Sunteți pe pagina 1din 4

1.Intrebare: Care considerati ca sunt noile dimensiuni si provocari ale profesiei contabile?

Raspuns: Intrebarea d-voastra reda o tema centrala dezbatuta amplu la recentul Congres, al
XX-lea jubiliar, al Profesiei Contabile. Fac aceasta precizare, de la inceput, deoarece lucrarile
reprezentativului Forum au relevat un numar considerabil de elemente care vizeaza atat noile
dimensiuni, cat si provocarile carora trebuie sa le faca fata profesia noastra. Asa ca, nu este
posibil, sa alcatuiesc nici macar un inventar al temelor respective intr-un scurt interviu. Daca ar
fi sa recurgem la o formula cat mai sintetic posibil, as mentiona ca profesia contabila a facut,
face si va face fata unor provocari majore determinate de consecintele crizei globale, de
implicatiile complexe ale erei digitale, de necesitatea refacerii mediului concurential in urma
gravelor deformari la care a fost supus in ultimul timp, de cerinta restabilirii unui raport corect
intre economia reala si pietele financiare si, nu in ultimul rand, de amenintarile geopolitice si
geostrategice. Din toate acestea si din multe altele care au fost relevate la Congresul nostru
decurg si noile dimensiuni ale profesiei.
Acestea pot fi sintetizate la randul lor prin mutarea centrului de greutate de la informatia
istorica la cea previzionala, de la cunoasterea constatativa la cea care pune in miscare energiile
creative. As mentiona in sensul amintit, atentia deosebita acordata implementarii Directivei
34/2013 a Parlamentului si Consiliului European care presupune o noua viziune, o noua
abordare a raportarilor financiare, strans legata de procesul largirii ariei de cuprindere a
contabilitatii, intr-o conceptie integrata. Asemenea raportari cuprind atat elemente financiare,
cat si cele nefinanciare, toate menite sa furnizeze informatii pertinente clientilor cu privire la
sustenabilitate si dezvoltare durabila, la impactul asupra mediului, asupra capitalului uman si, in
stransa legatura cu actul decizional, asupra modului in care se manifesta responsabilitatea
sociala. De asemenea, cand ne referim la noile dimensiuni ale profesiei noastre, avem in vedere
mijloacele prin care asiguram, in societate, o perceptie corecta a ceea ce suntem noi contabilii,
in realitate, colaboratori de nadejde ai clientilor, consilieri cu o inalta competenta, care isi
dubleaza cunostintele, tinute cum se spune, la zi, inclusiv cu sprijinul CECCAR privind
invatarea continua cu un comportament impecabil, cu o tinuta etica exemplara. Toate acestea
isi gasesc concretizarile in conceptele de Competitivitate, Inovare si Conformitate, examinate
aprofundat la Congresul nostru.

2.Intrebare: Ce solutii pentru Romania considerati ca trebuie avute in vedere raportat la


prevederile Directivei 34/2013 privind modul de prezentare a situatiilor financiare pentru
intreprinderi?
Raspuns: Specialisti din cadrul Corpului au procedat la analiza prevederilor Directivei pentru a
asista normalizatorul roman in selectarea optiunilor si tratamentelor contabile adaptate
necesitatilor entitatilor din Romania. Referitor la prezentarea situatiilor financiare s-au
desprins urmatoarele recomandari:
Cerintele de raportare pentru microintreprinderi si societati mici trebuie sa tina cont de
raportul cost-beneficii pentru informatiile solicitate spre divulgare precum si de prevederile
Directivei.

In vederea simplificarii cerintelor de raportare pentru microintreprinderi normalizatorul ar


