Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


SPECIALIZAREA-TEHNICI

CONTABILE

SI

FINANCIARE

PENTRU

GESTIUNEA

AFACERILOR
MASTERAT, ANUL I

ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE SI


PATRIMONIALE LA FIRMA
S.C. CORAL S.R.L.

Profesor indrumator:

Masterand:

Lector univ. dr. Gheorghiu Gabriela

Sava Oana-Andreea

CAP.I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. CORAL S.R.L.


I.1. Scurt istoric
S.C. CORAL S.R.L. este o persoana juridica romana organizata sub forma unei
societati comerciale cu raspundere limitata, de tip societate deschisa si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu Actul constitutiv propriu si legile din Romania, cu sediul in
Tulcea, inregistrata in Registul Comertului Tulcea sub numarul J36/602/1991, avand codul
unic de inregistrare RO 2362708, cu capital social subscris si varsat in cuantum de 200 lei.
Conform datelor oferite de Registrul Comertului, firma are ca domeniu de activitate
principal Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120,
fiind inscrisa in LocalBiz in sectiunea Materiale de constructii, finisaje, amenajari.
Societatea este controlata in proportie de 84,8% de Cornel Constantin Georgescu, iar in
structura actionariatului se mai regasesc doua persoane fizice, Luiza Georgescu si Corneliu
Marianciuc, cu 5,8%, respectiv 9,4% din titluri.
Fondata in anul 1991, antrepriza generala de constructii CORAL S.R.L. este una dintre
cele mai importante societati de constructii din Dobrogea. Aceasta acopera intreg spectrul
lucrarilor de constructii, cu activitate pe intreg teritoriul Romaniei. Succesul companiei Coral
SRL se bazeaza pe motivatia si calificarea angajatilor sai. O parte a culturii companiei este
grija pentru mediul inconjurator. Calitatea lucrarilor a permis firmei realizarea unor lucrari
foarte bine apreciate in domeniul constructiilor, consolidarilor de structuri la cladiri si
restaurari de monumente istorice, executarea lucrarilor de instalatii electrice si sanitare.
Societatea comerciala Coral SRLTulcea s-a impus, inca de la infiintare, pe piata de profil,
demonstrand ca este organizata si poate executa, in conditii de calitate, la standardele impuse
de legislatia in vigoare, lucrari de constructii civile, industriale, consolidari, constructii
hidrotehnice, dar si alte obiective din aceasta gama. Principalii beneficiari sunt din judetele
Tulcea si Constanta, unde au fost executate imobile impresionante prin complexitatea lucrarii,
dar si prin frumusetea lor arhitectonica. Firma are un potential uman si tehnic cu care a
realizat "Manualul de Asigurare a Calitatii", utilizat de personalul de conducere si executie, si
pe care il pune la dispozitia partenerilor de afaceri pentru informare, precum si pentru
asigurarea cerintelor de calitate care sunt onorate in conformitate cu standardul ISO
9001/2000, societatea fiind certificata de SRAC Romania. Printre lucrarile efectuate de
compania Coral SRL se numara sediile Judecatoriilor din Constanta si Babadag, al
Administratiei Rezervatia Biosfera Delta Dunarii, din Tulcea, al dispensarului rural din

Murighiol, modernizarea si extinderea Centrului Comercial Tomis din Constanta, al


Ansamblului de locuinte pentru Tineret din Tulcea, dar si lucrari de amenajare si extindere a
sediului Casei Judetene de Asigurari Tulcea, dar si extinderea si modernizarea retelei de
alimentare cu apa din comuna Topolog, judetul Tulcea. De asemenea, firma a realizat
restaurarea si amenajarea unora dintre monumentele istorice ale Dobrogei, printre acestea
putand fi amintite Cetatea Enisala, Farul Observator de la Sulina, biserica Sfantul Anastasie,
precum si Tribunalul Constanta. Aceasta ultima lucrare, inaugurata la 21 februarie 2004, de
Rodica Stanoiu, Ministrul Justitiei de atunci, este o adevarata cladire capodopera, de o valoare
arhitecturala deosebita, inscrisa in lista monumentelor istorice ale Romaniei. Coral SRL a
primit pentru acest obiectiv, in luna mai anului 2004, doua trofee, respectiv Trofeul Calitatii
oferit de ARACO si Premiul pentru Calitate oferit de Inspectoratul de Stat in Constructii.
Un lucru foarte important este ca societatea S.C. CORAL S.R.L., detine utilaje si
autobasculante proprii ceea ce inseamna un cost redus al lucrarilor de constructii, cum ar fi
excavatoare, buldoexcavatoare, cilindri compactori, buldozere, ct si autobasculante cu
capacitatea benei de la 10 la 30 metri cubi.
I.2. Produse si servicii

