Sunteți pe pagina 1din 45
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov Facultatea de Alimentaţie şi Turism MANAGEMENTUL PROIECTELOR REZERVAŢIA NATURALĂ –TÂMPA- Studenţi: Specializarea:

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov Facultatea de Alimentaţie şi Turism

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

REZERVAŢIA NATURALĂ

–TÂMPA-

Studenţi:

Specializarea: IMIT

An: III

2013

1

CUPRINS

CAP I. Obiectivele proiectului

pag

3

CAP II. Planul de realizare – structura detaliată orientată pe activitate

pag

8

CAP III. Eşalonarea calendaristică a proiectului

pag

10

Diagrama Gantt

pag

10

CAP IV. Alocarea resurselor pe activităţi

pag

12

CAP V. Bugetul pe activitate şi proiect

pag

13

CAP VI. Echipa proiectului, structura de comunicare

pag

14

Bibliografie

pag

24

Anexe

pag

25

2

CAP I. Obiectivele proiectului

Rezervaţiile naturale Rezervaţiile naturale sunt ariile naturale apărate prin lege cu scopul de a proteja şi conserva habitate şi specii naturale importante. Dimensiunile rezervaţiilor naturale diferă şi depind de suprafața necesară elementelor naturale protejate. Pe lângă activităţile ştiinţifice, administraţiile rezervaţiilor naturale încurajează desfăşurarea activităţilor tradiţionale şi a ecoturismului care să nu afecteze peisajul natural.

Tâmpa este un munte care aparţine de masivul Postavaru localizat în sudul Carpaţilor Orientali şi înconjurat aproape în totalitate de municipiul Braşov. Înălţimea: 960m (după unele surse 995m), la aproape 400 m deasupra oraşului.

Muntele este alcătuit în principal din formaţiuni calcaroase, formându-se în urma procesului de încreţire a scoarţei terestre.

Mare parte a sa (188,20 ha) este declarată rezervaţie naturală, datorită speciilor de animale (urşi, râşi, lupi, fluturi - 35% din totalul speciilor din ţara noastră, păsări) şi plante rare care se găsesc pe acest munte.

Pe Tâmpa se poate ajunge pe mai multe căi: există cele 25 de serpentine, tăiate în 1837 de către Ocolul silvic al Braşovului, treptele lui Gabony, drumul Cavalerilor, vechi din vremea cetăţii Braşovia sau drumul pentru maşină de „la iepure”. Cei neobişnuiţi cu drumeţiile lungi pot lua telecabina, care face legătura între Cabana-restaurant Casa Pădurarului de la poalele muntelui şi Restaurantul Panoramic, aflat pe coama muntelui, în mai puţin de trei minute. Priveliştea din vârful Tâmpei, de pe terasa de piatră construită în 1873 ori de pe cea a fostului restaurant Béthlen, oferă o splendidă panoramă asupra oraşului, iar în zilele senine se poate observa întreaga ţară a Bârsei.

3

Istoria rezervaţiei naturale Muntele Tâmpa este strâns legată de istoria Braşovului, statutul său de arie protejată având drept scop protejarea şi conservarea peisajului, a speciilor de floră şi faună ce o populează. De-a lungul timpului, muntele a fost numit în multe feluri: Muntele de Piatră, Tâmpa, Dealul Capelei, „Spinare de dinozaur” etc, de el fiind legate şi o serie de legende locale care povestesc despre catacombe şi ritualuri păgâne sau lacuri subterane.

În 1595, pe Tâmpa au fost plantaţi fagi şi brazi, lucru care s-a repetat după fiecare incendiu

serios iscat pe acest munte. Toate studiile

efectuate în zonă, au reflectat bogăţia şi

varietatea de specii şi familii, susţinând necesitatea protejării şi ocrotirii acestei zone. Printre

speciile florei trebuie amintite:

<a href=Carpenul , Ciubo ţ ica cucului, Coada iepurelui, " id="pdf-obj-3-25" src="pdf-obj-3-25.jpg">

Carpenul, Ciuboţica cucului, Coada iepurelui,

Colilia,

Cornul, Crucea voinicului, Cununiţa de calcar,

Fagul, Floarea Paştelui,

Laleaua pestriţă, Laricele, Migdalul pitic,

Molidul, Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană,

Omagul,

Papucul doamnei, Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul,

Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-65" src="pdf-obj-3-65.jpg">
Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-67" src="pdf-obj-3-67.jpg">

Stejarul, Teiul, Ulmul de

Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-75" src="pdf-obj-3-75.jpg">
Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-80" src="pdf-obj-3-80.jpg">

munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună:

Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-87" src="pdf-obj-3-87.jpg">
Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-94" src="pdf-obj-3-94.jpg">
Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-99" src="pdf-obj-3-99.jpg">
Laleaua pestri <a href=ţ ă, Laricele, Migdalul pitic, Molidul , Nemţişorul de stâncă, Obsiga bârsană, Omagul, Papucul doamnei , Pătlagina argintie, Socul, Stânjenelul, Stejarul , Teiul, Ulmul de Acvila , Bufniţa , Veveriţa , munte, Vişinelul, Zambila sălbatică etc., iar ca faună: Ciocănitoarea , Căprioara , Corbul , Fluturi , Lupul sur , Vipera , Vulpea , dar şi „17 specii rare sau foarte rare de Porcul mistreţ , Râsul , Ursul brun , viespi . " id="pdf-obj-3-107" src="pdf-obj-3-107.jpg">

Vulpea, dar şi „17 specii rare sau foarte rare de

În secolul al XIX-lea încep şi primele acţiuni de amenajare şi îngrijire a muntelui: promenada principală, punctul de Belvedere, drumul lui Gabony cu trepte, precum şi construirea drumului cu 25 de serpentine spre Vârful Tâmpa. Şi astăzi, Aria protejată Tâmpa este o zonă destinată relaxării şi plimbării cu respectarea principalelor reguli de protecţie a mediului, dar şi un spaţiu de observare şi cercetare pentru specialişti a florei şi faunei. În acest sens, în calitate de custode al ariei protejate, Agenţia Metropolitană Braşov a organizat o serie de acţiuni pentru protecţia efectivă a habitatelor şi speciilor (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, controale). De asemenea, au fost organizate acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale, cu precădere şcolari, cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate.

De pe platoul din vârful muntelui privitorul are o splendidă panoramă asupra oraşului şi, în zilele senine, o privelişte unică a Ţării Bârsei. Tot aici se poate vedea o grotă mică în care funcţiona, din 1890, un mic restaurant-berărie numit Grota lui Bethlen. Numit apoi Cabana- restaurant Tâmpa, acesta a ars în 1977. Acum, din el a rămas terasa şi nişte mici căzi de piatră în care se răcea berea pe vremuri. În locul lui, s-a construit un modern restaurant panoramic la

4

care se poate ajunge de jos şi cu telecabina. Tot în această zonă, s-au montat, în anul 2004, litere imense, luminate noaptea, ce formează numele oraşului: Braşov. Muntele Tâmpa este unul din locurile cele mai pline de legende din Braşov. Cele mai cunoscute sunt cele care vorbesc despre existenţa unui mare lac subteran sau despre existenţa unor tuneluri ce străpung muntele. Dacă existenţa lacului nu a fost dovedită, existenţa a 3-4 tuneluri săpate în munte este reală. Astăzi numai unul dintre ele mai este practicabil şi leagă Casa Sfatului de unul dintre turnurile vechii cetăţi. Celelalte s-au surpat în timp şi toate sunt închise pentru a se evita accidentele. Pe aleea pietonală mai există şi acum parte din construcţia apeductului construit între anii 1891-1892 şi care alimenta oraşul cu apa adusă de la izvoarele de după munte. Sistemul de aducţiune, deteriorat de timp, a fost dezafectat, apa de la „izvorul de sub Tâmpa” fiind adusă astăzi din reţeaua oraşului.

