Sunteți pe pagina 1din 18

Evaluarea la inventar.

Cadru general privind evaluarea


Inventarierea elementelor de active, datorii i capitaluri proprii reprezint ansamblul
operaiunilor prin care se constat existena tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric
sau numai valoric, dup caz, la data la care aceasta se efectueaz.
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de
active, datorii i capitaluri proprii ale fiecrei uniti, precum i a bunurilor i valorilor
deinute cu orice titlu, aparinnd altor persoane juridice sau fizice, n vederea ntocmirii
situaiilor financiare anuale care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare i a
performanei unitii pentru respectivul exerciiu financiar.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit
cruia se va ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de
valoare. Pentru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferenele constatate n
minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se evideniaz distinct n contabilitate,
n conturi de ajustri, aceste elemente meninndu-se la valoarea lor de intrare. Pentru toate
celelalte elemente de active, datorii i capitaluri proprii, cu ocazia inventarierii, se verific
realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la teri se fac cereri de
confirmare, care se vor ataa la listele respective dup primirea confirmrii.
Organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active, datorii i capitaluri
proprii din cadrul societilor comerciale, societilor/companiilor naionale, regiilor
autonome, institutelor naionale de cercetare-dezvoltare, societilor cooperatiste, instituiilor
publice, asociaiilor i celorlalte persoane juridice cu i fr scop patrimonial, precum i ale
persoanelor fizice care desfoar activiti producatoare de venituri, se efectueaz potrivit
prevederilor Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale reglementrilor contabile aplicabile, precum i ale prezentelor norme.
La nceputul activitii unitii, inventarierea are ca scop principal stabilirea i
evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unitii.

Inventarierea anual a elementelor de active, datorii i capitaluri proprii se face, de


regul, cu ocazia ncheierii exerciiului financiar, avndu-se n vedere i specificul activitii
fiecrei uniti.

n cadrul agenilor economici cu activitate complex, bunurile pot fi

inventariate i naintea datei de ncheiere a exerciiului financiar, cu condiia asigurrii


valorificrii i cuprinderii rezultatelor inventarierii n situaiile financiare ntocmite pentru
exerciiul financiar respectiv.

Categorii de evaluare
Evaluarea n cadrul unei organizaii sau companii poate fi realizat n mai multe
modalitai i n momente diferite din ciclul de via al bunului evaluat, acestea sunt:
1.

Evaluarea la data intrrii n entitate. La data intrrii n entitate, bunurile se

evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilete astfel:


A) La cost de achiziie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
B) La cost de producie - pentru bunurile produse n entitate;
C) La valoarea de aport, stabilit n urma evalurii - pentru bunurile reprezentnd
aport la capitalul social;
D) La valoarea just pentru bunurile obinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
Inventariere.
2.

Evaluarea la inventar i prezentarea elementelor n bilan. n scopul

ntocmirii situaiilor financiare anuale, entitile trebuie s procedeze la inventarierea i


evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
3.

Evaluarea la data ieirii din entitate. La data ieirii din entitate sau la darea

n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea
la care sunt nregistrate n contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile
corporale care au fost reevaluate sau valoarea just pentru valorile mobiliare pe termen scurt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat).

Metodologia de realizare a inventarierii


Inventarierea elementelor de active, datorii i capitaluri proprii se efectueaz de
ctre comisii de inventariere, formate din cel puin dou persoane, numite prin decizie
scris, emis de persoanele autorizate. n decizia de numire se menioneaz n mod obligatoriu
2

componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii,


gestiunea supus inventarierii, data de ncepere i de terminare a operaiunilor.
La persoanele fizice care desfoar activiti producatoare de venituri, precum i la
unitile al cror numr de salariai este redus, iar valoarea bunurilor din gestiune nu depete
plafonul stabilit de administratori, inventarierea poate fi efectuat de ctre o singura persoan.
Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de ctre o comisie
central, numit, de asemenea, prin decizie scris, emis de persoanele autorizate, care are ca
sarcin s organizeze, s instruiasc, s supravegheze i s controleze modul de efectuare a
operaiunilor de inventariere.

