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), n ce msur a crescut
ncredereadumneavoastrnpropriapersoan?

10

(Descrieipescurtncesituaii)
4. Pe o scar de la 1 la 10 (1 fiind foarte puin, 10 fiind foarte mare), cum ai aprecia
mbuntireamoduluincarevraportatilaalii?

(Descrieipescurt)

10

Ghid

63

Bibliography:
Brzozowski, P. (2010). Skala Uczu Pozytywnych i Negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida
Watsona i Lee Anny Clark. Podrcznik. Warszawa: Pracownia Testw Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Czapiski(2004),Psychologiapozytywna,PWN,Warszawa.
Chida,Y.&Steptoe,A.(2008).Positivepsychologicalwellbeingandmortality:Aquantitativereviewofprospective
observationalstudies.PsychosomaticMedicine,70,741756.
Csikszentmihalyi M. & Czikszentmihalyi I.S. (1988). Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in
Consciousness.NewYork:CambridgeUniversityPress.
Deci,E.L.&Ryan,R.M.(2000).Thewhatandwhyofgoalpursuits:Humanneedsandtheselfdeterminationof
behavior.PsychologicalInquiry,11,227268.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., KimPrieto, C., Choi, Dw., Oishi, S. & BiswasDiener, R. (2010). New Wellbeing
Measures:ShortScalestoAssessFlourishingandPositiveandNegativeFeelings.SocialIndicatorsResearch,97,2,
143156.
DienerEandSeligmanMEP(2002).Veryhappypeople,PsychologicalScience,13:8184.
Diener,E.(1984).Subjectivewellbeing.PsychologicalBulletin,95,542575.
DienerE.,LucasR.E.(1999),Personalityandsubjectivewellbeing,[w:],KahnemanD.,DienerE.,SchwarzN.(ed.),
Wellbeing.Thefoundationofhedonicpsychology,NewYork,213229.
Diener, E., Emmons, R., Larsen, J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale, Journal of Personality
Assessment,49(1),7175.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., KimPrieto, C., Choi. D., Oishi, S., & BiswasDiener, R. (2009). New measures of
wellbeing:Flourishingandpositiveandnegativefeelings.SocialIndicatorsResearch,39,247266.
Dolan P, Peasgood T and White M (2006). Review of research on the influences on personal wellbeing and
applicationtopolicymaking(London:Defra).

FredricksonB.(2001),Theroleofpositiveemotionsinpositivepsychology,AmericanPsychologist,56,218226.
Fredrickson BL and Branigan C (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thoughtaction
repertoires.CognitionandEmotion,19(3),313332.
Fredrickson BL, Mancuso RA, Branigan C and Tugade M (2000). The undoing effect of positive emotions.
MotivationandEmotion,24,237258.
Government Office for Science (2008). Foresight Mental Capital and Wellbeing 2008. Project Final Report. The
Government

Office

for

Science,

London.

(Online

http://www.foresight.gov.uk/OurWork/ActiveProjects/Mental%20Capital/Welcome.asp).
Helliwell,J.andPutnam,R.D.(2005).Thesocialcontextofwellbeing.InFAHuppert,BKeverne&NBaylis(Eds.)
TheScienceofWellbeing(pp.435459).Oxford:OxfordUniversityPress.