Dar cel mai important eveniment din istoria Muntelui Tâmpa este declararea, ca rezervaţie naturală, a unei suprafeţe de cca.150 ha. Aici trăiesc urşi, râşi şi lupi, un număr mare de păsări (corbi, vulturi,etc), dar şi 35% din totalul speciilor de fluturi din ţara noastră. Zona împădurită face loc, pe mari porţiuni de sol calcaros şi arid, unor enclave de vegetaţie de silvo-stepă unică. Pe versanţii muntelui cresc numeroase specii de arbori: molidul, stejarul, carpenul, fagul, etc dar şi numeroase plante: laleaua pestriţă, sângerul, papucul doamnei. Tot aici se găsesc câteva specii de plante endemice ca obsiga bârsană şi crucea voinicului, protejate prin lege deoarece ele trăiesc numai în România. De altfel Rezervaţia naturală Tâmpa este unica rezervaţie naturală din lume aflată în mijlocul unui oraş.

Scopul / obiectivele:

Scopul:

Reamenajarea şi ecologizarea Rezervaţiei Naturale Tâmpa, prin amplasarea de noi corpuri de iluminat,coşuri de gunoi selective şi montarea de noi panouri informative.

5

Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -

Identificarea problemelor:

Problema 1

Lipsa mobilierului specific

P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective.

Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -
Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -
Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -

P2 - Corpuri de iluminat deteriorate sau inexistente în unele locuri.

Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -

6

Identificarea problemelor: Problema 1 Lipsa mobilierului specific P1 - Lipsa coşurilor de gunoi selective. P2 -

Problema 2

Lipsa panourilor informative

P3 –Panouri informative, vandalizate şi deteriorate.

Problema 2 Lipsa panourilor informative P3 –Panouri informative, vandalizate şi deteriorate. OBIECTIVE URMĂRITE : - Amplasarea

OBIECTIVE URMĂRITE :

Problema 2 Lipsa panourilor informative P3 –Panouri informative, vandalizate şi deteriorate. OBIECTIVE URMĂRITE : - Amplasarea

- Amplasarea şi montarea mobilierului specific zonei: corpuri de iluminat şi coşuri de gunoi selective .

- Amplasarea de noi panouri informative, la baza rezervaţiei naturale.

7

CAP II. Planul de realizare – structura detaliată orientată pe activitate

Stâlpi Iluminat, Metalici cu Învelis Ornamental Plastic S.22-1S

CAP II. Planul de realizare – structura detaliată orientată pe activitate Stâlpi Iluminat, Metalici cu Învelis

500,00-RON

Stâlpul de iluminat din metal şi plastic este realizat din:

* aliaj de oţel ( miez ) * spumă poliuretanică ( strat intermediar ) * învelis plastic ( strat exterior )

Secţiunea de bază a stâlpului de iluminat este injectată copolimer PE, PP. Stâlpul metalic cu înveliş de plastic este alcătuit din:

* 1 bază * 1 segment decorativ * 1 vârf

Dimensiuni corp stâlp:

* H = 2090 mm * Øbază = 300 mm

8

Fixare : Corpul de iluminat stradal se fixează pe sol prin flanşă cu conexpanduri.

Amplasare Coş Gunoi Stradal URBAN REC.3.L – Selectiv

Fixare : Corpul de iluminat stradal se fixează pe sol prin flanşă cu conexpanduri. Amplasare Coş

300,00-RON

Salvează: 4% Activ

Coşul de gunoi Urban REC.3.L - Selectiv, oferă posibilitatea colectării selective a deşeurilor.

Elemente Coş Gunoi:

3 recipienţi cilindrici (culori diferite).

1 cadru metalic.

4 ornamente din fontă.

Recipienţii cilindrici ai coşului de gunoi sunt realizaţi din tablă de oţel cu g = 1 mm, ornamentată cu găuri de 26 mm.

Finisaj Elemente Metalice :

Coşul de gunoi este vopsit în câmp electrostatic RAL. Cei 3 recipienţi ai coşului sunt vopsiţi ( albastru = hârtie ; portocaliu = plastic şi sticlă ; negru = menajer ), şi se va aplica eticheta specifică tipului de deşeu, după montarea acestora.

Dimensiuni:

Recipient : Ø = 260 mm; H max = 620 mm.

9

Ţeava

: Ø = 60 mm;

H max = 913 mm.

Capacitate recipient: 33 litri.

Fixare :

Coşul de gunoi urban stradal parc se fixează pe sol prin flanşă cu conexpanduri.

Montarea de panouri informative

Pret

1000 RON

Se fizează în pământ prin săparea unei gropi de 70 cm adâncime.

 Ţeava : Ø = 60 mm; H max = 913 mm. Capacitate recipient: 33 litri.

Este compus din :

2 suporţi din lemn masiv (stejar), 4 suporţi de întărire a panoului, 2 coşuri de gunoi confecţionate din lemn încorporate în panou. Acestea sunt vopsite în 3 straturi de protecţie împotriva umiditaţii, insectelor, ciupercilor xilofage şi a razelor ultraviolete (1 strat de impregnant şi 2 straturi de lac pe

bază de apă).

Dimensiune: 3000(h) x 3500(L);

Greutate totală: aproximativ 100 kg.

10

CAP III. Eşalonarea calendaristică a proiectului

- Diagrama Gantt -

Activitatea

 

Durata

 
 

01.06.2013 – 20.06.2013

 

Montarea

stâlpilor de

1

 
 • 2 5

3

   
 • 4 7

6

   

9

 
 • 11 12

 • 8 13

  • 10 14

   

15

iluminat

Montarea

coşurilor de

1

 • 2 5

3

   
 • 4 7

6

   

9

 
 • 11 12

 • 8 13

  • 10 14

15

gunoi selectiv

Montarea

panourilor

1

 • 2 5

3

 • 4 7

6

 

9

 
 • 11 12

 • 8 13

  • 10 14

   

15

informative

În figura de mai sus este prezentată diagrama Gantt a proiectului de reamenajare şi ecologizare a Rezervaţiei Naturale Tâmpa, pe parcursul unei perioade de 15 de zile. Pe data de 1 iunie începe montarea stâlpilor de iluminat care se finisează în data de 7 iunie, în perioada 8-12 se montează coşurile de gunoi iar în perioada de 13-15 iunie se montează panourile de informare a Rezervaţiei Naturale „Tâmpa”.

11

CAP IV. Alocarea resurselor pe activităţi

Bugetul este o activitate minuţioasă care necesită timp, realizarea unui buget detaliat este o condiţie obligatorie deoarece oferă o imagine clară a resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului.