putea avea in vedere scutirea microintreprinderilor de obligatia publicarii notelor explicative cu
conditia prezentarii unor informatii la sfarsitul bilantului. Sesizam ca Directiva solicita
prezentarea obligatorie la sfarsitul bilantului a valorii totale a oricaror angajamente financiare,
garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei
garantii reale care a fost acordata si informatiile solicitate de Directiva 2012/30/UE privind
tranzactiile cu actiuni proprii care vor fi impuse si in Romania. Formatul de bilant si cel de cont
de profit si pierdere pentru microintreprinderi ar putea fi elaborate pornind de la cele
prevazute de OMFP 3055/2009 in cazul situatiilor financiare simplificate. Profesionistii
consultati si-au exprimat preferinta pentru un bilant si un cont de profit si pierdere mai
detaliate si nu au optat pentru o forma mai agregata de prezentare deoarece au vizat
eliminarea unor cerinte de informare in note.
Directiva 34/2013 ofera statelor membre flexbilitate in acest sens.
"In bilant si in contul de profit si pierdere, elementele prevazute la Anexele III-VI se prezinta
separat, in ordinea indicata. Statele membre permit o subclasificare mai detaliata a elementelor
respective, cu conditia respectarii structurii prevazute. Statele membre permit adaugarea de
noi elemente, in masura in care continutul acestora nu este acoperit de niciunul dintre
elementele prevazute in structura. Statele membre pot impune o asemenea subclasificare sau
subtotaluri sau noi elemente.
Statele membre pot permite sau impune adaptarea structurii bilantului si a contului de profit si
pierdere pentru a include alocarea profitului sau acoperirea pierderii.
Raportul administratorilor poate fi mentinut pentru entitatile mici in conditiile prezentarii
acestuia intr-o forma simplificata si adaptata necesitatilor utilizatorilor situatiilor financiare ale
acestor entitati.
Profesionistii consultati au opinat ca transpunerea Directivei trebuie sa conduca la
simplificarea cerintelor de raportare fara a incarca entitatile cu alte costuri. Pentru a evita
costurile suplimentare generate de implementarea Directivei acestia au apreciat ca nu se
justifica revizuirea fundamentala a formatelor situatiior financiare (modelele de bilant si cont
de profit si pierdere incluse in OMFP 3055/2009 sunt permise de Directiva 34/2013).
Nivelul de detaliere sau agregare a posturilor poate fi diferit in functie de diminesiunea
entitatilor tinand cont de flexibilitatea oferita de Directiva. Sesizam ca formatele ilustrative de
cont de profit si pierdere prezentate de Directiva nu contin posturile aferente elementelor
extraordinare (desi Statele Membre au libertatea de a adauga elemente suplimentare). In plus,
Directiva solicita prezentarea elementelor exceptionale in note in cazul societatilor mijlocii si al
societatilor mari.
Dupa modelul Directivei 34/2009 cerintele de divulgare a informatiilor trebuie adaptate la
dimensiunea entitatii. Se va impune eliminarea anumitor cerinte ce sunt oblgatorii tuturor
entitatilor conform OMFP 3055/2009 pentru microintreprinderi si intreprinderile mici.
Evolutiile recente la nivel european si international semnaleaza cresterea interesului fata de

informatiile nonfinanciare. De aceea, am apreciat ca divulgarea acestora ar trebui sa fie permisa


si pentru entitatile mici si mijlocii. Recomandam evitarea supraincarcarii societatilor mici cu
cerinte informationale excesive. Pentru entitatile mari si cele de interes public se impune
mentinerea unui nivel ridicat de transparenta.
Avand in vedere structura economiei romanesti (dominata de microintreprinderi si
intreprinderi mici) apreciem ca nu se justifica utilizarea unor praguri de marime mai ridicate
decat cele propuse in Directiva pentru societatile mici.
Statele Membre sunt puternic incurajate sa dezvolte sisteme de publicare electronice care sa le
permita entitatilor sa prezinte date contabile, inclusiv situatiile financiare statutare, o singura
data si intr-o forma care sa permita mai multor utilizatori sa le acceseze si sa le utilizeze cu
usurinta. Consideram ca Romania trebuie sa intreprinda eforturi pentru a elimina decalajul fata
de alte tari ale Uniunii Europene in acest sens.