64

Ghid

JuczyskiZ.(2001),Narzdziapomiaruwpromocjiipsychologiizdrowia,PracowniaTestwPsychologicznychPTP,
Warszawa
KaczmarekL.D.,StankoKaczmarekM.,DombrowskiS.U.(2010),AdaptationandValidationoftheSteenHappiness
IndexintoPolish,PolishPsychologicalBulletin,41(3),98104.
Kahneman, D, Diener, E & Schwartz,N (Eds.) (1999). WellBeing: The Foundations of Hedonic Psychology. New
York:RussellSageFoundation.
KeyesCLM(2002).Promotingalifeworthliving:Humandevelopmentfromthevantagepointsofmentalillness
and mental health. In RM Lerner, F Jacobs & D Wertlieb, eds. Promoting Positive Child, Adolescent and Family
Development:AHandbookofProgramandPolicyInnovations,4(15),pp.257274.CA:Sage
M.F.&Carver,C.S.(2003).Selfregulatoryprocessesandresponsestohealththreats:Effectsofoptimismonwell
being. In J. Suls & K. Wallston (Eds.), Social psychological foundations of health (pp. 395428). Oxford UK:
Blackwell.
Pencheva,A., Petrova, T., Rashkova, I., Kuukka,M., Tuominen, R. Methodological guide for intergenrational
learningcircles(2009)
PutnamR.D.(2000).Bowlingalone.NewYork:Simon&Schuster.
Rau,K.,Zitkiewicz,E.Jakaktywizowauczniw(Howtoactivatelearners).OficynaWydawniczaG&P,2004
Rogers,R.(1961).OnBecomingaPerson.Boston:HoughtonMifflinCo.
Roysamb E. (2006), Personality and wellbeing [w:] Vollrath M. (ed.), Handbook of Personality and Health,
Chichester,Wiley,115134.
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and
eudaimonicwellbeing.AnnualReviewsofPsychology,52,141166.
Ryff,C.D.&Singer,B.(1998).Thecontoursofpositivehumanhealth.PsychologicalInquiry,9(1),128.
SeedhouseD.(1995),Wellbeinghealthpromotionsredherring,HealthPromotionInternational,1,6167.
Sen,A.(1996).Rationality,joyandfreedom.CriticalReview,10(4),Fall,48194.
SeligmanM.(2002).Authentichappiness.NewYork:FreePress.
Seligman,M.E.P.,Steen,T.A.,Park,N.,&Peterson,Ch.(2005).PositivePsychologyProgress.EmpiricalValidation
ofInterventions.AmericanPsychologist,60,410421.
SeligmanM.P.(2012),Flourish:AVisionaryNewUnderstandingofHappinessandWellbeing,AtriaBooks.
ThompsonSandMarksN(2008).Measuringwellbeinginpolicy:issuesandapplications(London:nef).
Veenhoven, R. (2000). The four qualities of life. Ordering concepts and measures of the good life. Journal of
HappinessStudies,1,139.
Vitters,J.(2004).Subjectivewellbeingversusselfactualization:Usingtheflowsimplextopromoteaconceptual
clarificationofsubjectivequalityoflife.SocialIndicatorsResearch,65,299331
Cubed,L.,EngagingEmotions:RoleofEmotionsinLearning,BrainandEducationWebPaper2,2010
WatsonD.,ClarkL.A.,TellegenA.(1988),DevelopmentandValidationofBriefMeasuresofPositiveandNegative
Affect:ThePANASScale,JournalofPersonalityandSocialPsychology,Vol.54,No.6,10631070.

Ghid

65

Zalewska A. (2003), Dwa wiaty emocjonalne i poznawcze oceny jakoci ycia i ich uwarunkowania u osb o
wysokiejiniskiejreaktywnoci,SWPS,Warszawa.

References (online sources):


http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/8430
EFTEmotionalfreedomtechniqueBasicstepstoyouremotionalfreedom:http://eft.mercola.com/
EMDRInstitute.WhatisEMDR?:http://www.emdr.com/generalinformation/whatisemdr.html
Emotionalbraintraining:http://www.ebt.org/
International Stress Management Association. Promoting Wellbeing and Performance, About stress:
http://www.isma.org.uk/aboutstress/#.U1yjJmyKBdg
LapidBogda,G.,EnneagraminBusinesstrainingtoolskit
Makani,J.,Feedbacksandwichmodel.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
Makani,J.,Learningstyles.Trainertraining.Larnaca,2010,trainingcourse
Makani,J.,NLPcommunicationmodel.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
MayoClinic,Chronicstressputsyourhealthatrisk:www.mayoclinic.com/health/stress/SR00001
McGreevey,S.,MindbodyGenomics,HarvardMedicalSchool,May2013:
http://hms.harvard.edu/news/genetics/mindbodygenomics5113
Neill,M.,Coachingfromtheinsideout.Onlinecourse,2012
Sedona