Planificarea bugetului unui proiect se face simultan cu planificarea activităţilor acestuia. Calendarul activităţilor unui proiect este transpus în date (durată), activităţi concrete, număr de beneficiari şi resurse necesare pentru fiecare activitate propusă. Fiecare activitate are valoare financiară astfel încât derularea activităţilor este strâns legată de buget.

Implementarea fiecărei activităţi presupune utilizarea de resurse umane, resursele materiale şi financiare, resurse încadrate în buget pe categorii de cheltuieli.

-resurse materiale: stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi, panouri informative;

-resurse tehnologice: sapă, bormaşină;

-resurse de timp: 15 zile;

-resurse umane: 10 oameni.

12

CAP V. Bugetul pe activitate şi proiect

Stabilirea bugetului

1. Cheltuieli necesare pentru montarea stâlpilor de iluminat :

 • - stâlpi : 20 buc. * 600 lei/buc = 12.000 RON

 • - bormaşină : 2 buc. * 150 lei/buc = 300 RON

  • 2. Cheltuieli necesare pentru montarea coşurilor de gunoi :

   • - coş de gunoi : 50 buc. *

300 lei/buc = 15.000 RON

 • 3. Cheltuieli necesare pentru montarea panourilor informative :

-panou informare : 4 buc. * 2.000 lei/buc = 8.000 RON

 • - sapă: 2 buc. *

50 lei/buc = 100 RON

4.Cheltuieli auxiliare :

-combustibilul necesar pentru transportul materialelor şi alte drumuri - 600 RON

 • - plata închirierii forţei de muncă : o echipă de 10 persoane care realizează activităţiile de

montare (60 lei/zi * 13 zile = 780 lei/ pers; 780 lei * 10 muncitori = 7.800) – 7.800 RON

 • - asigurarea hranei şi apei: 20 Ron/zi/persoana, 3 Ron apa/zi/pers ,pe o perioadă de 13 zile, pentru 10 persoane – 2.990 RON

13

-cheltuieli necesare pentru convorbirile telefonice 200 RON

Bugetul necesar realizării proiectului ajunge la suma de 46.990 RON.

CAP VI. Echipa proiectului, structura de comunicare

ECHIPA DE LUCRU

Echipa de proiect este un grup de persoane care lucrează interdependent pentru atingerea unui scop comun. Alegerea membrilor echipei este din acest punct de vedere esenţială şi condiţionează succesul sau eşecul proiectului. Oamenii foarte bine pregătiţi tehnic dintr-o echipă de proiect nu oferă întotdeauna garanţia succesului acestuia. Pe cât de bună este pregătirea unui individ, pe atât de mare este orgoliul. De aceea, e foarte important să-i cunoaştem pe oamenii alături de care lucrăm şi să-i selectam corect pe cei pe care îi vrem în echipa noastră de proiect. Dacă membrii echipei trebuie să lucreze împreună, atunci trebuie să fim atenţi la personalităţile selectate, astfel încât să evităm conflictele. Uneori conflictele vor fi inevitabile, însă la fel de adevărat este că uneori acestea generează idei şi soluţii. Nu trebuie uitat faptul, că un proiect poate implica lucrul cu subcontractorii, ceea ce înseamnă că şi aceştia trebuie incluşi în echipă pentru o bună coordonare. În construirea unei echipe, tot greul cade pe şeful proiectului, care, la rândul său, trebuie să îmbine inteligenţa cu carisma, astfel încât să se facă ascultat şi respectat. El trebuie să ştie că echipele numeroase nu sunt neapărat şi cele mai eficiente. Rolurile trebuie bine trasate, astfel încât fiecare să ştie ce are de făcut şi fiecare să primească un număr egal de sarcini pentru a nu se simţi excluşi sau suprasolicitaţi. În plus, cu cât sunt mai mulţi, cu atât sunt mai greu de coordonat. Trebuie să ţinem cont şi de faptul, că există posibilitatea, în funcţie de proiect, să nu avem nevoie de toţi membrii echipei în acelaşi timp şi atunci e obligatoriu să ne asigurăm, că cei de care avem nevoie la un moment dat sunt şi disponibili. Dar resursa umană nu este singura care trebuie planificată. După cum am mai menţionat, foarte importantă este ATITUDINEA.

Căutaţi, asadar, oamenii cu o atitudine pozitivă şi bine crescuţi, respectuoşi faţă de colegii de echipă şi dispuşi să înveţe de la alţii, dar la rândul lor să-i înveţe şi ei pe ceilalţi. Un cinic în echipă poate strica tot SPIRITUL acesteia. De aceea este bine, dacă avem de ales

14

între aptitudini şi atitudini, să alegem fără dubii atitudinea. E mult mai uşor să înveţi un coleg de echipă despre deprinderile tehnice de lucru sau anumite cunoştinţe de specialitate decât despre buna creştere. EXPERIENȚA muncii în echipă contribuie, de asemenea, la SUCCESUL unui PROIECT, pentru că asta înseamnă că se cunosc cât de cât, că îşi cunosc punctele tari şi că se pot folosi de experienţa anterioară pentru a porni la drum.

Odată stabilită echipa, singurul obstacol este reunirea ei. Cum am menţionat, este important ca membrii echipei să aibă specializări diverse, ceea ce înseamnă că provin din departamente diferite conduse de manageri diferiţi. E bine, aşadar, să avem relaţii cordiale cu ceilalţi manageri pentru a ne facilita alcătuirea echipei. Când e vorba despre alcătuirea unor echipe de proiect, managerul de proiect nu trebuie să accepte refuzuri nici din partea managerilor şi nici din partea membrilor. Dacă şeful de proiect nu reuşeşte să formeze echipa pe care şi-o doreşte, cea mai bună soluţie e, să amâne proiectul pentru că o echipă pe care nu te poţi baza e aproape sinonimă cu eşecul. Aşadar, chiar dacă planificarea şi tehnicile de administrare a proiectului sunt necesare, cheia succesului proiectului o constituie tot OAMENII. Şi dincolo de asta, esenţial este felul în care comunică membrii echipei între ei, membrii echipei cu managerul de proiect şi managerul de proiect cu clienţii şi managerul superior.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Managementul proiectelor prin dezvoltările sale, constituie o metodă pentru conducerea sistemelor complexe tehnice şi tehnologice care realizează produse noi într-o globalizare accentuată cu o concurenţă mondială tot mai puternică.

Un proiect constă în combinarea resurselor organizaţiei pentru a crea un produs nou şi pentru a obţine performanţe în proiectarea şi implementarea strategiilor organizaţionale.

Managementul Proiectelor este procesul prin care managerul de proiect planifică şi controlează sarcinile care sunt cuprinse în proiect, gestionând resursele aferente proiectului.

15

Prin resurse întelegem:

• OAMENI - operatorii, funcţionarii şi conducătorii reprezintă tot atâtea categorii de personal angajat al organizaţiei care dezvoltă proiectele; • BANI - mijloacele financiare reprezintă resursa cea mai generală cu ajutorul căreia se poate achiziţiona oricare altă resursă umană, tehnică etc.; • ECHIPAMENTE - utilajele reprezintă resurse în condiţiile în care îşi aduc un aport la dezvoltarea proiectului; • TIMP - includerea timpului în categoria resurselor reprezintă un demers total dar justificat prin influenţa pe care o are asupra proiectului.