Comisia de inventariere rspunde de efectuarea tuturor

lucrrilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.


Pentru desfurarea n bune condiii a operaiunilor de inventariere, n comisii vor fi
numite persoane cu pregatire corespunzatoare economic i tehnic, care s asigure efectuarea
corect i la timp a inventarierii elementelor de active, datorii i capitaluri proprii, inclusiv
evaluarea lor conform reglementrilor contabile aplicabile.
Inventarierea i evaluarea elementelor de active, datorii i capitaluri proprii se pot
efectua att cu salariaii proprii, ct i pe baza de contracte de prestri de servicii ncheiate cu
persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunztoare.
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii i nici contabilii care in evidena gestiunii respective.
Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi nlocuiti dect n cazuri bine justificate
i numai prin decizie scris, emis de ctre cei care i-au numit.
n vederea bunei desfurari a operaiunilor de inventariere, administratorii,
ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii elementelor de active,
datorii i capitaluri proprii trebuie s ia masuri pentru crearea condiiilor corespunzatoare
de lucru comisiei de inventariere, prin:
- Organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea
acestora i ntocmirea etichetelor de raft;
- inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile i efectuarea
confruntrii datelor din aceste evidene;
- Participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere;
- Asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz,
respectiv pentru sortare, aezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
- Asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a
unor specialiti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de
3

inventariere, care au obligaia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor


nscrise;
- Dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n numr suficient pentru
msurare, cntrire etc., cu mijloace de identificare, precum i cu formulare i rechizite
necesare;
- Dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spaiilor
inventariate;
- Asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele
de protecie a muncii;
- Asigurarea securittii uilor, ferestrelor, porilor etc. De la magazine, depozite,
gestiuni etc.
Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de
inventariere sunt urmatoarele:
a) nainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de
gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
-

Gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;

In afara bunurilor unitatii respective, are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor,
primite cu sau fara documente;

Are plusuri sau lipsuri in gestiune, despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;

Are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au
intocmit documentele aferente;

A primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;

Detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in
gestiunea sa;

Are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau


care nu au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul, numarul si data

ultimului document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune. Declaratia se dateaza si se


semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor si de catre comisia de
inventariere, care atesta ca a fost data in prezenta sa.
b) S identifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri ce urmeaza a fi
inventariate;
c) S asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului,
ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
4

Daca bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt


depozitate in locuri diferite sau cand gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei
care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu
exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza numai in cazul cand
inventarierea nu se termina intr-o singura zi. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este
intact; in caz contrar, acest fapt se va consemna intr-un proces-verbal de constatare, care se
semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, luandu-se masurile
corespunzatoare.
d) Sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionand data
la care s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de
bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de
magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte
realitatea.
e) S verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta,
solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea
numerarului la casieria unitatii;
d) Sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au
fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare.
In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica
aceasta conducerii unitatii respective. Conducerea unitatii are obligatia sa il incunostinteze
imediat, in scris, pe gestionar despre inventarierea ce trebuie sa se efectueze, indicand locul,
ziua si ora fixate pentru inceperea lucrarilor.
Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul, data si ora fixate,
inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane, numita
prin decizie scrisa, care sa il reprezinte pe gestionar.
Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se
sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii, luandu-se din timp
masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a
bunurilor.
Daca operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, se prevede
crearea unei zone tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau
sa se permita expedieri la clienti, iar operatiunile respective se vor efectua numai in prezenta
comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective "primit in timpul
inventarierii" sau "eliberat in timpul inventarierii", dupa caz, in scopul evitarii inventarierii
5

duble sau a omisiunilor. Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii vor fi
afisate la loc vizibil.