In conformitate cu codurile CAEN, portofoliul societatii vizeaza:


constructiile civile;
constructiile industriale;
cariera de piatra;
statii de tratare a apei;
lucrari hidrotehnice;
restaurari monumente;
remodelare urbana;
alimentari cu apa;
reparatii capitale;
consolidari;
lucrari de drumuri;
amenajari interioare;
inchirieri utilaje;
instalatii;
comercializarea de produse si materiale de productie proprie
CAP. II. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

Informatiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situatiile
financiare simplificate care cuprind:

bilantul,

contul de profit si pierdere,

anexa la bilant.
Principalele scopuri urmarite sunt:

aprecierea rezultatelor financiare obtinute;

evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar;

examinarea randamentului capitalului investit;

evaluarea riscurilor.
Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:

fundamentarea deciziilor de gestiune;

elaborarea unui diagnostic global strategic;

fundamentarea politicilor de dezvoltare.


Sursele utilizate au fost:

situatiile financiare anuale (2011-2013);

alte materiale de documentare din evidenta contabila.

II.1. Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si a activelor totale ale societatii
Pincipalii indicatori financiari ai societatii comerciale SC ROSCA CONSTRUCTII SRL
pentru anii 2011, 2012 si 2013 sunt:
INDICATOR

2011

2012

2013

CIFRA DE AFACERI
REZULTAT NET
ACTIVE TOTALE

51.355.846
3.042.522
190.750.866

52.745.477
643.189
203.014.286

37.776.799
526.089
197.099.812

Asa cum se observa si din tabelul de mai sus societatea inregistreaza o scadere a principalilor
indicatori financiari.

II.2. Analiza ratelor de structura a activelor


DENUMIRE INDICATOR
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt
Casa si conturi la banci
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIVE

2011
0
134.451.912
0
134.451.912
46.259.005
7.483.291
0
2.236.621
56.268.366
30.588
190.750.866

2012
0
132.429.998
0
132.429.998
47.099.788
21071662
0
229.436
70.354.852
229.436
203.014.286

2013
0
131.700.858
0
131.700.858
52.241.319
12.588.115
0
43.624
64.984.932
414.022
197.099.812

A) Rata imobilizarilor (Ri) - masoara gradul de investire a capitalului fix si se calculeaza astfel:
= Active imobilizate / Active total x 100
2011: 134.451.912 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 70,49 %
2012: 132.429.998 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 65,23 %
2013: 131.700.858 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 66,82 %
Rata imobilizarilor a scazut de la 70,49 % in anul 2011 la 65,23 % in anul 2012, ceea ce
inseamna ca gradul de investire al capitalului a scazut de la o perioada la alta. Acest lucru s-a
intamplat deoarece valoarea absoluta a activelor imobilizate a scazut, activul total a crescut, dar
activele circulante au crescut prea mult, acest lucru observandu-se in rata activelor imobilizate.
Scaderea gradului de investire a capitalului in active imobilizate de la 70,49 % in anul 2011
la 65,26 % in anul 2012 a avut loc datorita nerealizarii de investitii efective, cu toate ca volumul
activelor imobilizate a scazut, iar cel al activelor circulante a crescut. Cu toate ca rata
imobilizarilor a scazut in anul 2012 fata de 2011, valoarea de 65,23% exprima faptul ca
5