method:

www.youtube.com/watch?v=YrT3xBoF6Wk

https://www.sedona.com/

www.stevepavlina.com/sedonamethod/
Smith,M.&Segal,J.&Segal,R.,Preventingburnout,2014:
http://www.helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm
Sylwester,R.,HowEmotionsAffectLearning.EducationalLeadership.October1994,Volume52,Number2:
http://www.ascd.org/publications/educationalleadership/oct94/vol52/num02/HowEmotionsAffect
Learning.aspx
Vega,V.,SocialandEmotionalLearningResearchReview.Edutopia..November2012:
http://www.edutopia.org/selresearchlearningoutcomes
Byron,K.,Judgeyourneighbour.Worksheet:http://www.thework.com/theworkjyn.php#translated
MakaniJ.,Anchoringresourcefulstates.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
MakaniJ.,Perceptualpositions.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
Neill,M.,Coachingfromtheinsideout.Onlinecourse,2012
Harley Therapy, Thinking Errors: Cognitive Distortions in Cognitive Behavioural Therapy (CBT):
http://www.harleytherapy.co.uk
CESSITCreativityandEntrepreneurshipSeedsforSocialInclusionTrainers:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/grundtvig/gmp_final_reports_2009/503718_creativity_
&_entrepreneurship_seeds_for_social_inclusion_trainers.pdf

66

Ghid

LapidBogda,G.,EnneagraminBusinesstrainingtoolskit
MakaniJ.,Disneycreativitystrategy.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
MakaniJ.,Feedbacksandwichmodel.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
MakaniJ.,Learningstyles.Trainertraining.Larnaca,2010,trainingcourse
MakaniJ.,Wellformedoutcomes.NLPPractitionertraining.Larnaca,2008,trainingcourse
Theworldcaf:http://www.theworldcafe.com

Printed: October 2014

Scopul proiectului Welness este de a mputernici: profesionitii


implicai n educaia adulilor i cursanii aduli, n abiliti practice,
care s le permit s se ocupe de provocrile de zi cu zi ntr-un mod
mai eficient i de a spori nivelul lor de bunstare ntr-un mod durabil.
Muli profesioniti din sectorul educaional se confrunt cu condiii
de lucru caracterizate printr-un nivel ridicat de implicare emoional
i cerine interpersonale puternice. Aceste condiii pot duce la
sindromul de burnout, n cazul n care profesionitii nu sunt n
msur s dezvolte strategii eficiente de coping i de gestionare a
stresului, n mod adecvat.

COORDONATOR DE PROIECT
Prof.univ.dr. Mona Vintil
Universitatea de Vest din Timioara
Bdul V Prvan nr.4
Timioara, Ro,
Tel: 0040722684236
e-mail: mona.vintila@e-uvt.ro
www.uvt.ro

PARTENERI
Razvojno izobraevalni
Center Novo mesto
(Novo mesto, SI)

University of Humanities
and Economics in Lodz
(Lodz, PL)

Metod Pavelj
metod.pavselj@ric-nm.si
www.ric-nm.si

Ewa Szczawiska
eszczawinska@ahe.lodz.pl
www.ahe.lodz.pl

Promimpresa
(San Cataldo, IT)

Health Psychology Management


Organization Services
(Rainham, UK)

Alessandro Melillo
euprojects@promimpresa.it
www.promimpresa.it

Mercy Maclean
mercy.maclean@hp-mos.org.uk
www.hp-mos.org.uk

ShipCon Limassol ltd


(Limassol, CY)

FormAzione Co&So Network


(Firenze, IT)

Martina Splichalova
ms@shipcon.eu.com
www.shipcon.eu.com

Patrizia Giorio
giorio@formazionenet.eu
www.formazionenet.eu

PROIECT N 527797-LLP-1-2012-1-RO-GRUNDTVIG-GMP