Odată ce ideea fundamentală este formulată este important să se identifice caracteristicile financiare, tehnice şi economice ale proiectului. Orice persoană inteligentă trebuie să aibă posibilitatea şi dreptul să critice şi să îmbunătăţească noua idee. În general ideile noi trebuie susţinute, argumentate şi promovate cu motivaţii tehnice şi financiare care pot forma o imagine despre proiectul pe care îl dezvoltă. Toate aceste deziderate se pot realiza în condiţiile în care există o echipă de lucru în care să fie incluşi specialişti din diferite departamente funcţionale şi care să asigure îndeplinirea OBIECTIVULUI propus în termenii specificaţi (CALITATE, TIMP, COST), ECHIPĂ condusă de un ȘEF DE PROIECT (MANAGER DE PROIECT) care are un STATUT CLAR definit, COMPETENȚE şi RESPONSABILITĂȚI bine stabilite.

Astfel, echipa de lucru în managementul proiectelor trebuie să asigure:

• îndeplinirea sarcinilor proiectului ; • materializarea obiectivelor şi al performanţelor ;

16

• încadrarea în buget şi termene ; • atmosfera de lucru creativă, inovativă ; • dreptul la opinie, critici, argumente, autonomie ; • statut, competenţe şi responsabilităţi clar definite.

Stabilirea echipei proiectului

La prima întalnire am stabilit că vom realiza un chestionar pe baza căruia se vor face echipe, fiecare urmând să raspundă la anumite întrebări care să-i pună în evidenţă competenţele pentru un anumit post.

Înainte de elaborarea chestionarului s-au propus criteriile de realizare a acestuia, la care au participat toţi colegii, fiecare exprimandu-şi opinia în legatură cu punctele ce trebuie accentuate.

Conceperea şi implementarea proiectului necesită alegerea personalului potrivit celor trei funcţii: manager proiect, responsabil financiar, expert tehnic.

S-a recrutat personalul echipei în baza chestionarului, punându-se accent pe experienţa profesională, temperament şi opţiunile fiecăruia.

Echipa este formată din :

Gălie Andreea – Manager proiect

Dumitrache Andrei – Expert tehnic

Stupu Loredana – Responsabil financiar

17

În continuare sunt ataşate chestionarele pe baza cărora s-a realizat selecţia membrilor echipei proiectului pentru reabilitarea şi ecologizarea rezervaţiei naturale Tâmpa.

Chestionar 1

 • 1 Date de identificare ( nume si prenume, varsta, domiciliu, sexul, stare civila ) Nume si prenume : Galie Andreea Varsta : 22 ani Domiciliu : Brasov Sex : F Stare civila : Necasatorita

 • 2 Studii absolvite
  - In prezent, Facultatea de Alimentatie si Turism, din Brasov

 • 3 Experienta profesionala

  • 2007 – 2008 - Operator pc

  • 2008 – 2011 - Promoter, Hostess

  • 2011 Sef - Departament

 • 4 Motivul pentru care intentionati sa ocupati acest post : se acorda nota de la 1 ( nesemnificativ ) pana la 5 ( foarte important):

  • - Bani

  5

  • - Experienta

  5

  • - Promovare

  5

  18

  -

  Pasiune

  4

  -

  Alte motive

  -

  • 5 Enumerati patru trasaturi care va reprezinta in munca in echipa. Ambitioasa, ingenioasa, responsabila, putere de convingere.

  • 6 In functie de abilitatile si competentele obtinute, se va alege o optiune :

  a). manager proiect

  b). expert tehnic c). responsabil financiar

  Formular 2

  • 1 Date de identificare (nume şi prenume, vârsta, domiciliu, sexul, stare civilă) Nume şi prenume : Dumitrache Andrei Varsta : 22 ani Domiciliul : Braşov Sex : M Stare civilă : Necăsătorit

  • 2 Studii absolvite Colegiul Naţional „ Vlaicu Vodă „ profilul Filologie, din Curtea de Argeş În prezent, Facultatea de Alimentaţie şi Turism, din Braşov

  • 3 Experienţa profesională 2008-prezent-Arbitru de Fotbal, Categoria I 2010 – Recepţioner 2011-Recepţioner Februarie 2012-noiembrie 2012- Sef recepţie Noiembrie 2012-februarie 2013-Coordonator Activitate Februarie 2013-prezent-Recepţioner Februarie 2013-Participant ca voluntar pe departamantul de Transport în organizarea FOTE 2013

  • 4 Motivul pentru care intenţionaţi să ocupaţi acest post : se acordă notă de la 1 ( nesemnificativ) până la 5 (foarte important):

  • - Bani

  5

  • - Experienţa

  5

  • - Promovare

  5

  19

  -

  Pasiune

  4

  -

  Alte motive

  -

  • 5 Enumeraţi patru trăsături care vă reprezintă în munca în echipă. Abilităţi de coordonare, comunicare, relaţionare şi învăţare.

   • 6 În funcţie de abilităţile şi competenţele obţinute, se va alege o opţiune :

  a). manager proiect

  b) responsabil financiar

  c). expert tehnic

  Formular 3

  • 1 Date de identificare ( nume şi prenume, vârsta, domiciliu, sexul, stare civilă ) Nume şi prenume : Stupu Loredana. Varsta : 22 ani . Domiciliul : Braşov. Sex: F. Stare civilă : Căsătorită.

  • 2 Studii absolvite Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”, din Braşov. În prezent, Facultatea de Alimentaţie şi Turism, din Braşov.

  • 3 Experienţa profesională

   • 2007 – Organizator evenimente.

   • 2009 – 2011 –Promoter.

 • 4 Motivul pentru care intenţionaţi să ocupaţi acest post : se acordă nota de la 1 ( nesemnificativ) până la 5 (foarte important):

  • - Bani

  5

  • - Experienţa

  3

  • - Promovare

  5

  • - Pasiune

  3

  • - Alte motive

  -

  • 5 Enumeraţi patru trăsături care vă reprezintă în munca în echipă.

  20

  Sociabilă, ambiţioasă, punctuală, perseverentă.

  • 6 În funcţie de abilităţile şi competenţele obtinuţe, se va alege o opţiune :

  a). manager proiect

  b). responsabil financiar

  c). expert tehnic

  Organigrama proiectului

  Sociabilă, ambiţioasă, punctuală, perseverentă. 6 În funcţie de abilităţile şi competenţele obtinuţe, se va alege o

  21

  Pentru a afla părerea oamenilor despre această zonă, s-a realizat un sondaj de opinie.

  Sondaj de opinie

  Î: Consideraţi că Tâmpa este un loc destul de curat pentru desfăşurarea unor activităţi recreative?

  R: Da

  Î: Aţi alege Tâmpa pentru o iesire în natură?

  R: Din punctul meu de vedere, acest loc este foarte frumos, dar unele porţiuni de drum sunt lipsite de iluminat public, coşurile de gunoi majoritatea fiind din plastic au fost rupte iar panourile de informare a rezervaţiei sunt imposibil de descifrat pentru ca au fost vopsite de copii care nu au ce face.