intreprinderea are o capacitate relativ redusa de transformare a patrimoniului sau in lichiditati, iar
capacitatea sa de adaptare in conditii de criza este moderata. Rata activelor imobilizate corporale
este foarte apropiata de cea a totalului activelor imobilizate, ceea ce demonstreaza preponderenta
acestui element in totalul imobilizarilor.
Rata imobilizarilor a crescut de la 65.23% in anul 2012 la 66,82% in anul 2013, atat pe
plan valoric cat si pe plan procentual, datorita cheltuielilor inregistrate in avans.
A.1) Rata imobilizarilor necorporale (Rinc) = Imobilizari necorporale / Active total x 100
2011: 0 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 0 %
2012: 0 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 0 %
2013: 0 / / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 0 %
Rata imobilizarilor necorporale are un nivel neglijabil (este 0 % in toti cei 3 ani analizati).
Valoarea redusa a ratei imobilizarilor necorporale (brevete, licene, marci i branduri nregistrate,
know-how, cheltuieli de dezvoltare, fond comercial, programe de calculator, etc.) este un punct
negativ, tiind ca acestea sunt dovada creativitaii, cercetarii tiinifice i progresului tehnic i
tehnologic.
A.2.) Rata imobilizarilor corporale (Ric) = Imobilizari corporale / Active total x 100
2011: 134.451.912 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 70,49 %
2012: 132.429.998 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 65,23 %
2013: 131.700.858 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 66,82 %
Rata imobilizarilor corporale este cea care detine ponderea totala in cadrul activului total
si este aceeasi cu cea a totalului activelor imobilizate, ceea ce demonstreaza preponderena acestui
element n totalul imobilizarilor.
A.3) Rata imobilizarilor financiar (Rif) = Imobilizari financiare / Active total x 100
2011: 0 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 0 %

2012: 0 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 0 %


2013: 0 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 0 %
Ca urmare a inexistentei imobilizarilor financiare, nivelul acestei rate este de asemenea
neglijabil (este 0 %( in toti cei 3 ani analizati).
Interpretare:
In perioada analizata, activele imobilizate sunt formate in totalitate din imobilizarile
corporale.
B) Rata activelor circulante (Rc) are o semnificatie majora in activitatea unei firme.
B.1.) Rata stocurilor (Rs) = Sold stocuri / Active circulante x 100
2011: 46.259.005 / 56.268.366 x 100 = 82,21 %
2012: 47.099.788 / 70.354.852 x 100 = 66,95 %
2013: 52.241.319 / 64.984.932 x 100 = 80,39 %
Rata stocurilor a crescut intr-o proportie insemnata de 66,95 % in anul 2012 la 80,39 % in
anul 2013 datorata cresterii valorii absolute a stocurilor cat si a cresterii ponderii activelor
circulante in structura activului.
B.2) Rata materiilor prime si a materialelor (Rm) = Materii prime si materiale / Active total
x 100
2011: 17.500.000 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 9,17 %
2012: 18.269.788 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 9 %
2013: 15.950.000 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 8,09 %
B.3) Rata productiei in curs de executie (Rpc) = Productia in curs de executie/Active total x
100
2011: 8.929.005 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 4.68 %
2012: 7.530.000 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 3,71 %
2013: 9.941.319 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 5,04 %
B.4) Rata produselor finite (Rpf) = Produsele finite / Active total x 100

2011: 19.830.000 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 10,39 %


2012: 21.300.000 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 10,49 %
2013: 26.350.000 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 13,37 %
B.5) Rata creantelor comerciale (Rcc) = Creante comerciale / Active totale x 100
2011: 7.483.291 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 3,92 %
2012: 21.071.662 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 10,38 %
2013: 12.588.115 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 6,39 %
Aceasta rata a crescut de la 3,92 % in anul 2011 la 10,38% in anul 2012 ca urmare a cresterii
creantelor comerciale si a scazut de la 10,38% in anul 2012 la 6,39 % in anul 2013 ca urmare a
scaderii creantelor si a activelor circulante.
B.6) Rata disponibilitatilor banesti (Rdb) = Disponibilitati banesti / Active circulante x 100
2011: 2.236.621 / 56.268.366 x 100 = 3,97 %
2012: 2.028.655 / 70.354.852 x 100 = 2,88 %
2013: 43.624 / 64.984.932 x 100 = 0,067 %
Rata disponibilitatilor banesti este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a
creantelor si durata medie de plata a obligatiilor, care este nefavorabil.

Observam

scadere

majora a disponibilitatilor banesti in intervalul 2011-2013.


