Sunteți pe pagina 1din 5

1)Comunicare nu este legat de: o singura teorie

2)Care dintre urm nu este considerata o teorie a comunicarii: teoria sirurilor


3)Identificati afirmatia falsa: termenul de comunicare nu poate fi definit prin intermediul comportamentului de
comunicare
4)Care dintre urm nu este o functie a comunicarii: de coordonare a actiunilor
5)Care dintre urm nu este axioma a comunicarii: comunicarea se dezvolta pe planul relatiei
6)Comunicarea produce efecte asupra: atat receptorului cat si emitator
7)Relatia omului cu semenii sai nu poate lua forma:relatiilor intrapersonale
8)In functie de numarul participantilor si tipul de relatie dintre ei,comunicarea nu poate fi: comunicare personala
9)Comunicarea intrapersonala presupune: ca emitatorul si receptorul sa fie una si aceeasi persoana
10)comunicarea publica presupune: prezenta unui emitator unic si a a unei multitudini de receptori
11)Comunicarea de grup este: o ipostaza a comunicariiinterpersonale, dar care presupunema mult de doi participanti
12)Comunicarea interpersonala nu poate satisface nevoie de: divertisment
13)Identificati afirmatia falsa: stocum relational este definit ca fiind totalitatea relatiilor ce se stabilesc in interiorul
organizatiei
14)Procesul comunicarii nu este intotdeauna: independent de contextul social
15)In comunicarea interpersonala emitatorul este un individ care: are un scop implicit
16)Codificarea presupune: traducerea gandurilor, atitudinilor, emotiilor si sentimentelor in cuvinte
17)Mesajul se comunica simulatan printr-un ansamblu complex de: stimuli, limbaje, canale
18)Identificati afirmatia falsa: Intotdeauna mesajul transmis de emitatoreste codificat intro maremasura
19)Limbajul trupului presupune: intregul complex de stimuli si semnale transmise prin postura, fizionomie, mimica,
stimuli, gestica
20)Printre dimensiunile contextului la care se comunica nu se inscrie: contextul atemporal
21)Identificati afirmatia falsa: noua economie nu genereaza noi modele de organizare si deactivitate economica
22)Economia informationala nu este economia in care: prosperitatea firmelor decurge din optimizare
23)Economia informationala genereaza: reorientari majore in viaat economica si sociala
24)Nu este considerat pilon al economiei informationale: negocierea
25)Care dintre urm nu este considerat concept cu careopereaza economia cunoasterii: tehnologii comerciale
26) Economia digitala sau economia electronica nu se caracterizeazaprin schimbarea accelerata a paradigmelor:
proceselor de invatare

27)Schimbarea paradigmelor genereaza si noi reguli pentru economia informationala: care dintre urm nu se inscrie
in aceasta categorie: membrii retelei pierd cand reteaua prospera
28) Printre caracteristicile economiei informationale nu se numara: scaderea importantei timpului liber
29)Globalizarea nu este: procesul care determina o reducere a intrepatrunderiloreconomiilor nationale
30)intr o societate informationala abordarea comunicarii se poaterealiza din cel putin doua perspective: perspectiva
informatiei si perspectiva integratoare
31)Prin informatie nu se intelege: date
32)Informatia nu este: cea mai putin importanta resursa individuala si sociala a oamenilor
33)Identificati afirmatia falsa: comunicare produce efectu asupra membrilor retelei care genereaza comportamente
34)Printre elementele speficice ale counicarii informationala nu se inscrie : debitul mic de informatii
35)Identificati afirmatia adevarata: internetul asigura comunicarea atat pe orizontala cat si pe verticala
36)care dintre urm lemente nu indica raportul de congruenta in care nu se afla comunicare si cultura organizatiei:
definirea celor doua concepte prin variabile
37)identificati afirmatia falsa: nu exista o definitie unanim acceptate nici pt comunicare, nici pt cultura orzanization.
38) id afimatia falsa: oamenii nu modeleaza cultural societatea
39)Id afirmatia falsa: cultura de organizatieeste mai putin decat suma partilor sale componente
40)Cultura organizatiei este cercetata din punct de vedere al afacerilor si mai putin din cel antropologic de catre
specialistii in: management
41)Cultura organizationala nu este: usor de modificat
42 Dezvoltata dintr-o diversitate de surse, cultura organizatiei nu se manifesta prin intemediul: comportamentului
clientilor
43)Asociatiilor profesionale genereaza o configuratie sociala unica pt o profesiune respectiv; cultura profesionala
44)Existenta subculturilor intr-o organizatie nu poate fi determinata de; subunitatile din afara organizatiei
45) Id afirmatia falsa: profesionistii nu sunt parte integranta a organizatiei de afaceri
46)Id afirmatia adevarata; comunicarea firmei atat in interiorul, cat si in exterior einecesita adaptari culturale
47)Comunicarea dintre doua firme avand culturi diferite poate fi realizata in trei etape. Care dintre urm nu se
incadreaza in aceasta categorie? Punerea la dispozitia angajatilora ceea ce are firma
48) Id afirmatia falsa: comunicarile din cadrul unei firmeurmeaza doar liniile formale, fiind influentate de cultura
organizationala
49) Cultura organizationala nu este cea care; permite utilizarea si promovarea comunicarii formale drept comunicare
informala