  22

  Î: Credeţi că o reabilitare şi ecologizare a rezervaţiei naturale Tâmpa ar fi necesară în momentul de faţa?

  R: Da.

  CONCLUZII

  Proiectul a apărut din necesitatea de a reabilita unele portiuni din spaţiul verde din zona rezervaţiei naturale Tâmpa, o zonă ce prezintă un real potenţial de atragere a turiştilor.

  Un numar mai mare de coşuri de colectat deşeuri în mod selectiv erau necesare pentru menţinerea curăţeniei şi colectării selective, de asemenea era necesara montarea unor corpuri de iluminat public deoareace unele erau deteriorate excesiv, fara becuri sau în unele zone chiar inexistente.

  23

  Din cele 3 panouri de informare despre rezervaţia naturală “Muntele Tâmpa”, două sunt vandalizate , iar informaţiile nu mai pot fi vizualizate de turişti.

  Cea mai mare investiţie din punct de vedere financiar a fost acordată iluminarii zonei şi a montării coşurilor de gunoi .

  Bibliografie :

  • 1. http://mybiosis.info/blogs/index.php?blogid=3&itemid=573&itemtype=thematic

  24

  5.

  Dumitrascu, D., Simon, A., E., Caia, G., Merfea, B.,Managementul proiectelor, editura Universitatii “ Transilvania “

  Anexe :

  REGULAMENTUL-CADRU CU PRIVIRE LA REZERVAŢIILE NATURALE

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1. Regulamentul-cadru cu privire la rezervaţiile naturale este elaborat în temeiul art. 20 alin.(3) al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat

  25

  nr. 1538-XIII din 25 februarie 2011 şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a rezervaţiilor naturale.

  • 2. Rezervaţiile naturale reprezintă spaţii naturale, valoroase din punct de vedere ştiinţific,

  destinate păstrării şi restabilirii unui sau mai multe componente ale naturii pentru menţinerea

  echilibrului ecologic.

  • 3. Rezervaţiile naturale se administrează în scopul conservării biodiversităţii prin

  ameliorarea condiţiilor de habitat şi asigurarea integrităţii şi continuităţii speciilor floristice şi faunistice.

  • 4. Rezervaţiile naturale rămîn în posesia deţinătorilor funciari, care sunt obligaţi să

  asigure regimul stabilit de administrare a suprafeţelor respective şi se iau în considerare în

  programele de dezvoltare a spaţiilor verzi urbane şi suburbane.

  • 5. Rezervaţiile naturale se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale

  sau locale pe teritoriul cărora acestea sunt amplasate.

  • 6. Proiectele şi programele de reconstrucţie ecologică şi de amenajare, de edificare

  administrativă, de construcţie a reţelelor de comunicaţii în rezervaţiile naturale sunt supuse, de către autoritatea centrală pentru mediu, expertizei ecologice de stat.

  • 7. Retragerea terenurilor din rezervaţiile naturale este strict interzisă, cu excepţia

  cazurilor când acestea îşi pierd valoarea în urma calamităţilor naturale sau catastrofelor şi

  când nu mai pot fi restabilite. În astfel de situaţii, retragerea terenurilor din rezervaţiile naturale se face la propunerea autorităţii centrale pentru mediu şi a Academiei de Ştiinţe a României, în baza hotărârii Parlamentului.

  • 8. Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, deţinătorii de terenuri în a căror

  administrare se află rezervaţii naturale furnizează gratuit, în mod obligatoriu, autorităţii centrale pentru mediu datele necesare monitoringului ecologic.

  • 9. Fondarea, reorganizarea şi lichidarea rezervaţiilor naturale se efectuează conform

  hotărârii Parlamentului, la propunerea Guvernului, cu avizul autorităţii centrale pentru mediu

  şi al Academiei de Ştiinţe aRomaniei.

  II. GESTIONAREA REZERVAŢIILOR NATURALE

  • 10. Rezervaţiile naturale se află în gestiunea deţinătorilor funciari.

  • 11. Principiile de bază ale gestiunii rezervaţiilor naturale sunt:

  -asigurarea unei folosiri durabile;

  -susţinerea activităţii orientate spre folosirea raţională a resurselor naturale renovabile şi -economisirea celor nerenovabile; prevenirea efectelor negative ale activităţii economice asupra resurselor naturale.

  • 12. Deţinătorul funciar este obligat:

  -să asigure respectarea regimului de protecţie a rezervaţiilor naturale; -să instaleze la hotarele rezervaţiilor naturale borne, panouri de avertisment, indicatoare; -să realizeze măsuri de lichidare a surselor existente de poluare; -să realizeze măsuri de reconstrucţie ecologică.

  III. SARCINILE REZERVAŢIILOR NATURALE

  • 13. Sarcinile de bază ale rezervaţiilor naturale sunt:

  26

  -conservarea speciilor de plante şi animale endemice, rare sau pe cale de dispariţie prin crearea de condiţii optime de existenţă şi reproducere, inclusiv pentru speciile de păsări migratoare în perioada de cuibărire şi iernat, a locurilor de concentrare a peştelui şi de depunere a icrelor; -repopularea teritoriilor adiacente cu specii de plante şi animale anterior dispărute din zonele respective, care vor fi reaclimatizate (reproduse) în rezervaţie; -propaganda şi educaţia ecologică.

  IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

  • 14. Activitatea ştiinţifică în rezervaţiile naturale este coordonată de către consiliul ştiinţific

  general al fondului ariilor naturale protejate de stat.

  • 15. În rezervaţiile naturale cercetările ştiinţifice se efectuează, în mod obligatoriu, în

  conformitate cu programele anuale, asigurându-se astfel continuitatea monitoringului ecologic.

  • 16. În rezervaţiile naturale cercetările ştiinţifice se efectuează de către instituţii ştiinţifice

  de profil şi de organizaţii neguvernamentale, cu avizul autorităţii centrale pentru mediu.

  • 17. La realizarea programelor ştiinţifice pot participa şi organizaţii ştiinţifice din alte ţări.

  • 18. Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifice în rezervaţiile naturale sunt:

  -studierea evoluţiei proceselor naturale ferite de impactul antropic şi în condiţiile unui impact antropic sacrificat; -estimarea şi prognozarea situaţiei ecologice pentru elaborarea bazelor ştiinţifice de protecţie a mediului, restabilirea echilibrului ecologic şi conservarea biodiversităţii.

  V. ASIGURAREA FINANCIARĂ A REZERVAŢIILOR NATURALE

  • 19. Rezervaţiile naturale se finanţează de la bugetele locale, din fondul ecologic local, din

  mijloacele deţinătorilor funciari, din donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din

  străinătate, din alte surse financiare neinterzise de legislaţia în vigoare.

  • 20. Programele anuale de cercetări ştiinţifice ale rezervaţiilor naturale se finanţează prin

  intermediul comenzii de stat şi din mijloace bugetare speciale gestionate de Consiliul ştiinţific general al fondului ariilor naturale protejate de stat.

  • 21. Recuperarea pierderilor suportate de deţinătorii terenurilor proprietate publică sau

  privată incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat se efectuează de la bugetul de stat,

  bugetele locale, fondurile ecologice şi din mijloace extrabugetare.