In anul 2011 aceasta rata este cuprinsa in considerentele normale, urmand ca in anul 2012
si 2013, valorile acesteia sa nu mai fie cuprinse in valorile normale.
si Disponibilitati banesti / Active total x 100
2011: 2.236.621 / (134.451.912 + 56.268.366 + 30.588) x 100 = 1,17 %
2012: 2.028.655 / (132.429.998 + 70.354.852 + 229.436) x 100 = 1 %
2013: 43.624 / (131.700.858 + 64.984.932 + 414.022) x 100 = 0.022 %
DENUMIRE INDICATOR
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Profit net
Repartizarea profitului
Subventii pentru investitii
Capital propriu
Datorii totale
Capital permanent
TOTAL PASIV

2011

2012

200
40
2.264.048
3.042.522
0
0
5.306.810
51.790.170
5.306.810
57.096.980

200
40
3.042.522
643.189
0
0
3.685.951
61.443.662
3.685.951
65.129.613

2013
200
40
643.189
526.089
0
0
1.169.518
56.169.182
1.169.518
57.338.700

C. Rata autonomiei financiare (Raf) = Capital propriu/ Capital permanent x 100


8

2011: 267.899 / 52.058.069 x 100 = 51 %


2012: 274.253 / 560.101 x 100 = 49 %
2013: 325.919 / 614.419 x 100 = 53 %
D. Rata de indatorare globala = Datorii totale / Capital propriu x 100
2011: 51.790.170 / 525.282 x 100 = 49 %
2012: 61.443.662/ 560.101 x 100 = 51 %
2013: 56.169.182 / 614.419 x 100 = 47 %
Interpretare:
Rata autonomiei financiare exprima gradul de independenta financiara a societatii, adica
ponderea capitalului propriu in totalul pasivului. Se considera ca existenta unui capitalul propriu
de cel putin 1/3 din pasivul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a
societatii. In anul 2011 rata autonomiei financiare are un nivel putin peste pragul normal de 50%
fiind de 51%, manifestand o tendinta de scadere in anul 2012 atingand valoare de 49%, urmand
apoi a creste in anul 2013 cu un procent de 4%.
Rata de indatorare globala exprima ponderea datoriilor totale pe care le are unitatea in
pasivul total al acesteia, astfel ponderea acestora este in anul 2011 49 %, 2012 51 % si 2013
47%.
CAP. III. UTILIZAREA ALTOR TIPURI DE RATE IN ANALIZA FINANCIARA
Conform OMF nr. 306/26.02.2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,
armonizate cu directivele europene grupeaza ratele utilizate in analiza finanaciara in patru
categorii:
1.Indicatori de lichiditate (indicatorul lichiditatii curente si indicatorul lichiditatii imediate);
2.Indicatori de risc (indicatorul gradului de indatorare, indicatorul privind acoperirea dobanzilor);
3.Indicatori de activitate (numarul de zile de stocare, viteza de rotatie a debitelor, viteza de rotatie
a creditelor-furnizori, viteza de rotatie a activelor imobilizate si viteza de rotatie a activelor totale);
4.Indicatori de profitabilitate (rentabilitatea capitalului agregat si marja bruta din vanzari);
5.Indicatori privind rezultatul pe actiune.
Cele utilizate pentru determinarea indicatorilor in cazul societatii nostare sunt:
1.Indicatori de lichiditate:
a) indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)= Active curente/Datorii curente
2011: 56.268.366 / 51.790.170 = 1.09
2012: 70.354.852 / 61.443.662 = 1.15
2013: 64.984.932 / 56.169.182 = 1.16

Valoarile inregistrate de lichiditatea curenta reprezinta un semnal de alarama privind