50)Printre cele mai eficiente mijloace de comunicare in cadrul firme a carei cultura permite si sustine astfel de
manifestari nu se inscrie: programe de instruire a partenerilor
51) In functie de forma de comunicare, comunicarea poate fi: verbala scrisa si nonverbala
52) In functie de frecventa comunicarea este permanenta, periodica si ocazionala
53) Dupa importanta comunicarea se clasifica in: comunicare la nivel redus, medie si strategica
54)In functie de aria de referinta, comunicarea nu poate fi: comunicare directa
55)Comunicarea verbala presupune: limbajul verbal si paraverbal
56)id afirmatia adevarata: comunicarea verbala repr o componenta a comunicarii orale
57)Interventia mesajului paraverbal peste continuntul mesajului verbal nu provoaca:retragerea cuvintelor
58)Conversia nu este: forma de comunicare scrisa
59)In vederea cresterii stocului relational, in orice conversatie, trebuie sa se evite intrebarile: negative
60)Metalimbajul se refera la; un limbaj care codifica altfel ideile decat limbajul natural
61)Care dintre urm nu este considerata etapa de realizarea unei conferinte de presa eficienta: redactarea proceselor
verbale
62)Evaluarea conferintei vizeaza: consemnarea in fisierul de presa a jurnalistilor prezenti, a tipuluide intrebari si
interpelari in care au decurs acestia
63) Discursul evifient ca forma de comunicare verbala este: modulat, curgator si nuantat
64)In ceea ce priveste pozitiile capului, care dintre urm nu este considerata pozitie de baza; capul intors
65) In decodificarea semnalelor ochilor nu se ia in considerare: miscarile picioarelor
66)Care dintre urm nu este considerata forma a comunicarii scrise in afaceri: discursul
67)In functie de destinatar si de nivelul la care se realizeaza comunicarea scrisa in afaceri nu poate nu fi: comunicare
internationala
68)Literatura de specialitate gestioneaza doua categorii de comunicate de presa: comunicatul de informare si
persuasiv
69)Comunicatul de presa este: o stire destinata mediatizarii prin presa, dar redactata de oameni din afara redactiei
sau a studiourilor radio si tv.
70)Dualismul comunicarii nu deriva din tensiunea intre: biologic si liberul arbitru
71)Comunicatorul profesionist nu este:functionar
72)Ineficienta comunicarii nu se datoreaza: ascultarii active
73)Printre barierele in comunicare din cadrul unei firme nu se numara: calitatea muncii depuse
74)Dificultatile in comunicare pot fi generate de: receptarea deteriorata a mesajului transmis

75)Printre principalele obstacole in gandirea si comunicarea verbala nu se regaseste: coerenta


76)Care dintre urm este considerat obstacol in gandirea si comunicarea verbala; divagarea
77)Printre barierele in comunicare datorate unor expresii si formule verbale consacrate nu se regasesc; promisiunile
78)Ambiguitatea mesajelor verbale este o consecinta a: confuziei intre denotatie si conotatie, dar si a utilizarii
neadecvate a sinonimelor omonimenlor si polisemiei
79)Divagarea presupune: deplasarea de la subiectul unei discutii
80)Perceptia umana este: procesul de constientizare a stimulilor interni si externi care provoaca simturile
81)Care dinre urm nu se inscrie in categoria erorilor de perceptie umana:erori de gandire personala
82)In procesul de perceptie a mesajelor erorilor senzoriale normale nu pot fi generate de: buna dispozitie a
comunicatorilor
83)Multe din informatiile transmise se pierd datorita unor caracteristici ale mesajelor. Care din urm caracteristici nu
se incadreanza in aceasta categorie: comportamentul comunicational
84)Comunicarea nu este constransa de: receptarea adecvata a persoanei interlocutorului
85)Printre cauzele care stau la baza receptarii eronate a persoanei comunicatorului, dar si a interlocutorului acestui
nu se numara: limbajul specific.
86)Comunicarea strategica este necesara: succesul realizarii produselor /serviciilor si a procesului de afaceri este un
rezultat direct al persoanelor implicate: angajati, furnizori, clienti, finantatori, intermediari, consilieri, etc
87)Sistemul comunicarii strategice nu poate fi utilizat ca motor pentru crearea, conducerea si diseminarea unei
excelente organizationale in: gestionarea capitalului fizic
88)Comunicarea strategica se refera la: modalitatea de integrare a comunicarii in sfera problemelor de afaceri.
89)Obiectivele comunicarii nu trebuie sa fie: imposibil de atins
90)Mesajele nu pot comunica: un dezavantaj al produsului
91)In contextul actual o organizatie de succes trebuie sa fie o entitate:cu o structura si o strategie de comunicare
92)In functie de relatiile cu exteriorul stragiile de comunicare in afaceri sunt: strategii interpersonale si de grup
93)In functie de numarul persoanelor implicate in procesul de comunicare, strategia de comunicare interna nu
cuprinde: strategia comunicarii globale
94) In functie de nr persoanelor implicate in procesul de comunicare strategia de comunicare externa nu cuprinde:
strategia comunicarii intrapersomala
95)In functie de obiectivul comunicarii, strategie de comunicare nu cuprinde: strategia verticala
96)strategia comunicarii interne are drept obiectiv: cresterea performantelor fiecarui angajat, prin asigurarea
informatiei necesare realizarii activitatii, dar si intelegerii organizationale a directiei in care aceasta se indreapta si
a standardelor la care trebuie sa se raporteze

97)Strategiile care definesc politetea pozitiva nu au la baza: manifestarea dezaprobarii fata de interlocutor
98)Printre strategiile pozitive ale politetii nu se numara; cautarea dezacordului
99) strategiile politetii negative nu se bazeaza: afirmarea simpatiei a admiratiei fata de interlocutor
100)Strategii de discutie nu se refera la:a face figuratie

S-ar putea să vă placă și