Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare DCI

Test cu 25 grile, 4 variante de rspuns, 1 singura corecta (0,36 puncte varianta


corecta); durata examen : 50 minute

Materiale obligatorii pentru studiu :


-

sylabus DCI, disponibil pe site;


documentul intitulat : Despre arbitraj extrase din NCPC in materie de arbitraj
(intern si intl), din Conveniile de la Geneva si New York
Regulamentul 593/2008 privind legea aplicabila obligaiilor contractuale
(Roma I) (doar partea obligatorie, nu si preambulul) disponibil pe www.eurlex.eu
Studiul : Observaii privind regimul persoanelor juridice in dreptul
international privat roman din perspectiva reglementarilor din noul Cod civil,
A. Oprea, in revista Studia UBB 3/2011 (disponibil pe internet)

Conditie de intrare in examen : redactarea unui mini-referat (max 5 pagini,


times new roman, 11, la 1 rand; incarcat pe platforma si adus listat la facultate,
cel mai tarziu in data examenului) pe una din temele urmatoare :
Rolul OMC in reglementarea comertului international
FMI si comertul international
Uzantele in comertul international
Incoterms si riscul cu privire la bunuri
Constituirea societatii europene
Functionarea societatii europene
Constituirea grupului european de interes economic
Functionarea grupului european de interes economic
Fuziunile transfrontaliere
Holdingul in comertul international
Trustul/concernul in comertul international
Factoringul international
Leasingul financiar international
Creditul documentar (prezentare UCP 600)
Scrisoarea de garantie stand by
Scrisorile de intentie
Legile de politie (legile de aplicatie imediata) in contractele internationale
Autonomia vointei in contractele internationale
Clauza de hardship in contractele internationale
Clauza de forta majora in contractele internationale
Comparatie intre clauza ofertei concurente, clauza clientului celui mai favorizat si pactul
de preferinta
Clauzele de mentinere a valorii in contractele internationale
Formarea contractului international de vanzare de marfuri, in temeiul Conventiei de la
Viena http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
Obligatiile vanzatorului intr-un ct international de vanzare-cumparare, in temeiul
Conventiei de la Viena
Obligatiile cumparatorului intr-un ct international de vanzare-cumparare , in temeiul
Conventiei de la Viena
Remedii in caz de neexecutare a contractului de vanzare internationala de marfuri, in
temeiul Conventiei de la Viena
Prezentarea Conveniei de la Geneva privind arbitrajul:
Convenia de arbitraj formare, efecte
Inarbitrabilitatea litigiilor internaionale
Motive de refuz de recunoatere si motive de anulare a sentinelor arbitrale
Prezentarea Conveniei de la New York privitoare la recunoaterea sentinelor arbitrale
Procedura arbitrala
Tribunalul arbitral