Etapele inventarierii

Afisarea programului si perioadei inventarierii la loc vizibil

Declaratia gestionarului

Identificarea incaperilor in care exista bunuri ce se inventarieaza

Bararea si semnarea fiselor de magazine

Vizarea documentelor de intrare/iesire referitoare la bunuri existente dar

neinregistrate si inregistrarea acestora

Solicitarea raportului de gestiune (in cazul unitatilor de desfacere cu amanuntul

care folosesc metoda global- valorica)

Verificarea numerarului din casa si inregistrarea incasarilor din ziua curenta (se

solicita intocmirea si depunerea monetarului in cazul gestiunilor cu vanzare cu amanuntul)

Verificarea instrumentelor de masura si/sau de cantarire

Crearea zonei tampon (in cazul in care nu exista posibilitatea suspendarii

operatiunilor de aprovizionare-livrare).

Efectuarea inventarierii.

Formularea de propuneri privind elementele de activ depreciate.

Solicitarea explicatiilor scrise de la gestionar (in cazul

plusurilor/minusurilor/deprecierilor/pagubelor constatate la bunurile inventariate).

Intocmirea procesului verbal de inventariere.

Inaintarea catre administrator a procesului verbal (max. 3 zile de la

inventariere).
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si
inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si
din contabilitate. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau
cubare, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac decat prin sondaj,
acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective.
Pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate, comisia de inventariere
stabileste caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si
caracterul plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare
a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate in urma inventarierii.

Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri, precum si pentru


pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze,
comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au
raspunderea gestionarii, respectiv a urmaririi decontarii creantelor.
In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea
justa. In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura
imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire.
Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate
la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate
vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.
Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care intrunesc
conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori,
respectiv de catre ordonatorii de credite, si servesc pentru uz intern in cadrul unitatilor
respective.
Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.
In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat plusuri, sunt
mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va
proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus.
Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un procesverbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele
elemente: data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul
si data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariata; data inceperii si
terminarii operatiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile si propunerile
comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate,
precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fara
miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in
vederea reintegrarii lor in circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de
inventar si declasare sau casare a unor stocuri; constatari privind pastrarea, depozitarea,
conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de
activitatea gestiunii inventariate.
Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, care trebuie sa
se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.

Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate


bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de
inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la
modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa
analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de
inventariere.
Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in
termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului unitatii.
Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului
compartimentului juridic, decide, in termen de cel mult 5 zile de la primirea procesuluiverbal, asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de
cel mult 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator sau
ordonatorul de credite. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Evaluarea la inventariere si prezentarea elementelor in bilant


Inaintea intocmirii situatiilor financiare anuale, societatiile trebuie sa efectueze
inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii.Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens
de catre Ministerul Finantelor Publice.
Inaintea efectuarii inventarierii, conducerea societatii trebuie sa stabileasca propriile
proceduri, care sa respecte prevederile legale.Pentru desfasurarea in conditii cat mai bune a
operatiunilor de inventariere si evaluare, in comisiile de inventariere vor fi numite numai
personae cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica, cunoscatoare a domeniului de
activitate.
In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila. Aceasta valoare este pusa de acord cu
rezultatele inventarierii.
Reglementarile in vigoare se aplica inclusiv in cazul bunurilor care au fost aduse drept
aport la capital cat si al activelor in curs de executie.
8

Valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se
deduc amortizarea acumulata si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de
valoare.

Evaluarea activelor
Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se
face la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul
pietei.Corectrea valorii imobilizariilor si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se
efectueaza in functie de tipul de depreciere existent, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare (in cazul in care se constata o depreciere ireversibila), fie prin constituirea sau
suplimentarea ajustarilor pentru depreciere ( in cazul in care se constata o depreciere
reversibila).
La determinarea pierderilor din depreciere, pot fi avute in vedere, de catre evaluatorul
.independent sau personalul societatii, si alte metode de evaluare (ex. Metode bazate pe
fluxuri de numerar).
De asemenea, pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizariilor, in afara celor
constatate cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse interne si externe de
informatii.
Surse externe de informatii:
Pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult
decat ar fi fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau al utilizarii;
Pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efecte negative asupra
societatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat asupra mediului
tehnologic, comercial, economic sau juridic in care societatea isi desfasoara activitatea sau pe
piata careia ii este dedicate activul.
Surse interne de informatii:
Exista indici de uzura fizica sau morala a imobilizarii;
Pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efcet negative asupra
societatii, sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in ceea ce priveste
gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata.

Elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus intre


valoarea de inventer si valoarea contabila se evidentiaza distinct in contabilitate, in conturi de
ajustari, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare.
Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectuaza la cost, mai putin
amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind
valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata si orice
pierdere din depreciere ulterioare cumulate.

Evaluarea activelor de natura stocurilor, se efectueaza la valoarea contabila, mai


putin ajustarile pentru deprecierile constatate. Acste ajustari se constata inclusive pentru
stocurile fara miscare.
In cazul in carea valoarea contabila a acestor stocuri este mai mare decat valoarea de
inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta prin constituirea
unei ajustari pentru depreciere.
Prin valoarea realizabila neta, se intelege pretul de vanzare estimat care ar putea fi
obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru
finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila


de incasare sau de plata.Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea
creantelor.Pentru creantele incerte, se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu
decontare in lei, in functie de cursul unei valute, se face la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Nationala a Romaniei valabil la data inchiderii exercitiului financiar. Valoarea
creantelor astfel evaluate, se diminueaza cu ajustrarile pentru pierdere de valoare.

Disponibiltatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la oridin, precum si alte valori


aflate in casieria societatii, se prezinta in bilant in conformitate cu prevederile
legale.Disponibiltatile banesti si alte valori similar in valuta, se evalueaza in bilant la cursul
de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data inchiderii
exercitiului financiar.Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscal,
a biletelor de specatacol si altele asemenea se face la valoarea lor nominal. In cazul unor

10

bunuri de aceasta natura depreciate sau fara utilizare se constituie ajustari pentru pierdere de
valoare.
Titlurile pe termen scurt (actiuni) admise la tranzactionare pe o piata reglementata,
se evalueaza la valorea de cotatie din ultima zi de tranzactionare iar cele netranzactionate la
costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Titlurile pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari
pentru pierdere de valoare.

Evaluarea datoriilor
Pentru acestea, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila, se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoarea de datorii.

Evaluarea capitalurilor proprii


Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din contabilitate.
In concluzie, la fiecare data a bilantului, societatiile trebuie sa evalueze
urmatoarele:
Elementele monetare exprimate in valuta, trebuie evaluate si prezentate in
situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Nationala a Romaniei, valabil la data inchiderii exercitiului financiar.
Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la
venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar;
Creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de
cursul unei valute, diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se
inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare;
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost
istoric, trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de
schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei;
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la
valoarea justa, trebuie prezentate in situatiile financiare anuale la aceasta
valoare.
Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare
referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile
11

financiare nu au foste aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile


suplimentare, daca acste informatii se refera la conditii care au existat la data bilantului.

Evaluarea elementelor de active, capitaluri proprii si datorii


n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale, entitile trebuie s procedeze la
inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
n situaiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor
proprii se reflect i se evalueaz la valoarea contabil, pus de acord cu rezultatele
inventarierii. Prezentele reglementri se aplic inclusiv n cazul bunurilor care au fost aduse
drept aport la capital i al activelor n curs de execuie
Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementri i normelor emise n acest sens
de Ministerul Finanelor Publice.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor, potrivit
cruia modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a
informaiilor contabile.
Evaluarea activelor imobilizate i a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n funcie de
utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit
cruia se va ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor.
In cazul n care se constat c valoarea de inventar, stabilit n funcie de utilitatea
bunului pentru unitate i preul pieei, este mai mare dect valoarea cu care acesta este
evideniat n contabilitate, n listele de inventariere se vor nscrie valorile din contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dect valoarea din
contabilitate, n listele de inventariere se nscrie valoarea de inventar.

Imobilizari necorporale si corporale


Ordinul 3055/29.10.2009 cu aplicare din 01.01.2010 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene aduce anumite precizari privind evaluarea
imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii.