3. Intrebare: Ce rol credeti ca au inovarea si folosirea tehnologiei informationale in


furnizarea serviciilor contabile pentru IMM-uri?
Raspuns: Intr-o anumita masura am relevat acest rol in raspunsul la prima intrebare. Daca ar fi
sa detaliez, tot in limitele spatiului rezervat, consider ca prin tot ceea ce facem destramam
multe mituri, multe reprezentari incorecte referitoare la profesionistii contabili. Chiar daca, in
virtutea specificului meseriei, operam riguros cu reglementari legale, cu standarde, cu norme,
cu principii de deontologie ferme, in activitatera atat de conceptie si de practica efectiva avem
un vast spatiu pentru inovare. Incepand cu maniera de culegere si de sintetizare a informatiilor
"materia noastra prima" continuand cu interpretarea si transmiterea lor si, in final, cu
fructificarea acestei indispensabile surse de fundamentare a deciziilor clientului, totul ofera
posibilitatea de a inova, de a promova idei propri diferite prin noutate, prin originalitate. La
Congres s-au adus in atentie experiente dintre cele mai concludente si in acest sens. In
indisolubila conexiune cu inovarea se afla procesul de implementare a tehnologiilor
informationale in furnizarea de servicii profesionale de calitate, inclusiv pentru principalii
clienti, IMM-urile. Nu este nicio noutate sa constati uriasele progrese in aceste domenii,
progrese prezentate pe larg si la recentul nostru Congres. Zi de zi apar noi instrumente care ne
ajuta direct in profesia noastra. De un mare ajutor ne sunt, de exemplu, noile programe care
stocheaza toate datele referitoare la conformitate, ca si cele care structureaza metodologiile
cele mai performante, adecvate obiectului activitatii expertilor contabili si contabililor
autorizati care permit IMM-urilor o vedere de ansamblu a starilor de fapt, facilitatea
controlului veridicitatii unor informatii, la alegerea solutiei optime pentru alcatuirea de
rapoarte, de alte documente financiar-contabile.
S-au creat platforme care permit accesarea unor solutii performante in materie de diversificare
a informatiilor si de punere a acestora intr-un context care ajuta efectiv la o valorizare a datelor
necesare deciziilor profesionale complexe inter si multidiciplinare.
4. Intrebare: Din punctul dvs. de vedere care considerati ca este rolul creativ al profesiei

contabile in activitatea unei intreprinderi?


Raspuns: Aceasta intrebare imi permite sa sintetizez tot ce am spus pana acum. Creativitatea,
trasatura specifica omului, umanitatii, isi gaseste in profesia noastra un "mediu nutritiv" de
exceptie. Activitatea fiecarei intreprinderi - vazuta prin prisma serviciilor pe care expertul
contabil si contabilul autorizat le ofera clientului - are un numar infinit de fatete, de
particularitati. Astfel, se impun in mod obiectiv metodologii, sisteme de relatii, instrumente de
comunicare, de evaluare, de conturare a deciziilor diversificate, cu o inalta specificitate. Nu
intamplator se spune ca problemele sunt globale, insa solutiile nu pot fi decat locale. Exista,
desigur, cadrul normativ general, insa viata nu se reduce la un "standard", se impune un veritabil
sistem de idei si mijloace de actiune care implica ingeniozitate, capacitatea de a vedea intr-o
masura personala procesele si fenomenele economico-sociale, ceea ce presupune o mare
capacitate de investigare prin alegerea si folosirea celor mai adecvate instrumente de lucru.
Creativitatea presupune si o buna integrare sociala, receptivitate la semnalele transmise de toti
cei cu care te afli in contact, cu care interactionezi. Este vorba despre un cumul de aptitudini si
de atitudini intre care coerenta si disciplinarea gandirii, intuitie si imaginatie.
Sunt capacitati native, insa ele nu pot fi potentate decat prin cunostinte si etica, adaptate
tocmai la exigentele profesionale. Cu alte cuvinte, cunoasterea profunda a activitatii
intreprinderii, priceperea de a identifica esentialul separandu-l de aparente, de tot ceea ce este
secundar, de conjunctural permit formularea de solutii pentru perfectionarea propriei activitati
si, evident, a clientului. Toate acestea inseamna creativitate. Pe baza unei expertize la inalt nivel
profesional, calitatile despre care am vorbit se valorifica, ajungand la cotele performantei, care
reflecta si roadele inovarii despre care am vorbit. In ceea ce priveste succesul in profesie,
consider ca este obligatoriu sa ne calauzim dupa dictonul stramosilor nostri romani: "este bine
sa incluzi norocul printre lucrurile indoielnice, iar propriile tale calitati printre lucrurile cele mai
sigure".