  VI. REGIMUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA REZERVAŢIILOR NATURALE

  • 22. Paza şi protecţia teritoriilor rezervaţiilor naturale este asigurată de autorităţile în a

  căror subordine se află, prin intermediul deţinătorilor funciari.

  • 23. Pentru reducerea impactului antropic asupra rezervaţiilor naturale, pe teritoriul

  adiacent lor se stabilesc zone de protecţie cu lăţimea de 700-1000 m.

  • 24. Limitele acestor zone sunt trasate în documentaţia de urbanism şi amenajare a

  teritoriului, care se aprobă de Guvern.

  • 25. Respectarea limitelor zonelor de protecţie sunt obligatorii pentru toate persoanele

  juridice şi fizice care activează sau locuiesc în zonele respective.

  27

  26.

  Suprafaţa şi configuraţia zonelor de protecţie se stabilesc pe teren în mod diferenţiat,

  în funcţie de specificul ecologic şi de activitate a rezervaţiilor respective. Pentru rezervaţiile în care obiectul de activitate îl constituie preponderent sectoarele de vegetaţie forestieră, sau de luncă, zonele de protecţie pot avea o lăţime de 1000 m, iar în jurul habitatelor mlăştinoase

  şi acvatice lăţimea lor este stabilită în funcţie de apropierea aşezărilor umane, de sursele de alimentare cu apă, de activitatea economică practicată în zonă, de alţi factori, dar nu poate fi mai mică de 700 m.

  • 27. În zona de protecţie se admite:

  -desfăşurarea activităţilor economice tradiţionale; -crearea condiţiilor optime de trai pentru animalele sălbatice; -tăierile de igienă, de îngrijire şi de regenerare a pădurilor; -organizarea unor zone de recreaţie reglementată.

  VII. RĂSPUNDERI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

  • 28. Încălcara prezentului regulament atrage, după caz, răspundere civilă, administrativă

  sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

  • 29. Se consideră contravenţii următoarele fapte:

  -folosirea rezervaţiilor naturale în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament; -organizarea fără expertiză ecologică a activităţilor economice în rezervaţiile naturale, precum şi în zonele de protecţie; -nelichidarea urmărilor ecologice ale avariilor, catastrofelor şi ale altor fenomene distructive; -efectuarea neautorizată a lucrărilor de amenajare şi de construcţie, a lucrărilor de extragere a pietrei, prundişului, solului sau alte lucrări; -introducerea plantelor şi animalelor străine zonei respective, care poluează fondul genetic

  autohton; -încălcarea regulilor de export al plantelor şi animalelor luate sub protecţia statului; -recoltarea neautorizată a plantelor medicinale, florilor, fructelor, pomuşoarelor, ciupercilor, seminţelor, frunzelor şi a organismelor acvatice; -amplasarea deşeurilor industriale şi menajere, în ape sau pe terenuri, depozitarea lor în rezervaţiile naturale şi în zonele lor de protecţie, amplasarea gunoiştilor; -folosirea chimicalelor; -strămutarea neautorizată a hotarelor rezervaţiilor naturale; -deteriorarea, ştergerea sau ridicarea bornelor de hotar, geodezice, topografice, a panourilor de avertizare sau a indicatoarelor; -intrarea persoanelor neautorizate, cu/sau fără autovehicule, în limitele rezervaţiilor naturale sau în zonele de protecţie; -păşunatul în zonele interzise; -camparea în zonele interzise; -organizarea şi desfăşurarea neautorizată a activităţilor economice, de turism şi agrement.

  • 30. Persoanele vinovate de încălcarea regimului de activitate şi protecţie a rezervaţiilor

  naturale sunt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  28

  31.

  Prejudiciile materiale cauzate rezervaţiilor naturale de către persoanele juridice şi

  fizice sunt compensate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

  • 32. Repararea prejudiciilor cauzate rezervaţiilor naturale se efectuează benevol sau prin

  hotărâre judecătorească.

  VIII. DISPOZIŢII FINALE

  • 33. Prezentul regulament serveşte drept bază pentru elaborarea, în caz de necesitate, a

  regulamentelor concrete ale rezervaţiilor naturale.

  Fişa postului – Manager de proiect

  Titlul pozitiei: Manager de Proiect

  Proiectul: Reabilitarea si ecologizarea Rezervatiei Naturale „Tampa”.

  Raportare: Managerul de proiect va lucra in coordonare stransa cu expertul tehnic si responsabilul financiar.

  29

  Descrierea Generala a Pozitiei:

  Managerul de proiect isi indeplineste responsabilitatile sale in stransa coordonare cu expertul tehnic si responsabilul financiar.

  El/ea este responsabil/a pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect. El/ea supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului. El/ea va participa in diferite sedinte sectoriale si tematice relevante, inclusiv Grupul Tematic, sedintele din sectorul ONG sau sedintele organizate de institutii de stat, va insoti consultantii internationali pe parcursul misiunilor lor si va fi la curent cu activitatile noi din sector finantate de alti donatori.

  Sarcini si responsabilitati specifice:

  · De a asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;

  · De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;

  · De a asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori;

  · De a actiona ca conducator al echipei si de a superviza activitatea personalului proiectului;

  · De a intocmi planuri detailate de lucru trimestriale (pentru 3 luni) si de a monitoriza respectarea implementarii acestora;

  · De a asigura executarea la timp a activitatilor;

  · De a organiza si coordona procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;

  · De a pregati rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cat si alte rapoarte necesare;

  · De a facilita si participa la identificarea si selectarea personalului proiectului, consultantilor nationali si contractorilor;

  · De a formula si pregati versiunile draft pentru termenii de referinta/fise de post

  · De a formula specificarile pentru echipament, bunuri, ce urmeaza a fi procurate in cadrul proiectului;

  · De a ghida lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat;

  · De a facilita cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului

  30

  · De a participa la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora.

  Calificari si deprinderi

  · Grad universitar in unul din domeniile sociale (educatie, protectie sociala, medicina, s.a.);

  · Minimum cinci ani de experienta de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii internationale in domeniul dezvoltarii sociale, experienta de

  desfasurare a activitatilor legate de domeniul

  ......

  este un avantaj;

  · Abilitati in managementul administrativ si financiar al proiectelor de dezvoltare si de cooperare cu oficialii guvernamentali, ONG-uri si mass-media;

  · Cunoasterea excelenta a limbii engleza;

  · Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale inclusiv;

  · Cunoasterea buna a Word si Excel este necesara.

  31

  FIŞA DE POST EXPERT TEHNIC

  1.

  Denumirea compartimentului:

  Departamentul tehnic

  2.

  Denumirea postului:

  Specialist Tehnic

  3.

  Numele şi prenumele salariatului:

  Dumitrache Andrei

  4.

  Se subordonează:

  Managerului de proiect

  5.

  Numele sefului ierarhic:

  Gălie Andreea

  7.

  Drept de semnătură:

  Intern:

  Extern:

  8.

  Relaţii functionale:

  Are relaţii de reprezentare a firmei în raport cu terţe persoane pe probleme circumscrise

  responsabilităţilor sale. Are relaţii de cooperare cu şefii punctelor de lucru;

  9.