12

Imobilizrile necorporale i corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la


valoarea actual a fiecreia, stabilit n funcie de utilitatea sa i preul pieei. Corectarea
valorii contabile a imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent:
-

prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n care se constat o


depreciere ireversibil,

prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, n


cazul n care se constat o depreciere reversibil a acestora.

Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai puin


amortizarea i ajustarile cumulate din depreciere sau la valoarea reevaluat, aceasta fiind
valoarea just la data reevalurii, mai puin orice amortizare i orice pierdere din depreciere
cumulat, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile.
n cazul imobilizrilor corporale i necorporale, la determinarea pierderilor din
depreciere pot fi avute n vedere, de ctre evaluatori independeni sau personalul entitii, i
alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
Pentru a stabili dac exist deprecieri ale imobilizrilor corporale i necorporale, n
afara constatrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externe i
interne de informaii.
La sursele externe de informaii se ncadreaz aspecte precum:
pe parcursul perioadei, valoarea de pia a activului a sczut semnificativ mai mult
dect ar fi fost de ateptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizrii;
pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra
entitii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat asupra mediului
tehnologic, comercial, economic sau juridic n care entitatea i desfoar activitatea
sau pe piaa creia i este dedicat activul
Din sursele interne de informaii se exemplific urmtoarele elemente:
exist indicii de uzur fizic sau moral a imobilizrii;
pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra
entitii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce privete
gradul sau modul n care imobilizarea este utilizat sau se atept s fie utilizat.
Astfel de modificri includ: situaiile n care imobilizarea devine neproductiv,
planurile de restructurare sau de ntrerupere a activitii creia i este dedicat
imobilizarea, precum i planificarea cedrii imobilizrii nainte de data estimat
anterior;
13

raportrile interne pun la dispoziie indicii cu privire la faptul c rezultatele economice


ale unei imobilizri sunt sau vor fi mai slabe dect cele scontate.
Indiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispoziie de raportrile interne, includ:
fluxul de numerar necesar pentru achiziionarea unei imobilizri similare, pentru
exploatarea sau ntreinerea imobilizrii este semnificativ mai mare dect cel prevzut
iniial n buget;
rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevzut n
buget;
o scdere semnificativ a profitului din exploatare prevzut n buget, respectiv o
cretere semnificativ a pierderilor prevzute n buget, generate de imobilizare.

Stocuri
Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai puin deprecierile
constatate. n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dect valoarea de
inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin constituirea
unei ajustari pentru depreciere.
De asemenea in cazul stocurilor se utilizeaza inventarul intermitent sau cel permanent.
In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate
operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a
stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.
Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe
baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.Entitatile care utilizeaza metoda inventarului
intermitent efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu
mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale.
Aceasta metoda consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de
stocuri, ci prin conturile de cheltuieli, aceasta nu se foloseste in comertul cu amanuntul in
situatia in care se aplica metoda global-valorica.
Fac obiectul evalurii i stocurile n curs de execuie.
n nelesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se
nelege preul de vnzare estimat care ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a
activitii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul, i
costurile estimate necesare vnzrii.

14

Creante si datorii
Evaluarea la inventar a creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de
ncasare sau de plat in conformitate cu reglementarile aplicate.
Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i
valoarea contabil a creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru
deprecierea creanelor.
Pentru creanele incerte se constituie ajustri pentru pierdere de valoare.

Creante si datorii in valuta


Evaluarea la bilan a creanelor i a datoriilor exprimate n valut i a celor cu
decontare n lei n funcie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii exerciiului financiar.
Diferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile ntre cursul de schimb valutar
la care sunt nregistrate creanele sau datoriile n valut i cursul de schimb valutar de la data
ncheierii exerciiului se nregistreaz pe seama veniturilor si cheltuielilor.
Disponibilitile bneti i alte valori similare n valut se evalueaz n bilan la cursul
de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii
exerciiului financiar.