capacitatea societatii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt (valoarea recomandata
acceptabila este de 2). In aceasta situatie firma are nevoie sa se imprumute sau sa vanda o parte din
activele imobilizate pentru a-si plati datoriile. Chiar daca inregistreaza o tendinta de crestere
intreprinderea nu are capacitatea de a-si plati obligatiile pe termen scurt din activele circulante sau
curente. Intreprinderea risca sa acumuleze plati restante generatoare de costuri suplimentare,
diminuarea rezultatelor financiare si deteriorarea relatiei cu tertii.
Nivelul subunitar al ratei lichiditatii curente in perioada analizata, reflecta un fond de rulment
negativ.
b)indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente Stocuri / Datorii
curente
2011: (56.268.366-46259005) / 51.790.170 = 0.193
2012: (70.354.852-47.099.788) / 61.443.662 = 0.378
2013: (64.984.932 52.241.319) /56.169.182 = 0.227
Lichiditatea imediata in cei 3 ani se afla sub nivelele asiguratorii inregistrand si o tendinta
de inrautatire ceea ce inseamna ca disponibilitatile si investitiile financiare pe termen scurt sunt
insuficiente pentru acoperirea obligatiilor pe termen scurt.
2.Indicatori de risc nu se calculeaza in cadrul acestei societatii deoarece aceasta nu are
imprumuturi.
3.Indicatori de activitate (gestiune):
a) Viteza de rotatie a debitelor = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365
2011: 7.483.291 / 513.558.846 x 365 = 53,19
2012: 21.071.662 / 52.745.477 x 365 = 145,82
2013: 12.588.115 / 3.776.799 x 365 = 121,62
Acest indicator ne arata numarul mediu de zile necesar pentru incasarea creantelor de la clienti.
In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil,
care prezinta, insa, o tendinta favorabila de scadere in anul 2013.
c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii)
x 365
2011: 51.790.170 / 51.355.846 x 365 = 368,09
2012: 61.443.662 / 52.745.477 x 365 = 425,192
2013: 56.169.182 / 3.776.799 x 365 = 542,71

10

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori ne arata numarul mediu de zile necesare pentru


achitarea obligatiilor fata de furnizori.
In perioada analizata societatea a inregistrat o durata medie de achitare a furnizorilor mai
mare de 1 an de zile. Oberservam ca societatea isi incaseaza mai repede facturile, in schimb platile
catre furnizori sunt platite foarte greu.
d.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate
2011: 51.355.846 / 134.451.912 = 0,38
2012: 52.745.477 / 132.429.998 = 0,39
2013: 37.776.799 / 131.700.358 = 0,29
e.Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active
2011: 51.355.846 / 190.750.866 = 0,27
2012: 52.745.477 / 203.014.286 = 0,26
2013: 37.776.799 / 197.099.812 = 0.19

Durata medie de rotatie a activelor totale ne arata numarul mediu de zile necesar pentru
reinnoirea activelor imobilizate si circulante,adica reflecta gradul de reinnoire a activului total prin
cifra de afaceri.
In perioada analizata se constata reducerea vitezei de rotatie a activelor totale care este
nefavorabil pentru societate.
4.Indicatori de profitabilitate:
a) rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit /
Capital angajat
2011:
2012:
2013:
b) marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100
5. Indicatori privind rezultatul pe actiune se determina in conformitate cu prevederile IAS 33 si au
in vedere:
- rezultatul pe actiune
- raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune.

CAP.IV. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

11

Fluxurile de numerar reprezinta intrari sau iesiri de numerar si echivalente ale acestuia. Numerarul
cuprinde disponibilitatile baneste existente in casieri sau in conturi bancare, precum si elemente
asimilate lor.
1.Situatia fluxurilor de trezorerie metoda directa opereaza cu incasari si plati brute in numerar
si pune in evidenta indicatorul nevoia de fond de rulment care determina diferenta dintre nevoile
si sursele de exploatare si reprezinta, de fapt, nevoia neta rezultata dintre diferenta dintre plati si
incasari ale perioadei.
Fluxurile nete de exploatare se determina dupa formula = Venituri din exploatare incasabile
Cheltuieli de exploatare de plata Variatia nevoii de fond de rulment de exploatare
2.Situatia fluxurilor de trezorerie metoda indirecta

BIBLIOGRAFIE

12

1.

Spatariu, Elena-Cerasela Notiuni de analiza economico-financiara la nivel


microeconomic, Ed. Ex Ponto, 2007

2.

Surse din cadrul S.C. CORAL S.R.L.

3.

www.coralconstructii.ro

4.

http://www.zf.ro/povestidesucces/firma-de-constructii-coral-tulcea-vrea-afaceri-de-50milioane-euro-in-2015-odata-cu-finalizarea-proiectelor-cu-finantare-ue-13807071

5.

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/apel-la-transparenta/pentru-ce-a-dat-consiliul-judeteantulcea-peste-400-000-lei-firmei-unuia-dintre-milionarii-tulceni-proces-verbal-7documente-482471.html

13

S-ar putea să vă placă și