  Pregatirea si experienţa:

  Condiţii minime de calificare:

  • - studii superioare tehnice;

  • - capacitatea de a utiliza calculatorul (WinDev, Word, Excel, Outlook);

  • - experienţa în muncă de cel putin 5 ani, din care cel putin 3 ani in domeniul constructiilor;

  • - capacitate de initiativa si de a avea puncte de vedere personale;

  • - capacitate de organizare si disciplina a muncii;

  • - capacitate de asimilare;

  • - simtul responsabilitatii.

   • 10. Autoritate si libertate organizatorica:

  Are autoritate şi decide asupra tuturor problemelor care deriva din responsabilităţile sale.

  • 11. Responsabilitaăţi şi sarcini:

   • - urmărirea activităţii tehnice şi asigurarea comunicării adecvate cu clienţii.

   • - participă la analiza licitaţiilor şi la analiza modului de realizare a lucrărilor;

  32

  • - participaă la programarea lucrărilor, alături de şefii punctelor de lucru (detalierea planului

  general al lucrării);

  • - pregăteşte ofertele pentru potenţialii clienţi;

  • - intocmeste devizele-oferta si situatiile de lucrari aferente lucrarilor in curs de executie si

  executate;

  • - centralizeaza lunar evolutia activitatilor la punctele de lucru si urmareste evolutia

  contractelor incheiate din punct de vedere a desfasurarii lucrarilor;

  • - intocmeste si tine evidenta dosarelor lucrarilor;

  • - intocmeste si actualizeaza permanent baza de date cu preturi la materiile prime si materialele folosite de firma;

  • - implementeaza actiunile corective si preventive stabilite si initiaza actiuni de imbunatatire a eficientei si eficacitatii activitatilor proprii;

  • - realizeaza toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de Directorul Tehnic sau de o functie ierarhic superioara.

   • 13. Semnaturi:

   • 14. Data semnarii:

  33

  c u r r i c u l u m e u r o p e
  c u r r i c u l u m
  e u r o p e a n
  v it a e

  informaţii personale

  Nume

  DUMITRACHE ANDREI

  Adresă

  BRAŞOV, STR.MEMORANDUMULUI, NR:14, BLOC:10, APARTAMENT:415

  Telefon

  0740031086

  Fax

  E-mail

  Naţionalitate

  română

   

  Data naşterii

  29.07.1991

   

  Experienţă profesională

  Perioada

  2008- prezent

  Numele şi adresa angajatorului

  Federaţia Română de Fotbal

  Arbitru fotbal

   
   
   

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Funcţia sau postul ocupat

  Arbitru fotbal categoria I

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Arbitraj fotbal

  Perioada

  Iulie-Sept 2010

  Numele şi adresa angajatorului

  Pensiunea Montana

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Receptioner

  Perioada

  Iulie-Sept 2011

  Numele şi adresa angajatorului

  Pensiunea Conacul Ursului

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Receptioner

  Perioada

   

  Ianuarie 2012-Octombrie 2012

  Numele angajatorului

  Sef Receptie-Pensiunea Orizont

  Noiembrie 2012- Februarie 2013

  Tipul activitatii

  Coordonator activitate-Pensiunea Orizont

  Perioada

  Februarie 2013-prezent

  Numele angajatorului

  Hotel Casa Muresan

  Tipul activităţii

  Receptioner

  34

   
   

  Educaţie şi formare

  • Perioada

  Mai 2013 – prezent

  • Numele şi tipul istitutiei de invatamant si al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Camera de Comert si Industrie Brasov

  Domeniul studiat / aptitudini ocupationale

  Curs de specializare „Director de hotel”

  Perioada

  2010-prezent

  • Numele şi tipul istitutiei de invatamant si al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Universitatea „TRANSILVANIA” Brasov, Facultatea de Alimentatie si Turism, Sectia Inginerie si Management in Turism

  • Domeniul studiat / aptitudini ocupationale

  Inginerie si Management in Turism

  • Tipul calificarii / diploma obtinuta

  • Nivelul de clasificare a formei de instruire / invatamant

  Superior

  • Perioada (de la-până la)

  2006 -2010

  • Numele şi tipul istitutiei de invatamant si al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Colegiul National „Vlaicu Voda” Curtea de Arges

  • Domeniul studiat / aptitudini ocupationale

  Profil UMAN, FILOLOGIE

  • Tipul calificarii / diploma obtinuta

  Diploma BACALAUREAT, Certificat de Competentente Lingvistice in Limba Engleza, Certificat de Competentente Lingvistice de Comunicare in Limba

  Romana, Certificat de Competentente Digitale, Nivel EXPERIMENTAT

  • Nivelul de clasificare a formei de instruire / invatamant

  MEDIU

  • Perioada (de la-până la)

  1998 – 2006

  • Numele şi tipul istitutiei de invatamant si al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Scoala Genarala Nr. 1 „CAROL I” Curtea de Arges

  • Domeniul studiat / aptitudini ocupationale

  Invatamant primar

  • Tipul calificarii / diploma obtinuta

  • Nivelul de clasificare a formei de instruire / invatamant

  Aptitudini şi competenţe personale

  Dobandite in cursul vieţii şi carierei, nu neapărat atestate prin certificate sau diplome.

  35

  Limba maternă

  Română

   

  Limbi straine cunoscute

   
   

  Engleză

  Citit

  FB

  Scris

  FB

  Vorbit

  FB

  Aptitudini şi competenţe sociale

     

  Abilitatea de a lucra şi coabita împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în situaţii în care comunicarea şi munca în echipă sunt elemente esenţiale ( ex: în activităţi culturale, sport) etc.

  Abilităţi de coordonare, comunicare, relaţionare şi învăţare Ca arbitru de fotbal mi-am format aptitudini de lucru in echipa, precum si aptitudini de rezolvare a unor situatii delicate sau dificile aparute pe neasteptate, in timpul unui joc colectiv, de mare intensitate emotionala.

  Participare ca voluntar in cadrul departamentului de Transport pentru organizarea FOTE 2013.

  Voluntar in cadrul Even’thor Brasov.

  Aptitudini şi competenţe tehnice

     

  Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, masini etc.

  Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Oficce – Word, Excell, Outlook etc., Internet, prelucrare date, retele socializare).

  Realizare Fotografii profesionale.

  Alte aptitudini şi competenţe

  Spirit organizatoric si de lucru in echipa, bun coleg, sociabil, placut, serios

  Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior.

   

  Permis de conducere (categorii)

  Categoria B, 2009

  FIŞA DE POST - RESPONSABIL FINANCIAR

  1. Denumirea compartimentului:

  Compartimentul Financiar

  36

  2.

  Denumirea postului:

  Responsabil financiar

  3.

  Numele şi prenumele salariatului:

  Stupu Loredana

  4.

  Se subordoneaza:

  Manager de proiect

  5.

  Numele şefului ierarhic:

  Galie Andreea

  6.

  Drept de semnatură:

  Intern:

  Extern:

  7.

  Pregătirea şi experienţa:

  Studii liceale economice

  8.

  Responsabilităţi şi sarcini:

  Sarcina generală : coordonarea activităţilor necesare eficientizării activităţii de contabilitate şi

  raportare financiară către directorul executiv, finanţatori şi parteneri

  1.

  Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;

  2.

  Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;

  3.