Titlurile de valoare
Titlurile pe termen scurt (aciuni i alte investiii financiare) admise la tranzacionare
pe o
pia reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare, iar cele
netranzacionate la costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
Titlurile pe termen lung (aciuni i alte investiii financiare) se evalueaz la costul
istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
Pentru elementele de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de
inventar i valoarea contabil se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor
corespunztoare de datorii.
Capitalurile proprii rmn evideniate la valorile din contabilitate.

15

Inventarierea elementelor specifice


Produsele in curs de executie
In cazul productiei in curs de executie se inventariaza atat produsele care nu au trecut prin
toate fazele (stadiile) prelucrarii impuse de procesul tehnologic de productie, cat si produsele
care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnica sau nu au fost
completate cu toate piesele si accesoriile lor. Se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile in
curs de executie sau neterminate.

Materiile prime, materialele


Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate
la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, nu se considera producie in curs de executie.
Acestea se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin, diminuandu-se
cheltuielile, iar dupa terminarea inventarierii acestora se vor evidentia in conturile initiale de
cheltuieli.
Inventarierea produtiei in curs de executie din cadrul sectiilor auxiliare se face prin
stabilirea gradului de executare a lucrarilor (reparatii, lucrari pentru terti etc).

Lucrarile de modernizare nefinalizate


Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor,
instalatiilor, masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si ale altor bunuri se face prin
verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor. Astfel de lucrari se consemneaza intr-o
lista de inventariere separata, in care se indica:
denumirea obiectului supus modernizarii sau reparatiei,
gradul de executare a lucrarii,
costul de deviz si costul efectiv al lucrarilor executate

Creantele si obligatiile fata de terti


Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor
soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea
16

valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont de confirmare de


sold".
In situatia unitatilor care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de
conturi sau deconturi externe periodice confirmate de catre partenerii externi, aceste
documente tin locul extraselor de cont confirmate.

Disponibilitati banesti, CEC-uri, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie,


acreditivele, ipotecile, precum si alte valori.
Disponibilitatile aflate in conturi la banci sau la unitatile Trezoreriei Statului se
inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din
contabilitatea unitatii. In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima
zi lucratoare a anului, puse la dispozitie de unitatile bancare si unitatile Trezoreriei Statului,
vor purta stampila oficiala a acestora.
Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria unitatii se inventariaza in ultima zi
lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati
privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu
cele din contabilitate.

Alte elemente bilantiere


Pentru toate celelalte elemente de activ si de pasiv, cu ocazia inventarierii, se verifica
realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de
confirmare, care se vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.

Mentiuni speciale
Bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, in leasing, in custodie, cu vanzare in
consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. Listele de
inventariere pentru aceste bunuri vor contine informatii cu privire la numarul si data actului
de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.
Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei
fizice sau juridice, romane ori straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in
17

termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa


comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere.
Neconfirmarea in acest termen presupune recunoasterea exactitatii datelor inscrise in listele de
inventariere.
Investitiile puse in functiune total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizari corporale, se inscriu in liste de inventariere distincte. De asemenea,
lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se inscriu in liste de
inventariere distincte, mentionandu-se cauzele sistarii sau abandonarii, aprobarea de sistare
ori abandonare si masurile ce se propun in legatura cu aceste lucrari.
Imobilizarile corporale care in perioada inventarierii se afla in afara entitatii (vapoare,
locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate in cursa de lunga durata, masinile de
forta si utilajele energetice, masinile, utilajele si instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de
masurare, control si reglare si mijloacele de transport date pentru reparatii in afara entitatii se
inventariaza inaintea iesirii lor temporare din gestiunea entitatii sau prin confirmare scrisa
primita de la entitatea unde acestea se gasesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.
Bunurile din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, date in
administrare, concesionate sau inchiriate institutiilor publice, societatilor/companiilor
nationale si regiilor autonome potrivit legii, se inventariaza si se inscriu in listele de
inventariere distincte in cadrul acestor unitati.
Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament,
scule, unelte etc.) se inventariaza si se trec in liste de inventariere distincte, specificandu-se
persoanele care raspund de pastrarea lor. In cadrul evidentierii acestora pe formatii si locuri de
munca, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativa,
precum si cu cele din evidenta contabila.

18