  Relationarea cu banca si trezoreria;

  4.

  Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;

  5.

  Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;

  6.

  Managementul financiar al granturilor;

  7.

  Elaborarea unui buget anual;

  8.

  Relationarea cu angajatii fundatiei;

  Activităţi zilnice:

  • - Preluarea şi prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casă

  • - Înregistrarea operaţiunilor bancare efectuate

  • - Organizarea documentelor în dosare

  • - Completarea documentelor de plată şi/sau predarea lor pentru semnat

  • - Predarea şi ridicarea de documente din bancă şi trezorerie

  • - Efectuare plăti (casierie)

  Activităţi săptămânale:

  • - Efectuare operaţiuni bancare

  • - Întocmirea rapoartelor financiare către directorul executiv

  37

  • - Calcularea necesarului de numerar pentru plăţile din săptămâna viitoare şi discutarea lor cu directorul executiv.

  Activităţi lunare:

  • - Defalcarea costurilor lunare pe categorii şi monitorizarea lor

  • - Completează şi depune declaraţiile lunare pentru salariaţii fundaţiei

  • - Întocmeşte şi administrează procesul de recuperare TVA

  • - Analiza liniiilor bugetare

  • - Primirea şi analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect

  • - Întocmirea raportului financiar lunar

  • - Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv

  Activităţi ocazionale:

  -Pontajul angajaţilor -Realizarea documentării pentru strângerea de fonduri din comunitate -Informare angajaţi şi viitori angajati -Angajare - întocmire dosar de angajare -Închidere Carte de muncă

  Activităţi trimestriale:

  -Întocmirea unui centralizator pentru a urmări concediile personalului -Întocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme şi costuri -Prezentarea raportului financiar trimestrial managerului de proiect -Întocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA

  Activităţi anuale:

  -Întocmirea bugetului pe anul care a trecut şi a celui estimativ pe anul care va urma -Instrumente de lucru :

  Fişa postului

  Regulamente financiar contabile

  Proceduri şi condiţii de finanţare

  Tipizate specifice activităţii de contabilitate

  Formulare standard de raportare financiară

  Aspecte organizatorice, general valabile pentru toţi specialiştii organizaţiei :

  Desfăşurarea de activităţi în timpul programului de lucru, doar în interesul proiectului;

  Păstrarea unei relaţii profesionale cu salariaţii şi partenerii proiectului ;

  Informarea permanentă a directorului executiv cu privire la costurile proiectului

  Perfecţionarea profesională prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu şi analize tehnice

  10. Semnaturi:

  11. Data semnarii:

  38

  Curriculum vitae Europass Informaţii personale 39

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume

   

  Adresă(e)

  Telefon(oane)

   

  E-mail(uri)

  Naţionalitate(-tăţi)

  Romana

  Data naşterii

  Sex

  Feminin

  Stare civila

  Casatorita

  Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

  Expert finantist

  Experienţa profesională

  Calcule contabile efectuate in studiile liceale

  Educaţie şi formare

  Perioada

  CNE. „Andrei Barseanu” Brasov 2005-2010

  Calificarea / diploma obţinută

  -

  Certificat de calificare profesionala nivel 1 (2007) - Lucrator in alimentatie

  -

  Certificat de calificare profesionala nivel 2 (2008) - Ospatar(chelner) vanzator in unitatile de alimentatie

  -

  Certificat de absolvire al liceului (2010) – Organizator banqueting

  -

  Certificat de competente digitale – Nivel avansat

  -

  Certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana – Nivel experimentat

  -

  Certificat de competenta lingvistica franceza :

  - Intelegerea textului audiat : A2

  • - Intelegerea textului citit : A2

  • - Producerea de mesaje scrise :B1

  • - Producerea de mesaje orale : B1 - Interactiune orala : B1

  40

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  -Comunicare si numeratie -Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei -Comunicare in limba straina -Asigurarea calitatii -Dezvoltare personala -Igiena si securitatea muncii -Lucrul in echipa -Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism -Promovarea produselor si serviciilor -Psihologia consumatorului -Evidenta operativa -Servirea preparatelor -Servirea bauturilor -Alcatuirea meniurilor -Comportament profesional -Organizarea locului de munca -Pregatirea pentru iintegrarea la locul de munca -Rezolvarea de probleme -Satisfacerea cerintelor clientilor -Potentialul turistic -Baza tehnico-materiala in turism si alimentatie publica -Calcule economice specifice serviciilor -Ergonomie in unitatile hoteliere de turism si alimentatie publica -Calitatea produselor si serviciilor in unitatile de alimentatie publica -Pregatirea materiilor prime -Obtinerea preparatelor cu grad redus de complexitate -Pregatirea salii de servire -Servirea in unitati de alimentatie

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Colegiul National Economic „Andrei Barseanu” Brasov

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba(i) maternă(e)

  Romana

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

  Franceza, Engleza

   

  Autoevaluare

   

  Înţelegere

     

  Vorbire

     

  Scriere

   

  Ascultare

   

  Citire

   

  Participare la

   

  Discurs oral

  Exprimare scrisă

   
  conversaţie

  conversaţie

  conversaţie
  conversaţie

  Limba franceza

   

  Mediu

   

  Mediu

   

  Incepator

   

  Incepator

   

  Incepator

  Limba engleza

   

  Avansat

   

  Mediu

   

  Incepator

   

  Incepator

   

  Mediu

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Certificat de absolvire al liceului – Specializarea : Organizator banqueting 2010

  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

  Certificat de competente digitale – Nivel avansat 2010

  Alte competenţe şi aptitudini

  -

  Premiul I – Concursul pe meserii, Calificarea Ospatar – Etapa Judeteana 2008

  -

  Concursul profesional pentru calificarile dobandite prin anul de completare, la

  domeniile: „Comert” si

  „Turism si Alimentatie publica” –Etapa Nationala 2008

  Permis de conducere

  Nu

  41

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa :

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Laleaua pestriţă

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Papucul doamnei

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Zambila sălbatică

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Ciubotica cucului

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul
  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Crucea voinicului

  Cornul

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Cununiţa de calcar

  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul
  Specii de arbori şi plante protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Laleaua pestriţă Papucul

  Coada iepurelui

  Colilia

  42

  Floarea paştelui Migdalul pitic Carpenul Pătlagina argintie 43

  Floarea paştelui

  Floarea paştelui Migdalul pitic Carpenul Pătlagina argintie 43

  Migdalul pitic

  Floarea paştelui Migdalul pitic Carpenul Pătlagina argintie 43
  Floarea paştelui Migdalul pitic Carpenul Pătlagina argintie 43

  Carpenul

  Pătlagina argintie

  43

  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa :

  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul

  Ursul brun

  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul
  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul

  Acvila

  Veveriţa

  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul
  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul
  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul

  Lupul sur

  Râsul

  Vulpea

  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul
  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul
  Specii de animale protejate din Rezervaţia Naturală a Muntelui Tâmpa : Ursul brun Acvila Veveriţa Lupul

  Ciocănitoarea

  Corbul

  Bufniţa

  44

  Porcul mistreţ Căprioara 45

  Porcul mistreţ

  Porcul mistreţ Căprioara 45

  Căprioara

  45